Genel grev için söz değil uygulama önemli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel grev için söz değil uygulama önemli"

Transkript

1

2 Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengül ile kıdem tazminatı üzerine... Genel grev için söz değil uygulama önemli - Kıdem tazminatının gaspı planlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? - Kıdem tazminatının gaspıyla ilgili sendikaların çok daha güçlü örgütlenerek hem kendi içlerindeki örgütlülüğü hem de diğer sendikalarla, konfederasyonlarla işbirliğini geliştirmeleri gerekiyor. Şu anda Genel-İş sendikamızın başlatmış olduğu ve her hafta yapacağını söylediği eylemliliklerin dozajının daha da artırılarak bunun konfederasyonlar ve siyasi örgütlerin bir araya geldiği çok daha güçlü eylemliliklerle devam ettirilmesi lazım. Saldırıya ancak bu şekilde karşı konulabileceğini düşünüyorum. Hatta bu eylemliliklerin çeşitlendirilmesini ve bu eylemlerin yapıldığı günlerde iş yerlerinde belirli saatlerde iş bırakmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani işçilerin fabrikalara, işletmelere giriş saatlerinde eylemlilikler olabilir, çıkışlarda eylemlilikler olabilir ya da federasyonların biraraya gelip yaptığı, yapacağı eylemler sırasında iş yerlerinde ve fabrikalarda iş bırakmalar olması biraz daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa 1 Ekim de meclis açıldığı zaman ilk gündeme gelecek olanın zaten kıdem tazminatının gaspı ve esnek çalışma olacağını hepimiz biliyoruz. - DİSK ve Türk-İş in kıdem tazminatının tartışılmasını bile genel grev sebebi sayarız açıklamaları var, siz ne düşünüyorsunuz? - Elbette bu söylemler doğrudur. DİSK in söylediği şey çok net. Yani biz onu genel grev kararı sayarız diyor. Türk-İş in geçmişte genel kurullarında almış olduğu bir karar var. Bu konuda DİSK in de Türk- İş e hatırlatması var. Alınan kararı oraya yazmak yetmiyor. Asıl önemli olan günü geldiğinde bu kararı uygulamaktır. Biz bunu Türk-İş ten de bekliyoruz. Sadece Türk-İş ten değil bütün konfederasyonlardan, işçi konfederasyonlarından, emek örgütlerinden, emek yanlısı siyasilerden kısacası herkesten bekliyoruz. DİSK in de böyle bir kararı var. Fakat gündeme gelinceye kadar da boş durulmaması gerektiği için ben bu eylemliliklerin arttırılması gerektiğini söylüyorum. Yoksa zaten o gün kaçınılmaz olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Genel grevse genel grevin uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hükümet ne söylüyor. Yasaya göre çalışanların büyük bir kısmı zaten kıdem tazminatı alamıyor diyor. Biz onlara kıdem tazminatını alabilmenin yolunu açacağız diyor. Biz o gün geldiğinde genel grev yapabiliriz ama o güne kadar da halka bunun gerçek olmadığını anlatmamız gerekiyor. Yapacağımız bu eylemlilik sürecinde aslında kıdem tazminatı alamayanların gerçekte kayıt dışı çalıştıklarını halka anlatmalıyız. Bu tür olumsuzlukları, hükümetin beyanlarındaki eksikleri ya da yalanları halka anlatabilmek adına bu eylemlilikleri gerçekleştirelim diyorum. Yoksa DİSK in kararı odur ve uygulamaya konulacaktır, konulması da gerekir. Sadece Türk-İş veya DİSK değil, bu süreçte Hak-İş in tabanının da uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Hak-İş şu anda hükümetin almış olduğu ya da gündeme getirmeye çalıştığı kıdem tazminatı ve esnek çalışma saldırılarını kabul ediyor. Hak-İş in tabanı bunun gerçekten ne olduğunu biliyor mu? Yani onların da uyarılması uyandırılması şarttır. Daha güçlü bir konfederal yapı oluşturulup tüm konfederasyonların tek cepheden mücadele etmesinin halka doğruları anlatmanın yolunu açması açısından anlamlı olacağı görüşündeyim. Yoksa o gün geldiği zaman elbette mecliste o yasa tasarısının ya da teklifinin geri çekilmesi için tek yol genel grevdir ve bu kaçınılmazdır. Bunun tüm emek örgütleri tarafından uygulamaya konulması gerekir diye düşünüyorum. - Peki mücadele sürecine hazırlık anlamında neler yapılabilir, yapılması gerekir? - Biz bunu hem iş yeri ve tezgah başı ziyaretlerinde hem de genel görüşmelerde şimdiye kadar anlatmaya çalıştık. 4857, 1475 sayılı yasanın değişmeyen tek maddesi kıdem tazminatı olduğu günden bugüne kadar biz bunu dilimizin döndüğü kadar zaten anlatmaya çalıştık. Kısa bir süre önce MESS sürecinde, grup toplu sözleşmesi sürecinde de olabildiğince tabanımızı, üyelerimizi bilgilendirmeye çalıştık. Son dönemde çok yoğun eğitimler yaptık. Buna karşı tabanımıza uyarılarda bulunduk ama tek başına bir sendikanın ya da tek başına örgütlü işyerlerinin buna karşı koyma şansının çok az olduğunu düşünüyorum. Türkiye de memur konfederasyonlarıyla birlikte tüm konfederasyonların örgütlülük oranının %10-12 lerde olduğunu biliyoruz. İşte bu tablo içerisinde geriye kalan yüzde 90 lık kesimin de mücadeleye dahil edilmesi gerekiyor. Örgütlü olduğumuz yerlerde çok ciddi eylemler gerçekleşse de sonuçta %10 da kalırız. Dolayısıyla iş yerlerinde biz bunu zaten yapıyoruz, anlatıyoruz. İş yerlerimizde bu konudaki bilinç düzeyinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani burada Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri bu konuda en ileri bilgiye sahiplerdir. Ama tek başına bizim ya da tek başına tüm örgütlü işçilerin bu düzeyde bilgisinin ya da bilincinin oluşması bile bazen bu işi durdurmaya yetmez. Bu yüzden sokağa çıkılmalı - Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda dünya ekonomisine baktığımız zaman bu sürecin kötü bir süreç olduğunu, kıdem tazminatı tartışmalarının, esnek çalışmanın emekçiler açısından çok kötü bir döneme denk geldiğini düşünüyorum. Buna dikkat çekmek istiyorum. Biz 10 yılda bir yapılan darbelerle büyüdük. Şimdi ise iki yılda bir krizlerle sarsılıyoruz. ABD nin kredi notunun düşürüldüğü ve Avrupa da kriz sürecinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu an da fabrikalarımızda ağırlıklı olarak ihracata dönük üretim söz konusu. Dolayısıyla Avrupa da ülkeyi kapsayan kriz, bizim ihracat rakamlarımızın düşmesine neden oluyor. İhracatın düşmesi şu andan itibaren üretimlerin de kapasitelerin de düşmesine yol açacak diye düşünüyorum. Bu kapasite düşümlerinin sonucunda da geçmiş krizlerde yaşadığımız gibi bizim ülkemizde ya da bizim fabrikalarımızda sorun yokmuş gibi duruyor ama çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Eğer hükümetler, eğer emperyalistler işçilerin ve emekçilerin kazanılmış haklarına gerçekten göz diktilerse bunu da kullanacaklardır diye düşünüyorum. Burada kapasitenin düşmesi, üretimin gerilemesi sonucunda gündeme ilk gelecek şey yine döneminde yaşadığımız gibi işçi çıkarmaların gündeme gelmesidir. Bunu gözardı etmemek lazım. Dolayısyla kıdem tazminatı ya da esnek çalışma gündeme geldiği zaman örgütlü işçilerin olduğu iş 2 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

3 yerlerinde dahi kimi eylemleri yapmaktan korkar hale gelebiliriz. İnsanlar işlerini kaybetmemek adına bazı şeylere sessiz kalabilirler. Şimdiden insanları bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum. Böylesi bir kriz gündeme geldiğinde kıdem tazminatının fona devredilmesi saldırısını işçilere anlatmak zorlaşıyor. Kocaeli den Birleşik Metal İş üyesi işyeri temsilcileri kıdem tazminatının gaspı konusundaki görüşlerini anlattı... Birleşik mücadele şart Kimi Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kıdem tazminatı miktarının şimdikinden çok daha aşağılara çekileceğini ne kadar anlatırsan anlat hükümetin açıklamaları bilinçleri bulandırıyor. Kimsenin hak kaybı söz konusu olmayacak. Bugüne kadar kazanılmış haklarınıza dokunmayacağız deniyor. İşçi de, nasıl olsa hak kaybetmiyorum. Nasıl olsa tazminat alamıyordum. İşveren beni tazminatsız atabiliyordu düşüncesine kapılabiliyor. Kıdem tazminatını, yani emekliliği hak etme noktasında olan ya da çok az bir süresi kalan işçiler biraz daha umursamaz haldeler. Sonuç olarak bütün emek örgütlerinin bir araya gelmesi, tabana bunu anlatması, halkın topyekün karşı koyması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa işyerinde çalışıp emekli olan bir insanın geçmişte neler yapabildiğini ve de bugün nerelere düştüğünü anlatıp tek başına fabrikadaki çalışanın kıdem tazminatının söz konusu olmadığını anlatabilmek durumundayız. Hükümet burada kandırmaca içerisinde. Geçmişte sosyal güvenlik yasasında yaptığı gibi bugün biz sokağa çıkabiliriz. 100 binler olarak sokağa çıkabiliriz ama biz emek kesiminin, emekçilerin %10 unu sokağa dökmezsek bu yasa meclise geldiği zaman geçecektir. Geçirmemenin yolu da bütün halka bunun gerçekten doğru bir şekilde anlatılmasından geçiyor. Özkan Güngör (Anadolu Döküm İşyeri Baştemsilcisi): Sermaye kıdem tazminatı konusunda kararlı. Biz de kıdem tazminatı hakkımımızı vermemek konusunda biz de kararlıyız. Kıdem tazminatının gitmesi demek işçilik bitti demektir. Bu yüzden bunu sonuna kadar sahiplenmemiz lazım. Heralde sendikamız aracılığıyla bunu da yapacağız. Eylemlerimizin ilkini yaptık ve devam edeceğiz. Daha geniş katılımla eylemler yapacağız. Bu herkesi ilgilendiren bir sorundur. Bu yüzden de herkes sahiplenmeli. Duyarsız olan kendi üyelerimize çağrı yapıyoruz. Esnek çalışma bilmem ne derken bu böyle gidecek. Bir yerde dur demek gerekiyor. Zeki Çulcuoğlu (Bekaert İşyeri Baştemsilcisi): Yıllardır hak alınmış bir şey. İşçiler tarafından her yıl 1 aya karşılık alınan kıdem tazminatlarımız hükümet tarafından 20 yıla 6 ay veya 3'te biri oranında uygulanmak isteniyor. Kıdem tazminatlarının fona aktarılması isteniyor. Bu uygulama çok yanlış. İşçiler olarak haklarımızın korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatlarımız fona aktarılmasın. Türkiye'deki emekçi sınıfa çağrımız budur. Ahmet Kart (AD Demirel İşyeri Temsilcisi): Kıdem tazminatı bizim iş güvencemizdir. Bu hakkımızı geri vermeyeceğiz. İşçiler olarak bu konuda hemfikiriz. Gündem oluşturmak için bu mücadeleye öncülük yapıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu mücadele ortaklaştırılmazsa başarılı olmamız çok zor. Bu yüzden birlikte mücadele şart. Metal işçileri kıdem tazminatı hakkı için sokakta! Kıdem tazminatı hakkının gasbına karşı, Türkiye genelinde örgütlü olduğu illerde kampanya başlatan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, kampanya çerçevesinde örgütlü olduğu illerde eylemler gerçekleştirdi. 13 Eylül günü Kocaeli de, İzmit Merkez Bankası önünde toplanan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler Sabri Yalım Parkı'na yürüdü. "Kıdem tazminatıma dokunma" pankartı arkasında gerçekleştirilen yürüyüşte, sendikalaşma mücadelesi veren Snop İzmit işçileri de pankartlarıyla yer aldı. BDSP, Halkevleri, Eğitim Sen, Emekli Sen'in destek verdiği eyleme, işten atmalara karşı direnen Mas-Daf işçileri de katıldı. 14 Eylül de Gebze de Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi Kıdem tazminatıma DOKUNMA! DİSK / Birleşik Metal-İş pankartı arkasında sıralanarak Gebze Eski Çarşı Meydanı na yürüdü. Yürüyüşe patronun işten atma ve kanunsuz lokavt saldırısına karşı 106 gündür fabrika önünde direnişini sürdüren G.E.A. işçileri de Ne şefkat ne merhamet, sadece adalet istiyoruz! pankartı ile katıldı. 16 Eylül günü ise eylemlerin adresi İzmir ve Bursa idi. İzmir de Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin örgütlü olduğu Totomak fabrikası önünden Çiğli Organize Müdürlüğü arkasındaki Organize Hastanesi önüne yürüyüş gerçekleştirildi. Bursa da ise Orhangazi ilçe meydanında bir basın açıklamaları gerçekleştirildi. Ayrıca 19 Eylül de Eskişehir de, 22 Eylül de Konya da ve 27 Eylül de Bilecek te yürüyüş ve basın açıklamaları gerçekleştirilerek kıdem tazminatının gasp edilmesi planlarına karşı metal işçilerinin sessiz kalmayacağı vurgulandı. METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 3

4 Birleşik Metal Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri ve Ejot Tezmak işyeri temsilcisi Erdoğan ÖZDEMİR le konuştuk... Bölgede en büyük hedefimiz örgütlenmek - Yakın zamanda şubenizin genel kurulu gerçekleşti. Bu süreçle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Geçmiş kongrelerde yaşanan sorunlar vardı. O geçmişe bir sünger çektik. Önceki kongrelerde genelde iki liste çıkardı. Kazanan sevinir kaybeden liste ise sürecin dışına düşerdi. Küskünlük olurdu. Biz bunu yaşamak istemedik. Delege seçimlerinden önce herkesi kapsayan bir oluşum içine girildi. Temsilciler kurulunda tartıştık bunu. Kabul edildi. Onay verdiler. Yönetimi kendi içimizde belirledik. Örgütlü fabrikaların kararıyla ortak olarak seçildi. Herkesi bu sürece dâhil ettik. Olması gereken bu idi. Diğer bölgeler şaşırdı bu duruma. Nasıl sağladınız bu birliği diye. Kongre bu anlamda olumlu idi. Ancak kongrede emek dostlarına söz verilmemesi yanlış oldu. Bizim geleneğimizde böyle bir şey yoktu. Misafirlerimiz dostlarımız sınıf adına söz alır ve konuşurlardı. Bu kongrede divan yönetimi genel başkan olmuştu. Divan söz hakkı vermeyince böyle bir sorun oldu. Biz devre dışı kaldık. Şube başkanımızda yapmayın böyle, bizim bölgede bir gelenektir bu dedi. Bu konuda bir eksiklik olmuş oldu. Geçmiş yıllara göre daha sönük bir kongre gibi gözüktü. Ama aslında tek liste olmasının getirdiği bir durumdu bu. Söz alan temsilciler yararlı konuşmalar ve vurgular yaptılar. Geçmiş kongrelerde sadece sendika içi rekabetten kaynaklanan ateşli tartışmalar oluyordu. Bu tartışmalar herkesin kendi listesini kazanma uğruna olurdu. Bu kongrede en azından bunlar olmadı. Herkes sınıf adına, gelecek adına konuşmalar yaptı. Önemli olan kongrede denilenler değil, alınan kararları işleri yapıp yapmayacağımız. Tabi sorunların çözümü sadece bizim, yönetime seçilenlerin yapabileceği bir şey değil. Sınıfın genel olarak çözeceği şeyler var. Bu bölgede en büyük sorun örgütlenme. Sınıf dostlarının desteğine ihtiyacımız var bu konuda. Tek başına bunun altından kalkmaya gücümüz yetmiyor. İlişki kuruyorsun, bir yere geliyor bitiyor. Bildiri dağıtıyoruz ama olmuyor. Sadece ilişkiler düzeyinde kalıyor. Örgütlemeye çalışıyoruz bu yollarla. Henüz ciddi başarılar elde etmiş durumda değiliz. Diğer bölgelerde örgütlenme konusunda ataklar ve başarılar olduğunu görüyoruz. Biz de bu bölgede olması için büyük bir istek içindeyiz. Önümüze hedef olarak koyduğumuz işletmeler var. Hadımköy, Kıraç bölgelerinde. Oralara yönelik bildiri dağıtımları gerçekleştireceğiz. O bölgelerde oturan ve çalışan eski arkadaşlarımız üzerinden ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Örgütlenme birinci hedefimiz. Öte yandan kendi içimizde ciddi sorunlarda yaşıyoruz. Pancar Motor taşınacak mı ne olacak? Bazı fabrikalarda maaş ödemelerinde aksaklıklar sıkıntılar var. İnsanlarda zaten sendikalara karşı bir duyarsızlık var. Bir de güven sorunları var. Yaşanan sorunlara çözüm bulamadığın zaman bu güven sorununu aşamamış oluyorsun. Bizim bu bölgede en büyük hedefimiz ciddi örgütlenmeler yaratmak. Yaratırken de sınıf bilinçli insanlar yaratmak. Sadece örgütledik demek olmuyor. Bilinç taşınmıyorsa o işletmenin bir sonraki sürecinde biter gider. Kadrolarını yaratmamız lazım. İşveren örgütlü olduğumuzu biliyor. Saldırırsa karşı saldırının geleceğini biliyor. Patronlar fırsatını buldukları an saldırıya geçerler. Boş bıraktığımız an saldırır. Yeni gençlerin yetişmesi gerekir. Örgütlenme üzerine, sendikalar konusunda eğitimler yapmaya başladık. Zaman zaman merkezi olarak eğitimler de oluyor. Bazen Gönen de yapıyoruz. Onlara eleman katmaya çalışıyoruz. Bu işi hep biz yapacağız diye bir şey yok. Biz padişah falan değiliz. Bugün varız yarın yokuz. ama gönül rahatlığıyla şunu diyebilmeliyiz biz gittikten sonrada burada örgütlülük devam edecek. Sorun bu. Sınıfın kendisinin politikleşmesi gerekiyor. Problem bu. - Sermayenin işçi ve emekçilere yönelik yoğun bir saldırı içersinde. Diğer taraftan ise Kürt halkına yönelik kirli savaş yürütülüyor. Bu kapsamlı saldırılar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Önümüzdeki süreç ciddi bir süreç. Kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi, kiralık işçi uygulamaları vs. bir sürü saldırı yaşanacak. Baktığımızda bunlara karşı hiçbir ciddi hazırlık da yok. Herkes bunu tıpkı emeklilik yasası gibi ya nasılsa bu da geçecek diye kabul ediyorlar peşin peşin. Ama bunu tersine çevirmek gerekiyor. Kıdem tazminatı bugün 30 gün üzerinden ödeniyor. Ama bizim Maden-İş döneminden kalma birçok işletmemizde 45 gün 50 gün yer yer 70 güne varan kıdem tazminatı haklarımız vardı. Şimdi ise sermaye saldırıyor istiyor ki 15 güne indirilsin. 10 milyar alacaksan 5 milyar alacaksın. Bununla yetinmeyecekler emekli maaşlarına da saldıracaklar. Teğet geçmeyecek delip geçecek bizi. Gelecek süreçte öyle bir hale geleceğiz ki yoksulluktan tıpkı Arjantin'deki gibi toplu komün yaşamak zorunda kalacağız. Açlık getirecek bu süreç. Ama insanlar bunların yeterince farkında değil. Bu konuda işçileri bilinçlendirmek lazım. Saldırılara karşı hazırlamak lazım. Sendikaları harekete geçirmek zorlamak lazım. Bir yandan kirli savaş sürüyor. Ortalık alabildiğine toz duman. Bu savaşın bizlere ciddi bedelleri olacak. Hem maddi hem manevi olarak. Oraya atılan her bombanın uçağın kurşunun parasını biz işçiler ödeyecek. Sendikaları bu konuda dik tutmak gerekiyor. Türk-İş te bir kaç sendika bir araya gelmiş bir şeyler diyor ama icraat yok. DİSK çok mu iyi o da değil ama. İki üç tane çalışan sendika var. Taşımaya çalışıyorlar. Yeterli değil bu. DİSK'in sözünün değeri kalmadı. Basın açıklaması bile kamuoyunda basında yer bulamıyor. Dikkate almıyorlar bizi. O zaman bizleri dikkate alacak bir eylem çizgisi ortaya koymalıyız. Nasıl Taksim'i aldık. Kendimizden söz ettirmeliyiz. Sendikaların şapkalarını önüne koymaları gerekiyor. Tabi burada görev bizim gibi öncü işçilere düşüyor. Sendika sendikadır yoksa. Sen önüne iş koymazsan zorlamazsan hiç bir şey yapmaz. Bizlere çok görev düşüyor. Kıdem tazminatını genel grev nedeni sayarız diyorlar ama, biz genel grevin ne hale getirildiğini biliyoruz. Mide bulandırıyor. İçeriği boşaltılıyor. Bir kandırmacaya dönüştürülüyor. Hiçbir amacı olmayan göstermelik bir eyleme dönüştürülüyor. Yunan halkı nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Başarılı başarısız herkes greve katılıyor. Grev uygulanıyor. İtalya, ispanya, İsrail emekçiler direniyor. Bunları iyi anlatmalıyız. İnsanlara sorsanız çoluk çocuğum için yaşıyorum diyor, ama kendini kandırıyor. Çoluk çocuğu için yaşayan insan çocuklarının geleceğini karartacak işlere izin vermez. Bu varoş mahallelerin etrafında işletmelerimiz var. Yerel yönetimler yasalarıyla 2016 yılına kadar hepsini kaldıracağız diyorlar. Bu ne demektir. Bizi mecburi göçe zorlayacaklar. Hadımköy, Çorlu'ya gideceğiz ya da Kocaeli, Sakarya ya. İstanbul merkezinde emekçilere yaşam hakkı tanımıyorlar. Dün bizi köylerimizden sürdüler buralara şimdi de git diyorlar. Çok şey anlatırsın insanlara ikna olmaz ama bir olay olur birden patlar. Ama önemli olan patlayan öfkeyi doğru kanala akıtabilmektir. Devlet de biliyor her an patlayabilir insanlar. O yüzden polisin yetkisini arttırıyor sayısını arttırıyor. Korkuyorlar bir şeyler illaki patlayacak. O patlamayı sermayenin boşa akıtmasını engellemek için bizim doluya çekecek kanallara akıtmamız lazım. - Yakın zamanda işyerinizde TİS süreci yaşadınız, bu süreçle ilgili bilgi verir misiniz? Toplu sözleşme konusunu komitelerimizde konuşmuştuk. Taslakta ne yazacağına şube başkanı değil komiteler karar verdi. İşçi arkadaşlarımızla yazdık başkan bu bir grev taslağıdır dedi bize. Buna göre hazırlanın, buna göre hazırlanmayacaksanız bu taslağı hiç sunmayalım dedi. Biz arkasında durduk %25 talep ettik. Bu ülkede talep edilmemiş bir şeydi. Bunu istedik. İşveren bunu görünce grev taslağı demiş. Bunu biz de biliyorduk. En son geldiğimiz noktaya kadar her şeyi işçilerle paylaştık. İşçiler karar verdi. Son gelinen noktada süreç uzayınca kimi şeyler oldu. Ya greve çıkacaktık ya da %13 kabul edecektik. İki arkadaşımız karşı çıktı, iki arkadaşımız da muhalefet şerhi koyarak kabul ettiler. Diğer herkes %13 ü kabul etti. Döneme göre iyi bir zam oldu. Şu an bir durgunluk oluştu. Zammı aldık diye. Bizde bu böyle olmaz. Şimdi tekrar komiteyi bir araya getiriyoruz. Gevşemeye son vereceğiz. Süreci yine tartışacağız. İleriki dönem için sonuç çıkaracağız. İki yılın muhasebesi çıkacak ve sonra da temsilci seçimlerini yapacağız. Şu an en büyük sorunumuz işçilerin eğitimi sorunu. Şubede hafta sonları hocaları çağırdık bir kaç kez. Eğitimleri düzenli hale getirmeliyiz. Sadece hukuksal eğitim değil, işçi sınıfının siyasal bilincini verecek politik konuları işlemeliyiz. Bunu zorlamaya çalışıyoruz. Ekonomik ve siyasal gelişmeler hakkında eğitimler verilmesi konusunda şube yönetimine öneri sunacağım. 4 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

5 Sendikal bürokrasi dahil tüm engelleri aşmak için mücadeleye! Birleşik Metal İşçileri Sendikası şube genel kurulları Haziran ayında yapılmaya başlandı. Bizler, bağlı bulunduğumuz şubenin genel kurulu üzerinden bu sürece ilişkin deneyimlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşmayı önümüzdeki sürecin daha iyi ilerlemesi açısından gerekli görüyoruz.... Sınıfın ezici bir çoğunluğunun sendikasız olduğunu düşündüğümüzde, saldırılara karşı topyekun bir tepki örgütleyebilmek ve tüm saldırıları püskürtmek daha çok sendikalı iş yerlerinin önünde bir görev olarak duruyor. Fakat bugünkü sendikal harekete baktığımızda bunu başarabilmek ne yazık ki söz konusu olamamaktadır. Bu durum şüphesiz on yılları bulan saldırının bir sonucudur. Bunun sonucu olarak da sendikalar ve konfederasyonlar bugün için mücadele yerine uzlaşmayı, arabuluculuk yapmayı tercih etmektedir. Yakın dönemde sona eren Metal Toplu İş Sözleşmeleri nde yasal düzlemlerle gasp edilen haklarımızın daha ileri ve günümüz ihtiyacını karşılayacak bir sözleşme yerine ek protokoller ile sürecin bitirilmesi yine aynı anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelere bakarak 4 yılda bir yapılan genel kurullar geçmiş sürecin değerlendirildiği, eksikliklerin tartışıldığı ve bu eksiklikleri gidermek için yeni hedeflerin konulduğu ve karar altına alındığı, haklarımızı nasıl bir mücadele yöntemiyle kazanabileceğimizin belirlendiği süreçler olmalıdır...fakat bugüne kadar gerçekleşen genel kurulların çoğu fabrikalardan ve işçi sınıfının sorunlarından uzak bir şekilde geçerek, daha çok koltuk kavgalarına ve kişisel kaygılara sahne olmuştur.... Tüm bunlara karşın, sermayedarların karşısında haklarımızı ellerimize almak için güçlü bir örgütlülüğe ve iradeye sahip üye tabanı ile sendikaların mücadele etmesi olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu yüzden bizler, Penta, ABB Dudulu, Aksan da çalışan ilerici-öncü delegeler olarak şubemizin genel kurulu öncesinde bir araya geldik ve bakış açımız doğrultusunda çalışmalar yürüttük. İlk adım olarak, şube genel kurullarının fabrikalarımızda gündemleştirilmesi gerekiyordu... Fabrikamızda seçim olmadı. Delegelerin bir kısmı kendi istekleriyle aday oldular, bir kısmı ise temsilcimizin yönlendirmesiyle aday oldu. Bizler de bu noktada eksik kaldık. Yine de yapabileceklerimiz konusunda tartışmalar yürüttük, kararlar aldık. Sınırlı da olsa delege olmayan arkadaşlarımızla genel kurulları tartıştık ve onlara kendilerini temsil edecek delegeler olarak nasıl bir sendika istediklerini sorduk. Amacımız ortak bir bakış açısı etrafında bir araya gelmek ve genel kurulu tam da olması gerektiği gibi oy kullanılıp gidilen değil tartışmaların yürütüldüğü bir güne dönüştürmekti. Hazırladığımız taleplerimizi ve önergelerimizi onlarla paylaştık. Konuştuğumuz arkadaşlarımız, çoğunlukla umutsuz ve sendikaya güvensizdi. Bir şeyin değişmeyeceğini, gücümüzün olmadığını söylüyorlardı. Yine de onların fikirlerini önemsediğimizi ve bunu genel kurula iletmek istediğimizi anlattık... Ve genel kurul günü Bu çalışmayı yürüten delegeler olarak başından itibaren yaptığımız tartışmaları hayata geçirmek için taleplerimizin bir kısmını önerge olarak hazırlayıp bu önergelerin karar altına alınarak Merkez Genel Kurulu na taşınmasını istedik. Fakat o gün çok açık bir şekilde gördük ki, delegelerden temsilcilere, yöneticilere kadar her şey zaten önceden karar altına alınmıştı. Önergelerin altına imza atılmayacak, hatta önergeler divandan okunmayacaktı!.. Yine de önergelerimizi divana sunduk. Fakat hiçbir şekilde okunmadı, okunmasını bırakalım, önergeler söz konusu bile edilmedi. Yine de bizler söz alarak bakış açımızı sunduk. Geçmişin değerlendirmesini yaparak eksiklikleri ortaya koyduk. Özellikle ortada bırakılan direnişçi işçileri, uzlaşmayla sonuçlanan TİS leri gündeme getirdik ve fiili-meşru mücadelenin altını çizdik... Seçimlerde de Örgütlenme sekreterliği, Eğitim Sekreterliği ve Merkez Genel Kurul delegeliği için yaptığımız adaylık başvuruları blok liste yönteminin tercih edilmesi ile birlikte yöneticiler tarafından boşa düşürülmüş oldu... Bizler, kim olduğuna bakmadan, sunmaya çalıştığımız bakış açısını kabul eden ve bu doğrultuda mücadele etmeye hazır herhangi bir kişinin seçilmesi gerektiğini sürekli olarak vurgulamıştık. Bu yüzden, bu anlayışın olmadığı, daha çok oy verip gitmeyle geçiştirilecek bir genel kurulda da bizler oy kullanmayarak salondan ayrıldık. Başta da ifade ettiğimiz gibi, şube genel kurulunun üzerinden uzun bir zaman geçti ve bu yazıyı yazmakta biraz gecikmiş olduk. Fakat, mücadeleyi seçimlere indirgemediğimizi, işçi sınıfının taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek sendikalar için sürekli ve ısrarlı bir çaba harcamak gerektiğini düşündüğümüzde aslında geç kalmış da sayılmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sendikal bürokrasi işçi sınıfının mücadelesi karşısındaki en büyük engellerden biridir. Bu yüzden, tüm deneyimsizliğimize rağmen genel kurullarla birlikte önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Bizler, köle yerine konulan, hiçe sayılan, görmezden gelinen, açlığa mahkum edilen işçi sınıfının sendikal bürokrasi de dahil olmak üzere önündeki tüm engelleri aşmak için mücadele etmek gerektiğinin bilincinde olan ve bu sorumluluğu taşıyan işçiler olarak bu adımlarımızı sıklaştırmaya çalışacağız. Bilinç-örgütlenme-eylem bütünlüğünü sağlamak için, tıpkı genel kurul öncesinde olduğu gibi, sonrasında da bir araya gelecek, sorunlarımızı tartışacak ve mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. O gün konuşmalarımızda bizi destekleyen, eleştirilerimizi haklı bulan ve mücadele perspektifimizi sahiplenen arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm sınıf kardeşlerimizi mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz. Penta dan delegeler Örgütlülüğümüzü güçlendirip mücadelemizi büyütelim! Ben genel kurulları, işçi sınıfının sorunlarına ve bu sorunların çözümüne hitap edildiği, biz işçilerin özgür, demokratik bir ortamda düşüncelerini ifade ettiği bir yer olarak görüyorum. Kısacası, kişilerin düşüncelerini daha rahat aktardığı bir yer olarak görüyorum. Tabii buna engel olunmadığı müddetçe. Genel kurulumuzda, geride kalan 4 yıl içinde şubemizin ne yaptığı, ne gibi çalışmalar yürüttüğü açıkça ifade edilip ne gibi hatalar yapıldığı da tartışılmalı. Biz işçilerin, mücadelemizi daha ileri taşımak, patronlara karşı örgütlülüğümüzü sağlamlaştırmak için tabana yayılan çalışma tarzını hedef alarak, önümüzdeki süreci örgütlemememiz gerekiyor. Mesela kıdem tazminatı hakkımızı elimizden almayı hedefliyorlar. Bu konuda sendikalarımızın ne yapacağı, nasıl bir hat izleyeceği tartışılmalı. Fakat genel kurullarımız böyle geçmiyor. Bir ön çalışması yapılmadan, belirlenen listeyi nasıl seçimle çıkartırız hesapları ile geçiyor. Bizim Haziran ayında yapılan şube genel kurulu da öyle geçti. O yüzden biz, ABB işçileri olarak genel kurula gitmedik. Çünkü, bu genel kurulda sınıf sendikacılığı değil, kişisel çıkarlar ön plana çıktı. Ayrıca 4 yıl içinde şubemizin yapamadıklarına ve hatalarına bir tepki olarak da gitmedik. ABB nin şubeye takınmış olduğu tavrın temel sebebi, yukarıda belirttiğimiz gibi, sınıf sendikacılığının değil de sendikacıların kendi bireysel çıkarlarının ön plana çıkmasıdır. Genel Kurula Murat Yılmaz ve Hüsnü Atasoy arkadaşlarımız gidip kürsüyü kullanarak, ABB işçilerinin sesini kürsüye taşıyıp var olan sorunları ve gerçekten olması gerekenleri ifade ettiler. Arkadaşlar; Toplu İş Sözleşmesi, Genel Kurullar gibi dönemler, kritik dönemlerdir ve biz işçiler için önemli bir yerde durur. Bizler, doğrudan kendi yaşamımızla ilgili bu kritik dönemlerde ve her zaman kendi davamıza sahip çıkıp örgütlülüğümüzü güçlendirmeliyiz. Eğer bu şekilde davranmazsak hep kaybeden biz olacağız. Bu yüzden, sorunlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkıp mücadeleyi büyütmeliyiz. ABB den bir işçi METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 5

6 Grev silahı Kor-Metal işçilerinin elinde! İstanbul Avcılar Üniversite Mahallesi'nde kurulu Kor-Metal fabrikasında 5 aydır devam eden toplu sözleşme süreci greve doğru ilerliyor. Hafif alaşımlı jant üretimi ve otomotiv parçaları üretilen fabrikada örgütlü Türk Metal Sendikası'na üye olan işçiler ise mücadelede kararlılar. Kendi sektöründe lider firmalardan olan ve vizyonuna Türkiye nin araba jantı imalatında bir numara olma hedefini koyan Kor Metal'de toplu sözleşme sürecinde sendika ile patron arasındaki anlaşmazlık sonucunda grev aşamasına gelindi. İşçilerden grev kararlılığı Sözleşme döneminin başında sendika işçilerin de görüşünü alarak %13 lük zam talebinde bulundu. Buna karşın ise patron kapıyı %2 den açtı. Karşılıklı olarak bir anlaşmaya varılmaması sonucunda devreye Uzlaştırma Kurulu girdi. Uzlaşma Kurulu'ndan da %7 lik bir zam oranı çıktı. Ama fabrikada bulunan işçiler bu zammı kabul etmeyerek grev yolunu tuttu. Geçtiğimiz Salı günü fabrikaya grev kararı asan sendikanın önünde grev sürecinin işletilmesi için 15 günlük süre var. Patron ise bu süre içerisinde ya zammı verecek ya da lokavt ilan edecek. Sendikanın verilen zam oranına razı olmasına ve ara yolu bulma çabalarına rağmen işçiler ilk talep ettikleri zam oranında diretiyorlar. Bunun da basıncıyla sendika işçilerin arkasında şimdilik durmaya çalışıyor. Ama hiçbir biçimde süreci ileriye çıkaracak hamlelerde bulunmuyor. Sendika genel bir tutum olarak verilene razı olma yolunda. Türk-Metal Sendikası işçilerin kendi içinde direngen tutumlarından kaynaklı hızlı bir ihanetin içine giremiyor. Daha çok işçilerin bu süreçteki aldıkları tutuma göre konumlanıyor. Patron ise daha önceki sözleşme döneminde yaptığı gibi ileri çıkan konuşan işçilerin işine son vermiş değil. Bunun en önemli nedeni ise fabrikadaki sparişlerin yoğun olması. İşçilere basınç Bu yoğun işlere rağmen işçileri düşük zamma razı etmek için iş yerinde işler azalmış gibi bir hava yaratılıyor. İşçiler ise grev silahını iş yavaşlatma, iş durdurma gibi yöntemlerle destekleme gibi bir tutum içinde değiller. İçeride bir önderlik ve öncü işçi boşluğu yaşanıyor. Bu noktalarda Türk-Metal'in hiçbir işlevi yok. İşçiler arasında son ana kadar grevde diretenler ağırlıkta ama yanı sıra bir an önce anlaşılması yönünde görüş belirtenler de var. Şu anda içerideki ruh hali sürecin greve kadar gidebileceğini gösteriyor. Bu süreçte fabrika içinde işçiler üzerinde belli bir şekilde basınç da oluşturulmak isteniyor. İnsan Kaynakları Müdürü işçileri ikna turuna çıkıyor diğer yandan işçiler direkt olarak çağrılıp işten atmalarla tehdit ediliyor. Kor Metal patronu, yaptığı toplantılarda işçilere zor durumda olduğunu ve ancak bunu verebileceğini söylese de içeride harıl harıl bir üretim sürüyor. Ama zamma gelince işçilere %6 dan fazla veremeyeceğini söylüyor. Tüm yetersizliklerine rağmen işçiler kendi taleplerinde bir irade gösteriyorlar. Sürecin nasıl ilerleyeceğini işçilerin bu süreçte grev silahını ne kadar etkin kullanacağı gösterecek. Renault dan işçilere bayram hediyesi(!) Renault ta fabrikanın bakımda olduğu, yani tüm işçilerin yıllık izinlerini kullandığı bir dönemde sessiz sedasız bir şekilde 50 civarında işçinin işine son verildi. Ağustos ayı başında fabrikanın bakıma gireceği gerekçesi ile tüm işçilere yıllık izinleri kullandırılırken daha iznin ilk haftasında işçiler noter kanalı ile evlerine gönderilen tebligatlarla işlerine son verildiğini öğrendiler. Atılan işçilere dişe dokunur bir gerekçe bile gösterilmezken resmi bahane her zamanki gibi performans düşüklüğü idi. Ancak atılan işçilerin önemli bir bölümünün Renault da yıl gibi uzun sürelerdir çalıştığını düşündüğümüzde bu bahanenin gerçekle bir alakası olmadığı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. İşin daha da dikkat çekici yanı ise bu çıkışların işçilerin izinde olduğu bir sırada gerçekleşmiş olmasıdır. Tam da bu nedenle izinde olan işçilerin önemli bir bölümü çıkışlardan ancak birkaç gün sonra haberdar olabildi, atılan işçiler ise kendileri ile birlikte kimlerin atıldığını ancak günler sonra öğrenebildi. Böylece Renault patronunun işyerinde çıkışlar nedeni ile oluşacak tartışmaların önüne geçme hedefi de bir ölçüde karşılığını bulmuş oldu. Aslında sadece bu tablo bile yaşanan çıkışların performans düşüklüğü ile bir alakası olmadığını göstermeye yetiyor yılında bir kez daha üretim rekoru kıran Renault, önümüzdeki döneme hedefini dakikada bir otomobil üretmek olarak açıklarken her zamanki gibi fabrikadaki olumsuzluklara tepki gösteren, patron-sendika işbirliğine karşı tutum alan işçileri teker teker ayıklamaya çalışıyor. Söylemeye bile gerek yok ki işbirlikçi Türk Metal çetesi de bu çıkışlarda Renault patronunun suç ortağı durumunda. Atılan işçilere hukuk yolunun açık olduğunu ve dava açılabileceğini söylemekle yetinen bu ağalar, halen çalışmakta olan işçilerin karşısında ise atılan işçilerin zaten işlerini iyi yapmayan sorumsuz işçiler olduğunu vaaz ederek patronla aynı dilden konuşmaya devam ediyorlar. Hatta çıkışları soran işçilere bir haberlerinin olmadığını, ancak kendilerinin de öyle bir İşten atılan Renault işçileri 13 Eylül günü fabrika önünde İşçi Hakları Derneği ile birlikte gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile işçi kıyımını protesto ettiler. duyum aldığını söyleyebilecek kadar da vurdumduymaz olabiliyorlar. Oysa, böyle toplu bir çıkış karşısında işçilerin haklarını savunmadıktan, onların mücadelesini örgütlemedikten sonra bir sendika ne işe yarar ki? Ama işte söz konusu olan Türk Metal olunca bu sorunun cevabı da kendi içerisinde yatıyor. O, patronun hizmetine koşarak işçilerin tepkisini yatıştırmaya, hatta patron yerine onları korkutup sindirmeye yarıyor. Tüm bu olumsuz tabloya karşın atılan işçilerin haklarını savunmak için belli bir kararlılıkları olduğunu da söyleyebiliriz. İzin döneminde bir araya gelen işçiler işe iade davası açmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ancak şurası açık ki tek başına mahkemelerde hak aramak ne onların sorunlarına çözüm olabilecektir, ne de Renault da yeni çıkışların önünü alacaktır. Yapılması gereken Renault patronunun keyfi uygulamalarına ve sendika-patron işbirliğine karşı kararlı-militan bir mücadele için örgütlenebilmektir. Bu girişimlere engel olmak için her fırsatta küçük temizlikler yapan Renault patronuna karşı yılmadan bu mücadeleyi büyütebilmektir. Bursa dan bir metal işçisi 6 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

7 İşten atılan Tirsan işçilerinden mektup Manisa Organze Sanayi Bölgesinde Kurulu bulunan TİRSAN-Kardan isimli metal fabrikasında sendikalaşma mücadelesi verdikleri için işten atılan işçiler, bir mektupla çalışan arkadaşlarına seslendiler. Tirsan'daki ağır çalışma koşulları ve ücret sorunu nedeniyle mücadele eden işçiler, mücadelelerinin yarattığı sonuçlara dikkat çekiyorlar. İşten çıkarılan işçilere tazminat verilmezken, bugün hızlıca yatırıldığını, yıllarca zam verilmediği halde bugün TL.'lere varan zammın konuşulduğunu belirtiyorlar. Çalışma ortamının huzurlu olmaması karşısında işçileri çıkışını istemeye değil, mücadele etmeye çağıran işçiler birçok fabrikada aynı sorunların yaşandığını dile getiriyorlar. Mektubu yayınlıyoruz... *-*-*- Merhaba arkadaşlar! Bizler 12 saat yerine 8 saat çalışmak istediğimiz için, asgari ücret yerine insanca yaşayabilecek bir ücret istediğimiz için, insanca çalışma koşulları istediğimiz için, sendika üyesi olmak istediğimiz için işten atıldık. Patronlar kendi çıkarlarını korumak için örgütlenirken, dernekler, odalar, sendikalar kurarken biz işçilere anayasal hakkımız olan sendika üyeliğini reva görmüyorlar. Tiryaki neden EBSO başkanı? Kendi çıkarlarını savunmak için. Peki, niye biz istediğimiz sendikaya üye olamıyoruz? Neden patron sendika isteyen herkesi temizleyeceğim fabrikadan diyor ve fabrikayı kapatma pahasına sendikadan korkuyor? Bizi işten atarak neyi gizlemeye çalışıyor? Fabrika kurulduğu günden beri defalarca bu olumsuz şartlara karşı isyanlar oldu. Birçok arkadaşımız hakları için bedel ödedi, işten atıldı. Bugün de bu bedeli biz ödedik. Hiç pişman değiliz. Başımız dik alnımız ak. Sanmayın ki patron kazandı. Çünkü bu şartlar sürdüğü sürece bu kavga da bu mücadele de sürecektir. Bugün biz yarın başkaları Ama kazanan mutlaka yine biz olacağız. Yeter ki bizler birbirimize güvenelim ve sahip çıkalım. Bugün bütün işçiler odalara çekilip tehdit ediliyor. Amaçları bizlerin birbirine olan güvenini kırmak, işçinin kafasını karıştırmaktır. İşçiler birbiriyle konuşmuyor, ispiyonlanırım diye korkuyor. İstiyorlar ki işçiler arkadaşı işten çıkartıldığında korksun adeta bir böceğe benzesin. Atılan işçilere sahip çıktığımızda insan olduğumuzu kanıtlarız. Bu ülkede kimse açlıktan ölmüyor. Biz eşek olduktan sonra sanayide bize semer vuracak patron çok. Ama insan gibi yaşamak ve çalışmak istiyorsak bize ekmek kadar onur da lazım İşten atarken bile onurumuzla oynuyorlar. Hiçbir suçumuz olmadığı halde bize noterde imza attırıyorlar. Birçoğumuz hiçbir yere imza atmadık ve haklarımızın tamamını aldık. Üstelik işe iade davası da açtık. Bu yüzden kendi onurumuz için işten atıldığımızda hiçbir yere imza atmayalım. 29 Temmuz günü yapılan zam toplantısından azımsanmayacak bir oran çıktı. Yıllarca %5 zam yapılırken neden şimdi 85 liradan başlayan zam oranları ortaya çıktı? Daha önce çıkışını isteyenlere tazminatı verilmezken şimdi anında yatırıyorlar. Bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Bizim bir araya gelip hakkımızı aramamızdan korktukları için bu zammı yaptılar. Düşünsenize sendikanın s si bile tl zam getiriyor; bir de sendika bu fabrikaya girse kim bilir neler olur? Şimdi içerde huzur namına bir şey kalmadı. Birçok arkadaşımız çıkış istiyor. Bizler ne olursa olsun işten çıkmayı bir çözüm olarak görmemeliyiz. Kaçmak çözüm değildir. Tüm imkânları dört dörtlük olan bir iş yeri yok. Ahmet in çalıştığı fabrikada aynı Mehmet inki de. Tirsan dan kaç, Klimasan dan kaç, Vestel den kaç Nereye kadar kaçacağız? Eğer iyi bir iş yerinde çalışmak istiyorsak şu an çalıştığımız fabrikadaki çalışma koşullarını düzeltmeliyiz; bunu yapabilmek için de atılan işçilere sahip çıkmaktan, diğer işçilerle birleşip mücadele etmekten başka yolumuz yok. Biz kazanırsak tüm Manisa Organize işçileri de kazanır. İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN, İNSANCA ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK! TİRSAN-KARDAN DAN ATILAN İŞÇİLER İletişim adres ve telefonları... Mail adresi: İstanbul - Esenyurt İşçi Kültür Evi Yenikent mah. Şehit Serkan Temeloğlu sok. 25/A (Eskule otopark girişi karşı sokağı) İstanbul - Kartal İşçi Kültür Evi Kordonboyu Mah. Hamam sok. Özdemir İşhanı Kat:2 No:29 Kartal İstanbul - OSB-İMES İşçileri Derneği İnönü Mh. Demokrasi Cd. Serkan Sk. (Üçler market karşısı) No:3 Sancaktepe Ümraniye Tel: İstanbul - Sefaköy İşçi Kültür Evi İnönü Mh. Maslakçeşme Cd. Dağlı Sokak No: 14/A (Pazartesi Pazarı/Pazaryolu durağı) Tel: İstanbul - Topkapı İşçi Derneği Davutpaşa Cad. Tim 2 Sanayi Sitesi Kat:2 No:541 Topkapı Tel: İstanbul - Tersane İşçileri Birliği Derneği Evliya Çelebi Mh. İstasyon Cd. No:33 /4 Tuzla Tel: Ankara - Mamak İşçi Kültür Evi Tuzluçayır Mah. 285 Sok. 21/C Mamak Tel: Ankara - Sincan İşçi Derneği Kutsal sok. Örnek İş hanı 6/24 Sincan Tel: e.mail: İzmir - Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi Dere Cad Sok. No:48 Çiğli Tel: Manisa İşçi Birliği Derneği Tel: Adana - Sanayi İşçileri Derneği Kuru Köprü Mah. No 14 Sok. No: 15 Seyhan Tel: Bursa - Eksen Yayıncılık Bürosu Sönmez İş Sarayı Kat: 3 No: 220 Heykel Tel: Kayseri İşçi Kültür Evi Cumhuriyet Mh. Tennuri Cad. Çetin Apt. No:7 Tel: İşçi Bülteni Özel Sayı: 768 Fiyatı: 25 Kr * Ekim 2011 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Ayten Özdoğan * Yayın türü: Yerel, süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Simsar Sk. 5/3 Fatih/İstanbul Tel/Fax: 0 (212) * Baskı: Özdemir Mat. Davutpaşa Cd. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 242 Topkapı / İstanbul Tel: (212) METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 7

8

METAL İŞÇİLERİ. Saldırı işçi sınıfınadır! Sınıfa karşı sınıf. GREV hakkına sahip çıkalım!

METAL İŞÇİLERİ. Saldırı işçi sınıfınadır! Sınıfa karşı sınıf. GREV hakkına sahip çıkalım! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 861 * Haziran 2012 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Saldırı işçi sınıfınadır! GREV hakkına sahip çıkalım! Sermaye hükümeti torba yasa adı altında gündeme getirdiği paketlerle

Detaylı

Haydi 1 Mayıs a! METAL İŞÇİLERİ. Sınıfa karşı sınıf. Baskı ve sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışmaya!

Haydi 1 Mayıs a! METAL İŞÇİLERİ. Sınıfa karşı sınıf. Baskı ve sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışmaya! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 849 * Nisan 2012 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Baskı ve sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışmaya! Haydi 1 Mayıs a! İşçi sınıfının kapitalist sömürü koşullarına

Detaylı

İZİN VERMEYECEĞİZ! METAL İŞÇİLERİ. Sınıfa karşı sınıf. Kıdem tazminatına dokunma! A. Kardeş halklara dokunma! facebook.com/metaliscileribirligi.

İZİN VERMEYECEĞİZ! METAL İŞÇİLERİ. Sınıfa karşı sınıf. Kıdem tazminatına dokunma! A. Kardeş halklara dokunma! facebook.com/metaliscileribirligi. İşçi Bülteni Özel Sayı No: 1027 * Eylül 2013 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ facebook.com/metaliscileribirligi.mib İZİN VERMEYECEĞİZ! Kıdem tazminatına dokunma! A KP hükümeti önümüzdeki günlerde

Detaylı

Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ

Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ İşçi Bülteni Özel Sayı No:1177 *Kasım 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal İşçileri Birliği -MİB Ne dayatmaları kabul ederiz, ne de satış sözleşmesini! G rup toplu sözleşme sürecinde Türk

Detaylı

Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı...

Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı... İşçi Bülteni Özel Sayı No:1161 * Ağustos 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ facebook: Metal İşçileri Birliği - MİB Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı... Satışa geçit yok,

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı No: 355 * Ekim 2008 Sözleşme görüşmeleri MESS in esnek çalışma, hak gaspları ve düşük ücret dayatması nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlandı

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ. Onlar çaldı, biz öldük! Sınıfa karşı sınıf. facebook.com/metaliscileribirligi.mib

METAL İŞÇİLERİ. Onlar çaldı, biz öldük! Sınıfa karşı sınıf. facebook.com/metaliscileribirligi.mib İşçi Bülteni Özel Sayı No:1085 * Şubat 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ facebook.com/metaliscileribirligi.mib Onlar çaldı, biz öldük! A KP ile Cemaat karşılıklı olarak birbirinin ipliğini

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

12 Eylül ün Hesabı Daha Kapanmadı!

12 Eylül ün Hesabı Daha Kapanmadı! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Eylül 2010 No:30 12 Eylül le hesaplaşma hâlâ işçi sınıfının önünde bir görev olarak duruyor!

Detaylı

İşçilerin Payına Ne Düşüyor?

İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Ocak 2012 No:46 Bütçe Nereye Gidiyor? İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Geride bıraktığımız

Detaylı

SAYI 189 www.birlesikmetal.org Eylül 2008

SAYI 189 www.birlesikmetal.org Eylül 2008 SAYI 189 www.birlesikmetal.org Eylül 2008 2 Birleşik Metal-İş Eylül 2008 GÜNDEM Şimdi yeni şeyler söylemek lazım Sıcak yaz günleri geride kalırken, toplu iş sözleşmeleri ve sınıf mücadelesi adına çok daha

Detaylı

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim!

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mayıs 2013 No:62 Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! İşçilerin haklarını

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

İşçi Bülteni Özel Sayı No: 911 Aralık 2012 Ankara İşçi Bülteni İŞÇİDEN İŞÇİYE. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

İşçi Bülteni Özel Sayı No: 911 Aralık 2012 Ankara İşçi Bülteni İŞÇİDEN İŞÇİYE. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 911 Aralık 2012 Ankara İşçi Bülteni İŞÇİDEN İŞÇİYE İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! applensanca yaδanacak bir asgari ücret için; Örgütlenelim, mücadele edelim! Yeni bir zam

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Bülteni Özel Sayı No: 513 * Aralık 2009 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal i Kurultayı Sonuç Bildirgesi Metal i Birliği nde tek yumruk olalım! Metal i Kurultayı kapitalist sistemin krizinin

Detaylı

işçi bülteni Haklarımızı koruyalım! OSB -İ M E S

işçi bülteni Haklarımızı koruyalım! OSB -İ M E S OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 598 TEMMUZ 2010 Haklarımızı koruyalım! Patronlar sınıfı çalışan milyonlarca işçinin üzerinden kurduğu sömürü düzenini işçilerin ve tüm toplumun haklarını

Detaylı

Ç GÜCÜ TÜMT S SAYI 36. Haziran 2015 BA ARIYLA TAMAMLADIK! TÜM YURTTA VE DÜNYADA KUTLANDI

Ç GÜCÜ TÜMT S SAYI 36. Haziran 2015 BA ARIYLA TAMAMLADIK! TÜM YURTTA VE DÜNYADA KUTLANDI SAYI 36 Ç GÜCÜ TÜMT S TÜM TA IMA Ç LER SEND KASI Haziran 2015 GENEL KURULUMUZU BA ARIYLA TAMAMLADIK! 1 MAYIS TÜM YURTTA VE DÜNYADA KUTLANDI MERKEZ YÖNET M KURULU KENAN ÖZTÜRK Genel Ba kan GÜREL YILMAZ

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2008 No:7 Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye

Detaylı

Halk hala sokakta. Mart bahara çağrıdır, bahar isyana... karşı geldiği için öldürülen kadın sayısının katliam

Halk hala sokakta. Mart bahara çağrıdır, bahar isyana... karşı geldiği için öldürülen kadın sayısının katliam Tüm bölgeye yayılan direnişin, fitilini ateşleyen Tunus ta halkın öfkesi üç hükümet devirdi, daha da devirecek gibi görünüyor. Halk ise eylemlerine devam ediyor ve sokakları terk etmekte acele etmeyecek

Detaylı

Çürümeye Boyun Eğmeyelim!

Çürümeye Boyun Eğmeyelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Eylül 2011 No:42 Kapitalizm Açlık, İşsizlik, Yoksulluk, Savaş, Toplumsal Çürüme Demektir!

Detaylı

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ!

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Şubat 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! ŞÖFÖRÜME PARİS TE ETTİK DOKUNMA! KATLİAM ETTİK... ÜLKER İŞÇİLERİNİ ZİYARET EJOT TEZMAK İŞÇİLERİNİ

Detaylı

Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Nisan 2012 Fiyatı: 1,00 TL FETHEDİLEMEYECEK KALE YOKTUR! 1 MAYIS'TA ALANLARA. Çapa da Direniş Sahip Çıktı

Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Nisan 2012 Fiyatı: 1,00 TL FETHEDİLEMEYECEK KALE YOKTUR! 1 MAYIS'TA ALANLARA. Çapa da Direniş Sahip Çıktı Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Nisan 2012 Fiyatı: 1,00 TL FETHEDİLEMEYECEK KALE YOKTUR! 1 MAYIS'TA ALANLARA Robert BOSCH İşçisi Hakkına Çapa da Direniş Sahip Çıktı Ediyor Sürüyor 11 İşçinin Katili Kapitalist

Detaylı

Sendika Düşmanlığı ve Grev Yasakları İşçileri Durduramaz!

Sendika Düşmanlığı ve Grev Yasakları İşçileri Durduramaz! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2012 No:52 Sendika Düşmanlığı ve Grev Yasakları İşçileri Durduramaz! Patronlar,

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. 2013 Bütçesi Kime Gidecek

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. 2013 Bütçesi Kime Gidecek Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Aralık 2012 No:57 2013 Bütçesi Kime Gidecek? İşçiye Ne Düşecek Milyonlarca işçi asgari

Detaylı

SAYI 194 www.birlesikmetal.org Ocak 2010

SAYI 194 www.birlesikmetal.org Ocak 2010 SAYI 194 www.birlesikmetal.org Ocak 2010 2 Birleşik 2 Metal-İş Ocak 2010 İki binli yılların ilk on senelik dilimini geride bırakıyoruz. 2000 senesinde doğan bebeklerimiz şimdi 10 yaşına basıyorlar ve önümüzdeki

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

işçi bülteni 1 Mayıs ta TAKSİM e! OSB -İ M E S Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için...

işçi bülteni 1 Mayıs ta TAKSİM e! OSB -İ M E S Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için... OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 426 NİSAN 2009 Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için... 1 Mayıs ta TAKSİM e! 1 Mayıs ta krizin faturasını ödemeyeceğimizi dosta düşmana gösterelim.

Detaylı