Giderler, İndirimler ve İstisnalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giderler, İndirimler ve İstisnalar"

Transkript

1 Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanmasında Giderler, İndirimler ve İstisnalar Recep Bıyık, PwC Türkiye Mevzuat, Araştırma ve Eğitim Başkanı, YMM Ersun Bayraktaroğlu, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı, YMM

2 İçerik Özelliği olan konularla sınırlı olarak Mevzuat İndirilen Giderler Zarar Mahsubu Diğer İndirimler KKEG Karşılıklar Belgelendirme İstisnalar

3 Temel Yasal Düzenlemeler Neler? Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 6 (1) (2) Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Madde 8 (1) Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler: Gelir Vergisi Kanunu Diğer vergi kanunları Diğer kanunlar

4 Tahakkuk eden Giderler Dönemselliğe Uygun Olarak Gider Yazılmış mı? Gelir veya giderin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi - İşlemin gerçekleşmesi - Tutarın hesaplanabilir hale gelmesi - Hukuken talep edilebilir hale gelme Tahakkuk esasından sapmalar - Sosyal güvenlik primleri - Bağışlar -

5 İndirilen Giderler (GVK)

6 Belli Başlı İndirilen Giderler Neler? Genel giderler Personele ait sosyal giderler Zarar, ziyan ve tazminatlar Seyahat ve ikamet giderleri Taşıt giderleri Ayni vergi, resim ve harçlar Amortismanlar Sendikalara ödenen aidatlar Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara bağışlar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

7 Genel Giderler Hangi Koşullarla kabul Edilir? Koşullar - Giderle, kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ilişkisi - Sabit kıymet iktisap edilmemesi - İndirimi engelleyen yasal düzenleme bulunmaması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

8 Yaygın Genel Gider Örnekleri Nelerdir? Ücretler Enerji giderleri İletişim giderleri Kira giderleri Temsil ve ağırlama giderleri Sigorta giderleri Finansman giderleri Reklâm, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri Yazılım giderleri Meslek örgütlerine ödenen aidatlar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

9 Personele Sağlanan Menfaatler Var mı? Hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler Ayni olarak verilen ücretler (ortalama perakende fiyat) Konut tahsisi yoluyla sağlanan menfaat (konutun emsal kira bedeli) Diğer her türlü menfaatler Geçmişte yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı yapılan ödemeler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

10 Personele Verilen Temettü İkramiyesi var mı? Personele verilen temettü ikramiyeleri ücret niteliğindedir. İlgili olduğu yıl kazancından indirilir. Dağıtım kararı alınması / ödenmesi.. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Stopaj yapma zamanı: Nakden veya hesaben ödeme - Hesaben ödeme: Ödemeyi yapacak olanları, istihkak sahibine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlem o Gider kaydı o Ödeme tarihinin başlangıcı o Ödeme tarihi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

11 Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde miyiz? Görüşme ve imza aynı dönemde: Ücret farkları sözleşmenin imza tarihinde tahakkuk eder ve gider yazılır Sözleşme görüşmeye başlanan yılı izleyen yılda ancak beyanname verme süresinde: Ücret farkları ilgili dönemin gideri Sözleşme beyanname verme süresi bitiminden sonra: İşveren veya sendikasının en son teklif ettiği ücrete göre hesaplanan ücret farkı, ilgili dönemin gideri olarak dikkate alınır. (Özelge ve Danıştay Kararı) Stopaj yapma zamanı: Sözleşmenin yapılması stopaj için vergiyi doğuran olay değildir. Ücret farklarının nakden veya hesaben ödendiği tarihte stopaj yükümlülüğü doğar. 166 seri no.lu GVGT: Toplu sözleşmeden doğan farkların izleyen yılda tahakkuk ettirilerek ödenmesi halinde, tahakkuk ve ödemenin yapıldığı yılın ücreti olarak kabul edilmek suretiyle vergilendirilir.

12 Enerji, Su vb. Gider Faturaları Hangi Tarihli? Bu giderler, faturalar daha sonra düzenlenmiş de olsa ilgili olduğu dönemde gider kabul edilir. Dönemin kapanmasından sonra düzenlenen faturalar, bu tarih itibariyle gider kaydedilebilir. Faturalarda yer alan KDV ancak fatura tarihinin ilgili olduğu dönemde indirilebilir. Faturaların zamanında ödenmemesi nedeniyle doğan gecikme zamları gider kabul edilir. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

13 İletişim Araçları Aktife Kayıtlı mı? Kural olarak işletme ile ilgili iletişim giderleri kazancın tespitinde kabul edilir. - Aktife kayıtlı olmayan iletişim araçlarının giderleri, işle ilgili kullanımla sınırlı olarak kabul edilir. - Aktife kayıtlı ancak işle ilgili olarak kullanılmayan iletişim araçlarının giderleri kabul edilmez. - İletişim araçlarının aktife kayıtlı olup olmamasının önemi? - Personele tahsis edilen iletişim araçları giderlerinin durumu Genel gider / Ücret? İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

14 Temsil ve Ağırlama Gideri Var mı? Temsil ve ağırlama gideri / Gelirin elde edilmesi ve devam ettirilmesi ilişkisi İşle ilgili, ticari örf ve adetlere uygun, işletmenin büyüklüğü ile orantılı giderler İşletmeyle ilişkisi bulunmayanlarla ilgili olarak yapılan temsil ve ağırlama giderleri Ticari ilişki olmaksızın yapılan giderler için tevsik önemli. Gider; - Kim için - Ne zaman - Ne amaçla yapıldı? İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

15 Finansman Giderleri Gider mi / Maliyet mi? Kredi alan / kullanan kurumlarda finansman giderleri Ortaklardan alınan borçlar için ödenen faizler Satın alınan veya üretilen mal ve sabit kıymetlerle ilgili finansman giderleri Hisse senedi alımıyla ilgili finansman giderleri Vadesinde ödenmeyen krediler nedeniyle ödenen gecikme faizi veya temerrüt faizi Verginin finansmanı için yapılan giderler? İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

16 Satış ve Pazarlama Kampanyası Yapıldı mı? Dağıtılan hediye ve eşantiyonlar - Reklam gideri (sınırsız) - Temsil ve ağırlama gideri (normal ölçüler içinde, geleneksel olarak makul cins ve değerde, işletme büyüklüğü ile orantılı, işletmeye göre değişen ölçüler içinde) Satış kampanyaları - Bayilere veya satıcı firmalara verilen yönelik kampanyalar (karşılıklı iki işlem) - Tüketicilere yönelik kampanyalar (tek taraflı işlem) - Alıcıların tamamına verilen mallar - Çekilişle bazı alıcılara verilen mallar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

17 Özelliği Olan Başka Gider Var mı? Bilgisayar yazılım giderleri Meslek örgütlerine ve derneklerine katılım giderleri Yurt dışı büro giderleri Danışman ve avukatlara yapılan ödemeler Çalınan mal ve paralar Garanti gider karşılıkları Burslar Gayrimeşru ödemeler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

18 Yasal Zorunluluklardan Kaynaklanan Gider Var mı? TOBB aidatları OSB Kanunu na göre ödenen aidatlar MPM Kuruluş Kanunu na göre ödenen aidatlar GSGM Kanunu na göre yapılan giderler TMSF ye ödenen primler Maden Kanunu na göre yapılan ödemeler Petrol Kanunu na göre yapılan ödemeler Yasal zorunlulukların geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme faiz ve zamları İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

19 Masraf Dağıtımı Nedeniyle Gelen Fatura Var mı? Giderin işle ilgili ve kabul edilebilir olması Hizmetin verilmiş olması Gider tutarının işle orantılı olması Her hizmet bedelinin ayrı tespiti ve faturada gösterilmesi Gider dağıtılıyorsa dağıtım anahtarının; - İşe uygun olması - Tutarlı olması, yıllar itibariyle değişmemesi - Kâr ve zarara duyarsız olması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

20 Götürü Gider Uygulaması Yapıyor muyuz? Yararlanabilecekler - İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler ile taşımacılık yapanlar İhraç kaydıyla mal satanların durumu Belgeli giderler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

21 Götürü Gider Uygulamasını Kime Göre Yapıyoruz? GİB Giderin yapılmış ancak belgelendirilememiş olması İşletmeden gider karşılığı nakit çıkışı olması Danıştay Belgesi temin edilemeyen bir giderin bulunduğunun ispatı ve harcamanın muhasebe kayıtlarına intikali gerekmez İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

22 Sosyal Giderler Gerçekten Sosyal Gider mi? İaşe ve ibate giderleri Tedavi ve ilaç giderleri Sigorta primleri ve emekli aidatı Giyim giderleri İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

23 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Kurallara Uygun mu? Koşullar - Ödemenin işle ilgili olması - Sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmesi İlam ödeme emri verir nitelikli olmalıdır İlamın Türkiye deki bir mahkemeye ait olması zorunlu değildir Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar Tazminatların gider yazma zamanı (ödeme / tahakkuk) İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

24 Seyahatler Tatili de İçeriyor mu? Koşullar - İşle ilgili - İşin önemi ve genişliğiyle orantılı - Seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı - Belgelendirilen giderler İndirilebilecek seyahat ve ikamet gide - Yol giderleri - Yemek ve yatmak giderleri - Gündelikler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

25 Pikniğe Gitmekte Kullanılan Taşıtların Giderleri İndiriliyor mu? Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Tamir, bakım, yakıt ve diğer cari giderler) İşletmeye dahil veya kiralanmış olmayan taşıtlara ait giderler (Madde 40/5, madde 40/1) Personelin kendi aracına ait giderlerin işletme tarafından karşılanması Taşıtın maliyetine eklenmesi gereken giderler İndirimi kabul edilmeyen taşıt giderleri Motorlu taşıtlar vergisi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

26 Vergiler İndirilecek Giderlerden midir? İşletmeyle ilgili olmak koşuluyla; bina, arazi, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar Koşullar - İşletmeyle ilgili - Maddede sayılan veya sayılanlarla aynı mahiyette olan vergiler Örnek vergiler - Taşıt vergileri - Emlak vergileri - Belediye vergileri - Damga vergisi ve harçlar - BSMV İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

27 Amortismana Tabi Sabit Kıymetler Kullanıma Hazır mı? Kural GİB Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin aktife girdiği yıl başlar Kıymetin iktisap edilerek kayıtlara geçirilmesi Değerleme gününde envantere dahil olması Kullanılmaya hazır halde bulunması Danıştay Aktife kaydedilmiş olma GİB & Danıştay Aktif kıymetin fiilen kullanılıp kullanılmaması Aktif kıymetin fiilen işletmede bulunmaması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

28 Amortisman Süresi Doğru Saptanmış mı? Amortisman uygulaması diğer konular - Amortisman oranları Haklarda sürenin 15 yıldan az bulunması Gayrimenkul sayılan haklarda amortisman süresi Projeye özel sabit kıymetin proje süresi içinde itfa edilmesi - Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmaması veya eksik ayrılması. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

29 İndirilen Giderler ()

30 Kurumlara Özel İndirilen Giderler Nelerdir? Menkul kıymet ihraç giderleri Kuruluş ve örgütlenme giderleri Genel kurul toplantıları için yapılan giderler Birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığı ödenen kâr payları Banka ve sigorta şirketlerinde karşılıklar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

31 Zarar Mahsubu

32 Zarar Mahsubu Koşulları Gerçekleşmiş mi? Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla Beş yılla sınırlı olarak Geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar Devir ve bölünmede ayrıca; - Son beş yılın beyannamelerinin zamanında verilmiş olması - Devralınan kurumun faaliyetine en az beş yıl devam edilmesi - Mahsup edilecek zarar tutarının, özsermaye ile sınırlı olması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

33 Yurt Dışı Zarar Dokümanları Hazır mı? Yurt dışı zarar mahsup koşulları - Son beş yılın vergi matrahının denetim yetkisine sahip kuruluşlara denetlettirilerek rapora bağlanması - Rapor eki beyanname, bilanço ve gelir tablosunun yetkili makamlara onaylatılması - Raporun aslıyla tercüme edilmiş bir örneğinin vergi dairesine verilmesi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

34 Matrah Artırımı Yaptım mı? Matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin zarar tutarının % 50 si, 2010 ve devamı yılların kazancından mahsup edilemez. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

35 Diğer İndirimler

36 İcat Çıkartım mı? İndirim Oranı - Ar-Ge indirimi % ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ilave indirim. İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

37 İndirimden Yararlanma Seçeneklerim Neler? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md 10/1-a) İşletme bünyesinde yapılan Ar-Ge harcamaları 5746 sayılı Ar-Ge Faal. Desteklenmesi Hakkında Kanun Ar-Ge merkezlerinde yapılan harcamalar Teknoloji merkezi işletmelerinde yapılan harcamalar Proje bazlı harcamalar Rekabet öncesi işbirliği projelerinde gerçekleştirilen harcamalar İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG PwC

38 Hangi Harcamaların % 100 ü? % 100 indirim İlk madde ve malzeme giderleri Amortismanlar Personel giderleri Genel giderler Vergi, resim ve harçlar Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

39 İndirim Tutarının Tespitinde Nelere Dikkat Etmeliyim? 5520 / 5746 farklılıklarına dikkat - Amortismanlar - Personel giderleri - Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Harcamanın zamanına dikkat - Belge tarihi - Başvuru tarihi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

40 Uygulama Prosedürü Nedir? YMM tasdik raporu gerekli mi? İndirim yapılmamışsa ne zaman düzenlenmeli? - GİB e göre - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na göre Ar-Ge merkezi belgesi / Proje Sözleşmesi Ek listeler - Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi - Harcamalara ilişkin ayrıntılı liste - Ar-Ge merkezi çalışanlarına ilişkin ayrıntılı liste - Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin ayrıntılı liste İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

41 Ar-Ge İndirimi Son Konular Ne Olabilir? Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı Ar-Ge harcamalarının giderleştirilmesi Amortisman süresi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

42 Sporu ve Spor Kulübümü Ne Kadar Seviyorum? İndirilebilir sponsorlu harcaması tutarı Sponsorluk alanları - Kanunlar - GT Seri No 1 Uygulama - Sözleşme yapılması ve VD ne verilmesi - Vergi borcu bulunmaması - Belgelendirme - Sponsorluk sözleşmelerine uyulmaması İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

43 Kime Ne Kadar Bağış Yapıldı-1 Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanun / Madde Bağışın Şekli Sınır Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler Md. 10/1-c Nakdi ve Ayni % 5 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler (Okul, sağlık tesisi, yurt, vb.nin yapımı ve onarımı için yapılan bağışlar veya yapılan harcamalarla sınırlı olarak) Md. 10/1-ç Nakdi ve Ayni YOK Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak) Md. 10/1-d Nakdi ve Ayni YOK Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan bağışlar Md. 10/1-e Nakdi ve Ayni YOK

44 Kime Ne Kadar Bağış Yapıldı-2 Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Kanun / Madde Bağışın Şekli Sınır Kamu yararına çalışan dernekler Md. 10/1-c Nakdi ve Ayni % 5 Diğer dernekler Türkiye Kızılay Derneği Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Md. 10/1-c Md. 10/1-c Nakdi YOK Nakdi ve Ayni % 5 Diğer vakıflar Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar GVK Md. 40/10 Ayni (Say. Mal.) YOK Dernekler ve diğer kurum ve kuruluşlar (Sponsorluk harcamaları) Md. 10/1-b Nakdi ve Ayni % 50, % 100

45 Kime Ne Kadar Bağış Yapıldı-3 Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş Afetler için yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzere Kanun / Madde UHMADATYYDK 45 Bağışın Şekli Sınır - Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar Nakdi YOK - Milli ve mahalli yardım komiteleri Nakdi ve Ayni YOK Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri YÖK 56 Nakdi ve Ayni YOK İlköğretim kurumları İÖEK 76 Nakdi YOK SYDF ve Vakıfları SYDTK 9 Nakdi ve Ayni YOK TÜBİTAK TÜBİTAK K.13 Nakdi YOK SHÇEK SHÇEKK 20/b Nakdi YOK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları AKDTYKK 101 Nakdi ve Ayni YOK TSK Güçlendirme Vakfı TSKGVK 3 Nakdi ve Ayni YOK Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar MAEKSK 2 Nakdi ve Ayni YOK

46 Sınırsız İndirimin Sınırı Var mı? Sınırsız indirim sınırsız değil İndirim ilgili dönemin kazancıyla sınırlı İndirim zamanı Bağışların belgelendirilmesi Kurum kazancı = [ticari bilanço kârı (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] Genel bütçe ve özel bütçe kapsamı kurumların listesi İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

47 Diğer Vergi Kanunlarına Göre İndirilen Giderler

48 KDV yi İndirmeyip Gider Yazabilir miyim? Kural Hes. KDV & İnd. KDV gider kaydedilemez Kuralın sonucu İstisna İndirilemeyen KDV gider / maliyet kaydedilebilir KKEG için yüklenilen KDV indirilemez, gider yazılamaz

49 Gider Kaydedilebilecek KDV Unsurları Nelerdir? Binek Otomobillere ait ödenen KDV Zayi olan mallara ait olarak daha önce indirilen KDV nin zayi olma nedeniyle ödenen kısmı, Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılından sonra gelen alış ve giderlere ilişkin vesikalarda yer alan KDV Bağışlanan mallara ilişkin olarak ödenen KDV

50 Belgelendirme

51 Credit Note / Debit Note yeterli mi? Kayıtların belgelendirilmesi zorunluluğu Belgelendirilmesi zorunlu olmayan giderler - Örf ve adetlere göre belgelendirilmesi mutad olmayan müteferrik giderler - Belgelendirilemeyen giderler - Götürü giderler Borç ve alacak dekontları

52 Geç Gelen Faturalar Ne Olur? Vergiyi Doğuran Olay Fatura Tarihi Deftere Kayıt KDV İndirimi Gider Yazma Dönemi Yok 2010 (KDV D) Yok 2010 (KDV D) KDVK md. 29/3 İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

53 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

54 Kurumlara Özel Dikkat Edilecek KKEG ler Nelerdir? Öz sermaye / Örtülü sermaye konuları Para cezaları, vergi cezaları, zamlar, faizler Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri Basın yolu ile işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminatlar Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri KV den istisna edilen kazançlara ait giderler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

55 Beyannameyi Doldururken Başka Kanunlara da Bakmalı mıyım? KDV Kanunu MTV Kanunu Gider Vergileri Kanunu - Özel iletişim vergisi 5602 sayılı Kanun - Şans oyunları vergisi 6111 sayılı Kanun - Af uygulaması kapsamında ödenen vergiler İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

56 KKEG sadece KKEG midir? Ücret : Ücret stopajı Kâr dağıtımı : Kar payı stopajı İndirilecek Giderler GVK Zarar Mahsubu İndirimler KKEG

57 İstisnalar

58 Yatırım İndirimi

59 Yatırım İndiriminde Pozisyonunuz Ne? Yıl Seçenek Beklenecek Gelişme Değerlendirme 2011 Yararlanılır Tarhiyat yapılabilir Davanın kazanılacağı düşünülmektedir 2011 İhtirazi kayıtla beyanname verilir İhtirazi kayıt kabul edilmez Davanın kazanılması beklenir, indirim tutarına bağlı olarak 2012 yılı işlemleri yapılır 2011 Yararlanılmaz yılında yararlanılır GİB in farklı bir yorum yapması halinde, kullanılmayan indirim tutarının kaybedildiği iddia edilebilir Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz. NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı, yatırım indirimi konusunda Recep Bıyık ın konuşmasında geçen görüşünü yayınlamıştır. Bu konudaki yorum ve açıklamalar için bkz Tarih ve 2012/27 Sayılı Vergi Bülteni,

60 İndirimli Kurumlar Vergisi Teşviki

61 GİB Yorumlarından Haberdar mıyız-1 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminden itibaren başlanır. İndirimli kurumlar vergisi sadece, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanabilir. İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazanç safi kurum kazancını aşamaz. Yasal şartları sağlayan yatırımdan kazanç elde edilmesine rağmen safi kurum kazancınızın bulunmaması veya zarar edilmesi halinde, ilgili dönemde indirimli kurumlar vergisi uygulanamayacağı gibi yatırımdan elde edilen kazançların da sonraki dönemlere aktarılmasının mümkün değildir. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

62 GİB Yorumlarından Haberdar mıyız-2 Tevsi yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde belirlenemediği durumda indirimli oranının uygulanacağı kazanç, tevsi yatırım tutarının dönem sonunda aktife kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenir. Bu uygulamada; - Sabit kıymet ifadesinden, VUK madde 313. uyarınca amortisman konusunu oluşturan iktisadi kıymetler anlaşılır - Oranlamada toplam sabit kıymet tutarı olarak, üretimde kullanılsın kullanılmasın tüm amortismana tabi kıymetlerin birikmiş amortismanlar düşülmeden önceki brüt tutarları dikkate alınır - Sabit kıymetlerin enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan yeniden değerlenmiş değeri dikkate alınır. Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın ayrı olarak veya oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi seçimlik bir hak değildir Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

63 Teknopark Kazançları İstisnası

64 Teknopark ta Faaliyetimiz Var mı? İstisna koşulları - Faaliyetin bölgede yapılması - Faaliyetin yazılım veya Ar-Ge faaliyeti olması İstisna tutarının hesaplanması Kazancın dağıtılması halinde stopaj var Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

65 Serbest Bölge Kazançları İstisnası

66 6 Şubat 2004 İtibariyle Faaliyet Ruhsatımda Yer Alan Süre ne? tarihinden önce ruhsat alanlar, ruhsat süresiyle sınırlı olarak, bölgede yapılan faaliyet sonucu elde edilen kazanç için, tarihinden sonra ruhsat alan imalatçılar ile daha önce ruhsat alan imalatçılardan ruhsat süresi sonunda ruhsatı yenilenenler AB tam üyeliğine kadar, sadece bölgede imal edilen ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları için, istisnadan yararlanabilirler. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

67 Pasif Gelirler İçin İstisna Uygulayabilir miyim? Hasılatın kısa süreli değerlendirilmesinden doğan gelirler dahil Kur farkları ve vade farkları dahil Kazanç serbest bölgeden elde edilse de; - Repo - Faiz - Benzeri faaliyet dışı gelirler kapsamda değil. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

68 Serbest Bölge Zararını Mahsup Edebilir miyim? Serbest bölge faaliyetlerinden zarar doğmuşsa; - Bu tutar merkezin kazançlarından indirilemez. - Sonraki yıl/yıllara devredemez. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

69 Beyannameyi Doldururken Dikkat Edilecek Bir Konu Var mı? 6 Şubat 2004 tarihli Faaliyet Ruhsatında yer alan süre 2011 yılı içinde bitmişse, bu tarih itibariyle kazancı tespit edip; - Sürenin sonuna kadar geniş kapsamlı istisna - Yeni dönem için imalatçılar için var olan düzenleme tercih edilebilir. Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

70 Yurt Dışı İştirak ve Şube Kazançları İstisnası

71 Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Düzenleme Koşullar Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası İştirak edilen anonim veya limited şirketin dar mükellef olması En az % 10 sahiplik En az 1 yıl süre kesintisiz elde tutma İştirak kazancının en az % 15 fiili vergi yükü taşıması (bazı faaliyetlerde % 20) Kazancın beyan süresi içinde yurda getirilmesi Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

72 Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası Düzenleme Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası Koşullar Kazancının en az % 15 vergi yükü taşıması (bazı faaliyetlerde % 20) Kazancın beyan süresi içinde yurda getirilmesi Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

73 Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası Düzenleme Koşullar Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkartılmasından doğan kazançlarda kurumlar vergisi istisnası Yurt dışı iştirakin anonim veya limited şirket olması İştirak sahibinin tam mükellef anonim şirket olması Kazancın elde edildiği tarih itibariyle, en az bir yıl süreyle, nakit hariç aktif toplamının en az % 75 inin yurt dışı iştirak hisselerinden oluşması Yurt dışı iştiraklerin her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirak edilmesi Hisselerin en az iki yıl aktifte tutulması Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

74 Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

75 İstisna Koşulları Nelerdir? Kazancın - Türkiye ye getirilmesi zorunlu değil - Türkiye de genel netice hesaplarına intikal ettirilmesi zorunlu Kazancın diğer ülkede vergilendirilip vergilendirilmemesinin önemi İşin tamamlanmasından sonra ödenen faiz ve kur farkları Faaliyetin zararla sonuçlanması Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

76 Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası

77 İstisna Koşullarını Tekrar Hatırladık mı? Taşınmaz veya iştirak hissesinin iki tam yıl (730 gün) aktifte yer alması Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar TAHSİL edilmesi Satış kazancının, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti yapılmaması Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

78 İstisna Uygulamasıyla İlgili Başka Soru Var mı? İstisna sonrası kazanç yenileme fonuna konabilir mi? Koşullu evet Taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan zarar diğer gelirlerden mahsup edilebilir mi? GİB görüşü Yargı kararı Görüşümüz Yatırım İndirimi İndirimli KV Oranı Teknopark Kazançları Serbest Bölge Kazançları Yurt Dışı Faal. Kaz. Yurt Dışı İnş. İşl. Kaz. Taşınmaz Sat. Kaz.

79 Sunum Sonu Teşekkürler [2012] PricewaterhouseCoopers Türkiye. Tüm hakları saklıdır. PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını veya bu ağa bağlı her biri ayrı ve bağımsız tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. PricewaterhouseCoopers Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari ünvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PricewaterhouseCoopers Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir PwC 79

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014

Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar 2 Aralık 2014 www.pwc.com/tr Güncel Eleştiriler, Yargı Kararları, Muktezalar Vergi İncelemeleri Neden İncelemeye Seçilebilirsiniz? Risk Analiz Sistemi (Risk Analiz Merkezi) BA/BS 666: Kara liste uygulaması Tek vergi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları*

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri II 27 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Kontrol Edilen

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 14.04.2015-15:22:32 Vergi Kimlik Numarası 3840071121 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) "AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR." GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ERTUĞRULGAZİ

Detaylı

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN VERGİSEL HUSUSLAR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN VERGİSEL HUSUSLAR DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN VERGİSEL HUSUSLAR TİCARİ KAZANÇ Esnaf Muaflığından Yararlananlar Gelir Vergisine Tabi Olanlar Gerçek Usulde Vergilendirilenler Basit Usulde Vergilendirilenler İşletme

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DUYURU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Sayı: 2006/019 Tarih: 22 / 06 / 2006 Değerli müşterimiz, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2014 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık Onay Zamanı : 11.04.2015-12:27:28 Vergi Kimlik Numarası 7420052004 Ticaret Sicil No 926424 İrtibat Tel No

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2013 YILINDA 2012 KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANI

2013 YILINDA 2012 KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANI 2013 YILINDA 2012 KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANI KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ -Sermaye Şirketleri. -Kooperatifler. -İktisadî Kamu Kuruluşları. -Dernek veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler. -İş

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNER NOTLARI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNER NOTLARI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNER NOTLARI (Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Örneği) Ali PINAR S.M. Mali Müşavir Bağımsız Denetçi İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Eminönü, 05.04.2017

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 02.05.2017-15:36:53 Vergi Kimlik Numarası 4110456013 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 23.04.2016-11:16:23 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 27.04.2017-16:09:22 Vergi Kimlik 6480583095 muhasebe@ofimankara.com Ticaret Sicil No 296445 İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

Dönem Sonu İşlemleri. Özellik Arz Eden Durumlar. Recep Bıyık 13 Aralık 2013

Dönem Sonu İşlemleri. Özellik Arz Eden Durumlar. Recep Bıyık 13 Aralık 2013 Dönem Sonu İşlemleri Özellik Arz Eden Durumlar Recep Bıyık 13 Aralık 2013 İçerik Dönem sonu itibariyle özelliği olan konularla sınırlı olarak 2013 yasal düzenlemeleri Özelliği olan özelge ve yargı kararları

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:33:05 6480082407 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-16:30:19 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 15.04.2017-14:56:15 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MESİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-09:49:17 Vergi Kimlik Numarası 1900109232 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 16.04.2016-12:01:57 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) TÜRKİYE

Detaylı

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan BİÇER 1. Giriş Bilindiği üzere, dar mükellef kurum, Türkiye'de işyeri ya da daimi temsilcisi

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 21.04.2016-11:29:23 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil 193049 İrtibat Tel 312 3545790

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-12:14:18 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MESİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 24.04.2014-11:47:27 Vergi Kimlik Numarası 1900109232 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

37- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy İşletmecilik

37- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy İşletmecilik İndirim ve istisnalarda sıralama Sirküler KVK-6 5 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNALAR 33- İştirak Kazançları İstisnası 34- Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası 35- Tam Mükellef Anonim Şirketlerin

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2004/02 KAYSERİ Konu : 5035 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 06.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Ticaret Sicil No 11204 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı