HASTANE BÖLÜMLERİNİN RİSKLERİNİN TANIMLANMASI VE ÖNLENMESİ PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE BÖLÜMLERİNİN RİSKLERİNİN TANIMLANMASI VE ÖNLENMESİ PLANI"

Transkript

1 BÖLÜMLERE GÖRE RİSK ÖNLEME TEDBİRLERİ Bölüm ve unvanlara göre yapılmış olan; bölüm risk analiz tablolarındaki, değerlendirme sonucu belirlenen tehlike ve riskler ile risk puanlarına göre önlem almak gerekmektedir. Tehlike var olduğu sürece belirlenen risk faktörlerine yönelik önlemler alınmalıdır. RİSK PUANI(Zarar Verme Derecesi) RİSK FAKTÖRÜ: 1-6 Kabul edilebilir risk RİSK FAKTÖRÜ: 1-3 düşük Kabul edilebilir risk, RİSK FAKTÖRÜ: 4-6 orta Kabul edilebilir risk RİSK FAKTÖRÜ: 8-12 Dikkate değer risk (önemli risk) RİSK FAKTÖRÜ: Kabul edilemez risk (yüksek risk) ŞİDDET ŞİDDET DEĞERİ: 4-5 ( Zarar Derecesi Yüksek ) Bölümdeki her puan seviyesindeki risk önlem almayı gerektirir. Ancak öncelik sırası ile önlem alınmaya Risk puanı (zarar verme derecesi) yüksek olan riskler ile şiddet değeri yüksek (şiddeti 4 puan ve 5 puan) olan risklerden başlanır. Risk puanı (zarar verme derecesi) Kabul edilemez riskler hemen önlem almayı gerektiren risklerdir. Alınan önlemler ile dikkate değer risk veya kabul edilebilir risk puan seviyesine düşürülmesi hedeflenir. Risk puanı (zarar verme derecesi) dikkate değer riskler öncelikli (mümkün olduğu kadar çabuk) önlem alınması gerekli risklerdir. Alınan önlemler ile dikkate değer risk puanını düşürmek veya kabul edilebilir risk puan seviyesine düşürülmesi hedeflenir. Risk puanı (zarar verme derecesi) kabul edilebilir riskler (şiddet puanı düşük olanlar)daha uzun vadede müdahale edilebilir. Mevcut kontrollerin sürdürülmesi sağlanmalı ve zarar verme derecesinin daha düşük puan seviyesine düşürülmesi/yok edilmesi için önlemler alınmalıdır. Şiddet puanı yüksek(4-5) seviyesindeki riskler için mevcut kontrollerin sürdürülmesi sağlanmalı ve zarar verme derecesinin daha düşük puan seviyesine düşürülmesi/yok edilmesi için önlemler alınmalıdır. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Başhekim

2 RİSK GRUBU BÖLÜM VE ÇALIŞANLAR RİSK GRUBU BÖLÜMLER İDARİ BİRMLER POLİKLİNİKLER ACİL SERVİS STERİLİZASYON KLİNİKLER RADYOLOJİ YOĞUN BAKIM ENDOSKOPİ EVDE BAKIM BİRİMİ ECZANE LABORATUVAR DİYALİZ TEKNİK SERVİS AYNİYAT/DEPO ÇAMAŞIRHANE ARŞİV VEZNE MORG TOMOGRAFİ RİSK GRUBU ÇALIŞANLAR HEKİM LABORATUVAR PERSONELİ HEMŞİRE RADYOLOJİ PERSONELİ SAĞLIK MEMURU EBE ATT SAĞLIK TEKNİSYENLERİ TEKNİK PERSONEL TEMİZLİK PERSONELİ VERİ KAYIT PERSONELİ OLASI RİSKLER VE ÖNLEMLER OLASI RİSKLER FİZİKSEL ORTAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI RİSKLER 1.Fiziksel Sağlık Sorunları (Riskler) 1.1.Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (Baş/Boyun/Sırt Ağrıları, Baş/Boyun/Sırt Ağrıları, Bel ve Bacak, eklem Ağrıları, Boyun Fıtığı, Boyun Fıtığı, Bel Fıtığı, Varis) 1.2. GİS rahatsızıkları 1.3. Hormonal düzensizlikler 1.4. KVS ile ilgili sorunlar 1.5. Metabolik hastalıklar 1.6.Göz hastalıkları ve görme şikâyetleri 1.7.Aşırı yorgunluk halsizlik 1.8.Bebeğini düşürme riski PSİKOSOSYAL SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLAN RİSKLER 2.Psikososyal Tehlikelere Bağlı Riskler 2.1. Anksiyete bozukluğu depresyon 2.2. Tükenmişlik Sendromu 2.3.Benlik Saygısında Azalma 2.4.Sosyal İzolasyon 2.5.Kişilerarası İlişkilerde Zorlanma 2.6.Stres 2.7.İlaç Bağımlılığı 2.8.Alkol Bağımlılığı 2.9.Madde Bağımlılığı 2.10.Uyku Bozuklukları 2.11.Duygudurum Bozuklukları İntihar Riski Sigara Alışkanlığı ÖNLEMLER Mevcut kontroller uygulanmalı, takip edilmeli Çalışan sağlığı eğitimi verilmeli, çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanmalı İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler, stresle baş etme becerileri, tükenmişlik vs ) konusunda eğitim verilmeli, İklimlendirme yapılmalı, Hamile çalışan bölüm şartlarına göre ağır yük ve hamileliğine risk olacak olumsuz durumlarda bölüm çalışanlarınca korunmalı. Hamile çalışana kanunlara uygun nöbet düzenlemesi yapılmalı. Çalışma ortamı ergonomik olarak düzenlenmeli Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı Mevcut kontroller uygulanmalı, takip edilmeli Çalışan sağlığı eğitimi verilmeli, Yeni gelişim ve değişimler hakkında Çalışanların bilgilendirilmeli Çalışanların görüşleri değerlendirilmeli Çalışanlara aşılma ile bağışıklama sağlanmalı Birim içi gerekli Plan, prosedür ve iş talimatları düzenlenerek rol belirsizliklerinin giderilmesi Yönetimce düzenlenen ilgili prosedürlerin, tüm çalışanlar tarafından uygulanması sağlanmalı Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde düzenlenmeli Çalışanlara iletişim, mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışan sağlığı eğitimi (stresle baş etme becerileri, tükenmişlik vs ) verilmeli, Çalışanların kreş ihtiyacının giderilmesinin devamı sağlanmalı Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanmalı Gereğinde bölüm/işyeri değişimi sağlanmalı Çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımı sağlanmalı Bölümde kullanılan cihazlar bölüme alındığında çalışanlara eğitim verilmeli, yeni gelen çalışana da bölüm uyum eğitiminde cihazların kullanımı öğretilmeli

3 FİZİKSEL ORTAM KAYNAKLI RİSKLER 3.Düzensiz Yerleşime Ve Tespit Edilmeyen Eşyaların Devrilmesine, Malzeme Depolama,Taşıma Ve Kullanımındaki Hata Ve Kazalara, Islak-Kaygan Zemin, Gürültü,Su Basma vs. Bağlı Riskler 3.1.Düşme, Kayma, Tökezleme, Çarpma, 3.2.Travmalar(Kafa Travmaları, Yaralanmalar, Doku Bütünlüğünde Bozulma Ezilme Kesikler) 3.3.Yanıklar(Sıcak/Soğuk Yanıklar) 3.4.Allerjik Reaksiyonlar 3.5.Enfeksiyonlar 3.6.Sakat Kalma ve Ölüm 3.7.Geçici veya kalıcı işitme hasarları 3.8. Donma 3.9. Yüksekten cisim düşmesine (koli, ağır cisimler vs. ) bağlı çalışan yaralanmaları 3.10.Yanıcı, patlayıcı madde yaralanmaları Portabl röntgen çekimleri nedeniyle radyasyona maruz kalma 4. ELEKTROMANYETİK ALAN RİSKLERİ Elektromanyetik Alan Yaratan Kaynaklarına (Elektrikle Çalışan Aletler, Hırsızlığa Karşı Ve Güvenlik İçin Kullanılan Araçlar, Ekranlar, Mobil Telefon, Radar, Televizyon Ve Radyo Antenleri, Uydu Antenleri, Cep Telefonu, Mikro Dalgalar) Bağlı Riskler 4.1.Depresyon, Uyku bozukluğu, Konsantrasyon ve dikkat bozulması, Baş ağrısı, Yorgunluk, Sırt ağrısı, Arızalı araç ve gerecin zamanında bakım ve onarımı yapılmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili çalışanlara eğitim verilmeli Çalışanlarda bağımlılığa neden olacak ilaçlar ve anestezik ajanlarla ilgili prosedürlere uygun önlem alınmalı Mevcut kontroller uygulanmalı ve takip edilmeli Çalışma ortamı ergonomik olarak düzenlenmeli Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmeli Kullanılmayan hasta taşıma araba, sedye vb. bölümce belirlenmiş alanda frenleri kilitli olarak park edilmeli Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı Açıkta bulunan kablolara bağlı meydana gelen düşmeleri önlemek için uygun fiziki şartlar ve düzenli ortam ölçümleri Uygun havalandırma yapılmalı. Havalandırma sistemlerinin ve klimaların bakım ve kontrolü yapılmalı İklimlendirme yapılmalı Rüzgarlı havalarda cam ve kapılar kontrollü açılıp kapanmalıdır. Şiddetli, lodoslu havalarda tüm camlar kapatılmalıdır. Risk düzeyine göre bölüm temizliği ve kontrolü yapılmalı Uygun Aydınlatma yapılmalı Çalışan sağlığı eğitimi ( yangın, deprem ve tehlikeli maddelerle ilgili) verilmeli, Çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı Herhangi bir nedenle dökülen sıvı materyallerin zeminden hemen temizlenmesi ve kurulanması sağlanmalı Islak zemin uyarı işaretleri kullanılmalı, Gürültü ölçümü yapılmalı Dinlenmeyen ve izlenmeyen televizyon, radyo vb kapatılmalı veya ses tonu ayarlanmalı Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılmalı Raf önlerine bariyer yapılmalı, depolama çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde yapılmalı Tehlikeli maddelerin bulunduğu alan/muhafaza kapları vs. tehlike uyarıcı sembolleri olmalı Yangın söndürme tüpleri bulundurulmalı Su basma riskine yönelik bölümlerde gerekli tedbirler alınmalı Çalışanlara aşılma ile bağışıklama sağlanmalı Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımı sağlanmalı Derin dondurucu depolar / odalar kontrollü giriş çıkış yapılmalı Portabl röntgen çekimleri esnasında, radyasyon koruyucu önlemler alınmalı Çalışan kazalarında, ilgili hekime gidilmeli ve Kalite Yönetim Birimine olay bildirimi İş amaçlı kullanılan ilgili araçların lüzumundan fazla(iş süreci dışında) kullanılmaması ve kapatılmasında bir sakınca arz etmiyor ise işi biten cihazların kapatılması Dinlenmeyen ve izlenmeyen televizyon, radyo vb kapatılmalı Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı

4 Hafızada zayıflama, İmmun yetmezlik, Davranış değişiklikleri vb. 5.HAVALANDIRMANIN YETERSİZLİĞİ (HAVASIZ ORTAM) NE BAĞLI RİSKLER 5.1.Enfeksiyon, Yorgunluk, bitkinlik, bunaltı, çalışmada bıkkınlık, Alerjik reaksiyonlar, Çalışma performansında düşme gibi riskler 6.KÖTÜ KOKUYA BAĞLI RİSKLER 6.Çalışmada bıkkınlık, stres, sinirlilik, bunaltı, fenalaşma hissi, işini yapmada zorlanma ve bunun yarattığı stres (hasta odasından hemen çıkıp gitmeyi düşünmek) gibi riskler 7.GAZ SİSTEMİNDE TEDBİRSİZLİK/BAKIM YETERSİZLİĞİ VE BOZUKLUĞUNA BAĞLI RİSKLER 7.1.Zehirlenmeler, Yangın, Parlama, Yanıklar vb riskler 8.ELEKTRİK TESİSATI STATİK ELEKTRİK, ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ALETLERİNE BAĞLI RİSKLER 8.1.Elektrik çarpması, yangın, Yanıklar vb. 9.NÖBET/MESAİ/VARDİYA ORTAMININ GÜVENSİZLİĞİNE, HASTA YAKINLARI VE ÇALIŞANLARLA YAŞANAN İLETİŞİM SORUNLARINA BAĞLI RİSKLER 9.1.Hırsızlık(hastane malzemelerinin kaybı riski ) 9.2.Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.) 9.3.Sözel şiddet (Hakaret, İftira vs.) İletişimde iç hat telefonların kullanımı tercih edilmeli Isı, havanın nem oranı ve hava akımının yönünün sağlığa uygunluğu sağlanmalı Havalandırma sistemlerinin ve klimaların bakım ve kontrolü yapılmalı İklimlendirme yapılmalı Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi, bakım ve onarım için ilgili bölüme bilgilendirme yapılmalı Çalışanlara aşılma ile bağışıklama sağlanmalı Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımının sağlanmalı Kötü kokuya neden olan kimyasal maddelerin güvenli kullanımı sağlanmalı Mevcut kontroller uygulanır, Uygun havalandırma yapılmalı. Havalandırma sistemlerinin ve klimaların bakım ve kontrolü yapılmalı İklimlendirme yapılmalı Çalışan güvenliği eğitimi verilmeli, çalışan sağlığı eğitimi ( yangın, deprem ve tehlikeli maddelerle ilgili) verilmeli, Çalışanların verilen eğitimlere katılım sağlanmalı Sivil Savunma eğitimleri yapılmalı ve çalışanların eğitime katılımı sağlanmalı Sivil Savunma tedbirleri alınmalı Yangın söndürme tüpleri bulundurulmalı Medikal gaz birimi tarafından gaz sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmalı, kaçak ve arıza durumlarında gerekli önlemler alınmalı Gaz tüpleri sabitlenmeli İlgili bölümlerdeki arızalar için gerekli önlemler alınmalı Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı Elektrik güvenlik önlemlerine uyulmalı bu konuda çalışanlara eğitim verilmeli Elektrik panolarına tehlike uyarı işaretlerinin konulması ve görevlilerin dışında müdahale edilmemesinin sağlanmalı Elektirikle çalışan cihazların düzenli kontrol ve bakımları yapılmalı Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamirinin yerinde yapılması sağlanmalı (taşınamayan araç, gereç ve cihazlar) Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı Su basma riskine yönelik bölümlerde gerekli tedbirler alınmalı Yangın söndürme tüpleri bulundurulmalı Kişisel koruyucu ekipman (elektrik koruyucu eldiven, çizme, önlük vs.)kullanılmalı 24 saat güvenlik elemanı bulundurmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Çalışanlar için gereğinde mavi kod çağrısı yapılmalı Beyaz kod çağrısı yapılmalı, Şiddet bildirim formu ile kalite yönetim birimine bildirim yapmak

5 9.4.Cinsel taciz ( sözel ve ya fiziksel) 9.5.Hırsızlık (çalışanın maddi kaybı ) 9.6.Sıkıntı, Stres, Sinirlilik, Öfke, 9.7.Anksiyete, Tükenmişlik, 9.8.Evrakların (hasta dosyalarının) kaybolması ya da karışması Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile kalite yönetim birimine bildirim yapmak Çalışanlara iletişim ve mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışan sağlığı eğitimi (stresle baş etme becerileri, tükenmişlik vs ) verilmeli, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Ameliyathaneye giriş çıkışlar kontrol edilmeli, giriş kapılarında sadece ameliyathane personelinin kullandığı kartlı sistem oluşturulmalı, kamera sistemi ile takibi sağlanmalı Aydınlatma yeterli olmalı Ameliyathane giriş çıkışlarında kapıların kolay açılır (elle) biçimde olmaması sağlanmalı Malzeme sayımları devir teslimleri düzenli yapılmalı ve kayıt altına alınmalı Kişisel eşya ve değerli eşyalarını muhafazası için kilitli dolaplar kullanılmalı 10.KİMYASAL TEHLİKELERDEN( kimyasalların yanlış kullanımı, dökülme, sıçrama vs.)kaynaklanan RİSKLER 10.1.İrritasyon (boğaz, burun, göz irritasyanu)alerjik reaksiyonlar, Solunum sistemi rahatsızlıkları, yaralanma, yanık, kanser, zehirlenme, atık kazaları, yangın vb riskler 11.BİYOLOJİK TEHLİKELERDEN (Tıbbi atıklar, kan ve vücut sıvıları sıçraması, kesici delici alet yaralanmaları ve hasta çıktıları ile temas etmiş araç ve gereçler) KAYNAKLANAN RİSKLER 11.1.Bulaşıcı hastalıkları olan hastalar ve çıktıları ile temas, Kan ve kan ürünlerine maruz kalma ile oluşan enfeksiyonlar, 11.2.Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar 11.3.Tehlikeli atık kazaları Mevcut kontroller uygulanmalı ve takip edilmeli Çalışan sağlığı eğitimi verilmeli, çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanmalı İklimlendirme ve kontrolü yapılmalı Yangın söndürme tüpleri bulundurulmalı Alerjik hastalıkları önlemek için uygun malzeme kullanma İlgili prosedürlere göre bölüm temizliği sağlanmalı Kimyasal atıklar ilgili prosedürlere göre toplamalı, ayrıştırılmalı, taşınmalı ve depolanması sağlanmalı Kimyasal maddeler ve tehlikeli kimyasal atıkların depolaması çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı Tehlikeli maddelerin bulunduğu alan/muhafaza kapları vs. tehlike uyarıcı sembolleri olmalı Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımı sağlanmalı Kullanılan kimyasal maddelerin, MSDS 'leri bulunmalı ve buna göre önlemler alınmalı Mevcut kontroller uygulanmalı ve takip edilmeli, Çalışan sağlığı eğitimi verilmeli, (kesici delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma, kan ve vücut sıvıları ile bulaş, el hijyeni, tehlikeli tıbbi kimyasal atıklar vs.) Çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı Tüm atıklar ilgili prosedürlere göre toplaması, ayrıştırılması, taşınması ve depolanması sağlanmalı, bu süreçte tehlikeli tıbbi atıklarla ilgili güvenlik önlemleri alınmalı Kesici delici aletler, delinmeye dayanıklı kapta toplanır. Uygun havalandırma ve İklimlendirme yapılmalı Bölüm risk düzeyine ve ilgili prosedürlere göre bölüm temizliği sağlanmalı Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımı sağlanmalı El hijyeni yapılmalı Çalışanlara aşılma ile bağışıklama sağlanmalı Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılmalı.

6 12. TIBBİ CİHAZ, MALZEME, ARAÇ GEREÇ BAĞLANTILI RİSKLER İlaç ve malzeme eksikliği, Sertifikasız/yetkisiz cihaz ve malzeme kullanma, Kalibrasyonu geçersiz/yapılmayan cihazlar, bozuk/miadı geçmiş alet, malzeme, tanı kiti, Eksik /yetersiz/uygunsuz araç, gereç, su basması vb bağlı gelişebilecek riskler 12.1.Hasta/çalışan yaralanmaları 12.2.Yangın 12.3.Hasta/çalışanlarda ölümler Malzeme, araç ve gerecin hasar görmesi 13.AŞAĞIDAKİ YANLIŞ VE EKSİK UYGULAMALARA BAĞLI GELİŞEBİLECEK RİSKLER Hastanede çalışma ortamlarının biogüvenlik seviyelerinin tespit edilmemesi, Çalışma ortamının(yer ve yüzey ve hava ) özelliğine uygun temizliğinin, dezenfeksiyonunun ve sterilizasyonunun Araç gerecin doğru steril edilmemesi, Araç gerecin doğru dezenfekte edilmemesi, steril/dezenfekte malzeme, araç ve gereçlerin saklanma koşullarının uygun olmaması, İzolasyon önlemlerinde yetersizlik, El yıkama birimlerinin yetersizliği, Ekipman yokluğu/uygun olmayan ekipmanla çalışma, Kişisel koruyucuların yetersizliği, Var olan kişisel koruyucu önlemlerin kullanımında eksiklik, Atıkların yanlış yok edilmesi, Ekipman yokluğu/uygun olmayan ekipmanla çalışma, Çalışma birimlerine yönelik iş akış şemalarının, talimat ve prosedürlerinin olmaması /uyulmamasına bağlı riskler 13.1.Çalışan Enfeksiyonları 13.2.Kesici delici alet yaralanmaları 13.3.Rol belirsizliği nedeniyle iş akışında aksaklıklar, iş veriminde azalma 14. TRAFİK KAZALARI Nöbet sonrası ve icaplarda uykusuz araba kullanmaya bağlı, kullanılan hastane arabalarının bakım onarım yetersizliğine, araba kullanılan dış çevrenin şartlarına bağlı trafik kazası riski Makine, cihaz, ekipmanları doğru şekilde kullanmalı Düzenli stok takiplerinin(minimum, kritik ve maksimum stok seviyelerinin) yapılması azalan malzeme, araç gereç zamanında temin edilmeli, Miad kontrolleri düzenli yapılmalı Muhafaza edilen depoların ısı ve nem takiplerinin yapılmalı Buzdolabı ve derin dondurucu dolaplarının ısı takiplerinin yapılması Muhafaza alanlarının düzenlenmesi ve temizliğinin ilgili prosedürlere göre yapılması Arızalı araç gereç kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı Elekrik güvenlik önlemlerine uyulmalı Makinelerin, cihazların işyerine yerleşimi, kullanımı tehlike yaratma açısından kontrol edilmesi, gerekli tehlike uyarı işaretlerinin konulmalı Çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine yapılmalı Mevcut kontroller uygulanmalı ve takip edilmeli, Çalışan sağlığı eğitimi verilmeli, (kesici delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma, kan ve vücut sıvıları ile bulaş, el hijyeni, tehlikeli tıbbi kimyasal atıklar vs.) Çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı Bölümde yeterli kesici delici alet kutuları bulundurulmalı Kesici delici alet kutularının aşırı doldurulmamalı, Tüm atıklar ilgili prosedürlere göre toplanması, ayrıştırılması, taşınması ve depolanması sağlanmalı, bu süreçte tehlikeli tıbbi atıklarla ilgili güvenlik önlemleri alınmalı Yönetimce düzenlenen ilgili prosedürlerin, tüm çalışanlar tarafından uygulanması sağlanmalı Enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalı Havalandırma ve iklimlendirme yapılmalı ilgili prosedürlere göre bölüm temizliği sağlanmalı Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımının sağlanması El hijyeni yapılmalı Çalışanlara aşılma ile bağışıklama sağlanmalı bölüm risk düzeyine ve ilgili prosedürlere göre bölüm temizliği ve kontrolü yapılmalı Çalışan kazalarında, ilgili hekime gidilmeli ve Kalite Yönetim Birimine olay bildirimde bulunmalı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin prosedüre uygun yapılmalı, takibi, indikatör kontrolleri ve düzenli kayıtları yapılmalı Steril ve dezenfekte edilmiş malzeme, araç ve gereçlerin uygun muhafazası sağlanmalı Çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılmalı Araç giriş çıkışları kontrollü yapılmalı Bölümler arasında ve evden icapçı çalışanları taşıyan arabaların ehliyetli, tecrübeli şoförler kullanılmalı Arabaların günlük ve gerektiğinde bakım kontrolleri yapılmalı Nöbet sonrası toplu taşıma araçları tercih edilmeli Çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile

7 Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılmalı 15.GIDA GÜVENLİĞİNDE AKSAMA, TEDBİRSİZLİK, YETERSİZLİK VE BAKIM EKSİKLİĞİNE BAĞLI RİSKLER 15.1.Çalışanlarda Enfeksiyonlar 15.2.Çalışanlarda Zehirlenmeler 16.SU, KANALİZASYON GÜVENLİĞİNDE AKSAMA, TEDBİRSİZLİK, YETERSİZLİK VE BAKIM EKSİKLİĞİNE BAĞLI RİSKLER 16.1.Çalışanlarda Enfeksiyonlar 16.2.Çalışanlarda Zehirlenmeler 16.3.Pis koku 16.4.Elektrik çarpmaları 16.5.Su basma riski 16.6 Malzeme, araç ve gerecin hasar görmesi 17.ISI VE NEM KAYNAKLI RİSKLER 17.1 Yetersiz Isıya Bağlı Riskler Çalışmada zorlanmaya bağlı iş performansında azalma, Çalışan kazalarında artma Hata yapma olasılığında artma Mutfak çalışanlarının sağlık durumu ve sağlık tarama kontrolleri düzenli yapılmalı Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve taşınması sürecinde kontrolleri yapılmalı Yiyecek kaplarının temizlenmesi, yıkanması ve kurutulması kontrolleri yapılmalı Mutfak temizliği kontrolleri yapılmalı Şahit numune alınmalı ve uygun koşullarda en az 72 saat saklanmalı Mutfak çalışanları maske, eldiven ve bone gibi koruyucu ekipman kullanmalı Bölüm temizlik planına ve ilgili prosedüre göre temizlik yapılmalı Bina turlarında ve günlük sorumlu denetimlerinde tespit edilen sorunlar raporlanmalı, Tespit edilen aksaklıklara yönelik bakım ve onarım gereken bölüm ve alanlardaki sorunlar giderilmeli Arızalar olduğunda ilgili bölüm sorumlusu tarafından tesisat atölyesi bilgilendirilmeli ve arızalar en kısa sürede giderilmeli Araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli Su depolarının periyodik bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalı Su depolarından su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapılmalı Klor ölçümleri yapılmalı Isı ve nem kontrolleri yapılmalı gereğinde düzeltici önleyici faaliyetler yapılmalı Isı ve neme karşı koruyucu önlemler alınmalı İklimlendirme yapılmalı Uygun havalandırma yapılmalı 17.2 Fazla Isıya ve Neme Bağlı Riskler Çalışanlarda yorgunluk, uyku hali, terleme, baygınlık, Isıdan etkilenen malzeme, ilaç, tanı ve tedavi amaçlı kullanılan medikal ürünlerde bozulma Nemden etkilenen malzeme, araç, gereç, ilaç, tanı ve tedavi amaçlı kullanılan medikal ürünlerde bozulma 18. HAŞARA/HAYVAN GİRİŞLERİNİN ENGELLENMESİNDE YETERSİZLİKLERE BAĞLI RİSKLER 18.1 Steril malzemenin sterilliğinin bozulma riski Enfeksiyon, Arı, akrep vs. sokması, Alerjik reaksiyonlar 19. RADYASYONA MARUZ KALMA RİSKİ 19.1 Derinin renginde koyulaşma, deride kuruma, deri üzerinde kılcal damarlarda genişleme, tırnaklarda bozulma, ağrılı yaralar ve deri kanserleri, kan bozuklukları, akciğer kanseri, kemik bozuklukları Hamilelikte Haşerelerin giriş ve çıkış yerleri tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı Tüm hastane bölümleri periyodik olarak haşerelere karşı ilaçlama yapılmalı Dışarı açılan pencerelere sineklik tel takılmalı ve telin sağlam kalması sağlanmalı Gece boyunca bekleyecek olan laboratuvar materyalleri (örneğin; balgam yayma preparatı) ağzı kapalı kaplara koyulmalıdır. Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınması uygulanması sağlanmalı Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılmalı Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımının sağlanmalı,

8 bebeğin doğum öncesi ölümü, gelişme geriliği, bebekte nörolojik etkiler (kafatası küçüklüğü, şiddetli zihinsel gerilik, akli eksiklik, felç) Çalışan sağlığı eğitimi (KKE Kullanımı) çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı Çekim makinelerinin bakım ve kontrolleri düzenli yapılmalı Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir. Kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR Ayşe Akkaş KÜÇÜK KHB- Kalite Verimlilik Birimi İLGİLİ İŞ KANUNU MADDELERİ; Madde 77

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2019 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir. 00 01 01 02 Kalite yönetim biriminin çalışma ofisi olmalıdır.

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir!

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! Sizin için de önemlidir; İşiniz için de Risk değerlendirme esasları 2 RISK DEĞERLENDIRME ESASLARI I TEMEL BILGILER & RİSK DEĞERLENDİRMESİ - GENEL TEMEL BILGILER

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık kurumlarında, 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekimliği uygulamalarının

Detaylı