CeBIT 2011 de Partner Ülke Türkiye!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CeBIT 2011 de Partner Ülke Türkiye!"

Transkript

1 CeBIT 2011 de Partner Ülke Türkiye!

2 Sayılarla CeBIT ülkeden 334,000 ziyaretçi Ziyaretçilerin %20 si yurtdı ından Ziyaretçilerin %74 ü yatırım projelerinden sorumlu 6 milyon i ba lantısı 10 milyar yatırım hacmi 5,000 den fazla basın mensubu ve blogcu 20 milyar medya yansıması Tüm dünyadan 100 heyet

3 CeBIT 2011 kullanıcıları ve tedarikçileri 4 platformda bulu turmaktadır. Tedarikçi ve kullanıcıları en verimli biçimde biraraya getiren anla ılır bir konsept Fuarın dola ımına kolaylık sa lamak için açık ve belirgin i aretlemeler Katılımcıların daha büyük bir etki bırakmalarına fırsat veren özel sunum formatları

4 CeBIT pro: T CAR SÜREÇLER Ç N PROFESYONEL B L M ÇÖZÜMLER à Sanayi, ticaret, hizmet sa layıcılar, satınalmacılar ve i sahipleri gibi uluslararası oyuncuları hedefleyen CeBIT pro platformu, tüm sektörlere yenilikçi i olanakları sunmaktadır. Burada katılımcılar rekabetçi ve verimli çözümler arayan profesyonellerle bulu maktadır. CeBIT pro alanları Kurumsal Uygulamalar Sunucu Teknolojileri Kurumsal Depolama / Sanalla tırma Açık Kaynak Çözümleri Yazılım & Sistem Yönetimi Ofis Çözümleri Yönetim Hizmetleri Komünikasyonu & A ları Geni Bant Teknolojileri AutoID / RFID E itim & Bilgi Çözümleri Web çerik Yönetimi Sistemleri e-ticaret / Web Dizayn ve Teknolojileri / Web 2.0 Güvenlik Dünyası Bili im Teknolojileri Alt Yapısı Bilgisayarlar, Cep Telefonları & Aksesuarları 3 boyutlu Teknolojileri Kiosklar & Satı noktaları Bankacılık & Finans Dünyası Otomotiv Dünyası

5 CeBIT gov: KAMU SEKTÖRÜNE YÖNEL K ÇÖZÜMLER àkamu sektörüne ve gelece in kurumsal alt yapısına yenilikçi dijital çözümler Kamu yönetimi, sa lık, savunma / ulusal güvenlik, e itim, ula ım altyapısı, enerji & su tedari i CeBIT gov tüm kamu sektörünü ilgilendiren çözümleri tek bir platformda sunmaktadır. CeBIT gov alanları e-hükümet e-sa lık Konum Bazlı Sistemler Akıllı Kentler Ulusal Güvenlik / Afet Önleme Sistemleri e-e itim Kamusal Altyapı Geni Bant leti imi Sa lık Yönetimi

6 CeBIT life: TÜKET C LER Ç N B L M TEKNOLOJ LER àbilgi ve ileti im teknolojileri modern ya amın vazgeçilmez unsuru haline gelmi tir. Ebeveynler, blogcular, sanal oyuncular gibi tüketiciler üretici olarak aktif rol oynamaktadır. Bugünün tüketicileri artık ürünlerin dizaynlarında ve geli im sürecinde do rudan katkıda bulunmaktadır. CeBIT life da katılımcılar yeni tüketici gruplarıyla ileti ime geçme ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunma i m k a n ı b u l a c a k l a r d ı r. CeBIT life alanları ConTecs çerik & Teknolojileri CeBIT sounds CeBIT oyun CeBIT connects Sosyal A lar Uygulamalar Web & Medya Tüketici Elektroni i Mobil Telefon Aksesuarları & Donanımları Görüntüleme Teknolojileri Görüntü leme & Foto rafçılık Diz üstü bilgisayar ve Netbooklar e-ya am Akıllı Ev e-e itim Sa lık Güvenlik Servis Sa layıcılar Tasarım

7 CeBIT lab: YEN L KÇ B L M TEKNOLOJ LER Ç N ARA TIRMA VE GEL T RME à Cebit Lab, gelece e yönelik projelerin ve bilimsel trendlerin tartı ıldı ı AR-GE üniversitelerinin ve enstitülerin merkezi platformudur. Katılımcılar hayallerindeki konseptleri sunup tüm sektörlerden ürün geli tiriciler ve stratejik satın almacıların yanı sıra yatırımcılar, halkla ili kiler & medya irketleri ile görü me imkanı sa lamaktadır. CeBIT lab alanları Uygulanmı Ara tırmalar Temel Ara tırmalar Kurumsal Ara tırmalar Web 3.0 Ye il BT verimlilik Desteklenmi Ya am 3 Boyutlu Teknolojileri Standardizasyon Yenilikçi Danı manlık

8 CeBIT 2011 Fuar Alanı Planı

9 CeBIT 2011 de Türkiye

10 7 Ekim 2010 Partner Ülke Türkiye mza Töreni Dr. Murat Yalçınta TO Ba kanı Ernst Raue CeBIT Ba kanı & Deutsche Messe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oliver Liersch A a ı Saksonya Ekonomi, Çalı ma ve Ula tırma Müste arı Dursun Topçu TO Ba kan Vekili Dr. Cengiz Ersun TO Genel Sekreteri

11 2011 Partner Ülkesi: Türkiye!

12 CeBIT 2011 de Türkiye nin Tanıtımı Fuar öncesi Tüm dünyada basın konferansları 28 ubat 2011 Fuar Resmi Açılı Töreni Yer: Hannover Kongre Merkezi Katılımcılar: ki ülke Ba bakanları, bakanlar, delegasyonlar, sektörel dernekler ve fuar katılımcıları (2500 ki i) Açılı ta Partner Ülke nin kültürel etkinlikleri ve ak am resepsiyonunda Türk yemekleri Angela Merkel ansölye José Luis Rodríguez Zapatero spanya Ba bakanı 2010 Angela Merkel ansölye Craig R. Barrett INTEL Yön. Kur. B k. Arnold Schwarzenegger Kaliforniya Valisi 2009

13 CeBIT 2011 de Türkiye nin Tanıtımı Fuar sırasında CeBIT içerisinde yer alan farklı salonlarda Türkiye standları Türkiye deki yatırım fırsatları ve ekonomik bilgiler Ana standda kültürel ve genel faaliyetler Türk restauranı Türkiye turizminin tanıtımı Hannover ehrinde Türkiye nin tanıtımı Türk firmalarının forum alanlarında sunumları Türk firmaları ile yabancı firmalar arasında ikili görü meler CeBIT Global Konferansları (1-5 Mart 2011) 1Mart ta Türkiye ana standında iki ülke Ba bakanı katılımı ile açılı Türk Alman Bili im Teknolojileri Zirvesi (1 Mart 2011) Türk Gecesi

14 Türk Ana Standında Yapılacak Açılı Töreni Geleneksel Katılımcılar: Partner Ülke Ba bakanı ve konuklar Alman Ekonomi Bakanı Alman AR-GE Bakanı A a ı Saksonya Eyaleti Ba bakanı Türkiye Ula tırma Bakanı

15 Türk Alman Bili im Zirvesi 1 Mart 2011 Taslak Programı Basın Toplantısı: 13:00 13:45 Zirve : 14:00 16:00 ansölye Angela Merkel, Hannover 2007 de Partner Ülke Türkiye, Türk-Alman Zirvesi, 2007 Ba bakan Tayyip Erdo an, Hannover 2007 de Partner Ülke Türkiye, Türk-Alman Zirvesi, 2007 Arnold Schwarzenegger, California Valisi, 2009 César Alierta, Telefónica S.A., CEO 2010

16 Konferanslardan Görüntüler

17 CeBIT 2011 & Medya Türkiye de, Almanya da ve tüm dünyada basının odak noktası CeBIT te 66 ülkeden basın mensubu ile canlı bilgi aktarımı Medya Kategorileri - 2,100 Sektörel Basın Sanal medya Radyo ve televizyon Günlük ve ekonomik yayın Blogcu Genel basın

18 TO LE ÖZEL KATILIM ARTLARI

19 Cebit 2011 Partner Ülke Özel Katılım artları Özel Paket Fiyat 440 Euro/ m * Nakliye hizmeti hariç paket fiyat 390 Euro/ m * Stand in aatı hizmeti hariç paket fiyat 240 Euro/ m * Nakliye ve stand hizmeti hariç paket fiyat 190 Euro/ m * Sivil Toplum Kurulu ları özel paket fiyat 220 Euro/ m * %50 - %75 oranında Devlet Deste i!

20 Özel Paket Fiyata Dahil Hizmetler: Stand in aatı Nakliye ve gümrükleme Malların sigortalanması Medya bedeli Katılımcı katalog / CD si kili görü meler Güvenlik hizmeti Devlet deste i i lemlerinin takibi Katılımcı firmalarca Alman Vergi Dairesi ne ödenecek %19 KDV Uçak, konaklama ve transfer için özel paket fiyat önerilmesi Katılımcı firmalara Fuara Etkin Katılım Teknikleri e itiminin verilmesi

21 Detaylı Bilgi çin : Selda Aydemir / Can Burak Akgün Tel: / Faks: E-posta: E-posta:

22 lginize Te ekkür Ederiz!

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BÜLTENİ ARALIK 2010 YIL 5 SAYI 60 HANNOVER A TÜRK BİLİŞİM SEFERİ TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ FİNALİSTLERİ AÇIKLANDI

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

CeBIT BİLİŞİM EURASIA VE CeBIT SİNERJİ ZİRVESİ TAM NOT ALDI!

CeBIT BİLİŞİM EURASIA VE CeBIT SİNERJİ ZİRVESİ TAM NOT ALDI! BASIN BÜLTENİ CeBIT BİLİŞİM EURASIA VE CeBIT SİNERJİ ZİRVESİ TAM NOT ALDI! Avrasya nın Bir Numaralı Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Sinerji Zirvesi Bilişim Dünyasını

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

ITEA 3 Açılı Etkinli i

ITEA 3 Açılı Etkinli i ITEA 3 Açılı Etkinli i Göksel ÇABUK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 22 Mayıs 2014, Ankara EUREKA Nedir? 2 1985 ten bu yana: - 4000 den fazla Ar-Ge projesi - 29 Milyar Avro nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Temmuz 2007 2007 / 25

BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Temmuz 2007 2007 / 25 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 2 Temmuz 2007 2007 / 25 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB - GENLEME AB NORVEÇ AB DÖNEM BA KANLI I REKABET TEK PAZAR Gümrük VERG

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 BU SAYIDA: AB TÜRK YE GEN LEME AB-BATI BALKAN ÜLKELER AB F LD SAH L CUMHUR YET KOM U ÜLKELER

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

GYODER FAALİYET RAPORU / 2013

GYODER FAALİYET RAPORU / 2013 BAŞKANIN MESAJI Geçtiğimiz yıl Türkiye büyümesinin üstünde bir ivme yakalayarak ülke ekonomisinin lokomotifli olan gayrimenkul sektörü artık her zamankinden daha kilit bir rol üstlendi. Sektörün bu önemli

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa lık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle Tıp Turizmi s.3

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 1 2 3 4 SUNU I - GENEL B LG LER A M SYON, V ZYON VE TEMEL DE ERLER B YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C DAREYE L K N B LG LER 1 Fiziksel Yapı 2 Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 nsan Kaynakları

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ Ağustos 2013, sayı:81 Mart 2012, sayı:72 Bu sayımızda neler var: Yan Sanayi Fuarları: *Midest Yan Sanayi Fuarı *Hannover Sanayi Fuarı Mutlaka Takip Etmelisiniz: *ASELSAN

Detaylı

Değerli dostlarım, Mobil Yöntem. Online Alışveriş. Depo - Stok Takip Araçları. Perakende Altyapı Sistemleri. Ödeme Sistemleri

Değerli dostlarım, Mobil Yöntem. Online Alışveriş. Depo - Stok Takip Araçları. Perakende Altyapı Sistemleri. Ödeme Sistemleri Değerli dostlarım, Online Alışveriş Perakende Altyapı Sistemleri Mobil Yöntem Ödeme Sistemleri Depo - Stok Takip Araçları Ülkemiz perakende sektörünün en önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan Türkiye

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

SATIN ALMA REHBER 802.11N ADSL MODEMLER YEN NES L KABLOSUZ TEKNOLOJ Y DESTEKLEYEN MODEMLER NCELEME ALTINDA ASYA'NIN YILDIZLARI

SATIN ALMA REHBER 802.11N ADSL MODEMLER YEN NES L KABLOSUZ TEKNOLOJ Y DESTEKLEYEN MODEMLER NCELEME ALTINDA ASYA'NIN YILDIZLARI SATIN ALMA REHBER 802.11N ADSL MODEMLER YEN NES L KABLOSUZ TEKNOLOJ Y DESTEKLEYEN MODEMLER NCELEME ALTINDA www.itadvisor.com.tr N SAN 2010 SAYI 5 ASYA'NIN YILDIZLARI Ç N, JAPONYA, KORE, TAYVAN G B ÜLKELERDEN

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını 2013-11 / Nisan SiemensWorld Türkiye Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Endüstri Siemens, WIN 13 Fuarı na damgasını vurdu 2013 te 20. yılını kutlayan ve

Detaylı

operatörlerin vıp hizmetleri

operatörlerin vıp hizmetleri BİR SONRAKİ FIREWALL UNUZ NASIL OLMALI? www.itadvisor.com.tr ŞUBAT 2014 SAYI 51 operatörlerin vıp hizmetleri internette özel HaYaTa dokunulmazlık Geldi sponsorlar: VERİ MERKEZLERİ ÖZEL PrOFesYOnellerin

Detaylı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2015 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye www.icci.com.tr 1 Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI

Detaylı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

ICCI 2015. 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye. 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2015 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 6-7-8 Mayıs 2015 İstanbul Fuar Merkezi 9.-10.-11. Salonlar İstanbul Türkiye www.icci.com.tr 1 Türkiye nin En Önemli Enerji Etkinliği ICCI

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

BİLGİ NOTU ANKARA KALKINMA AJANSI SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ VE BİLİŞİM EKOSİSTEMİ DÜNYA ÖRNEKLERİ

BİLGİ NOTU ANKARA KALKINMA AJANSI SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ VE BİLİŞİM EKOSİSTEMİ DÜNYA ÖRNEKLERİ BİLGİ NOTU ANKARA KALKINMA AJANSI SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ VE BİLİŞİM EKOSİSTEMİ DÜNYA ÖRNEKLERİ 26 KASIM 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. SAN FRANCISCO, BİLİŞİM VADİSİ VE KALİFORNİYA...5 1.1. SAN FRANCISCO...5 San

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say da, Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. birli i Günleri ni IX.Kez Organize Ediyoruz Dünya Yan Sanayini A dan Z ye Takip Edebilece iniz Tek Fuar:MIDEST 2010 EUROMOLD 2010 Kal pç

Detaylı