TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi. 10 Ağustos 2011 günlü başkanlık divanında görüşülerek "yönetim kurulu üyelerine TBB Çevre Komisyonu nun adının Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent gönderilerek gelecek yönetim kurulu toplantısında görüşüldükten sonra başkanlık Komisyonu olarak değiştirilmesine, divanınca şekillendirilmesine" karar verilen, Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu tarihli Çevre Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. raporu ile ilgili görüşme, Ahmet Gürel in yazısı ekindeki tarihli komisyon kararlarının ilke olarak benimsenmesine, 2. Komisyondan gelen önerilerin komisyon tarafından olgunlaştırılmasından sonra ayrıca değerlendirilmesine, TBB Komisyonları Genel Yönetmeliği çerçevesinde TBB Çevre ve Kent Komisyonu çalışmalarının komisyon tarafından oluşturulacak yürütme kurulu aracılığı ile yürütülmesine, diğer hususların daha sonra değerlendirilmesine, oybirliği ile Ağustos 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında, "gelecek toplantıda tartışılarak değerlendirilmesine" karar verilen; TBB Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşme, Konuya ilişkin başkanlık divanı üyelerince ön çalışma ve değerlendirme yapılıp yönetim kuruluna gerekli bilgi verildikten sonra bu hususun görüşülüp karara bağlanmasına oybirliği ile Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenecek CEBİT Fuarına katılınması konusu, Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenecek CEBİT Fuarına Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Turgay Bilge başkanlığında başkanlık divanı tarafından görevlendirilerek oluşturulacak personel ile katılınmasına, giderlerin 4. ödenmesine, konuya ilişkin gerekli olacak kararların alınması ve işlemlerin yapılması hususunda başkanlık divanının görev ve yetkili kılınmasına oy birliği ile 5. TURKTRUST'ın token ve sim kart teklifine ilişkin günlü yazısı, Konuya ilişkin gerekli görülecek kararları ve çalışmaları yapmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkili kılınmasına oybirliği ile Avrupa Barolar Federasyonu'nun, Eylül 2011 tarihlerinde Polonya'nın Wraclow kentinde gerçekleştirilecek "Avukat ve Sosyal Medya" konulu FBE Kongresi ne davet yazısı, Çanakkale Barosu Başkanlığı'nın günlü 2011/2844 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yaş arası gençlere yönelik "Yurtta Barış Dünyada Barış Çanakkale Buluşması" adlı projeye destek istemini içeren günlü 2012/12 sayılı yazısı, Davete konun olan tarihlerdeki program yoğunluğu sebebiyle, davete katılınması mümkün olamadığından ilgili yazıya cevaben teşekkür yazısı yazılmasına oybirliği ile Bilgi edinildi.

2 8. 9. Adaletliler Derneği'nin, "Avukat Katibi Meslek Edindirme Sertifika Programı"na ilişkin günlü yazısı, Bilgi Güvenliği Danışmanı Dr. Cemal Gemici'nin, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve genel güvenlik gerekleri doğrultusunda tespit edilen ve düzeltilmesi gereken faaliyetlere ilişkin günlü yazısı, TBB-SYDF İktisadi İşletmesi Litai Hotel & Spa çalışanlarına yapılacak maaş ücret artışları ile ilgili görüşme, Kosova Avukatlar Odası'nın Birliğimizi ziyaret etme talebinin görüşülmesi, Berlin Barosu'nun Uluslararası Avrupa Avukatlar Konferansına ilişkin 12. daveti, İspanya Avukatlar Konseyi'nin, Akdeniz Ülkeleri Baro Başkanları Konferansına ilişkin 13. davet ile ilgili görüşme, Hukuk İşleri Müdürü Av. Özcan Çine nin tarihli yazısı çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, ihtiyaç duyulacak konuya ilişkin kararları almak ve uygulamak üzere başkanlık divanının görev ve yetkili kılınmasına oybirliği ile Bilgi Güvenliği Danışmanı Dr. Cemal Gemici nin yazısında belirtilen hususların yerine getirilmesi hususunda gerekli işlemleri, harcamaları yapmak ve ihtiyaç duyulacak konuya ilişkin kararları alarak uygulatmak üzere Başkanlık Divanın görev ve yetkili kılınmasına oybirliği ile TBB-SYDF İktisadi İşletmesi Litai Hotel & Spa çalışanlarına yapılacak maaş/ücret artışlarına ilişkin gerekli değerlendirmeyi yaparak uygun göreceği kararları almak ve uygulatmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkili kılınmasına oybirliği ile Eylül 2011 tarihlerinde TBB yi ziyaret edecek Kosova Barolar Birliği heyeti temsilcileri olan 5 kişinin TBB tesislerinde konaklamalarının sağlanmasına, giderlerinin TBB tarafından karşılanmasına, ilgili yazıya karar doğrultusunda cevap verilmesine, oybirliği ile Başkan Av. V. Ahsen Coşar, Başkan Yardımcısı Av. Talay Şenol ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Turgay Bilge nin görevlendirilmelerine, oybirliği ile karar verildi. Başkan Av. V. Ahsen Coşar, Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol ve Erzurum Barosu Başkanı Av. Mehmet Güzel in görevlendirilmelerine oybirliği ile 14. Türkiye Barolar Birliği Spor Komisyonu Yönergesi taslağının görüşülmesi, Av. M. Turgay Bilge tarafından sunulan taslağın TBB Spor Komisyonu Yönergesi olarak kabulüne oybirliği ile İstanbul Barosu avukatlarından ve hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin İstanbul Barosu Yönetim Kurulu kararının uygun bulunması yönündeki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu nun gün ve 15. sayılı ısrar kararının iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, dava konusu işlemin iptali yönündeki Ankara 6. İdare Mahkemesi nin gün ve E., sayılı ısrar kararının onanmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun gün ve E., sayılı kararı hakkında görüşme, Israr kararının onanmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun kararı ve dosya okundu, görüşüldü; İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından, şikayetliler Av. ve Av. hakkında İstanbul Barosu na yapılan şikayete konu iddialar hakkında, İstanbul Barosu tarafından yapılan soruşturma sonucunda, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun tarih sayılı kararı ile şikayetliler hakkında kavuşturma açılmasına yer olmadığına karar verilmiş ve bu karara

3 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nca itiraz edilmesi üzerine, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından incelenen dosya muhtevasına göre tarih E. sayılı karar ile itirazın reddine karar verilmiştir. Bu karara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemede tarih sayılı Bakanlık görüşü ile TBB Yönetim Kurulu nun itirazın reddi hakkındaki kararının bir daha görüşülmesi istenmiş ve TBB Yönetim Kurulu tarafından tarih E. sayılı karar ile önceki kararda ısrar edilmesine karar verilmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından, İstanbul Barosu mensubu avukatlar ve hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin itiraza yönelik TBB Yönetim Kurulu tarafından itirazın reddine karar verilmesi ve bu kararın bir daha görüşülmesi istemine yönelik önceki kararda ısrar edilmesi üzerine, Ankara 6. İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyasında açılan iptal davasında yapılan yargılama sonunda, tarih sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu karar TBB tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay 8. Dairesi nin tarih sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı üzerine Adalet Bakanlığı karar düzeltme isteminde bulunmuş, bu talep Danıştay 8. Dairesi nce reddedilmiştir. Takiben, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından tarih sayılı karar ile önceki kararda ısrar edilmesine karar verilerek TBB Yönetim Kurulu nun işlemi hakkında tekrar iptal karar verilmiştir. Bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde TBB tarafından temyiz edilmiş ve temyiz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu nun tarih E. sayılı kararı ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin iptal kararının onanmasına karar verilmiştir sayılı İYUK nun 28. maddesi gereğince gerekli değerlendirme yapılmakla TBB Yönetim Kurulu nun tarih E. sayılı ısrar kararının iptaline, Adalet Bakanlığı nın tarih sayılı bir daha görüşülme istemi yazısındaki gerekçelerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun tarih sayılı şikayetli avukatlar ve hakkındaki kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, şikayetliler hakkında gerekli disiplin kavuşturması açılmak üzere

4 gereklerinin yapılmasına, Adalet Bakanlığı na yapılan işlem hakkında bilgi verilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile Konya Barosu Yönetim Kurulu nun ın Baro Levhasına yazılmasına dair kararını Bozma kararı ve dosya okundu, görüşüldü; uygun bulan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu nun gün ve sayılı Danıştay 8. Dairesi nin bozma kararı 2577 sayılı İYUK.nun 28/1. maddesi ısrar kararının iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, davanın kapsamında sayılan esasa veya yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlardan reddi yönündeki Ankara 10. İdare Mahkemesi nin gün ve E. sayılı bulunmadığı, bozma kararının usule ilişkin nitelikte bir karar olması sebebiyle 16. kararının, davacı tarafından temyizi üzerine yerel mahkeme kararının bozulmasına yeniden işlem tesisine yer olmadığına, Bozma üzerine Ankara 10. İdare ilişkin, Danıştay 8. Dairesi nin gün ve E. sayılı kararı hakkında Mahkemesi tarafından tesis edilecek kararın bozmaya uyulması suretiyle iptale görüşme, karar verilmesi halinde, dosyanın yeniden işlem tesis edilmek üzere yönetim kurulumuzca değerlendirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, günlü, Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, kararın uygulanması yönünden sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari barolara TBB tarafından duyuru yapılmıştır. Ücret Tarifesi nin 12. maddesinin iptali istemiyle, Danıştay 8. Dairesi nin E.2011/66 Ancak, Avukatlık, Asgari Ücret Tarifesi nin 12. maddesinin mahkemelerce sayılı dosyasında açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun, uygulanmasına yönelik olarak TBB tarafından mahkemelere doğrudan yazı 17. gün ve 2011/321 YD İtiraz nolu, dava konusu tarife kuralının Belirlenen bu ücret yazılması yargısal yapıya uygun düşmediğinden YD kararının bir örneği de tarifenin ikinci kısmının üçüncü bölümüne göre tespit edilen ücretten az olmaz eklenerek mahkemelerce verilecek kararlarda YD kararının Asgari Ücret kısmının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı hakkında görüşme, Tarifesi nin uygulanmasına konu olan 12. maddesi uygulanmasında nazara alınması hususunda gereğinin yapılabilmesinin sağlanması için konunun HSYK Başkanlığı na iletilmesine oybirliği ile 6111 sayılı Kanun gereğince yapılandırılarak ana para borcu ödenen staj kredi 6111 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılan staj kredi borçlarının 18. dosyalarının kapatılması konusu, faizlerinin alınmamasına, Ana para borcu ödenen staj kredi dosyalarının kapatılmasına oybirliği ile karar gerildi. tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesi nin E. sayılı dosyasında açılan Davaya konu edilen karar ve dayanağı olan belgelere göre davaya cevap 19. dava hakkında görüşme, verilmesi ve savunulmasının hukuk müşavirliğine bildirilmesine oybirliği ile Gelecek yönetim kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi Gelecek yönetim kurulu toplantısının Eylül 2011 tarihinde Ankara da 20. yapılmasına oybirliği ile İSPARK la İstanbul adliyelerindeki otoparklardan yararlanılmasına ilişkin protokol İSPARK ile meslektaşlarımızın İstanbul daki adliye otoparklarından avukat 21. yapılması hk. kimlik kartları ile yararlanmalarına ilişkin protokol yapılmasına, gerekli kararları almak, işlemleri yapmak ve uygulamayı başlatmak üzere gerekli protokolün

5 22. Anayasa Mahkemesi ne yapılacak bireysel başvuru toplantı tutanaklarının bastırılması ve İnsan hakları gününde yapılacak karikatür sergisi hakkında görüşme, şartlarını belirleyerek protokolü imzalamak, gereken masraf ve ödemeleri yapmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile Anayasa Mahkemesi ne yapılacak bireysel başvuru hakkında yapılan toplantı tutanaklarının kitap olarak bastırılmasına, basıma ilişkin gerekli görülecek kararları almak ve ödemeleri yapmak/yaptırmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine; tarihinde yapılacak İnsan Hakları Günü nde Türkiye Barolar Birliği ve Karikatür Vakfı ile birlikte düzenlenen karikatür sergisinin, bu yıl TÜBAKKOM un işbirliği de sağlanarak Kadın hakları genel başlığı altında tapılmasına, gerekli duyuruların, yazışmaların yapılmasına, ihtiyaç duyulacak konularda gerekli kararları almak ve uygulamaları yapmak/yaptırmak üzere başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 31. OLAĞAN GENEL KURULU 7-8 MAYIS 2011 ADANA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 196 Türkiye Barolar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DİSİPLİN KOVUŞTURMALARI İLE İLGİLİ İNCELEME VE SORUŞTURMALARIN USUL VE ESASLARI İLE KESİNLEŞEN DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASININ USULÜ HAKKINDA YÖNERGE

Detaylı

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası 10. Hukuk Çalışmaları 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası Mahkemesi: İstanbul 2. İdare Mahkemesi Dosya no: 1999/1054 E. 2009/1357 yeni E. 2010/2191 K. Taraf: Şişli Belediye Başkanlığı

Detaylı

3. Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren kurul, komisyon ve merkezlerimizin, Baromuz web sayfasına bağlı olarak açılacak ayrı web sitelerinin alt

3. Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren kurul, komisyon ve merkezlerimizin, Baromuz web sayfasına bağlı olarak açılacak ayrı web sitelerinin alt Ankara Barosu nun 14 Mart 31 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara Adliyesi nde, Sincan Adliyesi nde ve ABEM de gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında kısa bilgi: Ankara Barosu tarafından, Avukatlık Kanunu

Detaylı

YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015

Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015 Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015 12.02.2015 Çok sık/geniş kapsamlı değişiklikler, yeni düzenlemeler nedeniyle takibi gün geçtikçe zorlaşmakta olan mevzuatta: Mülki İdare Amirleri /halkımızın büyük bir bölümünü

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2013 2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi

İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5,

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI

SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL BAROSU CMK UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ SANIK MÜDAFİLİĞİ, MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ VE KATILAN VEKİLLİĞİ MESLEK İÇİ TEMEL EĞİTİM SEMİNERİ KİTAPÇIĞI 2015 CMK Uygulama Servisi İrtibat ve İletişim

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ 2.2. OLAĞAN GÖREVLER 2.2.1. Uluslararası Yazışmalar

Detaylı

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hatay

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı