Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler"

Transkript

1 Dünya Nöroloji Federasyonu kuruluş günü olan 22 Temmuz Dünya Beyin Günü olarak ilan edildi. Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından yapılan açıklamada beyin sağlığı ve nörolojik hastalıklara yönelik yeterli düzeyde farkındalık olmadığı vurgulandı. İnme ve demans gibi hastalıkların sağlık sistemlerinin başedemeyeceği oranda arttığına dikkat çekilen açıklamada şöye denildi: Bu hastalıkların önlenmesi gerekmektedir. Nörologlar beynin koruyucularıdır. Beyin ve nörolojik hastalıkların karmaşık olması çoğu zaman halkın farkındalığının azalmasına sebep olur. Bu kampanyada en önemli hedefimiz, halka beyin sağlığının önemini ve sosyal boyutlarını anlatmaktır. Ha - ya tımız boyunca inme ve demans İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Dünya Beyin Günü nde Beyin Sağlığına Dikkat Çekildi geçirme riskine sahibiz. Beyni etkileyen hastalıklar dünyada insanların engelli olmalarının en büyük sebebidir. Bu girişimin amacı da dünyada daha iyi bir beyin sağlığının oluşmasını sağlamaktır. Türk Nöroloji Derneği Başkan Yar - dımcısı ve Dünya Nöroloji Fe de ras - yonu Türkiye Temsilcisi Prof.Dr. Şerefnur Öztürk de inme ve travmatik beyin yaralanmaları dünyada engelli olmanın en büyük iki sebebi olduğunu belirtti. Dünya nüfusunun yüzde 1-2 sinin travmatik beyin yaralanması geçirdiğini hatırlatan Prof.Dr. Öztürk, dünya genelinde inmenin, iskemik kalp rahatsızlığından sonra en çok ölüme sebebiyet veren hastalık olduğunu ve pek çok yaygın hastalıktan önde geldiğini söyledi. Diyabetik Çocuklar Kampı 22. Kez Toplandı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Der neği tarafından düzenlenen Di - yabetik Çocuklar Kampı, Türkiye nin şeker çocuklarını bu yıl 22. kez bir araya getirdi. Yaklaşık çocuğun konuk olduğu kamp, bu yıl 100'den fazla şeker çocuğu ağırladı yaş arasındaki diyabetik çocuklara diyabetle mutlu yaşamanın Dünya Nöroloji Federasyonu Genel Sekreteri Wolfgang Grisold nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, dünya üzerinde hala nörolojik tedavi erişiminin kısıtlı, hatta bazı bölgelerde hiç olmamasına dikkat çekti. Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ise; Dünya genelinde, hastaların en basit ilaçlara bile erişememesi çok acı, epilepside hastaların yüzde 70'i ilaç aldıklarında nöbet geçirmezken ilaç alamayan düşük gelirli ülkelerde hastaların yüzde 80'i bu ilaçlara ne yazık ki ulaşamıyor. Dünya Beyin Günü ile vermek istediğimiz mesaj çok açıktır. Politik ve destekleyici otoritelerin, devletlerin ve uluslararası örgütlerin beyin sağlığına öncelik vermeleridir. Bu hastalıkların yükü çoğu zaman önlenebilir. En önemli adım aşılama programları ile nörolojik enfeksiyonlar ve enfeksiyonların sebep olduğu nörolojik rahatsızlıkların önüne geçmektir. İnme gibi hastalıklar yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir. Hipertansiyon, kan yağlarında yükseklik, sigara ve alkol kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme ve diyabet gibi birbirleri ile ilişkili risk faktörlerinin önlenmesi ile inme ve travmatik beyin yaralanmalarının önlemesi mümkün olabilir. Bu, 100 milyon sağlıklı yıl kaybının önlenebileceği anlamına gelir dedi. mümkün olduğunu göstermek amacıyla bu sene 22 incisi düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, diyabetik çocuklar arasında güçlü bir bağ kurmak ve kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Kampta çocuklara, hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, in- 54 Actual Medicine Temmuz 2014

2 sülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komp likasyonları anlatıldı. 22 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni görev aldı. Diyabetik Çocuklar Kampı'nda insülin enjeksiyonu ve kan şekeri ölçme eğitimleri verilirken; çocuklar, beslenme-insülin-spor arasındaki denge konusunda da bilgilendirildi. Hastalıkla ilgili deneyimlerini paylaşan grup rehberi ağabey ve ablaları, çocuklara kamp boyunca her konuda yardımcı oldu. Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 22 yılda yaklaşık çocuğu konuk etti. Kampa Antalya, Diyarbakır ve Edirne gibi Türkiye nin başka şehirlerinden ve Azerbaycan dan katılan doktor, hemşire ve diyetisyenler kendi bölgelerinde ve ülkelerinde benzer kamplar kurdular. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı Ensti - tüsü Müdürü Prof.Dr. Rüveyde Bundak, 10 yıldır projeye destek veren Aygaz ın Türkiye nin en eski sağ lık kamplarından biri olan Diya - betik Çocuklar Kampı nın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Kampın 22 yıllık müdürü olan Prof.Dr. Rü vey de Bundak, bu tarz kampların çocukların psikososyal gelişimlerinin yanı sıra diyabetli olarak yaşam konusundaki bilgi eksikliklerini de giderdiğini aktardı. Kampın en büyük ihtiyacının finansman olduğunu vurgulayan Bundak, Aygaz sayesinde hareket özgürlüğü kazandıklarına değinerek, Türkiye deki diğer kuruluşlara da bu tür projelere destek vermesi çağrısında bulundu. Hepatit ile Mücadele İçin Yeniden Düşünme Zamanı Tüm dünyada bu yıl 7. si kutlanan Dünya Hepatit Günü etkinlikleri çerçevesinde, Hepatitle Yaşam Has - ta ve Hasta Yakınları Toplumsal Bil - gi lendirme Dayanışma ve Yardım laş - ma Derneği (HepYaşam), Ka dı köy Beşiktaş İskelesi önünde bir etkinlik düzenledi. Hepatit hastalığına dikkat çekmek, konu hakkında toplumsal bilinç düzeyini yükseltip, farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte HepYaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilal Ünalmış Duda dernek ve çalışmaları hakkında, İstanbul Üniversitesi Cer - rah paşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalın ndan Prof.Dr. Feh - mi Tabak ve Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Çakaloğlu ise hastalık konusunda bilgiler verdi. Prof.Dr. Fehmi Tabak; Viral hepatit, dünya çapında başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Buna rağmen yapılan araştırmalar gösteriyor ki Hepatit B ve C testleri ülkelerin sadece %30 unda tüm vatandaşlar için erişilebilir durumda. Genel olarak bakıldığında dünya çapında, benzer bulaşma yöntemleri olması sebebiyle yaklaşık olarak 4-5 milyon kişinin Hepatit C ve HIV (AIDS), yaklaşık 4 milyon kişinin de Hepatit B ve HIV(AIDS) enfeksiyonlarını aynı anda taşıdığı tahmin ediliyor dedi. Prof.Dr. Yılmaz Çakaloğlu ise; He - pa tit C virüsünden (HCV) halen yılda 350 bin -500 bin den fazla kişi ölmekte; her yıl ise yaklaşık 3-4 milyon arası yeni olgu tanımlanmaktadır. Hepatit C enfeksiyonu kapmış kişilerin yaklaşık yüzde inde enfeksiyondan sonraki 20 yıl içinde siroz gelişir. Sirozlu bazı hastalarda karaciğer kanseri de gelişebilir şeklinde konuştu. HepYaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilal Ünalmış Duda; HepYaşam Derneği, hepatit ile mücadeleye aktif olarak katılmak, hepatitli hastalar ile yakınlarına daha güzel bir dünya sunmak için çalışmaktadır. En büyük amacımız hepatitlerin öneminin anlaşılması, top lumda kronik hepatitin bilinirliğini sağlamak ve bu zorlu hastalıkla başa çıkmada hastalarımız ve ailelerine destek olmaktır. Hepatitler hak kında daha fazla bilgi için www. hepyasam.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz dedi. Etkinlik hastalığa dikkat çekmek için hazırlanan balonlarının hep birlikte uçurulması ile son buldu. Temmuz 2014 Actual Medicine 55

3 Milli Aşı İçin TÜBİTAK Desteklİ Proje Hayata Geçiyor Üsküdar Üniversitesi TÜBİTAK desteği ile Slovakya Bilimler Akademisi ikili işbirliği kapsamında aşı üretiminde kullanılmayı hedefleyen bir çalışmayı başlattı. Davranış bilimleri temelinde pek çok bilimsel proje üreten Üsküdar Üniversitesi nin Mü hendislik ve Doğa Bilimleri Fa - kül tesi Laboratuvarları aşı geliştirecek bu projeyi hayata geçiriyor. Türkiye için büyük öneme sahip pro jede hedef milli aşımızı üretebilmek. Üsküdar Üniversitesi Biyo mü - hen dislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mesut Karahan TÜBİ TAK ında desteklediği uluslararası proje ile yeni bir aşının üretimi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Proje Yürütücüsü olan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bi - lim leri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Mesut Karahan canlı virüs içermeyen aşı çalışmaları hakkında şunları kaydetti: TÜBİTAK ın 2023 hedefleri doğrultusunda öncelikli planı, ilaç, aşı ve tanı kitleri üretimi var. Bu yüzden projemiz TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. Bizim de amacımız patentimizi alıp aşı üretimini başlatabilmek. Şu an için aşı prototipini üretebiliyoruz. Bazı laboratuvar çalışmalarından sonra da üretime geçebileceğiz. Eğer başarılı olabilirsek her hastalığa karşı hem aşı hem de tanı kitleri elde etmemizin yolu açılacak. Türki ye yalnızca kuduz hastalığıyla ilgili olarak her yıl beş milyon dolar liralık aşı alıyor. Tanı kiti içinse en az on milyon Euroluk harcama yapması söz konusu. Bu konuda yurt dışına bağımlıyız ne yazık ki. Dileğim bu çalışmalarımızın makale yazımının ötesine geçerek, ülkemizin kendi aşısını üretebilmesidir. 8. Arrigo Recordati Bilimsel Araştırma Ödülü İçin Çağrı Yapıldı Arrigo Recordati Ulusal Bilimsel Araştırma Ödülü, ödülün sekizinci yılında adaylara çağrıda bulundu Euro luk Uluslararası Ödülü, her iki yılda bir kardiyolojiye katkılarından ve başarılarından ötürü seçkin bir bilim insanına verilmektedir. Ödülün 2015 teki sekizincisi kardiyovasküler hastalıkları olan hastalar için ikincil koruma ve risk azaltma stratejileri çalışmalarında farklı bir başarı kazanan klinik veya temel bir bilimsel araştırmacıya verilecektir. Uluslararası ödül, İtalyan farmasötik girişimcisi Arrigo Recor - dati anısında 2000 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır ve kardiyovasküler hastalıklar alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedeflemektedir denilen açıklamada Kardiyoloji ve Dahiliye alanlarında uzmanlaşan çeşitli uluslararası birliklere ve kurumlara, ödülü hak edeceğini düşündükleri adayları bildirmeleri çağrısı yapıldı. Ödül, kurumsal ortamlarda çalışan ve bir ilaç firması ya da tıbbi cihaz fir masıyla bağlantısı olmayan, her ulustan bilim insanına açık. Aday - ların sadece uluslararası bir birlik ve ya kuruluş tarafından aday gösterilebileceği, bireysel başvuruların dikkate alınmayacağı kaydedildi ödülünün son başvuru tarihi 31 Ocak Ödülün sahibi, Haziran 2015 tarihinde Milano da yapılacak olan Avrupa Hipertan si - yon Birliği (ESH) Yıllık Toplantı - sı nda açıklanacak Arrigo Recordati Uluslararası Bilimsel Araştırma Ödülü Jürisi, kardiyovasküler hastalıkları olan hastalar için ikincil koruma ve risk azaltma stratejileri araştırmalarında alanında uzun kariyerleri boyunca öncülük etmiş uzmanlardan oluşuyor. Jürinin başkanı Marie Curie Üniversitesi (UPMC) Paris, Dislipidemi ve Ateroskleroz Araştırma Birimi Fahri Direktörü (INSERM) ve Paris Pitié- Salpetriére Universitesi Hastanesi n - den Prof. M. John Chapman, jüri üyelerinin ise İsviçre Zürih Üniversitesi Kalp Merkezi Profesörü ve Kardiyoloji Başkanı Zürih Üniversitesi Moleküler Kardiyoloji Merkezi Direktörü Prof.Dr. Thomas F. Lüsc - her ve İskoçya NHS Greater Glas - gow & Clyde, Glasgow Üniversitesi Vasküler Biyokimya Depart manı dan Prof. Chris J. Packard olduğu açıklandı. 56 Actual Medicine Temmuz 2014

4 Üsküdar Nöropsikofarmakoloji Sempozyumu Ekimde Yapılacak Üsküdar Üniversitesi bu yıl ilk defa gerçekleşecek Üsküdar Nöropsi ko - far makoloji Sempozyumu na ev sahipliği yapacak. Dünyadaki üç araştırma merkezinden biri olan Nö - rop sikofarmakoloji Uygulama ve Araş tırma Merkezi ni kuran Üsküdar Üniversitesi, bu alandaki uzmanlığını uluslararası boyuta taşıyor. Bu yıl için ilan edilen Türk- Alman Bilim Yılı kapsamında TÜBİTAK ın desteği ile 9-10 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda, nörobilim alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarından Almanya da Magdeburg Otto von Guericke Üniversitesi nden Prof. Hans-Gert Bernstein ve Berlin Üniversitesi nden Prof. Gre gor Laube başta olmak üzere, konunun uzmanı değerli akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. İki gün sürecek sempozyumda konferanslar ve panellerin yanı sıra sempozyum komitesi tarafından seçilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 36 yüksek lisans öğrencisi için Nöropsikofarmakoloji Uygula - ma ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarında ücretsiz workshop düzenlenecek. Üsküdar Üniversitesi Nöropsiko far - ma koloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NPFUAM- Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay; Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uy gu - lama ve Araştırma Merkezi nde beyin hastalıkları için ilaç araştırmaları yapılıyor. Bu merkezden elde edilen ilk sonuçlar şizofreninin tanı ve tedavisinde dünya çapında ses getirecek nitelikte. NPFUAM ülkemizde nöropsikofarmakoloji alanına özgül bilimsel araştırmalar yapmaya odaklı olarak kurulmuş ilk merkez olmakla birlikte dünyada da bu işleve sahip sayılı merkezlerden biri olma özelliğini taşıyor. Çalışmalarımızı bilimsel platformda paylaşmak adına büyük önem taşıdığını düşündüğümüz Üsküdar Nö rop sikofarmakoloji Sempozyumu etkinliğimizde de dünyada bu alanda önemli çalışmalara imza atmış değerli akademisyenleri ağırlayacağız. Bu başlık altında Türkiye de ilk kez Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan sempozyumun Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesi de bizi ayrıca onurlandırıyor dedi. Devrim Yaratacak Kişiye Özel Vitamin Kombinasyonları Araştırılacak Nestlè, Water Coorperation işbirliğinde bireysel ihtiyaçlara yönelik hazırlanmış, kişiye özel vitamin kombinasyonlarının geliştirilmesini sağlayabilecek yeni bir araştırma projesine başlıyor. İşbirliği kapsamında ilk olarak kan ve idrar gibi vücut sıvılarındaki vitamin miktarının ölçülmesi için yeni nesil testler geliştirilecek. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için, uzmanlık isteyen bu önemli araştırma, Nestlè Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün besin ve mikrobesin araştırmaları konusundaki uzmanlığı ile Waters ın yeni analitik teknolojileri çatısı altında gerçekleştirilecek. Biyolojik örneklerdeki besin öğelerinin tespitinde kullanılan mevcut laboratuvar analizleri yeterince hassas ve hızlı gerçekleştirilemiyor, ayrıca tek seferde sadece sınırlı sayıda molekül ölçülebiliyor. Bu araştırma projesi ile özellikle vitaminler ve ilgili metabolitler dahil olmak üzere çok çeşitli besin ve mikrobesin öğesini hızlı, doğru ve sağlam bir şekilde ölçebilecek yeni yöntemler geliştirecek. Nestlè Sağlık Bilimleri Enstitüsü, besin öğeleriyle zenginleştirilmiş gıdaların ve hastalara verilen tıbbi besinlerin et- Temmuz 2014 Actual Medicine 57

5 kinliğini izleyecek yeni analitik yöntemler kullanacak. NIHS Başkanı Dr. Emmanuel Baetge araştırma ile ilgili şunları söyledi: Besin öğeleri arasındaki moleküler ilişkileri ve bu ilişkinin yaşamlarının farklı evrelerinde sağlıklı bireyler ve hastaların üzerindeki etkilerini anlamak istiyoruz. Bu çalışma bireyin beslenme durumu ile ilgili kapsamlı bir resim oluşturmamızı sağlayacak, bu şekilde beslenme durumunun yaş, sağlık durumu ve genetik geçmişi ile ilgisini inceleyebileceğiz. NIHS araştırmacısı Serge Rezzi ise; Gelecekte bu araçlar dünyanın dört bir yanındaki farklı beslenme alışkanlığı ve yaşam tarzlarına sahip kişilerin özel besin ihtiyaçlarını daha iyi belirlememize, besinlere verdikleri biyolojik tepkileri ölçmemize ve her hasta veya tüketicinin besin gereksinimlerini karşılayabilmemize yardımcı olacaktır dedi. Siber Suçluların Yeni Yöntemi: Sor ve Şifreyi Al! Bankacılık, kredi kartı ya da hesaplarına ulaşmaya yönelik kimlik avı, siber suçlular tarafından giderek daha çok tercih ediliyor. Son olarak icloud üzerinden aralarında Jennifer Lawrence in da bulunduğu 100 ünlünün özel resimlerinin ele geçirilmesi, bu yöndeki eğilimi güçlendiriyor. Sahte mailler ve sahte siteler yoluyla, şifrelerimizi ele geçirip, dijital hesaplarımıza ulaşıyorlar. ESET İrlanda dan Güvenlik Analisti Urban Schrott, Artık siteleri değil, kişileri hackliyorlar diyerek son dönemde sık başvurulan kimlik avı yöntemlerini paylaştı. Siber suçluların sor ve al anla yı - şıy la hareket ettiklerini belirten Urban Schrott, Hackerler, meşru sitelerin taklitlerinden e-postalar gön dererek kullanıcının aslında normal olmayan bir aktivitesini haber veriyor. Sonra bunu onaylamak ya da reddetmek için bu hizmete giriş yapılmasını talep ediyorlar. Maalesef bu sayede kolayca ve oldukça yoğun şekilde kullanıcı adları ve şifreleri ele geçiriyorlar. Çalıştığınız bankadanmış gibi gelen bir e-posta, güncelleştirme içeren bir hesabınız olduğunu iddia eder ve sahte bir bağlantıya yönlendirir. Güncelleştirme için buraya tıklayınız diyerek sizden kullanıcı adı ve parola ister. Genellikle bu e-postalar imla hataları içerir, çünkü yurt dışı kaynaklıdırlar ve dijital çevirme yazılımlarıyla tercüme edilmişlerdir. Oysa bankalar böyle güncelleme yapmazlar. Apple ürünlerinin yaygınlaşan kullanımı bu alanı hackerler çekici hale getiriyor: itunes danmış gibi aldatıcı şöyle bir e-posta gelir: 9.65 Euro ya World of Go oyunu aldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu alımı onaylamıyorsanız lütfen iptal etmek için önümüzdeki 12 saat içinde itunes Ödeme İptal For mu nu ziyaret ederek ödeme iptali için talimat veriniz. Bu işlem, sahte itu - nes sitesine girmenizi sağlar. Online ödeme servisi PayPal ı taklit eden bir online otel rezervasyon sitesinden 200 dolarlık alım yapıldığını iddia eden, detaylı fatura görünümünde bir e-posta gelir ve ekler: Bu alımı onaylamıyorsanız ekteki linke tıklayarak anlaşmazlık çıkan bir işlem olduğunu belirtin ve paranızın tamamını geri alın. Anlaş maz - lık çıkan işlemi şifre girerek onaylayın. Oysa bu basitçe PayPal a benzeyen bir hesap toplama sitesi. Microsoft Olağanüstü Giriş Akti vi - tesi (Unusual Sign Activity) başlığıyla, hesabınıza olağanüstü giriş yapıldığını tespit ettiğini iddia eden bir e-posta gelir: Hesabınıza Güney Afrika dan girilmiş. Bu siz değilseniz, kötü niyetli bir kullanıcı şifrenizi ele geçirmiş olabilir. Lütfen hesabınızı doğrulayın. Size düzeltici eylem için yardımcı olacağız. Elbette işlem yapabilmek için öncelikle hesaba giriş bilgilerini paylaşmanız isteniyor. Bu tarz e-postaları dikkatle, ipuçlarını kontrol ederek okuyun. Eğer e- postada imla hataları varsa ya da bayağı bir dil kullanılmışsa muhtemelen sahtedir. Birçok dolandırıcılık olayı anadili İngilizce veya Türkçe olmayan ülkelerden gelir ve kendilerini ele verirler. Herşeyden önce bilgi alın. Bankanızı arayın, online alışveriş geçmişinizi ve faturalarınızı gözden geçirin. Hakkında bilgi sahibi olduğunuz dolandırıcılığın sizi ko - rumasız yakalama riski daha azdır. 58 Actual Medicine Temmuz 2014

6 Eczacıbaşı Profesyonel Fabrikasına Çevko Yeşil Nokta Sanayi Ödülü Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu şirketlerinden biri olarak ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülü ne layık görüldü. Ödül, Eczacıbaşı Profesyo - nel e, profesyonel temizlik ve hijyen ürünleri markası olan Maratem ürünlerinin üretildiği Gebze deki fabrikasında sürdürülebilir hayata yaptığı katkılar çerçevesinde verildi. Gebze fabrikası, ödül sürecinde; Atık la rın Azaltılması, Çevre Yöne - tim Sisteminin Uygulanması, Çevre İle İlgili Sosyal Sorumluluk Projeleri nin Gerçekleştirilmesi, Ambalaj Ta - sa rımlarında Önleme Çalışmaları, Karbon Ayak İzinin Azaltılması ve Sürdürülebilirlik İle İlgili Çalışmalar kriterleri çerçevesinde değerlendirildi. Yeşil Nokta markası Türkiye de hali hazırda 761 firma tarafından kullanılıyor. ÇEVKO Vakfı, Yeşil Nokta işaretinin doğru kullanımını Türki - ye de daha çok duyurmak ve daha fazla firmanın bu markayı edinmesini sağlamak amacıyla bu ödül çalışmasını hayata geçirdi. ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri de, hem bu yönde yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin ötesinde sorumluluk alan firmaları takdir etmek hem de daha fazla firmayı Yeşil Nokta markasını kullanmaya özendirmek amacıyla veriliyor. ÇEVKO Yeşil Nokta Ödülleri ne başvurabilmek için, vakıf ile Marka Alt Lisans Sözleşmesi ne sahip olmak gerekiyor. Ödül, dünyada çoğu AB üyesi olan 31 ülkede, 170 binden fazla firma tarafından her yıl 460 milyar adetten fazla ambalajda bulunan Yeşil Nokta markasını Türkiye de kullanan şirketler arasında sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan firmalara verildi. Hayatın Dengesini Bir Fotoğrafla Siz Anlatın Hayatın Dengesi yaklaşımı ile toplumu tuz kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Estuz, hayatın dengesini fotoğraf kareleriyle anlatmak isteyen herkesin katılacağı bir fotoğraf yarışması başlattı. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında yürütülüyor. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında, Türkiye de ikamet eden herkes katılabilecek. Bir kişinin en çok üç eserle katılabileceği yarışmada, birinciye TL, ikinciye TL ve üçüncüye TL lik para ödülü dağıtılacak. Ayrıca bir kişiye de TL lik mansiyon verilecek. Başvurular 30 Ekim'e kadar adresinden yapılacak. Fotoğraflar elektronik ortamda web sitesine yüklenecek. Estuz Hayatın Dengesi Fotoğraf Yarışması sonuçları, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından 5 Kasım 2014 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise 3 Aralık ta yapılacak. Başvuru ve yarışmayla ilgili detaylara adresinden ulaşabiliyor. Temmuz 2014 Actual Medicine 59

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda

Detaylı

Wyeth Pnömokok Aşısı İçin ABD de Ruhsat Başvurusunu Yaptı

Wyeth Pnömokok Aşısı İçin ABD de Ruhsat Başvurusunu Yaptı Türkiye nin sigarasız ve sağlıklı yaşam sitesi sigarayason.com, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Dün ya Sigarasız Günü ilan edilen 31 Mayıs kapsamında, Bırak, Çek, Gönder. Sen de Taksim de Yüzünü Gös

Detaylı

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

SGK BÜLTEN. Sağlık Alanında Devrim Yaptık. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Sağlık Alanında Devrim Yaptık. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 62 Kasım 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir?

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? Sayı: 105 Eylül 2014 Küresel İnsani Gelişme Raporu Ankara da ve İstanbul da tanıtılıyor Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? GAP GREEN

Detaylı

İş Kazaları Tetanoz Riski Taşıyor, Td Aşısı Çalışanları Koruyor

İş Kazaları Tetanoz Riski Taşıyor, Td Aşısı Çalışanları Koruyor İş Kazaları Tetanoz Riski Taşıyor, Td Aşısı Çalışanları Koruyor Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmeye bağ lı olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları sıklıkla görülüyor. Ülkemiz,

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun!

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun! Di ya log izocam Ekim Kasım Aralık 2011 Yalıtın, yangının zararından korunun! Yalıtım yangının daha kolay ve hızlı söndürülmesini sağlar, İzocam 12. Yalıtım Yarışması başladı, Yangının yayılmasını yalıtım

Detaylı

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı Akdeniz Üniversitesi uzmanları Türkiye de ilk kez iki hastaya üç boyutlu kamera yardımıyla kapalı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül -

Detaylı

çözümün parçası olmak

çözümün parçası olmak CSR Turkey Magazine Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 5 sorunun ya da çözümün parçası olmak Merhaba, KSS Türkiye Dergisi nin yeni sayısıyla tekrar beraberiz. Kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

farklı bir konuyla sizlerle 16 eukanuba ve Iams mama sektördeki eski gücüne kavuşuyor 20 70 Prof. Dr. Paolo Buracco Veteriner Onkolog

farklı bir konuyla sizlerle 16 eukanuba ve Iams mama sektördeki eski gücüne kavuşuyor 20 70 Prof. Dr. Paolo Buracco Veteriner Onkolog PET SAĞLIĞI DERGİSİ MART 2014 SAYI 61 Dr.Bayer artık her sayımızda farklı bir konuyla sizlerle 16 eukanuba ve Iams mama sektördeki eski gücüne kavuşuyor 20 KANSER & KEMOTERAPi 70 Prof. Dr. Paolo Buracco

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 39 SAYI 136 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Spor ve Bilişim Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler C

Detaylı

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi nin 2013-2014 eğitim programı, ilk dönemini geride bıraktı. Eğitim programının ikinci dönemi 10 Şubat ta açılıyor. Ankara,

Detaylı

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Pediatri Kongresi Obezite bulaşıcı mı? Europaediatrics, ilk kez İstanbul da toplandı. TPK Başkanı Prof. obez olma olasılığı %57 artıyor.

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179 Vay canına! dedirten kimya yaratıyoruz. Çocuklara kimyayı eğlendirerek öğreten Kids Lab, İstanbul Modern de yeniden

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

EKOIQ. Türkiye Gerçekte Dünyanın Neresinde? Sürdürülebilirlik Parametrelerinde. www.ekoiq.com Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M TL (KDV DAHİL)

EKOIQ. Türkiye Gerçekte Dünyanın Neresinde? Sürdürülebilirlik Parametrelerinde. www.ekoiq.com Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M TL (KDV DAHİL) EKOIQ 9 Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M HAZİRAN 2015 SAYI:52 TL (KDV DAHİL) Sürdürülebilirlik Parametrelerinde Türkiye Gerçekte Dünyanın Neresinde? www.ekoiq.com BAŞLARKEN Doğduğun Gezegende Yaşamamak

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Ağrı Kesicilerin Yanlış Kullanımı Ağrıyı Azaltmıyor Aksine Artırabiliyor! Ülkemizde yapılan çalışmalara göre en sık rastlanan ağrı yerleri; baş, bel (%13.2), bacaklar (%13.2) ve karın bölgesi (%11.2) olarak

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Sayı: 75 Mart 2012 Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Podcastlarımızı yayınlayan radyo sayısı 11 e yükseldi Küresel İnsani Gelişme Forumu

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı