ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHAT IS YOUR NAME?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHAT IS YOUR NAME?"

Transkript

1 WHAT IS YOUR NAME? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Olmak Fiili Dinleme & Konuşma: Tanışma Okuma: Alfabe, Sayma Sayıları ile Ülkeler ve Uyruklar İNGİLİZCE I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Kendinizi, bir başkasını tanıtabilecek, insanları tanıyabilmek için sorular sorabilecek, Kendinizin, bir arkadaşınızın ya da bir akrabanızın ismini harf harf söyleyebilecek, Sayıları tanıyıp sayabilecek, Kişilerin nereli olduklarını sorabilecek, kendi uyruğunuzu ve ülkenizi söyleyebileceksiniz. ÜNİTE 1

2 UNIT 1 WHAT IS YOUR NAME? Giriş: To be (olmak) fiilini Geniş Zaman veya içinde olduğumuz zamanda bir kimsenin ya da bir şeyin durumunu veya özelliklerini belirtmek için kullanırız. Kısaca to be benim, senin, başkasının veya başkalarının ne, kim, nerede ve nasıl olduğunu gösterir. To be fiilinin geniş zamanda üç şekli (am, is, are) vardır. To Be : (am, is, are) Olmak Fiili To Be filli geniş zamanda şahıs zamirlerine göre üç farklı şekilde kullanılır. Bunlar am, is ve are dır. Durum bildirir. İsimler, sıfatlar ve edatlarla kullanılır. (+): (?): (-): Kısaltmalar I am you are he/she/it is we are you are they are am I? are you? is he/she/it? are we? are you? are they? I am not you are not he/she/it is not we are not you are not they are not (+) I m you re he s/she s/it s we re you re they re (-) I m not you aren t he/she/it isn t we aren t you aren t they aren t Örnekler I am a lecturer. (Ben bir öğretmenim.) Are you English? (Siz İngiliz misiniz?) She is not at the university now. (O şu an üniversitede değil.) Mrs. Yüksel is from Bursa. (Bayan Yüksel Bursalıdır.) The children are very excited. (Öğrenciler çok heyecanlı.) Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda, resmi olmayan durumlarda kısaltma kullanırız: I m you re he s she s it s we re they re Hakan s car s I m a lawyer. You re sad. Bilge s in İstanbul. The store s closed. We re happy. To Be fiili ile soru cümlesi (?) üretmek için fiili, öznenin önüne getiririz. 6 (+): I am tired. The plane is here. We are the champion. Your books are in the bag. (?): Am I tired? Is the plane here? Are we the champion? Are your books in the bag? Aşağıdaki soru kelimelerinin hepsini biliyor muydunuz? Who (Kim) What (Ne) When (Ne zaman)

3 Where (Nerede) Why (Neden) How (Nasıl) How many (Kaç tane) How much (Ne kadar) How long (Ne kadar zamandır) To Be nin soru kelimeleriyle kullanımına örnekler aşağıda yer almaktadır: Who s that woman? What s this animal? When s your birthday party? Where are the museums? Why are you angry? How are you? To Be ile olumsuz cümle (-) kurmak için am/is/are yapıları veya m, re, s kısaltmalarından sonra not yapısını kullanırız. I am not from England, but from Scotland. (Ben İngiltereli değilim, ama İskoçyalıyım.) We are not at school at the moment. (Biz şu an okulda değiliz.) I m not ready for now. She s not well-behaved. They re not chemical engineers. (Şu an hazır değilim.) (O iyi huylu değil.) (Onlar kimya mühendisi değiller.) Aynı zamanda, n t ile kısaltma yapabiliriz: you aren t, she isn t, v.b. (Fakat I amn t şeklinde bir kısaltma mümkün değildir). To Be fiili ile şu sıfatları sıklıkla kullanabiliriz: good, bad, hardworking, lazy, hungry, thirsty, hot, cold, right, wrong, afraid, interested, what colour?, what size?, what shape? how old? vb. Örn.; I am hungry and thirsty. (Ben aç ve susuzum.) A- What color are your eyes? (Gözleriniz ne renk?) B- My eyes are black. (Gözlerim siyah.) Ve aynı zamanda be fiilini yaşımızı, kilomuzu, boyumuzu ifade etmek için de kullanabiliriz. A - How old are you? B- I m 29. A- What size are your shoes? B- They are 42. Personal Pronouns (Şahıs Zamirleri) Personal Pronouns diye adlandırılan Şahıs Zamirleri, cümlede eylemi, işi ve oluşu gerçekleştiren varlığın yerine kullanılır. Türkçeden farklı olarak, İngilizcede 3. tekil şahıs zamirleri 3 e ayrılır. Eril varlıklar için he, dişil varlıklar için she, hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar için ise it yapıları kullanılır. Özne Durumundaki Şahıs Zamirleri I You He She It We You They Ben Sen O O O Biz Siz Onlar Eril Dişil Cansız 7

4 Özne : I, you vb. I am a student. You are not strong. Is he in the garden? A: Who is it on the phone? B: It s me, Burak Who are you? How old is she? Where are they now? It, they, şahıs zamirlerini cansız varlıklara, hayvanlara, olaylara, etkinliklere, soyut kavramlara (ülke, duygu, düşünce) vb. atıfta bulunurken kullanırız. I like Erzurum, but it is very cold in winter. I have got two cars. They are very comfortable. My hobby is bungeejumping. It is very exciting. It şahıs zamirini, zaman, tarih, uzaklık, hava durumu gibi birçok durumu bildirirken kullanırız. A) What time is it? It is nine o clock. B) Which day is it today? It s Tuesday today. C) When is your birthday? It s on December 14th. D) How far is the city center from here? It s 20 kilometres. E) How is the weather today? It s very hot today. EVALUATION QUESTIONS Exercise Fill in the following blanks with the verb To Be (am, is, are). 1. It very hot today outside. 2. I at university campus now. 3. They Turkish. 4. There a a pencil on the desk. 5. My name Selin. 6. We from Britain. 7. That a false answer. 8. I OK, thanks. 9. Nisa and Caner married. 10. She an English teacher. 8 Exercie Fill in the following blanks using negative forms of the verb To Be (am, is, are). 1. This book my book. 2. Kamil and Ayça married. 3. That right. 4. My brother here at the moment. 5. We in France. 6. It Tuesday today. 7. Süleyman's surname Öztürk. 8. I a lecturer. 9. My name Bilge. 10. There many students in this class.

5 Exercise Rewrite the sentences making questions using the verb To Be (am, is, are). 1. This exercise is difficult. 2. We're from Norhern Ireland. 3. My grandmother's name's Zübeyde Melahat. 4. The children are in the garden. 5. You're English. 6. My car is very comfortable. 7. This is my student's notebook. 8. These pictures are very nice. 9. Mehmet is twenty-five years old. 10. I'm fine. Exercise Fill in the blanks with Personal Pronouns. 1. My name is Mika HAKKINEN. (Mika) am an F1 pilot from Finland. And this is my family. 2. My mum's name is Hayrunnisa. (Hayrunnisa) is from İskenderun. 3. Caner is my dad. (My dad) is a school director. 4. On the left you can see Hakan. (Hakan) is my brother. 5. (Serkan and Melek) are twins. 6. The name of our canary is Boncuk. (Boncuk) is two years old. 7. (Serkan, Hakan, Caner, and Nisa) live in Mediterranean Region. 8. (Artvin) is not far from Trabzon. 9. My grandparents live in Antalya. (My grandparents) often come and see us. 10. What can (Ayşe) do? GREETING PEOPLE A Man : Hello and good morning! My name is Baha. What is your name? A Woman : My name is Lucy. A Man : Nice to meet you, Lucy. A Woman : Nice to meet you, too. A Man : Where are you from, Lucy? A Woman : I am from England. I m English. What about you? A Man : I m from Turkey. I m Turkish. Where are your parents from? Are they from England, too? 9

6 A Woman : No, they are not from England. They are from Germany. They are German. What about your parents? A Man : My father is from Turkey and my mother is from Turkish Cyprus. That is, my father is Turkish but my mother is Turkish Cypriot. A Woman : How old are you, Baha? A Man : I m eighteen years old, how about you? A Woman : I m twenty one years old. EVALUATION QUESTIONS Exercise Match the following questions with the answers. ( ) 1- What is your name? ( ) 2- Where are you from? ( ) 3- How old are you? ( ) 4- Are you Turkish? A- I m from Turkey. B- I m nineteen years old. C- Yes, I m Turkish. D- My name is Exercise Match the following countries with nationalities using a dictionary. ( ) 1- Italy ( ) 2- Switzerland ( ) 3- Sweden ( ) 4- The Netherlands ( ) 5- France ( ) 6- Austria A- Swedish B- Iraqi C- Italian D- Dutch E- Swiss F- Austrian ( ) 7- Portugal ( ) 8- Spain ( ) 9-Iran ( ) 10- Greece ( ) 11- Russia ( ) 12- Iraq G-Portuguese H-Spanish I- Russian J- Greek K- Iranian L- French 10

7 1. THE ENGLISH ALPHABET A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Harflerin Okunuşları: A(ey) B(bi) C(si) D(di) E(i) F(ef) G(ci) H(eyç) I(ay) J(cey) K(key) L(el) M(em) N(en) O(o) P(pi) Q(ku) R(ar) S(es) T(ti) U(yu) V(vi) W(dabılyu) X(eks) Y(vay) Z(zet) Exercise 1.7- a) Do you know the letter which are in English but not in Turkish? Write them down. Exercise 1.7- b) Do you know the letters which are in Turkish but not in English? Write them down. Exercise 1.7- c) Spell the following words. student teacher life world exam university 2. THE NUMBERS a) 1 den 20 ye kadar olan sayılar aşağıdaki gibidir a) One b) Two c) Three d) Four e) Five f) Six g) Seven h) Eight i) Nine j) Ten k) Eleven l) Twelve m) Thirteen n) Fourteen o) Fifteen p) Sixteen q) Seventeen r) Eighteen s) Nineteen t) Twenty 11

8 b) 20 den a kadar olan sayılar aşağıdaki gibidir Twenty Thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty Ninety one hundred one thousand one million one billion 20 den sonraki sayılara one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine sayıları eklenerek söylenir. 21=twenty one 22=twenty two 23=twenty three 24=twenty for 35=thirty five 46=forty six 57=fifty seven 68=sixty eight 79=seventy nine Sayı ikiden fazla haneliyse son iki haneden önce genelde and kelimesi kullanılır. 150=one hundred and fifty, 1760=one thousand seven hundred and sixty Exercise 1.8- Write the following numbers in digits. Fifteen five two twenty One seven three eleven Eight nineteen seventeen twelve Fourteen sixteen four six 3.COUNTRIES AND NATIONALITIES Countries Turkey Spain Poland Italy Mexico Russia Germany Australia Brazil Taiwan Japan China France Nationalities Turkish Spanish Polish Italian Mexican Russian German Australian Brazilian Taiwanese Japanese Chinese French -ish -an -ese -ch 12

9 WRITING ABOUT YOURSELF Hello! I am Gerard. I am from France. I am eighteen years old. My father is Geoffrey. He is a police officer. My mother is Karla and she is a housewife. My elder brother is Pascal. He is a police officer. Kendiniz hakkında benzer cümleler yazınız. 13

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Geniş Zaman Dinleme&Konuşma: Boş Zamanda Yapılan Faaliyetler Hakkında Konuşma Okuma: Bir Günlük Hayat İNGİLİZCE I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

He founded the Republic of Turkey.

He founded the Republic of Turkey. UNIT 21 I NEED A CAR WHICH IS STRONG Giriş: İngilizce de Relative Clause olarak adlandırılan sıfat cümleleri, isimleri nitelemek için kullanılan cümlelerdir. Bu yapıda özne ve nesne konumundaki insanları

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ

İNGİLİZCE İLK ADIM. Ferhat YILDIZ 1 İNGİLİZCE İLK ADIM Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım ve dağıtım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail ferhatyildiz@mail.com www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını

Detaylı

14. 3 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MOUNT ARARAT IS THE HIGHEST

14. 3 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MOUNT ARARAT IS THE HIGHEST MOUNT ARARAT IS THE HIGHEST İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Sıfatların Üstünlük ve En Üstünlük Dereceleri Dinleme & Konuşma: Şehirleri, Nehirleri ve Dağları Karşılaştırma Okuma: Köy mü Yoksa Şehir mi? İNGİLİZCE

Detaylı

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? Giriş: Modal ; Türkçe de kip olarak adlandırılabilir ve bu kelime grubu İngilizce de önemli bir rol oynar. Kipler fiile meli/-malı, -ebilmek gibi anlamlar katar. Bu yardımcı

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2. Cüneyt Bademcioğlu DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...2 Cevap Kağıdı...3 Sınav...4 Cevap Anahtarı...8 Çözümler...9 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 2 Açıklama:

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ

Detaylı

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası İNGİLİZCE anlatımlı soru bankası 1. ADJECTIVES a. Personal Qualities "Adjective" kelimesi sıfat manasına gelip "be" yardımcı fiilerinden sonra veya isimlerden önce gelir. Bu konuda sıfatların arkadaşlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

ENGLISH - TURKISH CONVERSATION

ENGLISH - TURKISH CONVERSATION More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian,

Detaylı

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals.

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals. UNIT CONTENTS PAGE 1 Present Perfect Continuous Tense 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Past Perfect Tense Future Continuous and Future Perfect Tense Modals Adjectives Adjective Clauses Noun Clauses Direct

Detaylı

English. Unlock your English with. Unlocked! Pre-Intermediate (A2) student course book

English. Unlock your English with. Unlocked! Pre-Intermediate (A2) student course book English Unlock your English with Unlocked! Pre-Intermediate (A) student course book words r 00 useful Learn ove ssions! and expre r range of you Increase ry! la u vocab g, your listenin Improve and reading

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Nedir? Ne işe yarar? GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass

Detaylı

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Nedir? Ne işe yarar? GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 5 Lesson Six - Ders 6:... 6... 6

Detaylı

Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı

Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı Türkçe GCSE Yardımcı kitap eğitimciler Forumu eğretmenleri tarafından hazırlandı Turkish GCSE self study book is Writtin and edited by teachers from educator forum. Koordinator ve Editor (Co-ordinator

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...3 Cevap Kağıdı...4 Sınav...5 Cevap Anahtarı...9 Çözümler...10 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Açıklama:

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

ADJECTIVES AND ADVERBS. Adjective + That Clause (Duygu, fikir ya da inanış belirten sıfatlar that clause alabilirler.)

ADJECTIVES AND ADVERBS. Adjective + That Clause (Duygu, fikir ya da inanış belirten sıfatlar that clause alabilirler.) ADJECTIVES AND ADVERBS ADJECTIVES: Sıfatlar isimleri nitelerler. (Renk, boy,büyüklüğü, durumu, yaşı, vb.) KULLANIM: Adjective + To Vo (istisnalar dışında) It is not difficult to learn English. Adjective

Detaylı

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v

I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösterir, fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass fiilinin V 3 biçimi) V

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı