Ek B Ingilizce T urk ce S ozl uk Ingilizce urk ce

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek B Ingilizce T urk ce S ozl uk Ingilizce urk ce"

Transkript

1 Ek B İngilizce Türkçe Sözlük İngilizce action activation active acyclic adaptation additive aerodynamics agent agglomerative algorithm alignment allele analysis analytical analyzer ancestor anchor and anneal approximate approximation arc articulator association attribute augmented authentication autoassociator Türkçe eylem etkilenim etkin çevrimsiz uyarlama eklemeli hava devinim bilimi etmen birleştirmeli algoritma hizalama eş gen çözümleme çözümsel çözümleyici ata çapa ve tavlamak yaklaşık yaklaşıklama ayrıt eklemleyici ilişkilendirme öznitelik genişletilmiş kimlik doğrulama özilişkilendirici

2 452 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük automaton axiom backpropagation backup backward bag of words bandit base basis basket batch Bayesian belief benchmark bias bias unit bin binary binding binomial biometrics blocking Boolean bootstrap branch and bound breadth-first bump canonical capacity cascade case-based causal cause central limit theorem chain chapter characterize chi-square city-block distance class classifier clique cluster code özdevinir belit geri yayma geriye taşıma geriye doğru sözcük torbası kollu kumar makinesi taban taban sepet toptan Bayesçi inanç denek yanlılık ek girdi kutucuk ikili değer atama binom biyometri bölükleme mantıksal rastgele örnekleme dallan ve sınırla genişlik öncelikli tümsek asal sığım ardışık örnek tabanlı nedensel neden merkezi limit kuramı zincir bölüm betimlemek ki kare şehir içi uzaklık sınıf sınıflandırıcı hizip öbek gizyazı

3 453 codebook vector column combination competitive complement complexity component compression computation concave condensed conditional independence confidence confusion (matrix) conjugate connected (graph) connection connectivity constant contingency (table) contour contrast convex convolution cooperative coordinates correction correlation cost count coupled covariance cover credit assignment criterion criterion critic cross-entropy cross-validation cumulative (distribution) curse of dimensionality curvature curve cycle gizyazı yöneyi sütun birleşim yarışmacı tümleyen karmaşıklık bileşen sıkıştırma hesaplama içbükey seyrek koşullu bağımsızlık güven hata (dizeyi) eşlenik bağlı (çizge) bağlantı bağlantısallık sabit olumsallık (çizelgesi) çevrit zıtlık dışbükey evrişim işbirlikçi eksen değerleri düzeltme ilinti bedel sayım bağlı eşdeğişinti kapsamak sorumluluk atama ölçüt kıstas eleştirmen çapraz düzensizlik çapraz geçerleme birikimli (dağılım) çok boyutluluğun laneti eğrilik eğri çevrim

4 454 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük dataset decay decision decode decoder decomposition decremental dendrogram density depth-first descendant description design detail detection deterministic deviation diagnosis diagnostic diagonal diagram dichotomizer diffusion dilemma dimension directed discontinuity discount discrete discretization discriminant distance distributed distribution divergence diversity divisive document dot product doubt dual dummy variable dynamic edge veri kümesi sönüm karar gizçözmek gizçözer ayrışım azalımlı ağaç çizit yoğunluk derinlik öncelikli soyundan gelen betimleme tasarım ayrıntı sezim gerekirci sapma tanı tanısal köşegen çizem ikili ayırıcı yayınım ikilem boyut yönlü süreksizlik indirim kesikli kesiklileştirme ayırtaç uzaklık dağıtık dağılım ıraksama çeşitlilik bölmeli belge iç çarpım kuşku eşlek yapay değişken devingen ayrıt

5 455 edit distance efficient eigenvector element eligibility eliminate embedding emission empirical encode encoder ensemble entropy environment episode epoch equation error error bar eşölçümsel et al Euclidean distance evaluation evidence exact example exercise exhaustive expansion expectation-maximization experiment expert explaining away expression extraction extrapolation factor factor factorial feature feedforward figure filter finite horizon düzeltme uzaklığı etkili özyöney öğe uygunluk elemek gömme yayım gözlemsel gizyazmak gizyazar küme düzensizlik ortam serüven dönem denklem hata hata çubuğu isometric ve ötekiler Euclid uzaklığı değerlendirme kanıt kesin örnek alıştırma kapsayan açılım beklenti büyütme deney uzman örtbas etmek bildirim çıkarım dışdeğerleme çarpan etken etkensel öznitelik ileriye doğru şekil süzgeç sonlu serüven

6 456 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük fit flexible floating fold forward frontal function fusion fuzzy generalization generative generic geodesic gradient graph graphical greedy group hard hash table heuristics hidden hierarchical higher-order hinge (loss) hint histogram hybrid hyper hypothesis identical if-then iid ill-posed impurity imputation incremental independence index indicator induction inductive bias inference infinite horizon oturtma, uydurma esnek kayan kat ileriye doğru cepheden işlev kaynaştırma bulanık genelleme üretici genel yerölçümsel eğim çizge çizgesel açgözlü öbek keskin anahtarlı çizelge sezgi saklı ağaç yapılı üst düzey menteşe (yitimi) ipucu çubukçizit karma üstün denence özdeş eğer-ise bağımsız ve özdeşçe dağılmış kötü konumlanmış katışıklık yükleme artımlı bağımsızlık dizin gösterge kural oluşturma model varsayımı çıkarsama sonsuz serüven

7 457 influence information inhibition initial inner product input instance instantiate interaction internal interpolate interpretability interval invariance isometric isoprobability item iteration jobshop joint jump junction kfold kernel kernelization k-means k-nearest neighbor knowledge latent lateral lattice layer leader cluster leaf leave-one-out level lift (of an association rule) likelihood linear link loading local logistic logit etki bilgi ketleme ilk iç çarpım girdi örnek somutlaşmak etkileşim iç ara değerlemek yorumlanabilirlik aralık değişmezlik eşölçümsel eşolasılık öğe yineleme sipariş birleşik sıçrama kavşak kkat çekirdek çekirdekleme k merkezli en yakın k komşu bilgi saklı yanal kafes katman önder öbekleme yaprak birini dışarıda bırak düzey etki (ilişkilendirme kuralının) olabilirlik doğrusal bağ yükleme yerel S biçimli ters S

8 458 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük loop loss majority map mapping margin marginalize matching matrix maximization maximum a posteriori (MAP) maximum likelihood (ML) max-product mean measure mechanism meiosis membership memory message methodology metric minimization missing mixture modality mode (of a density) model moralization multinomial (distribution) multiple multistage multivariate mutually exclusive naive negative network neuron node noise nonlinear nonnegative nonparametric norm döngü yitim çoğunluk harita eşleme kenar payı tümleştirme eşleştirme dizey büyütme en büyük sonsal (EBS) en büyük olabilirlik (EBO) büyütme çarpma ortalama ölçüt düzenek eşeyli bölünme üyelik bellek ileti yöntembilim ölçev küçültme eksik karışım kip tepe (dağılımın) model ahlaklılaştırma katlıterimli (dağılım) çoklu çok aşamalı çok değişkenli ayrık saf eksi ağ sinir hücresi düğüm gürültü doğrusal olmayan eksi olmayan dağılımdan bağımsız büyüklük

9 459 normal normalization NP-complete nuisance factor null hypothesis numeric oblique observable observation Occam s razor occluded offline off-policy omnivariate one-sided online on-policy optimal optimization or order (of a polynomial) order (statistics) origin (of axes) oscillate outcome outlier overfitting overtraining paired pairing pairwise parallel parametric parent (node) parity partial passive path pattern pedigree perceptron performance phone phoneme normal normalleştirme çokterimli zamanda bulunamaz zararlı etken sıfır denencesi sayısal yatık gözlenebilir gözlem Occam ın usturası örtülü çevrimdışı politikasız tüm değişkenli tek yanlı çevrimiçi politikalı en iyi iyileme veya derece (çokterimlinin) sıra (istatistikleri) sıfır noktası (eksenlerin) salınım sonuç aykırı aşırı öğrenme aşırı eğitme eşli eşleme ikili koşut dağılıma bağlı ebeveyn (düğüm) eşlik kısmi, kısmen edilgen yol örüntü soy algılayıcı başarım sesbirimcik sesbirim

10 460 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük phylogenetic tree piecewise pixel plasticity plate plot plurality policy polychotomizer polyhedron polynomial polytree positive positive definite positive semidefinite posterior posthoc postpruning potential function power power function precision predicate prediction predictive prepruning primal principal principle prior probabilistic probability probably procedure projection propagation propositional (rule) prototype pruning pseudocode purity pursuit quadratic quantization soy ağacı parçalı imge noktası yoğrukluk tabaka çizim çoğulluk politika çoklu ayırıcı çokyüzlü çokterimli çoklu ağaç artı kesin artı yarı kesin artı sonsal olasılık artçı geç budama gerilim işlevi üst güç işlevi kesinlik belirtim öngörü öngörücü erken budama asal temel ilke önsel olasılıksal olasılık olası yordam izdüşüm yayılım önermeli (kural) asıl örnek budama örnek program saflık izleme karesel, ikinci dereceden nicemleme

11 461 query radial random random randomization range rank (of a matrix) rank (test) real-time reasoning recall receiver receptive field reciprocal recognition reconstruction recurrent recursive redundancy reference references region regression regressogram regularization reinforcement reject relative relevance replication repository representation residual response retrieval reverse engineering reward ridge risk robust row rule running sample sorgu dairesel rastgele rastsal rastsallaştırma açıklık kerte (dizeyin) sıra (sınaması) gerçek zamanlı akıl yürütme anma alıcı algı alanı ters tanıma geriçatma özyineli özçağrılı fazlalık dayanak kaynaklar alan bağlanım bağlanım çiziti düzenlileştirme pekiştirme ret görece ilgililik çoğaltma veri tabanı gösterim artık tepki erişim tersine mühendislik ödül sırt risk gürbüz satır kural akan örneklemek (f), örneklem (i)

12 462 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük scalar scale scatter scene schedule scree search section segmentation selection self-organizing semiparametric sensitivity sensor sequence sequential set shaded share shatter short term sigmoid sign significance simulation simultaneous singly (connected) singular slack (variable) smooth smoother soft softmax (function) sort spam span sparse spatial specific specificity spectral spectrum spline split sayıl ölçek saçılım görüntü zaman çizelgesi kayşat arama bölüm bölütleme seçim özörgütlemeli dağılıma yarı bağlı duyarlılık alıcı dizi sırayla küme gölgeli paylaşmak tuz buz etmek kısa soluklu sigmoid (S işlevi) işaret anlamlılık benzetim eş zamanlı tekli (bağlı) tekil artık (değişken) düzleştirme düzleştirici eşiksiz eşiksiz en büyük işlevi sıralamak istenmeyen elektronik posta kapsamak seyrek uzamsal özgül özgüllük izgesel izge eğri bölme

13 463 spread yayılım stable kararlı stacking yığma stepsize adım büyüklüğü stimulation dürtü stochastic rastgele strategy yordam stratification katmanlaştırma stress gerilim string dizi structure yapı stump ağaççık subgraph altçizge subset altküme subspace altuzay sum-product toplam çarpım supervised gözetimli support destek surface yüzey switching geçişli symbol simge symmetric bakışımlı symptom belirti synchronization eşzamanlama system dizge table çizelge tangent teğet template şablon temporal zamansal term terim terminal uç test sınama theory kuram threshold eşik time delay zaman gecikmeli time series zaman dizisi topographic yerbetimsel topological ilingesel trace iz trade-off ödünleşim trajectory gezinge transcribe çevriyazmak transition geçiş transpose devrik

14 464 Ek B. İngilizce Türkçe Sözlük traveling salesman trellis two-sided type I type II unbiased unconstrained underfitting unfold uniform (distribution) univariate unobservable unsupervised utility validation variance variational vector version vigilance virtual voting weight winner-take-all wrapper xor gezgin satıcı kafes iki yanlı 1. tür 2. tür yansız kısıtlanmamış eksik öğrenme açılmış tekdüze (dağılım) tek değişkenli gözlenemeyen gözetimsiz fayda geçerleme değişinti değişimsel yöney sürüm tetiklik sanal oylama ağırlık kazanan hepsini alır dürümcü dışlamalı veya

15 Ek C Türkçe İngilizce Sözlük Türkçe İngilizce 1. tür type I 2. tür type II açgözlü greedy açıklık range açılım expansion açılmış unfold adım büyüklüğü stepsize ağ network ağaç çizit dendrogram ağaç yapılı hierarchical ağaççık stump ağırlık weight ahlaklılaştırma moralization akan running akıl yürütme reasoning alan region algı alanı receptive field algılayıcı perceptron algoritma algorithm alıcı receiver alıcı sensor alıştırma exercise altçizge subgraph altküme subset altuzay subspace anahtarlı çizelge hash table anlamlılık significance anma recall

16 466 Ek C. Türkçe İngilizce Sözlük ara değerlemek aralık arama ardışık artçı artı artık artık (değişken) artımlı asal asal asıl örnek aşırı eğitme aşırı öğrenme ata ayırtaç aykırı ayrık ayrıntı ayrışım ayrıt ayrıt azalımlı bağ bağımsız ve özdeşçe dağılmış bağımsızlık bağlanım bağlanım çiziti bağlantı bağlantısallık bağlı bağlı (çizge) bakışımlı başarım Bayesçi bedel beklenti büyütme belge belirti belirtim belit bellek benzetim betimleme interpolate interval search cascade posthoc positive residual slack (variable) incremental canonical primal prototype overtraining overfitting ancestor discriminant outlier mutually exclusive detail decomposition arc edge decremental link iid independence regression regressogram connection connectivity coupled connected (graph) symmetric performance Bayesian cost expectation-maximization document symptom predicate axiom memory simulation description

17 467 betimlemek characterize bildirim expression bileşen component bilgi information bilgi knowledge binom binomial birikimli (dağılım) cumulative (distribution) birini dışarıda bırak leave-one-out birleşik joint birleşim combination birleştirmeli agglomerative biyometri biometrics boyut dimension bölme split bölmeli divisive bölükleme blocking bölüm chapter bölüm section bölütleme segmentation budama pruning bulanık fuzzy büyüklük norm büyütme maximization büyütme çarpma max-product cepheden frontal çapa anchor çapraz düzensizlik cross-entropy çapraz geçerleme cross-validation çarpan factor çekirdek kernel çekirdekleme kernelization çeşitlilik diversity çevrim cycle çevrimdışı offline çevrimiçi online çevrimsiz acyclic çevrit contour çevriyazmak transcribe çıkarım extraction çıkarsama inference çizelge table çizem diagram çizge graph çizgesel graphical

18 468 Ek C. Türkçe İngilizce Sözlük çizim çoğaltma çoğulluk çoğunluk çok aşamalı çok boyutluluğun laneti çok değişkenli çoklu çoklu ağaç çoklu ayırıcı çokterimli çokterimli zamanda bulunamaz çokyüzlü çözümleme çözümleyici çözümsel çubukçizit dağılım dağılıma bağlı dağılıma yarı bağlı dağılımdan bağımsız dağıtık dairesel dallan ve sınırla dayanak değer atama değerlendirme değişimsel değişinti değişmezlik denek denence deney denklem derece (çokterimlinin) derinlik öncelikli destek devingen devrik dışbükey dışdeğerleme dışlamalı veya dizey dizge plot replication plurality majority multistage curse of dimensionality multivariate multiple polytree polychotomizer polynomial NP-complete polyhedron analysis analyzer analytical histogram distribution parametric semiparametric nonparametric distributed radial branch and bound reference binding evaluation variational variance invariance benchmark hypothesis experiment equation order (of a polynomial) depth-first support dynamic transpose convex extrapolation xor matrix system

19 469 dizi dizi dizin doğrusal doğrusal olmayan dönem döngü duyarlılık düğüm dürtü dürümcü düzeltme düzeltme uzaklığı düzenek düzenlileştirme düzensizlik düzey düzleştirici düzleştirme ebeveyn (düğüm) edilgen eğer-ise eğim eğri eğri eğrilik ek girdi eklemeli eklemleyici eksen değerleri eksi eksi olmayan eksik eksik öğrenme elemek eleştirmen en büyük olabilirlik (EBO) en büyük sonsal (EBS) en iyi en yakın k komşu erişim erken budama esnek eş gen sequence string index linear nonlinear epoch loop sensitivity node stimulation wrapper correction edit distance mechanism regularization entropy level smoother smooth parent (node) passive if-then gradient curve spline curvature bias unit additive articulator coordinates negative nonnegative missing underfitting eliminate critic maximum likelihood (ML) maximum a posteriori (MAP) optimal k-nearest neighbor retrieval prepruning flexible allele

20 470 Ek C. Türkçe İngilizce Sözlük eş zamanlı eşdeğişinti eşeyli bölünme eşik eşiksiz eşiksiz en büyük işlevi eşlek eşleme eşleme eşlenik eşleştirme eşli eşlik eşolasılık eşölçümsel eşzamanlama etken etkensel etki etki (ilişkilendirme kuralının) etkilenim etkileşim etkili etkin etmen Euclid uzaklığı evrişim eylem fayda fazlalık geç budama geçerleme geçiş geçişli genel genelleme genişletilmiş genişlik öncelikli gerçek zamanlı gerekirci geri yayma geriçatma gerilim gerilim işlevi simultaneous covariance meiosis threshold soft softmax (function) dual mapping pairing conjugate matching paired parity isoprobability isometric synchronization factor factorial influence lift (of an association rule) activation interaction efficient active agent Euclidean distance convolution action utility redundancy postpruning validation transition switching generic generalization augmented breadth-first real-time deterministic backpropagation reconstruction stress potential function

21 471 geriye doğru geriye taşıma gezgin satıcı gezinge girdi gizçözer gizçözmek gizyazar gizyazı gizyazı yöneyi gizyazmak gölgeli gömme görece görüntü gösterge gösterim gözetimli gözetimsiz gözlem gözlemsel gözlenebilir gözlenemeyen güç işlevi gürbüz gürültü güven harita hata hata (dizeyi) hata çubuğu hava devinim bilimi hesaplama hizalama hizip ıraksama iç iç çarpım iç çarpım içbükey iki yanlı ikilem ikili ikili backward backup traveling salesman trajectory input decoder decode encoder code codebook vector encode shaded embedding relative scene indicator representation supervised unsupervised observation empirical observable unobservable power function robust noise confidence map error confusion (matrix) error bar aerodynamics computation alignment clique divergence internal dot product inner product concave two-sided dilemma binary pairwise

22 472 Ek C. Türkçe İngilizce Sözlük ikili ayırıcı ileriye doğru ileriye doğru ileti ilgililik ilingesel ilinti ilişkilendirme ilk ilke imge noktası inanç indirim ipucu isometric istenmeyen elektronik posta işaret işbirlikçi işlev iyileme iz izdüşüm izge izgesel izleme k kat k merkezli kafes kafes kanıt kapsamak kapsamak kapsayan karar kararlı karesel, ikinci dereceden karışım karma karmaşıklık kat katışıklık katlıterimli (dağılım) katman katmanlaştırma dichotomizer feedforward forward message relevance topological correlation association initial principle pixel belief discount hint eşölçümsel spam sign cooperative function optimization trace projection spectrum spectral pursuit k fold k-means lattice trellis evidence cover span exhaustive decision stable quadratic mixture hybrid complexity fold impurity multinomial (distribution) layer stratification

23 473 kavşak kayan kaynaklar kaynaştırma kayşat kazanan hepsini alır kenar payı kerte (dizeyin) kesikli kesiklileştirme kesin kesin artı kesinlik keskin ketleme kısa soluklu kısıtlanmamış kısmi, kısmen kıstas ki kare kimlik doğrulama kip kollu kumar makinesi koşullu bağımsızlık koşut köşegen kötü konumlanmış kural kural oluşturma kuram kuşku kutucuk küçültme küme küme mantıksal menteşe (yitimi) merkezi limit kuramı model model varsayımı neden nedensel nicemleme normal junction floating references fusion scree winner-take-all margin rank (of a matrix) discrete discretization exact positive definite precision hard inhibition short term unconstrained partial criterion chi-square authentication modality bandit conditional independence parallel diagonal ill-posed rule induction theory doubt bin minimization ensemble set Boolean hinge (loss) central limit theorem model inductive bias cause causal quantization normal

24 474 Ek C. Türkçe İngilizce Sözlük normalleştirme Occam ın usturası olabilirlik olası olasılık olasılıksal olumsallık (çizelgesi) ortalama ortam oturtma, uydurma oylama öbek öbek ödül ödünleşim öğe öğe ölçek ölçev ölçüt ölçüt önder öbekleme önermeli (kural) öngörü öngörücü önsel örnek örnek örnek program örnek tabanlı örneklemek (f), örneklem (i) örtbas etmek örtülü örüntü özçağrılı özdeş özdevinir özgül özgüllük özilişkilendirici öznitelik öznitelik özörgütlemeli özyineli normalization Occam s razor likelihood probably probability probabilistic contingency (table) mean environment fit voting cluster group reward trade-off item element scale metric criterion measure leader cluster propositional (rule) prediction predictive prior example instance pseudocode case-based sample explaining away occluded pattern recursive identical automaton specific specificity autoassociator attribute feature self-organizing recurrent

25 475 özyöney eigenvector parçalı piecewise paylaşmak share pekiştirme reinforcement politika policy politikalı on-policy politikasız off-policy rastgele random rastgele stochastic rastgele örnekleme bootstrap rastsal random rastsallaştırma randomization ret reject risk risk Sbiçimli logistic sabit constant saçılım scatter saf naive saflık purity saklı hidden saklı latent salınım oscillate sanal virtual sapma deviation satır row sayıl scalar sayım count sayısal numeric seçim selection sepet basket serüven episode sesbirim phoneme sesbirimcik phone seyrek condensed seyrek sparse sezgi heuristics sezim detection sıçrama jump sıfır denencesi null hypothesis sıfır noktası (eksenlerin) origin (of axes) sığım capacity sıkıştırma compression sınama test sınıf class

26 476 Ek C. Türkçe İngilizce Sözlük sınıflandırıcı sıra (istatistikleri) sıra (sınaması) sıralamak sırayla sırt sigmoid (S işlevi) simge sinir hücresi sipariş somutlaşmak sonlu serüven sonsal olasılık sonsuz serüven sonuç sorgu sorumluluk atama soy soy ağacı soyundan gelen sönüm sözcük torbası süreksizlik sürüm sütun süzgeç şablon şehir içi uzaklık şekil tabaka taban taban tanı tanıma tanısal tasarım tavlamak teğet tek değişkenli tek yanlı tekdüze (dağılım) tekil tekli (bağlı) temel classifier order (statistics) rank (test) sort sequential ridge sigmoid symbol neuron jobshop instantiate finite horizon posterior infinite horizon outcome query credit assignment pedigree phylogenetic tree descendant decay bag of words discontinuity version column filter template city-block distance figure plate base basis diagnosis recognition diagnostic design anneal tangent univariate one-sided uniform (distribution) singular singly (connected) principal

27 477 tepe (dağılımın) tepki terim ters ters S tersine mühendislik tetiklik toplam çarpma toptan tuz buz etmek tüm değişkenli tümleştirme tümleyen tümsek uç uyarlama uygunluk uzaklık uzamsal uzman üretici üst üst düzey üstün üyelik ve ve ötekiler veri kümesi veri tabanı veya yaklaşık yaklaşıklama yanal yanlılık yansız yapay değişken yapı yaprak yarı kesin artı yarışmacı yatık yayılım yayılım yayım mode (of a density) response term reciprocal logit reverse engineering vigilance sum-product batch shatter omnivariate marginalize complement bump terminal adaptation eligibility distance spatial expert generative power higher-order hyper membership and et al dataset repository or approximate approximation lateral bias unbiased dummy variable structure leaf positive semidefinite competitive oblique propagation spread emission

28 yayınım yerbetimsel yerel yerölçümsel yığma yineleme yitim yoğrukluk yoğunluk yol yordam yordam yorumlanabilirlik yöney yönlü yöntembilim yükleme yükleme yüzey zaman çizelgesi zaman dizisi zaman gecikmeli zamansal zararlı etken zıtlık zincir diffusion topographic local geodesic stacking iteration loss plasticity density path procedure strategy interpretability vector directed methodology imputation loading surface schedule time series time delay temporal nuisance factor contrast chain

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ANKARA, 2001 TÜRKÇE İNGİLİZCE 12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi 12-hour

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ĐSTATĐSTĐK ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY 1 ÖNSÖZ Enstitümüz, bu çalışmayı Uluslararası Đstatistik

Detaylı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.Sc. in ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS EE 500 M.S. Research and Thesis (0-1) NC EE 598 Research Seminar (0-2) NC EE 501 Principles

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod

yanlış bkz. accumulator Audio/Video bkz. abnormal end Olağandışı Sonlanma, Olağandışı Durma bkz. absolute makina dilindeki kod,mutlak kod 0 12-hour clock 12-hour time format 2-Sided Printing 24-hour clock 24-hour time format 9-pin printer a posteriori distribution a priori distribution a-bus A/D-D/A Adaptors A/V abandoned connection abbreviate

Detaylı

Common Core Courses: EE 500 M.S. Thesis (0-1) NC EE 598 Research Seminar (0-2) NC EE 8XX Special Studies EE 9XX Special Topics

Common Core Courses: EE 500 M.S. Thesis (0-1) NC EE 598 Research Seminar (0-2) NC EE 8XX Special Studies EE 9XX Special Topics İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING CURRICULUM OF THE GRADUATE PROGRAMS M.S. in Electronics and Communications

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU 2-Sided Printing 9-Pin Printer A/D-D/A Adaptors A/V Abbreviate Abnormal End Abort Abort Sequence Above Selection Absolute Absolute Address Absolute Colorimetric is

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP

A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP 5 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, Karabuk, Turkey A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP Humar KAHRAMANLI a, * and Novruz ALLAHVERDİ b a,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERİMLERİ REHBERİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE ANKARA 2005

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERİMLERİ REHBERİ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGİLİZCE ANKARA 2005 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bu sözlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma

Detaylı

KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ KİMYA TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) A a priori (lat.) abdomen aberration ablation abony abrasion abrasive absolute absolute alcohol absolute humidity absolute temperature absolute zero absorbent

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

CISA Exam Terminology List

CISA Exam Terminology List Abrupt changeover Acceptable use policy Acceptance testing Access control Access path Access rights Accountability Address Administrative controls Adware Alternative routing Analogue, analog Annual loss

Detaylı

Ekonometri 1 Ders Notları

Ekonometri 1 Ders Notları Ekonometri 1 Ders Notları A. TALHA YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 2.0 EKİM 2011 Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

teknik terimler dizini

teknik terimler dizini teknik terimler dizini Teknik yazılar ve konuşmalarda terimlerin seçimi, sanırız hepimizin karşılaştığı önemli bir sorundur. Nitekim okurlarımızdan zaman zaman dergimizde yayımlanan teknik yazıların diline

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

INTRODUCTION TO STATISTICS

INTRODUCTION TO STATISTICS BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM 0009002-İSTATİSTİĞE GİRİŞ İstatistiğin tanımı, istatistik temel kavramlar(anakütle, örneklem, tamsayım, örnekleme, birim, vasıf, şık); Bilgi Toplama Yöntemleri; Grafikler; Merkezi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı