1934 TRAKYA OLAYLARI VE PERDE ARKASI - ŞUBAT Milli Çözüm Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1934 TRAKYA OLAYLARI VE PERDE ARKASI - ŞUBAT 2011 - Milli Çözüm Dergisi"

Transkript

1 21 Haziran Temmuz tarihlerinde Trakya bölgesinde Yahudilere yönelik şiddet eylemlerine girişilmişti. Bu olaylar sonrası çok sayıda Yahudi başka illere ve ülkelere göç etmişti. Nihal Atsız ın Orhun Dergisinde, Cevat Rıfat Atilhan ın Milli İnkılâp Dergisinde Yahudi aleyhtarı yazıları üzerine bu olayların patlak verdiği söylenmekteydi. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve ilçelerinde Yahudi işyerlerine hücum edilmiş, evlerine girilip kadınlarına tecavüz edilmişti. Bunun üzerine 15 bin kadar Yahudi, buraları terk edip, bir kısmı yurtdışına gitmişti. Bir kısmı gelip İstanbul a yerleşmişti. Bu menfur olayların suçunu Atatürk e yıkmak isteyen çevreler, aslında, Yahudileri İsrail e göçe mecbur etmek için (bu saldırıyı tertipleyen) kendileriydi. Yani Trakya olaylarını Sabataist kesimler ve gizli Siyonistler tertiplemişti. Türk ırkçılığı yapan Hüseyin Nihal Atsız da, karışık ve karanlık bir kişilikti. İslamiyet in nasıl bir din olduğu bizi ilgilendirmemektedir. Önemli olan Türk ün işine yarar mı yaramaz mı, onu sorgulamak gerekir. Devlet memuru alınırken de, kafatasına ve ırk haritasına bakılması gerekir. Özbeöz Türk değilse, bunlara asla güvenmemeli ve görev vermemelidir diyecek kadar sapık fikirli birisidir. Oğlu Yağmur Atsız a vasiyetinde: 1 / 10

2 İyi bir Türk ol, komünizm bize düşman bir meslektir, Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanı gibidir. Ruslar, Yunanlılar, İranlılar Araplar, Afganlar, Amerikalılar dışarıdaki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar içerideki düşmanlarımızdır diyen kişidir. Ama hayret, oğlu Yağmur Onun ırkçı fikirlerini reddetmiş ve çok farklı bir çizgi izlemiştir. Babam Selçuklu ve Osmanlı aidiyetimizi atlayıp bizi Orta Asya daki Ötüken vadisine ve çok eski tarihlerdeki efsanelere götürmektedir. Irkçılık kokan milliyetçiliğini benimsemem mümkün değildir demiştir. Nihal Atsız ın Selçuklu ve Osmanlı medeniyetine soğukluğu, İslam kaynaklı olduğu içindir. 19 Şubat 1934 yılında Trakya Umum Müfettişliği tesis edilmiş, başına Şeyh Said olaylarında Doğu Anadolu 1. Umum Müfettişi olan İbrahim Tali Öngören getirilmişti. Çamur fırında pişirilmekle çelik olmayacağı gibi, pis ve Çıfıt bir kavmin, Türkleşmesini beklemek de boş bir hevestir. Türklük bir imtiyazdır, herkese nasip değildir. Yahudiler haddini bilmezlerse, Almanya dakinden daha beter ürkütülecektir. [1] Diyen Nihal Atsız gibilerin kasıtlı kışkırtmaları, evrensel siyonizmin ve Büyük İsrail hayalinin dolaylı yandaşlığı sonucu, Trakya olayları patlak vermişti. Bu sırada 14 Haziran 1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunu Mecliste kabul edilmişti. Bu kanuna göre: Tek dille konuşan, aynı hissi taşıyan, aynı maksatlar için birlikte yaşayan bir ülke oluşturmak üzere, Türk kültürünün yoğunlaştırılması istenen yörelerin yeniden yapılandırılması ve casusluk ihtimali sezilenlerin sınır bölgelerinden uzaklaştırılması öngörülmekteydi. Bugün buna benzer düzenlemeler ABD ve AB ülkelerinde hala yapılmakta ve yürütülmekteydi. 2 / 10

3 AB ve ABD çifte standardının nedeni: Fransa da Alsasca, Bretonca, Korsikaca dillerinde okuma-yazma-yayın yasaktır! Paris teki bir mahkemede sanıklar Korsika dilinde konuştukları için mahkeme görevlileri tarafından yaka paça mahkeme salonundan dışarı çıkarılıp mahkeme binasının merdivenlerinden sokağa yuvarlamışlardı. Başka AB üyesi veya adayı ülkelerden istenmeyen, sadece Türkiye ye dayatılıveren bu hususların amacı Türkiye yi parçalamaktır. Fransa Anayasa Konseyi Fransa ulusunun bileşeni olan Korsika halkı ibaresini Cumhuriyetin bölünmezliğine ve Fransız ulusunun bütünlüğüne ve Anayasa ya aykırı bulduğunu açıklamıştır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de 2001 de Polanya daki bir olaya ilişkin kararında, genel çıkarın gerektirdiği ve bir devletin siyasi istikrarının zorunlu kıldığı durumlarda azınlıkların bir takım haklarının sınırlandırılmasını kabullenmek durumunda olduklarını vurgulamıştır. ABD de tek dil zorunluluğu yürürlükteydi: ABD 2007 yılında İngilizce Dil Birliği Yasası nı çıkartmıştı. Yasanın gerekçeleri şunlardı: 1-Eğitim ve resmi yazışma masraflarından tasarruf sağlanması. 3 / 10

4 2-Ülkedeki az gelişmiş bölgelerin dil farkı sebebiyle geri kalmalarına engel olunması. (Birleşmiş Milletler in resmi dil olarak kullandığı gerekçe budur; buna gönderme yapılıyor.) 3-İngilizce nin ABD deki farklı etnik köken, kültür ve dilleri birleştiren temel unsur. Olduğu gerçeğinin uygulanması Amerika daki İngilizce Dil Birliği Yasası şu zorunlulukları getirmekteydi: 1-Kamu ve özel tüm işyerlerinde İngilizce kullanılması 2-Vatandaşlık başvurularının Güvenlikten sorumlu Bakanlığa verilen İngilizce bilme şartını yerine getirmek yetkisine göre işlem yapılması. Trakya Olaylarının Mahiyeti Ve Hedefi: Trakya olaylarının, 1930 da Mustafa Kemal e ve Cumhuriyete yönelik, Yahudi tertipli Menemen olaylarına benzerliği dikkat çekmekteydi. CHF nin bölge ve il sorumluları, gizli ve özel tahrikler sonucu halkı Yahudilere karşı kışkırtmış, ama bunun suçunu bazıları Mustafa Kemal e yüklemiştir. Kurtuluş Savaşından ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Yahudilerin birden bire zenginleştiklerine, bütün ticaret ve sanayi ele geçirdiklerine, en lüks semtleri ve safiye yerlerini işgal ettiklerine, bankalara ve fabrikalara çöreklendiklerine, bütün ithalat ve ihracat işlerine yön verdiklerine, sahip oldukları eğlence yerlerinde sefa sürdüklerine ve Müslüman Türk milletini artık hor ve hakir gördüklerine dikkat çeken Orhan Seyfi Orhon Yahudi Vatandaşlar! yazısıyla bu hayret verici durumu özetlemekteydi. [2] 4 / 10

5 Özerk Kürdistan girişimleri, aynı Siyonist senaryoların devamı gibiydi. Türkiye de günümüzde yaşananları anlayabilmek için geçmişimize bakmak gerekiyordu. Emperyalizmin güdümündeki Kürt bölücüler demokratik özerklik planı ile AKP nin Kürt açılımı arasında aslında bir fark bulunmuyordu. Kürt bölücüleri biraz acelecilik ediyor; AKP nin Haziran 2011 genel seçimlerini atlatmaya yönelik sabırlı tavrını göstermiyor; daha doğrusu, AKP nin oyununa destek sağlıyor, aşırı pervasızlığıyla kendi ayağına kurşun sıkıyordu. Irkçı Emperyalist güçler, 1990 yılından itibaren; bölünmeyi demokratikleşme gibi satarak, Türkiye yi siyasi yollardan parçalama planını uygulamaya sokmuştu. Emperyalizm güdümlü Kürdistan Yaratma Gayreti Demokratik özerklik veya Kürt açılımı, emperyalist güçlerin uşağı olacak bir Kürdistan yaratma çabalarının bir aşaması oluşturuyordu. Vatanımızın ve halkımızın bütünlüğü açısından çok tehlikeli olan bu planın geçmişte de bir benzeri yaşanıyordu. Hatta geçmişteki olayda bir özerklik anlaşması bile imzalanıyordu. Bugün böyle bir anlaşmanın olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak geçmişte de, bugün de planın arkasında hep aynı emperyalizm sırıtıyordu yılında İngiliz emperyalizmiydi; günümüzde ağırlıklı olarak ABD emperyalizmidir; Bunları yönlendiren ise Yahudi Siyonizm oluyordu yılında İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinden iki yılı sonra, 21 Kasım 1911 günü Hürriyet ve İtilâf Partisi kuruldu. Bu parti görünüşte, İttihat ve Terakki Partisi ne muhalefet yapıyor, ama gerçekte danışıklı döğüş sergiliyordu. Bunların muhalefeti Ecevit le Demirel in kayıkçı kavgasına, veya Y. CHP ile AKP nin göstermelik kapışmasına benziyordu. Aynı günlerde bir başka gelişme de; 17 Aralık 1918 günü İstanbul da Kürdistan Teali Cemiyeti nin kurulması olmuştu. Kürdistan Teali Cemiyeti; aşiret reislerinin, toprak ağalarının ve tarikat şeyhlerinin 5 / 10

6 örgütlenmesiydi; İngilizlerle işbirliği içinde bulunuyordu. Bu sinsi girişimlerle, emperyalist güçlerden alacağı destekle, önce özerk bir Kürdistan ın kurulması, ardından Büyük İsrail e katılması amaçlanıyordu. Hürriyet ve İtilâf Partisi ile Kürdistan Teali Cemiyeti 22 Aralık 1918 tarihinde bir anlaşma yapmışlardı. Bu anlaşmaya, Hürriyet ve İtilâf Partisi nden Konya Mebusu Zeynelâbidin, Karesi Mebusu Vasıf ve Mustafa Sabri ile Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı Seyyit Abdülkadir ile üyelerden Sait ve Mehmet Ali imza atmışlardı. Bu kişilerin bir kısmı Yahudi asıllıydı. Anlaşma, Osmanlı topraklarında özerk bir Kürdistan kurulmasını öngörüyordu. İlgili madde şöyleydi: Çoğunlukla Kürt kavminin oturduğu memleketler, siyaset yönünden İslam halifeliğine ve Osmanlı saltanatına bağlı olmak koşuluyla, bütün halkın çoğunluğunca seçilen bir yöneticinin başkanlığı altında özerk bir yönetime sahip olacaktır. Emperyalistlerin güdümündeki sözde Kürt milliyetçileri (Kürdistan Teali Cemiyeti) ile emperyalistlerin güdümündeki Hürriyet ve İtilâf Partisi, toprak ağalarının, aşiret reislerinin ve tarikat/cemaat şeyhlerinin hakimiyeti altında ve emperyalizme bağımlı bir özerk Kürdistan kurmaya 1918 yılında karara bağlamışlardı. Günümüzün Kürt açılımı ile demokratik özerklik girişimlerini, 92 yıl önceki bu anlaşmayı dikkate alarak değerlendirmekte yarar vardı. Yani Kürtçülük yapanlar da, Türkçülük rolü oynayanlarda, aynı Siyonist merkezlerin piyonlarıydı; Mayası İslam olan aziz milletimizi parçalama senaryolarının figüranlarıydı. Bu arada İsrail güdümlü ABD ve AB nin dayatmaları, kışkırtmaları ve ayak oyunları sonucu, Afrika nın en büyük ülkesi Sudan ın Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrılması için yapılan referandum sonuçları da asla unutulmamalıydı ve Türkiye bundan ders almalıydı. Doğuya Özerkliği Atatürk Vermiş, ama bunun kıymeti bilinmemişti! Bugünkü Kürt ayrılıkçıların demokratik özerklik talebini değerlendirebilmek için 90 yıl önceye gitmek gerekiyordu. Anadolu da Türklerden, Kürtlerden ve diğer kökenlerden oluşan milli ordu, tam 90 yıl önce, 6-10 Ocak 1921 günleri gerçekleşen Sakarya ve İnönü Savaşı nda Yunan ordusunun ilerlemesini durduruyordu. Bu günlerde Meclis te yeni Anayasa ele alınıyordu / 10

7 Anayasası 4 ay süren görüşme ve tartışmalardan sonra 20 Ocak 1921 günü 85 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olarak kabul edildi ve 1-7 Şubat 1337 (1921) tarihli Ceridei Resmiye de yayınlanıyordu. Kabul edilen Anayasa nın 11. maddesinde, vakıflar, medreseler, eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık ve sosyal yardım işlerinin düzenlenmesi ve yönetimi, il yönetimlerine devrediliyordu. Madde metni şu şekildeydi: Madde 11- Vilâyet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili siyaset, şer i adlî ve askeri umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata, şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dahilindedir. Bu düzenleme bazı Kürt bölücülerin bugün talep ettiklerinden daha öte bir özerklik tanıyordu. Ancak bu yaklaşımdan, 1921 Anayasası nın kabulünden hemen sonra meydana gelen bazı olaylardan sonra vazgeçilmek zorunda kalınıyordu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra kabul edilen 1924 Anayasası nda kamu hizmetlerinin görülmesinde merkezi devletin rolü belirleyici kılınıyordu. Evet, devlet, kamu hizmetlerini halka merkezi devlet veya yerel yönetimler eliyle iki türlü götürebilirdi. Birinci yöntemde, merkezi devlet, bakanlıklara bağlı bir yapılanmaya gider ve bakanlığın taşra teşkilatları şekillenirdi. Örneğin, bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı na bağlıdır; Milli Eğitim Bakanlığı nın il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi vardır. Sağlık Bakanlığı da benzer bir yapılanma içindedir. Bu yapılanma, ülkenin değişik bölgelerindeki insanların birbirlerine hizmet götürmelerini sağlayarak, halkın kaynaşmasını gerçekleştirir. İkinci yöntemde, temel kamu hizmetleri il özel idareleri veya belediyeler tarafından yerine getirilirdi. 7 / 10

8 1921 Anayasasında ikinci yöntem benimsenmişken, 1924 Anayasasında birinci yönteme geçilmiştir. Niçin? Birçok nedenleri sayılabilir, ancak herhalde en önemlisi 1921 yılı Mart ayından itibaren yaşanan isyan hareketleridir Anayasası 20 Ocak 1921 günü, yerel yönetimlere geniş yetkiler tanıyan bir düzenleme getirmişti. Yunan ordusu, 1921 yılı Şubat ayında yeni bir saldırı planını kabul etti. İngilizler bu saldırı planına onay vermişti. Yunan ordusu 23 Mart 1921 günü saldırıya geçti. Yunan ordusunun saldırı kararı aldığı günlerde, İngiliz emperyalistlerinin güdümünde bulunan Kürdistan Teali Cemiyeti nin teşvikiyle 6 Mart 1921 günü Koçgiri ayaklanması patlak vermişti. Koçgiri aşiretinin başındaki Haydar ve Alişan Beyler Kürdistan Teali Cemiyeti nin etkili üyeleriydi ve kendi yönetimlerindeki bölgelerde bu örgütün şubelerini açıvermişlerdi. Baytar Nuri de Zara ve Divriği de Kürdistan Teali Cemiyeti nin şubesini faaliyete geçirmişti. Baytar Nuri, 1921 yılının başlarında bir tekkede düzenlediği toplantıda, Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ, Dersim ve Koçgiri yi içine alacak bir Kürt devletinin kurulmasını gerektiğini söylemişti. Bu karar sonrasındaki hazırlıkların ardından, Koçhisar, Zara, Suşehri, Kemah ve Divriği yöresinde ayaklanmalar baş göstermişti. Koçgiri ayaklanmasının hemen ardından da Yunan ordusu saldırı başlatıyordu. Yeni oluşmakta olan milli ordu, hem Koçgiri ayaklanmasıyla, hem de Yunan saldırısıyla baş etmek zorunda kalıyordu. Yunan ordusunun 23 Mart ta başlayan saldırısı, 1 Nisan 1921 günü geri püskürtülüyordu. Gerçekten de kurtuluş savaşının en kritik günleri yaşanıyordu. Koçgiri ayaklanması ise 17 Haziran 1921 tarihinde bastırılabiliyordu. İstiklal Savaşı, kökeni ve mezhebi ne olursa olsun, emperyalist güçlere karşı savaşan Müslüman Türkiye halkı tarafından gerçekleştiriliyordu. Emperyalist güçler, milli güçleri parçalamak için, etnik kimliği kullanmaya çalışıyordu. Cumhuriyet yönetimi ise, emperyalist güçlerin bu tahrik ve teşviklerine kananları bastırmak ve cezalandırmak zorunda kalıyordu Anayasasında yerel yönetimlere verilen çok geniş yetkilerin 1924 Anayasasında kaldırılmış olmasının arkasında, milli 8 / 10

9 devletin oluşum sürecinde ve Yunan saldırısı öncesinde İngilizlerin tahrik ve teşvikiyle ayaklanan Koçgiri aşiretinin hiç suçu yok muydu? [3] [1] Orhun Dergisi. Musa nın Evlatları Bilsinler ki.. Sayı: yıl:1934 [2] Bak: Dün, Bugün, Yarın İSTANBUL. Çınar yy sh: 47 9 / 10

10 [3] Yıldırım Koç / Share: 10 / 10

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Osmanli dan bugüne Kürtler ve devlet

Osmanli dan bugüne Kürtler ve devlet Osmanli dan bugüne Kürtler ve devlet Taraf/AYŞE HÜR - Istanbul 19-25 Ekim 2008 BAŞLARKEN PKK nın 1984 Eruh baskınından bugüne dek, Avrupa nın en büyük, dünyanın altıncı büyük ordusuna sahip olan Türkiye,

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER HEDEFLER İÇİNDEKİLER CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER I. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Muhalefetin Ortaya Çıkması Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Detaylı

COJEP Uluslararası, merkezi Strazburg'da olan ve 14 Avrupa ülkesinde. şubeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Hakları, demokrasi,

COJEP Uluslararası, merkezi Strazburg'da olan ve 14 Avrupa ülkesinde. şubeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Hakları, demokrasi, COJEP Uluslararası, merkezi Strazburg'da olan ve 14 Avrupa ülkesinde şubeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Hakları, demokrasi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele, kültürler arası diyalog,

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ)

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER 1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış A) Uzak Nedenler B) Yak ın Nedenler A) Uzak Nedenler 1- Osmanlı Devletinde Yapısal Bozukluğun Başlaması 2- Fransız

Detaylı

PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK İLE ROPÖRTAJ: HUKUK VE SİYASET TEMELİNDE YEREL SEÇİMLER:

PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK İLE ROPÖRTAJ: HUKUK VE SİYASET TEMELİNDE YEREL SEÇİMLER: PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK İLE ROPÖRTAJ: HUKUK VE SİYASET TEMELİNDE YEREL SEÇİMLER: Yerel Seçim Sistemi ve Mart 2009 Seçimleri Üzerine Değerlendirmeler Tekin AVANER * İl özel idareleri, belediye ve köylerin

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE : HAZIRLIK DÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE : HAZIRLIK DÖNEMİ MİLLİ MÜCADELE : HAZIRLIK DÖNEMİ Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle imzalanan Mondros Mütarekesi İtilaf devletlerinin Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan gibi Türkiye ye de hiçbir hayat hakkı

Detaylı

SURİYE: KÜRESEL VE BÖLGESEL KAOSTAN BESLENEN İÇ SAVAŞ Dr. Ahmet Emin Dağ

SURİYE: KÜRESEL VE BÖLGESEL KAOSTAN BESLENEN İÇ SAVAŞ Dr. Ahmet Emin Dağ SURİYE: KÜRESEL VE BÖLGESEL KAOSTAN BESLENEN İÇ SAVAŞ Dr. Ahmet Emin Dağ Referans için / To cite this article: Dr. Ahmet Emin Dağ, Suriye: Küresel ve Bölgesel Kaostan Beslenen İç Savaş, İHH İnsani ve Sosyal

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Kitap Özeti ve Değerlendirmesi JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Selahattin DOĞAN 1 I. KİTAP VE YAZAR HAKKINDA 1937 yılında doğan Sina Akşin, 1955 yılında Robert Kolejinden mezun olmuş, akabinde İstanbul

Detaylı

Fransa da ve Türkiye de Üniter Devlet Sorunu. Baskın Oran

Fransa da ve Türkiye de Üniter Devlet Sorunu. Baskın Oran 1 Fransa da ve Türkiye de Üniter Devlet Sorunu Baskın Oran Kavramlar Türkiye de birileri hep aynı şeymiş gibi sunmaya çalışıyor, ama Üniter Devlet ile Ulus-devlet çok farklı kavramlar. Üniter Devlet in

Detaylı

Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr

Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr TÜRKİYE DE ETNİK AZINLIKLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr Özet Küreselleşme sürecinde etnik azınlıklara

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME, TÜRKİYE Yİ PARÇALAMANIN BİR ARACI. Yıldırım Koç

ÖZELLEŞTİRME, TÜRKİYE Yİ PARÇALAMANIN BİR ARACI. Yıldırım Koç ÖZELLEŞTİRME, TÜRKİYE Yİ PARÇALAMANIN BİR ARACI Yıldırım Koç Kaynak Yayınları İstanbul Aralık 2005 1 SUNUŞ GİRİŞ I. TÜRKİYE, EMPERYALİZMİN SALDIRISI ALTINDADIR A. İŞÇİ SINIFIMIZ, ULUSUMUZ VE VATANIMIZ

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Yeniden Yapılanma Dönemi.3 Ünite 2: Türkiye Cumhuriyeti nde Temel Politikaların Ortaya

Detaylı