İnsanlığın Ortak Mirası. Leading City of Civilization BERGAMA BELEDİYESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanlığın Ortak Mirası. Leading City of Civilization BERGAMA BELEDİYESİ"

Transkript

1 BERGAMA PERGAMON İnsanlığın Ortak Mirası Leading City of Civilization BERGAMA BELEDİYESİ

2

3 Bergama Günümüzde İzmir İlinin bir ilçesi olan Bergama, sahip olduğu tarih ve kültürel zenginlikleri ile Ege nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biridir. Tarihi İ.Ö yy ye kadar uzanan antik Bergama kenti Büyük İskender in İ.Ö. 323 yılında ölümü sonrası Attalids Ailesi yönetiminde Bergama Krallığı'nın başkenti konumuna geldi. İ.Ö arasında da Pergamon Krallığı na başkentlik yaptı. Helenizm olarak adlandırılan bu dönemde Krallık sanat, edebiyat, sağlık, bilim ve mimarlıkta antik çağın en özgün eserlerini verdi. Pergamon As being one of the İzmir s districts, Bergama is one of the most important culture and tourism centres of the Aegean with its historical and cultural richness. While its history goes back to the 7th century BC, the city became the capital of Pergamon Kingdom under the rule of Attalids after the death of Macedonian Emperor, Alexander the Great in 323 BC. As the capital of the Kingdom between BC during the Hellenism, Pergamon had started giving the most authentic works in art, literature, health, science and architecture. I

4 Akropol (Kale Tepesi) Bergama Kentinin Akropol ü (en eski ve yönetsel merkezi), Bakırçay'ın suladığı ovaya egemen bir tepenin üzerindedir. Bugün Kale Tepesi olarak adlandırılan Akropol Tepesi nin konumu nedeni ile kentin adının Hitit dilinde yüksek yerleşim den gelen Bergama olduğu iddia edilmektedir. Fortified Hill Acropolis, the oldest and directorial centre of Pergamon is located on the top of a hill, controlling the Bakircay (Kaikos) Plain. Due to the position of Acropolis, the name of the city Pergamon is claimed to be derived from the words High Settlement in Hittite Language. II

5 Athena Kutsal Alanı Kentin koruyucusu sayılan akıl ve savaş tanrıçası Athena Nikephoros a adanmıştır. Kutsal alan içinde Tapınak ve ünlü Bergama Kütüphanesi bulunmaktadır. Tapınak Büyük İskender in geçici olarak Bergama da ikamet eden Pers asıllı eşi tarafından inşa ettirilmiştir. Kutsal alan, kütüphanesi ve sergi salonları ile Bergama nın bilim ve sanat merkeziydi. The Sanctuary of Athena The Sanctuary was dedicated to Athena Nikephoros protector of the city, goddess of wisdom and victory. The area where the Athena Temple, commissioned by the Persian spouse of Iskender the Great, also used to host the famous Pergamon Library. Thus the Sanctuary had been the science and art centre of the Acropolis beside its religious role. Pergamonian court sculptor Epigonus worldwide known bronze sculptures of The Dying Gaul and Gaul Killing Himself and His Wife were presented within the Sanctuary. Bergamalı kraliyet heykeltraşı Epigonos un bronzdan yapılmış Ölen Galyalı ve İntihar eden Galyalı heykelleri Athena Kutsal Alanında sergilenmekteydi. III

6 Kütüphane Athena Tapınağının Bilim Tapınağı na dönüşmesini sağlayan bu kütüphane, Helenistik dönemin en büyük kitaplıklarından biriydi. Kütüphanede papirüs ve Bergama derisi olarak adlandırılan parşömen rulolarından oluşan 200 bin kitap bulunmaktaydı. Romalı asker ve devlet adamı Marcus Antonius, İ.Ö. 41 de kitapların tümünü Mısır Kraliçesi Kleopatra ya armağan etmiştir. Library The Pergamon library, which provided transformation of Athena Temple into a Science Temple has been one of the biggest libraries of the Hellenistic world. The Library collection consisted of 200 thousands books including bundles of papyrus and parchment had been given to the Queen of Egypt Cleopatra as a present by the Roman general and politician, Marcus Antonius in 41 BC. Parşömen Bergama dan adını almış olan ve hayvan derisinden imal edilen bu yazı malzemesi Ortaçağın sonlarına kadar bilim ve kültürün en önemli aktarım aracı olan yazı ruloları ve kitapların imalatında kullanılmıştır. Bergama Kütüphanesi ni İskenderiye Kütüphanesi'ne rakip gören Mısırlı Ptolemaiosların papirüs kağıdının ithaline yasak koymaları sonrası Parşömen in kullanımı Bergamada hem yaygınlaşmış ve hem de muhtemelen kalitesi artırılarak daha işlevsel bir hal almıştır. IV Parchment Produced from leather of animal, this writing material which took its name from Pergamon had been the most important means of transmission of science and culture during the antiquity, as it was used in production of writing bundles and books. Invented under the patronage of Eumenes of Pergamon parchment was the substitute for papyrus which was prohibited from export by the Egyptian Ptolemies who thought the Library of Pergamon as rival to Library of Alexandria. During the Pergamon Kingdom use of parchment had become widespread and more functional..

7 Zeus Altar The Altar which was dedicated to Victory bringer Zeus, was constructed in 180s/170s BC. The outstanding masterpiece of Pergamon Art was constructed presumably for the memory of precise defeat of Seleukus and Galatias by Eumenes II. Sunak Zafer getiren Zeus a adanmış sunak İ.Ö. 180/170 li yıllarda inşa edilmiştir. Bergama Sanatı'nın üstün başyapıtı muhtemelen II. Eumenes in Seleukos ve Galatları kesin şekilde mağlup etmesinin anısına inşa edilmişti. V

8 Dionysos Tapınağı Şarap ve Şölen Tanrısı Dionysos aynı zamanda Attalidlerin hanedan tanrısıydı. Tapınak Dionysos Sanatçılar Locası tarafından düzenlenen, halkın da katıldığı büyük şenliklere ev sahipliği yapmaktaydı. Temple of Dionysos Dionysos is dynastic god, accepted as ancestor of Attalids. Dionysos, having a close connection with cult of Hellenistic Pergamon Dynasty, was the God of Wine and Feast. Temple was hosting big festivals, organized by the union of Dionysos Dancers and which the public could participate in. Kale Tiyatrosu Dünyanın en dik tiyatrolarından biri olan Kale tiyatrosu 10 bin kişiliktir. Tiyatronun ahşap bir sahnesi vardı ve bu sahne Tiyatronun yanında kalan Dionysos Tapınağı'nda yapılan törenlere halkın rahatça katılımını sağlamak için gerektiğinde sökülecek biçimde yapılmıştı. Tiyatronun olağanüstü dik yapısının dışında sabit olmayan ahşap sahne binası Helenistik mimarinin en özgün örneklerinden birisidir. VI Citadel Theatre The Citadel Theatre, seats 10 thousands, was the first theatre of Pergamon and the one of the steepest theatres of the world. Theatre s wooden stage had been constructed to be removed when it s necessary to provide participation of public in ceremonies, held in the Temple of Dionysos, on the Theatre's terrace. Apart from its outstanding steep structure, the theatre is also one of the most authentic examples of Hellenistic architecture with its mobile wooden stage.

9 Diodoros Pasparos Heroonu Helenizmin son evreleri olan İ.Ö. 70 li yıllarda kentin gelişmesi için bağışlarda bulunan yurttaş Diodoros Pasaros adına yapılmıştır. Heroon da yapılan şenlik ve törenlerde edebiyat, şiir ve müzik gösterileri yanında spor da yer almaktaydı. Heroon of Diodoros Pasparos The Heroon was constructed in the name of citizen Diodoros Pasparos who made various donations in order to improve the Pergamon City within the last phase of the Hellenism during the 70s BC. In the ceremonies and festivals, held in the Heroon, body care and sportive activities had been showed besides the performances of play and musical. Su Sistemi Helen dünyasının en uzun su sistemlerinden birine sahip Bergama da Madra Dağından su getiren hat yaklaşık 45 km uzunluğundadır. Helenistik dönemin bu kapalı-basınçlı boru sistemi ile su getiren hatlarına Roma döneminde su kemerleri ve künklerden oluşan, Soma dan gelen 80 km uzunluğunda bir diğer sistem eklenmiştir. The Water Supply Being one of the longest Hellenistic high-pressure water mains, Pergamon s Madra Mountain water supply arrangement is near 45 km in extent. During the Roman Period additional water supply system, consisted of both aqueducts and water main were made, to bring water from Soma, almost 80 km far away in distance from Pergamon. VII

10 Agoralar Agoralar halkın toplandığı, siyaset ve ticaretle ilgili konuları yönetimle görüştüğü kent mekânları ve ticaret alanlarıydı. Bergama agoralarında dikilen levhalarda toplumsal hayata dair kanunlar asılı idi. Aşağı agorada rekonstrüksiyon olarak inşa edilmiş bir ev günümüzde Bergama Kazı Evi olarak kullanılmaktadır. Agora of the Pergamon Agora was the central spot for public gathering and of financial-political life of the cities during the antiquity. The orders of the Pergamon Kings, written on obelisks, used to be presented in the agoras of the city. VIII A reconstructed house in the agora (currently being used as an excavation house)

11 Traian Tapınağı Tanrılaşmış İmparator Traian (İ.S ) için inşa edilen bir Roma Dönemi tapınağıdır. İnşa edildiği döneme kadar Tiyatro, Dionysos Tapınağı ve Zeus Sunağı nın şekillendirdiği ihtişamlı Kale peyzajını çok etkilemiş ve peyzajın en baskın ögesi haline gelmiştir. The Temple of Trajan The temple was built for the Roman emperor Traianus ( AD). After its completion the Trajan Temple became the most prominent monument of the fortified hill where the Zeus Altar, Dionysos Temple and the theatre of the citadel used to formalize the landscaping of the hill in earlier periods. IX

12 Gymnasium Gymnasiums, in ancient times, functioned as a wrestling, discussing throw, long jumping etc. training facilites for competitors. The Pergamon gymnasiums were not only the greatest nonreligious structures of the city but also the greatest in the Hellenistic world. Gymnasion Gymnasionlar güreş, disk atma, uzun atlama gibi spor dallarında çalışmalar ve yarışmaların yapıldığı yerlerdi. Bergama Kale Tepesi'ndeki Gymnasion sadece Bergama nın değil Helen dünyasının kutsal olmayan en büyük yapı komplekslerinden biriydi. Roma Kenti Krallık, Attalids ailesinin son kralı III. Attalos tarafından savaşın getireceği yıkımın önüne geçmek amacı ile Roma İmparatorluğu na devredilmiştir. Kent, Roma yönetimi altında İ.S. 2.yy de Kale Tepesinin dışına taşmış, ovaya yayılan ve nüfusu 150 bini aşan büyüklüğe ulaşmıştır. Roman Pergamon Attalos III, the last Attalid king bequeathed the Kingdom to the Roman Republic in 133 BC, in order to prevent a likely civil war. Under the Roman administration, especially during the 2nd Century BC, Pergamon extended outside the fortified hill far into the plain and gain great increase in population by becoming a city of 150 thousands inhabitants. X

13 Kızıl Avlu Antik Çağın başkenti çok kültürlü yapısına uygun olarak sadece Yunan tanrılarına değil, Mısır tanrılarına adanmış en büyük tapınağa sahipti. İ.S. 2. yy de inşa edilen ve tuğlaları nedeni ile Kızıl Avlu olarak bilinen bu Serapis Tapınağı, aynı zamanda Selinos Çayı'nı kapatan iki büyük tonozlu tünelin üzerinde inşa edildiği için seyyahlar tarafından ne yerde ne gökte olarak adlandırılmaktadır. Önceleri Kudüs e yönelmiş Yahudi ibadethanesi olarak ta kullanılan tapınak alanında kalan iki kuleden birisi sonradan kiliseye çevrilmiştir. Günümüzde ise ne yerde ne gökte tapınağının içinde yer alan kule yapılarından biri camii olarak kullanılmaktadır. The Red Basilica The ancient city of Pergamon, just corresponded to its multicultural form, had the one of the greatest Egyptian Temple; the Red Basilica. Along with the other temples were dedicated to the Greek Gods and Goddess, the Red Basilica had been used for the worship of the Egyptian gods; Serapis, Isis and Harpocrates. The temple also named neither on earth nor on sky due to its unique underneath tubes system which the river Selinus has been flowing under the temple court since the Basilica s creation in the 2nd century AD. The temple had been used as a synagogue at once and then converted into a Christian church, which is addressed in the Book of Revelation, as one of the Seven Churches. Today the side rotunda of the neither on earth nor on sky temple is still in use as a small mosque. XI

14 Roma Tiyatrosu Aşağı Kent tiyatrosu 30 bin kişilik idi ve ovaya yayılan kentin en önemli yapılarından birisiydi. Günümüzde Viran Kapı denilen kalıntılar tiyatronun ayakta kalan kemeridir. The Roman Theatre The theatre of the lower city which is one of the most important structures of the Roman Period, used to seat for up to 30 thousands spectators. The ruins of the theatre which is known Viran Kapı is only a part of the theatre s one arch. XII Amfitiyatro Gladyatör ve su oyunlarına ev sahipliği yapan amfitiyatro Telli Dere üzerine inşa edilmiştir. Anadolu da çok az rastlanan bir yapı tipi olan amfitiyatroların en güzel örneğidir ve yaklaşık 50 bin kişi kapasitelidir. The Amphitheatre Pergamon amphitheatre used to stand on a natural water sources of the Telli Dere and thus the theatre used to host reenactment of the naval battles along with the gladiator combats. 50 thousands seated amphitheatre represents one of the unique architectural form in the Anatolia.

15 Selinos Köprüleri Roma Bergaması'nda kentin genişlemesi ile birlikte geniş halk kitlelerinin oturduğu Bakırçay Ovası ile Kale Tepesi arasındaki ulaşımı sağlayan Selinos Çayı üzerindeki köprülerin önemi arttı. Muhtemelen Helenistik dönemde var olan köprüler Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde sağlamlaştırılırken yeni köprüler inşa edildi. Günümüzde işlevlerini başarı ile sürdüren köprüler, kent içinde tarihe tanıklık eden en önemli yapıların başında gelmektedirler. Bridges of the Selinus River With the enlargement of the Pergamon during the Roman Period, bridges over the Selinus River became the main access form of transport between plain and the Fortified Hill. Probably remained from the Hellenistic period, bridges were repaired or newly built during the Roman, Byzantium and Ottoman Empires. Still being in use the bridges bear witness to the archaic past of the city. XIII

16 Asklepion Antik tıp merkezi Asklepion İ.Ö. 4. yy de sağlık tanrısı Asklepios adına Bergama da kurulmuştur. Psikolojik rahatsızlıkların tedavi edildiği ilk hastane olarak bilinen Asklepion en parlak dönemini İ.S. II. yüzyılda yaşamıştır. Asklepion da su, içme kürleri, çamur banyoları ve spor gibi farklı kült işlemleri ile hastalar tedavi edilmekteydi. Medical insignia; Serpentine Column at the Asklepion Asklepion The Asklepion is an ancient medical complex built in 4th century BC, in honour of the god of healing; Asklepios. Also known as the first psychiatric hospital the Asklepion became famous during the 2nd century AD. In the Asklepion, patients used to be treated by varius cures such as spring water cures, spa, mud bathing and sporting activities. Bergamalı Galenos Bergama doğumlu (İ.S. 133 ler) Galen, Roma döneminin en ünlü hekim, cerrah ve filozofudur. Galenos özellikle anatomi, ameliyatlar, fizyoloji ve patoloji gibi farklı disiplinlerin gelişimini sağlamıştır. Eczacıların önderi olarak anılan hekim, Roma da Saray Hekimliği de yapmıştır. XIV Galen of Pergamon Galen of Pergamon (130s AD), was a prominent physician, surgeon and philosopher during the Roman Period. Galen contributed greatly to the understanding of numerous scientific disciplines, such as anatomy, surgery, physiology, pathology and pharmacology. Known as the pioneer of pharmacy Galen also become a personal physician of the Roman Emperors.

17 Bergama ve Yedi Kilise İ.S. 4. yy nin başlarında Roma ülkesi ikiye bölündü. İmparator Constantinus (İ.S ) yönetiminde Doğu Roma İmparatorluğu kuruldu. İstanbul yeni İmparatorluğun başkenti olurken Hristiyanlık resmi din oldu. İlk Çağı bitirip Orta Çağı başlatan bu gelişmeler esnasında Bergama hala 120 bin nüfuslu büyük bir kent idi. Bizans Döneminde Hristiyanlığın 7 kilisesiden biri Kızıl Avlu da yer almakta idi. Bergama nın Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, cemaatin gizlice buluştuğu bu ilk 7 kiliseden birine ev sahipliği yaptığı İncil in son kitapçığı olan Vahiy de bildirilmektedir. g g g Vahiy 1:11, (Söyledi ki;) ben başlangıç ve sonum (doğum ve ölüm), burada gördüklerini bir kitap rulosuna yaz ve Asya nın yedi kilisesine; Efes e; İzmir e; Bergama ya; Akhisar a; Salihli, Alaşehir ve Denizli ye gönder Vahiy 2:13, Senin Şeytanın tahtının bulunduğu yerde yaşadığını biliyorum. Buna karşın senin Tanrı nın gerçek sözlerine itaat ettiğini de biliyorum. Sen Tanrıya olan inancını, Antipas ın şehit edildiği tehlikeli dönemde bile, ortaya koymayı g reddetmedin; benim (Tanrı nın) gerçek sözlerimi tehlike altındayken dillendiren Antipas, senin kentinde; şeytanın yaşadığı kentte şehit edildi. g Pergamon and the Seven Churches In the beginning of the 4th century AD the Roman Empire divided into two parts and under the Emperor Constantinus s rule ( AD) the Eastern Roman Empire had risen. While the Constantinople became the capital city of the new Empire, the Christianity accepted as a formal religion. Right in the beginning of the Middle Age while all these massive changes took place, Pergamon kept its powerful position with its new religion and 120 thousand citizens. As mentioned in the New Testament Book of Revelation, one of the Seven Churches of Early Christianity, the Red Basilica is in Pergamon. g Revelation 1:11, Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, what thou seest, write in a book, and sent it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Revelation 2:12, And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges Revelation 2:13, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan s seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was g slain among you, where Satan dwelleth. King James Bible (Cambridge Ed.) g XV

18 XVI Osmanlı Dönemi 1300 lerin başında kent büyük bir savaşa sahne olmadan önce Karesi Beyliği'ne sonrasında ise yine savaşılmadan Osmanlı Beyliği'ne geçmiştir. Osmanlılar döneminde kentin su sistemi yenilenirken, kent sosyal dokuyu canlı tutan han, hamam, bedesten ve arasta gibi ticari yapılar ile donatılmıştır.

19 Pergamon during the Ottoman Empire In the beginning of the 1300s Pergamon went under the rule of Karesiogullari Emirates and then the Ottomans without any destructive wars. During the Ottoman Period Pergamon s water system was renewed and the city was equipped with new commercial and public buildings such as hans, baths, covered bazaars which advanced the social life in the city. XVII

20 Günümüz Bergaması Birinci Dünya Savaşı ( ) sonrası Türkler Anadolu da verdikleri bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyeti kurarak (1923) taçlandırırken, Bergama İzmir ilinin bir ilçesidir. Şu anda kendine bağlı toplam 114 köy ve 5 belde ile Türkiye nin de en büyük ilçelerinden biri olan kentin merkez nüfusu 60 bin civarındadır. Ana geçim kaynakları turizm ve tarım olan kent 2. Milenyum ile birlikte yeni bir gelişme ve dönüşüm evresine girmiştir. Kültürel ve tarihi birçok hazineye ev sahipliği yapan kent bu yeni dinamizm içinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi hedefleri arasında en üst sıraya taşımıştır. XVIII

21 The Pergamon City Today After the First World War ( ), while Turks were crowning their fight for independence by establishing the Republic of Turkey in 1923, Pergamon situated as a district of Izmir province. Being one of the biggest districts of Turkey, Pergamon has 114 villages and 5 towns within its administrative system and has a population of 60 thousands. Pergamon whose main sources of income are tourism and agriculture, has entered a new phase of progress and transformation with the 2nd millennium and put the inscription of the city on the World Heritage List as its first aim. XIX

22 Kazılar ve Bergama Müzesi Kale Tepesi'ndeki ilk kazılar mühendis Carl Humann tarafından 1871 den itibaren yapıldı den itibaren resmi olarak başlanan Pergamon araştırma ve kazı çalışmaları günümüzde halen Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir. Yapılan düzenli kazılarla antik Bergama nın büyük bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kazılarında elde edilen ilk dönem buluntularının hemen hemen tümü Almanya daki Pergamon Museum a götürülürken, daha sonraki evrelerde çıkarılan buluntularının birçoğu Türkiye nin öncü arkeoloji müzelerinden biri olan Bergama Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde sergilenmektedir. XX Excavations and Bergama Museum The first excavations in the old city started by German engineer Carl Humann in The excavation works which started with the formal permission in 1878, still being conducted by the German Archaeological Institute. With regular excavations dated from the 20th century, the large part of ancient Pergamon was revealed. While almost all of the early findings from the excavation were taken to Pergamon Museum in Germany, most of the findings from the later excavation are being exhibited in Bergama Archaeology Museum, which is one of the pioneer archaeology museums of Turkey.

23 Bergama Belediyesi bu broşürün yayınlanmasında verdiği paha biçilmez destek için Özel Çakabey Okulları na (http://www.cakabey.k12.tr/) ve fotoğrafları ile broşürü zenginleştiren; -THK, -Hüseyin Şen, -Gökhan Şentürk (2010 Bergama Fotomaraton), -Cihan Karaca (2010 Bergama Fotomaraton), -Eylem Akgün (2010 Bergama Fotomaraton), -Duygu İnce (2010 Bergama Fotomaraton), -İsmail Kalkın, -İsmet Danyeli, -Fatih Kurunaz İle -Üç Boyutlu Uygulamalar: Bergama 4D Projesi (http://www.bergama4d.com/lostmodern/) -3D Modelleme & Render: Yücel Orman, -Modelleri Mat Boyama: Evren İnce ye teşekkür eder. Bergama Municipality wish to express its gratitude and thanks to Çakabey Schools for its invaluable support to publish this brochure (http://www.cakabey.k12.tr/) and to -THK, -Hüseyin Şen, -Gökhan Şentürk (2010 Bergama Photo Marathon), -Cihan Karaca (2010 Bergama Photo Marathon), -Eylem Akgün (2010 Bergama Photo Marathon), -Duygu İnce (2010 Bergama Photo Marathon), -İsmail Kalkın, -İsmet Danyeli, -Fatih Kurunaz for their photographs, and to -Bergama 4D Project (http://www.bergama4d. com/lostmodern/) for 3D Preparations, -Yücel Orman for 3D Modelling & Renders -Evren İnce for Matt Painting of Models Bergama Municipality UNESCO World Heritage Management Office Mart 2012

24 Telefon: Faks: Adres: Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad. No:1 Bergama / İZMİR / TÜRKİYE Telephone: Fax: Address: Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad. No:1 Bergama / İZMİR / TURKEY

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Pergamon - Bergama Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Krallar Hanedanı Dönemi Helenistik Dönem Philetairos M.Ö. 281 263 I. Eumenes M.Ö. 263 241 I. Attalos M.Ö.

Detaylı

KLASİK DÖNEM. Atina Akropolü, M.Ö.5.yy.

KLASİK DÖNEM. Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. KLASİK DÖNEM Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. KLASİK DÖNEM Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. AKRO + POLİS YÜKSEK + ŞEHİR KLASİK DÖNEM Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. 1- Parthenon 2- Old Temple of Athena 3- Erechtheum 4- Statue

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

BERGAMA [PERGAMON] DOSYASI

BERGAMA [PERGAMON] DOSYASI BERGAMA [PERGAMON] DOSYASI [Derleyen: Salih Yapıcı] Pergamon, günümüzde İzmir iline bağlı Bergama ilçesinin merkezinin yerinde kurulu antik kentin adıdır. Pergamon, eski çağlarda da Misya bölgesinin önemli

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

PERGAMON ANTİK KENTİ

PERGAMON ANTİK KENTİ ATHENA TAPINAĞI. BERLİN DEKİ PERGAMON MÜZESİ NDEN BİR GÖRÜNTÜ. PERGAMON ANTİK KENTİ ZEUS SUNAĞI... 1870 Lİ YILLARDA ALMAN MÜHENDİS CARL HUMANN TARAFINDAN BULUNUP OSMANLI İMPARATOLUĞU NUN DA İZNİYLE ALMANYA

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ Gamze BOZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Seramik Anasanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Cemalettin SEVİM Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ANADOLU'DAKİ İLK YEDİ KİLİSE

ANADOLU'DAKİ İLK YEDİ KİLİSE ANADOLU'DAKİ İLK YEDİ KİLİSE P By TUNCA VARIŞ Photos İZZET KERİBAR.* ÿ '; «111 V > - i k *1 İJV * _ T '. KARABURUN MENEMEN Hi I 'Mr'... I f GAZİEMİİ Bugün üzerinde yaşadığımız ve Türkiye Cumhuriyeti olarak

Detaylı

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

İzmir den İstanbul a akşamüstü uçağı.

İzmir den İstanbul a akşamüstü uçağı. TUR 10 - TRUVA ve GELĠBOLU (Anzaklar) Sabah erken saatlerde Isparta Kraliçesi güzel Helen ve Truva Prensi Paris zamanından kalan efsanevi Truva Atı ile ünlü Truva Antik Kenti ni ziyaret için yola çıkış.

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ANTİK ATİNA KALINTILARINDA 4 GÜN MEHMET BİLDİRİCİ

ANTİK ATİNA KALINTILARINDA 4 GÜN MEHMET BİLDİRİCİ ANTİK ATİNA KALINTILARINDA 4 GÜN MEHMET BİLDİRİCİ ATİNA GEZİSİ 10-14 OCAK 2014 10 OCAK 2014 CUMA Sabah SABİHA GÖKÇEN Havaalanı ndan Pegasus Uçağı ile tek başına Atina ya uçtum. Atina Havaalanı ndan X95

Detaylı

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration Duvar Resimleri Fresco Metal Eserlerin Metal Artefacts Resim Painting Çini Tile Fosil Fossil Mozaik Mosaic Taşınmaz Kültür Varlıkları Immovable Cultural Heritage Taş ve Mermer Eserlerin Stone and Marble

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

BERGAMA NIN TIP TARİHİNDEKİ ÖNEMİNDEN TÜRKİYE NE KADAR HABERDAR?

BERGAMA NIN TIP TARİHİNDEKİ ÖNEMİNDEN TÜRKİYE NE KADAR HABERDAR? BERGAMA NIN TIP TARİHİNDEKİ ÖNEMİNDEN TÜRKİYE NE KADAR HABERDAR? Sedat Doğan Özel Yamanlar Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni E-posta: nigdelisedat@yahoo.com Fatih Sezgin Özel Yamanlar Koleji Doktora

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı ALAN YÖNETİM PLANI 2016-2020

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı ALAN YÖNETİM PLANI 2016-2020 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı ALAN YÖNETİM PLANI 2016-2020 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ ve HAZIRLIK SÜRECİ... 1 1.1 Planın Amacı... 1 1.2 Korumada Kolaylaştırıcı Unsur: Bergamalılar ve Bergamayı Sevenler...

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ĠLKÖĞRETĠM 4. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTELERĠNĠN AKTĠF ÖĞRENME YÖNTEMLERĠNE GÖRE ĠġLENĠġĠ CoĢkun

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

EFES Meryem Ana'yı ağırladı

EFES Meryem Ana'yı ağırladı Dünya denizcilik tarihinin başlangıç noktasında bulunan Ege bölgesi, insanlığın da en eski yerleşim alanlarından biri. Tarihte çok sayıda uygarlığın vatanı oldu. Milas ya da Prieneâ deki bir binanın malzemesine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü O. Murat SÜSLÜ Arkeolog Genel Müdür 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu, sürdürülebilir

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

rd Ö rd C/D rd Ö rd C/D rd Ö rd C/D nd DO Tarih /Asklepion, Bergama Kitap / Katre-i Matem Gezi / Brezilya rd C/D Güncel / Etkinlikler Rehberi

rd Ö rd C/D rd Ö rd C/D rd Ö rd C/D nd DO Tarih /Asklepion, Bergama Kitap / Katre-i Matem Gezi / Brezilya rd C/D Güncel / Etkinlikler Rehberi -I» I 4» :G 4 > nd DO Tarih /Asklepion, Bergama Kitap / Katre-i Matem nd G v. :G 4-^ Gezi / Brezilya Güncel / Etkinlikler Rehberi Röportaj / Prof. Dr. Filiz Avşar El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Dünya Mirası nda Türkiye

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Dünya Mirası nda Türkiye UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Dünya Mirası nda Türkiye UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi nedir? İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığından bu yana yaşadığı alanları değerli kılmış ve kültürünü gelecek

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARıNA KATILACAK AKDENiz OYUNLARı DENEYiMi. TAKıMLARıN SAGLIK ORGANIZASYONU:

BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARıNA KATILACAK AKDENiz OYUNLARı DENEYiMi. TAKıMLARıN SAGLIK ORGANIZASYONU: Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (4),185-193 Rapor BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARıNA KATILACAK TAKıMLARıN SAGLIK ORGANIZASYONU: 1997 AKDENiz OYUNLARı DENEYiMi 5edat Tolga AYDOG*, Emin

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Phrygian Way. Hüseyin Sarı. Pop Fizik Seminerleri. 26 ubat 2009, Ankara

Phrygian Way. Hüseyin Sarı. Pop Fizik Seminerleri. 26 ubat 2009, Ankara Phrygian Way Hüseyin Sarı Pop Fizik Seminerleri 26 ubat 2009, Ankara Phrygian Valleys: Location Phrygian Valleys are within the borders of Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir and Kütahya İstanbul Kütahya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

PERGAMON ( BERGAMA ) MEDENİYETİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ ve YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

PERGAMON ( BERGAMA ) MEDENİYETİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ ve YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ PERGAMON ( BERGAMA ) MEDENİYETİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ ve YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ Selman ÇUTUK Engin ZENGİN ÖZET Bu çalışmanın amacı, Pergamon (Bergama) medeniyetinin spor eğitimini

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Barış SALMAN İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Arkeoloji Bölümü, N.177, Bağbaşı Yerleşkesi/KIRŞEHİR Telefon :Oda: 0386 280 4561 GSM: 0536

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

ANTİK DÖNEM SAĞLIK MERKEZLERİ

ANTİK DÖNEM SAĞLIK MERKEZLERİ İZMİR TİCARET ODASI ANTİK DÖNEM SAĞLIK MERKEZLERİ Hazırlayan: Ümit ÇİÇEK İZMİR, Nisan 2006 ANTİK DÖNEMDEKİ SAĞLIK MERKEZLERİ Asklepion, sağlık tanrısı Asklepios a adanan kutsal ve insanları tedavi etme

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Müjde PEKER

Yrd.Doç.Dr. Müjde PEKER Yrd.Doç.Dr. Müjde PEKER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 İSTANBUL T: 212455570015872 F: mujde.peker@istanbul.edu.tr

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı