İnsanlığın Ortak Mirası. Leading City of Civilization BERGAMA BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanlığın Ortak Mirası. Leading City of Civilization BERGAMA BELEDİYESİ"

Transkript

1 BERGAMA PERGAMON İnsanlığın Ortak Mirası Leading City of Civilization BERGAMA BELEDİYESİ

2

3 Bergama Günümüzde İzmir İlinin bir ilçesi olan Bergama, sahip olduğu tarih ve kültürel zenginlikleri ile Ege nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biridir. Tarihi İ.Ö yy ye kadar uzanan antik Bergama kenti Büyük İskender in İ.Ö. 323 yılında ölümü sonrası Attalids Ailesi yönetiminde Bergama Krallığı'nın başkenti konumuna geldi. İ.Ö arasında da Pergamon Krallığı na başkentlik yaptı. Helenizm olarak adlandırılan bu dönemde Krallık sanat, edebiyat, sağlık, bilim ve mimarlıkta antik çağın en özgün eserlerini verdi. Pergamon As being one of the İzmir s districts, Bergama is one of the most important culture and tourism centres of the Aegean with its historical and cultural richness. While its history goes back to the 7th century BC, the city became the capital of Pergamon Kingdom under the rule of Attalids after the death of Macedonian Emperor, Alexander the Great in 323 BC. As the capital of the Kingdom between BC during the Hellenism, Pergamon had started giving the most authentic works in art, literature, health, science and architecture. I

4 Akropol (Kale Tepesi) Bergama Kentinin Akropol ü (en eski ve yönetsel merkezi), Bakırçay'ın suladığı ovaya egemen bir tepenin üzerindedir. Bugün Kale Tepesi olarak adlandırılan Akropol Tepesi nin konumu nedeni ile kentin adının Hitit dilinde yüksek yerleşim den gelen Bergama olduğu iddia edilmektedir. Fortified Hill Acropolis, the oldest and directorial centre of Pergamon is located on the top of a hill, controlling the Bakircay (Kaikos) Plain. Due to the position of Acropolis, the name of the city Pergamon is claimed to be derived from the words High Settlement in Hittite Language. II

5 Athena Kutsal Alanı Kentin koruyucusu sayılan akıl ve savaş tanrıçası Athena Nikephoros a adanmıştır. Kutsal alan içinde Tapınak ve ünlü Bergama Kütüphanesi bulunmaktadır. Tapınak Büyük İskender in geçici olarak Bergama da ikamet eden Pers asıllı eşi tarafından inşa ettirilmiştir. Kutsal alan, kütüphanesi ve sergi salonları ile Bergama nın bilim ve sanat merkeziydi. The Sanctuary of Athena The Sanctuary was dedicated to Athena Nikephoros protector of the city, goddess of wisdom and victory. The area where the Athena Temple, commissioned by the Persian spouse of Iskender the Great, also used to host the famous Pergamon Library. Thus the Sanctuary had been the science and art centre of the Acropolis beside its religious role. Pergamonian court sculptor Epigonus worldwide known bronze sculptures of The Dying Gaul and Gaul Killing Himself and His Wife were presented within the Sanctuary. Bergamalı kraliyet heykeltraşı Epigonos un bronzdan yapılmış Ölen Galyalı ve İntihar eden Galyalı heykelleri Athena Kutsal Alanında sergilenmekteydi. III

6 Kütüphane Athena Tapınağının Bilim Tapınağı na dönüşmesini sağlayan bu kütüphane, Helenistik dönemin en büyük kitaplıklarından biriydi. Kütüphanede papirüs ve Bergama derisi olarak adlandırılan parşömen rulolarından oluşan 200 bin kitap bulunmaktaydı. Romalı asker ve devlet adamı Marcus Antonius, İ.Ö. 41 de kitapların tümünü Mısır Kraliçesi Kleopatra ya armağan etmiştir. Library The Pergamon library, which provided transformation of Athena Temple into a Science Temple has been one of the biggest libraries of the Hellenistic world. The Library collection consisted of 200 thousands books including bundles of papyrus and parchment had been given to the Queen of Egypt Cleopatra as a present by the Roman general and politician, Marcus Antonius in 41 BC. Parşömen Bergama dan adını almış olan ve hayvan derisinden imal edilen bu yazı malzemesi Ortaçağın sonlarına kadar bilim ve kültürün en önemli aktarım aracı olan yazı ruloları ve kitapların imalatında kullanılmıştır. Bergama Kütüphanesi ni İskenderiye Kütüphanesi'ne rakip gören Mısırlı Ptolemaiosların papirüs kağıdının ithaline yasak koymaları sonrası Parşömen in kullanımı Bergamada hem yaygınlaşmış ve hem de muhtemelen kalitesi artırılarak daha işlevsel bir hal almıştır. IV Parchment Produced from leather of animal, this writing material which took its name from Pergamon had been the most important means of transmission of science and culture during the antiquity, as it was used in production of writing bundles and books. Invented under the patronage of Eumenes of Pergamon parchment was the substitute for papyrus which was prohibited from export by the Egyptian Ptolemies who thought the Library of Pergamon as rival to Library of Alexandria. During the Pergamon Kingdom use of parchment had become widespread and more functional..

7 Zeus Altar The Altar which was dedicated to Victory bringer Zeus, was constructed in 180s/170s BC. The outstanding masterpiece of Pergamon Art was constructed presumably for the memory of precise defeat of Seleukus and Galatias by Eumenes II. Sunak Zafer getiren Zeus a adanmış sunak İ.Ö. 180/170 li yıllarda inşa edilmiştir. Bergama Sanatı'nın üstün başyapıtı muhtemelen II. Eumenes in Seleukos ve Galatları kesin şekilde mağlup etmesinin anısına inşa edilmişti. V

8 Dionysos Tapınağı Şarap ve Şölen Tanrısı Dionysos aynı zamanda Attalidlerin hanedan tanrısıydı. Tapınak Dionysos Sanatçılar Locası tarafından düzenlenen, halkın da katıldığı büyük şenliklere ev sahipliği yapmaktaydı. Temple of Dionysos Dionysos is dynastic god, accepted as ancestor of Attalids. Dionysos, having a close connection with cult of Hellenistic Pergamon Dynasty, was the God of Wine and Feast. Temple was hosting big festivals, organized by the union of Dionysos Dancers and which the public could participate in. Kale Tiyatrosu Dünyanın en dik tiyatrolarından biri olan Kale tiyatrosu 10 bin kişiliktir. Tiyatronun ahşap bir sahnesi vardı ve bu sahne Tiyatronun yanında kalan Dionysos Tapınağı'nda yapılan törenlere halkın rahatça katılımını sağlamak için gerektiğinde sökülecek biçimde yapılmıştı. Tiyatronun olağanüstü dik yapısının dışında sabit olmayan ahşap sahne binası Helenistik mimarinin en özgün örneklerinden birisidir. VI Citadel Theatre The Citadel Theatre, seats 10 thousands, was the first theatre of Pergamon and the one of the steepest theatres of the world. Theatre s wooden stage had been constructed to be removed when it s necessary to provide participation of public in ceremonies, held in the Temple of Dionysos, on the Theatre's terrace. Apart from its outstanding steep structure, the theatre is also one of the most authentic examples of Hellenistic architecture with its mobile wooden stage.

9 Diodoros Pasparos Heroonu Helenizmin son evreleri olan İ.Ö. 70 li yıllarda kentin gelişmesi için bağışlarda bulunan yurttaş Diodoros Pasaros adına yapılmıştır. Heroon da yapılan şenlik ve törenlerde edebiyat, şiir ve müzik gösterileri yanında spor da yer almaktaydı. Heroon of Diodoros Pasparos The Heroon was constructed in the name of citizen Diodoros Pasparos who made various donations in order to improve the Pergamon City within the last phase of the Hellenism during the 70s BC. In the ceremonies and festivals, held in the Heroon, body care and sportive activities had been showed besides the performances of play and musical. Su Sistemi Helen dünyasının en uzun su sistemlerinden birine sahip Bergama da Madra Dağından su getiren hat yaklaşık 45 km uzunluğundadır. Helenistik dönemin bu kapalı-basınçlı boru sistemi ile su getiren hatlarına Roma döneminde su kemerleri ve künklerden oluşan, Soma dan gelen 80 km uzunluğunda bir diğer sistem eklenmiştir. The Water Supply Being one of the longest Hellenistic high-pressure water mains, Pergamon s Madra Mountain water supply arrangement is near 45 km in extent. During the Roman Period additional water supply system, consisted of both aqueducts and water main were made, to bring water from Soma, almost 80 km far away in distance from Pergamon. VII

10 Agoralar Agoralar halkın toplandığı, siyaset ve ticaretle ilgili konuları yönetimle görüştüğü kent mekânları ve ticaret alanlarıydı. Bergama agoralarında dikilen levhalarda toplumsal hayata dair kanunlar asılı idi. Aşağı agorada rekonstrüksiyon olarak inşa edilmiş bir ev günümüzde Bergama Kazı Evi olarak kullanılmaktadır. Agora of the Pergamon Agora was the central spot for public gathering and of financial-political life of the cities during the antiquity. The orders of the Pergamon Kings, written on obelisks, used to be presented in the agoras of the city. VIII A reconstructed house in the agora (currently being used as an excavation house)

11 Traian Tapınağı Tanrılaşmış İmparator Traian (İ.S ) için inşa edilen bir Roma Dönemi tapınağıdır. İnşa edildiği döneme kadar Tiyatro, Dionysos Tapınağı ve Zeus Sunağı nın şekillendirdiği ihtişamlı Kale peyzajını çok etkilemiş ve peyzajın en baskın ögesi haline gelmiştir. The Temple of Trajan The temple was built for the Roman emperor Traianus ( AD). After its completion the Trajan Temple became the most prominent monument of the fortified hill where the Zeus Altar, Dionysos Temple and the theatre of the citadel used to formalize the landscaping of the hill in earlier periods. IX

12 Gymnasium Gymnasiums, in ancient times, functioned as a wrestling, discussing throw, long jumping etc. training facilites for competitors. The Pergamon gymnasiums were not only the greatest nonreligious structures of the city but also the greatest in the Hellenistic world. Gymnasion Gymnasionlar güreş, disk atma, uzun atlama gibi spor dallarında çalışmalar ve yarışmaların yapıldığı yerlerdi. Bergama Kale Tepesi'ndeki Gymnasion sadece Bergama nın değil Helen dünyasının kutsal olmayan en büyük yapı komplekslerinden biriydi. Roma Kenti Krallık, Attalids ailesinin son kralı III. Attalos tarafından savaşın getireceği yıkımın önüne geçmek amacı ile Roma İmparatorluğu na devredilmiştir. Kent, Roma yönetimi altında İ.S. 2.yy de Kale Tepesinin dışına taşmış, ovaya yayılan ve nüfusu 150 bini aşan büyüklüğe ulaşmıştır. Roman Pergamon Attalos III, the last Attalid king bequeathed the Kingdom to the Roman Republic in 133 BC, in order to prevent a likely civil war. Under the Roman administration, especially during the 2nd Century BC, Pergamon extended outside the fortified hill far into the plain and gain great increase in population by becoming a city of 150 thousands inhabitants. X

13 Kızıl Avlu Antik Çağın başkenti çok kültürlü yapısına uygun olarak sadece Yunan tanrılarına değil, Mısır tanrılarına adanmış en büyük tapınağa sahipti. İ.S. 2. yy de inşa edilen ve tuğlaları nedeni ile Kızıl Avlu olarak bilinen bu Serapis Tapınağı, aynı zamanda Selinos Çayı'nı kapatan iki büyük tonozlu tünelin üzerinde inşa edildiği için seyyahlar tarafından ne yerde ne gökte olarak adlandırılmaktadır. Önceleri Kudüs e yönelmiş Yahudi ibadethanesi olarak ta kullanılan tapınak alanında kalan iki kuleden birisi sonradan kiliseye çevrilmiştir. Günümüzde ise ne yerde ne gökte tapınağının içinde yer alan kule yapılarından biri camii olarak kullanılmaktadır. The Red Basilica The ancient city of Pergamon, just corresponded to its multicultural form, had the one of the greatest Egyptian Temple; the Red Basilica. Along with the other temples were dedicated to the Greek Gods and Goddess, the Red Basilica had been used for the worship of the Egyptian gods; Serapis, Isis and Harpocrates. The temple also named neither on earth nor on sky due to its unique underneath tubes system which the river Selinus has been flowing under the temple court since the Basilica s creation in the 2nd century AD. The temple had been used as a synagogue at once and then converted into a Christian church, which is addressed in the Book of Revelation, as one of the Seven Churches. Today the side rotunda of the neither on earth nor on sky temple is still in use as a small mosque. XI

14 Roma Tiyatrosu Aşağı Kent tiyatrosu 30 bin kişilik idi ve ovaya yayılan kentin en önemli yapılarından birisiydi. Günümüzde Viran Kapı denilen kalıntılar tiyatronun ayakta kalan kemeridir. The Roman Theatre The theatre of the lower city which is one of the most important structures of the Roman Period, used to seat for up to 30 thousands spectators. The ruins of the theatre which is known Viran Kapı is only a part of the theatre s one arch. XII Amfitiyatro Gladyatör ve su oyunlarına ev sahipliği yapan amfitiyatro Telli Dere üzerine inşa edilmiştir. Anadolu da çok az rastlanan bir yapı tipi olan amfitiyatroların en güzel örneğidir ve yaklaşık 50 bin kişi kapasitelidir. The Amphitheatre Pergamon amphitheatre used to stand on a natural water sources of the Telli Dere and thus the theatre used to host reenactment of the naval battles along with the gladiator combats. 50 thousands seated amphitheatre represents one of the unique architectural form in the Anatolia.

15 Selinos Köprüleri Roma Bergaması'nda kentin genişlemesi ile birlikte geniş halk kitlelerinin oturduğu Bakırçay Ovası ile Kale Tepesi arasındaki ulaşımı sağlayan Selinos Çayı üzerindeki köprülerin önemi arttı. Muhtemelen Helenistik dönemde var olan köprüler Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde sağlamlaştırılırken yeni köprüler inşa edildi. Günümüzde işlevlerini başarı ile sürdüren köprüler, kent içinde tarihe tanıklık eden en önemli yapıların başında gelmektedirler. Bridges of the Selinus River With the enlargement of the Pergamon during the Roman Period, bridges over the Selinus River became the main access form of transport between plain and the Fortified Hill. Probably remained from the Hellenistic period, bridges were repaired or newly built during the Roman, Byzantium and Ottoman Empires. Still being in use the bridges bear witness to the archaic past of the city. XIII

16 Asklepion Antik tıp merkezi Asklepion İ.Ö. 4. yy de sağlık tanrısı Asklepios adına Bergama da kurulmuştur. Psikolojik rahatsızlıkların tedavi edildiği ilk hastane olarak bilinen Asklepion en parlak dönemini İ.S. II. yüzyılda yaşamıştır. Asklepion da su, içme kürleri, çamur banyoları ve spor gibi farklı kült işlemleri ile hastalar tedavi edilmekteydi. Medical insignia; Serpentine Column at the Asklepion Asklepion The Asklepion is an ancient medical complex built in 4th century BC, in honour of the god of healing; Asklepios. Also known as the first psychiatric hospital the Asklepion became famous during the 2nd century AD. In the Asklepion, patients used to be treated by varius cures such as spring water cures, spa, mud bathing and sporting activities. Bergamalı Galenos Bergama doğumlu (İ.S. 133 ler) Galen, Roma döneminin en ünlü hekim, cerrah ve filozofudur. Galenos özellikle anatomi, ameliyatlar, fizyoloji ve patoloji gibi farklı disiplinlerin gelişimini sağlamıştır. Eczacıların önderi olarak anılan hekim, Roma da Saray Hekimliği de yapmıştır. XIV Galen of Pergamon Galen of Pergamon (130s AD), was a prominent physician, surgeon and philosopher during the Roman Period. Galen contributed greatly to the understanding of numerous scientific disciplines, such as anatomy, surgery, physiology, pathology and pharmacology. Known as the pioneer of pharmacy Galen also become a personal physician of the Roman Emperors.

17 Bergama ve Yedi Kilise İ.S. 4. yy nin başlarında Roma ülkesi ikiye bölündü. İmparator Constantinus (İ.S ) yönetiminde Doğu Roma İmparatorluğu kuruldu. İstanbul yeni İmparatorluğun başkenti olurken Hristiyanlık resmi din oldu. İlk Çağı bitirip Orta Çağı başlatan bu gelişmeler esnasında Bergama hala 120 bin nüfuslu büyük bir kent idi. Bizans Döneminde Hristiyanlığın 7 kilisesiden biri Kızıl Avlu da yer almakta idi. Bergama nın Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, cemaatin gizlice buluştuğu bu ilk 7 kiliseden birine ev sahipliği yaptığı İncil in son kitapçığı olan Vahiy de bildirilmektedir. g g g Vahiy 1:11, (Söyledi ki;) ben başlangıç ve sonum (doğum ve ölüm), burada gördüklerini bir kitap rulosuna yaz ve Asya nın yedi kilisesine; Efes e; İzmir e; Bergama ya; Akhisar a; Salihli, Alaşehir ve Denizli ye gönder Vahiy 2:13, Senin Şeytanın tahtının bulunduğu yerde yaşadığını biliyorum. Buna karşın senin Tanrı nın gerçek sözlerine itaat ettiğini de biliyorum. Sen Tanrıya olan inancını, Antipas ın şehit edildiği tehlikeli dönemde bile, ortaya koymayı g reddetmedin; benim (Tanrı nın) gerçek sözlerimi tehlike altındayken dillendiren Antipas, senin kentinde; şeytanın yaşadığı kentte şehit edildi. g Pergamon and the Seven Churches In the beginning of the 4th century AD the Roman Empire divided into two parts and under the Emperor Constantinus s rule ( AD) the Eastern Roman Empire had risen. While the Constantinople became the capital city of the new Empire, the Christianity accepted as a formal religion. Right in the beginning of the Middle Age while all these massive changes took place, Pergamon kept its powerful position with its new religion and 120 thousand citizens. As mentioned in the New Testament Book of Revelation, one of the Seven Churches of Early Christianity, the Red Basilica is in Pergamon. g Revelation 1:11, Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, what thou seest, write in a book, and sent it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Revelation 2:12, And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges Revelation 2:13, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan s seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was g slain among you, where Satan dwelleth. King James Bible (Cambridge Ed.) g XV

18 XVI Osmanlı Dönemi 1300 lerin başında kent büyük bir savaşa sahne olmadan önce Karesi Beyliği'ne sonrasında ise yine savaşılmadan Osmanlı Beyliği'ne geçmiştir. Osmanlılar döneminde kentin su sistemi yenilenirken, kent sosyal dokuyu canlı tutan han, hamam, bedesten ve arasta gibi ticari yapılar ile donatılmıştır.

19 Pergamon during the Ottoman Empire In the beginning of the 1300s Pergamon went under the rule of Karesiogullari Emirates and then the Ottomans without any destructive wars. During the Ottoman Period Pergamon s water system was renewed and the city was equipped with new commercial and public buildings such as hans, baths, covered bazaars which advanced the social life in the city. XVII

20 Günümüz Bergaması Birinci Dünya Savaşı ( ) sonrası Türkler Anadolu da verdikleri bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyeti kurarak (1923) taçlandırırken, Bergama İzmir ilinin bir ilçesidir. Şu anda kendine bağlı toplam 114 köy ve 5 belde ile Türkiye nin de en büyük ilçelerinden biri olan kentin merkez nüfusu 60 bin civarındadır. Ana geçim kaynakları turizm ve tarım olan kent 2. Milenyum ile birlikte yeni bir gelişme ve dönüşüm evresine girmiştir. Kültürel ve tarihi birçok hazineye ev sahipliği yapan kent bu yeni dinamizm içinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi hedefleri arasında en üst sıraya taşımıştır. XVIII

21 The Pergamon City Today After the First World War ( ), while Turks were crowning their fight for independence by establishing the Republic of Turkey in 1923, Pergamon situated as a district of Izmir province. Being one of the biggest districts of Turkey, Pergamon has 114 villages and 5 towns within its administrative system and has a population of 60 thousands. Pergamon whose main sources of income are tourism and agriculture, has entered a new phase of progress and transformation with the 2nd millennium and put the inscription of the city on the World Heritage List as its first aim. XIX

22 Kazılar ve Bergama Müzesi Kale Tepesi'ndeki ilk kazılar mühendis Carl Humann tarafından 1871 den itibaren yapıldı den itibaren resmi olarak başlanan Pergamon araştırma ve kazı çalışmaları günümüzde halen Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir. Yapılan düzenli kazılarla antik Bergama nın büyük bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kazılarında elde edilen ilk dönem buluntularının hemen hemen tümü Almanya daki Pergamon Museum a götürülürken, daha sonraki evrelerde çıkarılan buluntularının birçoğu Türkiye nin öncü arkeoloji müzelerinden biri olan Bergama Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde sergilenmektedir. XX Excavations and Bergama Museum The first excavations in the old city started by German engineer Carl Humann in The excavation works which started with the formal permission in 1878, still being conducted by the German Archaeological Institute. With regular excavations dated from the 20th century, the large part of ancient Pergamon was revealed. While almost all of the early findings from the excavation were taken to Pergamon Museum in Germany, most of the findings from the later excavation are being exhibited in Bergama Archaeology Museum, which is one of the pioneer archaeology museums of Turkey.

23 Bergama Belediyesi bu broşürün yayınlanmasında verdiği paha biçilmez destek için Özel Çakabey Okulları na (http://www.cakabey.k12.tr/) ve fotoğrafları ile broşürü zenginleştiren; -THK, -Hüseyin Şen, -Gökhan Şentürk (2010 Bergama Fotomaraton), -Cihan Karaca (2010 Bergama Fotomaraton), -Eylem Akgün (2010 Bergama Fotomaraton), -Duygu İnce (2010 Bergama Fotomaraton), -İsmail Kalkın, -İsmet Danyeli, -Fatih Kurunaz İle -Üç Boyutlu Uygulamalar: Bergama 4D Projesi (http://www.bergama4d.com/lostmodern/) -3D Modelleme & Render: Yücel Orman, -Modelleri Mat Boyama: Evren İnce ye teşekkür eder. Bergama Municipality wish to express its gratitude and thanks to Çakabey Schools for its invaluable support to publish this brochure (http://www.cakabey.k12.tr/) and to -THK, -Hüseyin Şen, -Gökhan Şentürk (2010 Bergama Photo Marathon), -Cihan Karaca (2010 Bergama Photo Marathon), -Eylem Akgün (2010 Bergama Photo Marathon), -Duygu İnce (2010 Bergama Photo Marathon), -İsmail Kalkın, -İsmet Danyeli, -Fatih Kurunaz for their photographs, and to -Bergama 4D Project (http://www.bergama4d. com/lostmodern/) for 3D Preparations, -Yücel Orman for 3D Modelling & Renders -Evren İnce for Matt Painting of Models Bergama Municipality UNESCO World Heritage Management Office Mart 2012

24 Telefon: Faks: Adres: Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad. No:1 Bergama / İZMİR / TÜRKİYE Telephone: Fax: Address: Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad. No:1 Bergama / İZMİR / TURKEY

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS OF THE WORLD Antalya... Venedik... Safranbolu... Kyoto Antalya... Venice... Safranbolu... Kyoto

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 DIDYMA: ORACLE-CENTER OF THE ANTIQUE WORLD Invention of Time: Sundials Museum traversed by a Submarine: the Rahmi Koç Museum The Great Legacy

Detaylı

..::TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AKHİSAR::..

..::TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AKHİSAR::.. ..::TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AKHİSAR::.. TARİHÇE Yapılan birçok araştırmanın gün ışığına çıkardığı bilgiler sonucu Akhisar ın yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olduğun söylenmektedir. En son Doç. Dr. Engin

Detaylı

ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını

ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını ÇORUM ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını Fotoğraflar Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Osman KESER İsmail DÖLARSLAN Hasan KAHRAMAN Ersin DEMİREL Grafik Tasarım Pegasus

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI MANİSA Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında, İzmir- İstanbul karayolunun kuzeyinde, İzmir e 36 km uzaklıkta bulunan Manisa, Ege Bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Homeros a göre ilk yerleşimin, Truva

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ G İ R İ Ş İ M L E R İ EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ HİERAPOLİS MÜZESİ HIERAPOLIS MUSEUM RODİN RODIN BİR KARYA KENTİ

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 LAODIKEIA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT MARDİN TÜRVAK AMASRA SELÇUKLU TOPKAPI HAREM NEFERTİTİ LAODICEA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT

Detaylı

Hattuşa Sfenksini Bekliyor Hattusha is Expecting its Sphinx

Hattuşa Sfenksini Bekliyor Hattusha is Expecting its Sphinx TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2011 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2011 SAYI 2 ISSUE 2 Bergama nın Büyüleyici Etkisi Bergama s Fascinating Aura Hattuşa Sfenksini Bekliyor Hattusha is Expecting its Sphinx Ayasofya ya Sihirli

Detaylı

KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU

KONUŞAN PARALAR SİKKELER KOLEKSİYONU Tarih: Bir farkındalık, yaşamın hafızası Anadolu: Farklı soylardan insanların, farklı dillerde ve inançlarda var olduğu ortak bir yurdun adı Anadolu Sikkeleri: Geçmişe ayna tutan tarihi vesikalar Binlerce

Detaylı

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 14, JANUARY - MARCH 2014 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 14 OCAK / MART 2014 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde......the

Detaylı

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz Mosque Kavala Suyun Öte Yanı nda eski bir dost Kavala an

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

TÜRSAB URARTU UYGARLIĞI URARTIAN CIVILIZATION FETHİYE KÖRFEZİ GULF OF FETHIYE

TÜRSAB URARTU UYGARLIĞI URARTIAN CIVILIZATION FETHİYE KÖRFEZİ GULF OF FETHIYE Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EYLÜL 2015 SEPTEMBER 363 TÜRSAB URARTU UYGARLIĞI URARTIAN CIVILIZATION FETHİYE KÖRFEZİ GULF OF FETHIYE İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Detaylı

First rays of hope * Umudun ilk ışıkları *

First rays of hope * Umudun ilk ışıkları * TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art Sempozyum // Symposium Orta Çağ da Anadolu da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art 15 Mayıs

Detaylı

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA TARİH VE COĞRAFYA Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta,

Detaylı

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Projesi kapsamında

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

New York un Sanat Tapınağı METROPOLITAN 66

New York un Sanat Tapınağı METROPOLITAN 66 içindekiler NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2012 APRIL-MAY-JUNE 2012 SAYI 5 ISSUE 5 İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde değişim zamanı Hacılar Büyük Höyük Kazısı-2011 Tarih Sümer de başladı! New York un Sanat Tapınağı

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EKİM 2013 OCTOBER 340

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EKİM 2013 OCTOBER 340 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EKİM 2013 OCTOBER 340 TÜRSAB DERGİ CUMHURİYETİMİZ 90 YAŞINDA! OUR REPUBLIC IS 90 YEARS OLD! KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN HAVE

Detaylı

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN çindekiler Contents Sayı: 304 / Ekim 2010 Issue: 304 / 2010 October 04 Her yol İstanbul a çıkacak All roads will lead to İstanbul 30 Şehir efsanesi ya da bir efsane şehir City legend or a legendary city

Detaylı