T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YALITIM VE BOYA 582YIM291

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YALITIM VE BOYA 582YIM291"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YALITIM VE BOYA 582YIM291 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ YALITIM Yalıtım Malzemeleri Su Yalıtım Malzemeleri Isı Yalıtım Malzemeleri Ses Yalıtım Malzemeleri Yangın Yalıtım Malzemeleri Tesisat Yalıtım Malzemeleri Yalıtım Malzemesini Kesme Araçları Maket Bıçağı Özel Bıçaklar Makas Yalıtım Malzemesini Kesme Kuralları Yalıtım Malzemesinin Kesilmesi Yalıtım YapıĢtırıcıları Yalıtım YapıĢtırıcı Harç Malzemeleri Yalıtım YapıĢtırıcı Harçları YapıĢtırıcı Harcını Yapım Kuralları YapıĢtırıcı Harcını Uygulama Araçları Yalıtım YapıĢtırıcı Harcının Yapılması Yalıtım Malzemesini Uygulama Araçları Lastik Çekiç Lastik Mala Taraklı Mala Ispatula Su Terazi Yalıtım Malzemesini Uygulama Kuralları Yalıtım Malzemesinin Uygulanması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ BADANA YAPIMI VE BOYA HAZIRLAMA Yüzey Hazırlama Yüzey Hazırlama Araçları Yüzey Hazırlama Kuralları Macunlar Macun Hazırlama Macun Çekme Kireç Tanımı ÇeĢitleri Kullanıldığı Yerler Badana KarıĢımı (Kireç KarıĢımı Hazırlama) i

4 2.5. Badana Uygulama Araçları Badana fırçaları Badana Pompası Badana Uygulama Kuralları Badana Uygulaması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ASTAR SÜRME VE PLASTĠK BOYA YAPIMI Astar Tanımı ÇeĢitleri Kullanıldığı Yerler Yüzeye Astar SürmeF Plastik Boya Uygulama Araçları Kestirme ve Yağlı Boya Fırçaları Rulolar ve Yardımcı Uygulama Araçları Plastik Boya Uygulama Kuralları Plastik Boya Uygulaması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOġUL YETERLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 582YIM291 ĠnĢaat Teknolojisi Alan Ortak Yalıtım ve Boya Yalıtım ve Boya yapma yeterliliğinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 40/24 (40/24 Uygulama Tekrarı Olmalı.) Yalıtım ve boya iģlemlerini kuralına uygun olarak yapacaktır. Genel Amaç Yalıtım ve boya iģlemlerini yapabileceksiniz. 1. Amaçlar 2. Yalıtım malzemelerini hazırlayarak uygulayabileceksiniz. 3. Badana yapılacak yüzeyi hazırlayacak ve badana yapabileceksiniz. 4. Yüzeye, astar ve boyayı hazırlayarak tatbik edebileceksiniz. Ortam: Atölye ve uygulama yüzeyleri Donanım: Yalıtım malzemeleri, boya malzemeleri, kesme araçları, yapıģtırma harcı, uygun el aletleri, metre, gönye, kalem Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlıģ testi, boģluk doldurma vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. iii

6 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Son yıllarda akaryakıta yapılan zamların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, dünyadaki büyük petrol Ģirketlerinin araģtırmaları sonucu elde edilen raporlardan anlaģılmaktadır. GeliĢmiĢ bütün ülkeler alternatif yakıt kaynakları arama ihtiyaçları duymuģ ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla çeģitli çalıģmalar baģlatılmıģlardır. Ülkemizde de bu tür çalıģmalar yapılmakla birlikte istenilen seviyeye gelmediği, bilimsel çalıģma raporlarında belirtilmektedir. Nitekim uluslararası enerji ajansı, Türkiye nin üye ülkeler arasında, enerji tasarruf programının uygulanmasında, en alt seviyede olan ülkeler arasında yer aldığı haberi bizi derinden üzmüģtür. Teknolojik geliģmelerin baģ döndürücü hızla geliģtiği günümüzde, boyaların koruyuculuğunun olmadığı alan yok gibidir. Ġnsan sağlığının ön plana çıktığı günümüz koģularında, kanserojen etki yapan kimyasal maddelerin dıģında, daha çok doğal malzemelerin tercih edilmesi, boya sektörünü de değiģik arayıģlar içine itmiģtir. Bakteriyel koruyuculuk, nem, ısı, ses, estetik, kolay uygulama gibi faktörlerin doğal malzemeler ile sağlanmasına özen gösterilmiģtir. Artık günümüz insanı kendine zarar veren hiçbir kimyasal maddeyi kabul etmemektedir. Renklerin insan psikolojisine etkilerini tartıģan insanımıza, boya sektörü zengin bir renk skalası ile cevap vermiģtir. Tüm bu çalıģmalar insanların sağlıklı, mutlu, korunan bir yapıda yaģam kalitesini artırma hedeflerinden doğmuģtur. Hem imalat hem de uygulama sektöründe bu çalıģmalar tüm hızıyla devam ettirmektedir. Bu modülde yalıtımın ve boyanın yapılardaki önemi, çeģitleri ve uygulama aģamaları incelenmiģ ve değerlendirilmiģ olup siz sevgili öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmiģtir. 1

7 2

8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ Yalıtım malzemelerini hazırlayarak uygulayabileceksiniz. ARAġTIRMA Binalarda, yalıtım yapmanın avantajlarının neler olduğunu araģtırıp sınıf içerisinde öğretmeninizle değerlendiriniz. Yalıtım malzemeleri hakkında katalog ve broģür getirerek sınıf içerisinde arkadaģlarınızla paylaģınız Yalıtım Malzemeleri 1. YALITIM Yapı elemanlarını ve içinde bulunan canlı cansız tüm varlıkları, her türlü istenmeyen etkiden korumak maksadıyla kullanılan malzemelerdir Su Yalıtım Malzemeleri Su ve rutubetin ahģap, metal, taģ, tuğla, beton gibi yapı elemanları ve yapı içinde bulunan gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karģı uygulanır. Su ve rutubete karģı tabii asfalt, suni asfalt, mastik asfalt, bitüm, katran, bitüm emülsiyonu, ruberoit (asfaltla doyurulmuģ karton), asfaltlı cam tülü, yalıtım pestili, asfaltlı cam dokuma yalıtım pestili, katran, sürme esaslı yalıtım vb. ile kullanılan kanaviçe ve jüt bezi kullanılan malzemelerdir. Harçlar içerisine % 2-15 oranlarında katkı maddesi katılarak su yalıtımı sağlanır. Resim 1.1: Su ve rutubete karģı çatı yalıtımı 3

9 Isı Yalıtım Malzemeleri Yapı ısı yalıtımında cam yünü, plastik köpük (polistren, poliüretan, vb.) perlit, mantar, sentetik elyaflar, odun lifi, yonga, rende talaģı, vb. prese edilmiģ kamıģ levhalar, amyant levha, boģluklu beton, gaz beton, delikli tuğla, boģluklu briket, bims tuğlalar, asmolen gibi malzemeler kullanılır Ses Yalıtım Malzemeleri Resim 1.2: Isı yalıtımı ve yapıda ısı yalıtım malzemeleri Bir ses dalgası geliģigüzel bir spektrumda yer alıyorsa ya da diğer bir değiģle istenmeyen bir ses ise buna gürültü adı verilir. Ġnsan sağlığı ve konforu üzerinde olumsuz etkileri olan gürültü, iģitme hasarlarının yanı sıra vücut aktivitesinde kan basıncının artması, kasların istem dıģı kasılması gibi fizyolojik; huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve iģ veriminin düģmesi gibi performans tesirleri olan çok önemli bir olgudur. Ses yalıtım malzemeleri dört ana grupta toplanmaktadır. Bunlar: Vibrasyon sönümleyici malzemeler Ses yutucu malzemeler Ses yalıtım malzemeleri Kompozit malzemeler (iki veya üçünün birleģimi) 4

10 Asma tavan uygulamaları, restaurantlar, sinemalar, ofisler Yatlar, klima kanalları, sinemalar Her türlü yüzer döģeme uygulamaları Kazan dairesi ve mekanik tesisat yalıtımları TaĢyünü mantolama uygulamalarında Camyünü çatı arasındaki uygulamalarda Resim 1.3: Kullanıldığı yere göre yalıtım malzeme çeģitleri Yangın Yalıtım Malzemeleri Bir yapı elemanının ısı etkileri karģısında iģlevlerini sürdürebilmesi yeteneği, o elemanın, yangın direnimi olarak tanımlanır. Elemanın yangına direnebilmesi için aģağıda belirtilen özellikleri sürdürebilmesi gerekir. Durağanlık (stability): Bir yapı elemanın aģırı sehim ve göçmeye karģı boyutsal yeterliliğidir. Bütünlük (integrity): Elemanın ısıl Ģoklara ve çatlamaya direnerek adezyon ve kohezyonunu sürdürmesi ve böylece sıcak gaz ve alev geçiģine izin vermemesidir. Ülkemizde yangın yalıtımı için ağırlıklı olarak Alman DIN normları kullanılmaktadır. Yangın yalıtımıyla ilgili üretilen malzemelerin çoğu DIN 4102 ye göre beyan edilmektedir. 5

11 Yerli olarak üretilen mineral yün malzemelerin (cam yünü, taģ yünü), yanı sıra endüstriyel yapılarda kullanılan yangın önleyici ve geciktirici paneller, kablo kanallarında kullanılan yangın önleyici akrilik macunlar, vermikulit esaslı inorganik bağlayıcılı malzemeler, yangın tutucu bantlar, silikon mastikler, alçı ve cam elyafından imal plakalar, taģ yünü esaslı paneller yangın yalıtımında kullanılan malzemelerdir Tesisat Yalıtım Malzemeleri Resim 1.4: Yangın yalıtımı Tesisat yalıtımı, iģlerinde kullanılan malzemenin cinsine bağlı olarak istenmeyen ses oluģumu, ısı kaybı ve yangının hem tesisata hem de yapıya zarar vermesini önleyen malzemelerin ortak adıdır. Tesisat yalıtım malzemelerini aģağıdaki baģlıklar altında inceleyebiliriz. CĠNSĠ DAYANIM SICAKLIĞI Seramik yünü 1800 C Kayayünü/taĢyünü 750 C Cam köpüğü 430 C Cam yünü 250 C Poliüretan köpük 110 C Kauçuk köpüğü 95 C Expande polistiren 80 C Extrüde polistiren 80 C 6

12 Resim 1.5: Tesisat yalıtımı 1.2. Yalıtım Malzemesini Kesme Araçları Yalıtım malzemelerini istenilen ebatta ve Ģekilde kesmeye yarayan araçlardır Maket Bıçağı Yalıtım malzemesini düzgün kesebilmek için kullanılır Özel Bıçaklar Resim 1.6: Maket bıçağı Her türlü yalıtım iģinde yalıtım malzemesini istenilen Ģekilde kesmek için kullanılır Makas Resim 1.7: Yalıtım malzemesini kesme bıçakları Yalıtım malzemesi geometrik olarak kesilmesi gerektiğinde kullanılır. Resim 1.8: Yalıtım malzemesini kesme makası 7

13 1.3. Yalıtım Malzemesini Kesme Kuralları Yalıtım kesme aletli seçilir. Kademeli açılan bıçaklar, kesilecek malzeme kalınlığını biraz geçmeli, fazla çıkartılmamalıdır. Kesme araçları uçları keskin olduğundan yalıtım malzemesinin özelliğine göre dikkat edilmesi gerekir. Yalıtım malzemesini istenen ebatta kestikten sonra kesme aracı kılıfına konmalıdır Yalıtım Malzemesinin Kesilmesi Uygulamaya baģlamadan önce gerekli araç ve gereç temin ediniz. Gerekli ölçümü yapınız. Kesilecek malzeme düzgün yüzeye taģıyınız. Kesilecek malzeme ebadında iģaretleyiniz. ĠĢaretlenen malzemeyi gönyesinde çiziniz. Bıçağın ucunu, malzeme kalınlığına göre ayarlayınız. Dikkatli bir Ģekilde kesim yapınız. 8

14 1.5. Yalıtım YapıĢtırıcıları Yalıtım YapıĢtırıcı Harç Malzemeleri Perlitli kayaç kumlarının 950 ila 1100 ºC lik alevde Ģok olarak genleģtirilmesiyle elde edilen agregalara perlit agregası denir. BirleĢiminde çimento, kireç veya alçı bağlayıcı bulunan, genleģtirilmiģ perlit veya perlitle birlikte tabii kum kullanarak yapılan, çeģitli harç katkı maddeleri ile özellik kazandırılan harçlardır ÇeĢitleri Yalıtım yapıģtırma harçlarının çeģitleri Ģunlardır: Perlit sıva harcı Ġzolasyon sıva harcı Alçılı perlit sıva harcı Alçılı perlit izolasyon harcı Yüksek kaliteli sıva harcı ġeffaf perlit sıva harcı Özellikleri YapıĢtırma harçları çeģitli kimyasal katkı maddeleri ile elde edilmiģ olup yüksek yapıģtırma mukavemeti gösterir. Yalıtım malzemesinin genel özelliğinde TSE nün özellikleri aranır. Yalıtım malzemelerinde akmama, bakteri üretmeme, çürümeme, formunu bozmama, gibi genel özellikler aranır Yalıtım YapıĢtırıcı Harçları Toz hâlindeki yapıģtırma malzemesinin su veya kimyasal maddeler karıģımı ile homojen bir Ģekilde elde edilmesine yalıtım yapıģtırma harcı denir ÇeĢitleri Özel katkılı çimentolar Mastik asfalt harcı Ġçerisine kimyasal maddeler katılmıģ harçlar Hazır yalıtım harçları Özellikleri Yalıtım yapıģtırıcı harçları karıģımları genellikle fabrikada yapılmıģ harçlardır. Piyasada kg lık torbalar içerisinde bulunmaktadır. Kuru karıģımlı olan malzemeye ambalajı üzerinde yazılan miktarda su karıģtırılarak hazırlanır. Bu tür harçlara ilave bağlayıcı malzeme karıģtırılmamalıdır. Yalıtım malzemesinin genel özelliğinde TSE standartları aranır. Yalıtım malzemelerinde akmama, bakteri üretmeme, çürümeme, formunu bozmama, gibi genel özellikler de aranır. 9

15 YapıĢtırıcı Harcını Yapım Kuralları Harç karılacak leğen hazırlanır. Hazırlanan leğene, hazırlanacak harcın miktarına göre su konur. Her 5 litre suya 6-7 dm³ yalıtım malzemesi harç suyuna yavaģ yavaģ serpilir. KarıĢımda pütürlü kısımlar kalması için mikserle yada elle harç karıģtırılır. Harç suyuna göre malzeme konacaksa malzeme suyun içinde odacık oluģturuncaya kadar serpilir. Homojen hâle gelen harç kullanılmadan 5 dk. dinlendirilir. Kullanılacağı zaman tekrar karıģtırılır. YapıĢtırıcı harcı hazırlanırken üretici firmanın tavsiyelerine uyulmalıdır YapıĢtırıcı Harcını Uygulama Araçları Yalıtım harcının hazırlanmasında kullanılan araçlar aģağıda verilmiģtir Mala Mala bir ustanın sağ kolu gibidir. Hemen hemen tüm uygulamalar için gereklidir. Harcın uygulanması, karıģtırılması gibi Mikser Homojen karıģım için tüm karıģtırma iģlemlerinde matkap mikseri kullanılır Harç teknesi Ġçerisinde homojen karıģım elde etmek için kullanılır. Resim 1.9: Mala, harç teknesi, mikser (çırpıcı) 1.6. Yalıtım YapıĢtırıcı Harcının Yapılması Yalıtım harcının yapılıģında aģağıdaki iģlem sırası uygulanır. Yalıtım yapıģtırıcı teknesini, harç karmak için hazırlayınız kirli ise tekneyi önce temizleyiniz. 10

16 Resim 1.10: Harç teknesinin hazırlanması Yalıtım yapıģtırıcı teknesine, üretici firma tavsiyelerine uygun miktarda temiz su koyunuz. Resim 1.11: Tekneye su konması Su yüzeyini örtene kadar malzemeyi tekne içerisine serpeleyiniz. Resim 1.12: Harcın suya eklenmesi Malzemenin suyu emmesi için yaklaģık 2-3 dakika bekleyiniz. Resim 1.13: Bekleme ve harcın demlenmesi 11

17 Ardından elle ya da elektrikli mikser yardımıyla iyice karıģtırılarak homojen bir kıvam elde ediniz. Resim 1.14: Harcın karıģtırılması Kullanıma ara verdiğinizde tekrar uygulamaya baģlamadan kaptaki harcı kullanım kıvamına getiriniz. Resim 1.15: Harcın kıvamlandırılması 1.7. Yalıtım Malzemesini Uygulama Araçları Yalıtım yapılacak yüzeye yalıtım Ģekli seçildikten sonra uygulanması için gerekli araç ve gereçlerdir. Yalıtım malzemelerinin kimyasal yapıları ve uygulama yöntemleri, birbirlerinden farklı olmasından ötürü, uygumala sırsındaki araçlarda, birbirinden farklıdır. AĢağıda yalıtım gereçlerinin tanımı, kullanma kullanımı ve iģlevleri verilmiģtir Lastik Çekiç Yalıtım kaplama malzemelerinin sağlıklı yapıģtırılması ve terazilemesinde kullanılır Lastik Mala Resim 1.16: Lastik çekiç Yalıtım malzemesini yüzeye yapıģtırmada kullanılır. 12

18 Taraklı Mala Resim 1.17: Lastik mala Taraklı mala ustanın tüm yapıģtırma ve tamir harcı uygulamalarında, kullanılan ürüne göre 6x6-10x10 gibi tarak ölçüleri önemlidir. Kullanma talimatları dikkatle incelenmelidir Ispatula Resim 1.18: Taraklı mala Yüzeylerin kazınarak tesviyesi, küçük tamiratlar, takım temizliği vb. iģlemlerde çantanın vazgeçilmez demirbaģıdır Su Terazi Resim 1.19: Spatula YapıĢtırma esnasında yatay ve düģey kontrollerin yapılması su terazisi ile mümkündür. Resim 1.20: Su terazisi 13

19 1.8. Yalıtım Malzemesini Uygulama Kuralları Yalıtım yapılacak yüzeye yalıtım çeģidi seçilir. Seçilen yalıtım çeģidinin, uygulanması için gerekli araç ve gereç temin edilir. Uygulama için yüzey hazırlanır. Yalıtım malzemesinin uygulama özelliğine göre malzeme hazırlanılır. Hazırlanan malzeme, yüzeye uygulanır. Yalıtım malzemesinin özelliğine göre son kat iģlemleri yapılır Yalıtım Malzemesinin Uygulanması Uygulanacak yalıtım çeģidine göre uygulama farklılıkları vardır. Örneğin dıģ cephe izolasyonunun (mantolama) uygulama safhalarını anlatacak olursak iģlem basamakları aģağıdaki gibidir. Yalıtım yapılacak yüzeye uygun malzemeyi seçiniz. Yalıtım malzemelerinin ve araçları hazırlayınız. Yalıtım yapılacak yüzeyi hazırlayınız. 14

20 Su basman profillerini yalıtım yüzeyi boyunca kotunda monte ediniz. Yalıtım yapıģtırma malzemesini ve gerecini hazırlayınız. Yalıtım yapıģtırma malzemesini veya gerecini yalıtım malzemesine metoduna uygun sürünüz. Hazır olan yalıtım malzemesini yüzeye ĢaĢırtmalı ve köģelerde kilitli olacak Ģekilde tespit ediniz. 15

21 Yüzeye tespit ettirilen malzemenin yapıģma mukavemetini artırınız. (Kullanılan izolasyon malzemesine uygun dübelleme tespiti yapınız.) Mantolama yüzeyine fileli hazır sıva uygulaması yapınız. Mantolama yüzeyine fileli hazır sıva uygulaması yapınız. 16

22 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Soru: Öğretmen tarafından belirlenecek bir yüzeye; Uygulama 1: Yalıtım uygulaması için gerekli araç gereç ve malzemeleri hazırlayınız. Uygulama 2: Isı yalıtım malzemesini yüzeye uygulayınız. Uygulama 3: Yalıtım malzemesinin özelliğine göre son kat iģlemlerini yapınız. ĠĢlem Basamakları Atölyedeki uygulama duvar üzerine su yalıtımı yapmak için uygun malzemeyi seçip uygulama yerine getirin ve su yalıtımı yapınız. Atölyedeki uygulama duvar üzerine ısı yalıtımı yapmak için uygun malzemeyi seçip uygulama yerine getiriniz. Yalıtım malzemelerini yüzeye uygulamak için gerekli olan yardımcı gereçlerin hangileri olduğunu arkadaģlarınızla tartıģarak gerekli malzemeleri uygulama yerine getiriniz. Uygulama yerine getirdiğiniz el araçlarının nasıl kullanacağınızı hatırlayınız. Öneriler Su yalıtımı için örtü tipi veya sürme esaslı malzeme seçiniz. Isı yalıtımı için yalıtım yerine göre Ģilte veya levha tipi yalıtım malzemesi seçiniz. Bitümlü Ģilte esaslı su yalıtım malzemesini, yüzeye Ģalümo alevi ile yapıģtırılacağını hatırlayınız. Su yalıtım malzemesinin üzerine ısı yalıtım malzemesi uygulamak için duvarlarda su basman profili kullanılacağını, bunun üzerine ısı yalıtım malzemesinin geleceğini, yalıtım levhalarının köģe ve ortalarından dübellenmesini, yüzeye sıva+file +sıva yapmayı unutmayınız. Yüzeye ısı yalıtım malzemesini tutturmak için kullanacağınız dübelin uygun olmasına ve nasıl monte edildiğini hatırlayınız. Dübel deliği için matkabın nasıl tutmak gerektiğini hatırlayınız. Dikkatli olunuz. Titiz ve temiz olunuz. ĠĢ önlüğünü giyiniz. ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. Zamanı iyi kullanınız. 17

23 KONTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Yalıtım yapılacak yüzeye yalıtım Ģeklini seçtiniz mi? 2 Yalıtım malzemesini hazırladınız mı? 3 Yalıtım yapılacak yüzeyi hazırladınız mı? 4 Yalıtım yapıģtırma malzemesinin gereçlerini hazırladınız mı? 5 Yalıtım yapıģtırma malzemesini veya gerecini yalıtım malzemesine sürdünüz mü? 6 Hazır olan yalıtım malzemesini yüzeye ĢaĢırtmalı tespit ettiniz mi? 7 KöĢelerde kilit uygulaması yaptınız mı? 8 Yüzeye tespit ettirilen malzemenin yapıģma mukavemetini artırdınız mı? (Kullanılan izolasyon malzemesine uygun dübelleme tespiti yapınız.) 9 Levhaların üstüne sıva + file + sıva uygulaması yaptınız mı? DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 18

24 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. Yalıtım uygulamaları kaça ayrılır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 2. AĢağıdakilerden hangisi yalıtım çeģitlerinden değildir? A) Su ve rutubet yalıtımı B) Isıya karģı yapılan yalıtım C) Yangına karģı yalıtım D) Bina yalıtımı 3. AĢağıda verilen yalıtım çeģitlerinin hangileri, malzeme ve kullanım yönünden birbirine yakın değildir? A) Yangın-ses B) Ses-ısı C) Isı-yangın D) Su- ses 4. AĢağıdakilerden hangisi yalıtım kesme araçlarından değildir? A) Testere B) Maket bıçağı C) Özel bıçaklar D) Makaslar 5. AĢağıdaki elemanların hangisine ısı yalıtımı yapılmaz? A) DöĢemelerde ısı yalıtımı B) Duvarlarda ısı yalıtımı C) Çatılarda ve teraslarda ısı yalıtımı D) Asansör odasının ısı yalıtımı 19

25 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 Badana yapılacak yüzeyi hazırlayacak ve badana yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizde gördüğünüz bozuk satıhlı (görünümlü) duvarları inceleyiniz. Sizce bu bozulmaya sebep olan faktörler nelerdir? Boyama aletleri hakkında araģtırma yapınız. Boyacılık firmalarını dolaģarak araģtırma ve gözlem yapınız. AraĢtırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu sınıfta tartıģınız Yüzey Hazırlama 2. BADANA YAPIMI VE BOYA HAZIRLAMA Boya öncesi yüzeylerin kir, toz, yağ ve kabarmıģ eski boyalar iyice temizlenmesi gerekmektedir. Göz ve el ile bu alanlar çok kolay bir Ģekilde tespit edilebilir Yüzey Hazırlama Araçları Boya öncesi yüzeyin hazırlamasına yarayan yardımcı el aletlerinin tümüne yüzey hazırlama araçları denir. Bunlar Ģunlardır: DeğiĢik numaralarda zımpara kâğıtları: (80, 120, 220 kum)yüzeyde pürüzsüz bir satıh (yüzey) elde etmek için kullanılan gereçtir. Resim 2.1: Zımpara Sert kıllı fırça: Yüzey tozlarını temizlemek için kullanılan fırça çeģididir. 20

26 Resim 2.2: Sert kıllı fırça Ispatula: Yüzeyi kazımak, macun ve alçıyı yüzeye sürmek için kullanılan çelikten yapılmıģ el aletidir. Resim 2.3: Ispatula Ispatula küreği: Çelikten yapılmıģ el aletidir. Dolgu malzemelerini yüzeye sürmede ıspatulaya yardımcı olmak amacı ile kullanılır. Resim 2.4: Ispatula küreği Tel fırça ve çelik yünü : Eski boyaların kazınması, temizlenmesinde kullanılan el aleti ve malzemesidir. Resim 2.5: Tel fırça Mastikleme için macun tabancası: Su geçirgenliği olabilecek pencere, kapı vb. kenar, aralık ve çatlakları kapatmaya yarayan özel macunlan sıkmak için kullanılan tabanca biçiminde el aletidir. 21

27 Zemini ve eģyaları korumak için bez veya naylon örtüler. Sünger ve deterjanlı su Temizlik için bez parçaları Ellerinizi korumak için plastik eldiven Yüzey Hazırlama Kuralları Her iki yüzey için de yapılacak temizlik iģlemlerinin mantığı aynıdır. Kir, toz, yağ ve kabarmıģ eski boyalar iyice temizlenir. Temizlik iģlemi tamamlandıktan sonra yüzeydeki tamirat iģleri, kullanılacak boyaya göre uygun astar, macun ve tamirat alanları tespit edilir. Göz ve el ile bu alanlar çok kolay bir Ģekilde tespit edilebilir Kâgir Yüzeylerin Hazırlanması Boyacılıkta altın kural, yüzey hazırlığını iyi yapmaktır. Temiz, kuru ve sağlam yüzeyler hazırlayarak boya iģinde baģarı garantilenebilir. Ürünlerin kullanma talimatı dikkatlice okunmalı ve iģlemin sırası dikkatli takip edilmelidir. Yüzey hazırlığı için zaman ayrıldığında boyanın daha güzel göründüğü ve çok daha uzun ömürlü olacağı görülecektir. EĢyalar uygun bir Ģekilde kapatıldıktan sonra boyanması istenmeyen kısımlara bant yapıģtırılır. Boyanacak duvarlar ıspatula yardımıyla eski boyaları kazıyarak iģe baģlanır. Bu iģlemler yapılırken duvar örtüsüne zarar vermemeye özen gösteriniz. Boyanacak duvara yapıģmıģ olan kir,toz,yağ ve kimyevi maddelerin (zift,asit) muhakkak temizlenmesi gerekir. Bunun için tel fırçalardan ve zımpara kâğıtlarından yararlanılmalıdır. Resim 2.6: Yüzeyin zımpara ile temizlenmesi Gerekiyorsa deterjanlı suyla yıkanmalıdır. Bu iģlem duvarları, boyanın yüzeye yapıģmasını engelleyebilecek, kir ve yağlardan arındıracaktır. Elleri korumak için plastik eldiven kullanmaya özen gösterilmelidir. Taban yüzeyi ahģap ise bu iģlem duvar silerek yapılır. Ardından temiz su ve süngerle duvarlar durulanmalıdır. Boyanacak yüzeyleri dikkatlice inceleyerek çatlak, delik ve kusurları tespit edin. 22

28 AhĢap Yüzeylerin Hazırlanması Normalde ham ahģap, astar vurulup boyamaya ve verniklenmeye hazır durumdadır. Ancak boyanın ömrünü azaltacak kusurlar olabilir. Varsa çivi delikleri, birleģme yerleri ve kusurları macun ile doldurulur. Resim 2.7: AhĢap yüzeyin zımpara ile temizlenmesi Dolgu kuruduktan sonra 220 numara zımpara kâğıdı ile (Yüzeye uygun olan her tür zımpara kâğıdı, 220 tavsiyedir.) liflerin yönünde (suyuna) zımparalanarak düzgün bir yüzey elde edilir. Nemli bir bezle tozlar silinir. Bu iģlemlerden sonra yüzey, astara hazır hâle gelmiģtir Metal Yüzeylerin Hazırlanması Paslı ve dökülen yüzeyler tel fırça, çelik yünü veya 80 numara zımpara kâğıdıyla temizlenir. Resim 2.8: Metal yüzeyin tel fırça ile temizlenmesi Sonra daha yüksek dereceli bir zımpara kâğıdıyla yüzey pürüzlerden arındırılır. Gereken yerlerde macun kullanılarak aģınmıģ yerler doldurulur. Metal yüzeylerde astar(antipas) boyalardan önce, yüzey temizleme iģlemi yapılır. 23

29 2.2. Macunlar Boya öncesi yüzey tamiratında çatlak, çizik ve yüzey düzeltme iģleminde kullanılan dolgu malzemeleridir. ÇeĢitleri Ģunlardır: Ġç cephelerde kullanılan macunlar DıĢ cephelerde kullanılan macunlar Ġç ve dıģ cephelerde kullanılan macunlar Metal yüzeylerde kullanılan macunlar Macun Hazırlama Ġç cephe duvar ve tavan yüzeylerinde kullanılmak üzere geliģtirilmiģ su bazlı, akrilik esaslı, çeģitli minerallar ihtiva eden, ince yüzey düzeltme macunudur. Prefabrik inģaatların beton yüzeylerinde, sıva, alçı, macun gibi emici yüzeylerde, macun ve saten alçı uygulaması yapılacak yüzeylerde, boya uygulaması yapılacak yeni ve eski yüzeylerde kullanılır. Su bazlı macunlar, malzeme yüzeyindeki bozukluklan doldurarak düzgün bir yüzey sağlar. Kolay uygulanır, çabuk zımparaya gelir. Duvarın teneffüs kabiliyetini engellemez. Su ve neme karģı dirençlidir. Binaların zamanla temellerinin oturması, deprem gibi doğa olayları ya da sıva hataları, yüzeylerde kılcal ya da derin çatlaklar oluģmasına neden olur. Bu çatlaklar alçı ile tamir edilirse zamanla çatlaklar büyümeye devam eder. Alçı, sert ve esnek olmayan bir malzemedir. KarıĢtırma potasına yarısı ince, yarısı kalın üstübeç harman ederek ortası açılır. Üstübeç tozları macun kıvamına gelinceye kadar iki ölçek bezir yağı, bir ölçek yağlı vernik ve az miktar su ilave edilir. Macun herhangi bir yüzeyden düģmeyecek, yapıģkan hâle gelene kadarkarıģtırılır. Elde edilen macuna su ilavesi yapılırsa macun hamurumsu bir Ģekilde sertleģir.uygulama Ģekli diğer macun da olduğu gibi yapılır Macun Çekme Yüzeye uygun seçilen macun, dolgu ve düzeltme yapılacak yüzeye ıspatula, macun küreği yardımı ile sürülür. Resim 2.9: Yüzeye macun çekilmesi Daha büyük yüzeylerde çelik malalardan da faydalanılır. Ispatula, macun sürülecek zemine yukarıdan aģağıya bastırılarak macunun daha derin noktalara gitmesi sağlanır. Tüplerde olan hazır macun çeģitlerinde sıkma tabancalarından faydalanılır. 24

30 Yüzeyden taģan veya artan macunlar ıspatula ve macun küreği yardımi ile toplanır. Kuruma süresi 25 C de 4-8 saat arasındadır. Macun kuruduktan sonra zımpara kâğıdı yardımı ile yüzey zımparalanıp tozu alınır. Ġkinci bir düzeltme macunu yapılmak istenirse iģlem sırası yine aynı Ģekilde uygulanır Kireç Resim 2.10: Yüzeye macun çekilmesi Tanımı Kirecin ham maddesi kalker taģı, (kalsiyum karbonat-caco3) ve dolomit taģı (kalsiyum ve magnezyum karbonat-caco3,mgco3) gibi kütlelerden oluģur. Bu kütleler, kireç ocaklarından iģ makineleri ile kırılarak ve dinamitle patlatmak suretiyle elde edilir ÇeĢitleri Resim 2.11: Kireç madeni Kireç çeģitlerini söndürülmüģ kireçler ve hava kireçleri olarak iki ayrı Ģekilde inceleyebiliriz SöndürülmüĢ kireçler: Kendi içerisinde ikiye ayrılır: Toz kireç Hamur kireç 25

31 Hava Kireçleri: Kendi içerisinde üçe ayrılır: Kalker kireci (beyaz kireç) Bu tür kireçler içinde % 80 den fazla CaCO3 bulunan, kireç taģlarının ( o C) piģirildikten sonra su ve buhar altında söndürülmesiyle elde edilir. Dolomit kireci Resim 2.12: Beyaz kireç Dolomit taģlarının (CaCO3,MgCO3) C sıcaklıkta piģirildikten sonra su ve buhar altında söndürülmesiyle elde edilen kireçtir. Su kireci Marnlı (silis, alüminyum ve demir oksit içeren) kireç taģlarının piģirildikten sonra su veya buharla söndürülerek öğütülmesiyle toz hâline getirilen kireçlerdir. Bu kireçler su ile karıģtırıldıktan sonra hem havada hem de su altında sertleģme özelliğine sahiptir Kullanıldığı Yerler Kireç taģı bir maden olarak en çok inģaat sektöründe tüketilmektedir. Bu sektörler aģağıdadır. Briket Gazbeton Çimento sanayi Alçı sıva Beton Altyapı yol Sıva harç 26

32 Resim 2.12: Kireç fabrikası 2.4. Badana KarıĢımı (Kireç KarıĢımı Hazırlama) 1.seçenek: Özel olarak seçilmiģ, elenmiģ söndürülmemiģ kalker kireç ( topak kireç ) suyla muamelesi sonrasında kurutularak toz hâline getirilir. Seperatör makinesinden geçirilip hiçbir kimyasal katkı maddesi içermemesi sebebiyle insan sağlığı açısından son derece güvenilir olan, tekrar su ile muamele gören ve 15 gün havuzlarda dinlendirildikten sonra kaymak kıvamına getirilmiģ, naylon ambalajlardaki badana-sıva amaçlı kirece hamur kireç denir. Suyla inceltmek yeterlidir. Resim 2.12: Hazır paketlenmiģ kireç ve söndürme kuyuları 2.seçenek: Bir oda için ortalama 2-3 kg temiz ve beyaz kireç, geniģçe bir kapta su ile söndürülür. Yalnız bu iģ ev içinde yapılmamalıdır. Patlamalar hem kirlenmeye hem de insan vücudunda yanmalara sebep olur. En uygun olanı kireç söndürme kuyularıdır. Sönen kireç dinlendirilir. Badananın çıkmaması için içine % 3 oranında Ģap veya tuz konur. 27

33 2.5. Badana Uygulama Araçları Resim 2.13: ġantiyede kireç söndürme iģlemi Badana uygulamaları farklı araç ve gereçlerle farklı Ģekillerde yapılabilmektedir Badana fırçaları Kireç badana için üretilmiģ değiģik boylarda kıl fırçalardır. Su bazlı temizliğe uygun olmaları önemlidir Badana Pompası Resim 2.14: Badana fırçaları Ġçindeki hava pompası sayesinde, sulu kireç çözeltisini pulvarize ederek püskürtme tekniği ile geniģ alanlara ve özellikle tavanlarda uygulama yapmak için kullanılan bir pompadır. ÇalıĢmak için iki kiģiye gerek vardır. Püskürtme sırasında gözlerin ve eģyaların korunması çok önemlidir. 28

34 2.6. Badana Uygulama Kuralları Resim 2.15: Badana pompası Duvarlarda çatlak ya da çukurlar varsa sıva alçısıyla badanadan önce uygun macun veya gereçlerle bir gün önceden kapatılır. Badana yaparken birinci katın duvara iyice iģlemesine dikkat edilir. Ġkinci ve üçüncü kat badanalar ilkinden biraz koyu olur. Fırça sapına taktığımız robot fırçayla fazla batırmamak suretiyle badanaya değdirilir. Kovanın içine bir kaç kez silkeleyip tavanı boyamaya baģlayabiliriz. Tavana bir kat vurduktan sonra bir saat veya iki saat beklenir. Ġyice kuruduktan sonra tekrar boyanır. Bu iģlem tavanın kirlilik durumuna göre boyamaya devam edilir. KöĢeler fırça sapına takılan robot kestirmeyle yerden boyanabilir. Boya yaparken size sanki boyanmıyormuģ gibi gelebilir. Ancak kurudukça (2 saat kadar sonra) renk oturacak ve boya belirginleģecektir. Duvarların renkli olması istenirse nalburlarda satılan toz (oksit) boyalar temin edilmelidir. Toz boyalar boģ bir kapta sulandırılır. Hazırlanan badananın içine istenilen renk tonu kadar ilave edilir ya da değiģik markaların renk tüpleri alınıp istenilen renk tonu kadar ilave edilir ve güzelce karıģtırılıp duvara sürmeye baģlanabilir Badana Uygulaması Kireç badana beyaz olacaksa hiçbir iģlem yapmadan, renkli olacaksa istenilen renkte toz boya bir kapta suyla inceltilir. Resim 2.16: Toz boyanın inceltilmesi 29

35 Hamur kireç bir kovada su ile karıģtırılır. Ġstenilen kıvama gelinceye kadar su ile inceltilir. Resim 2.17: Hamur kirecin inceltilmesi Hazırlanan kireç, badana pompasına doldurulur. Pompanın ağzı sıkıca kapatılır. Resim 2.18: Badana pompasının doldurulması Dairesel hareketlerle tavan ve duvarlar boyanır. Uygulama en az iki kat yapılmalıdır. Resim 2.19: Badana pompası ile çalıģma 30

36 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Soru: Öğretmeniniz tarafından belirlenecek bir yüzeye; Uygulama 1: Badana yapımı için gerekli araç gereç ve malzemeleri hazırlayınız Uygulama 2: Yüzeyi badanaya hazırlayınız. Uygulama 3: Badana yapınız ĠĢlem Basamakları Yüzey teģhisi yapmak Temizlik yapmak Macun hazırlama araçlarını hazırlamak Macun malzemelerini hazırlamak Macun yapmak Macun çekmek Kireci su ile karıģtırmak Badanada istenilen rengi oluģturmak Badana uygulama araçlarını hazırlamak Badana yapmak Öneriler Uygun oranlarda karıģımı hazırlamaya dikkat ediniz Macunu dolgu yüzeyine tekniğine uygun olarak sürünüz Boyada renk uyumlarına dikkat ediniz Fırça izi bırakmamaya özen gösteriniz. Dikkatli olunuz. Titiz ve temiz olunuz. ĠĢ önlüğünü giyiniz. ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. Zamanı iyi kullanınız. 31

37 KONTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Macun yapma malzemelerini hazırladınız mı? 2 Uygun oranlarda karıģımı hazırladınız mı? 3 KarıĢtırdınız mı? 4 Kıvamını elde ettiniz mi? 5 Hazırlanan veya hazır macunu dolgu yüzeyine tekniğine uygun sürdünüz mü? 6 Fazla sürülen macunu yüzeyden alıp düzelttiniz mi? 7 Macun kuruduktan sonra yüzeyi zımparaladınız mı? 8 Kireç badanayı hazırlayıp yüzeye uyguladınız mı? Toplam DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 32

38 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. Ispatula boyamada nerede kullanılır? A) Yıkamada B) Ölçmede C) Kazıma ve düzeltmede D) Boya karıģtırmada 2. Kimyasal leke ve kirli yüzeyler neden boya açısından zararlıdır? A) Zararlı değillerdir. B) Boyanın yüzeye yapıģmasını engeller. C) ĠĢçiliğin pahalı olmasına sebep olur. D) Hiçbiri 3. Boyanacak yüzeydeki nem, boyada ne gibi tahribat yapar? A) Zarar vermez. B) Boyanın kazınmasını zorlaģtırır. C) Boyanın dökülmesine sebep olur. D) Renk farklılığı oluģturur. 4. Boya öncesi çatlak ve çiziklerin tespiti niçin yapılır? A) Kullanılacak dolgu malzemesinin tespiti için B) Boya renk tespiti için C) Temizlik metodu için D) Astar miktarı tespiti için 5. Yüzey öncesi hazırlık niçin yapılır? A) Ambalaj üzerinde yazdığı için B) Temizlik için C) EĢyaları korumak için D) Boyanın daha kaliteli olması için 6. Macun uygulaması yapılırken spatula nasıl kullanılır? A) Sağdan sola çekilir. B) Yukardan aģağıya doğru çekilir. C) AĢağıdan yukarı doğru çekilir. D) Hiçbiri 7. Macunlar ne iģe yarar? A) Macunlar bir düzeltme ve dolgu malzemesidir. B) Macunlar örtü malzemesidir. C) Macunlar taģıyıcı malzemelerdir. 33

39 D) Hiçbiri 8. Basit Ģekilde macun yapımında hangi malzemeler kullanılır? A) Alçı-üstübeç-su B) Su-vernik-alçı C) Üstübeç-beziryağı-vernik D) Beziryağı-vernik-alçı DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 34

40 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Yüzeye, astar ve boyayı hazırlayarak tatbik edebileceksiniz. ARAġTIRMA Boya öncesi astarlar hakkında araģtırma yapınız. Astar uygulama aletleri hakkında araģtırma yapınız. Astar kullanım broģürleri ve uyan etiketler hakkında bilgi toplayınız. AraĢtırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu sınıfta tartıģınız. 3. ASTAR SÜRME VE PLASTĠK BOYA YAPIMI 3.1. Astar Her türlü boya öncesi yapılması gereken bir uygulamadır. Astar, boya ile yüzey arasında aderansı (yapıģmayı) artıran bir malzemedir Tanımı Astar temizlemiģ, tozu, kiri alınmıģ, eski veya yeni yüzeylerin macun çekilmesi ile son bulan çalıģmalardan sonra boya hatalarını en aza indirmek için yapılan uygulamadır. Bir tür ön boya diyebiliriz ÇeĢitleri Tüm astar çeģitleri boya uygulanacak yüzeyin durumuna göre seçilir, uygulanır. Su bazlı boyalarda su bazlı astarlar, solvent bazlı boyalarda solvent bazlı astarların seçilmesine dikkat edilmelidir. Boyalarda olduğu gibi malzemesine göre uygulandığı yerlere göre; Duvarlar AhĢaplar Metaller olmak üzere üçe ayrılır. 35

41 Kullanıldığı Yerler Difüzyon kabiliyeti fazla olduğu için boya ile yüzey arasında aderansı (yapıģmayı) artırır. Ġnce yapısından dolayı yüzeye derinlemesine nüfuz eder. Boya filminin örtücülüğüne yardımcı olur. Altyapıda homojenlik sağlar, boyanın dalga dalga olmasını önler. Yüzey emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını da azaltır. Her türlü boya yapılacak yüzeye uygulanır Yüzeye Astar SürmeF Uygulama öncesi güvenlik hazırlıkları yapılır. ĠĢ kıyafeti giyilir. Güvenlik için gözlük ve maske takma ihmal edilmemelidir. Resim 3.1: Maske Astar malzeme üzerindeki uygulama talimatına göre hazırlanır. Astar ambalajı üzerindeki karıģım, kullanım ve güvenlik talimatları okunur. Su bazlı boya öncesi astarlar su ile inceltilir. Bu kurala dikkat edilir. Ġnceltme oranı kutu üzerinde örnek olarak 1/ 10 veya %10 oranında inceltiniz. Ģeklinde yazar ve bu uyarılara dikkat ediniz. Ġnceltici temiz suyu kutu üzerindeki oran dâhilinde karıģtırma kabına dökülür. Ġyice homojen olana kadar karıģtırılır. Yerlere damlatmamaya dikkat ediniz. 1/2 veya 1 inç fırçalar kapı ve 1pencere doğramalarında; 2 ve 3 inçlik fırçalar geniģ yüzeylerin boyanmasında; 4 ve 5 inçlik fırçalar ise duvarların astarlanması ve boyanmasında kullanılır. Resim 3.2: Fırça ve rulo çeģitleri 36

42 Fırçayı astara tam daldırmadan, kıl boyunun 1/3 geçmeyecek Ģekilde astara batırılır ve fazla olan astar kabın kenarına sürerek alınır. Fırçadan astar malzeme akıģı durana kadar beklenir ve boyanacak yüzey astar ile boyanır. Tüm uygulamalarda olduğu gibi astar uygulamalarında da önce duvar kenar kısımlarına kesme fırça sürülür. Resim 3.3: Astarın kestirme fırçası ile sürülmesi 1.kat ve 2. kat uygulamalarında katlar arasında en az iki saat beklenir.1x1 m 2 lik kareler hâlinde yüzey astarlanır. KomĢu kareye geçene kadar bir öncekinin kurumamasına dikkat edilir ki kat izi oluģmasın. Boyun yetmediği yüksekliklerde uzatma sapı fırçaya veya ruloya takarak uygulama yapılır. Dar alanlarda uzatma sapının kullanımı zor olduğundan merdiven ve iskelelerden yararlanalır. Resim 3.4: Astarın rulo ile sürülmesi AhĢap uygulamalarında astar ahģabın lif yönlerinde sürülür. Metal yüzeylere astar uygulama sırası diğer yüzeylere uygulandığı gibidir, dikkat ediniz. 37

43 Resim 3.5: AhĢabın lif yönüne sürülmesi Astar uygulamasından sonra en az dört saatlik bekleme süresinden sonra fırça ile boya uygulamasına geçilebilir Plastik Boya Uygulama Araçları Plastik boya uygulamalarında, kestirme ve yağlı boya fırçaları, rulolar ve yardımcı uygulama araçları kullanılmaktadır. Bu araçlar aģağıda anlatılmıģtır Kestirme ve Yağlı Boya Fırçaları Kestirme ve yağlı boya fırçaları, astar ve boya uygulamalarında kullanılan ve kullanıldığı yere göre çeģitlilik gösteren araçlardır. Resim 3.6: Kestirme fırçası, plastik ve yağlı boya fırçaları, robot yağlı ve plastik boya fırçaları Rulolar ve Yardımcı Uygulama Araçları Plastik boya yapımında farklı tip ve özelliklerde rulo, boya püskürtme makinesi, ıspatula ve sistre, boya karıģtırıcı, plastik boya süzgeci, boya tavası vb. araçlar kullanılmaktadır Normal Rulo Süperlüks rulo dıģ cephe boyamalarında kullanılmak üzere üretilmiģtir. Soleventten etkilenmez. Kullandıkça verimi artan uzun ömürlü rulodur. Resim 3.7: Normal rulo 38

44 Posteki Rulo Profesyonel ustaların kullanımına uygun olarak doğal kuzu ve koyun postundan iç ve dıģ cephe boyalarında kullanılmak üzere imal edilmiģtir Kadife Rulo Resim 3.8: Posteki rulo Vernik, yağlı boya uygulamaları ve muhtelif iģlerde kullanılır. Sık dokumalı ve dikiģsiz olan kadife rulo solventten etkilenmez Sünger Kristalli Delikli Rulo Resim 3.9: Kadife rulo Dekorasyon amaçlı olup akrilik esaslı dıģ cephe boyalarında büyük gren yapar Sünger Kristalli DıĢ Cephe Rulosu Resim 3.10: Sünger kristalli delikli rulo Akrilik esaslı boya uygulamalarında dekoratif amaçlı kullanılır. DıĢ cephelerde kullanılır. 39

45 KöĢe Rulosu Resim 3.11: Sünger kristalli dıģ cephe rulo Boya yapımı sırasında normal rulolarla ulaģılamayan dar bölgeler ve köģelerin boyanmasında kullanılır Boya Püskürtme makineleri Özel boya püskürtme makinesidir. Resim 3.12: KöĢe rulosu Spatulalar ve Sistreler Resim 3.13: Özel boya püskürtme makinası Ispatulalar ve sistreler boyanacak yüzeylerin kazınmasında, temizlenmesinde ve macun çekilmesinde kullanılır. Kazıyıcı ve kestirme ıspatulaları 40

46 Resim 3.14: Kazıma ve kestirme ıspatulaları Eğri saplı mastar ve macun çekme ıspatulaları Ağaç sistre Resim 3.15: Eğri saplı ıspatulalar Resim 3.16: Ağaç sistre Kazıma raspa Resim 3.17: Kazıma raspa 41

47 Boya KarıĢtırıcılar Resim 3.18: Eğri raspa Boya karıģtırma uçları sıçratma özelliği olmayan darbesiz matkaba takılarak kullanılan boyacı aracıdır. Resim 3.19: Boya karıģtırıcı uçlar ve matkap Plastik Boya Süzgeci ve Boya Tavası Rulo ile boya yapılırken rulo üzerindeki fazla boyaların alınması için rulonun üzerinde gezdirildiği bir boyacı aracıdır. Rulo üzerindeki fazla boyaların süzgeç ile boyaları alınırken boyanın birikmesi için altına konulan veya fazla boyaların alınması için sadece kendisinin de kullanılabildiği boyama gerecidir Fırça ve Rulo Sapı Resim 3.20: Boya süzgeci ve tavası Boya uygulaması yapılırken ulaģılamayan yüksekliklerde fırçaların ahģap veya plastik olan kısımlarına monte edilerek yüksek kısımlar ve tavanların boyanmasında kullanılır. 42

48 Resim 3.21: Fırça ve rulo sapı 3.4. Plastik Boya Uygulama Kuralları Kirli ve yağlı yüzeyler boyanmadan önce mutlaka temizlenmelidir. Parlak yüzeyler boyanmadan önce zımparalanmalıdır. 5 0 C nin altındaki yüzey ve ortam sıcaklığında uygulama yapılmamalıdır. Yağmurlu havalarda dıģ yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Islak ve rutubetli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Kullanılmadan önce iyice karıģtırılarak boyanın homojen hâle gelmesi sağlanmalıdır. Ambalaj etiketlerindeki talimatlara tamamen uyulmalıdır. Boya uygulaması yukarıdan aģağıya doğru yapılmalıdır. Artan boyaların tekrar kullanılabilmesi için sentetik boyaların üzerine sentetik tiner, su ile incelen akrilik ve plastik boyaların üzerine su ilave edilip karıģtırılmadan kapağı sıkıca kapatılarak aklanmalıdır. Uygulama araçları sentetik boya uygulamasından sonra sentetik tiner ile plastik ve akrilik boya uygulamalarından sonra su ile hemen temizlenmelidir. Ambalaj 5 0 C nin altında ve direkt olarak güneģ ıģığı alan yerlerde depolanmamalıdır Plastik Boya Uygulaması Su bazlı boya öncesi astarlar su ile inceltilir. Bu kurala dikkat edilmelidir. Ġnceltme oranı kutu üzerinde örnek olarak 1/ 10 veya %10 oranında inceltiniz. Ģeklinde yazacaktır. Uyarılara dikkat ediniz. Ġnceltici temiz suyu, kutu üzerindeki oran dâhilinde karıģtırma kabına dökünüz. Homojen olana kadar iyice karıģtırılmaldır. Yerlere damlatmamaya özen gösteriniz. Resim 3.22: Rulo ve boya tavası 43

49 5 cm veya 10 cm sünger rulolar kapı, pencere ve metal yüzeylerde; 20 cm ve 30 cm peluģ rulolar geniģ yüzeylerin boyanmasında; 30 cm üstü rulolar daha geniģ dıģ cephe boyamalarında kullanılabilir. Astar uygulamalarında önce duvar kenar kısımlarına kesme fırçası ile sürülür. Rulonun batırma kabına astar konulur. Rulo batırma kabına daldırılır. Kabın tırtıklı yüzeyine rulo üzerindeki fazla astarı almak ve eģit Ģekilde yaymak için rulo sürülür. Resim 3.23: Pencere ve köģelerin kestirilmesi Ruloyu boyama yüzeyine sürüp fazla bastırmadan ağır hareketlerle yüzey üzerinde rulo gezdirilir. Resim 3.24: Rulo ile boya uygulaması 1x1 m 2 lik kareler hâlinde yüzey astarlanır. KomĢu kareye geçene kadar bir öncekinin kurumamasına dikkat edilmelidir ki kat izi oluģmasın. Boyama yaptığınızda yüzey kurumadığı için rulo izleri boya yaģken görülebilir. Tekrar tekrar aynı yüzey kısımlar boyanmamalıdır, katlar arası boyanın eģit olmasına dikkat edilmedilir. Boyun yetmediği yüksekliklerde uzatma sapı ruloya takılarak uygulama yapılır. Dar alanlarda uzatma sapının kullanımı zor olduğundan merdiven ve iskelelerden faydalanılmalıdır. AhĢap uygulamalarında astar ahģabın lif yönlerinde sürülmelidir. Metal yüzeylere astar uygulama sırası diğer yüzeyler de olduğu gibidir, dikkate alınmalıdır. 44

50 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Soru: Öğretmeniniz tarafından belirlenecek bir yüzeye; Uygulama 1: Plastik boya uygulaması için gerekli araç gereç ve malzemeleri hazırlayınız. Uygulama 2: Yüzeyi plastik boya için hazırlayınız.(macun vb.) Uygulama 3: Plastik boya yapınız. ĠĢlem Basamakları Yüzey teģhisi yapmak Temizlik yapmak Yüzeyin tamiratını yapmak Macun malzemelerini hazırlamak Macun yapmak Macun çekmek Yüzeye astar sürmek Plastik boyayı inceltmek Hazırlanan plastik boyayı uygulamak Öneriler Astara uygun inceltici kullanınız. Tavan boyası yaparken duvarlara koruyucu bant çekiniz. Fırçayı boyaya uygun oranda batırınız. Dikkatli olunuz. Titiz ve temiz olunuz. ĠĢ önlüğünü giyiniz. ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. Zamanı iyi kullanınız. 45

51 KONTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri 1 Astar malzemelerini hazırladınız mı? Astar ambalaj üzerindeki karıģım, kullanım ve güvenlik 2 talimatlarını okudunuz mu? Kullanacağınız astara göre uygun oranlarda inceltici 3 hazırladınız mı? 4 Ġncelticiyi astara döküp karıģtırdınız mı? 5 Ġstenilen kıvamı elde ettiniz mi? 6 Tavan boyası yaparken duvar boyunca Ģeritler çektiniz mi? 7 Tavanı rulo ile ileri geri boyadınız mı? 8 Rulonuza uzatma sapı taktınız mı? Duvarları boyarken rulonuzu diyagonel ve zikzaklar Ģeklinde 9 kullandınız mı? 10 Duvar alanını 1x1 metrelik alanlara ayırarak boyadınız mı? 11 Fırça kullanırken fırçayı boyaya uygun miktarda batırdınız mı? 12 Boyama sonrası temizliği yaptınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 46

52 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. Astar uygulamaları neden yapılır? A) Boya hatalarını en aza indirmek için B) Yüzeydeki çatlakları kapatmak için C) Boyaya desen vermek için D) Boyayı inceltip uygulamasını kolaylaģtırdığı için 2. Astar uygulamaları ne zaman yapılmalıdır? A) Macun çekmeden önce yapılmalıdır. B) Boyadan sonra yapılmalıdır. C) Boyadan önce yapılmalıdır. D) Yapılmasına gerek yoktur. 3. Ġç mekânlarda boyama sırası nasıl olmalıdır? A) Duvar-pencere-tavan-kapı-adyatör B) Tavan-duvar-kapı-pencere-adyatör C) Pencere-tavan-kapı-radyatör-duvar D) Hiçbiri 4. 1x1 metrelik alanlara ayırarak boyama yapmanın amacı nedir? A) Boyanın yüzeyden akmasını önlemektir. B) Kolay bir uygulama Ģekli olmasıdır. C) Yüzeyde kat izlerinin oluģmasını önlemektir. D) Uzatma saplarının yan yüzeylere değmesini önlemektir. 5. Fırçanın boyaya batırmanın kuralı nedir? A) l/3 kadarı batırılır ve kabın kenarında fazlalığı alınır. B) l/2 kadarı batırılır ve kabın kenarında fazlalığı alınır. C) 1/4 kadarı batırılır ve kabın kenarında fazlalığı alınır. D) Tamamı batırılır ve kabın kenarında fazlalığı alınır. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 47

53 MODÜL DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME Bu modül kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Yalıtım yapılacak yüzeye yalıtım Ģeklini seçtiniz mi? 2 Yalıtım malzemesini hazırladınız mı? 3 Yalıtım yapılacak yüzeyi hazırladınız mı? 4 Yalıtım yapıģtırma malzemesinin gereçlerini hazırladınız mı? 5 Yalıtım yapıģtırma malzemesini veya gerecini yalıtım malzemesine sürdünüz mü? 6 Hazır olan yalıtım malzemesini yüzeye tespit ettiniz mi? 7 Yüzeye tespit ettirilen malzemenin yapıģma mukavemetini artırdınız mı? (Plastik izolasyon dübel tespiti yaptınız mı?) 8 Tel fırça ile duvarı kazıdınız mı? 9 Kazıma sonrası yüzeyde tahribat yaptınız mı? 10 Yüzey üzerindeki kimyevi lekeleri temizlediniz mi? 11 Yüzeyin tozunu aldınız mı? 12 Yıkama yaptınız mı? 13 Boyanacak yüzeyi duruladınız mı? 14 Macun yapma malzemelerini hazırladınız mı? 15 Uygun oranlarda karıģımı hazırladınız mı? 16 KarıĢtırdınız mı? 17 Kıvamını elde ettiniz mi? 18 Hazırlanan veya hazır macunu dolgu yüzeyine tekniğine uygun sürdünüz mü? 19 Fazla sürülen macunu yüzeyden alıp düzeltiniz mi? 20 Macun kuruduktan sonra yüzeyi zımparaladınız mı? 21 Boya malzemelerini hazırladınız mı? 22 Kullanma talimatlarını okudunuz mu? 23 Kullanacağınız boyaya göre uygun oranlarda inceltici hazırladınız mı? 24 Ġncelticiyi boyaya döküp karıģtırdınız mı? 25 Ġstenilen kıvamı elde ettiniz mi? 26 Astar malzemelerini hazırladınız mı? 27 Astar ambalaj üzerindeki karıģım, kullanım ve güvenlik talimatlarını okudunuz mu? 48

54 28 Kullanacağınız astara göre uygun oranlarda inceltici kullandınız mı? 29 Ġncelticiyi astara döküp karıģtırdınız mı? 30 Ġstenilen kıvamı elde ettiniz mi? 31 Duvarları boyarken rulonuzu diyagonel ve zikzaklar Ģeklinde kullandınız mı? 32 Duvar alanını 1x1 metrelik alanlara ayırarak boyadınız mı? 33 Fırçayı boyaya uygun miktarda batırdınız mı? 34 Boyama sonrası temizliği yaptınız mı? Toplam DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 49

55 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 A 2 D 3 D 4 A 5 D ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 NĠN CEVAP ANAHTARI 1 C 2 B 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 C ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ÜN CEVAP ANAHTARI 1 A 2 C 3 B 4 C 5 A 50

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YALITIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YALITIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YALITIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI BOYAMA YAPMA 543M00093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SON KAT VERNĠĞĠ 543M00098 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALÇI SIVA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI LEKELERĠ ÇIKARMA 543M00091 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKĠ UYGULAMA SONUÇRAPORU. Öğrencinin Adı Soyadı :NEVZAT NAZĠR

T.C. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKĠ UYGULAMA SONUÇRAPORU. Öğrencinin Adı Soyadı :NEVZAT NAZĠR T.C. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKĠ UYGULAMA SONUÇRAPORU Öğrencinin Adı Soyadı :NEVZAT NAZĠR Bölümü /Programı :ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ Numarası : B112203005 ĠĢ yerinin Adı : BYTAġ MÜHENDĠSLĠK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YÜZEY TEMĠZLEME 521MMI209

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YÜZEY TEMĠZLEME 521MMI209 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YÜZEY TEMĠZLEME 521MMI209 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI UYGULAMALARI

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ALÇI UYGULAMALARI KIRGIZĠSTAN CUMHURĠYETĠ GENÇLĠK, EMEK VE ĠSTĠHDAM BAKANLIĞI KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ NĠTELĠKLĠ ĠġGÜCÜ GELĠġTĠRME PROJESĠ NĠGEP САПАТТУУ ЖУМУШЧУ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ДОЛБООРУ САЖУКАД ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SES YALITIMI 582YIM284 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SÖVE VE HARPUŞTA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SÖVE VE HARPUŞTA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SÖVE VE HARPUŞTA Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ FARKLI YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA 1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ. GENĠġ EBATLI DĠJĠTAL BASKI 213GIM324

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ. GENĠġ EBATLI DĠJĠTAL BASKI 213GIM324 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ GENĠġ EBATLI DĠJĠTAL BASKI 213GIM324 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ YANGIN TESĠSATI KONTROLÜ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METALURJĠ ALANI KÜRESEL GRAFĠTLĠ DÖKME DEMĠR 521MMI284

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METALURJĠ ALANI KÜRESEL GRAFĠTLĠ DÖKME DEMĠR 521MMI284 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METALURJĠ ALANI KÜRESEL GRAFĠTLĠ DÖKME DEMĠR 521MMI284 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1. 1.2 Standartlar... 2. 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4

İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1. 1.2 Standartlar... 2. 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4 İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1 1.1 Genel... 1 1.2 Standartlar... 2 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4 1.4 Demir Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 5 1.5 Badanasız

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER UYGULAMA FAALĠYETĠ... 27

ĠÇĠNDEKĠLER UYGULAMA FAALĠYETĠ... 27 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. ELEKTRĠK AKIMI, ELDE EDĠLMESĠ VE ETKĠLERĠ... 3 1.1. Elektrik Akımı, Elde Edilmesi... 3 1.1.1. Atomun Yapısı ve Elektron Teorisi...

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ 814EH0034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME HAVA KANALI YALITIMI ANKARA 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. SOYGUN ALARM SĠSTEMLERĠ KEġFĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. SOYGUN ALARM SĠSTEMLERĠ KEġFĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ SOYGUN ALARM SĠSTEMLERĠ KEġFĠ ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ BLOK AYIRMA VE EBATLAMA 521MMI259

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ BLOK AYIRMA VE EBATLAMA 521MMI259 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ BLOK AYIRMA VE EBATLAMA 521MMI259 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER İÇİNDEKİLER

TEKNİK BİLGİLER İÇİNDEKİLER TEKNİK BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler.. 2. Boyama Klavuzu... - İç Cephe Boyama İşlemleri... - Dış Cephe Boyama İşlemleri.. - Metal Yüzeylerde Boyama İşlemleri... - Ahşap Yüzeylerde Boyama İşlemleri.

Detaylı

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME 521MMI252 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SERAMİK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP BEZEME MODÜLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP BEZEME MODÜLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP BEZEME MODÜLÜ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATILARDA ISI YALITIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı