RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti"

Transkript

1 RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Sadece profesyonel kullanım için REF test test

2

3 İçindekiler Kit İçeriği Saklama Koşulları ve Dayanıklılık Kullanım Amacı Ürün Kullanım Limitleri Giriş Uyarılar ve Önlemler Gerekli Diğer Malzemeler Başlamadan Önce Notlar Protokol (Doku) Protokol (Parafine Gömülü Doku) Sorun Giderme Kılavuzu

4 Kit İçeriği Sağlanan Malzeme Miktar 10 test 50 test 100 test Proteinaz K* 4 mg 20 mg 40 mg Solüsyon DL 3 ml 11 ml 22 ml Solüsyon B 3 ml ml 27.5 ml Solüsyon W1 * 4 ml 19 ml 38 ml Solüsyon W2 * 6 ml 28.5 ml 57 ml Solüsyon E 2.5 ml 11 ml 22 ml Spin Kolonlar Toplama tüpleri (2 ml) Toplama tüpleri (1,5 ml) Kullanma kılavuzu * Proteinaz K ve yıkama solüsyonlarını hazırlamak için Başlamadan Önce Notlar kısmını okuyunuz. Saklama Koşulları & Dayanıklılık Proteinaz K hariç RTA Doku ve Parafine Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kitinin bütün içeriği oda sıcaklığında (15 25 C) kuru ortamda saklanmalıdır. Steril suda çözüldükten sonra Proteinaz K 2 8 C de saklanmalıdır. Uzun süreli kullanım için ise enzimin tercih edilen miktarlarda bölünerek 20 C de tavsiye edilir. Bu şartlar altında kit en az 12 ay saklanabilir. 4

5 Kullanım Amacı RTA Doku ve Parafine Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti biyolojik materyallerden in vitro nükleik asit ekstraksiyon sistemidir. Tanı amaçlı RTA Real-Time PCR kitleri ile kullanılmak üzere örnek hazırlama amacıyla kullanımı amaçlanmıştır. Doku ya da parafine gömülü dokulardan saflaştırılan genomik DNA, daha sonra hassas moleküler testlerde ve hatta tanı amaçlı PCR, Real-Time PCR, klonlama, RFLP analizleri ve sekanslama gibi uygulamalarda kullanılabilir. Bu kitin insan dokuları ya da parafine-gömülü dokularla kullanımı için doğrulamaları yapılmıştır. Ürün Kullanım Limitleri Kit içeriğindeki tüm kimyasallar sadece in vitro tanı kullanım amaçlıdır. Bu kitin insan dokuları ya da parafine-gömülü dokularıyla kullanımı için doğrulamaları yapılmıştır. Diğer tip örneklerle yapılan testler doğru olmayan sonuçlar verebilir. Güvenilir sonuçlar örneklerin doğru toplanmasına, taşınmasına, saklama koşullarına ve işlenme metodlarına bağlıdır. İyi eğitimli personel tarafından profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. RTA Doku ve Parafine Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kit, RTA Real-Time PCR Kitleri gibi tanı kitleriyle kullanılmak üzere örnek hazırlama amacıyla hazırlanmıştır. Optimum izolasyon verimliliği için kit ile birlikte verilen kullanım kılavuzundaki direktiflere sıkı bir şekilde uyulmalıdır. Kullanım süresi dolmuş kitler kullanılmamalıdır. Farklı lotlara ait kitlerin içerikleri karıştırılmamalıdır. 5

6 Giriş Doku örneklerinden yüksek saflıkta kromozom DNA hazırlanması moleküler biyoloji ve tıp alanlarında büyük önem taşımaktadır. Moleküler teşhis yöntemleri, değişik dokulardan elde edilen DNA kullanılarak yapılmaktadır. Elde edilen DNA nın ise iyi kalitede olması gerekir. Dokudan DNA izolasyonu için normal prosedür zahmetli ve zaman alan bir yöntemdir. Birçok prosedür bir proteinaz ile uzun süren sindirimi (1-16 saat) veya fenol ve kloroform gibi zararlı organik çözücülerin kullanımını gerektirir. Burada, dokudan ve parafine gömülü doku örneklerinden saf DNA elde edilen yeni, basit ve ucuz bir yöntem sunulmaktadır. Ürünün yüksek verim ve kalitesi, özel olarak dizayn edilmiş genomik DNA ya özgü spin kolonların kullanımı ve optimize edilmiş liziz ve yıkama solüsyonlarının içeriği ile sağlanmaktadır. Kit, bütün katı doku örnekleri ile kullanılabilir. Spektrofotometrik ölçümler, doku kaynağına göre DNA miktarında ve saflığında farklılıklar olduğunu göstermiştir. Yüksek DNA miktarları karaciğer, böbrek ve beyin doku örneklerinden elde edilmiştir. DNA miktarında ve saflığındaki bu farklılıklar, doku spesifik yapısal karmaşıklık ile açıklanabilir. Karaciğer, böbrek ve beyin dokularının büyük bir kısmını ince zarlı hücreler oluşturmaktadır. Deri ise keratin ve diğer lifli hücrelerden oluşan tabaka halinde dokuları içermektedir. Kas dokusu ise çok miktarda protein bulunduran hücrelerden oluşmaktadır. Yağ dokusu, hücre hacmini artıran ve hücre sayısını azaltan lipidleri içermektedir. Ayrıca, lipidler suda çözülemedikleri için ekstraksiyonu ve çekirdek parçalanmasını engeller. İzole edilen DNA nın ortalama saflığı A 260 /A 280 : civarındadır. Saflaştırılan DNA aşağıdaki işlemlerde kullanım için uygundur: PZR Southern blot Restriksiyon enzim kesimi Enzimatik Lizis Kolonlara DNAnın bağlanması Elüsyon 6

7 Uyarılar ve Önlemler Tüm klinik örnekler ve işlemler sonrası atıklar potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak muamele edilmelidir; örnekler Biyo-güvenlik Seviye 1 ya da örneğe bağlı olarak Biyo-güvenlik Seviye 2 alanlarında hazırlanmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce ve sonra tüm çalışma yüzeyleri taze hazırlanmış %10 çamaşır suyu ya da antiviral ajanlarla dezenfekte edilmelidir. Kullanılmayan kiyasallar, atıklar ve örnekler ülke ya da bölgesel düzenlemelere uygun olarak ortadan kaldırılmalıdır. Ağızla pipetleme yapmayınız. Çalışma alanında herhangi bir şey yemeyiniz, içecek ya da sigara içmeyiniz. Klinik örneklerle ya da kit içerisindeki kimyasallarla çalışırken personel koruyucu ekipmanlar kullanınız (gözlük, eldiven, koruyucu giysiler). Örneklerle ve test kimyasalları ile çalışıldıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız. Deri, gözler ve mukoz membranların kimyasallarla temasından kaçınınız. Eğer temas gerçekleşirse, vakit kaybetmeden bolca su ile yıkayınız. Tüm pipetleme araçları ve cihazları dikkatli bir şekilde kullanınız ve üreticinin kalibrasyon ve kalite kontrol talimatlarına uyunuz; örnek kontaminasyonunu engellemek için, yeni, steril hava bariyerli ya da pozitif boşluklu DNaz-RNazsız pipet uçları ve steril pipetler kullanınız. Örnek ve kontroller arasında çapraz kontaminasyondan korunmak için örnek ya da kontrol içeren tüm materyalleri İyi Laboratuvar Pratikleri'ne uygun olarak kullanınız. 7

8 Uyarılar ve Önlemler (devam) Kit ile sağlanan solüsyonların bazıları guanidinyum tuzları içermektedir; çamaşır suyu ya da asidik çözeltiler ile karıştığı takdirde reaktif bileşikler ve toksik gazlar meydana gelebilir. Örnek hazırlanması sırasında açığa çıkan atıkların üzerine direkt olarak çamaşır suyu ya da asidik solüsyonlar eklemeyiniz. Kiti kontaminasyon yaratabilecek herhangi bir DNA ya da RNA, özellikle amplifiye nükleik asit kaynağından uzakta saklayınız. Kimyasalları farklı lot numaraları ya da diğer üreticilerin kimyasalları ile karıştırmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş kitleri kullanmayınız. Gerekli Diğer Malzemeler % etanol (Moleküler biyoloji derecesinde) Ribonükleaz A (İsteğe bağlı) Ksilen Steril dh 2 O Isıtıcı blok veya su banyosu Vorteks cihazı Mikrosantrifüj Mikrosantrifüj tüpleri (1.5ml) Mikropipet seti Filtreli mikropipet uçları 8

9 Başlamadan Önce Notlar Serin çevre koşullarında Solüsyon DL de bir çökelti oluşabilir. Böyle bir çökelti gözlenirse bunu çözmek için şişe 37 C de veya 56 C de birkaç dakika inkübe edilir. Şişelerin daima sıkıca kapatılması ve protokol uygulanırken solüsyonların oda sıcaklığında olması gerekir. İlk kullanımdan önce Proteinaz K tüpüne, tüpün üstünde ve aşağıdaki tabloda belirtildiği miktarlarda dh2o eklenir ve vorteks yapılarak iyice çözülür. Daha sonra 2 8 C de saklanır. Kit Boyutu Proteinaz K (mg) Eklenecek dh 2 O (ml) 10 test test test 2 x 20 2 x 1 Solüsyon W1 ve Solüsyon W2 konsantredir. İlk kullanımdan önce şişenin üstünde ve aşağıdaki tabloda belirtildiği miktarlarda etanol (% ) eklenir. Kit Boyutu Solüsyon W1 (ml) Eklenecek etanol (ml) Son hacim (ml) 10 test test test Kit Boyutu Solüsyon W2 (ml) Eklenecek etanol (ml) Son hacim (ml) 10 test test test

10 Protokol (Doku) mg doku örneği 1.5 ml lik nükleaz-içermeyen mikrosantrifüj tüpünün dibine yerleştirilir, 200 µl Solüsyon DL ve 20 μl Proteinaz K eklenir. Hızlı ve verimli liziz için, taze yada donmuş dokuyu hemen parçalayın ve tartın. Parçaladıktan sonra örnekleri buzda bekletin. 2. Vorteks yaparak karıştırılır ve 56 o C de 1 saat veya doku tamamen sindirilip hiç parça kalmayana kadar inkübe edilir. İnkübasyon sırasında örneklerin karıştığından emin olun. Bir termomikser veya çalkalamalı su banyosu kullanın veya örnekleri her 10 dakikada bir vorteks ile karıştırın. Opsiyonel RNaz basamağı: RNA sorun değilse, 3. basamağa geçin. Eğer RNA-içermeyen genomik DNA gerekli ise, 10 µl Rnaz A (20 mg/ml) ekleyin ve 10 saniye vurum-vorteks yaparak karıştırın ve kısa santrifüjden sonra 3 dakika oda sıcaklığında inkübe edin ve 3. basamağa geçin µl Solüsyon B eklenip 20 saniye vurum-vorteks yapılarak karıştırılır. 4. Kısa santrifüjden sonra her 3 dakikada bir karıştırılarak 65 o C de 15 dakika inkübe edilir µl etanol (96-100% ) eklenip, 20 saniye vurum-vorteks yapılarak karıştırılır. 6. Kısa santrifüjden sonra karışım, toplama tüpünün içine yerleştirilmiş spin kolona aktarılır ,000 x g de 1 dakika santrifüj yapılır. Sıvı içeren alttaki tüp atılır ve kolon yeni bir toplama tüpüne yerleştirilir µl Solüsyon W1 eklenir. 10,000 x g de 1 dakika santrifüj yapılır. Toplama tüpündeki sıvı atılır ve kolon yeni bir toplama tüpüne yerleştirilir µl Solüsyon W2 eklenir. 10,000 x g de 1 dakika santrifüj yapılır. Toplama tüpündeki sıvı atılır ve kolon tekrar aynı tüpe yerleştirilir ,000 x rpm de 30 saniye santrifüj yapılır. 11. Spin kolon, steril 1.5 ml lik bir mikrosantrifüj tüpe transfer edilir µl 70 o C ye ısıtılmış Solüsyon E eklenir ve oda sıcaklığında 3 dakika inkübe edilir ,000 x rpm de 1 dakika santrifüj yapılır. 14. Spin kolon atılır, mikrosantrifüj tüpünün içindeki elüsyon tamponunda genomik DNA bulunur. 10

11 Protokol (Parafine Gömülü Doku) 1. Parafine gömülü doku örneği ince parçalara kesilir mg örnek 1.5 ml lik nükleaz-içermeyen mikrosantrifüj tüpünün dibine yerleştirilir ml xylene eklenip vorteks yapılarak karıştırılır ve oda sıcaklığında 10 dakika inkübe edilir ,000 x rpm de 3 dakika santrifüj yapılır. Üst sıvı atılır basamaklar bir kez daha tekrar edilir ml etanol (96-100%) eklenip vorteks yapılarak karıştırılır. 14,000 x rpm de 3 dakika santrifüj yapılır ve üst sıvı atılır ml etanol (90 %) eklenip vorteks yapılarak karıştırılır. 14,000 x rpm de 3 dakika santrifüj yapılır ve üst sıvı atılır ml etanol (70 %) eklenip vorteks yapılarak karıştırılır. 14,000 x rpm de 3 dakika santrifüj yapılır ve üst sıvı atılır. 8. Çökeltiyi kurutmak için oda sıcaklığında 10 dakika inkübe edilir µl Solüsyon DL ve 20 μl Proteinaz K eklenir. Protokol ( Doku ) içindeki 2. basamak ile devam edilir. 11

12 Sorun Giderme Kılavuzu Sorun Sebep Çözüm Tıkanmış kolon Örnek çok fazla Tavsiye edilen başlangıç miktarlarını aşmayın. Santrifüj hızını artırın. Tamamlanmamış liziz Dokuyu küçük parçalara bölün. 2. basamakta iyi karıştırıldığından emin olun. Düşük DNA miktarı Yüksek A260 / A280 Parçalanmış DNA Elde edilen DNA ile yapılan enzimatik reaksiyonlar yürümüyor. Yanlış yıkama Zayıf elüsyon Tıkanmış kolon RNA bulaşması Doku örneklerinin saklama koşulları Parafine gömülü doku örneklerinin kullanılması DNA konsantrasyonu çok düşük. Elde edilen DNA nın yüksek tuz içeriği. Yıkama solüsyonlarından arta kalan etanol. 12 Yıkama solüsyon konsantrelerinin belirlenmiş etanol hacimleriyle seyreltildiğini doğrulayınız. Buharlaşmayı önlemek için şişelerin kapaklarını iyice kapayınız. Opsiyonel RNaz basamağını uygulayın. Yukarıyı okuyunuz. Başlangıçtaki kan hacmini düşürün ya da Tıkanmış kolon bölümüne bakın. Doku örnekleri -20 C de saklanmalı. Parafine gömülü doku örneklerinden elde edilen DNA miktarı ve elde edilen DNA nın uzunğu zamanla azalmaktadır. DNA yı alkol ile çöktürün, daha sonra daha küçük hacim Solüsyon E ile çözün. DNA yı alkol ile çöktürün. Kalan etanolu uzaklaştırmak için yıkama basamaklarından sonra kolonu 1 dakika santrifüj edin.

13

14 RTA Laboratuarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Cad. No:3 GEPOSB Gebze / Kocaeli / Türkiye Tel: Faks: E-posta: Web: RTA.BR.008 Revizyon Tarihi/Revizyon No: /1

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 040) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 050)

Detaylı

PAXgene Kan RNA Seti El kitabı

PAXgene Kan RNA Seti El kitabı PAXgene Kan RNA Seti El kitabı Sürüm 2 PAXgene Kan RNA sistemi kan toplama tüpü (PAXgene Kan RNA Tube) ve nükleik asit saflaştırma (PAXgene Kan RNA Kit)kitinden oluşmaktadır. Kan toplaması, saklanması

Detaylı

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 4 DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE İZOLASYONU VE KÜLTÜRÜ İçindekiler Giriş 4 1. Gerekli Kimyasallar ve Materyaller 4 1.1. Kök Hücre Kültürü Amaçlı Kullanılan Plastik ve Cam malzemeler 4 1.2. Kök Hücre Kültür Ortamı

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

IRT neonatal screening ELISA

IRT neonatal screening ELISA Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 DNA, RNA, Protein Doç. Dr. Hilâl Özdağ Moleküler Lab ında İpuçları Ne yaparsanız yapın niye yaptığınızı, yapılan işin gerisinde yatan teoriyi öğrenin.

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

KULLANIM TAL İ MATLARI 1

KULLANIM TAL İ MATLARI 1 KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI Türk BIOHIT Active B2 (Holotranscobalamin) Kat. No. 602290. KULLANIM AMACI... 4 2. GİRİŞ... 4. TEST PRENSİBİ... 4 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 5. KİT İÇERİĞİ...

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi)

Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr.

Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla ilişkilendirilmesi açısından. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları. Prof. Dr. Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Klinik laboratuvarlar hastanelerde infeksiyonla

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

İçme Suyu Aşılamaları Dr. T. Cserep

İçme Suyu Aşılamaları Dr. T. Cserep İçme Suyu Aşılamaları Dr. T. Cserep Günümüzün büyük kanatlı işletmelerinde canlı aşı uygulamalarında mümkün olduğunca toplu uygulama tekniklerinin kullanımı tercih edilir. Bu teknikler bir defada binlerce

Detaylı