9-4. betonun bakımı (kür) soğuk havalarda beton yapımı. Paki Turgut

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9-4. betonun bakımı (kür) soğuk havalarda beton yapımı. Paki Turgut"

Transkript

1 betnun bakımı (kür) sğuk havalarda betn yapımı Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdğan, Betn 2) İlker Bekir Tpçu, Betn Teknljisi, 26. 3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applicatins, Cement Admixture Assciatin 4) Dmne P, Illstn J, Cnstructin Materials, 4th Editin ) Mindess S et al., Cncrete, 2nd Editin 6) Hewlett P, Lea's Chemistry f Cement and Cncrete, th Editin 7) Mehta PK, Mnteir PJM, Cncrete: Micrstructures, prperties, and materials 8) Prtland Cement Assciatin 7

2 Sğuk havalarda betn yapımı Gerekli önlemler alındığında, sğuk havalarda dnma hasarı luşmadan betn yapılabilir ve yerine yerleştirilebilir. ACI Betn Kmitesi 36 da sğuk hava kşulu tanımlanmaktadır. Bu tanım şöyledir: Ardışık 3 veya daha fazla gün hava sıcaklığı C nin altına düşerse ya da 24 saatlik bir sürenin yarısı veya daha daha fazla bir süre içinde hava sıcaklığı 1 C nin altına düşerse sğuk hava kşulları luşmuştur. Nrmal hava kşulları ise, bir günün yarısından daha fazla süre rtam sıcaklığının 1 C nin üzerinde lmasıdır. Sğuk havalarda betn karışımı ve betn sıcaklığı, çevre sıcaklığına uygun duruma getirilmelidir. Rüzgar kırıcılar, prtatif ısıtıcılar, izlaynlu kalıplar ve battaniyeler betn sıcaklığını krumak için hazır bulundurulmalıdır. Betn dökümü esnasında, dnatılar ve kalıplar üzerinde kar ve buz parçaları bulunmamalıdır. 1 7

3 Taze betn dnduğunda hangi lumsuzluklar luşur? Düşük sıcaklıklarda betn çk az dayanım kazanır. Bu nedenle taze betn karışımının hidratasyn vasıtasıyla suya dygunluğu azalıncaya kadar önlemler alınmalıdır. Taze betnun suya dygunluğunun azaldığı süre, 3. MPa lık bir basınç dayanımına erişilen süredir. Sıcaklığın nrmal ve su/çiment ranın da.6 dan düşük lduğu durumlarda, bu dayanıma dökümden snraki 24 saatte ulaşılır. B e t n d ö k ü m ü n d e n snraki birkaç saat içerisinde ya da betn basınç dayanımı 3. MPa ulaşmadan önce dnma meydana gelmişse nihai basınç dayanımında % azalma meydana gelir. Dnmuş betn henüz tazeyken uygun kür ile basınç dayanımı azalması önlenebilir. Ancak bu betnların su geçirgenliği ve dğa kşullarına dayanıklılığı dnmamış betn gibi lamaz. 1 7

4 Düşük sıcaklıklarda betnun dayanım kazanması Sıcaklık çimentnun hidratasyn hızını etkiler, düşük sıcaklık hidratasyn hızını yavaşlatır, sertleşmeyi ve dayanım kazanmasını geciktirir. Betn dnmuşsa, ya da betn sıcaklığı -1 C ise dayanım kazanma hızı farkedilmeyecek derecede yavaştır. Betn sıcaklığının priz süreleri ve çökme değerine etkisi yandaki şekillerde verilmektedir. 1 7

5 +4 C de dökülmüş -4 C de kür edilmiş 4 C ve 13 C sıcaklıklarda dökülen ve kür edilen b e t n l a r ı n i l k mdayanımları düşük ancak nihai dayanımları 23 C de kür edilen b e t n l a r a k ı y a s l a yüksektir. Erken yüksek dayanımlar Tip III çiment kullanımıyla sağlanır. Bu çimentnun faydası ilk 7 günde rtaya çıkar. 4 C kür sıcaklığında Tip III çimentnun kullanılması, yüksek sıcaklıklarda kulanılmasına kıyasla daha lumlu snuçlar verir. 1 7

6 Hidratasyn ısısı Çimentnun su ile reaksiynu snucunda betnda ısı açığa çıkar ve ısı açığa çıkma layı betn sertleşirken de devam eder. Buna hidratasyn ısısı ismi verilir. Betnun yerleştirildiği byutlar, rtam sıcaklığı, betnun başlangıç sıcaklığı, su/çiment ranı, katkılar, bağlayıcı malzemelerin inceliği, miktarı meydana gelecek ısıyı etkiler. Hidratasyn ısısının yüksek lması, kış mevsimlerinde betn yapımında faydalıdır. Yerine dökülecek betnun sıcaklığı uygun lmalı ve önlemler alınmalıdır. Dnmuş betn ya da zemin ü z e r i n e t a z e b e t n dökülmemelidir. Kış mevsilerinde erken yüksek dayanım elde edilmesinin faydası: Geçici bakım süresinin kısaltılması, Erken kalıp alma işleminin yapılabilmesi, Eğer ısıtma yapılacaksa, bu sürenin kısaltılmasıdır. Erken yüksek dayanım elde edebilmek için; Tip III çiment kullanmak, İlave Prtland Çimentsu kullanmak, Priz hızlandırıcı kullanmak. 1 7

7 Priz hızlandırıcılar betnu sğuktan krumak için kullanılmaz, yani bir kür malzemesi değildir. Ancak özel tasarlanmış priz hızlandırıcılar -7 C de betn dökümünü sağlar. Bu tür katkılar betnun içindeki suyun dnmasını engeller ve böylece hidratasyn layı devam eder. Otmbillerde kullanılan antifirizler betnda kullanılmaz. 1 7

8 Hava sürüklenmiş betn Dndurucu hava kşullarında hava sürükleyici katkıların kullanılması tavsiye edilir. Hava sürüklenmemiş betnlarda dnma-çözülme snucunda dayanım kaybı ve yüzeyinde pullanma meydana gelir. Sürüklenmiş hava, betnda buzlanmadan dlayı luşacak gerilmeyi absrbe etme kapasitesi sağlar. Durum İncelemesi Yapım aşamasında dndan hasar görmüş bir yapı. Betnun dnmadan dlayı hasar görmemesi için alt katta ısıtıcılar kullanılmış, bu ısınma neticesinde üst tabliyedeki kar eriyerek su halinde betnun içerisine sızmış. Ayrıca yağmur suları da betnun içerisinde sızmış, sunuçta bu suyun dnmasıyla betnda tahribat luşmuş. Dayanım kaybı nedeniyle döşemede sehim meydana gelmiş. Döşeme betnunun yüzeyinde ise, pullanma meydana gelmiş, bu yüzeyde aşınma yüksek. 1 7

9 Betn sıcaklığı Karışım anında betnun sıcaklığı Hava sürüklenmiş taze betnun karıştırıldığı andaki sıcaklığı aşağıda verilenlerden az lamaz. Kütle betnlarında sıcaklığın daha az lması gerekir. Satır Belirtilen hava kşullarında betnun karıştırıldığı andaki en az sıcaklığı Durum -1 C üzerinde C ye C den -18 C nin altında Kesit kalınlığı mm < > 16 C 18 C 21 C 13 C 16 C 18 C 1 C 13 C 16 C 7 C 1 C 13 C 4 Taze betnun en az sıcaklığı 13 C 1 C 17 C C 21 C nin çk daha üzerinde bir sıcaklıkta taze betn kullanmanın avantajı çk azdır. Betn sıcaklığının fazla lması uzun vadede betnu dnmadan krumaz ve ısı kaybı da daha fazladır. Ayrıca sertleşmeden snra büzülme çk fazla lur, tazeyken çökme kaybı lur, plastik rötre çatlakları gözlenir. Dlayısıyla tablda verilenlerin en fazla C fazlası kabul edlebilir. Düşük hava sıcaklıklarında, betnun sıcaklığı daha hızlı azalacağından, betnun sıcaklığının daha fazla lması t a v s i y e e d i l m e k t e d i r. T a b l d a b u d u r u m görülmektedir. 1 7

10 Agrega ve su sıcaklığı Agreganın sıcaklığı, rtam sıcaklığı ve deplama şekline göre değişir. Dnma sıcaklığının altında, agregalar genellikle buz içermektedir. Dnmuş agregalar mutkala çözülmelidir, aksi halde prizini almış betnlarda agregada çevresinde bşluklar meydana gelir. Çözülme işlemi betn karıştırılırken yapılacaksa, karışım suyundaki artış ve betnun sıcaklığındaki azalmalar dikkate alınmalıdır. Taze betnun sıcaklığını artırmak için en pratik yl karışım suyu ve ince agregayı ısıtmaktır.suyun ısıyı deplaması, agrega ve çimentdan kat daha fazladır. Agregaların ısıtılmasında en etkili yl buhardır. 1 Su ya da agrega 38 C nin üzerine ısıtıldığında, taze betn karışımında ani priz luşumu meydana gelmemesi için, agrega ile su mikser içinde karıştırılmalı daha snra çiment eklenmelidir. Bu şekilde bir karışım sırası takip edilecekse, su kaynama nktasına kadar ısıtılabilir. Bir diğer önemli knu, herbir betn harmanında su sıcaklığı aynı lmalıdır. Sğuk ve sıcak su karıştırılarak bu ayarlama yapılabilir. 7

11 Taşıma ve yerleştirme esnasında betn sıcaklığı Mikserler şantiyedeki betn döküm alanına giderken ve betnu bşaltırken betnun karışım sıcaklığında kayıplar meydana gelecektir. Betn kalıba yerleştirilmeden önce verilen tabldaki betn sıcaklığı kntrl edilmeli ve önlem alınmalıdır. Diğer bir önemli knu da, yerine yerleştirilmiş betnun bakımından snra aniden sğumaya müsade edilmemesidir. Ani sğuma betnda ısıl büzülme nedeniyle çatlamalar luşturabilir. İlk 24 saatte müsade edilen en fazla sıcaklık azalması tablda verilmektedir. Sıcaklık azalmaları betn yüzeyinden ölçülmelidir. Tabldan görüldüğü gibi sıcaklık azalmaları kütle betnlarında daha azdır. Kesit byutu, en küçük byutlar, mm < > C 22 C 17 C 11 C

12 Kntrl testleri Betnun taşınması, yerleştirilmesi ve bakımı sırasında sıcaklığının ölçülmesi gerekir. Betn setleştikten snra, betn sıcaklığını ölçmek için yüzy termmetreleri kullanılır. Eğer bu termmetre yksa, nrmal termmetre betn üzerine yerleştirilir ve üzeri bir battaniye ile örtülür bu şekilde betn sıcaklığı ölçülür. Betn test silindirleri, labratuara kür için götürülmeden önce şantiyede 16 ile 27 C sıcaklıklar arasında 48 saat muhafaza edilmelidir. 4 MPa veya daha büyük basınç dayanımı için tasarlanmış numunelerin başlangıç kür sıcaklığı 2 ile 26 C arasında lmalıdır. Bu süre zarfında numuneler ağzı hava almayan bir kap içinde (izlasynlu) muhafaza edilmelidir. Kabın içindeki sıcaklık arada bir ölçülmelidir. Şantiyede bırakılan numuneler kalıptan 24 saat snra kalıptan çıkarılmalı ve plastik bir örtü ile sarılmalı ya da labratuarda kür işlemi başlatılmalıdır. 1 7

13 Zemin üzerine betn dökümü Dnmuş zemin üzerine betnun dökümü özel bir işlem ve maddiyat gerektirir. Dnmuş zemin üzerine betn dökülmez, çünkü betnun sıcaklığını azaltır, priz işlemi yavaşlar. Bu nedenle bu zemindeki dnun çözülmesi gerekir. Ayrıca dnmuş zemin çözüldüğünde binada turmalar meydana gelir, bu durumda ilave kesit tesirlerinden dlayı yapı elemanların çatlaması kaçınılmazdır. Zemin veya sertleşmiş betn üzerine taze betn yerleştirilecekse, taze betnun sıcaklığı ile üzerine yerleştirileceği zemin veya betnun sıcaklığı arasındaki en büyük fark 11 C den fazla lmamalıdır. Alt yapı 8 mm derinliğe kadar dnmuşsa, bu kısım; 1) Buharla, 2) Sıcak kum serilerek, 3) Dnmuş zemin kazılmalı, yerine dnmamış zemin 7 knmalı, 4) Zemin yüzeyi birkaç günlüğüne izlasyn malzemesi ile örtülmeli, ) Zemin üzerine ısıtma bruları döşenmeli, üstü battaniye ile örtülmelidir (3 derinliğe kadar etkilidir). 1

14 Zemin üzerine yerleştirilecek betnlar, 2 C rtam sıcaklığında da dökülebilir. Betnun yerleştirileceği yüzeyin sıcaklığı ile betnun sıcaklığından C fazla labilir. ACI Betn Kmitesi, dnatının sıcaklığı ile ilgili şu bilgiyi vermektedir. 6 mm2 kesit alanına sahip dnatının sıcaklığı -12 C ise, dökülecek betnun sıcaklığı en az 13 C lmalıdır pratik bilgisini vermektedir. Ancak bu knudaki çalışmalar yetersizdir. Klnlar ya da perdeler için kullanılacak taze betn, üzerine döküleceği temel betnunun yüzey sıcaklığı C den az ise srunlar luşturur. Böyle bir durumda, perde ve kln betnunun dayanım kazanma hızı yavaşlar. Betn dayanımı 3. MPa değerine ulaşmışsa, dnmaya karşı iyi bir direnç sağlanmış lur. İzle edilmiş betnun sıcaklığının 27 C üzerine çıkmasına müsade edilmemelidir. Betn sıcaklığı 3 C nin üzerine çıkarsa izlasynlar sökülmeli ya da kalıplar gevşetilmelidir. Betnun çekirdeği ile yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı 2 C den az lursa çatlamalar önlenir. 1 7

15 Kalıplarda kullanılacak izlasyn malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayıları 1 7

16 Betnun rüzgar ve sğuktan krunması 1 7

17 1 7

18 1 7

19 Sğuk havalarda betn yapımı Tip I çimentlarda, en az 2 gün, Tip III çimetlarda ise betn en az 1 gün sğuktan krunmalıdır. Priz hızlandırıcı kullanılmışsa yine en az 1 gün krunmalıdır. Battaniye türü malzemeler, özel izlasyn malzemeleri betnu sğuktan krumak için iyidir. Ayrıca saman da iyi bir izlasyn malzemesidir. Eğer rtam çk sğuk ise, artık izlasyn malzemesi etkili lmaz, dışarıdan rtamı ısıtmak gerekir. Böylece betn dnmaya karşı yeterli dayanım kazanabilir. Kalıplar ısıtılabilir. Kapalı bir rtama buhar verilebilir, böylece betn kurumaz. Ortam ısıtıldığı zaman, çevre sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Aksi halde, betnda ısıl şktan dlayı çatlamalar meydana gelir. Isıtılmış betnun tedrici larak sğutulması önemlidir. 1 7

20 Betnda lgunluk kavramı Betnda lgunluk kavramı, betnun kavramı betnun kür süresi ve sıcaklık kavramları üzerine inşaa edilmiştir. Aşağıdaki bağıntı ile verilir. å M = ( C + 1) Dt Bu kavram betnun -1 C sıcaklığa kadar dayanım kazanmaya devam edeceğini belirtir. Yapıda betn dökümü yapılmadan önce, bu betnu temsil eden dayanım-lgunluk kavramı ilişkisi üzerine bir eğri luşturulur. Kesin snuçlar vermez ancak bir fikir vermesi bakımından faydalıdır. Şantiyedeki betnun içerisine termkpullar belirli bir derinliğe kadar yerleştirilir ve betn sıcaklığı C ölçülür. Bu sıcaklığın geliştiği süre de Dt kaydedilir. 1 7

9-3. betonun bakımı (kür) sıcak havalarda beton yapımı. Paki Turgut

9-3. betonun bakımı (kür) sıcak havalarda beton yapımı. Paki Turgut betnun bakımı (kür) sıcak havalarda betn yapımı 9-3 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdğan, Betn 2) İlker Bekir Tpçu, Betn Teknljisi, 2006. 3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applicatins, Cement

Detaylı

9-2. betonun bakımı (kür) buhar kürü. Paki Turgut

9-2. betonun bakımı (kür) buhar kürü. Paki Turgut betnun bakımı (kür) buhar kürü 9-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdğan, Betn 2) İlker Bekir Tpçu, Betn Teknljisi, 2006. 3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applicatins, Cement Admixture Assciatin

Detaylı

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DENEY FÖYÜ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DENEY FÖYÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DENEY FÖYÜ E R Z U R U M 008-009 1 İÇİNDEKİLER DENEY 1. Beton Karışım Hesabı... DENEY. Taze Betonun

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD 5 TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216)

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ HİJYEN SANİTASYON ANKARA 2011 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ)

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Giriş BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Beton, tüm dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olmayı sağlamlığı, ekonomik oluşu, çevre ve yangına karşı direnci, kolay şekil alabilmesi ve kolay temin edilebilmesi ile

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DENEY FÖYÜ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DENEY FÖYÜ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DENEY FÖYÜ E R Z U R U M 2009-2010 ĠÇĠNDEKĠLER Deney Adı: Agregada Bulunabilecek Zararlı Maddeler...

Detaylı

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Dökümün tanımı, Üstünlükleri ve Dezavantajları

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Dökümün tanımı, Üstünlükleri ve Dezavantajları DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Dökümün tanımı, Üstünlükleri ve Dezavantajları Tanım :Eritilmiş sıvı metal veya alaşım çıkacak parçanın negatif olan bir boşluğa dökülüp onu katılaştırmak suretiyle istediğimiz şekli

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL KESİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL KESİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL KESİM ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. www.ab-schomburg.com.tr. Yapı Ürünleri

ÜRÜN KATALOĞU. www.ab-schomburg.com.tr. Yapı Ürünleri Yapı Ürünleri Beton ve Harç Katkıları Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları Mantolama, Boya ve Yüzey Koruyucular Tamir, Grout, Ankraj ve Güçlendirme Su Yalıtımı Derz Dolgu Mastikleri Zemin Kaplama www.ab-schomburg.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI

YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI Ali Dora YILMAZ(*) TMH (*) YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi A.Ş. Beton kalitesinin, yapı sektöründeki pek çok kişi için örneğin şirket sahipleri, müteahhitler,

Detaylı

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI 1. Sürme Tip Su Yalıtım Malzeme Türleri : Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde,

Detaylı

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com ÜRÜN KILAVUZU yapılarda altın koruma www.stratakim.com ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yulaflı Köyü Hacı Şeremet Mevkii, 4. Sok. No: 21/A Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE Tel: 0 282 771

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1 1 GİRİŞ... 4 2 SENTETİK REÇİNE DÖŞEME KAPLAMA MALZEMELERİ... 4 2.1 Genel... 4 2.2 Epoksi reçine tipleri... 4 2.3 Epoksi reçine

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı