KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi"

Transkript

1 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi CANDAN YETER ÇETĠNKAYA ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi CEREN ALKAN BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ġngilizce) (%50 Burslu) BAHRĠ TUĞCAN KOLBAġ BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi (Ġngilizce) (Tam Burslu) ANIL ÖZTATAR BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Reklamcılık (Ġngilizce) BARIġ KOCAMAN BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) BURAK BAġLIK BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MEHMET KELLECĠ BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (%50 Burslu) ERAY KALFAOĞLU BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Teknoloji ve ĠĢletmecilik Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (%50 Burslu) ÇAĞLA GÜN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler GÜNEY DEMĠR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret GÖKHAN SAĞDIÇ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya MEHMET CAN YAġAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ESAT ERDEM EYGĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği CEMRE CEMRĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe MERT ERGEN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SELEN ÇETĠN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik ELĠF MERVE YEGENOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik MEHMET OĞUZHAN OKUMUġ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji AYġE BEGÜM GÜRKAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji BÜKE DOĞRUOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji SEVGĠHAN ORUÇOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji GÖKÇE BÜYÜKBAYRAK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji ĠREM KARADAġ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih ASLIHAN AKDENĠZ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ELĠF HANDE ÖZEN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ĠBRAHĠM CANDAġ TORUN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat MELĠH ÇELĠK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ALĠ AKSAKAL BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ZEHRA SOYSAL BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme GÖZDE ORAL BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme ALĠ KARAKUġ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme SAĠME ÖZBEN HAFIZ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme

2 BURCU ÖZDEMĠR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler AYġE ELĠF ERTÜRK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler MERĠSA BAHAR ġahġn BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler MERT ĠMRE BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği EFE ERÇETĠN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ELĠF CANSU AKOĞUZ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği GÖRKEM OKUDAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği OĞUZ ANILDI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği OĞUZHAN YAġAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ĠĢletmeciliği CAFER BERK GÜNGÖR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ĠĢletmeciliği CAN ARSLAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret FAZLICAN BOZMAOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret DĠNÇOL ORUÇ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim BiliĢim Sistemleri BEREN SU KALES BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim BiliĢim Sistemleri ERGÜN BÖKE CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi GÖRKEM PEKĠN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi BESTE GÜNDOĞDU ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ATAKAN KARADUMAN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe AYġE YILMAZ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EGEMEN MEYVACI GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ZĠYA CANDAN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat NUR ĠZEL ATAMAN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ASLI ERCĠLĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi (Ġngilizce) MUHAMMET FATĠH DEMĠR GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ Askeri Tıp Fakültesi FERHAT DEMĠR GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ Askeri Tıp Fakültesi LEVEND KARAÇOBAN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi/Tıp YONCA BÜKE SEYMEN HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) GÖKÇEN DURGUT ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) CANSIN YÜCETÜRK ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme-Ekonomi (Ġngilizce) (%50 Burslu) ERSEL ÇAKIR ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (Ġngilizce) (Tam Burslu) HAZAL TANRIKULU ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi NUR SERENAY ÖCAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (Tam Burslu) DĠLARA ġenbġlgġn ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Medya ve ĠletiĢim Sistemleri (Ġngilizce) (%50 Burslu) MUHAMMED AYTEK ERDEM ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ġngilizce) (%50 Burslu) SĠREL TOMA ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme Mühendisliği

3 GÜVEN GÖRKEM SONAKIN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği BARIġ AĞACAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Mühendisliği (Ġngilizce) UMUT CAN MAÇOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Denizcilik Fakültesi/Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği ERDEM YÜKSEL ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği SĠNAN KÜPELĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Mühendisliği (Ġngilizce) ASYA ECE UZMAY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı (Ġngilizce) AHMET ONUR ÇETĠN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği HAKAN YÖRÜK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ġngilizce) CANER ÖZKAYMAK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgisayar ve BiliĢim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) OSMAN CĠHAN KILINÇ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgisayar ve BiliĢim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) ALĠ BÜYÜKOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği CEM ÇĠMEN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği METE KEMERTAġ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği CEM ERSOY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol Mühendisliği SĠNAN FIRAT KÖYMEN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Mühendisliği (Ġngilizce) GÜLEYCAN LUTFULLAHOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ġngilizce) ġeyma DEMĠRTAġ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠnĢaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği (Ġngilizce) NAZ ALTAY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠnĢaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (Ġngilizce) BURCU ÇAKMAK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ORHUN AġKIN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ERHAN ġahġn ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ECEM YASEMĠN TĠTĠZ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda Mühendisliği (Ġngilizce) MELTEM AKKULAK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği BERKAY FAHRETTĠN TÜRKKAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği CAN ÖZNUR ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Maden Fakültesi/Maden Mühendisliği (Ġngilizce) CEM KALAFAT ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Ġmalat Mühendisliği (Ġngilizce) ERTUNÇ KURALAY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği BATUHAN ARAS ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği CAN GÖKSU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği ORHAN ARSLAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ġngilizce) ZEYNEP EZGĠ DEMĠRCĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Ġç Mimarlık SEVĠM ECE ELEMEN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Ġç Mimarlık ZEYNEP ġġma ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Ġç Mimarlık ULAġ YÜCEPUR ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Mimarlık TUNÇ EREN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Mimarlık

4 ĠREM HACISAFFET ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (Ġngilizce) DENĠZ GÜLDÜRMEZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Edebiyat Fakültesi/Felsefe (ĠÖ) BATUHAN BĠLEYCĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ CerrahpaĢa Tıp Fakültesi/CerrahpaĢa Tıp SĠBEL AKER ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi TUĞÇE CECELOĞLU ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi AġKINNUR UYGUN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi BERFU DĠNÇOK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Edebiyat Fakültesi/Ġngiliz Dili ve Edebiyatı MEHMET GÜRKAN ÇINAR ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi YASEMĠN YALÇIN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi SELĠN YANGÖZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisat Fakültesi/Ġktisat (Ġngilizce) SÜREYYA MELĠKE TOPARLAK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġstanbul Tıp Fakültesi/Ġstanbul Tıp BERAT YUNUS ĠPEK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği BELGĠN KAYACAN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği OZAN GÜMRÜKÇÜ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler MUHAMMED ULUĞBEY YEGEN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Veteriner Fakültesi ÖMER AKAY KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SUNA ARAT KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi MELĠKE PELĠN ÖZDOĞRU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SELĠN GÜNDÜZ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi ONAT ĠSKENDERKAPTANOĞLU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ILGIN KAL KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği YASEMĠN SERT KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi FERAZ KĠAN KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (%50 Burslu) ĠREM ARICI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 Burslu) MELĠS HASANOĞLU KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (%50 Burslu) ASENA EMĠR MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi BEYZA ÜNAL MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi (Ġngilizce) RECEP BAġAR KIRAÇ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi ġahġka SAYMAN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi MELĠKġAH DEMĠREL MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi MEHMET ALP ÇOLPAN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ) MELĠSA KARAKAYA MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) BETÜL TEKĠN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (ĠÖ) OLCAYTO OCAK MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Tıp Fakültesi (Ġngilizce) ÖMER CAN UÇAN OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (Tam Burslu)

5 AYSU TANRIVERMĠġ ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi AYCAN SUYABATMAZ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat RÜġTÜ EMRE AKSOY ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji CEM BATUHAN BERKOL ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji CANSU YAVUZOĞLU ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji SELAY ġeftalġ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji ORHAN ÖZTÜRK ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ONUR ARKIġ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat OĞUZHAN ÖZTOPRAK ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SELÇUK ENER ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği AHMET GÖGEBAKAN ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği GĠZEM PEKGĠL ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği FULYA ERDEM ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği ECEM YELEKLĠ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği OZAN ÖZDEMĠR ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DOĞU HAZAR KENAR ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği ARDA BALCI ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği BARIġ CAN EFE ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği MÜCAHĠT AYBULUT ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ KUZEY KIBRIS KAMPUSU /ĠnĢaat Mühendisliği (%25 Burslu) BETÜL KÜBRA ARSLAN ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (Tam Burslu) GÜNEġ GÜLBĠTER ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (Tam Burslu) ELĠF ECEM ÖZKAN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) HAZAL BULUTTEKĠN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%25 Burslu) CANSIN SEVĠNÇ SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) MURAT TANSAN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) GÖKÇE SOLAKOĞLU SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) YASĠN CAN SARIKAYA SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ZEYNEP YÜCEL SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ONUR ACUN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) OZAN TOYRAN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ANIL BAKKALOĞLU SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ÖYKÜ ELMAS SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) HAMDĠ TÖREHAN ġahġn SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) SEDA SARIKAYA SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ĠREM DENĠZ ÇAKIROĞLU SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (Tam Burslu)

6 ĠREM TOPRAK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi ECE BURÇAK KÖMÜRATEġ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi GURUR NAR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SONER ÇAKIR TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ Hava UlaĢtırma Fakültesi/Pilotaj (Tam Burslu) HAMĠDE GÜL IġIK ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi VAROL DENĠZ ÖZKAN VĠLLANOVA UNĠVERSĠTY (USA)/ Ġktisat CEM AÇAR YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi BAġAK DAĞDEMĠR YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi CEYDA AYLA BIYIKLI YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi NAZ TEKNECĠ YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi MUHLĠSCAN BARUTÇU YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) NAZLIDENĠZ DOĞAN YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi MELĠS KETENCĠ YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SERHAT ÜNAL YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği AYBERK ĠġÇĠ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği ONUR ERDALLI YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ALP ERTUNGA EYÜPOĞLU YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik ARZU KARAMUSTAFA YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği EMRE OKUR YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği MĠNE ÇELĠK YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği GÖZDE DĠNÇOK YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği ECE HALĠFEOĞLU YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği FEYTULLAH YĠĞĠT YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği CAN AKGÜN YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ) BURCU YAMAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ 2013 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİM İSİM LİSTESİ

AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ 2013 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİM İSİM LİSTESİ VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ 013 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİM İSİM LİSTESİ 1. Adı Soyadı Program Adı ASENA GÜLġAH ĠġBĠTĠREN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim- Tercümanlık (Türkçe-Almanca-Ġngilizce)

Detaylı

DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ 2014 2015 MEZUNLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ 2014 2015 MEZUNLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SIRA NO KĠMLĠK BĠLGĠ DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ 2014 2015 MEZUNLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI KAZANDIĞI ÜNĠVERSĠTE / FAKÜLTE / BÖLÜM 1. Merve SABĠR ġġfa ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

TC BAHÇELİEVLER ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

TC BAHÇELİEVLER ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ TC BAHÇELİEVLER ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yıl Puan Puanı 2013 50824213476 ĠZEL TAYLAN 110110146 YILDIZ TEKNĠK ()/Ġktisadi ve Ġdari

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ AD/SOYAD ESMA ZENBĠLLĠ TANER BARAN OZAN SATAR KEVSER CÜRE BERKAY ÖZEN HÜRREM ĠLAY YORULMAZ BARIġ

Detaylı

S.NO Adı Soyadı Program Adı

S.NO Adı Soyadı Program Adı S.NO Adı Soyadı Program Adı 1 VOLKAN AYDIN CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 AYġENUR BAKICI ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Meslek

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ LYS 2012 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI CANBERK ÇETİN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik YAĞMUR BAŞ BOĞAZİÇİ

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ LYS 2012 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI CANBERK ÇETİN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik YAĞMUR BAŞ BOĞAZİÇİ KADIKÖY ANADOLU LİSESİ LYS 2012 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI CANBERK ÇETİN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik YAĞMUR BAŞ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya DENİZ YÜZAK

Detaylı

Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2

Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2 Adı Program Adı OBP YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 445,2 ELĠF PEKER ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik 444,25 MELĠKE BAġGÖZE

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2014 YGS-LYS BAŞARI ANALİZİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2014 YGS-LYS BAŞARI ANALİZİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgükkasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ Mavi Anfi 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret 2. ALĠYENUR DEMĠROĞLU 20102903079 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

Detaylı

GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SIRA NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE ADI YERLEŞTİĞİ PROGRAM ADI 1. MUHAMMED BURAK ALVER GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) 2. İBRAHİM FURKAN KOÇAK

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp OZAN KAZANCI İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

Tablo-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

Tablo-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik YGS-2 3 0 --- --- 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm. 3 HAFİZE KÖSE ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm. 3 HAFİZE KÖSE ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm 1 EYLÜL YAĞMUR 2 HİLAL ÇÖKLÜ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)//Tıp

Detaylı

Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları OBK OBK 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik YGS-2 154 154 331,66962 393,74363 285,84291 308,37846 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Turizm

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 2012 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 2012 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI EDİRNE SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 2012 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Sıra No Adı Soyadı Program Adı SAĞLIK BÖLÜMLERİ 1. BURAK GÖK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp 2. AYŞE NUR GÖKKAYA

Detaylı

AHMET ALPER DİNÇER ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU 2014-2015 MEZUNLARIMIZ VE KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER

AHMET ALPER DİNÇER ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU 2014-2015 MEZUNLARIMIZ VE KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER S. N ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE VE PROGRAM ADI 1 AHZUCAN GERBAGA ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji 2 ALİ ALPEREN GENCEL 3 ALİ ALPSOY TERCİH YAPMADI 4 ALİ HAKAN İSLAM TERCİH YAPMADI 5 ALMİNA

Detaylı

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ 2012 LYS SONUÇLARIMIZ S.No Adı Soyadı ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ 2012 LYS SONUÇLARIMIZ S.No Adı Soyadı ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ KADİR HAS ANADOLU LİSESİ 2012 LYS SONUÇLARIMIZ S.No Adı Soyadı ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ 1 HANDE YELGEN ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 2 HANDE KÜÇÜKKAYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KARTAL ANADOLU LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

KARTAL ANADOLU LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ KARTAL ANADOLU LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI PROGRAM ADI 1 ÖMER FURKAN ATA 2 OSMAN FARUK KARATAŞ 3 MERVE BAYRAM 4 EZGİ BİRER İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI BAŞVURU FORMMU ANABİLİM DALI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI BAŞVURU FORMMU ANABİLİM DALI: UYGULAMA DERSİNİN ADI: FBÖ 402-01 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI 1 Zeki BAYRAM/ Yrd.Doç.Dr. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 1 BEYTEPE ORTAOKULU ÇANKAYA 1 20915372054 CANSU AK 2 16360834360 BÜġRA ARSLAN 3 39493317784

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 1 Matematik-Bilgisayar 200822004 Ayça ARSLAN 2 3,51 % 50 2 Matematik-Bilgisayar 200722010 Edanur BAYAM 3 3,00 % 20 3 Matematik-Bilgisayar 200722038 Hümeyra SATOĞLU 3 3,11 % 20 4 Matematik-Bilgisayar 200722045

Detaylı

SIRA NO. SINAV SALONU SINAV SÜRESİ ÖĞR. NO. ADI SOYADI BÖLÜMÜ

SIRA NO. SINAV SALONU SINAV SÜRESİ ÖĞR. NO. ADI SOYADI BÖLÜMÜ İKÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS VE ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI SALON VE SAAT BİLGİSİ (11.09.2014 - ATAKÖY KAMPÜSÜ) ÖĞRENCİ NUMARASINA GÖRE SIRALI LİSTE SIRA

Detaylı

1 AHMET ÖZDEMİR. 2 AHMET SARICA BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık 3 AHMET TOLGA GEMİCİ

1 AHMET ÖZDEMİR. 2 AHMET SARICA BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık 3 AHMET TOLGA GEMİCİ Kimlik Bilgi 1 AHMET ÖZDEMİR Program Adı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat 2 AHMET SARICA BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık 3 AHMET TOLGA GEMİCİ

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

Pedagojik Formasyon Dersinin alındığı dönemde MEB e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmenlik 2 Sosyoloji Bölümü SEMANUR UZUN

Pedagojik Formasyon Dersinin alındığı dönemde MEB e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmenlik 2 Sosyoloji Bölümü SEMANUR UZUN SN Kayıtlı Olduğu Program TC Kimlik Ad Soyad AÇIKLAMA 1 Matematik Bölümü 49144766472 MEHMET GENCER KAMĠLOĞLU özel 2 Sosyoloji Bölümü 64393319682 SEMANUR UZUN 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 49975837822

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri 007 ÖSS SONUÇLARI Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri SAY EA- Öğrenci Sayısı Ortalama,9,8 En Düşük Puan 0,90 8,68 En Yüksek Puan 7, 6,0 Öğrencilerinin Yerleştirildikleri

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Bilgisayar Mühendisliği 2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) DOĞU AKDENĠZ Üniv. Özel MF-4 DOĞUġ Üniv. (Ġng.) Özel MF-4 FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (%25 B.) Özel MF-4 FATĠH Üniv. Özel

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910399 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik 4 MF-4 10 10 232 275 535,458 4 1 2 3, 15, 17, 28, 142 202110426 ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT Üniv. (ANKARA) Elektrik-Elektronik

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Mühendisliği 7

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Mühendisliği 7 Sn Adı Soyadı Kazandığı Üniversite ve Programı 1 MATHIS ORHAN BALCIOĞLU- FRANSA SCIENCES PO. (BURSLU) ROBERT (İngilizce-Almanca-Fransızca) 2 GAMZE ESİN AKŞAKAR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ALTINDAĞ/MEHMET ALİ-HASAN COŞKUN ANADOLU LİSESİ 2015 LYS SONUÇ LİSTESİ

ALTINDAĞ/MEHMET ALİ-HASAN COŞKUN ANADOLU LİSESİ 2015 LYS SONUÇ LİSTESİ SADETTİN KALENDEROĞLU GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)/Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) ŞEYMA NUR YÜCEL İREM YILMAZ ZEYNEPNUR BARAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MALTEPE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MALTEPE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MALTEPE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Ad Soyad 1 SIDDIKA KARAKETİR 2 SARPKAN ÖZCAN 3 OĞULCAN ERDEN 4 AHMET KARA 5 AHMET

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Üniversiteye Yerleşen Öğrenci Listesi

Eğitim-Öğretim Yılı Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Üniversiteye Yerleşen Öğrenci Listesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Üniversiteye Yerleşen Öğrenci Listesi Sıra Adı Soyadı Yerleştiği Program Adı 1 ĠSMAĠL OYTUN AKPINAR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)//Tıp

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTE BAŞARISI. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu)

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTE BAŞARISI. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTE BAŞARISI İPEK İBİCİOĞLU SELİN ALARA BİLGİN UTKU SAYILAN BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) MEF

Detaylı

14 ÖMERÜL FARUK TAVLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ//Eczacılık Fakültesi

14 ÖMERÜL FARUK TAVLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ//Eczacılık Fakültesi Sıra Adı Soyadı Program Adı 1 MERT GENCER KOÇ ÜNİVERSİTESİ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 2 MERVE AYLİN KÜÇÜK ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi 3 FURKAN PAMUK

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER SIRA Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABDULMELİK TOPTAŞ ONUR POLAT Mimarlık Maliye ULUDAĞ

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE / BÖLÜM. OZAN TÜRK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)//Eczacılık Fakültesi

ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE / BÖLÜM. OZAN TÜRK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)//Eczacılık Fakültesi ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE / BÖLÜM OZAN TÜRK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)//Eczacılık Fakültesi MERVE SAYIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye HİLAL GÜRSOY

Detaylı

ADI SOYADI UNİVERSİTE BÖLÜMÜ

ADI SOYADI UNİVERSİTE BÖLÜMÜ ADI SOYADI UNİVERSİTE BÖLÜMÜ NURSENA ÖZKESKİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YUNUS EMRE ALBAYRAK İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

NO ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

NO ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM NO ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM 1 ELİF BEYZA YILMAZ T.O.B.B TIP FAKÜLTESİ (TAM BURSLU ) 2 SENA AYDOĞMUŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ( ÇAPA ) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖYKÜ ÖCAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

75. YIL ANADOLU LİSESİ ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLAR (2015) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

75. YIL ANADOLU LİSESİ ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLAR (2015) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji 75. YIL ANADOLU LİSESİ ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLAR (2015) FURKAN MERTCAN AVCI İLAY ZEYNEP ALPAY BAŞAK BARUTCU CANBERK ÇELİK ÇAĞLA SİPAHİOĞLU EGE BARTU KURTARAN TOPRAK OBA TAN TUNCER ASLI DENİZ UĞUR DOĞUKAN

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 LYS YERLEŞME SONUÇLARI

SÂMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 LYS YERLEŞME SONUÇLARI SÂMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 LYS YERLEŞME SONUÇLARI SIRA ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM 1 KUDRET PETEK KAYA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ //Tıp Fakültesi 2 ELİF KANBAY ABANT İZZET

Detaylı

Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları

Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları SINIF YERLEŞEN YERLEŞMEYEN YÜZDE A 22 7 75,86207 A B 23 4 85,18519 B C 21 4 84 C D 25 5 83,33333 D E 23 5 82,14286 E F 17 2 89,47368 F G 19

Detaylı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı GEBZE ANADOLU LİSESİ 04 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı Sıra No Toplam Kazanan Program Adı Kazanan 8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 5 Makine Mühendisliği (İÖ) 7

Detaylı

2015-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2015-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük lar 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 13 13 272,52396 287,95478 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BURSA İMKB GÜRSU ANADOLU LİSESİ 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

BURSA İMKB GÜRSU ANADOLU LİSESİ 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BURSA İMKB GÜRSU ANADOLU LİSESİ 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.No Adı - Soyadı Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı YerleĢtiği Tercih Sırası Puan Türü Puan OBP

Detaylı

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI Öğrenci sayısı % oranı MEZUN ÖĞRENCİ 86 YERLEŞEN ÖĞRENCİ 78 90,69 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ 8 TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞEN ÖĞR 64

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ GRUP ADI: MATEMATĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ - 1 UYGULAMA OKULU: ĠSTĠKLAL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ DANIġMAN ÖĞRETĠM ÜYESĠ: Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 MÜKERREM ġen

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

2014 Lisans Yerleştirme Sonuçlarımız

2014 Lisans Yerleştirme Sonuçlarımız 2014 Lisans Yerleştirme Sonuçlarımız S.N ADI SOYADI PROGRAM ADI P. T 1 KERİM ALTAR BAŞ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)//Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 2 ALPER YATAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)//Tıp

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2013 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MEZUNLARIMIZ

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2013 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MEZUNLARIMIZ ADEM ÇALANER ERHAN CAN ÖZCAN BEGÜN ÜNAL TUĞBERK BAŞTEPE İDRİS AKDENİZ ESRA KARAKÖSELİ SIRMA KAFA T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2013 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2012 2013 MEZUNLARIMIZ BOĞAZİÇİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık SEÇİL ÖZEN EBRU YILMAZ BEYZA YETİK AYŞE ÇİÇEK SİNEM DOKUR MERT KURTULUŞ KÜBRA AYYILDIZ İPEK GARİP EDANUR TUTUMLU MUSTAFA KOCATÜRK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

Tercih Puan Sıra Kimlik No Adı Soyadı Yerleştiği Program Puanı Sırası Türü

Tercih Puan Sıra Kimlik No Adı Soyadı Yerleştiği Program Puanı Sırası Türü Sıra Kimlik No Adı Soyadı Yerleştiği Program Tercih Sırası Puan Türü Puanı 1 53620128524 AHMET BAHRİ AKAL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İşletmecilik Meslek Yüksekokulu/Hava Lojistiği (%50 Burslu) 1 YGS-6

Detaylı

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI sıra şube AD- SOYAD: ÜNİVERSİTE: BÖLÜM: no: adı: 1 11A ALİ İBRAHİM BOSTANCIOĞLU ODTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 11A KENAN BARIŞ BİNGÜL

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİKLERİ ÜNİVERSİTE ve FAKÜLTELER

2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİKLERİ ÜNİVERSİTE ve FAKÜLTELER 2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİKLERİ ÜNİVERSİTE ve FAKÜLTELER Adı Soyadı Program Adı ALİ PINAR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

Yerleştiği Tercih Sırası. Fakülte/MYO Adı. Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

Yerleştiği Tercih Sırası. Fakülte/MYO Adı. Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ( - ADAPAZARI) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Sayfa : Ad Soyad Yerleştirme Dönemi Program Kodu Program

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı BARIŞ KARASU BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Program Kodu 200910027 Program BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Program Kodu BARIŞ KARASU 200910027 Program BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp

Detaylı

2012 ÖSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2012 ÖSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2012 ÖSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM ALİ DANYAL CÖMERT ADEM ÖZDEMİR METİN ANIL YİĞİT CEREN ÖNAL HASAN BURAK DOĞAROĞLU ERDEM EFE DENİZ SİNEM GÜZELYÜZ ASLI UĞUR KARAKÜÇÜK MAZLUM FIRAT

Detaylı

2015-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2015-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 1 1 271,03711 271,03711

Detaylı

Öğrencinin Adı ve Soyadı YERLEŞTİĞİ PROGRAM TERCİH PUAN

Öğrencinin Adı ve Soyadı YERLEŞTİĞİ PROGRAM TERCİH PUAN Öğrencinin Adı ve Soyadı YERLEŞTİĞİ PROGRAM TERCİH PUAN MEHMET BERK TAKIM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 1 MF4 544,13563 MUSTAFA ÖZGÜN

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA SIRA NO SINIFI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM AÇIKLAMA 1 12 FEN A GİZEM SELVİ KOÇ MÜHENDİSLİK 2 12 FEN A MEHMET ALP DÜRÜST İKTİSAT 3 12 FEN A MELİS KATIRCIOĞLU KOÇ MÜHENDİSLİK 4 12 FEN A ENGİN US

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK HUKUK MÜHENDİSLİK

DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK HUKUK MÜHENDİSLİK Okulumuz LEVENT AYDIN ANADOLU LİSESİ öğrencilerinin 2014 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) nda göstermiş oldukları başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutlar, emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz

Detaylı

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 GİZEM ERDURAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2 SAFİYE MERVE ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM YILI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 2011 ÖSYS YERLEŞME DURUMLARINI GÖSTERİR TABLO

EĞİTİM YILI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 2011 ÖSYS YERLEŞME DURUMLARINI GÖSTERİR TABLO 00-0 EĞİTİM YILI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 0 ÖSYS YERLEŞME DURUMLARINI GÖSTERİR TABLO FNA 609 MELİKE BODUR FNA 6 HASAN ÖZDEMİR FNA 6 AYDAN AYDOĞAN FNA 65 ALEV GÖZDE HÜNER FNA 66 DOĞAN EGE AYDIN FNA 67

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR TAYLAN ÖZONUK ELİF TUĞÇE ÜNALAN KORER ÖZDERVİŞOĞLU NAZ SÜRÜCÜ ÖZGÜR YAĞBASAN ELİF ŞAHSUVAROĞLU ÖZLEM AYDOĞAN

Detaylı

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir.

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik 1 DORUK ATAKAN ERKEK Diğer Diğer Evet var Hayır 134,89600 134,74185 175,63164 173,70889 162,20030 146,42115 2 ENES POLAT ERKEK Diğer Diğer Hayır yok Hayır 208,12473 200,62054 300,30332 302,26344 274,64400

Detaylı

2015 ÖSYM Sonuçları MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2015 ÖSYM Sonuçları MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 ÖSYM Sonuçları YAREN KERPİÇ İPEK POURALİZADEH AYCA SEDEF ÖYKÜ YALÇINKAYA SESİL KAPRİLYAN KAREN YAĞSIZOĞLU BİLGE YAŞAR DENİZ TOK SELEN İLKBAĞ FEHMİ CAN GÖREN HAZAL AKŞENER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 AYLA FASIL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi 2 SERHAT AYLA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Tıp Fakültesi 3 TUĞBA DAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi

Detaylı

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim-Öğretin Yılı Güz Yarıyılı. Mimarlık (İngilizce) ÇAP

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim-Öğretin Yılı Güz Yarıyılı. Mimarlık (İngilizce) ÇAP Mimarlık (İngilizce) ÇAP 1 1201010023 Fehim ÇANKIR Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Kabul Edildi Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği ÇAP 1 1101050013

Detaylı

İlk Üç Taksit (Ekim-Kasım- Aralık ) KATKI PAYI TOPLAMI (%75 BURSLU) KATKI PAYI TOPLAMI (%25 BURSLU) KATKI PAYI TOPLAMI (%50 BURSLU)

İlk Üç Taksit (Ekim-Kasım- Aralık ) KATKI PAYI TOPLAMI (%75 BURSLU) KATKI PAYI TOPLAMI (%25 BURSLU) KATKI PAYI TOPLAMI (%50 BURSLU) ÜNİVRESİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 667 SAYILI KHK GEREĞİ ÖSYM'CE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN VE ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ SIRA NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÖĞRETMEN LİSESİ) 2015 ÜNİVERİSTEYE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÖĞRETMEN LİSESİ) 2015 ÜNİVERİSTEYE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SIRA NO ADI - SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERİSTE/FAKÜLTE/BÖLÜM TERCİH SIRASI 8 9 0 CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ÖĞRETMEN LİSESİ) 0 ÜNİVERİSTEYE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ELĠF NUR OKTAR ELĠFNUR IġIK EMĠNE

Detaylı

MUHAMMET KADİR KARAMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

MUHAMMET KADİR KARAMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Adı Soyadı Program Adı CİHAT ŞİMŞEK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık MUHAMMET KADİR KARAMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) MÜCAHİT ŞİMŞEK MİMAR SİNAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARDA KIRKAĞAÇ T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ GÖKBERK ÖZSOY HİLAL DEMİR MEHMET YILDIRIM İLAYDA CUMA BUKET KAYA ARZU ALPAN EGE ERDEM ALİ SERHAT

Detaylı

Yerleştiği Alan/Yabancı Dil. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/İngilizce 72 74, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/İngilizce 71 75,

Yerleştiği Alan/Yabancı Dil. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/İngilizce 72 74, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/İngilizce 71 75, Bayrampaşa Terazidere Prof.Ibrahim Ve Feti Pirlepeli Mesleki Ve Müdürlüğü Başarı GÖKBERK SARILGAN OĞUZHAN DÖNMÜŞ BURAK YAMAN BATUHAN IŞIK BERKAY ÖZGÜR MEHMET ENES DUYU SAMET KABATAŞ GÖRKEM OKUDUCU CELAL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANAN VE KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLER (KURUMLARARASI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANAN VE KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLER (KURUMLARARASI) KABUL EDİLEN 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA Betül Fahriye BALLI Ġslam GÜNDÜZ Tarık ÇAKIR Ebru KOCAZEYBEK Mehmet CURUN Doğan AKSIN Ġrem CANVER GümüĢhane Üniversitesi/ġiran Mustafa Beyaz

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU SIRA NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 1 Beril POLAT FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME DURUMU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ- JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

Detaylı

2015 ÜNİVERSİYE YERLEŞENLER

2015 ÜNİVERSİYE YERLEŞENLER Okul No 2015 ÜNİVERSİYE YERLEŞENLER Ad Soyad Program Ad 1 TUĞÇE GÜLTEPE ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Tıp Fakültesi 2 FATMA NUR TAMAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 214 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI OKUL BİRİNCİSİ: AYÇA TAKMAZ Yerleştiği Yükseköğretim Programının Adı BİLKENT Elektrik Elektronik Mühendisliği (İNGİLİZCE) Kodu Tercih Sırası Yerleşme Türü

Detaylı

2014 LYS BAŞARILARIMIZ

2014 LYS BAŞARILARIMIZ ANKARA KOCATEPE MİMAR KEMAL ANADOLU LİSESİ Öğrenci Sayısı: 156 Kazanma Oranı: %100 Yerleşme Oranı: %74 2014 LYS BAŞARILARIMIZ ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE / BÖLÜM 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)//Eczacılık

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

İÇEL ANADOLU LİSESİ 2017 ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ SIRA NO ADI-SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 MUSTAFA KEMAL KARA HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp 2

İÇEL ANADOLU LİSESİ 2017 ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ SIRA NO ADI-SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 MUSTAFA KEMAL KARA HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp 2 İÇEL ANADOLU LİSESİ 2017 ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ SIRA NO ADI-SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 MUSTAFA KEMAL KARA HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp 2 HAYDAR ġendur YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp 3 BURAK ÇOPUR

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı