KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi"

Transkript

1 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi CANDAN YETER ÇETĠNKAYA ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi CEREN ALKAN BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ġngilizce) (%50 Burslu) BAHRĠ TUĞCAN KOLBAġ BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi (Ġngilizce) (Tam Burslu) ANIL ÖZTATAR BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Reklamcılık (Ġngilizce) BARIġ KOCAMAN BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) BURAK BAġLIK BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MEHMET KELLECĠ BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (%50 Burslu) ERAY KALFAOĞLU BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Teknoloji ve ĠĢletmecilik Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (%50 Burslu) ÇAĞLA GÜN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler GÜNEY DEMĠR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret GÖKHAN SAĞDIÇ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya MEHMET CAN YAġAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ESAT ERDEM EYGĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği CEMRE CEMRĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe MERT ERGEN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SELEN ÇETĠN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik ELĠF MERVE YEGENOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik MEHMET OĞUZHAN OKUMUġ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji AYġE BEGÜM GÜRKAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji BÜKE DOĞRUOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji SEVGĠHAN ORUÇOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji GÖKÇE BÜYÜKBAYRAK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji ĠREM KARADAġ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih ASLIHAN AKDENĠZ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ELĠF HANDE ÖZEN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ĠBRAHĠM CANDAġ TORUN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat MELĠH ÇELĠK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ALĠ AKSAKAL BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ZEHRA SOYSAL BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme GÖZDE ORAL BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme ALĠ KARAKUġ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme SAĠME ÖZBEN HAFIZ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme

2 BURCU ÖZDEMĠR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler AYġE ELĠF ERTÜRK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler MERĠSA BAHAR ġahġn BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler MERT ĠMRE BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği EFE ERÇETĠN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ELĠF CANSU AKOĞUZ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği GÖRKEM OKUDAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği OĞUZ ANILDI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği OĞUZHAN YAġAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ĠĢletmeciliği CAFER BERK GÜNGÖR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ĠĢletmeciliği CAN ARSLAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret FAZLICAN BOZMAOĞLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret DĠNÇOL ORUÇ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim BiliĢim Sistemleri BEREN SU KALES BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim BiliĢim Sistemleri ERGÜN BÖKE CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi GÖRKEM PEKĠN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi BESTE GÜNDOĞDU ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ATAKAN KARADUMAN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe AYġE YILMAZ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EGEMEN MEYVACI GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ZĠYA CANDAN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat NUR ĠZEL ATAMAN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ASLI ERCĠLĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi (Ġngilizce) MUHAMMET FATĠH DEMĠR GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ Askeri Tıp Fakültesi FERHAT DEMĠR GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ Askeri Tıp Fakültesi LEVEND KARAÇOBAN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi/Tıp YONCA BÜKE SEYMEN HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) GÖKÇEN DURGUT ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) CANSIN YÜCETÜRK ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme-Ekonomi (Ġngilizce) (%50 Burslu) ERSEL ÇAKIR ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (Ġngilizce) (Tam Burslu) HAZAL TANRIKULU ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi NUR SERENAY ÖCAL ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (Tam Burslu) DĠLARA ġenbġlgġn ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Medya ve ĠletiĢim Sistemleri (Ġngilizce) (%50 Burslu) MUHAMMED AYTEK ERDEM ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ġngilizce) (%50 Burslu) SĠREL TOMA ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme Mühendisliği

3 GÜVEN GÖRKEM SONAKIN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği BARIġ AĞACAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Mühendisliği (Ġngilizce) UMUT CAN MAÇOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Denizcilik Fakültesi/Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği ERDEM YÜKSEL ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği SĠNAN KÜPELĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Mühendisliği (Ġngilizce) ASYA ECE UZMAY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı (Ġngilizce) AHMET ONUR ÇETĠN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği HAKAN YÖRÜK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ġngilizce) CANER ÖZKAYMAK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgisayar ve BiliĢim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) OSMAN CĠHAN KILINÇ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgisayar ve BiliĢim Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) ALĠ BÜYÜKOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği CEM ÇĠMEN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği METE KEMERTAġ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği CEM ERSOY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol Mühendisliği SĠNAN FIRAT KÖYMEN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Mühendisliği (Ġngilizce) GÜLEYCAN LUTFULLAHOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ġngilizce) ġeyma DEMĠRTAġ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠnĢaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği (Ġngilizce) NAZ ALTAY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠnĢaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (Ġngilizce) BURCU ÇAKMAK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ORHUN AġKIN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ERHAN ġahġn ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği ECEM YASEMĠN TĠTĠZ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda Mühendisliği (Ġngilizce) MELTEM AKKULAK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği BERKAY FAHRETTĠN TÜRKKAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği CAN ÖZNUR ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Maden Fakültesi/Maden Mühendisliği (Ġngilizce) CEM KALAFAT ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Ġmalat Mühendisliği (Ġngilizce) ERTUNÇ KURALAY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği BATUHAN ARAS ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği CAN GÖKSU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği ORHAN ARSLAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ġngilizce) ZEYNEP EZGĠ DEMĠRCĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Ġç Mimarlık SEVĠM ECE ELEMEN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Ġç Mimarlık ZEYNEP ġġma ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Ġç Mimarlık ULAġ YÜCEPUR ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Mimarlık TUNÇ EREN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi/Mimarlık

4 ĠREM HACISAFFET ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (Ġngilizce) DENĠZ GÜLDÜRMEZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Edebiyat Fakültesi/Felsefe (ĠÖ) BATUHAN BĠLEYCĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ CerrahpaĢa Tıp Fakültesi/CerrahpaĢa Tıp SĠBEL AKER ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi TUĞÇE CECELOĞLU ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi AġKINNUR UYGUN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi BERFU DĠNÇOK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Edebiyat Fakültesi/Ġngiliz Dili ve Edebiyatı MEHMET GÜRKAN ÇINAR ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi YASEMĠN YALÇIN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi SELĠN YANGÖZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisat Fakültesi/Ġktisat (Ġngilizce) SÜREYYA MELĠKE TOPARLAK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġstanbul Tıp Fakültesi/Ġstanbul Tıp BERAT YUNUS ĠPEK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği BELGĠN KAYACAN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği OZAN GÜMRÜKÇÜ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler MUHAMMED ULUĞBEY YEGEN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Veteriner Fakültesi ÖMER AKAY KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SUNA ARAT KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi MELĠKE PELĠN ÖZDOĞRU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SELĠN GÜNDÜZ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi ONAT ĠSKENDERKAPTANOĞLU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ILGIN KAL KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği YASEMĠN SERT KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi FERAZ KĠAN KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (%50 Burslu) ĠREM ARICI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 Burslu) MELĠS HASANOĞLU KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (%50 Burslu) ASENA EMĠR MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi BEYZA ÜNAL MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi (Ġngilizce) RECEP BAġAR KIRAÇ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi ġahġka SAYMAN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi MELĠKġAH DEMĠREL MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi MEHMET ALP ÇOLPAN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ) MELĠSA KARAKAYA MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) BETÜL TEKĠN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (ĠÖ) OLCAYTO OCAK MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Tıp Fakültesi (Ġngilizce) ÖMER CAN UÇAN OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (Tam Burslu)

5 AYSU TANRIVERMĠġ ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi AYCAN SUYABATMAZ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat RÜġTÜ EMRE AKSOY ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji CEM BATUHAN BERKOL ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji CANSU YAVUZOĞLU ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji SELAY ġeftalġ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji ORHAN ÖZTÜRK ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ONUR ARKIġ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat OĞUZHAN ÖZTOPRAK ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SELÇUK ENER ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği AHMET GÖGEBAKAN ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği GĠZEM PEKGĠL ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği FULYA ERDEM ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği ECEM YELEKLĠ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği OZAN ÖZDEMĠR ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DOĞU HAZAR KENAR ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği ARDA BALCI ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği BARIġ CAN EFE ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği MÜCAHĠT AYBULUT ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ KUZEY KIBRIS KAMPUSU /ĠnĢaat Mühendisliği (%25 Burslu) BETÜL KÜBRA ARSLAN ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (Tam Burslu) GÜNEġ GÜLBĠTER ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (Tam Burslu) ELĠF ECEM ÖZKAN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) HAZAL BULUTTEKĠN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%25 Burslu) CANSIN SEVĠNÇ SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) MURAT TANSAN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) GÖKÇE SOLAKOĞLU SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) YASĠN CAN SARIKAYA SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ZEYNEP YÜCEL SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ONUR ACUN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) OZAN TOYRAN SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ANIL BAKKALOĞLU SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ÖYKÜ ELMAS SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) HAMDĠ TÖREHAN ġahġn SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) SEDA SARIKAYA SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%50 Burslu) ĠREM DENĠZ ÇAKIROĞLU SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (Tam Burslu)

6 ĠREM TOPRAK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi ECE BURÇAK KÖMÜRATEġ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi GURUR NAR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SONER ÇAKIR TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ Hava UlaĢtırma Fakültesi/Pilotaj (Tam Burslu) HAMĠDE GÜL IġIK ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi VAROL DENĠZ ÖZKAN VĠLLANOVA UNĠVERSĠTY (USA)/ Ġktisat CEM AÇAR YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi BAġAK DAĞDEMĠR YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi CEYDA AYLA BIYIKLI YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Eczacılık Fakültesi NAZ TEKNECĠ YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi MUHLĠSCAN BARUTÇU YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) NAZLIDENĠZ DOĞAN YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi MELĠS KETENCĠ YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi SERHAT ÜNAL YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği AYBERK ĠġÇĠ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği ONUR ERDALLI YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ALP ERTUNGA EYÜPOĞLU YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik ARZU KARAMUSTAFA YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği EMRE OKUR YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği MĠNE ÇELĠK YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği GÖZDE DĠNÇOK YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği ECE HALĠFEOĞLU YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği FEYTULLAH YĠĞĠT YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği CAN AKGÜN YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ) BURCU YAMAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi

Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2

Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2 Adı Program Adı OBP YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 445,2 ELĠF PEKER ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik 444,25 MELĠKE BAġGÖZE

Detaylı

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI 2008 Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması Türkiye Birinciliği Okulumuz 01 Nisan 2008

Detaylı

Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları

Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları SINIF YERLEŞEN YERLEŞMEYEN YÜZDE A 22 7 75,86207 A B 23 4 85,18519 B C 21 4 84 C D 25 5 83,33333 D E 23 5 82,14286 E F 17 2 89,47368 F G 19

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) NESLİHAN ÜNAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) PELİN PEHLİVAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası

Detaylı

ADI SOYADI UNİVERSİTE BÖLÜMÜ

ADI SOYADI UNİVERSİTE BÖLÜMÜ ADI SOYADI UNİVERSİTE BÖLÜMÜ NURSENA ÖZKESKİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YUNUS EMRE ALBAYRAK İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)

Detaylı

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik 1 DORUK ATAKAN ERKEK Diğer Diğer Evet var Hayır 134,89600 134,74185 175,63164 173,70889 162,20030 146,42115 2 ENES POLAT ERKEK Diğer Diğer Hayır yok Hayır 208,12473 200,62054 300,30332 302,26344 274,64400

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp OZAN KAZANCI İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BURS ORANI MEZUN OLDUĞU OKUL ADA GAVREMOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk İSTEK ACIBADEM OKULLARI AHMET BUĞRA KARGIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Sıra Adı Soyadı Program Adı Tercih Sırası Puan Türü Puanı 1 TUĞÇE ÇATAL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği 2 MF-4 48524599 2 ATİLLA KURU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi

Detaylı

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 2 AÇELYA KILINÇ

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

BERFİN AKALAN 105610564 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye NİSA NUR BAŞ 206510622 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri

BERFİN AKALAN 105610564 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye NİSA NUR BAŞ 206510622 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Adı Soyadı Program Kodu Program Adı MÜCAHİT ERGÜN 110010174 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)//Tıp Fakültesi EDA POYRAZ 105610485 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 2010-2011 LYS YERLEŞME SONUÇLARI

SÂMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 2010-2011 LYS YERLEŞME SONUÇLARI SÂMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 2010-2011 LYS YERLEŞME SONUÇLARI Tercih Puan Yıl Adı Soyadı Program Adı Sırası Türü Puanı Yerleşme Türü BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey 480.32600(0,15 2011 TUBA TATLICA Eğitim

Detaylı

Adı Soyadı Yerleştiği Yüksek Öğretim Programı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu)

Adı Soyadı Yerleştiği Yüksek Öğretim Programı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) Adı Soyadı Yerleştiği Yüksek Öğretim Programı BALCA UĞUR Fakültesi/Ekonomi (%25 SABİHA SERRA TUFAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 DENİZALİ VELİ PERHAN ÜSTÜNDAĞ

Detaylı

17 Marmaris Bld Spor YAZICIOĞLU CEREN 01.01.2002 50 18 BURSA OSMANGAZĠ BLD.SK. ATASOY ASLI 01.01.2002 50

17 Marmaris Bld Spor YAZICIOĞLU CEREN 01.01.2002 50 18 BURSA OSMANGAZĠ BLD.SK. ATASOY ASLI 01.01.2002 50 1 ĠST.ENKA Zaimoğlu Derin 01.01.2001 50 2 BURSA ÖRNEK KOLEJĠ YILMAZ CEYDA 01.01.2001 50 3 ĠST.GALATASARAY Kurbanzade Zeynep 01.01.2001 50 4 ĠST.FENERBAHÇE Tuncay Zeynep 01.01.2001 50 5 ĠZMĠR IġIKKENT korkmaz

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BERKCAN ALANBAY 18 MART ÜNİ. GIDA MÜHENDİSLİĞİ ONUR ATAMAN 18 MART ÜNİ. GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ( İÖ )

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BERKCAN ALANBAY 18 MART ÜNİ. GIDA MÜHENDİSLİĞİ ONUR ATAMAN 18 MART ÜNİ. GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ( İÖ ) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BERKCAN ALANBAY 18 MART ÜNİ. GIDA MÜHENDİSLİĞİ ONUR ATAMAN 18 MART ÜNİ. GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ( İÖ ) BEGÜM İDİL BOZKURT 18 MART ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ ŞEYDA BÜYÜK ACIBADEM

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı

Adı Soyadı Program Adı Adı Soyadı Program Adı ABDULLAH NOYAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) ABDÜSSAMET FEDAKAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat

Detaylı

ÖZEL ATAYURT OKULLARI 2011 ÖSYS SONUÇLARI

ÖZEL ATAYURT OKULLARI 2011 ÖSYS SONUÇLARI ÖZEL ATAYURT OKULLARI 2011 ÖSYS SONUÇLARI SIRA ADI SOYADI ÜNİVERSİTE PROGRAM 1 BERKER BANAR BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TAM BURSLU) 2 SAMED GÜRSES İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEHMET ÇELIK ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ/ 88,268 AFYONKARAHİSAR

MEHMET ÇELIK ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ/ 88,268 AFYONKARAHİSAR AD SOYAD ÜNİVERSİTE BİRİM ADI ÖYP PUANI İL İBRAHIM YAZICI ABDULLAH GÜL MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ/ 89,712 SAMSUN GAMZE DALGIÇ ABDULLAH GÜL MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/ÇEVRE

Detaylı

BAHADIR SAĞIR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ FADİME YILMAZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET

BAHADIR SAĞIR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ FADİME YILMAZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET BAHADIR SAĞIR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ FADİME YILMAZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ FURKAN UÇAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YERLEŞTİĞİ BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YERLEŞTİĞİ BÖLÜM AYLİN ERGİN HACETTEPE ÜNİ. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ SEVDE AYDOĞAN HACETTEPE ÜNİ. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ SİM İNAL HACETTEPE ÜNİ. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI TUBA BAYRAM HACETTEPE ÜNİ. ALMANCA ÖĞR. NURULLAH

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR

2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sıralama

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BÜŞRA BURCU ŞEKER ACIBADEM ÜNİ. PSİKOLOJİ BERKAY KAYA ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ SELEN BEKEN AKDENİZ ÜNİ. TURİZM İŞLETMECİLİ(İÖ) NİHAN ZEYNEP KALAÇ

Detaylı

sıra no 1 BİLAL KAAN OTBASAN 2 RABİA NİDA ASLAN 4 FATİH ŞAMİL PAMUK 5 BURKE ÖZGEN 6 BÜŞRA DEMİRCİ 7 EFRAHİM AĞIRTAŞ 8 EMİNE GÜL YILDIZ

sıra no 1 BİLAL KAAN OTBASAN 2 RABİA NİDA ASLAN 4 FATİH ŞAMİL PAMUK 5 BURKE ÖZGEN 6 BÜŞRA DEMİRCİ 7 EFRAHİM AĞIRTAŞ 8 EMİNE GÜL YILDIZ sıra no Adı Soyadı Program Adı Fakülte 1 BİLAL KAAN OTBASAN 2 RABİA NİDA ASLAN ANADOLU BÖLÜMÜ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Tıp Fakültesi BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eczacılık Fakültesi

Detaylı

ALİM ÖZDEMİR 356.043 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Say

ALİM ÖZDEMİR 356.043 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Say ALİM ÖZDEMİR 356.043 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Say MEHMET EMRE EK 351.735 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği Say İLYAS DEMİRKIRAN 351.221

Detaylı

RECEP RAZİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

RECEP RAZİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ RECEP RAZİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ VİLDAN KELEŞOĞLU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA YAKUP ÖZKESER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK

Detaylı

ADI-SOYADI OKUL ADI FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI ABDULAZİZ KAPLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE

ADI-SOYADI OKUL ADI FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI ABDULAZİZ KAPLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE ADI-SOYADI OKUL ADI FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI ABDULAZİZ KAPLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH

Detaylı

aşağıda belirtilen gerekli evrak ve malzemeleriyle, ilgili yurt müdürlüklerinden kayıt yaptırabilirler.

aşağıda belirtilen gerekli evrak ve malzemeleriyle, ilgili yurt müdürlüklerinden kayıt yaptırabilirler. 2014-2015 Akademik Yılında Uludağ Üniversitesi Öğrenci Yurtlarına kabul edilen ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerimiz, 11 EYLÜL PERŞEMBE -12 EYLÜL CUMA MESAİ SAATLERİ ve 15 EYLÜL PAZARTESİ -16-

Detaylı