Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ. GIS VE AIS TESİSLERİNİN TEKNİK ve EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ. GIS VE AIS TESİSLERİNİN TEKNİK ve EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ VE TESİSLERİNİN TEKNİK ve EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ M.Selim TURAN* Adnan KAKİLLİ** *Endüstri Meslek Lisesi- Dicle Üni.Tek.Eğt.Fak.Elk.Bölümü, Batman ** Marmara Üni.Tek.Eğt.Fak. Elk.Böl. Göztepe/İST. 1.ÖZET Şehir merkezlerindeki nüfus artışına paralel olarak yerleşim alanları ve endüstri alanları genişlemiş, teknolojik gelişmelerin günlük yaşama yansıması paralelinde, elektrik enerjisinin toplam enerji tüketimindeki payı artmıştır. Büyük şehirlerdeki elektrik enerjisi tüketiminin artması, yüksek gerilim hatlarının ve dağıtım merkezlerinin şehir ve endüstri alanların içinde kalmasına sebep olmuştur. Artan elektrik enerjisi tüketimini karşılayacak yeni tesislerin kurulumu için kullanılacak alanlar azalmıştır. Şehirlerdeki arsa maliyetlerinin yüksek olması, yeterli arsa bulunamaması, kirlilik ve atmosferik şartlar gibi faktörler bilim adamlarını yeni çalışmalar yapmaya zorlamıştır. Bunun bir sonucu olarak da diğer sistemlere göre daha küçük alana kurulabilen ve gelişmiş koruma ekipmanlarına sahip SF 6 gaz izoleli sistemler (Gas Insulated Substation,) geliştirilmiştir. Bu çalışmada, elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımında kullanılan gaz izoleli sistemler, geleneksel tesisler ile teknik ve ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır. lerin teknik ve güvenlik bakımından üstün, ekonomik açıdan pahalı; arazinin maliyeti ve arızalardaki kayıplar da dikkate alındığında, ekonomik duruma geçtiği tespit edilmiştir. Alan olarak açık tip şalt sahalarına göre %70 daha küçük alana sığdığı bilinmektedir. ebat olarak küçük olduğundan arsa ve arazi konusunda sıkıntılı olan büyük şehirlerde çözüm olarak bina altlarına kurulabileceği gibi daha yüksek gerilimlerde de iletim yapabilme olanağı sağladığı görülmüştür. Geleneksel yani hava yalıtımlı (Air Insulated Substation,) ve trafo merkezlerinin teknik ve ekonomik olarak karşılaştırılması için Hasköy ile İsmetpaşa şalt sahaları baz alınmış ve elde edilen sonuçlar çalışmada sunularak yorum ve öneriler yapılmıştır. 441

2 2.GİRİŞ Ticari, endüstri ve şehir hayatının zorunlu bir gereği olarak, yerleşim ve endüstriyel alanların daha verimli kullanma isteği gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut durumda bina yapımı, yer altı alışveriş alanları, trafik sistemleri ve kamuya ait yapıların da dahil olduğu şehir yapılaşma faaliyetleri her geçen gün artmakta ve kullanılacak alanlar azalmaktadır. Mevcut imkan ve yapılaşma, şehirleşme sürecinin verimliliğini geliştirmeyi zorunlu kıldığından, mevcut eğilim gelecekteki şehirleşme alanlarının daha fazla genişleyeceğini ve kullanılabilecek alanların azalacağına işaret etmektedir. Genişleme ve teknolojik gelişmelerin günlük yaşama yansıması ile, elektrik enerjisinin toplam enerji tüketimindeki payı gittikçe artmaktadır. Özellikle büyük şehirlerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi yüksek gerilim hatlarının ve dağıtım merkezlerinin şehir ve endüstri alanları içinde kalmasına sebep olmuştur. Elektrik enerjisi vazgeçilmez bir enerji olup bu bağlamda bugün yaygın olarak kullandığımız elektrik enerjisinde verimliliği sağlamak, kalite ve güvenirliliği artırmak koşuluyla üretim maliyetlerini azaltmak ve sistem kayıplarını en aza indirmek, elektrik enerjisi sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde en önemli hedefler haline gelmiştir. Dünyada 1960 yılından beri kullanılan SF 6 gaz izoleli trafo merkezleri kullanılmaktadır.türkiye de ise 1980 li yılların sonuna kadar elektrik enerjisi tüketimi ve büyük şehir nüfuslarının yüksek olmaması nedeniyle bu teknolojiye ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak Son 20 yılda şehirlere olan göç, elektrik enerjisi tüketimindeki artış, yüksek gerilim iletim hatlarının şehir merkezleri ve endüstri alanları içinde kalması, güvenlik ve kullanım alanı bakımından bu teknolojinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. 3.YÜKSEK GERİLİM ŞALT SAHALARI Yüksek gerilim şalt sahaları elektrik enerjisini üreten kaynaklar ile tüketici kaynakları arasındaki güç iletim zincirinin önemli bir halkasını oluşturur. Trafo merkezleri iki farklı şekilde tasarlanabilir. Bunlardan sürekli olarak kullanılan hava yalıtımlı açık şalt sahalı trafo merkezleri diğeri ise açık ve kapalı alanlarda kurulan SF 6 gazı ile yalıtılmış kapalı ve mahfazalı trafo merkezleridir. hava yalıtımlı trafo merkezleri, çevre şartlarının dikkate alınmadığı ve yer sınırlamasının olmadığı her yerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. ler 800kV a kadar yüksek gerilimlerde tasarlanabilmektedir. lerin montaj maliyetleri düşüktür. Açık şalt sahalı trafo merkezlerinin elamanlarının her biri tesiste monte edilir. Ancak elemanların açık alanda oluşundan dolayı, gerilim altında çalışma yapmak ve dokunmak tehlikelidir. Bu trafo merkezleri hava ve çevre etkilerine doğrudan maruz kalmaktadır. Açık şalt sahasına ait örnek şekil 1 de gösterilmiştir. 442

3 Şekil 1. Hava İzoleli Açık Şalt Şahası[3] uygun bir şekilde bir araya getirilmiş kompakt boyutları ve tasarımı nedeniyle, 1100 kv a kadar olan trafo merkezleri şehir ve endüstri bölgelerindeki yük merkezlerinin tam ortalarına kurulabilme imkanı sunmaktadır. Burada kullanılan elamanların büyük bir kısmı fabrikada montaj edilmektedir. kesici devresi, ayrıcılar, akım trafosu, kontrol ve koruma ekipmanları, dahili kilitleme ile izleme vb. elemanlardan oluşmaktadır. ın topraklanmış metal mahfazası, ın iç ünitelerini sadece çevre etkilerine karşı değil, ayrıca çalışanları da elektrik çarpmalarına karşı koruma görevi yapar. ler açık alanda, bina içlerine ve bina altlarına da tesis edilebilmektedirler. Şekil 2 de trafo merkezine ait yerleşim planı verilmiştir [1]. Şekil 2. Gaz İzoleli Şalt Şahası Yerleşimi[1] 443

4 4. VE TRAFO MERKEZLERİN EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI ve tesisleri yapı olarak birbirine benzemektedirler. Yapı olarak benzemekle beraber farklılıkları da mevcuttur. Burada ve ler teknik ve ekonomik açıdan ele alınmıştır. Enerji dağıtımı için yapılan büyük parasal yatırımlar ve büyük şehirlerdeki alan sınırlılığından dolayı, dağıtım hatları ve trafo merkezlerinin projelendirilmesi optimizasyon çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Transformatör merkezlerinin maliyet hesabının yapılabilmesi için önce maliyet fonksiyonun elde edilmesi gerekir. 4.1TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNİN MALİYET FONKSİYONLARI Trafo merkezlerinin maliyet fonksiyonu akım, gerilim, güç ve sabit gider terimlerine bağlı olarak ifade edilebilir. Bu değerleri yazarken optimizasyon analizlerinde Cosθ=1 ve P=S olduğu varsayılacaktır. Bu açıklamalar ışığında bir trafo merkezine ait maliyet fonksiyonu şu şekilde yazabilir.[2] A= A 0 + A 1 U + A 2 P + A 3 I (1) Bu ifadede A 0 sabit, A 1 gerilime bağlı giderler, A 2 güce bağlı giderler, A 3 ise akıma bağlı giderleri göstermektedir [2]. Transformatör merkezlerine ait gider türlerini ve giderleri etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Tablo 1 Gider Türleri ve Gideri Etkileyen Faktörler[2] S.No Gider Türleri Gideri Etkileyen Faktör 1 Güç Transformatörü Güç 2 Kesici Güç 3 Ayırıcı Gerilim 4 Akım Transformatörü Akım 5 Gerilim Transformatörü Gerilim 6 Mesnet İzolatörü Gerilim 7 Parafudur Gerilim 8 Kablaj Güç 9 Ölçü ve Koruma Güç 10 Çelik Konstrüksiyon Sabit 11 Taşıma Giderleri Sabit 12 Genel Giderleri Sabit 14 İnşaat İşleri Sabit 15 SF 6 Gazı Sabit 16 Arazi Sabit 444

5 Transformatör merkezi maliyet fonksiyonlarında bulunan güce bağlı terim akım ve gerilim değeri cinsinde de yazılabilir. Optimizasyon analizlerinde güç katsayısı 1 alındığı için A 2 P ifadesi yerine A2 3UI yazmak mümkündür[2]. 4.2 VE TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNİN MALİYET TERİMLERİNİN BULUNMASI Nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde, yüksek gerilim şebekeleri şehir merkezlerinin ve endüstri alanlarının içinde kaldığından elektrik enerjisinin taşınması ve iletilmesi büyük mali yatırımlar gerektirmektedir. Transformatör merkezleri tasarlanırken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Gelecekte olabilecek gelişmeleri de göz önüne alarak uygun projeler yapılmalıdır[2]. İki transformatör merkezinin maliyet yönünden karşılaştırılabilmesi için aynı karakteristik özellikleri gösteren malzeme ve uygulamalar baz alınmıştır. 100 MVA gücünde 170 kv luk 3 adet çıkış fideri, 2 adet bara fideri, 1 adet bağlantı fideri, 2 adet transformatör fideri ve 13 adet 36 kv metalclad ı bulunan ve trafo merkezlerinde kullanılan malzemeler ve gider türleri Tablo 2 de gösterilmiştir[3]. Tablo 2 ve Trafo Merkezinde Kullanılan Malzemeler[3] S.No Trafo Merkezi Kullanılan Malzemeler Gider Türü MVA 154/34,5 kv Güç Trafosu Güç kv Kesici Güç kv Topraklama Ayırıcı Gerilim kv Ayırıcı Gerilim kv Hızlı Topraklayıcı Ayırıcı Gerilim kv Akım Trafosu Akım kv Gerilim Trafosu Gerilim kv Parafudur Gerilim İzolatör Gerilim kv Kesici Güç kv Ayırıcı Gerilim kv Akım Trafosu Akım kv Gerilim Trafosu Gerilim kv ve 36 kv Güç Kabloları Güç 15 Her Fider İçin Koruma ve Ölçü Röleri Güç 16 Genel Giderler Sabit 17 İnşaat Sabit 18 Arazi Sabit 170 kv ve transformatör merkezlerinin, maliyet olarak karşılaştırma için trafo merkezinin kurulduğu alan olan İstanbul Üsküdar ilçesi Selimiye bölgesi arsa birim fiyatı referans olarak alınmıştır[4]. Malzeme ve uygulamalar için 445

6 kullanılan birim fiyatlar ise ihalesi yapılmış 170 kv Hasköy ve 170 kv İsmetpaşa transformatör merkezlerinin fiyatları kullanılmıştır[5-6]. Alan boyutu olarak Selimiye Trafo Merkezi ve İsmetpaşa Trafo Merkezi kurulum alanları baz alınmıştır[5]. Yapılan hesaplamaların sonucunda ; 100 MVA, 170 kv sistemi için maliyet fonksiyonu aşağıdaki şekilde elde edilmiştir.. A= , ,43 U ,110 P+1.735,81 I (2) 100 MVA, 170 kv sistemi için maliyet fonksiyonu ise aşağıdaki şekilde elde edilmiştir. A= , ,69 U ,43 P+171,03 I (3) ve Trafo merkezlerinin maliyet terimlerini karşılaştırılması Tablo 3 de verilmiştir [5]. Tablo 3 ve Trafo Merkezlerinin Maliyet Terimleri[3] A 0 ($) A 1 ($/kv) A 2 ($/MVA) A 3 ($/A) , , , , , , ,43 171,03 / 0,29 2,76 1,82 10,15 Sabit Terimlerin Karşılaştırılması Güce Bağlı Maliyet Terimlerin Karşılaştırılması Dolar($) $/MVA , , , , ,00 0,00 A0($) Trafo Merkezi Çeşitleri A2 ($/MVA) , ,43 Trafo Merkezi Çeşitleri Gerilime Bağlı Maliyet Terimlerin Karşılaştırılması Akıma Bağlı Maliyet Terimlerin Karşılaştırılması $/kv 5.000, , , , ,00 $/A 2.000, , ,00 500,00 0,00 A1 ($/kv) 4.081, ,69 Trafo Merkezi Çeşitleri 0,00 A3 ($/A) 1.735,81 171,03 Trafo Merkezi Çeşitleri Şekil 3 ve Trafo Merkezlerinin Maliyet Terimleri Karşılaştırılması[3] 446

7 Şekil 3 deki grafikler ve tablo 3 incelendiğinde; trafo merkezi güç, akım ve gerilim maliyet terimleri olarak trafo merkezinden daha büyük olduğu görülmektedir. Güç maliyet terimi ın 1,82 katı, gerilim maliyet terimi in 2,76 katı, akım maliyet terimi ise in yaklaşık olarak 10,15 kat daha büyüktür. trafo merkezi ise sabit terim olarak ten 3,43 kat büyüktür. Bunun temel nedeni kullanılan arazinin e göre daha büyük olması ve arazi fiyatının yüksek olmasıdır. 100 MVA gücünde 170 kv'luk 3 Adet çıkış fideri, 2 Adet bara fideri, 1 Adet bağlantı fideri, 2 Adet Transformatör fideri ve 36 kv 13 Adet Metal Clad'ı fideri bulunan ve transformatör merkezlerinin maliyet fonksiyonuna göre çıkan maliyetleri; = ,97 $ = ,77 $ Aşağıdaki grafik incelendiğinde in toplam maliyeti toplam maliyetinden 1,63 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu oran arazi fiyatları arttığında daha da artacaktır. Şekil 4 ve Trafo Merkezinin Maliyetleri[3] Teknik üstünlüklerinden dolayı sistemlerinde bakım gereksinim ve teçhizatın arızalanma olasılığı lerin oldukça altındadır. Bakım çalışması ve arıza sebebiyle yapılacak 1 saatlik 100MW lık arızanın sebep olacağı kayıp yaklaşık olarak; kWx0.15YTL/KWh= 15000YTL/h hesaplanabilir ki teçhizat değişikliği durumu ve iş gücü kaybı bu rakamı ciddi oranda artıracaktır. Bu düşünüldüğünde maliyetin daha da düşeceği görülecektir. 447

8 5.SONUÇ Bir tesisinde kullanılan teçhizatlar ( Kesici, ayırıcı, topraklama anahtarı, baralar, akım ve gerilim transformatörleri vb.) boru şeklindeki metalik mahfaza ile kuşatılır. Mahfaza içine basınçlı SF 6 gazı doldurulur. Yüksek gerilim altındaki parçalar döküm reçine izolatörler tarafından taşınırlar. lerde SF 6 gazının yalıtım gazı olarak kullanılması, tesis ebatının küçük ve çevre ile önemli derecede uyumlu olmasını sağlamaktadır. İhtiyaca bağlı yüksek gerilim iletim ve dağıtım tesisleri aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı her yere kurulamamaktadır. *Büyük şehirlerde, *Endüstrileşmiş şehir ile sanayi alanlarında, *Dar vadili dağlık bölgelerde, *Yeraltı güç istasyonlarında, *Sahil bölgelerinde (Tuz ile ilgili problemlerde ), *Çevre ve estetiğin önemli problem olduğu yerlerde, *Mobil Elektrik santrallerde ve şalt tesislerinde, *Mevcut trafo gücü genişletilmesinde, Buna benzer alanlarda; kullanılacak alanın az olması ve arazi fiyatının çok yüksek olması sebebiyle, trafo merkezleri geleneksel trafo merkezlerinin yerini alırlar [7]. tesisleri tesislerine göre daha küçük bir alana kurulmaktadır. 145kV için gerekli boyut 21,45m iken için gerekli boyut 3,5 m dir Alan olarak ise tüm elamanları 1040m 2 kuruluyorken, sadece 360m 2 kurulabilmektedir. Gerilim değeri büyüdükçe boyutlardaki fark artacaktır[8]. SF 6 gaz yalıtımlı tesis için gereken küçük kurulum alanı, pahalı zemin ve temel çalışmalarından tasarruf sağlar. Yer problemi konusunda bazen ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. İstanbul Göztepe Gaz İzoleli trafo merkezinin inşaatı için bir park alanı istimlâk edilmiş ve halkın tepkisini çekmiştir. Bu tepkilerden dolayı trafo inşaatı bir yıl gecikmeli olarak bitmiştir. yerine kurulmuş olsaydı tepkiler daha da artabilirdi. Ankara Maltepe Gaz İzoleli Trafo Merkezi gibi tesisleri bina altlarına kurularak, diğer katlardan tasarruf edilmiştir. SF 6 gaz basınç miktarını değiştirerek maliyet ve güvenilirlik açısından farklı tesis tipleri elde edilebilir. SF 6 gazının elektrik dayanımı basınçla artığından dolayı, yüksek basınçlarda tesisler daha düşük boyutlu yapılabilmektedir. Yalnız izoleli parçaların dielektrik dayanımlarının yüksek olması ve çevresel elektrik alanının homojen olma ihtiyacı malzemelerin üretimde maliyeti yükseltir. Tesisler daha büyük gerilimler için tasarlanmak istenirse, SF 6 gaz basıncı değiştirilerek istenilen işletme gerilimine geçilebilir[9]. trafo merkezi güç, akım ve gerilim maliyet terimleri olarak trafo merkezinden daha pahalıya mal olmaktadır. sistemin güç maliyet terimi 448

9 ın 1,82 katı, gerilim maliyet terimi 2,76 katı, akım maliyet terimi ise yaklaşık olarak 10,15 kat daha büyüktür. Bunun temel nedeni sistemlerinde kullanılan malzeme boyutlarının küçük olması sebebiyle yüksek akım ve gerilime karşı dayanabilmesi için son teknolojik sistemle imal edilmeleri ve kullanılan yalıtım maddesi fiyatının yüksek olmasıdır [3]. trafo merkezi ise sabit terim olarak ten 5,64 kat daha büyüktür. Bunun temel nedeni kullanılan arazinin e göre daha büyük olması ve arazi fiyatının yüksek olmasıdır. 100 MVA gücünde 170 kv'luk 3 Adet çıkış fideri, 2 Adet bara fideri, 1 Adet bağlantı fideri, 2 Adet Transformatör fideri ve 36 kv 13 Adet metalclad fideri bulunan ve transformatör merkezlerinin maliyet fonksiyonuna göre çıkan maliyetleri; = ,97 $ = ,77 $ Yukarıda fiyatlar incelendiğinde in toplam maliyeti toplam maliyetinden 1,66 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. Teknik üstünlüklerinden dolayı sistemlerinde bakım gereksinim ve teçhizatın arızalanma olasılığı lerin oldukça altındadır. Kurulumdan sonra yapılan bakım çalışmaları ve arızalar sebebiyle üretilen elektrik enerjisinin satılamaması, zaman kaybı, bakım giderleri eklendiğinde maliyet açısından daha avantajlı duruma geçmektedir. Milli güvenliği etkileyen stratejik nedenlerden dolayı seçimi mecburi olabilir. Bazı ülkelerde elektrik teçhizatının askeri ve terörist saldırılara karşı korunması her geçen gün önem kazanmaktadır. ın saklanabilme ve korunma özellikleri önemli bir avantaj sağlar. Gaz izoleli sistemler büyük şehir ve endüstri merkezlerinin ileride talep edilebilecek elektrik enerjisinin dağıtımındaki çözüm yollarından biri olacaktır. SF 6 gazının, izolasyon yönünden mükemmel elektriksel performansı, iyi ısıl özellikleriyle ark söndürme nitelikleri yanında kimyasal olarak zehirsiz ve yanıcı olmamasından dolayı; kalite ve güvenilirlikle elektrik enerji iletim dağıtımında kullanımını artıracaktır. 449

10 KAYNAKLAR [1] Siemens, Gas-Insulated Switchgear For Substation, (2004) [2] Kakilli, A. : Elektrik Enerjisi İletim ve Tüketiminin Optimal Planlanması, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Turkey, (1993) [3] Turan M. S. : Gaz İzoleli sistemlerinin teknik ve ekonomik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Turkey, (2005) [4] (Erişim Tarihi: ) [5] Teiaş İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje ve Tesis Daire Başkanlığı Trafo Merkezleri Proje Müdürlüğü Teknik Dokümanları, (2005) [6] (Erişim Tarihi : Mayıs 2005) [7] &sdc_flags=null&sdc_sectionid=0&sdc_secnavid=0&sdc_countryid=0&s dc_conttype=4&sdc_contentid= &sdc_langid=1&sdc_mpi d=27, (Erişim Tarihi : Kasım 2004 ) [8] Vatech 145kV- 40 ka The New Compact Solutıon, (2004) [9] Trablus, S.: Gaz İzoleli İstasyon Yüksek Lisans Tezi YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (1990) 450

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER GİRİŞ HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ Hüsamettin BULUT 1, Hasan ŞAHİN 2, Refet KARADAĞ 1 1 Harran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI Bilal ŞİMŞEK 1 Erdal BİZKEVELCİ 2 1 TEDAŞ Genel Müdürlüğü AR-GE Planlama ve Dış İlişkiler Daire Bşk., Ankara, TÜRKİYE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I GÖKRES 2 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (62.5 MW 25

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sorunlar ve Yapılması Gerekenler

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sorunlar ve Yapılması Gerekenler 2011 DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sorunlar ve Yapılması Gerekenler 16 Eylül 2011 İÇİNDEKİLER 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)... 4 1.1. Türkiye'de OSB Uygulamaları... 5 1.1.1 Türkiye de OSB'lerin

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayanlar Onur TEKİNALP 040020132 Ayhan POLAT 040020112 Anıl ÇAMCI 040020148 Mehmet Fatih ERBAŞ 040020122 Muzaffer Can SÜRÜCÜ 040020179 İsmail DİZ 040020163 Yüksek Gerilim

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YER ALTI ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı Kesiciler Hakkında Bilgi Kesicilerin Anma Değerleri Anma Değerlerin Bulunması Powerworld Simülasyon 040020254 Murat

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy.

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy. 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR 2009 Answers for energy. R-HA26-017.eps 02 8BT2 Tipi Orta Gerilim Dağıtım Panosu Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU

TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU HALİL ÇAKALLI Uzman OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1. YALITIM VE YALITIM SEKTÖRÜ... 5 1.1. TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YALITIM SEKTÖRÜ... 5 1.1.1. Dünyada Yalıtımın

Detaylı