Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panel konuşma metni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panel konuşma metni"

Transkript

1 Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panel konuşma metni Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panele Sosyolog İsmail Beşikci, Diyalog ve Temas Grubu Üyesi Prof. Dr. Gencay Gürsoy, İlahiyatçı İhsan Eliaçık ve İsmail Beşikci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüz konuşmacı olarak katıldı. İsmail Beşikci: Herkesi selamlıyorum. Arkadaşlar Kürt sorunu Ortadoğu da bir sorundur. Sadece Türkiye nin sorunu değildir. İran ın Irak ın veya Suriye nin bir sorunu değildir. Sorun Ortadoğu nun sorunudur. Son 50 yılı düşündüğümüz zaman 1960lar ve Ortadoğu da Kürt sorunu konusunda çok önemli değişmeler olmuştur. Çok önemli siyasal ve toplumsal değişmeler olmuştur. Yani Ortadoğu yu bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu değişimin iki önemli dinamiği vardır. Birisi iç dinamiktir. PKK nin 1980 li yıllarda 15 ağustos 1984 te diyelim bir gerilla hareketine başlamış oldu. İkinci önemli dinamik dış dinamiktir.2003 yılında Amerika birleşik devletlerinin ve koalisyon güçlerinin ırak a karşı bir silahlı mücadele başlatmış olmalarıdır. Bu iki olgu iç dinamik ve dış dinamik birbirlerinin etkileyerek, birbirlerinin tetikleyerek orta doğuda çok Kürtler arasında Kürtler için, Kürtler konusunda çok büyük çok önemli toplumsal ve siyasal değişmeler gerçekleştirmiştir. Sorunun temeli şudur: Kürt sorununun Kürdistan sorununun temeli şudur:1920 li yıllarda Kürtlerin ve Kürdistan ın bölünmesi, parçalanması ve paylaşılmasıdır. Temel sorun budur. Emperyalizmin, emperyal güçlerin Ortadoğu da gerçekleştirdikleri en önemli en kalıcı dinamik en derin dinamik en kapsamlı dinamik budur. Kürdistan ın ve Kürtlerin bölünmesi, parçalanması ve paylaşılması. Şimdi uluslararası camiaya baktığımız zaman anti-kürt bir camia olduğunu görüyoruz. Anti-Kürt bir camiadır uluslararası camia. Bu gün dünyada 208 tane devlet var. Bu 208 devletin çok büyük bir kısmının nüfusu 1 milyonun altındadır. Kürtlere baktığımız zaman Ortadoğu da 40 milyonun çok üzerinde bir nüfusu vardır.50 milyonda diyebiliriz. Neden sayım yapılmıyor? Şunun için sayım yapılmıyor. Örneğin; Kerkük te sayım yapıldığı zaman Kürtlerin nüfusunun Arap nüfusundan çok fazla olduğu görülecektir. Bu görülmek istenmediği için sayım yapılmıyor. Anti Kürt bir camiadır uluslararası camia. Bunun önemli iki göstergesinden söz etmek istiyorum. Birisi 16 Mart 1988 de Kürtler karşı Halepçe de kimyasal silahların kullanılmasıdır. Tabi Halepçe de bir günde beş bin kişinin öldüğü söylenmektedir. On bin kişinin yaralandığı söylenmektedir. Halbuki 1988 e nasıl gelindi? Hangi gaz daha zehirlidir? Hangi gaz daha öldürücüdür? Hangi gaz kitlesel bakımdan daha çok öldürücü etkileri yaratmıştır? İşte bunun deneyleri yapılmıştır.1983 ten itibaren Saddam Hüseyin yönetiminde deneyler yapılmıştır. Ve bunlar Kürt köyleri üzerine yapılmıştır. Ve bunlar cezaevlerindeki Kürt mahkumları üzerinde yapılmıştır. Ve bu süreçte arasında öldürülen Kürt sayısı da beş binden falan çok daha fazladır.tabi bu zaman ve mekan içinde gerçekleşmiş bir soykırımdır.işte bu uluslar arası camianın ne kadar anti Kürt bir camia olduğunu göstermektedir.neden Halepçe de beş bin kişi öldürülmüştür?ama uluslar arası camia ne Paris te ne Moskova da ne Londra da nede başka bir yerde buna bir tepki oluşturmamıştır.hatta İslam konferansı 17/18 mart günlerinde Kuveyt te toplantı halindedir.ve İslam konferansının bu cinayetlere karşı bu Kürt soykırımına karşı küçücük bir tepkisi

2 olmamıştır. İslam konferansında 1988 de Kenan evren Türkiye yi temsil etmiştir. İslam konferansında sonuç bildirisi yayımlamıştır. İslam konferansında örneğin Bulgaristan da Türklerin isimlerinin değiştirilmesinden dolayı Bulgaristan hükümeti kınanıyor. Yunanistan da Türkiye de hazırlanan alfabenin kullanılmasına engel olduğu için Yunanistan hükümeti kınanıyor. Ama bir tarafta da büyük bir soykırım gerçekleştirilmiş, binlerce insan zehirli gazlarla boğulmuş,on binlerce yaralanan var ama İslam konferansı 53 İslam ülkesinin liderleri buna karşı küçücük bir tepki göstermemiştir. Ne uluslararası camiada nede İslam dünyasında ona karşı en ufak bir tepki yoktur. Bu işte ne kadar anti-kürt bir camia olduğunu gösteriyor. Uluslararası camianın ne kadar anti-kürt olduğunu bunun ikinci olgusu şudur arkadaşlar 13 temmuz Kürt lideri Abdurrahman Kasımlo Viyana da katledilmiştir. Kimdir katleden? İrandan gelen kastaran üyeleri. Onlar nasıl geliyorlar? Diplomat kılığıyla geliyorlar. Yani görüşme yapıyorlar. Ama bu görüşme gizli görüşmeler. Abdurrahman Kasımlo nun arkadaşları bile bir yeni görüşmeden haberdar değil. Yani yandaşları Abdurrahman Kasımlo nun İran Kürdistan demokrat partisi mensupları. Uluslararası camianın anti-kürt olduğu şuradan belli. Bu cinayeti işleyenler Viyana da gayet rahat bir şekilde oteli terk etmişlerdir ve kısa zamanda İran a ulaşmışlardır. Abdurrahman Kasımlo nun eşi bu cinayeti dava etmek için bunu mahkemelere getirmek için çok çalışmıştır. Viyana da bunu mahkemelere getirmek için çok çalışmıştır. Bunu dava etmek için çok çaba harcamıştır. Fakat böyle bir dava açamamıştır. Açılan dosya çok kısa bir zamanda kapatılmıştır. İşte uluslararası camianın ne kadar anti-kürt bir camia olduğunu cinayet çok açık bir şekilde göstermektedir. Neden böyledir? Niye böyledir. Bunu düşünmemiz gerekir. Yani Kürt sorunu Ortadoğu da bir sorundur. Kürt sorunu orta doğunun en önemli sorunudur. Yani Kürdistan ın bölünmesi, parçalanması ve paylaşılması Ortadoğu da gerçekleşen en önemli emperyal politikadır. Bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor: bir devlet, bir ulus diyelim tarihin belirli bir döneminde bölünmenin parçalanmanın ve paylaşılmanın hedefi olmuşsa bu politika her zaman kendisini üreten, çoğaltan bir etki yaratmaktadır. Kürdistan 17.yy da bölünmüş, 19.yy da tekrar bölünmüş İran Kürdistan ı Rus İran savaşı döneminde. İran Kürdistan ı Rus imparatorunun hedefine girmiş, 3.bölünmede 1920 lerde gerçekleşmiştir. Yani kendisini üreten, çoğaltan bir politika. Son otuz yıllık savaşı düşünelim. PKK savaşını düşünelim. Aşiretler bölünmüş, aileler bölünmüş hatta aynı aile içerisinde bir amca bakıyorsun devletin adamı, bir amca bakıyorsun gerillaların adamı. Bölünme, parçalanma, paylaşılma kendisini üreten, çoğaltan bir etki yaratıyor. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Kürt sorunu Ortadoğu da bir sorundur. Ortadoğu nun 1920 lerde emperyal devletlerin gerçekleştirdiği en önemli politikadır. Tarih nedir arkadaşlar? Tarih şudur: Tarihçe denen arkadaş tarihçi denilen kişi hangi sorunlarla ilgileniyorsa çoğu tarihsel bir olaydır. Tarihçinin ilgilendiği olaylardır. Ama biz şunu görüyoruz Ortadoğu da Kürtler nasıl bölündü, nasıl parçalandı, nasıl paylaşıldı? Bu konuda bir inceleme yapılmadı. Böyle bir soru sorulmamıştır bir kere. Örneğin; Rus bilimleri akademisinin böyle bir sorunu yoktur. İngiltere nin, Fransa nın üniversitelerinde Kürtlere yönelik çalışmalar vardır elbette. Ama böyle bir sorun yoktur. Yani Kürtler niye bölündü, niye parçalandı, niye paylaşıldı birde şu önemli tabi: Kürtlerin zaafı neydi? Eğer bir ulus durmadan bölünmenin, parçalanmanın, paylaşılmanın hedefi oluyorsa doğrusu bir iç zaafı vardır. Zaafı olduğu için emperyal güçler, hasım güçler bu zaaftan yararlanıyorlar onu bölünmenin, parçalanmanın tekrar parçalamanın yolu yordamını buluyorlar. Bu konuda elbette Kürtlerin zaafının üzerinde de durmak gerekiyor. Arkadaşlar bir konu önemli. Şu;

3 İslam kardeşliği nasıl bir kardeşliktir? İşte biraz önce Kuveyt te toplanan İslam konferansından söz etmeye çalıştım. Nasıl bir kardeşlik bu? Bir cinayet işlenmiş, Saddam Hüseyin rejimi kendi vatandaşlarına karşı bir cinayet işliyor, öbür İslam devletleri Saddam Hüseyin rejimiyle arasını bozmamak için bu cinayeti gündeme getirmiyor. Bunu görmezden, bilmezden, duymazdan geliyor. Veya İran da önemli bir Kürt lideri görüşmeler diye İran a çağrılıyor ve otel odasında öldürülüyor ve bununla ilgili dava bile açılamıyor. Niye? Çünkü örneğin viyana veya Avusturya yönetimi diyelim İran la ilişkilerini bozmak istemiyor. Mevcut ilişkilerini sürdürmek istiyor. İşte bu ne kadar anti-kürt bir camia olduğunun göstergesidir. Şimdi İslam kardeşliğini şöyle incelememiz gerekiyor. Şöyle değerlendirmemiz gerekiyor:1960 lardan itibaren Kürtler arasında bir milli filizlenme, bir milli hareketin gelişmesi söz konusu. İşte Amerika Türkiye tavsiyesi şudur bu konuda; siz ilerde gelişebilecek bu duyguyu, düşünceyi milli duyguyu, düşünceyi engellemek için İslam ı kullanma. Tabi gerilla 1984 te başladığı zaman devletin temel hareket noktası bu olmuştur. Gençler dağa çıkıyor, büyük bir kitle gerilla hareketini benimsiyor. Gerilla hareketi kitleselleşiyor. Bunun önünü nasıl engelleyebiliriz? Gençlerin dağa çıkmalarını nasıl engelleyebiliriz? Gerilla hareketinin kitleselleşmesini nasıl önleyebiliriz? İşte İslam kardeşliğini ortaya çıkaralım, her yerde İslami vakıflar kuralım, İslam yayınevleri kuralım, İslam radyoları, İslam televizyonları kuralım. Kürtler nerede yaşıyorsa orada kuralım. Almanya da yaşıyorsa Almanya da yapalım, Hakkari de yaşıyorsa Hakkari de yapalım, İstanbul da yaşıyorsa İstanbul da yapalım, her yerde yapalım ve paraya hiç acımayalım. Devletin temel tutumu budur. Resmi ideoloji yoğun bir şekilde böyle bir konuyu incelemiş, gündeme getirmiş. Böyle bir konuyu inceliyor, böyle bir konuyu gündeme getiriyor ve Kürtlerin gerilla hareketine uzak durmalarını sağlamak için ve kitleselleşmeyi engellemek için böyle bir İslam kardeşliği sözü var. Bunu yaşama geçirmeye çalışıyor. Şimdi bir arkadaşın bir yazısı oldu. İbrahim Sediyani. O şöyle bir yazı yazdı. Kürtleri kandıran ama Bengallileri kandıramayan İslam kardeşliği. Bu ne demek: Bu şu demek:1948 de Hindistan bağımsız oldu. Hindistan bağımsız olur olmaz Pakistan Hindistan dan ayrıldı. Ayrı bir devlet oldu ama Pakistan iki parçalıydı. Çünkü Pakistan vardı birde Bengalli eyaleti vardı. Bengalli aynı zamanda Hindistan ın da bir Pakistan federal devlet ya 20 kadar federal devlet var Hindistan da. Doğu Bengal Hindistan ın bir eyaleti. Batı Bengal de bu gün Bangladeş dediğimiz ülke. İşte Pakistan kurulur kurulmaz bu Bangladeş te yaşayanlar Bengal halkı kendi hakları, özgürlükleri üzerine durdular. Ve Pakistan dan durmadan bunu talep ettiler. Tabi arada Hindistan la Bangladeş arasında 2000 kmden fazla bir mesafe var. Yani arada Hindistan toprakları var. Ama Bangladeş durmadan kendi özgürlüklerini, haklarını talep etti. Pakistan yönetimi İslam kardeşliğini ileri sürüyordu. Biz ümmetiz, biz kardeşiz, biz Müslümanız. İşte Müslümanlıkta kavmiyet gütmek yasaktır, o bakımdan sizin bu talebiniz İslam a aykırıdır. Bangladeş şunu söylüyordu; bizde kardeşiz, bizde Müslümanız ama sizin hasım hırsınız vardı, siz bizim hasmımızsınız çünkü siz bizim hakkımızı vermiyorsunuz,biz hakkımızı arıyoruz siz nasıl Hindistan dan İngiltere den hakkınızı aradınız, ayrı bir devlet kurdunuz bizde kendi hakkımızı arıyoruz.kendi hakkımızı arıyoruz.siz bize niye engel oluyorsunuz?biz elbette kardeşiz, biz İslam ümmetinin bir parçasıyız ama sizin bizim haklarımızı almamıza engel olmanız İslam a aykırıdır. İslam a esas bu aykırıdır diyorlardı. İşte 1970 lerde bir meclis kurdular Bengal halkı bir meclis kurdu. O meclis özerklik ilan edecekti. Ama Pakistan yönetimi işte Eyüphan ondan sonra Yahya han böyle bir meclisin

4 toplanmasına engel oldular. Meclis toplanamadı. Meclis toplanamayınca Bengal halkı silahlı mücadeleye başladı yaz aylarında. Ve Hindistan birlikleri Bangladeş e yardımcı oldu, Bangladeş le birlikte Pakistan a karşı mücadele etti ve Pakistan ı etkisiz hale getirdi ve Bangladeş kuruldu. Bangladeş bugün 150 milyona sahip bir devlettir. Pakistan 175 milyondur. Bangladeş 150 milyondur. Batı Bengal Bangladeş Batı Bengal diyor. Doğu Bengal de belki 120 milyon nüfuslu bir Hindistan eyaleti var. Hindistan da çekildi. Bangladeş bağımsızlık kazandı ve Hindistan birlikleri çekildi.1971 den beri Bangladeş bağımsızlığına kavuştu. Şimdi İbrahim Sediyani adlı arkadaş diyorki: Kürtleri kandıran ama Bengalleri kandıramayan İslam kardeşliği çok ilgi çekici bir yazıdır, çok dikkate değer bir yazıdır. Çünkü ulusal kurtuluş mücadelelerine baktığımız zaman örneğin Cezayir kime karşı savaşmıştır farklı bir dinden, Müslüman Cezayir farklı bir din taşıyan Fransa ya karşı bir mücadele sürdürüyor. Angola ya baktığımız zaman Zambia ya baktığımız zaman farklı bir din var. Portekiz in oradaki dini farklı farklı dinden insanlar birbirleriyle mücadele ediyor. Ama Pakistan la Bangladeş aynı dinden. İkisi de Müslüman. Ama Pakistan Bangladeşin hakkını hukukunu tanımak istemiyor. Oda silahlı mücadele yoluyla kendi hakkını, hukukunu kazanmak durumunda kaldı. O bakımdan, o arkadaş İbrahim Sediyani Kürtleri kandıran ve Bengalleri kandıramayan İslam kardeşliği çok dikkate değer. Çünkü yazı ve Kürtlerin bu yazı üzerinde veya bu oluşum üzerinde epey durmaları gerekiyor. Şimdi milli güvenlik kurulunun 1985 te şöyle bir kararı var. O zaman cumhurbaşkanı Kenan evren, başbakan Turgut Özal, genel kurmay başkanı Necdet özel işte biz gerillayı nasıl engelleyebiliriz? Kürtlerden gerilla hareketine desteği nasıl engelleyebiliriz? Bunu ancak Kürtlerin yaşadığı her yerde İslami düşünceyi, İslami duyguyu geliştirici olgular yaratarak yapabiliriz. Buda İslam ın resmi ideoloji doğrultusunda kullanılmasını getiriyor. Aslında İslam elbette hak hukuk talep edenlerin yanında olmalı.hakkı gasp edilenlerin yanında olmalı. Ama resmi ideolojiyle bir bütünlük söz konusu olduğu zaman hakkı hak için özgürlük için mücadele edenleri değil bilakis onu bastırmaya çalışanların yanında oluyorsunuz. Böyle bir İslam anlayışı resmi ideolojinin gereklerine göre böyle bir İslam anlayışı çıkıyor ortaya. Tabi Türkiye nin tutumu ne olmuştur? Bangladeş in milli mücadelesi sürecinde Türkiye her zaman Pakistan ın yanında yer almıştı. Örneğin 1954/1962 arasında Cezayir ulusal kurtuluş mücadelesi sırasında Türkiye kimin yanında yer almıştı: Türkiye Fransa nın yanında yer almıştı. Cezayir Kurtuluş Hareketini yürütenlerin yanında değil, Fransa nın yanında yer almıştır. Tabi bir resmi ideoloji var. Resmi ideoloji. Resmi ideoloji ne diyor? Biz diyor bütün ezilen halklara önderlik ettik. Ezilen halkların ulusal kurtuluşları yönünde önderlik ettik. Ezilen halklara ilham verdik. Milli kurtuluş düşüncesinin yaşama geçmesi için ezilen halkları destekledik. Bu resmi ideolojinin bir görüşü.bu doğrumudur? Bu doğru değildir. İşte Cezayir de 1954/1962 arasında Fransa nın yanındaydı. Devlet her zaman Fransa yı birleşmiş milletlerde Fransa nın yanında yer aldı, ve 1971 Pakistan ve Bangladeş arasındaki mücadelede ve 1971 den sonra gelişen süreçte devlet her zaman Pakistan ın yanında yer aldı.bangladeş i her zaman itti.beş altı sene sonra Bangladeş i tanıdı.1971 de Bangladeş bağımsızlığını ilan etti. 1975/76 yıllarında Türkiye Bangladeş i tanındı. O bakımdan bu gelişimin Bangladeş in Pakistan a karşı bir milli mücadele yürütmesi ve örneğin Mucuburrahman ın ve 1971 Bangladeş in lideri Mucuburrahmanın ve ondan sonraki Bangladeş liderlerinin toplumsal yaşama etkileri, siyasal yaşama etkileri bunun incelenmesi Kürtler bakımından bunun incelenmesi önemlidir. Yeni bir olgu. Şimdi nasıl işte bu görüşmeler, Newroz, görüşmeler, Öcalan ın mektubu bu konuda

5 şunlar söylenebilir. Arkadaşlar, Ortadoğu da herkes silahlıdır. Türk devleti, Suudi Arabistan, Katar, özgür Suriye ordusunu silahlandırmaya çalışıyor. Türkiye de bunu yapıyor. Suudi Arabistan da bunu yapıyor. Katar da bunu yapıyor. Ama Kürtlere diyorlar ki; siz silah bırakın. Niye bıraksınlar? Sen herkesi silahlandırıyorsun. Kürtler niye silahsız kalsın. En çok hasım olan kimdir orta doğuda? Kimdir Ortadoğu da en çok hasım olan sen niye Kürtlere silah bırak diyorsun? Birde şu var; e yakın korucu var. Korucuların silahlarında söz ediliyor mu? PKK silahlarını bıraksın. Peki korucular hakkında bir şey söylemiyor mu? Binlerce özel tim var. Onlar hakkında bir şey söylemiyor mu? Bu görüşmeler Newroz 21 mart, bunun önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önemli olan Kürtlerin hakkı, hukukudur. Kürtlerin orta doğudaki temel haklarıdır, özgürlükleridir. Bunun dikkate alınması her zaman bunun dikkate alınması. İşte bu 1920 lerde gerçekleşen bölünmenin parçalanmanın paylaşılmanın hiçbir zaman gözden ırak tutulmaması gerekir, önemlidir.1940 larda ikinci dünya savaşı döneminde milletler cemiyeti çöktü. Milletler cemiyeti uluslararası barışı kuramadı ve çöktü milletler cemiyeti. Tabi bu anlayış yaşama devam etti. Uluslararası bir örgüt kurmak, barışı savaşa varmadan, sorunları savaşa varmadan çözmek için devam etti. İşte 1945 te birleşmiş milletler kuruldu. Dünyanın her tarafında çok büyük değişimler oldu. Siyasal bakımdan çok büyük değişiklikler oldu. Örneğin Afrika ikinci dünya savaşından önce Afrika da sadece iki bağımsız devlet vardı. Bu gün Afrika da siyasal bakımdan 57 tane bağımsız devlet var. Bunlar hep ikinci dünya savaşından sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Sadece dört ülkede silahlı mücadeleyle bağımsızlık kazanıldı. Geriye kalan bütün Afrika anayasal görüşmeler ile İngiltere den Fransa dan Belçika dan Portekiz den İspanya dan bağımsız oldular. Ama Kürdistan da hiçbir şey değişmedi. Kürdistan da bir statüko kuruldu.1927lerde Kürtlere hiçbir statü vermeyen bir statü kuruldu. Ve bu İngiltere den Fransa nın Ortadoğu daki Türk Arap ve fars yönetimleriyle birlikte bu politikayı sürekli yaşama getirdiler.kürdistan da hiçbir şey değişmedi. Halbuki Kürtler 1919/20lerde de ayaktaydı.1920lerde güney Kürdistan da Şeyh Mahmut Berzenci nin mücadelesi vardı, İngiltere ye karşı. Yine dünya savaşında İran da Mahabat Cumhuriyetinin yıkılması önemli bir süreç. Yani Kürtler 1.dünya savaşında da 2.dünya savaşında da ayaktaydı. Talepleri vardı, hem milletler cemiyetini kuranlara karşı, hem de 1945 te diyelim birleşmiş milletleri kuranlara karşı ama Kürtler hiçbir zaman bu seslerini duyuramadılar. Veya milletler cemiyetini kuranlar veya birleşmiş milletleri kuranlar Kürtlerin taleplerini dinlemek istemediler. Kürtlerden gelen istekleri gündeme almak istemediler. Dünyanın her tarafında büyük değişimler oldu. Siyasal değişimler oldu ama Kürdistan da hiçbir şey değişmedi. Ne kadar anti-kürt bir tutum var uluslararası camiada. Şimdi buradan yine başta söylediğime geleyim arkadaşlar iki büyük dinamik Ortadoğu da çok büyük bir değişim yarattı. İşte PKK nin 1980lerin ortasında gerçekleştirdiği gerilla hareketi birde Amerika Birleşik devletlerinin Irak a karşı bir silahlı mücadele yapması. O mücadelenin sonucunda ne olmuştur? Şu olmuştur; işte Saddam Hüseyin rejimi yıkılmıştı. Baas Partisi dağıtılmıştır. Ordu dağıtılmıştır. El muhabirat dağıtılmıştır ve bunlar Kürtlerin en önemli tehditlerdi. İşte bu tehditler ortadan kalkınca Kürtler Kürdistan bölgesel yönetimi diye bir birim oluşturdular. Bu da bir statüdür herhalde. Uluslararası ilişkilerde tanınan bir statüdür. Önemli bir statüdür ve bunun doğu Kürdistan ı Kuzey Kürdistan ı Batı Kürdistan ı etkilemesi çok doğaldır. Gerek bu gerilla hareketi gerekse bu mücadele işte Kürdistan bölgesel yönetiminin kurulması ikisi birbirini tetikleyerek Ortadoğu da Kürtlerin önemli bir güç olarak ortaya çıkarmıştır. Burada

6 tabi şöyle bir ironi vardır arkadaşlar tarihsel anlamda.20. yüzyılın çeyreğinde Kürdistan ve Kürtler emperyal politikalarla, dönemin en güçlü emperyal güçleri tarafından, işte İngiltere ve Fransa tarafından bölünmüş, parçalanmış ve paylaşılmış.20.yüzyılın çeyreğinde.21.yüzyılın ilk yıllarında da ne olmuş? Başka bir emperyal güç işte Amerika birleşik devletleri Irak a yaptığı bir müdahaleyle yoğun bir toplumsal ve siyasal değişimin gerçekleşmesini sağlamıştır. Tabi şu önemli nasıl değerlendireceğiz bunu? Saddam Hüseyin yönetiminde Saddam Hüseyin şunu yapıyordu Kürtlere karşı işte petrol çıkartıyordu Kürt bölgelerinde. O petrolden elde ettiği gelirlerin bir kısmıyla zehirli gazlar alıyor, mayınlar alıyor, savaş uçakları alıyor, top tüfek alıyor ve Kürdistan a bunları gönderiyor. Kürdistan ın yakılması yıkılması böyle gerçekleşmiştir.1980 leri düşünelim her başa milli gelir diyor ya Kürdistan da. Belki 40 dolar belki 30 dolar bu bile değildi. Şimdi ne oluyor? Şimdi Kürtler kendi bölgelerine egemen işte kendi doğal kaynaklarını kendileri kullanmaya çalışıyorlar. Yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor, barajlar yapılıyor, okullar yapılıyor milli gelir Kürtler arasında beş bin dolar olmuş, altı bin dolar olmuş çok yakında on bin doların üstüne çıkılacağı söyleniyor. Burada çok ilgi çekici bir durum var bu yüzden.1920lerde dönemin emperyal güçleri ne yapmışlar? 21.yüzyılda dönemin bir başka emperyal gücü nasıl bir durum yaratmış? Tabi burada şu önemlidir arkadaşlar; yani Amerika nın müdahalesi nasıl değerlendirilecek. Amerika her halde silahlı mücadele yapayımda işte şu Kürtlerinde yüzünü güldüreyim diye bir düşüncesi yoktur. Amerika işte Saddam Hüseyin rejimini devirmiş. Petrol akışını sağlamak için batıya petrol akışını sağlamak için Saddam Hüseyin rejimini yıkmış el muhabiratı dağıtmış kitle imha silahları dağıtmış. Bunlar Kürtlerin önünü açmış. Bunlar Amerika ya ve Türkiye ye rağmen Kürdistan bölgesel yönetim diye bir yönetim oluşturmuşlar. Bunu böyle değerlendirmek gerekir. Amerika nın bir isteği değil, Amerika ya rağmen oluşturulmuş bir yönetimdir Kürdistan bölgesel yönetimi. Benim kanımca bu güçlenerek devam edecektir 20. yy öldüren, dağıtan, yok eden, evleri yakan yıkan bir yüzyıldı 20.yüzyıl. Herhalde 21.yüzyıl Ortadoğu da Kürtlerin haklarını hukuklarını özgürlüklerinin kazanılacağı bir yüzyıl olacak teşekkür ediyorum dinlediğiniz için

Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panel konuşma metni

Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panel konuşma metni Dünden Bugüne Kürt Meselesine Bakışlar konulu panel konuşma metni İsmail Beşikci: Herkesi selamlıyorum. Arkadaşlar Kürt sorunu Ortadoğu da bir sorundur. Sadece Türkiye nin sorunu değildir. İran ın Irak

Detaylı

Hakikat, Adalet, Hafıza * İsmail Beşikçi

Hakikat, Adalet, Hafıza * İsmail Beşikçi Hakikat, Adalet, Hafıza * İsmail Beşikçi Bütün katılımcıları, yurt dışından gelen katılımcıları sevgiyle selamlıyorum. Anadolu Kültür e, Hakikat, Adalet, Hafıza Çalışmaları Merkezi ne, böyle bir sempozyum

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTILARI - 6

TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTILARI - 6 TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTILARI - 6 KONU: IRAK SEÇİM YASASI VE TÜRKMENLER ANKARA 26 ARALIK 2009 1 PANEL KONUŞMALARI: IRAK SEÇİM YASASI VE TÜRKMENLER Habib Hürmüzlü: Hepiniz hoş geldiniz. ORSAM ın 6. Türkmen

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI VE TÜRKİYE Konuşmacı: Prof. Dr. Anıl Çeçen Tarih: 09. 03. 2009 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu Prof. Dr. Anıl Çeçen: Şuanda beni dinlerken

Detaylı

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK TARTIŞMALAR SERİSİ OJT-6. TÜRKİYE nin IRAK ın KUZEYİ ile İLİŞKİLERİ, GELİŞMELER ve SONUÇLARI

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK TARTIŞMALAR SERİSİ OJT-6. TÜRKİYE nin IRAK ın KUZEYİ ile İLİŞKİLERİ, GELİŞMELER ve SONUÇLARI KKKKKKk ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK TARTIŞMALAR SERİSİ OJT-6 TÜRKİYE nin IRAK ın KUZEYİ ile İLİŞKİLERİ, GELİŞMELER ve SONUÇLARI Derleyen: ARMAĞAN KULOĞLU ANKARA-2009 SUNUŞ 9 KASIM

Detaylı

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 12.12.2013 Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü

Detaylı

نظرة المجاميع العراقية الى المشاكل السياسية الرئيسية والعالقات مع تركيا دراسة تعتمد على البحث الميداني

نظرة المجاميع العراقية الى المشاكل السياسية الرئيسية والعالقات مع تركيا دراسة تعتمد على البحث الميداني Rapor No: 54 -ORTADOĞU TÜRKMENLERİ IRAKLI GRUPLARIN TEMEL SİYASİ SORUNLARA BAKIŞI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER: SAHA ARAŞTIRMASINA DAYALI BİR ÇALIŞMA IRAQI GROUPS APPROACH TOWARDS MAIN POLITICAL PROBLEMS AND

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

ıs L BESİ Cl KURT AYDINI DÜŞÜNCELER TU. YURT KITAP-YAYIN

ıs L BESİ Cl KURT AYDINI DÜŞÜNCELER TU. YURT KITAP-YAYIN ıs L BESİ Cl KURT AYDINI UZE İNE DÜŞÜNCELER TU. YURT KITAP-YAYIN Vedat Aydın'ın ve tüm Kürdistan şehitlerinin ışıklı anılarına... YURT KİTAP-YAYIN: 41 İSMAİL BEŞİKÇİ BÜTÜN ESERLER: 10 Birinci Baskı :

Detaylı

MORO: YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNDE

MORO: YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNDE > DÜBAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI MORO: YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNDE Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2014 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net/dubam DÜBAM MORO: YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNDE Konuşmacılar

Detaylı

irade den Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kayan Yayın Koordinatörü Mehmet Duman AYLIK ilmi, FiKRi, SiYASi DERGi

irade den Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kayan Yayın Koordinatörü Mehmet Duman AYLIK ilmi, FiKRi, SiYASi DERGi irade den Dergimiz Özgün İrade 12 yaşında. Sessiz sedasız yeni bir yaşa girmenin sevincini yaşıyoruz. 2003 den 2015 e yayılan hiç kesintisiz mütevazı bir yayın hayatı oldu İrade nin; dergimiz yayınlandığı

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU 2012

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU 2012 Temmuz 2012 YAZ OKULU 2012 MIDDLE EAST SUMMER SCHOOL 2012 CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES YAZ OKULU 2012 MIDDLE EAST SUMMER SCHOOL 2012 Temmuz 2012 Hazırlayan: Seval KÖK Uzman Yardımcısı Ankara

Detaylı

TARİHİN MİRASI: KIRIM SORUNU VE RUSYA HERITAGE OF THE HISTORY: CRIMEA ISSUE AND RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS

TARİHİN MİRASI: KIRIM SORUNU VE RUSYA HERITAGE OF THE HISTORY: CRIMEA ISSUE AND RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS Gamze Şen BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, Lisans Öğrencisi TARİHİN MİRASI: KIRIM SORUNU VE RUSYA (Röportaj: Av. Namık Kemal Bayar ) HERITAGE OF THE HISTORY: CRIMEA ISSUE AND RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS (Reportage:

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TURİZMİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TURİZMİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TURİZMİ 08.04.2011 tarihinde gerçekleştirilmiş Orta Doğu daki Gelişmeler ve Türkiye Turizm konferansının metnidir. Konuşmacılar: Onur Gözet (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

STK lar ve İnsan Hakları Prof. Dr. Turgut Tarhanlı Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 13, 2006

STK lar ve İnsan Hakları Prof. Dr. Turgut Tarhanlı Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 13, 2006 STK lar ve İnsan Hakları Prof. Dr. Turgut Tarhanlı Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 13, 2006 Kaset Çözümü: Elif Özgen 1 Turgut Tarhanlı: Arkadaşlar günaydın. Hoşgeldiniz. Benim üzerinde

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 17 / Sayı: 202 / Ekim 1998 / 5,- DM. Savafl m dünyan n dört bir taraf nda yürütüyorum

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 17 / Sayı: 202 / Ekim 1998 / 5,- DM. Savafl m dünyan n dört bir taraf nda yürütüyorum SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 17 / Sayı: 202 / Ekim 1998 / 5,- DM Baflkan Apo nun önce beyin diyen emperyalist komploya

Detaylı

DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK

DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK DEVRAN DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK Tüm tarih boyunca siyasetin ve hukukun temel ilke ve değerlerini belirlemiş olanların filozoflar olduğunu dikkate aldığımızda, özellikle demokratik rejimlerde

Detaylı

Muhsin Kızılkaya SÖYLEŞİ. Çözüm Süreci Söyleşileri Serisi

Muhsin Kızılkaya SÖYLEŞİ. Çözüm Süreci Söyleşileri Serisi UKAM YAYINLARI OCAK 2015 www.ukam.org Çözüm Süreci Söyleşileri Serisi Muhsin Kızılkaya 9 Proje Koordinatörü: Prof. Dr. İlhan Kaya Söyleşiyi Yapanlar: Enver Yalçın, Gülşah Savaş Çakmakcı Uluslararası Kültürel

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı ORSAM TUTANAKLARI No: 38, Mayıs 2015 ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

21. YÜZYILDA TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ 21. YÜZYILDA TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ 14.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen 21.Yüzyılda Türkiye Jeopolitiği konulu konferans metnidir. Konuşmacılar: Nejat Eslen (Emekli Tuğgeneral, Yazar), Yrd. Doç. Dr. Cenk

Detaylı

DÜNYADA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU 80'LER-90'LAR VE ÖTESİ

DÜNYADA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU 80'LER-90'LAR VE ÖTESİ Bu yazı Defter dergisinin Bahar 2001 sayısında yayımlanmıştır. Metis Yayınları'nın izniyle buraya aktarıyoruz. Nazi Almanyası'nda doğup çocuk yaşlarında bir göçmen olarak ABD'ye yerleşen Aryeh Neier, aslen

Detaylı

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY STUDIES

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY STUDIES T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 NCİ ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (İSTANBUL, 17-18 NİSAN 2008) PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Dersim Seyahati. 25 Temmuz 2013 te, uçakla Elazığ a hareket ettim. Elazığ Havaalanı nda beni Selahattin Ali Arik ve Hüseyin Şahin karşıladılar.

Dersim Seyahati. 25 Temmuz 2013 te, uçakla Elazığ a hareket ettim. Elazığ Havaalanı nda beni Selahattin Ali Arik ve Hüseyin Şahin karşıladılar. Dersim Seyahati 25 Temmuz 2013 te, uçakla Elazığ a hareket ettim. Elazığ Havaalanı nda beni Selahattin Ali Arik ve Hüseyin Şahin karşıladılar. Havaalanında bir süre bekledik. Bir süre sonra Elazığ Havaalanı

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA SURİYELİ MÜLTECİLER PANELİ

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA SURİYELİ MÜLTECİLER PANELİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA SURİYELİ MÜLTECİLER PANELİ 2010 yılı sonlarında Tunus ta başlayan halk hareketleri

Detaylı

Yıl: 21 / Sayı: 252 / Aralık 2002

Yıl: 21 / Sayı: 252 / Aralık 2002 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 21 / Sayı: 252 / Aralık 2002 ÇÖZÜM SAVAfiTA DE L BARIfiTADIR 2002 y l nda, geliflmeler içerisinde ne yapt k? Asl nda bizim aç m zdan örgüt

Detaylı

MART-NISAN-MAYIS 2010 SAYI O2 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 42. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

MART-NISAN-MAYIS 2010 SAYI O2 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 42. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI MART-NISAN-MAYIS 2010 SAYI O2 MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 42. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 1 İÇİNDEKİLER mülkiye den yeni bir sayıyla merhaba,...3 Mülkiyeliler Birliği 42. genel kurul yapıldı...5 genel kuruldan

Detaylı