Akut lenfoblastik lösemi. Dr Canan Vergin Dr Behçet Uz Çocuk Hematoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut lenfoblastik lösemi. Dr Canan Vergin Dr Behçet Uz Çocuk Hematoloji"

Transkript

1 Akut lenfoblastik lösemi Dr Canan Vergin Dr Behçet Uz Çocuk Hematoloji

2 Akut lösemiler Kemik iliğinde immatür blastların olgunlaşmaksızın aşırı çoğalmaları Kemik iliğindeki normal hematopoetik elemanların yerini almaları sonucu ortaya çıkmaktadır.

3

4 Akut lösemiler Çocuklarda en sık görülen kanser Tüm çocukluk maliynitelerinin %30 u ALL, AML den 5 kat fazla (olguların %75-80 i) ALL, çocukluk çağının en yaygın maliynitesi Tüm çocukluk çağı kanserlerinin ¼ ünü Yeni tanı lösemilerin de ¾ ünü oluşturmakta ABD de 15 yaş altı çocukluk ALL insidansı 3.4/ Pik insidansı da 3-4 yaş arasında Her yıl yaklaşık yeni ALL tanısı konulmakta İnsidans: de 2.8 Gurney JG, Severson RK, Davis S, Robison LL. Cancer 1995; 75:2186. Jemal A, Siegel R, Ward E, et al CA Cancer J Clin 2008; 58:71.

5 Figure 1: Age Standardized Rates of Childhood Cancers 93-97, 98-02, İzmir Figure 2: Distribution of Childhood Cancers, 93-97, İzmir Figure 3: Distribution of Childhood Cancers, 98-02, İzmir 5% 1% 4% 2% 6% 6% 4% 3% 1% 35% Leukaemia,myelopro/myelodys.dis. Lymphomas, reticuloendothelial CNS, intracranial/spinal Neuroblastoma,per.nerv.cell Retinoblastoma Renal tumour Hepatic tumour Malignant bone tumour Soft tissue, extraoss.sarcoma 4% 1% 4% 3% 6% 6% 4% 5% 1% 31% Germ cell,trophoblast,gonad 17% 16% Malign epithelial/melanoma Other/unspecified malign neoplasm 20% 15%

6 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİ : Kür % : Antineoplastik ilaçlar 1960: Kombinasyon tedavileri ve idame tedavisi 1970: Subklinik santral sinir sistemi tedavisi ve bazı klinik-laboratuvar özelliklerin prognoza etkisinin görülmesi 1980: Sitogenetik özellikler ve diğer prognostik özellikler, riske yönelik tedavi 2000 li yıllar: KÜR %80-85

7 1980 lerden sonra yaşam oranları dramatik artmış 10 yıl genel yaşam %80-85 Kür oranının artması tedavideki gelişmelere bağlı Riske yönelik tedavilerin verilebilmesine yol açan prognostik faktörlerin tanımlanması Standart protokollerin geliştirilmesi Destek bakımda ilerlemeler Amaç: Klinik seyri daha iyiye götürmek Akut toksisite ve geç yan etkileri en aza indirmek SEER Cancer Statistic Review, MD, p.467. Pui CH, Sandlund JT, Pei D, et al. Blood 2004; 104:2690 Siegel R, Ward E, Brawley O, Jemal A. J Clin 2011; 61:212

8

9

10 Epidemiyoloji ALL tanısında ortanca yaş: 13 Olguların %60 ında tanı yaşı <20 <15 yaş altı tanı konan en sık kanser Tüm kanserlerin %23 ü Tüm lösemilerin %76 sı Erkeklerde daha çok (T ALL de 4 kat) İlk yaşta kızlarda 1.5 kat fazla İnsidans: Kuzey ve Batı Avrupa, Okyanusya da en çok ABD de beyazlarda zencilere göre 2 kat fazla, İspanyollarda insidans en yüksek Dores GM, Devesa SS, Curtis RE, et al. Blood 2012; 119:34

11 Çocuklarda ALL insidansı de 2.8 İnsidans artıyor!!! 63 Avrupa popülasyon bazlı kanser kayıtlarında lösemi dahil insidans: 1970 lerden 1990 a %1.4 artmış İngiltere de ile arasında insidans de 3.83 ten 4.61 e artmış İskandinav ülkelerinde (Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç) 15 yaş altı çocuklarda insidans stabil kalmış ( de 3.3) Gelişmiş ülkelerde insidans piki: 2-5 yaş Bu yaş piki hiperdiploidi (>50 kromozom) veya TEL/AML1 gen füzyonu ile ilişkili Steliarova-Foucher E, Stiller C, Kaatsch P, et al. Lancet 2004; 364:2097. Shah A, Coleman MP. Br J Cancer 2007; 97:1009 Svendsen AL, Feychting M, Klaeboe L, et al. J Pediatr 2007; 151:548

12 Bazı genetik ve immun yetmezlik sendromlarında ALL riski fazladır (<%5) Down sendromu, Nörofibromatosis tip 1, Fankoni anemisi, Bloom sendromu, ataksi telanjiektazi, Nijmegen breakage sendromu Down sendromunda lösemi gelişme riski kat Daha yüksek ALL riski olan JAK2 gen mutasyonları sık görülür Daha yüksek doğum ağırlığı olanlarda ALL riski artmış Buffler PA, Kwan ML, Reynolds P, Urayama KY. Cancer Invest 2005; 23:60 Hjalgrim LL, Rostgaard K, Hjalgrim H, et al. J Natl Cancer Inst 2004; 96:1549.

13 Çocukluk ALL/Genetik özellikler Tek yumurta ikizler ve hasta çocukların kardeşlerinde ilk 10 yılda lösemi gelişme riski 2-4 kat fazla Aynı yumurta ikizlerinden birinde lösemi olursa, diğer ikizde lösemi olasılığı %20. Plasental dolaşımla in utero ALL transferini düşündürür. İkizlerden biri 1 yaştan önce tanı alırsa, diğerinde de birkaç ayda lösemi gelişir t(4;11)/mll-af4 pozitif ikizlerde gelişme, kısa bir latensi süresiyle (haftabirkaç ay) ve %100 uygunluktadır. ETV6/RUNX1 füzyonu veya T hücre fenotipli ikizlerde ise, uygunluk oranı daha düşük, postnatal latensi süresi de daha uzundur. Mliyn transformasyon için ilave genetik olayların gerekliliğini düşündürür Hiperdiploid ALL doğumdan önce oluşur, ancak maliyn transformasyon için ikinci bir olay gerekir Çoğu t(1;19)/tcf3-pbx1 ALL ise postnatal ortaya çıkar D Campana, CH Pui. Postgraduate Haeatology, 2011

14 Etyoloji Genetik Predispozisyon ve Çevresel Etkenler: DNA hasarına yol açan ilaç, herbal ilaç ve pestisidlerle inutero karşılaşma, MLL rearrangementi olan infant ALL gelişimiyle ilişkili Detoksifiye enzimler glutatyon S-transferaz (GST)-M1 ve GST-T1 eksikliği MLL rearrangementi olmaksızın infant lösemi ve zenci çocuklarla ilişkili NADPH kinon oksidoredüktaz polimorfizmleri: ALL gelişimiyle ilişkili Sitokrom P450 CYPA1*2A ve NQO1*2 varyant genotipleri: artmış çocukluk ALL riski Aldo-keto redüktaz IC3 (AKR1C3) geninin intron 4 üzerindeki polimorfizmler lösemiyle ilişkili D Campana, CH Pui. Postgraduate Haeatology, 2011

15 Etyoloji Genetik Predispozisyon ve Çevresel Etkenler: Regülatör polimorfizmlerine bağlı hücre siklus inhibitör genlerinin (CDKN2A, CDKN2B, CDKN1B) değişik ekspresyonu lökomogeneze yol açar Sonuçlar, ALL gelişiminde hasta farmakogenetiğinin önemini göstermekte D Campana, CH Pui. Postgraduate Haeatology, 2011

16 Etyoloji: Çevresel etkenler İyonize radyasyon : lösemi oluşumunda etkili olsa da, tüm olgularda ALL için etyolojik bir risk faktörü olduğu kesin değildir İnutero tanısal X-ray: ALL riski temasla orantılı olarak artmıştır Maternal mutajenler, neonatal vitamin K, parental ilaç kullanımı ve elektromanyetik alan ve potansiyel mutajenlerle temas: Kesin değil Erkeklerin elektromanyetik alan ve radyasyonla temasına yol açan meslekleri: Lösemi riski anlamlı artmış (olgu-kontrol çalışması) Daha yüksek sosyoekonomik durum ve sosyal izolasyon: B ALL

17 ETYOLOJİ Bazı kimyasal maddeler özellikle organik çözücüler (benzen) Virüsler HTLV 1 İlaçlar RT, kombine alkilleyici ajanlar: AML riski İn vitro ve hayvan çalışmalarında, bu ajanlarla oluşan DNA hasarı veya hücresel transformasyon ile lökomogenezis arasında ilişki gösterilmiştir.

18 Enfeksiyon bazlı 2 hipotez vardır: Kinlen: Nüfus-karışımı hipotezi Sık görülen ancak patolojik olmayan enfeksiyonları taşıyanlarla, yatkın bireylerin nüfus karışımı, çocukluk ALL oluşumuna neden olabilir Greaves: Gecikmiş enfeksiyon hipotezi Prenatal akkiz prelösemik klon Enfeksiyonun yaşamın erken döneminde değil, daha sonra görülmesi, immun sistemin aberan / patolojik yanıtına neden olur, proliferatif veya apoptotik stresle prelösemik klondan ALL gelişimini başlatabilir

19 Etyoloji: Enfeksiyonlar Özellikle 2-5 yaş arası oluşan lösemilerin yaygın bir enfeksiyona anormal bir immünolojik yanıt sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Enfeksiyonun kendisinin patojenitesi düşük olabilmekte, genetik faktörler ya da bireysel duyarlılıklar lösemiye yol açan anormal yanıta sebep olabilmektedir

20 ALL biyolojisi Hematopoetik progenitör hücrelerde değişik önemli genetik lezyonlar T hücre veya B hücre yolağı Evre-spesifik gelişim duraklamasına yol açan ve sınırsız kendini yenileme yeteneğine yol açan mutasyonlar

21 ALL biyolojisi IG veya T hücre reseptör genlerinde klonal yeniden düzenlenmeler, Normal T ve B lenfositlerin erken gelişim evrelerinde immatür lenfoid progenitör hücreler Hücrelerin proliferasyon, diferansiasyon, yaşam üzerindeki etkileri

22 ALL biyolojisi T(12;21) kromozomal translokasyonu (%25) Tel geni: hematopoetik hücre gelişiminde regülatör Aml1 geni: embriyonik hematopoez için gerekli B hücre progenitörlerinde TEL/AML1 füzyonu: Erken B lenfosit gelişimi

23 ALL biyolojisi NOTCH gen mutasyonları T ALL nin %50 si NOTCH1 geni: Normal T hücre gelişimini regüle eden transmembran reseptörünü kodlar Mutasyonal aberasyona bağlı aberan NOTCH1 sinyali: T ALL

24 CDKN2A geni Sikline bağımlı kinaz inhibitör 2A geni Tümör süpresörleri: p16 İNK4A ve p14 ARF inaktivasyonu PAX5 geni, LEF1, IKZF1 (Ikaros), IKZF3 (Aiolos) genleri B lenfosit gelişimini düzenleyicileri kodlayan genler

25 Bulgular Kemik iliği infiltrasyonu Trombositopeni Kanama Anemi Solukluk Nötropeni Enfeksiyon

26 Pansitopeni Tanı Anemiye bağlı solukluk ve bitkinlik, Trombositopeni Epistaksis, peteşi ve ekimoz Tanıda çocukların %75 inde tr< ) Lökositoz (%20 >50000), lökopeni (%50 <20.000) Enfeksiyon / sepsis

27 Ekstramedüller lösemik yayılım Lenfadenopati (%50) Hepatosplenomegali Nörolojik bulgular Gingival tutulum Testis, Over tutulumu Priapizm Renal tutulum GİS tutulum bulguları Kemik ve eklem tutulumu Deri tutulumu Kardiyak tutulum Akciğer tutulumu Semptomlar (en çok da bitkinlik ve güç kaybı) haftalar/aylar içinde gelişir

28 Maliyniteyi düşündüren karakteristik bulgular : Kas-iskelet ağrısı (%21-38): Persistan kemik ağrısı ve periferik kan anormalliği olan çocuklarda kemik iliği incelenmelidir Özellikle uzun kemikleri etkileyen ve periostun lösemik tutulumuna yol açan kemik ağrısı Kemik iliği tutulumunda maliyn hücre nekrozu aseptik osteonekroz blastlarla kemik iliğinin genişlemesi periosteal sinir sıkışması Olguların yarısında radyolojik değişiklikler Romatolojik ağrı ile karışabilir. Rogalsky RJ, Black GB, Reed MH. J Bone Joint Surg Am 1986; 68:494. Sinigaglia R, Gigante C, Bisinella G, et al. J Pediatr Orthop 2008; 28:20

29 Maliyniteyi düşündüren karakteristik Baş ağrısı: SSS tutulumu (<%5 ) bulgular İntrakraniyal basınç artışı kusma uyku hali ense sertliği kraniyal sinir tutulumu Ingram LC, Fairclough DL, Furman WL, et al. Cancer 1991; 67:2262 Simone JV, Verzosa MS, Rudy JA. Cancer 1975; 36:2099.

30 Maliyniteyi düşündüren karakteristik bulgular Lenfadenopati (LAP) (%50) Ekstramedüller lösemik yayılımı gösterir. Lenf bezinin en geniş çapı >10 mm ise genişlemiş demektir. Epitroklear nod: >5 mm. Inguinal nod: >15 mm Servikal nod: >20 mm. Maliyniteyle ilişkili LAP: Genellikle ağrısız, fikse, lastik gibi, keçeleşmiş Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen persistan veya progresif LAP ileri incelemeyi gerektirir. Margolin JF, Steuber CP, Poplack DG. Principles and Practice of Pediatric Oncology, Pizzo PA, Poplack p.489

31 Mediastinal kitle: Trakeayı daraltıp solunum sıkıntısına yol açabilir. Plevral efüzyon ile solunum fonksiyonunu daha da bozabilir. Superior vena kavayı tıkayıp, VKS sendromuna yol açabilir: ağrı, disfaji, dispne, boyun, yüz ve üst ekstremitelerde şişme. PA Akc grafide, T5 vertebra düzeyindeki maksimum mediastinal çap Tümör çapı > transtorasik çapın % 45 i

32 Mediastinal kitle: T-hücreli ALL (%50-60) başlangıç lökosit sayısı yüksek daha büyük erkek çocuklarda T-lenfoblastik lenfoma / T-hücreli ALL? Kemik iliği tutulumu daha yoğun çocuklar lösemi

33 Testis tutulumu ALL li erkeklerin %25 asemptomatik, %2 aşikar hastalık çoğu infantlarda yüksek lökosit sayısı, mediastinal kitleli ve genellikle T-ALL li adolesanlarda Ağrısız, unilateral solid testiküler kitle İnflamasyon bulgusu görülmez

34 İnflamasyon belirtisi göstermeyen, ağrısız testis büyümesi İnflamatuar olaylar orşit, epididimit, sellülit Damarsal lezyonları (hidrosel/varikosel) Skrotal herni ekarte edilmelidir Şüphede kalınırsa testis biyopsisi

35 Tanı Klinik bulgular Tam kan sayımı anormallikleri sitopeniler periferik yaymada blastlar Biyokimya: hepatik/renal disfonksiyon ürik asit K ve P artışı (tümör lizis sendromu!)

36 Kemik iliği incelemesi gereken bulgular Periferik kanda atipik hücreler Periferik kanda birden fazla seride sitopeni varlığı Sitopeniyle ilişkili açıklanamayan LAP ve hepatosplenomegali

37 Tanı Kemik iliği veya doku biyopsisi / lökoferez veya plevral efüzyon: Köken aldığı hücre SSS lösemi tanısı için sitolojik inceleme ALL, kitle lezyonu veya lösemi olarak başvurabilir Kemik iliğinde %25 ten fazla lenfoblast varlığı: ALL Kitle lezyonu var, kan veya kemik iliği tutulumu yoksa: lenfoma Brunning RD, Flandrin G, Borowitz M, et al. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, p.111

38 Başlangıç değerlendirme Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi: Tanı/fenotip/sitogenetik anormallikler Hastalık komplikasyonlarına yönelik değerlendirme (KT öncesi) Yüksek tümör yükü olanlarda ürik asid konsantrasyonu artıp, ürik asit nefropatisi ve renal yetmezliğe yol açabilir. Laboratuvar değerlendirme: Tam kan sayımı, periferik yayma, PT, PTT, elektrolitler, urik asit, renal ve karaciğer fonksiyon testleri. Bazal viral titreler (CMV, EBV, HIV, hepatit B, VZV). Hepatik disfonksiyon, koagülasyon anormallikleri, hiperkalsemi, hipokalsemi, hiperkalemi, hiperfosfatemi gibi birçok anormallik görülebilir

39 Bazal hemostaz testleri PT aptt Fibrinojen D-dimer Protein C Protein S Antitrombin III APCR Kan örneği hidrasyon/alkalinizas yon ve spesifik antilösemik tedaviden önce alınmalıdır

40 Hemoraji veya trombofili yönünden aile öyküsü pozitifse Moleküler biyoloji teknikleriyle C677T metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), protrombin 20210A ve Faktör V Leiden (G1691A) mutasyonlar vwf, lipoprotein (a) ve homosistein

41 Tanıda SSS durumu SSS tutulumunun prognostik önemi vardır. Tanıda LP nin travmatik olup olmadığı Beyin omurilik sıvısında lökosit/µl sayısı Sitosantrifüjde blast varlığı

42 SSS1 SSS2 SSS3 BOS da BK < 5 /µl Travmatik olmayan BOS da BK < 5/µL Travmatik olmayan BOS da BK 5 / l Sitosantrifüjde blast negatif Sitosantrifüjde blast pozitif Sitosantrifüj preparatlarında ağırlıklı olarak blast olması Klinik olarak SSS hastalık bulgusu yok (kraniyal sinir tutulumu) Görüntülemede (MRI, BT ile ) SSS anormalliği yok Göz dibi normal Kraniyal sinir felci (BOS ta blast olmasa veya kraniyal MRI/BT ile yer kaplayan bir lezyon görülmese bile) MRI/BT ile beyin ve/veya meninkslerde kitle lezyonu olması Pür retinal tutulum (BOS da blast olmasa veya MRI/BT ile kitle saptanmasa bile)

43 Travmatik lomber ponksiyon Travmatik LP (TLP) BOS da en az 10 eritrosit/µl olması TLP+ TLP- Kanlı LP BOS >10 eritrosit/µl + sitosantrifügasyon sonrası blast var BOS >10 eritrosit/µl + sitosantrifügasyon sonrası blast yok BOS en az >500 eritrosit µl olması Howard SC JAMA 2001

44 Travmatik LP ve risk faktörleri Yaş < 1 yaş Son 2 hafta içinde travmatik veya kanlı LP yapılması Trombosit sayısı < /mm3 Çevresel faktörler: Sedasyon gibi Deneyimsiz kişiler Howard SC JAMA 2001

45 ALL tanısı için gereken tetkikler MIC 1. Sitomorfoloji Periferik kan: Tam kan sayımı, formül Kemik iliği: May Grünwald Giemsa BOS: hücre sayısı ve sitoloji, MGG boyalı BOS yayması 2. İmmunfenotip Kİ/PK: İmmunfenotip ve DNA indeksi 3. Sitogenetik Kİ/PK: Yüksek rezolüsyon G bandlama (sayısal ve yapısal aberasyonlar) 4. Moleküler Genetik Kİ/PK: RT-PCR (BCR/ABL, MLL/AF4, TEL/AML1)

46 Morfoloji FAB sınıflaması ALT TİP L1 %85- %89 L2 %14 L3 %1 ÖZELLİK Küçük, uniform, nukleus düzenli, dar sitoplazma, yoğun nükleer kromatin, nukleolus belirsiz Büyük, uniform değil, çekirdek düzensiz, nukleolus belirgin Orta büyüklükte sitoplazma, dağınık kromatin Büyük, uniform, koyu bazofilik ve vakuollü sitoplazma, çekirdek düzenli, nukleolus var

47 Morfolojik olarak L1 / L2 ayırımı için Skorlama Sistemi ÖZELLIKLER TANIMLAMA SKOR Nukleus/Sitoplazma oranı Hücre bölgesinin >%20, hücrelerin >%25 inde sitoplazma Hücre bölgesinin >%20, hücrelerin >%25 inde sitoplazma -1 (L2) +1 (L1) Nukleol Hücrelerin >%25inde 1- belirgin nukleol Hücrelerin >%75inde yok ya da göze çapmayan nukleol Nükleer membran Hücrelerin >%25inde düzensiz -1 Hücre büyüklüğü >%50 büyük hücre (>2 x lenfosit çapı L1, 4 özellikten 0 / 2 olması L2: 4 özellikten -1 / -4 olması -1

48 İMMÜNFENOTİPLEME Lösemik hücrelerin membran ya da stoplazmik antijenleri: CD ler (cluster of differantiation) Monoklonal antikorlar Flow sitometri

49 İmmunfenotip: B-hücreli ALL: %70-80 CD10+, CD19+, CD20+ L3 morfolojili lenfoblastlar matür B hücreli ALL markırları taşır (CDs 10± 19,20,22,25, sig). T-hücreli ALL: %15-17 CD 2, 3, 4, 5, 7, 8 pozitiftir. Bazı B-prekürsör ALL hücreleri, klasik B-lenfosit markırlarına ek olarak myeloid markır eksprese eder (MYELOİD KOEKSPRESYON)

50 B-hücre gelişimi Lenfoid kök hücre Pro B hücre Pre B hücre irtermediate B hücre Matür B hücre Plazma hücre

51 B hücre lösemi Pro B-ALL (BI) Common B-ALL (BII) Pre B-ALL (BIII) B-ALL (BIV) CD19 CD19 CD19 IgM Y CD19 TdT CD22 CD79a CD79a CD10 CD22 CD10 CD22 CD79a CD20 CD22 CD79a CD65/15 CD24 CD34

52 T-Hücre gelişimi Lenfoid kök hücre protimosit Common timosit Matür timosit

53 ALL - T hücre Pro T-ALL (TI) Pre-T-ALL (TII) Cortical T-ALL (TIII) Mature T-ALL (TIV) CD7 CD7 CD7 CD7 CD5 CD5 CD5 CD5 TdT CD3 TdT CD3 CD2 CD2 CD1a CD2 CD3 CD34 CD4 or CD8

54 ALL lerin İmmünfenotipik sınıflandırması Alt grup Ag ekspresyon profili Sıklık Pro-B ALL CD19, CD79a+, CD22-, CD10-, CD7-, CD3-, ccd3-, cig -, sig Erken pre-b CD19+, CD79a+, CD22+, CD10+, CD7-, CD3-, ccd3-, cig -, sig- Pre-B CD19+, CD79a+, CD22+, CD10, CD7-, CD3-, ccd3-, cig +, sig- Transisyonel pre-b CD19+, CD79a+, CD22+, CD10, CD7-, CD3-, ccd3-, cig +, sig +, sig - ya da sig B hücreli CD19+, CD79a+, CD22+, CD10, CD7-, CD3-, ccd3-, cig +, sig +, sig +, sig T hücreli CD19-, CD79a-, **CD22-, CD10, CD7+, ccd3+, cig -, sig

55 İmmünfenotiplemenin Önemi Prognoz Alt grupların tanımlanabilmesi ve farklı tedavi gruplarının belirlenmesi Farklı tedavi protokollerinin daha homojen olarak karşılaştırılabilmesi Minimal rezidüel hastalığın saptanabilmesi

56 Akut bifenotipik lösemide skorlama sistemi EGIL) Puan B-lenfoid T-lenfoid Myeloid 2 CD79a cyt CD22 cyt IgM CD3(cyt/m) anti-tcr ab anti-tcr gd anti-mpo 1 CD19 CD10 CD20 CD2 CD5 CD8 CD10 CD117 CD13 CD33 CDw TdT CD24 Definition Points myeloid BAL >2 >2 TdT CD7 CD1a Points lymphatic CD14 CD15 CD64

57

58 Sitogenetik: Sınıflama ve risk grubunun belirlenmesinde kullanılır Standard karyotip analiz Fluorescence in situ hibridizasyon (FISH) Moleküler teknikler Sayısal kromozom anormallikleri Yapısal kromozom anormallikleri

59 Sayısal kromozom anomalileri Kromozom sayısına göre ALL alt grupları: Near-tetraploidi: kromozom, %1 Yüksek hiperdiploidi; > 50 kromozom Hiperdiploidi; kromozom Psödodiploidi; 46 kromozom birlikte yapısal ya da sayısal anomaliler Diploidi; 46 normal kromozom Hipodiploidi; <45 kromozom

60 Sitogenetik Sayısal kromozom anomalileri Tanı ve prognostik açıdan önemli B prekürsör ALL de kromozom sayısı prognozda önemli Hiperdiploidi (50-60 kr) (%25-30), iyi prognozla ilişkili, özellikle trisomi 4, 10, 17 ile kombine olduğunda Yüksek hiperdiploidi (59-84 kr) ve Hipodiploidi (<45 kr) kötü prognoz

61 50 kromozomun üzerinde hiperdiploidi: Çocukluk ALL lerinin %25 ini oluşturur ve tedaviye en iyi yanıtı gösterir İyi prognozun mekanizması (kesin değil) Lösemik hücre yükünün düşük olması Poliglutamatları daha yüksek oranda akümüle etmeleri Antimetabolitlere karşı artmış duyarlılık Spontan apopitoz oranında belirgin artış

62 Sitogenetik: Yapısal kromozom anormallikleri Kötü prognozla ilişkili yapısal anormallikler : t(9;22) BCR/ABL translokasyon (Philadelphia kromozom) t(4;11) MLL/AF4 rearrangement t(8;14) MYC/IGH translokasyon: FAB L3 morfolojiyle matür B-hücre ALL ile ilişkilidir. ALL li hastaların %1 i. Bunlardan herhangi biri saptanırsa daha agresif tedavi rejimleri önerilir. t(9;22) saptanan hastalara ek tirozin kinaz inhibitör tedavi t(4;11) MLL rearrangement olan hastalar anlamlı daha kötü tedavi seyri gösterir, bu nedenle daha yoğun KT ve/veya HSCT ile tedavi Ross ME, Zhou X, Song G, et al. Blood 2003; 102:2951 Kosaka Y, Koh K, Kinukawa N, et al. Blood 2004; 104:3527.

63 Sitogenetik: Yapısal kromozom anormallikleri İyi prognozla ilişkili yapısal anormallikler: t(12;21) ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) rearrangement B-prekürsör ALL li olguların %20-25 inde t(10;14) saptanan T hücreli ALL olguları Loh ML, Goldwasser MA, Silverman LB, et al. Blood 2006; 107:4508 Schneider NR, Carroll AJ, Shuster JJ, et al. Blood 2000; 96:2543

64 Sitogenetik ve risk stratifikasyonu Spesifik translokasyonlar: t(9;22) bcr/abl translokasyonu: (Ph kr, tipik olarak 185kDa füzyon proteini) ALL li çocukların %5 inde görülür, kötü prognozlu t(4;11) translokasyonu: kr 11 q23 bandı üzerindeki MLL geninin, kr 4 ban q21 üzerindeki AF4 genine füzyonu, MLL/AF4 füzyon geni oluşturur. İnfant ALL de (infantların %60 ı) ve kötü prognozlu

65 Spesifik translokasyonlar: t(12;21)(p12;tel/aml-1): Çocukluk çağında en sık görülen genetik lezyon. B prekürsör ALL li çocukların %15-25 inde. Bu translokasyon kriptik, spesifik moleküler teknik (RT-PCR) veya FISH analizi ile gösterilir. İyi prognozla ilişkili. Geç relaps ile ilişkili olmakla beraber, yoğun asparaginaz tedavisine blast sensitivitesi yüksektir t(1;19) E2A/PBX1 translokasyon: B-prekürsör ALL de %5 sıklıkta. Risk stratejisinde önemli değildir Matür B hücreli ALL t(8;14) ile ilişkili (İG ağır zincir promoter kontrolü antındaki MYC geni ile ilişkili). T hücreli ALL li hastaların %60 ında, sıklıkla T-cell reseptör (TCR) gen bölgesinde 7 veya 14 kr içeren anormal karyotip bulunur (transkripsiyon faktörün (LM02, LYL, TAL1) füzyonu ile sonuçlanır). T-ALL lenfoblastlarında ayrıca yüksek sıklıkta (olguların >%50 si) Notch-1 mutasyon fonksiyon kazanımı vardır ve kötü prognozla ilişkilidir

66 Çocukluk çağı B-hücreli ALL de morfolojik, immünfenotipik ve sitogenetik ilişki Pro-B ALL CD19+/CD10- (My ) Erken pre-b CD19+/CD10+ (My ) Pre-B CD19+/CD10+ Transisyonel pre-b CD19+/CD10+ B hücreli CD19+/CD10 sig + C + / S + L1 t(4:11) t(12:21) t(1:19)? L2 t(9:22) t(9:22) Hiperdiploidi Hiperdiploidi L3 t(8:14) t(2:8) t(8:22)

67 ALL de hangi prognostik faktör/faktörler en önemli? Risk sınıflamasında ve riske göre tedavide hangileri gözönüne alınmalı?

68 Prognostik faktörler Cinsiyet Tanıda yaş Organomegali Lenf nodlarının büyüklüğü, Santral sinir sistemi tutulumu, Mediastende kitle, Hb, lökosit ve trombosit sayısı, FAB sınıflaması, immünfenotip, immünoglobülin düzeyi, Lösemik hücrelerde myeloid antijen ekspresyonu, Glukokortikoid reseptör düzeyi, HLA tipi, Nutrisyonel durumu

69 Prognostik faktörler Yaş İyi prognozlu Tanıda BK<50.000/mm3 B prekürsör hücre Genetik anormallikler Hiperdiploidi t(12;21), TEL/AML1 füzyon geni Triple kromozom 4,10,17 Klinik yanıt: MRD (<%0.01) 8. gün ve indüksiyon sonu Yaş <1, >10 Kötü prognozlu Tanıda BK>50.000/mm3 T hücre Genetik anormallikler Hipodiploidi t(4;11), MLL/AF4 füzyon geni t(9;22), BCR/ABL füzyon geni Klinik yanıt: İndüksiyon yetersizliği (M3 Kİ, >%25 blast) MRD + (<%0.01) indüksiyon sonu

70

71

72 Tedavi riske göre yapılır Düşük riskli hastalarda toksik tedavinin minimize edilir Yüksek riskli hastalarda agresif tedavi (KHN) gerekli. T ALL li hastalar erkek, yüksek lökosit sayısı, ekstramedüller hastalık (SSS tutulumu) olma eğilimlidir. Günümüzde yoğun tedavi protokolleriyle bu hastalarda da, B prekürsör ALL li çocukların yaşam oranına benzer şekilde, %70-80 gibi uzun süreli yaşam elde edilir. Prekürsör B ALL de tanıda yaş ve lökosit sayısı standart olarak bağımsız risk faktörleri olarak kabul edilmektedir (NCI). İndüksiyon tedavisi sırasında risk tayininde kullanılan diğer prognostik faktörler SSS hastalığı ve spesifik sitogenetik anormallikleridir.

73

74 ALL li hastalar tanıda standart risk (yaş yıl ve BKH<50.000) yüksek risk (<1->10 yaş, BKH>50.000, SSS lösemisi) olmak Sitogenetik ve indüksiyon yanıtı sonuçlarıyla daha düşük risk (kr 4, 10 ve 17 trisomiler veya TEL/AML1), standart risk (gösterilebilen sitogenetik bulgu yok), yüksek risk (adolesan, infant), çok yüksek risk (indüksiyon yetmezliği, t(9;22), t(4;11)

75 NCI/CTEP Workshop risk grubu tanımlamaları Risk grubu Tanım Sıklık (%) 4 yıllık EFS (%) Standart 1-9 yaş ve Lökosit < 50x10 9 /L Yüksek 10 yaş ve üzeri ya da Lökosit 50x10 9 /L

76 Risk sınıflaması (BFM 95) SRG Lökosit <20000/mm3 Yaş 1 ve <6 yıl 8.Gün PY blast <1000/mm3 T immunolojisi yok Translokasyon yok 33. Gün K.İ. M1=BLAST (< %5) MRG Lökosit >20000/mm3 veya Yaş <1 veya 6 yıl veya T ve; 8.Gün PY blast <1000/mm3 Translokasyon yok 33. Gün K.İ. M1=BLAST < %5 HRG 8. Gün PY blast 1000/ mm3 Translokasyon mevcut 33.Gün K.İ M2/M 3 Mediastinal kitle > başlangıç çapının %30 u SSS hala + Möricke A. Blood 2008;111:

77

78 Minimal Rezidüel Hastalık MRD Multiparametreli akım sitometri ile lösemik blastlar blast düzeyi % olduğunda gösterilebilir (morfolojik olarak KİA da M1 olsa da). İndüksiyonun 8. gününde negatif MRD mükemmel prognozlu, 29. günde (indüksiyon sonunda) pozitif MRD olan hastalarda relaps oranı yüksektir. Günümüzdeki klinik çalışmalarda indüksiyon tedavisinde sonra MRD monitorizasyonu ile ilave tedavi planı ve daha geç relapsı göstermede MRD sensitivite ve sensitivitesi araştırılıyor

79 MRD Takibinde Kullanılan Yöntemler-Duyarlılıkları Hastalık Yöntem Duyarlılık Uygulanabilirlik ALL Sitogenetik Akım sitometrisi %60-95 BALL, %90-95 TALL PCR (Ig/TCR) %85-90 BALL, %90-95 TALL PCR (translokasyon) % BALL % TALL AML Sitogenetik Akım sitometrisi PCR (traslokasyon)

80

81 MRD nin klinik önemi Çocukluk ALL tedavi çalışma sonuçları Sağ kalım, Risk gurubu oluşturma, Prognoz tespiti, Tedavi stratifikasyonu.

82 MRD ye göre risk kriterleri MRD-SR TPI ve TP2 de 2 markırla MRD negatifliği saptanması (duyarlılık en azından 10-4 ) MRD-MR TPI de MRD pozitif bulunması, TP2 de 2 markırla MRD <10-3 blunması MRD-HR TP2 de MRD 10-3 blunması (BFM 2000)

83

84

85 Lösemide MRD durumuna göre Tam remisyonun yeniden tanımlanması Yeni prognostik faktörlerin gündeme alınması Tedavi stratejilerinin oluşturulması Hastalık bazlı yeni tedavi uygulamalarının moleküler izlemi

86 2008 Yüksek risk grubu Yüksek risk kriterleri Prednisolona kötü yanıt 33. günde remisyon sağlanamaması BCR/ABL pozitifliği MLL/AF4 pozitifliği Hipodiploidi (<45 kromozom) PCR-MRD-HR: yapılamazsa 15. gün kemik iliğinde FC-MRD<%10 t(9;22) ALL: M Arico, NEJM, q23 rearrangement: CH Pui, Lancet 2002 Hipodiploidi: J Nachman, Blood, 2007

87

88

89

90

91

92 Tedavi üç fazda: ALL-Tedavi fazları Remisyon-indüksiyon (4-6 hafta) Konsolidasyon ve gecikmiş intensifikasyon (6 ay) SSS profilaksisi İdame Total tedavi ay

93 Çocukluk çağı ALL sinde 11 uluslararası çalışma grubunun tedavi sonuçları Çalışma grubu Hasta sayısı Olaysız sağkalım ( SE), % AIEOP ALL 88( ) (2.4), 5 yıllık BFM ( ) (2), 6 yıllık CCG 100 ( ) (2), 5 yıllık Dana Farber 85-01( ) (3) 7 yıllık DFW ( ) (6.5) 5 yıllık Dutch ( ) (3) 6 yıllık FRALLE 83 ( ) (2) 7 yıllık MRC UKALL X( ) (2) 5 yıllık POG Alinc + T-cell + infant protokolleri ( ) (2.4) 4 yıllık SJCRH XI( ) (4) 8 yıllık TCCSG L84-11( ) (3.2) 7 yıllık

94 İnduksiyon tedavisi Remisyon-indüksiyon tedavisinin amacı lösemik hücrelerin %95 ten çoğunu (%98) eradike etmek, normal hematopoez ve normal performans durumu Glukokortikoid (prednisolon) vinkristin, asparaginaz, antrasiklin ve İT tedavi kombinasyonu Lösemik hücrelerin daha hızlı ve tümüyle azalması ilaç direncini önler ve kür oranını arttırır. Başlangıç tedavisine yanıtın ve remisyon durumunun değerlendirilmesi önemli

95 İndüksiyon tedavisi sırasında gelişebilen komplikasyonlar: Uzun süreli yüksek doz steroid: hipertansiyon, hiperglisemi, kilo alışı, davranış değişiklikleri, gastrit Asparaginaz: hepatik protein yapımıyla interferansla prokoagülan/antikoagülan faktörlerin dengesine bağlı kanama ve tromboza yol açar. Akut anafilaksi ve pankreatit asparaginazın kesilmesini gerektirir. Antrasiklin: kardiyak fonksiyon Vinkristin: periferal nöropati, konstipasyon, ileus İndüksiyon tedavisi sırasında enfeksiyon ve TLS riski yüksektir

96 İndüksiyon Tedavisinde önemli noktalar Tedaviye başlanan hastada tümör lizis sendromunun önlenmesi ve tedavisi, Enfeksiyon ve metabolik bozukluklar Ağır anemi ( Hb<8 g/dl), Kanama olsun ya da olmasın ağır trombositopeni (< mm3) düzeltilmeli Enfeksiyon yoksa ağır granulositopeni intensif indüksiyon KT için kontrendikasyon teşkil etmez.

97 İndüksiyon tedavi yanıtının değerlendirilmesi M1: Kemik iliğinde blastın <%5 olması M2: Kemik iliğinde blastın %5 - <%25 arasında olması M3: Kemik iliğinde blastın %25 olması Hastaların %95-98 inde morfolojik remisyon sağlanır: İndüksiyon sonunda M1 kemik iliği: Normal periferik kan KİA da her üç tür hematopoezde iyileşme ve blast <%5)

98 İndüksiyon tedavisine yanıt İndüksiyonun 29. gününde M2 Kİ elde edilenlere 2 ek tedavi haftası eklenir. Hala bu dönemde M3 olan hastalar indüksiyon yetmezliği olarak değerlendirilir. İndüksiyonun 6. haftasında remisyon sağlanan hastalar çok kötü prognozludur ve remisyon sağlanınca hemen myeloablatif KHN uygulanmalıdır

99 İndüksiyona yanıtsızlık 14 kooperatif çalışma grubunda, önceden tedavi almamış 44,017 çocuğun ( 18 yaş) retrospektif analizi ( ): İndüksiyon başarısızlığı: %2.4 Kötü yanıt kriterleri (aşağıdakilerden en az biri +): Erkek cins* Daha büyük yaş (>6 yaş) Hiperlökositoz (> /mm3) T hücreli lösemi SSS tutulumu* 11q23 (MLL) kromozomal rearrangement veya t(9;22)(bcr- ABL1) translokasyonu t(9;22)(bcr-abl1) negatif olanların median 8.3 yıllık izleminde, 10 yılda OS) %32 Schrappe M, Hunger SP, Pui CH, et al. N Engl J Med 2012; 366:1371.

100 İndüksiyona yanıtsızlık ABD de, 774 ALL li çocuktan 23 ünde indüksiyon yanıtsızlığı + İlave indüksiyon KT 21 hastada CR sağlanmış 5 yıllık EFS: Geç yanıtlılarda %16 Bir ayda CR sağlananlarda %82 Uzun süren hipoplazi görülenlerde %79 Silverman LB, Gelber RD, Young ML, et al. Cancer 1999; 85:1395

101 Fransız çalışmasında 1395 ALL İndüksiyon başarısızlığı Orta ve yüksek riskli gruplarda düşük risk grubuna göre kat fazla Oudot C, Auclerc MF, Levy V, et al. J Clin Oncol 2008; 26:1496

102 Konsolidasyon, ara idame, gecikmiş yoğunlaştırma İlk remisyondan sonraki tedavi risk stratejilerine göre farklıdır Konsolidasyon tedavisi CYC, ara-c, 6-TG, 6-MP, asparaginaz ve VCR içerir daha düşük riskli hastalarda yalnız VCR ve antimetabolit tedaviyi içerir. Riske göre konsolidasyon 4-8 hafta sürer Daha sonra uygulanan ara idame tedavisinde (8 hafta) günlük 6-MP, haftalık PO MTX, aralıklı VCR, glukokortikoid puls, İT MTX ile SSS profilaksisi vardır. Daha yüksek riskli hastalarda ara idame tedavisi yoğunlaştırılır (İT MTX ve asparaginazla)

103 SSS durumuna göre kraniyal profilaksi SSS1: 5 BK, sitolojide blast yok SSS2: 5 BK, sitolojide blast var SSS3: >5 BK, sitolojide blast var, kraniyal sinir felci gibi aşikar SSS lösemi bulguları var Kraniyal profilaksi İT MTX ile yapılır SSS2 olan hastalarda indüksiyon sırasında ek doz İT MTX gerekli İT MTX ile kombine kraniyal RT (18Gy) endikasyonu: SSS3 olan hastalarda veya SSS hastalığı olmayan ancak SSS relaps riski yüksek olan hastalarda (Thücreli ALL gibi)

104 Testiküler lösemi Testisler erkeklerde lösemik blastların sığınak bölgesi Testiküler kitle varlığında US ile konfirmasyon sağlanıp biyopsi yapılmalı Testis tutulumu olan hastalara bilateral Gy (12 günlük fraksiyonda) RT uygulanmalıdır

105 İdame tedavi Günlük PO 6-MP, haftalık MTX, (aylık İV VCR ve 5 günlük PO deksametazon) Kızlarda 2 yıl, erkeklerde 3 süre Erkeklerdeki daha kötü prognoz özelliği tedavi süresinin uzatılması ile düzelir

106 Yüksek riskli hastalarda tedavi Çok yüksek riskli hastalarda seyir kötüdür, 5 yıllık EFS <%45. Ph+ Hipodiploidi MLL rearrangement indüksiyon tedavisine erken yanıtın yavaş olması İndüksiyon sonunda Kİ de M3 olması ya da MRD>%1 Bu grupta remisyon sağlanınca uygun kardeş verici ile nakil yapılmalıdır. t(9;22) pozitif olan hastalarda intensif multiajan KT ile birlikte Glivec (BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü=im) kullanılmalıdır. MLL rearrangementi pozitif olan ve hızlı indüksiyon yanıtı sağlanan infant ALL li çocuklarda yüksek risk protokollerine göre intensif KT uygulanmalıdır (bu grupta KHN sırasında tedavi ilişkili mortalite riskinin yüksek olması nedeniyle)

107 Çocukluk çağı ALL sinde 11 uluslararası çalışma grubunun tedavi sonuçları Çalışma grubu Hasta sayısı Olaysız sağkalım ( SE), % AIEOP ALL 88( ) (2.4), 5 yıllık BFM ( ) (2), 6 yıllık CCG 100 ( ) (2), 5 yıllık Dana Farber 85-01( ) (3) 7 yıllık DFW ( ) (6.5) 5 yıllık Dutch ( ) (3) 6 yıllık FRALLE 83 ( ) (2) 7 yıllık MRC UKALL X( ) (2) 5 yıllık POG Alinc + T-cell + infant protokolleri ( ) (2.4) 4 yıllık SJCRH XI( ) (4) 8 yıllık TCCSG L84-11( ) (3.2) 7 yıllık

108 Relaps

109 Relaps

110 Allojenik KHN Endikasyonları HRG grubundaki hastalardan; T(9;22) BCR/ABL rekombinasyonu T(4;11) MLL/AF4 rekombinasyonu 33. gün K.İ. M2 veya M3 olan hastalar 8. gün yanıtı olmayan ve aşağıdakilerden en az biri olan hastalar; T immunolojisi Pro-B immunolojisi Tanıda lökosit sayısı > /mm3 RF>1.7

111 Allogenik KHN endikasyonu (BFM)

112 Allogenik KHN endikasyonları (BFM)

113 KİT öncesi MRH tespitinin prognostik önemi Yüksek MRH seviyeleri: hastalıksız sağ kalım: % 0-30 Düşük MRH seviyeleri: hastalıksız sağ kalım: % MRH negatif: hastalıksız sağ kalım: % 70-80

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERİNDE KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLE- RİN SİTOGENETİ K, FISH VE RT- PCR İLE GÖSTERİLMESİ:

ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERİNDE KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLE- RİN SİTOGENETİ K, FISH VE RT- PCR İLE GÖSTERİLMESİ: 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Genetik Anabilim Dalı 2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıbbi Biyoloji

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ĐLAÇ DĐRENCĐ GELĐŞEN KRONĐK MYELOĐD LÖSEMĐ OLGULARINDA BCR-ABL1 T315I MUTASYONLARI VE AHI1 GEN ĐFADELENME DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ UZMANLIK

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 55 Poster No: P22 AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L YA LI HASTADA 6-MERKAPTOPÜR N TEK BA INA REM SYON SA - LAR MI? smet Aydo du, Kadir Acar, Nilgün Göveç, 2 Mehmet Ali

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir enjeksiyona hazır şırınga 0.5 ml'de 48 milyon ünite

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA JAK2 V617F MUTASYONU ĐLE TROMBOSĐT FONKSĐYONLARI

MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA JAK2 V617F MUTASYONU ĐLE TROMBOSĐT FONKSĐYONLARI T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA JAK2 V617F MUTASYONU ĐLE TROMBOSĐT FONKSĐYONLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır.

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır. Hastalık ve Tedavi Seçeneklerinin Kısa Bir İncelemsi Uluslararası Miyelom Kurumu 12650 Riverside Drive, Suite 206 North Hollywood, CA 91607-3421 Hotline (ABD & Kanada): (800) 452 CURE (2873) Tel: (818)

Detaylı