KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA AB KATILIM SEMİNERİ 14 ARALIK 2005 İSTANBUL Pınar ERDEM Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı

2 14 Aralık 2005 tarihinde İstanbul Princess Otel de, katılım müzakereleri: ilkeler ve uygulama konulu AB Katılım Semineri düzenlenmiştir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen seminerin açılış konuşması AK Genişleme Genel Müdürlüğü, Aday Ülkeler B Direktörü, Pierre MIREL tarafından yapılmıştır. Açılış konuşmasının ardından sırasıyla AK Genişleme Genel Müdürlüğü, Aday Ülkeler B, Türkiye Birim Başkanı, Christian DANIELSSON; Genişleme Stratejisi Koordinasyon Birimi, Politika Koordinatörü-Müzakereci Filip CORNELIS; Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Dış Projeler Direktörü ve Fundacja Unia & Polska Başkan Yardımcısı Krzysztof BOBINSKI; AK Genişleme Genel Müdürlüğü, Aday Ülkeler B Direktörü, Pierre MIREL; AK Genişleme Genel Müdürlüğü, Aday Ülkeler B Ülke Koordinatörü John O ROURKE sunum yapmıştır. Sözkonusu seminerde ele alınan konular özetle aşağıdadır. 1. GENİŞLEME SÜRECİ Genişlemenin Avrupa ya 3 önemli getirisi olmuştur; Barış ve istikrar: Batlık Denizi nden Karadeniz e kadar uzanan barış ve istikrar sağlanmıştır. Demokrasi Refah: Hem mevcut üyelere hem de yeni üyelere refah getirmektedir. Genişlemenin tarihçesi aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir; 1952: Paris Anlaşması: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958: Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu & Euratom Bu anlaşmalar, 6 kurucu üye: Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından imzalanmıştır. 1973: Danimarka, İrlanda, İngiltere 1981: Yunanistan 1986: Portekiz, İspanya 1995: Avusturya, Finlandiya, İsveç 2004: Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya Yunanistan, Portekiz ve Polonya için AB ye katılmaktaki amaç politikti. Bu ülkeler totaliter rejimden çıkarak Birliğe üye oldular. Kopenhag Kriterleri AB için kılavuz niteliğindedir. Kopenhag Kriterlerini yerine getirmediği için 1996 yılında Slovakya nın müzakere sürecine başlaması ertelenmiştir. Aynı nedenle Türkiye ile de müzakerelerin başlaması 1999 yılında ertelenmiş, 2005 yılında başlamıştır Kopenhag Zirvesi nde aday ülkelerin müzakerelere başlayabilmek için yerine getirmesi gereken 3 kriter belirlenmiştir: 1. Siyasi Kriter: Kurumların istikrarı Demokrasi Hukukun üstünlüğü İnsan hakları Azınlıklara saygı 2. Ekonomik Kriter: İşleyen piyasa ekonomisi Arz ve talep dengesi; piyasa güçlerinin serbest etkileşimi Pazara giriş (kuruluş) ve çıkış (iflas) için ciddi engellerin bulunmayışı

3 Yürürlükteki mülkiyet haklarını da kapsayan bir yasal sistem; kanun ve anlaşmalar yürürlüğe konabilir Makroekonomik istikrar: elverişli fiyat istikrarı; sürdürülebilir kamu finansmanı; dış hesaplar Ekonomi politikasının temel unsurları üzerinde yaygın görüş birliği Yatırımlara yönelik tasarruf kanalları için yeterince gelişmiş finans sektörü AB sınırları içinde rekabet baskısıyla ve serbest piyasa kurallarıyla başa çıkma kapasitesi; İşleyen piyasa ekonomisi Yeterli insan kaynağı ve fiziki sermaye Hükümet politikası ve kanunların rekabeti ne ölçüde etkileyeceği AB ile ticari bütünleşmenin derecesi ve hızı (hacim ve mal cinsi) Pazara erişim ve yapılan düzenlemeler sayesinde daha çok fayda elde eden küçük şirketlerin payı Aday ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olması istikrarlı bir üye olması açısından önemlidir. 3. AB hukukunun kabulü (topluluk müktesebatı) : Üyelik şartlarını üstlenme yeteneği Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uygunluk Benimseme / yer değiştirme Uygulama ve icraat Bu kriterler dışında bir de AB nin Özümseme Kapasitesi önemlidir. Avrupa ya entegrasyon hızını korurken, AB nin adayın büyüklüğü, nüfusu, ekonomisi gibi özelliklerini özümseyebilme kapasitesidir yılında Madrid Kriterleri kabul edilmiştir. Buna göre, AB hukukunun, uygun idari ve adli yapılar yoluyla etkin biçimde uygulanması, milli hukuka bozulmadan olduğu gibi adapte edilmesi gerekmektedir. Ancak bu kriterleri sağladıktan sonra bir aday ülke AB ile müzakerelere başlayabilir. Müzakerelerin çerçevesi; adayın AB hukukunu kabul etmesi, en geç birinci gün itibarıyla AB hukukunu kabul etmesi, uygulaması ve icraatı, komisyonun tasdik etmesi ve izlemesi, müzakere edilmiş ölçütlerden oluşmaktadır. Adaylık sürecinde Katılım Ortaklığı, nihai hedefi değildir, sonraki adımları, sadece kısa ve orta vadeli öncelikleri tarif eder. Katılım Ortaklığı revizyonları yeni talepleri değil yeni öncelikleri sunar. Müzakerelerin Yapısı Komisyon Aday ülke ile karşılıklı toplantılar yapar, ortak pozisyonları yazar Aday Ülke Müzakere pozisyonunu görüşmeye sunar Konsey AB Ortak Pozisyonları üzerinde tartışır ve fikir birliğine varır Hükümetler arası Katılım Konferansı Üye Devletler + Aday Ülke Vekil ve Bakanlık düzeyinde: Daimi temsilciler + Baş müzakereci 2. T Ü Kamuoyu Hükümetin pozisyonu üzerinde etkisi olabilecek spesifik konuları ve genel süreci tartışır.

4 RKİYE NİN KATILIM SÜRECİ Müzakereler tarama aşamasından başlar ve sonuca götürür. Katılım konferansı AB ve Türk hükümeti arasında gerçekleşir, kararlar ortak alınır. Bakanlık ve milletvekili düzeyinde ardışık toplantılar düzenlenir ve Komisyon hazırlığını yapar. AB kanunu 35 başlığa ayrılmıştır. Bunun nedeni çalışmayı kolaylaştırmak ve AB mevzuatının her bölümüne sistemli bir biçimde başvurulmasını temin etmektir. Müzakereler bu 35 başlık çerçevesinde ilerler; 1. Malların Serbest Dolaşımı 2. İşgücünün Serbest Dolaşımı 3. Hizmet Sunma Serbestisi 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu Alımları 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tarım ve Kırsal Kesim Kalkınması 12. Gıda Güvenliği 13. Balıkçılık 14. Ulaşım 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. İstatistik 19. Sosyal Politika ve İstihdam 20. Şirketler ve Sanayi Politikası 21. Avrupa Üzerinden Giden Ulaşım Ağları 22. Bölgesel Politika & Yapısal Fonlar 23. Adli Konular & Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre 28. Tüketici ve Sağlık Güvenliği 29. Gümrük Birliği 30. Dış İlişkiler 31. Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikası 32. Mali Kontrol 33. Mali ve Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer Konular Tarama sürecine Türkiye ve AB den uzmanlar katılır. Bu süreçte önce Türkiye ve Hırvatistan a bütün AB mevzuatı açıklanacak. Daha sonra 1 yıl kadar bir süre bu aday ülkeler incelenecek ve karşılıklı olarak uzmanlar her maddeyi ele alacak. Bir başlık tarandıktan sonra, o başlıkta müzakerelere başlanır, her başlığın taranması beklenmez. Tarama süreci 2 etaplıdır. 1. etapta detaylı bir komisyon açıklaması, 2. etapta Türk uzmanların Türkiye deki durumu izahı gerçekleşecektir. Son olarak Komisyon, üye devletlere sunmak üzere bir tarama raporu hazırlar. Bu rapor diğer başlıkların açılması için çok önemlidir. a) Bir başlık nasıl açılır? Komisyon Tarama Raporu, bir başlığın açılıp açılmamasını tavsiye eder. Üye Devletler, başlığın açılmaya hazır olup olmadığına karar verir. Eğer açılmaya hazır değilse: açılma göstergeleri belirlenir. (Eksik olan nedir, Türkiye bunun için ne yapmalıdır?) Açılmaya hazır ise Komisyon Başkanı Türkiye yi knferansa davet eder. Bir başlık, her iki taraf Müzakere Pozisyonu nu sunduğunda resmen açılır. b) Türkiye nin Müzakere Pozisyonu Türkiye, her bir başlık için Müzakere Pozisyonu nu sunar: Başlıktaki AB mevzuatını kabul eder. En geç, katılımın birinci gününde başlığı gerçekleştirmeye hazırdır. Türkiye deki mevcut durumu tarif eder. AB hukukunu devralmak için detaylı planlar hazırlar. Müzakere edilmiş herhangi bir ölçütü talep eder.

5 c) AB Ortak Pozisyonları AB, her bir başlık için: Komisyon Ortak Pozisyon Taslağı nı temel alan, Türkiye nin pozisyonuna karşılık veren, Daha fazla bilgi talep edebilen, Özel müzakere şartları belirleyebilen, Kapanış için gösterge belirleyebilen bir Ortak Pozisyon üzerinde fikir birliğine varır. Her müzakere başlığı tartışılmadan, başlıklar kesin kapatılmaz, geçici olarark kapatılır. Geçici kapanış için AB Ortak Pozisyonu başlığın kapanıp kapanamayacağını söylemelidir. Başlık, yüksek seviyede hazırlık yapıldığında, göstergeler karşılandığında, geçici önlemler üzerinde fikir birliğine varıldığında kapanabilir. Taahhüt etmek yeterli değildir. Geçmiş müzakerelerden örnek olarak atık su arıtması, iş gücünün serbest dolaşımı, yabancıların toprak edinmesi gösterilebilir. d) Müzakerelerin sonucu: En önemli kısımdır. Bütçesel konular çözüme kavuşmalıdır. Tarım ve Bölgesel Politika başlıkları bütçesel konulara bağlıdır. Bütün müzakere başlıkları kapatılmalıdır. Komisyon Tavsiyesi hazırlanıp üyelere sunulmalıdır. Avrupa Parlamentosu muvafakat vermelidir. Türkiye ve Üye Devletler Katılım Antlaşması nı imza ve tasdik eder. e) Komisyon İzleme Süreci İzleme, katılıma kadar olan süreç boyunca devam eder: İlerleme Raporları İzleme Raporları Emsal Tarama Alt Kurullar ve geçici toplantılar İlerleme sadece toplantı odalarında değil, gerçek hayatta gerçekleşmelidir. f) Katılım Antlaşması Taslak, Komisyon tarafından hazırlanır. Müzakere edilen bütün ölçütleri içerir. Teknik uyumlar ayrı olarak işlem görür. Kurumsal yönler ( Örn: Türkçe nin resmi dil olması) Geçici usuller 3. POLONYA DENEYİMİ Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Dış Projeler Direktörü ve Fundacja Unia & Polska Başkan Yardımcısı Krzysztof BOBINSKI, Avrupa Birliği ne 2004 yılında üye olan Polonya nın deneyimlerini, iki ülkeyi karşılaştırarak anlattı. Buna göre;

6 Türkiye AB üyeliği için çok bekledi. Polonya ise 15 yıl önce Sovyetler Birliği nin yıkılması ile Avrupa ya yakınlaştı ve geçtiğimiz yıl AB ye üye oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler on beşinci yüzyıla kadar uzanıyor. Türkiye NATO üyelik teklifi sırasında Polonya yı destekledi. Şimdi Polonya Türkiye nin AB üyeliğini destekliyor. Polonya nın katılım deneyimi daha kolaydı. AB üyeliği Sovyetler Birliği nin çöküşünün bir sonucu olarak görülüyordu. NATO ve AB ye katılarak, Batı ya döndü. Üyelik hiçbir zaman gerçek bir mücadele olmadı. Üstelik, amaç katılım sürecinde AB ye verilen desteğin azalmasını engellemek değildi. Hükümet, katılım sürecinin gerektirdiği değişiklikleri uygulamaya almak zorunda kaldı. Her şeyden önemlisi, elitler ve halk, genel olarak AB ve gerekli değişiklikler konusunda bilgilendirilmek zorundaydı. Hatta ülke üyeliğe hazırlanmak zorundaydı. Süreçte Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Medyaya çok önemli görev düşüyor. Polonya da hükümet katılım süreci ilkeleri için destek verdi ama STK lar katılıma ruh verdikleri için ayrıca önemliydiler. Dostane bir yaklaşım ve ortam yaratmak için STK ların önemi büyük. 4. EVDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMA Resmi toplantılar çok önemlidir ama işin %95 i evde yapılır. v Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları; azınlıklar; kadınlar, adli reform, bölgesel konular; iyi komşuluk ilişkileri ifade özgürlüğü, din vb... alanlarda reformlar aday ülkenin kendi içinde çözeceği konulardır. v Ekonomik alanda istikrar politikası, reform başarıları sürdürülmeli, yapısal alanda ileri doğru olumlu adımlar atılmalıdır. Yüksek ortak standartlarda bir iç piyasa sağlanmalı. v İdari yeterlilik güçlendirilmeli; gerekli kurumların tesis edilmesi, gerekli mali ve insan kaynaklarının sağlanması, kamu görevlilerinin eğitimi, üye devletlerin deneyimlerinden yararlanmak. v AB entegrasyonu için genel bir strateji belirlenmeli, bakanlıklar arasında yakın koordinasyon sağlanmalı, AB uyumlu yeni mevzuat temin edilmeli, Parlamento ile yakın işbirliği yapılmalı, kamu görevlilerinin eğitimi ve AB uzmanlarının kullanımı sağlanmalı. v Adli yeterlilik güçlendirilmelidir. Ulusal hukuk sisteminin nasıl organize edileceğine dair bir AB hükmü yoktur. Ancak sistem, doğru ve elverişli yöntemler temin etmek zorundadır. Hakimlerin ve AB mevzuatında yer alan diğer adli personelin eğitilmesine gerek vardır. v İcraat yapılarının güçlendirilmesi (Gümrükler, sınır kontrolleri, denetçiler ve laboratuarlar, tarım için ödeme kuruluşu, vs.) personel eğitimi, yeni teçhizat, AB Üye Devletler ile işbirliği gerekli. v Sivil Toplum Kuruluşları arasında karşılıklı bilgi ve kavrayışı geliştirilmeli (medya, akademik çevreler, dernekler, dini topluluklar, STK lar, sosyal taraflar, iş dünyası), kamu bilgilendirme stratejisi oluşturulmalı.

7 5. KATILIM HAZIRLIKLARI İÇİN AB DESTEĞİ Katılım desteği, diğer AB dış yatırımlarından farklı bir yaklaşımdır. Daha büyük bir odağı (AB üyeliği) ve siyasi önceliği vardır. Başlıca bileşenleri; Kurum geliştirme Müktesebat ta yatırım Ekonomik ve Sosyal Uyum Sivil Toplum Diyalogu dur. Finansman kaynağı bulmak için hazırlanan projede Türkiye nin katılımı öncelikli olmalıdır. Proje önerileri AB Komisyonu na değil, Genel Sekreterliği ne sunulur.

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası Genişlemeyi Anlamak Avrupa Birliği nin genişleme politikası Önsöz tarak Avrupa ekonomisini daha da güçlendirmiştir. Günümüzde AB, dünyanın en büyük ekonomi alanıdır. Çünkü daha geniş bir iç pazar ve yeni

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ ve BU SÜRECİN YÖNETİMİ Uzmanlık Tezi Hazırlayan Murat ERSOY AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler

Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler 1. Avrupa Birliği (AB) nin Organik Oluşumu ve Tarihçe 1946 yılında; Zürih te bir konuşma yapan Đngiliz Devlet adamı Winston Churchill Avrupa

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Giriş: AB Komisyonu nun, 6 Ekim 2004 İlerleme Raporu ile, Türkiye-AB

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avrupa Birliğinde Kurumsallaşma ve Uyumlaştırma Aracı Olarak Eşleştirme Projeleri (Twinning Projects)

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. 1. A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Yaklaşımı:

Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. 1. A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Yaklaşımı: İKT414 AB Türkiye İlişkileri Ünite 05: AB de Genişleme ve Derinleşme Maastricht den Lizbon a Doç. Dr. Özgür TONUS Açık Ders Malzemeleri Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu 1990 lı yıllarda, Avrupa

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK YOLUNDA TÜRKİYE Dr. M. Akif ÖZER Giriş Bugün Avrupa Birliği, dünyada bütünleşmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı değişim ortamında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatini

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ HAZIRLAYAN Müge Bulut AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO:2006-1 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı