Prof. Dr. Osman İLHAN AÜTF AKUT LÖSEMİLER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Osman İLHAN AÜTF 1972-2014 AKUT LÖSEMİLER. www.osmanilhan.com/akutlösemiler"

Transkript

1 Prof. Dr. Osman İLHAN AÜTF AKUT LÖSEMİLER 1

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD 2

3 Aşk asla pişmanlık duymamaktır

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Akut Lösemi Kemik iliğinde immatür blastların olgunlaşmaksızın aşırı çoğalmaları ve ilikteki normal hematopoetik elemanların yerlerini almaları sonucu ortaya çıkan hastalığa akut lösemi denir.

10 Akut Lösemide Epidemiyoloji-I ALL % 20 AML % 80 } Yetişkinlerde Bifenotipik / Mikst lineage % 5-20 AML de 5 yıllık yaşam Yaş Yüzde(%) <45 52, , ,7 <65 37,9 >65 5,1 ABD de ölüm sebebleri arasında 6.sıradadır. 10

11 11 Akut lösemiye yol açan klondaki belirsizlik nedeniyle AML ve ALL dışında 3 farklı akut lösemi tipi vardır: Farklılaşmamış akut lösemi: Morfolojik ve immunolojik farklılaşma özellikleri yoktur. Kök hücre fenotipi taşırlar (HLA-DR, CC34, CD38 pozitif, TdT ve CD7 pozitif olabilir) Bilienal lösemi (mikst lineage):blastlar iki farklı klondan kaynaklanır (myeloid ve lenfoid). Bifenotipik lösemi: Blastta hem myeloid hem de lenfoid fenotipin birlikte olmasıdır.

12 12 AKUT LÖSEMİLERDE KLİNİK Akut başlangıç Genel durum bozukluğu sıktır Anemi, nötropeni ve trombositopeni sıktır Organomegali, lenfadenopati, yumuşak doku infiltrasyonu çeşitli boyut ve sıklıkta Tedavi genellikle hastaneye yatırılmayı gerektirir.

13 13 Kemik İliği İşgal Edilirse Trombositopeni Eritrositopeni Kanama Anemi Nötropeni İnfeksiyon

14 Kemik İliği Dışına Taşarsa Lenf bezleri Karaciğer Dalak Santral Sinir Sistemi Cilt Gingiva Testis HSM LAP Kitle Nörolojik Bulgu 14

15 15 Akut Lenfoblastik Lösemi

16 Akut Lenfoblastik Lösemi (Yaşa göre Dağılım)- ABD (/ ) 16

17 17 Lenfoblastların maturasyon duraklaması ve kontrolsuz çoğalması ile karakterize olan, fatal seyirli, klonal hematopoetik dokunun malign hastalığıdır. Kemik iliği kökenlidir ve hücreler T veya B lenfoblastların özelliklerini taşırlar.

18 18 ALL kemoterapiye cevap veren, ilk yaygın malignitedir. Bundan tam yirmi yıl önce özellikle çocuklarda, hastaların yaklaşık yarısında, geliştirilmiş kemoterapi protokolleri ile, uzun süreli yaşam sağlanmıştır. Buna karşılık yetişkinlerde hala standart bir tedavi yöntemi geliştirilememiştir.

19 19 Sıklık Çocuklarda, özellikle 15 yaşın altında en sık görülen malignitedir. Beyazlarda daha sıktır ve çocuklarda 3 ile 7 yaş arasında pik yapar. Yetişkinlerde ise akut lösemilerin %15 20 sini oluşturur.

20 20 Patogenez Bütün ALL olgularında blastlar, tek hücreden transforme olurlar. Yani KLONALDIR. Klonalite lenfoblastlarda immunglobulin ve T lenfosit antijen gen rearanjmanının gösterilmesi ile ispatlanmıştır. ALL olgularında lösemik hücrelerinin çoğalma zamanı üç gün olup, DNA sentezi süresi, normal hücrelere göre saat daha uzundur. Yani çoğalma hızı normal lenfoblastlardan daha hızlı değildir.

21 21 Etiyopatogenez Konjenital A-Genetik faktörler Monosigot ikizler Trizomi 21 (Down sendromu) Fanconi anemisi Bloom sendromu Ataksi telenjiektazi B-Parenteral maruz kalma İntrauterin rasyasyona maruz kalma Mesleki faktörler Annenin sigara içmesi İmmunolojik faktörler Viral ajanlar İyatrojeneik faktörler Çevresel faktörler Malign hastalıklarda ikincil olarak gelişme

22 ALL yi FAB Özelliklerine Göre Sınıflandırma Alttip Özellikler Sıklık (%) L1 L2 L3 Küçük, uniform çekirdek düzenli, dar sitoplazmalı, nukleolus yok Büyük, uniform değil, çekirdek düzensiz, nukleolus belirgin Büyük, uniform, bazofil, vakuollü sitoplazmalı, çekirdek düzenli, nukleolus var Bu sınflandırmaya göre ALL-L2 olguları, AML-M1 olguları ile morfolojik olarak karışabilirler. Bu nedenle kesin tanıya gidebilmek için mutlaka immunfenotiplendirme yapmak gerekir

23 23

24 24

25 25

26 26 ALL de Sitokimya Alttip MPO SBB NSE PAS AF* L1 - - ± + ± L2 - - ± + ± L *T-ALL için pozitif, golgi zonunda lokalizedir.

27 Periodic Asit Schiff: PAS 27

28 28 B-ALL Alttipleri Pro-B Pre-pre-B CD10 - erken pre-b Null-Hücre B1-alttip Erken-Pre-B CD10 + erken pre-b Common-ALL B2-alttip Pre-B Geçişsel Pre-B-ALL B3 Alltip m Olgun B-ALL Ig TdT TdT TdT TdT HLADR (CD19) (CD24) HLADR CD19 CD24 CD10 (CD20) HLADR CD19 CD24 CD10 (CD20) CD22 HLADR CD19 CD24 CD10 (CD20) CD22 HLADR CD19 CD24 CD10 CD20 CD22

29 T-ALL Alttipleri T1 Evresi T2 Evresi T3 Evresi Pre-T Pro-T İmmatür-T Matür-T Pre-T Erken-T Kortikal-T Geç-T T Erken Timosit Ortak Timosit Meduller Timosit TCR TdT TdT TdT TdT CD3 CD5 CD7 CD3 CD5 CD7 CD2 CD3 CD5 CD7 CD1 CD2 CD4+8 CD3 CD5 CD7 CD2 CD4/8 29

30 30 İmmun Fenotiplendirme CD antijenleri 13,14,33,34 2,3,4,8 19,20,22 AML T-ALL B-ALL

31 ALL de Sitogenetik ve Moleküler Genel Özellikler-I Sayısal Kromozomal Değişiklikler Altı tane ploidi grubu tanımlanmıştır: Hipodiploid (46 kromozomdan az) Diploid (normal 46 kromozom) Psödodiploid (Anomalili 46 kromozom) Hiperdiploid (46-50 kromozom) Hiperdiploid (50 kromozomdan fazla) Triploid/Tetraploid (65 kromozomdan fazla) Hiperdiploid vakalarda özellikle 50 kromozomdan fazla olanlar iyi prognoza sahiptir. 31

32 ALL de Sitogenetik ve Moleküler Genel Özellikler-II Yapısal kromozomla değişiklikler t(9;22)(q34;q11) veya Philedelphia kromozumu (Ph): Erişkinlerin % sinde mevcuttur. Daha ileri yaş, yüksek lökosit sayısı ve L2 morfolojisi ile ilişkilidir. Vakaların % inde bcr-abl füzyon geni p190 tirozin kinaz ürünü oluşturur. Olguların %20-50 si p190 dan ziyade p210 u gösterir. Beş yıllık sağ kalım %0-10 civarındadır. 32

33 ALL de Sitogenetik ve Moleküler Genel Özellikler-III Yapısal kromozomla değişiklikler t(8;14), t(8;2) ve t(8;22): Bu translokasyonlar Burkitt lenfoma ve olgun B hücre ALL nin çoğunda mevcuttur. t(14;18): Bcl-2 nin aşırı ifadesi, gecikmiş apopitozis ve uzamış büyüme ile birliktedir. Bu hastaların da prognozu kötüdür. t(4;11) ve 11q23 deki diğer anomaliler t(1;19) 33

34 34

35 35 Klinik Özellikleri-I AML olgularında olduğu gibi normal hematopoezin eksikliği sonucu kandaki hücrelerin yetmezliğine bağlı semptom ve bulgular vardır. Tanı klasik olarak ilk 6 hafta içerisinde konulur (semptomların başlangıcından itibaren) ALL olgularında prodromal dönem yoktur. Semptomların çoğu anemiye bağlıdır. Bunlar; Halsizlik, çabuk yorulma, egzersiz toleransında azalmadır. Solukluk gözlenebilir.

36 36 Klinik Özellikleri-II Kanama diyatezi hastaların yarısında görülür ve hastayı doktora getiren özelliktir. Kolay berelenme ve spontan kanama dikkati çeker. Kanamalar genelikle mukozaldır. Epistaksis, hematüri veya gaitada gizli kan görülebilir. Daha az oranda nötropeninin sebep olduğu, bakteriyel fokal veya sistemik enfeksiyonlar görülebilir. ALL de ateş enfeksiyon göstergesidir.

37 37 Klinik Özellikleri-III Ağrı, hastaların %25 inde görülür. Kemik ağrısı en sık görülendir. Kol, bacak, sırt ağrısı olabilir. Bazende ekleme lokalizedir. Abdominal ağrı beklenen bir bulgu değildir, varsa intrabdominal enfeksiyona işaret edebilir. %10 olguda tanı esnasında lenf bezi büyümesi veya menengial löseminin kafa içi basıncı artırması nedeniyle başağrısı ve kusma görülebilir.

38 Fizik Muayene-I Hastaların yarısında ateş ve akut hastalık tablosu vardır. Solukluk, az sayıda hastada ağır aneminin sebep olduğu kalp yetmezliği bulguları olabilir. % 75 inde peteşi-ekimoz görülebilir. Ağır anemi özellikle epistaksis, ani solukluğa yol açabilir veya fazla miktarda kan kaybı nedeniyle şok tablosu gelişebilir. 38

39 Fizik Muayene-II Hastaların % 75 inde lenf bezi büyüklüğü ve splenomegali tespit edilir. Splenomegali genellikle kot kenarını 6 cm.den fazla geçmez. Hastaların %50 sinde hepatomegali vardır. Kafaiçi basıncı olan hastalarda papil ödemi ve retinal hemoraji görülebilir. Sternum hassasiyeti hastaların 1/3 ünde mevcuttur. Mediastinal kitleye bağlı olarak (T-ALL) hastalarında solunum ile ilgili bulgular tespit edilebilir. 39

40 Tanı Esnasında Lökosit Sayısı Lökosit sayısı (x109/l) < >100 %

41 Laboratuar Bulguları - I Anemi ve trombositopeni (< /mm3) vardır. %25 olguda anemi derindir. Anemi genellikle retikulositopeni ile beraberdir. Buna karşılık bazı hastaların periferik yaymasında normoblastlar görülebilir. Kemik iliği aspirasyonu hipersellülerdir. Yağ hücreleri genellikle yoktur. Normal hematopoetik hücreler azalmış veya yoktur; kemik iliğinde nekroz gelişebilir. 41

42 Laboratuar Bulguları - II Bazı durumlarda aplastik tablo ortaya çıkabilir. Pansitopeni ve ilikte aplazi vardır. Buna alösemik lösemi denir. Bu gibi hastalarda 1-10 ay içersinde akut lenfoblastik lösemi gelişir. Common ALL olguları olup, steroid tedavisine çok iyi cevap vermektedirler. 42

43 43 Tedavi Remisyona Sokma Tedavisi: Remisyon indüksiyon Remisyona girenlerde remisyon sonrası tedaviler (Postremisyon tedaviler): Remisyonu pekiştirme (konsolide etme) tedavileri

44 44 TEDAVİ Genel Prensipler Remisyon indüksiyon SSS profilaksisi Konsolidasyon İdame Kök Hücre Nakli (Allojeneik veya Otolog)

45 45 Tedavi-I ALL hastaya tanı konulduktan sonra ilk yapılacak tedavi remisyon elde etmek için remisyon indüksiyondur. Burada amaç periferde blastların kaybolması, kemik iliğinde ise %5 in altına düşmesidir. Remisyona giren hastada, remisyon indüksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar kan-beyin bariyerini geçemediği için, olası SSS tutulmasına karşılık profilaktik tedavi yapılmalıdır.

46 46 Akut Lösemide Remisyon Kemoterapi sonucu o Kemik iliğinde blast oranının <% 5 o Lökosit sayısı >3000/mm 3, o Hb>10g/d, o Trombosit>100000/mm 3 dür.

47 47

48 48

49 49

50 50 Tedavi-II Yakın zamana kadar konsolidasyon tedavileri yapılmazken, son zamanlarda minimal rezidüel hastalığı yok edebilmek için yüksek doz kemoterapi protokolleri konsolidasyon tedavisi olarak verilmektedir. İdame tedavisi ise en az 2 yıllık bir tedavi dönemini kapsamaktadır.

51 Tedavi Sonucu Yetişkin akut lenfoblastik lösemilerde; Remisyon indüksiyon tedavisinden sonra Tam remisyon oranı % 63 ile 86 arasında değişmektedir. 51

52 52 SSS Kontaminasyonu ve Tutulumu Tanı esnasında SSS lösemisi düşük oranda görülmektedir. Burada en büyük sorun LP yaparken beyin omurilik sıvısında kontaminasyondan dolayı lösemik hücre tespit edilmesidir. Eğer hastanın lökosit sayısı >50.000/mm3 ise yapılacak olan IT müdahalede, kontaminasyon nedeniyle yanlış olarak SSS lösemisi olduğu söylenebilir. Lökosit sayısı yüksek olan hastalarda tedavi ile lökosit sayısı <50000/mm 3 olunca İT işlem yapılmalıdır. Tanı anında SSS lösemisi varsa, indüksiyon tedavisi ile birlikte Gy radyoterapi ve IT kemoterapi (ARAC-Mtx- Deksametazon) uygulanmalıdır.

53 Yetişkin ALL de Prognostik Faktörler Özellikler Prognostik Faktör Yaş < 30y 30 y İyi Kötü Lökosit Sayısı (x10e 6 ) < (> T-ALL için) İmmunfenotip T-ALL Olgun B-hücreli; erken T-hücreli ALL Sitogenetik 12p anormalliği; t(10;14)(q24;q11) Normal; hiperdiploid t(9;22), t(4;11), t(1;19), hipodiploid, -7, +8 Tedaviye yanıt 4 hafta içinde tam yanıt Minimal residuel hastalık İyi Kötü İyi Kötü İyi Orta Kötü İyi Kötü 53

54 54

55 55

56 56 Yetişkin ALL de Risk Değerlendirmesi İmmunfenotip Klinik Özellikler Sitogenetik Tedaviye Yanıt Olgun B- ALL Erken B-ALL yada T-ALL Yaş 30y yada Lökosit (T-ALL de ) Diğer STANDART RİSK t(9;22) yada BCR-ABL t(4;11) yada diğer MLL rearanjmanı Diğer kötü-risk sitogenetik anormallikler Diğer YÜKSEK RİSK 4 haftada TR ulaşamama Diğer

57 Türk Lösemi Grubu Akut Lenfoblastik Lösemi Çalışma Grubu ALL Tedavi Grubu Remisyon İndüksiyon A B Prednizolon Vincristin Cyclophosphamide Daunarubicine L-asparaginaz Prednizolon Vincristin Idarubicine L-asparaginaz

58 58 Türk Lösemi Grubu Akut Lenfoblastik Lösemi Çalışma Grubu ALL Tedavi Grubu Postremisyon tedavi 1.konsolidasyon ARAC-VP-16 HLA uygun verici Allojeneik HKHN SSS ışınlaması+ IT tedavi İdame 2.konsolidasyon YD Metotreksat 6-MP+MTX+Vcr+PDN

59 59 Kök Hücre Transplantasyonu Kök hücre nakli yetişkin ALL olgularında en önemli tedavi yöntemidir. Buna karşılık ne zaman allojeneik kök hücre nakli yapılması gerektiği konusunda tartışmalar vardır. Bununla beraber yüksek risk grubunda yani kötü prognostik özelliğe sahip yetişkin ALL olgularında hasta 50 yaşın altında ve HLA uygun donörü var ise birinci tam remisyonda yapılmalıdır. Standart risk grubunda ise ikinci tam remisyonda uygulanması daha uygundur. Buna karşılık donörü olmayan hastalarda otolog kök hücre nakli diğer tedavi seçeneğidir.

60 60

61 Probability of Survival, % Probability of Survival after HLA-identical Sibling Donor Transplants for ALL, Age ³ 20yrs, By Disease Status P < Years Early (N=1,918) Intermediate (N=627) Advanced (N=568)

62 Probability of Survival, % Probability of Survival after Unrelated Donor Transplants for ALL, Age ³ 20yrs, By Disease Status P < Early (N=1,458) Intermediate (N=928) Advanced (N=700) Years 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 Sık Görülen Lenfositoz Nedenleri ENFEKSİYONLAR: Boğmaca, Enfeksiyöz mononükleozis,hepatit, CMV,kabakulak, kızamık,kızamıkcık,toksoplazma, tüberküloz, brusella, TİROTOKSİKOZ ADDİSON RELATİF LENFOSİTOZ LÖSEMİ: ALL,KLL,PLL,HCL REGİONAL ENTERİT, ÜLSERATİF KOLİT 68

69 69 Lenfositozda Ayırıcı Tanı LENFOSİTOZ OLGUN PERİFERİK YAYMA İMMATÜR (BLAST) Atipik (Örn,EMN, CMV, İnfeksiyöz hepatit, Toksoplazmozis) İlaçlar (Örn.fenitoin) Atipik değil KLL (Yetişkin) Pertusis Viral enfeksiyonlar Kemik İliği Akut Lenfoblastik Lösemi

70 70 Akut Myeloblastik Lösemi

71 Akut Miyeloblastik Lösemi (Yaşa göre Dağılım)- ABD (/ ) 71

72 72 AML ye Yol Açan Çevresel Faktörler Benzen Sigara İyonizan radyasyon İyonize olmayan radyasyon? Kemoterapi Alkile ediciler Topoizomeraz II Kloramfenikol Fenilbutazon

73 AML ye Yol Açan Genetik Hastalıklar Konjenital Defektler Down Sendromu Bloom Sendromu Monozomi 7 Klinifelter Sendromu Turner Sendromu Nörofibramatozis Konjenital Dismorfik Sendrom Kemik İliği Yetmezliği Fankoni anemisi Diskeratoz Konjenita Shwachmann-Diamond Sendromu Amegakaryositik Trombositopeni Blackfan-Diamond Sendromu Kostman Sendromu Ailevi Aplastik Anemi 73

74 AML-WHO SINIFLANDIRMASI (2002) Genetik anomalilerle giden t(8;21)-aml Eozinofilik+16 inversiyon/ t(16;16)- AML 11q23 ile beraber AML (mikst lineal lösemi) Multilineal displazi ile beraber AML, MDS veya KMPH sonrası AML Tedavi sonrası gelişen AML Alkile edici ajan sonrası Topoizomeraz II inhibitör sonrası Kategorize edilemeyen diğer AML AML-minimal diferansiye AML-maturasyon göstermeyen AML-maturasyon gösteren Akut miyelomonositik Akut monoblastik ve monositik Akut eritroid lösemi Akut megakaryositik lösemi Akut bazofilik lösemi Akut panmiyelozis (Miyelofibrozisle beraber) Miyeloid sarkoma 74

75 75 AML DE FAB SINIFLANDIRMASI AML-M0= Minimal farklılaşan akut myeloblastik lösemi AML-M1=Maturasyon olmayan akut myeloblastik lösemi AML-M2: Maturasyın gösteren akut myeloblastik lösemi AML-M3=Akut promyelositik lösemi AML-M4=Akut myelomonositik lösemi AML-M5=Akut Monositik lösemi 5a: Monoblastik 5b: Monositik AML-M6=Akut Eritrolösemi AML-M7=Akut Megakaryositik Lösemi

76 KLOROMA - GRANULOSİTİK SARKOM AML li hastaların bazılarında vücudun değişik bölgelerinde solid tümör şeklinde ouşumlar görülür. Yapılan incelemelerde bu kitlelerde miyeloblastların olduğu tesbit edilir. Bu durum genellikle monositer özellikli olgularda olur. 76

77 AML DE KLİNİK Hızlı ilerleyen halsizlik, infeksiyona bağlı ateş, trombositopeniye bağlı olarak kanama diyatezi görülür. AML-M3 de kanama diyatezi belirgindir. Dişeti hiperplazisi yine AML-M3 te görülür. ALL nin aksine lenf bezi büyüklüğü beklenmez. MDS ye ikincil gelişenlerde prodrom dönemi olabilir. Ama genelde akut lösemiler 6 ile 8 haftada gelişir. Hiperlökositoza bağlı olarak nörolojik bulgular tespit edilir. 77

78 78 Özel Klinik Durumlar Promyelositik lösemi (M 3 ) YDIP sıktır. AML-M 4-5 de dişeti hiperplazisi sıktır. T-hücreli ALL mediastinal kitle ile sıklıkla birlikte olabilir (Lenfoblastik lenfoma ile karışır)

79 79 TANI M (morfolojik) çekirdek, stoplazma, granül.vs yapısı İ (immünhistokimyasal boyama) C (cytogenetik ) F (flow sitometri)

80 AML DE LABORATUAR-I Tam kan sayımında lökositoz beklenen bir oluşumdur. Ama her zaman beklenmez. Özellikle AML-M3 de lökopeni olabilir. Anemi ve trombositopeni daima vardır. Periferik kan yaymalarında blastlar mevcuttur. Kesin tanı kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde blastların % 20 den fazla olması ile konulur. Ayırıcı tanı için morfoloji-histokimya, immunfenotiplendirme ve sitogenetik analizler şarttır. 80

81 AML DE LABORATUAR-II Sedimentasyon çok artmıştır. Biyokimya tetkiklerinde LDH, ürik asit artışı beklenir. Elektrolit imbalansı sıktır. Hipokalsemi, hipofosfatemi beklenen bir durumdur. Özellikle hiperlökositoz durumlarında psödohiperkalsemi olabilir, yine bu olgularda psödohipoglisemi görülebilir. 81

82 82

83 83

84 Auer rod lar 84

85 AML-M2 85

86 86

87 AML-M3 peroksidaz pozitif 87

88 AML-M4 88

89 M5-a (Monoblastik lösemi) 89

90 AML-M6 90

91 Aynı hasta PAS pozitif 91

92 92 AML de Sitokimyasal Reaksiyonlar Reaksiyon M1 M2 M3 M4 M5 M6 Peroksidaz Sudan Black NASDA Florid inhibisyonu ± + - PAS Lizozim - Düşük Düşük Orta Yüksek Düşük

93 MYELOPEROKSİDAZ 93

94 SUDAN BLACK 94

95 95 NONSPESİFİK ESTERAZ

96 AML de Kötü Prognostik Faktörler 60 yaş üstü Performans statusunun kötü olması Sekonder AML Tanı sırasında lökosit sayısının yüksek olması Multidrug rezistans varlığı Monositer kompenentin varlığı İstenmeyen sitogenetik bulgu (tirzomi 8, monozomi 7, monozomi 5) 96

97 97

98 98

99 99

100 AML DE MOLEKÜLER PATOLOJİLERİN (NOKTA MUTASYONLAR) PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI (EBMT-2012) Moleküler Patoloji Prognosti k Özellikler Tedavi önerisi CBF+KIT Mutasyonu Kötü Allo KHT FLT3-ITD Mutasyonu Kötü Allo KHT-FLT3 İnhibitörleri MLL-PTD Mutasyonu Kötü Allo KHT Metiltransferaz veya.deasetilaz inhibitörleri Yüksek EVI 1 Ekspresyonu Kötü Allo KHT Metiltransferaz veya.deasetilaz inhibitörleri IDH1 ve IDH2 Mutasyonu Kötü???? NMP1 Mutasyonu (FLT3-ITD yok) İyi Konsolidasyon Kemoterapi Biallel C/EBP Alfa Mutasyonu İyi Konsolidasyon Kemoterapi Düşük BAALC Ekspresyonu İyi Konsolidasyon Kemoterapi WTI Mutasyonu Kötü???? 100

101 101 AML DE TEDAVİ Remisyon indüksiyon, Konsolidasyon tedavisi, Allojeneik kök hücre nakli Otolog kök hücre nakli İmmunoterapi (IL-2, anti-cd33)

102 102 AML DE TEDAVİ Remisyon İndüksiyon ARAC+Antrasiklin* (7+3) Tedaviye Mitoxantrone eklenmesi veya ARAC dozunun artırılması sonucu değiştirmez Konsolidasyon Yüksek doz ARAC içeren 2-4 kür tedavi Başarı %60-70

103 Probability of Survival, % Probability of Survival after HLA-identical Sibling Donor Transplants for AML By Disease Status P < Early (N=6,317) Intermediate (N=1,675) Advanced (N=2,645) Years Slide

104 Probability of Survival, % Probability of Survival after Unrelated Donor Transplants for AML, By Disease Status P < Early (N=4,260) Intermediate (N=2,864) Advanced (N=3,173) Years 104

105 Probability of Survival, % Probability of Survival after Autologous Transplants for AML, by Disease Status P < Intermediate (N=672) Early (N=1,979) Advanced (N=139) Years 105

106 ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ (AML İBNİ SİNA DENEYİMİ- 2004) n=144 1.TR 2.TR/İleri Genel 10 yıllık HSK* 10 yıllık TSK* 1.TR vs >1.TR 10 yıllık HSK* 10 yıllık TSK* % 79,8 % 20,2 %40,6±5 %47,3±5 %57,6± vs %11,6±6 %61,6±%18,7±7 106

107 107 AML DE TEDAVİ Yaşlı hastalar AML-M3 Relaps-refrakter hastalar Hiperlökositozlu olgular Menengial lösemi

108 AML DE TEDAVİ Yaşlı hastalar Düşük doz ARA-C (cilt altı) ARAC+Antrasiklin (5+2) AML-M3 All trans retinoik asit (ATRA) + Antrasiklin ile % 92 oranlarında remisyon elde edilir. İlk secenek olarak allojeneik HKHN önerilmez. 108

109 109

110 110 AML DE TEDAVİ Relaps-refrakter Başarı düşüktür EMA (Etoposid, ARAC, Mitoxantron), FLAG±IDA (Fluadarbine, ARAC±Idarubicine) HAM (ARAC, Mitoxantrone) Hiperlökositoz Lökosit sayısı > /mm3 ise lökoferez ve Eş zamanlı hidroksiüre ile sitoredüksiyon yapılır.

111 111

112 112

113 113

114 114

115 Yaşlı AML Hastaları Neden FARKLIDIR? Yaşlı hastalarda komorbidite varlığı HT, İKH, DM, Aterosklerozis Yaş (60) kendi başına TR, KR, GS için prognostik belirleyici olması Hastalarda yaş ilerledikçe kötü prognoz özelliğine sahip kromozom anormalliklerinin artması Luger S. ASH Education Program Book 2010:62 115

116 SIK GÖRÜLEN LÖKOSİTOZ NEDENLERİ-I AKUT ENFEKSİYONLAR: Lokalize: pnömoni, menenjit, tonsillit, abse Yaygın: akut romatizmal ateş, sepsis, kolera İNFLAMASYON: Vaskülit ENTOKSİKASYON: Metabolik:Üremi,asidoz, eklampsi,akut gut Zehirlenme: Kimyasallar, ilaçlar, zehir Parenteral: Yabancı protein, aşı AKUT KANAMA: 116

117 117 SIK GÖRÜLEN LÖKOSİTOZ NEDENLERİ-II AKUT HEMOLİZ: MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR: KML,PRV,AMM DOKU NEKROZU:Akut Mİ,tümör nekrozu, yanık,gangren, bakteriel nekroz FİZYOLOJİK DURUMLAR: egzersiz, stress, mensturasyon,doğum eylemi STEROİD TEDAVİSİ:

118 118 OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Remisyonda hasta AFEREZ Kök hücre çözdürülür Dondurma Enfüzyon G C S F G-CSF ± Kemoterapi Kök hücre mobilizasyonu Yüksek doz tedavi

119 119 ALLOJENEİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Remisyonda hasta Vericiden kök hücre toplanması (Kİ veya PK) Katater Hazırlık rejimi Kök hücre infüzyonu Engraftman CY-Bu; Cy-TBI Günler -8 / -3 0

120 120 AML ve Lösemi Kök Hücresi

121 121 AML ve Lösemi Kök Hücresi Tedavide Yenilikler

122 122

123 AML ve Lösemi Kök Hücre Tedavisinde Yenilikler (Hücre Yüzey Markerları) 123 Gemtuzumab (anti CD33) (uzamış sitopeni) CD123 (IL-3a rec) IL-3 difteri toxini ile konjuge ederek, hayvan modellerinde düşük toksisite ile etkinliği gösterildi H90 (anti CD 44) ; NOD/SCID örneklerde LKH ni eradike ettiği gösterildi

124 AML ve Lösemi Kök Hücre Tedavisinde Yenilikler (Sinyal Yolakları) Rapamycin : (PI3K/PTEN/AKT/mTOR inhibitörü) AML blastlarında apoptozu uyarır ve kendini yenileme üzerine de etkilidir mtor inhibitörleri Cytarabin ve etoposidle sinerjistik etki gösterir ve NOD/SCID farelere engraftmanı azaltır Xu ve ark Blood 05 PKF :B-catenin/LEF1 bağlanmasını engelleyerek Wnt hedef gen ürünü oluşumunu önler ve sitotoksisiteyi uyarır 124

125 125

126 LÖSEMİDE AŞI 126

127 127

128 128

129 129

130 PROF. DR. O.S. SARDAŞ VE KİT EKİBİ

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH LÖSEMİ MORFOLOJİSİ Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH UYGULAMA Posterior superior iliak krestten yapılır 18 ay altında tuberositas tibiadan yapılabilir YAYMA Önceden

Detaylı

Lösemiler Çocukluk çağında görülen en sık malign hastalıktır.

Lösemiler Çocukluk çağında görülen en sık malign hastalıktır. Lösemiler Çocukluk çağında görülen en sık malign hastalıktır. EDİPEMİYOLOJİ: Çocukluk çağı kanserlerinin % 25-30 unu lösemiler oluşturur. Lösemilerin % 75-85 ini ise ALL oluşturur. En sık 1-4 yaşta saptan

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AHMET GENÇ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AHMET GENÇ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AHMET GENÇ SUNU AKIŞI Lösemi Sınıflandırılması Epidemiyoloji Patogenezi Akut Lenfoblastik Lösemi Epidemiyoloji Etiyoloji Klinik ve Lab Bulguları Sitogenetiği Tedavi LÖSEMİ Lenfoid

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

Lösemi: Tanı ve ayırıcı tanı. Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan

Lösemi: Tanı ve ayırıcı tanı. Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan Lösemi: Tanı ve ayırıcı tanı Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan Lösemi tanımı ve epidemiyolojisi Lösemiler, kemik iliğindeki hematopoietik öncül hücrelerin neoplastik değişimi sonucu ortaya çıkan klonal hastalıklardır

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum OLGU-2 Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum 9 yaş Erkek Şikayeti Halsizlik İştahsızlık Öksürük Kilo kaybı Ateş Göğüs ağrısı Hikayesi Bir aydır

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.09.2010 tarihinde çevirisi

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.09.2010 tarihinde çevirisi 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.09.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lösemi kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

AKUT LÖSEMİLER (Çocukluk Çağı) Yrd.Doç.Dr.Servet YEL

AKUT LÖSEMİLER (Çocukluk Çağı) Yrd.Doç.Dr.Servet YEL AKUT LÖSEMİLER (Çocukluk Çağı) Yrd.Doç.Dr.Servet YEL LÖSEMİLER Myeloid ve lenfoid hematopoezisin spesifik evrede duraklama göstermesi ile Gelişen anormal progenitor hücrelerin sınırsız proliferasyon (klonal

Detaylı

Kronik Miyelositer Lösemi

Kronik Miyelositer Lösemi Kronik Miyelositer Lösemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr Adalet Meral Güneş Uludağ Üniv.TıpFak. Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Görülme Sıklığı Yıllık insidans ;

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMĠLERĠNDE FLT-3 MUTASYONLARI VE PROGNOZ ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ

ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMĠLERĠNDE FLT-3 MUTASYONLARI VE PROGNOZ ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMĠLERĠNDE FLT-3 MUTASYONLARI VE PROGNOZ ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ Dr. Bircan HIZLI KARABACAK UZMANLIK TEZĠ TEZ

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Raporlamayla İlgili Düzenleme ve Tartışmalar. Beyhan DURAK ARAS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi GeneCk AD

Raporlamayla İlgili Düzenleme ve Tartışmalar. Beyhan DURAK ARAS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi GeneCk AD Raporlamayla İlgili Düzenleme ve Tartışmalar Beyhan DURAK ARAS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi GeneCk AD Kromozom Adlandırma Sistemi 1960 yılında Danver toplantısı Kabul edilen sistem

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE 4. ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 2-5 MAYIS 2013, ANTALYA MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE DR. NALAN AKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Matür T- Hücre ve

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 20 Kasım 2014 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 20 Kasım 2014 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Kasım 2014 Perşembe SABAH TOPLANTISI Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Y.O ; 16 yaş erkek hasta,

Detaylı

Juvenil myelomonositer lösemi. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Juvenil myelomonositer lösemi. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [Barış Kuşkonmaz] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Sunumum ile

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Çocukluk Çağında Miyelodisplastik Sendrom

Çocukluk Çağında Miyelodisplastik Sendrom Çocukluk Çağında Miyelodisplastik Sendrom Miyelodisplastik sendrom (MDS) hematopoietik kök hücrelerin nadir görülen bir hastalığıdır. Klonal hücre büyümesi, bozuk farklılaşma ve artmış apopitozla ortaya

Detaylı

AKUT LÖSEMİLERDE İMMÜNOFENOTİPLEME

AKUT LÖSEMİLERDE İMMÜNOFENOTİPLEME AKUT LÖSEMİLERDE İMMÜNOFENOTİPLEME Dr. TÜRKAN PATIROĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK HEMATOLOJİ BD KAYSERİ Lösemi immünofenotiplemesi MoAb kullanılarak hücreler üzerindeki antijenik yapıların

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Namık Yaşar ÖZBEK SBÜ Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Namık Yaşar ÖZBEK SBÜ Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH LÖSEMİ MORFOLOJİSİ Namık Yaşar ÖZBEK SBÜ Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH UYGULAMA Posterior superior iliak krestten yapılır 18 ay altında tuberositas tibiadan yapılabilir YAYMA

Detaylı

ÜNİTE 19 KANSER VE GENETİK

ÜNİTE 19 KANSER VE GENETİK ÜNİTE 19 KANSER VE GENETİK Prof. Dr. Gönül OĞUR 19.1. Normal Hücre-Kanser İlişkisi Vücut hücreleri, konsepsiyonu (spermin ovumu döllemesi) takiben oluşan zigotun ilk hücrelerinin defalarca tekrarlanan

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

[RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI

[RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ Epidemiyoloji Biyoloji Klinik Özellikler Şebnem Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi ALL Çocukluk çağında en sık görülen malignite Tüm çocukluk çağı kanserlerinin %25 30 u ALL Çocukluk

Detaylı

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD Aralık 2007 de 10 yaşında sol diz ağrısı yakınması Sol diz MRI da sol femur distalinde kitle Trucut biyopsi

Detaylı

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan Yoğun kemoterapi protokolleri ve kan ürünleri transfüzyonları, antibiyotik tedavisi gibi destek tedavilerinin artışı ile akut lenfoblastik lösemili (ALL)

Detaylı

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Serap BALAS Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi, hematoloji ve onkolojide bir tedavi seçeneğidir. Kanser tedavisinde hastalığın sürecini yavaşlatmak, geriletmek

Detaylı

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Hale Ören Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Zeugma Müzesi 2 Mayıs 2012 Gaziantep REFRAKTER VE RELAPS AKUT

Detaylı

KMML ve JMML monosit (bir tür kan hücresi) olarak adlandırılan tek bir hücre DNA sında bir veya daha fazla akkiz değişiklik (mutasyon) ile başlar.

KMML ve JMML monosit (bir tür kan hücresi) olarak adlandırılan tek bir hücre DNA sında bir veya daha fazla akkiz değişiklik (mutasyon) ile başlar. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.02.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Kronik miyelomonositik

Detaylı

Dr. Zühal ÖNDER SİVİŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD

Dr. Zühal ÖNDER SİVİŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD Dr. Zühal ÖNDER SİVİŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD Olgu- 1 R.G 17 yaşında erkek Başvurusundan iki hafta öncesine kadar herhangi bir yakınması yok İlk yakınma boğaz ağrısı

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Klinik Şefi Dr. Gönül Aydoğan. Uzmanlık Tezi. Dr.

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Klinik Şefi Dr. Gönül Aydoğan. Uzmanlık Tezi. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Dr. Hüseyin Aldemir ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Akut miyelojenöz lösemi (AML) tedavisindeki ilerlemeler remisyon ve kür oranlarında iyileşmeye neden olmuştur.

Akut miyelojenöz lösemi (AML) tedavisindeki ilerlemeler remisyon ve kür oranlarında iyileşmeye neden olmuştur. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 11.03.2011 tarihinde çevirisi yapılan Akut Miyelojenöz Lösemi (AML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu Şengöz, Zuhal Çakır 20 23 Mayıs 200 tarihleri arasında Kemer de düzenlenen I.Ulusal Lenfoma ve Myeloma Kongresinde poster

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ ROMATOLOJİDE KULLANILAN YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR ESEN KASAPOĞLU GÜNAL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ROMATOLOJİDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SENTETİK İLAÇLAR LEFLUNOMİD

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Hemoglobin S; β globin zincirinde nokta mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Yapısal hemoglobin

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

İştahsızlık Kansızlık Zayıflama Bacaklarda kemik ağrıları Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar) Burun ve dişeti kanamaları Ateş

İştahsızlık Kansızlık Zayıflama Bacaklarda kemik ağrıları Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar) Burun ve dişeti kanamaları Ateş ÇOCUKLARDA LÖSEMİ... Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre; ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi)

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı