İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Tarafından 6 Mart 2007 Tarihinde Yayımlanmıştır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları - 2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Tarafından 6 Mart 2007 Tarihinde Yayımlanmıştır"

Transkript

1 Önsöz İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Tarafından 6 Mart 2007 Tarihinde Yayımlanmıştır Dünyanın her yerinde erkek ve kadınlar daha fazla kişisel ve politik özgürlük ile demokratik kurumların kabulü için çabalamaktadır. Bu insanlar, Başkan Bush un insana verilen değerin tartışılamaz gereksinimleri olarak tanımladığı hakları güvence altına almak için çalışmaktadır. Cesur bireyler ve sivil toplum örgütleri zor şartlara rağmen ve kendilerini tehlikeye atarak insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmaktadır. İşçi ve kadınlarla etnik ve dini azınlıkların haklarını korumak ve insan ticaretini durdurmak için çabalamaktadır. Güçlü sivil toplumlar oluşturmak, seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hesap verebilen, hukuk temelli demokrasiler kurmak için çalışmaktadır. Bu sabırsız vatanseverler daha önce imkânsız olarak düşünülen şeylerin aslında mümkün olacağını göstermiştir. Gerçekten de, özgürlük anlayışı birkaç kuşak boyunca gelişen dünya üzerinde yayılmış, komünist diktatörlükler yıkılmış ve yeni demokrasiler doğmuştur. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi nde belirlenen haklar geçmişe göre daha fazla ülkede daha iyi bir biçimde korunmaktadır. Bu yüce görev henüz tamamlanmamıştır ve oldukça kararlı muhaliflerle karşı karşıyadır. Demokratik değişimi bir tehdit olarak görenlerin reformu destekleyen ve bunun için mücadele edenlere karşı direnmesi elbette şaşırtıcı değildir. Geçtiğimiz yıl boyunca, insan hakları savunucularının ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini kısıtlamak veya bu faaliyetlere son vermek için bu kişileri taciz etme ve kendilerine gözdağı verme girişimlerine şahit olduk. Adil olmayan yasalar, bağımsız görüşlere sahip kişilere karşı politik silah olarak kullanılmaktadır. Ayrıca muhalif sesleri son derece kanun dışı yollarla susturma girişimleri de olmuştur. Sivil toplum örgütleri ve diğer insan hakları savunucuları ne zaman ablukaya alınsa, özgürlük ve demokrasi baltalanır. Dünya demokrasileri, demokrasiyi destekleyenleri savunmak zorundadır. Günümüz diplomasisinin temel görevlerinden biri budur. Dışişleri Bakanlığı nın İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları 2006 çalışmasının bu çabaya katkıda bulunacağını umuyoruz. Bu düşüncelerle, bu raporları Birleşmiş Milletler Kongresi ne takdim ediyorum. Condoleezza Rice Dışişleri Bakanı Özet ve Teşekkürler İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Tarafından 6 Mart 2007 Tarihinde Yayımlanmıştır Raporların Hazırlanmasındaki Amaç Bu rapor, 1961 yılında yürürlüğe giren Dış Yardım Yasasının (FAA) 116(d) ve 502B(b) Bölümleri uyarınca Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye sunulmuştur. Söz konusu yasa; Dışişleri Bakanının 25 Şubat'a kadar, Temsilciler Başkanına ve Senatonun Dış İlişkiler Komisyonuna "(A) bu bölüm kapsamınca yardım alan ülkeler ve (B) Birleşmiş Milletler üyesi olup da bu Yasa kapsamında insan hakları raporuna tabi tutulmayan diğer bütün yabancı ülkeler fıkraları çerçevesinde dünyaca kabul görmüş insan hakları ile ilgili tam bir rapor" sunmasını öngörmektedir. Aynı zamanda bu yasaların ve dolayısıyla kongre koşulları kapsamına girmeyen bazı ülkelere ait raporları da bu çalışmaya dahil etmiş bulunmaktayız. ABD'nin uluslararası insan hakları standartlarını savunmaya dair sorumluluğu 1970 lerin başında resmileşmiştir yılında, Kongre, Dışişleri Bakanlığında İnsan Hakları Koordinatörü pozisyonu yaratan bir kanunu yürürlüğe koymuş, bu pozisyon daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı pozisyonuna çevrilmiştir te Kongre Kadın Hakları Baş Danışmanlığı pozisyonunu oluşturmuştur. Kongre aynı zamanda ABD dış ilişkiler ve ticaret politikasının başka ülkelerin insan ve işçi hakları konusundaki performansını dikkate Page 1 of 11

2 almasını ve her yıl ülke raporlarının Kongre ye sunulmasını zorunlu kılan yasalar çıkarmıştır deki ilk raporlar yalnızca ABD yardımı alan 82 ülkeyi kapsıyordu; bu yıl bu raporların sayısı 196 ya çıkmıştır. Raporların Hazırlanması 1993 te Dışişleri Bakanı büyükelçiliklerimizin insan hakları konusunda daha etkin bir şekilde çalışmalarını sağladı. Büyükelçiliklerdeki bütün bölümlerden insan hakları ihlalleri hakkında bilgi vermeleri ve raporları doğrulamaları istendi; insan hakları ve demokrasinin ilerlemesi ile elçilik programları arasındaki bağın güçlenmesi için yeni girişimlerde bulunuldu te İnsan Hakları ve İnsani İşler Bürosu yeniden yapılandırılarak birbirinden ayrı düşünülemeyen insan hakları, işçi hakları ve demokrasi meselelerine daha kapsamlı ve odaklanmış bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermek için adı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi olarak değiştirilmiştir. İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine 2006 Ülke Raporları yüzlerce Dışişleri Bakanlığı, Dış Hizmetler ve diğer ABD Hükümet çalışanlarının canla başla çalışarak oluşturdukları bir eserdir. Raporların ilk taslağını hazırlayan büyükelçiliklerimiz, bilgileri bir yıl boyunca aralarında hükümet yetkilileri, yargı organları, silahlı kuvvetler, gazeteciler, insan hakları takipçileri, akademisyenler ve işçi sendikalarının da bulunduğu çeşitli politik kaynaklardan toplamıştır. Bu bilgi toplama bazen tehlikeli olsa da, ABD Dış Hizmet Görevlileri insan hakları ihlali raporlarını araştırmak, seçimleri takip etmek, hükümetleri tarafından hakları tehdit edilen politik muhalifler ve insan hakları savunucuları gibi risk altındaki kişilere yardım etmek için bazen zorlu ve tehlikeli koşullar altında çalışarak üstün gayret göstermişlerdir. Büyükelçilikler oluşturdukları taslakları tamamladıktan sonra, metinler Dışişleri Bakanlığı büroları işbirliğiyle Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi'nin titiz değerlendirmesine sunulmak üzere Washington a gönderilmektedir. Bakanlık çalışanları raporları doğrulama, analiz etme ve düzenlemede kendi bilgi kaynaklarını kullanmaktadır. Bu bilgi kaynakları arasında ABD ve diğer insan hakları grupları, yabancı hükümet görevlileri, Birleşmiş Milletler temsilcileri, diğer uluslararası ve bölgesel örgüt ile kurumlar, akademi dünyasından uzmanlar ve medyadan alınan raporlar yer almaktadır. Görevliler aynı zamanda işçi hakları, mülteci meseleleri, askerler ve polisle ilgili konular, kadın sorunları ve yasal problemler hakkında uzmanlara danışmışlardır. Temel ilke, söz konusu bütün bilgilerin olabildiğince nesnel, derinlemesine ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu ciltteki raporlar politikayı şekillendirmek, diplomasiye yön vermek; yardım, eğitim ve diğer kaynak paylaşımları konusunda referans niteliğinde olacaktır. Bu raporlar aynı zamanda, ABD Hükümetinin dünyaca kabul görmüş insan haklarının uygulanışlarının gözlemlenmesini arttırmak için özel gruplarla yaptığı dayanışmanın temelini oluşturacaktır. İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen ve herkes tarafından kabul edilen bireysel, sivil, politik ve işçi haklarını kapsamaktadır. Bu haklar; işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya onur zedeleyici muamele veya cezalardan, nedensiz uzun süreli gözaltı, kaybolma veya gizlice alıkoyulmaktan ve herkesin sahip olduğu yaşama, özgürlük ve güvende olma haklarının apaçık ihlalinden uzak bir yaşam sürme haklarını içerir. Evrensel insan hakları, devletin işleyişine ve kanunların kapsamına insanlık onurunu dahil etmek için çalışmaktadır. Bütün insanlar barışçıl yollarla yönetimi değiştirme ve ırk, din, köken veya cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin düşünce, dernek kurma, toplantı yapma, seyahat etme ve din seçme gibi temel özgürlüklerden yararlanma konusunda devredilemez haklara sahiptir. Bağımsız sendikalara katılma hakkı, bağımsız toplum ve ekonomi için gerekli şarttır. Bu nedenle raporlar, dünyaca kabul gören dernek ve örgüt kurma hakkı, toplu müzakere hakkı, zorla çalıştırılmanın yasaklanması, çocuk çalıştırma uygulamasının durumu, çocuk çalıştırmak için gereken asgari yaş ve kabul edilebilir çalışma koşullarını da kapsayan işçi haklarını değerlendirir. Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi bünyesinde görev yapan Ülke Raporları Ekibi yazı kurulu: Genel Yayın Yönetmeni - Stephen Eisenbraun; Ofis Direktörleri - Bruce Connuck, Nadia Tongour ve Francisco Palmieri; Baş Editörler - Jonathan Bemis, Daniel Dolan, Stephen Eisenbraun, Jerome L. Hoganson, Sandra Murphy, Elizabeth Ramborger ve Julie Turner; Editörler - Kulsum Ali, Joseph S. Barghout, Kate Berglund, Sarah Buckley, Laura Carey, Elise Carlson, Ryan J. Casteel, Cheryl Clayton, Sharon C. Cooke, Susan Corke, Stuart Crampton, Tamara Crouse, Frank B. Crump, Mollie Davis, Douglas B. Dearborn, Cortney Dell, Lauren DiSilvio, Joan Garner, Saba Ghori, Karen Gilbride, Elliott Gillerman, Lisa Heller, Victor Huser, Stan Ifshin, David T. Jones, Simone Joseph, Salman Khan, Anne Knight, Catherine Page 2 of 11

3 Kuchta-Holbling, Lawrence Lesser, Jessica Lieberman, Gregory Maggio, Michael Michener, Jennie Munoz, Daniel L. Nadel, Catherine Newling, Emily Oswell, Peter Sawchyn, Amy Schmisseur, Patricia Meeks Schnell, Sonam Shah, Wendy Silverman, Melissa Sims, James Todd, Terry Tracy, Nicole Willett, Whitney Wilson, Suzanne Yountchi ve Robert Zuehlke; Katkıda Bulunan Editörler - Lynne Davidson; Editorial Assistants - Elyse Bauer, Adrienne Bory, Karen Chen, Carol Finerty, Maureen Gaffney, Sylvia Hammond, Noel Hartley, Laura Jordan, David Perez, Lindsay Robinson, Nicole Bibbins Sedaca, Julie Short, Nora Vacariu, Emily Weaver, Eva Weigold, and Melike Yetken; Technical Support-Linda C. Hayes, Paul Skoczylas ve Tanika N. Willis. Giriş İnsan Hakları Uygulamaları Üzerine Ülke Raporları Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi Tarafından 6 Mart 2007 Tarihinde Yayımlanmıştır Bu raporlar hükümetlerin insan haklarıyla ilgili uluslararası yükümlülükleri uygulama performansını tanımlamaktadır. BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nde belirtilen bu temel haklar, Başkan Bush un insana verilen değerin tartışılamaz gereklilikleri olarak tanımladığı haklardır. Dışişleri Bakanı Rice ın da belirttiği gibi BM Evrensel Bildirgesi nde vaat edilenler bir gecede gerçekleştirilemez; ancak bunlar ertelenemeyecek kadar acil meselelerdir. Evrensel Bildiri toplumun tüm bireyleri ve kuruluşlarını bu hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesini teşvik etmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle, dünyaca etkin bir şekilde kabul edilip uygulanmasını sağlamaya çağırır. ABD için insan haklarına olan bağlılık çok ciddi bir meseledir. Bu raporu kendi geçmişimizin ve bize yapılan terörist saldırılara karşı düzenlediğimiz eylemlerin sorgulandığı bir sırada hazırladığımızı kabul ediyoruz. ABD, tarafı olduğumuz çeşitli insan hakları anlaşmalarından doğan yükümlülüklerimiz gereğince, düzenli olarak sunduğumuz raporlar da dahil olmak üzere, diğer ülkelerin bizim bu hakları uygulayışımızdaki iyi niyetimizle ilgili endişelerine açıkça cevap vermeye devam edecektir. Bu hakların uygulanışının sürekli olarak iyileştirilmesi de hedeflerimizden biridir. Terörist şüphelilerinin gözaltına alınması, gördükleri muamele ve duruşmaları ile ilgili ABD yasa ve uygulamaları son beş yıl boyunca önemli derecede gelişme göstermiştir. Hükümetimizin demokratik düzeni kusursuz değildir; ancak hatalarımızı düzeltmemizi sağlayan güçlü bir sivil toplum, özgür basın, hükümetin bağımsız organları ve hukukun üstünlüğü ile halkına hesap verebilmektedir. Parlamento tarafından zorunlu kılınan insan hakları uygulamaları üzerine ülke raporları, ABD nin insan haklarına dünya çapında saygı gösterilmesini teşvik etme çabalarının vazgeçilmez bir unsurudur. Otuz yıldır, bu yıllık raporlar elde edilen gelişmeleri ve geri kalan zorlukları değerlendirmek için yurtiçi ve yurtdışında referans olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu raporlar ayrıca ihlalleri sona erdirme ve ülkelerin temel haklarını koruma kapasitesini artırma amacı güden hükümetler, kuruluşlar ve bireyler arasındaki dayanışmanın alt yapısını oluşturmuştur. Raporlar her bir ülkenin 2006 da gösterdiği performansı incelemektedir. Her rapor ait olduğu ülkede yapılanları dile getirmektedir. Ancak her bir ülkeye özgü daha kapsamlı örnekler aşağıda belirtilmiştir. Belirttiğimiz örnekler açıklayıcı niteliktedir, ayrıntılara değinilmemiştir. Umut Vaat Eden Gelişmelere Karşılık Üzüntü Verici Gerçekler Raporları inceledikçe, hukukun üstünlüğü ve herkese adalet dağıtılması amacıyla 2006 da dünyada giderek daha çok kadın ve erkeğin haklarına saygı gösterilmesi, hükümetleri tarafından seslerinin duyulması ve oylarının hesaba katılması konusunda duyarlı olması için çabaladıklarını görmekteyiz. Aynı zamanda demokrasinin, yurttaşların saygınlık, özgürlük ve eşitlik taleplerinin en iyi şekilde karşılanabileceği yönetim biçimi olduğunu kabul edenlerin sayısı da giderek artmıştır. Bunlar umut verici gelişmeler olmakla birlikte raporlar aynı zamanda üzücü gerçekleri de gözler önüne sermektedir: Öncelikle insan hakları ve demokrasi konusundaki gelişmeler çok zor elde edilmiştir hâlâ zorluklar yaşanmaktadır: Bazı ülkeler önemli gelişmeler kaydederken, bazıları geride kalmıştır, bazılarının durumu ise daha da kötüleşmiştir. Page 3 of 11

4 Aşağıda verilen örnekler, hükümetin insan haklarını uygulamaya bağlılık derecesi, kurumsal kapasite, yolsuzluk derecesi ve sivil toplumun gücü gibi etmenlere bağlı olarak ülkelerin büyük ölçüde değişen performanslarını göstermektedir. Haziran 2006 da Liberya da yapılan demokratik seçimler sonucunda, Afrika daki ilk kadın devlet başkanı olarak Ellen Johnson-Sirleaf Birlik Partisi hükümetini kurmaya hak kazanmıştır. 14 yıl süren yıkıcı sivil savaşın 2003 te sona ermesinden bu yana geçici hükümet olarak hizmet veren Liberya nın Ulusal Geçiş Hükümeti ni değiştirmiştir. Hükümet, insan haklarıyla ilgili geçmişteki eksiklikleri gidermek için önemli adımlar atmıştır. Bunların arasında uluslararası ortaklarla birlikte ülkenin adalet kurumlarını iyileştirme ve başkentte kamu savunma bürosu kurma çalışmaları da yer almaktadır. Cumhurbaşkanı yolsuzluk yapan çeşitli hükümet yetkililerinin işine son vermiş veya görevlerini askıya almıştır te kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, insan hakları ihlallerini ve sivil savaş boyunca savaş suçu işleyenleri araştırmak için şahitleri dinlemeye başlamıştır. Bu gelişmeye rağmen, Liberya zayıf yargı sistemi, resmi yolsuzluk ve dokunulmazlık, cinsiyete dayalı şiddet ve aşırı yoksulluk nedeniyle çocuk işçiliği dahil insan haklarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşamıştır. Endonezya nın politik açıdan hassas bölgelerinde silahlı kuvvetler ve polisin öldürdüğü kişi sayısında yıl boyunca önemli bir azalma gözlemlenmiştir. İl, kraliyet, ilçe ve belediyelerde düzenlenen geneli özgür ve adil olan elli dört seçim düzenlenmiştir. Bunların en önemlisi Aralık ayında Aceh te yapılandır. Buradaki seçimde eski isyan bölgesinin komutanı vali olmaya hak kazanmıştır. Toplumlararası dini şiddet genel olarak azalmış; ancak yine de bazı bölgelerde devam etmiştir. Endonezya ve Doğu Timor daki hükümet ve mahkemeler geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerine ve vahşete karşı koymakta başarılı olamamıştır. Bazı sorunların çözümlenememesine rağmen, kayıtlara göre Fas insan hakları konusunda önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. Hükümet geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerini ele almış ve 1956 ile 1999 yılları arasındaki tutuklama, kaybolma ve taciz gibi özel davalar için İnsan Hakları Danışma Konseyi aracılığıyla tazminat verilmesini sağlamıştır. Çeşitli güvenlik kollarından alınan raporlara göre, devam eden şiddet eylemlerine rağmen, Mart ayında hükümet işkence karşıtı yasalar çıkarmıştır. Basın ve ifade özgürlüğünde devam eden kısıtlamalara karşılık, kamu ve basında kapsamlı ve açık tartışmalar yaşanmıştır. Hükümet yıl boyunca ifade özgürlüğü sınırlarını ihlal eden bazı gazetecileri cezalandırmış, bazılarına ise oto-sansür uygulamıştır. Hükümet ve sivil toplum örgütleri özellikle cinsel istismar amacıyla yapılan insan ticareti ve çocuk işçiliği konularını etkin bir şekilde ele almış olmasına rağmen, bu meseleler çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sivil savaş ertesinde üç yıllık geçiş süresine son vererek 45 yıldan fazla süren bir aradan sonra ilk demokratik başkanlık ve parlamento seçimlerini düzenlemiştir. Yeni bir anayasa yürürlüğe girmiştir. Ancak insan hakları karnesi pek parlak değildir. Hükümet kontrolünün zayıf kaldığı ve silahlı grupların ciddi yasa ihlallerine devam ettiği doğudaki hararetli çatışmaların yanı sıra, hükümetin güvenlik kuvvetleri hiçbir ceza almadan ülke çapında yasaları ciddi şekilde ihlal etmiştir. Haiti de vatandaşlar 2006 da üç kez sandık başına giderek demokrasiye olan bağlılıklarını göstermiştir. 3.5 milyondan fazla vatandaş oy kullanmak için kayıt yaptırmış ve kayıtlı seçmenlerin tahminen %70 ten fazlası Şubat ayında yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ilk turuna katılmıştır. Oldukça istikrarlı ve şiddetsiz geçen seçim sürecinden sonra seçmenler Rene Preval ı Devlet Başkanı olarak seçmiş ve parlamentodaki 129 koltuğu doldurmuştur. Aralık ayında, Haiti on yıllık aradan sonra ilk belediye seçimlerini düzenlemiştir. Ancak, Haiti nin işlevsiz yargı sisteminin kontrolü ve Ulusal Haiti Polisinin devam eden yeniden eğitim ve teftiş çalışmaları dahil, hukukun üstünlüğünü tekrar sağlamak için yapılması gereken çok iş bulunmaktadır. Ukrayna da Turuncu Devrim sonrası insan haklarının uygulanmasında önemli gelişmeler kaydedilmeye devam etmiştir. 15 yıllık bağımsızlık sürecinin en özgür seçimleri Mart 2006 da düzenlenen parlamento seçimleri olmuştur. Ülke basın ve dernek kurma özgürlüğü ile sivil toplumun gelişimi için yenilik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu gelişmelere rağmen, bütün hükümet organlarında görülen yolsuzluk olayları gibi bazı ciddi meseleler çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. Kırgızistan insan hakları konusunda 2005 teki demokratik liderlik seçimi için yapılan değişiklikten sonra önemli gelişmeler kaydetmiş; ancak 2006 da güçler dengesini öngören yeni anayasanın acele bir şekilde kabul edilmesinden sonra kitlelerin katıldığı ve bir hafta süren barışçıl protestolar yapılmıştır. Ancak, Aralık ayının sonunda parlamento birçok önemli güçler dengesini reddeden başka bir anayasayı kabul etmiştir. Hükümet yabancı kaynaklardan fon alan sivil toplum örgütlerini (STÖ ler) de taciz etmiştir. Page 4 of 11

5 Başkan Müşerref in demokrasiye geçiş ve aydın ılımlılık taahhütlerine rağmen, Pakistan insan haklarından sınıfta kalmıştır. Seyahat, ifade, dernek kurma ve din özgürlüğü konusundaki kısıtlamalar devam etmiştir. Özellikle iç karışıklık ve ayaklanma yaşayan taşralardaki eylemciler ve politik muhalifler ortadan kaybolmaya devam etmiştir. Güvenlik kuvvetleri yasa dışı cinayetler işlemeyi sürdürmüştür. Sık sık keyfi gözaltı ve işkence olayları görülmüştür. Hükümet ve polis kuvvetleri yaygın bir şekilde yolsuzluk yapmıştır. Bununla birlikte, olumlu bir gelişme kaydedilmiştir. Millet Meclisi nden geçen Kadın Koruma Yasası Devlet Başkanı Müşerref tarafından imzalanmıştır; böylece Pakistan hükümeti otuz yıldır ilk kez kadın haklarına zarar veren yasaları başarılı şekilde yürürlükten kaldırmıştır. Tecavüz suçu Pakistan Şeriat hukukundan Pakistan Ceza Yasası kapsamına dahil edilerek 1979 yılından bu yana uygulanan Hudood Yasalarının tecavüz ve zina ile ilgili maddelerinde düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca tecavüzle yargılananların suç alabilmesi için dört erkeğin şahitlik yapmasını öngören yasa maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Mısır da ilk çok partili seçim 2005 te yapılmıştır da halkın daha fazla demokrasi ve hesap verme çağrılarına hükümet kimi zaman sert tepki göstermiştir. Eski devlet başkanı adayı Ayman Nur un devam eden tutukluluğu ülkedeki siyasi reform ve demokrasi yolunda ciddi kaygılar doğurmuştur te başlayan ve raporun yayınladığı sırada halen devam eden uygulamaya göre, hükümet yasaklı fakat faaliyetlerine göz yumulan Müslüman Kardeşler le bağlantısı olan yüzlerce eylemciyi tutuklayıp birkaç hafta gözaltında tutmuştur. Şubat ayında halkın bağımsız yargı çağrısını sorgulamak üzere iki baş hakim getirilmiştir. Mısır polisi bağımsız yargıyı desteklemek için gösterilere katılan 500'den fazla eylemciyi tutuklayıp gözaltına almıştır. Ayrıca, yetkililerin ağır işkence davaları da belgelenmiştir. Hükümet bunun yanı sıra, bazı internet blogcularını tutuklayıp gözaltına almış ve kötü muamele uygulamıştır. Kazakistan hükümeti, ağır kayıt koşulları öngörerek ve siyasi parti kurmayı engelleyerek veya reddederek siyasi muhalefetin işleyişini kısıtlamıştır. Hükümet yanlısı partilerin birleşmesi, Devlet Başkanı Nazarbayev in Otan Partisinin katı liderliğini pekiştirerek alternatif görüşlere ve reformu savunanlara siyasi alanda daha az yer bırakmıştır. Hükümet, siyasi nedenlere bağlı suçlamalar ve toplanma özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalarla siyasi muhalefeti rahatsız etmiş, basın özgürlüğünü kısıtlayan yasalar çıkarmış ve STÖ leri taciz etmiştir. Rusya hükümetin düzenleme, teftiş etme, sınırlama ve hatta partileri kapatmaya ilişkin güçlerini genişleten seçimle ilgili yasalarda yaptığı değişiklikler ve siyasi partiler için çıkardığı yeni mevzuatlarla yürütme organının gücünü merkezileştirmeye devam etmiştir. Her şeye boyun eğen Devlet Duma ile birlikte, polis kuruluşundaki yolsuzluk ve seçicilik, yargı üzerindeki siyasi baskı, STÖ ler ve basın üzerindeki kısıtlamalar hükümet liderlerinin halka karşı hesap verebilirliğinde erozyona neden olmuştur. Çeçenistan ve Kuzey Kafkaslar ın diğer bölgelerinde yasadışı cinayetler ile sivillerin federal ve Çeçen Cumhuriyeti nin silahlı kuvvetleri tarafından kötü muameleye maruz kalması gibi ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir. İsyancı savaşçılar bölgede terörist amaçlı bombardıman düzenlemeye ve siyasal nedenlerden adam kaçırmaya devam etmiştir. Sayısı giderek artan davalarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kötü muamelelerden Rusya yı sorumlu tutmuştur. Venezuela da Chavez hükümeti yürütme organının gücünü pekiştirmeye devam etmiştir. Hükümet, muhalifleri ve STÖ leri taciz etmeyi, yargının bağımsızlığını zarflatmayı sürdürmüştür. Uluslararası gözlemciler genellikle Aralık ayında özgür ve adil şekilde yapılan başkanlık seçimlerini değerlendirmiştir. Bu seçimlerde Chavez oyların yüzde 63 ünü alarak tekrar devlet başkanı olmuştur. Devlet Başkanı Chavez, göreve başlama konuşmasında taraflarının meclisteki koltukların yüzde 100 üne sahip Millet Meclisi nden kanun hükmünde kararname ile yürütme yetkisinin kendisine verilmesini istemiştir. Fiji ve Tayland da askerler demokratik olarak seçilen hükümete el koymuştur. İkinci üzücü gerçek ise şudur: İç ve/veya dış çatışmalardan kaynaklanan güvensizlik, insan hakları ve demokratik hükümet konusunda elde edilen gelişmeleri tehdit edebilir veya engelleyebilir. Irak hükümetinin ulusal uzlaşma, kalkınma, seçimlere bağlı rotada kalma ve hukukun üstünlüğünü benimsemeyi teşvik etmesine rağmen, mezhebe dayalı ağır şiddet ve terörist eylemleri 2006 yılında insan hakları ve demokratik gelişmenin önünü ciddi şekilde kesmiştir. Irak anayasası ve kanunlarının insan haklarının korunmasını sağlamak için güçlü bir altyapı oluşturmasına rağmen, silahlı gruplar, hükümete savaş ilan edenler, El Kaide teröristleri, Baathist rejiminin uzlaşmaya yanaşmayan savunucuları ile gerilla savaşını sürdüren bozguncular, Şii militanlar, işkence ve diğer suiistimal olaylarına karışmış sözde hükümet müttefikleri olan her bir bakanlığın güvenlik kuvvetleri olmak üzere insan haklarına iki farklı yönden saldırmıştır. Page 5 of 11

6 Afganistan 2001 de düşen Taliban hükümetinden sonra insan hakları konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir; ancak karnesi yine de zayıftır. Bunun nedeni zayıf merkezi kuruluşlar ve ölümle sonuçlanan ayaklanmadır: Taliban, El-Kaide ve diğer fanatik grupların hükümet yetkilileri, güvenlik kuvvetleri, STÖ ler, diğer yardım personeli, silahsız siviller, okullar ve öğretmenlere karşı düzenlendiği saldırılar ile intihar bombacılarının sayılarında yıl boyunca büyük bir artış gözlemlenmiştir. Rapor hazırlandığı sırada keyfi tutuklama ve gözaltı, yasadışı cinayet, işkence ve kötü cezaevi koşullarıyla ilgili dava raporları gelmeye devam etmekteydi. Aralık ayında Devlet Başkanı Karzai geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerini ele almak ve yargı sisteminin kurumsal kapasitesini artırmak için Geçiş Dönemi Adalet Eylem Planını yürürlüğe koymuştur. Eski Başbakan Refik Hariri nin 2005 teki suikastından ve Suriye askerlerinin yaklaşık otuz yıllık işgallerinin ardından geri çekilmesinden sonra Lübnan ın reform yapmaya yönelik attığı önemli adımların önü Hizbullah ve İsrail arasındaki Temmuz-Ağustos 2006 dönemi çatışmaları nedeniyle kesilmiştir. Çatışmadan önce, Lübnan hükümeti siyasi birlik ve partilerin önündeki birçok engeli ortadan kaldırmaya başlamıştı. Hizbullah ın Lübnan dan İsrail e girip çok sayıda İsrailli askeri kaçırıp öldürmesinden sonra, İsrail askerleri de Lübnan a girmiştir. BM nin düşmanlıkların bitmesi için destek vermesi ile çatışma sona ermiştir. Düşmanlığın sona erip Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve BM Geçici Kuvvetleri nin (UNIFIL) güneye konuçlanmasına rağmen, Lübnanlı militanlar ve Hizbullah ülkenin diğer bölgelerinde önemli derecede etkili olmaya devam etmiştir. Doğu Timor'da milli savunma kuvvetleri ve çeşitli muhalif asker, polis ve sivil kuvvetler arasındaki ölümle sonuçlanan çok sayıda çatışma, başkentte çetelerin şiddet eylemlerinde bulunmasına neden olmuştur. Hükümetin isteği üzerine Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya ve Portekiz başkentte güvenliği sağlamayı kabul etmiştir. 25 Ağustos ta BM Birleştirilmiş Görev Doğu Timor polisinin görevini devralmıştır. İç çatışma nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 15 i başka bir deyişle yaklaşık 150,000 insan ülkeyi terk etmiştir. Diğer acı verici bir gerçek ise; dünyanın her bölgesinde insan hakları ve demokratik ilkeler konusunda gelişmeler kaydedilmesine rağmen, birçok insanın hâlâ özgürlük hayalleri içinde korkuyla yaşamasıdır. Dünyanın en sistematik insan hakları ihlalleri, halkına hesap vermeyen liderlerin başkanlığındaki totaliter veya otoriter ülkelerde yaşanmaya devam etmiştir. Kuzey Kore 2006 da hâlâ dünyanın en izole ve baskıcı rejimine sahip ülkelerinden biriydi. Ülkedeki rejim, ifade, basın ve dernek kurma haklarını yok sayarak ayrıca seyahat etme ve işçi haklarını kısıtlayarak vatandaşların yaşamını neredeyse bütün yönleriyle kontrol etmektedir. Anayasa din özgürlüğü nü öngörmektedir; ancak gerçekte böyle bir durum söz konusu değildir. Siyasi tutuklular da dahil, tahminen insan esir kamplarında tutulmaktadır. Çok sayıda tutuklu işkence, açlık, hastalık ve mahrumiyet nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Burma daki askeri hükümet iktidarını sağlamlaştırmak için idam, tecavüz, işkence, keyfi gözaltı ve özellikle etnik azınlıkların yaşadığı köylerde zorla yer değiştirme gibi eylemlere sıkça başvurmuştur. Mahkumlar ve gözaltındakiler kötü muameleye ve hayatlarını tehdit eden zorlu koşullara maruz bırakılmıştır. Siyasi eylemcilerin gözaltında tutulması, taciz edilmesi ve tutuklanması devam etmiştir. Nobel Laureate ve başkalarıyla görüşmesine izin verilmeksizin ev hapsinde tutulmaya devam eden muhalefet lideri Aung San Suu Kyi ve 1100 siyasi mahkum cezaevinde zayıf düşmüştür. Zorla çalıştırma, insan ticareti, çocukları askere alma ve dini ayrımcılık ciddi meseleler olarak kalmıştır. Hükümet delegeleri dikkatle seçip serbest müzakereyi yasaklayarak sözde Ulusal Kongreyi tekrar toplamıştır. Demokrasi haritası süsü verilen anlaşma, aslında 1990 seçimlerinin sonuçlarını iptal etmek ve rejim yanlısı yeni bir anayasa kabul etmek üzere hazırlanmıştır. Rejimin zalim ve yıkıcı kötü yönetimi mültecilerin ülkeyi terk etmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ile ilaç ve insanların komşu ülkelere ihraç edilmesine neden olmuştur. İran hükümeti ifade ve toplanma özgürlüğünü açık şekilde ihlal etmiştir. Keyfi tutuklama ve gözaltı, şiddet, adam kaçırma, aşırı şiddet adil kamu davalarını yok sayma gibi yöntemlerle muhalifler, gazeteciler ve reformculara karşı aldığı önlemlerin şiddetini artırmıştır. Hükümet Bahailer ve diğer dinsel azınlıkları gözaltına alıp taciz etmeye devam etmiş ayrıca büyük tepki gören Yahudi Katliamını reddeden konferansa ev sahipliği yapmıştır. 15 Aralık ta İran da yapılan Uzmanlar Meclisi seçimlerinde bütün kadın adaylar dahil başvuranların üçte ikisinin kalifiye olmadığı iddia edilerek iktidar partinin karşısında kimse kalmamıştır. Yüzlerce aday ülke çapında düzenlenen belediye seçimlerinden de diskalifiye edilmiştir. Hükümet, Suriye ve Lübnan daki terörist eylemlerini destekleyerek ve BM üyesi bir devletin yıkımı için çağrıda bulunarak 2006 Page 6 of 11

7 yılında ulusal ve uluslararası platformda kendisine yöneltilen sorumlu devlet olma çağrılarını hiçe saymaya devam etmiştir. Zimbabwe deki Mugabe hükümeti insan haklarını her şekilde ihlal etmeye devam etmiştir. Resmi yolsuzluk ve dokunulmazlık giderek yaygınlaşmıştır Resmi Sırlar Yasası, Kamu Düzeni ve Güvenlik Yasası yürürlükte kalmış ve sivil haklarına ağır kısıtlamalar getirilmiştir da parlamento ara seçimleri ve yerel bölge meclis seçimlerinde seçmenlerin kullandıkları oylar yok sayılmış ve gerçek sonuçları vermeyen seçimler iktidar parti adaylarının lehine çevrilmiştir. İktidar partinin üstünlüğü kapsamlı bir fikir alış verişi olmadan anayasada değişiklik yapılmasına neden olmuştur. Hükümeti eleştirenler ve muhalif destekçiler güvenlik kuvvetleri tarafından taciz edilmiş, dövülmüş ve keyfi tutuklamaya maruz kalmıştır. Çiftliklerde yaşanan eylemler ile mülke el koyma devam etmiş ve zaman zaman şiddete dönüşmüştür teki Düzeni Yeniden Sağlama Operasyonu sırasında insanın evsiz kalmasına neden olan zorunlu tahliye kampanyası geçmişe oranla daha az yaşanmaya devam etmiştir. Hükümet, insani yardım kuruluşlarının yardım etmesine engel olmuştur. Aralık ayında Mugabe ve yandaşları başkanlık seçimlerini 2010 a erteleyerek Mugabe nin başkanlığının iki yıl daha uzatılmasını teklif etmiştir. Fidel Castro nun hastalığı nedeniyle başkanlığa geçici olarak Raul Castro nun getirildiği Küba hükümeti, vatandaşların hemen hemen bütün haklarını ihlal etmeye devam etmiştir. Bunlar arasında vatandaşların hükümetlerini barışçıl olarak değiştirme veya devrim ya da liderleri eleştirme gibi temel hakları da bulunmaktadır da hükümet sözlü ve fiziksel saldırı da dahil genellikle hakaret eylemleri olarak bilinen çete eylemleri yoluyla muhaliflere ve kendisine bir tehdit olarak gördüğü vatandaşlara karşı uyguladığı taciz eylemlerini artırmıştır. Gözaltındakileri ve tutukluları dövüp taciz eden kişilere hiçbir ceza verilmemiştir. Yıl boyunca tutuklular serbest bırakılsa da, en az 283 siyasi mahkum ve tutuklu yıl sonuna kadar cezaevinde tutulmuştur. Bunların arasında Mart 2003 operasyonu sırasında mahkum edilen demokrasi yanlısı ve insan hakları eylemcileri de bulunmaktadır yılında Çin hükümetinin insan hakları karnesi bazı bölgelerde kötüleşmiştir. Siyasi ve dini eylemcilerin, gazetecilerin, yazarların, kanunlar gereğince haklarını arayan savunma avukatlarının denetlenmesi, taciz edilmesi, gözaltına alınması ve tutuklanması gibi yüksek profilli davaların sayısında artış gözlemlenmiştir. Bazılarının aile fertleri de taciz edilip gözaltına alınmıştır. Sıkıntıların ıslahı için çağrı yapan çok sayıda kişinin katıldığı gösteriler ve protestolar önemli miktarda artmış ve çeşitli olaylar şiddet kullanılarak bastırılmıştır. Yeni hükümet kontrolleri STÖ ler, internet dahil medya, mahkemeler ve yargıçlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle Uygurlar ve Tibetliler olmak üzere kayıtsız dini gruplar ve azınlık grupları üzerindeki baskı önem verilmesi gereken bir konu olarak kalmıştır. Beyaz Rusya da Lukaşenko hükümeti baskıcı politikasını sürdürmekle kalmamış, baskısını daha da artırmıştır. Mart ayındaki başkanlık seçimlerinde ciddi hileler yapılmıştır. Sonuçları protesto etmek amacıyla düzenlenen olayların ardından yaşanan operasyonlar sırasında 1000 e yakın kişi tutuklanmış ve çoğu kısa süreli hapis cezasına çarptırılmıştır. Başkanlık seçiminde Lukaşenko ya karşı yarışan Aleksander Kozulin dahil birçok eylemci ve muhalefet üyesi 2 ila 5.5 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum edilmiştir. Eritre Sahra Altı Afrika nın en baskıcı hükümetlerinden biri olmaya devam etmiş ve 2006 yılının en kötü insan hakları karnesinin sahibi olmuştur. Hükümet ait güvenlik kuvvetleri yasadışı cinayetler işlemiştir. Ayrıca güvenlik kuvvetlerinin Etiyopya sınırını geçmeye çalışanları sorgulamadan öldürdüğüne dair güvenilir raporlar bulunmaktadır. Hükümet asker kaçakları ile akrabalarını yakalamak için düzenlediği kampanyaların sayısını artırmıştır. Yakalananlardan bazılarının şiddete maruz bırakıldığına dair güvenilir raporlar bulunmaktadır. Hükümet tıpkı 2005 yılında yaptığı gibi uluslararası insani yardım sağlayan çeşitli STÖ lere Afrika Boynuzu nda yaşanan şiddetli kuraklığa rağmen ülkeyi terk etmelerini emretmiştir. Din özgürlüğünde ağır kısıtlamalar uygulanmaya devam edilmiştir. Acı veren dördüncü gerçek ise, dünya çapında kişisel ve siyasi özgürlük çabalarıyla birlikte siyasi ve sosyal değişimi bir tehdit unsuru olarak görenlerden aldığı tepkinin de artmış olmasıdır. İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri bir ulusun başarısının vazgeçilmezleridir. Günümüz dünyasında ülkelerin karşılaştığı sorunlar en güçlü ülkenin bile tek başına baş edemeyeceği kadar karışıktır. Sivil toplumun katkıları ile özgür fikir ve bilgi akışı ulusal ve uluslararası zorluklarla mücadele etmek açısından büyük önem taşımaktadır. STÖ lerin siyasi alanı ve kamu tartışmalarını kısıtlayarak yalnızca bir toplumun gelişimi sınırlandırılır. Page 7 of 11

8 2006 da dünyanın her bölgesinde, hükümetler giderek artan kişisel ve siyasi özgürlük taleplerine yalnızca halklarına karşı yükümlülüklerini reddederek değil, aynı zamanda insan haklarını savunanlarla sivil toplum örgütleri ve internet dahil bağımsız medya kuruluşları gibi kötü muameleye maruz kalmış kişilere baskı uygulayarak cevap vermiştir. Rahatsız edici sayıda ülke, gazeteci ve STÖ ler aleyhine olan yasa ve yönetmelikleri kabul etmiş ya da seçici olarak uygulamıştır. STÖ ve gazeteciler sık sık kimliği bilinmeyen saldırganlar tarafından yasadışı eylemlere maruz bırakılmıştır. Örneğin: Rusya da 2006 yılının Nisan ayında STÖ ler ile ilgili yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile STÖ ler için daha sıkı kayıt koşulları, örgütlerin sıkı denetimi, program ve faaliyetlerin kapsamlı ve zor raporlama koşulları, Federal Kayıt Servisi ne kaydı yok sayma veya şüpheli ve kişisel nedenlerden örgüt kapatma yetkisi verme gündeme gelmiştir. İfade ve bağımsız basın özgürlüğü, hükümetin baskı ve kısıtlamalarına maruz kalmıştır. Ekim ayında kimliği bilinmeyen kişiler Çeçenistan daki insan hakları ihlalleri ile ilgili yazdığı eleştiri yazılarıyla tanınan ünlü gazeteci aynı zamanda insan hakları savunucusu olan Anna Politkovskaya yı öldürmüştür. Hükümet belli başlı bölgesel yayın yapanlarla birlikte bütün ulusal televizyon ve radyo istasyonlarının en büyük ortağı olma yetkisini kullanarak hassas olduğu varsayılan bilgilere erişim hakkını kısıtlamıştır. Beyaz Rusya da ağır vergi denetimleri ve STÖ kayıt koşulları sivil toplum örgütlerinin çalışmasını zorlaştırmış ve bağımsız basına karşı yapılan saldırılar devam etmiştir. Kasım ayında demokrasi yanlısı eylemci Dmitriy Dashkevich, kayıtsız STÖ işletmekten 18 ay hapse mahkum edilmiştir. Kazakistan hükümeti eş başkanlarından biri olan Sarsenbaiuly öldürüldükten sonra muhalefet partisi Ak Yol u açmış ve anayasanın 5. Madde sini sınırlı bir şekilde yorumlayarak bilgi sağlamanın siyasi partilere maddi destek sağlamayla eş değer olduğu iddiasıyla yabancı sermayeli, tarafsız siyasi parti eğitim faaliyetlerini askıya almıştır. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Nazarbayev Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü nün Basın Temsilcisi Özgürlüğü tarafından geri adım olarak nitelendirilen basın yasası değişikliklerini kısıtlayan bir yasayı imzalamıştır. Hükümet basın kuruluşlarını cezalandırmak, mahkum etmek ve askıya almak için sınırlayıcı iftira/hakaret yasalarını kullanmaya devam etmiştir. Nisan ayında geçici olarak görevinden alınmış bir basın mensubu vahşi şekilde dövülmüştür. İfade, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü Türkmenistan da sıkı bir şekilde kısıtlanmıştır ve hükümet tüm STÖ faaliyetlerini kontrol altında tutmanın yollarını aramıştır. Ülke çapında yabancı uydu yayını yapan televizyon kanallarına erişim mümkündür; ancak hükümet bütün yerel basını kontrol altında tutmakta ve özel izni olmayan yerel gazetecilerin yabancılarla görüşmesini yasaklamaktadır. Hükümetin sahip olduğu Türkmen Telekom aracılığıyla çok sınırlı internet erişimi sağlanmaktadır. Ancak Eylül 2002 den bu yana hiçbir yeni üyeye izin verilmemiştir. Hükümet Ağustos ayında Ogulspapar Myradova, Annakurban Amanklichev ve Sapardurdy Hajiyev adlı gazetecileri silah bulundurmaktan tutuklayıp kapalı ve seri bir yargılama ile altı ile yedi yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum etmiştir. Eylül ayında Özgür Avrupa Radyosu/Özgürlük Radyosu muhabiri Muradova, şüpheli bir şekilde cezaevinde ölü bulunmuştur. STÖ ler Muradova ve iki meslektaşına silah bulundurduklarını itiraf ettirmek için yazın gözaltında tutuldukları süre boyunca işkence uygulandığını bildirmiştir. 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov ölmüştür. Özbekistan hükümeti STÖ eylemlerini kontrol altında tutmak için çareler aramış, ayrıca ülkede görev yapan ve yasaların ihlal edildiğini ileri süren STÖ ler de olmak üzere 200 den fazla sivil toplum örgütünü kapatmıştır. Bağımsız gazeteci ve insan hakları eylemcilerine baskı yapılmaya devam edilmiştir. Suriye hükümeti bilgi yayılımını sıkı bir şekilde kontrol altında tutmuştur. Ayrıca hükümetin eleştirilmesini ve dini ve azınlık hakları da dahil mezheple ile ilgili meselelerin tartışılmasını yasaklamıştır Bu kısıtlamaları ihlal ederek fikrini açıklayan bireyler gözaltına alınarak dövülmüştür. Örneğin; Şubat ayında Peygamber Muhammed in karikatürlerinin çizilmesiyle yaşanan çatışmaların ardından yaptığı dinler arası diyalog için çağrıda bulunan gazeteci Adel Mahfuz adlı gazeteci tutuklanmıştır. Hükümet, internete ve sınırlı elektronik medyaya erişimi engellemek için basın ve yayın yasaları, ceza yasası ile Acil Durum Yasası nı kullanmıştır. Yerel insan hakları eylemcileri yurt dışındaki seminer ve konferanslara katılma girişiminde bulunduklarında, düzenli yakın denetim ve seyahat etme yasağı gibi yöntemlerle taciz edilmişlerdir. İran da basın özgürlüğü her zaman için en düşük seviyedeydi. Hükümet Shargh ve İran adlı bağımsız gazeteleri kapatmış, New York Times ve BBC Farsi dahil internetteki haber sayfalarına erişimi engellemiş ve gazeteci ve blogcuları mahkum etmiştir. Yetkililer ülkeyi terk eden gazetecilere karşı yasakları bir silah olarak kullanmıştır. Page 8 of 11

9 Burundi de hükümet tarafından gazeteci ve insan hakları eylemcilerinin tutuklanması, gözaltına alınması ve göz dağı verilmesi gibi olaylarda artış gözlemlenmiştir. Ayrıca polis çok sayıda kişiyle beraber ülkenin önde gelen yolsuzluk karşıtı STÖ başkanını tutuklayıp aylarca gözaltında tutmuştur. Bir vali ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu STÖ lideri League Iteka yı barış karşıtı ilan etmiş ve Kasım da bir hükümet yetkilisi ülkedeki 32 kayıtlı STÖ yü hükümete zorunlu yıllık raporları vermedikleri için sınır dışı edilebileceklerini bildirmiştir. Ruanda da sivil toplumun hareketleri ciddi biçimde kısıtlanmıştır. Ulusal ve uluslararası STÖ lerin yasalar gereğince her yıl kayıtlarını yenilemesi ve eylemlerini içeren raporları hükümete teslim etmesi gerekmektedir. Yetkililer bazı STÖ lerin uluslararası bağış almaya izin verilmeden önce bazı projeleri için hükümet yetkisi almaları gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca bütün STÖ lerin eylemlerini yönetecek bir gruba katılması istenmiştir. Venezuela hükümeti sivil toplum örgütlerini taciz etmeye ve göz dağı vermeye devam etmiştir. Bunlardan en önemlisi yabancı kaynaklı bir bağışı kabul ettikleri için seçimlerin adil bir şekilde yapılması konusunda faaliyet gösteren STÖ Sumate örgütü liderlerine karşı açılan vatana ihanet davasıdır. Dava süresiz olarak ertelenmiş olsa da, liderlerin başını ağrıtmaya devam edecektir. Yıl sonunda bir yasa tasarısı Millet Meclisi nde görüşülmekteydi. Bu yasa, hükümetin STÖ lerin maddi durumu üzerindeki kontrolünü artırmayı ve insan hakları veya demokrasiyi geliştirme faaliyetlerini kısıtlamayı öngörmektedir. Ceza yasasındaki kamu yetkililerine hakaret nedeniyle hapis cezasını öngören son değişiklikler ve gazetecilere karşı düzenlenen şiddet saldırıları oto-sansüre olumsuz bir katkıda bulunmuştur. Hükümet bağımsız ve muhalif basın mensuplarına uyguladığı tacizleri artırmıştır. Aralık ayında, Devlet Başkanı Chavez, hükümetin ülkenin en eski ticari televizyon ağı olan Radio Caracas Television ın yayın lisansını yenilemeyeceğini bildirmiştir. Hükümet ağ sahiplerini darbeci olmakla ve halkın güvenini sarsmakla suçlamıştır. Çin de, ulusal ve uluslararası STÖ ler artan denetleme ve kısıtlamalara maruz kalmaya devam etmiştir nın sonunda, Sınır Tanımayan Gazeteciler e göre, 31 gazeteci ve 52 internet yazarı mahkum edilmiştir. Hükümet bir yandan internet kullanımını teşvik ederken diğer yandan kullanımı denetlemek, içeriği kontrol etmek, bilgileri kısıtlamak ve yönetmelikleri ihlal edenleri cezalandırmak için önlemler almıştır. Hükümet daha sıkı internet sitesi kayıt koşulları öngörmüş, resmi online içerik kontrolünü artırmış ve yasadışı online içerik tanımını genişletmiştir. Hükümet, tartışma yarattığı kabul edilen sitelere erişimi sürekli olarak engellemiş ve yetkililer bütün internet siteleri yerine belirli içeriklere sahip sitelere erişmek için seçici engellemeyi sağlayan daha gelişmiş bir teknolojiyi kullanmaya başladığını bildirmiştir. Vietnam uluslararası insan hakları ve haber sitelerini engelleyerek internet kullanımını denetlemeye ve kısıtlamaya devam etmiştir. Yasalar vatandaşların yetersiz hükümet ve yolsuzlukla ilgili şikayetlerini açık bir şekilde dile getirmesine izin verirken, hükümet basının Komünist Partinin rolünü ve insan haklarını sorgulayan ve çoğulculuk veya çok partili demokrasiyi teşvik eden haberler yapmasını yasaklamıştır. Hükümet Bağımsız Servis Sağlayıcılar aracılığıyla internete doğrudan erişimi yasaklamış ve internet kafe sahiplerinin müşterilerinin kişisel bilgilerini ve ziyaret ettikleri siteleri kaydetmesini zorunlu kılmıştır. Hükümet, aralarında demokrasiyle ilgili yazıları çevirip internette yayınlayan Dr. Pham Hong Son ın da bulunduğu iyi tanınan siyasi ve dini muhaliflerden birkaçını serbest bırakmıştır. Soykırım bütün bu gerçeklerin arasında en üzücü olanıdır. İnsanoğlunun Yahudi Katliamı ve İkinci Dünya Savaşı na duyduğu büyük öfkenin bir ifadesi olan BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nin kabulünden yaklaşık 60 yıl sonra Sudan ın Darfur bölgesinde soy kırım devam etmiştir. Kuzey ve güney bölgeleri arasında süren 22 yıllık sivil savaşın ardından 2005 in Haziran ayında imzalanan Çok Amaçlı Barış Anlaşması na ve aynı yıl birlik hükümeti kurulmasına rağmen Sudan daki etnik çatışmalar devam etmiştir. Çatışmaların en şiddetlisi Darfur da yaşanmıştır. Darfur daki soy kırımın sorumluluğu Sudan hükümeti ve hükümet destekli janjaweed militanlarına aittir. Çatışmaya neden olan partilerin hepsi çok sayıda sivilin öldürülmesi, tecavüzün savaş aracı olarak kullanılması, sistematik şiddet, hırsızlık ve çocukların askere alınması gibi ağır yöntemlerle halka kötü muamele etmiştir nın sonunda Darfur da yaşanan çatışmalar en az sivilin ölümü ve iki milyon insanın evlerini terk etmesiyle sonuçlanmıştır den fazla mülteci komşu ülke Çad a kaçmış ve gerek Çad gerekse Orta Afrika Cumhuriyeti Sudan la aralarındaki sınırlarda şiddetli etnik çatışmalar yaşamıştır. Page 9 of 11

10 Sudan hükümeti Addis Ababa sınırını desteklediğini açıklamasına rağmen, Darfur a uluslararası kuvvetler gönderilmesini reddetmiş ve 2006 nın ilk yarısından sonra operasyonlarına devam etmiştir. Güvenlik koşullarının bozulmasına bağlı olarak bazı uluslararası STÖ lerin ve insani yardım kuruluşlarının faaliyetleri azalmış veya askıya alınmıştır. Savunanları Savunun BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nin vaat ettiği büyük rüyanın gerçekleşmesi için, uluslararası camia, özellikle dünya demokrasileri günümüzün zorlu ve üzücü gerçeklerinin değişemeyeceği düşüncesini kabul etmemelidir. Hatta bu gerçekler, bizi insanlık onuru ve siyasi reform için çalışanlarla birlikte çalışmaya zorlamalıdır da insan hakları savunucularının cesur çabaları demokratik hükümetler tarafından vurgulanmıştır: Birleşmiş Milletler Genel Meclisi nin 2006 da kabul ettiği ülke kararları İran, Beyaz Rusya, Kuzey Kore ve Burma da insan hakları savunucularının korunması gerektiğinin altını çizmiştir te kurulan BM Demokrasi Fonu Başkan Bush tarafından 2004 te Genel Meclis e sunulan bir fikir sonucu doğmuş ve ilk yılını başarıyla tamamlamıştır. BM Demokrasi Fonu kurulu 100 den fazla ülkenin sunduğu 1300 projeden 125 inin finansmanlığını yapmayı kabul etmiştir. 35 milyondan fazla ABD doları demokrasi yanlısı sivil toplum örgütlerine bağışlanmıştır. Bölgesel düzeyde, Amerikan Devletler Örgütü (OAS) Genel Meclisi 2006 nın Haziran ayında Santo her bir bireyin sansürsüz siyasi tartışmaya erişim ve internet dahil tüm medya araçları aracılığıyla özgür fikir paylaşımı ve ifade özgürlüğü haklarından yararlanmasını garanti etmek için bölgedeki ülkelerin çok taraflı devrim yaratan bağlılıklarını ilan eden Domingo Bildirgesini kabul etmiştir. Dışişleri Bakanları bu amaçla stratejileri ve en iyi uygulamaları geliştirip destekleme konusundaki kararlarını açıklamıştır. OAS Amerikalılar arası İnsan Hakları Komisyonu İnsan Hakları Savunucuları için bazı bölgelerde karşılaşılan ciddi meseleler hakkında bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda ayrıca hükümetlerin çalışmalarını desteklemesine ihtiyaç duyduklarını da vurgulamışlardır. Devlet Başkanlarının Temmuz da Afrika Birliği Meclisi nde yaptığı görüşmelerin öncesinde, sivil toplumun Afrika Uzman Değerlendirme Sistemi nin ülkelerin anlaşma yükümlülüklerine uyumu konusundaki rolü, sivil toplumun bilgi erişimini artırma yolları ve ayrımcılığı sağlamlaştıran vatandaşlık yasaları ile ilgili öneriler geliştirip liderlere sunmak için Afrika nın 19 ülkesinden gelen sivil toplum örgütü Gambia nın Banjul Şehri nde toplanmıştır. Öneriler zirvede kabul edilmiştir. Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika daki Gelecek Forumu G-8 ortaklarıyla (G-8) hükümet yetkilileri ve bölgedeki sivil toplum temsilcilerini Ürdün Lut Gölü nde bir araya getirmiştir. Bölgedeki 16 ülkede faaliyet gösteren, yüzlerce kuruluşu temsilen gelen yaklaşık 50 sivil toplum lideri hukukun üstünlüğü, şeffaflık, yönetimde kadınlara ve gençlere yer verilmesi ve sivil toplum örgütlerinin yasal çevresiyle ilgili tartışmalara katılmıştır. Önerilerin ardından, mekanizmalar yoluyla reformu nasıl güçlendirebileceklerini de tartışmışlardır. İşin en zor tarafı, sivil toplum örgütlerince sunulan önerilerin kabul edilip uygulanmaya konmasıdır. Forum, bölgede hükümetler kurup aralarındaki iletişimi sağlamak için çalışan sivil toplum örgütlerinin kurulmasından önceki siyasi gündemi yaratmaya yardım etmiştir. Dışişleri Bakanı Rice 2006 nın Aralık ayında Uluslararası İnsan Hakları Günü anısına ABD nin insan hakları ve demokrasi savunucularını destekleme amaçlı iki önemli girişimini başlatmıştır. Bakan Rice Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilecek olan İnsan Hakları Savunucuları Fonu nun oluşturulacağını açıklamıştır. Bu fon hükümet baskısı nedeniyle olağanüstü durumlarla karşılaşan insan hakları savunucularına yardım etmek için hızlı bir şekilde küçük yardımlar sağlayacaktır. Bu fon yasal savunma, basın masrafları veya eylemci ailelerinin acil ihtiyaçları için de kullanılabilecektir. Bakan Rice hükümetlerin sivil toplum örgütlerine karşı uyguladığı muameleyle ilgili on temel STÖ İlkesini de açıklamıştır. Bu temel ilkeler ABD nin STÖ lere karşı gösterdiği muameleye rehberlik edecektir; bu ilkeler diğer hükümetlerin eylemlerini değerlendirmek için de kullanılacaktır. Daha uzun ve daha ayrıntılı Birleşmiş Page 10 of 11

11 Milletler ve insan hakları savunucularıyla ilgili diğer uluslararası belgelere ek olarak hazırlanan ilkeler, zor durumda olan ve hükümetler, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve gazeteciler için pratik kaynak olarak hizmet veren STÖ lere dünyanın her yerinden destek gelmesine yardımcı olabilecektir. Demokrasiler insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklediğinde, dünyanın her yerindeki kadın ve erkeklere kendi kaderlerini özgürlükle çizmelerinde yardım etmiş oluyoruz. Böylece hepimiz için daha güvenli ve daha iyi bir dünya kurulmasına katkıda bulunacağız. Savunanları savunmalıyız; çünkü onlar barışçıl ve demokratik değişim için çalışan temsilcilerdir. Page 11 of 11

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır

İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Önsöz İnsan Hakları ve Demokrasiye Destek: ABD Kayıtları 2005-2006 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır Günümüzde, dünya çapında giderek daha çok kadın ve erkek haklarına

Detaylı

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları,

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları, 07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi Değerli Basın Mensupları, Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği`nin, 2015 Yılı İsrail tarafından

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C.

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C. Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım Bilgi Notu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Washington, D.C. 25/06/2015 Bugün ABD, Suriye deki savaştan etkilenenler için 360 milyon ın

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı