T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİYLE GÖREVLİ ULUSAL KURUMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİYLE GÖREVLİ ULUSAL KURUMLAR"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİYLE GÖREVLİ ULUSAL KURUMLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fatih AYDIN Tez Danışmanı Prof. Dr. E. Ethem ATAY Ankara-2010

2

3 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİYLE GÖREVLİ ULUSAL KURUMLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fatih AYDIN Tez Danışmanı Prof. Dr. E. Ethem ATAY Ankara-2010

4 ONAY Fatih AYDIN tarafından hazırlanan İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesiyle Görevli Ulusal Kurumlar başlıklı bu çalışma tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oyçokluğu ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Hasan TUNÇ (Başkan) Prof. Dr. E. Ethem ATAY Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞIRAN

5 ÖNSÖZ İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesiyle Görevli Ulusal Kurumlar konulu tezle özellikle 90 lı yıllardan sonra dünyada yaygınlaşan ve bu sürece paralel olarak ülkemizde de zaman zaman gündemin üst sıralarına taşınan insan hakları ulusal kurumları konusu araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede kavramın tanımı ve anlamı, bölgelere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilen modelleri, tarihsel gelişimi, insan hakları ulusal kurumlarına ilişkin uluslararası standartlar ve prensipler ele alınmıştır. Tezde ayrıca bazı ülkelerdeki insan hakları ulusal kurumları ile insan hakları alanında ülkemizdeki kurumsallaşma çalışmaları ve mevcut kurumsal yapı açıklanmıştır. Ülkemiz açısından yeni bir konu niteliğini taşıması ve esasen uluslararası alanda da çok fazla bir geçmişi olmaması nedeniyle insan hakları ulusal kurumları konusunda yeterli Türkçe akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmada daha ziyade başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların yayın ve raporlarından, yabancı uzman ve akademisyenlerin çalışmalarından, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan bilgi notları ve raporlardan yararlanılmıştır. Tez danışmanın ve hocam Prof. Dr. E. Ethem ATAY a, özellikle tez konusunu belirleme konusundaki yardımları ve çalışma boyunca görüş ve önerileriyle yaptığı katkılardan dolayı teşekkürü borç bilirim. İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgi notlarında ve raporlarda yer alan insan hakları ulusal kurumlarına ve ülkemizdeki kurumsallaşma çalışmalarına ilişkin bilgiler yazarın Temmuz 2007 de İnsan Hakları Başkanlığına sunduğu Türkiye de İnsan Hakları Kurumları başlıklı çalışması esas alınarak hazırlanmıştır. Yazarın bu çalışması tarihinde Türk Hukuk Sitesi internet sayfasında da yayımlanmıştır:

6 ii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i İÇİNDEKİLER...ii KISALTMALAR...vi TABLOLAR... viii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARININ SINIFLANDIRILMASI VE BU KURUMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI PRENSİPLER... 5 I. KAVRAM VE TANIM... 5 II. SINIFLANDIRMA VE MODELLER... 6 A. Sınıflandırma Sorunu... 6 B. Modeller İnsan Hakları Komisyonları Danışma Kurulları Kamu Denetçisi (Ombudsman) İnsan Hakları Enstitüleri III. ULUSLARARASI ALANDAKİ TARİHSEL GELİŞİM A. BM Ekonomik ve Sosyal Konseydeki İlk Çalışmalar B. Cenevre Semineri (1978) C. Paris Toplantısı (1991) D. Dünya İnsan Hakları Konferansı (1993) E. Tunus Toplantısı (1993) F. Diğer Çalışmalar IV. İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARINA İLİŞKİN PRENSİPLER A Tarihli ve 48/134 Sayılı BM Genel Kurulu Kararı B. Paris Prensipleri Görevler ve Oluşum... 27

7 iii 2. İdari ve Mali Özerklik Yetki C. Paris Prensiplerine Atıf Yapan Uluslararası Belgeler BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesinin Sözleşmenin Uygulanmasını Kolaylaştırmak İçin Ulusal Kurumların Kurulması Hakkındaki 17 Numaralı Genel Yorumu ( ) Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planı ( ) BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasında Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Rolüne İlişkin 10 Numaralı Genel Yorumu ( ) BM Çocuk Hakları Komitesi nin Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve Korunmasındaki Rolüne İlişkin 2 Numaralı Genel Yorumu ( ) BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin İhtiyari Protokolü ( ) BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ( ) Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI), Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Amacıyla Ulusal Düzeyde Oluşturulan Kurumlara İlişkin 2 Numaralı Genel Politika Tavsiyesi ( ) AK Bakanlar Komitesinin İnsan Haklarının Korunmasına ve Geliştirilmesine Yönelik Bağımsız Ulusal Kurumlar kurulmasına İlişkin R (97) 14 Sayılı Tavsiye Kararı ( ) İnsan Haklarının Korunmasında ve Geliştirilmesinde Ulusal Kurumların ve Temel Haklar Ajansı Dâhil Avrupa Kurumlarının Rolüne İlişkin Avrupa Parlamentosu Kararı ( ) AB Temel Haklar Ajansı Kurulmasına İlişkin Konsey Tüzüğü ( )... 39

8 iv V. İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARI VE İNSAN HAKLARI ALANINDA ULUSAL DÜZEYDE GÖREVLİ DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR A. İnsan Hakları Ulusal Kurumları ve Eşitlik Kurumları B. İnsan Hakları Ulusal Kurumları ve Kamu Denetçiliği Kurumları.. 44 C. İnsan Hakları Ulusal Kurumları ve Ulusal Önleme Mekanizmaları İKİNCİ BÖLÜM İNSAN İHAKLARI ULUSAL KURUMLARINDAN ÖRNEKLER I. İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARI ULUSLARARASI KOORDİNASYON KOMİTESİ VE ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI FORUMU II. DÜNYADAKİ İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARINA GENEL BİR BAKIŞ III. İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARINDAN ÖRNEKLER A. Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü Kuruluş, Oluşum ve Görevler Teşkilat ve Mali Kaynaklar Değerlendirme B. İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Kuruluş, Oluşum ve Görevler Teşkilat ve Mali Kaynaklar Değerlendirme C. Fransa İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu Kuruluş, Oluşum ve Görevler Teşkilat ve Mali Kaynaklar Değerlendirme D. Alman İnsan Hakları Enstitüsü Kuruluş, Oluşum ve Görevler Teşkilat ve Mali Kaynaklar Değerlendirme E. Ülkemizdeki İnsan Hakları Kurumları... 79

9 v 1. Tarihsel Gelişim Mevcut Kurumlar a) TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu b) İnsan Hakları Üst Kurulu c) İnsan Hakları Danışma Kurulu d) İnsan Hakları İhlâli İddialarını İnceleme Heyetleri e) İnsan Hakları Başkanlığı f) İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Değerlendirme Nasıl Bir İnsan Hakları Kurumu? Ülkemiz İçin Bir Model Önerisi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER TABLOLAR TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI ÖZET ABSTRACT

10 vi KISALTMALAR AB AGİT AK AÜHFD bkz BM c CNCDH çev DIHR E ECOSOC EHRC EU ICC IOI İHB İHDK İHEUK İHİİİH İHK İHOP İHÜK : Avrupa Birliği : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı : Avrupa Konseyi : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Bakınız : Birleşmiş Milletler : Cilt : Commission Nationale Consultative des Droits de l Homme (Fransa İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu) : Çeviren : Danish Institute for Human Rights (Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü) : Esas : United Nations Economic and Social Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey ) : Equality and Human Rights Commission (İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu) : European Union (Avrupa Birliği: AB) : International Coordination Committee for National Human Rights Institutions (İnsan Hakları Ulusal Kurumları Uluslararası Koordinasyon Komitesi) : International Ombudsman Institute (Uluslararası Kamu Denetçileri (Ombudsman) Enstitüsü) : İnsan Hakların Başkanlığı : İnsan Hakları Danışma Kurulu : İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi : İnsan Hakları İhlâli İddialarını İnceleme Heyetleri : (İl ve İlçe) İnsan Hakları Kurulları : İnsan Hakları Ortak Platformu : İnsan Hakları Üst Kurulu,

11 vii K KHK m NGO NHRI OHCHR OPCAT p RG s S SCA STK TBMM TİHR TİSK Yön : Karar : Kanun Hükmünde Kararname : Madde : Non-governmental Organization (Sivil Toplum Kuruluşu: STK) : National Human Rights Institutions (Ulusal İnsan Hakları Kurumları) : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi) : Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin İhtiyari Protokolü) : Paragraf : Resmî Gazete : Sayfa : Sayı : Sub-Committee on Accreditation (Akreditasyon Alt Komitesi) : Sivil Toplum Kuruluşu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye İnsan Hakları Raporu : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu : Yönetmelik

12 viii TABLOLAR Tablo 1 İnsan Hakları Ulusal Kurumlarının Gruplara Göre Dağılımı 132 Tablo 2 Afrika daki İnsan Hakları Ulusal Kurumları 132 Tablo 3 Amerika daki İnsan Hakları Ulusal Kurumları 133 Tablo 4 Asya Pasifik teki İnsan Hakları Ulusal Kurumları 134 Tablo 5 Avrupa daki İnsan Hakları Ulusal Kurumları 135 Tablo 6 Avrupa Birliği Ülkelerindeki İnsan Hakları Ulusal Kurumları 136

13 GİRİŞ Bilindiği gibi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi devletin en temel ve birincil görevlerinden biridir. Bu husus, Anayasamızın 5. maddesinde de açıkça ifade edilmiş; demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. İnsan haklarını korumak ve geliştirmekle görevli olan devlet, korumak ve geliştirmekle yükümlü olduğu bu hakları çeşitli şekillerde ihlâl edebilir duruma düşmektedir. Devlet, kimi zaman negatif bir şekilde, yani yapması gereken iş ve eylemleri yapmamak suretiyle hakları ihlâl edebilmektedir. Hakların korunması ve ihlâllerin önlenmesi, ihlâl iddialarının araştırılması ve takibine yönelik mekanizmaların kurulmaması veya yetersiz kalması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Devlet, kimi durumlarda ise, daha aktif bir biçimde, yaptığı iş, işlem ve eylemleriyle de hal ihlâlcisi konumuna düşebilmektedir. Hak ihlâllerinin büründüğü şekiller ve altlarında yatan saiklar elbette bunlarla sınırlı değildir ve daha da çoğaltılabilirler. Haklar ve özgürlükler çok değişik biçimlerde ihlâl edilebildiği gibi, onların korunması ve geliştirilmesi için de çok çeşitli ve değişik yollar ve usuller bulunmaktadır. Temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence altına alınması, yani bunların anayasada sayılması ve tanımlanması, sınırlandırılmalarının belli bir takım kriterlere bağlanması, kuvvetler ayrımı ilkesinin benimsenmesi, demokratik kurumların, en başta da seçimle gelmiş bir parlamentonun varlığı, bağımsız ve tarafsız bir yargının mevcudiyeti, hakların korunması için varlıkları zaruri ama yeterli olmayan hususlardır.

14 2 Hakların korunması ve geliştirilmesi için gerekli ortam ve şartların varlığı, bu sayılan kurumların yanında, bilinçli bir kamuoyunun ve bunu sağlayacak bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının mevcudiyetiyle de yakından alâkalıdır. Hakların devlet tarafından korunması ve geliştirilmesinin bir yolu da, yukarıda yokluğu ihlâl kaynağı olarak gösterilen, hakları korunmak ve geliştirilmek, ihlâlleri önlemek, ihlâl iddialarını incelemek ve araştırmakla görevli kamu makamlarını kurmak ve güçlendirilmektir. Hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesinde bu tür kurum ve kuruluşların oynayacağı rol son derece önemlidir. 1 İnsan haklarını korumak ve geliştirmekle görevli kamu kurum ve kuruluşları da nitelik ve nicelik itibariyle büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Tarihsel süreç içerisinde, insan hak ve hürriyetlerine yönelik en büyük tehdidin devletten ve özellikle de yürütme organından geldiği noktasından hareketle, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla belli konularda devletin yetkilerinin sınırlandırılması, kuvvetler ayrımı ilkesinin benimsenmesi ve yürütme organına karşılık olarak devletin diğer organlarının, özellikle de yasama organının güçlendirilmesi yoluna gidildiği görülmüştür. Anayasacılık hareketleriyle paralel biçimde işleyen bu süreç sonucunda insan haklarının yasama tarafından da ihlâl edilebileceği görülmüş ve buna karşılık olarak da yargısal koruma mekanizmalarının ve özellikle de idari yargının ve anayasa yargısının ihdas edilmesi yoluna gidilmiştir. İnsan haklarının kimi zaman yargı makamları tarafından da ihlâl edilebildiği görülebilmektedir. Tüm bu gelişmeler, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde yeni koruma mekanizmalarının tesis edilmesine, diğer taraftan da, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin yalnızca kurumsallaşma yoluyla 1 Bu konuda bkz: Ender Ethem Atay, Türkiye de İnsan Haklarının Korunması ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Medeniyetler İttifakı Uluslararası İnsan Hakları Konferansı, Mayıs 2009, Ankara, Temmuz 2009 Ankara, s. 114 ( ).

15 3 sağlanamayacağı noktasından hareketle bu alanda bilinç arttırma ve eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına yol açmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin yargı dışı siyasi veya idari mekanizmalarla korunması konusu nispeten yeni sayılabilecek bir olgudur. Tarihsel gelişlim süreci içinde, temel hak ve hürriyetlerin sadece anayasal ve yasal düzenlemeler ile yargısal yollar ve usuller vasıtasıyla korunamayacağı görülmüştür. Bu noktadan hareketle, yürütme veya yasama organı ile ilişkili olmakla birlikte toplumun ilgili tüm kesimlerinin temsil edilebileceği şekilde çoğulcu bir yapıya ve dış faktörlerden etkilenmesini önleyecek derecede idari ve mali özerkliğe sahip insan hakları kurumları kurulması fikri gündeme gelmiş ve dünyanın birçok ülkesinde bu tür kurumlar oluşturulmuştur. 2 İnsan hakları alanında kurumsallaşma çalışmaları, dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde, ülkemizde de ivmesi giderek artan bir seyir izlemiştir. Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yaşanan gelişmeler konunun önemini ve güncelliğini daha da arttırmıştır. İnsan haklarının hangi yöntem ve mekanizmalarla korunabileceği konusu da günümüzde insan haklarının içeriği kadar önem taşımaktadır. Yaşanan tecrübeler, insan hakları teorisinde sağlanan gelişmelerin uygulamaya hızlı ve doğru biçimde yansıtılamadığını ve geleneksel güvence mekanizmalarının çoğu kez yetersiz kalabildiğini göstermiştir. Bu nedenle insan hakları alanında ulaşılan evrensel standartların muhtemel tehlikelere karşı korunabilmesi ve uygulamaya daha iyi yansıtılabilmesi amacıyla yeni mekanizmalar kurmaya ve mevcutları da güçlendirmeye yönelik çabalar yoğunluk kazanmıştır. Paris Prensipleri olarak bilinen Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla, insan haklarını etkin bir şekilde koruyacak ulusal insan 2 Bu konuda bkz: Morten Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, Danish Institute for Human Rights, Denmark 2003, s. 5, 9; ayrıca: Birgit Lindsnaes ve Lone Lindholt, National Human Rights Institutions-Standard Setting And Achievements, Human Rights in Development Yearbook 1998-Global Perspectives and Local Issues, edited by Hugo Stokke ve Arne Tostensen, Kluwer Law International, Netherlands 1999, Nordic Human Rights Publications, s. 3 (1-33)

16 4 hakları kurumlarının kurulması, tavsiyesinde bulunulmuştur. 3 mevcut olanların ise güçlendirilmesi İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesiyle Görevli Ulusal Kurumlar konulu tez çalışmasında, özellikle 90 lı yıllardan sonra dünyada yaygınlaşan ve bu sürece paralel olarak ülkemizde de zaman zaman gündemin üst sıralarına taşınan insan hakları ulusal kurumları konusunun bilimsel bir biçimde ele alınması amaçlanmıştır. İki bölümden oluşan tezin ilk bölümünde, insan hakları ulusal kurumları hakkında genel bilgilere, bu çerçevede insan hakları ulusal kurumlarının bölgelere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilen modellerine, konunun tarihsel gelişimine, konuya ilişkin uluslararası standartlara ve prensiplere değinilmiştir. İnsan hakları ulusal kurumlarından örneklere yer verilen ikinci bölümde ise Danimarka, İngiltere, Fransa ve Almanya daki insan hakları ulusal kurumları ve ülkemizde insan hakları alanındaki kurumsallaşma çalışmaları ve mevcut kurumsal yapı ele alınmıştır. Tez ile ülkemizde halen devam eden insan hakları alanındaki kurumsallaşma çalışmalarına katkı sağlanması ümit edilmektedir. 3 İnsan Hakları : Temel Bilgiler, Koruma Mekanizmaları, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, 1. Baskı, 2006, Ankara, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, s.7-8,117.

17 BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMLARININ SINIFLANDIRILMASI VE BU KURUMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI PRENSİPLER I. KAVRAM VE TANIM İnsan hakları ulusal kurumlarının yapıları ve oluşumları ile görev, yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle, insan hakları ulusal kurumları kavramının kesin bir tanımın verebilmek en azından şimdilik mümkün görünmemektedir. 1 Çok genel bir yaklaşımla, kavram insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması amacına hizmet etmek için kurulmuş daimi ve bağımsız organlar şeklinde tanımlanabilmektedir. 2 Bununla birlikte, kolaylıkla fark edilebileceği gibi, bu tanım açıklayıcı olmaktan oldukça uzaktır. 3 Tanımın genişliği, içerdiği bazı eksikliklerle birlikte belirsizliği de beraberinde getirmektedir. İnsan hakları ulusal kurumları, bir açıdan, insan hakları alanında görevli yarı kamusal ya da yasal kurumlar olarak da tanımlanmaktadırlar. 4 Çeşitli açılardan tartışılabilir olsa da, bu tanımlama, insan hakları ulusal kurumlarını herhangi bir kamu 1 Gauthier De Beco, Avrupa da Ulusal İnsan Hakları Kurumları, Human Rights Law Review, Vol. 7, Issue 2, pp , 2007, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) çevirisi, İHOP Ulusal İnsan Hakları Kurumları Referans Materyali, s Anna-Elina Pohjolainen, İnsan Hakları Ulusal Kurumlarının Geçirdiği Evrim Birleşmiş Milletlerin Rolü, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü yayını, Ocak 2006, Çevirenler: Nevzat KIRAÇ, Özden, Naci TEMELTAŞ, İHOP Ulusal İnsan Hakları Kurumları Referans Materyali, sayfa 3. 3 Kerem Altıparmak, Türkiye de İnsan Haklarında Kurumsallaş(ama)ma, Bürokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2007, sayfa 5. 4 Mohammad-Mahmoud Mohamedou, The Effectiveness of National Human Rights Institutions, National Human Rights Institutions: Articles and Working Papers: Input To the Discussions on the Establishment and Development of the Functions of National Human Rights Institutions, Edited by Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt, Kristine Yigen, The Danish Centre for Human Rights 2000, Denmark 2001, s. 49.

18 6 kurumundan ve sivil toplum kuruluşundan ayırması bakımından önemlidir. 5 Konuyla ilgili BM çalışmalarında ve belgelerinde ise insan hakları ulusal kurumu terimi, anayasal bir hükümle ya da bir kanun veya kararname ile insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümetler tarafından oluşturulan organları ifade etmektedir. 6 Bu tanım, diğerlerine nazaran daha kapsamlı ve belirgin olmasının yanında, aynı zamanda resmi bir tanım niteliği de taşımaktadır. II. SINIFLANDIRMA VE MODELLER A. Sınıflandırma Sorunu İnsan hakları ulusal kurumlarını sınıflandırmaya yönelik çalışmalar bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Öncelikle; ulusal kurumların görevleri, oluşumları ve işleyişleri bir kurumdan diğerine önemli farklılıklar göstermektedir. Ana kategoriler altındaki farklı kurumlara bakıldığında bu farklılıklar daha da açık bir biçimde görülmektedir. Öte yandan mevcut bazı kurumlar belirli herhangi bir kategoriye birebir uymayabilmekte ya da kimi durumlarda aynı anda birden fazla kategoriye girebilmektedir. Diğer taraftan, ulusal kurumların biçimsel yapılarıyla işleyiş ve çalışmaları farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıklar dünyadaki değişik hukuki teamülleri yansıtmaktadır. 7 5 Performance & Legitimacy: National human rights institutions, Second edition, International Council on Human Rights Policy, France 2004, s. 3 6 National Human Rights Institutions, A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Professional Training Series No: 4, United Nations, New York and Geneva, 1995, s. 6, p. 39. Ayrıca bkz: Economic, Social and Cultural Rights Handbook for National Human Rights Institutions, Professional Training Series No. 12, United Nations, New York and Geneva, 2005, s. 31. Ayrıca bkz: National Human Rights Institutions: Best Practice, Commonwealth Secretariat s Morten Kjaerum, National Human Rights Institutions: Implementing Human Rights, Danish Institute for Human Rights, Denmark 2003, s. 8. Sınıflandırma konusunda ayrıca bkz: Engin Saygın, Improving Human Rights through Non-judicial National Institutions: The Effectiveness of the

19 te İnsan Hakları Dünya Konferansı tarafından kabul edilen Viyana Beyannamesi ve Eylem Programı, her devletin, kendi ihtiyaçlarına en uygun bir insan hakları kurumu için gereken çerçeveyi/çatıyı seçme hakkını özellikle vurgulamıştır: İnsan Hakları Dünya Konferansı, ulusal kurumların statüsüne ilişkin ilkeler doğrultusunda ulusal kurumların kurulmalarını ve güçlendirilmelerini teşvik eder ve her devletin, ulusal düzeyde kendi özel gereksinimlerine en uygun çerçeveyi seçme hakkının olduğunu tanır. (Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı, 1. Bölüm, 36. Paragraf) 8 Bu hüküm, devletler arasındaki büyük farklılıkların, uluslararası insan hakları standartlarının uygulanması için oluşturulacak yapılara yansıtılması gerekliliğinin kabul edildiğinin açık bir ifadesidir. 9 Yine de, tüm insan hakları kurumları temelde bazı ortak özelliklere sahiptir: Bu ortak özelliklerin belki de en önemlisi, tüm bu kurumların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla hükümetler (devletler) tarafından kurulmuş olmasıdır. Bir diğeri, bu kurumlardan görevlerini dış müdahalelere maruz kalmadan tarafsız bir biçimde yerine getiren ve diğer insan hakları aktörleri ile işbirliği içerisinde bulunan birer bağımsız insan hakları kuruluşu olarak çalışmalarının beklenmesidir. 10 Ulusal kurumlara ilişkin bazı sınıflandırmalar aşağıda gösterilmiştir: Ombudsman Institution in Turkey European Public Law 15, no. 3 (2009), Kluwer Law International BV, Netherlands, s ( ). 8 Vienna Declaration and Programme of Action, as adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993, A/CONF.157/23, 12 Temmuz 1993, General Assembly, United Nations, s. 8, p. I/36, (Erişim) 09/03/ :43 9 Handbook, s. 10, p Pohjolainen, a.g.e., s. 16, dipnot 61 ve s. 19.

20 8 İnsan hakları komisyonları, kamu denetçileri (ombudsmanlar) ve etnik veya dilsel azınlıklar, yerli topluluklar, çocuklar, sığınmacılar ya da kadınlar gibi belirli hassas grupların haklarını korumakla görevli olan özel ulusal kurumlar, 11 Danışma komisyonları, yargı yetkisine sahip komisyonlar, insan hakları merkezleri, insan hakları kamu denetçileri, 12 Ulusal komisyonlar, ulusal danışma komisyonları, ulusal ayrımcılık karşıtı komisyonlar, kamu denetçileri ve sonuncuların bir türü olan defensor del pueblo olarak adlandırılan grup, 13 İnsan hakları komisyonları, kamu denetçileri ve parlamento insan hakları organları 14 İnsan hakları komisyonları ve kamu denetçileri 15 İnsan hakları ulusal kurumları, bu sınıflandırmalardaki ortak noktalardan hareketle, çalışmamızda insan hakları komisyonu, danışma kurulu, kamu denetçisi (ombudsman) ve insan hakları enstitüsü modelleri başlıkları altında incelenecektir. 16 B. Modeller 1. İnsan Hakları Komisyonları Ulusal kurumların klasik türünü temsil eden İnsan hakları komisyonları Paris Prensiplerine en uygun model olarak görülmektedir. Model, Avustralya 11 Fact Sheet No.19, (Erişim) , 09: Morten Kjærum, What is a national human rights institution? The Danish Institute for Human Rights, (Erişim) :48 13 Performance & Legitmacy: National human rights institutions, page Human Development Report 2000, Published For The United Nations Development Programme (UNDP), New York Oxford, Oxford University Pres, 2000, s Handbook, s. 7, p Pohjolainen, a.g.e., s. 16.

21 9 (1981), Kanada (1977), Yeni Zelanda (1977) ve Birleşik Krallık (1976) gibi ilk ulusal kurumlar ın örneğine dayalıdır. Bu tür ulusal kurumlar, kökenleri ve Commonwealth ülkelerindeki yaygınlıkları nedeniyle kimi zaman Commonwealth modeli olarak adlandırılmaktadır. Bu erken dönem komisyonların yetki alanı ayrımcılık karşıtı ve eşitlik mevzuatının uygulanmasına odaklanırken, Paris Prensipleri, ayrımcılık vakalarının ötesine giden bir genel insan hakları görevine sahip yeni bir tür insan hakları komisyonu getirmiştir. Bu komisyonların yetkisi çoğu kez kamu kurum ve kuruluşlarını olduğu kadar özel sektörü de içermektedir. İnsan hakları komisyonları, ayrımcılık karşıtı ve eşitlik komisyonlarında olduğu gibi teknokratik uzman bileşimine ya da Paris Prensipleri idealine daha yakın ve toplumun farklı sektörlerini bir araya getiren çoğulcu bir bileşime dayalıdır. 17 Komisyonlar, genellikle, bağımsız yapılarına uygun bir şekilde değişik kökenlerden gelen, ancak insan hakları alanında özel bir ilgi, uzmanlık ya da tecrübe sahibi olan kişilerden oluşmaktadır. Her ülke üyelerin seçiminde temsilci sayılarının sınırı ya da değişik mesleki, siyasi parti veya yerel idare kategorileri adayları gibi gereklilikler ya da sınırlamalara sahip olabilir. 18 İnsan hakları komisyonlarının yetkileri ve görevleri kendisini kuran kanun ya da kararnamede tanımlanır. 19 Komisyonlara tanınan yetkinin kapsamı değişmekle birlikte komisyonlar genelde proaktif ve önleyici görevlere özel bir vurgu yapan geniş ölçekli bir işlevi yerine getirmekten sorumludurlar. Komisyonların görevleri, hükümete insan hakları konularında tavsiyede bulunmak ve insan hakları yükümlülüklerine gösterdiği uyumu izlemektir. Bunların yanında insan hakları alanında farkındalık artırma ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştirmektedirler. Şikâyetlerin incelenmesi ve dostane çözüm yoluyla uzlaştırma da genelde komisyonların görev ve 17 Pohjolainen, a.g.e., s Fact Sheet No.19, (Erişim) , 09: Fact Sheet No.19, (Erişim) , 09:55.

22 10 yetkileri dâhilindedir. Bazı komisyonlar, insan hakları sorunlarıyla ilgili resmi inceleme yapma görevini de üstlenmişlerdir. 20 İnsan hakları komisyonlarına verilen en önemli görevlerden biri de bireylerden (kimi durumlarda gruplardan) insan hakları ihlâli şikâyetleri almak ve incelemektir. Bu görevin bihakkın yerine getirilebilmesi için komisyonlar genellikle konuyla ilgili delilleri toplama konusunda yetkilidirler. Bu yetki, birey ile şikâyetçi olduğu kurum arasındaki işbirliği ya da iletişim eksikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi açısından önemlidir. 21 Bir insan hakları komisyonunun bir şikâyet hakkında taraflar için hukuken bağlayıcı kararlar alabilme yetkisine sahip olması olağan bir durum değildir. Ancak bu durum, sorunun çözümüne yönelik komisyon tavsiyelerinin görmezden gelinebileceği anlamına gelmez. 22 Diğer taraftan, ortak hukukun (common law) uygulandığı Hindistan, İrlanda ve Güney Afrika gibi ülkelerle Letonya da ve Nepal de yargı yetkisine sahip komisyonlar da bulunmaktadır. 23 İnsan hakları komisyonlarının bir diğer önemli görevi insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümetin insan hakları politikasını düzenli olarak izlemektir. İnsan hakları komisyonları, aynı zamanda, devletin insan hakları alanındaki kendi iç hukukuna ve uluslararası hukuka riayet edip etmediğini de gözlemleyebilir ve gereken durumlarda mevzuata ve uygulamaya ilişkin önerilerde bulunabilir. Bir komisyonun kendi inisiyatifiyle soruşturma yapabilmesi toplam gücü ve muhtemel etkinliği açısından önemli bir göstergedir. Bu durum, başvuru yapmak için gerekli ekonomik ve sosyal kaynaklara ve donanıma sahip olmayan kişi ve gruplar için özel bir önem taşımaktadır Pohjolainen, a.g.e., s Handbook, s. 7, p Fact Sheet No.19, (Erişim) , 09: Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, s Handbook, s. 7-8, p. 51.

23 11 Birçok yönden burada anlatılanlardan farklı olmakla birlikte, ülkemizde de TBMM bünyesinde milletvekillerinden oluşan bir İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bulunmaktadır. Komisyon hakkında bilgiye aşağıda yer verilecektir. 2. Danışma Kurulları Kimi kez Fransız modeli olarak da adlandırılan bu model Fransa İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu örneğine dayanmaktadır. Danışma Kurulu Modeli 1980 ve 1990 lı yıllarda daha çok Afrika nın Fransızca konuşulan bölgelerinde popülerlik kazanmıştır. Yunanistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu da bu modele uygun bir kurumdur. 25 Danışma Kurulları, İnsan Hakları Komisyonlarından farklı olarak daha ziyade sivil toplum ile hükümet arasında iletişim kurma işlevi taşırlar. 26 Danışma Kurulları danışma fonksiyonları nedeniyle genellikle başvuru almazlar. Daha çok, insan hakları konularında çalışmalar yürütmek ve uzman desteği sağlamak yoluyla insan hakları konularında hükümete yardımcı olurlar. Danışma Kurulları bunun dışında İnsan Hakları Komisyonları gibi insan hakları alanında bilinç arttırma ve eğitim konularına da eğilebilirler. Örtüşen bu yetkiler nedeniyle, kendi inisiyatifleriyle de hareket edebilen proaktif Danışma Kurulları ile zayıf izleme yetkisine sahip İnsan Hakları Komisyonları arasındaki çizginin kavranması ve anlaşılması zordur. Bu kurumların oluşumlarında da benzerlikler bulunmaktadır. İnsan Hakları Komisyonları gibi Danışma Kurulları da çok üyelidirler. Her iki kurum da akademisyenler ile hükümet dışı kuruluşlardan insan hakları uzmanlarına ve resmi görevlilere kadar uzanan farklı arka plana sahip kişileri bir araya getirebilirler. Bununla birlikte, İnsan Hakları Komisyonları ile kıyaslandığında Danışma Kurullarının üyelik yelpazesi genellikle daha geniştir. Bu nedenle de 25 Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, s Pohjolainen, a.g.e., s. 17.

24 12 Danışma Kurullarının Paris Prensiplerinde tavsiye edilen çoğulcu yapıya sahip olma şansı daha yüksektir Kamu Denetçisi (Ombudsman) İnsan hakları ulusal kurumları kategorisinde sınıflandırılan kamu denetçiliği türü klasik kamu denetçiliği modelinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. 28 Ulusal kurum sınıflandırmasına dâhil olan kamu denetçilerini klasik kamu denetçilerinden ayırt edebilmek için öncekiler insan hakları ombudsmanları ya da insan hakları kamu denetçileri olarak da nitelendirilebilmektedirler. 29 Günümüzde birçok ülkede var olan klasik anlamdaki kamu denetçisi (bir kişi ya da birden çok kişi olabilir), genellikle anayasal bir yetkiye dayanarak ya da özel bir usulle parlamento tarafından atanır. Bu kurumun birincil görevi kamu yönetiminin haksız eylem ve işlemleri nedeniyle mağdur olduğunu düşünen bireylerin haklarını korumaktır. Dolayısıyla, kamu denetçisi sıklıkla mağdur olan birey ile hükümet arasında tarafsız bir arabulucu rolü oynar. Her hangi bir iki ülkedeki kamu denetçisi tam olarak birbirlerinin aynısı olmamakla birlikte hepsi de görevlerini yerine getirirlerken benzer prosedürleri izlerler. Ombudsman bireylerden şikâyetler alır ve yetkisine girmek kaydıyla bu şikâyetleri inceler. Bu inceleme sürecinde, kamu denetçisi genellikle ilgili tüm kamu otoritelerinin bilgi ve belgelerine ulaşmaya yetkilidir. Daha sonra da, bu incelemeye dayalı olarak bir tavsiyede bulunur. Bu tavsiye, kendisine karşı şikâyette bulunulan kuruma olduğu kadar, şikâyetçiye de bildirilir. Ombudsmanın kararları bağlayıcı değildir. 30 Genel olarak, tavsiyenin yerine getirilmediği durumlarda, kamu denetçisi yasama 27 Pohjolainen, a.g.e., s Çeşitli ombudsman uygulamaları için bkz: Kemal Özden, Ombudsman: Yeni Yönetim Anlayışı İçin Bir Model, Tasam Yayınları, İstanbul 2005, s Bkz. Pohjolainen, a.g.e., s Tufan Erhüman, Türkiye İçin Nasıl Bir Ombudsman Formülü?, AÜHFD, c. 49, S. 1, 2000, s ( )

25 13 organına özel bir rapor sunar. Bu, aynı organa sunulan, idari ve yasal değişiklik önerileri içeren genel rapora da dâhil edilebilir. 31 Haklarının ihlâl edildiğini düşünen her vatandaş kamu denetçisine başvuruda bulunabilirken bazı ülkeler alternatif diğer hukuksal başvuru yollarının tüketilmesini gerekli kılabilmektedirler. Aynı zamanda başvuruda bulunabilmek için zaman sınırlamaları da öngörülmüş olabilir. 32 Kamu denetçisinin yetkileri genellikle kamu yönetiminin tüm yönlerini kapsarken bazıları devlet başkanı, bakanlar ya da yargıyı ilgilendiren şikâyetleri inceleme konusunda yetkilendirilmemişlerdir. 33 Birçok yönden kamu denetçisinin yetkileri insan hakları komisyonlarınınkiyle oldukça benzerdir. Her ikisi de bireysel başvuruları alır ve inceler. Kural olarak her ikisi de bağlayıcı karar alma yetkisine sahip değildirler. Yine de her iki kurumun görevleri arasında, neden bazı ülkelerin her iki kurumu da kurup aynı anda bulundurduğunu açıklamaya yetecek kadar bazı farklılıklar vardır. Pek çok durumda, kamu denetçisinin birinci görevi kamu yönetiminde doğruluğu ve hukukiliği sağlamaktır. İnsan hakları komisyonları ayrımcılıkla daha ziyade ilgilidirler ve bu açıdan, hükümetin olduğu kadar özel kurumların ve bireylerin de faaliyetleriyle ilgilenirler. Genel olarak, kamu denetçisinin faaliyetlerinin odağı bireysel şikâyetlerdir. Bununla birlikte, kamu denetçileri, giderek artan bir biçimde, insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik geniş bir faaliyet alanıyla meşgul olmaktadırlar Fact Sheet No.19, (Erişim) , 09: Ombudsmana başvurma şekilleri konusunda bkz: İbrahim Uğur Esgün, Ombudsman Kurumunun Türkiye İçin Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme, AÜHFD, c. 45, S. 1, 1996, s ( ). 33 Handbook, s. 8, p Fact Sheet No.19, (Erişim) , 09:55.

26 14 İnsan hakları kamu denetçiliği ise klasik kamu denetçiliği ve insan hakları komisyonu modelinin özelliklerini birleştiren kurumları ifade eder. Bu kurumlar literatürde melez ofisler olarak da tanımlanmaktadır. 35 İnsan hakları yönelimli bu yeni tür kamu denetçilerinin ilk örnekleri olarak genellikle İspanya Kamu Denetçisi (1978) ve Portekiz Kamu Denetçisi (1975) gösterilmektedir. Melez modelin çoğalması, Latin Amerika ve Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin kendi insan hakları yapılarını güçlendirmeye başladığı 1990 lı yıllarda başlamıştır. Kamu idaresinin yasallığı ve adilliğine yoğunlaşan Klasik İskandinav kamu denetçiliği modeline karşıt olarak, bu melez model kurumlar sadece idari bekçi köpekleri olarak faaliyet göstermezler, ama aynı zamanda insan haklarını yaygınlaştırma ve korumaya ilişkin açık bir yetkiyle de donatılmışlardır. 36 Kural olarak bu yetki yine de kamu yönetimiyle sınırlıdır. Diğer taraftan, son yirmi yılda belirli grupların haklarının korunmasıyla ya da ayrımcılılıkla mücadele konusunda özel olarak görevlendirilmiş kamu denetçilerinin oluşturulduğu görülmektedir. Bu duruma örnek olarak Norveç (Çocuk Hakları Kamu Denetçisi, 1981), İsveç (Etnik Ayrımcılığına Karşı Kamu Denetçisi, 1986) ve Macaristan (Ulusal ve Etnik Azınlıklar Komiseri, 1993) gösterilebilir. 37 İnsan hakları kamu denetçisinin çalışmasında vurgu, genellikle şikâyetlerin incelenmesi ve devletin farklı düzeylerinde insan haklarına uygunluğun gözetimine yapılır. Bu kurumlar genellikle insan hakları ile ilgili ya da insan haklarını etkileyen konularda tavsiyede ve önerilerde bulunma ve görüş açıklama ya da beyanat verme konusunda yetkilidirler. Klasik kamu denetçiliğinin dışında yeni insan hakları kamu denetçileri insan hakları 35 Peter Vedel Kessing, Implementation of the Western Ombudsman Model in Countries in Democratic Transition, National Human Rights Institutions: Articles and Working Papers: Input To the Discussions on the Establishment and Development of the Functions of National Human Rights Institutions, s Latin Amerika ülkelerindeki kamu denetçiliği kurumlarının insan haklarını koruma görevleri konusunda bkz: Gonzalo Elizondo ve Irene Aguilar, The Ombudsman Institution In Latin America: Minimum Standards For Its Existence, National Human Rights Institutions: Articles and Working Papers: Input To the Discussions on the Establishment and Development of the Functions of National Human Rights Institutions, s Pohjolainen, a.g.e., s ve dipnot 72.

27 15 komisyonları tarafından gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile de uğraşabilirler. 38 Ulusal kurumların klasik kamu denetçiliği kurumlarından ayrıldığı bir nokta, çoğulcu temsile imkân veren oluşumlarıdır. 39 Kamu denetçiliği kurumları tanımı gereği genellikle tek-kişilik organlardır, bunun sonucu olarak Paris Prensiplerinde ifade edilen çoğulcu bir bileşim özelliğine sahip değildirler. Bu ayırt edici özelliğin dışında insan hakları kamu denetçiliği ve insan hakları komisyonlarını ayıran çizgi giderek belirsizleşmektedir. Bu bağlamda, örneğin, insan hakları komisyonu ile geleneksel idari denetim işlevine sahip olmayan ancak, bunun yerine, insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çeşitli faaliyetlere yoğunlaşan insan hakları kamu denetçisi arasında ne fark olduğu sorulabilir. Genellikle iki temel ulusal kurum modeli olarak görülen bu iki modelin birbiriyle ilişkilendiği en önemli özellik, muhtemelen, çok sayıda insan hakları kamu denetçisinin hem Uluslararası Kamu Denetçileri Kurumu (International Ombudsman Institute; IOI) hem de Ulusal Kurumlar Uluslararası Koordinasyon Komitesinin (ICC) üyesi olmasıdır tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 41 ile ülkemizde de Kamu Denetçiliği Kurumu adı altında ombudsmanlık müessesesinin kurulması öngörülmüştür. Ancak, Anayasa Mahkemesi, öncelikle söz konusu Kanunun Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşunu düzenleyen geçici 1. maddesinin yürürlüğü durdurmuş, daha sonra da Kanunun tümünü iptal etmiştir. 42 Bunun sonucu olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması mümkün olamamıştır sayılı Kanuna ve bu 38 Pohjolainen, a.g.e., s Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, s Pohjolainen, a.g.e., s tarihli ve sayılı RG de yayımlanmıştır. 42 Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin tarihli ve E. 2006/140, K. 2006/33 sayılı yürürlüğü durdurma kararı tarihli ve sayılı RG de, tarihli ve E. 2006/140, K. 2008/185 sayılı iptal kararı ise tarihli ve sayılı RG de yayımlanmıştır.

28 16 Kanuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına tezin ikinci bölümünde yer verilecektir. 4. İnsan Hakları Enstitüleri İnsan hakları enstitüsü modeli, demokratik yapıya ve özellikle de kamu denetçiliği kurumları ya da parlamento başvuru mekanizmaları gibi, nispeten iyi işleyen insan hakları kurumlarına sahip olan ve bu nedenle bunlara ek ve muhtemelen görev alanları çakışan yeni yapıları oluşturmayı işlevsel açıdan öncelikli görmeyen devletler için cazip bir seçenek oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu tür kurumlara örnek olarak Danimarka ve Alman İnsan Hakları Enstitüleri gösterilebilir. İnsan hakları enstitüleri genellikle bireysel şikâyetleri incelememekte 43 ya da geniş kapsamlı soruşturma yetkisini taşımamaktadırlar. Bunun yerine, bu enstitülerin ana çalışma konusu insan haklarıyla ilgili eğitim, bilgilendirme, araştırma ve dokümantasyon çalışmalarıdır. Pek çok örnekte, insan hakları enstitüleri mevzuat taslaklarıyla ilgili rapor hazırlamakta ve yorum yapmakta; insan haklarıyla ilgili çeşitli konularda hükümete uzman görüşü sağlamaktadır. İnsan hakları enstitülerinin yapısı bu kurumların temel işlevlerini yansıtmaktadır: Uygulamaya dönük çalışmalar farklı faaliyet alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından yürütülmekte ve bu çalışmalar geniş bir ölçekte toplumun farklı sektörlerinin temsil edildiği bir yönetim kurulu tarafından yönlendirilmektedir. 44 Bu kısa incelemenin ortaya koyduğu üzere, ulusal kurumların görevleri ve bileşimi bir kurumdan diğerine önemli farklılıklar göstermektedir. Ana kategoriler altındaki farklı kurumlara bakıldığında, bu çeşitlilik daha da belirgin bir biçimde görülmektedir. Yine de, bu bölümde tanımlanan tüm insan hakları kurumları esasen bazı ortak özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin belki 43 Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, s Pohjolainen, a.g.e., s

29 17 de en önemlisi, tüm bu kurumların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla hükümetler tarafından kurulmuş olmasıdır. Bundan başka, bu kurumlardan görevlerini dış müdahalelere maruz kalmadan tarafsız bir biçimde ve diğer insan hakları aktörleri ile yakın işbirliği içerisinde yerine getirmeleri ve bağımsız bir insan hakları kuruluşu olarak çalışmaları beklenmektedir. 45 III. ULUSLARARASI ALANDAKİ TARİHSEL GELİŞİM Temel hak ve hürriyetlerin yargı dışı siyasi veya idari mekanizmalarla korunması konusu nispeten yeni sayılabilecek bir olgudur. Tarihsel gelişim süreci içinde, temel hak ve hürriyetlerin sadece anayasal ve yasal düzenlemeler ile yargısal yollar ve usuller vasıtasıyla korunamayacağı görülmüştür. Bu noktadan hareketle, yürütme veya yasama organı ile ilişkili olmakla birlikte toplumun ilgili tüm kesimlerinin temsil edilebileceği şekilde çoğulcu bir yapıya ve dış faktörlerden etkilenmesini önleyecek derecede idari ve mali özerkliğe sahip insan hakları kurumları kurulması fikri gündeme gelmiş ve dünyanın birçok ülkesinde bu tür kurumlar oluşturulmuştur. 46 İnsan hakları alanında kurumsallaşma çabalarına ilişkin bu gelişmeler BM tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır. Paris Prensipleri olarak bilinen ve ulusal insan hakları kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişlerine, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ilkeler içeren tarihli ve 48/134 sayılı BM Genel Kurul kararıyla, insan haklarını etkin bir şekilde koruyacak ulusal insan hakları kurumlarının kurulması, mevcut olanların ise güçlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur Pohjolainen, a.g.e., s Bu konuda bkz: Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, Danish Institute for Human Rights, s. 5, 9; ayrıca: Birgit Lindsnaes ve Lone Lindholt, National Human Rights Institutions-Standard Setting And Achievements, Human Rights in Development Yearbook 1998-Global Perspectives and Local Issues, s İnsan Hakları: Temel Bilgiler, Koruma Mekanizmaları, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, s. 117

30 18 Bazı ülkeler, insan haklarının, ulusal düzeyde, insan hakları komisyonları veya ombudsmanlar gibi kurumlar oluşturularak korunması konusunda köklü bir geleneğe sahiptirler. Bununla birlikte, bu tür kurumların çoğu, 1980 lerden itibaren kurulmaya başlanmıştır. 48 BM tarafından aktif olarak teşvik edilen bu süreç, insan haklarının desteklenmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde giderek artan bir hareketlenmenin göstergesidir. Ulusal insan hakları kurumlarına giderek artan ilgi, son yıllarda pek çok ülkede yaşanan demokratikleşme ve reform süreçlerinde de gözlemlenebilir. 49 İnsan hakları ulusal kurumları kavramının ortaya çıkışı, gelişimi ve yaygınlaşması süreci aşağıda ana hatlarıyla ele alınmaktadır. A. BM Ekonomik ve Sosyal Konseydeki İlk Çalışmalar İnsan hakları ulusal kurumları konusu ilk defa BM Genel Kurulu nun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ni tüm insanlar ve uluslar için ortak bir başarı standardı olarak ilan etmesinden iki yıl önce, 1946 yılında, Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) tarafından tartışılmıştır daki ikinci oturumunda ECOSOC üye ülkeleri ülkelerinde bilgi edinme grupları ya da yerel insan hakları komiteleri kurarak İnsan Hakları Komisyonu yla işbirliği yapma konusunu değerlendirmeye davet etmiştir. Daha sonra alınan kararlarda, ulusal kurumların insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında oynayabileceği rol kabul edilmiş ve ayrıca Hükümetler; bu 48 Bu konuda bkz: Kjaerum, The Experiences Of European National Human Rights Institutions, National Human Rights Institutions: Articles and Working Papers: Input To the Discussions on the Establishment and Development of the Functions of National Human Rights Institutions, s Fact Sheet No.19, (Erişim) ( , 09:55). 50 Handbook, sayfa 4, paragraf 20.

31 19 kurumların oluşumunu teşvik etmeye ve mevcut kurumların sürekliliğini sağlamaya davet edilmiştir. 51 B. Cenevre Semineri (1978) 1960'lar ve 70'lerde, ulusal kurumlarla ilgili tartışmalar giderek bu kurumların uluslararası standartların etkili bir şekilde uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceği konusuna odaklanmaya başlamıştır yılında İnsan Hakları Komisyonu, ulusal kurumların yapı ve işleyişine dair ilkeleri tartışmaya açmak üzere bir seminer düzenleme kararı almıştır. İnsan Haklarının Desteklenmesi ve Korunması için Ulusal ve Yerel Kurumlar Semineri 1978 Eylül ünde Cenevre de yapılmıştır. 52 Burada kabul edilen ilkelerle ulusal kurumların görevleri konusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: Hükümet ve vatandaşlar için insan hakları konusunda bilgi kaynağı olmak; İnsan hakları bilincinin ve insan haklarına saygının oluşturulmasına yardımcı olmak; Ulusal düzeydeki gelişmeleri dikkatlice değerlendirmek ve bu konularda önerilerde bulunmak; İnsan hakları ile ilgili olarak Hükümet tarafından kendilerine iletilen konular hakkında görüş bildirmek; 51 Effective Functioning Of Human Rights Mechanisms: National Institutions and Regional Arrangements, Enhancing The Participation Of National Human Rights Institutions In The Work Of The Commission On Human Rights And Its Subsidiary Bodies, Report Of The Secretary-General, Commission On Human Rights, Sixty-First Session, Item 18 (B) Of The Provisional Agenda, Economic and Social Council, Distr. GENERAL, E/CN.4/2005/107, 19 January 2005, s. 2, p International Congress on the Teaching of Human Rights, Vienna, Austria, Working Document, The Promotion of the Teaching of Human Rights Trough The United Nations Programme of Advisory Services, Document Prepared by the Division of the Human Rights, United Nations, September 1978, SS-78/CONF.401/5, 14, Paris, August 1978, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

32 20 İnsan hakları ile ilgili mevzuat ve yargı kararlarını takip etmek incelemek, araştırmak ve bunlar hakkında ilgili makamlara rapor hazırlamak ve sunmak; Devletin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Hükümet tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek; Ulusal kurumların yapısı hakkında ise aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuştur: Kurumu oluşturan kişiler toplumun her kesiminden gelmeli, böylelikle karar alma süreçlerine dâhil edilmeli; Düzenli bir şekilde çalışmalı, kamu yetkilileri ya da halk tarafından ulaşılabilir olmalı; Gereken hallerde, yerel veya bölgesel danışma organlarına sahip olmalı ve bunların görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmalı 53 Bu ilkelerle, ulusal kurumların hükümetin uluslararası insan hakları normlarını uyumunu izlemek ve bu normları yaygınlaştırmak konularındaki temel işlevleri ortaya konulmuş ve bu kurumlar resmen insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için ulusal kurumlar olarak adlandırılmıştır. 54 Bu ilkeler seminer sonrasında İnsan Hakları Komisyonu ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul, ulusal kurumların bulunmadığı ülkeleri bu kurumları oluşturma yönünde adım atmaya çağırmıştır Handbook, s. 4, p De Beco, Avrupa da Ulusal İnsan Hakları Kurumları, s Handbook, s. 4, p.23.

33 21 C. Paris Toplantısı (1991) 1990 yılında İnsan Hakları Komisyonu insan haklarının desteklenmesi ve korunması konusunda çalışan ulusal ve bölgesel kurumların katılacağı bir atölye çalışması yapılmasını talep etmiştir. Çalışma, ulusal kurumlar ve BM ve ajansları gibi uluslararası örgütler arasındaki işbirliğinin ne düzeyde olduğunu gözden geçirmek ve ulusal kurumların etkililiğini arttırmanın yollarını araştırmak amacını taşıyordu. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle görevli ulusal kurumlarla ilgili bu ilk atölye çalışması 7-9 Ekim 1991 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilmiştir. 56 İnsan Hakları Komisyonu bu çalışmanın sonuçlarını 1992/54 sayılı kararıyla ulusal kurumların statüsüne ilişkin ilkeler (Paris Prensipleri) olarak kabul etmiştir. Bu sonuçlar Genel Kurul tarafından 20 Aralık 1993 tarihli ve 48/134 sayılı kararla kabul edilmiştir. 57 Paris Prensipleri BM den ve AK nin de dâhil olduğu bölgesel örgütlerden geniş bir ilgi görmüş ve ulusal kurumların kurulması ve güçlendirilmesini teşvik amacıyla bu örgütlerin tavsiye ve deklarasyonlarında Paris Prensiplerine düzenli olarak atıfta bulunulmuştur. 58 İnsan hakları ulusal kurumları ile ilgili olarak 1991 yılından sonra da birçok önemli toplantı düzenlenmiştir. Ocak 1993 te Cakarta da gerçekleştirilen BM İkinci Asya ve Pasifik Bölgesi İnsan Hakları Sorunları Atölye Çalışmasında Asya ve Pasifik bölgesinde ulusal kurumların oluşturulması konusu tartışılmıştır. 59 Nisan 1993 te Sydney de Hoşgörü ve Uyumu Desteklemek, Irkçılık ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadele İçin Çalışan 56 Further Promotion And Encouragement Of Human Rights And Fundamental Freedoms, Including The Question Of The Programme And Methods Of Work Of The Commission, National Institutions For The Promotion And Protection Of Human Rights, Commission on Human Rights, Forty-eight session, Item 11(b) of the provisional agenda, Economic and Social Council, E/CN.4/1992/43/Add.1, 23 January 1992, United Nations. 57 Handbook, s. 4-5, p De Beco, Avrupa da Ulusal İnsan Hakları Kurumları, s United Nations Workshop for the Asia-Pacific Region on Human Rights Issues (Jakarta, January 1993) (HR/PUB/93/1)

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(97)36 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 2 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : ULUSAL DÜZEYDE IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, ANTISEMITIZM VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKE

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Türkiye de İnsan Hakları İdari Yapılanması

Türkiye de İnsan Hakları İdari Yapılanması Türkiye de İnsan Hakları İdari Yapılanması İnsan haklarının ulusal idari mekanizmalarla korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi Türkiye için yeni bir konu değildir. Gerçekten de Türkiye, dünyada idari

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI İÇİN ULUSAL KURUMLAR *

İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI İÇİN ULUSAL KURUMLAR * İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI İÇİN ULUSAL KURUMLAR * 20.12.1993 tarih ve 48/134 sayılı Genel Kurul Kararı Genel Kurul, İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına dair önceki kararları,

Detaylı

ĠNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠYLE GÖREVLĠ ULUSAL KURUMLAR

ĠNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠYLE GÖREVLĠ ULUSAL KURUMLAR T.C. BAġBAKANLIK Ġnsan Hakları BaĢkanlığı ĠNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠYLE GÖREVLĠ ULUSAL KURUMLAR YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Fatih AYDIN Tez DanıĢmanı Prof. Dr. E. Ethem ATAY Ankara-2010

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri 18.10.2011 Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan İYİ YÖNETİŞİM Devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç

5. İnsan Hakları Savunucuları. I. Amaç 5. İnsan Hakları Savunucuları I. Amaç İnsan hakları savunucularına destek, Avrupa Birliği nin dış politikasının insan hakları boyutunun uzun süre önce temelleri atılmış bir bileşenidir. İşbu İlke Kuralları'nın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL. Çeviren: Dr. Ahmet ULUTAŞ* 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL. Çeviren: Dr. Ahmet ULUTAŞ* 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1 24. Oturum Gündem Maddesi 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL * 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1 Medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile kalkınma hakkı dahil

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI TBB İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI Proje, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı