Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler"

Transkript

1 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler Muammer Akçay 1, H. Hakan Çetinkaya 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya 2 Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Ankara Özet: Biyometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimliklerini belirlemek için geliştirilmiş sistemlerdir. Bu sistemler günümüzde girişleri kontrol etmede ve girilen verileri onaylamada (havaalanlarında, fabrikalarda, yüksek güvenlik gerektiren binalarda) kullanılmaktadır. Hemen her yerde uygulamasını gördüğümüz biyometrik sistemler kampüslerde güvenlik, kitap ödünç alımlarında, yemek, fotokopi gibi ödemelerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, dünya çapında kampüslerde uygulanan biyometrik sistemler hakkında bilgiler verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Biyometrik Tanıma Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Parmak İzi Tanımlama, Akıllı Kimlik Kart Sistemleri. New Biometric Systems Applied on Campuses Abstract: Biometric systems are developed to determine the identities of individuals by recognizing physical and behavioral characteristics of them. These systems are now being used to control at airports for the personal data entry and validation (at airports, factories, and buildings that require high security). Biometric systems where we can see the applications of it in wide use are coming into use on campuses; such as borrowing books from library, meals and copier payments, etc. In this study, it s given information about the biometric system implemented on campuses around the world. Keywords: Biometric Recognition Systems, Security Systems, Finger Print Recognition, Smart IDs. 1. Giriş Öğrenciler, üniversite kampüslerinde eğitimöğretim hayatları boyunca güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim almak isterler. Kampüslerde güvenlik hem öğrenciler hem de öğrencilerin aileleri için önemli bir konudur. Dolayısıyla üniversite kampüslerinde güvenliği sağlamak için güvenlik personelin yanı sıra, yüksek güvenlik sağlayan teknolojik sistemlerden de yararlanılmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, kampüslerde güvenlik; güvenlik kameraları, akıllı kimlik kartları ve biyometrik tanıma sistemleri ile artırılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde akıllı kartların tanımı ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde biyometrik sistemlerin ne olduğu ve uygulama alanlarından hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise sonuç ve öneriler veril miştir. 2. Akıllı Kimlik Kartları Akıllı kartlar, kişisel bilgileri ve elektronik parayı üzerinde depolayan ve bunun için manyetik şerit teknolojisini veya mikroişlemci çiplerini kullanan kartlardır. Bu kartlara akıllı (smart) kart denilmesinin nedeni, üzerinde çeşitli verileri saklayabilmesi ve işleyebilmesidir [1]. Akıllı Kimlik Kartları, günümüzde, birçok üniversite kampüslerinde kullanılmaktadır. 385

2 Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler Muammer Akçay, H. Hakan Çetinkaya Akıllı Kimlik Kartları kampüslerde; Kampüs giriş-çıkış, Personel ve öğrenci takip, Kütüphanede kitap ödünç alım ve iadesi, Yemekhane otomasyonu, Bankacılık, Fotokopi ve çıktı, Aktivite biletleme, vb. birçok işlemlerde kullanılmaktadır. (AFIS) ve parmak izi tanıma sistemleri, şekil de gösterildiği gibi, biyometrik pazarda önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu akıllı kimlik kartları, kampüs güvenliğinin arttırılmasında rol oynar ve yukarıda belirtilen birçok işlemlerde öğrenciler ile üniversite personeline kolaylık sağlamaktadır. Akıllı kimlik kartları, biyometrik sistemlerle birlikte kullanıldığı zaman, ekonomi ve güvenlik açısından yarar sağlar [5]. 3. Biyometrik Sistem Biyometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimliklerini belirlemek için geliştirilmiş sistemlerdir. Şekil [6] Ayrıca, bu raporda, şekil belirtildiği gibi, biyometrik yöntemleri incelediğimizde parmak izi tanıma sistemleri, otomatik parmak izi teşhis sistemi (AFIS) ve yüz tanıma sistemleri 2014 yılında biyometrik pazarın en çok kullanılan teknolojiler olması ön görülmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan biyometrik yöntemler; Parmak İzi Yüz İris Ses İmza El Geometrisi Kullanılan diğer biyometrik yöntemler ise; Yürüyüş, Damar Retina Yüz Termografisi dir [7] 3.1 Biyometrik Sistem Türleri Uluslararası Biyometrik Grubun (International Biometric Group) yapmış olduğu biyometri pazar ve sanayi raporunda [6], 2009 yılında kullanılan biyometrik teknolojilerin içerisinde, otomatik parmak izi teşhis sistemi Şekil [8] Yapılan araştırmalar sonucunda, kampüslerde çoğunlukla, erişim ve güvenlik sistemleri için, parmak izi okuma ve el geometrisi okuma sistemleri kullanılmaktadır. Bir sonraki bölümde kampüslerde uygulanan biyometrik sistemlerin örneklerine yer verilmiştir. 386

3 3.1.1 Parmak İzi Tanıma Sistemleri Parmak izi tanıma sistemleri en çok kullanılan biyometrik tanıma sistemleri arasındadır. Bir otomatik parmak izi tanıma sisteminde (OPTS) parmak izi tanıma genellikle parmak izinde bulunan özellik noktalarının ve bunlara ait parametrelerin karşılaştırılması esasına dayanır [16]. Parmak izi tanıma sistemleri kampüslerde, genellikle, yemekhane, yurt, vb. kampüs binalarına giriş-çıkış kontrol işlemleri için kullanılmaktadır. Biyometrik teknolojiyi kullanan ilk üniversitelerden biri olan Georgia Üniversitesi (ABD), el tanıma sensörleri ve parmak izi tarayıcıları, 1974 ten bu yana çoğunlukla yemek salonlarında olmak üzere kampüs rekreasyon merkezlerinde ve yurtlarında kullanmaktadır [14]. Ayrıca, kampüste sınav yapılacak salonlara girişte ve personelin zaman ve devam takibi için de bu sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin çalışma sistemi de kısaca şu şekildedir: Öğrenciler ve personel ilk kez kimlik kartlarını aldıklarında, ellerini sisteme tanıtıyorlar. Elin boyutunun, genişliğinin ve boyunun 3D görüntüsünü sistem almaktadır [4]. Alınan bu görüntüyle, yüksek güvenlik gerektiren binalarda, giriş kontrolünün bir parçası olarak kullanılmaktadır. West Alabama Üniversitesi (ABD), biyometrik sistemleri uzaktan eğitim alan 3,000 öğrencisinin sınavlarında kimlik tespitinin bir parçası olarak kullanmaktadır. Öğrenci sınava giriş yapmadan önce parmak izi kontrolü yapmaktadır ve sınav sırasında bir kamera ve mikrofon sayesinde, hareket veya ses değişikliği olduğu zaman sınav yöneticilerine bu değişikliklerin video klibini göndermektedir. Kullanılan sınav güvenlik sistemi, bilgisayarın ayarlarını kontrol ederek, öğrencinin sınavın dışında herhangi bir yere girmesini engellemektedir [9]. Bentley Üniversitesi nin (ABD) 4,000 öğrencisinin kullandıkları dizüstü bilgisayarlarında ve fakültelerinde sahip oldukları bilgisayarlarda, parmak izi tanıma sistemi bulunmaktadır. Bilgisayarlarda bulunan bir kimlik tespit ve Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 387 doğrulama yazılımıyla, unutulan veya paylaşılan kullanıcı adları ve şifrelerin sonucunda oluşabilecek güvenlik riskini ve maliyeti azaltır. Ayrıca bu sistem sayesinde öğrencilerin ve personelin kişisel web hesaplarına girişi daha kolay ve daha güvenlidir [10]. Rutgers Üniversitesinde (ABD), araştırma cihazlarını gözlemlemek ve kontrol etmek için parmak izi tarama sistemi kuruldu [15] El Geometrisi Tanıma Sistemleri El Geometrisi tanıma sistemleri Şekil deki gibi biyometrik sistem pazarında en aza paya sahip biyometrik sistemlerdir. Kişilerin elinin veya 2 parmağının geometrik yapısı analiz edilmektedir. Parmakların uzunluğu genişliği ve büküm noktaları ayırt edici özelliklerdir [2]. El geometrisi tanıma sistemleri, kampüslerde, genellikle, yemek salonlarında giriş-çıkış kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır. New Hampshire Üniversitesi (ABD), yemek salonlarında el okuma sistemine sahiptir. Öğrenciler öğrenci akıllı kimlik kartlarını sisteme okutarak ve el taramasıyla kimliklerini onaylatabiliyorlar. El tarama sistemiyle yemek salonlarına yetkili personel dışındakilerin erişimi kısıtlanabilmektedir [11]. Bu sistem sayesinde anahtar ihtiyacını ortadan kalkmıştır. Keene State College (ABD), yemek salonlarında öğrencilerin kimliklerini tanıyarak, onların seçtikleri öğün planlarına göre yemek verilmesi için el okuma sistemi kuruldu [12] Retina ve İris Tanıma Sistemleri Retina tanıma işlemi insanın göz bebeği arkasındaki damar tabakanın tanınmasıdır. Damar ve göz hastalıklarından damarların etkilenebileceğinden pek yaygınlaşmış bir yöntem değildir [3]. İris Tanıma İşlemi ise, yüksek çözünürlükte kameralar ile iris yapısının tarayıp, okuma es-

4 Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler Muammer Akçay, H. Hakan Çetinkaya nasında eşleştirme yöntemiyle çalışır [13]. Genellikle havaalanları, konsolosluklar, bankalar gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlarda, giriş çıkış kontrol noktalarında kullanılmaktadır. Retina ve iris tanıma sistemleri, kampüslerde de genellikle yüksek güvenlik gerektiren alanlara girişlerde kullanılmaktadır. Arizona Devlet Üniversitesi (ABD) nin, Biodesign Enstitüsü, hafta sonraları enstitüyü kullanacak öğrencileri ve personellerin kimlik tespiti ve giriş çıkışı için retinal tarama cihazlarını kullanmaktadır. Retinal tarama gözün 240 noktasını kontrol etmektedir ve bu cihazın onaylamasıyla enstitüye giriş yapılabilmektedir [4]. California Üniversitesi (ABD),yarı iletkenler konusunda uzmanlaşmış araştırma merkezinde temiz oda laboratuarının(clean room) giriş kontrolü için iris tarama sistemi kurmuştur [4]. Bu sistemle personelin girişi zamanı da kayıt edilebilmektedir. 4. Sonuç ve Öneriler Yapılan araştırma sonucunda, akıllı kimlik kartlarının, kampüslerde birçok uygulama alanına sahip olduğu ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıldığı görülmüştür. Kampüslerde uygulanan biyometrik tanıma sistemleri ise; parmak izi okuma, el geometrisi ve iris tarama gibi biyometrik sistemlerle sınırlı düzeyde kalmıştır, henüz yeterli çeşitliliğe ulaşamamıştır. 5. Kaynaklar [1] Küçüksille, E.U., Çakır,A. ve Çalış,H., Akıllı Kart Teknolojisi ile Güvenlik ve Kontrol Uygulaması Geliştirme,Akademik Bilişim 06,(2006). [2] Şamlı,R. ve Yüksel, M.E., Biyometrik Güvenlik Sistemleri, Akademik Bilişim 09, (2009). [3] Kakıcı,A., Biyometrik Tanıma Sistemleri, biyometrik-tanima-sistemleri/,(2008). [4] Aurora, The Use of Biometric Identifications By Universities, [5] Smart Cart Alliance, Smart Cards and Biometrics in Privacy-Sentitive Secure Personal Identification Systems, dyn/resources/prod_documents/smart_card_ Biometric_paper%20May02.pdf,(2002). [6] International Biometric Group, Biometrics Market and Industry Report , [7] National Science & Technology Council Subcommitee, Biometrics Technology Introduction,http://www.biometrics.gov/documents/biointro.pdf,(2006). Önümüzde yıllarda yüz tanıma, yürüyüş tanıma gibi biyometrik sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu sistemlerin kampüslerdeki güvenliği sağlamada büyük rol oynayacağı ön görülmektedir. Bu çalışmada kampüslerde uygulanan güvenlik sistemleri ele alınmış ve akıllı kimlik kartların yanı sıra, biyometrik sistemlerin kampüs güvenliğinde ne kadar önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. 388 [8] Kwon, Y.B., Biometrics in Asia, biometrics.org/bc2009/presentations/tuesday/ Kwon%20MR%2014%20Tue%20345%20 PM%20-%20400%20PM.pdf,(2009). [9] Schaffhauser, D., U West Alabama Online Test Takers Face Monitoring by Software Security, articles/2009/02/12/u-west-alabama-onlinetest-takers-face-monitoring-by-softwaresecurity.aspx,(2009).

5 Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri [10] Digital Persona, Bentley University Deploys DigitalPersona Software On Faculty and Student Laptops, [11] Buzalka, M., UNH Dining Rules... All Day Long!,http://food- management.com/ fm_innovator/fm_imp_7927/,(2005). [12] Keene State University, Meal Plans, [13] Özgür Zaman Kontrol Sistemleri, İris tanıma, [15] Zvet Biometrics, Rutgers University Deploys Biometric Subscription Control System to Manage Use of Multimillion Dollar Lab Equipment, PR22_rutgers.html, (2005). [16] Sağıroğlu,Ş. ve Özkaya,N., Otomatik Parmakizi Tanıma Sistemlerinde Kullanılan Önişlemler İçin Yeni Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 21, No:1, 11-19, (2006). [14] PowerCreative, University of Georgia Secures Campus with RSI HandReaders mvc/university-of-georgia-secures-campuswith-rsi-0001,(2003). 389

Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları

Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları H. Hakan Çetinkaya 1, Muammer Akçay 2 1 Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Biyometrik Güvenlik Sistemleri

Biyometrik Güvenlik Sistemleri Biyometrik Güvenlik Sistemleri İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul rsamli @istanbul.edu.tr,eyuksel@istanbul.edu.tr Özet: Bilgi güvenliği günümüz teknoloji dünyasının en önemli

Detaylı

İş Verimliliğini Artırmayı Amaçlayan Teknolojiler: Personel Takip Sistemleri

İş Verimliliğini Artırmayı Amaçlayan Teknolojiler: Personel Takip Sistemleri İş Verimliliğini Artırmayı Amaçlayan Teknolojiler: Personel Takip Sistemleri Abdülkadir Çakır 1, Halil Kaygısız 2, Eyüp Çakı 3, Seyit Akpancar 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI

ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI Öğr. Gör. Kadir Keskin İstanbul Aydın Üniversitesi kadirkeskin@aydin.edu.tr Prof. Dr. Ali Güneş İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION

YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION A. Varol 1 ve B. Cebe 2 1 Wilkes University, WilkesBarre, US, asaf.varol@wilkes.edu 2 Fırat Üniversitesi, Elazığ / TÜRKİYE, cebe.betul@gmail.com

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARMAK DAMAR TANIMA TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül ŞAN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asaf VAROL Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Programı:

Detaylı

Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme

Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme Nazlı Akın 1, Büşra Takmaz 2, Erdal Güvenoğlu 3 1,2,3 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul nazliakin88@gmail.com, busra.mix@hotmail.com,

Detaylı

Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı

Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı 1 Serkan Dereli, 2 Raşit Köker 1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Sakarya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERĠ ĠLE EL DAMAR DESENĠ TANIMA Hasan TUTUMLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ağustos-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARMAK İZİ VE SES TANIMA SAYISAL KANIT İŞLEMLERİNİN ANALİZİ Gülşah AKKAN Yüksek Lisans Tezi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof.

Detaylı

Rüya ŞAMLI, M. Erkan YÜKSEL Đstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Avcılar, Đstanbul

Rüya ŞAMLI, M. Erkan YÜKSEL Đstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Avcılar, Đstanbul BĐY O M E TRĐK G Ü V E N LĐK SĐSTE STE M L E RĐ Rüya ŞAMLI, M. Erkan YÜKSEL Đstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Avcılar, Đstanbul Bu sunumda Giriş Biyometrik Ölçüler Biyometrik Sistemler ve Özellikleri

Detaylı

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları.

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları. Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri 1 (The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes) Meral Erol Fidan a Ümmühan Aslan b Şerife Subaşı

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 TÜKETİCİLERİN SMART KARTLA İLGİLİ ALGILARININ OTEL İŞLETMELERİNDEKİ EKSTRA HARCAMALARINA ETKİSİ * Cüneyt TOKMAK

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış

Üniversite Öğrencilerinin Güvenli Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanım Davranışları ve Bilgi Güvenliği Eğitimine Genel Bir Bakış Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 176-199, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 176-199, Summer

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış Süleyman Emir TURNA 1, Kökten Ulaş BİRANT 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL Mehmet BOZ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği

Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.3 No.3 (2012), 183-193 Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği Tuncay Sevindik 1 Korhan Kayışlı 2 Orhan Ünlükahraman 3 Özet Günümüzde, web tabanlı

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Nisan 2015 YIL-7 S.13 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNDAKĠ SĠBER GÜVENLĠK YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASI KARARININ BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR

Detaylı

WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA

WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA Emine Cabı Başkent Üniversitesi eminec@baskent.edu.tr

Detaylı

Güvenli İnternet Bankacılığı Eğitim Sistemi: GIBES

Güvenli İnternet Bankacılığı Eğitim Sistemi: GIBES Güvenli İnternet Bankacılığı Eğitim Sistemi: GIBES Yrd.Doç.Dr. Zerrin Ayvaz Reis 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 2, Betül Bayrakdar 2 1 İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 15 Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı Ömer DEPERLİOĞLU 1, Yılmaz SARPKAYA 2 1 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe

Detaylı

Sağlık Sistemlerinde Akıllı Kart Uygulamaları. Smartcard Applications on Healthcare Systems ABSTRACT ÖZET

Sağlık Sistemlerinde Akıllı Kart Uygulamaları. Smartcard Applications on Healthcare Systems ABSTRACT ÖZET Sağlık Sistemlerinde Akıllı Kart Uygulamaları ÖZET Sağlık alanında akıllı kart uygulamaları analiz edilmiş, standartlara uygun bir tasarım yapılmıştır. Hastanın önemli sağlık verileri akıllı kart üzerinde

Detaylı

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

İnsan Hareketinin Algılanmasından Yeni Bir Teknoloji Platformu: KİNECT

İnsan Hareketinin Algılanmasından Yeni Bir Teknoloji Platformu: KİNECT İnsan Hareketinin Algılanmasından Yeni Bir Teknoloji Platformu: KİNECT Hakan Yüksel 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Isparta hakanyuksel@sdu.edu.tr Özet: Hızla gelişen

Detaylı