AKSİYOMLARLA TASARIM İLKELERİNİ KULLANARAK ÇEKME/KANBAN ÜRETİM KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSİYOMLARLA TASARIM İLKELERİNİ KULLANARAK ÇEKME/KANBAN ÜRETİM KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI"

Transkript

1 AKSİYOMLARLA TASARIM İLKELERİNİ KULLANARAK ÇEKME/KANBAN ÜRETİM KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI Özgür KABADURMUŞ İstanbul Teknik Üniversitesi M. Bülent DURMUŞOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Özet Bir üretim sisteminde kurulacak çekme yapısı, sistemin talebe uygun tam zamanında üretim yapabilmesi açısından, önemli rol oynamaktadır. Çekme sistemleri, mevcut üretim sistemine uyarlanarak uygulanır. Uyarlama bir tasarım sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, çekme (kanban) üretim kontrol sistemi için bir tasarım yol haritası geliştirilmiştir. Bunun için Aksiyomlarla Tasarım ilkelerinden yararlanılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Sistemi, Aksiyomlarla Tasarım ve Yol Haritası 1. GİRİŞ İtme esasına göre çalıştırılan bir üretim sisteminde, işlerin üretim sistemine girişleri talebe dayalı olarak çizelgelenir. Çekme üretim kontrol sisteminde ise, işlerin üretim sistemine girişleri ve sistem içinde ilerleyişleri, sisteminin durumuna göre gerçekleştirilir. Sistematik bir yolla çekme yapısına dönüştürme çalışmaları yapılmayan gerçek sistemlerde, genel anlamda bir itme yapısı mevcuttur. Ayrıca bu gerçek sistemlerde talebe göre üretim yapma çabaları sonucu, sistematik olmayan çekme sistemleri uygulamalarına da sıkça rastlanılmaktadır. Sistematik yaklaşım, iki önemli soruya cevap arayacak şekilde gerçekleştirilmelidir: 1. Çekme üretim kontrol sistemi ne zaman kurulmalıdır? 2. Çekme üretim kontrol sisteminin etkin tasarımı, hangi adımlardan oluşmalıdır? Bu bildiri, daha ziyade ikinci soruya cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilindiği gibi çekme, denilen ve bilgi akışını gerçekleştiren bir görsel kontrol aracı ile yapılmaktadır. Çift kart, tek kart, tedarikçi kanbanı, sinyal kanbanı, kanban karesi, çift kutu, oluk sistemleri, CONWIP, POLCA vb. gibi birçok kanban türleri bulunmaktadır (Gross ve Mclnnis 2003, Hopp ve Spearman 2001, Nicholas 1988). Bu çalışmada, üretim sistemleri özelliklerine göre, hangi kanbanların, hangi tasarım faaliyetlerinden sonra uygulanması gerektiği, geliştirilen bir yol haritası yardımıyla araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada, itme ve çekme sistemlerinin (melez sistemler) beraberce kullanımı ile ürüne tahsisli olmayan genel kanbanlar da dikkate alınmaktadır. Yol haritası oluşumu, aksiyomlarla tasarım (Suh, 2001) ilkelerinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. türleri, genellikle iki süreç veya hücre arasında, makina hazırlık süreleri, kullanım alanları arasındaki mesafe, ürün veya iş parçası çeşitliliği ve talep değişkenliği ölçütlerine göre seçilebilir. türleri ile ölçütler arasındaki ilişki Tablo 1 de gösterilmektedir. 313

2 Ö. Kabadurmuş, M. B. Durmuşoğlu Tablo 1. türlerinin toplu değerlendirilmesi KANBAN SİSTEMLERİ ÖLÇÜT Ortalama Hazırlık Kullanım Alanları Ürün Çeşitliliği Talep Değişkenliği Süresi Arasındaki Mesafe (düşük,orta, (düşük,orta, (<10dk, >=10dk) (yakın, orta, uzak) yüksek) yüksek) Tek <10 dk YAKIN N/A DÜŞÜK/ORTA Çift <10 dk ORTA/ UZAK N/A DÜŞÜK/ORTA Kısmi Çift <10 dk UZAK N/A DÜŞÜK/ORTA Çift Kutu <10 dk ORTA N/A DÜŞÜK/ORTA Sinyal ı >=10dk N/A ORTA DÜŞÜK/ORTA Üçgen kanban >=10dk N/A ORTA DÜŞÜK/ORTA Tedarikçi ı N/A UZAK N/A DÜŞÜK/ORTA Elektronik <10 dk UZAK N/A DÜŞÜK/ORTA Sıralı Çekme <10 dk YAKIN N/A DÜŞÜK/ORTA Tünel ı <10 dk YAKIN N/A DÜŞÜK/ORTA Ekspres N/A N/A N/A YÜKSEK Acil İhtiyaç ı N/A N/A N/A YÜKSEK Oluk Sistemi <10 dk YAKIN N/A DÜŞÜK Karesi <10 dk YAKIN N/A DÜŞÜK POLCA POLCA >=10dk ORTA/UZAK YÜKSEK YÜKSEK MELEZ SİSTEMLER CONWIP BİRLEŞTİRİLMİŞ SİSTEMLER Ürüne Olan Ürüne Olmayan CONWIP+ Üçgen- CONWIP+ Üçgen- Olmayan N/A: Uygulanmaz N/A ORTA/ UZAK DÜŞÜK DÜŞÜK N/A ORTA/ UZAK YÜKSEK DÜŞÜK >=10dk ORTA DÜŞÜK DÜŞÜK >=10dk ORTA/UZAK YÜKSEK DÜŞÜK 2. AKSİYOMLARLA TASARIM Aksiyomlarla tasarım yaklaşımında, tasarım süreci boyunca, müşteri bilgi sahası, fonksiyonel bilgi sahası, fiziksel bilgi sahası ve süreç bilgi sahası olmak üzere bilgi sahaları tanımlamaktadır. Her bir bilgi sahası sırasıyla; müşteri ihtiyaçları (CA), fonksiyonel ihtiyaçlar (FR), tasarım parametreleri (DP) ve süreç değişkenleri (PV) gibi değişik tasarım elemanlarını kapsamaktadır. Soldan sağa sıralanan söz konusu bilgi sahalarından soldaki bir bilgi sahası, Başarmak istediğimiz nedir? sorusunu ifade etmektedir. Soldaki bilgi sahasında belirlenmiş olan ihtiyaçları karşılamayı Nasıl başarabiliriz? şeklindeki bir çözüm, sağdaki bilgi sahası 314

3 tarafından sunulur. Bu şekilde ne sorusundan, nasıl a gidişler haritalandırma olarak adlandırılır (Suh,1990). Tasarım süreci boyunca, üst seviyeden, alt seviyelere daha fazla ayrıntı ile ilerleme olayına tasarım hiyerarşisi adı verilir. Tasarımcı ilgili tasarım hiyerarşisinin belirli bir seviyesinde fonksiyonel ihtiyaçlar kümesini belirledikten sonra, fiziksel bilgi sahasına geçip, belirlenen fonksiyonel ihtiyaçlar kümesini karşılayan fiziksel sistemi kurmak zorundadır. Daha sonra yeniden fonksiyonel bilgi sahasına geri dönerek alt seviyedeki fonksiyonel ihtiyaçlar kümesini oluşturur. Şekil 1 de görüldüğü gibi, tasarımcı süreç boyunca bilgi sahaları arasında zikzak lar yaparak alt sorunlar için çözümün bilindiği noktaya kadar tasarım sorununu ayrıştırır. FR DP FR1 FR2 FR3 DP1 DP2 DP3 FR21 FR22 DP21 DP22 Fonksiyonel Bilgi Sahası Fiziksel Bilgi Sahası Şekil 1. Zikzak ile ayrıştırma Tasarım sorunu ayrıştırılırken, bağımsızlık aksiyomu kullanılır. Bağımsızlık aksiyomu, fonksiyonel ihtiyaçlar arasında bağımsızlığın sağlanmasıdır. Ayrık veya ayrılmış tasarımlar, bağımsız tasarımlar olarak tercih edilir. Bağlı tasarımdan kaçınılır. Tasarım bağlı kalırsa, herhangi bir tasarım aşamasında fiziksel alanda yapılan bir uygulama, önceki aşamalarda yapılmış olan uygulamaları etkiler. Böylece etkin olmayan tasarımlar elde edilir. Önceki çalışmalarda, yine aksiyomlarla tasarım ilkelerini kullanarak imalat hücreleri (Kulak ve diğerleri, 2005) ve ofis hücreleri (Durmuşoğlu ve Kulak, 2005) tasarımı için yol haritası geliştirmiştik. Ayrıca düzensiz talep koşulları altında melez sistemlerin tasarımı için de çalışmalar sürmektedir (Satoğlu ve Durmuşoğlu, 2005). Bu bildiride, geliştirilmekte olan çekme/kanban üretim kontrol sistemi tasarımı ile birlikte, yalın üretim/yönetim sistemlerinin bütünleşik tasarımı yolunda önemli bir aşamaya gelinmiş olmaktadır. 3. AKSİYOMLARLA TASARIM İLKELERİNİ KULLANARAK ÇEKME/KANBAN ÜRETİM KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI Çekme/ üretim kontrol sistemi tasarımında, ilk adım, fonksiyonel bilgi sahasında sistemin en üst düzeyindeki fonksiyonel ihtiyaçların (FR) tanımlanmasıdır. Bu adımda birçok fonksiyonel ihtiyaç belirlenebilir. Belirlenen her fonksiyonel ihtiyaç tamamen farklı bir çekme sistemi tasarımına yönlendirme sağlayabilir. Bu çalışmada aşağıda belirtilen fonksiyonel ihtiyaç en üst düzeydeki fonksiyonel ihtiyaç olarak yazarlar tarafından seçilmiştir. FR1= Müşteri talebine dayalı üretimi gerçekleştir. Bu fonksiyonel ihtiyaç, tüm üretim sisteminde bulunan süreçlerin ve hücrelerin, bir müşteri-tedarikçi ilişkisi içinde çalışmasını öngörür. Önceki adımda belirlenen fonksiyonel ihtiyacı karşılayan tasarım parametresinin seçimi için fonksiyonel bilgi sahasından fiziksel bilgi sahasına geçilir. Aşağıda oluşturulan tasarım parametresi, yukarıda belirlenen fonksiyonel ihtiyacı karşılaması için seçilmiştir. DP1= Çekme/kanban üretim sistemi tasarımı. İlk adımda belirlenen fonksiyonel ihtiyaca karşılık gelen tasarım parametresi, daha ileri düzeyde açıklık getirilmeden uygulanamıyorsa, fonksiyonel sahaya dönülüp ilgili fonksiyonel ihtiyacın daha alt düzeyde fonksiyonel ihtiyaçlar kümesine (FRs) ayrıştırılması, aksiyomlarla tasarım ilkeleri çerçevesinde önerilmektedir. 315

4 Ö. Kabadurmuş, M. B. Durmuşoğlu Şekil 2 de, kanban bilincinin oluşturulması ve etkin bilgi akış sisteminin kurulması amacıyla ayrışımın yapılması gösterilmektedir. FR 1 Müşteri talebine dayalı üretimi gerçekleştir DP 1 Çekme(kanban) üretim sistemi tasarımı FR 11 Çekme(kanban) bilincini yerleştir FR 12 Etkin bilgi akışını sağla DP 11 eğitimi DP 12 Uygun çekme sistemi(conwip/ POLCA/ Türleri) Şekil 2. Başlangıç ayrıştırılması eğitim prosedürü de yine ayrıştırılmaktadır. Ancak yer kısıdı nedeniyle çalışmaya konmamıştır. Uygun çekme sistemi ise, Şekil 3 de gösterildiği gibi ayrıştırılmaktadır. Sistemin sürekliliğinin sağlanması için, çok yönlü ve eğitimli çalışanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Çok yönlü ve eğitimli çalışanların da elde edilmesi için prosedüre ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ayrıştırılması gerekir. Üretim sisteminin etkin ve düşük maliyetle çalışması için, neyin nasıl yapılacağı ise, Şekil 4 de gösterilmektedir. Buradaki her bir DP de, yine FR lere ve buradan DP lere ayrıştırılarak tasarım aşamaları devam eder. Böylece bir çekme/kanban üretim sistemi için sıfırdan bir yol haritası oluşturulmuş olur. Ayrıştırma, hiyerarşik olarak soldan sağa ve yukarıdan aşağı ilerledikçe çekme/kanban sistemi tasarımı için yapılması gerekenler ve bunların nasıl yapılabileceği ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Şekillerde gösterilen kesikli çizgilerdeki okların uçları soldan sağa olduğundan, bir tasarım parametresinin, önce (solda) tamamlanmış olan fonksiyonel ihtiyaçları bağlamadığı da anlaşılmaktadır. Tasarımdan da bu istenmektedir. FR 12 Etkin bilgi akışını sağla DP 12 Uygun çekme sistemi(conwip/ POLCA/ Türleri) FR 121 Sistemin sürekliliğini sağla FR 122 Üretim sisteminin etkin ve düşük maliyette çalışmasını sağla DP 121 Çok yönlü ve eğitimli çalışanlar DP 122 Uygulama şekli ve kanban türleri Şekil 3. Etkin bilgi akışının sağlanması amacıyla ayrıştırma 316

5 FR 122 Üretim sisteminin etkin ve düşük maliyette çalışmasını sağla DP 122 Uygulama şekli ve kanban türleri FR 1221 Taşıma gereğini sorgula FR 1222 Mesafelerden kaynaklı MUDA ların azaltılması FR 1223 Küçük parti üretimini sağla FR 1224 Kolay ve düşük maliyetli taşımayı sağla FR 1225 Birikmeleri kontrol ederek akışı sağla FR 1226 Görsel iletişimi sağla FR 1227 Malzeme stokunu yönet FR 1228 Hataları önleyerek sistemin çalışmasını kolaylaştır DP 1221 Taşıma gereklilik analizi DP 1222 Yakınlaştırılmış üretim kaynakları DP 1223 SMED sistemi DP 1224 Taşıma yöntemi seçme prosedürü DP 1225 Süpermarket (ler) sistemi DP 1226 türü DP 1227 Sistemdeki üretim içi stok miktarını bul DP 1228 Duyusal kontrol öğeleri Şekil 4. Üretim sisteminin etkin ve düşük maliyetle çalışmasının sağlanması amacıyla ayrıştırma 4. SONUÇ Çalışmada elde edilen yol haritası, gerçek uygulama gözlemleri ile test edilmeye başlanmıştır. Bu test sonuçlarına dayanılarak yol haritasının geliştirilmesi düşünülmektedir. Ayrıca sıfırdan tasarlanması planlanan bir üretim sistemi için de test edilecektir. Çekme/kanban üretim sistemi tasarımı için, farklı tasarım yaklaşımları da söz konusu olabilir. Bu durumda ikinci aksiyom olan bilgi içeriğini minimum yap aksiyomundan hareketle, tasarım seçenekleri arasından en uygun olanı seçilip uygulamaya alınabilir. 5. KAYNAKÇA DURMUŞOĞLU, M. B., KULAK, O., 2005, A Methodology for the Design of Office Cells Using Axiomatic Design Principles, Omega, yayınlanacak. GROSS, J. M., MCINNIS K. M., 2003, Made Simple, AMACOM, New York. HOPP, W. J., SPEARMAN, M. L., 2001, Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, Irwin/Mc-Graw Hill, New York. KULAK, O., DURMUŞOĞLU, M. B., TÜFEKÇİ, S., 2005, A Complete Cellular Manufacturing System Design Methodology Based On Axiomatic Design Principles, Computers& Industrial Engineering, 48, NICHOLAS, J. M., 1998, Competitive Manufacturing Management, Irwin/Mc-Graw Hill, New York. SATOĞLU, Ş. I., DURMUŞOĞLU, M. B., 2005, A Methodology for the Manufacturing System Design in Erratic Demand Conditions Using Axiomatic Design Principles, Proceedings of the 35th International Conference on Computers& Industrial Engineering, İstanbul, SUH, N. P., 1990, The Principles of Design, Oxford University Press, New York. SUH, N. P., 2001, Axiomatic Design: Advances and Applications, Oxford University Press, New York. 317

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : : 3 : 425-435

Detaylı

435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye

Detaylı

YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ

YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ Anabilim Dalı : İşletme Mühendisliği Programı : İşletme

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta. Bu kitap, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim) başlıklı 104M377 nolu araşrıma projesi kapsamında 26 Mayıs 2008

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

1 9 Eylül Çarşamba Oturumları

1 9 Eylül Çarşamba Oturumları Paralel Oturum Bildirileri 1 9 Eylül Çarşamba Oturumları 1.1 Oturum Kümeleri Programı 11:00 12:30 ÇrB 13:45-15:15 ÇrC 15:30-16:30 ÇrD IE104 Bulanık Mantık Bulanık Mantık Bulanık Mantık IE102 Optimizasyon

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesneleri (TEKÖN) ve Örnek bir Çalışma

Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesneleri (TEKÖN) ve Örnek bir Çalışma Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesneleri (TEKÖN) ve Örnek bir Çalışma Nergiz Ercil Çağıltay, ncagilta@indiana.edu, nergis@metu.edu.tr Indiana University, Digital Library Program & Middle East Technical

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMINDA KONVEYÖRLÜ TAŞIMA ALTERNATİFLERİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMINDA KONVEYÖRLÜ TAŞIMA ALTERNATİFLERİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.49-73 ÜRTİM SİSTMİ TASARIMINDA KONVYÖRLÜ TAŞIMA ALTRNATİFLRİNİN SİMÜLASYON YÖNTMİYL DĞRLNDİRİLMSİ Ömer UNR *, Celal ÖZKAL

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı

HASTANELERDE YALIN YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Zeynep AYTAÇ

HASTANELERDE YALIN YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Zeynep AYTAÇ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HASTANELERDE YALIN YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Zeynep AYTAÇ Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı : Endüstri Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

GELENEKSEL ÜRETİMDEN ESNEK ÜRETİME :KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Dr. Yılmaz Gökşen DEÜ İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD

GELENEKSEL ÜRETİMDEN ESNEK ÜRETİME :KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Dr. Yılmaz Gökşen DEÜ İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:4, 2003 GELENEKSEL ÜRETİMDEN ESNEK ÜRETİME :KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Dr. Yılmaz Gökşen DEÜ İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin İnşaat Sektöründe Otomasyon ve Bilgi Teknolojilerinin Uygulanabilirliği

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin İnşaat Sektöründe Otomasyon ve Bilgi Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Gelişmekte Olan Ülkeler İçin İnşaat Sektöründe Otomasyon ve Bilgi Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Osman Aytekin* Özet Yapıda özdevinim konusunda önemli hususlardan biri de Bilgisayar Destekli İnşaat

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU Celal

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri Veri İşleme Sistemi İşlem Destek Sistemleri Süreç Kontrol Sistemi Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Destek Sistemleri Karar Destek Sistemi Üst Yönetim Bilgi Sistemi

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 Yrd.Doç.Dr. Müberra YURDAKUL Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü müberra.yurdakul@dpu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Esra YILDIRIM

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 Gündüz Ulusoy gunduz@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Orhanlı, Tuzla, Istanbul Sema Nur Altuğ Fayda TÜBĐTAK UEKAE Gebze, Kocaeli

Detaylı

YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.47-59 YALIN ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Semra

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı