DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU YILI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU YILI 2015"

Transkript

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU YILI 2015 HAZİRAN, DİYARBAKIR

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 A.Misyon ve Vizyon...3 B. Organizasyon Yapısı İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme DİĞER BİLGİLER İç Denetim Sonuçları Dış Denetim Sonuçları Diğer Bilgi Kaynakları Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ SONUÇ VE ÖNERİLER Güçlü Yönler İyileştirmeye Açık Alanlar Eylem İçin Öneriler...31

3 1. GİRİŞ Yeni kamu mali yönetim sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarında tesisini öngördüğü iç kontrol standartlarına ilişkin yasal düzenleme temel olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer almakta olup, anılan Kanunun İç Kontrolün Tanımı başlıklı 55 inci maddesinde yer alan; İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hazırlanarak, tarihli ve sayılı Resmi 1

4 Gazetede yayımlanmıştır. Üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Üniversitemizde yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından üst yönetici ile diğer yöneticilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla; Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planımız hazırlanmış bulunmaktadır. İç Kontrol Uyum Eylem Planımızdaki gereklerin yerine getirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ Rektör 2

5 A. Misyon ve Vizyon MİSYONU Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite haline gelinmesi hedeflenmektedir. VİZYONU Evrensel ve çağdaş değerleri kendine ilke edinmiş, araştırma, eğitim, öğretim, sağlık, bilgi ve sanat alanlarında kaliteyi sürekli arttıran, sanayi ve toplum ile bütünleşik, ulusal ve uluslar arası alanda saygın ve öncü bir üniversite olmaktır. B. Organizasyon Yapısı 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesinin temelini oluşturmuştur yılında öğrencilerini Diyarbakır'a naklederek Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1974 yılında Fen Bilimleri Fakültesinin de açılması ile Diyarbakır Üniversitesi fiilen kurulmuştur sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra tarihinde çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32.maddesi uyarınca Diyarbakır Üniversitesi olan adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde bugün fiilen öğretim yapılan 14 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı ve 4 Enstitü ile 25 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 1408 yataklı bir Eğitim ve Araştırma Hastaneleri yer almaktadır. 3

6 2. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI Kontrol Ortamı Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin diğer unsurlarına temel oluşturan genel bir çerçeve sağlamaktadır. Misyonun belirlenmesini, kurum personeline duyurulmasını ve bunlarla uyumlu bir organizasyon yapısının ve kurumsal kültürün oluşturulmasını tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Kontrol ortamı üzerinde etkili temel unsurlar kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici 4

7 tutum, insan kaynakları yönetimi için yazılı kurallar ve uygulamalar, kurumsal yapı, yönetim felsefesi ve iş yapma biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Üniversitemizde iç kontrol sisteminin uygulanmasıyla ilgili birimlere gönderilen soru formu analizi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Tablo 1 BİRİMLER Kontrol Ortamı Puanı TIP FAKÜLTESİ 31 64,58 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 41 85,41 FEN FAKÜLTESİ 41 85,41 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 28 58,33 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 41 85,41 MİMARLIK FAKÜLTESİ 37 77,08 VETERİNER FAKÜLTESİ 29 60,41 ZİRAAT FAKÜLTESİ 47 97,91 Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ 44 91,66 HUKUK FAKÜLTESİ ,00 İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK ,74 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 38 79,16 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 24 50,00 ECZACILIK FAKÜLTESİ 43 89,58 Kontrol Ortamı Puan Ortalaması (%) Açıklama Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler 5

8 D.Ü. HASTANELERİ 47 97,91 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 28 58,33 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 32 66,66 EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 42 87,50 BEDEN EĞİTİMİ Y.O 32 66,66 ATATÜRK S.Y.O ,00 YABANCI DİLLER Y.O 46 95,83 SİVİL HAVACILIK Y.O 28 58,33 DİYARBAKIR TEKNİK BİL. MYO 47 97,91 DİYARBAKIR SOSYAL BİL. MYO ,25 DİYARBAKIR TARIM MYO ,41 ATATÜRK S.H.Y.O.M ,33 BİSMİL M.Y.O 32 66,66 ÇERMİK M.Y.O ,25 ÇÜNGÜŞ M.Y.O ,66 ERGANİ M.Y.O ,00 KULP M.Y.O ,41 SİLVAN M.Y.O ,25 ADALET M.Y.O ,58 DEVLET KONSERVATUARI 24 50,00 Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak 6

9 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 43 89,58 PERSONEL DAİRE BAŞK ,00 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK ,00 S.K.S.DAİRE BAŞKANLIĞI 33 68,75 KÜTÜPHANE VE DÖK. D. BŞK ,66 BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK ,53 YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BŞK 25 52,08 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK 44 91,66 STRATEJİ G.DAİRE BAŞKANLIĞI 30 62,50 GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM 34 70,83 Üniversite Geneli 80,15 Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler 2.2. Risk Değerlendirme Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Bu bölümde idare, risk algısı ve riskle başa çıkabilme kapasitesini ölçmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizde iç kontrol sisteminin uygulanmasıyla ilgili birimlere gönderilen soru formu analizi aşağıdaki Tablo 2 de gösterilmiştir; 7

10 Tablo 2 BİRİMLER TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ D.Ü. HASTANELERİ Kontrol Ortamı Puanı Kontrol Ortamı Puan Ortalaması (%) 13 40, , , , , , ,62 0 0, , , ,25 0 0, , , ,50 Açıklama çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler 8

11 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ Y.O ATATÜRK S.Y.O. YABANCI DİLLER Y.O SİVİL HAVACILIK Y.O DİYARBAKIR TEKNİK BİL. MYO DİYARBAKIR SOSYAL BİL. MYO. DİYARBAKIR TARIM MYO. ATATÜRK S.H.Y.O.M. BİSMİL M.Y.O ÇERMİK M.Y.O. ÇÜNGÜŞ M.Y.O. ERGANİ M.Y.O. KULP M.Y.O. 0 0, , ,87 0 0, , , , ,00 0 0, ,37 0 0,00 2 6, , , , ,62 İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler 9

12 SİLVAN M.Y.O. ADALET M.Y.O. DEVLET KONSERVATUARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL DAİRE BAŞK. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK. S.K.S.DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. D. BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BŞK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK STRATEJİ G.DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM Üniversite Geneli 0 0, ,25 0 0, , , , , , , , , , ,00 50,75 İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak 10

13 2.3. Kontrol Faaliyetleri Kontrol faaliyetleri, hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Tablo 3 BİRİMLER TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kontrol Ortamı Puanı Kontrol Ortamı Puan Ortalaması (%) 16 66, , , , , , , , , , , , ,66 Açıklama Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak 11

14 ECZACILIK FAKÜLTESİ D.Ü. HASTANELERİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ Y.O ATATÜRK S.Y.O. YABANCI DİLLER Y.O SİVİL HAVACILIK Y.O DİYARBAKIR TEKNİK BİL. MYO DİYARBAKIR SOSYAL BİL. MYO. DİYARBAKIR TARIM MYO. ATATÜRK S.H.Y.O.M. BİSMİL M.Y.O ÇERMİK M.Y.O , , , , , , , , , , , , , , ,50 Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler 12

15 ÇÜNGÜŞ M.Y.O. ERGANİ M.Y.O. KULP M.Y.O. SİLVAN M.Y.O. ADALET M.Y.O. DEVLET KONSERVATUARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL DAİRE BAŞK. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK. S.K.S.DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. D. BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BŞK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK STRATEJİ G.DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM ÜNİVERSİTE GENEL 15 62, , , , , , , , , , , , , , , ,00 77,97 Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır 13

16 2.4. Bilgi ve İletişim Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrole ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak uygun bir bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsamaktadır. Tablo 4 BİRİMLER TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bilgi ve İletişim Puanı Bilgi ve İletişim Puan Ortalaması 19 86, , , , , , , ,81 (%) Açıklama uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı gerektiği uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ 17 77,27 uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. 14

17 HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ D.Ü. HASTANELERİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ Y.O ATATÜRK S.Y.O. YABANCI DİLLER Y.O 18 81, , , , , , , , , , , ,36 uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak devam etmesi ve uygulamaya geçilmesi gereklidir. gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. 15

18 SİVİL HAVACILIK Y.O DİYARBAKIR TEKNİK BİL. MYO DİYARBAKIR SOSYAL BİL. MYO. DİYARBAKIR TARIM MYO. ATATÜRK S.H.Y.O.M. BİSMİL M.Y.O ÇERMİK M.Y.O. ÇÜNGÜŞ M.Y.O. ERGANİ M.Y.O. KULP M.Y.O. SİLVAN M.Y.O. ADALET M.Y.O. DEVLET KONSERVATUARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL DAİRE BAŞK , , , , , , , , , , , , , , ,00 İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak devam etmesi ve uygulamaya geçilmesi gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı gerektiği gerektiği gerektiği gerektiği gerektiği gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak devam etmesi ve uygulamaya geçilmesi gereklidir. gerektiği gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı 16

19 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK. S.K.S.DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. D. BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BŞK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK STRATEJİ G.DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM Üniversite Geneli 16 72, , , , , , , ,81 77,76 gerektiği gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. gerektiği gerektiği gerektiği uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır İzleme İç kontrol sistemi, idarelerin karşı karşıya kaldığı risklere ve değişikliklere sürekli olarak uyum göstermesi gereken dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, iç kontrol sisteminin; değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere gerektiği biçimde uyum göstermesini sağlamak amacıyla izlenmesi gerekir. Etkili ve verimli bir izlemenin temelinde idarenin hedefleri ile ilgili, anlamlı, risklere yönelik önemli kontrollerin değerlendirildiği izleme prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması yatar. İzleme, doğru tasarlanıp uygulandığında, idarelere iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında doğru ve ikna edici bilgi sağlar, iç kontrol aksaklıklarını zamanında tespit eder ve düzeltici önlem alacak kişilere ve gerektiğinde üst yönetime iletir. Böylece, kontrol sürecinde 17

20 karşılaşılan aksaklıkların idarenin hedeflerine önemli bir zarar vermeden düzeltilmesi sağlanmış olur. Tablo 5 BİRİMLER İzleme Puanı İzleme Puan Ortalaması (%) Açıklama TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. 7 50, , , , , , , , , , ,71 İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak gerektiği gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı gerektiği uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. 18

21 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ D.Ü. HASTANELERİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ Y.O ATATÜRK S.Y.O. YABANCI DİLLER Y.O SİVİL HAVACILIK Y.O 12 85, , , , , , , , , , ,00 uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak 19

22 DİYARBAKIR TEKNİK BİL. MYO DİYARBAKIR SOSYAL BİL. MYO. DİYARBAKIR TARIM MYO. ATATÜRK S.H.Y.O.M. BİSMİL M.Y.O ÇERMİK M.Y.O. ÇÜNGÜŞ M.Y.O. ERGANİ M.Y.O. KULP M.Y.O. SİLVAN M.Y.O. ADALET M.Y.O. DEVLET KONSERVATUARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , , , , , , , , ,00 0 0, ,85 İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak gerektiği gerektiği İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı Ancak çalışmaların artarak İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz idarede uygulanmadığı İç kontrol sisteminin kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı 20

23 PERSONEL DAİRE BAŞK. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK. S.K.S.DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. D. BŞK. BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BŞK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK STRATEJİ G.DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM Üniversite Geneli , , , , , , , , ,42 73,30 İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı uygulamasının yerleştiği Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır. göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede en iyi şekilde uygulandığı göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, 21

24 3. DİĞER BİLGİLER 3.1. İç Denetim Sonuçları İç kontrol ile ilgili iç denetim sonuçları bulunmamakla birlikte üniversitemizin iç kontrol çalışmaları doğrultusunda kurulların oluştuğu hedeflerin belirlendiği ve İç kontrol sisteminin yerleşme aşamasında olduğu müşahede edilmiştir. verilmemiştir Dış Denetim Sonuçları Sayıştay Başkanlığının 2014 yılı Denetim Raporunda İç Kontrol ile ilgili bulgulara yer 3.3. Diğer Bilgi Kaynakları Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafından İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Dicle Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi ile Üst Yönetici tarafından cari yılda uygulanacak ön mali kontrol limitleri dahilinde ön mali kontrol işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca birimlerde uygulamada birlik sağlamak ve ön mali kontrol sürecinin ilgili kanun ve yönetmelikle uygun olarak işlemesini sağlamak amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından Dicle Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafından 2014 yılında harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için ,00 TL, yapım işlerinde ,00 TL yi aşan ,00 TL tutarında 5 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı ile yan ödeme cetvelleri gelmiş olup; İç kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafından kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür yılında ise harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için ,00 TL, yapım işlerinde ,00 TL yi aşanlar ön mali kontrole tabi tutulmuş olup, tarihine kadar bu tutarları aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları gerçekleşmemiştir yılında kadro dağılım cetvelleri ve geçici işçi vize cetvelleri gelmiş olup; İç kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafından kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. 22

25 4. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde; Strateji Geliştirme Birimleri idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten sorumlu kılınmış olduğundan, sorumluluğun gereklerini yerine getirmek ve Üniversitemizin iç kontrol sisteminin, kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanması amacıyla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında çalışmalar Ocak 2014 tarihinde çalışma grubu oluşturulmasıyla başlatılmıştır. Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmuş ve çalışmalarını sürdürmüştür. Adı Soyadı Unvanı Birimi Hasan YAVUZ Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreterlik Tayfur SELVİTOPU Şube Müdür V. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mehmet DEMİREZER Daire Başkanı Personel Daire Başkanlığı Necim ÇELİK Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Abdullah GETİREN Daire Başkanı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Aziz ERTEM Daire Başkan V. Bilgiişlem Daire Başkanlığı E. Murat ATEŞAL Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Serfiraz ATABEY Hastane Müdürü D.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Selahattin ŞERO Mühendis Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şeyhmus DEMİR Şube Müdürü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ahmet Hilmi OCAK Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 20/01/ /02/2014 arasında toplam 8 (sekiz) defa toplanmış ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını/ Çalışmasını tamamlamıştır. Resmi Gazetenin 31/12/2005 tarih ve (3.Mükerrer) sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin usul ve Esaslar ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 17/07/2014 tarih ve sayılı yazı ile oluşturulmuştur. İzleme ve Yönlendirme Kurulu Prof. Dr. Aslan BİLİCİ başkanlığında (20/10/ tarihli güncelleme ile İzleme ve Yönlendirme Kurulu Prof. Dr. Sabri EYİGÜN başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir.) ve harcama birimlerimizin yöneticilerinin katılımıyla toplantılar 23

26 düzenlemiştir. Yapılan toplantılarda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Taslağı, her bileşen ve içerdiği standartlar üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu son halini almıştır. Kontrol Ortamı Standartları Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı Standart 4: Yetki Devri Risk Değerlendirme Standart 5: Planlama ve Programlama Standartları Standart 6: Risklerin belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Faaliyetleri Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Standartları Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Standart 9: Görevler Ayrılığı Standart 10: Hiyerarşik Kontroller Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği Standart 12: Bilgi Sistemleri Teknolojileri Bilgi ve İletişim Standartları Standart 13: Bilgi ve İletişim Standart 14: Raporlama Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi İzleme Standartları Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standart 18: İç Denetim Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı tarih ve sayılı yazı ile Rektörlük Makamının (Üst Yönetici) Onayına sunulmuştur. Üst Yönetici Onayı alan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Üst Yönetici imzasıyla 08/09/2014 tarih ve 8957 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına iletilmiştir. Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra 15/09/2014 tarih ve sayılı yazı ile Tüm Birimlerimize, Planda öngörülen eylemlerin belirtilen Tamamlanma Tarihi ne kadar yerine getirilmesi amacıyla gönderilmiştir. 24

27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından eylem planı çerçevesinde iç kontrol süreçleri ile ilgili iç Kontrol Sistemi ve işleyişin tüm personel tarafından sahiplenmesi ve desteklenmesini temin amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Bu doğrultuda Harcama Birimimizle İç Kontrol Standartları bilgilendirme toplantıları yapılmıştır tarihleri arasında her Harcama Birimine önceden öngörülmüş bir takvim doğrultusunda gidilerek Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılarda İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planı ile ilgili istişareler yapılmış, birimlerimizin iç kontrol sistemini sahiplenmesi ve bu çerçevede Eylem Planının uygulanmasını sağlamaları amaçlanmıştır. Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin sorumlu birim veya çalışma grubu üyeleri tarafından eylem planında öngörülen tamamlanma tarihine ( ) kadar yerine getirilmesi öngörülmüştür. Üniversitemiz Harcama Birimleri ile İç Kontrol çalışmaları çerçevesinde Her Harcama Birimi bünyesinde İç Kontrol Standartları Çalışma Grubu oluşturulması sağlanmıştır. Bu sayede her harcama birimi içerisinde iç kontrol çalışmalarının sağlıklı ve zamanında yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. İç Kontrol yönetsel sorumluluğa ve hesap verebilirliğe dayalı mali yönetim ve kontrol (MYK) sistemi sunmaktadır. İç Kontrol bu yönüyle süreç kontrolü sağlar ve devamlılık üzerine kuruludur. Başka bir deyişle bitirilip sona eren değil devamlılık içerisinde kendini sürekli üreten bir yapıyı işaret etmektedir. İç Kontrol çalışmaları çerçevesinde Üniversitemizde uyum eylem planı ve sistemin yerleştirilmesinde karşılaşılan sorunların görüşülmesi amacıyla bilfiil görev yapan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Sekreterleri ile Hastane Müdürleri ve Daire Başkanları ile sorumlu Şube Müdürlerinin katılımı ile 24/11/2014 tarihide Rektörlük Senato Odasında toplantı düzenlenmiştir. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK); Üst Yöneticimizin (Rektör) çağrısıyla iç kontrol uyum eylem planı uygulama sonuçlarını değerlendirmek üzere tarihinde Rektörlük Senato Odasında Kurul Başkanı Prof. Dr. Sabri EYİGÜN ün başkanlığında toplanmıştır. İKİYK, Birimlerin İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı bağlamında eksiklerini gidermeleri ve gereken güncellemeleri yapmaları; 25

28 Risk ve Değerlendirme konusunda Birim Risk Koordinatörlerini (BRK) belirlemeleri; Faaliyet raporlarının yasal süresi içerisinde ve belirlenen kriterleri sağlayacak şekilde hazırlamaları yönünde karar almıştır. Üniversitemiz Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında Rektörlük Makamının Onayıyla (18/12/ ) Strateji Geliştirme Daire Başkan vekili Tayfur SELVİTOPU İdare Risk Koordinatörü (İRK) olarak görevlendirilmiştir. İç Kontrol çalışmaları çerçevesinde, Üniversitemiz birimlerinin risk analizlerinin yapılabilmesi, birim risklerinin tespit edilebilmesi, tedbirlerin alınması ve olası durumlarda sorumluların belirlenebilmesi amacıyla İdare Risk Koordinatörümüz (Tayfur SELVİTOPU) tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında birimlerimizce yapılan çalışmalardaki bazı sorumluluk alanlarında ilgili mevzuatla uyumsuzluk tespit edilmiştir (124 Sayılı KHK). Oluşabilecek olumsuzluklar ve meydana gelebilecek risklerin bertaraf edilmesi amacıyla Ocak-Şubat 2015 dönemlerinde idari birimlerimizin teşkilat yapısının 124 Sayılı KHK doğrultusunda yeniden gözden geçirildiği toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesi'nin b bendi "Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek" hükmü gereğince Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü ve Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü birimlerinin Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesine alınması; 36. Maddesi'nin d bendi "Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek" hükmü gereğince Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı ve Koruma ve Güvenlik Amirliği birimlerinin Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bünyesine alınmaları yönünde Rektörlük Onayı (01/04/ ) alınmıştır. İdare Risk Koordinatörünün çağrısıyla 24/03/2015 tarihinde Birim Risk Koordinatörlerinin katıldığı ve risk stratejisi belgesinin belirlenmesi amacıyla toplantı yapılmıştır. Bu süreçle birlikte birimlerimiz kendi risklerini ve bunlara verecekleri cevapları katılımcı şekilde ortaya koyabilecek ve nihayet bir bütün olarak Üniversitemiz Risk haritası belirlenmiş ve bu risklerle mücadelede izlenecek yollar tespit edilmiş olacaktır. 26

29 İdare Risk Koordinatörümüz tarafından Üniversitemiz birimlerinde uygulama birliği sağlanması amacıyla Risk Yönetimi Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Süreç içerisinde atama ve görevlendirmelerdeki değişimler göz önüne alınarak Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu yeniden gözden geçirilmiş ve katılımcı bir bakış açısıyla yeniden oluşturulmuştur (18/12/ ). İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu yaptığı çalışmada/ toplantıda (23/12/2014) Eylem Planı üzerinde kimi güncellemeler yaparak özellikle Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde (RDS ,6.3) değişikler öngörmüştür. Yine idari teşkilatlanmada hiyerarşik değişiklerin eylem planına yansıtılması yönünde kararlar alınmıştır (örneğin Emlak Müdürlüğünün Genel Sekreterlik bünyesine dahil edilmesi). Üniversitemiz iç kontrol standartları çalışmaları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde uyum ve eşgüdümün sağlanması amacıyla Harcama Birimlerince uygulanmak üzere Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması hazırlanarak Rektör/ Üst Yöneticinin Onayını (23/02/ ) müteakip uygulamaya konmuştur. Mali iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve anlaşılır bir bütün olarak bir araya getirilerek uygulamada birlik ve bütünlük oluşturmak amacıyla hazırlanan Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması Tüm Birimlerimize gönderilmiştir (26/02/ ). İç Kontrol Sisteminin esas olarak yapılan iş ve işlemlere ek bir bürokratik yapı ve süreçleri arttırmaktan ziyade zaten yürütülmekte olan iş ve işlemlere uyum, standartlaşma ve kontrol imkanı sağladığını belirtmek gerekmektedir. Nitekim Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması örneğinde olduğu gibi süreç içerisinde Tüm Birimler tarafından yürütülen iş ve işlemlere/ hizmetlere ilişkin uyum ve standartlaşma sağlamak mümkün olacaktır. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında (2) Risk ve Değerlendirme bileşeni kapsamında RDS Kurum kaynaklarının artırılmasına ilişkin çalışma grubunun oluşturulması eylemi öngörülmüştür. Bu amaçla idarenin gelir arttırıcı yönde perspektif geliştirilmesine yönelik çalışma grubu/ kurul oluşturulmuştur Nisan içerisinde ilk toplantısını yapması hedeflenen çalışma grubu/ kurul Üniversitemizde gelir arttırıcı, kaynak yaratmaya dönük çalışmalara öncülük etmeyi hedeflemektedir. Kurum kaynaklarının arttırılmasına ilişkin çalışma grubu sorumlu Rektör Yardımsının (Prof Dr. Sabri EYİGÜN) başkanlığında birim yöneticilerinin katılımıyla ( ) ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda kurum kaynaklarının arttırılması ve kaynakların 27

30 kullanılmasında verimlilik ve tasarruf konularının görüşüldüğü ilk toplantıda Çalışma Grubunun işleyişine yönelik stratejiler ve ilerleyen süreçte izlenecek yöntemler görüşülmüştür. BİRİMLER AD/SOYAD GÖREVİ TARİH SAAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İdris KADIOĞLU Dekan Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Cengiz YALÇIN Dekan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Sait YÜCEL Dekan İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN Dekan Fen Fakültesi Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞLU Dekan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Hamdi TEMEL Müdür Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL Dekan Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ Dekan Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Sedat HAYALİOĞLU Dekan Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. S. Özgür DEĞERTEKİN Dekan Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Bekir BÜKÜN Dekan Diyarbakır Teknik Bilimler MYO Prof. Dr. Davut KARAASLAN Müdür Yabancı Diller Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Süleyman BAŞARAN Müdür Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Aslan BİLİCİ Müdür Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Serdar KEMALOĞLU Müdür Sürekli Eğit. Uyg. Ve Araş. Merkezi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN Müdür Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN Müdür Üniversitemiz akademik ve idari birim temsilcilerinin katılımı ile birimler arası iletişim, ihtiyaçların karşılanması, mesai saatlerine riayet, şikayet, başvuru ve önerilerle ilgili düzenlemeler, merkezi arşiv çalışmaları gibi konularda işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla toplantı gerçekleştirilmiştir (23/02/2015). Üniversitemizde yürütülen İç Kontrol Standartları çalışmaları kapsamında sistemin tanıtılması, bilinirliğinin sağlanması ve sahiplenilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programlarına dahil edilerek Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılmaktadır (05/03/ ). Bu çerçevede eğitim/seminer programının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yaptığı ayrım çerçevesinde ''Harcama yetkilileri'', ''Gerçekleştirme görevlileri'' ve diğer personelleri kapsayacak şekilde üç ayrı kategoride organize edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Personel Daire Başkanlığımızın 28

31 ilgili birimleriyle koordinasyon sağlanmaktadır (10/03/ ). Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İç Kontrol Rehberinde (2014) de ifade edildiği gibi Çalışanlar kurumun günlük faaliyetlerini detaylı olarak bildiklerinden, mevcut kontrol faaliyetlerine rağmen ortaya çıkan sorunları çok çabuk ve kolay tespit edebilmektedir. Bu nedenle çalışanların sorumluluğu kendi görevlerini yürütürken iç kontrol sistemini de izlemek ve bir sorun tespit ettiğinde yöneticisini durumdan haberdar etmektir. (s.100) Çalışanlar ayrıca iç kontrol sisteminin değerlendirme sürecine de katkıda bulunmalıdır. İç Kontrol Standartları/ Çalışmaları kapsamında Üniversitemizde iş, işlem ve faaliyetlerle ilgili uygulamada birliği esas alan akış şeması ve yönergelere özel bir alan açılmıştır. Eylül 2014 de Harcama Birimlerimize gönderilen Uyum Eylem Planında insan kaynakları, mali işlemler, bilişim/ internet kullanımı, bütçe ve performans programı işlemleri, taşınmazlar ve hizmet içi eğitim gibi konularda standartlaşma ve uygulama birliği sağlanması yönünde ilgili birimlerimizle koordinasyon oluşturulmuştur. Anılan yönerge ve süreç akış şemaları tamamlanmış ve harcama birimlerimizle paylaşılmıştır. KOD NO KOS KOS KOS KOS KOS 4.1 Uyum Eylem Planında Öngörülen Çalışma/ Yönerge/ Akış Şeması Her görev için somut ve anlaşılabilir performans kriterleri belirlenmesi. Eğitim Biriminin kurularak, hizmet içi eğitim yönergesinin hazırlanması Performans, ödül ve teşvik yönergesi ve standart değerlendirme formunun hazırlanması. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin yönergenin hazırlanarak, web ortamında paylaşılarak tebliğ edilmesi. Birim içi ve birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması için iş akış süreçleri doğrultusunda imza ve onay mercileri ile ilişkilendirilmesi.(iç yazışma yönergesi ile İmza yetkileri ve yetki devri yönergesi) Sorumlu Birim(ler)/ Çalışma Grubu Üst Yönetim-Personel Daire Başkanlığı Üst Yönetim-Personel Daire Başkanlığı Üst Yönetim-Hukuk Müşavirliği- Personel Daire Başkanlığı Üst Yönetim-Personel Daire Başkanlığı- Hukuk Müşavirliği Üst Yönetim-Hukuk Müşavirliği- Personel Daire Başkanlığı 29

32 RDS Performans programı hazırlanmasına ilişkin kılavuz niteliğinde bir yönergenin hazırlanması KFS Taşınmazlar üzerinde proje ve/veya uygulama değişikliği gerektirecek faaliyetlere ilişkin prosedürleri kapsayan yönergenin çıkarılması Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak hiyerarşik kontrole elverişli yetkilendirmeleri içeren kapsamlı bir yönergenin oluşturulması. KFS Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması RDS Birimlerin amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelerinde yol haritası olması açısından risk yönetimi yönergesinin çıkarılması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşler ve Teknik daire Başkanlığı- Genel Sekreterlik (Emlak Müdürlüğü) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (TÜM BİRİMLER) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi koordinasyonunda iç kontrol çalışmalarının izleme ve değerlendirme amacıyla İç Kontrol Sistemi Soru Formu birimlerin kendi durumlarıyla ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla gönderilmiştir (03/03/ ). Üniversitemizde İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanan İç Kontrol Sistemi Soru Formu (harcama) birimlerimizin sisteme sahip çıkma, uyum ve katılımlarıyla ilgili bir objektif analiz ve izleme imkanı sunmaktadır. Soru formu birimlerimizin iç kontrol süreçleri doğrultusunda durumlarıyla ilgili bir projeksiyon çizilmesinde de yardımcıdır ve izleme ve değerlendirme yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede iç kontrol sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler bağlamında hedeflere ulaşmayı ne derece kolaylaştırdığını belirlemek de mümkün olacaktır. Soru formunu cevaplandıranların sorulara verecekleri gerçekçi yanıtlar büyük önem taşımakta olup iç kontrol sisteminin idaredeki gelişmişlik düzeyini belirlemek amacıyla kullanılacaktır. Birim yöneticileri kendi birimlerinde iç kontrol sisteminin işleyişini ayrıntılı olarak değerlendirerek bu soru formunun doldurulmasından sorumludurlar. 30

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZİRAN 2015

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZİRAN 2015 2015 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZİRAN 2015 1.GİRİŞ... 1 A.MİSYON VE VİZYON... 3 A.1 Misyon:... 3 A.2 Vizyon:... 3 B. ORGANİZASYON YAPISI:... 4 2. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

İçindekiler Tablosu I. GİRİŞ...1 A. MİSYON, VİZYON,...1 B. ORGANİZASYON YAPISI...2 II. İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME SORU FORMU SONUÇLARI

İçindekiler Tablosu I. GİRİŞ...1 A. MİSYON, VİZYON,...1 B. ORGANİZASYON YAPISI...2 II. İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME SORU FORMU SONUÇLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İçindekiler Tablosu I. GİRİŞ......1 A. MİSYON, VİZYON,...1 B. ORGANİZASYON YAPISI...2 II. İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME SORU FORMU SONUÇLARI...3 1. Kontrol Ortamı...

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ 2014 DEĞERLENDİRME RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ 2014 DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ 2014 DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran 2015 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ 1 A. Misyon ve Vizyon 2 B. Organizasyon Yapısı 2 II. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI 3

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU

İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU Bu soru formu iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, bu soru formu sayesinde iç kontrol sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN

AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN 1. GENEL BİLGİLER 2. EGE ÜNİVERSİTESİ NDE İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMALARI 3. İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

2015 YILI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mayıs 2016 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ 1 A. Misyon ve Vizyon 2 B. Organizasyon Yapısı 3 II. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI 4 II.1. Kontrol Ortamı 4 II.2.

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin usul

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörlüğü Oluşumu Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon

Detaylı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Faaliyetlerinin km taşları İç Kontrol Sisteminin proje kapsamında ele alınarak değerlendirilmesi (UBAKİK Projesi). İzleme ve Yönlendirme

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara-2015 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 22/12/2014-132120 *BEL53DC7S* Sayı : 51894716-903.99- Konu : Mal Bildirimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 19/04/2016-143121 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Görev Yükselme Sınav Tarihi Duyurusu İVEDİ Dağıtım Yerlerine Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU Sıra No Rf. Std. No S1 KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük SORULAR Evet Hayır Mevcut Durum/Açıklama 1 1.1 Belirlenmiş iç kontrol uygulamaları var mı? 2 3 Yönetici ve çalışanlar iç kontrol sistemi

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ GENEL BİLGİLENDİRME

İÇ KONTROL SİSTEMİ GENEL BİLGİLENDİRME İÇ KONTROL SİSTEMİ GENEL BİLGİLENDİRME Genel Açıklama Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TBMM de 10/12/2003 tarihinde kabul edilerek 24/12/2003 tarihli 25326 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İÇ KONTROL NEDİR? İdarenin amaçlarını ve belirlenmiş politikalarını gerçekleştirmeye yönelik,

İÇ KONTROL NEDİR? İdarenin amaçlarını ve belirlenmiş politikalarını gerçekleştirmeye yönelik, İÇ KONTROL NEDİR? 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; İç Kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Dağılımı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 09/12/2016-446774 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BEAMLYS4F* Sayı :18235917-010.04- Konu :Yönergeler İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemizin 28.07.2016

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE5F7644* Sayı : 71586281-602.04.01-. Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 Üniversitemiz 2013-2017 dönemini kapsayan ilk

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı