Araştırma Raporu. GK8 Uluslararası Hukuk Komitesi. Tarımdaki insan haklarının korunması için Adil Ticaret in katkısı. M. Haluk Ovacık, Pırıl Özilhan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Raporu. GK8 Uluslararası Hukuk Komitesi. Tarımdaki insan haklarının korunması için Adil Ticaret in katkısı. M. Haluk Ovacık, Pırıl Özilhan"

Transkript

1 Forum: Sorun: Yazar: GK8 Uluslararası Hukuk Komitesi Tarımdaki insan haklarının korunması için Adil Ticaret in katkısı M. Haluk Ovacık, Pırıl Özilhan Pozisyon: Başkan, Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Tarımdaki insan hakları dendiğinde akla gelen üretici, tüketici ve aracıdır. Günümüz dünyasında bu 3 taraf arasındaki iletişim zayıflamış ve güvensizlik ile kalitesizlik sorunları gibi problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemleri çözmek için Adil Ticaret sistemi oluşturulmuştur. Uluslararası Hukuk komitesi olarak bizler bu sorunları inceleyecek ve Adil Ticaret ile bu 3 lünün hakkını korumayı ele alacağız. Anahtar Kelimelerin Tanımları Adil Ticaret Üretici- Tüketici arasındaki güvence ve organik sağlık ilişkisi FLO Uluslar arası Adil Ticaret Tescil Kurumu (Fair Trade Labelling Organization) Adil Ticaret Gelişmekte olan ülkelerde çiftçilerin hak edişlerinin garantilendiği, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirildiğini gösteren bir sertifikadır. Fairtrade in (adil ticaret) stratejik amacı güçsüz kalmış üretici ve işçilerle çalışarak, onların ekonomik açıdan kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda uluslararası ticarette daha büyük bir rol oynamalarını hedeflediği gibi kendi organizasyonları içinde de daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamayı amaçlar. Fairtrade (adil ticaret) logolu ürünler tercih edildiğinde, gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve doğanın korunmasına bir fiil destek olunmaktadır. 2008'de Fairtrade sertifikalı satışlar dünya çapında yaklaşık 4.08 milyon doları bulmuş ve bir önceki yıla göre %22 artış göstermiştir. Haziran 2008 de Uluslar arası Uluslararası Adil Ticaret Tescil Kurumu(Fair Trade Labelling Organizations International - FLO) yaklaşık 7.5 milyon üretici ve ailelerinin adil ticaret uygulamalarıyla finanse edilmiş altyapı, teknik destek ve toplumsal kalkınma projelerinden faydalandığını hesaplamıştır.

2 Tarım Gereksinimleri Ürünün satışından maliyetini dahi elde edemeyen üreticinin, tüketiciye sağlıklı ürünler sunmaya devam etmesi mümkün değildir. Yerel tohumunu, geleneksel lezzet, sağlık ve biyoçeşitlilik açısından, sürdürülebilir üretimi ile geleceğe taşıyan çiftçinin kazancının iyileştirilmesi için aracıya, pazara ve tüketiciye farklı görevler düşüyor: - Üreticilere nitelikli üretim ve planlama konusunda eğitim - Kooperatif ve üretici birlik yapılarının reorganizasyonu - Zor şartlarda üretim yapan bölge çiftçilerinin ürünlerine destek - Doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması - Üretici tüketici iletişimini güçlendirme - Uzun vadeli iş birliği - Sağlıklı ve güvenli üretim yöntemlerinin geliştirilmesi - Gelenek ve kültürel değerlere saygı - Hasattan soframıza ulaşan ürünün ekonomisi (maliyet oranları) - Etik mutabakat Genel Bakış Küreselleşen dünyada bilgiden, teknolojiye hatta insan ilişkilerine kadar her şey o kadar çok hızlı gelişiyor ki bu baş döndürücü değişimler karşısında değişimleri anlamaya ve yakalamaya çalışıyoruz. Hızla değişen ve dönen bu çarkın içinde ülkemiz için, insanlık için, çevre için, bilim için, gelecek kuşakların her anlamda daha güvenli bir dünyada yaşayabilmesi için neler yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Hepimizin bildiği deniz yıldızı hikayesi gibi, bu dünyanın daha güvenli ve sürdürülebilir olmasında herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Çünkü dünya günümüzde küreselleşme kavramıyla küçük bir köy haline geldi. Bu nedenle de insanlığın artık üzerinde yaşadığı bu dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan sosyal, ekonomik, bilimsel olaylar ile sorunlar karşısında ilgisiz ve duyarsız davranma lüksü yoktur. Günümüzde küresel ekonomi oldukça hassas dengeler içerisinde olup, iyi yönetilmesi gereken bir süreçten geçmektedir. Bu süreç içerisinde, 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz gelişmiş ülkeleri etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerin bu krizden daha az etkilendiği yönünde bir algı mevcuttur. Ekonomisi tarıma dayalı, gücünü insan emeğinden alan ve gelişmekte olan ülkeler olarak nitelendirilen Üçüncü Dünya ülkeleri (Afrika, Orta- Latin Amerika, Asya Pasifik ) yıllardır batının sömürgesi altında kalmışlardır. Bu ülkeler zaman içerisinde sömürgelikten kurtulup bağımsızlıklarını kazanma, kalkınma ve

3 gelişme gayreti içerisinde olmuşlardır. Aynı zamanda yoksulluk, yüksek oranda işsizlik ve çevre sorunlarıyla mücadele etmektedirler. Gelişmiş ülkeler, ilerleyen süreçte yaşanan bu sorunların sancılarını hafifletmek için vicdan muhasebelerinin bir sonucu olsa gerek Adil Ticaret denilen insani değerler ile maddi değerleri bir arada buluşturabilen bir ticaret şeklini ortaya çıkarmışlardır. Başlangıçta el sanatı ürünlerinin yoğunlukta olduğu Adil Ticaret Pazarı, 1980 li yıllarda el sanatlarına olan ilginin azalmaya başlaması sonucu hareket yanlılarını yeni çıkış yolları aramaya yöneltmiş ve kendilerine seçtikleri yeni alan; tarım ürünleri olmuştur. Bu ürünler, dünyanın güneyindeki Üçüncü Dünya ülkelerinde emek yoğun işgücüne dayalı küçük ölçekli aile işletmesine sahip çiftçilerin ürettikleri kahve, çay, kakao ve muz gibi ürünlerdir. Adil Ticaret Modelinin kronolojik olarak gelişim tarihçesini incelediğimizde, ilk olarak 1940 lı yıllarda ABD deki bazı dini gruplar ve sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde başlatıldığını görmekteyiz. ABD deki bu gruplar, yıllarında Üçüncü Dünya ülkeleri ile adil ticaret zincirini kurmuşlardır. ABD başlayan bu hareket Avrupa da da destek görerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Hollanda ve İngiltere bu hareketin öncülüğünü yapmışlardır. Hollanda da 1988 yılında Adil Ticaret Piyasasının ilk ve en önemli ürünü Max Havelaar isimli Meksika dan gelen kahve olmuştur. Bu kahve markası Avrupa nın diğer ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlayarak diğer ürünlerinde pazarda Adil Ticaret Logolu ürünler olarak markalaşmasına neden olmuştur ve marketlerin raflarında yerlerini almışlardır. Örneğin bu markalar, Hollanda, İsviçre, Belçika, Danimarka, Norveç te Max Havelear, Almanya, ABD, İtalya, Kanada, Japonya da Transfair, İngiltere ve İrlanda da Fairtrade Mark, İsveç te Rättvisemärkt olarak piyasaya sürülmüşlerdir. Adil Ticaret Modeli üreticilerine, tüketicilerine ve satıcılarına sağladığı faydaları ve çevre dostu uygulamaları ile geleneksel ekonomide uygulanan diğer üretim ve pazarlama modellerine göre daha adaletli, daha insancıl ve gelişmemiş ülkelerin daha sürdürebilir bir büyüme yakalayabilmelerine olanak sağlayan bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çiftçilerin doğrudan ithalatçılarla iletişim kuran kooperatifler şeklinde örgütlenmelerini, gelirlerini arttırmalarını, çevreye duyarlı uygulamalarda bulunmalarını ve üreticiler ile daha kalıcı ilişkiler geliştirmelerini sağlayarak ekonomik istikrarın oluşmasında da önemli rol oynamaktadır. Bu model, günümüzde sadece küçük ölçekli üreticiler tarafından değil aynı zamanda bilinçli tüketicilerin de son derece ilgi gösterdiği ve desteklediği bir model olmuştur. Bilinçli tüketiciler, gelişmemiş ülkelerdeki küçük üreticilerin adaletli şekilde kazanç elde edebilmeleri konusunda hassas davranmaktalar ve bu hassasiyet aracılar ile satıcılar tarafından önce ürün fiyatlarına, dolayısıyla da üreticinin emeğinin karşılığını almasına neden olmaktadır. Tüketiciler aldığı ürünün parasının üreticinin cebine gideceğini bilerek satılan ürüne biraz daha fazla fiyat vermeye gönüllü olmaktadırlar. Satıcılar ise tüketicinin bu hassasiyetini ticari kazanca çevirerek pazar paylarını büyütebilmektedirler. Üreticiler de ürünleri için zorlu rekabet koşullarında aldığından daha yüksek bir fiyat alarak yoksulluk sorununu hafifletmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca bu model, kadınların üretim sürecine daha aktif katılımlarını desteklemekte, çocuk işçilerin BM Çocuk Hakları Konvansiyonu koşullarına göre çalışma olanakları sağlamakta ve çevreye duyarlı ticaret ilkelerini benimsemektedir.

4 İlgili Taraflar ve Görüşleri Fair Trade Adil Ticaret anlamına gelen bu kavram bir sertifikadır. Adil Ticaret dahilinde olup olmadığını belirler. Üretici, Tüketici ve aracı dengesini sağlıklı bir şekilde korumayı hedefler. Üretici Geneli çiftçilerden oluşan bu kesim Adil Ticaret ile yapısallaşıp standartları yükseltme ve kendilerine yeterliliklerini yükseltme çabasındadırlar. Tüketici Kaliteli ve güvenilir ürün isteyen bu kesmin bir bölümü imkan dahilinde Adil Ticaret sertifikalı ürünler seçip iç rahatlığına kavuşmayı ve Adil Ticaret prensibindeki üreticilere destek olmayı hedeflemektedirler. Aracılar Üretici ve Tüketici arasındaki bağdırlar. Ticaret fonksiyonu üzerinden bu ilişkiden çıkar elde etmeye çalışırlar. Bunun sonucunda Adil Ticarete zarar gelme ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Olayların Zaman Çizelgesi Olay Tarihi 1940 lı yıllar Olayın Açıklaması Adil Ticaret Modelinin kronolojik olarak gelişim tarihçesini incelediğimizde, ilk olarak 1940 lı yıllarda ABD deki bazı dini gruplar ve sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde başlatıldığını görmekteyiz. ABD deki bu gruplar, yıllarında Üçüncü Dünya ülkeleri ile adil ticaret zincirini kurmuşlardır. ABD başlayan bu hareket Avrupa da da destek görerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Hollanda ve İngiltere bu hareketin öncülüğünü yapmışlardır. Hollanda da 1988 yılında Adil Ticaret Piyasasının ilk ve en önemli ürünü Max Havelaar isimli Meksika dan gelen kahve olmuştur. Uluslararası Adil Ticaret Örgütü, adil ticaret üretici kooperatifleri, birlikleri, ithalat ve ihracat şirketleri, toptancılar, ulusal ve bölgesel adil ticaret ağları ve destekçi örgütlerin bir araya gelmesi ile 60 ülkeden 300 destekçisi ile kurulmuştur.

5 Uluslararası Adil Ticaret Tescil Kurumu( Fairtrade Labelling Organizations International, FLO) 1997 de Almanya nın Bon şehrinde kurulmuştur. Asya, Afrika ve Latin Amerika da elliden fazla ülkenin bir milyondan fazla küçük ölçekli üreticisini ve tarım işçisi aileyi çatısı altına alan bu örgüt, üretici örgütlerini inceliyor ve sertifikalandırıyor. Uluslararası Adil Ticaret Örgütü (IFAT) nün istatistik verilerine göre, dünya çapında Adil Ticaretin cirosu 2011 yılında % 12 lik bir artışla 5 milyar Euro piyasa değerine ulaşmıştır. Antlaşmalar ve Olaylar Bu konudaki en büyük olay belli bir zihniyet ve amaç doğrultusunda Uluslar arası Adil Ticaret Etiketleme Organizasyonunun kurulmasıdır. Böylelikle olay sertifikasyon dönemine girmiş resmileşmiştir. Hukuksal desteği arkasına almıştır. Sorunu Çözmek İçin Atılmış Önceki Girişimlerin Değerlendirilmesi Popüler ve popüler olmayan birçok sertifikasyon sisteminin kurulmasından ardından Adil Ticaretin kimlerce yapıldığı netleşmiş güzel bir üretici- tüketici bağı doğmuştur. Buna rağmen araya giren aracılar ticari emellerce bu işte yararlanmayı başarabilmiştir. İnsanlarda ise yeterli Adil Ticaret bilinci oluşturulamamıştır. Çözüm Önerileri Bu konuda temel çözüm önerisi Adil Ticareti hukuksal geçerlilikte yaymaktır. Bu hususta gerekli bilinçlendirme eğitimleri hem üreticiye hem tüketiciye karşı yapılmalıdır. Ayrıca Adil Ticaret sisteminden yararlanmak isteyen fırsatçıları önlemek amacıyla tedbirlere de başvurulmalıdır. Bunlar temel önerilerdir. Bunun ötesinde sizler olayı her yönüyle araştırıp, çözümlemelisiniz. Çözümleme esnasında insan haklarına paralel hareket etmeli ve hukuki destekleri unutmamalısınız. Kaynakça

6 Ana, Toprak. <http://toprakana- adilticaret1.blogspot.com.tr/>. Dergisi, Birikim. <www.birikimdergisi.com>. ekofit. ekofit. <http://ekofit.com.tr/tr- TR/adilticaret/75/86/detay>. Summer- Foundation. <www.summer- foundation.org>. Trade(org), Fair. <www.fairtrade.org.uk>.

7 Araştırma Soruları Giriş Lütfen cevaplarınızı sizin için ayrılan boşluklara yazınız. Bu soruları ve cevaplarını ülkeniz ve sosyal politikaları hakkında olabildiğince bilgi edinmek için bir kılavuz gibi kullanın. Soruları cevaplamak için önceden var olan bilgilerinizi kullanabilir, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, ve forum yöneticilerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bilgi için interneti, kitapları, gazeteleri ve magazinleri kullanabilirsiniz. Tüm yerleri doldurmak ve tüm soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın. O yüzden gerekli bilgileri bulamazsanız endişelenmeyin. Tartışmalara katılmak için her şeyi tamamıyla bilmeniz gerekmiyor. Ancak, ne kadar iyi araştırırsanız, argümanlarda fikirlerinizin ikna edilmesinde o kadar etkili olursunuz. 1. Sizin ülkenizin bu konudaki görüşleri nelerdir? 2. Bu soruna çözüm olarak ülkeniz ne tür önemler alıyor?

8 3. Ülkeniz Adil Ticareti ne kadar benimsemiş, benimseyebilir? 4. Bu konuda somut atabilecek yapıda mısınız? 5. Diğer ülkeler ile bu konuda uzlaşma yapar mısınız?

9 6. Adil Ticaretin en büyük düşmanı nedir? 7. Adil Ticareti nasıl yaygınlaştırırız? 8. Adil Ticareti nasıl güçlendiririz?

10 9. Adil Ticareti nasıl sürekli kılabiliriz? 10. İnsan haklarının bu konudaki yeri ülkenizce nedir? 11. Adil Ticaret tarımdaki insan haklarını nasıl etkileyebiliyor?

FAO: Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agricultural Organization) WHO: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

FAO: Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agricultural Organization) WHO: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) Forum: GK8 Uluslararası Hukuk Komitesi Sorun: Global Gıda Güvenliği ve sistemlerinin yönetişim ve denetimi için uluslararası hukuk Yazar: M. Haluk Ovacık Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Globalleşen

Detaylı

ADİL TİCARET (FAIR TRADE)

ADİL TİCARET (FAIR TRADE) ADİL TİCARET (FAIR TRADE) Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Dr Bülent Ergönül Dünyada yaşamları küresel ticarete bağlı olan milyonlarca insan vardır Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve

Detaylı

Araştırma Raporu. GK7 Sosyal ve Kültürel Komite. Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk. Pozisyon: Başkan.

Araştırma Raporu. GK7 Sosyal ve Kültürel Komite. Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk. Pozisyon: Başkan. Forum: Sorun: Yazar: GK7 Sosyal ve Kültürel Komite Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk Deniz Kuter Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Bu seneki tartışma konularımızdan biri

Detaylı

Araştırma Raporu. GK4 İnsan Hakları Komitesi. Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme. Tolga Ferdi Çalışır. Pozisyon: Başkan.

Araştırma Raporu. GK4 İnsan Hakları Komitesi. Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme. Tolga Ferdi Çalışır. Pozisyon: Başkan. Forum: Sorun: Yazar: GK4 İnsan Hakları Komitesi Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme Tolga Ferdi Çalışır Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Dünya nın tamamında bir milyar insanın

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sorun: Yoksul Ülkelere Yapılan Maddi Dış Yardım ve Yatırımın Yetersizliği. Çağla Bektaş. Pozisyon: Başkan.

Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sorun: Yoksul Ülkelere Yapılan Maddi Dış Yardım ve Yatırımın Yetersizliği. Çağla Bektaş. Pozisyon: Başkan. Forum: Ekonomik ve Sosyal Konsey Sorun: Yoksul Ülkelere Yapılan Maddi Dış Yardım ve Yatırımın Yetersizliği Yazar: Çağla Bektaş Pozisyon: Başkan Giriş Dünya bazı bireylerin hiç olmadıkları kadar zenginleştikleri,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Gelişim Felsefesini Yenileme, Ekonomik ve Sosyal Gelişime Yardımcı Olma

Gelişim Felsefesini Yenileme, Ekonomik ve Sosyal Gelişime Yardımcı Olma Ana Oturum 1 Wang Jun Gelişim Felsefesini Yenileme, Ekonomik ve Sosyal Gelişime Yardımcı Olma Saygıdeğer Başkanımız, Bayanlar ve Baylar, Asya ile Avrupa yı birbirine bağlayan, doğu ve batı arasında bir

Detaylı

Araştırma Raporu. Gençlik Konseyi. Yoksulluk Kaynaklı Çocuk Asker Sorunu. Doğuş MORDENİZ ve Cem Ekin SUNAL. Pozisyon: Başkan ve Başkan Vekili.

Araştırma Raporu. Gençlik Konseyi. Yoksulluk Kaynaklı Çocuk Asker Sorunu. Doğuş MORDENİZ ve Cem Ekin SUNAL. Pozisyon: Başkan ve Başkan Vekili. Forum: Sorun: Yazar: Gençlik Konseyi Yoksulluk Kaynaklı Çocuk Asker Sorunu Doğuş MORDENİZ ve Cem Ekin SUNAL Pozisyon: Başkan ve Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Araştırma Makaleleri ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Selçuk İPEK Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Maliye Bölümü selcukipek@comu.edu.tr Gözde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

Araştırma Raporu. Genel Kurul- 1.Komite. Sorun: Erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve su kıtlığının açlık, yoksulluk ve gelir dağılımına etkisi

Araştırma Raporu. Genel Kurul- 1.Komite. Sorun: Erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve su kıtlığının açlık, yoksulluk ve gelir dağılımına etkisi Forum: Genel Kurul- 1.Komite Sorun: Erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve su kıtlığının açlık, yoksulluk ve gelir dağılımına etkisi Yazar: Sefa Özmeral Pozisyon: Oturum Başkanı Araştırma Raporu Giriş Dünya

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Şekil 1. Ülkelere Göre Kadın İş Gücü Dağılımı... 23

Şekil 1. Ülkelere Göre Kadın İş Gücü Dağılımı... 23 İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cinsten oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa

Detaylı

YURT DIŞINDA TURİZM AMACI İLE YAPILAN REKLAMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE BUNUN ÜLKE İMAJINA ETKİSİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ

YURT DIŞINDA TURİZM AMACI İLE YAPILAN REKLAMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE BUNUN ÜLKE İMAJINA ETKİSİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO-TELEVİZYON BİLİM DALI YURT DIŞINDA TURİZM AMACI İLE YAPILAN REKLAMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE BUNUN ÜLKE İMAJINA ETKİSİ:

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Mustafa TANYERİ HAZIRLAYAN

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

Başyazı. Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları

Başyazı. Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 932. sayısı ile karşınızdayız. Yazın bu son Ağustos ayının başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm insanımıza bolluk, bereket

Detaylı