Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk"

Transkript

1 Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk Gözde Kılıç YAŞIN* Küreselleşme, bugün Batı sisteminin yaygınlaşması ve bu süreçte dünyanın yeni bir yöne evrilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bundan anlaşılması gereken, Batı sisteminin alt yapısını oluşturan kapitalizmin ya da daraltırsak liberal ekonomik yapının, insan hakları, demokrasi gibi Batı sisteminin üst yapısını oluşturan değerlerle birlikte tüm küreye yayılmasıdır. Eşgüdümlü bir yayılmanın olacağı düşünülebilecekse de, günümüz gerçekleri aslında birinin diğerine kılıf olduğunu gösteriyor. Tarihsel süreçte de beyaz adam, sömürgecilik çağında aşağı halklara medeniyet taşıma misyonunu; İkinci Dünya Savaşı döneminde ise özgürleştirme misyonunu üstlenmişti kendince. Aslında yeni dönemde bu ikisinin birleştirilerek yeniden isimlendirildiğini ve formüle edildiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda, her ne kadar küreselleşmenin teşvik edici yanı varsa da insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar bugün de amaç olmaktan ziyade araçsallaştırılmışlardır. Üstelik iç işlerine müdahale yasağı ve toprak bütünlüğüne saygı gibi devletlerarası hukukun temel ilkeleri de ciddi bir dönüşüm geçirmekte; insan hakları bu ilkelerin istisnası haline getirilmektedir. Devletlerin egemenliği ise tam da küreselleşme retoritiğine uygun biçimde yeniden tanımlanmakta ve esasen içi boşaltılmaktadır. Devletler, sadece müdahaleye açık hale gelmemiş aynı zamanda büyük güçler talep ettiğinde başka bir devlete yönelik saldırıya ya da operasyona eşlik etmek zorunda bırakılır hala gelmiştir. Devletin egemenliği, uluslararası hukuk çerçevesinde karşılıklılık ilkesi uyarınca devletlerin uluslararası ilişkilerde eşitliğini öngörmektedir. Westphalia Antlaşmasından adını alan ve devletleri egemen eşitlik ilkesi çerçevesinde tanımlayan Westphalia Sistemi, içte en üstün iktidarın belirli bir toprak parçası üzerinde sınırsız otorite sahibi olmasına; dışta ise diğer devletlerin bu otorite alanına müdahale yasağına dayanmaktadır. Egemen eşitlik ilkesi çerçevesinde şekillenen ve devletleri, toprakları üzerindeki bütün konularda egemen sayan Westphalia Sistemi, insan hakları meselesini de devletlerin iç işleri alanında kabul edip ve içeriye ait herhangi bir sebeple dışarıdan müdahale ye cevaz vermemekteydi. Zamanla uluslararası ilişkilerin ve sorunların yoğunlaşması, devletlerin konum ve rollerinde de bir dizi değişikliği zorunlu kılmıştır. Devletler arasındaki ilişki ağlarının oluşturduğu sisteme dahil olan her üye devlet, diğer üye ülkelerle olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerden ve bu ilişkilerin oluşturduğu bütünsel yapıdan önemli ölçüde etkilenir olmuştur. 20. yüzyılın başında Milletler Cemiyetinin (1920), ardından da Birleşmiş Milletlerin(1945) kurulmasıyla klasik uluslararası sistemin dönüştürülmesi süreci * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkan ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı, [18] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

2 Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk başlamıştır. BM, emperyalist bir dünya düzeninin politik-hukuki iktidar tekellerini oluşturma işlevini yüklenerek bu güne kadar görevini sürdürmüş ve tüm ulusdevletlerin uluslararası bir örgütte birleştirilmesini başararak, evrensel normlardan kaynaklanan bir uluslararası hukuk u yaratmıştır. 1 Bu süreç ulus-devletler açısından egemenlik haklarının paylaşması demek olmuştur. BM yle, bir yandan sömürgecilikten kurtulan yeni devletlerin biçimsel eşitliği ve bağımsızlığını tanınırken, diğer yandan bu biçimsel bağımsızlığı sınırlayacak ve ulusal politikaları manipüle etmeyi sağlayacak üstün ortak amaçlar formüle edilmiş ve onlara dayalı politikalar yürütülmüştür. İnsan hakları, barışın ve güvenliğin korunması, ulus-devletin uluslararası hukuktaki egemenlik haklarını sınırlayan hukuksal ilkelerin en başında yer almıştır. 2 İnsan hakları alanındaki bu hızlı gelişme insan hakları konusunu ulus-devletin içişleri olmaktan çıkarıp, uluslararası bir mevzu haline getirmiştir. Dünya sistemine katılmayı kabul eden bir devlet, AGİK e Paris Şartı Kopenhag Kriterleri ne veya Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ne imza atmakla bu belgelerin öngördüğü temel hakları kendi vatandaşlarına da tanımayı ve vermeyi taahhüt etmiş olmaktadır. 3 Bu nedenlerle uluslararası insan hakları kuruluşları, Af örgütü, Helsinki İzleme Komitesi ve benzeri kuruluşlar ulus-devletin uygulamalarını denetleme ve bu anlamda iç işlerine karışma yetkisini kendilerinde bulmuşlardır. Bugün insan hakları kavramının gelişmiş ülkelerce 1 ÖZDEK, Yasemin, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Öteki Yay., Ankara 2000, s ÖZDEK, Yasemin, age. s bkz. BULAÇ, Ali, Avrupa Birliği ve Türkiye, Feza Yay., İstanbul 2000, s. 201 Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [19]

3 Gözde Kılıç Yaşın araçsallaştırılarak az gelişmiş ülkeleri kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla kullanıldığı konusunda bir şüphe yoktur. İnsani Müdahale Bireylerin uluslararası alanda hak sahibi sayılarak, ulus-devletin egemenlik haklarının aşındırılması 90 larda küreselleşmenin hakimiyeti ile birlikte yeni bir aşamaya ulaşmış ve insan hakları, uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesinde anahtar bir konum edinerek ulusal iktidarın zayıflatılmasında kullanılır olmuştur. 4 Ancak mesele sadece ulusal pazarlarda sıkışmış sermayenin önünü açmak olmadığı gibi küreselleşme ya da getirdiği Yeni Dünya Düzeni de salt Devletler, sadece müdahaleye açık hale gelmemiş aynı zamanda büyük güçler talep ettiğinde başka bir devlete yönelik saldırıya eşlik etmek zorunda bırakılır hala gelmiştir. serbest piyasa ekonomisini ya da demokrasiyi insan hakları üzerinden yaygınlaştırmak değildir. Tek Dünya Devleti olarak isimlendirilen yine bir sistemin önünde duran engeller arasında devletler arasındaki sınırlar da bulunuyor ve bazen sınırların yeniden düzenlenmesi için savaş gerekiyor. Ancak artık Soğuk Savaş döneminin vekaleten savaşlar dönemi kapanmış; vekaleten terör faaliyetleri de perdelenmek durumunda kalmıştır. Savaşmanın risklerinin ve maliyetinin uluslararası sistemin başat aktörleri görünen uluslararası örgütlerle paylaşılması, savaşların meşruiyetini arttırmaktadır ve adı da artık operasyon ya da harekat olabilmektedir. Bir devletin egemenliğine ve topraklarına yönelik müdahalenin yapılabilmesi için haklı ve meşru gerekçeler gerekmektedir ve bunun için de hedef ya insan haklarının ağır ihlali fiilinin içine çekilmektedir ya da kurgulanmış insan hakları ihlalleri sahneleri görsel medya üzerinden dünya kamuoyunun seyrine yayılmaktadır. Savaşlar artık el birliğiyle barış için yapılmaktadır ve insani müdahale ismini almıştır. Reel siyaset kendi doktrinini de doğurmuştur ve insani müdahaleyi savunanların temel tezi de insan haklarının devlet egemenliğine önceliğine dayandırılmaktadır. Ne var ki uygulamada, müdahale öncesi hayatını kaybeden sivillerin 3-4 misli sivil müdahale sonrasında ölmektedir. İnsani müdahaleler, müdahale sonrasında barışı ve insanca yaşamı vaat ederken arkalarında birer virane bırakmakta, şehirlerin alt yapıları tamamen yok edilmektedir. Etnik temizliğin, Bosna da, Kosova da, Irak ta ve Afganistan da müdahale sonrasında büyük bir hızla artması, müdahalelerin insani boyutunu şüphe altında bırakmaktadır. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi nin üzerinde durulmayan ve analizi de yapılmayan Libya halkı Kaddafi yi seviyor, Libya ziyaretimde bunu gözlerimle gördüm. Olanların halk ayaklanması ile ilgisi yok. 5 ifadesi Arap Baharı nın perde arkasını gözler önüne seren bir açıklamadır. Kaddafi ye karşı bir komplo düzenlendiğini iddia etmesi ve Bazı güçlü kişiler, Kaddafi yi uzaklaştırarak yeni bir dönem yaratmak istiyorlar açıklaması sadece Libya nın birden bir neden karıştığını değil tüm Arap dünyasını ve Orta Doğu yu hedef alan değişim sürecinin nedenlerinin ipuçlarını da vermektedir. 4 ÖZDEK, Yasemin, age. s Berlusconi Says Libyans Love Qaddafi: As Italians Protest Against NATO, İtalyan ANSA ajansından akt. Voltairenet.org, 10 Eylül 2011 [20] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

4 Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk İtalya nın da desteğiyle NATO Kaddafi nin güçlerini bombalarken Berlusconi nin yaptığı NATO müdahalesine karşı olduğu ancak NATO ile birlikte hareket etmek zorunda kaldığı yönündeki açıklaması da Yeni Dünya Düzeni ni yaratan sistemin çarklılarının zorlayıcılığını ortaya koymaktadır. Amerika nın baskısı, Cumhurbaşkanı Georgio Napolitano nun tutumu ve Parlamento nun kararı karşısında zaten başka hangi seçeneğim vardı ki? diyerek İtalya Başbakanı, bir yandan ABD nin Arap Baharı sürecindeki başat rolünü ortaya koymakta bir yandan da NATO nun insani müdahale operasyonlarının işleyişini gözler önüne sermektedir. Berlusconi nin açıklamaları Balkan Kasabı lakabıyla anılan ve Bosna-Hersek te soykırımı dahil işlenen pek çok savaş suçunun sorumlusu Slobadan Miloseviç in Lahey deki Uluslararası Mahkeme de yargılaması sırasında dönemin ABD, Fransa ve İngiltere devlet yöneticilerini tanık olarak çağrılması talebini anımsatıyor. Yıllar Öncesinden Planlanan Savaşlar Saraybosna nın 43 ay süren kuşatılması sırasında 12 bin kişinin öldüğü bombalamanın emrini vermek ve Srebrenitzsa da 8 bin Bosnalı erkeğin öldürüldüğü soykırımı düzenlemekle suçlanan ve yargılanması devam eden 6 Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç de BM Savaş Suçları Mahkemesi ndeki savunmasında dünyanın nasıl yönetildiği sorusuna çarpıcı açıklamalar getirmişti. Batı ülkelerinin uzun bir zaman 6 Hakkında hazırlanan iddianamede arasında işlenmiş iki adet soykırım, beş adet insanlık suçu ve dört adet de savaş yasa ve geleneklerini ihlal iddiası yer alıyor. Saraybosna nın işgali dahil, 44 aylık dönemde yaşananlarla ilgili 938 bin 585 sayfalık dosyada 72 bin 634 adet belge bulunuyor. Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [21]

5 Gözde Kılıç Yaşın öncesinde Yugoslavya nın parçalanışını ve Bosna Savaşı nı planladığı aktarmış, ABD li diplomat Richard Holbrooke la da Temmuz 1996 da kendisine yargı dokunulmazlığı garantisi veren bir anlaşma yaptıklarını iddia etmişti. İddiasına göre Karaciç in kamu görevini terk etmesi ve ortalarda görünmemesi yeterli olacaktı. 7 Açıklama arka planda yapılan pazarlıklar ve vaatlerin gün yüzüne çıkması için taraflardan birinin can güvenliğinden de endişe duyarak yargılanmasının ya da fazla ömrünün kalmadığına inanarak hatıralarını dile getirme ihtiyacı duymasının gerektiğini gösteriyor. Kapalı kapılar arkasında vaatlerde bulunduğunu ve işlenen suça devam etmesi yönünde yüreklendirildiğine ilişkin ifadeler Miloşeviç in savunmasında ve açıklamalarında da bulunuyordu. İtiraflardaki Batılı liderlerin sorumluluğunu ve suçunu ortaya koyan ifadelerden de önemlisi savaşın yıllar öncesinden planlandığı iddiasıdır. Karaciç in Yugoslavya nın parçalanması ve Bosna Savaşı, ben daha siyasete atılmadan önce büyük güçlerce planlanmış. Askeri güç ve istihbarat imkânlarını kullanarak bu olayların fitilini ateşlediler sözleri tamamen gerçeği yansıtıyor. Nitekim 26 Ekim 1990 tarihli Newsweek te yayınlanan 2000 Yılında Avrupa olarak isimlendirilen harita, 20. yüzyılın bu son on yılında, Avrupa yeni bir görünüm alacak. Yeni devletler doğacak, eski sınırlar kayacak, yeni bölgesel gruplaşmalar oluşacak haberiyle yayınlanmıştı ve Karaciç in iddiasının basına yansımış bir kanıtıydı. İnsan hakları kavramı, İddialara göre harita CIA kaynaklıydı ancak her nasılsa gelişmiş ülkelerce Miloşeviç in Büyük Sırbistan planıyla tam olarak örtüşüyordu. Newsweek in aynı özel haberi şöyle devam edi- araçsallaştırılarak az gelişmiş ülkeleri kendi yordu: Kimse Yeni Avrupa nın şeklini tam olarak bilemez. Ama değişikliğin acılı ve korkulu olacağı kesin. Bu amaçları doğrultusunda işlemi yönlendirmek, yeni Avrupa düzeninin yapılarını yönlendirmek amacıyla kurmaya başlamak için 34 milletin lideri bu hafta Paris te kullanılmaktadır. bir araya geliyorlar. Sırpların harekete geçmesinden yıllar öncesinde savaş ile çizilmek istenen sınırlar resmedilmişti. Dolayısıyla Karaciç in Bosna savaşı, bazı ülkelerin emperyalist hedeflerine ulaşmak ve kendi askeri ittifaklarını hayata geçirmek için küçük bir halkı nasıl suiistimal edebildiklerinin göstergesidir 8 sözleri, tam anlamıyla gerçeği yansıtıyor. Bu gerçek sadece Balkanları değil dünyanın Balkanlaşmaya müsait diğer bölgelerini de bağlıyor. Balkanlar için uzun soluklu bir savaş hazırlanmıştı ve aslında bu sadece bir başlangıçtı. Uluslararası Hukukta Kırılma Noktası: Kosova Müdahalesi Birleşmiş Milletler Şartına göre uluslararası barış ve güvenlik için güç kullanma tekeline sahip Güvenlik Konseyi nin (BMGK) bu yönde bir kararı bulunmamasına rağmen -Sırp baskısını sona erdirme adı altında- başlatılan NATO nun hava saldırısı, 9 Konsey in 7 Richard Holbrooke, 1995 te Bosna-Hersek teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Anlaşmasına aracılık da eden eski ABD elçisidir. Karaciç in iddialarını reddetmektedir. Karaciç in dokunulmazlık anlaşmasını ileri sürerek hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi talebi, mahkeme savcılarının böylesi bir anlaşmanın var olması halinde dahi bunun mahkeme huzurunda yasal olarak bağlayıcı olmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. (18 Haziran 2009) BM Savaş Suçları Mahkemesi nin temyiz mahkemesi de kararı 13 Ekim 2009 da onaylamıştır. 8 Radovan Karaciç in Ağustos 2009 tarihinde AFP ajansının yazılı sorularına verdiği yanıtlardan. 9 NATO bombardımanın bilançosu 5000 Sırp askerinin ölümü, 10 bininin yaralanması ve 1700 de sivilin ölümüdür. YILDIZOĞLU, Ergin, Kosova: Savaşın Garip Mantığı, Cumhuriyet, [22] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

6 Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk 10 Haziran 1999 tarihli, 1244 sayılı kararıyla icazet aldı. Böylece Kosova, Bosna- Hersek ten sonra uluslararası örgütlerin vesayeti altında oluşturulan etnik devletler 10 silsilesinin ikinci örneği olmuştur. Bu arada o güne dek bir şekilde işleyen uluslararası hukukun içişlerine müdahale yasağı, şekil değiştirmiş ve şüpheli, belirsiz ve geniş yorumlanmaya açık insani amaçlı müdahaleler in önü açılmıştır. Aynı şekilde BM Şartı nın Güvenlik Konseyi ne tanıdığı uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusundaki müdahale yetkisi de devletlerin iç işlerine sirayet edecek şekilde genişletilmiştir. NATO için de Nisan 1999 da kabul edilen yeni stratejik konsept e uygun biçimde amaç, yetki ve operasyon alanında sağlanmak istenen genişleme pratikteki uygulamasını gerçekleştirmiş, NATO nun işlevinde dönüşüm sağlanmıştır. Balkanlarda üstelendiği görevlerle birlikte NATO nun misyonu da çatışmaları engelleme, kriz yönetimi, acil müdahale operasyonları, insani operasyonlar çerçevesinde değişim göstermiştir. Balkanlarda üstelendiği görevler, NATO açısından kurumu geliştiren ve işlevselliğini arttıran birer tecrübe ve daha geniş operasyonlara hazırlık olmuştur. NATO için kuvvetlerinin esnekliğini ve kısa sürede yer değiştirme kabiliyetini ölçmek anlamında deneyim; daha ciddi çatışma, kelimenin gerçek anlamı ile söylemek gerekirse savaş durumu için Savaşmanın risklerinin ve maliyetinin uluslararası örgütler üzerinden diğer devletlerle paylaşılması, savaşların meşruiyetini arttırmaktadır ve adı da artık operasyon olabilmektedir. tatbikat niteliğinde olmuştur. Böylece 11 Eylül vakası henüz gerçekleşmeden 11 Eylül sonrası müdahalelerinin siyasi ve hukuki alt yapısı da büyük ölçüde hazırlanmıştır. Esasen New York taki Dünya Ticaret Merkezi nin kulelerine 11 Eylül 2001 de yapılan saldırı, gerçekleşmemiş olsaydı bile 11 Eylül sonrası nın yine de yaşanacağını söylemek mümkündür. Bu anlamda Kosova, Soğuk Savaş sonrasında başlatılan yeniden yapılanma sürecinden karlı çıkmıştır. Diğer pek çok ülke halen insan hakları veya azınlık hakları nı tanıma, koruma ve geliştirme çağrıları ile yeni dönemin yönetim sistemine (!) uyumlaştırılmaya çalışılırken Sırbistan, eski Yugoslavya yönetiminin hırçın ve insanlık dışı müdahaleleri nedeniyle dünya daha sürecin başındayken Kosova yı kaybetmiştir. Sırbistan toprak bütünlüğü ne saygı duyulması çağrıları yaparken esasen toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları zaten 90 larda büyük ölçüde kayba uğramıştır. Balkanlarda yaşanan planlı savaşların bugün Orta Doğu yu sardığı dikkate alınacak olursa Balkanlarda -aslında henüz bittiği söylenemeyecek- savaşların ardından ne tür bir düzen kurulduğu son derece önemlidir. Çünkü Balkanlar tarih boyunca her zaman bir önlaboratuar görevi görmüştür ve büyük çözülmelerin itici gücü olarak kullanılmıştır. Genellikle de Balkanları Orta Doğu izlemiştir. Uluslararası Örgütler Vesayetinde Bağımsızlık Soğuk Savaşı izleyen dönemde, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda dünya yeni koşullar ve yeni anlayışlarla yeniden şekillendirildi. Yeni Dünya Düzeni ni oluşturan 10 ÖZDEK, Yasemin, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Öteki Yay., 2000, s.111 Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [23]

7 Gözde Kılıç Yaşın değişim, devletlerin sınırlarının yeniden çizilmesini de kapsadı. İnsan hakları, liberalizm ve demokrasi, haritaların yeniden çizilmesinin gerekçesi ya da görünürdeki hedefi oldu. Dolayısıyla Devlet artık klasik tanımından uzaklaşarak yeni döneme uygun yeni bir çerçeveye oturtulurken, toplumsal doku gibi devlet-birey ilişkisi, devletin egemenliği ve erkleri de dönüşüm geçirdi. Yeni Dünya Düzeni nin model devletleri ve toplumları için Balkan coğrafyasına bakmak yeterlidir. Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova modellerinin her biri, yapıcı belirsizlik formülüyle oluşturulmuş çok dinli, çok etnikli, çok kültürlü toplum ve bir vesayet altında devletçik denemesidir. Balkanların coğrafik, tarihi, etnik, dinsel ve sosyal koşulları, şüphesiz ki küreselleşmenin, yerelleşmenin ve yeni dünya düzenine uygun devlet modellerinin denenmesi bakımından elverişli bir ortam sağlamıştır. BMGK kararına göre Sırbistan ın toprak parçası Balkanlarda üstelendiği sayılan ancak idaresine BM tarafından el konulan görevler, NATO açısından Kosova, bağımsızlığını ilan ettiği günden beri bağımsızlığına gerçek anlamda kavuşmayı bekliyor. kuvvetlerinin esnekliğini ve kısa sürede yer NATO nun Sırplardan kurtarmasından bu yana da değiştirme kabiliyetini Kosova nın egemenlik hakları büyük ölçüde uluslararası örgütlerce kullanılıyor. BMGK 1244 sayılı kara- ölçmek anlamında deneyim; işlevselliğini rıyla, bir yandan NATO ya Kosova da uluslararası arttıran birer tecrübe güvenlik koşullarının sağlanması için gerekli tüm ve daha savaşlara önlemleri alma yetkisi, bir yandan da BM Genel hazırlık olmuştur. Sekreteri ne uluslararası bir sivil yönetim kurma yetkisi tanımıştır. Böylece BMGK kararıyla 1999 da Kosova nın kendi demokratik idari kurumlarını tesis etmesi için geçici bir BM idaresi (UNMIK) 11 oluşturularak Kosova BM yönetimine bırakılmıştır. Kosova nın nihai statüsünü belirleyecek müzakerelerin başlaması ise BM nin öngördüğü kimi standartların sağlanması koşuluna bağlanmıştır. Bu standartlar arasında; kendi resmi kurumlarının oluşturulması, demokratik değerlerin benimsenmesi, ekonomik reformların yapılması, Sırp mültecilerin dönüşü ile Sırpların azınlık haklarının tanınması ve Belgrad ile Priştine arasında diyalog kurulması gibi kriterler yer alıyordu. Sonrasında 11 UNMIK- United Nations Interim Administration Mission in Kosova [24] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

8 Araçsallaştırılan İnsani Müdahale ve Siyasallaşan Uluslararası Hukuk uzunca süre Belgrad ile Priştine arasında kurulması gereken diyalog konusunda ciddi bir gelişme yaşanmamış, sadece karşılıklı olarak taviz verilmeyeceği yönünde açıklamalar yapılmıştır. Bu süreçte kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı konusu sıklıkla gündeme gelmiş ve statüden önce standartlar politikasının standartlar ve statü halini alması gerektiği yönündeki açıklamalarla nihai statünün belirlenmesinin daha fazla ertelenemeyeceğine işaret edilmiştir. Nitekim öyle de oldu, bir oldu-bitti ile önce Ahtisaari Planı oluşturuldu, ardından ABD nin açtığı yoldan geçen Kosova Ahtisaari Planı na bağlılık yemini ile bağımsızlığını ilan etti. Uluslararası hukukun 11 Eylül den itibaren gözden düşmüş teamülü toprak bütünlüğü ilkesine bir darbe daha vurmuş oldu. Ancak yine de Kosova nın devlet yetkilerinin sınır güvenliği başta olmak üzere önemli bir kısmı hala uluslararası örgütlerce yani NATO, EULEX ve UNMIK tarafından kullanılıyor. NATO müdahalesinin 12. yılında ve Kosova nın bağımsızlık ilanının 4. yılında hala daha barış bu topraklarda tesis edilemedi. Dahası halkı eskiden bir şekilde birlikte yaşayabilen topraklar, sınırlarını etnik nefretin belirlediği görünmez iç sınırlarla bölünmüş durumda. Bosna-Hersek ve Makedonya daki yaşam koşulları da Kosova örneği ile birebir örtüşmektedir. Zaten bu nedenle de müdahale yapanlar hala bu sınırları beklemek zorunda kalmaktadır. Araçsallaşan İnsan Hakları ve Tek Dünya Devleti Dünya dengelerindeki değişime sembolik bir başlangıç teşkil eden 11 Eylül 2001, görünür etkisini en açık biçimde Afganistan ve Irak ta yaratırken Balkanlar ve Kafkasya Ekim 11 Sayı: YÜZYIL [25]

9 Gözde Kılıç Yaşın da bundan kendi paylarına düşeni aldı. Aslında bugünün Yeni Dünya Düzeni nde perspektifiyle anlaşılıyor ki İkiz Kuleler e saldırı gerçekleşmeseydi de 11 Eylül Sonrası bir şekilde yaşanacaktı. uluslararası hukukun temelini oluşturan ABD nin enerji kaynaklarını ve enerji geçiş yollarını devletlerin toprak denetim altına alma kararlılığı; demokrasi, liberal ekonomi ve özgürlüğün artık daha geniş tanımlanan bir bütünlüğüne saygı ilkesi anlamını yitirdi, Ortadoğu ya ulaştırılmasını şart koşuyordu. Böylece, 11 devlet egemenliğinin içi Eylül sonrası sürecin yıkıcı/değiştirici etkilerinin de katkısıyla dünyanın siyasi parametreleri hızla değişirken en boşaltıldı, halklar vesayet altında yönetime ciddi yarayı da uluslararası hukuk aldı. Devletlerarası ilişkileri sistemleştiren temel kriterler yok sayılırken özgür- mecbur bırakıldı. lük vaatli askeri müdahaleler, insan hakları temalı işgaller, demokratikleşme görünümlü renkli devrimler olağanlaştı. BOP artık proje olmaktan çıktı Körfez Savaşı, askeri müdahalelerin insani müdahale adını almasının önünü açmış ve savaş alanında pratik kazanılmasını sağlamış; Kosova müdahalesi ise BM Güvenlik Konseyi nin açıkça yok sayılması yoluyla da müdahalenin gerçekleştirilebileceğinin örneğini oluşturmuştur. İkna edilmesi güç görünen Rusya ve Çin in vetosu tamamen etkisizleştirilirken güç kullanma yetkisi nin NATO ya ancak esasen ABD ye geçişinin de yolu açılmıştır. Nitekim Afganistan ve Irak operasyonları BM ye rağmen gerçekleştirilmiş; Libya ise BM ye düşünme fırsatı verilmeden ateş altında bırakılmıştır. Yeni dönem in devlet açısından en yıkıcı etkisi, uluslararası hukukun temelini oluşturan devletlerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin çiğnenebilir hale gelmesi oldu. Ne var ki, buna vesile ya da araç yapılan insan hakları da müdahale yasağı nın kaybettiği kadar kazanamadı. Dahası insan hakları söylemine dayalı politikalar bu araçsallaşmış yapıları nedeniyle dünyada yoksulluk, açlık ve adaletsizliği arttırmaktadır. Bugün, ulusların bölünmesiyle bölgesel devletlerde veya kentlerde toplanmış insan topluluklarından ibaret bir dünya yaratılması yolunda ilerlenmektedir. Ancak bu, kent devletlerinin kendilerini yöneteceği, halkların da barış içinde yaşayacağı anlamına gelmemektedir. 21. yüzyıla 200 devletle giren dünya, 2000 devletle çıkacaktır sözünün anlamı da budur ve Batı nın kendi doğusunda yaratmak istediği sistem de Balkanlar da denenendir. Belki de Dünya, Avrupa Birleşik Devletleri ni, Orta Doğu Birleşik Devletleri, Önasya Birleşik Devletleri ve Orta Asya Birleşik Devletleri nin izleyeceği ve Tek Dünya Devleti yapısının oluşturulacağı iddiasının aslında tam da ortasındadır. 21. YÜZ YIL [26] 21. YÜZYIL Ekim 11 Sayı: 34

BALKANS POLICY OF THE U.S. AFTER THE COLD WAR

BALKANS POLICY OF THE U.S. AFTER THE COLD WAR Alternatif Politika, Cilt. 3, Sayı. 1, 1-30, Mayıs 2011 1 SOĞUK SAVAġ SONRASINDA ABD NĠN BALKAN POLĠTĠKASI Tayyar ARI * & Ferhat PĠRĠNÇÇĠ ** ÖZET Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

Detaylı

ZAMANIN. Muzaffer Vatansever,

ZAMANIN. Muzaffer Vatansever, ZAMANIN ÖZET Muzaffer Vatansever, USAK AB Araştırmaları Merkezi, Balkanlar uzmanıdır. Odaklandığı temel konular; Balkanların Avrupalılışma süreci, Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri ve Balkanlarda yaşayan

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2. 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6. 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9

1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2. 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6. 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9 I~CqI~NDEKI~LER 1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9 4. NATO Kuvvetlerinin Değişen Rolü 12 5. Ortaklık Vasıtasıyla

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

ULUSLARARASI SORUNLAR

ULUSLARARASI SORUNLAR 6 ULUSLARARASI SORUNLAR KONULAR : A. KÜRESEL SORUNLAR 1. Güvenlik a. Silahlanma, Silahların Denetimi Sorunu ve Silahsızlanma b. Terörizm 2. İnsani Sorunlar a. Nüfus artışı, Göç, Mülteciler b. Etnik Köken,

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN SURİYE İÇ SAVAŞININ ANALİZİ

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN SURİYE İÇ SAVAŞININ ANALİZİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN SURİYE İÇ SAVAŞININ ANALİZİ Prof. Dr. Ercüment Tezcan & Doç. Dr. Fatma Taşdemir Ankara Ocak 2013 Copyright 2013 Ankara Strateji Enstitüsü Tüm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Sayın Abdullah Gül ün. Çeşitli Vesilelerle Yaptıkları. Açıklama, Mesaj ve Makaleleri

Sayın Abdullah Gül ün. Çeşitli Vesilelerle Yaptıkları. Açıklama, Mesaj ve Makaleleri Sayın Abdullah Gül ün Çeşitli Vesilelerle Yaptıkları Açıklama, Mesaj ve Makaleleri Sayın Bakanımızın İtalyan "La Republica" gazetesinde, "Türkiye nin Farklılıkları AB İçin Zenginliktir" başlığı altında

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP

FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP 1. GİRİŞ: a. Fransa nın Beyaz Kitapları nın ilki 1972, ikincisi 1994 yılında hazırlanmıştır 1. 1994 tarihli Beyaz Kitap,

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Dini Yapı Sünni Müslüman % 75 Nusayri Müslüman % 15 Hıristiyan % 10

Dini Yapı Sünni Müslüman % 75 Nusayri Müslüman % 15 Hıristiyan % 10 Suriye 2012 Resmi Adı Suriye Arap Cumhuriyeti Başkent Şam Yüzölçümü 185.180 km² Nüfus 22.457.336 GSYH 64,7 milyar dolar (2011) Hükümet Biçimi Cumhuriyet Devlet Başkanı Beşşar Esad Başbakan Vail Nadir el

Detaylı

RUSYA NIN GÜNEY OSETYA POLİTİKASI, NEO-SELF DETERMİNASYON VE UCM NİN ROLÜ South Ossetia Policy of Russia, Neo Self-Determination, and the Role of ICC

RUSYA NIN GÜNEY OSETYA POLİTİKASI, NEO-SELF DETERMİNASYON VE UCM NİN ROLÜ South Ossetia Policy of Russia, Neo Self-Determination, and the Role of ICC RUSYA NIN GÜNEY OSETYA POLİTİKASI, NEO-SELF DETERMİNASYON VE UCM NİN ROLÜ South Ossetia Policy of Russia, Neo Self-Determination, and the Role of ICC Cenap ÇAKMAK 1 Özet: Bu çalışma, Rusya nın Güney Kafkasya

Detaylı

ÖNSÖZ 3. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 4 Öğr. Gör. Serdar KESGİN

ÖNSÖZ 3. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 4 Öğr. Gör. Serdar KESGİN - 1 - İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 4 Öğr. Gör. Serdar KESGİN Kosova nın Bağımsızlık Süreci ve Balkanlarda Son Durum 9 Yrd. Doç. Dr. Pınar YÜRÜR Bitmeyen

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

ORTADOĞU DA BARIŞ AKTÖRLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU. 19-20 Aralık 2014 ortadogudabaris.hku.edu.tr GAZİANTEP

ORTADOĞU DA BARIŞ AKTÖRLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU. 19-20 Aralık 2014 ortadogudabaris.hku.edu.tr GAZİANTEP ORTADOĞU DA BARIŞ AKTÖRLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU 19-20 Aralık 2014 ortadogudabaris.hku.edu.tr GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yayınları ; 4 KALMEC (Kalyoncu Ortadoğu Araştırma

Detaylı

ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI

ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI TALHA DAL Adana Ticaret Borsası Lisesi - 2011 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ A- ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Uluslararası: Bu kavram ilk defa 18. Yüzyılın

Detaylı

Başkan dan HAZİRAN 2012 STRATEJİK DÜŞÜNCE 1

Başkan dan HAZİRAN 2012 STRATEJİK DÜŞÜNCE 1 Başkan dan Türkiye nin uluslararası ilişkileri kadar toplumsal ilişkilerinde de önemli bir kilometre taşı olan NATO, çok partili rejime geçtiğimiz günden itibaren siyasal gündemimizde hep darbelerin ve

Detaylı

Uluslararası İlişkilerdeki Gelişmelerin Anayasa Mahkemelerine Etkisi

Uluslararası İlişkilerdeki Gelişmelerin Anayasa Mahkemelerine Etkisi Uluslararası İlişkilerdeki Gelişmelerin Anayasa Mahkemelerine Etkisi Doç. Dr. Sedat LAÇİNER * Sadece ülkemizde değil, dünyada da üst ve alt mahkemelerin diğer ülkelerdeki mahkemeler ve uygulamalar ile

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK ORTAKLIKTAN MODEL ORTAKLIĞA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU Hazırlayan

Detaylı