Üretim Bandında Ergonomi Çalışması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üretim Bandında Ergonomi Çalışması"

Transkript

1 Üretim Bandında Ergonomi Çalışması Takım: Proje Lideri - Ünzile Okur - İSG Uzmanı Proje Danışmanı Mehmet Coşkun AKIN-Fabrika İnovasyon Lideri (6 Sigma Siyah Kuşak) Üyeler: Özgür Boyoğlu - İnsan Kaynakları Lideri Alper Yorulmaz - HVAC Üretim Mühendisi Cengiz Ceylan - Üretim Formeni Ocak 2015 HVCC-Turkey

2 Halla Visteon Ne Üretiyor? Rear Blower Unit Rear HVAC Control Head Blower Unit HVAC Unit Compressor Cooling Module Front End Module (FEM) Fluid Transport Climate System

3 Hyundai Klima Sistemleri HVAC E/R Kit C/M Control PBT FL IA EU

4 Ford Klima Sistemleri HVAC E/R Kit V362 V363 B460

5 Problem Tanımı ve Hedefler 1. PROBLEM BİLDİRİSİ HVAC Montaj Hattında herbir istasyonda çalışan personelin alt parça kullanımı sırasında parçaların eğilerek alınması sonucunda, montaj zaman kaybı ve ergonomik olmayan bir çalışma. 2. KAPSAM VE HEDEFLER 1. Kapsam: -Montaj Süresinin kısaltılması ve Ergonimik bir çalışma sağlama. 2. Hedef: - Personel eğilmeden uygun bir şekilde parçalara ulaşması - Eğilme sırasında harcanan zamanın ortadan kaldırılması - Oluşabilecek ramak kala kazaların asgari seviyeye düşürülmesi - KKD kullanımda tasarruf sağlanması.

6 Hvac Montaj Hattı İş Akış EOL 1.Station 2.Station 3.Station 4.Station 5.Station 6.Station EOL Evap assy Heater assy Screw hsg&intake/scroll Baffle assy Bracket of evap tube assy Turn around the fixture Screw the hsg&evap assy Remove the cover Disassy test wiring Actuator test Assy & Screw the HTR bracket Assy & Screw the blower motor Attach label Blower&vib. Test Add dash seal Place the intake/scroll assy Screw hsg&intake/scroll Assy the clips to hsg&intake/scroll Turn around the fixture Take out HTR air leak plug Barcode scan Visin test Assy Mastic to the HTR core Assy the bracket htr tube Load parts to pallet Assy resistor test and intake actuator wiring Assy the Mode&Temp test wiring Assy blower motor test wiring Place hsg assy to fixture Slide the intake/scroll assy Assy the fin sensor test wiring Assy dash seal to drainage Put the cover to blower motor opening Open the filter cover & assy the polen filter in & Close the filter Assy dash seal to HTR tube

7 İyi Uygulama??? Montaj işlemleri sırasında çalışanların sürekli malzeme alımı ve yerleştirmesi işi için eğilmelerini önlemek için paletler kaldırma sistemi yardımıyla rahat çalışma seviyesine göre ayarlanabilmektedir.

8 Hvac Hat Çalışmaları_örnek Çalışanlar, fiziki durumlarına göre çalışma yüksekliklerini ayarlayabilmektedir. 4 Böylece, hızlı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlanır.

9 Hvac Hat Çalışmaları_örnek 1

10 Hvac Hat Çalışmaları_örnek 2

11 Hvac Hat Çalışmaları_örnek 3

12 Uygulamanın Faydaları 1.Kişisel koruyucu donanım giderleri - Fiziksel iş yapımından dolayı kkd 'ların çabuk yıpranması ve kısa sürede yenilenmesinin önlenmesi sağlanmış eldiven maliyetinde kazanç sağlamıştır. Sağlanan fayda; kaliteli ve daha işlevsel kişisel koruyucu donanımlar kullanılmasını sağlamıştır. Kişisel koruyucularda (eldivenler) yapılan iyileştirmeler küçük kaza ve ramak kala olaylarınında önlenmesini sağlamıştır. Kişisel koruyucularda (eldivenler) yapılan iyileştirmeler sonucu çalışan motivasyonu arttırılmış, insana değer politikamızla uyum sağlanmıştır.

13 Eldiven Tüketimi Haftalık Eldiven Tüketimi Eldiven Tüketimi adet/hafta

14 Ramak Kala 3,5 Ramak Kala 2013&2014 Karşılaştırması 3 2,5 vuku adeti 2 1,5 1 0,5 0 ocak şubat mart nisan mayıs haz tem ağu eyl ekim kas ara Ramak Kala Ramak Kala

15 Uygulamanın Faydaları 2-Eğitim Maliyetleri HVCC de İş Güvenliği Eğitimleri; İşe giriş eğitimleri Kaza ve ramak kala sonrası eğitimler Planlı ve genel eğitmler Departmana özel eğitimler Yaşanan kaza ve ramak kala sonrası verilen eğitimlerde geçen sürelerin daha aktif ve yeni konular üzerinde çalışmak için kullanımı sağlanmıştır. Çalışma ortamının zorlayıcı olması düşüncesiyle çalışan sirkülasyonu nedeniyle yeni işe giriş eğitimlerinin sıklığı azalmıştır.

16 Uygulamanın Faydaları 3-İş Kazası / Ramak kala / Meslek Hastalıkları İş Kazası / Ramak kala / Meslek Hastalıkları Olası Etkileri Firma için hukuki işlemler ve dava süreçleri zaman ve maddi kayıplar Malzeme kalitesi ve malzeme kaybı İş gücü kaybı Üretim hızı kaybı Çalışan için motivasyon kaybı, psikolojik olarak etkilenmeler, performans kaybı İş gücü kaybı, sosyal hayat kayıpları

17 Uygulamanın Faydaları Yapılan iyileştirmeler ile ilgili çalışanlar anketler düzenlenmektedir. Anketlerde amaç ; İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan uygulamalarda; Çalışanlar için önemini ve işlevselliğini araştırmak Memnuniyet ve motivasyonu ölçmek Performansa etkilerini izlemek Teşvik edici ve özendirici olup olmadığını araştırmak Yeni beklentileri ölçmek Maddi ve manevi etkilerinin çalışanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamak.

18 Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi A. HVAC Hatlarında İSG Soruları A1 Kullanılan eldivenin kullanım k olaylığı elin boyutuna uygun olmayara eldiven yapılan işe engel olma k, kullanımda rahatsızlık yarat sı ması El ile kullanımda ölçüsel anla mda ergonomik olması eldiven kullanımında yapılan i eldivenin yapılan işin daha rah Ellerde hiçbir şekilde tahriş ve şi engellemeyerek, normal çalıat kullanılmasını sağlayarak, sıkaşındırmaya sebep vermeyer şıyormuş hissi vermesi vı geçirmezliğini sağlaması ek sıvıyı ele iletmemesi A2 Yönetim, çalışan güvenliği kon usunda düzeltici ve önleyici fa aliyetler yapmaktadır. çalıan için yönetim tarafından herhangi iyileştirme faaliyeti u ygulanmamaktadır. iş güvenliği ile ilgili yapılan çalı şmalar yetersiz kalmaktadır yapılan çalışmalarda çalışanın yapılan iyileştirme ve çalışmal çalışma bölgesi için tehlikeleri çalışanlar için kalıcı tedbir ve k düşünce ve görüşlerine yer ve arın yüzeysel olması,lokal ted azaltması (ergonomik,fiziksel,k oruma önlemi olması rilmemesi birler alınması aza,çarpma,düşme vb.) A3 iş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması yapılan uygulamalar ek tehlike ve risk oluşturması uygulamaların işlevselliğinin ol alınan önlemlerin sınırlı tutulm lokal tehlike ve risklerde koru maması ası, çoğaltılıp geliştirilmemesi ma sağlaması çalışma bölgesi için tehlikeleri çalışanlar için kalıcı tedbir ve k azaltması(ergonomik,fiziksel,k oruma önlemi olması aza,çarpma,düşme vb.) A4 Çalışma alanı ergonomisi çalışmalarda fiziksel yorulmay çalışma alanı fiziksel ve ergon a sebep olan hareketler yapıl omisi uygun değildir. ması gerekmesi çalışan eğitim ve bilgilendirme çalışanlar için düzenli molalar eksikliği ve dinlenme araları olması yapılan çalışmaların bir kısmın da yardımcı araç gerek aparat 4 kullanılması A5 A6 çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrü be yapılan iş ile ve iş güvenliği ile ilgili herhangi bir bilgilendirme eğitim vb yapılmamaktadır. meslek hatalıkları ve iş kazala kaza ve hastalıklar için ortam rında koruma sağlaması çalışan kişilere işe başlamadan çalışanlar işe başlarken ve dü çalışma talimatları ve iş başı e tekraralanan düzenli eğitim ve eğitim ve talimatların çalışana önce gerekli eğitim ve bilgilendizenli aralıklarala eğitime alınm ğitimleri iş güvenliği eğitimleri bilgilendirme çalışmalarının ya aktarılması fakat takibinin olm rme yapılması ve çalışma orta ası ve bilgi paylaşımı ile çalış yetersiz olması pılmaması aması mında uygulanmasının kontorl ma ortamına adaptasyonunun ü sağlanması n sağlanması kaza ve hastalık riskini ortada n kaldırmaması iş kazası ve meslek hastalıklar ında sınırlı koruma sağlaması uygulama alanı dışında kullanıiş kazası ve meslek hastalıkları genel çalşma alanında etkisi o labilirliği olmaması nedeniyle ç için uygulama alanında koruma lan koruma önlemleri olması. özüm olmaması sağlaması A7 kişisel koruyucu donanaım kullkkd kullanımına negatif etkisi anımı olması kkd kullanımında değişiklik sa ğlamaması kkd kullanımınısürekli ve etkin kullanım alanını azaltması kkd kullanımında kalite ve kull kullanılan kkd lerin bazılarını g anım zamanını azaltması ereksiz hale getirmesi kkd kullanımı gerekliliğini orta dan kaldırması A8 A9 makine ve ekipman üzerinde e makine ekipman güvenliği için makine koruyucular ve makine k tehlikeler yaratması yeni önl makine ve ekipmanın sınırlı n herhangi bir faydasının olmam üzerinde güvenlik önlemleri emler alınmaya gerek duyulm oktada iyileştirme sağlaması ası ası çalışma ortamaı düzen ve bak ımı yalnızca çalışma yapılan alan ve kişi için fayda sağlaması çalışma ortamında düzensizlik çalışma ortamı için bir değişikliuygulama yapılan alanda sınırluygulama alanında düzenlem yaratması k oluşturmaması ı etki yaratması e sağlaması makine ve çevresi için iş akışı ve çalışanlar için koruma sağla ması gnel çalışma ortamı için makin e ekipman ve çalışanlar için fa yda sağlaması tüm çalışma alanı için etkin ol uygulama alanında konforlu ra ması.düzen ve bakımlı ortam hat ve düzenli çalışmayı sağla sağlaması sonucu verimli çalış ması genişleme yaratması. ma sağlaması. alınan önlemler lokal önlemler alınan önlemlerin bölgedeki çal genel çalışma ortamı için fayd Ek sağlık ve güvenlik önlemler alınan önlemlerin başka tehlik alınan önlemlerin yapılan işe ualınan önlemler yeterli etkin ko A10 dir ve tek nokta da koruyuculu ışma ile ilgili genel koruyuculuğ alı olması. Birden fazla riski be i e ve riskler oluşturması ygun olmaması ruyuculuğa sahip olmaması k sağlaması a sahip olması rtaraf etmesi.

19 Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi No Çalışma İstasyonu İsmi Hatta Çalışan Operatörün Çalışma Süresi V36 X HVAC Hattı Sorulara Verilen Yanıtların Seviyesi A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 1 Station 1 1 HVAC Station 2 1 HVAC Station 3 8 HVAC Station 4 1 HVAC Station 5 9 HVAC Rework 3 HVAC Final 1 HVAC Blower Case 8 HVAC Evap Station 1 2 Evap Evap Station 2 3 Evap Evap Station 3 8 Evap Evap Station 4 1 Evap Toplam İyileştirme Öncesi A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Mevcut İSG Seviyesi Hedef Seviye

20 Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi No Çalışma İstasyonu İsmi Hatta Çalışan Operatörün Çalışma Süresi V36 X HVAC Hattı Sorulara Verilen Yanıtların Seviyesi A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 1 Station 1 1 HVAC Station 2 1 HVAC Station 3 8 HVAC Station 4 1 HVAC Station 5 9 HVAC Rework 3 HVAC Final 1 HVAC Blower Case 8 HVAC Evap Station 1 2 Evap Evap Station 2 3 Evap Evap Station 3 8 Evap Evap Station 4 1 Evap Toplam Toplam Puan

21 Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilrmesi Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulaması Veri Grafiği Çalışan Memnuniyeti İyileştirmesi İyileştirme Öncesi Hedef Değer İyileştirme Sonrası A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

22 İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Yaşanmadığı, Sağlıklı Ve Güvenli Yarınlar Dilerim.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ NDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NİN YERİ ve ÖNEMİ

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ NDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NİN YERİ ve ÖNEMİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ NDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NİN YERİ ve ÖNEMİ Öğr. Gör. Serenay ŞAHİN ÖZ İş Sağlığı ve Güvenliği nde İnsan Kaynakları nın Yeri ve Önemi, günümüz rekabet koşullarında

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Z. Edibe YÜCE 131101484 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012. GENELGE No: 694

TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012. GENELGE No: 694 TC TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Risk Değerlendirmeleri 17.08.2012 GENELGE No: 694 20.06.2012 tarihinde İş Sağılığı ve İş Güvenliği Kanunu 6331 sayılı yasa ile kabul edilerek 30.06.2012

Detaylı

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biri Ç alışma hayatında işletme sahiplerinin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları ise; hem

Detaylı

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri International Journal of ngineering Research and Development, Vol. 2, No.2, June 2010 13 Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri M. Özgür ÜNAL ve Bengi AYKAÇ Fen Bilimleri nstitüsü, Gazi

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI ZEKAİ DÜZGÜN - İSG UZMANI (ÇANKAYA İŞ GÜVENLİĞİ) İBRAHİM ERTAN - İSG UZMANI (ERSA ÜRETİM MÜDÜRÜ) FÜSUN ÇELEBİ - İSG UZMANI

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç: Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011)

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) 3T RD san 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) Bu rehber, 3T Results Ltd., Finlandiya tarafından verilen izin uyarınca geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

Detaylı

1- YALNIZ ÇALIŞAN TAKİP SİSTEMİ PROJESİ

1- YALNIZ ÇALIŞAN TAKİP SİSTEMİ PROJESİ ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 3 MAYIS 2013 AKÇANSA ÇİMENTO BÜYÜKÇEKMECE FABRİKASI İSG UYGULAMALARI 1- YALNIZ ÇALIŞAN TAKİP SİSTEMİ PROJESİ Sistem, telsiz ve telefonların çalışmadığı,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI TC YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Bitirme Projesi HATİCE PINAR ONARCAN CİCİ 131101369 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

BUSİAD SANAYİDE ERGONOMİ UYGULAMALARI 8 MAYIS 2013 AYHAN TEMİZÖZ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ MÜDÜR YRD. DR. BERNA HANAĞASI İŞYERİ HEKİMİ

BUSİAD SANAYİDE ERGONOMİ UYGULAMALARI 8 MAYIS 2013 AYHAN TEMİZÖZ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ MÜDÜR YRD. DR. BERNA HANAĞASI İŞYERİ HEKİMİ BUSİAD SANAYİDE ERGONOMİ UYGULAMALARI 8 MAYIS 2013 AYHAN TEMİZÖZ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ MÜDÜR YRD. DR. BERNA HANAĞASI İŞYERİ HEKİMİ İÇERİK Honda Tarihçesi Honda Türkiye A.Ş. Ergonomi Sistemi ve Uygulamaları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry http://www.cmewa.com/userdir/cmeresources/091009-mpr- Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Kömür Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ Bitirme Projesi Cem Alper YILMAZ 131101200 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr.

Detaylı

ELME. ERİ sa. İmalat sanayisinde. güvenliğini izleme

ELME. ERİ sa. İmalat sanayisinde. güvenliğini izleme ELME ERİ sa İmalat sanayisinde iş sağlığı ve güvenliğini izleme an Rehber Bu rehber İSGİP Projesi (Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirme Projesi, EuropeAid/127926/D/SER/TR) kapsamında

Detaylı

ASANSÖR, YÜRÜYEN MERDİVEN VE YOLLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ASANSÖR, YÜRÜYEN MERDİVEN VE YOLLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 171 ASANSÖR, YÜRÜYEN MERDİVEN VE YOLLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Hakkı Buğra Ak GENSİS Danışmanlık bugraak@gensis.com.tr ÖZET 6331 sayılı kanunun yürürlüğe

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı