Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI TOK 05 BİLDİRİLER KİTABI DERLEYENLER. Atilla BİR İbrahim EKSİN Engin YEŞİL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI TOK 05 BİLDİRİLER KİTABI DERLEYENLER. Atilla BİR İbrahim EKSİN Engin YEŞİL"

Transkript

1 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI TOK 05 BİLDİRİLER KİTABI DERLEYENLER Atilla BİR İbrahim EKSİN Engin YEŞİL 2-3 Haziran 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak, İstanbul

2

3 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi TOK 05 OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI 2-3 Haziran 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak, İstanbul Onursal Başkanlar Prof. Dr. Nimet ÖZDAŞ Prof. M. Münir ÜLGÜR Toplantı Başkanları Prof. Dr. Atilla BİR Prof. Dr. İbrahim EKSİN Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Müjde Güzelkaa (İTÜ) Doç. Dr. Hakan Temeltaş (İTÜ) Yrd. Doç. Dr. Serhat İkizoğlu (İTÜ) Yrd. Doç. Dr. M. Turan Sölemez (İTÜ) Yrd. Doç. Dr. Fikret Çalışkan (İTÜ) Öğr. Gör. Dr. Hikmet İskender (İTÜ) Y. Müh. Cengiz Celep (ENTEK LTD. ŞTİ.) Öğr. Gör. Dr.Yücel Adın (İTÜ) Araş. Gör. Engin Yeşil (İTÜ) Araş. Gör. İlker Üstoğlu (İTÜ) Araş. Gör. Murat Yeşiloğlu (İTÜ) Araş. Gör. İ. Tolga Hasdemir (İTÜ) Araş. Gör. Özgür Kamakçı (İTÜ) Araş. Gör. Yaprak Yalçın (İTÜ) Program Kurulu Prof. Dr. Atala Barkana (Osman Gazi Ü.) Prof. Dr. Yaman Barlas (Boğaziçi Ü.) Prof. Dr. Mehmet Çamurdan (Boğaziçi Ü.) Prof. Dr. Turhan Çiftçibaşı (Başkent Ü.) Prof. Dr. Talha Dinibütün (Doğuş Ü.) Prof. Dr. Murat Doğruel (Marmara Ü.) Prof. Dr. Yücel Ercan (Gazi Ü.) Doç. Dr. Cevat Erdal (İTÜ) Prof. Dr. Abdülkadir Erden (Atılım Ü.) Prof. Dr. M. Akif Eler (Marmara Ü.) Prof. Dr. Cem Göknar (Doğuş Ü.) Prof. Dr. Lela Gören (İTÜ) Doç. Dr. Fuat Gürleen (İTÜ) Prof. Dr. Cünet Güzeliş (Dokuz Elül Ü.) Prof. Dr. Adın Hızal (İTÜ) Prof. Dr. Altuğ İftar (Anadolu Ü.) Prof. Dr. Yorgo İstefanapulos (Boğaziçi Ü.) Prof. Dr. A. Kerim Kar (Marmara Ü.) Prof. Dr. Oka Kanak (Boğaziçi Ü.) Doç. Dr. Salman Kurtulan (İTÜ) Prof. Dr. Tamer Kutman (İTÜ) Prof. Dr. Ahmet Kuzucu (İTÜ) Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu (ODTÜ) Prof. Dr. Ömer Morgül (Bilkent Ü.) Prof. Dr. Hita Özba (Bilkent Ü.) Prof. Dr. Kadri Özçaldıran (Boğaziçi Ü.) Prof. Dr. Canan Özgen (ODTÜ) Prof. Dr. M. Kemal Özgören (ODTÜ) Prof. Dr. Bülent Platin (ODTÜ) Prof. Dr. Asıf Şabanoviç (Sabancı Ü.) Prof. Dr. Ersin Tuluna (TÜBİTAK) Prof. Dr. Erol Uar (Dokuz Elül Ü.) Prof. Dr. İbrahim Yüksel (Uludağ Ü.) Prof. Dr. Önder Yüksel (ODTÜ) i

4 TOK 05 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı 2-3 Haziran 2005 İSTANBUL ALT UZUVLARIN REHABİLİTASYONU İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR ROBOT KOLUNUN KONTROLÜ Erhan AKDOĞAN 1 M. Arif ADLI 2 1 Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2 Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, ÖZET: Günümüzde fiziksel tıp ve rehabilitason alanında, elektriksel stimulason, hidroterapi, el ile apılan egzersizler ve çeşitli terapatik cihazlar kullanılmaktadır. Ancak burada terapatik cihazların anısıra robotların kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Terapatik cihazlar ve el ile apılan egzersizlerde hasta ve konunun uzmanları için çeşitli problemler mevcuttur. Kullanılan terapatik cihazlar pasif çalışmakta ve hastadan gelen tepkilere cevap verememektedir. Arıca serbestlik dereceleri düşük olduğundan kısıtlı kullanıma sahiptirler. El ile apılan egzersizlerde ise hasta ve terapist için çeşitli problemler mevcuttur. Bu tedavi süreci uzun, zahmetli ve maliet gerektiren bir süreçtir. Bir terapist anı anda ancak bir hastaı tedavi edebilmektedir. Bu problemlerden ola çıkarak aktif çalışan, hasta tepkilerine cevap verebilen ve bu tepkilere göre terapistin aptığı gibi tedavi sürecinde değişikliğe gidebilen bir cihaza ihtiaç duulmaktadır. Bu amaçla tasarlanan üç serbestlik dereceli bir robot kolu tanıtılacaktır. Anahtar kelimeler: Rehabilitason robotları, Zeki kontrol, Fizoterapi, Terapatik Cihazlar 1. GİRİŞ VE AMAÇ İnsan hareketlerinin temel öğeleri olan kol ve bacak gibi gövdee bağlı uzuvlarla ilgili şikaetler her zaman karşılaşılan problemlerdendir. Bu şikaetlerin ortaa çıkma nedenlerinden bazıları aşlılık nedenile oluşan kas zaıflaması, trafik, iş kazaları, savaşlar nedenile uzuvların zarar görmesi gibi durumlardır. Kasların kuvvetlendirilmesi işlemi uzun süre ve emek gerektirdiğinden sabır isteen zahmetli bir işlemdir ve tedavi sürecinin malieti üksektir. Hastanın fizoterapiste ulaşma zorlukları ve gerektiğinde fizoterapistin hastaa gitmek zorunda kalması gibi diğer etkenler, söz konusu malietleri daha da artırmaktadır. Genel olarak fizoterapistin hastaa uguladığı hareketler belli periotlarda ve sıklıkla tekrarlanması gereken rutin, ancak hastadan hastaa ve şikaet durumuna göre farklılıklar gösteren hareketlerdir. Arıca terapi esnasındaki hareketler çok serbestlik derecelidir. Bu tür rutin ve çok serbestlik dereceli hareketleri fizoterapiste çok fazla ihtiaç dumadan apabilecek, fakat hastadan hastaa ortaa çıkan farklılıkları da dikkate alabilecek bir cihazın varlığı büük kolalıklar sağlaacaktır. Günümüzde CPM (Continuous Passive Motions) adı verilen cihazlar bazı gelişmiş merkezlerde tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. CPM ilk olarak 1970 lerde kullanılmaa başlanmıştır. (Salter & Simmonds 1980). Fakat bu cihazlar sadece belli tip hareketleri apmaa önelik tasarlanmış, herhangi bir tahrik elemanı içermeen pasif elemanlardan oluşan cihazlardır; dolaısıla, herhangi bir geri bildirim ada öğrenme özellikleri bulunmamaktadır. ancak aktif olarak kontrol edilemediği için hasta tepkilerine cevap verememektedir. Rehabilitason amaçlı robotlarla ilgili değişik çalışmalar mevcuttur (Lum, et. Al, 1993; MIT Krebs, et. al, 1999; VA Palo Alto HCS Lum, et. al, 1997; Lum, et. al, 1999; Talor, 1999; Matsuoka ve Miller, 1999). Ancak bu çalışmaların büük bir kısmı üst ekstremite (ani kol) rehabilitasonuna öneliktir. Ancak alt eklem rehabilitasonuna önelik çalışmaların saısı ise sınırlıdır. Bu çalışmalardan birisi TEM (Therapeutic Exercise Machine) adı verilen üç serbestlik dereceli bir robot sistemidir (Sakaki et. al, 1999). Arıca Homma vd. (2002, 2003, 2004) atağa monte şekilde çalışan bir mekanizma geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri bu mekanizmanın dezavantajı hantal ve büük olmasıdır. Özellikle terapi vea rehabilitason amaçlı robotlar tüm dünada gelişme aşamasındadır. Kontrol teknolojisindeki gelişmeler ve apa zeka tekniklerinin ugulamada kullanılmaa başlanması bu alandaki çalışmalara ivme kazandırmıştır. Bu çalışmada, alt eklem rehabilitasonuna önelik bir robot kolu ve bununla ilgili öngörülen kontrol öntemi tanıtılacaktır. 2. SİSTEM YAPISI Geliştirilen rehabilitason amaçlı robot sistemi dört temel elemandan oluşmaktadır. Bunlar, terapist, zeki kontrolör, robot kolu ve hastadır. Sistemin blok diagramı şekil 1 de verilmiştir. Krebs vd. (1998) MIT-MANUS adı verilen üst uzuvların rehabilitasonuna önelik bir robot geliştirmişlerdir. Bu cihaz çok serbestlik dereceli, 247

5 KULLANICI ARAYÜZEYİ TERAPİST ZEKİ KONTROLÖR ROBOT KOLU kullanılabilmekte ve uzuv boutuna göre aarlanabilmektedir. Tasarlanan rehabilitason robotu şekil 2 de görülmektedir. HASTA Şekil 1. Sistemin blok diagramı 2.1 Sistem Elemanları: Terapist: Sistemde terapist kullanıcı ara üzeini kullanarak çalışma modunu seçer. İki tür çalışma modu mevcuttur; öğrenme ve ugulama. Terapist öğrenme modunu seçtiğinde hangi tür egzersizi öğreteciğini belirlemiş olur ve o egzersiz türüne ilişkin hareketleri hastaa aptırır. Ugulama modunu seçtiğinde ise hangi tip egzersizin aptırılacağını, egzersiz süresini, hareket tekrar saısını da kullanıcı ara üzei olu ile belirler. Zeki Kontrolör: Sistemin önetimi zeki kontrolör tarafından gerçekleştirilir. (Sistem iki arı safhada çalışmaktadır. Bu safhalar öğrenme ve ugulama (terapi) safhalarıdır.) Öğrenme modunda rehabilite edilecek uzuva ugulanan kuvvet, pozison ve süre bilgileri, eğer rehabilite esnasında hastadan gelen tepkiler varsa bu tepkilere terapistin nasıl anıtlar verdiği algılaıcılar olu ile zeki kontrolöre aktarılır ve gerekli veri tabanı oluşturulur. Bölelikle zeki kontrolör rehabilite edilecek uzuva ugulaacağı kuvvetlere, pozisona ve süree karar verebilecektir. Ugulama modunda robot koluna rehabilite edilecek uzuv bağlanır, uzuvdan herhangi bir tepki geldiğinde bu tepki geri besleme olula zeki kontrolöre aktarılır, rehabilite sürecinde zeki kontrolör terapistin aptığı gibi değişikliğe gidebilir. Robot Kolu: Üç serbestlik dereceli ve alt uzuvların rehabilitasonuna öneliktir. Kalça için adduksion, abduksion, fleksion ve ekstansion hareketlerini; diz için fleksion ve ekstansion hareketlerini gerçekleştirebilmektedir. Sağ ve sol bacak için BİLGİSAYAR Şekil 2. Tasarlanan Rehabilitason Robotu Tasarlanan rehabilitason robotu üretilerek kontrole hazır hale getirilmiştir. Üretilen mekanizma şekil 3 te görülmektedir. Şekil 3. Üretilen Rehabilitason Robotu 3. SİSTEM DONANIMI Sistem donanımının blok diagramı şekil 4 te verilmiştir. ACİL DURDURMA HASTA Terapist KULLANICI ARAYÜZEYİ ve ZEKİ KONTROLÖR Dijital Kuvvet ve Konum Bilgisi Dijital Tork Bilgisi Veri Toplama Kartı Analog Tork Bilgisi SERVO MOTOR SÜRÜCÜ Resolver MOTOR Enkoder Emülasonu ROBOT KOLU Analog Tork Bilgisi RS232 KUVVET KONTROLÖRÜ KUVVET/TORK SENSÖRÜ Dijital I/O Şekil 4. Sistemin Donanım Yapısı Terapist bir kullanıcı ara üzeinden öğrenme vea ugulama moduna ilişkin bilgileri girer. Bu bilgiler ışığında kontrolör robot kolunu tahrik edecek motorun sürücülerine gerekli kuvvet bilgisini gönderir. Motorlarda tork kontrolü gerçekleştirileceğinden dijital bilgiler veri toplama kartları ile analog bilgilere dönüştürülür. Konum kontrolü, sürücüden gelen enkoder emulasonunun enkoder kartları olu ile zeki kontrolöre aktarılması ile gerçekleştirilir. Kuvvet geri besleme bilgisi kuvvet algılaıcı ile alınacaktır. 248

6 4. MEKANİZMA Tasarlanan mekanizma paralelogram prensibine göre çalışan üç serbestlik dereceli bir robot koludur. Robot kolunun üç motoru da tabana erleştirilerek motor ağırlıklarının robot dinamiğine etkileri azaltılmıştır. Bu nedenle dinamik eşitlikler basitleşmiştir. Arıca seri sürülen tipteki robot kollarına göre link1 ile link2 arasındaki hareket bağımlılığı paralel apıda daha azdır. Bölece motorların diğer motorlar üzerine olabilecek etkileri ok edilmiştir. Mekanizma ile ilgili detalar şekil 4 te gösterilmiştir. L g1 L 1 MOTOR 2-SM 2 ( θ 2 ) MOTOR 1-SM 1 ( θ 1 ) KALÇA EKLEMİ Tablo 1. Robot Kolunun Link Parametreleri d θ i i 1 α a i 1 i θ 0 2 π /2 0 0 θ L 1 0 θ L Robot kolunun transformason matrisi ise şu şekilde oluşturulur: cc sc s c ( ccl+ cl ssl ) cs ss c s ( ccl+ cl ssl B ) T = 3 s c ( scl + sl + csl ) c = cc ss (1) s = cs + sc L g2 DİZ EKLEMİ L 2 MOTOR TABAN-SM 0 ( θ ) KUVVET 0 SENSÖRLERİ Şekil 5. Tasarlanan Mekanizma Robot kolunun özellikleri şunlardır: Üç serbestlik dereceli Pantograf apı Uzuv boutuna göre aarlanabilir Her iki bacak için terapi gerçekleştirilebilir Alt eklem hareketlerini gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir. Yani diz için fleksionekstansion, kalça için abduksionadduksion ve fleksion-ekstansion apabilir. θ 1 θ t.. Link 1 θ 2. Link Link 2.. PARALELOGRAM YAPI z 0, 1 0 x 0,1 θ 2 x 2 z θ z Link 2 θ 0 EŞDEĞER YAPI Şekil 6. Robot Kolunun link ve eksenleri Mekanizmanın link ve eksenleri şekil 6 da verilmiştir. Parelelogram apı antropomorfik bir apı gibi düşünülebilir. Robot kolunun link parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. 5. ROBOT KONTROL SİSTEMİ Robot kolunun arzu edilen hareketleri gerçekleştirmesini ve hastadan gelecek tepkilere duarlı olmasını sağlaacak bir kontrol öntemi seçmek gerekmektedir. Bunun için en ugun öntem Hogan tarafından geliştirilen ve fizoterapi için en ugun kontrol öntemi olan empedans kontrol (Hogan 1985) öntemidir. Mekanik empedansın aarlanması olu ile kuvvet ve konum kontrolünün gerçekleştirilmesi esasına daanır. Arzulanan kuvvet ve konum kütle, esneklik ve sönüm karakteristikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu kontrol öntemi ile çeşitli prototip fizoterapi robotları geliştirilmiştir (Krebs, 1998; Noritsugu ve Yamanaka, 1996; Richardson, et. al, 2000). 5.1 Empedans Kontrol: Mekanik empedansın aarlanması olu ile kuvvet ve konum kontrolünün gerçekleştirilmesi esasına daanır. Bu mekanik empedans, robot kolunun çevresi ile olan teması sonucu ortaa çıkan harici kuvvetler ile robot uç noktası arasındaki ilişkii belirler. Mekanik empedans, ugulanan harici kuvvete karşı mekanizmanın esnekliğinin davranışıdır. Pasif ve aktif empedans olmak üzere iki arı öntemi mevcuttur. Pasif empedans önteminde, istenen mekanik empedans sadece mekanik elemanlar (alar ve sönümleiciler) tarafından oluşturulur. Aktif Empedans önteminde (şekil 7) ise arzu edilen robot uç noktası mekanik empedansı, robot uç noktasının konum, hız, temas kuvveti gibi parametrelerinin geri besleme apılması ve bölece eklem aktüatörlerinin kontrol edilmesi ile oluşturulur. 249 Geribesleme Kontrol Kuralı Geribeslemeli kontrol sistemi Oluşan mekanik empedanslar Şekil 7. Aktif Empedans Yöntemi (Yoshikawa, 1990)

7 Bu öntemde temas kuvveti arzu edilen empedans parametreleri cinsinden şu şekilde ifade edilir: M d & + Dd & e + Kd e = F (2) Burada, : robot kolunun konum vektörü d : arzu edilen konum vektörü e : ile d arasındaki fark F: Robot uç noktasına etkien harici kuvvet M d R : arzu edilen atalet matrisi D d R : arzu edilen sönüm katsaı matrisi R : arzu edilen esneklik katsaı matrisi K d Çevresi ile temas halinde olan robot kolunun eklem uzaında tanımlanan dinamik denklemi şu şekilde ifade edilir: ( ) T M ( qq )&& + h( qq, &) = τ + J N q F (3) Burada, M(q) R : atalet matrisi h ( q, q& N ) R : Coriolis+merkezkaç kuvvet vd. etkiler q R T : eklem açıları matrisi, θ 0 θ1 θ2 J (q) R : Jakobien vektörü R : eklem tork matrisi τ q = Asıl önemli olan robot kolunun çevresi ile olan ilişkisi olduğundan eklem uzaında tarif edilmiş olan denklem 3 ü elem uzaında tanımlamak gerekir: ( ) T M ( q )&& + h( qq, &) = J qτ + F (4) 3 3 M (q) R : atalet matrisi h ( q, q& ) R : Coriolis, merkezkaç kuvvet vd. etkiler 3 3 J (q) R : Jakobien vektörü = f ( q) (5) & = J ( q) q& (6) && = Jq & & + Jq&& (7) Elem uzaındaki atalet matrisi M (q) ve lineer h q, q& vektörünü olmaan terimlerden oluşan ( ) eklem uzaındaki M(q) ve h( q, q& ) cinsinden ifade etmek mümkündür. T 1 M ( q ) = J M ( q) J ( q) (8) h q, q& = J T h q, q& M q J& q q& (9) ( ) ( ) ( ) ( ) N 4, 8 ve 9 nolu denklemleri kullanarak arzu edilen empedans parametreleri M d, D d ve K d i elde edebilmek için gerekli mafsal torkları şu şekilde azılabilir: 1 τ = h q, q& M q J q J& q q& N ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 ( ) ( ) d ( d e d e) 1 1 T ( ) ( ) ( ) M q J q M D & + K (10) + M q J q Md J q F Geliştirilen robot kolunun Jakobien matrisi şu şekilde ifade edilir: p J ( q) = T q p R : Konum vektörü, p T = px p p z c12l2 + c1 L1 c0 ( s12 L2 + L1 ) c0 ( c12l2 ) J = c12l2 + c1 L1 so ( s12l2 + L1 ) s0c12 L (11) 2 0 c12l2 + L1 L2c 12 Empedans kontrolün blok diagramı şekil 8 de verilmiştir. K d & 1 MJ J d X s D d X MJ M - - τ X ROBOT d h N (q,q) 1 MJ M J 1 T d F q& q İleri Kinematik Şekil 8. Empedans Kontrol Blok Diagramı 6. SONUÇLAR Bu çalışmada diz ve kalça rehabilitasonuna önelik olarak tasarlanan, öğrenme özelliği olan üç serbestlik dereceli robot kolu tanıtılmıştır. Tasarlanan robot kolu, uzuv boutuna göre aarlanabilmekte, sağ ve sol bacak için kullanılabilmektedir. Mekanizma apısı itibari ile tahrik elemanı olan motorların hepsi tabana erleştirilerek motor ağırlıklarının dinamiklere etkisi ok edilmiştir. Fizoterapi için en ugun kontrol öntemi olan empedans kontrol öntemi seçilmiştir. TEŞEKKÜR Bu çalışma TÜBİTAK MİSAG-272 no lu proje kapsamında desteklenmektedir. 250

8 REFERANSLAR Hogan N. (1985), Impedance Control: An approach to manipulation. Part I, II, III, Journal of Dnamic sstems, Measurements and Control, Vol.107/1. Homma K., Fukuda O., Nagata Y. (2002), Stud of a Wire-Driven Leg Rehabilitation Sstem. Proceeding of Sixth Int. Conf. On Int. Robots and Sstems: Experimental Investigation in The Rabbit. The Journal of Bone and Joint Surger 62-A: Talor A.J. (1999), Proc Int. Conf. On Rehabilitation Robotics: Yoshikawa T. (1990). Foundations of Robotics-Analsis and Control.The MIT Pres. Homma K, Fukuda O., Mariko U., Sugawara J., Nagata Y. (2003), A Wire Driven leg Rehabilitation Sstem: Development of a 4-DOF Experimental Sstem. Proceeding of the 2003 IEEE/ASME Int. Conf on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2003), Homma K, Fukuda O., Mariko U., Nagata Y. (2004), Stud of A Wire Driven Leg Rehabilitation Sstem: Human Subject Experiments using a 4-DOF Experimental Sstem. Proceeding of 2004 IEEE/RSJ Int. Conf on Intelligent Robots and Sstems Sendal- Japan, Krebs H.I., Hogan N., Aisen M.L., Volpe B.T. (1998), Robot Aided Neurorehabilitation. IEEE Trans. On Rehabilitation Engineering Vol:6, No:1, Krebs H.I., Hogan N., Hening W., Adamovich S., Poizner H. (1999). Proc Int. Conf. On Rehabilitation Robotics: 27- Lum P.S., Reinkensmeer D.J., Lehman S.L. (1993). IEEE Trans. Rehab. Eng. 1: Lum P.S., Burgar C.G., Van der Loos H.F.M. (1997), Proc Int. Conf. On Rehabilitation Robotics: Lum P.S., Burgar C.G., Van der Loos H.F.M. (1999), Proc Int. Conf. On rehabilitation Robotics: Matsuoka Y., Miller L.C. (1999), Proc. Int. Conf on Rehabilitation Robotics: Noritsugu T., Yamanaka T.(1996), Application of Rubber Artificial Muscle Manipulator as a Rehabilitation Robot. Proc 5 th IEEE Int Workshop Robot and Human Communucation: Richardson R., Brown M., Plummer A.R. (2000), Pneumatic Impedance Control for Phsiotherap. Proceedings of the EUREL Int. Conf. Robotics, Vol. 2. Sakaki T., Okada S., Okajima Y., Tanaka N., Kimura A., Uchida S., Taki M., Tomita Y., Horiuchi T. (1999), TEM:Therapeutic Exercise Machine for Hip and Knee Joints of Spastic Patients. Proceeding of Sixth Int. Conf. On rehabilitation Robotics: Salter R., Simmonds B. W. (1980), The Biologicial Effect of Continuous Passive Motion on the Healing of Full Thickness Defects in Articular Cartilage: An 251

UZMAN SİSTEMLER. Dr. ERHAN AKDOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka

UZMAN SİSTEMLER. Dr. ERHAN AKDOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka UZMAN SİSTEMLER Dr. ERHAN AKDOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1 UZMAN SİSTEMLER Yapay zeka tekniklerinden birisi olan uzman sistemler, tecrübeye ve bilgiye dayalı problemlerin

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

İki Eksenli Bir Helikopter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı

İki Eksenli Bir Helikopter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı İki Eksenli Bir Helikoter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı Yusuf Buğda, Mehmet Önder Efe, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara {bugda, onderefe}@etu.edu.tr

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ 900 Eksik Tahrikli Robot Manipülatörün Durum Geri Beslemeli Kontrolü Mehmet ARICI, Yrd.Doç.Dr. Tolgay KARA Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNSAN YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLEYİCİ DIŞ İSKELET TASARIMI VE KONTROLÜ ÜMİT ÖNEN DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Haziran-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

REHABİLİTASYON MÜHENDİSLİĞİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER

REHABİLİTASYON MÜHENDİSLİĞİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER REHABİLİTASYON MÜHENDİSLİĞİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER Yrd. Dr. Erhan AKDOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Yrd. Dr. Erkan KAPLANOĞLU, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Bülent YILMAZ, Abdullah Gül Üniversitesi

Detaylı

5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014

5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 5. ULUSAL MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (MeMÖK2014) 24 Mayıs 2014 Editörler: Zühal Erden Aylin Konez Eroğlu Destekleyen Kuruluşlar: MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATILIM ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0168 ENGINEERING SCIENCES İsmail Temiz Received: October 010 Sezai Taşkın Accepted: January 011 Yalçın

Detaylı

Alt Ekstremite Rehabilitasyon Robotları

Alt Ekstremite Rehabilitasyon Robotları DERLEME Alt Ekstremite Rehabilitasyon Robotları Serap İNAL, a Erhan AKDOĞAN b a Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, b Mekatronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı

GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU

GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU s. 61-68, 28 Üere Tasarlanmış Matris Çarpım Motoru GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU İbrahim ŞAHİN 1 ve İsmail KOYUNCU 2 1 D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 SERBESTLİK DERECELİ İKİ AYAKLI BİR ROBOTUN DİNAMİK YÜRÜME HAREKETİNİN KONTROLÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 SERBESTLİK DERECELİ İKİ AYAKLI BİR ROBOTUN DİNAMİK YÜRÜME HAREKETİNİN KONTROLÜ İSANBUL EKNİK ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ 14 SERBESLİK DERECELİ İKİ AYAKLI BİR ROBOUN DİNAMİK YÜRÜME HAREKEİNİN KONROLÜ YÜKSEK LİSANS EZİ Müh. K. Oytun YAPICI Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ Elif ERZAN TOPÇU İbrahim YÜKSEL Özet: Bu çalışmada pnömatik denetim sistemlerinde kullanılan farklı yapılardaki standart

Detaylı

2.4 Robotik: Robotiğin Temeli ve Robotların Geleceği

2.4 Robotik: Robotiğin Temeli ve Robotların Geleceği Kyriakopoulos, Kostas J., and Savvas G. Loizou. 26. Section 2.4 Robotics: Fundamentals and Prospects, pp. 93-17, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ 437 Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC İle Denetimi Mehmet Fatih IŞIK 1, Halil AYKUL 2, Erhan ÇETİN 2* 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hitit

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASİ \ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ODTÜ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜBİTAK ÖNSÖZ TBMMO Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik-Elektronik-Bilgisayar

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya İNSANSIZ ARAÇLAR

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya İNSANSIZ ARAÇLAR İNSANSIZ ARAÇLAR 547 Quadrocopterin Matematiksel Modeli ve Kontrolü Erman SELĐM 1, Erol UYAR 2, Musa ALCI 3 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi, Đzmir erman.selim@gmail.com.tr 2

Detaylı

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 2009 2010 Bahar Yarıyılı Bitirme Projeleri Özleri

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 2009 2010 Bahar Yarıyılı Bitirme Projeleri Özleri İÇİNDEKİLER A-Makina Teorisi ve Dinamiği A1-Mecanum Tekerlekli Çok Yönlü Mobil Robot Projesi Alican YILMAZ (Prof.Dr. Erol UYAR) 7 A2- Scara Robot Manipülatör Tasarımı Ve Kontrolu Egemen TURAN (Prof.Dr.

Detaylı