BİPOLAR BOZUKLUKTA AİLE ODAKLI TERAPİ: TÜRKİYE DENEYİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİPOLAR BOZUKLUKTA AİLE ODAKLI TERAPİ: TÜRKİYE DENEYİMİ"

Transkript

1 BİPOLAR BOZUKLUKTA AİLE ODAKLI TERAPİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Prof. Dr. AYŞEGÜL ÖZERDEM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ & SİNİRBİLİMLER AD BEYİN DİNAMİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 19. ANADOLU PSİKİYATRİ GÜNLERİ ESKİŞEHİR-2010

2 Açıklama Araştırmacı: AstraZeneca, Eli- Lilly Danışman: AstraZeneca, Janssen-Cilag, Eli- Lilly BMS, EGIS, GSK, Shering Plaugh, TEVA Konuşmacı: Astra Zeneca, BMS, Janssen-Cilag, EGIS, Eli- Lilly, Sanofi-Aventis, GSK

3 Family Focused Treatment for Patients with Bipolar Disorder in Turkey: A Case Series AYSEGUL OZERDEM,M.D.,PH.D. MERAL OGUZ DAVID MIKLOWITZ,PH.D. CAN CIMILLI

4 BİPOLAR BOZUKLUKTA GİDİŞ-SAĞALTIM İLİŞKİSİ Bipolar bozukluğun akut ve sürdürüm tedavisinde ilk seçenek farmakoterapidir 1,2 Hastaların çoğunda uygun doz ve süre ilaç tedavisine rağmen hastalık yineler, ya da eşik altı belirtiler sürer 3,4,5,6,7,8 İşlevsellikte ciddi bozulma görülür; 1. McElroy & Keck, 2000; 2. Thase & Sachs, Coryell ve ark., 1993; 4. Gitlin ve ark. 1995; 5. Goldberg ve ark. 1995; 6. Hammen ve ark., 2000; 7. Perlis ve ark., 2006; 8. Suppes ve ark., 2000.

5 BİPOLAR BOZUKLUK VE AİLE Aile içi ilşkilerde sorun ve evlilik sorunları büyük ölçüde hastalığa eşlik eder 3,9. Aileyi temel alan terapi yaklaşımları farmakoterapiye ek olarak kullanıldıklarında hastayı dengede tutma, yineleme hızını azaltma işlevsellikte artış sağlama açısından yararlı olmaktadırlar 10,11, Coryell ve ark., 1993; 9. Simoneau ve ark., 1998; 10. Miklowitz, ve ark., 2003; 11. Miklowitz ve ark., 2007a; b.

6 BİPOLAR BOZUKLUK VE AİLE Akut hastalık döneminde aile bireylerince sergilenen yüksek düzey duygu dışa vurumunun 9-12 aylık izleyen süre içinde daha fazla hastalanma ya da daha şiddetli belirtiler gelişmesiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir 13,14,15,16. Bipolar hastaların aile içi sorunları hastalık dönemlerinin bir sonucu olabileceği gibi, ilerideki episodlara yol açabiliyor olma açısından prognostik bir önem de taşır 17, Miklowitz ve ark., 1988; 14. O Connell ve ark.,1991; 15. Priebe ve ark., 1989; 16. Yan, ve ark., 2004; 17. Miklowitz, 2004; 18. Moltz, 1993

7 OLUMLU PORGNOZLA İLİŞKİLENDİRİLEN ETKENLER Aile desteğinin varlığı, Yüksek eğitim düzeyi Süregen klinik hizmet alabilme 10,19. Psikososyal girişimleri ilaç tedavisi ile kombine etme 20, 21, 22, 23, 11, Miklowitz ve ark., 2003; 19. Özerdem ve ark., 2001; 20. Bauer, 2002; 21. Craighead & Miklowitz,2000; 22. Huxley ve ark., 2000;23.Miklowitz & Craighead, 2001;11.Miklowitz ve ark., 2007a, b.

8 AİLE GİRİŞİMLERİ VE KÜLTÜR Psikososyal girişimlerin kültürlere göre uyumlandırılmasıyla ilgili araştırma gerekli 26. Kültürel farklılıklar özellikle aile yönelimli tedavie modellerinde önem kazanıyor. Aile terapilerinde odak bireyden, aile bireyleriyle olan etkileşim biçimlerine doğru genişler. Bu da en çok kültürel değişkenlerden etkilenir. 26. Bernal, 2006;

9 AİLE GİRİŞİMLERİ VE KÜLTÜR Doğulu toplumlarda: aile üyelerinin birbirlerine bağımlı bireyin hastalıkla ilgili sorunlarını çözmede geniş bir ortam var; sorunların aile içinde kalabiliyor 27. Kırsal/ tarım toplumları grup-yönelimlidir, geniş ailelerde yaşarlar, ekonomik işlevler özelleşmemiştir, aile içindeki sosyal statü bireysel başarılarla değil, yaşla doğrudan ilişkilidir Toukmanian & Brouwers,1998; 28. Leff, 1981

10 TÜRKİYE DE İZMİR DE AİLE Türkiye de özellikle İzmir de aileler hem Batılı, hem de geleneksel özellikleri taşıyor: Tarımsaldan endüstriyel olmaya geçiş Anadolu nun doğu-batı arasında uzanıyor olması İzmir in tarihi ve coğrafi özellikleri kişi / yıl kırsaldan İzmir e göç ediyor

11 TÜRKİYE DE AİLE-HASTA İLİŞKİSİ Türkiye de aile içinde akıl hastası olması hüzün verici bir durumdur. Kırsal/kentsel kesimlerde geleneksel yardım arayışı var ama Psikiyatristten yardım alma giderek yaygınlaşıyor/yaygınlaştı. Aile üyeleri: hastanın tıbbi tedavisinde ve bakımında aktif rol alırlar. hastanın ilaçlarını almasında, kontrollere gelmesinde önayak olurlar; hastalarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda hekime danışırlar; Bekar (evli) hastalar ailelerinin yanında yaşarlar. Aileler hastaya ekonomik destek sağlar;

12 AİLE ODAKLI TERAPİ (AOT) Bipolar bozuklukta etkililiği iyi çalışılmış bir psikososyal girişimidir ay süreli, 21 oturumdan oluşan bir psikoeğitim progamıdır; İlaç tedavisinin yanısıra uygulanır; Hasta ve bir ya da daha fazla yakını terapiye birlikte alınır (ebeveyn, eş, kardeş ya da bakım veren başka akraba varsa o kişi/ler); Hasta bir hastalık döneminden iyileşmeye başlayınca uygulanmaya başlanır. Üç modül içerir: Psikoeğitim, İletişim becerilerini arttırma eğitimi, Problem çözme becerilerini arttırma eğitimi. 24. Miklowitz & Goldstein, 1997.

13 SÜRDÜRME TEDAVİSİNDE AOT Diğer iki randomize kontrollü çalışmada: -akut depresif episoddan çıkışı hızlandırmada -yeniden hastalanmayı (rekürens)önlemede AOT > kısa/yoğun psikoeğitim 11,12, Miklowitz ve ark., 2007a, b; 25. Rea ve ark., 2003

14 ÇALIŞMANIN AMACI AOT nin Türkiye de uygulanabilirliğini araştırmak, yapılandırılmış terapide yapılması gereken bir değişiklik olup olmadığını anlamak.

15 DESEN Olgu dizisi Kullanmakta oldukları ilaç tedavisine ek olarak AOT ye katılan ilk 10 olgu. DSM IV bipolar I (s:8) or bipolar II (s:2) bozukluk; 5 kadın,5 erkek; Ortalama yaş SS: ; 9 bekar, 1 evli; AOT ye katılmak için gönüllü; 1 hasta eşiyle, diğerleri en az bir ebeveynle katıldı Üç olguda kardeşler de eşlik etti.

16 DESEN Hastaların tümü ya psikoterapi arayışı içindeydi / psikiyatristi tarafından bu amaçla yönlendirilmişlerdi. PT için gerekçeler: - aile içi ilişki sorunları (s:3), - hastalığa yönelik içgörü yoksunluğu, tedaviye uyumsuzluk (s:4), - her iki sorun birarada (s:1), - yaşam olaylarıyla baş etme güçlüğü (s:1), - evlilik sorunları (s:1).

17 DESEN Hastaların AOT ye alınma zamanları: 4 hasta depresif episod sonrası iyileşirken (Ortalama iyileşme süresi SS: hafta), 5 hasta hipomanik/manik episode sonrası iyileşirken (Ortalama iyileşme süresi SS: hafta), 1 hasta 2 yıl süreli ötimi sonrası.

18 DESEN 9 aylık AOT ve sonraki izleme süresince hastalar aylık/iki aylık kontrollerine geldiler. İlaç tedavileri ve klinik değerlendirmeleri izleyen hekimleri tarafındna gerçekleştirildi. Bu hekim hastanın AOT aldığını biliyordu fakat süreçte hiçbir rol almıyordu. Klinik kontrollerde belirtiler tarandı, İGD 29 ve GKİ 30 ölçekleri uygulandı. Üç dönemde veri toplandı: AOT başlanırken AOT sonunda (9 ay sonunda) Belli bir izleme süresi sonunda (ort hafta) 29. Endicott ve ark., 1976; 30. Guy & Bonato, 1970

19 AOT UYGULAMASI Terapist önce Miklowitz & Goldstein (1997) tedavi kılavuzunu çalıştı. Ardından Dr. Miklowitz tarafından verilen 3 günlük bir kursu tamamladı. Tedavi uygulama kılavuzu Türkçeye çevrildi. Terapi oturumları yazılı özete dönüştürülerek e posta aracılığıyla süpervizyon için Dr. Miklowitz e gönderildi.

20 AOT UYGULAMASI AOT nin üç modülü de her hastada uygulandı: Psikoeğitim (7 oturum) İletişim becerilerini arttırma (7 10 oturum) Problem çözme becerilerini arttırma (5 oturum)

21 AOT UYGULAMASI-PSİKOEĞİTİM (7 oturum) Hasta ve aile bireyleri (1) Yeni mani ya da depresyon episodlarının erken belirtilerini tanmlayıp bunlarıı öğrendiler ve tırmanışı önleme stratejileri geliştirip provalarını yaptılar; (2) Yeniden hastalanmada stres ve yatkınlığın karşılıklı nasıl etkileştiğini öğrendiler; (3) Düzenli ilaç kullanımı ve yaşam biçimini düzenleme stratejilerinin (örn. uyku saatlerinin düzenlenmesi) stabiliteyi sürdürmedeki önemli rolü hakkında bilgi edindiler.

22 AOT UYGULAMASI- İLETİŞİM BECERİLERİ (7 10 oturum) Hasta ve aile bireyleri Etkili konuşma ve dinleme yetilerini geliştirme çalışmaları yaptılar: Yapıcı olumlu ve olumsuz geribildirim verme stratejileri sözel çatışmaların önlenmesi

23 AOT UYGULAMASI- PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ (5 oturum) Aileler uzlaşamadıkları alanları belirleyip olası çözümler listesi hazırladılar; Her bir çözüm önerisinin olumlu ve olumsuz yanlarını tartıştılar; Bunlardan en iyisi olarak karar verdikleri birini (ya da birden fazlasını birarada) seçtiler; Bir uygulama planı geliştirdiler.

24 HASTALIK GİDİŞİYLE İLGİLİ VERİLER Geçmişteki manik ve depresif episodlar hasta kayıtlarından ve alınan öykü ile belirlendi. Episod sıklığı AOT başlanmadan önceki ve sonraki dönemler için hesaplandı. (AOT öncesi = 9 aylık AOT süresi + izlem süresi :ort yıl).

25 VERİ ANALİZİ AOT öncesi, sonrası KGİ ve İGD verileri değerlendiriirken eksik veriler için LOCF tekniği kullanıldı. AOT sonrası ve izleme sonrası episod sıklığı ve KGİ ile İGD puanlarındaki değişimi değerlendirmek için Reziduel değişim puanları 30, 31 hesaplandı. Başlangıç ve tedavi sonrası KGİ ve İGD puanları arasındaki ilişki nonparametrik korelasyon testleri ile değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası KGİ, İGD puanları ve episod sıklığındaki değişikliklerde etki büyüklüğü için Cohen in d puanı 32 hesaplandı. 30. Williams ve ark., 1984; 31. Rich & Williams, 1990; 32. Cohen, 1977

26 SONUÇLAR 9 hasta 9 -ay, 21-oturum tedaviyi tamladı; 1 hasta 4. oturumdan sonra ayrıldı. AOT tamamlandıktan sonraki izleme süresi: hafta (30 92 hafta; s:9). Biri hariç tüm hastalar kombinasyon tedavisi (DD + YKAP + / AD) alıyordu. Kullanılan ilaç sayısı (ort.) : (1 4). Hastalık başlangıç yaşı (ort.) Geçirilmiş episod sayısı ort.: (1 25). Eğitim süresi (ort.): yıl. Erkek ve kadın aile bireyleri oturumlara eşit ölçüde katıldılar.

27 SÜREÇ- psikoeğitim Aileler aktif katılım gösterdiler (1-5 aile bireyi / oturum) Aile bireyleri hastadaki irritabilite ve depresif içe çekilmeye negatif tepki veriyorlar, bunu hastalıktan çok kişilik /mizaç özellikleriyle ilişkilendiriyorlardı. (e.g., tembellik or sorumsuzluk). Modülün sonunda aileler belirtileri kişilik özelliklerinden ayırt edebilir duruma gelmişlerdi. Birçok aile belirtilerin tırmanmasını önleyici beceriler geliştirdiler. (ilaç dozlarına acil değişiklikler için psikiyatristi aramak vb) Katılımcılar bu modülden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

28 SÜREÇ- iletişim becerileri Ebeveyn ya da eşin eleştirel ve damgalayıcı tutumunu değiştirmede çok etkili oldu. Kurallara bağlı görev uygulaması: değişiklik yapmak için olumlu bir ricada bulun ya da belli davanışlar için olumsuz duygularını ifade et Başlangıçta katılımcılar olumlu duyguları dile getirmekte özel bir güçlük yaşadılar. seçici utangaçlık

29 SÜREÇ- iletişim becerileri Oturumlarda olumlu duyguların dile getirilmesi aile üyelerinin yakınlaşmasını ve ailede gerilimin azalmasını sağladı. Bazı aileler bu uygulamaları günlük yaşamlarında da uygulamaya başlamışlardı bile. İlk birkaç oturumda çoğu aile iletişim stratejileri için rol oynama tekniğini kullanmada sıkıntı yaşadı, ama 1-2 oturum sonrasında çoğu rahatlıkla uygulayabildi.

30 SÜREÇ- sorun çözme becerileri Yazılı form: Aileler özgül problemleri, çözüm önerilerini ve uygulama planlarını listelerler. Aileler haftalık sorun tartışma ve çözüm üretme toplantılarını evde yapmalarına rağmen, çoğu bu formları doldurmaya direnç gösterdi. Çok ender olarak yazılı ev ödevleri tamamlanımış olarak geri döndü. Oturumlar sırasında da aile bireyleri kayıt tutma konusunda gönüllü olmadılar. Yazılı ödev ve görevleri daha fazla sözel egzersiz ve ev ödevi ile yer değiiştirmek zorunda kaldı.

31 SONUÇLAR Batılı toplumlardan farklı özellikler gösterse de Türk toplumunda AOT ye yanıt bu toplumlardaki ailelerinkine benzerlikler gösterdi. Psikoeğitim katılımcıların en fazla yararlandıkları ve hoşnut kaldıkları modüldü. Yapılandırılmış iletişim becerileri ve sorun çozme modülleri genelde iyi kabul gördü. Olumlu duyguların dillendirilmesinde geleneksel yapı nedeniyle güçlük olan ailelerde bile iletişim becerilerinin terapi sonrası geliştiği gözlendi.

32 SONUÇLAR Sorunu tanımlama, beyin fırtınası yaparak çözüm bulma ve bu çözümü uygulama becerilerinin gelişmesi ailelerin birarada çalışabilme geleneğinin oluşmasına yardımcı oldu. Katılımcılar terapistin kullandığı dili anlamada hiçbir güçlük yaşamadılar (orijnal kılavuzun dilinin sadeliği ve doğrudanlığı). Yazılı ev ödevlerinin sözelleriyle yer değiştirmesi uygulamayı kolaylaştırdı. Bizimkine benzer özellikteki toplumlarda benzer uygulama terapi yönteminin kullanılabilirliğini arttıracaktır.

33 SONUÇLAR Kontrollü etkililik çalışmaları AOT ya da başka kılavuz temelli psikososyal tedavilerin batılı olmayan toplumlarda da farmakoterapiye ek olarak uygulandılarında etkili olup olmadıklarını anlamak için gerekli.

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofrenide Grup Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofreni hastalarında ortaya çıkan sosyal geri çekilme, bilişsel ve sosyal becerilerdeki kayıplar sık alevlenmeler,

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE DİREKT MALİYETİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE DİREKT MALİYETİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr. Medaim YANIK 4. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi : Doç. Dr. M. Emin CEYLAN ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi

Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi Derleme DOI: 10.5455/bcp.20140923115118 Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi Köksal Alptekin 1, Alp Üçok 2, Ahmet Ayer 3, Ahmet Ünal 4, Atila Erol

Detaylı

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Pfizer Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği Ethemefendi Cad Fırın SkCan Apt No: 5/5 Erenköy/İstanbul Tel/Faks:0

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı BİR AİLE EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ ANNELERİN EVLİLİK DOYUMU, EVLİLİKTE

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE PANEL ÖZETLERİ 1 Psikiyatrik Bozukluk Tıbbi Hastalık Birlikteliğinde İlaç Etkileşimleri Tayfun Uzbay 1, Hayriye Elbi 2 1GATA, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Ege Üniversitesi,

Detaylı

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği

Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Pozitif psikoterapi: Gelişimi, temel ilke ve yöntemleri ve Türk kültürüne uygulanabilirliği Positive Psychotherapy: Its development, basic principles and methods, and applicability to Turkish culture Tuğba

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ABLA VE AĞABEYLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim

Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim Gazi ALATAŞ *, Erhan KURT **, Esra TÜZÜN ALATAŞ ***, Vedat BİLGİÇ ****, Hasan TURAN KARATEPE **** ÖZET Duygudurum bozuklukları, yüksek relaps ve hastanede yatış oranına

Detaylı

Bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmek Yardımcı rehber

Bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmek Yardımcı rehber Bipolar bozuklukla yaşamayı öğrenmek Yardımcı rehber İçindekiler Giriş 4 1. Bölüm Bipolar bozuklukla yaşamak 7 2. Bölüm Bipolar bozukluk hastası mıyım? 11 3. Bölüm Tanı arayışı 18 4. Bölüm Tanıyla baş

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı