DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Elif ÇINAR Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN İZMİR-2013

2 ÖNSÖZ '' Döner Aletlerin Kanal Tedavisinde Kullanımı '' başlıklı tez çalışmamda desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. M.Kemal Çalışkan'a, Dt. Gözde Kandemir Demirci' ye ve her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, İzmir-2013 Stj. Diş Hekimi Elif ÇINAR

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER KÖK KANAL PREPARASYONUNDA KULLANILAN ALETLER Geleneksel Paslanmaz Çelik El Aletleri Flexible Paslanmaz Çelik El Aletleri Nikel Titanyum Alaşımından Yapılan El Aletleri Motorla Kullanılan Paslanmaz Çelik El Aletleri Sonik ve Ultrasonik Sistemler Nikel Titanyum Döner Aletler Nİ-Tİ EĞELER Tarihçesi Özellikleri Üretimi Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Korozyon Sterilizasyon Kesme Etkinliği Burulma, Bükülme ve Dönme Yorgunluğu Özellikleri Yıpranmaya ve Aşınmaya Karşı Direnç Klinik Performansları Şekillendirme Zamanı Eğri Kök Kanallarının Şekillendirilmesi...20

4 Apikalden Debris Çıkışı Kök Kanallarının Temizliği ve Bakterilerin Eliminasyonu Biyouyumluluğu NİKEL-TİTANYUM ESASLI DÖNER ALETLER Döner Sistemlerin Kullanımında Yapılması Gerekenler Günümüzde Kullanılan Döner Sistemler LightSpeed Uygulama Yöntemi ProFile Uygulama Yöntemi Sistem GT Uygulama Yöntemi HERO Uygulama Yöntemi Hero Shaper Uygulama Yöntemi ProTaper Uygulama Yöntemi K Uygulama Yöntemi Mtwo Uygulama Yöntemi RaCe Quantec FlexMaster...56

5 4. ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ...67

6 1. GİRİŞ Endodontik tedavinin en önemli aşamalarından biri kök kanallarının mekanik preparasyonudur. İdeal olarak hazırlanmış bir kök kanalı, orjinal kanal eğimini değiştirmeden ve apikal forameni koruyarak, krondan apekse doğru açılandırılmış şekilde olmalıdır. Bununla birlikte dar ve eğri kanallarda istenilen kök kanal şeklini elde etmek oldukça zordur. Bu nedenle eğri kök kanallarının paslanmaz çelik aletlerle preparasyonda sıklıkla dirsek, basamak oluşumu, kanalın düzleşmesi, çalışma boyu kaybı, perforasyonlar, apikal tıkanma veya kanalda alet kırılması gibi güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu sorunların bir kısmını gidermek için çeşitli preparasyon teknikleri geliştirilirken, kök kanal aletlerinin yapısında da bazı değişiklikler önerilmiştir. Kök kanal sistemini temizleme ve şekillendirme süresini kısaltmak, hasta ve hekim yorgunluğunu azaltmak için motorla kullanılan sistemler geliştirilmiştir. Son yıllarda, elle kullanım için üretilen yeni nikel- titanyum kanal aletlerinin yanı sıra, kök kanal sisteminin temizleme ve şekillendirme işlemini kolaylaştırmak, kök kanal tedavisinin kalitesini arttırmak amacıyla, redüksiyonlu endodontik angldruvalarla birlikte kullanılan yeni nikel-titanyum döner aletler kullanıma sunulmuştur(1,2,3). Bu tezimin amacı, klasik el aletlerinin kullanıldığı yöntemlere göre gittikçe artan bir oranda daha fazla tercih edilen bu mekanik sistemler hakkında detaylı bilgiyi literatür ışığı altında vermektir.

7

8

9 2. GENEL BİLGİLER 2.1. KÖK KANAL PREPARASYONUNDA KULLANILAN ALETLER GELENEKSEL PASLANMAZ ÇELİK EL ALETLERİ Kök kanal aletleri 1960 ' lara kadar karbon çeliğinden üretilmekteydi. Ancak korozyona uğramaları ve sterilizasyon sonucu fiziksel değişimler göstermeleri nedeniyle daha sonraki yıllarda paslanmaz çelik el aletleri kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda sterilizasyonun, karbon çelik enstrümanlarda torkta ve açısal dönmelerde azalmaya neden olduğu, buna karşın paslanmaz çelik alaşımların mekanik özelliklerini etkilemediği gösterilmiştir(1). Paslanmaz çelik aletler, kanal şekline uyumluluk göstermeleri için önce- den eğimlendirilebilirler; ancak eğe boyu arttıkça esneklikleri kaybolur(2). Özellikle #25 den büyük aletlerde esneklikten bahsetmek mümkün değildir (şekil1). Bu nedenle eğri bir kök kanalının şekillendirilmesi sırasında apikal foramenin veya kanalın orjinal formundan başka bir konuma nakli (transportasyon), apikal zip, dirsek, basamak oluşumu, perforasyonlar, kanalın tıkanmasına bağlı çalışma boyu kaybı ve kanalın düzleşmesi gibi değişimler meydana gelebilmektedir(3). Şekil 1. Bir hemostat ile bükülen 40 numara paslanmaz çelik eğe. 2

10 Prensip olarak,elle kullanım için üretilen paslanmaz çelik kök kanal aletleri tasarımlarına göre üç farklı tipten oluşurlar. Bunlar; reamer, K tipi eğe ve hedström eğesidir(3). Reamer'ın çalışma şekli penetrasyon, rotasyon ve retraksiyon olmak ü- zere üç aşamalıdır. Kanala yerleştirildiğinde direnç hissedilen noktada saat yönünde 90 derece çevrilmesiyle aletin yivleri kanal duvarı dentinini kavrar. Bu hafif dayama-çevirme hareketinin (reaming motion) sonunda dışarı çekilmesiyle kanala yuvarlak ve konik bir form verilir(4). Düz kanallarda yuvarlak ve açılı bir preparasyon oluşturmalarına rağmen, eğri kanalların genişletilmesinde, özellikle oval kesitli kanallarda transportasyona ve düzleşmeye neden olabilmektedirler(3). K-reamer (Boytelrok), adını Kerr firmasından alan ve 1904'te dişhekimi Hall tarafından geliştirilen ilk reamerdır. Başlangıçta üçgen kesitli çelik bir telin kendi etrafında burulmasıyla üretilirken, mekanik dayanıklılığının yeterli olmayıp sıklıkla kırılmaların meydana gelmesi nedeniyle günümüzde paslanmaz Cr-Ni alaşımlı çelikten üretilirler. Çelik çubuk, kesiti üçgen veya kare olacak şekilde giderek kalınlaşan biçimde kesilir ve saat yönünün tersine çevrilir(4). K reamerlar eğelerden daha az sayıda kesici kenara sahiptir ve kesici kenar ile aletin aksı arasındaki açı (a) derecedir (şekil 2)(1). Şekil 2. Kesici kenar ile aletin aksı arasındaki açı (a). 3

11 K- tipi eğeler, kare veya üçgen kesit yüzeyli paslanmaz çelik telin çekilmesiyle elde edilirler. Üçgen kesitli K tipi eğeler kare kesitli olanlara göre daha iyi kesme etkinliği gösterirler ve geliştirilmiş esneklikleriyle kanal kurvatürünü takip edebilirler(5). K tipi eğelerin spiral sayısı reamerların yaklaşık iki katı kadardır(şekil 3). Uzun aksları boyunca yivler arasındaki açı derece arasındadır. Bu nedenle reamerlar gibi esas olarak dönme hareketiyle kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Özellikle eğri kanallarda K-tipi eğe ve reamerların birbiri ardına kullanımı önerilmektedir(1). Şekil 3. K- tipi eğe ile K- reamer arasındaki dizayn farkı. Hedström eğeleri,çelik koniğin burulmasıyla ortaya çıkan spiral ve konik alet ucuyla karakterizedir(4). Konik kesici kenarları teorik olarak dentinle dik açı yapar ve çekme hareketiyle etkili bir şekilde keser.itme hareketi esnasında abrasiv etkisi yoktur. Rotasyon hareketinde ise dentine saplanır, fraktür oluşur. Hedström eğelerin kesici kenarı uzun aksları ile derece açı yapar. Bu nedenle doğrusal eğeleme hareketiyle kullanılırlar(1). Hedström 4

12 eğelerinin bıçakları oldukça keskindir. Bunlar tüm eğeler arasında en keskin ve en flexible olanlarıdır. Çok keskin oldukları için kolaylıkla perforasyon yapılmasına neden olurlar. Önceden bükülerek kanala sokulmalı ve apikal bölgede pasif olarak çok hafif basınç uygulanmalıdır (şekil 4)(6). Şekil 4. Hedström eğeler FLEXİBLE PASLANMAZ ÇELİK EL ALETLERİ Eğri kök kanallarında istenmeyen kök kanal şekillerinden sakınmak için yeni paslanmaz çelik enstrümanlar geliştirilmiştir. Gerek alaşımları gerekse geometrileri değiştirilmiş ve geleneksel paslanmaz çelik enstrümanlara göre eğilme ve burulma altında daha yüksek flexibilite gösteren yeni paslanmaz çelik enstrümanlar elde edilmiştir.bunlar flexible paslanmaz çelik enstrümanlar olarak isimlendirilmişlerdir. Şekil olarak konvansiyonel reamer ve eğelere benzerler( şekil 5)(1). Şekil 5. Flexible Paslanmaz Çelik Eğeler. 5

13 Flexible paslanmaz çelik enstrümanlar; Flexicut, K -Flex File, K-Flexofile Flexoreamer ve Flex-R 'dir(1). Flexicut, 1989 yılında VDW firması tarafından tanıtılmıştır ve K-tipi eğelerin bir modifikasyonudur.diğer paslanmaz çelik alaşımlara göre çok fleksibl bir çelik olan '' space craft steel '' (SCS) den üretilmişlerdir(4). Üçgen kesitli ve çalışma kısmı boyunca adet spirale sahiptir(3). Aşırı eğri ve dar kanallarda kullanımı uygun değildir(4). K- Flex File, K- tipi eğelerin avantajları ile H- tipi eğelerin kesme özellikleri birleştirilerek tasarlanmış hibrit aletlerdir. Piramidal ucu ve eşkenar dörtgen kesiti ile karakterizedir(şekil 6)(4). Bu yeni kesitle aletin esnekliğinde ve kesme etkinliğinde önemli değişiklikler oluşturulmuştur. Eğenin bir tarafında geniş spiraller diğer tarafında dar spiraller olduğu için debrisin çıkartılması kolaylaşmıştır(3). Şekil 6. K-Flex eğesinin kesiti. K- Flexofile, üçgen kesitli paslanmaz çeliğin burulmasıyla elde edilir(1). Çalışan kısmı boyunca 29 adet spirale sahiptir. Dentini kesme ve çıkarma bakımından aynı boyuttaki K- tipi eğeye göre daha etkilidir. Kesici kenarı daha dar açılıdır ve debrisin çıkması için geniş bir boşluk vardır. Ucunun keskin olması eğri kanalların preparasyonunda bir avantajdır(3). 6

14 Flexoreamer, K- Flexofile ile aynı firma tarafından üretilmiştir (Maillefer, Ballaigues, Switzerland). Kesiti üçgen şeklindedir. Çalışan kısmı boyunca 16 spirale sahiptir(3). Rotasyonel reaming harekette kesme etkinliği yüksektir(1). Flex- R,Amerikalı endodontist Roane ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir(4). Flexible Roane tip endodontik eğe olarak isimlendirilir(6). Üçgen kesitli gövdenin makine ile işlenmesi ile oluşur. Balanced-force tekniği ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Bu enstrümanın önemli karakteristik özelliği modifiye kesmeyen uç kısmıdır. Bu da enstrümanın kurvatür boyunca kayarak kanal merkezinde kalmasını sağlar. Makine ile işlenmiş diğer enstrümanlar gibi fraktüre eğilimlidir(1) NİKEL TİTANYUM ALAŞIMINDAN YAPILAN EL ALETLERİ Paslanmaz çelik aletlerin yeterince esnek olmaması ve kırılma problemleri yeni materyallerin araştırılmasına neden olmuştur. Civjan ve arkadaşları Ni-Ti alaşımını endodontik alet yapımı için öneren ilk araştırmacılardır. Ni-Ti den yapılan K- tipi eğelerin eğilme ve bükülme özelliklerini ise ilk kez Walia ve arkadaşları incelemişlerdir. Bu araştırmacılar, elastiklik modülünün düşük olması nedeniyle Ni-Ti eğenin paslanmaz çelik eğeden 2-3 kat daha esnek olduğunu ve yüksek kırılma direnci gösterdiğini bildirmişlerdir(3). Baskı uygulandığında bükülür, baskı kalktığında orjinal biçimlerine geri dönerler (şekil 7)(2). Şekil 7. Ni-Ti eğelerin esnekliği. 7

15 Ni-Ti eğelerin eğri kök kanallarının şekillendirilmesindeki etkinliklerini inceleyen pek çok çalışma yapılmıştır. Ni-Ti el aletleri ile flexible paslanmaz çelik eğeleri karşılaştırıldığında orjinal kanal yolunun korunması bakımından, ISO 30 no ludan daha büyük boyutlarda Ni-Ti eğelerin üstün olduğu bulunmuştur. Ni-Ti aletlerin,flexible paslanmaz çelik eğelere göre daha az kanal transportasyonuna neden oldukları, daha az miktarda dentin çıkardıkları, preparasyon süresini kısalttıkları, daha iyi merkezde kaldıkları ve yuvarlak kanal şekli oluşturdukları bildirilmiştir. Ni-Ti aletlerin orjinal kanal anatomisini korurken, perforasyon ve tehlikeli bölgelerin oluşma riskini azalttıkları da rapor edilmiştir. Buna karşın, Ni-Ti alaşımının kullanılmasıyla esnekliği artan endodontik aletlerin her zaman en iyi şekillendirme yeteneğine sahip oldukları sonucuna da varılamayacağı da belirtilmiştir. Glosson ve arkadaşları birçok avantajına rağmen, Ni-Ti eğelere ön eğim verilememesi ve küçük boyutlardaki eğelerin aşırı esnek olmaları nedeniyle, kanal içindeki bazı engellerin aşılmasının zor olabileceğini, bu yüzden, dar kanalların preparasyonunda paslanmaz çelik eğelerin tercih edilebileceğini bildirmişlerdir(3) MOTORLA KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİK EL ALETLERİ Başlangıçta, geleneksel paslanmaz çelik eğeleri standart angldruvalara uyumlayarak kanalları mekanik olarak temizlemek ve şekillendirmek büyük bir öneri gibi görünmüştür. Bunun, el aletlerinin kullanımına göre daha hızlı ve daha az sıkıcı olacağı düşünülmüştür. Ancak,paslanmaz çeliğin yeterince esnek olmayışı nedeniyle bu teknikler,özellikle eğri kanallarda etkisiz ve tehlikeli bulunmuştur(3). Bu nedenle eğri kanalların şekillendirilmesine olanak tanımak, perforasyon ve basamak riskini en aza indirmek amacıyla dönen 8

16 aletlere uygun yeni nikel-titanyum materyaller geliştirilmiştir(4). Devamlı olarak aynı yönde dönen aletlerin sıkışma ve dentine saplanma riski göz önüne alınmış, devamlı dönüşü çeyrek dönüş haline getiren özel angldruvalar üretilmiştir. Daha sonra bu endodontik angldruvalara, yaptığı çeyrek dönüşe ek olarak vertikal yönde aşağı-yukarı hareket özelliği de verilmiştir. Ayrıca, hem aşağı-yukarı hareket eden hem de tam rotasyonda kullanılan cihazlar da üretilmiştir(3). Günümüzde kullanılan endodontik angldruvalara örnek olarak;giromatik Canal Finder, M4, Canal Leader 2000, Hero 642 redüksiyonlu angldruva, W&H, Tri-Auto ZX verilebilir(4). Gates-Glidden frezler, endodontik tedavide kullanılan motorlu aletlerin en vazgeçilmez olanıdır. Kök kanallarının kuronal kısmının genişletilmesinde kullanılırlar(şekil 8)(7). Bu aletlerle kök kanalına uca doğru incelen bir form verilebilir(4). Şekil 8. Gates-Glidden frezler SONİK VE ULTRASONİK SİSTEMLER Ultrasonik enerjinin kök kanal preparasyonunda kullanımı ilk kez 1950' li yıllarda ortaya atılmıştır. Bu amaçla ticari üretimin yapılması 20 yıl kadar sürmüştür(5). 9

17 Ultrasonik ve sonik cihazların endodontide kullanım alanları ; tıkanmış veya daralmış kanalların bulunması, kanal içi engellerin( kırık aletlerin) uzaklaştırılması(şekil 9), irigasyon solüsyonunun etkinliğinin arttırılması,güta perka kondenzasyonu yapılması, endodontik cerrahide kök ucu kavite preparasyonunun yapılması ve retrograd dolgu materyallerinin yerleştirilmesi ve kök kanal preparasyonudur(8). Şekil 9. Sağ mandibular 2.premolar dişte kırılan lentülo(a). Kırık parçanın koronal kısmına ultrasonik cihazla ulaşılarak hareket ettirilmesi(b). Hedsrtöm eğenin (#15), kırık aletin apikaline yerleştirilmesi(c). Hedström eğe(#20) yardımı ile kırık aletin çıkarılması(d,e). Kök kanalının doldurulması(f). Cavi-Endo, endodontik kullanım için üretilen ilk ultrasonik cihazdır (şekil 10).İrigasyon haznesi içeren Cavitron'un modifiye edilmiş şeklidir. Devamlı sodyum hipoklorit yıkaması altında, özel güçlendirilmiş eğe sistemleriyle çalışma imkanı sunmaktadır. İki türlü eğe sistemi kullanılmaktadır: Gövdesi boyayla kaplanmış paslanmaz çelik K- tipi eğeler ve ucu elmas partikülleriyle kaplanmış eğe sistemleri. 15, 20 ve 25 numaralı endosonik eğeler kök kanalının apikal kısmının preparasyonunda, elmas uçla sonlanan eğeler ise 10

18 koronal kısmın şekillendirilmesinde kullanılırlar(5). Şekil 10:Cavi-Endo cihazı. Endo Micro Mega 1500, üç çeşit eğe istemi içeren sonik bir cihazdır (şekil 11). Bu eğeler; Helisonic file, Rispisonic file ve Shaper file 'dır. Kök kanalının apikal üçlüsünün temizlenmesi ve şekillendirilmesinde Shaper file kullanılırken, koronal üçlünün preparasyonunda Ripsisonic file tercih edilir(5). Şekil 11. Endo MM1500 cihazı ve eğeleri NİKEL TİTANYUM DÖNER ALETLER Endodontik tedavinin çeşitli aşamalarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle kök kanal preparasyonunda farklı nikel - titanyum döner alet sistemlerinin kullanılmasıyla tedavinin başarısı, kalitesi, süresi ve güvenliği yönünden oldukça etkili sonuçlar alınmıştır(9). 11

19 Nikel-titanyum döner enstrumantasyon sistemlerinin kullanımı sırasında son derece dikkatli olmak gerekir. Aletlerin kullanım ilkelerine uyulmaması, paslanmaz çelik enstrumanlara ait apikal transportasyon, perforasyon, ledge ve uzun işlem zamanı gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. En sık karşılaşılan durum aletin kırılmasıdır. Kullanım sırasında devirdeki artma ve azalmalar kırılma riskini arttırır. Bu nedenle düşük devirli,yüksek torklu angldruvalar tasarlanmıştır. Devir sayısı 150 ile 2000 rpm arasında değişen yeşil kuşaklı,redüksiyonlu angldruvalar kullanılmaktadır(10). Tork kontrollü elektrikli motor ve redüksiyonlu angldruvayla kullanılmaları, bir mikromotora takılı angldruvayla kullanılmalarına göre daha emniyetlidir. Hava tribünlü mikromotorların hızını kontrol etmek çok daha zor olduğundan,alet kırılmalarına daha çok yol açarlar. Bu nedenle aletlerin, üretici firmaların önerdiği hızlarda kullanılmaları önemlidir(3). Döner Ni-Ti eğeler ''yüksek açılı endodontik aletler'' olarak da tanımlanmaktadırlar. ISO açısı sistemin çeşidine göre %2,%4,%6,%8,%10 ve %12 ' ye kadar değişebilmektedir. Örnek olarak,açısı %6 olan bir alette, her 1 mm de 0,06 mm'lik çap artışı söz konusudur. Bu kanal aletlerindeki açı artışı, şekillendirme yönteminde amaçlanan,'' en dar yeri fizyolojik foramen apikalede olan ve koronale doğru gittikçe genişleyen huni şeklinde bir form '' elde etmeye yardımcı olmaktadır(3) NİKEL-TİTANYUM EĞELER TARİHÇESİ Şekil hafıza etkisine sahip alaşımlar, ilk olarak Chang ve Read tarafından 1932 yılında Au-Cd alaşımının geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.1960'lı yıllarda ise Buehler ve arkadaşları, ABD Donanma Silah Laboratuvarlarında 12

20 (Naval Ordnance Laboratory-NOL) eş-atomlu nikel (Ni) titanyum (Ti) alaşımlarını kullanıma sunmuştur. Bu alaşımlar,alaşımı oluşturan kısımlar ve üretildikleri laboratuvarın baş harfleri nedeniyle NITINOL adıyla tanınmaktadırlar(11) ÖZELLİKLERİ Alaşımın %55'i nikel ve %45'i titanyumdur. Nikel titanyum alaşımları; 1.Küçük elastiklik modülü(35 KN/mm 2 ) 2.Çok yüksek defleksiyon kabiliyeti(%4-8) 3.Şekil kalıcılığı etkisi( Memory-Effect) 4.Pseudoelastiklik(superelastiklik) özellikleriyle diğer alaşımlardan ayrılır(4). Ni-Ti alaşımlar, çok düşük elastiklik modülüne sahip oldukları için paslanmaz çelik enstrümanlara göre 2-3 kat daha flexibledır ve torsional fraktüre daha fazla direnç gösterirler. Flexibilite temelde malzeme özelliklerine bağlıdır ve elastiklik modülü düşük olan malzeme daha elastiktir(1). Şekil hafızalı alaşımların mekanik özellikleri, belirli bir sıcaklık aralığında gerçekleşen yapısal dönüşümlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir.bu durum gerilme-gerinim eğrisinde görülebilir (şekil 12)(12). Şekil 12. Nikel-Titanyum alaşımına ait gerilme-gerinim eğrisi. (a: ostenit b:martenzit c:süperelastik davranış) 13

21 Sıcaklığa ve gerilmeye bağlı iki değişik kristal yapı ortaya çıkar. Bunlar yüksek sıcaklık fazındaki ostenit ve düşük sıcaklık fazındaki martensit'tir(4). Şekil 11a'da malzeme ostenit sıcaklığının üzerinde, şekil 11b'de ostenit sıcaklığında incelenmiştir. Şekil 11c' de ise martenzit sıcaklığındadır.bu sıcaklıkta, martenzit gerilme kaynaklı olabilmekte ve hemen şekil değiştirmeye başlayarak, AB hattı boyunca sabit bir gerilme altında artan bir gerinim sergilemektedir. Yüksüz durumda azalan gerilmeye rağmen materyal CD hattı boyunca görüleceği üzere daha düşük bir gerilme seviyesinde ostenite dönüşerek şeklini alır. Şekil kazanımı ısı uygulanmasından değil gerilme azalmasından dolayıdır. Bu etki materyalin aşırı elastik olmasının bir sonucudur ve süperelastisite olarak bilinir(12). Ni-Ti alaşımların, bu süper elastik davranışları nedeniyle eğri kanallarda zipping, basamak ve perforasyon oluşturma eğilimleri oldukça azdır. Ayrıca eğri kanallarda kullanıldıklarında daimi deformasyon göstermezler(1). Kristal değişim safhasında Ni-Ti eğelerin kırılmaya eğilimi çok artar. Döner eğeler kullanılırken bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır. Alaşıma ''bor'' eklenerek nitinol eğelerin yüzey sertlikleri büyük ölçüde arttırılmıştır. Bu alaşımlar sürekli olarak geliştirilmektedir(13) ÜRETİMİ Titanyumun C'den itibaren oksijenle kolaylıkla reaksiyona girmesi sebebiyle nikel-titanyum alaşımlarının vakum ortamında veya koruyucu gaz atmosferinde dökülmesi gerekir(14). Ni-Ti alaşımların üretimi için genelde vakumla eritme yöntemleri diğer bir adıyla ''sıcak işleme'' kullanılır. Bunun için C ile C arasında ısıya ihtiyaç duyulur. Soğuk işleme yöntemi ile de kullanılabilir ancak bu 14

22 yöntemle elde edilen alaşımın fiziksel ve mekanik özelliklerinde istenmeyen bazı değişimler meydana gelmektedir(15) FİZİKSEL,KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KOROZYON Titanyum, oksijenle karşılaştığında metal yüzeyinde saniyenin onda biri gibi bir sürede, metali dış ortamdan ayıran 1000A kalınlığında, stabil bir ''oksit tabakası'' oluşturmaktadır. Bu tabaka, nikel titanyum alaşımlarında korozyona karşı direnci arttırmaktadır(16). Kök kanal tedavisinde kullanılan irigasyon solüsyonlarının kimyasal etkileri, kanal aletlerinin performanslarını etkileyebilmektedir. Korozyona bağlı olarak yüzeyde oluşan çukurcuklar ve porozite, aletlerin kesme etkinliğini azaltmaktadır(17). Stokes ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada bir grup paslanmaz çelik eğe (Kerr K-flex,Caulk Flex-O,Union Broach Flex R) ve nikel titanyum eğeyi (Union Broach NiTi, Tulsa NiTi) %5,25 sodyum hipoklorit solüsyonunda bekletmiş ve aralarında korozyon bakımından önemli bir fark bulamamıştır(17)(şekil 13). Şekil 13. SEM görüntüleri a-paslanmaz çelik eğe. b-ni-ti eğe. 15

23 Liu ve arkadaşları(18),ticari dental alaşımların yüzeylerinin nitritlenmesi ile korozyona karşı dirençte ne gibi farklılıkların ortaya çıkabileceğini araştırmışlardır. Bu amaçla seçilen Ni-Ti eğeler; C, C ve C lik NH 3 içeren ortamlarda bir süre bekletilmiştir.yüzeyde meydana gelen morfolojik ve kimyasal değişimler tarama elektron mikroskobunda(sem) ve X-ışını fotoelektron spektroskopisinde(xps) incelenmiş, farklı sıcaklıklardaki bu nitritleme işlemi sonucunda Ni-Ti eğelerin yüzeyinde titanyum nitrit (TiN) oluştuğu gözlenmiştir. Oluşan bu yapının, %5,25lik NaOCl solüsyonunda bekletilen Ni-Ti eğelerin korozyona karşı direncinde belirgin bir artış meydana getirdiği görülmüştür STERİLİZASYON Endodontik aletlerin sterilizasyonunda en sık kullanılan ve en etkili yöntem buharlı otoklavdır. Bununla birlikte hızlı buhar yöntemi ve kuru hava ile sterilizasyon yöntemleri de kullanılmaktadır(19). Sterilizasyonun, Ni-Ti eğeler üzerindeki fiziksel ve mekanik etkileri tam olarak netleştirilememiştir. Bazı araştırmacılar kuru hava ile sterilizasyonun kırılmaya ve kesme etkinliğinde azalmaya neden olabileceğini savunurken bazı yazarlara göre de anlamlı bir etki bulanamamıştır(20). Otoklav atındaki hızlı sterilizasyon, paslanmaz çelik aletlerin fiziksel özeliklerinde hafif değişiklikler meydana getirirken, Silvaggio ve Hicks(21) ısı ile sterlizasyonun (buharlı otoklav,kuru sıcak hava) Ni-Ti eğelerin kırılma ihtimalini arttırmadığını göstermiştir. Shabalovskaya ve Anderegg (21), C ve 21 psi'de defalarca otoklav sterilizasyonuna giren nikel-titanyum eğelerin metal yüzeylerinde değişiklikler meydana geldiğini ve kesme etkinliklerinin azaldığını spektroskop kullanarak 16

24 ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalarda otoklav altında 7 kez sterilizasyona giren Ni-Ti eğelerin kesme etkinliklerinin %20 oranında azaldığı rapor edilmiştir KESME ETKİNLİĞİ Aletin yüzey özellikleri, nikel-titanyumdan ya da çelikten yapılmış olması dentinin etkili bir şekilde uzaklaştırılmasında son derece önemlidir. Ni-Ti alaşımlar, hava ile (oksijen ve karbon) temas edince nikel ve titanyum konsantrasyonları yüzeyden merkeze doğru artış gösterir. Özellikle tekrarlanan otoklav işlemlerinde, yüzeydeki oksijen miktarı artar ve aletin kesme özelliğinde azalma meydana gelir(22). Nikel-Titanyum alaşımlara bor ya da nitrojen iyonu ilave edilerek kesme etkinlikleri, yüzey sertlikleri, aşınmaya karşı dirençleri arttırılmıştır. Ayrıca 1980' lerin sonunda tıpta kullanım alanı bulan ''fiziksel buharlı bırakım'' tekniği (Physical Vapor Deposition-PVD) ile Ni-Ti aletlerin yüzeyleri ince iyon tabakalarıyla( TiN,TiC,TiCN ) kaplanarak kesme etkinlikleri arttırılmıştır(23). Ni-Ti eğelerin kesme etkinliği, flexible paslanmaz çelik enstrümanlardan daha azdır. Ni-Ti eğelerin paslanmaz çelik enstrümanlara göre daha az transportasyona yol açmalarının sebebi, Ni-Ti enstrümanların kesme etkinliğinin az olmasına bağlanmıştır(1) BURULMA (TORSION), BÜKÜLME (BENDING) VE DÖNME YORGUNLUĞU ( CYLIC FATIGUE) ÖZELLİKLERİ Nikel- titanyum eğeler,paslanmaz çelik eğelerle karşılaştırıldığında benzersiz bir süperelastisiteye sahiptir ve torsiyonal fraktürlere karşı son derece dirençlidir. Buna karşın,endodontik tedavi boyunca torsiyonal aşırı yüklenme nedeniyle yüksek kırılma riski taşımaktadırlar(24). 17

25 En sık kırılma nedeni olarak aletin burulma yetersizliği ve dönme yorgunluğu olarak gösterilmektedir. Dönme yorgunluğuna bağlı alet kırılmaları daha çok eğri kanallarda meydana gelirken,aletin burulma özelliğindeki yetersizliğe bağlı olarak oluşan kırılmalar düz kanallarda bile meydana gelebilmektedir. Bunun nedeni alet kanal içinde sıkışsa bile gövdesinin dönmeye devam etmesidir(25). Burulma dayanımı, eğenin dar ve tıkalı kanallarda maruz kaldığı yüksek torsiyonal kuvvetler karşısında kırılmadan ne kadar döndürülebileceği ile ilgilidir. Benzer şekilde eğri kanallarda da bükülmeye karşı bir direnç oluşmakta ve bu özellik aletin kullanım şeklini etkilemektedir. Yüksek flexibiliteleri nedeniyle eğri kanallarda dikkatsiz ve hatalı kullanımları, istenmeyen şekil değişikliklerine neden olmaktadır(24). Ayrıca aletin çapı, eğimi, sertliği (rijiditesi), alaşımın içeriğindeki oranlarda görülen farklılık da burulma ve bükülme özelliklerini etkilemektedir(25). Hem Ni-Ti hem de paslanmaz çelik esaslı kanal aletleri için yapılan statik kırılma torku testlerinde, aletlerin çapı arttıkça kırılmaya karşı daha fazla direnç gösterdikleri bulunmuştur(15) YIPRANMAYA VE AŞINMAYA KARŞI DİRENÇ (WEAR RESISTANCE) Ni-Ti döner aletlerin kullanım öncesi ve sonrası yüzey özellikleri incelenmiş, kullanım sonrası yüzeyde oluşan deformiteler tarama elektron mikroskobunda görüntülenmiştir (şekil 14)(26). Ni-Ti döner aletlerin aşınmaya ve deformasyona karşı daha dirençli olduğu; ancak kırılmaya daha çok eğilimli oldukları belirlenmiştir. 18

26 Şekil 14. Ni-Ti eğenin kullanılmadan önceki (A) ve sonraki (B) SEM görüntüsü. Zuolo ve Walton (27) tarafından yapılan çalışmada, en fazla yıpranmaya uğrayan kanal aletlerinin paslanmaz çelik esaslı eğeler olduğu belirlenmiş ikinci sırayı Ni-Ti esaslı döner aletlerin aldığı, yıpranmaya en dirençli grubun Ni-Ti esaslı el eğeleri olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada en fazla kırılan aletler ise döner aletler olmuştur KLİNİK PERFORMANSLARI ŞEKİLLENDİRME ZAMANI Farklı şekillere sahip olabilen kök kanallarının kurvatürlerine uygun, hızlı ve güvenilir bir şekilde genişletilebilmesi, minimum fiziksel eforla endodontik tedavinin tamamlanabilmesi için nikel-titanyum alaşımdan yapılmış aletlerin kullanımı önerilmiştir(28). Short ve arkadaşlarının (29) yaptığı çalışmada, paslanmaz çelik esaslı kanal aletleri ile döner aletler (Profile.04 Taper Series, LightSpeed, Maxim) karşılaştırılmış, Ni-Ti döner aletlerle daha hızlı şekillendirme yapıldığı görülmüştür. 19

27 EĞRİ KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ Eğri kök kanallarının biyomekanik preparasyonu sırasında oluşabilecek apikalde basamak, zipping, perforasyon, kanal aletinin kırılması gibi komplikasyonları önlemek için farklı preparasyon teknikleri ve cihazları geliştirilmiştir.bunlar konvansiyonel, step-back, step-down, double-flared,anticurvature, balanced force teknikleri ile Ni-Ti eğeler, canal master, giromatik, sonik ve ultrasoniklerdir(30). Gergi ve arkadaşları (31), Ni-Ti esaslı iki döner alet sistemiyle (Twisted Files ve Pathfile-ProTaper) konvansiyonel paslanmaz çelik K-tipi eğeyi eğri kanallarda apikal transportasyona neden olma sıklıkları yönünden incelemişlerdir. Bilgisayarlı tomografide değerlendirilen sonuçlara göre en az transportasyonun Twisted Files döner sisteminde görüldüğü, en fazla apikal transportasyonun ise K-tipi eğede meydana geldiği bildirilmiştir. Javaheri H. ve Javaheri G. (32) yaptıkları çalışmada, nikel titanyum e- saslı üç döner alet sisteminin (ProTaper, RaCe, Hero 642)kanal kurvatüründe meydana getirdikleri değişiklikleri incelemiş ve ProTaper döner sistemlerinin apikal zip oluşturma eğilimlerinin daha fazla olduğunu,kanal kurvatüründe düzleşme meydana getirdiklerini belirtmişlerdir. Eğri kanalların preparasyonu için daha flexible olan RaCe döner sistemlerinin kullanımını önermişlerdir. Schafer ve arkadaşlarının (33) yaptığı çalışmada, dönme hareketi ile elde kullanılan kanal aletlerinin eğri kök kanallarında başarılı şekillendirme yapabilmesinde, aletin ucunun kesmeyen tipte olmasının önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kesmeyen uca sahip paslanmaz çelik esaslı esnek kanal aletleri (Flexoreamer Batt tip, K- flexofile Batt tip) ile 35 numaraya kadar yapılan şekillendirmeler sonucunda, Ni-Ti K file'a (Mity, 20

28 Texceed;Ni-Ti) göre,özellikle eğimin iç yüzünde daha iyi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Stone ve arkadaşlarının (34) Ni-Ti el eğeleri ile Ni-Ti döner aletleri karşılaştırdığı bir çalışmada, el aletlerinin daha az apikal transportasyona neden olduğu bulunmuştur APİKALDEN DEBRİS ÇIKIŞI Kustarci ve arkadaşları (35) yaptıkları çalışmada iki Ni-Ti döner alet sistemini(k3, R-Endo) ve Hedström eğeyi, kanal tedavisi sırasında apikalden çıkarttıkları debris miktarları yönünden değerlendirmiştir. Her iki döner alet sisteminin de Hedström eğeye göre daha az apikalden debris çıkışına neden olduğu bildirilmiştir. Reddy ve Hicks (36), toplam 60 adet tek kanallı alt çene küçük azı dişinde,el ile yapılan iki adet şekillendirme yöntemi ( paslanmaz çelik esaslı K- file kullanılarak gerçekleştirilen 'step-back' yöntemi ve paslanmaz çelik esaslı Flex-R kullanılarak gerçekleştirilen 'balanced force' yöntemi) ile nikeltitanyum esaslı döner enstrümanlarla gerçekleştirilen iki adet şekillendirme yöntemini (LightSpeed,.04 açılı ProFile Series 29) apikalden çıkan 'debris' miktarları bakımından karşılaştırmışlardır. K-file kullanılarak gerçekleştirilen step-back yönteminde itme-çekme hareketi (filing) ile çalışılırken, diğer üç yöntemde rotasyon hareketi kullanılmıştır. K-file kullanılarak gerçekleştirilen 'step-back ' yönteminin, diğer yöntemlerden önemli miktarda daha fazla debris çıkışına neden olduğu bildirilmiştir. Flex-R kullanılarak gerçekleştirilen 'balanced force' yöntemi ile, döner iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.araştırmacılar,kullanılan enstrümanın dentini kesme hareketinin debris çıkışını etkileyebileceğini bildirmişlerdir(şekil 15). 21

29 Şekil 15. Apikalden debris çıkışı. (A) Step-back. (B) Balanced force. (C).04 açılı Profile Series 29. (D) LightSpeed KÖK KANALLARININ TEMİZLİĞİ VE BAKTERİLERİN ELİMİNASYONU Barbizam ve arkadaşları (37), toplam 10 adet mandibular keser dişte, crown-down tekniğiyle kullanılan nikel-titanyum döner alet sistemini (ProFile.04) ve el ile kullanılan K-tipi eğeyi, kanalları temizleyebilme kapasiteleri yönünden karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak; Ni-Ti döner aletlerinin sınırlı hareket alanlarının olması ve süperelastisiteleri nedeniyle kanal duvarlarına yeterince bastırılamaması,manual crown-down tekniğini daha etkili kılmıştır. Her iki yöntemle de tam bir kök kanal temizliği yapılamadığı görülmüş, bunun için organik dokuları etkili bir şekilde çözebilen irigasyon solüsyonlarının kullanımı önerilmiştir. Kataia ve arkadaşlarının (38) yaptığı çalışmada Ni-Ti esaslı kanal aletleri ile şekillendirilen kök kanallarının Canal Finder ile şekillendirilen ka- 22

30 nallardan daha temiz yüzeylere sahip olduğu bildirilmiştir BİYOUYUMLULUĞU Biyouyumluluk; kullanım sürecinde malzemenin, vücut sistemine uygun cevap verebilme, vücutla uyuşabilir, kendini çevreleyen dokuların normal fonksiyonlarına engel olmama yeteneği olarak tanımlanmaktadır(39). Biyomalzemelerin, kullanım yerlerine göre uygun özellikleri taşımaları gerekmektedir. Mekanik dayanımlarının olması, deforme olmamaları, korozyona uğramamaları, aşınmamaları,alerjik reaksiyonlara neden olmamaları, kolay şekillendirilebilir olmaları, sterilizasyon işleminden sonra özelliklerini kaybetmemeleri son derece önemlidir(39). Nikel - titanyum alaşımları, yaygın kullanım alanına sahip metalik biyomalzemeler grubuna girer. Bu alaşımlar yüksek polarizasyon direnci gösterirler ve korozif etkilere karşı dayanıklı olup, hücreler üzerinde olumsuz etkileri yoktur(39). Nikel kendi başına sitotoksik bir materyal olmasına karşın,ni-ti alaşımının bir yüzey işlemi ile okside edilmesiyle yüzeyinde biriken titanyumdioksit tabakası, nikelin bu özelliğinin açığa çıkmasını engeller. Kullanım amacına göre, çeşitli fiziko-kimyasal işlemlerle Nitinol'ün yüzey özellikleri değiştirilebilir (15). Diş hekimliği uygulamaları dışındaki uygulamalarda nikel ve birleşenlerinin karsinojen maddeler oldukları belirtilmektedir. Bu nedenle nikel miktarı %80' i aşan temel metal alaşımların kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca alerjik reaksiyona neden olabilir(40). Assad ve arkadaşları(41) tarafından Ni-Ti alaşımının genotoksisite seviyesi, saf bileşenleri olan saf titanyum, saf nikel ve klinik referans materyal olarak paslanmaz çelik alaşımı (316L SS) ile karşılaştırılmış ve Ni-Ti 23

31 alaşımının biyokompatibilite özelliğinin paslanmaz çelik alaşımdan daha iyi olduğu bulunmuştur. 3. NİKEL-TİTANYUM ESASLI DÖNER ALETLER Nikel-Titanyum alaşımının endodontik enstrümanların hammaddesi olarak kullanılmaya başlanması ile, özellikle eğri kök kanallarında paslanmaz çelik alaşımının yetersiz elastikiyeti nedeniyle ortaya çıkan apikal transportasyon, perforasyon, ledge gibi istenmeyen şekil değişikliklerinin ve uzun işlem zamanının üstesinden gelinmiştir. Ancak bu sistemler tamamen sorunsuz kabul edilemezler(10). Nikel-Titanyum döner enstrümantasyon sistemleri kullanım esnasında aşırı dikkat gerektirir. Enstrümanların kullanım ilkelerine uyulmaması, paslanmaz çelik enstrümanlardakine benzer komplikasyonlar oluşturabilmektedir. Sistemi kullanmak isteyen hekim öncelikle çekilmiş dişler üzerinde çalışarak deneyim sahibi olmalıdır. Enstrümanların en az 5 veya 6 diş üzerinde, başlangıçta oldukça narin daha sonra gittikçe agresif bir tarzda kullanılması enstrümanların sınırları konusunda bilgi verir(10). Ni-Ti döner alet sistemleri, düşük devirli ve yüksek torklu angldruvalarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Bunun için yeşil kuşaklı redüksiyonlu angldruvalar kullanılır. Kullanılan devir sayısı dakikada 150 ile 2000 arasında değişir.kullanım sırasında devirdeki artma ve azalmalar kırılma riskini arttırır. Havalı mikromotorlarda hava basıncının yeterliliğinden ve sürekliliğinden emin olunmalıdır. Hava basıncındaki ani değişimler tork ve hız değişimlerine neden olur. Elektrikli sistemlerde istenen sabit bir dönme hızında çalışılabilir. Elektrikli mikromotorlarda böyle bir sorun yoktur(10). 24

32 3.1. DÖNER SİSTEMLERİN KULLANILMASINDA YAPILMASI GEREKENLER 1-Enstrüman pasif olarak kullanılmalıdır. Uygulanacak kuvvet, sivri uçlu bir kurşun kalemi kıracak kuvvetten fazla olmamalıdır. 2-İleri-geri,yavaş ve küçük hareketlerle kanalda ilerlenmeye çalışılmalıdır. Dirençle karşılaşıldığında enstrüman geri çekilmeli ve tekrar yavaşça ilerlenilmelidir,asla devir düşürülmemelidir.ilerleme sağlanamıyorsa bir önceki ya da bir sonraki alete geçilmelidir. 3-Bir noktada birkaç saniyeden uzun süre durulmamalıdır. Enstrümanların kullanım süresine dikkat edilmelidir. Enstrüman bir kanalda toplam 10 sn den fazla kullanılmamalıdır. Ortalama ömürleri 100 sn dir. 10 adet kanalda kullanıldıktan sonra üzerinde deformasyon mevcut olmasa bile kullanım dışına çıkarılmalıdır(10). 4-Şekillendirmeye başlamadan önce varsa koronal kısımdaki kalsifikasyonlar el aletleri, Gates-Glidden'ler veya soniklerle kaldırılmalı, kanal ağzına düz bir çizgi halinde giriş sağlanmalıdır. 5- İşlem boyunca sık sık NaOCl ile irigasyon yapılmalı, kanal içi nemli tutulmalıdır. 6- Her zaman sabit hızda çalışılmalıdır(1) 7- Eğe olukları debris ile dolmadan enstrümantasyonun tamamlanması için eğe sık sık temizlenmelidir. 8- Konikliği (açılanması) sıfıra yakın ya da neredeyse paralel ve aktif kısmına oluklar açılmış bir eğe seçilerek eğri kanallar şekillendirilmelidir. Böylece kanalın apikal üçlüsünde alet üzerinde istenmeyen kuvvetler oluşmadan ve debris sıkışmasına yol açmadan genişletme yapılabilir. 25

33 9- Eğenin aktif kısmı kanal ile tamamen temasta ise aralıklı çalışılmalıdır. 10-Eğenin ucu ve maksimum çapı arasındaki uzaklık kısa olmalıdır. Böylece gerekli tork eğenin herhangi bir noktasında kırığa yol açmaz(42). ***İki kanal, keskin bir açıyla daha ince tek bir kanal halinde devam ediyorsa, apikal bölgede keskin ve ani eğimli kanallar varsa, geniş bir kanal aniden daralıyorsa (mandibular molarların distal kanalları) bu durumlarda Ni-Ti el aletleri ya da önceden eğilmiş keskin el aletleri kullanılmalıdır(1) GÜNÜMÜZDE KULLANILAN DÖNER SİSTEMLER LightSpeed Nikel-titanyum döner alet sistemlerinin ilk örneği LightSpeed'tir (3). Bu enstrümanlar Dr. Steve Senia ve Dr. William Wildey tarafından 1993 yılında geliştirilmiştir(43). LightSpeed eğeleri uzun, ince bir gövdeye sahiptir (şekil 16).Bu nedenle diğer enstrümanlara göre daha flexibledır. Ayrıca dönme yorgunluğu az olduğu için diğer döner alet sistemlerine göre daha yüksek hızlarda kullanılabilirler. Tavsiye edilen çalışma hızı rpm'dir. Minimum tork kuvveti uygulanmalıdır(43). Şekil 16. LightSpeed eğeleri. LightSpeed enstrümanların, standart 0.2 taper yapısı ile gövdeleri üze- rinde tipik 16 mm lik reaming ve filing yüzeyleri bulunmaz. Kesitleri konvansi- 26

34 yonel aletlere göre daha incedir. Bu nedenle eğri kanallarda kurvatürü kolay takip edebilirler. Kanalda merkezde kalarak daha az apikal preparasyon yaparlar(3). Sistemde #20 numaralı eğeden #100 numaraya kadar ara numaralar da dahil 22 adet kanal aleti bulunmaktadır (şekil 17). Bu aletler 21,25,31 mm uzunluğunda üretilmişlerdir(43). Aletlerin kesici uçları kısadır ve boyutları kanal aletinin büyüklüğüne göre 0,25 ile 2 mm arasında değişir(44). Şekil 17. LightSpeed Endobox. LightSpeed eğeleri, U şeklindeki kesitleri sayesinde temas ettikleri dentin yüzeyi ile nötral meyil açısı oluştururlar. Böylece dentin yüzeylerinden gereksiz madde kaldırmazlar(3). Tüm Ni-Ti döner sistemler içinde en az apikal transportasyona ve en az hatalı preparasyona neden olanın LightSpeed olduğu bildirilmiştir(43). Shawartz ve arkadaşları (45), 28 yaşındaki erkek bir hastaya ait, geniş periapikal lezyonlu üst sağ yan kesici dişin endodontik tedavisinde LightSpeed ve paslanmaz çelik alletleri birlikte kullanmışlardır(şekil 18). Şekil 18. Fistülizasyon ve dişte renk değişimi(a). Geniş periapikal lezyon(b). 27

35 Şekil 19. Daha uzun ve geniş olan mezyal kanalda LightSpeed ile,daha kısa olan distal kanalda paslanmaz çelik eğeyle çalışma boyu tespiti(a). Kanal içine kalsiyum hidroksit gönderilmesi(b). 3 hafta sonra mezyal kanal #60, distal kanal #50 numaralı LightSpeed döner eğeye kadar genişletilmiş, 4 ay sonra apikal 5 mm'lik kısım guta-perka ile, orta üçlü ve koronal 1/3' lük kısım akışkan kompozitle doldurulmuştur. Şekil ay sonraki radyografik görüntüsü UYGULAMA YÖNTEMİ 1.Aşama: Kök kanalının koronal 1/3' lük kısmı, tercih edilen kanal aletleri ile şekillendirilir. Çalışma boyu belirlenir. 28

36 15 numara kanal aletinin çalışma uzunluğunda ilerlediği doğrulanır. Bu çalışma uzunluğu LightSpeed aletleri üzerinde işaretlenir. 2.Aşama: Kanal duvarlarına temas ederek, hafif bir basınçla çalışma uzunluğunda ilerleyen ilk LightSpeed 'Initial Apical Rotary' (IAR) olarak adlandırılır. IAR'den sonraki beş büyük boy LightSpeed kanal aletleri ile çalışma uzunluğunda şekillendirme yapılarak, apikal kısmın şekillendirilmesi tamamlanmış olur. Apikal kısımda kullanılan son LightSpeed kanal aleti 'Master Apical Rotary' (MAR) olarak adlandırılır. MAR'dan sonra kullanılacak her kanal aleti 1 mm kısa olacak şekilde çalışmaya devam edilir. MAR'dan sonra dört kanal aleti kullanılır. 3.Aşama: MAR'dan sonraki beşinci LightSpeed kanal aleti ile orta 1/3'lük kısmın şekillendirilmesine başlanır. Şekillendirme aynı çalışma boyunda yapılır.lightspeed kanal aletleri ile direncin hissedildiği yere kadar ilerlenip geri çıkılır. En son MAR ile rekapütilasyon yapılır (şekil 21-22)(15). Şekil 21. Dar kanallarda LightSpeed 'in kullanımı. 29

37 Şekil 22. Geniş kanallarda LightSpeed 'in Kullanımı ProFile ProFile sistemi (Dentsply -Tulsa Dental,Tulsa,OK) 1994 yılında Dr. Ben Johnson tarafından tanıtılmıştır. Konvansiyonel el enstrümanlarına göre artan bir tapera, ince ve esnek bir gövde yapısına sahiptir(46). ProFile sistemi, ilk olarak.02 taperlı 29 el aletinden oluşmaktaydı. Daha sonra.04 ve.06 taperlı modelleri üretilmiştir. Sistemin çapraz kesitinde radial alanlarla birlikte U şekilli bir tasarım ve paralel, merkezi bir kor izlenir. Yan kesitinde 20 0 heliks açısına, sabit bir sarmal yapıya ve kesici olmayan bir uç tasarımına sahip olduğu görülür(şekil 23). Her ProFile eğesinin sahip olduğu bu kesici olmayan uç tasarımı alete kanalda rehberlik etmektedir. Ayrıca simetrik radial alan tasarımı ile, eğenin dönerken merkezde kalması sağlanarak olası kanal transportasyonunun ve diğer hataların önüne geçilmiş olunur(46). ProFile kanal aletleri, kesici kısımlarında sahip oldukları 20 0 lik negatif rake açısı sayesinde dentini düzenleyici bir şekilde keser,dentine saplanmaz. U kesitli oluklar,kanal duvarı düzenlenirken ortaya çıkan dentin talaşlarına yer sağlar lik helikal açıysa alet saat yönünde çalışırken debrisin kaldırılması için tasarlanmıştır. 30

38 Şekil 23. Güvenli sonlanan uç tasarımı(semx50)(a). Çapraz kesit(semx200) (B). ProFile sisteminin bir eğesi(c). Kanal eğeleri,1:120 veya 1:150 oranındaki redüksiyonlu angldruvalar ile birlikte kullanılırlar.piyasada bulunan ProFile 29 serisi içinde;profile.06(#15- #40), ProFile.04(#15- #90), ProFile GT (#20), aksesuar eğeler(0.12 açılı #35,#50, #70) ve Orifice Shaper(.05 ve.08 açılı) bulunmaktadır(şekil 24)(4). Şekil 24. ProFile eğeleri. Sudani ve Shahrani(47) mandibular molar dişlerde yaptıkları çalışmada, ProFile, K3 ve RaCe döner alet sistemlerinin kanalda transportasyona neden olma sıklıklıklarını ve preparasyon sırasında dişin merkezinde kalabilme durumlarını incelemişlerdir. En fazla transportasyonun RaCe döner alet sisteminde olduğu, en iyi preparasyonun ProFile ile yapıldığı belirtilmiştir. 31

39 Thompson ve Dummer(48) yapay kök blokları üzerinde yaptıkları çalışmada, ProFile.04 sistemlerinin preparasyon etkinliklerini değerlendirmiş ve kök kanallarının hızlı, üç boyutlu bir şekilde prepare edilebildiğini, zip, perforasyon veya tehlikeli bir bölgenin oluşmadığını bildirmişlerdir. Kavanagh ve Lumley (49), ProFile.04 aletiyle yapılan preparasyonda kanalın orjinal şeklinde bir değişme olmadığını; ancak kanal aletlerinin değiştirilmesi sırasında zaman kaybedilmesi nedeniyle işlemin uzun sürdüğünü bildirmişlerdir UYGULAMA YÖNTEMİ Kanalın genişletme işlemi üç aşamada tamamlanır(4): 1- Koroner Genişletme: ProFile Orifice Shaper 3 numara ile giriş yapılır, bu eğe.06 açılı ve #40' dır. 19 mm uzunluğundadır.profile Orifice 2 numara ile ilerlenir,bu eğe.06 açılı ve #30'dur.Daha sonra işleme sırasıyla.06 #25,.06 #20,.04 #25 ve.04 #20 ile devam edilir. 2- Apikal Genişletme:.04 #20 ve.04 #25 numaralı eğelerle apikal genişletme yapılır. Kanal a- natomisine göre daha büyük aletler de kullanılabilir(şekil 25-26). Şekil 25. Geniş kanallarda Profile ile şekillendirme yöntemi. 32

40 Şekil 26. Dar kanallarda ProFile sistemi ile şekillendirme yöntemi. 3- Son Şekillendirme.06 #20 numaralı eğe ile son şekillendirme yapılır.gerekirse.06 açılı daha büyük ProFile kullanılabilir. Şekil açılı ProFile 29 serisi ile şekillendirilmiş üst 1.molar diş(50). Şekil 28. Distal kök ucunda keskin kurvatüre sahip alt 2. molar dişin.04 ve.06 açılı ProFile 29 serisi ile şekillendirilmesi(50). 33

41 SİSTEM GT GT eğe (The Greater Taper File),1994 yılında Dr. Buchanan tarafından tanıtılmıştır.ilk olarak dört adet el aleti üretilmiş, daha sonra döner alet sistemleri tasarlanmıştır(43). GT döner eğeler, standart eğelerden daha çok açılanırlar. Apikal çapları 20,30 ve 40 olan üç adet serisi bulunur. Her bir serinin %4,%6,%8 ve %10 koniklikte eğeleri mevcuttur.%10 açılı 35,50 ve 70 numaralı eğeler de vardır. Koroner üçlünün genişletilmesi ya da geniş kök kanallarının apikal üçlü preparasyonu için üretilmiş aksesuar GT eğeler, %12 açılıdır ve 1.5 mm maksimum oluk çapına sahiptirler. 35,50,70 ve 90 numaralı eğeleri bulunur (şekil 29). Şekil 29. Standart GT eğe seti(0.10/0.08/0.06 açılı,0.2 mm çaplı,1 mm maximum oluk çapına sahip(mfd) GT eğeler)(a) açılı aksesuar GT eğe seti( MFD 1.5 mm, 0.35/0.50/0.70 mm çaplı GT eğeler)(b) (51). Sistem GT, 350 rpm' de minimal apikal kuvvetle uygulanmalıdır. Bu şekilde kullanılmaması durumunda alet kırıkları meydana gelir(43). Sistem GT 'de kök kanalları genişliklerine göre dar, orta ve geniş olmak üzere üçe ayrılır. Alt kesiciler, üst büyük azıların bukkal, alt büyük 34

42 azıların mezyal kanalları dar kanallar olarak değerlendirilirler ve bu kök kanallarının şekillendirilmesinde 20 serisi kullanılır. Üst-alt küçük azılar, bazen alt kesiciler orta genişlikte kabul edilirler ve 30 serisi tercih edilir. Üst ön dişler, alt kanin, bazı tek kanallı alt küçük azılar, üst büyük azıların palatinal,alt büyük azıların distal kanalları geniş kanallar olarak değerlendirilir ve 40 serisi ile genişletilirler(15). Veltri ve arkadaşları (52) mandibular molar dişlerin mezyal kanallarında Protaper ve GT döner eğelerinin şekillendirme yeteneklerini karşılaştırmıştır. Sonuç olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sadece ProTaper döner sistemi kullanılarak daha kısa sürede preparasyon yapıldığı bildirilmiştir UYGULAMA YÖNTEMİ Kök kanalının genişliği kök tipine veya radyografiye göre saptanır. Uygun kök aletleri serisi seçilir. 10 ya da 15 numara K file ile çalışma boyu belirlenir. Dar kök kanallarında sırasıyla.10,.08,.06,.04 açılarına sahip 20 numara kanal aletleri; orta genişlikteki kök kanallarında aynı açı sırasıyla 40 numara kanal aletleri kullanılır. Her üç kanal tipinde eğer gerekliyse, o serinin.06 açılı kanal aletine geri dönülerek rekapitülasyon yapılır ve tekrar aynı serinin.04 açılı kanal aletiyle şekillendirme tamamlanır. Dar kök kanallarında genişlik yetersizse, diğer kanallarda kullanılan aletlerle devam edilir(15). Değişken açılı döner GT eğeler kullanılarak küçük apikal çaplı geniş kanallarda(şekil 30) önceden tanımlanmış çalışma süresinde, mükemmel bir preparasyon yapılabilmektedir. Bu tür kanallarda Gates Glidden frez kullanımına gerek duyulmaması sayesinde, koronal bölgede aşırı genişletme 35

43 veya strip perforasyon riskleri elimine edilmiş olur (şekil 31,32,33)(53). Şekil 30. Hastalık sürecine bağlı olarak apikal bölgesinde genişleme görülen, nekrotik pulpalı, 0.10 ya da 0.12 açılı aletlerle şekillendirme yapılmasını gerektiren geniş kanallı bir premolar dişin preoperatif radyografik görüntüsü. Şekil 31. 0,12 açılı #35 numaralı aksesuar GT eğe ile düşük hızda,düz giriş yolunun hazırlanması(a). #15 numaralı K-tipi eğe ile kanalın genişletilmesi(b) 0,10 açılı GT eğe ile ''Crown-Down'' aşaması(c). 0,08 açılı GT eğe ile apikale doğru ilerlenmesi(d). A B C D 36

44 şekil 32. Kök kanalının sırasıyla 0,06 GT (E), 0,08 GT (F) eğe ile genişletil- mesi. 0,10 GT eğe ile son şekillendirmenin yapılması(g).kanalın 0,10 'Autofit' gütaperka ile doldurulması(h)." E F G H Şekil 33. GT eğelerle şekillendirilen premolar dişin postoperatif radyografik görüntüsü(53) HERO 642 Hero 642, ' High Elasticity in Rotation' tanımının ve.06,.04,.02 açılı ifadelerinin kısaltılmasıdır(54). Endodontik tedavide kök kanallarının şekillendirilmesinde kullanılan, Ni-Ti alaşımından yapılmış eğelerden oluşan 37

45 bir Mikro-Mega sistemidir(şekil 34). Şekil 34. Hero 642 eğeleri. Hero 642 aletleri şekil olarak Heli- file' a benzemektedir.bu da Hedström eğelerin modifiye bir şeklidir. Aletin üzerinde apikalden koronale doğru düzenli oluklar bulunur ve bu oluklar sayesinde çıkan dentin artıkları burada birikerek aletin direncini azaltmaksızın kanaldan uzaklaştırılır(55). Hero 642 eğelerinin enine kesitinde, hafif pozitif kesme açısına sahip üç adet kesici bıçak görülür. Bıçakları destekleyen radyal alanlar bulunmaz (şekil 35)(54). Şekil 35. Hero 642 enstrümanının kesiti Hero 642 eğe paketlerinde, 3 ayrı tepe açısına sahip 3 değişik numaralı 90 adet eğe(asorti takımı)(no:20 %6-%4-%2,no:25 %6-%4-%2,no:30 %6-%4- %2) ile aynı boy tepe açılı ve numaralı 6 adet eğe (sorti takımı)(%6 tepe açılı 21 ve 25 mm boyutundaki ve %4-%2 tepe açılı ve 29 mm boyutundaki 38

46 sortiler) bulunmaktadır. Bu üç değişik açı,aletin kök kanalının koronal-orta ve apikal kısmında çalışabilmesi için planlanmıştır.%6 açılı aletle koroner 1/3'lük veya 2/3'lük kısımda,%4 açılı aletle çalışma boyunun 2mm gerisinde,%2 açılı aletle de çalışma boyunda kanal şekillendirmesi yapılabilmektedir(55). Hero 642 eğeleri devir/dakika hızda çalışan, saat yönünde tam rotasyon yapan özel mikromotor angldruvaları ile kullanılırlar (şekil 36). Mikro-Mega firması, Hero 642 ile uyumlu olması bakımından; 04xE 1:100 redüksiyonlu, 06xE 1:75 redüksiyonlu ve 08xE 1:50 redüksiyonlu angldruva olmak üzere üç tip angldruva geliştirmiştir.bunlar düşük devir ve yüksek güç sağlarlar. Firma daha steril bir ortamda çalışma imkanı yaratmak için özel plastikten üretilmiş değişebilen başlıklı HEROMATIC angldruvayı da kullanıma sunmuştur(55). Şekil 36. Hero 642 redüksiyonlu angldruva çeşitleri Taşdemir ve arkadaşları(56),yaptıkları çalışmada paslanmaz çelik K-tipi eğe ile Hero 642 döner alet sistemlerini, üst 1. molar dişlerin mezyobukkal kanallarında transplantasyona neden olma sıklıkları ve preparasyon sırasında kanalın merkezinde kalabilme yetenekleri yönünden değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak; Hero 642 döner sistemlerinin daha az transplantasyona neden olduğu, özellikle koronal ve orta üçlüde K-tipi eğeye oranla çok daha iyi bir kök kanal şekillendirmesi yaptığı belirtilmiştir. 39

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖRT FARKLI DÖNER SİSTEMLE YAPILAN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN EPOKSİ R E ZİN İÇERİKLİ BİR PATIN DENTİN TÜBÜLLERİ NE PE NETR A S YO N UN A O L AN E TKİSİNİN

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER

CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı CAD-CAM SİSTEMLERİYLE HAZIRLANAN TÜM SERAMİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Onur SEZER Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

ENDODONTİDE LAZERİN KULLANIMI

ENDODONTİDE LAZERİN KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİDE LAZERİN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Esra ÇAKMAK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. M. Kemal

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008-DİŞ-004 Doktora Tezi FARKLI İKİ YIKAMA TEKNİĞİNİN KÖK KANAL DENTİNİNE PENETRASYONUNUN

Detaylı

PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARINDA BAŞARISIZLIKLAR

PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARINDA BAŞARISIZLIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı PORSELEN LAMİNATE VENEER UYGULAMALARINDA BAŞARISIZLIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Ecir BAŞÇİFTÇİ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

PORCELEN LAMİNATE VENEERLER

PORCELEN LAMİNATE VENEERLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı PORCELEN LAMİNATE VENEERLER BİTİRME TEZİ Staj. Diş Hekimi F. Ümran ERGÜN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. S. Mübin ULUSOY

Detaylı

SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI

KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Endodonti Bilim Dalı KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ VE BAŞARI ORANLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Brikena OKAJ

Detaylı

ŞEFFAF PLAKLARIN ORTODONTİDEKİ YERİ

ŞEFFAF PLAKLARIN ORTODONTİDEKİ YERİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ŞEFFAF PLAKLARIN ORTODONTİDEKİ YERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Betül KOÇ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Servet DOĞAN İZMİR-2014

Detaylı

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Büşra Selvi KAYA Danışman

Detaylı

DİŞ KÖK KANALININ VE PROTAPER Ni-Ti KESİCİ UÇLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

DİŞ KÖK KANALININ VE PROTAPER Ni-Ti KESİCİ UÇLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU DİŞ KÖK KANALININ VE PROTAPER Ni-Ti KESİCİ UÇLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Bilçen MUTLU 1, Mustafa KURT 2, Bülent EKİCİ 3, Gürcan ATAKÖK 4 1 bmutlu@marmara.edu.tr Marmara

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI FARKLI FİNAL İRRİGASYON REJİMLERİNİN ÇEŞİTLİ KANAL DOLGU PATLARININ DENTİN TÜBÜL PENETRASYONUNA ETKİSİNİN KONFOKAL LAZER TARAMA MİKROSKOBU

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ?

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Onur

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Doğan HİZMETÇİ

Detaylı