Tip 2 Diyabetes Mellitus Tedavisinde güncelleme 2013: Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri METFORMİN- PİOGLiTAZON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tip 2 Diyabetes Mellitus Tedavisinde güncelleme 2013: Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri METFORMİN- PİOGLiTAZON"

Transkript

1 Tip 2 Diyabetes Mellitus Tedavisinde güncelleme 2013: Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri METFORMİN- PİOGLiTAZON Dr. Murat Sert Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları B.D.

2 TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ İlerleyici beta hücre yetmezliği nedeniyle hedef değerleri sürdürebilmek için dinamik tedavi gerektirir. Tedavi, yaşam tarzına uyulması, hasta ve hastalığın evresine göre tek yada kombine oral tabletlerden yoğun insülin tedavisine kadar değişir. Hastaların ~ %80-90 I KVH nedeniyle kaybedilmektedir*. Ana hedef, iyi metabolik kontrol ve komplikasyonları önlemektir. *Morrish NJ, et al. Mortality and causes of death in the WHO multinational study. Diabetologia, 2001;44:14-21.

3 Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi İnsulin salgı bozukluğu Hiperglisemi Kc. glukoz üretiminin baskılanamaması (insulin direnci) Kas, yağ doku glukoz uptake (insulin direnci)

4 İNSÜLİN DİRENCİNE YÖNELİK İLAÇLAR Biguanidler : Metformin Glitazonlar: Pioglitazon

5 METFORMİN- KISA TARİHÇESİ Fransız leylağı; yüzyıllarca halk ilacı olarak kullanıldı. Literatüre ilk 1922 de çıktı (Emil Werner ve James Bell, N,N-dimetilguanidin olarak sentezledi). İnsülün keşfi ilacı yıllarca unutturdu. 1957, Sterne (Fransız hekim) diyabette ilk kullanan oldu. Glucophage (glucose eater) adını koydu. İngiltere de 1958, Kanada da 1972, ve ABD de 1995

6 METFORMİN Fransız Leylağı Galega officinalis; antihiperglisemik alkaloid olan galegin in doğal kaynağı

7 METFORMİN İnsülin duyarlılığını artırır, insülin düzeyinde hafif azalma yapar. İnsülinden sonra en eski ilaçtır. Diabet önleyici etkisi gösterilmiştir. PKOS tedavisinde KVH mortaliteyi etkilediği kanıtlanmıştır.

8 METFORMİN AMPK ı uyararak etki gösterir (KC ve kaslarda). Asıl etkisi KC de glukoneogenezi baskılamaktır, periferik etkisi de vardır. GLP-1 düzeyini artırıyor* Günlük doz mg (2-3 dozda). HbA1c %1-2 düşme. Hipoglisemi yapmaz. Kilo aldırmaz hatta hafif kayıp (0-6 kg). Musi N et al. Metformin increases AMP-activated protein kinase activity in skeletal muscle of subjects with type 2 diabetes Diabetes, 2002;51(7): *Mulherin AJ et al. Mechanisms underlying metformin-induced secretion of glucagon-like peptide-1 Endocrinology, 2011ec;152(12):4610-

9 İnsulin Proliferasyon mtor Protein sentezi Growth TSC 1/2 eef2 Resistin AKT Glut4 HK PFK2 PP2C PKA TORC2 PGC1 G6P PEPCK Glikoliz Glukoneogenez Glukoz yapımı Glukoz kullanımı Tak1 CamKK LKB1 AMPK GPAT HMGR Kolesterol sentezi Metformin AMP Adiponectin SREBP1c Trigliserid sentezi ACC FAS MCD Yağ asidi sentezi Yağ asitleri Mitokondrial biyosentez Malonyl CoA Lipid sentezi Lipid oksidasyonu Yağ asidi oksidasyonu Greenspan s Basic Clin Endocrinol 2011:582 (uyarlanarak)

10 Metformin- Kardiovasküler Etkileri UKPDS : Diyabet ilişkili mortalitede %42 (p=0.017), tüm nedenlere bağlı mortalitede %36 (p=0.011) azalma sağladı. Mi ve KVH mortalite azalması, çalışma bittiğinde ist. anlamlı değilken 10 yıl sonra aynı hastalarda anlamlı bulundu. PRESTO: (prevention of restenosis with tranilast and its outcomes): Mİ, mortalite ve revaskülarizasyona bağlı iskemi olaylarında anlamlı azalma görüldü. UKPDS study group, Lancet1998;352: Kao J, et al. Relation of metformin treatment to clinical events in diabetic patients undergoing percutaneous intervention.am JCardiol 2004;93:

11 Metformin Etkileri: Anti-aterosklerotik T.kolesterol, LDL ve VLDL de azalma. HDL nötr yada artış Adipoz doku: Kilo kaybı; iştah merkezine direkt etki, glukozun barsaktan emilmesinde azaltıcı etkisi olabileceği. Hemostaz: PAI-1 azalması, FVII ve FXIII aktivitesini azalttığı, trombosit agregasyonu azalttığı, tpa artırdığı. Endotelde: ICAM-1, VCAM-1, E-selektin ekspresyonunu inhibe ettiği, oksidatif stresi azalttığı. Kan basıncını düşürdüğü. Wulffele MG, et al. The effect of metformin on blood pressure, plasma cholesterol and triglycerides in type 2 DM; a systemic review. Journal of Internal Medicine, 2004;256:1-14

12 METFORMİN- DİYABET ÖNLEYİCİ DPP çalışmasında 2 x 850 mg metformin Plaseboya göre %31 azalma gösterdi (özellikle BMI > 35 kg/m2) <45 yaş grubunda %44 azalma Etkisi kısmen kilo kaybına (ort. 1.7 kg) bağlandı. Önemli olarak, 10 yıl sonrasında ort. 2.5 kg kayıp devam etti ve önceki plasebo grubuna göre diyabette %18 azalma görüldü. DPP research group: 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the DPPOS. Lancet 374: , 2009

13 METFORMİN: Yan Etkileri- Gastro intestinal Bulantı, ishal, kramp tarzında karın ağrısı, tat bozukluğu Hastaların %20 sine kadar başlangıçta görülebiliyor. Tok karna, düşük dozda, yavaş titrasyonla aşılabilmektedir. Yavaş salınımlı tabletlerin GIS şikayetlerinde azalma yaptığına dair retrospektif çalışma* vardır. Hastaların %90-95 i ilacı kullanabilmektedir. *Blonde L, et al. Gastrıintestinal tolerability of extended-release metformin tablets compared to immediate release Metformin tablets: results of a retrospective cohort study. Curr Med res Opin. 2004;20(4):

14 METFORMİN: Diğer Yan Etkileri Laktik asidoz: Çok nadir: 9/ yıl; Riskli hastalarda görülmüştür. Radiokontrastlı çekimlerden ve büyük cerrahilerden 1 gün önce ve 1-2 gün sonra ilaç kesilmelidir (böbrek fonksiyonu normalse başlanır). B12 eksikliği (%10-30) yapabilmektedir. Bolen S, et al. Systemic review: comparative effectiviness and safety of oral medications for type 2 diabetes mellitus. Ann Intrn Med. 2007;147(6):

15 METFORMİNİN KONTRENDİKASYONLARI Böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin >1.4 mg/dl, erkekte >1.5) Karaciğer yetersizliği Laktik asidoz öyküsü Kronik alkolizm KV kollaps, akut miyokard infarktüsü Ketonemi ve ketonüri Tedaviye dirençli konjestif kalp yetersizliği Kronik pulmoner hastalık (KOAH) Periferik damar hastalığı Gebelik ve emzirme dönemi İleri yaş (bazı otörlere göre >80 yaş) Jones G, et al. Contraindications to the use of metformin. BMJ. 2003;326:4-5; TEMD-Diyabet grubu-2011

16 METFORMİN- ÖZET OAD ajanların arasında en iyi sonuçları olan gruptur. Diyabet ilişkili KVH bağlı ölümleri azalttığı gösterilmiştir. Diğer diyabet ilaçlarıyla ve insülinle kombine edilebilir. Kilo aldırmaz, hipoglisemi yapmaz, ucuz. Kontraendikasyonu olmadığı sürece devam edilmelidir. Günümüzdeki klavuzlara göre (ADA, EASD, IDF, TEMD) Tip 2 DM tedavisinde tanı anında verilecek ilk ilaçtır.

17 TIAZOLIDINEDION-GLİTAZONLAR: Pioglitazon Yeni bir grubun ilki troglitazon 1997 de onaylandığında, büyük bir heyecan ve tartışmaları da başlattı. Troglitazon hepatotoksite nedeniyle 2000 yılında çekildi. Pio ve rosiglitazon da hepatotoksisite görülmedi. Rosiglitazon çekildi (KVH mortalite, 2010) Pioglitazon grubun tek ilacı (bazı ülkelerde yasaklandı).

18 GLİTAZONLAR: PPRɣ nukleus transkripsiyon faktörlerine bağlanarak etki ederler: GLUT 1 ve GLUT 4 ekspresyonunu Hepatik glukoz çıkışını Yağ asidleri düzeyini Yağ dokudan adiponektin salgısını rezistini Preadipositlerin adiposite dönüşümünü PAI-1, matriks metaloproteinaz 9, C-reaktif protein ve IL-6 azaltıyor Glisemik etkileri yavaş, haftalar-aylar içerisinde görülür. Nathan DM, et al. Diabetes Care 2006;29:

19 Glitazonlar KC Glukoneogenez YAĞ Adipogenez SYA alımı Glukoz alımı Adiponektin TNF-α ve resistin KAS Glukoz uptake KC glukoz yapımı SYA Perifer glukoz uptake Hiperglisemi

20 GLİTAZONLAR: PİOGLİTAZON Etki güçleri, farmakokinetikleri, metabolizmaları, bağlanma özellikleri ve lipidler üzerine etkileri farklılık göstermektedir. HbA1c de % azalma mg/gün, tek doz CYP 2C8 ve CYP 3A4 metabolize olur, safra ile atılır. Hipoglisemi yapmaz, genellikle iyi tolere edilirler.

21 PİOGLİTAZON: Metabolik Etkileri Lipidlerde olumlu etkiler: Trigliserid de %20 düşme, HDL de orta derecede artış, LDL boyut ve sayısında düzelmeler. Makrovasküler etkileri: Karotis intima media kalınlığında azalma, Endotel fonksiyonlarında düzelme, Kan basıncında düşme Fibrinolitik ve koagülasyon faktörlerinde düzelme Koroner stentlerde restenozu yavaşlatabileceği Goldberg RB, et al. A comparison of lipid and glycemic affects of pioglitazone and rosiglitazone in pts with type 2 diabetes and dyslipidemia. Diabetes care. 2005;28:

22 GLİTAZONLARIN KONTRENDİKASYONLARI New York Kalp Cemiyeti nin kriterlerine göre sınıf I-IV konjestif kalp yet. KC hastalığı ve nedeni bilinmeyen transaminaz yüksekliğinde (ALT>2.5 katı) Kronik böbrek yetersizliği Gebelik Tip 1 diyabetliler Maküla ödemi bulunan kişiler Adolesan ve çocuklarda Mesane Ca ve osteoporoz riski olanlar?: konsensus bildirileri TEMD: Diabetes mellitus tanı, tedavi ve izleme klavuzu,

23 PİOGLİTAZONUN VASKÜLER ETKİLERİ PROactive (2005):Glisemik kontrol ve olası KVH koruyucu. PERISCOPE (2008): KVH risk faktörlerinde düzelme, ateroskleroz progresyonunda glimepiride göre önleyici. CHICAGO (2006): karotis intima-media (CIMT) progresyonunda glimepiride göre önemli düzelme. PIPOD (2006): CIMT progres. azalmayı gösterdi DİĞER ÇALIŞMALAR*: PTCA yapılan hastalarda restenoz oranlarında önemli azalma gösterildi. *Riche DM, et al. Thiazolidinedion and risc of repead target vessel revascularization following percutaneous coronary intervention: A meta-analyses. Diabetes Care 2007;30:384-8

24 PROactive Study

25 PROactive- Çalışma Dizaynı önceden kardio-vasküler hastalığı olan diabetiklerde Mevcud tedavisi diet ve glukoz-düşürücü ajanlar, antihipertansifler, lipid-değiştirici ilaçlar, antitrombotik ajanlar, Diğer kardio-vasküler ilaçlar Pioglitazon + mevcud tedavisi 45 mg/gün e kadar titrasyonu zorlanıyor Plasebo + mevcud tedavi Hastaların yönetimi 1999 IDF (Avrupa) Klavuzlarına göre yapılıyor

26 PROactive : 3 yıllık birleşik primer sonlanım sonuçları: Ölüm, non-fatal MI, inme, major bacak amputasyonu, akut koroner sendrom, koroner yada bacak revaskülarizasyonu: N. olay sayısı: 3-yıllık tahmini Plaseboda: 572 / 2633 % 23.5 Pioglitazon: 514 / 2605 %21.0 Risk azalması: %10; HR:0.904(%95 CI, ), p= Sekonder birleşik sonlanım (ölüm, MI veya inme) Risk azalması: %16; HR:0.841( ); p= PROactive study group, Lancet 2005;366:

27 Pioglitazonun Yararlı Etkilerine Katkıda Bulunduğu Düşünülen Muhtemel Faktörler HbA 1c -0.5% HDL-C +8.9% Kan basıncı -3 mmhg LDL / HDL -5.3% Trigliserid -13.2% Plaseboya karşı PROactive study group, Lancet 2005;366:

28 PROactive : İnsülin + Pioglitazon Kullanımı? 5238 hastanın, 1760 ı başlangıçta insülin (oral ajanlarla birlikte) kullanmaktaydı (864=pioglitazon; 896=plasebo). HbA1c, pioglitazon + insülin alanlarda, plasebo+ insülin alanlara göre düşük bulundu (p<0.0001). İnsülin dozunda plaseboya göre %27.5 azalma gözlendi (p<0.0001) %9 hastada (n=78) insülin bırakılabildi. Pio grubunda istatistiksel önemsiz de olsa kalp yetmezliği insidansında artış bulundu. PROactive study group, Lancet 2005;366:

29 DİYABET ÖNLENMESİNDE PİOGLİTAZON DPP: IGT olan 622 yetişkinde, randomize, çift-kör, kontrollü çalışmada tip 2 DM dönüşmesine etkisi: Median takip: 2.4 yıl Yıllık tip 2 diabet insidansı pio alanlarda %2.1, plaseboda %7.6 bulundu. Normal GTT ye dönüş; %48, plaseboda %28 (P<0.001). Sonuç: Pioglitazon tip2 diyabete dönüşme riskini %72 oranında azalttı. PIPOD (the Pioglitazone in Prevention of Diabetes): Gestasyonel diabetli hispaniklerde β-hücre fonksiyonu, insülin rezistansı, diabete dönüşüm: β-hücre fonksiyonunu koruyucu, diyabete dönüşümü azalttıcı (%55). Ralph A. DeFronzo, et al. Pioglitazone for Diabetes Prevention in Impaired Glucose Tolerance. N Engl J Med 2011;364: Xiang AH, et al. Effect of pioglitazone on pancreatic beta-cell function and diabet risk Diabetes 2006;55(2):517-22

30 GLİTAZONLAR: YAN ETKİLERİ- Kilo artışı Sıvı retansiyonu (%2.5- %16.2): İnsülin kullananlarda, kadınlarda, obezlerde ve önceden ödemi olanlarda risk fazla. Takip (doktor ve hasta). Tuz kısıtlama, gerekirse diüretik Düşük dozla 1-3 ay sonra ödem gelişmezse ve glisemik yanıt yetersiz ise doz artırılır. KKY ve hastaneye yatıracak kadar anazarka ödem %2 hastada (PROactive ve RECORD). Refraktör olgularda ilaç durdurulur. Subkutan yağ dokuda artış Karalliedde j. Et al. thiazolidinedion and their fluid related advers effects. Drug Saf. 2007;30: Diabetes Research and Clinical Practice 76 (2007)

31 TZD-YAN ETKİLERİ:Kemik kırıkları Yakın zamanlı epidemiyolojik ve randomize kontrollü çalışmalarda özellikle yaşlı kadınlarda fazla kırık bildirildi. Genelde distal bölgelerde (ön kol, ayaklar, fibula): Pioglitazon grubunda kırık oranı 1.9 kırık her 100-hasta yıl; Kontrol grubunda 1.1 kırık her 100 hasta-yıl olarak bulunmuştur* TZD-ilişkili kemik kaybının önlenmesi ve tedavisi ile ilgili veri yok. Uygun tedbirler, risk analizi ve kemik dansite takibi. *Heidarpour R, Wooltorton R. Diabetes drug pioglitazone : risk of fracture 2007 Canadian Medical Association Review Riche DM, et al. Bone loss and fracture risk associated with TZD therapy. Pharmacotherapy. 2010;30:

32 PİOGLİTAZON VE MESANE KANSERİ 2003 yılında FDA, mesane Ca ilişkisini inceleyen çalışma istedi: 10-yıllık vaka-kontrol gözlem çalışması, Kaiser Permanente Northern California (KPNC)*: >40 yaş diabetik hastada; 2008; 5. yılda; pio-kullananlarda, ort. tedavi 2 yıl (r, yıl) anlamlı sonuç bulunmadı (HR= %1.2, %95 CI: ). Doz >28000 mg ve kullanım süresi >24 ay istatistiksel anlamlı. *Levis J, et al. Risk of bladder cancer among diabetic patients treated with pioglutazone. Diabetes Care 2011;34:91-922

33 Pioglitazone and risk of bladder cancer among diabetic patients in France: a population-based cohort study. Neumann A, et al yılında; yaş, OAD verilen, 42 aylık takip, en az >6 ay ilaç alanlarda Toplam 1,491,060 diabetik, pioglitazon kullanan 155,535. Yeni mesane ca insidansı kullananlarda ve kullanmayanlarda sırasıyla: 49.4 ve 42.8 her 100,000 kişi-yıl Pio. alınması ile anlamlı ilişkili bulundu (HR 1.22 [95% CI 1.05, 1.43]). Dozla ( 28,000 mg, HR 1.75 [95% CI 1.22, 2.50]) ve kullanım süresiyle anlamlı ilişki bildirdiler ( 24 ay, HR 1.36 [1.04, 1.79). Diabetologia Jul;55(7): Epub 2012 Mar 31.

34 PİOGLİTAZON VE MESANE KANSERİ PROactive study (2005): pio grubunda 14 vaka(%0.5); 6 (%0.2) plasebo grubunda, P=0.069 daha sonra veriler incelendiğinde, plasebodan 1 olgu benign çıkınca hesaplamada (p=0.040) anlamlı bulundu.* Bu raporla birlikte preklinik ve klinik bulgular FDA web sitesinde yayımlanarak uyarı ve kısıtlama geldi (2011) *Dominique HB et al. Pioglutazone and bladder cancer, The Lancet, 2011;378:

35 PİOGLİTAZON VE MESANE KANSERİ AFSAPS-Fransız düzenleme otoritesi, takiben Almanya 9 Haziran 2011 pioglitazon ve içeren kombinasyonları Tip 2 DM tedavisinde kullanımını durdurdu. Buna gerekçeyi CNAMTS /French database study gösterildi.

36 US FDA TAVSİYELERİ Aktif mesane kanseri olan hastalarda pioglitazon kullanmayınız. Daha önceden mesane ca hikayesi olanlarda dikkatle kullanınız. Daha önceden mesane ca öyküsü olanlarda, glisemik kontrolün faydalarını bilinmeyen kanser rekürrensi riskine karşı göz önüne alınarak değerlendirilmeli. Hastaların idrarda kan, dizüri, sık idrara çıkma, bel yada karın ağrısı gibi mesane kanserine bağlı olabilecek herhangi bir semptom ve bulgu olduğunda bildirmesini EMA TAVSİYELERİ Aktif ya da eskiden mesane ca olduğu bilinenlere yada tetkik edilmemiş makroskopik hematürisi olanlara bu ilaçların reçete edilmesi önerilmez. Hastaların yaşını gözönüne almaları ve 3-6 ay sonra tedaviyi yeniden gözden geçirmelerini ve sonrasında da düzenli takip etmeleri önerilmektedir.

37 TEMD-mesane kanseri önerileri Aktif veya geçirilmiş mesane kanseri öyküsü bulunan veya sebebi belli olmayan makroskopik hematürisi olan diyabet hastalarında pioglitazon kullanılmamalıdır. Halen pioglitazon kullanmakta olan ve hematüri, dizüri, pollakiüri, bel ağrıları gibi yakınmaları olan hastalarda mesane kanseri yönünden tetkikler yapılmalıdır. Pioglitazon başlanması düşünülen hastalarda mesane kanseri risk faktörleri (yaş, sigara kullanımı vb. gibi) sorgulanmalı, fizik muayene ve tam idrar tahlili yapıldıktan sonra yarar gözetiliyorsa ilaca başlanmalıdır. Özellikle yaşlılarda pioglitazon verilmesi gerekiyorsa -ilacın mesane kanseri yanında, diğer riskleri de göz önünde bulundurularak- mümkün olan en düşük dozda başlanmalı ve uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. TEMD: Diabetes mellitus tanı, tedavi ve izleme klavuzu,

38 TİP 2 Diyabetin Yönetimi: ADA/EASD Glisemik hedefler ve glukoz-düşürücü tedaviler bireysel değerlendirilmelidir. Kontraendikasyonu bulunmadığı sürece metformin ilk ilaçtır. Metforminden sonra veriler sınırlıdır: Muhtemel yan etkileri minumumda tutmayı hedefleyerek 1 ya da 2 ilaçla birlikte kullanılması rasyoneldir. Kapsamlı kardiyovasküler risk azaltımı tedavinin önemli bir odak noktası olmalıdır. AADE13, Annual meeting and exhibition, Philadelphia, PA

39 ADA/EASD 2012 Konsensusu- pioglitazon AVANTAJLARI: Hipoglisemi yapmaması, etkinliğini koruyabilmesi, HDL-kol artışı, TG azalışı, KVH olaylarında azalma olasılığı (PROACTIVE) DEZAVANTAJLARI: Kilo artışı, ödem/ kalp yetmezliği, kemik kırıkları, Inzucchi SE et al. Diabetes Care 2012, e-pub

40 ADA/EASD: General Recommendations for Antihyperglycemic Therapy in Type 2 Diabetes Lifestyle changes: Healthy eating, weight control, increased physical activity Initial drug monotherapy Metformin(MET) If needed to reach individualized A1C target after-3 months, proceed to Two drug combination* MET + SU MET + TZD MET+ GLP-1 receptor agonist(ra) MET + DPP-4 inhibitor Met + Insulin (usually basal) If needed to reach individualized A1C target after-3 months, proceed to Three drug combination SU TZD or DPP-4 İnhibitor Or GLP-1 RA Or insulin TZD + SU or DPP-4 İnhibitor or GLP-1 RA or Or insulin DPP 4 İnhibitor + SU or TZD or insulin GLP-1 RA + SU or TZD or insulin Insulin (usually basal) + TZD or DPP-4 inhibitor or GLP-1 RA If combination therapy including basal insulin fails to achieve A1C target after 3-6 months, proceed to More complex insulin strategy(usually in combination with one or two non-insulin agents) Insulin (multiple daily doses)** Consider beginning at this stage in those with A1C 9.0 Rapid-acting nonsulfonylurea secteragogues (meglitinides) may be considered In those with irregular meal schedules or who experience late postprandial hypoglycemia when receiving sulfonylurea therapy. Usually basal insulin (NPH, glargine, detemir) in combination with noninsulin agents. **Certain noninsulin agents may be continued with insulin. Inzucchi SE et al. Diabetes Care Epub ahead of print

41 Yeni Tanı Tip 2 Diyabet Klinik Değerlendirme + Yaşam tarzı düzenlemeleri A1C < %10 Metabolik dekompanse/semptomatik hiperglisemi / A1C %10 MET (SU/GLN) 2 İnsulin (± MET) 1. Basamak Tedavi A1C < %8.5 A1C>%7 1 3 AY A1C %8.5 MET + Antidiyabetik kombinasyonları MET + SU/GLN MET + DPP4-İ MET + AGİ MET + GLP-1A 3 MET + PİO 4 A1C>% AY MET + İnsulin kombinasyonları MET + Bazal insulin MET + Karışım insulin MET + intensif insulin 2. Basamak Tedavi A1C>% AY 3. Basamak Tedavi 1 Hedef A1C %6.5, tedavi değişikliği için A1C 7olmalıdır. Bireysel A1C hedefleri de dikkate alınmalıdır 2 Tanıda zayıf veya MET kontrendikasyonu olan hastalarda SU/GLN ile başlanabilir 3 Kilo kaybı istenen hastalarda kullanılmalı 4 PİO kullanan hastalarda ödem, KKY ve kırık riskine dikkat 5 Bazal-bolus insulin ile glisemik kontrol sağlanamayan, eğimli ve istekli hastalarda pompa düşünülebilir. Yoğun İnsulin Tedavisi Bazal-bolüs insülin tedaisi + MET insülin pompa tedavisi A1C : Glikozillenmiş HbA1c MET : Metformin SU: Sulfonilüre GLN: Glinid DPP4-İ: Dipeptidli peptidaz-4 inhibitörü PİO: Pioglitazon GLP-1A: Glukagon-benzeri peptid-1 analoğu AGİ: Alfa glukozidaz inhibitörü KKY: Konjestif kalp yetmezliği

42 Sonuç olarak pioglitazon Yan etkilerinden dolayı kullanımında kısıtlılık sözkonusudur. Metformin tedavisinde yetersizlik olduğunda, ikili yada üçlü kombinasyonlarda- Değerlendiriniz. Güncel klavuzlarda yer almaktadır (uyarılarla) Endikasyon koyarken, hastanın bireysel özelliklerine göre, olabilecek yan etkileri, fayda ve zararları gözetilerek karar verilmelidir.

43 Teşekkür Ederim

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Glitazonlar (Thiazolidinedionlar ) ve Güvenilirlik

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Glitazonlar (Thiazolidinedionlar ) ve Güvenilirlik Tip 2 Diyabet Tedavisinde Glitazonlar (Thiazolidinedionlar ) ve Güvenilirlik Dr. Mücahit Özyazar İ.Ü. CTF. İç Hastalıkları Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları Ve Diyabet Bilim Dalı. Tip 2 diyabet de

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR Prof. Dr. Nermin OLGUN Kontrolsüz iperglisemi (katabolik özellikler, KŞ 300-350mg/dl, HbA1c %10-12) 2016 ADA Tip 2 Diyabet Kılavuzu Antihiperglisemik Tedavi

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi?

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Antidiyabetik tedaviyi nasıl seçelim? Kılavuzlara

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 08.10.2016 12 yıldır DM TA: 120/75 mmhg, VKİ: 35 kg/m 2 Diyetine mümkünce uyumlu Dizlerde osteoartroz

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler. Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler. Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD Soru-1 Hiperglisemik semptomlarla gelen bir diyabetik hastada HbA1c: %10.2, anlık glukoz:

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dünyada diyabet patlaması Ülkemizde diyabet %90 arttı 6. IDF

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi TEMD Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi TIBBİ BESLENME TEDAVİ ALGORİTMASI Tip 1 Diyabetli Tip 2 Diyabetli Gestasyonel Diyabetli Diyabetik Gebe Prediyabet

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisi Prof. Dr. Aytekin OĞUZ İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Diyabetes Mellitus Yönetimi ve. Prof.Dr. Halil Önder Ersöz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Aile Hekimliği Uygulamasında Diyabetes Mellitus Yönetimi ve. Prof.Dr. Halil Önder Ersöz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Aile Hekimliği Uygulamasında Diyabetes Mellitus Yönetimi ve İnsülin Tedavisi Başlama Prof.Dr. Halil Önder Ersöz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı TANIM: Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonundaki

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

DİYABETTE SORUNLU VAKALAR. Dr. Mustafa KANAT İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul

DİYABETTE SORUNLU VAKALAR. Dr. Mustafa KANAT İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul DİYABETTE SORUNLU VAKALAR Dr. Mustafa KANAT İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul 2 yıl önce MI geçiren 46 yaşındaki erkek hasta check-up sırasında kan şekerinin yüksek

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı

Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D. Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı: Vitamin D Doç.Dr. İlker TAŞÇI GATA İç Hastalıkları BD, Ankara İç Hastalıkları & Geriatri Uzmanı Akılcı ilaç kullanımı Kanıta dayalı tıp Metaanaliz RCTs Centre for Evidence-Based

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI. Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı

TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI. Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı Tip 2 diyabetin doğal seyri Plasma Glucose Postmeal glucose 126

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

PCOS nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri

PCOS nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri PCOS nun Uzun Dönem Sağlık Etkileri Prof. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH - Ankara PCOS un Uzun Dönem Sağlık Etkileri PCOS, reprodüktif çağın ötesinde; " İnsülin rezistansı

Detaylı

Preklinik ve Kilinik Diyabeti Önlemek

Preklinik ve Kilinik Diyabeti Önlemek Preklinik ve Kilinik Diyabeti Önlemek Prevention of Preclinic and Clinic Diabetes Prof. Dr. İlhan SATMAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. İç Hast. A.D. Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. B.D. Konuşmacının, bu sunum

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN Tip 2 Diyabet Tedavisi Bilgin İLHAN TEDAVİ 1-Diyet-Yarın 2-Egzersiz 3-İlaç OAD İnsülin-yarın Tip Diyabet de OAD tedavisi Tip 2 Diabetes Mellitus Günümüzde sedanter hayat ve kilo alımına paralel olarak

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

DİABET REGÜLASYONU VE İZLEMİ Dr. Ümit Karayalçın Diabet prevalansı giderek artan (TÜRDEP çalışmasına göre Türkiyede erişkinlerde %7), WHO ya göre bulaşıcı olmayan bir pandemi olarak değerlendirilen (dünyada

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Uğur Ünlütürk Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 20-24 Nisan 2016 Antalya AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç

Detaylı

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D.

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER. Prof. Dr. ibrahim Şahin

DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER. Prof. Dr. ibrahim Şahin DİYABET TEDAVİSİ VE KANSER Prof. Dr. ibrahim Şahin Sunu Planı Diyabet ve kanser İnsülin tedavisi ve kanser Oral antidiyabetikler ve kanser Sulfanilüreler Pioglitazonlar GLP-1 analogları DPP4 inhibitörleri

Detaylı

Son 10 Yılda Diyabetik Hastaların Dahil Edildiği Randomize Klinik Çalışmalardan Öğrendiklerimiz: Renal Sonlanım

Son 10 Yılda Diyabetik Hastaların Dahil Edildiği Randomize Klinik Çalışmalardan Öğrendiklerimiz: Renal Sonlanım Son 10 Yılda Diyabetik Hastaların Dahil Edildiği Randomize Klinik Çalışmalardan Öğrendiklerimiz: Renal Sonlanım Prof. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Diyabet ve Gebelik Diyabetes mellitus, insülin eksikliği veya insensitivitesi sonucu organların kronik hiperglisemiye maruz kaldığı klinik bir sendromdur Diyabetes mellitus

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer 526.32 mg metformin hidroklorür DC granül

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak)

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) İlaç tedavisinde yöntem: 1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) 2. Yağ kullanımını artırmak olmalıdır (termogenezi artırmak, lipolizi artırmak) İştah kesiciler: Hem katokolaminerjik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsülin*

Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsülin* Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi / Turkish Journal of Diabetes and Obesity XXXXXXXX / XXXXXXXX Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsülin*

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

Sulfonilu reler & Glinidler

Sulfonilu reler & Glinidler Yeni klinik c alıs malar ıs ıg ında insu lin dıs ı antidiyabetiklere gu ncel bakıs Sulfonilu reler & Glinidler Dr. Serdar Gu ler Hitit Üniversitesi & Ankara Numune EAH Endokrinoloji BD 25 Nisan 2015, 51.

Detaylı

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi İnkretin Bazlı Tedavi Dr. Banu Mesçi İNKRETİNLER Oral glukoz alınmasına karşı oluşan insülin cevabının yaklaşık 2/3 si, barsak kaynaklı inkretin hormonlarının etkileriyle ortaya çıkmaktadır. İNKRETİNLER

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ. Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD Tabipler Odası

HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ. Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD Tabipler Odası HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD 15.03.2017 Tabipler Odası Kan Basıncı Sınıflaması Ofis Dışı KB değerlerine göre HT tanımı HİPERTANSİYON

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33.4 mg pioglitazon HCl içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33.4 mg pioglitazon HCl içerir. KULLANMA TALİMATI GLİFİX 30 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33.4 mg pioglitazon HCl içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, kalsiyum karboksimetilselüloz,

Detaylı