Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇厇nጇ勇 hጇ勇z厇rlጇ勇ጇ勇ጇ勇n: Prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k

2 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇厇nጇ勇 hጇ勇z厇rlጇ勇ጇ勇ጇ勇n:prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k

3 ጇ勇S ronik böbrek ጇ勇etmezlikli hጇ勇stጇ勇lጇ勇rdጇ勇 ilጇ勇ç tedጇ勇visi plጇ勇nlጇ勇ጇ勇ጇ勇n her hekim, ilጇ勇c厇n dozu nጇ勇s厇l düzenlenmelidir sorusunun cevጇ勇b厇n厇 bulmጇ勇l厇d厇r.günlük uጇ勇gulጇ勇mጇ勇lጇ勇rdጇ勇 her ilጇ勇c厇n doz düzenleme protokolünü ጇ勇k厇ldጇ勇 tutmጇ勇k olጇ勇s厇 değildir. u ጇ勇ncጇ勇k ጇ勇ጇ勇ጇ勇g厇n kullጇ勇n厇lጇ勇n ilጇ勇çlጇ勇r için söz konusu olጇ勇bilir. n gerçekçi çözüm hekimin mጇ勇sጇ勇s厇ndጇ勇 bulundurጇ勇cጇ勇ğ厇 ጇ勇ጇ勇dጇ勇 cebinde tጇ勇ᗷ喗厇ጇ勇ጇ勇bileceği bir kitጇ勇pç厇klጇ勇 bu sorunu çözmesidir. u kitጇ勇pç厇k tጇ勇m olጇ勇rጇ勇k bu hedefe ulጇ勇ᗷ喗mጇ勇k için hጇ勇z厇rlጇ勇nm厇ᗷ喗t厇r. Şüphesiz bu kitጇ勇pç厇k kullጇ勇nd厇ğ厇n厇z tüm etken mጇ勇ddelerin doz düzenlemelerini kጇ勇psጇ勇mጇ勇ጇ勇ጇ勇cጇ勇kt厇r. unun bጇ勇ᗷ喗l厇cጇ勇 nedeni bu etken mጇ勇ddelerin böbrek ጇ勇etmezliğindeki doz belirleme çጇ勇l厇ᗷ喗mጇ勇lጇ勇r厇n厇n ጇ勇etersizliğidir. undጇ勇n sonrጇ勇ki bጇ勇sk厇ጇ勇ጇ勇,eğer elde veri vጇ勇r ise, girmesini dilediğiniz ilጇ勇çlጇ勇r厇n isimlerini nurጇ勇rikᗷ喗iᗷ喗ir.com ጇ勇 bildirmeniz kitጇ勇pç厇ğ厇 dጇ勇hጇ勇 ጇ勇ጇ勇rጇ勇rl厇 hጇ勇le getirecektir. ጇ勇rጇ勇rl厇 olmጇ勇s厇 benim için mutluluk kጇ勇ጇ勇nጇ勇ğ厇d厇r. Sጇ勇ጇ勇g厇lጇ勇r厇mlጇ勇 Prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k

4 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 喗 P ጇ勇Sጇ勇P ጇ勇 öbrek ጇ勇etmezliğinde ilጇ勇ç dozlጇ勇r厇 düzenlenir iken üreminin ilጇ勇ç ጇ勇bsorpsiጇ勇onu,dጇ勇ğ厇l厇m volümü,protein bጇ勇ğlጇ勇nmጇ勇s厇 ve ilጇ勇ç metጇ勇bolizmጇ勇s厇nጇ勇 etkisi gözönünde bulundurulmጇ勇l厇d厇r.ጇ勇remide mide boᗷ喗ጇ勇lmጇ勇 zጇ勇mጇ勇n厇n厇n gecikmesi ጇ勇ጇ勇dጇ勇 gጇ勇strointestinጇ勇l sistemde geliᗷ喗en ödem nedeniጇ勇le ilጇ勇ç ጇ勇bsorpsiጇ勇onu bozulጇ勇bilir. klenmiᗷ喗 komorbid durumlጇ勇r厇n s厇kl厇ğ厇 nedeniጇ勇le kullጇ勇n厇lmጇ勇k durumundጇ勇 kጇ勇l厇nጇ勇n ek ilጇ勇çlጇ勇rdጇ勇 bu hጇ勇stጇ勇 grubundጇ勇 ጇ勇bsorpsiጇ勇on sorunu ጇ勇ጇ勇rጇ勇tጇ勇bilir. ullጇ勇n厇lጇ勇n ጇ勇ntiጇ勇sid ጇ勇ጇ勇dጇ勇 ጇ勇 喗 reseptör blokeri ilጇ勇çlጇ勇r gጇ勇strik ph ጇ勇厇 ጇ勇lkጇ勇liጇ勇e çevirerek ጇ勇bsorpsiጇ勇on için ጇ勇sid ortጇ勇m gerektiren ilጇ勇çlጇ勇r厇n ጇ勇bsorpsiጇ勇onunu engelleጇ勇ebilirler. ጇ勇lጇ勇çlጇ勇r ጇ勇bsorpsiጇ勇onu tጇ勇kiben tüm vucuttጇ勇 dጇ勇ğ厇l厇rlጇ勇r.ጇ勇ጇ勇ğ厇l厇m volümü s厇n厇rl厇 喗 喗. 喗 喗 g 喗 olጇ勇n ilጇ勇çlጇ勇rdጇ勇 üremi dጇ勇ğ厇l厇m volümlerini etkileጇ勇erek klinik önem tጇ勇ᗷ喗厇ጇ勇ጇ勇n sonuçlጇ勇r ጇ勇ጇ勇rጇ勇tጇ勇bilirler öbrek ጇ勇etmezliği ilጇ勇çlጇ勇r厇n protein bጇ勇ğlጇ勇nmጇ勇 niteliklerinide değiᗷ喗tirebilir.ጇ勇remide genellikle ilጇ勇çlጇ勇r厇n protein bጇ勇ğlጇ勇nmጇ勇s厇 ጇ勇zጇ勇l厇r. unጇ勇 bጇ勇ğl厇 olጇ勇rጇ勇k ilጇ勇c厇n serbest ጇ勇ጇ勇dጇ勇 ጇ勇ktif komponenti ጇ勇rtጇ勇r. u sonuç bir ጇ勇ጇ勇ndጇ勇n etkinliği ጇ勇rt厇r厇r iken bir ጇ勇ጇ勇ndጇ勇n dጇ勇 eliminጇ勇sጇ勇onu h厇zlጇ勇nd厇r厇r.ጇ勇et sonucu tጇ勇hmin etmek herzጇ勇mጇ勇n kolጇ勇ጇ勇 değildir. ጇ勇remi ilጇ勇çlጇ勇r厇n metጇ勇bolik biጇ勇otrጇ勇nsformጇ勇sጇ勇onunudጇ勇 etkiler.ጇ勇epጇ勇tik mikrosomጇ勇l oksidጇ勇sጇ勇on genellikle normጇ勇l olmጇ勇s厇nጇ勇 kጇ勇rᗷ喗厇n ጇ勇setilጇ勇sጇ勇on,ester ጇ勇ጇ勇dጇ勇 peptid hidrolizi gecikebilir. öbrek ilጇ勇çlጇ勇r厇n temel ekskresጇ勇on ጇ勇ollጇ勇r厇ndጇ勇n biridir.ጇ勇lጇ勇c厇n uzጇ勇klጇ勇ᗷ喗t厇rmጇ勇 h厇z厇 eliminጇ勇sጇ勇on ጇ勇ጇ勇r厇 ömrü ile ifጇ勇de edilir. liminጇ勇sጇ勇on ጇ勇ጇ勇r厇 ömrü 喗t 喗 喗 喗 喗 ilጇ勇c厇n plጇ勇zmጇ勇 konsጇ勇ntrጇ勇sጇ勇onunun ጇ勇ጇ勇r厇ጇ勇ጇ勇 inmesi için gerekli süredir.t 喗 喗 喗 dጇ勇ğ厇l厇m volümü ve klerens ile ilgilidir. formülü ile hesጇ勇plጇ勇n厇r. enጇ勇l klerens ጇ勇zጇ勇ld厇kçጇ勇 eliminጇ勇sጇ勇on ጇ勇ጇ勇r厇 ömrü uzጇ勇r. ጇ勇r厇 ömür uzጇ勇mጇ勇s厇 böbrekçe elimine edilen ጇ勇ktif metጇ勇bolitler içinde geçerlidir. z Günlük uጇ勇gulጇ勇mጇ勇lጇ勇rdጇ勇 glomerüler filtrጇ勇sጇ勇on h厇z厇 kreጇ勇tinin klerensi hesጇ勇plጇ勇nጇ勇rጇ勇k tጇ勇hmin edilir. ğer renጇ勇l fonksiጇ勇onlጇ勇r stጇ勇bil ise ve kreጇ勇tinin oldukçጇ勇 stጇ勇bil ise bu durumdጇ勇 idrጇ勇r toplጇ勇nmጇ勇s厇nጇ勇 dጇ勇ጇ勇ጇ勇l厇 ጇ勇öntemler ጇ勇erine 喗ockroft ve Gጇ勇ult eᗷ喗itliği kullጇ勇n厇lጇ勇rጇ勇k kreጇ勇tinin klerensi 喗 喗l cr 喗 tጇ勇hmin edilebilir 喗 喗l cr : 喗 喗 喗 喗 喗ጇ勇ጇ勇ᗷ喗 喗 喗ideጇ勇l vucut ጇ勇ğ厇rl厇ğ厇 喗kg 喗 喗 喗 喗serum kreጇ勇tinini 喗mg 喗dl 喗

5 ጇ勇d厇nlጇ勇rdጇ勇 kreጇ勇tinin klerensi hesጇ勇plጇ勇nmጇ勇s厇ndጇ勇 erkekler için bulunጇ勇n değer çጇ勇rp厇lmጇ勇l厇d厇r. 喗. 喗 喗 ile ğer serum kreጇ勇tinini stጇ勇bil değilse bu durumdጇ勇 idrጇ勇r toplጇ勇nmጇ勇s厇nጇ勇 dጇ勇ጇ勇ጇ勇l厇 ጇ勇öntemler tercih edilmelidir. ğer hጇ勇stጇ勇 oligürik ise bu durumdጇ勇 kreጇ勇tinin klerensi 喗 喗 喗 ml 喗dጇ勇kikጇ勇 olጇ勇rጇ勇k kጇ勇bul edilebilir İ öbrek ጇ勇etmezliğinde,böbrekten ጇ勇t厇lጇ勇n ilጇ勇çlጇ勇r ve metጇ勇bolitlerinin birikimi bu ilጇ勇çlጇ勇r厇n doz düzenlenmesini gerektirir. ükleme dozlጇ勇r厇n厇n değiᗷ喗tirilmesi genellikle gereksizdir.ጇ勇dጇ勇me re 喗imlerde ise dozlጇ勇r厇n uጇ勇gulጇ勇nmጇ勇s厇 ጇ勇ጇ勇 劗 m s劗 ( 喗 ጇ勇ጇ勇dጇ勇 İ劗 劗劗劗 劗 劗 m s劗 (劗劗 ጇ勇öntemlerinden birisi ile düzenlenir.ጇ勇oz ጇ勇zጇ勇lt厇lmጇ勇s厇 ጇ勇öntemi, doz ጇ勇rጇ勇l厇klጇ勇r厇 sጇ勇bit tutulጇ勇rጇ勇k dozun ጇ勇zጇ勇lt厇lmጇ勇s厇 biçiminde uጇ勇gulጇ勇n厇r.ጇ勇ntervጇ勇l uzጇ勇t厇lmጇ勇s厇 ጇ勇önteminde ise ilጇ勇c厇n nonüremiklerde uጇ勇gulጇ勇nጇ勇n dozu değiᗷ喗tirilmeksizin doz ጇ勇rጇ勇l厇klጇ勇r厇 uzጇ勇t厇l厇r. u ጇ勇öntem dጇ勇hጇ勇 çok uzun ጇ勇ጇ勇r厇 ömürlü ilጇ勇çlጇ勇r için kullጇ勇n厇l厇r.ጇ勇ጇ勇ngi ጇ勇öntem uጇ勇gulጇ勇n厇r ise uጇ勇gulጇ勇ns厇n mümkünse ilጇ勇ç düzeጇ勇i de uጇ勇gun ጇ勇rጇ勇l厇klጇ勇r ile monitorize edilmelidir. z ጇ勇iጇ勇ጇ勇liz progrጇ勇m厇ndጇ勇ki hጇ勇stጇ勇lጇ勇rdጇ勇 ilጇ勇ç tedጇ勇visi düzenlenir iken,ilጇ勇c厇n diጇ勇ጇ勇liz ile uzጇ勇klጇ勇ᗷ喗t厇r厇lጇ勇bileceği gerçeği unutulmጇ勇mጇ勇l厇d厇r.ጇ勇iጇ勇ጇ勇lizin ilጇ勇ç klerensi molekül ጇ勇ğ厇rl厇ğ厇,sudጇ勇 eriጇ勇ebilirliği,proteine bጇ勇ğlጇ勇nmጇ勇 orጇ勇n厇, ve membrጇ勇n klerensi ile ilgilidir. olekül ጇ勇ğ厇rl厇ğ厇 喗 喗 喗 喗 ጇ勇ጇ勇lton olጇ勇n ilጇ勇çlጇ勇r konvensiጇ勇onel membrጇ勇nlጇ勇rdጇ勇n güçlükle uzጇ勇klጇ勇ᗷ喗t厇r厇lጇ勇bilir. ine protein bጇ勇ğlጇ勇nmጇ勇s厇 ve liposolübilitesi güçlü olጇ勇n ጇ勇 喗ጇ勇nlጇ勇r厇n dጇ勇 membrጇ勇n klerensleri düᗷ喗üktür.polisulfon membrጇ勇nlጇ勇r厇n klerensleri,hemodiጇ勇ጇ勇liz membrጇ勇nlጇ勇r厇ndጇ勇n dጇ勇hጇ勇 ጇ勇üksektir. ጇ勇blolጇ勇rdጇ勇 her ilጇ勇ç için tercih edilen doz hesጇ勇plጇ勇mጇ勇 ጇ勇öntemi doz ጇ勇zጇ勇lt厇lmጇ勇s厇 喗ጇ勇 喗 ጇ勇ጇ勇dጇ勇 intervጇ勇l uzጇ勇t厇lmጇ勇s厇 喗 喗 喗 olጇ勇rጇ勇k belirtilmiᗷ喗tir. ጇ勇z厇 ilጇ勇çlጇ勇r için her iki ጇ勇öntemde uጇ勇gulጇ勇nጇ勇bilir. ğer ilጇ勇ç için 喗ጇ勇 喗 seçilmiᗷ喗 ise o ilጇ勇c厇n normጇ勇l renጇ勇l fonksiጇ勇onlu kiᗷ喗ide kullጇ勇n厇lጇ勇n doz intervጇ勇lleri kullጇ勇n厇lጇ勇rጇ勇k dozun önerilen ጇ勇üzdesi kullጇ勇n厇l厇r. ğer ilጇ勇ç uጇ勇gulጇ勇mጇ勇 ጇ勇öntemi olጇ勇rጇ勇k 喗 喗 喗 seçilmiᗷ喗 ise normጇ勇l doz miktጇ勇r厇 değiᗷ喗tirilmeksizin intervጇ勇ller uzጇ勇t厇l厇r.ጇ勇iጇ勇ጇ勇liz sonrጇ勇s厇 ek doz k厇sm厇ndጇ勇 eğer hemodiጇ勇ጇ勇liz 喗ጇ勇ጇ勇 喗 ve periton diጇ勇ጇ勇lizi 喗Pጇ勇 喗 için hiçbir not ጇ勇ok ise bu durumdጇ勇 doz olጇ勇ğጇ勇n böbrek ጇ勇etmezliği dozudur. u kolondጇ勇ki ifጇ勇desi bilgi ጇ勇ok,ጇ勇 ifጇ勇desi hጇ勇ጇ勇厇r,ጇ勇s ifጇ勇desi önerilen dozun diጇ勇ጇ勇liz günlerinde diጇ勇ጇ勇liz sonrጇ勇s厇 verilmesi gerektiğini, ifጇ勇desi ilጇ勇c厇n önerilmediğini ifጇ勇de eder.genel olጇ勇rጇ勇k düᗷ喗ük klerens değerlerinde önerilmeጇ勇en ilጇ勇çlጇ勇r Pጇ勇 ve ጇ勇ጇ勇 içinde önerilmez

6 İ z z z z z z z z z z

7 z z z z z z z

8 ᗷ嗧 ğ ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 z z z z

9 z z z z z z z z z

10 z z ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧

11 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z z

12 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z

13 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z

14 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 z z z z z z

15 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 ᗷ嗧 z z z z

16 z z z ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z z z

17 z z z z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z z z

18 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧 z ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧 ᗷ嗧

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ i BĠLĠMSEL ETĠĞE

Detaylı

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Hedef kan basıncı değerlerine ulaşmak için başarılı bir tedaviye gerek vardır. Başarılı tedavi 2 kısımdan oluşur: 1.Yaşam düzeninin değiştirilmesi 2.İlaç

Detaylı

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ:

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: NOOTROPİL 1 g AMPUL FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat Asetik asit Enjeksiyonluk su 1 g 5 mg ph 5.8 k.m. k.m. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: Pirasetam, temel etki

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

ᗧ勗 Ö E İ ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗 ᇧ匷 D Gᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ İ Z P HİP Eᗧ勗İ GE E ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 OP D VE ᗧ刷irketimizin A Grubu İmtiᗧ刷ᗧ刷zᗧ刷升 Pᗧ刷ᗧ刷 Sᗧ刷hipᗧ刷eri Geneᗧ刷 Kuruᗧ刷 Topᗧ刷ᗧ刷nt升s升 31 art 2007 Cumartesi günü saat 14 00 de İnkilap

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Say : B.10.0.THG.0.14.00.05 Konu : Yönerge De ikli i 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorür DC granül içerir. Yardımcı

Detaylı

6098 Say l Türk Borçlar Kanunu na Göre Hukukunda bra Sözle mesi

6098 Say l Türk Borçlar Kanunu na Göre Hukukunda bra Sözle mesi Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6098 Say l Türk Borçlar Kanunu na Göre Hukukunda bra Sözle mesi G R bra ve ibra sözle mesi, gerek 818 say l Borçlar Kanunu 1 ve gerekse 3008 say

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

Hepatik ve Renal Yetmezlikte Antibiyotik Kullan m

Hepatik ve Renal Yetmezlikte Antibiyotik Kullan m Klimik Dergisi Cilt 13, Say :1 2000, s:3-7 3 Hepatik ve Renal Yetmezlikte Antibiyotik Kullan m Özlem Kandemir, Ali Kaya Girifl Antibiyotiklerin veya herhangi bir ilac n terapötik etkisinin ortaya ç kmas

Detaylı

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA MAL YE BAKANI SAYIN MEHMET EK N MAKROEKONOM K GEL MELER LE 2010 YILI MART AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER DE ERLEND RMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA METN 13 N SAN

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

LETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMES NDE VER ZARFLAMA ANAL Z YAKLA IMI. Ara. Gör Hüseyin AKTA Celal Bayar Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, MAN SA

LETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMES NDE VER ZARFLAMA ANAL Z YAKLA IMI. Ara. Gör Hüseyin AKTA Celal Bayar Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, MAN SA YÖET M VE EKOOM Y l:21 Cilt:7 Sa :1 Celal Baar Üniversitesi..B.F. MA SA LETME PERFORMASII ÖLÇÜLMES DE VER ZARFLAMA AAL Z YAKLA IMI Ara. Gör Hüsein AKTA Celal Baar Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, MA SA

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren

150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren Xolair Flakon 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz içeren FORMÜLÜ Bir flakon 150.0 mg omalizumab içerir. Kullanıma hazır duruma getirilen Xolair, 125 mg/ml omalizumab içerir (1.2 ml de 150 mg). Yardımcı

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OPTİMARK 500 mikromol/ml Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OPTİMARK 500 mikromol/ml Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OPTİMARK 500 mikromol/ml Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml enjeksiyon için çözelti, 500 mikromole

Detaylı

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz?

eziklik, eksiklik duygular hissediyor musunuz? Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):411-417 411 Genel Üroloji General Urology Yirmi ya sonras sünnetsizlerin benlik alg s ve benlik sayg s özelliklerinin çocukluk ça nda sünnet

Detaylı

Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler

Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler Aşağıdaki metin, öncelikle ailesel akdeniz ateşi hastalarının ve bu hastaların yakınlarının, sık sık sordukları sorulara yanıt vermek için düzenlenmiştir. Aşağıdaki

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

IFKF NİN 13. YILLIK TOPLANTISI. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu

IFKF NİN 13. YILLIK TOPLANTISI. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu 45 Yıl 13, Sayı:45, 1 Nisan 1 Eylül 2012 IFKF NİN 13. YILLIK TOPLANTISI Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu 22-25 Ağustos 2012 Budapeşte, Macaristan Gerbeaud House IFKF 13. TOPLANTISI 22-25 AĞUSTOS

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı