ADOLESAN VE PKOS. Prof.Dr. Nedim Karadadaş E.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum Anabilim Dalı Bornova - İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADOLESAN VE PKOS. Prof.Dr. Nedim Karadadaş E.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum Anabilim Dalı Bornova - İzmir"

Transkript

1 ADOLESAN VE PKOS Prof.Dr. Nedim Karadadaş E.Ü.T.F. Kadın Hast. Ve Doğum Anabilim Dalı Bornova - İzmir

2 Fizyoloji Fizyopatoloji Tanı Fizik bulgular Laboratuar Tanı kriterleri Sağlık sorunları Tedavi modaliteleri Tedavi yaklaşımları Başlıklar

3 Puberte fizyolojisi PKOS fizyopatolojisi

4 Adrenarş Adrenal zona retikularisten DHEAS üretiminin başlaması adrenarş fenomenine yol açar Adrenarş sadece insanda ve bazı primatlarda oluşur DHEAS sentezi yapabilen özel bir hücre tipine gereksinim vardır Kızlarda, adrenarş 6 yaş civarında başlayarak 1-2 yıl içinde androstenedione artışını getirir Adrenal androjenler aksiller ve kısmen pubik kıllanmanın adolesanda oluşumundan sorumludurlar Yine de, pubertenin başlamasını belirlemede kesin bir rol oynadıkları söylenemez

5 Prematür adrenarş 6 yaşından küçük kız çocukları Afrika orijinli Amerikalı kızlarda sık Düşük doğum ağırlıklı çocuklarda sık Ayırıcı tanı: Cushing hast., virilizan adrenal tm, 21-hidroksilaz eksikliği Dışlama ile tanı koyma Kız çocuklarında, ileride yüksek oranda PKOS Erkeklerde yüksek oranda insulin direnci

6 Puberte fizyolojisi

7 Puberte

8 GnRh Prepubertal çocuklarda, IV veya SC GnRh uygulamasına LH veya FSH yanıtı gözlenmez Adolesansta, her iki cinste GnRh ya LH yanıtı giderek artar FSH daki artış LH dakinden çok daha az olur Pubertede hipotalamus- hipofiz- gonad aksının aktive oluşunu tetikleyen temel mekanizma halen hipotetiktir

9 Pubertede hormonal değişimler

10 Pubertede Leptin Peptid hormon Hipotalamik düzeyde gıda alımı ve enerji harcamalarını düzenler (doygunluk faktörü) Öncelikle adipositlerden ekprese olur Vücut ağırlığı ve beslenmeyi düzenler GnRh salgılanmasının düzenlenmesinde rol oynar Puberte için başlatıcı faktörlerdendir (48 kg) İnsulin, IGF I, GH ve glukokortikoidlerle bağlantılıdır

11 PKOS ve Adolesan Üreme çağındaki kadınların en sık endokrin bozukluğudur Kadınların %7-10 nu etkiler Adolesanlar için veri kısıtlıdır, tahmini sıklık %3-10 Adolesanlarda tanı sıklığı giderek artmaktadır Obesitenin epidemik hale gelmesi ile ilgili olmalı

12 PKOS ve Adolesan PKOS u olan çoğu kadının semptomlarının başlangıcı adolesan dönemdedir Sendrom için sorumlu gen veya genler Annelerinin %24 ü, kızkardeşlerinin %32 si etkilenmektedir

13 Galluzo A, et al., 2008

14 PKOS fizyopatolojisi pituitary Altered GnRH frequency/amplitude LH/FSH Muscle/fat Insulin resistance Ovary Activin Insulin Inhibin estrogen Liver IGFI & IGF II Androgens IGFBP-I Fatty tissue free estradiol SHBG Estrone Free androgens Southern Medical Journal, 2001

15

16 Ek risk faktörleri Düşük doğum ağırlığı Yaşamın ilk birkaç yılında hızla kilo kazanımı İri doğum ağırlıklı bebek İntrauterin androjenlerle fazla karşı karşıya kalma KAH, konjenital adrenal virilizan tm.ler, doğum sonrası androjenler normale dönse bile Prematür adrenarş (%15-20 artmış risk faktörü) Aile öyküsünde PKOS Sendrom bu ailelerde yoğunlaşır Çok sayıda çalışma ancak bulunan tek sorumlu gen yok

17 Ek risk faktörleri

18 PKOS:patogenez

19 PKOS-patogenez İnsülin direnci ve hiperinsülinemi İnsülin teka hücrelerine LH la birlikte sinerjik etki gösterir - Overlerden androjen üretimi stimüle olur İnsülin hipofizin GnRh ya duyarlılığını artırır - LH stimüle olur İnsülin karaciğerde SHBG üretimini inhibe eder - serbest testosteron düzeyleri artar

20 Tanı

21 PKOS : Tanı kriterleri

22 Adolesan / PKOS tanı kriterleri Adolesanda önerilen kriterler 5 nden 4 ü gereklidir 1- menarştan sonraki 2 yılda devam eden oligo veya amenore - adolesandaki fizyolojik amenore göz önüne alınır 2- klinik hiperandrojenizm 3- biyokimyasal hiperandrojenizm 4- insülin direnci veya hiperinsülinizm 5- ultrasonda polikistik overler Brewer, et al. Minerva Pediatr 2010,62;459-73

23 Klinik bulgular Adolesan dönemde ortaya çıkar Düzensiz menstrüel sikluslar Genellikle yılda 6 mensten daha az Primer amenore olarak da görülebilir( %8) Hiperandrojenizm Akne (50%) Hirsutizm (50-76%) Androjenik alopesi Acanthosis nigricans Aşırı kilo veya obesite PKOS lu hastaların %60 ı aşırı kilolu veya obestir Hatta göreceli olarak artmış viseral yağlanması olan normal ağırlıkta kadınlar (android obesite)( santral obesite)

24 PKOS sağlık sorunları İnsulin direnci ve hiperandrojenizmle ilgili olarak; Diabet Obesite obstrüktif uyku apnesi, ortopedik bozukluklar, yağlı kc., yaşam kalitesinin azalması Metabolik sendrom(ms) Em hiperplazi Anovulatuar infertilite Depresyon

25 PKOS sağlık sorunları İnsulin direnci Yağ dokusu ve adale tarafından glukoz tutulumunda insulinin stimulan etkisinde azalma Kompensatuar hiperinsulinizmin oluşması Artmış androjen üretiminin tetiklenmesinde primer faktör PKOS da insulin direnci yaygındır ve obesite ve VKI nden bağımsızdır PKOS lu kadınlarda %35 BGT ı vardır PKOS lu kadınların %10 nda tanılanmamış T2DM vardır PKOS lu adolesanların %37 sinde MS vardır

26 Metabolik sendrom(ms)

27 PKOS sağlık sorunları Ergenlikte 10 kat artmış tip 2 diabet MS için 2 kat artmış risk Fertilite problemleri Artmış em CA riski Artmış kardiyovasküler risk Bozulmuş yaşam kalitesi PKOS lu adolesanlarda yaşam kalitesi skorları, VKI ile ters orantılı Kontrollarla karşılaştırıldığında depresif bozukluk RR i 4.23 (obesite ve infertiliteden bağımsız olarak)

28 Tanısal sorunlar PKOS, gelişimsel fenomen olarak adrenarşa maladaptasyondur Puberte döneminde adolesanlarda tipik olarak relatif hiperandrojenemi, insulin direnci, kistik overler ve anovulatuar sikluslar vardır. Östrojenik duruma geçişin aksaması PKOS la sonuçlanabilir PKOS a giden yol halen bilinmiyor PKOS u öngörmede biyokimyasal parametrelerle karşılaştırıldığında inatçı menstruel düzensizlikler daha belirleyicidir

29 PKOS - Laboratuar Değerlendirme için fikirbirliği olan klavuz yok Lab. çalışmaları: Serbest ve total testosteron Serbest testosteron yüksekliği en duyarlısı(pkos ta %60-80) DHEAS ve androstenodione yüksek olabilir(%25 PKOS ta DHEAS yüksektir) Yüksek LH/FSH(>2/1) ve düşük SHBG tanı için gerekli değil Açlık glukoz, insulin, OGTT Diğer etiyolojileri ekarte etmek için: 8:00 17-OHP, TSH, prolaktin, FSH, E2, geb.testi

30 Ultrason >12 ant.foll. (2-9mm) >10 ml over hacmi Tanı için tek over yeterli Adolesanlarda PKOS tanısı için şart değil Obes adolesanlarda transabdominal US ile görüntüleme zor Birçok adolesanda (kontrol olgularında) patolojik olmayan PKO ler vardır Düzenli adet gören adolesanların PKO prevalansı %10 dur Over hacmi morfolojiye göre daha az spesifiktir

31 İnsülin direnci Obesite İnsülin direnci Yükselmiş serbest yağ asitleri insülinin uyardığı glukoz alımını azaltır insülin sekresyonunu bozar hepatik glukoz üretimini artırır Adipositlerden salınan sitokinler Leptin, CRP, TNF-alfa, visfatin,il-6 adinopektin; insülin direnci/obesite ile ters ilişkilidir Adale ve yağ dokusunca azalmış glukoz alımı Glukoz düzeylerini normal tutabilmeye yönelik insülin sekresyonunda kompensatuar artış

32 İnsülin direnci-risk faktörleri Obesite Puberte Aile öyküsünde tip2 diabet T2DM li gençlerin % ünün 1nci veya 2nci derece akrabalarında T2DM vardır yüksek risk duyarlılığında genler saptanmıştır Irk/etnisite İnsülin direnci ile bağlantılı durumlar Acanthosis nigricans, PKOS, hipertansiyon, dislipidemi Intrauterin ve erken yaşlardaki faktörler yüksek veya düşük doğum kilosu, gebelik diabeti olan annelerin bebekleri emzirme koruyucu etkilidir

33 İnsülin direnci Tarama önerileri (expert committee, 2007) açlık glukoz düzeyi VKİ >85 persantil artı risk faktörü: 1nci veya 2nci derece akrabada T2DM öyküsü yüksek riskli ırk/etnisite insülin direnci bulgu/semptomları (acanthosis nigricans, PKOS, hipertansiyon, dislipidemi) VKİ >95 persantil Ek araştırmalar Açlık insülin düzeyi 2hr 75 gm OGTT akş >100 mg/dl ise önerilir PKOS lu erişkinlere önerilir hgba1c => ise prediabetik kabul edilir

34 İnsülin direnci- BGT Bozulmuş açlık glukoz/glukoz toleransı ilk başta insülin salınımında azalma beta hücre yetersizliğinin erken belirtisi obes adolesanların %21 i (Sinha et al. NEJM 2008) Bozulmuş açlık glukozu açlık kan şekeri> mg/dl Bozulmuş glukoz toleransı OGTT 2nci saat kan şekeri > mg/dl rastgele kan şekeri > mg/dl PKOS tanılı obes adolesanlara 2 saatlik 75 gm OGTT yapılmalıdır AKŞ/insülin <4.5 ise insülin direnci düşünülür Adolesanda oran <7 ise insülin direnci düşünülür

35 prediabetes increased risk for diabetes Fasting ogtt a1c diabetes diabetes diabetes >126 mg/dl >200 mg/dl >6.5% impaired fasting impaired glucose high risk for glucose tolerance diabetes mg/dl mg/dl % normal normal normal mg/dl < 140 mg/dl < 5.7%mg/dl ADA clinical Practice Recommendations 2011

36 Adolesanda bozulmuş glukoz toleransı Hızla tip 2 diabete gidiş Longitudinal çalışma 117 genç obes BGT olanların %24 nde 2 yılda T2DM gelişti erişkindeki progresyonla karşılaştırılınca, gençlerde β-hücre yetmezliği daha hızlı gelişir Weiss et al, Diabetes Care 2005

37 T2DM 1990 dan önce T2DM çocuklarda nadiren bildirilmiştir Son 20 yılda dramatik olarak artmıştır Bugün, U.S. Pediatri merkezlerindeki diabet tanılarının %8-45 ini oluşturuyor Risk faktörleri: Obesite, ırk/etnisite,puberte, aile öyküsü, metabolik sendrom

38 Tedavi yaklaşımları

39 Tedavi hedefleri: Androjen fazlalığı semptomlarını gidermek Adetleri düzeltmek Uzun dönemli metabolik komplikasyonları azaltmak(t2dm) Bu kliniğin psikolojik yönleriyle ilgilenmek özgüven kaybı, depresyon

40 Yaşam tarzı değişimi Kilo verme tedavide ilk planda olmalı diet ve egzersiz ile %5-10 kilo verme androjen düzeylerinde azalma menstruel fonksiyonda düzelme Yaşam tarzı değişimi=> kalori kısıtlaması ve düzenli egzersizi artırmayı planlama

41 Yaşam tarzı ; PKOS lu 127 obes kız (12-17 yaş) seçilmiş 59 u programı tamamlamış Girişim süresi 1 yıl Pediatrist, diyetisyen, psikiyatrist, fizyolog İlk 3 ayda 6 beslenme oturumu, 6 ebeveyn oturumu Yıl boyu haftalık egzersiz 26 tanesi kilo verdi Kan basıncı, trigliserid, HDL, karotid intima media kalınlığında iyileşme, düşük testosteron düzeyleri, yüksek SHBG düzeyleri Adetlerde %61 düzelme Sadece kilo verebilen kızlarda PKOS bulgularında düzelme oldu Lass et al.,endocrine Research, 2011

42 Eğer PKOS lu genç obes değilse veya yaşam tarzı değişimi obes hastada başarılı olmazsa? Daha detaylı tedavi bireysel ihtiyaç ve risklere göre planlanır( semptoma yönelik tedavi) Medikal tedavi Oral kontraseptifler Antiandrojenler İnsülin hassaslaştırıcılar metformin/ thiazolinedione(pioglitazon) GnRh Progestinler

43 Dermatolojik girişimler Cerrahi girişimler Yeni terapötik uygulamalar Statinler (simvastatin, atorvastatin) Akupunktur Beslenme ürünleri Bitkisel gıdalar Vit.B12 ve folat AGE lerden (advanced glycated endproducts) düşük diet Bargiota A, Kandarakis-Diamanti E, Ther Adv Endocrinol Metab.,2012

44 Oral kontraseptifler düşük doz EE(20μg) ve düşük androjenik etkili progestinler (desogestrel, norgestimate, drospirenone) Adetler düzenli olur Akne ve hirsutizm düzelir Östrojenler SHBG üretimini artırır, LH ı baskılar Overden androjen üretimi azalır Progestinler em u karşılanmamış östrojen etkisinden korur Yasmin-progestin drospirenone antiandrojen yaklaşık 25 mg spironolactone a eşittir İnsulin direncini düzeltmez

45 Antiandrojenler Androjenin reseptöre bağlanmasını bloke eder veya kıl follikülünde 5α-redüktazı inhibe eder ve androjen üretimini azaltır Cyproterone acetate Spironolactone mg/d Flutamide mg/d Finasteride 5 mg/d 6 ayda F-G skorlarında belirgin veya eşdeğer azalma sağlar Antiandrojenler + kok lerin birarada etkileri additiftir

46 Antiandrojenler Spironolactone Yüksek dozlarda hirsutizm ve akneyi düzeltir mg daily Düzelme 6-12 aydan önce gerçekleşmez terminal kılların büyüme sikluslarının uzunluğuna bağlı DHT u androjen reseptöründe bloke eder Oks ile reçete edilir - teratojenik Potasyum tutucu diüretik Poliüri, postural hipotansiyon, teorik olarak hiperkalemi Diğer ajanlar sık kullanılmaz Flutamide in potansiyel hepatotoksisitesi vardır

47 İnsülin hassaslaştırıcılar Metformin Hepatik glukoz üretimini inhibe eder İnsüline periferik doku duyarlılığını artırır Androjenleri azaltır İnsülini azaltır Ovulatuar fonksiyonu düzeltir Menstrüel düzenlilik geri döner VKİ ve lipid profili düzelir

48 İnsülin hassaslaştırıcılar Metformin KOK ler kadar kısa sürede adetleri düzene sokamaz veya androjen düzeylerini azaltamaz Tedavi kesildiğinde yararları da sona erer Multivitaminle alınmalı- kontrasepsiyon uygulanmalıdır(ovulatuar fonksiyon düzelir) GI yan etkiler- doz kademeli artılırsa daha iyi tolere edilir Kc. enzimlerini takip etmeli- vit. B12 Uzun dönem verileri henüz yetersiz

49 İnsülin direnci ve metformin Yaşam tarzı değişimi- ilk planda uygulanacak Metformin >10 y çocuklarda T2DM için onay verilmiştir insülin direnci durumunda kullanılması tartışmalıdır, netleşmemiştir Metformin aleyhinde görüşler: Diabetes prevention program(dpp) çalışması Yaşam tarzı değişimi diabet insidansını azaltmada metforminden daha etkili metformin kesildikten 2 hf sonra OGTT sonuçları plasebo ile aynıdır

50 İnsülin direnci ve metformin Gençlerde yapılan çalışmalar kilo kaybı ve insülin direncinde çelişkili sonuçlar veriyor Plasebo kontrollu en geniş çalışma: İnsülin direnci olan 85 adolesan kilo vermede yararı yok yaşam tarzı değişimi ile birlikte ilaç kullanan %27 olguda (özellikle öğünlerini kısıtlayarak) hafif kilo kaybı (VKİ nde %5 azalma) Eğer kilo kaybı olabiliyorsa insülin direncinde düzelme daha belirgin

51 İnsülin direnci ve metformin Metformin kullanım adayları Bozulmuş kan şekeri veya glukoz toleransı Şiddetli insülin direnci, metabolik sendrom, hgba1c >6% PKOS Fazla kilolu değil, obes adolesanlar için düşünülmeli Yaşam tarzı değişikliğine rağmen obesite / obesite morbiditesi devam ediyorsa düşünülmeli İlaç tedavisi yaşam tarzı değişikliğini takiben verilmeli ve iki uygulama birlikte gitmeli

52 GnRH Kısa dönemdeki etkinliğine karşın, adolesanlarda uzun süreli kullanımı önerilmemektedir Progestinler (siklik veya devamlı uygulama) (özellikle anormal kanama için) MPA, norethindron asetat, mikronize progesteron, progestin-only pill

53 Dermatolojik girişimler Kıl alma teknikleri Ağda, tıraş, depilasyon Kalıcı : elektroliz, lazer Yeni kıl büyümesini önlemede kullanılan farmakolojik ajanlar

54 Cerrahi girişimler Wedge rezeksiyon Ovarian drilling PKOS lu adolesanda tedavi olarak kullanılmamalı Bariatrik cerrahi adolesanda bariatrik cerrahi çalışması yok

55 Tedavi yaklaşımı Adolesanda PKOS oldukça sıktır ve düzensiz adet ve fazla kilo durumunda düşünülmelidir Metabolik sendrom PKOS un yaygın bir özelliğidir. Özellikle obesite durumunda, glukoz intoleransı ve dislipidemi araştırması gereklidir Tedaviye erken başlanmalıdır Fazla kilosu olan PKOS lı adolesanda yaşam tarzı değişimi ilk yapılacak uygulamadır

56 Tedavi yaklaşımı Semptoma yönelik tedavi stratejisi uygulanmalıdır Tıbbi tedavinin bir alternatifi olarak KOK ler bir seçenek olarak düşünülmelidir KOK lere antiandrojen, spirinolakton eklenebilir Uzun süreli etkileri henüz belirginleşmemişse de PKOS hastalarında metformin yararlıdır ve iyi tolere edilir Metformin insülin direnci olan adolesanlarda ve metabolik sendrom bulguları olan adolesanlarda seçenek olmalıdır Metformin zayıflama ilacı değildir

57 Tedavi yaklaşımı Alternatif yeni tedaviler ümit vericiyse de kanıta dayalı verilere ihtiyaç vardır Hasta ihtiyaçlarına göre medikal ve cerrahi girişimler değişik kombinasyonlarda uygulanabilir Jinekolog, endokrinolog, pediatrist, diyetisyen, psikiyatrist ve fizyologdan oluşmuş bir takım çalışması ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir

58 Teşekkür ederim Teşekkür ederim

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr. Şivekar Tınar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi

Dr. Şivekar Tınar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Dr. Şivekar Tınar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınlarda sık rastlanan bir endokrin bozukluktur.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9 ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Kadınlarda androgenetik alopesi

Kadınlarda androgenetik alopesi Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s7 31 Female pattern hair loss Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Özet Kadında

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

[SERAP KARAMAN] BEYANI

[SERAP KARAMAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [SERAP KARAMAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Obezite. Atlası. Serter

Obezite. Atlası. Serter Atlası Doç.. Dr. RüştüR Serter Atlası Doç.. Dr. RüştüR Serter S.B. Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Yayınlayan: Copyright Doç. Dr. Rüştü Serter S.B. Ankara

Detaylı

POSTMENOPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

POSTMENOPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI POSTMENOPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. DUYGU KAPDAĞLI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. NAFİZ

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Ali YÜCE OVULASYON İNDÜKSİYONU VE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON YAPILAN OLGULARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Çocukluk Çağı Obesitesi

Çocukluk Çağı Obesitesi Çocukluk Çağı Obesitesi Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi İzmir, Kasım 2008 Obesite Uluslararası sınıflamada ilk kez 1948 de

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELLEACNELLE draje 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Siproteron asetat Etinilestradiol 2 mg 0.035 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN İN VİTRO FERTİLİZASYON (İVF) UYGULANAN

Detaylı