Yaşlıda Ağrı. Dr. Asuman Doğan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşlıda Ağrı. Dr. Asuman Doğan"

Transkript

1 Yaşlıda Ağrı Dr. Asuman Doğan

2 Program akışı Ağrının tanımı, tipleri Ağrının değerlendirilmesi Ayırıcı tanıda; dikkat edilmesi gerekli durumlar Ağrının tedavisi Olgu sunumları

3 Yeşim Gökçe Kutsal Türkiye de yaşa göre nüfus dağılımı

4 Yeşim Gökçe Kutsal Türkiye de yaşa göre nüfus dağılımı

5 Pain; Latince; Poena (ceza, intikam, işkence) kelimesinden köken alır Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, var olan veya olası doku hasarına eşlik eden hoş olmayan sensoryal, emosyonel deneyim (IASP) Biyolojik belirleyicileri yok, varlığı ve şiddeti subjektif, tek kanıt hastanın sözel ve bedensel ifadeleri yani öznel Ağrı

6 Yaşlıda Ağrı ABD; %51, Kanada da %64, Ülkemizde %89, kronik ağrı %64, başka çalışmalarda %54-%58 olarak belirtilmiş Kadınlarda ağrı şiddeti daha yüksek, Kronik ağrı orta yaşlarda artmakta, daha ileri yaşlarda azalmakta Eğitim düzeyi arttıkça VAS ortalaması düşmekte Yalnız yaşayanlarda ağrı şiddeti fazla

7 Ağrının İletilmesi Transdüksiyon;sensoriyal sinir uçlarının basınç, ısı veya hasarlı hücreden salınan kimyasallar tarafından uyarılması, noksiyus uyarı elektriksel uyarıya dönüştürülür. Aδ (keskin ağrı, ısı)ve C lifleri (künt ağrı, dokunma) Transmisyon; Bilginin santral sinir sistemine iletilmesi ;spinal korda ulaşan primer sensoriyel aferent nöronlar,spinal kordan beyin sapı ve talamusa uzanan çıkan kontrol nöronları, talamokortikal projeksiyon Modülasyon; Transmisyon iletisinin inen nöral yolaklar ile azaltılmasıdır Persepsiyon; Ağrının emosyonel, psikolojik etkilerle sentezlenerek algılanması Ekspresyon:

8 Nosiseptörler: Meninks Deri Plevra Mekanik (basınç), termik, ve kimyasal uyaranlar Periton A DELTA Eklem kapsülü C LİFLERİ (sensorial primer afferentler) Kas Tendon Adventisya 1) Transduksiyon :Sensorial Sistem Aktivasyonu Ağrıya toleransta Yaşlılar ağrılı uyarana yüksek eşikte ve geç ; fakat daha şiddetli ve hoşnutsuz (düşük tolerans) cevap vermektedirler. Chakor MC ve ark.pain 1996 The effectof age on Adelta and C fibre termal pain Gibson SJ Pain and aging 2003.İnternatinal assosiation for the study of pain press.

9 2) Transmisyon : Ağrının iletimi SUPRASPİNAL REFLEKS CEVAP Formasyo Retikularis uyarılması Uykusuzluk konsantrasyon bozukluğu Limbik sistemin uyarılması Emosyonel cevaba sessiz kalma,ağlama Hıppokampusun uyarılması Endişe,korku, kognitif bozukluk Kardiovasküler sistemin uyarılması Taşikardi, hipertansiyon hiperventilasyon Santral sempatik çekirdeğin uyarılması soğuk,terleme, midriasis Hipotalamus uyarılması Negatif azot bilançosu

10 3) Modülasyon: Ağrının inhibisyonu Endojen analjezi sistemi: Ağrı ileten sistemi inhibe eden ayrı bir sistem vardır.nosiseptif sistem inhibe edici sistemin kontrolündedir. 3 düzeyde gerçekleşir. 1)Spinal 2)Supraspinal 3) Periferik İnhibitör nörotransmitterler: Endojen opoidler, P maddesi, Norepinefrin, Serotonin, Noradrenalin, GABA, Glisin Ağrılı hastada serotonin/noradrenalin üzerinden etki eden antidepresanlar, opoid analjezikler bu mekanizma ile ağrı tedavisinde kullanılırlar. Yaşlanma ile inhibe edici sistemin zayıfladığı öne sürülmektedir. Edwards RR ve ark. Pain 2003

11 Ağrı iletiminde yaşa bağlı değişiklikler 1.Nosiseptör kaybı / Primer nosiseptif afferent lif değişimi: Periferik nosiseptif nöronların sayısı ve fonksiyonunda, Ağrı reseptörleri: Paccini cisimciklerinde %50, Meissner/Merkel cisimciklerinde %10-30, Miyelinli sinirlerin yoğunluğunda, Anormal/dejenere lif sayısında Miyelinsiz sinirlerde büyük liflerin sayısında, Yaşla birlikte termal ve vibratuar uyaranların duyusal eşiği,iletim hızında yavaşlama 2.Ağrının santral sensorial iletiminde ve idrak edilmesinde değişimler: 3. İnen inhibe edici sistemde değişimler : Yaşlanma ile inhibe edici sistemin zayıfladığı ileri sürülmektedir. Yaşlı hastalarda endojen analjezik yanıtta ve P maddesinde 4. Persepsiyon: İdrak etme: Sosyal ve kültürel faktörlerdeki değişimler 5. Ekspresyon: İfade etme Sözel olmayan ifade biçimleri Sinirlilik hali, Ajitasyon, Stresli olma,üzüntü, Korku ve panik hali,yüz buruşturma, kendini çekme, Ağrılı bölgeyi koruma,yorgunluk, İç çekme, İnleme,Normal olmayan sessizlik hali, Depresyon ve duygu durum değişiklikleri

12 Yaşlılarda en yaygın sağlık sorunu Yaşlıda ağrı etkin bir şekilde kontrol altına alınmalı Fiziksel Psikolojik Sosyal Çevresel açıdan değerlendirilmeli Depresyon, Anksiyete Kognitif bozulma Uyku bozuklukları İştah bozukluğu, kilo kaybı Fonksiyonel kısıtlanma Sosyal izolasyon Artmış sağlık bakım harcamaları The Royal Australian College of General Practitioners (RACGP), 2006

13 Değerlendirme ve tedaviyi güçleştiren nedenler Yaşla ilişkili değişiklikler, fizyolojik engeller Yaşlanma ile ilgili en temel değişim hücre fonksiyonlarındaki değişim hücrelerdeki morfolojik ve kimyasal değişiklik en çok SSS, kas-iskelet ve kardiyak sistem üzerindedir. Vücut lipid kompartmanı yaşa doğru %14-%30 oranına ulaşır. Vücut su içeriği, vücut kitlesi azalırken, yağ dokusu artar. Suda dağılan ilaçların dağılım hacimleri düşük iken yağda çözünür ilaçların dağılım hacimleri geniştir( Diazepam gibi) ilaç seçilirken lipofilik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır

14 Değerlendirme ve tedaviyi güçleştiren nedenler Ağrının birkaç nedene bağlı olarak gelişmesi Eşlik eden hastalıkların varlığı İlaç etkilerine artmış duyarlılık, çoklu ilaç kullanımı Yaşlılara özgü değerlendirme ve tedavi için standard yöntemlerin olmaması Atipik prezantasyon Demans, duysal bozukluklar ve yeti kayıpları Bakım verenlerin ve aile desteğinin olmaması

15 Yaşlının ağrıya verdiği tepkiyi etkileyen faktörler (öznel) Daha önceki ağrı deneyimi Kültürel özelliği eğitim düzeyi, kırsal alan Cinsiyeti Çoklu ilaç kullanımı Ağrının anlamı Depresyon Yorgunluk

16 Ağrılı yaşlı hastalarda sık karşılaşılan yanlış düşünceler Yanlış düşünce Gerçek Ağrı yaşlanma ile beklenilen bir durumdur, bu nedenle ağrılarını ifade etmeyebilirler. Sessizce acı çekmeyi tercih ederler (kültürel farklılık, maddi sıkıntı, hastaneye başvuramama) Ağrı hassasiyeti ve ağrı algılanmasının yaşla azalması Ağrı yaşlanmanın normal bir parçası değil, ağrılı yaşlının ciddi bir şekilde değerlendirilmesi, tedavisi gerekli Ağrı algılama ve toleransı yaş ile azaldığı gösterilse de tersi çalışmalarda vardır. Yaşlı hasta ağrıdan şikayetinde bahsetmiyorsa, ağrısı yoktur Yaşlılar ağrılarını değişik nedenlerden dolayı söylemeyebilirler. Ağrının nedeni, tetkik veya tedavisinden korkabilirler. Ağrının normal olduğunu düşünebilirler.

17 Ağrılı yaşlı hastalarda sık karşılaşılan yanlış düşünceler Yanlış düşünce Gerçek Fonksiyonel bozukluğu olmayan ve GYA yapabilen yaşlılarda anlamlı bir ağrı yoktur Ağrısı olan yaşlıların gözlenebilen belirtileri olmalı Narkotik analjezikler malignite dışında yaşlılar için uygun değildir Kişilerin ağrıya tepkileri farklı olabilir. Birçok yaşlı acıya dayanıklıdır ve ağrılarını reddederler. Ağrı belirtilerini maskeleyebilirler Yaşlılar daha duyarlı olmalarına rağmen güvenli bir şekilde kullanılabilir

18 Yoğunluğu Sıklığı Lokalizasyonu Süresi Ağrının değerlendirilmesi Ağrının karakteristiği Tipi (yanıcı, batıcı, keskin künt ) Azaltan ve artıran nedenler Ağrının aktiviteyle değişmesi, uykuya/iştaha etkisi, bilişsel fonksiyonlara ve sosyal etkisi

19 Ağrı türleri AĞRI Süreye göre KRONİK AKUT Patofizyolojiye göre NOSİSEPTİF AĞRI NONOSİSEPTİF AĞRI DİĞER SOMATİK VİSSERAL NÖROPATİK PSİKOJENİK AĞRI

20 Ağrının değerlendirilmesi Ağrısı olan yaşlı kognitif olarak sağlam ise, ağrının değerlendirilmesinde altın standart hastanın kendi ifadesidir. Hastanın ağrısını kendisinin tanımlaması istenmeli, iyi iletişim sağlanmalı, önyargılı davranmamalı Bu nedenle hastayı konuşturmak için çaba sarfedilmelidir Kognitif bozukluğu olan ve konuşamayan ağrılı yaşlı hastalarda ise ağrı skalaları kullanabilirler. İletişim kurulamayan ve kognitif bozukluğu olanlarda hasta yakınları ve bakım verenlerin ifadesine başvurulmalıdır.

21 Ağrı değerlendirmesinde sorulabilecek basit sorular Hastanın şikayetlerini önceki ağrılara dayandırma, iyi hasta iyi hasta olma eğilimi vardır Ağrın iştahını etkiledi mi? Kilo kaybı var mı? Ağrın uykunu etkiledi mi? Daha önceki tedavi yaklaşımları, etkinlikleri? Ağrın enerjini, modunu, insanlarla ilişkini etkiledi mi? Geçen hafta boyunca ağrın için ilaç aldın mı? Şu anda sağlığını nasıl değerlendiriyorsun? Bir hafta boyunca sosyal aktivitelerin, hobilerin, seyahat gibi aktiviteler ağrını arttırdı mı? Ne kadar sıklıkta egzersiz yaparsınız, egzersiz ağrını artırdı mı?

22 Ağrı şiddetinin değerlendirilmesi

23 Ağrı şiddetinin değerlendirilmesi VAS, Sayısal Skala: (10 veya 5 nokta skalası) Sözel Skala ve fonksiyonel skala yaşlılar için güvenilir ölçüm yöntemleridir.( Verbal Descriptor Scale ) Aşağıdaki listeden ağrınızı en iyi tanımlayan kelimeyi seçiniz: Yok, Hafif, Rahatsız edici, Kötü, Korkunç, Dayanılmaz

24 Ağrı ölçekleri Ağrı ölçekleri tek bir zaman diliminde değil en ağrılı ve en hafif dönemde sorgulanmalıdır. Bu şekilde yapıldığında ağrının hangi şartlarda ve ne sıklıkta arttığını ve tetikleyen faktörleri saptamamızı sağlar, diğeri ise hastanın zaman zaman ağrısız dönemleri olup-olmadığı hakkında bilgi verir. Ağrı ölçekleri : Tedavinin etkisini takip için uygulanan ağrı değerlendirme skalaları tekrar yapılmalıdır

25 Ağrı termometresi Dayanılmayacak ağrı Çok ciddi ağrı Ciddi ağrı Orta derecede ağrı Hafif ağrı Çok hafif ağrı Ağrı yok (Herr and Mobily, 1993)

26 Koopere olamayan hastalarda ağrı değerlendirilmesi Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate PACSLAS Yüz ifadeleri: Yüzünü buruşturma, üzgün görünme, yüzünü sıkmak, Kötü bakış, gözlerde değişme (gözlerini kısma, donuklaşma, gözlerde parlama, göz hareketlerinde artış) Vücut Hareketleri: Yerinde duramama, geri çekilme, ürkek olma, huzursuz adımlama, dalgın, kaçmaya çalışma, hareket etmeyi reddetme, aktivitenin azalması, ilaç kullanmayı reddetmek Sosyal-kişilik-ruh hali: Fiziksel saldırı (kişilere, eşyalara vurma, başkalarını tırmalama, vurma, çarpma vs),sözel saldırıda bulunma dokunulmasını istememe, insanların yanına yaklaşmasını istememe Fizyolojik, yeme uyuma davranış değişiklikleri; Solgun veya kızarmış yüz, ağlamaklı olma (gözlerinin yaşlanması), terleme, titreme, soğuk ve nemli olma, az veya çok uyuma, iştah azalması veya artması

27 Ağrı lokalizasyonunun değerlendirilmesi Yaşlılar genellikle vücudun birçok yerinde ağrı tanımlarlar Doğru tanı ve tedavi için vücut şemaları veya kendi vücutlarında tanımlamaları istenebilir

28 Kronik ağrının yarattığı sorunlar Kronik ağrı sendromunun özellikleri 6D belirtisi 1.D (Drug abuse) İlaç bağımlılığı 2.D (Decreased function) Fonksiyonel kayıp 3.D (Disuse) Kullanmamaya bağlı kuvvet ve dayanıklılık kaybı 4.D (Depression) Depresyon ve duygu durum bozuklukları 5.D (Disability) Günlük yaşam aktivitelerinde zorluk ve iş gücü kaybı 6.D (Disturbed sleep) Uyku bozukluğu

29 Nöropatik ağrı Ağrının paterni; Sıklıkla yanıcı, uzun-kısa süreli, batıcı, elektrik çarpar gibi, şimşek çakar tarzda, sızlayıcı, zonklayıcı Şiddeti: Hafiften dayanılmaz şiddete kadar değişen şiddette olabilir Negatif Sensoriyel Semptomlar; Hipoestezi, hipoaljezi, uyuşma Pozitif Sensoriyel Semptomlar; Paresteziler, dizesteziler, allodini, hiperaljezi

30 Nöropatik Ağrı Nedenleri; Santral ve periferik Metabolik ve Endokrin Hastalıklar DM, Üremi, Hipotroidizm, Üremi, kc hastalığı Beslenme Yetersizlikleri, Emilim Boz Alkolizm, B1, B6, diğer vitamin yetm İlaçlar:İzoniazid, vinkristin, nitrofrontoin Metranidazol, arsenik, kurşun, civa Enfeksiyonlar: Herpes zoster, HIV, Lyme,Lepra İnflamatuar demyelinizan hastalıklar Guillan Barre, Kollajen Doku Hastalıkları Kanser Direkt veya paraneoplastik Sendromlar Paraproteinemiler Diğer nedenler: Komplex Bölgesel ağrı sendromu, Fantom ağrısı, Tuzak Nöropatiler Radikülopatiler Spinal/Dorsal Kök Lezyonu Disk hernisi, tümörler, araknoidit, nevraljiler, Spinal kord Spinal kord yaralanması, spinal stenoza bağlı kompresif myelopati Sringomyeli, tümör, postradyasyon myelopatisi, multibl skleroz, vit B12 myelopatisi, vasküler nedenler Beyin sapı, talamus, subkortikal/kortikal alanlar İskemik yada hemorajik inme santral poststrok ağrı Travmatik beyin yaralanması Cerrahi lezyonlar Parkinson Hastalığı

31 MEKANİK AĞRI Mekanik ağrı kasların,tendonların ve ligamanların strese veya zorlanmaya maruz kalması sonucu oluşur. Nosiseptif somatik bir ağrıdır.

32 MEKANİK AĞRI Fiziksel aktivite ile artan, İstirahatle azalan, Normal anatomik yapının aşırı kullanımına, yaralanmasına veya deformitesine bağlı ortaya çıkan ağrı şeklidir. İnfeksiyöz, tumoral,metabolik,iç organlardan kaynaklanan yansıyan ağrılar ve fraktür ağrısı dışlanmalıdır.

33 YAŞLILARDA SIK RASTLANAN AĞRILI DURUMLAR ( Kanser dışı) Damarsal Kaynaklı ağrılar Nörojenik kaynaklı ağrılar Kemik kaynaklı ağrılar Eklem kaynaklı ağrılar Kas kaynaklı ağrılar Visseral kaynakl ı ağrılar Otoimmün hastalıklar İskemik hastalıklar Tıkayıcı hastalıklar Sinir kökü irritasyonları Periferik Nöropatiler Postherpetik nevraljiler Talamik sendrom Senil Osteoporoz Paget Hastalığı Osteoartrit Servikal spondiloz Lomber spondiloz Eklemi tutan diğer hast. Polimyaljia Romatika Miyopatiler Fibromyalji Miyofasial ağrı İmmobilizasyona bağlı kas ve eklem kontraktürleri Peptik Ülser Safra taşı Spastik kolon

34 Kas-iskelet sistemi ağrıları Yaşlılarda en sık görülen ağrıların başında kas-iskelet ağrıları gelir ve ciddi fonksiyon kaybına neden olur Ülkemizde yapılan bir çalışmada; en sık %54.5 bel ağrısı, %39.6 sırt ağrısı, sırasıyla diz, kalça boyun ve omuz ağrısı olduğu Tanılara göre, osteoporoz ve osteoartrit en sık, lomber spondiloz/stenoz, servikal spondiloz/stenoz kas-iskelet ağrıları için İlaç kullanımları %46.6 NSAİİ, %24.6 sı parasetamol kullanıyor

35 Yaşlıda ağrılı durumlarda ayrıcı tanısı yapılması gereken durumlar: Kanser ağrısı İnflamatuar ağrı Enfeksiyöz hastalıklara bağlı ağrı

36 Yaşlı hastada ilaç kullanım ilkeleri Güvenirliği, etkinliği, hastaya uygunluğu, maliyet-yarar ilişkisi Yaşlıda; fizyolojik değişiklikler, kronik hastalıklar terapotik etkinlikte bozulmaya yol açar. Yaşlılar yan etkiler açısından risk altındadır. İaçların farmakokinetik etkisi İlaçların farmakodinamik etkisi; Reseptör yoğunluğu ve duyarlığında, biyokimyasal yanıtlarda değişmeler sonucu aditif, sinerjistik veya antagonistik etki İlaç hastalık etkileşimi İlaç ilaç etkileşimi; polifarmasi 4 üzeri ilaç artmış düşme riski, 10 üzeri ilaç artmış mortalite riski ile ilişkili

37 Farmakokinetik Parametreler Emilim Dağılım Metabolizma Atılım Fizyolojik Değişiklikler Gastrik ph artış, GİS motilite, kan akımı, boşalma zamanı, amilim yüzeyinde azalma Kalp atım hacmi, serum albümini vücut su miktarı azalır, yağ oranı artar Karaciğer kitlesi, enzim aktivitesi, kan akımı azalır Böbrek kitlesi, kan akımı, glomerüler filtrasyon, tübüler sekresyon azalır

38 FARMAKOLOJİK TEDAVİ Uygun ilaç Kısa etkili ilacın tercih edilmesi, Bir defada tek ilaç reçete edilmesi, Tedaviye düşük dozda başlanması ve dozun yavaş arttırılması İlaç yan etkilerinin iyi bilinmesi İlaç etkileşimlerinin bilinmesi

39 Farmakolojik Tedavi Yaşlılarda ilk basamak ilaç parasetamol; ancak hepatotoksisite açısından dikkatli olunmalı NSAİİ; GİS hepatik ve renal ye açısından dikkatli olunmalı, parasetamol ile birlikte kullanımı GIS kanama riskini (te tek kullanıma göre) artırmaktadır KS; düşük doz kullanılmalı, sadece polimyalji romatikada yüksek doz kullanımı önerilir mg gün Tramadol: Sentetik santral etkili bir opioid analjezik. Orta derecede kronik ağrısı olan hastalarda ağrı şiddeti, fonksiyon ve uyku üzerine etkili. Ye; konstipasyon, bulantı, sersemlik ve nöbetleri tetikleyebilir. Tramadol+ parasetamol kombinasyonlarının daha az yan etkisi mevcut Opiodler; şiddetli ağrı durumunda kullanılabilirler. Lokal opioid kullanımı sırasında GIS absorbsiyon ve hepatik yan etkiler daha az olduğu için tercih edilebilir.

40 Nosiseptif ağrısı olan (osteoartrit) yaşlıda farmakolojik tedavi Basamak tedavisine acetaminofen başlanır tedavi hedefine ulaşılmadığında; topical terapiler ve tramadol veya birlikte geçilir. İlk basamak tedaviye yanıt vermeyen ve beraberinde fonksiyon kısıtlılığı gelişen hastalarda opioidlere geçilir. Ağrı etiyolojisine göre ilaç kombinasyonları önerilmektedir. Hem analjezik etkinliği artırmakta hemde ilaç toksisistesini azaltmaktadır. Tek bir ajanın yüksek dozuna göre daha az toksik bulunmuş.

41 Tedavi Etkinlik Yan etkiler Öneriler Kullanım dozu Asetoaminofen Ağrıyı azaltmada plaseboya göre etkili Hepatotoksisiste Güvenlik profili mükemmel, ilk basamak tedavi olarak önerilmekte 325 mg every 4 h; maximum daily dose, 3250 mg FDA uzun süreli kullanımda 2000gr/gün Oral NSAID Ağrıyı azaltır, fonksiyonel kaybı düzeltmede etkili Gastrointestinal, renal, ve kardiovascular toksisite Oldukça kısa süreli kullanılmalı, diğer tedavilere yeterli cevap alınmadığıda Naproxen Na 220 mg/12 h Ibuprofen: 200 mg /8h Diclofenac 100 mg/12 Topical NSAID Ağrıyı ve tutukluğu azaltır, fiziksel fonksiyonu düzeltir Sistemik emilimi az olduğundan iyi tolere edilir Oral antikoagulan alanlarda renal yetmezlik olgularında etkisi bilinmiyor Özellikle lokalize ağrılarda oral NSAID göre daha iyi tolere edilir Diclofenac gel: 4 g/6 h

42 Tedavi Etkinlik Yan etkiler Öneriler Kullanım dozu Tramadol Ağrıyı azaltır Yan etkiler: Bulantı, kusma, konstipation uyku hali, baş ağrısı, Antidepresanlarla (MAO inh, serotonin reuptake inh ve trisiklik ) birlikte alındığında serotonin sendromuna neden olur Opioidler Topical lidokain Ağrıyı azaltır, fonksiyonel düzeyi artırır. Diz OA semptomları %50, (ağrı ve tutukluğu) azaltır, fonksiyonu Düşme ve kırık riskini artırır. Konstipasyon Bulantı, kusma letarji Genellikle iyi tolere edilir Yen etkiler için monitörize et, Orta ve şiddetli ağrıda fiziksel fonksiyon düzeyini ve yaşam kalitesini artırır Lokalize neuropathic ağrı 50 mg every night, Sonra 6 saatte mg artır maximum 400 mg/gün Oxycodone: 2.5 mg/gece Sonra mg/4-6 Hydrodocone: 2.5 mg/gece Sonra / 4-6 h 12saatte patch

43 Tedavi Etkinlik Yan etkiler Öneriler Kullanım dozu Trisiklik antidepresanlar Antikonvülsanlar Serotoninnorepinefrin reuptake inhibitörleri Amitriptylin diabetik nöropatide orta ve daha fazla düzeyde ağrıyı azaltır Pregabalin and gabapentin her ikiside diabetik nöropatide orta ve daha fazla düzeyde ağrıyı azaltır Duloxetine diabetic nöropatik ağrıyı azaltır gonartrozda fonk siyonu artırır Antikolinerjik ve noradrenerjik yan etkiler 50 mg üzerinde kardiyak ye artar Sedasyon, sersemlik, periferal ödem, renal hastalıklarda doz titrasyonu gerekli Generallikle iyi tolere edilirhiponatrem i, sersemlik karın ağrısı, bulantı Yaşlılarda nöropatik ağrı da tavsiye edilmekte Yaşlılarda nöropatik ağrıda tavsiye edilmekte Nortriptylin: 25 mg /gece maximum 200 mg Pregabalin: 50 mg/gece max doz 300 Gabapentin: 100 mg/gece Max doz 3600 mg Duloxetine: 20 mg /gün Max. 60 mg Venlafaxine: 37.5 mg/g Max. doz 300 mg depresyon varsa

44 Tolerans ve bağımlılık Tolerans ilacın belli bir süre kullanımından sonra aynı dozun etkisini yitirmesidir. Doku ve reseptör düzeyinde aynı etkiyi elde etmek için daha fazla ilaç kullanımının gerekmesidir.kronik ağrılı hastalarda sık karşılaşılan durumdur. İlaç dozunda ufak artışlarla çözülebilir Bağımlılık; fiziksel ve psikolojik bağımlılık Fiziksel bağımlılık; bir ilacın uzun süre kullanımı sonrası aniden kesilmesi halinde huzursuzluk, tremor, flashing, kas spazmı gibi semptomlarla seyreden bir tablodur. Sanıldığının aksine kanser tedavisi gören ve opioid kullanan hastalar arasında 4/12000 oranında belirtilmiştir Kronik ağrılı hastalarda fiziksel bağımlılıktan korkmaya gerek yoktur Psikolojik bağımlılık: Kişinin ilaç kesildiğinde ilacın hoşa giden sedasyon öfori gibi etkilerini aramasıdır. Düşük orandadır.

45 AĞRI TEDAVİSİ NON-FARMAKOLOJİK Eğitim Fizik tedavi ve rehabilitasyon İnvaziv girişimler Psikososyal destek

46 Bilişsel davranışsal tedavi Akupunktur masaj Farmakolojik tedavi Egzersiz Aerobik, güçlendirme,denge Tai-chi, Fizik tedavi Hasta ve bakım verenlerin eğitimi

47

48 OARSI 2014 : Nonfarmakolojik Osteoartrit (diz) tedavisinde yaşam stili değişiklikleri, biyomekanik müdahaleler, egzersiz( su içi ve karada), Özyönetim ve eğitim Güçlendirme-dayanıklılık eğitimi kilo yönetimi Balneoterapi Baston kullanımı

49 Olgu sunumu 87 yaşında bayan hasta 3 aydır bel ağrısı var son 1 haftadır ağrı artmış ve her iki bacağa yayılıyor

50 Öykü Önce belden başlayan ağrı daha sonra her iki bacağa yayılmış Son hafta içinde ağrısı giderek artmış Ağrı uyluğun üst kısımlarından başlayıp dizlere doğru yayılıyor Ayakta dururken veya yürürken oluyor Yanıcı tarzda Kısa mesafe (100 m civarı) yürüyebiliyor

51 Özgeçmiş Hipertansiyon Hafif düzeyde kalp yetmezliği Tip 2 Diyabet OP düzensiz ilaç kullanım öyküsü mevcut Kronik böbrek yetmezliği (GFR=45) İdrar yolu enfeksiyonu Ev içi düşme öyküsü (konfüzyon nedeniyle)

52 Kullandığı ilaçlar Asetaminofen maksimum 4g /gün (şiddetli ağrısı olduğunda alıyor) Metformin 500 mg 3x1 Hidroklortiazid 25 mg+ Ramipril 5 mg / gün (Delix plus tb) 1x1 Metoprolol 50 mg/gün (Beta bloker) Lansoprozol 30 mg/gün (PPI) Alendronate 70 mg/hf Kalsiyum + D vitamini

53 Vaka Hastanın ağrısı hangi tip? Akut?kronik? Somatik?/Visseral? Nosiseptif ağrı Santral/periferik nöropatik ağrı

54 Ağrı değerlendirilmesinde anımsatıcılar OLD CART O-onset Ağrı ne zaman başladı? L-location Ağrıyan yerin neresi? D-duration Ağrı sürekli mi/periodik mi? C-characteristics Ağrın neye benziyor? A-aggravating factors Ağrıyı attıranlar? R-releiving factors Ağrıyı azaltan etmenler? T-treatment Ağrın için ilaç kullanıyor musun? yan etkisi var mı?

55

56 Nosiseptif ağrı Asetaminofen ile tedavi et Ağrıyı değerlendirin Nöropatik ağrı Selektif serotonin/ norepinefrin reuptake inhibitörleri ( duloksetin/ venlafaksin) Ca kanal 2 α δ ligand Pregabalin veya gabapentin Tedavi amacına ulaştı mı? Ağrı lokalize ise lokal preparatları kullan (lidokain/nsai) veya tramadol EVET Tedavi amacına ulaştı mı? Opioid kullan amacına ulaşamadıysan ağrı uzmanına yönlendir Tedavi amacına ulaştı mı? Selektif serotonin/norepinefrin reuptake inhibitörleri Opioid kullan amacına ulaşamadıysa ağrı uzmanına yönlendir Tedaviye devam et Hastayı etkiler ve yan etkiler açısından monitörize et

57 Tedavi alan yaşlı hastayı monitorizasyonda algoritma Hasta reçete edilen ilacı kullanıyor mu? Hastanın ilaç hakkındaki endişeleri, unutkanlık varmı? Bağımlılılığın önemini her visitte vurgulamak ; ilaç tedavi programı kurmak İlaç kullanımda aşırı kullanım, yanlış kullanım kötüye kullanım var mı? Aşırı kullanım varsa özellikle sedatiflerde 1 hafta içinde dozu %50 azaltın Yanlış ve kötüye kullanım varsa; caydırıcı formülasyonlara başvurun Tedavi hedefleri yerine geldi mi? Etki mekanizması farklı olan başka bir tedaviye geçilebilir Mevcut tedaviden birini dozunu %50 artırın 1., 2. basamağı uygularken sedatiflerin dozunun %50 azaltabilirsniz Nonfarmakolojik tedavileri ilave et Mevcut tedaviye devam et, etki ve yan etkilerini izle

58 Teşekkürler

59 Una E. Makris, Robert C. Abrams, Barry Gurland, Carrington Reid, Magement of Persistent Pain in the Older Patient A Clinical Review JAMA Aug 27; 312(8):

60 Morfin sülfat mg lık yavaş salınımlı kapsüller halinde kırmızı reçete ile satılmaktadır. Etki süresi 12 saattir. Kullanımımında sıklıkla konstipasyon gelişir.hidromorfon mg lık yavaş salınımlı tabletler halinde kırmızı reçete ile satılmaktadır. Etki süresi 24 saattir. Transdermal fentanil Duragezic mikrogram/saat salan bantlar halinde kırmızı reçete ile satılmaktadır. Etki süresi 72 saattir. Kanstipasyon diğer ilaçlara göre daha azdır. Kullanımı

61 Age Ageing Mar;42 Suppl 1:i1-57. doi: /ageing/afs200. Guidance on the management of pain in older people. Abdulla A 1, Adams N, Bone M, Elliott AM, Gaffin J, Jones D, Knaggs R, Martin D, Sampson L, Schofield P; British Geriatric Society. JAMA Aug 27; 312(8):

YAŞLILARDA AĞRI* Yaşlılarda sık rastlanan ağrılı durumlar (kanser dışındakiler) : 1-Damarsal kökenli ağrılar

YAŞLILARDA AĞRI* Yaşlılarda sık rastlanan ağrılı durumlar (kanser dışındakiler) : 1-Damarsal kökenli ağrılar Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL * Yazarın Ağrı başlıklı kitap bölümü (Gökçe Kutsal: Ağrı. In: Gökçe Kutsal Y (Ed): Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007; p:279-288) temel alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ

DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ DOĞUM EYLEMİNDE ALT SIRT BÖLGESİNE UYGULANAN DERİSEL TERAPİ YÖNTEMLERİNİN DOĞUM AĞRISI ALGISINA VE DOĞUMUN SÜRESİNE ETKİSİ Ayşenur İPEK Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı PALYATİF BAKIM Prof. Dr. Meral GÜLHAN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım: Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak

Detaylı

Derleme Nöropatik Ağrı ve Tedavisi

Derleme Nöropatik Ağrı ve Tedavisi Derleme Nöropatik Ağrı ve Tedavisi Saime AY 1, Deniz EVCİK 1 1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Nöropatik ağrı sinir sisteminin

Detaylı

T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nöroloji Kliniği. Şef: Doç. Dr. F. Feriha ÖZER

T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nöroloji Kliniği. Şef: Doç. Dr. F. Feriha ÖZER T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Şef: Doç. Dr. F. Feriha ÖZER İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI NDA MORBİD VE PREMORBİD AĞRI PREVALANSI, AĞRININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede GĐRĐŞ VE AMAÇ Günümüzde kullanılan ağrı kesici ilaçlar arasında opioid ilaçlar, güçlü etkinliklerine karşın, istenmeyen etkilerinin fazlalığı ve etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle etkin bir şekilde

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ Dr. Gül METE CİVELEK UZMANLIK

Detaylı

GEBAM BÜLTENİ. etkinliklerimiz. Antiagingde Tartışmalı Konular. Türkiye de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı.

GEBAM BÜLTENİ. etkinliklerimiz. Antiagingde Tartışmalı Konular. Türkiye de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı. 2009 GEBAM BÜLTENİ Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye de lıların Durumu ve lanma Ulusal Eylem Planı etkinliklerimiz GEBAM üyeleri, 17-18 Aralık 2008 tarihlerinde

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE DEPRESYON

KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE DEPRESYON T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK ANA BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Serap ÜNSAR KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi

Ülkemizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi 4. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi / 4 th National Physical Medicine &Rehabilitation Congress Türk Fiz Rehab Derg 03:59 Özel Sayı;-499 /Turk J Phys Med Rehab 03:59 Suppl;-499 Ülkemizde ve

Detaylı

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Cavidan ARAR DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME

Detaylı

GİRİŞ ve AMAÇ. emisyon tomografi) çalışmaları HBS li hastalarda muhtemel dopaminerjik disfonksiyonu kesin

GİRİŞ ve AMAÇ. emisyon tomografi) çalışmaları HBS li hastalarda muhtemel dopaminerjik disfonksiyonu kesin GİRİŞ ve AMAÇ Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) bacakların karşı konulamaz hareket ettirme dürtüsü ile karakterize kronik bir sensorimotor bozukluktur. HBS tanısı Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

AĞRI CEP KİTABI. Cep Kitabı AĞRI GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

AĞRI CEP KİTABI. Cep Kitabı AĞRI GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ AĞRI CEP KİTABI Cep Kitabı AĞRI GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ AĞRI CEP KİTABI Türkçe Telif Hakları 2015 ISBN: 978-975-277- Orijinal Adı: Pocket Pain Medicine Yayınevi: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM

YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM YAŞLILIKTA KALİTELİ YAŞAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM tarafından Halk Eğitimi Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. www.gebam.hacettepe.edu.tr İletişim:

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GABATEVA 800 mg Çentikli Film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir çentikli film tablet 800 mg gabapentin içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ PAKİZE OGUR DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı