HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ/KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ/KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ/KARTI KULLANICI SÖZLEŞMESİ Sözleşme Konusu ve Tarafları: Bu sözleşme, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (İşbu sözleşme kapsamında PTT olarak anılacaktır) ile Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi; olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (İşbu sözleşme kapsamında Banka olarak anılacaktır) arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Banka tarafından sunulan Hızlı Geçiş Sistemi hizmetine ilişkin esaslar ile PTT, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Banka ve Kullanıcının karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirler Tanımlar : Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nü, PTT: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü nü KGM: T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü, Elektronik Etiket: Geçiş ücreti tahsilatına esas bilgilerin üzerinde kayıtlı olduğu okunabilir ve yazılabilir, şerit denetim birimi ile elektromanyetik dalga ile haberleşebilen manyetik ve elektriksel özellikte olan, hızlı geçiş şeritlerinin kullanılması sırasında araçta bulunması gereken etiketi/kartı, Kullanıcı: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına elektronik etiket alan gerçek veya tüzel kişiyi, HGS: Araçların bu amaç için sistemle donatılmış otoyollar ve boğaz köprüleri gişelerinden geçişlerinde, Kullanıcı nın daha önce Banka dan temin ettiği araç içi HGS elektronik etiketini şeritte bulunan okuyucu/yazıcı ünite ile elektromanyetik olarak haberleşerek okutması/yazdırması ile geçiş ücreti tahsilatının gerçekleştiği aracın gişeden durmadan geçtiği insansız geçiş sistemini, Yetkili Şube: Elektronik etiket satışı ve ilgili diğer hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirilmiş Banka şubelerini, Şube: Yetkili şubeler dışındaki Banka şubelerini, Otomatik Ödeme Talimatı: Kullanıcı nın HGS gişelerinden yapmış olduğu geçişlerinin karşılığının ve işbu sözleşmeden doğacak sair ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak tahsil edilmesi amacıyla BANKA da bulunan herhangi bir TL vadesiz hesaba, Kredili Mevduat Hesabına ya da BANKA kredi kartlarına tanımlattığı talimatı, Elektronik Etiket Satış Bedeli: Elektronik etiket için Banka tarafından belirlenen satış fiyatını, İlk Yükleme Bedeli: Kullanıcıdan, HGS gişelerinden yaptığı geçişlerin karşılanması amacıyla işbu sözleşmenin imzalanması esnasında elektronik etiket satış bedeline ek olarak tahsil edilmesi zorunlu olan tutarı, Minimum Yükleme Bedeli: Otomatik ödeme talimatı için zorunlu olan en az yükleme bedelini, Alt Limit: Otomatik ödeme talimatının devreye gireceği minimum tutarı, Kara Liste: Banka/PTT tarafından sistemden iptal edilen elektronik etiket listesini ifade eder. Madde 1: KULLANICI, ekli HGS Elektronik Etiket Talep Formunu doldurmayı, işbu sözleşmeyi imzalamayı, elektronik etiket satış bedeli, en az yükleme tutarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 2: KULLANICI nın, HGS elektronik etiketi için BANKA da bulunan herhangi bir TL vadesiz hesabına, Kredili Mevduat Hesabına ya da BANKA kredi kartına otomatik ödeme talimatı vermesi zorunludur. Otomatik ödeme talimatı dışında herhangi bir kanalla HGS elektronik etiketine para yatırılamaz. Madde 3: HGS şeritlerini kullanmak isteyen KULLANICI ların araçlarının ön camının iç yüzeyinde fonksiyonel durumda olan ve geçiş yapmak için hesaplarında BANKA tarafından belirlenen yeterli bakiyeye sahip HGS elektronik etiketi bulundurmaları zorunludur. 1

2 Madde 3: BANKA, PTT tarafından kendisine bildirilen geçiş bilgilerine ve bedellerine itibar edecek olup, tahsilatı bu bilgiler doğrultusunda yapacaktır. Madde 4: KULLANICI, HGS hesap bakiyesinde geçişlerini karşılayacak yeterli bakiye bulunmaması ve 7 gün içerisinde HGS elektronik etiketine kaçak geçiş tutarlarının toplamını karşılayacak kadar tutarı yükleme yapmaması durumunda HGS elektronik etiketinin kara listeye gireceğini ve etiketinin iptal edileceğini kabul eder. Madde 5: KULLANICI, otomatik ödeme talimatı ile HGS elektronik etiketine ait bakiyesinin BANKA tarafından belirlenen alt limitlere düşmesi halinde talimatında belirtilen tutarın BANKA vadesiz hesabından/kredili Mevduat Hesabından ya da BANKA kredi kartından çekilmesini ve HGS elektronik etiketi bakiyesine eklenmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 6: KULLANICI, verdiği otomatik ödeme talimatının kredi kartı/vadesiz mevduat hesabı/kredili mevduat hesabının limitinin yeterli olmaması nedeniyle gerçekleştirilememesi ve yapılan geçiş bedellerinin HGS elektronik etiketinde yüklü bulunan tutardan daha fazla olması ve bu nedenle HGS elektronik etiketindeki bakiyeden karşılanamaması durumunda elektronik etiketindeki bakiyenin yetersiz kalacağı ilk geçiş ile birlikte PTT tarafından söz konusu etiketin kara listeye alınacağını ve söz konusu geçiş ile birlikte etiketin kara listede kaldığı süre boyunca yapılacak sonraki geçişler dâhil yapılan geçişlerin PTT tarafından HGS elektronik etiketine iletilmeyeceğini ve bu geçişlerin kaçak geçiş olarak değerlendirileceğini, kaçak geçiş durumunda KGM/PTT tarafından cezai işlem uygulanacağını, bu konulardaki ihtilaflarda BANKA nın taraf olmadığını ve herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Madde 7: KULLANICI; geçişlerine ilişkin tahsilatın, otomatik ödeme talimatı kapsamında yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlü olup, BANKA tarafından otomatik ödeme talimatı kapsamında gerçekleştirilecek tahsilâtın teknik bir aksaklık dâhil olmak üzere herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi halinde BANKA nın bu tutarları (ceza dâhil) gerek bu sözleşmeden gerekse başka sebeplerden dolayı alacağı ile takas ve mahsuba yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 8: KULLANICI, otomatik ödeme talimatının tanımlı olduğu hesap bakiyesinin ya da kredi kartı limitinin HGS hesaplarına aktarılması gereken miktarı karşılamasa dahi kısmi tahsilât yapılabileceği hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 9: KULLANICI, otomatik ödeme talimatı verdiği kredi kartının/kredili mevduat hesabının ödemelerinde herhangi bir düzensizlik olması nedeniyle idare ve kanuni takibe alınmış olması halinde BANKA nın HGS elektronik etiketinin kullanımını durdurmaya ve HGS elektronik etiketinde yüklü tutar bulunması halinde BANKA nın bildirimde bulunmak suretiyle alacağını bu tutarlardan takas mahsuba yetkisi bulunduğunu, kullanmak olduğu kredi kartlarını iade etmesi, iptal ettirmesi ve/veya vadesiz mevduat hesabını veya kredili mevduat hesabını kapatması halinde, BANKA nın HGS elektronik etiketini kullanıma kapatma yetkisi bulunduğunu kabul eder. Madde 10: KULLANICI, HGS elektronik etiketinin kullanımı sonucunda BANKA nın, HGS elektronik etiketinde yüklü tutardan daha fazla bir ödemeyi KGM ye yapmak durumunda kalması halinde söz konusu borcu, BANKA ca ödemenin yapıldığı tarihten, tahsil edilen tarihe kadarki dönem için BANKA tarafından uygulanan cari kredili mevduat hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve BSMV gibi diğer yasal feri leri ile birlikte BANKA ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 11: HGS elektronik etiketinin satış bedelinin iadesi mümkün bulunmamaktadır. HGS elektronik etiketinin kaybolması, çalınması, herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilmesi durumunda, hesapta kalan bakiye hesabın kapanma tarihinden 30 gün sonra, varsa KULLANICI nın yaptığı geçiş tutarlarının ve BANKA nın sair alacaklarının mahsup edilmesini takiben HGS elektronik etiketinin bağlı olduğu hesaba iade edilecektir. 2

3 Madde 12: HGS elektronik etiketi çalındığı veya kaybolduğu zaman KULLANICI tarafından en kısa zamanda HGS etiket numarası, adı-soyadı/unvanı belirtilmek suretiyle yetkili şubeye yazılı olarak bildirilecek ya da Müşteri İletişim Merkezi ( ) aranacaktır. Aksi takdirde HGS elektronik etiketinin bir başkası tarafından kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü zarar KULLANICI ya ait olacaktır. BANKA nın sorumluluğu PTT ye kayıp/çalıntı bildirimi yapmakla ibaret olup, KULLANICI elektronik etikete ilişkin kayıp/çalıntı bildiriminin PTT tarafından alınarak işleme konulmasına kadar geçecek süre zarfında etiketle yapılan geçiş bedellerini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 13: HGS elektronik etiketi yalnız KGM sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprülerindeki HGS şeritlerinde kullanılacak, uygun görülmeyen herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. HGS kurulu olmayan bir gişeden giriş ve/veya çıkış yapılması halinde bu sistem kullanılmayacaktır. KGM/PTT ve BANKA, HGS elektronik etiketinin kullanım alanını genişletme veya sınırlandırma hakkına sahip olup, KGM/PTT ve BANKA nın elektronik etiketin kullanım şeklinde bir değişiklik yapması halinde KULLANICI, işbu sözleşmeye dayanarak herhangi bir hak ve zarar talebinde bulunamaz. Madde 14: HGS elektronik etiket kullanımına ilişkin işbu sözleşmede belirtilen esaslar dışında hareket edilmesi durumunda; elektronik etiket herhangi bir ihbara gerek bulunmaksızın iptal edilebilecek, KULLANICI bu durumda oluşabilecek BANKA zararlarını BANKA tarafından uygulanan cari kredili mevduat hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ve BSMV gibi diğer yasal feri leri ile birlikte ilk talep üzerine derhal tazmin edecektir. Madde 15: HGS ye ilişkin uygulama esasları (geçiş ücretleri, bu geçişlerden dolayı uygulanacak ceza esasları ve oran/tutarları ile indirim oranları, vs.) KGM tarafından belirlenmektedir. KGM, uygulama esaslarında değişiklik yapmakta serbesttir. KULLANICI yapılan değişikliklerin BANKA tarafından işbu sözleşmeye yansıtılacağına onay verir. KULLANICI, KGM nin yaptığı değişiklikler nedeniyle BANKA ya karşı herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacaktır. BANKA nın KGM tarafından yapılan değişiklikleri KULLANICI ya bildirme mükellefiyeti yoktur. Madde 16: KULLANICI, KGM tarafından belirlenen geçiş ücretleri değiştiğinde BANKA nın ilanen duyurmak suretiyle HGS elektronik etiketine bağlı otomatik ödeme talimatına ilişkin minimum yükleme ve alt limit tutarını değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Madde 17: BANKA, yetkili şubeler dışı kanallardan da etiket satışı yapabilecek olup, bu kanallardan yapılan satışlara ilişkin olarak BANKA cari mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacaktır. Madde 18: BANKA nın yetkilendireceği üçüncü şahıslar kanalıyla yapacağı satışlarda, söz konusu şahısların BANKA tarafından belirlenen esaslardan farklı olarak yapacağı uygulamalardan BANKA nın sorumluluğu bulunmayacaktır. Madde 19: KULLANICI ların, sözleşmelerinde beyan ettikleri araçlarının mülkiyet değiştirmesi durumunda bu araçları için kullandıkları elektronik etiketlerini yeni araç sahibine devretmesi mümkün bulunmamaktadır. KULLANICI, HGS elektronik etiketin kullanım hakkını kısmen de olsa başka bir kişiye devredemez. KULLANICI, HGS elektronik etiketini (HGS kart tipi etiket için) araçla birlikte devretmeyip başka bir araçta kullanacak ise, HGS elektronik etiketin kullanılacağı yeni araca ilişkin bilgilerin kimlik, ruhsat vb. belge fotokopileriyle birlikte yetkili şubelerden birine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. KULLANICI nın HGS yapışkan tip etiket kullanması durumunda, satılan araçtaki etiketin satıcı tarafından BANKA Yetkili Şubeleri ne başvurularak iptal edilmesi gerekmektedir. Bu etikete ait bakiye KULLANICI nın yeni alacağı elektronik etikete BANKA ya şahsen başvurması durumunda aktarılabilecek ya da KULLANICI nın BANKA ya müracaat etmesi ile Madde 11 de belirtilen koşullarla iade edilebilecektir. Aksi takdirde KULLANICI, oluşacak tüm riskler (etiketin iptal edilmemesi durumunda, aracı satın alan tarafından yapılan geçişlere ait ücretler ile cezalar KULLANICI tarafından ödenecektir ve HGS elektronik 3

4 etiketin farklı bir araçta kullanılması halinde doğacak riskler vs. de KULLANICI ya aittir) ve KGM/BANKA tarafından bu nedenlerle uygulanacak tüm cezaların kendisine ait olduğunu, BANKA nın bu hususta sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek BANKA zararlarını, BANKA nın yapacağı ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 20: KULLANICI, HGS Elektronik Etiket Talep Formunda verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. HGS Elektronik Etiket Talep Formunda beyan edilen KULLANICI ve araca ait bilgilerde değişiklik (isim, adres, araç sınıfı, plaka no, vb) olduğu takdirde, bu değişikliklere ilişkin bilgilerin en kısa sürede kimlik, ruhsat vb. belge fotokopileriyle birlikte yazılı olarak yetkili şubelerden birine bildirilmesi zorunludur. Bu bilgileri farklı beyan edenler ve elektronik etiket satışında bildirilen araç sınıfı/plaka dışında kullananlar, sistem tarafından belirlenerek tespit edilen cezalı geçiş ücretinden müteselsilen sorumlu olacaktır. KULLANICI, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini karşı tarafa iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde/ticaret sicilinde/esnaf sicilinde kayıtlı bulunan adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki/ticaret/esnaf sicilindeki adresine (Tebligat Kanunu 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını, adres kayıt sisteminde/ticaret/esnaf sicilinde kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise sözleşmede yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış sayılacağını, KULLANICI, yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 21: BANKA, HGS ürününe ilişkin olarak BANKA ca ilan edilen HGS etiket bedeli ile buna ait yıllık üyelik aidatı alabilecektir. Madde 22: KULLANICI, HGS hesap bakiyesinde geçişlerini karşılayacak kadar tutar bulunmaması ve 7 gün içerisinde HGS elektronik etiketine kaçak geçiş tutarlarının toplamını karşılayacak kadar tutar yüklenmemesi durumunda yapacağı geçişlere ait ücretlerin ihlale gireceğini ve kendisine yasal tebligat üretileceğini ve kara listeye girmiş söz konusu etiketin iptal edileceğini kabul eder. Madde 23: HGS elektronik etiketin arızalanması halinde KGM tarafından gişelerde verilen uyarılara KULLANICI lar tarafından dikkat edilmesi ve hemen KGM gişelerinde arıza testi için başvurulması gerekmektedir. Uyarı alınmasına rağmen aynı elektronik etiketle geçilmeye devam edilmesi halinde KGM tarafından uygulanan cezalarda BANKA nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Madde 24: HGS elektronik etiketi ile ilgili garanti, teknik destek, arıza tespiti ve etiketin garanti kapsamında değiştirilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin karar PTT ye aittir. BANKA belirtilen konularda kendisine iletilen talep ve şikâyetleri PTT ye yönlendirecektir. Madde 25: KULLANICI nın, HGS elektronik etiketini iyi muhafaza etmesi gerekmektedir. KULLANICI, HGS elektronik etiketin yanlış kullanımdan veya BANKA tarafından yetkilendirilen yerler dışında başka yerlerde teknik amaçlı test, kontrol ve tamir ettirilmesinden doğacak her türlü zararın kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 26: BANKA; KGM, PTT ve diğer yasal merci ler tarafından talep edilmesi halinde nezdinde bulunan KULLANICI ya ait tüm bilgi ve belgeleri vermekte serbest olup, KULLANICI bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder. Madde 27: KULLANICI, hizmetin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla BANKA nın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve Müşteri Hizmetleri Yetkilisi ile arasındaki görüşmenin her türlü ses 4

5 kayıt sistemi ile tespiti ve kaydına onay verir. KULLANICI nın kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla Müşteri Hizmetleri Yetkilisinin kendisine soracağı soruları cevaplayacağını aksi halde Müşteri Hizmetleri Yetkilisinin kendisi adına işlem yapmasının ve bilgi vermesinin mümkün olamayacağını, kaydedilen görüşme esnasında, sesli yanıt sistemine veya Müşteri Hizmetleri Yetkilisine vereceği her türlü bilgi ve talimatların BANKA tarafından delil olarak kullanılabileceğini kabul eder. Madde 28: KULLANICI, BANKA nın sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, vb. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, donanım, yazılım ve internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle, üçüncü kişilerin KULLANICI ya ait bilgilere erişimi sonucunda KULLANICI nın uğradığı zarardan, elektronik bankacılık sistemleri ile gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, yanlış ya da eksik iletilmiş olmasından BANKA nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Madde 29: İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, KULLANICI nın sözleşmeye aykırı fiilleri nedeniyle fesih ve etiketin iptali halleri hariç olmak üzere BANKA noter aracılığıyla veya telgrafla veya iadeli taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapacağı bir ihbar ile bu sözleşmeyi feshetmek ve ihbar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün zarfında HGS elektronik etiketin kullanımından dolayı oluşan borçların bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi, ihbarname gönderilmesine, kısaca hiçbir kanuni takip ve teşebbüsün icrasına yer verilmeksizin tüm alacağını anapara faiz ve BSMV gibi diğer masrafların toplamını tayin edeceği süre içinde isteyebilir/otomatik ödeme talimatına istinaden tahsil edebilir. KULLANICI bu isteği, herhangi bir tazminat talebi olmaksızın yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme yürürlükte olduğu sürece BANKA nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde veya makine ve teçhizatta ortaya çıkacak arızalar, grev, işi bırakma veya benzeri toplumsal olaylar nedeniyle yerine getirememesi hallerinden dolayı BANKA ya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. BANKA ile PTT arasında imzalanmış olan protokolün sona ermesi halinde, işbu sözleşme de fesholacaktır. Ancak PTT tarafından KULLANICI lar açısından feshin farklı koşullara bağlanması durumunda işbu sözleşmenin hangi koşullarda ve ne kadar süre ile devam edeceği BANKA tarafından ilanen duyurulur. Böyle bir ilanın yapılmasını takiben KULLANICI, ilandan ve yeni koşullardan haberdar olmadığını iddia etmeyeceğini, tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 30: KULLANICI, HGS elektronik etiketin yapıştırılacağı aracın camında radyo frekans dalgalarını geçirecek uygun alan hakkındaki dokümanı okuduğunu, anladığını, yanlış yere yapıştırma sonucu oluşabilecek problemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Madde 31: KULLANICI, kendisine ait elektronik etiketler arası bakiye aktarımı talep etmesi durumunda, bakiyenin alınacağı HGS elektronik etiket ile yapılan geçişler nedeni ile tahakkuk edecek tüm cezalardan sorumlu olduğunu kabul eder. Madde 32: KULLANICI, giriş ve çıkış gişelerinden geçiş yaparken trafik ışığının yeşil yanmasını, çıkışlardaki LED göstergedeki alınan ücreti kontrol ederek girişi tespit edilemeyen durumlarda en uzak mesafe ücreti alınacağını, bu nedenle mağduriyetlerin yaşanmaması için en yakın PTT işyerinden otoyol giriş plazası düzeltme talebinde bulunması gerektiğini kabul eder. Madde 33: HGS elektronik etiketin kullanımı ile ilgili olarak oluşacak uyuşmazlıklarda BANKA ve PTT nin HGS ile ilgili kayıtları esas alınacak ve bu kayıtlar delil teşkil edecektir. Madde 34: İşbu sözleşme hükümleri ekteki talep formunda belirtilen tüm araçlar için geçerlidir. Madde 35: KULLANICI, BANKA ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, BANKA nın bütün şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür para cinsinden vadeli/vadesiz mevduatları, bloke hesapları, her türlü hesap bakiyeleri ve doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup 5

6 da BANKA da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde BANKA nın rehin ve hapis hakkı bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının BANKA ya rehin edilmiş olduğunu, bunların veya bedellerinin BANKA tarafından takas ve mahsup edilebileceğini, yine BANKA nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca BANKA marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını BANKA ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza BANKA nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Madde 36: Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları çözümlemeye. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak yukarıda anılan yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınması, genel mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez. İşbu sözleşmenin tümünü okuyarak ve muhteviyatını bilerek, isteyerek imzalamış olduğumu/olduğumuzu beyan ve kabul ederim/ederiz. İşbu sözleşme.../.../... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunup, muhtevası aynen kabul ve taahhüt olunarak imzalanmasını müteakip bir sureti Kullanıcı tarafından alınmıştır. KULLANICI: Adı soyadı :... T. C. Ziraat Bankası A. Ş. İmza:....../.../... ODE/KSİ

OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Sözleşme Konusu ve Tarafları: Bu sözleşme, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi

Detaylı

MÜŞTERİ: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına HGS elektronik etiketi alan gerçek veya tüzel kişiyi,

MÜŞTERİ: Banka dan işbu sözleşme kapsamında adına HGS elektronik etiketi alan gerçek veya tüzel kişiyi, 1/6 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Mersis No: 0047000870200019 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİLİ MEVDUAT HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/10 Hesap No :... Limit :... MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Ticaret

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ ( HGS ) ETİKETİ/KARTI SÖZLEŞMESİ. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ ( HGS ) ETİKETİ/KARTI SÖZLEŞMESİ. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul TARAFLAR HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ ( HGS ) ETİKETİ/KARTI SÖZLEŞMESİ Ticaret Ünvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Nosu : İst. Ticaret

Detaylı

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Ticaret Ünvanı:... Müşteri No:... 1)TARAFLAR Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) aşağıda adı,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kart ın alınması, kullanılması ve sair hususları

Detaylı

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr fibabanka.com.tr 444 44488 88 Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Esentepe Dikilitaş Mah. Beşiktaş Büyükdere

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik.

- alternatif dağıtım kanallarından (ATM, İnternet, Telefon Bankacılığı vb) alacağınız hizmetin kapsamını belirledik. Değerli Müşterimiz, Sizi yepyeni ve samimi bir bankacılık dünyası ile tanıştırmak istiyoruz. Daima en iyi ve en doğru hizmeti sunabilmek için durmadan yenileniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımız

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı