ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEGINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA ACIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haric olmak Uzere Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tarih ve saylh Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5larin Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ilifkin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyarinca 07/07/2015 tarihinde Ziraat Yatirim Menkul Degerler A.S. tarafindan duzenlenmi;tir. 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5larin Kamuyu Aydinlatma Esaslarina tli;kin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyarinca 21 /08 /2015 tarihinde Ziraat Yatirim Menkul Degerler A.S. tarafindan duzenlenmi;tir. ZiRAAT Y MENKUL D Levent h. 6 PA elq Buyuk Muk0Ii0fl / Sh.1 Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER.. _... Tablo I Merkez Disi Oroutlere (Sube Irtibat Burosu Acente) lliskin Bilgiler Tablo II/a Yetki Beloelenne lliskin Bilgiler Tablo II/b Borsa Uvehk Tashi ve IMKB de Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara hiskin Bilgiler Tablo III Ortakhk Yapisi Tablo IV/a Ybnehm Kurulu Uvelen ve GeneI Mudur Ta blo IV/b Sermave --- Pivasasi Faahvetlen Ile Iloili Imza Yetkisine Sahip Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veva Ybneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI DURUMA ILIBKIN BILGILER Ziraat Yatirim Menkul De^terler AS ve Ziraat YaUnm Menkul De Serler A S 'sin Ortaklan Tablo VI/a. Ybneticileri ve Cahsanlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uyoulanan Idari Para Cezalan._....,._., _..... Tabi VI/b. Ziraat Yatirim Menkul Dederler A S'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Diner Disiphn Cezalan Tablo VII Carl Ozsermavenin /%5 ini Asan Davalara hiskin Bilgiler Tablo VIII Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan A.$. ve A S'nin Ortaklan Ybneticileri ve Calisanlara Alevhine Son Iki Yd Zarfinda Apdan Ceza Davalara C. MALI DURUMAILISKIN BILG,ILER_,... Tablo IX 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara lliskin Badimsiz Denetci GbrUSO Tablo X 30/06/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplari Tablo XI 30/06/2015 Tarihli Sermave Yeterhlidi Tablolarina lliskin Badimsiz Denetci GorusU Tablo XII Ziraat Yatirim Menkul Dederler A.$.'nin 30/06/2015 Tarihli Sermave Yeterlilidi Tablolara Temel YUkumlUlukleri Karsisindaki Durumu Ziraat Yatirim Menkul Dederler A.$.'nin Temel Sermave Yeterlih i Verilerinin Teblid ile Tablo XIII Onobrulen YukumlUlukler Karsisindaki Durumunun Dederlendirilmesi D. ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Araci Kurumun Ticaret Unvani 2. Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildigi Yer Ticaret Sicil No 3. Merkez Adresi ZiRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$ 'ISTANBUL LEVENT MAHALLESt GONCA SOK. NO: 22 (EMLAK PASAJI) KAT: 1 BE$IKTA$-ISTANBUL 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No Faks No caort Merkezi 5. Internet Adresi ; 6. E-posta Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi ' ,, c com.tr I ; ;BUYUKMUKELLEFLERVERGI DAIRESI BA$KANLIGI RLE R A. uso^ / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dui Orgutlere ($ube, irtibat Biirosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Dip Orgutlere Iliskin Bilgiler Faaliyete Ba;Iamasma '.. Merkez Dip ii ut Ad r Ili kin Izin Tarihi Adres KADIKOY / ISTANBUL $UBESI Tuijlaaba;i man. Ba dat Cad.Ikar Plaza No: 201 Kat : 1 D:3 Qftehavuzlar/ Kadikoy ISTANBUL ANKARA $UBESI Cinnah Cad. Goreme Sok. Nazmibey 15 Merkezi Kat:2 No : 1/ Kavakhdere t;ankaya / ANKARA IZMIR SUBESI Halit Ziya Bulvan Kayhan ismerkezi No:42 Kat: Konak/ IZMIR EMINONU /ISTANBUL $ UBESI Hobyar Mah. Buyuk Postane Cad. No: 15 Kat:4 Bahsekapi Fatih / ISTANBUL ADANA $UBESI Tepebag Mah. Abidin Para Cad. No Seyhan / ADANA KAYSERI $UBESI Erayesevler Mah. Levent Uetinkaya Sok. Merkez Semb No: 16/A Kosasinan / KAYSERI TRABZON SUBESI t argi Mah. Kahramanmara5 Cad. Emek Apt No: 47 D: TRABZON _. DIYARBAKIR $UBESI Inonu Cad. Merkez Bankasi Yani No:35 Kat:3 Surisi / DIIYARBAKIR '.. MudUr/SOrumlunun Telefon Faks Adi ve Soyadr Numarasr Numarasi Orhan Serdar ATALAY Zulal KOZANOGLU ^evki ACAR Gokhan KOLAY Yusuf DURGUN O}uz Kajan GULDOGAN Fila y ALTUNAYOGLU Ivan ETINKAYA Tabloya Ili;kin ASrklama : I Sh. 4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sihip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/ a - Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Verili; Tarihi Sayrsi Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 29/12/ Halka Arza Aracilik Yetki Belgesi 29/12/ Portfoy Yoneticiligi Yetki Belgesi 29/12/ Yatmm Dani manligi Yetki Belgesi 29/12/ Sermaye Piyasasi Araslarinin Kredili Alum, Asiga Sah5 ve Odunc Alma ve Verme 29/12/ Iglemleri Belgesi TUrev Araglarin Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi 19/07/ Vadeli I5lem ve Opsiyon Borsasi A.$.'de Kaldiragli Alim Satim I;lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicisi) 12/02/2014! 33 Tablo II/ b Borsa Uyelik Tarihi ve IMKB 'de Faaliyet Giisterilen _ Pazar/ Piyasalara Ili;kin Bilgiler 07/10/1997 Borsa Uyesi Olunmasina Iliskin IMKB Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Hisse Senetleri Piyasasi Tahvil ve Bono Piyasasi Kesin Alim Satim Pazan I Tahvil ve Bono Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan ziraat MENKUL D Miax Patel guyuk MOO / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yaplsl ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri Ile tigili Olarak tmza Yetkisine Sahip $ahlslara Ili;kin Bilgiler: Tablo TIT - Ortakhk Yaplsl Oran (%) Orta m Ticaret Unvam/Adi Soyadi 1 Pay Tutari (TL) T.C ZIRAAT BANKASI A ,20 75,60000% ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.$ ,00 24,00000% ,00 0,40000% IDRIS DEMIREL FIKRETTIN AKSU 1,80 0,00000% Toplam ,00 100% I a oya 3.an ci ama: Tablo III/ a Aracl Kurum Sermayesinin Dobrudan veya Dolayli Olarak % 10'undan 1. Tuzel Ki i Ort a " m Ticaret Unvam Oran % Ortam Ticaret Unvam /Adi Soyadi Pay Tutan (TL) HAZINE ,00 100,00000% Toplam ,00 100% 2. Tuzel Ki*i Ortagm Ticaret Unvam : (TL Oran (%) Orta*in Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan ) 99 a n (%) T. C ZIRAAT BANKASI A.S ,00 OJI HIZMETLERI 7, %, FINTEK FINANSAL TEKNOL 15D 0,00000% OSMAN ARSLAN 1, 50 0,00000% AVNI DEMIRCI % ONUR EKIZCE.._ fto lam , 100% 3. Tuzel Ki $i Ortagm Ticaret Unvam : Oran Orta9m Ticaret Unvam /Adu Soyadi Pay Tutar^ (TL) ( ) ZIRAAT YATIRIM 14 A A, M lnealn. KU 4 To lam 0,00 00/ I Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur Adive Soyadi Gdrevi BILGEHAN KURU Yonetim Kurulu Ba;keni CEM INAL Yonetim Kurulu Ba;kan Vekili ISMAIL ORAKcIOGLU Yonetim Kurulu Uyesi DURMU$ ALI ALKAN Yonetim Kurulu Uyesi PEYAMI OMER OZDILEK Yonetim Kurulu Uyesi MEHMETGONEN Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Ili kin A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasma IIi kin Genet Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ian Tarihi Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahi ahislar Adi ve Soyadi Gorevi BILGEHAN KURU Yonetim Kurulu Ba$kant CEM INAL iyonetim Kurulu Ba;kan Vekili ISMAIL ORAKt I06LU Yonetim Kurulu Uyesi DURMU$ALIALKAN YonetimKuruluUyesi PEYAMI OMER OZDILEK Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET GONEN Yonetim Kurulu... Uyesi MEHMET GONEN Ge nel Mudur EBRUL ESMER Hazine Dvektoru YAKUP OZDEMIR Mud Or MUSTAFA SEL^UK OZCAN Mudur KEREM MUTLU KARABAY MOdur TULIN UNLU Mudur OSMAN TURAN Mudur ENIS ERGUN OZCAN Mudur SELC,UK KAYA Mudur HASAN OZHAN YAZICI Mudur AKIN DEMIRBAO Mudur BORA TAMER YILMAZ Mudur-.. SANEMEMIROG`LU imudur ALEV INADENIZ._... Mudur 5EVKI ACAR $ube Muduru... ORHAN SERDAR ATALAY $ube Muduru ZULAL KOZANOGLU $ube Muduru GONUL KOPUZ Yonetmen MUSTAFA YILMAZ OZDEMIR ^YOnetmen GULER ALGUR Yonetmen VEDAT YILBIRT (Yonetmen AHMETORSEL... Yonetmen GOKHAN KOLAY Yonetmen EBRU BARUT Yonetmen DENIZ culha,yonetmen NUKET AKGUN GOLEROGLU YOnetmen SEVGUL DUZGUN Yonetmen EMINE THEN KANDEMIR!Yonetmen MEHMET ALI SANCAR Yonetmen KEMAL ERUZ Yonetmen KADRIYEC,ETINER ERKOL Yonetmen SENEM TO P4 UOOLUjYOnetmen SATU OLMEZ Yonetmen Yrd. $EVKIYE AHENK OZER `Yonetmen Yrd. ZEHRA EBRU OZDEMIR Yonetmen Yrd. ILKNUR PAKBE5E!Yonetmen Yrd. AKIN BALCI iyonetmen Yrd. ENGIN TURAN IYOnetmen Yrd. TT5G Sayisi 8794 ZIRAATo 4TIRI ME M1(UL Leve B a Pa Buyuk Muke Tabloya Ili kin A iklama : Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilam Irma Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG : TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yatnm Fonunun Unvani Fon Kurucusunun Unvani Fon Yoneticisinin Unvam ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. A TIPI DEGISKEN FONU ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. jziraat PORTFOY YONETIMI A.S. ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. B TIPI ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. IZIRAAT PORTFOY YONETIMI A.$. DEGt$KEN FONU ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. B TIP-1 ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ZIRAAT PORTFOY YONETIMI A.$. TAHVIL VE BONO FOND ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. B TIPI ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ZIRAAT PORTFOY YONETIMI A.$. KISA VADELI TAHVIL VE BONO FONU / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yi1 Zarfinda SPK, IMKB ve Tiirkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;larl Birligi (TSPAKB) Tarafindan Ziraat U Dioer gulai P He IMKB ve TSPAKB Taraf ndan Ziraat Yatirim Menkul Degerler A.$'ne Uygulananl yulanan idari ara Cezalari, Disiplin Cezalari, YSneticileri ve tali anlan Hakkinda SPK, a - Ziraat Yatinm Menkul Degerler A.S. ve Ziraat Yatinm Menkul Degerler A.$'nin Ortaklan Tablo VI/ Cezalan B Tarafindan Son lid Yd Zarfmda Uygu lanan Idari Para IMKB ve TSPAK e ve an Para si idari Para Cezasu i Son Duruma Ili;kin Uygulanmasma Iu;inn rarar UY9ulanan Gercek/Tuzel Ki;1 I Tarihi Uygulayan Kurum Y m Menkul Degerler A.S. MMCAS Pay D yasasda,, SPK Zvaat a iri yatinmcdann Internet emirlerini ntmoci Tutan ( TL) ASiklama ,Odemeya^lm!ir _ Tablo VI/b - Ziraat Yatinm Menkul Degerler A.$ 'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Diger Disiplin Cezalari all d m e Ittraz Disip W Cezasi Uygu anmasma SPK Nez ;kin Karar Tarihi Edihp Eddmedig! YOKTURhai Karar Konusu Ih U ula an Kurum, ^^^ YOKTUR ^^ YOKTUR j Zo a > o-4i IV^ ^ / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Ziraat Yatlrlm Menkul Deoerler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili ;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini Alan Davalara Ilifcin Bilgiler Ziraat Yatlnm Menkul De erler A.$.'nin Davadaki Durumu Dava Konusu (Deyeri He birlikte)! (Davali/Davaci) YOKTUR i YOKTUR Dava Aplma Tanh! - Davada Gelinen Son A;amamn Ozeuenmesi?YKTUR iyoktur Tabloya Iligicin Ayiklama 3. Son Iki Yil Zarflnda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Ziraat Yatlrlm Menkul Degerler A.$. ve Ziraat Yatirim Menkul Deoerier A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve cali Vanlarl Aleyhine A5ilan Ceza Davalari Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Ziraat Yatlnm Menkul Dejerler A.$. ve Ziraat Yatlnm Menkul 5Werle r AA.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve caii anian Aleyhine Son Iki Yd Zarhnda Alan Ceza Davalan Hakkinda y uyurusunda Su Hakkmda g S Su Duyurusunda s Davada Gelinen Son Bulunulan Gersek/Tuzel Kiinm ; Bulunulan Geryek/ A;amamn Tuzel Ki;i I Araa Kurumla Olan Iliskisi LSus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR ;YOKTUR / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Baglmsiz Denetsi G66i 6 leri ve Bilanso ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplarl /06/2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Ba9imsiz Denetsi Goru;u / 06/2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;lcin Bayimsiz Denetsi Goru;U Baglmsrz net me onu E I en a i a o arm dogs Tebli*e/Tebli9lere Gore Hazrrlandi9i II 14.1 Ba*tmsiz Denetrmi Yapan KuruIIu un Ticaret Onvani Karar Ba Imslz _ D_enetim ve Damymanhk A.. Ba imsiz Denetsi Goru,U Olumlu ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. Yonetim Kurulu'na Gin; Ziraat Yabrim Menkul Deoerler A.$.nin (" $irket") 30 Haziran 2015 tarihli III;ikteki finansal durum tablosunun ve ayni tanhte sona eren alb ayhk donemine alt iigill ksr veya zarar ve dloer kapsamli gelir tablosunun, ozkaynak deoivm tablosunun ve nakit aki ; tablosunun sinsni denetimini yurotmuy bulunuyoruz. $irket yonetiml, sbz konusu ara donem finansal bllgllenn Kamu Gozetlmi Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumu ("KGK") tarafsndan yayimlanan Torkiye Muhasebe Standartian 'na ('TMS") uygun olarak hazirlanmasmdan ve gergeoe uygun bir biglmde sunumundan sorumludur. Sorumluluoumuz, yapboimiz surds denetime dayanarak soz konusu ara donem fnansal bilgllere III;kin bir sonug blldirmektir. Smith Denetimin Kapsami Yapboimiz ssmrh denetim, Simrh Ba*imsiz Denetim Standards (SBDS) 2410 " Ara Ddnem Finansal Bilgllerin, I;letmenin Yilhk Finansal Tablolannm Baoimsiz Denetlmini YurOten Denetgi Tarafindan Sinirli Baoimssz Denetlmi "ne uygun olarak yurotolmhytur. Ara donem 0nansal bilgilere ill;kin sinini denetim, bayta finans ve muhasebe konularindan sorumiu klv iler olmak Ozere Ilglll ki;ilerin sorgulanmasi ve analltik prosedurier ire diner ssmrli denetim prosedurlerlnln uygulanmasindan olu;ur. Ara donem Fnansal biigllerin smirk denetiminin kapsami; Ba*imssz Denetim Standartlanna uygun olarak yapilan ve amao finansal tablolar hakkinda bir goru 5 bildirmek olan baoimsiz denetimin kapsamina kiyasla onemli 6lgude dardir. Sonug olarak ara donem finansal bllgilenn sinini denetlmi, denetim;lrketlnln, bir baoimsiz denetlmde belirlenebilecek tom bnemli hususlara v5kif olabileceoine iliskln bir guvence saolamamaktadir. Bu sebeple, bir baoimsz denetim gore 5U blldirmemekteylz. Sonug Sinini denetimimize gore ilislkteki ara donem finansal bilgllerin, tom bnemli y6nlenyle, Kamu Gozetiml Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarabndan yayimianan Torkiye Muhasebe Standartlan'na ('TMS") uygun olarak hazinanmadios kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dlkkatimizi gekmemiytir , Ankara Karar Baoimsiz Denetim Dani5manlik SMMM A.$. Member Firm of JHI Association All Osman EFLATUN Sorumlu Ortak Ba;denetgi Tabloya Ili;kin Asiklama: / 06/ 2015 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplarl Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verllen SerI :XI, No : 29 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazirlanml$tir. Tablo X - 30/06/ 2015 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Baiimsiz Denetimden Ba7imsiz Denetimden Ana Hesap Grubu Adi Gesmi; Gesmi; Tutan TL I. CONEN VARLIKLAR Tutan (TL) IL DURAN VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI _ IV. KISA VADEL, BORCLAR V. UZUN VADELI BORGLAR - _ VI. OZ SERMAYE VII. PASIF TOPLAMI VIII. DONEM KARI.ZARARI^ IX. NET DONEM KA Di ZARARI ftlllknmu L Wand OUR. Tabloya Ili;kin Asiklama: 21 OR 9015 / Sh 11 Ranimisiz D t' M ali Tablo

12 2. Temel Yukumlulukler itibari He 30 / 06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili9i Tablolari / 06 /2015 Tarihli Sermaye Yeterlilloi Tablolanna Riskin Ba (limsrz Denetsi G&U;U Tablo XI - 30 / 06 /2015 Tarihli Sermaye Yeterliliffi Tablolanna Ili;kin Ba Qrmsrz Denetsi GbrU;ii ea{^imsrz penetimi, Yapan Kurulu;un TicarM Unv_ am,karar _Baj^^msiz DeneUm_ve Dam;manhk A.^. _,_... Olumlu Ballrmsa Den r G6ru..._.._ ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.y'N IA IA7tPAN 7ni 5 HFSAP DONEMINE Aft SERMAYE YETERLILIM TABLOLARINA ILI$KIN BAGIMSIZ DENE1 IM KAI UKU Ziraat Yabrim Menkul Dei}erler A.$.'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Sermaye PiyasasI Kurulunun Seri:V, No:34 " uyarinca hanrlanan tablolanrn l rine ve Sermaye Yeterliliifine tli;kin Esaslar Tebli}i sayili " Arad Kurumlann Sermaye e denetlemis bulunuyoruz. Soz konusu tablolardan Ziraat Yabrim Menkul Degerler A.S. yonetimi sorumlu olup, bizim 05 bildirmektir. sorumluiu2)umuz, yapti6imiz batlimsiz denetime dayanarak bu tablolar hakkinda g. BaTimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasasi Kurulunca yayimlanan bai)imsiz denetim standartlarina uygun olarak ger;ekle;tirilmistir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasini ve ba*imsiz denetimin, soz konusu tablonun onemli bir uvenceyi sai)lamak Ozere planlanarak yurutulmesini gerektirmektedir. yank;lik icermediiji konusunda makul bir g hakkinda yeterli ve uygun ba0imsiz denetim Ba*imsiz denetimimiz, soz konusu tablolardaki tutar ve asiklamalar onetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalari He yapilan onemli tekniklerinin uygulanmasini, aynca i; letme y idl mes ini isermektedir. Bu kapsamda, muhasebe tahminlerinin ve bu tablolarin sunumunun uygunluounun deoerlend ba}imsiz denetimimizin gore;omuze yeterli ve uygun bir dayanak olu;turdui ) una inaniyoruz. Menkul DeAerler A S 'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibanyle Sermaye Piyasasi Goru5umuze gore, Ziraat Yab rim.. YeterliliAine Ili;kin Esaslar Tebli^i" Kurulunun Seri:V, No:34 sayili "Aran Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye lanan finansal raporlama uyarinca hazirlanan tablolari, soz konusu duzenleme He Sermaye Piyasasi Kurulunca yayim standartlan Sergevesinde gerce6i dooru ve durost bir bigimde yansitma ktadir. Ankara, Karar Ba imsiz Denetim Danismanhk SMMM A.5. Ali Osman EFLATUN Sorumlu Ortak Ba;denetsi Tabloya Ili;kin Asrklama: 2.2. Ziraat Yatrnm Menikul De*erler A.$.'nin 30/06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili(ji Tablolan Temel YOkOmIUiUkleri Kar;rsindaki Durumu SERMAYE YETERLILIea4 TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECE & I ce$itli RISKLERI SERI:V, N0:34 SAYILI ' ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILIOINE ILI$KIN ESASLAR TEBLIGI" O LSUTLERI c,ersevesinde VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIdst UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDI6I ARA(;LARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM I ERMEDIA1 ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI FMLIYETLERININ RISK S DA I BIR OTERI f, ERcEVESINDEE B R SIHHATSIZLIK OL UOU ANLAMINA GELMEKTEDIR. SAD CETI BLIP, OLC Tablo XII - Ziraat Yatrnm Menkul De(lerler A.$.'nin 30/06/2015 Tarihli Sermaye Yeterllli (ji Tablolan Temel YUkUmIUlUkleri Kar;rslndaki Durumu (2) Tutan (TL) ya da Oram (%) Aevzuata Uygunlui Uyyundur A. Sermaye Yeterlili i Taban. Fazlasi/ASii)i (TL) Uygundur B. Asgari Ozsermaye(') Fazlasi/ASi i (TL) 0,32% UY9undur C. Genet Bprclanma Sinn (%) 2, 41% Uygundur D. Likidite YOkUm1UIUi)O Orani (%) !Uyaundur E. Odenmis Sermaye Fazlasi/ACioi (TL) Tabloyahi;kin Asrklama:... ZIRAA YATIRIM _ ME d rnkuk DEGE L ent Mah. GOnc Pt: Uk MUkelleker V ^e Nei % / Sh. 12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 (2) Sermaye yeterlilibi tablolan temel yukumluluklerine ili;kin detaylt astklamalar "Aract Kurumlar Tarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Fonnu"nun "Sermaye Yeterlili*i Tabiolan Temel YUkumliMiklerine Ili;kin Attklamalar " bolumunde yer almaktadir. (3) 30/06/2015 tarihi itibart lie $irketimizin sahip oldu*u yetki belgelerine kargiltk gelen cari asgari ozsermaye tutart : TL'dlr / Sh. 12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

14 Tablo XIII - Ziraat Yatinm Menkul De*erler A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlilioi Verilerinin Tebli* He OngorOlen YukumlOlOkler Kar;rsrndakl Durumunun Dejerlendirilmesi A. Araa Kurumun Temel Sermaye Yeterliligi Verilerinin Tamamen /Kismen Teblio lie Ongorulen Yukumluluklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadir _,...!. B. Tebli^ ile Ongorulen Yukumluluklere Aykinlik/Aykinllklar Olusmu;saA 81) Hangi Yukumluluoe Aykmhom Ortaya Qkboi ve Aykmhioin Tutan (TL) ya da gram (%): Hangs Yukumlulu e Aykmli}m Ortaya C,ikt4i Tutan (TL) ya da Orani (%) YOKTUR 62) Aykinhk/Aykmliklann Ortaya Qkmasinda,ki Neden/Nedenler:. YOKTUR C. Aykmhk/Aykmllklann Giderilmesi Igin Alman Tedbirier: YOKTUR Tabloya lli;kin Asrklama: YOKTUR SERMAYE YETERLILIdt TABLOLARI TEMEL Y KUML LUKLER NE USKYN Ac,IKLAMALAR A$a6ida yer alan agiklamalar Araa Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. Bolumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeteriilii)i sonuglannin daha iyi anla5dabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sennaye Yeteriill l Tabanr : Seri:V, No : 34 saydi Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye YeterlilitSine lli;kin Esaslar Tebli7i uyannca sermaye yeterlilili tabani, ozsermayeden duran varliklar ve ili;kili ki5i ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi surebyle bulunan tutan fade eder. Aym Teblioln 8 inci maddesi uyarinca araci kurumlann sermaye yeterlili6i tabanlan ; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayeleri, risk karsdioi toplarni ve deoerleme gununden onceki son u5 ayda olu5an faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgari Ozsermaye: Ozsermaye, Seri:V, No:34 saydi Teblio uyannca, 6denmi5 sermaye, emisyon primi, yeniden deierleme deaer arb5 fonu, yasal yedekler, statu yedekleri, ozel yedekler, olaiganustu yedekler, dii*er yedekler ve net donem kart/zaran kalemleri toplammdan gegni5 yillar zararinin du5u1mesi surebyle hesaplanan tutari ifade eder. Asgari ozsermaye yukumlulu7(j, araci kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutarini fade eder. Andan tutar Seri:V, No:34 saydi Tebli}'in 7 inci maddesi uyarinca her yd Kurul tarafindan belirlenir. Asgari ozsermaye fazlasi ise, araci kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutarini a5an kismini ifade eder. 3) Genel Borglanma Srmn : Seri:V, No:34 sayih Teblii'in 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilangoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeterlili^i tabanlarinin 15 katini a5amaz. 4) Likidite YOkumlulu }O: Seri:V, No:34 sayili Teblig'in 10 uncu maddesi uyannca, araci kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen varhk bulundurmak zorunda olup, likidite orani donen varhklann kisa vadeli borglara bolunmesi surebyle elde edilir. Arlan oran 1'den kuguk olamaz. 5) Asgari Odenmi; Sennaye: Seri:V, No:34 saydi Teblio'in 7 nci maddesi uyarinca araa kurumlarn asgari ozsermaye tutarinin en az %251 kadar 6denmi5 veya gikanlmi5 sermayeye sahip olmalan zorunlului)unu ifade eder. ZIRAAT YATIRIM ENKUL DEG RU-^t A / Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

15 D. ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIZ`,I DICER HUSUSLAR YOKTUR ZIRAA'Ia4TIRIM MrNKU tm ieriaap BUyUk MU / Sh.14 Ek Aciklamalar

16 c MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GER(;EOE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. Yetkili lmzalar Ziraat Yatirim Menkul Deoerler A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Ziraat Yatinm Menkul De*erler A.$. Genel Mlldllrii Adi Soyadi Cem INAL Adi Soyadi Mehmet GONEN...,... Gorevi Yonetim Kurulu Bagkan Vekili Gorevi Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur tmza tmza Unvan Yonetim Kurulu Bagkan Vekili Unvan Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Levent Mahallesi Gonca Sokak No:22 Levent Mahallesi Gonca Sokak No:22 Adres (Emlak Pasaji) Kat :1 Adres (Emlak Pasaji) Kat :1 BE$IKTA$/ISTANBUL BE$IKTA$/ISTANBUL GER'WER naa SoW. N oo KJA L / Sh.15 Beyan ve lmza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 03/02/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 03/02/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 03/02/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ALAN MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 27/04/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ()

ALAN MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 27/04/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU () MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 27/04/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU () MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ile

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FiNANS MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı