Evrak Tarih ve Sayısı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evrak Tarih ve Sayısı: 25.03.2014-1882"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD * Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi Onayı Hk. GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA j Devlet Memurları Kanunu'nun 55. Maddesine binaen "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" gereği, Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde görev yapan aday memurlar için Nisan 2014 tarihlerinde Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Oditoryum Konferans Salonunda Aday Memur Eğitimi düzenlenecektir. Söz konusu eğitimin programı ve katılımcı listeleri ekte sunulmuş olup, adı geçen eğitimci ve katılımcıların belirtilen tarihlerde görevli/izinli sayılmaları hususunda; Olur'larınıza arz ederim. Uzm. Dr. Mehmet Emin ERTENÜ İdari Hizmetler Başkanı V. OLUR.. Dr. Şuayıp BİRİNCİ Genel Sekreter EKLER : 1- Eğitim Programı (1 sayfa) 2- Katılımcı Listesi (8 sayfa) E-5 Karayolu Üzeri / Ataşehir / İstanbul Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mustafa YILMAZ Telefon: Dahili: 7727 Faks: e-posta Evrakı Doğrulamak İçin : Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli 1 / Elektronik 1 İmza ile imzalanmıştır.

2 Cuma Perşembe Çarşamba Salı İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NİSAN 2014 ADAY MEMUR EĞİTİM PROGRAMI TARİH SAAT DERS ADI EĞİTİMCİ Açılış ve Eğitim Planının Anlatılması Uzm.Dr. Mehmet Emin Ertenü İdari Hizmetler Başkanı Sağlık Bakanlığının Merkez Teşkilat Uzman Esranur Özer Yapısı ve Görevleri Ara İdari Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakanlığının Taşra Teşkilatı/İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Pınar Güngör Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri İdari Hizmetler Başkanlığı Öğle Arası Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı/Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Yapısı ve Görevleri Birim Sorumlusu Pınar Güngör İdari Hizmetler Başkanlığı Ara Atama Nakil Yönetmeliği Uzman Cihan Cansu İdari Hizmetler Başkanlığı Kişiler Arası İlişkiler Ara Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Öğle Arası Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ara Sayılı Devlet Memurları Kanunu Etik ve Hasta Hakları Ara Çalışan Hakları Öğle Arası T.C. Anayasası Ara Devlet Teşkilatı Uzman Esranur Özer İdari Hizmetler Başkanlığı Dr.Pınar AKER Kalite Birimi Av. Yasemin Gökkaya İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi Av. Yasemin Gökkaya İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi Uzman Evren Salgut Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Uzman Evren Salgut Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Av. Utku Sürücü İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi Av. Utku Sürücü İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sınav Gözetmenleri Uzman Esranur Özer Birim Sorumlusu Pınar Güngör Uzman Özlem Güdük Uzman Cihan Cansu Özlem Ayaz

3 Aday Memur Eğitimine Katılacaklar Listesi Sıra 1 Kurum AtaĢehir ADSM Ad-Soyad Mervenur Yanen Korkulu T.C. Numarası Ünvanı DiĢ Tabibi Branşı Öğrenim Durumu Lisans Kadrosunun Bulunduğu Durum AtaĢehir ADSM Görev Yaptığı Kurum AtaĢehir ADSM Çalıştığı Birim Poliklinik Memuriyete Başlama Tarihi Gün/ay/yıl Erenköy FTRH Emre Serdar Vayvay Fizyoterapist Fizyoterapist Yüksek Lisans Erenköy FTRH Erenköy FTRH Ayaktan FTR Hiz Erenköy Ruh ve Sinir H. Buse Çağl Arı Asistan Nöroloji Tıp Fakültesi ERSHH ERSHH Nöroloji Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Yüksel Dede Asistan Nöroloji Tıp Fakültesi ERSHH ERSHH Nöroloji Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. AyĢe Nur Oğuz Asistan Psikiyatri Tıp Fakültesi ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Handan Yıldız Asistan Psikiyatri Tıp Fakültesi ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Özgür Avcan Akdu Asistan Psikiyatri Tıp Fakültesi ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Elif Çinka HemĢire HemĢire Lisans ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Ġrfan GürkaĢ HemĢire HemĢire Lisans ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Nuran Korkmaz HemĢire HemĢire Lisans ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Gökhan Sarı Sağ. Teknikeri Röntgen Tıp Fakültesi ERSHH ERSHH Radyoloji Erenköy Ruh ve Sinir H. Zeynep Demir Sağ. Teknikeri Adli tıp Ön Lisans ERSHH ERSHH Psikiyatri Kliniği Erenköy Ruh ve Sinir H. Figen Bayar Sağ. Teknikeri Anestezi Ön Lisans ERSHH ERSHH EKT Fatih Sultan Mehmet EAH Sinan Karaca Uzman Tabip Ortopedi Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Ortopedi Serv Fatih Sultan Mehmet EAH Ahder Ġrem Çelik Asistan Ortopedi Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Ortopedi Serv Fatih Sultan Mehmet EAH Zeynep SönmezıĢık Asistan Radyoloji Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Radyoloji Fatih Sultan Mehmet EAH ġeyma Ġlhan Asistan Radyoloji Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Radyoloji Fatih Sultan Mehmet EAH Mustafa Gazi Asistan Anestezi Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Anestezi Fatih Sultan Mehmet EAH Cansu Akın Asistan Anestezi Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Anestezi Fatih Sultan Mehmet EAH Emrah Ergün Asistan Kadın Doğum Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Kadın Doğum Fatih Sultan Mehmet EAH Ali BarıĢ ġen Asistan Acil Tıp Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Acil Tıp Fatih Sultan Mehmet EAH Hasan Gökçe Asistan Acil Tıp Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Acil Tıp Fatih Sultan Mehmet EAH Tanju Biçer Asistan Acil Tıp Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Acil Tıp Fatih Sultan Mehmet EAH Taygun Baykal Asistan Acil Tıp Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Acil Tıp Fatih Sultan Mehmet EAH Fatma Durmaz Asistan F.T.R. Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Acil Tıp Fatih Sultan Mehmet EAH AyĢe Öztürk Asistan Ġç Hastalıkları Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Ġç Hastalıkları Fatih Sultan Mehmet EAH Boran Can Saraçoğlu Asistan Nöroloji Tıp Fakültesi Fsmaeah Fsmaeah Nöroloji Kliniği

4 CEMĠLE TÜRK MÜHENDĠS BĠLGĠSAYAR LĠSANS FSM EAH FSM EAH GENEL Fatih Sultan Mehmet EAH SEKRETERLĠK FATMA CĠNDORUK ĠSTATĠSTĠKÇĠ LĠSANS ĠAKB GENEL Fatih Sultan Mehmet EAH FSM EAH SEKRETERLĠK KADRĠYE SEDA ĠLHAN VHKĠ FSM EAH FSM EAH SANTRAL BĠRĠMĠ Fatih Sultan Mehmet EAH LĠSE HASAN GÜNEġ HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH ÜCRETSĠZ ĠZĠN Fatih Sultan Mehmet EAH ASKER 32 Fatih Sultan Mehmet EAH ALĠ ERTEMUR HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH TUĞÇE ENGĠN HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH EMĠNE ERSAYAR HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH 36 Fatih Sultan Mehmet EAH ÇAĞLA AKYÜZ SAĞLIK MEMURU PINAR ERKAN SAĞLIK TEKNĠKERĠ ĠLK VE ACĠL YARDIM TEKNĠSYENĠ PATOLOJĠ TEKNĠKERĠ LĠSE FSM EAH FSM EAH ACĠL SERVĠS ÖNLĠSANS FSM EAH FSM EAH PATOLOJĠ LABORATUVAR Fatih Sultan Mehmet EAH FATMANUR TOĞUġ HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH HĠKMET ÖZMEN SAĞLIK TEKNĠKERĠ RÖNTGEN TEKNĠKERĠ ÖNLĠSANS FSM EAH FSM EAH RADYOLOJĠ Fatih Sultan Mehmet EAH DĠLAN ELÇĠ HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH ACĠL SERVĠS Fatih Sultan Mehmet EAH MELEK NUR UZUN HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH DERYA YALDIZ HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH 43 Fatih Sultan Mehmet EAH AYġE KONAN SAĞLIK TEKNĠKERĠ FATIMATÜL ZEHRA TEKĠN FĠZYOTERAPĠS T ÖNLĠSANS FSM EAH FSM EAH FTR KLĠNĠĞĠ HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM Fatih Sultan Mehmet EAH SEMRA BOL HEMġĠRE LĠSANS FSM EAH FSM EAH YOĞUN BAKIM HaydarpaĢa Numune EAH DĠLEK DÜZGÜN Asistan Aile Hekimliği Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile Hekimliği HaydarpaĢa Numune EAH EMĠNE AVCI Asistan Acil Tıp Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Acil Tıp HaydarpaĢa Numune EAH EMĠNE AKALIN Asistan Aile Hekimliği Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile Hekimliği HaydarpaĢa Numune EAH ERĠNÇ EVRENSEL Asistan Plastik C. Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Plastik C HaydarpaĢa Numune EAH Ezgi Ceren DALLI Asistan Kadın Doğum Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Kadın Doğum HaydarpaĢa Numune EAH Fevziye Hilal DURMAZ Asistan Çocuk Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Çocuk HaydarpaĢa Numune EAH GĠZEM ERDOĞAN Asistan Nöroloji Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Nöroloji HaydarpaĢa Numune EAH GĠZEM AYASGĠL Asistan Aile H. Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile H HaydarpaĢa Numune EAH HARĠKA KÖġLÜK Asistan Anestezi Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Anestezi HaydarpaĢa Numune EAH HĠLAL YALÇIN ÖZTÜRKERĠ Asistan Tıbbi Biyokimya Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Tıbbi Biyokimya HaydarpaĢa Numune EAH KEZBAN DEVECĠ Asistan Aile H. Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile H

5 56 HaydarpaĢa Numune EAH MELĠKE GÜNAY Asistan Ġç Hastalıkları Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Ġç Hastalıkları HaydarpaĢa Numune EAH MUSTAFA DAĞLI Asistan Aile Hekimliği Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile Hekimliği HaydarpaĢa Numune EAH NURCAN KUTLUER Asistan Anestezi Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Anestezi HaydarpaĢa Numune EAH SEVGÜL MUTLU Asistan Acil Tıp Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Acil Tıp HaydarpaĢa Numune EAH ġule TEKĠN Asistan Enfeksiyon H. Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Enfeksiyon H HaydarpaĢa Numune EAH TUBA TANYEL Asistan Nöroloj Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Nöroloj HaydarpaĢa Numune EAH BERKAN ARIK Asistan KBB Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH KBB HaydarpaĢa Numune EAH FADĠME SULTAN ALBEZ Asistan Aile Hekimliği Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile Hekimliği HaydarpaĢa Numune EAH Musab ALĠ KUTLUHAN Asistan Üroloji Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Üroloji HaydarpaĢa Numune EAH ERCE SEVĠN Asistan Radyoloji Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Radyoloji HaydarpaĢa Numune EAH MERYEM UÇMAN Asistan Aile Hekimliği Tıp Fakültesi HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Aile Hekimliği HaydarpaĢa Numune EAH UTKU SÜRÜCÜ Avukat AVUKAT Lisans HaydarpaĢa EAH AKKB Acil HaydarpaĢa Numune EAH BĠLAL GÜNDÜZ Memur Memur Lise HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa Numune EAH BÜġRA FINDIKÇI Sosyal ÇalıĢ. Sosyal ÇalıĢ. Lisans HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH Hasta Kabul 70 HaydarpaĢa Numune EAH SELMA DANACI HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH AMELĠYATHANE HaydarpaĢa Numune EAH NAGĠHAN IġIKLI HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ACĠL HaydarpaĢa Numune EAH EMEL ÖZKAN HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH NÖROLOJĠ HaydarpaĢa Numune EAH MURAT KOCATÜRK HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH BEYĠN VE SĠNĠR C HaydarpaĢa Numune EAH DUYGU GĠZEM AHISHALI HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH ELĠF ÇELĠK HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH YOĞUN BAKIM HaydarpaĢa Numune EAH KADER MĠRĠOĞLU HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH ELĠF KAġUT HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH AYġE DĠLEK HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH ESMA SARI HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH FATĠH ASLAN HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ACĠL HaydarpaĢa Numune EAH REFĠA KARATAġ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH FATMA ZEHRA OKUMUġ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSE HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH KADIN HASTALIKLARI HaydarpaĢa Numune EAH YUSUF EMRE ÜNALAN HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ACĠL HaydarpaĢa Numune EAH DENĠZ ÇALIġKAN HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH ESRA SEVĠNÇ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ORTOPEDĠ HaydarpaĢa Numune EAH HĠLAL YEġĠLIRMAK HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH YASEMĠN METLĠ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH MELĠKE MEMĠġ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ANESTEZĠ VE REAN

6 89 HaydarpaĢa Numune EAH ÖMER SAĞLAM HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ACĠL HaydarpaĢa Numune EAH BETÜL ġensoy HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH GENEL CERRAHĠ HaydarpaĢa Numune EAH FATĠH DURSUN HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH GENEL CERRAHĠ HaydarpaĢa Numune EAH SEMA AKAY HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSE HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH MERVE EMEKSĠZ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH PELĠN ÖZ HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH FATMA GÜLġEN ÇAM HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH ACĠL HaydarpaĢa Numune EAH EBRU NUR ÖZTÜRK HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH DAHĠLĠYE HaydarpaĢa Numune EAH GÜNAY SARIKAN HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH STERĠLĠZASYON HaydarpaĢa Numune EAH ĠSMAĠL BULUT HEMġĠRE HEMġĠRE LĠSANS HaydarpaĢa EAH HaydarpaĢa EAH AMELĠYATHANE DR.OSMAN MURAT BAġTOPCU ASĠSTAN KALP VE DAMAR TIP CERRAHĠSĠ FAKÜLTESĠ KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ KLĠNĠĞĠ 100 UZ.DR.IġIL ATASOY UZMAN KARDĠYOLOJĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ DR.GÖKSEL ÇĠNĠER ASĠSTAN KARDĠYOLOJĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ EMĠNE AYDIN HEMġĠRE LĠSANS SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ FARUK GENÇ HEMġĠRE LĠSANS 104 FATMA BURUNTEKĠN HEMġĠRE LĠSANS 105 HAKAN ASLAN HEMġĠRE LĠSANS 106 HATĠCE DÜZGÜN HEMġĠRE LĠSANS 107 HATĠCE KÜBRA ÇELĠK HEMġĠRE LĠSANS 108 MERVE ERTUNÇ HEMġĠRE LĠSANS 109 NAGEHAN KÜTÜKÇÜ HEMġĠRE LĠSANS 110 SEVĠL ÖZ HEMġĠRE LĠSANS 111 ZEKĠYE TÜRKAN YANIK HEMġĠRE LĠSANS 112 ÖZGE BAYRAK MUHENDĠSĠ BĠYOMEDĠKAL LĠSANS 113 ġile Devlet Hast. Anıl Ergin Doktor Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ Anadolu KHK Genel Sekreterliği ġile Devlet Hast. Acil Servis

7 114 Beykoz D.H. Gülsüm Yılmaz Tabip Tıp Fakültesi Beykoz D.H. Beykoz D. H. Acil Servis Beykoz D.H. Ahmet Faruk ÖZDEMĠR Tabip Tıp Fakültesi Beykoz D.H. Beykoz D. H. Acil Servis Beykoz D.H. Aysu ALĠGĠL Tabip Tıp Fakültesi Beykoz D.H. Beykoz D. H. Acil Servis Beykoz D.H. Gökhan YILMAZ Tabip Tıp Fakültesi Beykoz D.H. Beykoz D. H. Acil Servis Beykoz D.H. Kübra ÖRENLĠ HEMġĠRE LĠSANS Beykoz D.H. Beykoz D. H. Yoğun Bakım Beykoz D.H. YeĢim ÇETĠNARSLAN TĠBBĠ SEKR. MESLEK L. Beykoz D.H. Beykoz D. H. Disiplin Ümraniye E.A.H. KORAY ÇINAR ASĠSTAN AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H Ümraniye E.A.H. SENA AKTAġ ASĠSTAN AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H Ümraniye E.A.H. MUHAMMED YUSUF AK ASĠSTAN AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H Ümraniye E.A.H. BURÇĠN ÖZYĠĞĠT ASĠSTAN AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H Ümraniye E.A.H. AYġE ġalvarci ASĠSTAN AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H Ümraniye E.A.H. TUNCAY DEMĠRBĠLEK ASĠSTAN BEYĠN VE SĠNĠR TIP CERRAHĠSĠ FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ Ümraniye E.A.H. KADRĠYE NĠL DÖLÇEL ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. YAKUP KARAKURT ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. DUYGU TUNÇEL ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. REġAT GÜRPINAR ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. BURAK DELĠLOĞLU ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. GÜLDEN YILDIRIM USTA ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. GÜLġAH ġenay ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. DĠLEK DÖNMEZ ERSAVAġ ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE TIP HAST. FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST Ümraniye E.A.H. FĠDAN KUġ ASĠSTAN ENFEKSĠYON HAST.VE TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE KLN.MĠK. E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ENFEKSĠYON HAST.VE KLN.MĠK. 135 Ümraniye E.A.H. HAKAN ÇAKIT ASĠSTAN GENEL CERRAHĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. GENEL CERRAHĠ Ümraniye E.A.H. ÖZKAN ÖZLER ASĠSTAN GENEL CERRAHĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. GENEL CERRAHĠ Ümraniye E.A.H. BEYZA SELĠN HAKSEVER ASĠSTAN DAHĠLĠYE TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE Ümraniye E.A.H. ECEM SEVĠM ASĠSTAN DAHĠLĠYE TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE Ümraniye E.A.H. ZEHRA SARIKAYA ASĠSTAN DAHĠLĠYE TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE Ümraniye E.A.H. ECE YĠĞĠT ASĠSTAN DAHĠLĠYE TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE Ümraniye E.A.H. DAMLA ERSOY ASĠSTAN DAHĠLĠYE TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE Ümraniye E.A.H. MUHAMMED SIRAÇ GÜNEġ ASĠSTAN KADIN HAST.VE TIP DOĞUM FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. KADIN HAST.VE DOĞUM Ümraniye E.A.H. NAYĠF ÇĠÇEKLĠ ASĠSTAN KADIN HAST.VE TIP DOĞUM FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. KADIN HAST.VE DOĞUM Ümraniye E.A.H. ġamġl ġahġn ASĠSTAN KBB TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. KBB Ümraniye E.A.H. TAYFUN AMAN ASĠSTAN ORT.VE TRAV. TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ORT.VE TRAV Ümraniye E.A.H. SEDAT DUMAN ASĠSTAN ORT.VE TRAV. TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ORT.VE TRAV

8 147 Ümraniye E.A.H. GÖKHAN ASANATUCĠ ASĠSTAN RADYOLOJĠ TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. RADYOLOJĠ Ümraniye E.A.H. BERKAN ġġmġek ASĠSTAN ÜROLOJĠ TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ÜROLOJĠ Ümraniye E.A.H. YUNUS YAġAR ASĠSTAN RADYOLOJĠ TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. RADYOLOJĠ Ümraniye E.A.H. NURULLAH ERKEN SAĞLIK MEMURURÖNTGEN LĠSE ÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H Ümraniye E.A.H. FAZĠLET DĠRGEN EBE LĠSANS ÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ORTOPEDĠ Ümraniye E.A.H. HACER ġen HEMġĠRE LĠSANS ÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. ACĠL Üsküdar DH Ecem Çelik HemĢire yok Lisans Üsküdar DH Üsküdar DH Üroloji Servisi Üsküdar DH Sefa Aydın Sağ. Teknikeri Röntgen Tek. Ön Lisans Üsküdar DH Üsküdar DH Radyoloji Birimi Üsküdar DH ġeymanur YaĢar Sağlık Teknikeri YaĢlı Bakım Tek. Ön Lisans Üsküdar DH Üsküdar DH Evde Bakım Hizm Üsküdar DH Burhan Kahveci Sağlık Teknikeri YaĢlı Bakım Tek. Ön Lisans Üsküdar DH Üsküdar DH Evde Bakım Hizm Zeynep Kamil EAH GAMZE BERKEL ASĠSTAN KADIN HAST.VE 4 DOĞUM YIL YÜK.OKULZKEHAH ZKEAH DOĞUM ACĠL Zeynep Kamil EAH HANDAN AYHAN AKOĞLU ASĠSTAN KADIN HAST.VE DOĞUM ZKEHAH ZKEAH DOĞUM ACĠL Zeynep Kamil EAH HÜSEYĠN ÜSTÜN ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE HAST. ZKEHAH ZKEAH SÜT ÇOCUĞU SERV Zeynep Kamil EAH NĠL YAZAR ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE HAST. ZKEHAH ZKEAH ÇOCUK ACĠL Zeynep Kamil EAH NURġAH YENĠAY ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE HAST. ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH NURġEN GÜL ASĠSTAN ÇOCUK SAĞ.VE HAST. ZKEHAH ZKEAH ÇOCUK ACĠL Zeynep Kamil EAH ġazġye SUNGUR DĠYETĠSYEN LĠSANS ZKEHAH ZKEAH Poliklinik Zeynep Kamil EAH EMĠNE AYCAN EBE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH NĠHAL TAYMAZ UYANIK EBE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUMHANE Zeynep Kamil EAH SELĠN ARTAL EBE LĠSE ZKEHAH ZKEAH PERĠNATOLOJĠ Zeynep Kamil EAH YILDIZ SÜDER EBE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUMHANE Zeynep Kamil EAH ZEYNEP MĠNE GÜLTEN EBE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUMHANE Zeynep Kamil EAH AYSUN ELMAS HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH ÇĠĞDEM DEMĠR HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH DĠLARA NUR TURGUT HEMġĠRE LĠSE ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH DĠLEK KORKUT HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH GÜLENDAM GÜLTEN HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUM ACĠL Zeynep Kamil EAH GÜLFEM SAKALLIOĞLU HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUM ACĠL Zeynep Kamil EAH NURCAN AKYILDIZ HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH SERPĠL BAġTAN HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH YYBÜ Zeynep Kamil EAH SĠBEL TEKDAL HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUM ACĠL Zeynep Kamil EAH ġebnem NUR ÇAKMAK HEMġĠRE TIP FAKÜLTESĠZKEHAH ZKEAH DOĞUMHANE Zeynep Kamil EAH TUĞBA ÇELĠK HEMġĠRE LĠSANS ZKEHAH ZKEAH DOĞUMHANE

9 180 Zeynep Kamil EAH SEVĠL ÇALIġIR" RÖNTGEN ÖNLĠSANS ZKEHAH ZKEAH Radyoloji Birimi Göztepe EAH YeĢim Ünal Asistan Ġç Hastalıkları Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Hülya Süslü Asistan Dermatoloji Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH NeĢe Yürekli Asistan Çocuk Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Sema Ertürk Asistan Aile Hekimi Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Emine Eren Asistan Ġç Hastalıkları lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Gülcin Durukan Asistan Radyoloji Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Mustafa Seda Çolak Asistan Ġç Hastalıkları Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Suna ġahin Ediz Asistan Radyoloji Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Canver Önal Asistan Radyoloji Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Elif Gökçe Demir Asistan Çocuk Lisans Ġst. Kartal TSM Göztepe EAH Göztepe EAH Selma KocaĢ Asistan Aile Hekimi Lisans Yavuz Selim DH. Göztepe EAH Göztepe EAH Mehmet Akif KaradaĢ Asistan Acil Tıp Lisans Silivri 2 Nolu Acil S.H.Göztepe EAH Göztepe EAH Mehmet Cengiz Asistan Çocuk Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Saadet Berrin KiriĢçi Asistan Aile Hekimi Lisans K.maraĢ AfĢin DH Göztepe EAH Göztepe EAH AyĢe Pervanlar Asistan Aile Hekimi Lisans Trab. Of DH. Göztepe EAH Göztepe EAH Feride Terzioğlu Ebe Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Nurden Çot Ebe Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Sinem Küçük Ebe Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Gülten Koçak Ebe Lise Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Özlem Anar Çelik Ebe Lise Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Feride Ercan HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Ġsmail Künbetli HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Kader Ayan Zor HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Tuğçe Korkmaz HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Zeliha Vildan Döner HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Hasan IĢık HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Songül ġahin HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Hüseyin KarataĢ HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Nilgün Aydemir HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Sebile Tozan HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Mehmet Ġlik HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Mehmet OlmuĢ HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH

10 213 Göztepe EAH Mehtap UlaĢ HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Deniz Derya Ahatoğlu HemĢire Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH ġeyda ġahin Sağlık Teknikeri Röntgen Ön Lisans Göztepe EAH Göztepe EAH Göztepe EAH Yasemin Gökkaya Avukat Lisans Göztepe EAH ĠAKB Göztepe EAH MEHMET UYGUN ASĠSTAN ÇOCUK LĠSANS Göztepe EAH Göztepe EAH Fatih Sultan Mehmet EAH 219 Fatih Sultan Mehmet EAH 220 Beykoz Devlet H 221 Ümraniye EAH 222 Ümraniye EAH KADRĠYE SEDA ĠLHAN Görme Engelli V.H.K.Ġ LĠSE FSMEAH FSMEAH SANTRAL ORHAN GAZĠ BAYRAKÇI ZĠHĠNSEL ENGELLĠ V.H.K.Ġ LĠSE FSMEAH FSMEAH EVRAK KAYIT NURAY ÖNER %86 Omurilik Felci Tekerlekli Sandalyeye Bağımlı Memur Önlisans Beykoz Devlet Beykoz Devlet Sosya Hizm HĠKMET GÜNDÜZ ORTOPEDĠK MEMUR LĠSE ÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. SEMT POLK TÜRKAN TÜRK ATMAZ GÖRME V.H.K.Ġ LĠSE ÜMRANĠYE E.A.H. ÜMRANĠYE E.A.H. SEMT POLK

11

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B) YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİ 1 DT12872 ABDULKADİR İNCE DİŞ TABİBİ YÖ (5) ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2 T18817 ABDULLAH EMRE KARACA SAĞLIK TEKNİKERİ YÖ (2) ZEKAİ TAHİR BURAK EAH. 3 DR152792 ABDULLAH

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR

2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ DOKTORA / TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS / (ĠÖ) TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ASĠL VE YEDEK ADAYLAR Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sıralama

Detaylı

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik

Öğretmenlik Bireysel Branş. Öğretmenlik Takım Branşı. Yön. sınavı. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik. Artistik Cimnastik 1 DORUK ATAKAN ERKEK Diğer Diğer Evet var Hayır 134,89600 134,74185 175,63164 173,70889 162,20030 146,42115 2 ENES POLAT ERKEK Diğer Diğer Hayır yok Hayır 208,12473 200,62054 300,30332 302,26344 274,64400

Detaylı

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE Sıra No Sicil No Adı Soyadı Unvanı Kadrolu Görev Yeri Hizmet Puanı Eğitici

Detaylı

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.08.0.HED.0.11.00.00/ 190 20/01/2010 Konu : Yabancı Dil Kursları Ġlgi : a) 07/09/2009 tarih ve B.08.0.HED.0.25.09.00/ 5389 sayılı

Detaylı

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI 2008 Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması Türkiye Birinciliği Okulumuz 01 Nisan 2008

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD6032640411* Sayı : 77517973-770-

Detaylı

2014-2015 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon ŞUBAT GRUBU Öğretmenlik Uygulaması Listesi S.N. İlçe Bölümü Öğrencinin Adı Soyadı Uygulama Okulu 1 Maltepe

2014-2015 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon ŞUBAT GRUBU Öğretmenlik Uygulaması Listesi S.N. İlçe Bölümü Öğrencinin Adı Soyadı Uygulama Okulu 1 Maltepe 2014-2015 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon ŞUBAT GRUBU Öğretmenlik Uygulaması Listesi 1 Maltepe Almanca Ebru Kara Kadir Has Anadolu Lisesi 2 Maltepe Almanca Elif Özşerbetçi Kadir Has Anadolu Lisesi 3 Maltepe

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.İhtisas İşleri/17.03.2005-1588 Konu : Başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

Katılımcının S.No Bağlı olduğu Kurum Kurumu / Görevi Adı Soyadı Toplantı Görevi. Ankara Numune EAH STD Birimi Rabia KAHVECİ Oturum Bşk.

Katılımcının S.No Bağlı olduğu Kurum Kurumu / Görevi Adı Soyadı Toplantı Görevi. Ankara Numune EAH STD Birimi Rabia KAHVECİ Oturum Bşk. Katılımcının S.No Bağlı olduğu Kurum Kurumu / Görevi Adı Soyadı Toplantı Görevi 1 Hacettepe Üniversitesi Ecacılık Fak. / Dekan Bülent GÜMÜŞEL Oturum Başkanı 2 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bil. Fak. / Bölüm

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 50 Toplantı Tarihi : 27.12.2011 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

Kişi Sayısı Tesise Giriş Tarihi Eğitim Tarihleri Tesisten Çıkış Tarihi

Kişi Sayısı Tesise Giriş Tarihi Eğitim Tarihleri Tesisten Çıkış Tarihi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK VERİ VALİDASYON ÇALIŞMA EĞİTİMİ-1 KATILIMCILAR İÇİN BİLGİ NOTU Klinik Veri Validasyon Çalışma Eğitimi, 9-13

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 DT12872 ABDULKADİR İNCE DİŞ TABİBİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 EKİM 2013 SAYI: 2673 T.C. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : 83203306/10.04/2720264

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAKANLIĞI O TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANESTEZİ UZMAN DOKTORU MART / 2015 POLİKLİNİK LİSTESİ

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : 11612375 500 Bornova / İZMİR KONU : 12.06.2013 tarih ve 24/1 say. YKK. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 12.06.2013 tarih ve

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI 1 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMSİZ GENEL KURUL YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU MALİ RAPOR ve DENETLEME KURULU RAPORU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İSTANBUL VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İSTANBUL VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23590821/ Konu: ÜYTE Eğitimi Kursiyer Planlaması (2014 Yılı 1. Dönem) İSTANBUL VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) 6 Mart 2010 tarih ve 27513

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi lığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE IBAN ve hesap numaralarının lığımıza gönderilmesini rica ederim. ALMANCA 130681048 ESRA ÖZTÜRK 130681050 NURCAN GÜLBETEKİN 130681051 GÜL

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı