T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

2

3 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI DSİ stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi, Kalkınma Bakanlığı nın yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yine Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1

4 İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜR SUNUŞU 3 1. GİRİŞ 5 2. MEVCUT DURUM DSİ nin Görev Yetki ve Sorumlulukları Yasal Çerçeve Teşkilat Yapısı İnsan Kaynakları Bilgi Teknolojileri DSİ Makine Parkı STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI Birinci Aşama: Hazırlık Dönemi ve Programı Stratejik Planlama Ekiplerinin Oluşturulması İntranet ve İnternet Sayfalarının Hazırlanması Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler Kaynaklar Hazırlık Süreci Çalışma Takvimi İkinci Aşama: Durum Analizi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi İç Yapı Analizi Dış Çevre Analizi Üçüncü Aşama: Planlama Planın Uygulanması ve Değerlendirilmesi DSİ Stratejik Planının Yazılması EKLER: İç Genelge Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi Stratejik Planlama Çalışma Grupları Çalışma Takvimi Stratejik Plan Hazırlık Programı

5 SUNUŞ: 2003 yılında kabul edilerek 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar... Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. denilmek suretiyle, kamu mali yönetimine yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Kamu mali yönetimi mevzuatına 5018 sayılı Kanun ile giren stratejik planlama, kurum ve kuruluşların her kademeden çalışanının katılımını ve üst yönetiminin tam desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bir karar alma aracı olarak stratejik plan hazırlanırken yapılan çalışmalar; kurumun tanınmasına, hizmet sunulan hedef kitlenin beklentilerinin bilinmesine, kurumun güçlü-zayıf yönlerinin ve iç kaynaklarının tespitine yardımcı olur. Hazırlanacak Stratejik plan ile; Kuruluşumuzun varlık sebebi olan misyonuna uygun vizyon kazandırılacak, faaliyetlerimiz ve sunduğumuz hizmetlere ilişkin, temel değerler ve ilkeler tespit edilecektir. Gelecekte yapılacak faaliyetlerin neler olduğunun tespiti için ise stratejik amaç ve hedefler belirlenip, bu faaliyetleri kimlerin ne zaman yapacağı ve bu faaliyetler için gereken kaynak ihtiyacı tespit edilmiş olacaktır. Stratejik Planlama da şu dört temel sonunun cevaplandırılması da gerekir: 1. Neredeyiz? 2. Nereye ulaşmak istiyoruz? 3. Hedefimize nasıl ulaşabiliriz? 4. Sonuçları nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz? Kuruluşumuzun dönemine ışık tutacak olan ikinci stratejik plan; ilgili olduğu yıllar boyunca yapılacak çalışmaların, sunulacak hizmetlerin ve bunlar için gerekli kaynağın temininde dayanak olacaktır. Kuruluşumuz, her zaman olduğu gibi bu stratejik planlama sürecinde de planın uygulanması için kaynaklarının, verimli ve yerinde kullanılması sorumluluğunu taşıyacaktır. 31/01/2013 tarihinde başlatılan ve DSİ camiasının ortak eseri olacak olan Stratejik Plan çalışmalarında gerekli katkıyı ve hassasiyeti göstereceklerinden emin olduğum tüm mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Akif ÖZKALDI Genel Müdür Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3

6 Stratejik Plan Hazırlık Programı

7 1. GİRİŞ Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT Müsteşarlığı), 26 Mayıs 2006 tarihinde yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile stratejik plan hazırlayacak kamu idarelerini ve planlama sürecini düzenlemiştir. DSİ Genel Müdürlüğü bu genelge doğrultusunda hazırladığı Stratejik Planını, tarihinden itibaren uygulamaya koymuş ve plan doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir tarihine kadar yürürlükte kalacak olan bu plan ile belirlenmiş stratejik hedeflere ulaşılması için tüm birimlerimiz gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu faaliyetler sürdürülürken, Kuruluşumuz; stratejik planını dönemini kapsayacak şekilde en geç tarihine kadar hazırlayıp Kalkınma Bakanlığı na göndermiş olacaktır. Yaklaşık bir yıl olarak öngörülen bu süreç, Stratejik Planın planlanması olarak da değerlendirilebilir. İlk aşamada, hazırlanacak olan hazırlık programı ile sürecin aşamaları, belirlenen yöntem ve planlama ile ilgili genel bilgiler verilecektir. Genel Müdürlüğümüzün stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi, Kalkınma Bakanlığı nın yönetmeliği ve yine Mülga DPT tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Kuruluşumuzda stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere teşkilatın tamamının temsil edildiği Stratejik Planlama Ekipleri oluşturulmuş olup, öncelikle üst yönetim ve planlama ekiplerine yönelik bilgilendirmeler yapılmış, oluşturulan çalışma takvimine uygun olarak durum analizi yapılması, tüm paydaşların katılımı ile kuruluşun geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanır. Kuruluşun gelecekte yer alacağı durumu belirlemeye yönelik bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi, süreçlerle yönetim ve performans izleme ve raporlama faaliyetlerini kapsar. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; Etkin bir yönetim ve harcama sisteminin kurulması, orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışının yerleşmesi, plan-program-bütçe ilişkisinin güçlenmesi, sürekli gelişim, kendini yenileme, kaliteli hizmet sunumunun gerçekleşmesi doğrultusunda ve dolayısıyla 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat ile uluslararası uygulamalar ışığında, Stratejik Planı nı hazırlayıp kamuoyuna sunmayı hedeflemektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5

8 2. MEVCUT DURUM 2.1. DSİ nin Görev Yetki ve Sorumlulukları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabi özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na bağlı iken 31/08/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Makamının onayı ile Çevre ve Orman Bakanlığı na bağlanmıştır tarihli Kararname onayından itibaren Orman ve Su İşleri Bakanlığı bağlı kuruluşu olarak çalışmalarına devam etmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanunla 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı olan yerleşim yerlerine de içme suyu teminini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebeple DSİ Genel Müdürlüğü ülkemizde barajlar yapan bir kuruluş olarak bilinir. Aynı zamanda ülkemizdeki su kaynaklarının çeşitli kullanım maksatlarına tahsisinde otorite kuruluştur Yasal Çerçeve DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167, ve 1053 sayılı kanunlara göre yürütür. Bu kanunlar aşağıda özetlenmiştir: 28/02/1954 tarih ve 6200 sayılı Teşkilat ve Vazifeler Hakkındaki Kanun ile, Baraj yapımı, Taşkın koruma, Sulama, Bataklık alanların ıslahı, Hidroelektrik enerji üretimi, Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek, Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak/yaptırmak, Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak. 16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile, Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, Yeraltı suyu tahsisi yapmak, Yeraltı sularının korunması ve tescili, arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek, 03/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun ile, Baraj ve isale hattı, Su tasfiye tesisi inşaatları, Su depoları yapmak görevleri DSİ ye verilmiştir. 19/07/2005 tarih ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 17. maddesine 31/01/2007 tarih ve 5578 Sayılı Kanun un 4. maddesi gereğince eklenen fıkraya göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük ün tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kendi sulama alanlarında arazi toplulaştırma yapmasının yolu açılmıştır Stratejik Plan Hazırlık Programı

9 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı Kanunun Ankara, İstanbul ve Nüfusu den Büyük Şehirlere İçme Suyu Temini Hakkında, 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye Teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun un 14. maddesi, 02/11/2011 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. ve 59. maddesiyle 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli bir kuruluş olmuştur Teşkilat Yapısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) üç aşamalı bir organizasyon yapısına sahiptir. Üst yönetim birimi Ankara'daki Genel Müdürlük makamıdır. Organizasyonun ikinci basamağında Daire Başkanlıkları ve eşdeğer statüdeki Merkez Teşkilatı Birimleri ile DSİ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet fonksiyonlarını üst yönetim adına takip eden merkez teşkilatı birimleri kurmay; Bölge Müdürlükleri ise kendi görev sahaları kapsamında fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleridir. Bugün Türkiye genelinde Akarsu Havzaları dikkate alınarak yapılandırılmış durumda ikisi geçici olmak üzere 26 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu Bölgelerden ikisi DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Müdürlüğü (Artvin) ile DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü (Mardin) geçici Bölge Müdürlükleridir. Organizasyonun üçüncü kademesi ise Bölge Müdürlükleri teşkilatında çalışmalarını sürdüren bölge müdürlüğü adına belli bir coğrafi alanda görevli ve/veya entegre bir projeyi/işletmeye alınmış tesisleri sevk ve idare etmekten sorumlu şube müdürlükleri veya müstakil başmühendisliklerden oluşmaktadır. Dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurtdışı teşkilatı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nin ihtiyacı olan sulama, içme ve kullanma suyunun temini maksadıyla geçici statülü, KKTC Proje Şube Müdürlüğü (Lefkoşa) bulunmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7

10 Stratejik Plan Hazırlık Programı

11 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9

12 Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu iller ve bölgeye bağlı diğer iller: Bölge Müdürlüğü Merkez Bağlı İller DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Bursa Kocaeli, Yalova DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Manisa, Uşak DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Kütahya, Bilecik, Sakarya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Konya Niğde, Karaman, Aksaray, Konya (Akşehir hariç) DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Ankara Çankırı, Çorum, Bolu, Kırıkkale, Düzce DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Adana Mersin, Hatay, Osmaniye DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Samsun Sinop, Amasya, Tokat, Ordu DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum Erzincan (Kemaliye hariç), Ağrı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bingöl, Malatya, Tunceli, Kemaliye (Erzincan) DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Mardin, Siirt, Şırnak, Batman DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne Tekirdağ, Kırklareli DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kayseri Kırşehir, Nevşehir, Yozgat DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Antalya DSİ 14. Bölge Müdürlüğü İstanbul DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa DSİ 16. Bölge Müdürlüğü Mardin DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Van Muş, Bitlis, Hakkari DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Isparta Afyonkarahisar, Burdur, Akşehir (Konya) DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Sivas DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Gaziantep, Adıyaman, Kilis DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Aydın Muğla, Denizli DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Trabzon Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Zonguldak, Bartın, Karabük DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Kars Ardahan, Iğdır DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Çanakkale DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Artvin 2.4. İnsan Kaynakları 31/12/2012 tarihi itibarıyla DSİ Genel Müdürlüğü nde personel istihdam edilmekte olup, dağılımı aşağıda verilmiştir Stratejik Plan Hazırlık Programı

13 Teknik personelin branşlara göre dağılımı aşağıdadır: 2.5. Bilgi Teknolojileri DSİ Genel Müdürlüğü, 2012 yılı sonu itibarıyla 5-15 Megabit/s bant genişliğine haiz fiber optik kablo ile TTNet metro Ethernet ağına geçmiş. Hizmet kalitesi ve hızının artırılması maksadıyla, DSİ nin hem noktadan noktaya bağlantı kapasitesi hem de internet çıkışı 400 Megabit/s (TTNet metro ethernet) olmuştur. Kuruluşumuz, DSİ e-dönüşüm programını tespit ederek, e-devlet (edsi) için en önemli unsur olan kurum içi yönetim bilgi ağ yapısını kurma çalışmaları kapsamında personel, bordro, bütçe, yatırım, stok, satın alma, demirbaş ve makine işletme modüllerinden oluşan misnet uygulaması ile ayrıca elektronik imza destekli belge ve arşiv yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Ayrıca, DSİ nin kullandığı her türlü su kaynağına ait verilerin saklanması, raporlanması ve diğer uygulamalarda kullanılması amacıyla Su Veri Tabanı (SVT) Projesi kullanıma sunulmuştur. DSİ iç ağı (intranet) üzerinden Video Konferans Sistemi ve merkez ile taşra arasında IP Telefon hizmeti sağlanmıştır. Bu sistemle aynı anda birden çok nokta arasında SD ve HD kalitesinde görüntülü görüşme yapılabilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde 2012 yılı sonu itibarıyla bilgisayar donanımı olarak envanter kayıtlarımızda 419 adet sunucu, adet Masaüstü Bilgisayar, 2042 adet dizüstü bilgisayar, yazıcı ve 927 adet tarayıcı mevcuttur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11

14 2.6. DSİ Makine Parkı 2012 yılı sonu itibarıyla DSİ de bulunan iş makinelerinin sayısı adet olup, bunların parasal değeri yaklaşık olarak 130 milyon ABD Dolarıdır. DSİ makine parkının toplam maddi değeri ise 230 milyon ABD Dolarıdır. İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolü vb. işler imkanlar dahilinde DSİ Genel Müdürlüğü makina parkı ve personeli ile gerçekleştirilmektedir. Sel (taşkın), deprem gibi doğal afetlerde DSİ makina parkı devlet gücü olarak acil yardımda bulunmaktadır. DSİ iş makinaları ile 2012 yılında 75 milyon m 3 kazı (ekskavatör, dozer), 13 milyon m 3 yükleme ve 53 m 3 /km taşıma yapılmıştır. Makinaların % 77 sinin 15 yaşından, % 76 sının 20 yaşından büyük olması programlanan iş miktarının gerçekleştirme oranlarını düşüren en büyük etkendir. Ekskavatör DSİ'DEKİ İŞ MAKİNALARI Paletli Traktör (Dozer) Yükleyici Motorlu Greyder Damperli Kamyon Adet Maddi Değeri (Milyon $) 44,29 37,49 12,9 5,58 30,17 İşin Cinsi Kazı Kazı Yükleme Düzeltme Taşıma Yıllık İş Yapma Gücü 63 milyon (m 3 ) 48 milyon (m 3 ) 18,6 milyon (m 3 ) 204 (km) 61 milyon (m 3 ) Stratejik Plan Hazırlık Programı

15 3. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI 3.1. Birinci Aşama: Hazırlık Dönemi ve Programı Koordinasyon birimi olan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı nca, Stratejik Planlama konusunda öncelikle gerekli mevzuat taraması yapılmış ve Kalkınma Bakanlığı ile süreç hakkında görüşülerek planlama konusundaki tereddütler giderilmiştir. 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlıklar sürdürülmüş, son olarak da 28 Temmuz 2011 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda, DSİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Hazırlık çalışmalarının kapsam ve yöntemi belirlenmiştir Stratejik Planlama Ekiplerinin Oluşturulması; Stratejik Planı nın hazırlanmasına ilişkin yürütülecek çalışmalara, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü katkının ve desteğin verileceğini bildiren, Genel Müdürlüğümüzün tarih ve sayılı iç genelgesi ile kuruluşumuzda stratejik planlama sürecinin başlatıldığı tüm teşkilata duyurulmuştur. 28 Temmuz 2011 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ ile 645 sayılı KHK ile Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar bildirilmiş, Üst yöneticinin liderliğinde tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması istenmiştir. Stratejik planlama süreci organizasyon yapısı içerisinde yer alan birim ve gruplar ile üstlenecekleri görevler; Üst Yönetici: İdarelerin stratejik planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Bakana karşı sorumlu olan üst yöneticileri, stratejik planlama çalışmalarını başlatmak, desteklemek, gerektiğinde yönlendirmek, çalışma çıktılarını onaylamak, kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak görevlerini üstlenmişlerdir. Stratejik Planlama Ekip Başkanı: Üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilen Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini üstlenmiştir. Kuruluşumuzda, tarih sayılı makam oluru ile Genel Müdürümüz adına Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ali Rıza DİNİZ bu görevi yürüteceklerdir. Stratejik Planlama Ekibi: DSİ Stratejik Planlama çalışmalarının sevk ve idaresini yürütmek, hazırlık programı oluşturmak, tüm çalışma gruplarının hazırlık programı doğrultusunda görevlerini tamamlamalarını sağlamak üzere Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Ekip; çalışmalarını tüm teşkilat adına belirli bir düzen içerisinde yürütecek ve Stratejik Planın 31 Ocak 2014 tarihine kadar tamamlanmasından birinci dereceden sorumlu olacaktır. Planlamanın tüm aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulmasının, çalışmaların başarısında ki kritik önemi bilinmektedir. Ekip oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmuştur. DSİ Stratejik Planlama ekibi; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13

16 Kuruluşumuzun ana hizmet birimlerini temsil eden, Grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip, gönüllülük esasına göre çalışmalara katılacak, çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip, stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilecek üyelerden oluşmuştur. Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi: Planlamanın bütünlüğünü sağlayacak önemli bir unsur olan taşra çalışmalarını Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi yürütecek, Bölge Müdürlüklerinin faaliyet alanları ve bu alanlarda geliştirilecek projelerin, DSİ Stratejik Amaç ve Hedeflere katkısı ve bunların gerçekleşmesindeki önemli konuları belirleyip, planlamanın her aşamasında merkez ile taşra arasındaki koordinasyonunu sağlayacaktır. Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Stratejik planlama ekip çalışmalarını desteklemek, planlama sürecinde istenilen bilgi, belge ve raporları belirlenen süre içerisinde hazırlayıp ekibe sunacak, belirlenen zaman dilimlerinde görev yapacak, Tarihsel Gelişim, Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları-Ürün ve Hizmetler, Mevcut Durum Tespiti, Stratejiler ve Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme ve Kaynak Planı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme ile Kitap Hazırlama konularında çalışma grupları oluşturulmuştur İntranet ve İnternet sayfalarının hazırlanması: Sürecin başından sonuna kadar tüm çalışmalar açık olarak yürütülecek, kuruluşumuz çalışanlarının stratejik farkındalık düzeyi yüksek tutulacaktır. Stratejik Planlama çalışmalarından tüm kurum personelinin haberdar edilmesi ve Stratejik Yönetim anlayışının çalışanlarımızın tamamı tarafından benimsenmesi amacıyla bir intranet sayfası hazırlanacaktır. Organizasyon yapısı içinde yer alan tüm çalışanlarımız, stratejik yönetim süreci ve planlama konusunda bilgilendirilecek, çalışmalarla ilgili her türlü duyuru, rapor, toplantı tutanak ve kararları ile ilgili dokümanlar, oluşturulacak elektronik ortamdan paylaşılacaktır. Dış paydaşlarımızın DSİ Stratejik Plan çalışmaları hakkındaki bilgilendirilmesi ise resmi internet sayfamız üzerinden gerçekleştirilecektir Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler: Stratejik Planlama Ekibi, teşkilatın tüm birimleri için gerekli bilgilendirme toplantılarını organize edecek ve ihtiyaç duyulduğunda Stratejik yönetim süreci ve temel kavramları, iş akışları, performans değerlendirme süreci ve yöntemleri, Stratejik plan ile performans programı, bütçe ve faaliyet raporları ilişkisi konularında eğitim desteği verecek veya sağlayacaktır Kaynaklar: Stratejik planlama sürecinde öncelikle kuruluşun kendi veri kaynakları azami ölçüde değerlendirilecek, iç ve dış paydaşlarımızın mevcut verileri ile çalışma gruplarının raporları veri kaynağı olarak kullanılacaktır. Bununla birlikte; 9. Kalkınma Planı ( ), 5 Haziran 2012 tarih sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 10. Kalkınma Planı ( ) hazırlık çalışmaları, T.C. 61. Hükümet Programı, Orta Vadeli Mali Plan ( ), Orta Vadeli Program ( ), Stratejik Plan Hazırlık Programı

17 GAP Eylem Planı ve Bölgesel diğer Eylem Planları, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Doğu Anadolu Bölgesi Ana Planı (DAP), Dönemsel Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Ulusal Çevre Eylem Planı: Su Kaynaklarının Yönetimi, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Bakanlığımızın 2023 Hedefleri gibi üst politikalar ve Eylem Planları ile ilişkilendirilecek. Ayrıca; ilgili eylem planları, stratejik planlar, performans programları, faaliyet raporları, bütçe uygulama sonuçları, ilgili mevzuat, uluslararası raporlar ve sektör inceleme raporları gibi verilerden yararlanılacaktır Hazırlık Süreci Çalışma Takvimi: Stratejik Planlama sürecinin Yol Haritası, kuruluşun özelikleri ve yapılacak ekip çalışmaları değerlendirilerek belirlenmiş olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan Çalışma Takvimi doğrultusunda çalışmalar sürdürülecektir. (Ek-3) 3.2. İkinci Aşama: Durum Analizi Öncelikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün mevcut durumu açık ve net olarak ortaya konacak, Neredeyiz? sorusunun cevabı bulunmaya çalışılacaktır. Planlama Ekibi tarafından katılımcı yöntemlerle yaptırılacak çevre analizleri ile çalışanlarımızın ve dış paydaşlarımızın görüşleri alınacak, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetlerin belirlenmesi yanında gerçekleştirilecek GZFT analiz çalışmaları neticesinde oluşturulan veriler ile planlama sürecine geçilecektir Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, kuruluşa görev ve sorumluluk yükleyen, yaptığı çalışmaları düzenleyen mevzuat, değişiklikleri ile birlikte tarihsel ve güncel olarak gözden geçirilecek, yasal yükümlülükleri belirlenecektir Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Kuruluşumuz birimlerinin yaptıkları faaliyetleri, sundukları ürün ve hizmetleri, iş akış süreçleri belirlenecektir. Bu tespit, sonraki aşamalarda yapılacak çalışmaların etkinliği adına büyük önem taşımaktadır Paydaş Analizi Planlama sürecine paydaşların etkin katılımı esas alınacaktır. Bunun içinde paydaşların doğru belirlenmesi, önem sıralı derecelendirilmesi ile paydaşlar arasında bir önceliklendirme yapılacak, Paydaş-Ürün-Hizmet ilişkisinin çıkarılması, dolayısı ile Paydaş Etki Önem Matrisi çerçevesinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Paydaşların kuruluş ve birbiriyle olan ilişkileri, varsa çakışmaları tespit edilip kuruluşumuza bakışları net olarak ortaya konulacak, öneri ve beklentileri stratejik planlama sürecine dahil edilerek kuruluşumuzun güçlü ve zayıf yönleri belirlenecektir İç yapı Analizi Kuruluşun izleyeceği strateji ve gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerin belirlenmesinde iç yapı analizi temel teşkil etmektedir. Kuruluşun mevcut durumunu ortaya çıkarıp, geleceğini etkileyebilecek, iç yapıdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebileceği şartlar ve eğilimler incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 15

18 Kuruluşun Yapısı Kuruluşun organizasyon yapısı, organizasyon yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler, aynı ya da benzer görevleri yapan kuruluşların belirlenmesi ve bunlarla olan yetki çakışmaları, beşeri kaynaklar belirlenecektir. (personel sayısı, eğitim düzeyi, yetkinliği, deneyimi vb.) Fiziksel Kaynaklar Kuruluşun kullanmakta olduğu fiziksel kaynakların (araç, bina envanteri ve diğer varlıklar) yeterlilik düzeyini belirtir bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Mali Kaynaklar Kuruluşun kullanmakta olduğu mali kaynakları tablolar halinde verilecek, bütçe büyüklüğü kuruluş faaliyet alanları bazında değerlendirilecektir. Kurum Kültürü Kuruluşun, teşkilat içi ve dışı birimlerle olan İletişim Süreçleri, Karar Alma Süreçleri, Gelenek ve Temel Değerleri hakkındaki değerlendirmeler yapılacaktır. Yapılmış ve yapılacak anket sonuçlarında kuruluşumuz için öne çıkan saygınlık, güvenilirlik, vb gibi değerler göz ardı edilmeden kurum kültürü belirlenecektir. Teknolojik Yapı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri bazında teknolojik altyapısı belirlenecek, teknolojiyi kullanma düzeyi ve yeterliliği sorgulanacaktır. Güçlü yönler Kuruluşumuzun hizmet kalitesini artıracak temellerin oluşmasında kullanılacak kaynaklar ve yetenekler diye tanımlayabileceğimiz güçlü yönlerimizi; Kuruluşun avantajları, yaptığı iyi işleri kısaca Paydaş değerlendirmelerinden çıkacak kuruluş temel değerlerinin uygulanma düzeyleri belirleyecektir. Zayıf yönler Kaliteli hizmet sunmanın ve bunu sürdürmenin önündeki sınırlama, hatalı, yanlış hizmet sunulması gibi kuruluş içi engellerimizden oluşmaktadır. Yine paydaş değerlendirmelerinden çıkacak kuruluş temel değerleri, bu defa uygulanma, gerçekleşme seviyesindeki düşüklük belirleyecektir Dış Çevre Analizi Kuruluşumuzun kontrolü dışında ülkemizde ve dünyada gelişen olaylar ve eğilimler (nüfus, coğrafya, ekonomik, sosyal, politik, kültürel durum, çevresel ve teknolojik etkenler vb.) incelenecek dış koşullara bağlı olup, doğrudan veya dolaylı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün faaliyet alanlarını etkileyebilecek Fırsatlar ve Tehditler tespit edilecektir. Kuruluşun bunlardan nasıl etkilendiği ortaya konacak, kuruluşun faaliyet alanlarıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar incelenecek ve bunlar arasındaki uyum değerlendirilecek, kurumun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler ortaya konulacaktır. Fırsatlar Mevcut durumda var olan ya da gelecekte karşılaşılabilecek Kuruluş dışı tüm olumlu olaylar ve eğilimler belirlenecektir Stratejik Plan Hazırlık Programı

19 Tehditler Mevcut durumda var olan veya gelecekte karşılaşılabilecek iyi hizmet verilmesini veya iyi hizmetin sürdürülebilmesini engelleyen tüm kuruluş dışı dışsal olumsuz olaylar ve eğilimler belirlenecektir Üçüncü Aşama: Planlama Kuruluşun misyon ve vizyon tanımları yeniden ele alınacak ilkeler, stratejik amaçlar, stratejiler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri belirlenecektir. Misyon Bir Kuruluşun varoluş sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl ve kimin için yaptığını ifade eden, sunulan tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir üst kavramdır. Kuruluşun, Görev yetki ve sorumlulukları, faaliyet alanları, sunulan ürün ve hizmetler ile hizmet sunulan kişi veya kuruluşlar ayrıntılı olarak değerlendirilerek, DSİ nin Misyon bildirimi kurumun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimler ve ilgili grupların görüşleri de dikkate alınarak geliştirilecektir. Vizyon Kuruluşun geleceğini sembolize eden ve gelecekte olmasını arzuladığı durumun güçlü bir ifadesidir. Misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturacak olan vizyon belirleme çalışmaları sonunda kuruluşun ideal geleceği, paydaş analizleri ve üst ölçekli plan ve programlarda yer alan kuruma yönelik amaç ve hedefler değerlendirilecektir. Temel Değerler Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. karar mekanizmalarının tercihlerini ve stratejilerini belirlemesine rehberlik edecek olan, temel değerlerin, çalışanlarımız üzerinde motivasyon ve iyi performans sağlaması amaçlanmaktadır. Stratejik Amaçlar Belirli bir zaman diliminde Kuruluşun ulaşmayı planladığı sonuçların kavramsal ifadesidir. Kuruluşun stratejik yönünü belirleyecek amaçlar, iddialı olduğu kadar; başarılabilecek nitelikte ve ulaşılabilir olacaktır. Kuruluşumuzun stratejik amaçları, üst yönetimin onayını alacak, aynı zamanda kuruluşun tüm birimleri tarafından kabul görecek şekilde hazırlanacaktır. En az üç yıl ve daha uzun sürelerde tamamlanacak şekilde oluşturulacak amaçlar, kuruluşumuzun sunduğu hizmetlerin mevcut hali ile olması gereken/planlanan hali arasındaki farkı net olarak ortaya koyup, bir yön belirleyecek şekilde hazırlanacaktır. Hedefler Stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Başka bir ifade ile Stratejik planda yer alan Stratejik Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin belirlenmesi sürecinde; kurumun önceki dönemlere ilişkin performans bilgileri, hedeflenen dönem için beklenen finansman ve kaynak düzeyi dikkate alınacaktır. Hedeflerimiz belirgin strateji ya da eylemleri açık ve anlaşılır biçimde detaylı olarak ifade edecek şekilde ölçülebilir olacak, tartışılabilir fakat imkansız olmayacak şekilde iki yılı bulmayan süreler içinde tamamlanabilecek şekilde oluşturulacaktır. Stratejiler Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünü diye tanımlanan ve belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerimiz yani stratejilerimiz belirlenecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17

20 Performans Göstergeleri Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Hizmet kalitesini artırıp, yönetime ve çalışanlara, amaç ve hedeflere odaklanıp, kıyaslama imkanı verecek bu çalışmaya gereken önem verilecektir. Maliyetlendirme Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı belirlenecektir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilecekler amaç ve hedeflerin bütçe tablosu yapılacaktır. Ayrıca bu aşamada, amaç ve hedefler belirlendikten sonra bizi bu hedeflere taşıyacak stratejiler, faaliyet/projeler belirlenecek; bu faaliyet/projelerin tahmini maliyetleri ortaya konulacaktır. Böylelikle, stratejik amaç ve hedefler ile bütçe arasında ilişki kurulması sağlanacaktır. Öte yandan, Stratejik Planlama Klavuzunda da belirtildiği üzere; faaliyet/projelerin Stratejik Planda yer alması zorunlu olmamakla birlikte, faaliyet/projelerin belirlenmesi maliyetlendirmenin daha gerçekçi yapılabilmesi açısından taşıdığı önem göz önünde bulundurulacaktır Planın Uygulanması ve Değerlendirilmesi İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak, İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. İzleme ve Değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayacaktır DSİ Stratejik Planın Yazılması Stratejik Planlama Ekibi tarafından tüm birimlerin görüşleri alındıktan sonra DSİ Stratejik Planı na son şekli verilecektir. Stratejik Planlama Ekibi; rapor haline getirilmiş grup çalışmaları Üst Yöneticinin onayı ile tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı na sunulacak, Kalkınma Bakanlığı nın plan hakkındaki görüşü ile gerekirse plan tekrar gözden geçirilip, yeni düzenlemeleri ile birlikte, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Makam onayına sunulup, tarihinde uygulamaya alınacaktır Stratejik Plan Hazırlık Programı

21 4. EKLER 4.1. İç Genelge Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19

22 4.2. Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Plan Hazırlık Programı

23 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Ali Rıza DİNİZ Başkan Gen.Müd.Yrd. Genel Müdürlük / Murat TERCANLIOĞLU Üye Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Hüseyin KAYA Üye Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Adnan Faruk BAŞAK Üye-Portal Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Sinan AYDOĞMUŞ Üye-Tutnk Mal.Hiz.Uzm. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Abdullah KARAKUŞ Üye-Tutn Mal.Hiz.Uzm.Y Strateji Geliştirme Dai.Bşk / İsmail Hakkı ERTEKİN Üye Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı Nuri TEMEL Üye Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği / Bakır GÖKALP Üye İç Denetçi İç Dnetim Ahmet ÖZBEK Üye Dai.Bşk.Yrd. Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Erdoğan DOĞAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Yusuf Ziya KAMA Üye Dai.Bşk.Yrd. Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Bülent ÇAKIN Üye Dai.Bşk.Yrd. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Rıza GÖNÜLAL Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı / Dr. Ali Kılıç ÖZBEK Üye Dai.Bşk.Yrd. Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Bünyamin POLAT Üye Dai.Bşk.Yrd. Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Seyit Ahmet ÖZKAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Dr. Vehbi ÖZAYDIN Üye Dai.Bşk.Yrd. Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / Seyit AKSU Üye Dai.Bşk.Yrd. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / R. Serkan KARAKUŞ Üye Dai.Bşk.Yrd. Hidroelektrik Enr.Dai.Bşk / Şahin KUMBAROĞLU Üye Dai.Bşk.Yrd. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Hasan ÇAKIRYILMAZ Üye Dai.Bşk.Yrd. Destek Hizm.Dai.Bşk / Tahsin Kürşat ÖZEKE Üye-Portal Dai.Bşk.Yrd. Teknoloji Dai.Bşk / Mahmut YÜZER Üye Blg.Md.Yrd. 5. Bölge Müdürlüğü /4178 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21

24 4.3. Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA BÖLGE DESTEK EKİBİ Sıra Adı Soyadı Ünvanı Bölgesi e-posta Telefon 1 Erdinç KURAN Bölg.Md.Yrd. 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Şenol TAŞFİLİZ Şube Müdürü 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Hüseyin HEKİM Bölg.Kalite Başmüh. 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Aytül BOZ Memur 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Mustafa GÖKÇE Bölg.Md.Yrd. 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR /367 6 Mustafa KARAKOÇ Şube Müdürü 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR /377 7 Osman Yavuz SEZER Bölg.Kalite Başmüh. 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR /166 8 İsmail ÇATAROĞLU Strtj.Planl.Prog.Müh 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR / Mehmet TAŞCAN Bölg.Md.Yrd. 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Nihal ABAYLI Şube Müdürü 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Ahmet GÖKÇÜMEN Bölg.Kalite Başmüh. 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Tanju SAKSOY VHK 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Osman Nuri AKYALÇIN Bölg.Md.Yrd. 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Yusuf ÇİÇEK Şube Müdürü 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Hikmet DEMET Bölg.Kalite Başmüh. 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Nabi BAŞ Ziraat Mühendisi 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Mahmut YÜZER Bölge Müdür Yardımcısı 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Mehmet KÜÇÜKOSMANOĞLU Strateji Geliştirme Şb.Md. 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Arzu ÇİFTÇİ YALÇIN Bölg.Kalite Başmüh. 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Gülsün BERBER Matematik Mühendisi 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Nevzat TATAR Bölg.Md.Yrd. 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Ali ANDIRINLIOĞLU Şube Müdürü 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Ali ÖZDEMİR Bölg.Kalite Başmüh. 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Hüseyin EŞİT Strtj.Planl.Prog.Başmüh. 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Gökhan HACIÖMEROĞLU Bölg.Md.Yrd. 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / Ali SÖNMEZ Şube Müdürü 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / Atakan ŞIVGIN Bölg.Kalite Başmüh. 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / Büşra KARATAŞ VHKİ 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / M.Faruk KILIÇ Bölg.Md.Yrd. 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Zakir BEZMİŞ Şube Müdürü 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Ahmet KAVAZ Bölg.Kalite Başmüh. 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Senem İŞİDURMAZ Tekniker 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Naim PIHTILI Bölg.Md.Yrd. 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Nevzat GÖKTÜRK Şube Müdürü 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Siyami TUNCER Bölg.Kalite Başmüh. 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Tuba TAVUŞ Memur 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Abdurrahim KARTAL Bölg.Md.Yrd. 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / Metin GÜNEŞ Şube Müdürü 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / Hakan MERTOĞLU Bölg.Kalite Başmüh. 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / M.Ufuk ONAT Strtj.Planl.Prog.Başmüh. 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / Serkan GENÇ Bölg.Md.Yrd. 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / İbrahim SAĞIR Şube Müdürü 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / Nermin SEÇKİN Bölg.Kalite Başmüh. 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / Erdoğan YANILMAZ Ziraat Mühendisi 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / Yaşar KARAGÖZ Bölg.Md.Yrd. 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / Halis BOSTAN Şube Müdürü 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / İbrahim Hakkı ŞENOCAK Bölg.Kalite Başmüh. 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / Ersin YAŞLI Mühendis 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / Tuncay AYKAN Bölg.Md.Yrd. 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Mevlüt ENGİN Şube Müdürü 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Sadullah İBİLOĞLU Bölg.Kalite Başmüh. 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Bülent CİGALI Matematik Mühendisi 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Stratejik Plan Hazırlık Programı

25 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA BÖLGE DESTEK EKİBİ Sıra Adı Soyadı Ünvanı Bölgesi e-posta Telefon 53 Dr.Murat ALP Bölg.Md.Yrd. 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL / M.Salih ORAL Şube Müdürü 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL (20 hat) / Tayyip GÜLCAN Bölg.Kalite Başmüh. 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL Hayriye TERTEMİZ Prog.İzleme Başmüh. 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL / Ferda USTASÜLEYMAN GEREN Bilgisayar Mühendisi 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL Ahmet ERTÜRK Bölg.Md.Yrd. 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA / Halil CUMHUR Şube Müdürü 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA (10 hat)/ M.Suat AKSAN Bölg.Kalite Başmüh. 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA (10 hat)/ Çiğdem GÜLEN İnşaat Mühendisi 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA / Ahmet HANAZAY Bölg.Md.Yrd. 16.Bölge Müdürlüğü - MARDİN / İhsan YURDALAN Şube Müdürü 16.Bölge Müdürlüğü - MARDİN / İrfan ŞAHİN Memur 16.Bölge Müdürlüğü - MARDİN / Namık AĞAR Bölg.Md.Yrd. 17.Bölge Müdürlüğü - VAN Süleyman KUŞMAN Şube Müdürü 17.Bölge Müdürlüğü - VAN / Necati GÜLPINAR Bölg.Kalite Başmüh. 17.Bölge Müdürlüğü - VAN / Savaş OCAK Memur 17.Bölge Müdürlüğü - VAN / Şükrü BAYSAL Bölg.Md.Yrd. 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Ramazan ÇOMAK Şube Müdürü 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Ramazan SELCAN Bölg.Kalite Başmüh. 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Eşref Emre TIĞLI Memur 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Remzi POYRAZ Bölg.Md.Yrd. 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Uğur ŞAHİN Şube Müdürü 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Vahap BAYGÜNEŞ Bölg.Kalite Başmüh. 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Ersin ERBAŞ Bilg.İşlt.Halkl.İlşk.Sor. 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Mustafa ÇONTAR Bölg.Md.Yrd. 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / Sadettin PAKSOY Şube Müdürü 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / Kazım CANLI Bölg.Kalite Başmüh. 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / R.Duygu GÜNGÖR Fizikçi 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / Emrah KÖLEOĞLU Bölg.Md.Yrd. 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Erdal BALİ Şube Müdürü 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Yaşar KOZAN Bölg.Kalite Başmüh. 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Erdem KAYA Orman Müh. 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Mustafa ALTUNOK Bölg.Md.Yrd. 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / Hayri MAZLUM Şube Müdürü 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / Alican PEPEOĞLU Bölg.Kalite Başmüh. 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / Ernur BOZKURT Memur 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / M.Meftun ÇAĞLAR Bölg.Md.Yrd. 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Kadir TEKE Şube Müdürü 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Ali Osman YILDIZ Şube Müdür V. 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Sevtap VELİ Bölg.Kalite Başmüh. 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Ali Naci KÖSALİ Bölg.Md.Yrd. 24.Bölge Müdürlüğü - KARS Abdulgafur ERDOĞDU Şube Müdürü 24.Bölge Müdürlüğü - KARS / Fatma Öcal ÖZTÜRK Bölg.Kalite Başmüh. 24.Bölge Müdürlüğü - KARS / İbrahim YILMAZ İnşaat Mühendisi 24.Bölge Müdürlüğü - KARS / Çetin AYDOĞAN Bölg.Md.Yrd. 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Selçuk KORKMAZ Şube Müdürü 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Taşkın YÜCEL Bölg.Kalite Başmüh. 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Emine BOY KARA Bilgisayar İşletmeni 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Halil YALÇIN Bölg.Md.Yrd. 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN / Mustafa BAYSAL Şube Müdürü 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN / Mine ÖZKAN Bölg.Kalite Başmüh. 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN / Neslehan Kaya ACUN Memur 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN /4118 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23

26 4.4. Stratejik Planlama Çalışma Grupları Stratejik Plan Hazırlık Programı

27 TARİHSEL GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ( 1 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Adnan Faruk BAŞAK Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Abdullah YILDIZ Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Bülent ÇAKIN Üye Dai.Bşk.Yrd. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Bünyamin POLAT Başkan Dai.Bşk.Yrd. Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Seyit Ahmet ÖZKAN Bşk.Yrd Dai.Bşk.Yrd. Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Tuğrul DEMİRÖZ Üye-Portal Şef Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / A.Kerim SOLEY Raportör Şube Müdürü Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk /442 8 Seyit AKSU Üye Dai.Bşk.Yrd. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Naci ÖNEL İletişim Bilg.İşletm. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Mefa HARMAN Üye Şef Destek Hizm.Dai.Bşk /2506 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU ( 2 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Nuri TEMEL Başkan Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği / Tolga ÖZENGÜNEŞ Üye İç Denetçi İç Dnetim İsmail Hakkı ERTEKİN Üye Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı / Abdullah KARAKUŞ İletişim Mal.Hiz.Uzm.Y Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Gülçin BALTA Üye Memur Hukuk Müşavirliği / Nesrin ÖZCAN Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / R.Serkan KARAKUŞ Üye Dai.Bşk.Yrd. Hidroelektrik Enerji Dai.Bşk Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Ganime GÜZEL Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı / Abdulkadir KARAKUŞ Üye-Portl. Şube Müdürü Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Candan Şahin ÜÇER Üye Jeoloji Mühendisi Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Muzaffer YOLCU Üye Makina Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Gürhan DEMİR Üye Şube Müdürü İşletme Ve Bak.Dai.Bşk /2904 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER ÇALIŞMA GRUBU ( 3 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Murat TERCANLIOĞLU Başkan Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Özler ÖZAVCI Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Gülşah AŞÇIOĞLU Üye-Portl. Memur Strateji Geliştirme Dai.Bşk Ahmet ÖZBEK Üye Dai.Bşk.Yrd. Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Sinan AKBAŞOĞLU Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk Erdoğan DOĞAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Yusuf Ziya KAMA Üye Dai.Bşk.Yrd. Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Ahmet YILDIRIM Üye Makine Mühendisi Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Mehmet MURAT Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı / Çiğdem ERDAL Üye Jeoloji Müh Jeoteknik Hiz.YAS Latif ÇAMDİBİ Üye Makina Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Turgut ÇETİNEL Üye Şube Müdürü Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / R.Serkan KARAKUŞ Üye Dai.Bşk.Yrd. Hidroelektrik Enerji Dai.Bşk Hasan ÇAKIRYILMAZ Üye Dai.Bşk.Yrd. Destek Hizm.Dai.Bşk / Mahmut YÜZER Üye Bölge Müdür Yrd. 5.Bölge Müdürlüğü /4178 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25

28 MEVCUT DURUM TESPİTİ ÇALIŞMA GRUBU ( 4 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Adnan Faruk BAŞAK Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Sinan AYDOĞMUŞ Üye Mal.Hiz.Uzm. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Ahmet ÖZBEK Başkan Dai.Bşk.Yrd. Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Kurtuluş MENGÜLOĞLU Raportör İnşaat Mühendisi Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Nazlı SAYGIN Üye İnşaat Mühendisi Atıksu Dairesi Başkanlığı /337 6 Ümit ŞEN İletişim Makine Mühendisi Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Latif ÇAMDİBİ Üye Makina Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Gürhan DEMİR Üye Şube Müdürü İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Hülya AYTAÇ Üye-Portl. Ziraat Yüksek Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Şahin KUMBAROĞLU Bşk.Yrd Dai.Bşk.Yrd. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Mustafa UMUTLU Üye Dai.Bşk.Yrd. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Arzu ÇİFTÇİ YALÇIN Üye Bölg.Kalite Başmüh. 5. Bölge Müdürlüğü /4436 STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÇALIŞMA GRUBU ( 5 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Hüseyin KAYA Başkan Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Zümrüt İŞBİLİR Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Seval Songül ORHAN Üye-Portl. Matematik Mühendisi Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Fatih Selim ÖZERCAN Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Erdoğan DOĞAN Bşk.Yrd Dai.Bşk.Yrd. Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Ertuğrul ÖZBEK Üye Şube Müdürü Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Mehmet MURAT Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı /317 9 Nilüfer CEYLAN Üye Şube Müdürü Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Sabiha KALKAN Üye Jeoloji Müh. Jeoteknik Hiz. Ve YAS Dai.Bşk / İbrahim ÖNDER Üye APK Uzmanı Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / Filiz KASAR Üye Zir.Yük.Müh. İşletme ve Bakım Dai.Bşk Mahmut YÜZER Üye Bölge Müdür Yrd. 5. Bölge Müdürlüğü / Ferda USTASÜLEYMAN GERENÜye Bilgisayar Mühendisi 14. Bölge Müdürlüğü MALİYETLENDİRME VE KAYNAK PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞMA GRUBU ( 6 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Hüseyin KAYA Başkan Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Özler ÖZAVCI Bşk.Yrd Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Seval Songül ORHAN Üye-Portl. Matematik Mühendisi Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Erdinç ULUSAN Üye Çevre Mühendisi Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Şeniz GÜCELİOĞLU Üye Bilgisayar İşletmeni Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / İbrahim Halil AKSOY Üye Teknisyen Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Ayla DEMİREL Üye Şube Müdürü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Canan ÇOŞKUN Üye Memur- VHKİ Atıksu Dairesi Başkanlığı /333 9 Sabiha KALKAN Üye Jeoloji Müh. Jeoteknik Hiz. Ve YAS Dai.Bşk / Nilüfer CEYLAN Üye Şube Müdürü Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Resmigül EROL Üye Şube Müdürü Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Öner YORULMAZ Üye Ziraat Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Ferda USTASÜLEYMAN GERENÜye Bilgisayar Mühendisi 14. Bölge Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Programı

29 İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU ( 7 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Murat TERCANLIOĞLU Başkan Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Adnan Faruk BAŞAK Üye-Portl. Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Zümrüt İŞBİLİR Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / İlkin AKDAĞ Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / M.Mücahit KAYA Üye Matematikçi Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / İsmail AYVAR Üye Teknisyen Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Önder ÖZKAN İl Sosyal Çalışmacı Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / İhsan BOZ Üye Şube Müdürü Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Safiye AVCI Üye Bilgisayar Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Şaban Aydın AYTAÇ Üye Ziraat Yüksek Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Ali ASLAN Üye Şube Müdürü Personel Ve Eğt.Dai.Bşk /2286 KİTAP HAZIRLAMA ÇALIŞMA GRUBU ( 8 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Adnan Faruk BAŞAK Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Neşe AKKOYUNLU Üye Teknisyen Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Ayşe Banu DURMUŞ Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Nazlı Deniz HARÇ İletişim Memur Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Fatoş Burcu KILIÇ Üye Memur Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Rıza GÖNÜLAL Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı /311 8 Emre YAĞIZ Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı /315 9 Dr. Ali Kılıç ÖZBEK Başkan Dai.Bşk.Yrd. Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Seyit Ahmet ÖZKAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Safiye AVCI Üye Bilgisayar Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Dr. Meryem OZMAK Üye-Portl. Mühendis Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / Yılmaz KARA Üye Ziraat Yüksek Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Hasan ÇAKIRYILMAZ Üye Dai.Bşk.Yrd. Destek Hizm.Dai.Bşk /2349 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 27

30 Makamı Bilgilendirme İç Genelgenin Yayımlanması Makamın Tüm Teşkilatı Bilgilendirmesi ve Planın Sahiplenilmesi Üst Yönetim ve Koordinatör Birimin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması Stratejik Planlama Destek ekibinin oluşturulması Çalışma gruplarının oluşturulması 1.3 İhtiyaçların Tespiti Birim Toplantıları Eğitim İhtiyacı Danışmanlık İhtiyacı Veri, Bilişim desteği Mali Kaynak İhtiyacı Bilgilendirme Toplantıları 2.3 Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Analiz Değerlendirilme Çalıştayı 2.4 Paydaş analizi Merkez/Taşra Anket Çalıştayları İç paydaş analizi Dış paydaş analizi 3.2 Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Stratejik Amaç/Hedef Çalıştayı Sıra HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Stratejik Plan hazırlık sürecinin başlatılması DURUM ANALİZİ PLANLAMA UYGULAMA Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi Misyon, vizyon, temel değerler ve poltikaların belirlenmesi Stratejilerin belirlenmesi Faaliyetler STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Organizasyon Yapısının Oluşturulması Hazırlık Programının Oluşturulması Kurumun tarihi gelişimi Performans göstergelerinin belirlenmesi Faaliyet ve projelerin belirlenmesi Toplantı ve Çalıştaylar Performans/Birim Faaliyetleri Çalıştayı 4.2 Maliyetlendirme ve Kaynak planının hazırlanması Maliyetlendirme Çalıştayı İZLEME VE DEĞERLENDİRME TASLAK KİTABIN HAZIRLANMASI KALKINMA BAKANLIĞINA TASLAK PLANIN SUNUMU STRATEJİK PLANIN YAYINLANMASI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Ocak Şubat HAZIRLIK Mart Nisan Mayıs DURUM ANALİZİ Haziran P L A N L A M A Temmuz Ağustos Eylül UYGULAMA Ekim Kasım İZL. TASLK. Aralık SUN. YAY. Ocak Çalışma Takvimi Stratejik Plan Hazırlık Programı

31

32 Ankara-2013 DSİ Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE POSTA KODU: SANTRAL TELEFON: (20 hat)

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN

ESENLER BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN ESENLER BELEDiYESi STRATEJiK PLAN 1 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Hemşehrilerim, Yerel ihtiyaçların karşılanması için oluşturulan ve halk tarafından sıkı bir şekilde denetim altında tutulan belediyeler, etkin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

II. BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN

II. BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II. BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞUBAT 2012 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon

Detaylı

Seyfettin AZİZOĞLU Vali

Seyfettin AZİZOĞLU Vali SUNUŞ Stratejik plan; bugünkü mevcut durumu analiz eden, bu analizlerden yola çıkarak gelecekte ulaşılması istenen hedefleri ortaya koyan, geleceğe yönelik yapılması gereken yatırımları ve hizmetleri katılımcılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 PERFORMANS PROGRAMI SGDB PERFORMANS PROGRAMI Hayatı, hele milli hayatı seven, onu korumak isteyen, yurdunun topraklarına, denizlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

ASKİ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi. Stratejik Planı

ASKİ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi. Stratejik Planı ASKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 1 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü Milli Emlak Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki geniş taşınmaz portföyünü taşınmaz piyasasındaki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası dinamikleri dikkate alarak, teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Prof. Dr. Mustafa KANDİL Doç. Dr. Dilek BEYAZLI Handan HACIAHMETOĞLU Arş. Gör. Seda ÖZLÜ ARALIK 2012 Trabzon İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2015-2019 STRATEJİK PLANI BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı İçindekiler 4 5 8 10 Bakan Mesajı Genel Müdürün Mesajı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sunuşu Bir Bakışta

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı