T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

2

3 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI DSİ stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi, Kalkınma Bakanlığı nın yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve yine Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1

4 İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜR SUNUŞU 3 1. GİRİŞ 5 2. MEVCUT DURUM DSİ nin Görev Yetki ve Sorumlulukları Yasal Çerçeve Teşkilat Yapısı İnsan Kaynakları Bilgi Teknolojileri DSİ Makine Parkı STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI Birinci Aşama: Hazırlık Dönemi ve Programı Stratejik Planlama Ekiplerinin Oluşturulması İntranet ve İnternet Sayfalarının Hazırlanması Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler Kaynaklar Hazırlık Süreci Çalışma Takvimi İkinci Aşama: Durum Analizi Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi İç Yapı Analizi Dış Çevre Analizi Üçüncü Aşama: Planlama Planın Uygulanması ve Değerlendirilmesi DSİ Stratejik Planının Yazılması EKLER: İç Genelge Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi Stratejik Planlama Çalışma Grupları Çalışma Takvimi Stratejik Plan Hazırlık Programı

5 SUNUŞ: 2003 yılında kabul edilerek 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar... Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. denilmek suretiyle, kamu mali yönetimine yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Kamu mali yönetimi mevzuatına 5018 sayılı Kanun ile giren stratejik planlama, kurum ve kuruluşların her kademeden çalışanının katılımını ve üst yönetiminin tam desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bir karar alma aracı olarak stratejik plan hazırlanırken yapılan çalışmalar; kurumun tanınmasına, hizmet sunulan hedef kitlenin beklentilerinin bilinmesine, kurumun güçlü-zayıf yönlerinin ve iç kaynaklarının tespitine yardımcı olur. Hazırlanacak Stratejik plan ile; Kuruluşumuzun varlık sebebi olan misyonuna uygun vizyon kazandırılacak, faaliyetlerimiz ve sunduğumuz hizmetlere ilişkin, temel değerler ve ilkeler tespit edilecektir. Gelecekte yapılacak faaliyetlerin neler olduğunun tespiti için ise stratejik amaç ve hedefler belirlenip, bu faaliyetleri kimlerin ne zaman yapacağı ve bu faaliyetler için gereken kaynak ihtiyacı tespit edilmiş olacaktır. Stratejik Planlama da şu dört temel sonunun cevaplandırılması da gerekir: 1. Neredeyiz? 2. Nereye ulaşmak istiyoruz? 3. Hedefimize nasıl ulaşabiliriz? 4. Sonuçları nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz? Kuruluşumuzun dönemine ışık tutacak olan ikinci stratejik plan; ilgili olduğu yıllar boyunca yapılacak çalışmaların, sunulacak hizmetlerin ve bunlar için gerekli kaynağın temininde dayanak olacaktır. Kuruluşumuz, her zaman olduğu gibi bu stratejik planlama sürecinde de planın uygulanması için kaynaklarının, verimli ve yerinde kullanılması sorumluluğunu taşıyacaktır. 31/01/2013 tarihinde başlatılan ve DSİ camiasının ortak eseri olacak olan Stratejik Plan çalışmalarında gerekli katkıyı ve hassasiyeti göstereceklerinden emin olduğum tüm mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Akif ÖZKALDI Genel Müdür Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3

6 Stratejik Plan Hazırlık Programı

7 1. GİRİŞ Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT Müsteşarlığı), 26 Mayıs 2006 tarihinde yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile stratejik plan hazırlayacak kamu idarelerini ve planlama sürecini düzenlemiştir. DSİ Genel Müdürlüğü bu genelge doğrultusunda hazırladığı Stratejik Planını, tarihinden itibaren uygulamaya koymuş ve plan doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir tarihine kadar yürürlükte kalacak olan bu plan ile belirlenmiş stratejik hedeflere ulaşılması için tüm birimlerimiz gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu faaliyetler sürdürülürken, Kuruluşumuz; stratejik planını dönemini kapsayacak şekilde en geç tarihine kadar hazırlayıp Kalkınma Bakanlığı na göndermiş olacaktır. Yaklaşık bir yıl olarak öngörülen bu süreç, Stratejik Planın planlanması olarak da değerlendirilebilir. İlk aşamada, hazırlanacak olan hazırlık programı ile sürecin aşamaları, belirlenen yöntem ve planlama ile ilgili genel bilgiler verilecektir. Genel Müdürlüğümüzün stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi, Kalkınma Bakanlığı nın yönetmeliği ve yine Mülga DPT tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Kuruluşumuzda stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere teşkilatın tamamının temsil edildiği Stratejik Planlama Ekipleri oluşturulmuş olup, öncelikle üst yönetim ve planlama ekiplerine yönelik bilgilendirmeler yapılmış, oluşturulan çalışma takvimine uygun olarak durum analizi yapılması, tüm paydaşların katılımı ile kuruluşun geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanır. Kuruluşun gelecekte yer alacağı durumu belirlemeye yönelik bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi, süreçlerle yönetim ve performans izleme ve raporlama faaliyetlerini kapsar. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; Etkin bir yönetim ve harcama sisteminin kurulması, orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışının yerleşmesi, plan-program-bütçe ilişkisinin güçlenmesi, sürekli gelişim, kendini yenileme, kaliteli hizmet sunumunun gerçekleşmesi doğrultusunda ve dolayısıyla 5018 sayılı Kanun ve buna bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat ile uluslararası uygulamalar ışığında, Stratejik Planı nı hazırlayıp kamuoyuna sunmayı hedeflemektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5

8 2. MEVCUT DURUM 2.1. DSİ nin Görev Yetki ve Sorumlulukları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabi özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na bağlı iken 31/08/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Makamının onayı ile Çevre ve Orman Bakanlığı na bağlanmıştır tarihli Kararname onayından itibaren Orman ve Su İşleri Bakanlığı bağlı kuruluşu olarak çalışmalarına devam etmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanunla 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı olan yerleşim yerlerine de içme suyu teminini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebeple DSİ Genel Müdürlüğü ülkemizde barajlar yapan bir kuruluş olarak bilinir. Aynı zamanda ülkemizdeki su kaynaklarının çeşitli kullanım maksatlarına tahsisinde otorite kuruluştur Yasal Çerçeve DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167, ve 1053 sayılı kanunlara göre yürütür. Bu kanunlar aşağıda özetlenmiştir: 28/02/1954 tarih ve 6200 sayılı Teşkilat ve Vazifeler Hakkındaki Kanun ile, Baraj yapımı, Taşkın koruma, Sulama, Bataklık alanların ıslahı, Hidroelektrik enerji üretimi, Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek, Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak/yaptırmak, Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak. 16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile, Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, Yeraltı suyu tahsisi yapmak, Yeraltı sularının korunması ve tescili, arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek, 03/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun ile, Baraj ve isale hattı, Su tasfiye tesisi inşaatları, Su depoları yapmak görevleri DSİ ye verilmiştir. 19/07/2005 tarih ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 17. maddesine 31/01/2007 tarih ve 5578 Sayılı Kanun un 4. maddesi gereğince eklenen fıkraya göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük ün tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kendi sulama alanlarında arazi toplulaştırma yapmasının yolu açılmıştır Stratejik Plan Hazırlık Programı

9 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı Kanunun Ankara, İstanbul ve Nüfusu den Büyük Şehirlere İçme Suyu Temini Hakkında, 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye Teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun un 14. maddesi, 02/11/2011 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. ve 59. maddesiyle 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli bir kuruluş olmuştur Teşkilat Yapısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) üç aşamalı bir organizasyon yapısına sahiptir. Üst yönetim birimi Ankara'daki Genel Müdürlük makamıdır. Organizasyonun ikinci basamağında Daire Başkanlıkları ve eşdeğer statüdeki Merkez Teşkilatı Birimleri ile DSİ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet fonksiyonlarını üst yönetim adına takip eden merkez teşkilatı birimleri kurmay; Bölge Müdürlükleri ise kendi görev sahaları kapsamında fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleridir. Bugün Türkiye genelinde Akarsu Havzaları dikkate alınarak yapılandırılmış durumda ikisi geçici olmak üzere 26 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu Bölgelerden ikisi DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Müdürlüğü (Artvin) ile DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü (Mardin) geçici Bölge Müdürlükleridir. Organizasyonun üçüncü kademesi ise Bölge Müdürlükleri teşkilatında çalışmalarını sürdüren bölge müdürlüğü adına belli bir coğrafi alanda görevli ve/veya entegre bir projeyi/işletmeye alınmış tesisleri sevk ve idare etmekten sorumlu şube müdürlükleri veya müstakil başmühendisliklerden oluşmaktadır. Dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurtdışı teşkilatı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nin ihtiyacı olan sulama, içme ve kullanma suyunun temini maksadıyla geçici statülü, KKTC Proje Şube Müdürlüğü (Lefkoşa) bulunmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7

10 Stratejik Plan Hazırlık Programı

11 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9

12 Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu iller ve bölgeye bağlı diğer iller: Bölge Müdürlüğü Merkez Bağlı İller DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Bursa Kocaeli, Yalova DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Manisa, Uşak DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Kütahya, Bilecik, Sakarya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Konya Niğde, Karaman, Aksaray, Konya (Akşehir hariç) DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Ankara Çankırı, Çorum, Bolu, Kırıkkale, Düzce DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Adana Mersin, Hatay, Osmaniye DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Samsun Sinop, Amasya, Tokat, Ordu DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum Erzincan (Kemaliye hariç), Ağrı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bingöl, Malatya, Tunceli, Kemaliye (Erzincan) DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Mardin, Siirt, Şırnak, Batman DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne Tekirdağ, Kırklareli DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kayseri Kırşehir, Nevşehir, Yozgat DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Antalya DSİ 14. Bölge Müdürlüğü İstanbul DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa DSİ 16. Bölge Müdürlüğü Mardin DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Van Muş, Bitlis, Hakkari DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Isparta Afyonkarahisar, Burdur, Akşehir (Konya) DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Sivas DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Gaziantep, Adıyaman, Kilis DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Aydın Muğla, Denizli DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Trabzon Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Zonguldak, Bartın, Karabük DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Kars Ardahan, Iğdır DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Çanakkale DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Artvin 2.4. İnsan Kaynakları 31/12/2012 tarihi itibarıyla DSİ Genel Müdürlüğü nde personel istihdam edilmekte olup, dağılımı aşağıda verilmiştir Stratejik Plan Hazırlık Programı

13 Teknik personelin branşlara göre dağılımı aşağıdadır: 2.5. Bilgi Teknolojileri DSİ Genel Müdürlüğü, 2012 yılı sonu itibarıyla 5-15 Megabit/s bant genişliğine haiz fiber optik kablo ile TTNet metro Ethernet ağına geçmiş. Hizmet kalitesi ve hızının artırılması maksadıyla, DSİ nin hem noktadan noktaya bağlantı kapasitesi hem de internet çıkışı 400 Megabit/s (TTNet metro ethernet) olmuştur. Kuruluşumuz, DSİ e-dönüşüm programını tespit ederek, e-devlet (edsi) için en önemli unsur olan kurum içi yönetim bilgi ağ yapısını kurma çalışmaları kapsamında personel, bordro, bütçe, yatırım, stok, satın alma, demirbaş ve makine işletme modüllerinden oluşan misnet uygulaması ile ayrıca elektronik imza destekli belge ve arşiv yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Ayrıca, DSİ nin kullandığı her türlü su kaynağına ait verilerin saklanması, raporlanması ve diğer uygulamalarda kullanılması amacıyla Su Veri Tabanı (SVT) Projesi kullanıma sunulmuştur. DSİ iç ağı (intranet) üzerinden Video Konferans Sistemi ve merkez ile taşra arasında IP Telefon hizmeti sağlanmıştır. Bu sistemle aynı anda birden çok nokta arasında SD ve HD kalitesinde görüntülü görüşme yapılabilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde 2012 yılı sonu itibarıyla bilgisayar donanımı olarak envanter kayıtlarımızda 419 adet sunucu, adet Masaüstü Bilgisayar, 2042 adet dizüstü bilgisayar, yazıcı ve 927 adet tarayıcı mevcuttur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11

14 2.6. DSİ Makine Parkı 2012 yılı sonu itibarıyla DSİ de bulunan iş makinelerinin sayısı adet olup, bunların parasal değeri yaklaşık olarak 130 milyon ABD Dolarıdır. DSİ makine parkının toplam maddi değeri ise 230 milyon ABD Dolarıdır. İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolü vb. işler imkanlar dahilinde DSİ Genel Müdürlüğü makina parkı ve personeli ile gerçekleştirilmektedir. Sel (taşkın), deprem gibi doğal afetlerde DSİ makina parkı devlet gücü olarak acil yardımda bulunmaktadır. DSİ iş makinaları ile 2012 yılında 75 milyon m 3 kazı (ekskavatör, dozer), 13 milyon m 3 yükleme ve 53 m 3 /km taşıma yapılmıştır. Makinaların % 77 sinin 15 yaşından, % 76 sının 20 yaşından büyük olması programlanan iş miktarının gerçekleştirme oranlarını düşüren en büyük etkendir. Ekskavatör DSİ'DEKİ İŞ MAKİNALARI Paletli Traktör (Dozer) Yükleyici Motorlu Greyder Damperli Kamyon Adet Maddi Değeri (Milyon $) 44,29 37,49 12,9 5,58 30,17 İşin Cinsi Kazı Kazı Yükleme Düzeltme Taşıma Yıllık İş Yapma Gücü 63 milyon (m 3 ) 48 milyon (m 3 ) 18,6 milyon (m 3 ) 204 (km) 61 milyon (m 3 ) Stratejik Plan Hazırlık Programı

15 3. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI 3.1. Birinci Aşama: Hazırlık Dönemi ve Programı Koordinasyon birimi olan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı nca, Stratejik Planlama konusunda öncelikle gerekli mevzuat taraması yapılmış ve Kalkınma Bakanlığı ile süreç hakkında görüşülerek planlama konusundaki tereddütler giderilmiştir. 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlıklar sürdürülmüş, son olarak da 28 Temmuz 2011 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ hükümleri doğrultusunda, DSİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Hazırlık çalışmalarının kapsam ve yöntemi belirlenmiştir Stratejik Planlama Ekiplerinin Oluşturulması; Stratejik Planı nın hazırlanmasına ilişkin yürütülecek çalışmalara, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü katkının ve desteğin verileceğini bildiren, Genel Müdürlüğümüzün tarih ve sayılı iç genelgesi ile kuruluşumuzda stratejik planlama sürecinin başlatıldığı tüm teşkilata duyurulmuştur. 28 Temmuz 2011 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ ile 645 sayılı KHK ile Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması Gereken Genel Hususlar bildirilmiş, Üst yöneticinin liderliğinde tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin sağlanması, organizasyonun oluşturulması istenmiştir. Stratejik planlama süreci organizasyon yapısı içerisinde yer alan birim ve gruplar ile üstlenecekleri görevler; Üst Yönetici: İdarelerin stratejik planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Bakana karşı sorumlu olan üst yöneticileri, stratejik planlama çalışmalarını başlatmak, desteklemek, gerektiğinde yönlendirmek, çalışma çıktılarını onaylamak, kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak görevlerini üstlenmişlerdir. Stratejik Planlama Ekip Başkanı: Üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilen Ekip başkanı; ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini üstlenmiştir. Kuruluşumuzda, tarih sayılı makam oluru ile Genel Müdürümüz adına Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ali Rıza DİNİZ bu görevi yürüteceklerdir. Stratejik Planlama Ekibi: DSİ Stratejik Planlama çalışmalarının sevk ve idaresini yürütmek, hazırlık programı oluşturmak, tüm çalışma gruplarının hazırlık programı doğrultusunda görevlerini tamamlamalarını sağlamak üzere Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Ekip; çalışmalarını tüm teşkilat adına belirli bir düzen içerisinde yürütecek ve Stratejik Planın 31 Ocak 2014 tarihine kadar tamamlanmasından birinci dereceden sorumlu olacaktır. Planlamanın tüm aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulmasının, çalışmaların başarısında ki kritik önemi bilinmektedir. Ekip oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmuştur. DSİ Stratejik Planlama ekibi; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13

16 Kuruluşumuzun ana hizmet birimlerini temsil eden, Grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip, gönüllülük esasına göre çalışmalara katılacak, çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip, stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilecek üyelerden oluşmuştur. Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi: Planlamanın bütünlüğünü sağlayacak önemli bir unsur olan taşra çalışmalarını Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi yürütecek, Bölge Müdürlüklerinin faaliyet alanları ve bu alanlarda geliştirilecek projelerin, DSİ Stratejik Amaç ve Hedeflere katkısı ve bunların gerçekleşmesindeki önemli konuları belirleyip, planlamanın her aşamasında merkez ile taşra arasındaki koordinasyonunu sağlayacaktır. Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Stratejik planlama ekip çalışmalarını desteklemek, planlama sürecinde istenilen bilgi, belge ve raporları belirlenen süre içerisinde hazırlayıp ekibe sunacak, belirlenen zaman dilimlerinde görev yapacak, Tarihsel Gelişim, Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları-Ürün ve Hizmetler, Mevcut Durum Tespiti, Stratejiler ve Performans Göstergeleri, Maliyetlendirme ve Kaynak Planı Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme ile Kitap Hazırlama konularında çalışma grupları oluşturulmuştur İntranet ve İnternet sayfalarının hazırlanması: Sürecin başından sonuna kadar tüm çalışmalar açık olarak yürütülecek, kuruluşumuz çalışanlarının stratejik farkındalık düzeyi yüksek tutulacaktır. Stratejik Planlama çalışmalarından tüm kurum personelinin haberdar edilmesi ve Stratejik Yönetim anlayışının çalışanlarımızın tamamı tarafından benimsenmesi amacıyla bir intranet sayfası hazırlanacaktır. Organizasyon yapısı içinde yer alan tüm çalışanlarımız, stratejik yönetim süreci ve planlama konusunda bilgilendirilecek, çalışmalarla ilgili her türlü duyuru, rapor, toplantı tutanak ve kararları ile ilgili dokümanlar, oluşturulacak elektronik ortamdan paylaşılacaktır. Dış paydaşlarımızın DSİ Stratejik Plan çalışmaları hakkındaki bilgilendirilmesi ise resmi internet sayfamız üzerinden gerçekleştirilecektir Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler: Stratejik Planlama Ekibi, teşkilatın tüm birimleri için gerekli bilgilendirme toplantılarını organize edecek ve ihtiyaç duyulduğunda Stratejik yönetim süreci ve temel kavramları, iş akışları, performans değerlendirme süreci ve yöntemleri, Stratejik plan ile performans programı, bütçe ve faaliyet raporları ilişkisi konularında eğitim desteği verecek veya sağlayacaktır Kaynaklar: Stratejik planlama sürecinde öncelikle kuruluşun kendi veri kaynakları azami ölçüde değerlendirilecek, iç ve dış paydaşlarımızın mevcut verileri ile çalışma gruplarının raporları veri kaynağı olarak kullanılacaktır. Bununla birlikte; 9. Kalkınma Planı ( ), 5 Haziran 2012 tarih sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 10. Kalkınma Planı ( ) hazırlık çalışmaları, T.C. 61. Hükümet Programı, Orta Vadeli Mali Plan ( ), Orta Vadeli Program ( ), Stratejik Plan Hazırlık Programı

17 GAP Eylem Planı ve Bölgesel diğer Eylem Planları, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Doğu Anadolu Bölgesi Ana Planı (DAP), Dönemsel Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Ulusal Çevre Eylem Planı: Su Kaynaklarının Yönetimi, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Bakanlığımızın 2023 Hedefleri gibi üst politikalar ve Eylem Planları ile ilişkilendirilecek. Ayrıca; ilgili eylem planları, stratejik planlar, performans programları, faaliyet raporları, bütçe uygulama sonuçları, ilgili mevzuat, uluslararası raporlar ve sektör inceleme raporları gibi verilerden yararlanılacaktır Hazırlık Süreci Çalışma Takvimi: Stratejik Planlama sürecinin Yol Haritası, kuruluşun özelikleri ve yapılacak ekip çalışmaları değerlendirilerek belirlenmiş olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan Çalışma Takvimi doğrultusunda çalışmalar sürdürülecektir. (Ek-3) 3.2. İkinci Aşama: Durum Analizi Öncelikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün mevcut durumu açık ve net olarak ortaya konacak, Neredeyiz? sorusunun cevabı bulunmaya çalışılacaktır. Planlama Ekibi tarafından katılımcı yöntemlerle yaptırılacak çevre analizleri ile çalışanlarımızın ve dış paydaşlarımızın görüşleri alınacak, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetlerin belirlenmesi yanında gerçekleştirilecek GZFT analiz çalışmaları neticesinde oluşturulan veriler ile planlama sürecine geçilecektir Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, kuruluşa görev ve sorumluluk yükleyen, yaptığı çalışmaları düzenleyen mevzuat, değişiklikleri ile birlikte tarihsel ve güncel olarak gözden geçirilecek, yasal yükümlülükleri belirlenecektir Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Kuruluşumuz birimlerinin yaptıkları faaliyetleri, sundukları ürün ve hizmetleri, iş akış süreçleri belirlenecektir. Bu tespit, sonraki aşamalarda yapılacak çalışmaların etkinliği adına büyük önem taşımaktadır Paydaş Analizi Planlama sürecine paydaşların etkin katılımı esas alınacaktır. Bunun içinde paydaşların doğru belirlenmesi, önem sıralı derecelendirilmesi ile paydaşlar arasında bir önceliklendirme yapılacak, Paydaş-Ürün-Hizmet ilişkisinin çıkarılması, dolayısı ile Paydaş Etki Önem Matrisi çerçevesinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Paydaşların kuruluş ve birbiriyle olan ilişkileri, varsa çakışmaları tespit edilip kuruluşumuza bakışları net olarak ortaya konulacak, öneri ve beklentileri stratejik planlama sürecine dahil edilerek kuruluşumuzun güçlü ve zayıf yönleri belirlenecektir İç yapı Analizi Kuruluşun izleyeceği strateji ve gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerin belirlenmesinde iç yapı analizi temel teşkil etmektedir. Kuruluşun mevcut durumunu ortaya çıkarıp, geleceğini etkileyebilecek, iç yapıdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebileceği şartlar ve eğilimler incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 15

18 Kuruluşun Yapısı Kuruluşun organizasyon yapısı, organizasyon yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler, aynı ya da benzer görevleri yapan kuruluşların belirlenmesi ve bunlarla olan yetki çakışmaları, beşeri kaynaklar belirlenecektir. (personel sayısı, eğitim düzeyi, yetkinliği, deneyimi vb.) Fiziksel Kaynaklar Kuruluşun kullanmakta olduğu fiziksel kaynakların (araç, bina envanteri ve diğer varlıklar) yeterlilik düzeyini belirtir bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Mali Kaynaklar Kuruluşun kullanmakta olduğu mali kaynakları tablolar halinde verilecek, bütçe büyüklüğü kuruluş faaliyet alanları bazında değerlendirilecektir. Kurum Kültürü Kuruluşun, teşkilat içi ve dışı birimlerle olan İletişim Süreçleri, Karar Alma Süreçleri, Gelenek ve Temel Değerleri hakkındaki değerlendirmeler yapılacaktır. Yapılmış ve yapılacak anket sonuçlarında kuruluşumuz için öne çıkan saygınlık, güvenilirlik, vb gibi değerler göz ardı edilmeden kurum kültürü belirlenecektir. Teknolojik Yapı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri bazında teknolojik altyapısı belirlenecek, teknolojiyi kullanma düzeyi ve yeterliliği sorgulanacaktır. Güçlü yönler Kuruluşumuzun hizmet kalitesini artıracak temellerin oluşmasında kullanılacak kaynaklar ve yetenekler diye tanımlayabileceğimiz güçlü yönlerimizi; Kuruluşun avantajları, yaptığı iyi işleri kısaca Paydaş değerlendirmelerinden çıkacak kuruluş temel değerlerinin uygulanma düzeyleri belirleyecektir. Zayıf yönler Kaliteli hizmet sunmanın ve bunu sürdürmenin önündeki sınırlama, hatalı, yanlış hizmet sunulması gibi kuruluş içi engellerimizden oluşmaktadır. Yine paydaş değerlendirmelerinden çıkacak kuruluş temel değerleri, bu defa uygulanma, gerçekleşme seviyesindeki düşüklük belirleyecektir Dış Çevre Analizi Kuruluşumuzun kontrolü dışında ülkemizde ve dünyada gelişen olaylar ve eğilimler (nüfus, coğrafya, ekonomik, sosyal, politik, kültürel durum, çevresel ve teknolojik etkenler vb.) incelenecek dış koşullara bağlı olup, doğrudan veya dolaylı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün faaliyet alanlarını etkileyebilecek Fırsatlar ve Tehditler tespit edilecektir. Kuruluşun bunlardan nasıl etkilendiği ortaya konacak, kuruluşun faaliyet alanlarıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar incelenecek ve bunlar arasındaki uyum değerlendirilecek, kurumun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler ortaya konulacaktır. Fırsatlar Mevcut durumda var olan ya da gelecekte karşılaşılabilecek Kuruluş dışı tüm olumlu olaylar ve eğilimler belirlenecektir Stratejik Plan Hazırlık Programı

19 Tehditler Mevcut durumda var olan veya gelecekte karşılaşılabilecek iyi hizmet verilmesini veya iyi hizmetin sürdürülebilmesini engelleyen tüm kuruluş dışı dışsal olumsuz olaylar ve eğilimler belirlenecektir Üçüncü Aşama: Planlama Kuruluşun misyon ve vizyon tanımları yeniden ele alınacak ilkeler, stratejik amaçlar, stratejiler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri belirlenecektir. Misyon Bir Kuruluşun varoluş sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl ve kimin için yaptığını ifade eden, sunulan tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir üst kavramdır. Kuruluşun, Görev yetki ve sorumlulukları, faaliyet alanları, sunulan ürün ve hizmetler ile hizmet sunulan kişi veya kuruluşlar ayrıntılı olarak değerlendirilerek, DSİ nin Misyon bildirimi kurumun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimler ve ilgili grupların görüşleri de dikkate alınarak geliştirilecektir. Vizyon Kuruluşun geleceğini sembolize eden ve gelecekte olmasını arzuladığı durumun güçlü bir ifadesidir. Misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturacak olan vizyon belirleme çalışmaları sonunda kuruluşun ideal geleceği, paydaş analizleri ve üst ölçekli plan ve programlarda yer alan kuruma yönelik amaç ve hedefler değerlendirilecektir. Temel Değerler Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. karar mekanizmalarının tercihlerini ve stratejilerini belirlemesine rehberlik edecek olan, temel değerlerin, çalışanlarımız üzerinde motivasyon ve iyi performans sağlaması amaçlanmaktadır. Stratejik Amaçlar Belirli bir zaman diliminde Kuruluşun ulaşmayı planladığı sonuçların kavramsal ifadesidir. Kuruluşun stratejik yönünü belirleyecek amaçlar, iddialı olduğu kadar; başarılabilecek nitelikte ve ulaşılabilir olacaktır. Kuruluşumuzun stratejik amaçları, üst yönetimin onayını alacak, aynı zamanda kuruluşun tüm birimleri tarafından kabul görecek şekilde hazırlanacaktır. En az üç yıl ve daha uzun sürelerde tamamlanacak şekilde oluşturulacak amaçlar, kuruluşumuzun sunduğu hizmetlerin mevcut hali ile olması gereken/planlanan hali arasındaki farkı net olarak ortaya koyup, bir yön belirleyecek şekilde hazırlanacaktır. Hedefler Stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Başka bir ifade ile Stratejik planda yer alan Stratejik Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin belirlenmesi sürecinde; kurumun önceki dönemlere ilişkin performans bilgileri, hedeflenen dönem için beklenen finansman ve kaynak düzeyi dikkate alınacaktır. Hedeflerimiz belirgin strateji ya da eylemleri açık ve anlaşılır biçimde detaylı olarak ifade edecek şekilde ölçülebilir olacak, tartışılabilir fakat imkansız olmayacak şekilde iki yılı bulmayan süreler içinde tamamlanabilecek şekilde oluşturulacaktır. Stratejiler Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünü diye tanımlanan ve belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerimiz yani stratejilerimiz belirlenecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17

20 Performans Göstergeleri Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Hizmet kalitesini artırıp, yönetime ve çalışanlara, amaç ve hedeflere odaklanıp, kıyaslama imkanı verecek bu çalışmaya gereken önem verilecektir. Maliyetlendirme Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı belirlenecektir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilecekler amaç ve hedeflerin bütçe tablosu yapılacaktır. Ayrıca bu aşamada, amaç ve hedefler belirlendikten sonra bizi bu hedeflere taşıyacak stratejiler, faaliyet/projeler belirlenecek; bu faaliyet/projelerin tahmini maliyetleri ortaya konulacaktır. Böylelikle, stratejik amaç ve hedefler ile bütçe arasında ilişki kurulması sağlanacaktır. Öte yandan, Stratejik Planlama Klavuzunda da belirtildiği üzere; faaliyet/projelerin Stratejik Planda yer alması zorunlu olmamakla birlikte, faaliyet/projelerin belirlenmesi maliyetlendirmenin daha gerçekçi yapılabilmesi açısından taşıdığı önem göz önünde bulundurulacaktır Planın Uygulanması ve Değerlendirilmesi İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak, İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. İzleme ve Değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayacaktır DSİ Stratejik Planın Yazılması Stratejik Planlama Ekibi tarafından tüm birimlerin görüşleri alındıktan sonra DSİ Stratejik Planı na son şekli verilecektir. Stratejik Planlama Ekibi; rapor haline getirilmiş grup çalışmaları Üst Yöneticinin onayı ile tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı na sunulacak, Kalkınma Bakanlığı nın plan hakkındaki görüşü ile gerekirse plan tekrar gözden geçirilip, yeni düzenlemeleri ile birlikte, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Makam onayına sunulup, tarihinde uygulamaya alınacaktır Stratejik Plan Hazırlık Programı

21 4. EKLER 4.1. İç Genelge Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19

22 4.2. Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Plan Hazırlık Programı

23 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Ali Rıza DİNİZ Başkan Gen.Müd.Yrd. Genel Müdürlük / Murat TERCANLIOĞLU Üye Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Hüseyin KAYA Üye Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Adnan Faruk BAŞAK Üye-Portal Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Sinan AYDOĞMUŞ Üye-Tutnk Mal.Hiz.Uzm. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Abdullah KARAKUŞ Üye-Tutn Mal.Hiz.Uzm.Y Strateji Geliştirme Dai.Bşk / İsmail Hakkı ERTEKİN Üye Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı Nuri TEMEL Üye Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği / Bakır GÖKALP Üye İç Denetçi İç Dnetim Ahmet ÖZBEK Üye Dai.Bşk.Yrd. Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Erdoğan DOĞAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Yusuf Ziya KAMA Üye Dai.Bşk.Yrd. Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Bülent ÇAKIN Üye Dai.Bşk.Yrd. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Rıza GÖNÜLAL Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı / Dr. Ali Kılıç ÖZBEK Üye Dai.Bşk.Yrd. Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Bünyamin POLAT Üye Dai.Bşk.Yrd. Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Seyit Ahmet ÖZKAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Dr. Vehbi ÖZAYDIN Üye Dai.Bşk.Yrd. Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / Seyit AKSU Üye Dai.Bşk.Yrd. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / R. Serkan KARAKUŞ Üye Dai.Bşk.Yrd. Hidroelektrik Enr.Dai.Bşk / Şahin KUMBAROĞLU Üye Dai.Bşk.Yrd. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Hasan ÇAKIRYILMAZ Üye Dai.Bşk.Yrd. Destek Hizm.Dai.Bşk / Tahsin Kürşat ÖZEKE Üye-Portal Dai.Bşk.Yrd. Teknoloji Dai.Bşk / Mahmut YÜZER Üye Blg.Md.Yrd. 5. Bölge Müdürlüğü /4178 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21

24 4.3. Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA BÖLGE DESTEK EKİBİ Sıra Adı Soyadı Ünvanı Bölgesi e-posta Telefon 1 Erdinç KURAN Bölg.Md.Yrd. 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Şenol TAŞFİLİZ Şube Müdürü 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Hüseyin HEKİM Bölg.Kalite Başmüh. 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Aytül BOZ Memur 01.Bölge Müdürlüğü - BURSA / Mustafa GÖKÇE Bölg.Md.Yrd. 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR /367 6 Mustafa KARAKOÇ Şube Müdürü 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR /377 7 Osman Yavuz SEZER Bölg.Kalite Başmüh. 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR /166 8 İsmail ÇATAROĞLU Strtj.Planl.Prog.Müh 02.Bölge Müdürlüğü - İZMİR / Mehmet TAŞCAN Bölg.Md.Yrd. 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Nihal ABAYLI Şube Müdürü 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Ahmet GÖKÇÜMEN Bölg.Kalite Başmüh. 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Tanju SAKSOY VHK 03.Bölge Müdürlüğü - ESKİŞEHİR / Osman Nuri AKYALÇIN Bölg.Md.Yrd. 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Yusuf ÇİÇEK Şube Müdürü 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Hikmet DEMET Bölg.Kalite Başmüh. 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Nabi BAŞ Ziraat Mühendisi 04.Bölge Müdürlüğü - KONYA / Mahmut YÜZER Bölge Müdür Yardımcısı 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Mehmet KÜÇÜKOSMANOĞLU Strateji Geliştirme Şb.Md. 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Arzu ÇİFTÇİ YALÇIN Bölg.Kalite Başmüh. 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Gülsün BERBER Matematik Mühendisi 05.Bölge Müdürlüğü - ANKARA / Nevzat TATAR Bölg.Md.Yrd. 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Ali ANDIRINLIOĞLU Şube Müdürü 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Ali ÖZDEMİR Bölg.Kalite Başmüh. 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Hüseyin EŞİT Strtj.Planl.Prog.Başmüh. 06.Bölge Müdürlüğü - ADANA / Gökhan HACIÖMEROĞLU Bölg.Md.Yrd. 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / Ali SÖNMEZ Şube Müdürü 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / Atakan ŞIVGIN Bölg.Kalite Başmüh. 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / Büşra KARATAŞ VHKİ 07.Bölge Müdürlüğü - SAMSUN / M.Faruk KILIÇ Bölg.Md.Yrd. 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Zakir BEZMİŞ Şube Müdürü 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Ahmet KAVAZ Bölg.Kalite Başmüh. 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Senem İŞİDURMAZ Tekniker 08.Bölge Müdürlüğü - ERZURUM / Naim PIHTILI Bölg.Md.Yrd. 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Nevzat GÖKTÜRK Şube Müdürü 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Siyami TUNCER Bölg.Kalite Başmüh. 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Tuba TAVUŞ Memur 09.Bölge Müdürlüğü - ELAZIĞ / Abdurrahim KARTAL Bölg.Md.Yrd. 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / Metin GÜNEŞ Şube Müdürü 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / Hakan MERTOĞLU Bölg.Kalite Başmüh. 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / M.Ufuk ONAT Strtj.Planl.Prog.Başmüh. 10.Bölge Müdürlüğü - DİYARBAKIR / Serkan GENÇ Bölg.Md.Yrd. 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / İbrahim SAĞIR Şube Müdürü 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / Nermin SEÇKİN Bölg.Kalite Başmüh. 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / Erdoğan YANILMAZ Ziraat Mühendisi 11.Bölge Müdürlüğü - EDİRNE / Yaşar KARAGÖZ Bölg.Md.Yrd. 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / Halis BOSTAN Şube Müdürü 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / İbrahim Hakkı ŞENOCAK Bölg.Kalite Başmüh. 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / Ersin YAŞLI Mühendis 12.Bölge Müdürlüğü - KAYSERİ / Tuncay AYKAN Bölg.Md.Yrd. 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Mevlüt ENGİN Şube Müdürü 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Sadullah İBİLOĞLU Bölg.Kalite Başmüh. 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Bülent CİGALI Matematik Mühendisi 13.Bölge Müdürlüğü - ANTALYA / Stratejik Plan Hazırlık Programı

25 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA BÖLGE DESTEK EKİBİ Sıra Adı Soyadı Ünvanı Bölgesi e-posta Telefon 53 Dr.Murat ALP Bölg.Md.Yrd. 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL / M.Salih ORAL Şube Müdürü 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL (20 hat) / Tayyip GÜLCAN Bölg.Kalite Başmüh. 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL Hayriye TERTEMİZ Prog.İzleme Başmüh. 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL / Ferda USTASÜLEYMAN GEREN Bilgisayar Mühendisi 14.Bölge Müdürlüğü - İSTANBUL Ahmet ERTÜRK Bölg.Md.Yrd. 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA / Halil CUMHUR Şube Müdürü 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA (10 hat)/ M.Suat AKSAN Bölg.Kalite Başmüh. 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA (10 hat)/ Çiğdem GÜLEN İnşaat Mühendisi 15.Bölge Müdürlüğü - ŞANLIURFA / Ahmet HANAZAY Bölg.Md.Yrd. 16.Bölge Müdürlüğü - MARDİN / İhsan YURDALAN Şube Müdürü 16.Bölge Müdürlüğü - MARDİN / İrfan ŞAHİN Memur 16.Bölge Müdürlüğü - MARDİN / Namık AĞAR Bölg.Md.Yrd. 17.Bölge Müdürlüğü - VAN Süleyman KUŞMAN Şube Müdürü 17.Bölge Müdürlüğü - VAN / Necati GÜLPINAR Bölg.Kalite Başmüh. 17.Bölge Müdürlüğü - VAN / Savaş OCAK Memur 17.Bölge Müdürlüğü - VAN / Şükrü BAYSAL Bölg.Md.Yrd. 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Ramazan ÇOMAK Şube Müdürü 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Ramazan SELCAN Bölg.Kalite Başmüh. 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Eşref Emre TIĞLI Memur 18.Bölge Müdürlüğü - ISPARTA / Remzi POYRAZ Bölg.Md.Yrd. 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Uğur ŞAHİN Şube Müdürü 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Vahap BAYGÜNEŞ Bölg.Kalite Başmüh. 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Ersin ERBAŞ Bilg.İşlt.Halkl.İlşk.Sor. 19.Bölge Müdürlüğü - SİVAS / Mustafa ÇONTAR Bölg.Md.Yrd. 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / Sadettin PAKSOY Şube Müdürü 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / Kazım CANLI Bölg.Kalite Başmüh. 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / R.Duygu GÜNGÖR Fizikçi 20.Bölge Müdürlüğü - KAHRAMANMARAŞ / Emrah KÖLEOĞLU Bölg.Md.Yrd. 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Erdal BALİ Şube Müdürü 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Yaşar KOZAN Bölg.Kalite Başmüh. 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Erdem KAYA Orman Müh. 21.Bölge Müdürlüğü - AYDIN / Mustafa ALTUNOK Bölg.Md.Yrd. 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / Hayri MAZLUM Şube Müdürü 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / Alican PEPEOĞLU Bölg.Kalite Başmüh. 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / Ernur BOZKURT Memur 22.Bölge Müdürlüğü - TRABZON / M.Meftun ÇAĞLAR Bölg.Md.Yrd. 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Kadir TEKE Şube Müdürü 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Ali Osman YILDIZ Şube Müdür V. 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Sevtap VELİ Bölg.Kalite Başmüh. 23.Bölge Müdürlüğü - KASTAMONU / Ali Naci KÖSALİ Bölg.Md.Yrd. 24.Bölge Müdürlüğü - KARS Abdulgafur ERDOĞDU Şube Müdürü 24.Bölge Müdürlüğü - KARS / Fatma Öcal ÖZTÜRK Bölg.Kalite Başmüh. 24.Bölge Müdürlüğü - KARS / İbrahim YILMAZ İnşaat Mühendisi 24.Bölge Müdürlüğü - KARS / Çetin AYDOĞAN Bölg.Md.Yrd. 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Selçuk KORKMAZ Şube Müdürü 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Taşkın YÜCEL Bölg.Kalite Başmüh. 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Emine BOY KARA Bilgisayar İşletmeni 25.Bölge Müdürlüğü - BALIKESİR / Halil YALÇIN Bölg.Md.Yrd. 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN / Mustafa BAYSAL Şube Müdürü 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN / Mine ÖZKAN Bölg.Kalite Başmüh. 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN / Neslehan Kaya ACUN Memur 26.Bölge Müdürlüğü - ARTVİN /4118 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23

26 4.4. Stratejik Planlama Çalışma Grupları Stratejik Plan Hazırlık Programı

27 TARİHSEL GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ( 1 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Adnan Faruk BAŞAK Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Abdullah YILDIZ Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Bülent ÇAKIN Üye Dai.Bşk.Yrd. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Bünyamin POLAT Başkan Dai.Bşk.Yrd. Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Seyit Ahmet ÖZKAN Bşk.Yrd Dai.Bşk.Yrd. Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Tuğrul DEMİRÖZ Üye-Portal Şef Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / A.Kerim SOLEY Raportör Şube Müdürü Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk /442 8 Seyit AKSU Üye Dai.Bşk.Yrd. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Naci ÖNEL İletişim Bilg.İşletm. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Mefa HARMAN Üye Şef Destek Hizm.Dai.Bşk /2506 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU ( 2 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Nuri TEMEL Başkan Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği / Tolga ÖZENGÜNEŞ Üye İç Denetçi İç Dnetim İsmail Hakkı ERTEKİN Üye Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı / Abdullah KARAKUŞ İletişim Mal.Hiz.Uzm.Y Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Gülçin BALTA Üye Memur Hukuk Müşavirliği / Nesrin ÖZCAN Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / R.Serkan KARAKUŞ Üye Dai.Bşk.Yrd. Hidroelektrik Enerji Dai.Bşk Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Ganime GÜZEL Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı / Abdulkadir KARAKUŞ Üye-Portl. Şube Müdürü Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Candan Şahin ÜÇER Üye Jeoloji Mühendisi Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Muzaffer YOLCU Üye Makina Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Gürhan DEMİR Üye Şube Müdürü İşletme Ve Bak.Dai.Bşk /2904 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER ÇALIŞMA GRUBU ( 3 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Murat TERCANLIOĞLU Başkan Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Özler ÖZAVCI Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Gülşah AŞÇIOĞLU Üye-Portl. Memur Strateji Geliştirme Dai.Bşk Ahmet ÖZBEK Üye Dai.Bşk.Yrd. Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Sinan AKBAŞOĞLU Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk Erdoğan DOĞAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Yusuf Ziya KAMA Üye Dai.Bşk.Yrd. Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Ahmet YILDIRIM Üye Makine Mühendisi Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Mehmet MURAT Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı / Çiğdem ERDAL Üye Jeoloji Müh Jeoteknik Hiz.YAS Latif ÇAMDİBİ Üye Makina Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Turgut ÇETİNEL Üye Şube Müdürü Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / R.Serkan KARAKUŞ Üye Dai.Bşk.Yrd. Hidroelektrik Enerji Dai.Bşk Hasan ÇAKIRYILMAZ Üye Dai.Bşk.Yrd. Destek Hizm.Dai.Bşk / Mahmut YÜZER Üye Bölge Müdür Yrd. 5.Bölge Müdürlüğü /4178 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25

28 MEVCUT DURUM TESPİTİ ÇALIŞMA GRUBU ( 4 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Adnan Faruk BAŞAK Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Sinan AYDOĞMUŞ Üye Mal.Hiz.Uzm. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Ahmet ÖZBEK Başkan Dai.Bşk.Yrd. Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Kurtuluş MENGÜLOĞLU Raportör İnşaat Mühendisi Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Nazlı SAYGIN Üye İnşaat Mühendisi Atıksu Dairesi Başkanlığı /337 6 Ümit ŞEN İletişim Makine Mühendisi Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Latif ÇAMDİBİ Üye Makina Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Gürhan DEMİR Üye Şube Müdürü İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Hülya AYTAÇ Üye-Portl. Ziraat Yüksek Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Şahin KUMBAROĞLU Bşk.Yrd Dai.Bşk.Yrd. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Mustafa UMUTLU Üye Dai.Bşk.Yrd. Personel Ve Eğt.Dai.Bşk / Arzu ÇİFTÇİ YALÇIN Üye Bölg.Kalite Başmüh. 5. Bölge Müdürlüğü /4436 STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÇALIŞMA GRUBU ( 5 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Hüseyin KAYA Başkan Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Zümrüt İŞBİLİR Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Seval Songül ORHAN Üye-Portl. Matematik Mühendisi Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Fatih Selim ÖZERCAN Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Erdoğan DOĞAN Bşk.Yrd Dai.Bşk.Yrd. Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Ertuğrul ÖZBEK Üye Şube Müdürü Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Mehmet MURAT Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı /317 9 Nilüfer CEYLAN Üye Şube Müdürü Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Sabiha KALKAN Üye Jeoloji Müh. Jeoteknik Hiz. Ve YAS Dai.Bşk / İbrahim ÖNDER Üye APK Uzmanı Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / Filiz KASAR Üye Zir.Yük.Müh. İşletme ve Bakım Dai.Bşk Mahmut YÜZER Üye Bölge Müdür Yrd. 5. Bölge Müdürlüğü / Ferda USTASÜLEYMAN GERENÜye Bilgisayar Mühendisi 14. Bölge Müdürlüğü MALİYETLENDİRME VE KAYNAK PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞMA GRUBU ( 6 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Hüseyin KAYA Başkan Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Özler ÖZAVCI Bşk.Yrd Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Seval Songül ORHAN Üye-Portl. Matematik Mühendisi Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Erdinç ULUSAN Üye Çevre Mühendisi Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Şeniz GÜCELİOĞLU Üye Bilgisayar İşletmeni Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / İbrahim Halil AKSOY Üye Teknisyen Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Ayla DEMİREL Üye Şube Müdürü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Canan ÇOŞKUN Üye Memur- VHKİ Atıksu Dairesi Başkanlığı /333 9 Sabiha KALKAN Üye Jeoloji Müh. Jeoteknik Hiz. Ve YAS Dai.Bşk / Nilüfer CEYLAN Üye Şube Müdürü Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Resmigül EROL Üye Şube Müdürü Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Öner YORULMAZ Üye Ziraat Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Ferda USTASÜLEYMAN GERENÜye Bilgisayar Mühendisi 14. Bölge Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Programı

29 İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU ( 7 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Murat TERCANLIOĞLU Başkan Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Adnan Faruk BAŞAK Üye-Portl. Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Zümrüt İŞBİLİR Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / İlkin AKDAĞ Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / M.Mücahit KAYA Üye Matematikçi Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / İsmail AYVAR Üye Teknisyen Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Kamil CEYHAN Üye İnşaat Mühendisi İçmesuyu Dairesi Başkanlığı / Önder ÖZKAN İl Sosyal Çalışmacı Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / İhsan BOZ Üye Şube Müdürü Jeoteknik Hiz.Ve YAS Dai.Bşk / Safiye AVCI Üye Bilgisayar Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Şaban Aydın AYTAÇ Üye Ziraat Yüksek Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Ali ASLAN Üye Şube Müdürü Personel Ve Eğt.Dai.Bşk /2286 KİTAP HAZIRLAMA ÇALIŞMA GRUBU ( 8 ) Sıra Adı Soyadı SP Görevi Ünvanı Birimi e-posta Telefon 1 Adnan Faruk BAŞAK Üye Şube Müdürü Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Neşe AKKOYUNLU Üye Teknisyen Strateji Geliştirme Dai.Bşk / Ayşe Banu DURMUŞ Üye Mühendis Etüt, Planlama Ve Tah. Dai.Bşk / Nazlı Deniz HARÇ İletişim Memur Proje Ve İnşaat Dai.Bşk / Fatoş Burcu KILIÇ Üye Memur Barajlar Ve Hidr.Sant.Dai.Bşk / Rıza GÖNÜLAL Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı /311 8 Emre YAĞIZ Üye Şube Müdürü Atıksu Dairesi Başkanlığı /315 9 Dr. Ali Kılıç ÖZBEK Başkan Dai.Bşk.Yrd. Emlak Ve Kam.Dai.Bşk / Seyit Ahmet ÖZKAN Üye Dai.Bşk.Yrd. Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Safiye AVCI Üye Bilgisayar Mühendisi Makina, İml.ve Don.Dai.Bşk / Dr. Meryem OZMAK Üye-Portl. Mühendis Teknik Arş.ve Kal.Kon.Dai.Bşk / Yılmaz KARA Üye Ziraat Yüksek Müh. İşletme Ve Bak.Dai.Bşk / Hasan ÇAKIRYILMAZ Üye Dai.Bşk.Yrd. Destek Hizm.Dai.Bşk /2349 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 27

30 Makamı Bilgilendirme İç Genelgenin Yayımlanması Makamın Tüm Teşkilatı Bilgilendirmesi ve Planın Sahiplenilmesi Üst Yönetim ve Koordinatör Birimin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması Stratejik Planlama Destek ekibinin oluşturulması Çalışma gruplarının oluşturulması 1.3 İhtiyaçların Tespiti Birim Toplantıları Eğitim İhtiyacı Danışmanlık İhtiyacı Veri, Bilişim desteği Mali Kaynak İhtiyacı Bilgilendirme Toplantıları 2.3 Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi Analiz Değerlendirilme Çalıştayı 2.4 Paydaş analizi Merkez/Taşra Anket Çalıştayları İç paydaş analizi Dış paydaş analizi 3.2 Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Stratejik Amaç/Hedef Çalıştayı Sıra HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Stratejik Plan hazırlık sürecinin başlatılması DURUM ANALİZİ PLANLAMA UYGULAMA Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi Misyon, vizyon, temel değerler ve poltikaların belirlenmesi Stratejilerin belirlenmesi Faaliyetler STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Organizasyon Yapısının Oluşturulması Hazırlık Programının Oluşturulması Kurumun tarihi gelişimi Performans göstergelerinin belirlenmesi Faaliyet ve projelerin belirlenmesi Toplantı ve Çalıştaylar Performans/Birim Faaliyetleri Çalıştayı 4.2 Maliyetlendirme ve Kaynak planının hazırlanması Maliyetlendirme Çalıştayı İZLEME VE DEĞERLENDİRME TASLAK KİTABIN HAZIRLANMASI KALKINMA BAKANLIĞINA TASLAK PLANIN SUNUMU STRATEJİK PLANIN YAYINLANMASI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Ocak Şubat HAZIRLIK Mart Nisan Mayıs DURUM ANALİZİ Haziran P L A N L A M A Temmuz Ağustos Eylül UYGULAMA Ekim Kasım İZL. TASLK. Aralık SUN. YAY. Ocak Çalışma Takvimi Stratejik Plan Hazırlık Programı

31

32 Ankara-2013 DSİ Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE POSTA KODU: SANTRAL TELEFON: (20 hat)

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı