OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİNDE ÖZELLEŞTİRMEYE YENİ BÎR BAKIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİNDE ÖZELLEŞTİRMEYE YENİ BÎR BAKIŞ"

Transkript

1 11. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİNDE ÖZELLEŞTİRMEYE YENİ BÎR BAKIŞ * Onur ORHON ÖZET İstanbul'un ulaşım sisteminde, lastik tekerlekli araçların talip olduğu yolculukların oranı % 55 olarak tahmin edilmektedir. Bu payın içinde otobüs işletmeciliği de yer almakta, bugünkü ve gelecekteki konumuyla önem kazanmaktadır. Yapılacak planlamalarda, kamu ve özel ayırımı gözetmeksizin öncelikle İstanbul'un otobüs ulaşım sisteminin kurulmasına çaba harcaması gerekmektedir. İstanbul'da otobüs işletmeciliğinin başlangıcından günümüze kadar değişik dönemlerde çeşitli özel otobüs işletmeleri, kentiçi toplutaşımacılıkta görev almışlardır. Bu birikim sonucunda halen disipline veya yarı disipline olmuş 2000'e yakın özel otobüs, İstanbul'da toplutaşımacılık hizmeti sunmaktadır. İşletme türleri.farklılık gösteren bu otobüs filosunun her birinin değişik statülerde çalıştırılması, toplutaşımacılıkta entegrasyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Parçalı ve dağınık bir özelleştirme yerine birbirini tamamlayan bir bütünün oluşumuna destek verecek modeller tercih nedeni olmalıdır. Yapılacak özelleştirme uygulamalarının hizmet entegrasyounu sağlamasına özen gösterilmelidir. İstanbul ulaşımının tek otorite altında toplanması istekleri zaman zaman gündeme gelmektedir. Ancak uygulamaların bu isteklerin aksi yönde olduğu da bir başka veridir. Bu açıdan da özelleştirme uygulamalarının çok sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirinin ilk bölümünde, İstanbul'da özel otobüs işletmeciliği ile ilgili mevcut uygulamaların genel değerlendirilmesi, aksaklıkları, yetersizlikleri ele alınmaktadır. Büyükşehir, ilçe ve belde belediyelerinin mevcut kamu ve özel otobüs işletmelerinin uygulamaları, özelleştirme yöntem ve modelleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Buna bağlı olarak yasal statünün durumu, tıkanıklıkları, İl Trafik Komisyonu, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları örnek alınarak sonuçlar ve sorunlar değerlendirilmektedir. Bildirinin ikinci bölümünde ise İstanbul kentiçi toplutaşımacılığında, otobüs işletmeciliğinin önemine dikkat çekilerek farklı bir bakışla yeni bir özelleştirme modeli önerisi yapılmaktadır. 1. GİRİŞ Nüfusun rahatça yerleşebileceği alt yapı olanakları yetersiz olan İstanbul'un artan sorunlarının başında ulaşım ve trafik gelmektedir. Buna bağlı olarak da toplutaşımacılık bu gündem içinde ön sıralarda yer almaktadır yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 9.2 milyon insanın yerleşik yaşadığı İstanbul'da 32 ilçe merkezi, 67 belediye, 180 köy, 722 mahalle bulunmaktadır. Toplam kilometre kare bir alana yayılan bu büyükşehir statüsündeki yerleşim merkezinde, kamu adına belediye tarafından yapılan toplutaşımacılık hizmetinin bir bölümünün özel girişim tarafından yerine getirilmesi de kaçınılmaz olmaktadır. * İstanbul Otobüs Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası. 318

2 2. İSTANBUL'UN GENEL ULAŞİM VE TRAFİK DURUMU Merkezden çevreye doğru yayılan İstanbul kentinin Büyükşehir Belediyesi sınırları Batı'da Silivri'ye, Doğu'da Gebze'ye dayanmaktadır. Bu çerçevede İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunları her geçen gün büyümekte, yollarda kaybedilen zaman da buna parelel saatleri bulmaktadır. Bir yerden bir yere ulaşamamaktan dolayı trafik sorunu yoğunluk kazanmakta, gereksiz akaryakıt sarfiyatına neden olunmaktadır. İstanbul'da nüfusun % 4O'ı Anadolu yakasında yaşamakta ve bunun büyük çoğunluğu da Avrupa yakasında çalışmaktadır. Boğaziçi geçişlerinin de etkisiyle yerleşim kuzeye doğru kara yönünde gelişmektedir, bu nedenle de karayolu ile yapılan taşımacılık sistemleri önem kazanmaktadır. Ancak toplutaşımacılık sistemleri yeterince geliştirilememiş ve yaygınlaştırılamamıştır. Özel oto sayısındaki artış ve trafikteki önceliklerin belirlenememesi sonucunda da İstanbul'un ulaşım hareketlerinde sorunlar artmıştır. İstanbul ulaşımında 18 ayrı türde 50 bini aşkın işletici yer almaktadır, bu işleticilerden 3'ü yerel yönetime, 2'si merkezi yönetime bağlı olup, diğerleri özel kişi ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Karayolu bağımlılığı % 90 olan İstanbul ulaşımında işletmeler arasında yetersiz koordinayon ve entegrasyon çoklu ve çelişkili idari ve yasal mevzuat, kuralsız ve denetimsiz rekabet dikkati çekmektedir. İstanbul'un karayolu ulaşımında, lastik tekerlekli taşıma türleri içinde otobüs taşımacılığı ve işletmeciliği dikkate alındığında, kamu ve özel otobüs ulaşım sistemini oluşturan araçların genel trafik içindeki payı değişmezken toplam yolcu sayısında artış kaydedildiği görülmektedir yılı İTÜ çalışması, 1994 yılı İstanbul Bilet Projesi ve son olarak da İTO adına YTÜ tarafından yapılan çalışma aynı sonuçları göstermektedir. 3. OTOBÜS TAŞIMACILIĞI Gerek 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı büyükşehir belediyeleri yasası gerekse 1939 yılında çıkarılan 3645 sayılı İETT İşletmeleri kuruluş yasası, İstanbul'da toplutaşım hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tanımaktadır. Ayrıca 1580 sayılı belediye yasası da bu görevi vermektedir. Ancak 1997 yılında yapılan karayolları trafik yasasındaki değişikliklerle bu alandaki belirsizlikler ve yoruma bağlı uygulamalar İl Trafik Komisyonu'na da yetki tanımaktadır. Bu yasal çerçeve içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi işletmesi İETT ve buna bağlı özel halk otobüsleri ile toplutaşımacılık hizmetini yerine getirmektedir. Bunun dışında ise bazı ilçe ve belde belediyeleri de kendi bünyelerinde oluşturdukları otobüs işletmeleri ile faaliyette bulunmaktadır. Bu işletmeleri bazı belediyeler kendisi çalıştırırken bazıları özel kişi ve kuruluşlara devretmişlerdir. 4. KENTİÇİ ULAŞIMDA ÖZEL OTOBÜS İŞLETMELERİ İstanbul kentiçi ulaşımında özel otobüslerle yolcu taşımacılığına 1920'li yılların sonuna doğru başlandığı bilinmektedir, başlangıçta firma ve şirket otobüsleri olarak yapılanan bu sistem İkinci Dünya Savaşı sonrasında halk otobüsü adını almıştır. 1960'lara kadar bir düzene bağlı kalmaksızın sürüdürülen bu işletmeye ilk kez 1960'da İstanbul Belediyesi'nce ruhsat verilmiştir. 319

3 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temeli 1960'larda atılan, 1982'de sayıları artırılan özel halk otobüsü işletmesi ile 1994,1996 ve 1997 yıllarında yapılan ihalelerle taşımacılık izni tanınan ve özel taşımacılık otobüsü olarak filoya katılan, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren özel halk otobüsü statüsü altına alınan araçlarla toplutaşımacılıkta özel işleticilerden yararlanmaktadır. 6. ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMESİ Özel halk otobüsü sayısı, 1992 yılında İstanbul Belediye Meclisi'nce düzenlenen bir yönetmelik sonrasında 963'e ulaşmıştır. Günümüzdeki filonun temelini oluşturan bu araçlar, halen İETT Işletmeleri'nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında çalıştırılmaktadır. Özel halk otobüsleri ile günlük 800 bin IstanbuPlu ulaşım ve toplutaşımacılık gereksinimini karşılamaktadır, özel halk otobüslerinde de indirimli ve ücretsiz yolculuk olanağı bulunmaktadır. Yıllık yolcu sayısı 300 milyona ulaşmaktadır. Özel halk otobüsü yolculuklarının % 15'i ücretsiz, % 50'sî indirimli, % 35'i ise tam tarife üzerinden olmaktadır. Özel halk otobüslerinin yaş ortalaması 13 yıl olarak dikkati çekmektedir. Araçların yenilenmesine ve toplutaşımacılığa uygun belediye tipi otobüslerle çalışılması yönünde çabalar sürüdürülmektedir. İlk kez 1994 yılında Tuzla-Topkapı arasında çalışan 350 civarındaki küçük otobüsün yapılan ihale ile özel taşımacılık otobüsü olarak ruhsatlandırılması gerçekleştirilmiştir. Açılan ihale 175 araca çalışma izni tanınmıştır. Daha sonra 1996 ve 1997 yıllarında yapılan benzer ihalelerle 59 normal, 89 çift katlı otobüse çalışma izni çıkarılmıştır. Toplam 323 adet özel taşımacılık otobüsü 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren UKOME kararı doğrultusunda özel halk otobüsü olarak tanımlanmışlardır. Böylelikle İstanbul'da iki ayrı tür olan özel otobüs taşımacılığı tek türe dönüştürülmüş ve aynı statüye oturtulmuştur. 7. İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ OTOBÜS İŞLETMESİ İstanbul il sınırları içinde otobüs ile yolcu taşımacılığı yapılması görevi imtiyaz sahibi yabancı şirketlerin millileştirilmesi sonrasında 1939 yılında çıkarılan 3645 sayılı yasa ile İETT Işletmeleri'ne verilmiştir sayılı belediye yasası da kentiçinde toplutaşımacılık görevini belediyelere bırakmış, 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı büyükşehir belediyeleri yasası da bu görevin İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirlemiştir. Ancak bütün bu yasal gerçeklere rağmen seçimle iş başına gelen ilçe ve belde belediye başkanlarından bazıları otobüs işletmeciliğine heves duymuşlar ve bunu fiilen gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir ve 3030 sayılı yasaların farklı şekijde yorumlanması ve siyasi tercihler sonucu UKOME tarafında bazı ilçe ve belde belediyelerine otobüs çalıştırma izni verilmiştir. Uygulamadaki bu çarpıklığa son olarak da 4199 sayılı trafik yasası ile yapılan değişiklik gerekçe gösterilerek, İL Trafik Komisyonu kararı il bazı belediyelere otobüs çalıştırma izni verilmesi yoluna gidilmiştir. İlçe ve belde belediyelerinin otobüs işletmeleri, İstanbul'un idari yapılanması içinde yer alan ilçe merkezi kapsamında aşağıdaki şekilde ele alınmıştır Bûyükçekmece Büyükçekmece ilçesi içinde bulunan Büyükçekmece, Çakmaklı, Gürpınar, Mimarsinan belediyelerince toplam 182 otobüs bu yerleşim merkezlerinden İstanbul'a yolcu taşımacılığı yap- 320

4 maktadır. Bu otobüsler belediyelerden halk otobüsü ruhsatı almakta ve D100 karayolunu kullanmaları nedeniyle de İl Trafik Komisyonu kararına bağlanmaktadır Çatalca Çatalca ilçesi içinde bulunan Çatalca, hadımköy, belediyelerince toplam 94 otobüs çalıştırılmaktadır. Bu otobüsler de İl Trafik Komisyonu kararı ile D100 karayolunu kullanmakta ve Yenibosna aktarma noktasına kadar gelmektedir. Bu araçlar da halk otobüsü gibi belediyeleri tarafından ruhsatlandırılmaktadır Silivri Silivri ilçe merkezinden de 94 adet otobüs İstanbul'a çalışmaktadır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı statüsündeki bu araçlar da Yenibosna'ya kadar ulaşmaktadır. Bu ilçede de iki ayrı firma Silivri Birlik ve Silivri Seyahat olarak örgütlenmişlerdir. İl Trafik Komisyonu kararı alınmaktadır Şile Büyükçekmece, çatalca, Silivri gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olan Şile ilçesinden de İstanbul, Üsküdar'a toplam 101 adet otobüs yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Bu araçların kentiçindeki güzergah ve varış noktaları ile ilgili karar da İl Trafik Komisyonu tarafından alınmaktadır Kartal Büyükşehire bağlı bir ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi'nce de bazı hatlarda 8 otobüs ile taşımacılık yapılmaktadır. Ayrıca bu araçların dışında 10 adet araç da bu belediyeye bağlı olarak özel kişilerce çevre mahallelere çalıştırılmaktadır. Bu otobüslerle ilgili hem UKOME hem İl Trafik Komisyonu kararları mevcuttur. Kartal ilçesine bağlı bir belde olan Şamandıra Belediyesi'de bir bölümü UKOME, bir bölümü İl Trafik Komisyonu kararı ile çalışan 24'ü resmi plakalı, 10'u sivil plakalı toplam 34 otobüse sahip bulunmaktadır. Çalışma izinleri Şamandıra Belediyesi adına çıkarılmış, daha sonra bu araçlar özel bir şirkete devredilmiştir. Özel şirkette bu araçları özel kişilere belirli bedeller karşılığında kiralamıştır Sultanbeyls İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde bulunan ancak Büyükşehir sınırları dışındaki Sultanbeyli'de de belediye tarafından ruhsatlandırılan 34 adet özel halk otobüsü bulunmaktadır. Bu otobüslere İl Trafik Komisyonu kararı ile zaman zaman süreli çalışma izinleri verilmiştir Maltepe Maltepe Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir yerel yönetim olarak 1560 ve 3030 sayılı yasaları gereği gibi yorumlamakta ve yalnızca kendi ilçe sınırları içinde merkez ile mahalleler arasında otobüs taşımacılığı yapmaktadır. Maltepe Belediyesi'nin toplam 5 aracı bulunmaktadır. 321

5 7.8. Tuzla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir diğer ilçe konumundaki Tuzla Belediyesi'de aynı Maltepe Belediyesi gibi kendi hizmet alanı içinde toplam 7 araçla otobüs taşımacılığı yapmaktadır Ümraniye Ümraniye belediyesi'de büyükşehir sınırları içinde bulunmakla beraber bugün ve gelecekte belde belediyelerince otobüs taşımacılığı yapılmaya uygun bir ilçe durumundadır, halen bu bölgede Sultançiftliği Belediyesi'nce Şamandıra örneğinde olduğu gibi 25 adet resmi plakalı otobüsle taşımacılık yapılmaktadır. Aynı statüde Yenidoğan Belediyesi'de otobüs taşımacılığı yapmak üzere karar aldırmışsa da uygulamaya başlayamamıştır. Bu otobüslerin çalışmalarına İl Trafik Komisyonu olumsuz görüşlere muhalefet şerhlerine rağmen karar vermiştir Gebze İstanbul il sınırları dışında bulunan Gebze'den de İstanbul'a iki ayrı firma tarafından kentiçi yolcu taşımacılığı benzeri otobüs çalıştırılmaktadır. Şehirlerarası taşımacılık statüsündeki bu araçlara zaman zaman yapılan baskılar sonucunda İl Trafik Komisyonu kararı ile belirli noktalara giriş izni tanınmaktadır. Halen Bayramoğlu köprüsünden TEM otoyoluna verilen bu araçlar D100 karayolunu da fırsat buldukça kullanmaktadır. 8. ÖZELLEŞTİRMEYE BAKIŞ Bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları incelendiğinde, İstanbul'daki çelişki ve yetki karmaşası nedeniyle sorunların çözümlenemediği gözlenmektedir. Özelleştirme uygulamalarının temelini oluşturan özel halk otobüsü sistemi bireysel yaklaşımdan kurumsal yaklaşıma geçişte sancılar yaşamaktadır sonrası ihalelerle hk kazanan taşımacıların özel halk otobüsü statüsüne alınması bu işleticileri çözüme yaklaştırmıştır. Sistem bütünlüğü büyükşehir hizmet alanı içinde kısmen sağlanmaktadır. Ancak ilçe ve belde belediyeleri çoğunluğu şahıs olan girişimcilere araçları ve hatları devretmişler, yalnızca bu yöntemden elde ettikleri rant hesabını dikkate almaktadırlar. İstanbul otobüs ulaşım sistemindeki çarpıklık sorunları değildir. Bir yandan UKOME diğer yandan İl Trafik Komisyonu kararları ile yapılan tahsisler birbirinden kopuk, bütünlük taşımayan planlamalara imza koymaktadır. Bu uygulamalara ve bunların doğurduğu çarpıklıklara en belirgin olarak aşağıdaki örnekler gösterilebilir. Örnek 1. Şamandıra Otobüsleri UKOME'nin tarih ve 94/7.2 sayılı kararı ile ilk önce Şamandıra Belediyesi'ne ait 3 otobüse 3 hafta çalışma izni tanınmıştır. Ancak karar o kadar esnek Bir şekilde kaleme alınmıştır ki 3 otobüs sadece en cazip olan köprü geçişli bir güzergahta çalıştırılmıştır. Aynı UKO- ME tarih ve 94/8.1 sayılı kararı ile İstanbul İl Bütünü ve Büyükşehir Belediyesi Yetki Sınırları İçin Karayolu Taşımacılık Sistem Önerisi'ni kabul etmiştir. Bunun yarattığı sıkıntı üzerine UKOME'nin tarih ve 94/18.35 sayılı ayrı bir kararıyla da bu otobüslerin Şamandıra Belediyesi ile İETT İşletmeleri arasında yapılacak bir protokol kapsamında çalıştırılmaları uygun görülmüştür. Aynı uygulamayı içeren 3 ayrı UKOME kararı alınmıştır. Bu da yeterli olmamış değişik tarihlerde düzenlenen protokol üç kez değişikliğe uğramıştır. Bu protokolün son imza tarihi 'dır. Ancak son protokolün imza tarihinden bir gün önce imzalanan UKOME'nin tarih ve 96/15.9 sayılı kararı ile Şamandıra otobüslerinin 9 adedinin Samandıra-Ümraniye, 9 adedinin Samandıra-Kartal ve 6 adedinin de Samandıra- Topkapı hatlarında çalıştırılması kabul edilmiştir. 322

6 II. ULAŞİM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ Şamandıra otobüsleri hiç bir protokol hükümlerine bağlı kalmamış ve belirlenen sayıda otobüsün dışında kendi kuralları ile otobüs çalıştırmaya devam etmiştir. Bunun üzerine İETT İşletmeleri tarihinde sona eren protokolü yenilememiş ve yenilemediğini de ilgili kuruluşlara Valilik makamı da dahil olmak üzere bildirmiştir. İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvuru sonunda konu İl Trafik Komisyonu gündemine alınmış, alt komisyon oluşturulmuş iken İETT İşletmeleri ani bir karar ile tarihinde protokolü yenileme gereğini duymuştur. Özelleştirme adı altında yaklaşık 9 ay gibi bir süre bu araçlar İstanbul'da hiç bir izne sahip olmadan çalışabilmişlerdir. Daha sonraki günlerde UKOME, İETT ile protokol yapma zorunluluğunu kaldırmış ve köprü geçişli Şamandıra otobüsleri sayısını 12 olarak belirlemiştir. Ancak bu sayı da bir şey ifade etmemekte, dilediği sayıda otobüs çalıştırmaya devam etmektedir. Şamandıra ile ilgili UKOME kararları böylesine bir çizgi izlerken aynı bölgeye ilişkin İl Trafik Komisyonu'da farklı kararlar alabilmektedir tarih ve 1997/71 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile Samandıra-Kartal güzergahında şamandıra Belediyesi'nce tesbit edilen 10 otobüsün çalışması uygun görülebilmektedir. Oysa UKOME kararı bu güzergahta 9 araç çalışmasını öngörmektedir. İstanbul'un ulaşım ve trafik arenasındaki yasalarla görevli iki ayrı kuruluşun aynı konu ile ilgili farklı kararları dikkati çekmekte ve sorunların koordinasyon eksikliği nedeniyle nasıl çözülemediğini belgelemektedir. Bu farklı kararlar nedeniyle İstanbul'un her noktası üzerinde yaratılan rantın paylaşımı için öneriler her geçen gün yoğunluk kazanmaktadır. Bu kadar çelişkili ve hatalı kararlar ile özelleştirme uygulamalarına gidilmesi sorunların çözümüne katkı sağlamamaktadır. Samandıra- Kartal arasında belediyenin dediği gibi 9 otobüs mü yoksa komisyonun dediği gibi 10 otobüs mü çalıştırılmalıdır? Samandıra'nın Topkapı'ya gitmesi doğrumudur, değilmidir? Bir başka yaklaşımla hangi planlamanın sonucudur? Örnek 2. Sultançiftliği Otobüsleri İl Trafik Komisyonu'nun tarih ve 98/14 sayılı kararı ile resmi plakalı Sultançiftliği Belediyesi'ne bağlı 25 otobüse Sultançiftliği-Ümraniye arasında çalışma izni tanınştır. İl Trafik Komisyonu bu kararını 4199 sayılı yasada yapılan yetki değişikliğine bağlamak istemektedir. Aynı karar içinde otobüs taşımacılığı ile ilgili düzenleme yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'nd olduğu, bu konuda belediyeye yazılan yazıya belediyenin konuyu İl Trafik Komisyou'na bıraktğı ifade edilmektedir. Oysa konu Kasım 1997'de gündeme gelmiş ve red edilmiştir. Olumlu karar alınan son toplantıdada lett'nin karşı yazısı işleme sokulmamıştır. Birbirine benzer bir konuda yukarıda Örnek 1' de geçen Şamandıra için belediye kendini yetkili buluyor, Sultançiftliği için ise yetkisiz olduğunu belirterek komisyonun karar vermesini talep ediyor. Istanul'un otobüs ulaşım sisteminin sahibi Büyükşehir Belediyesi ve kuruluşu İETT Işletmeleri'dir. Bunun dışında alınan kararların hukuki boyutu her zaman tartışma nedenidir. Bir başka nota Alemdar'dan, Sarıgazi'den Cevizlibağ'a çalıştırılan otobüs sayısı bir hafta en fazla otobüs olurken çok daha kısa bir mesafe olan Sultançiftliği-Ümraniye arasına 25 otobüs tahsisi hangi planlamanın özelleştirmenin ürünüdür? Örnek 3. Yenidoğan Otobüsleri Yine İl Trafik Komisyonu'nun tarih ve 98/26 sayılı kararı ile Yenidoğan-Ümraniye arasına Yenidoğan Belediyesi'ne bağlı 10 otobüsün çalıştırılması izni verilmiştir. Bu karar alınırken bu defa belediye yetkilerini hatırlamış, lett'nin olumsuz görüşü doğrultusunda karara muhalefet şerhi koymuştur. Ancak aynı İETT eski otobüslerden 10 adedini Yenidoğan Belediyesi'ne vermiştir. Karar alınmasına ağmen bir türlü uygulamaya gidilememiştir. 323

7 9. YENİ BİR BAKIŞ Bugüne kadar özelleştirme adı altında yapılan tüm uygulamalar gerçek amlamda bir özel otobüs işletmeciliğine yönelik olmamıştır. Mevcut yasal statü kentiçi toplutaşımacılık hizmetlerinde kurumlar arasında yetki tartışması doğurmaktadır. Gerek 1580 ve 3030 sayılı yasalar ile 2918 ve 4199 sayılı yasalar arasında gerekse 3645 sayılı İETT yasası arasında yorum gerektiren hükümler bulunmaktadır. Kurumlarda bu farklılıkları kendi lehlerine kullanmak istemektedir. Öncelikle bu tür kargaşanın ortadan kaldırılması için yeni bir yasal düzenlemeye gereksinim vardır. Her iki belediye yasası da toplutaşımacılık görev ve yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermektedir. İçişleri Bakanlığı, İstanbul valiliği'de bunu doğrulamaktadır. Ancak uygulamalarda bu görüş dikate alınmamaktadır. Belediye ve işletmesi lett'de gelişmelere yöelik planlama ve düzenlemeleri zamanında gerçekleştirememekte, bu boşluğuda bir takım rant avcıları, İl Trafik Komisyonu ve UKOME'de değerlendirmektedir. Bunun kesinlikle önlenmesi İstanbul'un geleceği açısından zorunludur. Zaman geçirmeksizin mevcut alt yapının en uygun şeilde kullanımı amacıyla toplutaşım hizmetlerinin yeniden planlanmasına gidilmelidir. Bu kapsamda oluşturulacak İstanbul Otobüs Ulaşım Planı doğrultusunda otobüs hatları yeniden değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucuna göre özel otobüs taşımacılığı ile ilgili mevcut statünün dışında bireysel girişimler yerine kurumsal girişimleri destekleyen yeni bir statü hazırlanmalıdır. Statünün temeli sistemdeki işletici sayısının artışı yerine birleşme, bütünleşme ve örgütlenme altında güçlü kuruluşlar oluşturmaya dayandırılmalıdır. Bu yapılamaz ise mevcut sistemde olduğu gibi sistem dolmuşçuluğa yönelecek ve hatalı bir özel sektör oluşumuna yol açacaktır. Hazırlanacak statü yaratılacak güçlü kuruluşlara araç sayısı bazında sınırlama getrimeli ve tekel oluşumunu engellemelidir. Yeni sistem İETT Işletmesi'nin kent merkezinde güçlü bir işletme konumunda olmasını tesis edeceği gibi bunun çevresinde oluşan çok sayıda örgütlü kurumu da yaratacaktır. Bu kuruluşlar ve işleticiler belirlenirken konu hakkında söz sahibi olan belediyenin yetkili birimlerinin yanısıra emniyet trafik, karayolları, esnaf odası gibi ilgili kuruluşlarında katılımını alması uygun olacaktır. m SONUÇ Kentiçi ulaşıma özel kesim katkısının yeni bir anlayışla değerlendirilmesine, özelleştirmenin sağlıklı bir şekilde yaygınaştırılması açısından gerek duyulmalıdır. Aksi takdirde bugün cinde bulunulan durum benzeri değişik özelleştirme uygulamaları değişik kuruluşlar tarafından yapılacak ve çözümlenemeyen sorunlara yenileri eklenecektir. Özelleştirme bazı hizmetler ne olursa olsun kamunun üzerinden alınsın, kamu da buradan gelir elde etsin anlayışıyla yapılmamalıdır. Tüm alanların özel işleticilere açılması yerine merkezde oluşan güçlü bir otobüs ve raylı sistem işletmesi ile entegre olabilecek çevre işletmeler yaratılmalıdır. Özelleştirme girişimleri özel işleticileri çeşitli yaptırımlarla yıldırma yerine, prim sağlayıcı, özendirici, onları sorunların içine çekici, sorumluluk tanıyıcı hedeflere yöneltilmelidir. Özel işletici sayısı örgütlü kurumlar bünyesinde plan ve programa bağlı olarak artırılmalıdır. 324

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ARAÇ YENİLEME PROJESİ

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ARAÇ YENİLEME PROJESİ I!. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ARAÇ YENİLEME PROJESİ * Onur ORHON ÖZET İstanbul'da 0 adet özel halk otobüsü bulunmaktadır, istanbul Büyükşehir Belediyesi adına toplutaşımacılık

Detaylı

Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

21. Yüzyılda. Kent ve Kentlilerin Ulaşımı

21. Yüzyılda. Kent ve Kentlilerin Ulaşımı 21. Yüzyılda Kent ve Kentlilerin Ulaşımı Başlıklar 1.Dünden Bugüne Kent ve Ulaşım 2.Günümüz Kentleri ve Ulaşım 3.Geleceğin Kentlerinde Ulaşım Dünden Bugüne Kent ve Ulaşım Kent ve Ulaşımın Gelişmesi İnsan

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH 23.1 1.2012 SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

Sayı :2010/ Konu :3.Dönem 3.Genel Kurul.

Sayı :2010/ Konu :3.Dönem 3.Genel Kurul. Sayı :2010/222 27.08.2010 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ( Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı) Bilgilerinizi, söz konusu toplantıya katılmak üzere Belediyeniz, Ulaşım Planlama ve Raylı

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik Silivri, modern, verimli, etkin ENTEGRE BELEDİYECİLİK ile yarınlara hazırlanabilir. Entegre Belediyecilik tek çözüm: Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla didişen değil, entegrasyonu

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

Çevreyi kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin;

Çevreyi kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin; Çevreyi kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin; Telefon : (0266) 444 10 40 / 239 15 10 / 153 Fax : (0266) 239 08 90 E-Mail : cevrekoruma@balikesir.bel.tr Şikayetleriniz için Bulunduğunuz

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/05/2009 2009/51 (2009/51: Belediye Meclisinin 04/05/2009 tarih ve 154 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Şehir Đçi Minibüs

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 60 görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Kurumumuza ivazsız olarak bağışlanan ISUZU marka çöp aracının trafik

Detaylı

Kuruluş. Mütüel Yapı. Sigorta Şirketleri ; Anonim Şirket ve Mütüel Şirket olarak kurulabilmektedir.

Kuruluş. Mütüel Yapı. Sigorta Şirketleri ; Anonim Şirket ve Mütüel Şirket olarak kurulabilmektedir. Kuruluş Sigorta Şirketleri ; Anonim Şirket ve Mütüel Şirket olarak kurulabilmektedir. Mütüel Yapı Son dönemlerde dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler, sağlıklı bir ekonomik yaşamın temel taşlarından birini

Detaylı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Karayolu Trafik Kanunu gereğince, motorlu araçların, modeline bakılmaksızın belirli aralıklarla teknik denetimlerinin (periyodik muayene) yapılması gerekmektedir. Araç muayeneleri, 1985 yılına

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 5216 sayılı kanunda; Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / / 2013 Konu : Kasım Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE Kurumsal Kapasite 1. Katılım, kalkınmayla doğrudan bağlantılı tüm program ve projelerin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Kalkınmanın odağında yer alan proje

Detaylı

Çevreyi kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin;

Çevreyi kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin; Çevreyi kirletenlere karşı mücadelede bizimle iletişime geçin; Telefon : (0266) 444 10 40 / 239 15 10 / 153 Fax : (0266) 239 08 90 E-Mail : cevrekoruma@balikesir.bel.tr Şikayetleriniz için Bulunduğunuz

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi KARAR SAYISI : 2014/1-1 Salonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'ün Başkanlığında, UKOME TEKLİF: UKOME tarafından yeni bir karar alınana kadar yürürlükte bulunan il trafik komisyonu kararlarının geçerliğinin

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/01/2009 2009/01 (2009/01: Belediye Meclisinin 02/01/2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Dumlupınar Mahalle

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.

İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

I. GENEL F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER. BiLGiLER

I. GENEL F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER. BiLGiLER I. GENEL BiLGiLER F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER İstanbul a ilişkin genel bilgiler nüfus ve göç, coğrafi alan, kentsel gelişme, ekonomik durum, sosyal ve kültürel hayat ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

ADANA DA KENT İÇİ ULAŞIM

ADANA DA KENT İÇİ ULAŞIM ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 22 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA DA KENT İÇİ ULAŞIM

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Detaylı

TOPLANTIDA BULUNANLAR

TOPLANTIDA BULUNANLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.01.2015 Çarşamba günü saat 14.00 te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu Ocak

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2015 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 04/12/2008 2008/127 (2008/127: Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 484 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hüseyin DURGUN

Detaylı

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA (İl Özel İdarelerinin Tasfiyesi Gereği) ESKİŞEHİR VALİLİĞİ NCE OLUŞTURULAN DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 12

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı. Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü nün 05/05/2014 tarih ve 14956 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı