DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEME KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEME KURULU"

Transkript

1 DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEME KURULU 1. Doç.Dr.Zübeyde ERBAYRAKTAR (Başkan) 2. Doç. Dr. H. Selim KARABEKİR 3. Prof.Dr.Hüray İŞLEKEL 4. Prof.Dr.Zuhal BAHAR 5. Prof.Dr.Gül Güner AKDOĞAN 6. Prof.Dr.Görsev YENER 7. Doç.Dr.Nüket MAS 8. Öğr.Gr.Uzm.Dr. Ahu PAKDEMİRLİ 9. Araş.Gör.Yasemin AYHAN (Enstitü Öğrenci Temsilcisi) Sekreterya: Meltem ÇAKARAY- Fulya KÜÇÜK Dizgi: Volkan BAŞÇETİN 1

2 VİZYON ve MİSYON VİZYON : 1. Uluslar arası ve çağdaş danışmanlık normlarının oluşturulması ve bu özelliklere sahip danışmanların yetiştirilmesine ülkemiz çapında öncülük etmek. 2. Uluslar arası düzeyde, alanında yetkin, etik kurallara uyan, kendine güvenli bilim insanları yetiştirmek. 3. Ülkemiz lisansüstü eğitimin kalitesinin ve nitelikli yayın sayısının arttırılmasına katkıda bulunmak. MİSYON : 1. Danışmanlık becerilerinin arttırılmasına yönelik bir kurs programının planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması. 2. Danışmanlık kurslarının ülke çapında uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 3. Danışmanlarla iletişimi arttırmak. 2

3 DANIŞMANLIK SÜRECİNDE ÖĞRENCİDEN, ÖĞRETİM ÜYESİNDEN ve SBE den KAYNAKLANAN SORUNLAR İLE İLGİLİ KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMALARI LİSTELENEN SORUNLAR ( KÜME ÇALIŞMASI ) GRUP MAVİ Öğrenciden kaynaklı sorunlar 1- Motivasyon eksikliği 2- Yabancı dil eksikliği 3- Aşırı yönlendirme gereksinimi 4- Lisansüstü eğitimin başka amaçlarla kullanılmak üzere planlanması 5- Çeşitli nedenlerle zaman yönetiminin yapılamaması 6- Kariyer ve gelişim odaklı değil, diploma odaklı çalışma 7- Gelecek kaygısı nedeniyle odaklanamama 8- Bilimsel yazarlık becerisinin eksikliği Öğretim Üyesi kaynaklı sorunlar 1- Yeterince zaman ayıramaması 2- Danışman olarak yükümlülüklerinin farkında olmaması 3- Araştırma yönetebilecek alt yapısının eksik olması (uluslar arası ilişkiler, proje yön.) 4- Özeleştiri ve geri bildirim yapabilen 5- Farklı ortamlar ve eğitim etkinliklerine öğrenciyi yönlendirememe 6- Aşırı sahiplenme 7- Öğrencinin izlenmesinde yetersizlik 8- Öğrenciyi teknisyen gibi kullanma 9- Araştırmaya maddi kaynak bulmakta yetersizlik 10- Güncel mevzuat yasa ve yönetmelikle ilgili bilgisizlik 11- Uzmanlık alanı dersine yeterince önem verilmemesi 12- Yenilikleri takip etmekte geri kalınması ( bilgi kaynaklarına ulaşma, yeni teknolojileri kullanma) Sistemden kaynaklanan Sorunlar 1- Yazışma ve iletişimin yavaş işlemesi ( YÖK ten itibaren) 2- Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde güncel olmayan unsurların varlığı 3- Öğrencilere maddi kaynak sağlanmaması 4- Fiziksel ortam+ alt yapı eksikliği 5- Uluslararası ilişkilerde alt yapı eksikliği (İdari personelin dil, iletişim becerileri) 6- Bologna süreci gibi emek gerektiren işlerde zaman yönetimine dikkat edilmesi 7- İstatistik ve makale yazma konularında destek eksikliği 8- Makale yayınlanmasında maddi destek sağlanmaması (BAP projelerine kalem olarak eklenememesi) 9- Öğrencinin yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılımının maddi olarak desteklenmemesi 10- Doktora öğrencileri arasında eşit olmayan kadro dağılımı ( 50D, 33A,ÖYP) 11- Tez savunma sınavlarının uygulanmasının yurt dışındaki örneklere göre yeniden planlaması 12- Araştırıcı ve çalışma veri tabanının olmayışı 3

4 GRUP DİNAMİK Öğrenciden kaynaklı sorunlar 1- Alt yapı eksikliği, yetersizliği 2- Yabancı dil sorunu 3- Başka bir yerde çalışıyor olması, tam zamanlı gelememesi 4- Araştırma teknikleri ile ilgili yetersizlik 5- Alt yapı yetersizliği Alan, destekleyici( yabancı dil,istatistik diğer) 6- İsteksizlik 7- Motivasyon eksikliği (neden doktora yapıyorum) 8- Sorumluluk bilinci eksikliği 9- Hedefsizlik 10- Doktora bitince kadro düşecek kaygısı, bu kaynaklı uzatma 11- Doktora yapmanın farkındalığının eksikliği (bilim? kadro?) 12- Doktora tezinin öneminin benimsenmemesi 13- Doktora sonrası yayın çalışmalarının daha önemli olduğu düşüncesi Öğretim Üyesi kaynaklı sorunlar 1- Vakit ayırmama 2- Konuya vakıf olmama (Öğretim üyesinin danışmanı olacağı öğrenci sayısı dolu diye konuyla ilgisiz başka hocaya yönlendirmesi) 3- Kendi münferit projelerine öğrencisinin tezinden çok önem vermesi 4- Doktora öğrencisi ile danışmanın sorumluluklarını doğru ayrımlamama a. Proje yazma b. Etik başvuru, araştırma konu başvurusu c. Yapabiliyorsa yapabilen öğrencinin yükü artıyor, yapamayanın işlerini danışman yaptığı için STANDARDİZASYON eksikliği d. Danışmanın öğrenci iş tanımını doğru yapmaması 5- Öğrencinin fikirlerine el koyma, etik ihlal. (danışman öğrenci arası, etik ihlal) Çözüm? Yönetmelik çıkararak, kurallarla düzenleme Danışman? Tez yöneticisi? Kavramları 6-Öğrencisinin kariyer ilerlemesini desteklemeyen danışmanlar. (yurt dışı kariyerine mani olma) Sistemden kaynaklanan Sorunlar 1- Doktora öğrencisi ifadesi doğru değil; Phd, doktorant, Doktora adayı. Doktora seviyesindeki kişi öğrenci değildir. Bilim yapan bireydir. Öğrenci ifadesi küçümseyici. 2- Sık değişen yönetmelik (birime özgü standartlar) 3- Tez izleme toplantılarının gerçekten yapılıp, yapılmadığının kontrolü (sadece imza mı toplanıyor?) Çözüm önerisi: SBE den görevli birinin toplantıyı denetlemesi (toplantı saatinde orda bulunması) 4- Sorulan soruların cevapları geç alınıyor 5- Bürokrasinin yavaş işlemesi ( imza vs ) öğrenci mağduriyeti 6- Konuya vakıf kişi/birim bulamama ( ÖYP, Bologna) - SBE ÖYP birimi olmalı 7- Öğrenci haklarına, geleceğine yönelik yönlendirici planlama ( sağlık güvencesi, burs, kadro) 8- Varolan projelere öğrenci katılması (sorun!) 9- Lisansüstü projesinin öğrenci tarafından verilmesi (isim hakkı) 4

5 GRUP MARTI Öğrenciden kaynaklı sorunlar 1- Kadrosuz dışarıdan doktora yapan öğrencilerin hocayla çalışması, katılımı, zaman ayırma açısından sıkıntılı 2- Dışarıdan gelen öğrencinin çalıştığı kurumdan izin alamaması. Bu öğrencilerin üniversitenin olanaklarından yararlanamaması. 3- Öğrencilerin hedef belirleyememesi ve danışmandan beklentisinin yüksek olması 4- Projeye öğrenci alınması, öğrenciyi kısıtlıyor. 5- Öğrencinin bireysel sorunlarının olması ve bu nedenle danışmanla çalışmada isteksiz olması 6- Öğrenciden kaynaklanan iletişim problemleri 7- ÖYP ve 35. Madde ile gelen öğrencinin alt yapılarından kaynaklanan sıkıntılar ( lisansta ciddi bir araştırma, kavram kurum gibi derslerin alınmamış olması) 8- Eğitim süresinin sınırlılığının olmaması nedeniyle öğrencinin eğitime devamlılığının olmaması 9- Askerlik, vs. gibi nedenlerle PhD yapmak istemesi ve bu nedenle de isteksiz olması 10- Danışmanı ile sorun yaşaması durumunda bu durumu iletememesi 11- Öğrencinin tezi bittikten sonra tezini yayın yapmada isteksiz olması Öğretim Üyesi kaynaklı sorunlar 1- Danışmanlık eğitimini almamış ve bu nedenle danışmanlık konusunda yetersiz olması 2- Danışmanın öğrenciyi alanının dışında çalıştırması 3- Danışmanlık dışında çok fazla işinin olması 4- Danışmanın öğrenciyi periyodik ve düzenli olarak zaman ayıramaması 5- İletişimin kötü olması 6- Özel problemlerinin olması 7- Alanının da ve araştırma konusunda yetersiz olması 8- Öğretim üyesinin danışmanlık yapmak konusunda istekli olması 9- Danışmanlık yapılan öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı yetersiz kalması (35. madde ve ÖYP lerin dahil edilmesinden dolayı) 10- Öğretim üyesinin öğrenciyi ya çok yönlendirmesi ya da çok serbest bırakması 11- Öğrenciler arasında adaletsiz davranması 12- Danışmanın etik değerlere ilişkin problemlerinin olması. Öğrenciye mobing uygulaması 13- Proje başvurularındaki yetersizliği (maddi kaynak temini) 14- Öğrenciyi motive edememesi 15- Öğretim üyelerinin kendi aralarındaki sorunları öğrenciye yansıtması Sistemden kaynaklanan Sorunlar 1- Öğrencinin ders yükünün çok fazla olması (ECTS yüksek olması) 2- Tez dışında farklı çalışmaların yapılabilmesi 3- Eğitim süresinin sınırlandırılmaması ( Af) 4- ÖYP kadrosundaki öğrencilerin seçiminde kontrol sahibi olunmaması 5- Ders süresinin uzun olması nedeniyle projenin güncelliğini yitirmesi 6- Öğrenciye yeterli maddi kaynağın sağlanamaması 7- Araştırma görevlisi kadrosu için yaş sınırının olması 8- Web sitesinin aktif ve güncel olmaması 9- Danışman ve öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılımlarının maddi olarak desteklenmemesi 10- Öğrencilerin ve danışmanların akademik gelişimini sağlayacak programların yetersiz olması ( yabancı dil iletişim becerileri araştırma ) 5

6 11- Yeterli personel istihdamının sağlanmaması 12- Çalışan personellerin konusuna hakim olmadığı durumlarda danışman ve öğrencilerin sorun yaşaması (hizmet içi eğitim eksikliği) GRUP ÇÖZÜM Öğrenciden kaynaklı sorunlar 1- Farklı öğretim üyeleri olan çalışmalar, danışmanıyla paylaşmamak ilişkileri 2- Zaman ayırma 3- Öğrencinin ayrılmaması, sürekli olmaması (proje kaynaklarına başvuruluyor) 4- Motivasyon eksikliği (Atılma yok) 5- Devamsızlık 6- Öğretim üyesi Öğrenci beklentisi uyuşmuyor. Hedefler 7- Öğretim üyesine zorunlu bağımlılık Öğretim Üyesi kaynaklı sorunlar 1- Bölümdeki öğretim görevlisi ilişkisi, Kişisel sorunlar! 2- Danışmanın öğrenciyi tekeline alması. 3- Motivasyon eksikliği 4- Sistemi (Bologna) iyi bilmemesi. 5- Takvime uymaması 6- Laboratuvar teknikeri gibi kullanması 7- İş gücü olarak kullanması 8- Profesyonellik dışı, etik dışı, gücü kullanmak ( öğrenci İlişkisi) Sistemden kaynaklanan Sorunlar 1- Öğrenciye ödenek 2- Takvime uyulmalı 3- Ör. Gör. Öğrenci-Tez İzlenmeli 4- Öğrencinin kendi projesi ile gelip danışmanla örtüşmemesi 5- İşleyişteki standart sorun 6- AKTS sisteminde (ders güzel ama puanı az) 7- Sistemde puan tutturmak için ilgi alanı dışı ders alım 6

7 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ( KÜME ÇALIŞMASI ) GRUP MAVİ Öğrenci kaynaklı sorunlara çözümler 1- Kariyer geliştirme birim kurulması 2- Eğitim dışı sorunlar için danışmanlık/rehberlik sisteminin oluşturulması 3- Danışman-eğitim çalıştayların da öğrenci-danışman ilişkileri ve iletişimi konusu profesyonellerce anlatılmalı 4- Yeni kayıt yaptıran öğrencilere tanıtım ve uyumlandırma etkinliği 5- Hazırlık (yabancı dil ) programının konulması 6- YDS giriş puanının artırılması 7- Makale ve diğer bilimsel becerilere yönelik derslere ve kurslara katılım. 8- Yüksek lisansta makale yazımının teşvik edilmesi Öğretim üyesi kaynaklı sorunlara çözümler 1- Yeni öğrenci alacak danışmanların danışmanlık eğitim çalıştayına katılım zorunluluğu ve çalıştayların yılda 2 kez yapılması 2- Eski danışmanların belirli aralıklarla bu toplantılara katılımı 3- Zaman yönetimi (danışman öğrenci arasında aylık çalışma planı ) 4- Alt yapı ve proje konusunda enstitü uygulamalarının sahiplenilmesi 5- Proje bilgilendirme toplantılarına öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi 6- Geri bildirim alma, danışman öğrenciden aldığı geri bildirim için anket formu hazırlanması, danışmanın enstitüye rapor sunması Sistemden kaynaklanan sorunlara çözümler 1- Uluslararası ilişkiler için İngilizce bilen personel 2- Tez savunma sınavlarının yeniden planlanması 3- Fiziksel mekan yetersizliği yaşayan multidisipliner anabilim dallarına alan sağlanması (yeni bir bina ile multidisipliner anabilim dallarının bir arada toplanması) 4- BAP a araştırıcı çalışma veri tabanı 5- Moleküler düzeydeki çalışmalar için biyoistatistik, biyo-etik eğitim sağlanması 6-50/d li araştırma görevlilerinin kalıcı kadroya geçişlerinin Rektörlüğe önerilmesi 7- Enstitü için Üniversiteden 50/d kadrosu istenmesi GRUP DİNAMİK Öğrenci kaynaklı sorunlara çözümler 1- Lisansüstü eğitim öncesi hazırlık kursları (Dil, araştırma vs) 2- Doktorant adayının özgeçmişine uygun programın seçilmesi konusunda danışmanlık verilmesi 3- Dış kaynaklı ve yeni projelerin arttırılması (Bütçesi kullanılmamış yeni projelerin) 4- Proje burslarının öğrenciye verilmesi 5- Danışmanını öğrenci kendi seçmeli 6- Yeni ORPHEUS kurallarına göre tez ve yayın konusundaki sorunlar çözülmüş oluyor. Öğretim üyesi kaynaklı sorunlara çözümler 1- Uzmanlık alanı derslerinin daha verimli hale getirilmesi 2- Danışmanın üzerindeki proje sayısının TÜBİTAK kriterleri ile sınırlandırılması 3- Etik kurul bünyesinde öğrenciye karşı yapılan etik ihlalleri denetleyecek birim 7

8 Sistemden kaynaklanan sorunlara çözümler 1- Tüm danışmanların danışmanlık çalıştayına katılımın ZORUNLU hale getirilmesi 2- Danışmanlık çalıştayının yılda 2 kez düzenlenmesi 3- Hem danışman hem öğrenci için her yarıyıl sonunda etkin ve verimli geri bildirim yapılması 4- Bürokratik yolların asgari düzeye indirilmesi 5- SBE personel hizmet içi eğitimlerin güncellenmesi 6- Lisansüstü projelerde öğrencilerin isim hakkının korunması 7- SBE bünyesinde Yaşam Koçluğu birimi açılması GRUP MARTI Öğrenci kaynaklı sorunlara çözümler 1- SBE den öğrencilerin devamlılıklarının sağlanması adına bir yönerge verilmesi (kuruma da verilebilir) 2- Uzmanlık alanı saatleri daha verimli geçirilebilir (yazılı hedefler istenebilir) 3- Özel problemler karşılıklı etkili iletişim yöntemleriyle çözülebilir 4- Her bölümde PhD dersleri arasına iletişim becerileri dersi eklenebilir 5- Yüksek Lisans derslerinden almamış olduğu dersler tamamlanabilir (35 ve ÖYP) 6- Danışmanla yaşanan problemlerde öğrenciye hak ve sorumluluklarının SBE tarafından bildirilmesi Öğretim üyesi kaynaklı sorunlara çözümler 1- Belirli aralıklarla ve rutinde danışmanlık eğitiminin SBE tarafından senede 2 kez verilmesi. Almış olan danışmanlara güncellemek adına bir kere verilebilir (geri bildirim) 2- Danışmanın yetki ve sorumluluklarının SBE tarafından bildirilmesi 3- Danışman tarafından uzmanlık alanı derslerinin daha iyi planlanması 4- SBE tarafından danışmanlara yönelik iletişim becerileri eğitimi verilebilir. 5- SBE nin danışmanın yetersiz olduğu konulara yönelik kurslar açması 6- Danışmanların motivasyonunu artırmak adına ödüllendirme sistemi getirebilir (kongre desteği gibi ) 7- Proje başvuruları konusunda danışmanlara bilgilendirme toplantıları 8- Öğrenciyi motive etmek adına sosyal programlara katılımının sağlanması Sistemden kaynaklanan sorunlara çözümler 1- Ders yükü ORPHEUS ile birlikte çözülecektir. 2- Eğitim süresinin sınırlandırılmasına yönelik YÖK e görüş bildirilmesi 3- ÖYP lilerin kurum tarafından seçilmesi 4- Maaşlı çalışmayan öğrencilere part- time iş olanağı sağlanması 5- SBE araş.gör kadrosu yaş sınırlaması olmamasına yönelik YÖK e görüş bildirilebilir 6- SBE YL ve DR öğrencilerinin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımının yılda bir kez karşılanması 7- İdari personel hizmet içi eğitimle desteklenebilir. GRUP ÇÖZÜM Öğrenci kaynaklı sorunlara çözümler 1- a) Danışmanların danışmanlık eğitimi alması ( İletişim becerileri dahil) b) Öğrencilerin YL ve PhD eğitiminde danışman-öğrenci ilişki konulu ders almalı c) Bölüm seminerlerinde farklı hocadan danışmalı 8

9 d) Etik derslerinin özendirilmesi e) Oryantasyon ilk iki haftada bir iki günlük süreç, kişiler, kurallar, işleyiş 2- Sözleşme (Danışman-PhD-SBE) 3- Ödenek (KYK, Maaş ) Öğretim üyesi kaynaklı sorunlara çözümler 1- İşleyiş süreçlerinin tablolaştırılıp kolaylaştırılması 2- Danışmanlık eğitimine tam katılım ( etik- insan ilişkisi konuları dahil) 3- PhD aday karnesi (takvim) yaptırım olmalı Sistemden kaynaklanan sorunlara çözümler 1- Takvim konuşuldu 2- Ödenek konuşuldu 3- Tez izlem sürecinin kontrolü 4- Eş yazarlık tartışılmalı.tez öğretim görevlisinin mi? / adayın mı? 5- Ders AKTS standardizasyonu SBE ortak derslerin değiştirilmesi, puanının artması 9

10 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI (16-17 Haziran 2014 Pazartesi - Salı) 16 Haziran 2014 Pazartesi - Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 3. Kat 3077 Numaralı Salon K A Y I T 08:30-08:45 AÇILIŞ Tanışma ve Çalıştaydan Beklentiler, Amaçları ve Çalıştay Programının Açıklanması Lisansüstü Eğitimin Kalitesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Çalışmalar Lisansüstü Eğitim ve Danışmanlık Danışmanlık Sürecinde Öğrenciden, Öğretim Üyesinden ve SBE den Kaynaklanan Sorunlar (Küçük Grup Çalışmaları) K A H V E A R A S I Grup Çalışmalarının Sunumları Danışmanın Rolü ve Sorumlulukları Danışmanlıkta Etik Anlayış Prof. Dr.. İbrahim Kemal ASTARCIOĞLU Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL Prof. Dr. Zuhal BAHAR Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR 08:45-09:00 09:00-09:15 09:15-09:30 09:30-09:45 09:45-10:45 10:45-11:00 11: Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL 11:30-12:15 Ö Ğ L E A R A S I 12:15-13:30 Öğrenci ile Danışman Arasındaki İletişim Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 13:30-15:00 K A H V E A R A S I 15:00-15:30 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN 15:30-17:00 17 Haziran 2014 Salı - Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 3. Kat 3077 Numaralı Salon Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tez Yazım Kuralları Prof. Dr. Zühal BAHAR 09:00 09:30 SBE de Tez Danışmanının İzleyeceği Süreç ve Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR Tez Savunma Başvurusu Ön Koşulları 09:30 10:00 T A R T I Ş M A 10:00-10:15 K A H V E A R A S I 10:15-10:30 Sorunlara Çözüm Önerileri (Aynı Gruplar çözüm önerilerini (Küçük Grup Çalışması ) tartışacaklardır) 10:30-11:30 Küçük Grup Sunumları Ö Ğ L E A R A S I 12:15-13:30 Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN ORPHEUS STANDARTLARI ve Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL DEÜ SBE Öz Değerlendirme Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR K A H V E A R A S I SONUÇLAR ÇALIŞTAYIN DEĞERLENDİRMESİ VE KAPANIŞ Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR 15:30-16:00 16:00-17:00 10

11 DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SUNUMLAR 11

12 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN KALİTESİ Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN 12

13 DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI Haziran 2014 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN KALİTESİ Prof. Dr. Gül GÜNER-AKDOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı ORPHEUS Genel Sekreteri Giriş SUNUM AKIŞI 1. Avrupa da Doktora Konusunda Çalışmalar: 2. Orpheus: (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) 3. Doktorada Niteliklilik konsepti: ORPHEUS-AMSE- WFME PhD Standartları 4. Sonuç: Standardlarda neredeyiz? Önermeler Ünlü bilim adamı Carl Sagan, şöyle der: Bilim, bir bilgiler bütünü olmaktan çok, bir düşünme yoludur. 13

14 Doktora (PhD) DERECESİ PhD derecesinin modern konsepti olan izlem altında araştırma eğitimi, 19. yüzyılda geliştirilmiş olup günümüzde dünya ülkelerinin çoğunluğuna yayılmış durumdadır (Nerad and Heggelund, 2008) Avrupa da, Doktora eğitimi, Avrupa Yüksek Öğrenim ile Avrupa Araştırma Alanları arasındaki temel bağlantı noktası PhD ler yeni nesil bilim insanları Bağımsız Araştırıcılar Yenilikçi fikirleri besleyen bilim insanları BOLONYA SÜRECİNİN DEVAMI-2003 (Üçüncü Siklus) 2003 Berlin bildirgesinde bu süreç tüm üç eğitim siklusunu (lisans, yüksek lisans ve doktora) kapsamak üzere genişletilmiştir. Günümüzde PhD derecesine ayrı bir önem atfedilmiştir: 1. Bilgi Toplumunun geliştirilmesi becerisi ile donatılmış bireyler 2. Eğitimin, özgün araştırma yolu ile gerçekleşmesi 14

15 DİĞER ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR Avrupa Üniversiteler Birliği nin (EUA) Doktora Programları Projesi (2006) Avrupa Üniversiteler Birliği nin Doktora Eğitimi Konseyini kurması (2008) ve bir dizi Çalıştaylar/toplantılar düzenlemesi (Aralık 2009-Zagreb- Haziran 2011 Madrid) (2005) AVRUPA STANDARTLARINDA PhD EĞİTİMİ (Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde) Önemli Not: Yaptırım değil- Önermeler! 15

16 ORPHEUS Kongreleri (ORPHEUS ETİKETİNE DOĞRU) 2004, 2005 Zagreb 2007 Helsinki (Klinik PhDler) 2009 Aarhus (Standardlara Doğru) 2010 Viyana (Kolaborasyonlar-ortak programlar) 2011 İzmir ( Kalite Ölçütleri) 2012 Bergen (Akreditasyon) 2013 Prag (Mültidisipliner programlar) 2014 Lozan(Gençlere kariyer alanları) 6. ORPHEUS KONGRESİ Nisan 2011 İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konu: Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Doktora Kalite Ölçütlerinin Belirlenmesi 16

17 17

18 STANDARTLAR 1. Program çıktıları 2. Araştırma ortamı 3. Doktoraya kabul kriterleri 4. Doktora eğitim programı 5. Danışmanlık Kriterleri 6. PhD Tezi 7. Değerlendirme 8. Kurumun Yapısı 1. PROGRAM ÇIKTILARI İyi araştırma uygulamalarına hakim, bağımsız bir araştırıcı Akademik ve klinik araştırma dışındaki kariyerler için de donanımlı eleman- eleştirel analiz ve değerlendirme yoluyla problem çözme, yeni teknolojinin uygun transferi, yeni fikirlerin sentezi, uygun iletişim, proje yazabilme, bilgi temelli toplumun bir parçası olabilme,vb. 2. ARAŞTIRMA ORTAMI PhD programının başarısı kuvvetli bir araştırma ortamına bağlıdır PhD öğrencilerine sunulan alt yapı, PhD projelerini bu standardlara uygun tamamlayabilme olanağını vermelidir Araştırma, uluslararası etik standardlara uygun olup ilgili etik kurulların onayını almış olmalıdır 18

19 3. KABUL KOŞULLARI Üniversitenin sorumluluğunda Şeffaf ve yarışmalı bir seçim prosedür.. Sıklıkla, yüksek lisans derecesi-ya da MD derecesi, Kayıt öncesinde araştırma projesi, kaynakları, öğrencinin alacağı destek, danışman belli olmalı ve bir jüri tarafından değerlendirilmelidır.. 4. PhD EĞİTİM PROGRAMI: EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? Doktora Programları Özgün araştırma, Analitik ve kritik düşünme gerektiren dersler ve Diğer etkinlikler Araştırma etiği, sorumluluklar Süpervizyon altında gerçekleşmelidir Gerektiğinde öğrenci başka bir eğitim kurumunda süresinin bir bölümünü geçirebilmelidir 19

20 Doktora Programının Süresi Üç-dört yıl- tam zamanlı İstisnai durumlar dışında uzatılmamalı Klinik ya da diğer eğitimlerle birlikte yürütülen PhD eğitiminde de araştırma ve derslere ayrılan zaman, diğer doktoralarla eşdeğer olmalıdır Dersler Nasıl Yapılandırılmalı? BİLGİ PATLAMASI: Biyobilimlerde Bilgi, Logaritmik Düzeyde Hızlanarak üretilmektedir One year of J. Biol. Chem. 3kg plus 20

21 Doktora Programında Yapılandırılmış Dersler Derslerin süresi 6 ayı geçmemelidir (30 ECTS) Sağlık bilimlerinin ilgili alt-disiplinlerine bir bakış kazandırmalı- Özelleşmiş, güncel seçmeli derslerle öğrenciler desteklenmelidir Aktarılabilen Beceriler (Bilimsel Beceriler) Araştırmanın sunumu(sözlü/poster) Eğitim becerileri Dil becerileri Proje yönetimi Bilimsel literatürün eleştirel değerlendirilmesi Lisans eğitimine katkı Ulusal ve uluslar arası iletişim FORMEL DERSLERİN BİR PARÇASI OLMALIDIR 21

22 5. DANIŞMANLIK Nitelikli danışmanlık başarılı bir doktora sürecinin temel komponentidir Danışmanlık Kriterleri BELİRLENMİŞ OLMALIDIR Danışman-Öğrenci toplanma saatleri olmalıdır Danışmanlık Eğitimi! Danışmanların seçilmesinde dikkat edilmesi önerilen kriterler: - Alanında yetkinlik, - Hakemli dergilerde yayınla sonuçlanan sürekli araştırma; - En az doktora derecesi - Ulusal ve uluslar arası iletişim ağının parçası olması - Danışman olarak formel eğitim almış olması "The Long & Winding Road to a PhD (Jason Perret, FEBS) Straight to a PhD 22

23 DOKTORA EĞİTİMİ STANDARTLARI PhD TEZİ 6. Tezin Niteliği 7. Tezin Değerlendirilmesi 6. TEZİN NİTELİĞİ En az üç adet uluslar arası hakemli dergide yayınlanabilir nitelikte makaleye eşdeğer olmalıdır Sunulan makaleler haricinde: 1. konu ile ilgili literatürün geniş çapta bir derlemesi ve 2. Araştırmanın amaç/hedefleri, yöntemler, bulgular tartışma ve sonuç bölümleri ve geleceğe yönelik öngörüler yer almalıdır Klinik tıpta tezler diğer PhD tezlerinin kriterlerine uymalıdır 7. TEZİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1) Tez Jürisi tarafından yapılır Çıkar ilişkisi olmayan kişilerden oluşur Üyelerin hiçbiri, tezin yapıldığı ortamdan değildir En az iki üye başka kurumdandır 23

24 7. TEZİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2) Danışman jüri üyesi değildir- oy hakkı yoktur Bir üyenin başka bir ülkeden olması tavsiye edilir-uluslararası boyutu güvence altına almak için Uzaktan jüri üyeliği için (maliyeti azaltmak açısından) enformasyon teknolojisinden yararlanılabilir 8. KURUMSAL YAPI VE DOKTORA EĞİTİMİNİN KALİTESİ Kurumun kaynakları yeterli olmalıdır İç ve Dış Denetim Öğrenci düzenli olarak izlenmelidir Eğitim, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından değerlendirilmelidir Kurumun bir web sitesi olmalı ve tüm bilgilendirmeler ayrıntılı ve şeffaf olarak yapılmalıdır BİZ NEREDEYİZ? DOKTORA EĞİTİMİ STANDARTLARIMIZ?? 24

25 1. Program çıktıları 2. Araştırma ortamı 3. Doktoraya kabul kriterleri-öğrenciler 4. Doktora eğitim programı 5. DANIŞMANLIK 6. PhD Tezi 7. Değerlendirme 8. Kurum Yapısı-ENSTİTÜ Makale yazma Sözlü İletişim Poster hazırlama Girişimcilik Proje Önerisi hazırlama- bulguları değerlendirme Araştırmada etik davranış Eğitim becerileri. Doktorada Başarıya Yolculuk Global & toplumsal sorumluluk BİLİMSEL BECERİLER Prof. Barbara Evans-Unica Master Class- Dubrovnic-2011 Ödüller/ Burslar Yönlendirme Danışman ile etkin iletişim Yaratıcılık Araştırmanın yürütülmesi Yükümlülüklerin yerine getirilmesi Tez savunmaya hazırlanma Kariyer planlama Kariyer momentumunu oluşturma Sonrası? Uyum araçları Özgeçmiş hazırlama Mülakat becerileri Başarılı akademisyenlik Geleneksel olmayan kariyerler İş ve sanayi ortamında kariyerler Eleştirel Devlet kurumlarına çalışma Düşünme Zaman yönetimi Stresi güce dönüştürebilme Duygular neden önemlidir? Çatışmayı önlemek için güvenli bir iletişim Aile ile yaşayan PhD öğrencileri KARİYER PLANLAMA KENDİNİ YÖNETME DİSİPLİN ALANINDA BİLGİLİ OLMA VE ARAŞTIRMA LİDERLİK ETKİN DOKTORA EĞİTİMİ Mentorluğa hazırlık Kolaylaştırıcı liderlik Liderlikte duygusal zeka Toplum hizmetinde liderlik Öğrenme ve öğretme Dürüstlük 25

26 KAYNAKLAR Yetkin Y ve Yetkin A. Lisansüstü Eğitimde Niteliklilik. Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1-2):43-47,2007. Güner-Akdoğan, G. Orer, H & Yıldız, S. PhD Education Programmes in Graduate Schools of Health Sciences in Turkey. Orpheus, Vienna, April, Conference Book. Nerad M, Heggelund M (eds): Toward a Global PhD, Univ Washington Press 2008 ORPHEUS consensus documents 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, and 2012 (http://www.orpheus-med.org/, click on "documents") TRENDS V, European Universities Association (see Realising the European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003 (see "Doctoral Programmes for the European Knowledge Society" Bologna Seminar, Salzburg, 3-5 February 2005, see "Matching Ambition with Responsibilities and Resources". Bologna Seminar, Nice, 7-9 December 2006, see Brentel H. Establishing a Doctoral School. Bologna Handbook (BH1), , C pp1-12. Salzburg I Salzburg II recommendations: European Universities achievements since 2005 in implementing the Salzburg principles. European Universities association-council for Doctoral Education.2010.www.eua.be/cde and Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe:"Towards a common approach", 27 June

27 LİSANÜSTÜ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN 27

28 DERA Uluslararası Horizontal TUBITAK Endüstri Yenlik Aktarımı Girişimcilik DEÜ BTİK Fakülteler / Enstitüler / Bölümler Programlar Araştırma ve Uygulama Merkezleri (DESUM / EMUM / IBAM-IBG ) Öğrenci Toplulukları 2 D E U H e a l t h C a m p u s and Te c h n o p a r k Medical Faculty + Health Sciences Institute + Health Vocational School DEU HOSPITAL Translational R&D Health Technopark 28

29 Kimlerle Çalışacağız? Sanayiciler Akademisyenler Öğrenciler 4 5 DERIN 6 29

30 KEŞİF BİYOTEK İLAÇLAR TANI KİTLERİ TIBBİ CİHAZLAR BİYOMATERYAL AŞILAR KAVRAM VALİDASYONU GELİŞTİRME ÜRÜN VALİDASYONU ÜRETİM RUHSATI PAZARA SÜRME PAZARDA BÜYÜME GÜÇLÜ ORTA ZAYIF 30

31 Acronym Title Status Other information Infrastructure for Analysis and Experimentation Will enter Preparatory Phase 1. ANAEE Roadmap 2010 on Ecosystems before end of BBMRI 3. EATRIS 4. ECRIN 5. ELIXIR Bio-banking and Biomolecular resources Research Infrastructure European Advanced Translational Research Infrastructure in medicine European Clinical Research Infrastructures Network European Life-Science Infrastructure for Biological Information Under Implementation Phase Under Implementation Phase Under Implementation Phase Under Implementation Phase 6. EMBRC European Marine Biological Resource Centre Under Preparatory Phase Roadmap 2008 European Infrastructure of Open Screening 7. EU-Openscreen Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure for 8. Euro-BioImaging Biomedical Imaging European Research Infrastructure on Highly 9. ERINHA Pathogenic Agents 10. Infrafrontier European Infrastructure for phenotyping and archiving of model mammalian genomes Under Preparatory Phase Roadmap 2008 Under Preparatory Phase Roadmap 2008 Under Preparatory Phase Roadmap 2008 Under Implementation Phase 11. INSTRUCT Integrated Structural Biology Infrastructure Under Implementation Phase 12. ISBE Infrastructure for Systems Biology Europe 13. MIRRI Microbial Resource Research Infrastructure TUCRIN Will enter Preparatory Phase before end of 2012 Will enter Preparatory Phase before end of 2012 Roadmap ERIC application received on 3 August 2012 (AThost, BG, CZ, EE, FI, FR, GR, IT, LV, MT, NL, NO, ES, SE) Roadmap ERIC application received on 1 June 2012 (NLhost, CZ, DK, FI, IT, NO, ES) Roadmap ERIC application received on 13 July 2011 (FRhost, DE, ES, IT) Roadmap Negotiations for an International Consortium Agreement (as Special Project of the EMBL) İLAÇ VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Roadmap Will start as a German GmbH, will then apply for ERIC with DE as host Roadmap International Consortium Agreement signed, Instruct established as a UK Ltd. company Roadmap 2010 Roadmap 2010 Radyasyon Onkolojisi PET SPECT Biyofizik Onkoloji Kemoterapi Hematoloji Konferans Salonu (600 kişi) DEU Hastanesi (1150 yatak) Nucleodite Threaphy Kütüphane Synchrotron İzmir Uluslar arası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Sağlık Teknoparkı 31

32 Enstitü Modeli Mevcut AR-GE Modeli F İ K İ R TRANSLASYONEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARI B İ L G İ M O D E L TEKNOLOJİ GELİŞTİRME& ÇEKİRDEK ÜRETİM PROGRAMLARI Ü R Ü N??? Biyomedikal ve Biyofarma Şirketleri Doktora Derecesi Yüksek Lisans Derecesi Biyoteknoloji Uzmanlığı Biyoteknoloji Teknisyenliği Üniversite Hastaneleri; Kamu ve Özel AR-GE Merkezleri 32

33 EN İYİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI - AVRUPA İZMİR HAVA ULAŞIM AĞLARI (5 saatlik) Uluslararası Saplık Girişimciliği ve İnovasyonu Portalı 33

34 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE DANIŞMANIN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI, DANIŞMANLIKTA ETİK ANLAYIŞ Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL 34

35 Lisansüstü Eğitimde Danışmanın Rolü ve Sorumlulukları Danışmanlıkta Etik Anlayış Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR İçerik Üniversite misyonu Danışman ve danışman ekibi Danışmanın rolleri Genel Derslerle ilgili Araştırma ile ilgili Genel beceriler ile ilgili Lisansüstü öğrencisinin sorumluluk ve hakları Danışmanlık-öğrenci ilişkisinde etik anlayış Doktora danışmanı atanması akış şeması (SBE) Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Üniversite misyonu Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 35

36 Üniversite misyonu Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Doktora eğitimi ne için yapılır? Akademik kariyer yapacak bilim insanı, Uzman (Kamu ve özel sektör kuruluşlarında uluslararası performans gösterebilecek ve katkıda bulunabilecek nitelikte) yetiştirmek için yapılır. Doktora Danışmanlık Eğitimi Haziran 2014, İZMİR 36

37 Doktora eğitiminin amacı? Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.* *YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Doktora çalışması; Bilime yenilik getirme Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmelidir* *YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği IUBMB (International Union of Biochemistry and Moecular Biology) Congress 2011 Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Doktora eğitiminin yan ürünleri? Araştırmalarımızın yapılmasına olanak sağlamak Yerimizi alacak geleceğin araştırmacılarını yetiştirmek İlgili disiplinin bilimsel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmak Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 37

38 Uygun araştırma ortamı bileşenleri Fiziki ortam ve kaynaklar Eğitim kalitesi DANIŞMAN İşbirliği Enstitü yönetim anlayışı Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Doktora yolculuğu. bilim dünyasında zorlu bir yolculuktur. Danışmanın görevi öğrenciye bu yolculukta rehberlik etmek ve hedefine ulaşmasını sağlamaktır. Anders Baun, 2009 Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Danışman ekibi (Sadece doktora için) Birinci danışman:öğrencinin eğitiminden birinci derecede sorumlu olan kişi, araştırmanın yöneticisi İkinci danışman:denetleme sürecine yardımcı olan ek bir kişi Tez İzleme Komisyonu: Üç kişiden oluşur. Her altı ayda bir kısa yazılı rapor ve sözlü savunma Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 38

39 Danışman ekibinin özellikleri* Daha önce başarıyla doktora öğrencisi mezun etmiş olmalı Araştırma konusunda deneyimli olmalı Danışmanlık eğitimi almış olmalı *IUBMB (International Union of Biochemistry and Moecular Biology) Congress 2011 Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Danışmanın rolleri Genel Derslerle ilgili Araştırma ile ilgili Genel beceriler ile ilgili Genel Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin bilimsel bilgi birikiminin artması için gerekli ortamı sağlamak Multidisipliner bakış açısını kazandırmak Öğrencisine evrensel bakış açısı kazandırmak Öğrencinin kişiliği, nitelikleri, bilgi, beceri ve olgunluğunu değerlendirmek Yapıcı, gelişimi destekleyici olmak ve sürekli geri bildirim vermek Ulaşılabilir olmak Doktoranın zamanında tamamlanmasını sağlanmak Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 39

40 Derslerle ilgili Yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin katılacağı ders ya da kursların seçimi için rehberlik yapmak Öğrencinin eğitimi için gerekli kredileri tamamlamasını sağlamak Eğitimin belirli aşamalarında (yeterlilik-dondurma-teze başlama-ek süre-tez savunması vb.) resmi yazışmaları yürütmek Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Araştırma ile ilgili Araştırma projesi için profesyonel rehberlik ve danışmanlık yapmak Araştırma/tez önerisi hazırlama (literatür araştırma, hipotezler oluşturma, gereç-yöntem geliştirme, proje önerisi geliştirme, orijinalite kavramının benimsenmesi) Projenin yürütülmesi (yapılan işlemler konusunda bilgi ve beceri aktarımı, izleme, yönlendirme) Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Araştırma ile ilgili Verilerin değerlendirilmesi/rapora dönüştürülmesi, Çalışmanın yayına dönüşmesi konularında destek olmak. Öğrencinin içinde bulunduğu araştırma grubunun ve aynı alanda çalışan diğer ulusal ve uluslararası araştırma gruplarının aktif bir üyesi olması için olanak sağlamak Öğrencinin bilimsel gelişimi için kongre ve gerekli diğer etkinliklere katılımını yönlendirmek Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 40

41 Genel beceriler ile ilgili Öğrencinin genel iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamak Yazılı, elektronik ve sözlü bilimsel iletişim için yeterli deneyimi elde etmesini desteklemek Öğrencinin gelişimini sözlü ve yazılı olarak değerlendirmek Öğrencinin ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmek Mental koçluk becerilerini uygun kullanmak (geri bildirim verme, öğrenmeyi kolaylaştırma, iletişim becerileri vb.) Etik ilkeleri içselleştirmesini sağlamak ve uygun rol-model olmak Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Enjoy your PhD Journey! Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Adayın sorumlulukları Kurumsal kurallara uymak Öngörülen derslere katılmak Bilimdeki (özellikle araştırma konusundaki) yeni gelişmeleri izlemek Hipotezleri formüle etmek ve sınamak Metodolojilerin ve tekniklerin anlaşılması Araştırma donanımının güvenli kullanımı ve bakımı Verileri kaydetmek ve güvenliğini sağlamak (Veri kayıt defteri!!) Verilerin eleştirel değerlendirilmesi Belgeleme, özetleme, yayına dönüştürme becerisini kazanmak Bilimsel topluluğa katılmak ve katkıda bulunmak Mesleki ve etik ilişkiler Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 41

42 Adayın sorumlulukları Danışmanına düzenli olarak yazılı materyal götürmek Danışman ile toplantılar sırasında notlar almak Toplantı öncesi danışmanı ile tartışacağı konuları belirlemek Danışmandan öneri ve geri bildirim istemek Danışmandan aldığı geri bildirim ve yol haritalarını yazmak Danışmana ulaşmak Danışman-öğrenci Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Danışman bir öğrenciyi kabul ettiğinde, resmi kurallar ötesinde, aralarında araştırma bitene kadar sürecek bir sözleşme yapılmış olur. National Postgraduate Commitee, 1995 Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR walking the PhD journey together Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 42

43 Danışmanlık-öğrenci ilişkisinde etik anlayış Yüksek kalitede lisansüstü eğitim paydaşların profesyonel ve etik davranış biçimlerine bağlıdır. Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Lisansüstü öğrencisinin hakları Bilgi edinme: danışman ve diğer tez izleme jürisi üyelerinin (danışman ekibi) seçimi eğitim kuruluşundan eğitimi ile ilgili (süre, riskler, program değişikliği v.b.) finansal kaynaklar gelişimin objektif değerlendirilmesinde göz önüne alınan kriterler akademik beklentilerini etkileyecek herhangi bir karar Gerekirse danışman ekibinin değiştirilmesini isteme Araştırma çalışmalarına katılmayı isteme Akademik ve profesyonel gelişimi ile yakından ilgili olmayan bazı işleri yapmayı reddetme Özel bilgilerinin gizliliğini isteme Öğrenci ayrımcılığını ispatlama (renk, ırk, din, pozitif çıkar, ekonomik beklenti, cinsiyet kimliği, gebelik, sakatlık, yaş, sağlık durumu, medeni durum, ülke vatandaşı olmamak) Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Danışmanın etik davranışı Öğrenci ile profesyonel, meslektaş tarzında üniversite kuralları ve yönetmelikleri çerçevesinde bir etkileşim içerisinde olmak Öğrenciye araştırmada engel koymamak Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek. Hocasından farklı düşüncelerini sunabileceği, isteklerini belirtebileceği bir ortam hazırlamak Öğrencinin şikayetlerini tehdit edildiği korkusu oluşturmadan dinlemek ve çözüm yolları aramak. Öğrencisine akademik ve profesyonel gelişimi ile ilgili olmayan sadece kendi avantajı olan işleri vermekten kaçınmak (Ör:Dersine asistanını göndermeyi alışkanlık haline getirmek) Ortak çalışmalara girmeden önce lisansüstü öğrenciler ile yazarlara ilişkin kuralları paylaşmak Kongrelerde sunulan araştırmalarda, profesyonel yayınlarda, patenlerde v.b konularda öğrencinin katkısına teşekkür etmek Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 43

44 Tez danışmanlığı ve yayında etik Yazar olarak yer alabilmek için; Konu fikrinin oluşması Tasarım Bulguların analiz ve yorumu Makale taslağı hazırlanması veya eleştirel biçimde gözden geçirilmesi Danışmanların tezler ile ilgili yaklaşımları ve katkıları farklı düzeylerde olabilir Tez savunmasında danışmanın ve tez izleme jüri üyelerinin yer alması etik midir? (Orpheus standardı) Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Öğrencilerin Etik Dışı Davranışları Başka öğrenciyi kendi yerine sınava sokmak Kopya çekmek veya kopya vermek Başkasının ödevini kendi ödeviymiş gibi sunmak Ödevini başkasına yaptırmak Tezini para ile yaptırmak veya yazdırmak Başkasının fikirlerini kendisininmiş gibi sunmak Arkadaşlarını engelleyici tutumlara girmek Kayırmacılık istemek Kitap, malzeme, materyal çalmak Çalışmasından sonuç elde etmeden elde etmiş gibi veriler oluşturmak ve bildiri haline getirerek kongrelere göndermek. Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR Doktora danışmanı atanması akış şeması Danışman adayları, tez projesi/kabul yazısı veya tez konusu/açıklaması ile birlikte AD Başkanlığına müracaat eder. AD Başkanlıkları, müracaatı Enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu danışmanların projelerini inceleyerek kabul/red eder. Enstitü Kurulunda, danışman aday sayıları göz önüne alınarak kontenjanlar belirlenir. Enstitü Web sitesinde, danışman adayları, AD ve projeleri/tez konuları duyurulur. Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 44

45 Doktora danışmanı atanması akış şeması Ön kayıt yaptıran öğrencilerin, ilgi duydukları projeler için danışman adayları ile görüşmeleri sağlanır ve doktora giriş sınavından önce öğrenci adaylardan ilk üç proje/tez konusu tercihleri alınır. Doktora giriş sınavı jürileri, danışman adaylarından oluşur ve gerektiğinde birden fazla jüri kurulabilir. Giriş sınavı sonucunda, danışman adayı öğretim üyelerinin tercihleri ve öğrencilerin kayıt sırasındaki tercihleri göz önünde bulundurularak danışman-öğrenci eşleşmesi kesinleşir. Giriş sınavı sonuçları, kazanan öğrencilerin kesinleşen danışman isimleriyle birlikte Enstitü ye iletilir. Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir hafta içinde ilan edilir. Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR İyi bir danışman olmak için.. Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR İyi bir danışman olmak için.. Öğrencilerinize zaman ayırın Onlara güvenin Onları dinleyin, motive edin Zamanında geri bildirim verin Projelerini bitirmelerine yardımcı olun İyi bir rol model oluşturun!!! Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı Haziran 2014, İZMİR 45

46 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ-DANIŞMAN ARASINDA YAŞANAN KİŞİLER ARASI ANLAŞMAZLIKLARIN YÖNETİMİ MÜZAKERE Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 46

47 Lisans Üstü Eğitimde Öğrenci-Danışman arasında Yaşanan Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: MÜZAKERE Prof. Dr. Abbas Türnüklü Dokuz Eylül Üniversitesi, Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir 1 Seminer içeriği 1. Kişiler arası anlaşmazlık nedir? 2. Anlaşmazlık türleri nelerdir? 3. Anlaşmazlık çözüm stratejileri nelerdir? 4. Müzakere nedir? 2 5. Müzakere prensipleri nelerdir? Üniversitede Öğrenci ve danışman arasında anlaşmazlık yaşanmalıdır; Anlaşmazlık yaşanmıyorsa sorun vardır. 3 47

48 ANLAŞMAZLIK nedir? ANLAŞMAZLIK, danışmanın öğrencisi ile ilgili akademik hedeflerine ulaşmak için gösterdiği eylemleri ve atılımları, öğrencinin hedeflerine ulaşmak için gösterdiği eylem ve atılımları ile karşı karşıya gelirse, birbirlerini engellerse, 4 duraklatırsa ya da bozarsa ortaya çıkan durumdur. Anlaşmazlık = Şiddet değildir. Anlaşmazlık danışman ve öğrencinin farklı istek, çıkar, gereksinim, amaç, hedef, görüş, inanç, felsefe ve arzuları nedeniyle karşı karşıya gelmeleridir. Danışman ve öğrencinin amaç ve hedeflerindeki uyumsuzluk ve karşıtlıktır. Şiddet ise, yıkıcı-saldırgan bir anlaşmazlık çözüm yoludur. 5 Anlaşmazlıkların ısrarlı varlığı ve anlaşmazlıklardan doğan fiziki, duygusal ve kaynaksal sonuçları nedeniyle, bireyler daima farklılıklarını barışçıl bir şekilde, uzlaşarak çözmenin yollarını aramışlardır. 6 48

49 Anlaşmazlık Türleri 1.Değer anlaşmazlıkları, 2.İlişki anlaşmazlıkları, 3.Veri anlaşmazlıkları, 4.Çıkar anlaşmazlıkları, 5.Yapısal anlaşmazlıklar Değer anlaşmazlıkları Fikir ve davranışları değerlendirmede değişik kriterler Şahsa özel içsel öneme sahip hedefler Yaşam şekilleri İdeoloji ya da din yüzünden ortaya çıkarlar. 8 Değerle ilgili anlaşmazlıklarda muhtemel müdahale yolları Problemi, değerlerle açıklamaktan kaçının, Tarafların hemfikir ve zıt-fikir olmalarına izin verin, Tarafların paylaştığı, üst hedefler bulmaya 9 çalışın. 49

50 2. İlişki anlaşmazlıkları Güçlü olumsuz ve yıkıcı duygular, Yanlış/yanlı algılamalar ve basmakalıp düşünceler, İletişim eksikliği ya da yanlış anlamalar Tekrarlanan olumsuz davranışlar, yüzünden ortaya çıkarlar Verilerle ilgili anlaşmazlıklar Bilgi eksikliği, Yanlış bilgi, Neyin ilgili olduğu konusunda fikir ayrılığı, Verilerin değişik yorumlanması, Değişik değerlendirme uygulamaları, nedenleriyle ortaya çıkar. 11 Çıkar anlaşmazlıkları İçerikle ilgili gerçek veya algılanan rekabet, Uygulamayla ilgili çıkarlar, Psikolojik çıkarlar, nedenleriyle ortaya çıkar

51 Yapısal anlaşmazlıklar Yıkıcı davranış veya etkileşim kalıpları, Kaynakların eşit olmayan bir şekilde kontrol edilmesi, bölüştürülmesi ve sahip olunması, Güç ve otorite eşitsizliği, 13 Zaman kısıtlıkları nedenleriyle ortaya çıkar. Paylaşım saati: Tıp fakültesinde en çok hangi anlaşmazlık türü veya türlerini görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz? Örneklendirir misiniz? 1. Değer anlaşmazlıkları, 2. İlişki anlaşmazlıkları, 3. Veri anlaşmazlıkları, 4. Çıkar anlaşmazlıkları, 5. Yapısal anlaşmazlıklar. 14 Anlaşmazlık çözüm stratejileri 1. Rekabetçi yaklaşım 2. Kaçınma 3. Kabullenme 4. Anlaşmalı Ödün: Uzlaşma 5. İşbirlikli, temel gereksinimlere dayalı müzakere

52 Anlaşmazlık çözüm stratejileri Danışmanın amaçlarıma yönelik 100 davranışlar 0 1. Rekabetçi 2. Kaçınmacı 5. Uzlaşmacı 4. İşbirlikli 3. Kabullenici Öğrencinin amaçlarına yönelik davranışlar 1. REKABETÇİ YAKLAŞIM Bazı durumlarda bir tarafın çıkarları ve hedefleri o denli dardır ki bu çıkarlar sadece belli bazı çözümlerle karşılanabilir ve bu çözümlerin hiç biri karşı taraf için kabul edilebilir değildir Böyle durumlarda o taraf rekabetçi bir yaklaşım benimseyebilir ve kazan-kaybet sonucu için çabalayabilir, özellikle de rakibine göre daha güçlüyse. 17 Rekabetçi yaklaşımlar Üst yönetime şikayet etme, dava açma, hakeme başvurma ve şiddet-harici doğrudan eylem ve şiddet gibi hukukdışı etkinlikleri de içerebilir

53 2. KAÇINMA Anlaşmazlıklardan kaçınma çıkarların ve gereksinimlerin karşılanmasında yararlı veya yararsız olabilir. İnsanlar birçok nedenden dolayı çatışmadan kaçınırlar: korku, anlaşmazlıklarla başa çıkma becerilerinden yoksun olma, karşılıklı çıkarların olmayışı, tartışılan konulara ilgisizlik, sonuç üzerinde yeterli etki ve güç sahibi olmama, yapıcı anlaşmalara girmek için doğru zaman olmadığına inanma, ya da anlaşmanın imkansız olduğu ve açıkça tartışmanın tercih edilmediği algısı KABULLENME Kabullenme bir tarafın kendi çıkarları uğruna karşı tarafın çıkarlarını gözettiği durumlarda görülür. Aşağıdaki durumlarda kabullenme stratejisi kullanılır: Olumlu bir ilişkinin sürdürülebilmesi için bazı fedakarlıklar yapılması gerektiğinde, İşbirliği yapma ve geliştirme tercih edildiğinde, Çıkarlar, son derece birbirine bağlı olduğunda bu strateji tercih edilir ANLAŞMALI ÖDÜN: UZLAŞMA Taraflar ortak kazançları için birlikte problem çözme çabasına girecek kadar birbirlerine güvenmiyorlarsa. Taraflar hemen hemen eşit güce sahipse, ve bu yüzden de konunun kendi istedikleri şekilde çözülmesi için baskı uygulayamıyorlarsa

54 5. İşbirlikli, temel gereksinimlere dayalı müzakere: tarafların ihtiyaçlarının mümkün olduğunca yüksek oranda karşılanmasını sağlayacak şekilde çözüm seçeneklerinin kapsamının genişletilmesini hedefler. 22 İşbirlikli, temel gereksinimlere dayalı yaklaşımlar aşağıdaki durumlarda en iyi sonucu verir: Tarafların birbirlerine asgari güveni olduğunda Taraflar benzer olmasa da eşit oranda etki sahibi olduklarında, Daha çok güce sahip olan taraf gücünü kullanmaktan vazgeçerse ve işbirlikli çözümler için çalışmaya gönüllüyse. 23 Anlaşmazlık çözüm stratejilerinin her biri değişik bağlamlarda ve alanlarda kullanılabilir. Taraflar kendi stratejilerini kendi çıkarlarına (gereksinimlerine) uydurmak ve kendilerini memnun etme ihtimali en yüksek olan bir yaklaşımla ilişkilendirmelidir

55 Paylaşım saati: Tıp fakültesinde en çok hangi anlaşmazlık yönetim stratejilerini kullanıyorsunuz? Örneklendirir misiniz? 1. Rekabetçi yaklaşım 2. Kaçınma 3. Kabullenme 4. Anlaşmalı Ödün: Uzlaşmacı 5. İşbirlikli, temel gereksinimlere dayalı müzakere. 25 MÜZAKERE 26 KİŞİLER ARASI MÜZAKEREYE GİRİŞ İster hoşlanın ister hoşlanmayın, ister kabul edin, ister kabul etmeyin, HEPİMİZ birer MÜZAKERECİYİZ

56 1. Müzakere, kişilerin, farklılıklarını karşılıklı, yüz yüze yönettikleri bir diyalog yoludur. 1. Müzakere nedir? 2. Müzakere, farklı gereksinim ve hedeflere yönelik olarak, anlaşmaya varmak için kullanılan bir iletişim sürecidir. 28 Anlaşmaya varmak için, 2. Niçin müzakere ederiz? Karşıtlıkları ve anlaşmazlıkları yönetmek için, Uzlaşmak için, Tartışmaları azaltmak için, Farklılıkları yönetmek için, Hedeflerimize ulaşmak için, Düşüncelerimizi kabul ettirmek için, Barışçıl bir dünyada yaşamak için Etkili Müzakerenin Engelleri nelerdir? Yetersiz iletişim becerileri Olumsuz duygusal tepkiler Yanlış-yanlı algılama Öğrenilmiş otomatik yıkıcı tepkiler Olumsuz ilişki dinamikleri Katı tutum ve davranışlar 30 56

57 4. Müzakere Prensipleri A. İnsanı, sorundan ayrın. B. Talepler (istekler) üzerine değil, çıkarlar (ihtiyaçlar) üzerine odaklanın. C. Karşılıklı kazançlar için, seçenekler yaratın. D. Objektif kriterlerin kullanılmasında ısrar edin. 31 A. İnsanı sorundan ayrın. Bir sorun hakkında konuşurken, konuştuğunuz kimseyi bu sorundan soyutlayın. İnsan faktörü ile sorunu ayrı ayrı ele almak yapılacak ilk iştir. 32 Karşınıza Öğrenciyi / Danışmanı Değil, Sorunları Alın Müzakereciler, kendilerini yüz yüze gelmiş düşmanlar olarak görürlerse ilişkilerini esas sorundan ayırt edemezler. Müzakerenin karşı tarafı rakip ya da hasım değil, ortak sorunun çözümünde bir partner olarak görülmelidir

58 Kişiler arası anlaşmazlıklarda yapıcı yolu bulabilmek için, üç temel öğe dikkate alınmalıdır. 1. algılama, 2. duygu ve 3. İletişim 34 Her ne kadar çok zor bir iş olsa da, bir olayı, diğer tarafın gördüğü gibi görebilme ve algılayabilme yeteneği, bir müzakerecinin sahip olması gereken en önemli becerilerden biridir. 35 Hem karşı tarafın, Hem de kendi duygularınızı tanıyın ve anlayın Müzakere sırasında kendinize bir bakın. Gergin misiniz? Mideniz mi kötü? Diğer tarafa kızgın mısınız? Onları dinleyin ve ne hissettikleri hakkında bir fikir edinin. Hissettiklerinizi yazmak faydalı olabilir - belki korku dolu, endişeli, öfkeli - sonra da nasıl hissetmeyi arzu ederdiniz - kendimden emin, rahat gibi. Aynı şeyi onlar için de yapın

59 Onlardan Değil, Kendinizden Söz Edin Birçok müzakerede her bir taraf uzun uzun diğer tarafın nedenlerini ve niyetlerini anlatır ve bunları kınar. Problemle, Karşı Karşıya Gelin, Kişilerle Değil Eğer müzakereciler kendilerine, düşmanları ile yüz yüze geldikleri bir çatışmanın tarafları olarak bakarlarsa, ilişkilerini problemin esasından ayırmak zordur. 37 B. Talepler Üzerine Değil, Çıkarlar, Gereksinimler Üzerine Odaklanın Talepler (istekler) Çıkar (Temel gereksinimler) 38 Talep: Çatışmada talep, tarafların ne istediğidir. Sıklıkla önerilen çözümdür. Çıkar: Çatışmanın taraflarının, istemiş oldukları şeyi niçin istedikleridir. Çıkarlar, ihtiyaçlar ve gereksinimler somut değildir ve açıkça ifade edilemez. Kodlanarak karşı tarafa iletilir. Çıkarlar, maddi, psikolojik, kültürel, ya da spirituel olabilir

60 Maddi çıkarlar Maddi çıkarlar, bireylerin para, zaman, mal, mülk, gibi maddi kaynak temelli İhtiyaçlarıyla ilgilidir. Maddi çıkarların ve gereksinimlerin karşılanması, çoğunlukla müzakerelerin odak noktasını oluşturur. 40 Prosedürel çıkarlar Prosedürel çıkarlar, müzakere sürecinde her bireyin kafasındakileri anlatabilme fırsatına sahip olması, müzakerelerin düzenli ve zamanında yapılması, tarafların hakarete varan söylemlerden ve sözlü saldırılardan kaçınmaları, Müzakere sürecinde herkese eşit zaman diliminin ayrılması. 41 Psikolojik çıkarlar Psikolojik çıkarlar ise müzakerecilerin gerek müzakere süresince ve sonrasında duygusal ve ilişki ihtiyaçlarını içerir. Grubun parçası olma, aidiyat duygusu, Özgürlük, Kararlara katılım, Saygı görme, değer görme 42 60

61 Spirütüel çıkarlar Adalet, dürüstlük, eşitlik, doğruluk gibi değerler, Dini ya da mezhepsel değerler, Kimlik, etnik kimlik değerleri Spirütüel çıkarlar çerçevesinde ele alabiliriz. Bazı insanlar, değerleri için parasını, emeğini, zamanını bazıları ise, yaşamını ortaya koyabilir. Bu durum bazıları için anlaşılmaz görülebilir. Ama bir çok insan için yaşamın odağını oluşturur. 43 Karşıt taleplerin ardında çatışan çıkarların yanı sıra, ortak ve uzlaşabilen çıkarlarda vardır. Akıllıca bir çözüm için talepleri değil, açık ya da örtük ihtiyaçları ve ortak çıkarları göz önüne alın. 44 C. Karşılıklı Kazançlar İçin Seçenekler Yaratın Tanınmış bir avukat başarısının sırrını hem kendi müşterisini hem de karşı tarafı memnun edecek çözüm yolları bulmak olarak açıklamaktadır

62 Karşılıklı Kazançlar İçin Seçenekler Yaratın Görüşmelerin çoğunda seçeneklerin ortaya çıkmasına engel olan unsurlar Erken yargılama, Tek bir yanıt aranmasıdır, 46 Karşılıklı Kazançlar İçin Seçenekler Yaratın Bir müzakereci olarak mutlaka karşı tarafı da hoşnut edecek çözümler aramak zorundasınız. Eğer bir müşteri alışverişte aldatılmış olduğunu hissederse, dükkan sahibi de çok şey yitirir; hem müşterisini kaybeder, hem de kötü bir şöhret sahibi olur. 47 D. Objektif Kriterlerin Kullanılmasında Israr Edin İster yemek yiyecek bir yer seçerken, ister bir iş kurarken olsun OBJEKTİF BİR STANDARDI hesaba katmadığınız sürece, çözüm bulmak zor olur. Daima, adalet, dürüstlük, eşitlik ve bilimsellik Gibi değerleri referans alın

63 D. Objektif Kriterlerin Kullanılmasında Israr Edin Tek çözüm her iki tarafın isteğinden etkilenmeyen, bağımsız bir temele dayanarak müzakere etmektir. Bu da temelde objektif kriterlerdir. 49 Dilerim tüm anlaşmazlıklarınız, uzlaşı, barış ve bütünleşme ile sonuçlanır

64 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can BİLGİN 64

65 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ Bir dirhem bilim Bin okka ahlaka muhtaçtır Aktaran; Osman İnci El Razi Bir olgu Baltimore Olayı 65

66 David Baltimore 1975 NOBEL TIP ÖDÜLÜ "Tümör virüsleri ve hücrelerdeki genetik materyal arasındaki etkileşimlere ilişkin keşifleri için" ( Renato Dulbecco ve Howard Martin Temin ile beraber ) Copyright Cell, Vol 45, , 25 April 1986 Article Altered repertoire of endogenous immunoglobulin gene expression in transgenic mice containing a rearranged Mu heavy chain gene David Weaver,, Moema H. Reis,, Christopher Albanese,, Frank Costantini, David Baltimore,, and Thereza Imanishi-Kari, awhitehead Institute for Biomedical Research Nine Cambridge Center Cambridge, Massachusetts USA bdepartment of Biology Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts USA cdepartment of Human Genetics and Development Columbia University College of Physicians and Surgeons New York, New York USA dcenter for Cancer Research Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts USA Summary C57BL/6 mice transgenic for a μ heavy chain gene, the VDJ region of which came from the BALB/c hybridoma , expressed high levels of antibody carrying determinants specific for the transgene (idiotypes). The individual antibodies made by hybridomas from transgenic mice, however, were generally encoded by endogenous genes; in most cases the transgene was present but not expressed. The endogenous, idiotype-positive antibodies had heavy chains that were notable for the high frequencies of JH4 (as in the transgene) and VH segments from the VH81X family (unrelated to the transgene). The expression of endogenous genes mimicking the idiotype of the transgene suggests that a rearranged gene introduced into the germ line can activate powerful cellular regulatory influences. FARE GENLERİ YABANCI GENLERİ KOPYALAYIP ANTİKOR ÜRETİYOR 66

67 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Tufts Üniversitesi Whitehead Enstitüsü LABORATUVAR FON Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Imanishi-Kari danışmanlığında doktora çalışması yapan Margot O Toole Imanishi-Kari nin notlarından kuşkulandı MTE ve Tufts denetleme kurullarını bilgilendirdi. İlk araştırmada hile saptanmadı. O Toole çıban başı olarak ün yaptı, uzun süre iş bulamadı New York Times olayı ön sayfada manşetten verdi Baltimor Rockefeller Üniversitesi rektörlüğünden istifa etti. NIH-ORİ (Araştırmanın Doğruluğunun Denetlenmesi Birimi) ilk incelemeyi dikkatle izledi. Kongre bilgilendirildi. Gizli Servis in araştırmayı yürütmesi istendi ORI Imanishi-Kari nin deneysel veri ve sonuçlarını yanlış olduğunu bildirdi. Tufts Üniversitesi Imanishi-Kari nin işine son verdi Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı nın düzenlediği bir panelde Imanishi-Kari aklandı. Etik Bilimsel Etik 67

68 Etik Pratik ahlakın teorik irdelenmesi Ahlak üzerine düşünebilme etkinliği Düşünce ile eylem ilişkisi Foucault etik insanın kendi kendisiyle ilişkisinin incelenmesidi r Pratik, hem etiğin var olma koşulu, hem de onun hedefi ve amacıdır. Aristo BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR Bilimsel bir ortam içinde araştırmanın amaçlanması, tasarımı, iletilmesi ya da rapor edilmesi için genel olarak kabul edilen kurallardan ciddi şekilde sapma; yalan söyleme ve uydurma (fabrication), aşırmacılık (plagiarizm), tahrif ya da taklit ya da değiştirme (falcification) ya da benzer uygulamalara bilimde etik dışı, uygunsuz ya da kusurlu davranış (scientific misconduct) adı verilir. 68

69 YAYIN ETİĞİNDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR Yalan söyleme ve uydurma (fabrication) Aşırmacılık (plagiarizm) Tahrif ya da taklit ya da değiştirme (falcification) Dilimleme Yinelenen Yayın (Duplication) Yazarlık Armağan yazarlık Onursal yazarlık BİLİMDE ETİK DIŞI DAVRANIŞIN NEDENLERİ Akademik yaşamda bilimsel araştırma eğitimi ve disiplini verilmemesi Bilimsel araştırma etiğinin öğretilmemesi Yükselme hırsı Üne kavuşma duygusu Bilimsel saygınlık edinme Kurumsal-parasal çıkarlar ya da bunların yitirilmesi korkusu Biraz tarih 69

70 Bilim Bilim adamları Bilimsel kurumlar Laboratuvar Araştırma yöntemleri Araştırma yolları İletişim sistemleri Kavram ve kategoriler Üretim Paylaşım Korunum Doğayı açıklama Değiştirme Dönüştürme Tabular Din Ahlak Yasalar Çıkarlar Politikalar Teknoloji EGEMEN SİSTEM BU ARAŞTIRMAYI NEDEN YAPIYORUZ? Thomas More Utopia nın yazarı Kralın yasasına karşı geldiği için idam edildi. Sakalım vatana ihanet etmedi. O da idam edilmesin Giardano Bruno ( ) Evrende, Dünya'dan başka birçok gezegenin bulunduğunu söyledi. Aykırı görüşler beslediği için Roma'da kazığa bağlanıp, diri diri yakıldı. 70

71 Miguel Servet Galileo Galilei Diyaloglar adlı kitabındaki düşünceleri yüzünden kitabı yasaklandı ev hapsine mahkum edildi. Katolik kilisesi Galile nin haklılığını 1992 yılında kabul etti. 71

72 Antoine Lavoisier Modern kimyanın kurucusu. Bilimsel çalışmalarını desteklemek için vergi tahsildarlığı yaptı. Fransız devrimi vergi tahsildarı olduğu için onu giyotine mahkum etti. Robert Oppenheimer Teknik güçlükleri öne sürerek hidrojen bombasının yapılmasına destek vermedi. İstifa etti. Hidrojen bombasını Edward Teller üretti. Max Planck Hitler e suikast nedeniyle yakalanan çocuğunun (yedi çocuğundan tek hayatta kalanı) idam edilmemesi karşılığında Nazizme bağlılık duyurusunu imzalaması istendi. Max Planck bu duyuruyu imzalamadı. 72

73 Alfred Binet ve Psikometri Zeka özürlü olduğu saptanan kişilerin kısırlaştırılması ABD_Virginia Bu yasa 1972 de kaldırıldı. Trofim Lisenko Genlerin ve kromozomların kalıtımsal aktarımda rolü olmadığını savundu. Karşı düşünenler suçlandı. Karşıtı Nikolay Vavilov hapse mahkum edildi. Nazi doktorları, öjenistleri, antropologları, psikiatrları Yaslandıkları dayanak noktası genetikti. 73

74 Dr. Josef Mengele Tuskegee Enstitüsü Ve Sifiliz Çalışması e_syphilis_study Subject administered treatment. Tuskegee Enstitüsü yılları arasında Afrikalı-Amerikalı erkeklerde sifilizin doğal tarihini izleme çalışması yürüttü. Sağlık Bakanlığı sponsor oldu. Sifilizli 399 kişiyle başlandı. Tedavi yoktu ta penisillin bulundu. Ancak hastalara uygulanmadı. Çünkü, amaç hastalığın doğal tarihini incelemekti. 74

75 Tuskegee çalışmasından bir grup 1972 de Peter Buxton bu olayı açıkladı. Meclis olayı araştırmaya başladı te kurbanlar dava açmaya başladılar. Federal hükümet tazminat ödemeye karar verdi. Peter Buxton RADYASYON DENEYLERİ Soğuk savaşla ilgili belgeler toplanırken bir gerçek ortaya çıktı: ABD hükümetleri kendi vatandaşlarını radyasyon deneylerinde kullanmıştı. Amaç Radyasyonun etkilerini azaltarak radyasyonu vatandaşlarına zarar vermeden düşmanlarına karşı kullanmak 1940 Vanderbilt Üniversitesinde fötüs gelişiminde radyoaktivitenin etkisini araştırmak için hamilelere radyoaktif demir verildi. Çocuklarda normalden fazla kanser oranı görüldü. 75

76 Oregon Devlet Hapishanesi Amaç: Radyasyonun sperm fonksiyonları üzerindeki etkileri Çoğu Afrikalı-Amerikalı 67 erkek 200 dolar karşılığında Kanser olacakları söylenmemişti. Bu kişiler daha sonra vazektomi oldular. ARAŞTIRMA VE ETİK SORUNLAR ARAŞTIRMA Araştırmanın tasarlanması Evren örnek seçimi Veri toplama Analiz Yazım Yayın Araştırma ekibi Kurumlar üniversite endüstri asker devlet Alan araştırmaları Laboratuar araştırmaları Klinik araştırmalar Yayın-Patent-Fikri haklar-ticari Sır Araştırma alanları Donanım Maliyet Fon, proje Danışmanlar Editörler Dergiler 76

77 ARAŞTIRMA VARSAYIM-TASARIM ÖN ÇALIŞMA PROJE-PROTOKOL-YÖNTEM DENEKLER/ÇALIŞMA ALANLARI VERİLERİN SAKLANMASI ÇÖZÜMLEME HATA Basılan dergiye düzeltme gönderme Kasıt yok Disiplinsiz (Dikkatsiz veya Özensiz) Araştırma Editör-hakem-yazar birlikteliği ile çözülebilir 77

78 VARSAYIM - TASARIM Beklenen: Nesnel Tarafsız Yaratıcı Güdümlü araştırmalar BMJ 326 doi: /bmj (Published 15 May 2003) This Week In the BMJ Environmental tobacco smoke does not affect mortality Environmental tobacco smoke was not associated with mortality from coronary heart disease or lung cancer at any level of exposure in a large study of Californians followed for 40 years. Based on an analysis tracking adults who had never smoked and their smoker spouses between the periods 1960 and 1998, Enstrom and Kabat (p 1057) suggest that the effects of environmental tobacco smoke, particularly for coronary heart disease, are considerably smaller than generally believed. In contrast, active cigarette smoking was a strong, dose related risk factor for coronary heart disease, lung cancer, and chronic obstructive pulmonary disease. Despite these findings, Davey Smith (p 1048) says debate about the role of environmental smoke, as well as the risk of being married to a smoker, will continue. Additional research on the link between second hand smoke and disease is needed. 78

79 ÖN ÇALIŞMA Düşüncenin Çalınması Fikir Örtüşmesi Bilinçaltı Yanılsama (Cryptomnesia) 79

80 Charles Darwin Alfred Russel Wallace Doğal seçilimi birlikte açıkladılar PROJE-PROTOKOL-YÖNTEM Fonlar (maddi destek) Nesnellikten sapma NEDEN BU FON SAĞLANDI? YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? DENEKLER-GÖNÜLLÜLER Bilgilendirilmiş olur Geçerli olur Dolaylı olur!!! Savunmasız ve korunmaya muhtaç olanlar Üçüncü dünya ülke insanları 80

81 MAKİNELER, LABORATUVARLAR, ALAN ÇALIŞMALARI KULLANMA SÜRELERİ DOĞRU, UYGUN KULLANIM ÖZEN GÖSTERME BUNLARDAN BAŞKA ARAŞTIRMACILAR DA YARARLANACAK!!! HAYVAN DENEYLERİ Avrupa Bilim Vakfı İlkeleri Hayvanlar duygulu varlıklardır. Önce alternatif yöntemleri düşün. Deneyleri en az sayıyla sınırlandır. Acıyı en aza indir. Uygun barındırma ve bakım koşullarını sağla. 81

82 VERİLERİN SAKLANMASI Verilerin günlük kaydının tutulması Tam Düzgün Doğru Gizli Verilerin saklanması Araştırmalarda 5 yıl Patentlerde 20 yıl Geçerlilik Güvenilirlik ÇÖZÜMLEME YAN TUTMAMA 82

83 Harward Üniversitesi nde kadınların karşılaştığı toplumsal ayrımcılık konusunda beş araştırma yaptığını ileri sürerek üniversiteden parasal destek alan 4 makale yayınlayan genç bir toplum psikoloğu kendi görüşlerini araştırma sonucu gibi sunduğunu kabul etti Durumun açığa çıkması üzerine genç araştırmacı yazılarında belirttiği gibi 600 kişiyle görüşmediğini açıkladı ve Üniversiteden istifa etti. Prof. Dr. Canan Özgen Kimya Mühendisliği Bölümü UEAM Başkanı ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ankara 21 Nisan 2005 Araştırma ve yayın etiği Norveçe bir araştırma enstitüsüne araştırma yapmak üzere giden bir beyin cerrahi daha sonra 1999 yılında Avrupa dergileri arasında yüksek bir prestiji olan bir Beyin Cerrahi Dergisinde araştırma sonuçlarını yayınladı. Daha sonra Norveç deki Araştırma Enstitüsü bu beyin cerrahının bulunduğu üniversiteye başvurarak bu yayındaki araştırmanın kendilerinde yapılmadığını, araştırmada kullanıldığı iddia edilen cihazın kendilerinde olmadığını rapor etti. Aynı başvuruyu dergiye de yaptığını belirtti. Konu YÖK e iletildi ve soruşturma sonucunda, kişinin üniversite ile ilişkisi kesildi. Bir sonra yayına giren dergide, kişinin ismi ve eski çalıştığı kuruluşun ismi de verilerek, yayının yalan beyanla yapıldığı yayınlandı!!! Prof. Dr. Canan Özgen Kimya Mühendisliği Bölümü UEAM Başkanı ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ankara 21 Nisan 2005 Araştırma ve yayın etiği 83

84 YAYINDA VE SUNUMDA VE ETİK SORUNLAR Fikri Mülkiyet Hakları Düşünce mülkiyet midir, hak mıdır? Mülkiyet değildir; Araştırmacıları teşvik eden bilim merakı ve insanlara hizmettir Mülkiyet olması eşitsizliği artıracaktır. İlaç (Patent) Düşünce insanlığın ortak hazinesidir 84

85 Radyum elde edilmesinin patentini alma önerilerini reddettiler Marie ve Pierre Curie Bundan bir çıkar elde etmek bence imkansız bir şey. Bilim ruhuna hiç uymayan aykırı bir iş olur Polio aşısının patentinin alınması önerisini geri çevirdi: Aşıya patent yok. Güneşin patenti olabilir mi? Jonas Edward Salk Fikri Mülkiyet Fikir Eserleri İlim ve Edebiyat Eserleri Güzel Sanat Eserleri Musiki Eserleri Sinema Eserleri Veri Tabanları Sınai Eserler Patent, Faydalı Model, Ticaret ve Hizmet Markaları, Sınai Resim ve Model, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Coğrafi İşaretler Yarı İletken Ürünlerin Topoğrafisi, Yeni Bitki Türleri 85

86 Eser Sahibinin hususiyetlerini taşıması Özgünlük Yaratıcılık Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen eserlerden olması Bilimsel Eserler Dil ve yazı ile ifade olunan eserler Bilgisayar programları Veri tabanları Bilimsel ve teknik fotoğraflar, haritalar, planlar, projeler, krokiler Konferanslar, Derlemeler Çeviriler. İktibas (Aktarım) serbestisi Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının bağımsız bir bilim ve edebiyat eserine alınması Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, amaca uygun biçimde ve oranında bilimsel eserlere konması Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin bilimsel konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer araçlarla gösterilmesi. Kaynak belirterek 86

87 Kaynak gösterme UYGUN AKTARIM Aktarım kurallarına uyma Doğrudan aktarım Dolaylı Aktarım Ölçülülük Amaca uygun, amaçla orantılı YAYIN VE TANITIM YAZARLAR KAYNAK GÖSTERME TEŞEKKÜR BİLGİNİN TANITIMI HAKEMLİ DERGİDE YAYIM MEDYA YAZARLAR Yazar sıralaması Yazar sayısı Gölge yazarlık ya da onursal yazarlık Armağan yazarlık Matta Etkisi 87

88 YAZARLIK ÖLÇÜTLERİ Vancouver Ölçütleri Planlama, tasarım, analiz, yorumlama Yayına hazırlama, önemli oranda düşünsel katkı Son biçime onay Resnik in Önerisi MAKALENİN SORUMLULUĞUNU ALMAK Kaynak göstermeme KAYNAK GÖSTERME Kaynak gösterirken ayrımcılık yapma Neden bu kaynaklar??? Atıf çetesi TEŞEKKÜR Teknik ve sekreterlik hizmetleri Düşünce ve eleştirilerinden yararlanılanlar Maddi destek olanlar Teşekkür bir nezaket ya da vefa gösterisi değildir, emeğe saygıdır Bilimsel çalışmanın ürünüdür 88

89 BİLGİNİN TANITIMI Kongre, sempozyum Makale Bilimsel Atıf Dizini (Science Citation Index SCI) Kitap Medya Editör Hakemler HAKEMLİ DERGİLERDE DEĞERLENDİRME Gizliliği koruma Değerlendirmeyi geciktirmeme Gizlilik Bilimsel çıkar çatışması 89

90 SOĞUK FÜZYON OLAYI Stanley Pons Martin Fleischman 23 Mart 1989 da oda sıcaklığında soğuk füzyon olayını gerçekleştirdiklerini medya önünde açıkladılar. Açıklamada deneyin ayrıntılarını vermediler. Füzyonla ilgilenen bilim insanlarının çoğunun açıklamaya dek böyle bir araştırmadan haberleri yoktu. 90

91 Aktarım İNTİHAL Aşırmacılık (Plagiarism) amaca uygun oranda değilse belli olacak biçimde yapılmamışsa kaynak gösterilmemişse Luc Montagnier, Robert Gallo ULUSLAR ARASI BİLİM SAVAŞI 91

92 Saygın bir üniversitemizin Tıp Fakültesinden bir doçent adayının başka birisinin uzmanlık tezini kendi ismini 1. isim olarak koyarak, diğer yazarların yerine sahte imza kullanarak bir derginin iki ayrı editörüne aynı makaleyi göndermesi ve alıntı yazısını tahrif ederek, yalan beyanla kabul edilmiş gibi göstermesi ve bu yazıyı başlıca eser olarak dosyasında sunarak doçentlik başvurusunda bulunması. Prof. Dr. Canan Özgen Kimya Mühendisliği Bölümü UEAM Başkanı ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ankara 21 Nisan 2005 Araştırma ve yayın etiği Ülkemizde bir Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir Anabilim Dalında daha önce İngiltere de yazılmış bir tezin yalnızca adını değiştirerek sunan bir öğrenci için soruşturma başlatıldı. Fakültede başka etik sorunlar da bu arada belirlendi. Prof. Dr. Canan Özgen Kimya Mühendisliği Bölümü UEAM Başkanı ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Ankara 21 Nisan 2005 Araştırma ve yayın etiği 92

93 Kararda, Dinçer'in YÖK'ün Disiplin Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 3. bendinde yer alan, "Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasınhın tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek" eyleminin üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren filer arasında sayıldığına dikkat çekildi. Dinçer'in intihal yaptığına karar verilen "İşletme Yönetimi" adlı kitabında 32 yerde dipnot kullanmadan alıntı yaptığı da vurgulandı. Turkish physicists face accusations of plagiarism Geoff Brumfiel Top of page Abstract Scores of papers are removed from arxiv server. More than a dozen theoretical physicists at four universities in Turkey seem to be involved in a massive plagiarism scandal.almost 70 papers by 15 authors have been removed from the popular preprint server arxiv, where many physicists post their work, by the server's moderators. 93

94 GÖRÜNEN ETİK SORUNLAR AYSBERGİN SU ÜSTÜNDEKİ KISMIDIR!!! NE YAPMALI Mesleki yeterlilik NE YAPMALI? Etik düzenlemelerin bilinmesi Etik kurullar önemli dergiler, etik kurul onayı sormaktadırlar Yayın izleme birimleri Multidisipliner araştırmaların özendirilmesi 94

95 NE YAPMALI? Resmi Eğitim Meslek ahlakı ya da meslek etiği eğitimi gereklidir. ABD de federal araştırma fonlarından yararlanabilmek için etik eğitimi koşul olarak öne sürülmektedir. NE YAPMALI? Gayriresmi Eğitim Etik kültür ve etik iklim Saygı Güven Değer Atina Okulu ( , Raphael) Kök Panser İyileştirmek Penser Düşünmek İnsan ruhunu bir bistüriyle bulamazsınız Flaubert 95

96 Yararlanılan Başlıca Kaynaklar Yararlanılan Başlıca Kaynaklar SAĞOLUN 96

97 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLERİN NİTELİKLERİ ve TEZ YAZIM KURALLARI Prof. Dr. Zuhal BAHAR 97

98 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLERİN NİTELİKLERİ VE TEZ YAZIM KURALLARI Prof. Dr. Zuhal BAHAR 1 Tezin Bölümleri 1. Ön bölüm 2. Ana Bölüm 3. Son bölüm 2 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (14 PUNTO) 1. Ön bölüm-dış Kapak OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BESLENME BİLGİSİNE, DAVRANIŞLARINA VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNE ETKİSİ (20 PUNTO-KOYU) Öğrenci İsmi (18 PUNTO) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ (16 PUNTO) İZMİR-2010 (16 PUNTO) 3 98

99 1. Ön bölüm-iç Kapak T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (14 PUNTO) OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN BESLENME BİLGİSİNE, DAVRANIŞLARINA VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNE ETKİSİ (20 PUNTO-KOYU) Öğrenci İsmi (16 PUNTO) Danışman Öğretim Üyesi: Unvanı, Adı, Soyadı (14 Punto) Proje desteği varsa destekleyen kuruluş ve proje no (12 punto) 4 1. Ön bölüm-jüri İmzaları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora programı öğrencisi. Okul Öncesi Çocuklara Verilen Beslenme Eğitiminin Çocukların Beslenme Bilgisine, Davranışlarına ve Antropometrik Ölçümlerine Etkisi konulu Doktora tezini tarihinde başarılı olarak tamamlamıştır. BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 5 1. Ön bölüm-içindekiler 6 99

100 1. Ön bölüm-tablo Listesi 7 1. Ön bölüm-şekil Listesi 8 1. Ön bölüm-kısaltmalar BKİ Beden Kitle İndeksi DSÖ.Dünya Sağlık Örgütü BM Birleşmiş Milletler ASM.Aile Sağlığı Merkezi 9 100

101 1. Ön bölüm-teşekkür Tez çalışmasında ve hazırlanmasında büyük katkısı olan kişilere, firmalara teşekkür etmek için yazılır. Gerekli değildir Ana Bölüm-Türkçe Özet OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN (Bağımsız Değişken) ÇOCUKLARIN BESLENME BİLGİSİNE, DAVRANIŞLARINA VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNE (Bağımlı Değişken) ETKİSİ Araştırıcının Adı, Fakültesi, Yazışma Adresi ÖZET Amaç: Bu çalışma okul öncesi çocuklara yönelik Piaget nin kuramına dayalı beslenme eğitiminin geliştirilmesi, uygulanması ve bu eğitimin çocukların beslenme bilgisine, besin tüketim sıklıklarına ve beden kitle indeksi ve kol çevresi ölçümlerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışma Pre-post deney kontrol desenli deneysel çalışmadır. İzmir ilinde bulunan üç Sosyoekonomik düzeyi temsil eden anaokulları deney ve kontrol grubuna randomize atanmıştır. Çalışmaya 238 çocuk alınmış ve deney grubundaki anaokullarında okuyan çocuklara Piaget nin kuramına dayalı beslenme eğitimi yapılmıştır. Çocukların beslenme hakkındaki bilgi düzeyleri ve besin tüketim sıklıkları eğitim öncesinde, eğitim sonrasında ve eğitimden bir yıl sonra; antropometrik ölçümleri eğitim öncesinde ve eğitimden bir yıl sonrasında alınmıştır. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümlerde çift yönlü varyans, Friedman testi, ki-kare testi ve intention to treat analizi yapılmıştır. Bulgular: Eğitim sonrasında deney grubundaki çocukların beslenme bilgi puanları artmış ve besin tüketim sıklıklarında kontrol grubuna göre olumlu gelişmeler olmuştur. Eğitimden sonra deney grubundaki çocukların süt ve ürünleri, yeşil yapraklı sebze, köksü sebze, beyaz et, balık ve meyve tüketimlerinde artış; şeker ve hazır meyve suyu tüketimlerinde azalma olmuştur. Antropometrik ölçümler açısından eğitimden sonra deney ve kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan eğitimlerde Piaget nin kuramının etkin ve yaygın olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Okul öncesi çocuk, beslenme eğitimi, Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı, hemşirelik Ana Bölüm-İngilizce Özet EFFECTS OF NUTRITION EDUCATION PROGRAM ON PRESCHOOL CHILDREN S NUTRITION KNOWLEDGE, BEHAVIORS AND ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS ABSTRACT Objective: This study was developed in order to develop and implement nutrition education program based on Piaget s theory for preschool children and examine effects of this program on children s nutrition knowledge, nutrition behavfood frequencies and body mass index and upper mid arm circumference. Method: This study was pre-post experiment and control designed experimental study. Preschools from three socioeconomic status in Izmir was randomly assigned to experiment and control groups. The study involved 238 children and nutrition education based on Piaget s theory was performed to children from experiment schools. Children s nutrition knowledge scores and food frequencies was taken before education, after education and one year later; anthropometric measurements was taken before education and one year later. For data analysis two-way anova for repeated measures, Friedman test, chi-square test and intention to treat analysis was conducted. Results: After education, experiment children s nutrition knowledge scores increased and positive changes occured in food frequencies than control group. Also experiment group children s dairy products, green vegetables, rooted vegetables, white meat, fish and fruit consumptions increased, sugar and sugared fruit juice consumptions decreased at posttest. There wasn t statistically significant difference between intervention and control group after education of anthropometric measurements. Conclusion: Results of this study showed Piaget s theory could use efficiently and widespread on educations prepared for preschool children. Key Words: Preschool children, nutrition education, Piaget s Cognitive Development

102 2. Ana Bölüm-Giriş ve Amaç Problemin Tanımı ve Önemi (1-2 sayfa) Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocuklara verilen Piaget nin kuramına dayalı beslenme eğitiminin; çocukların beslenme bilgisine, beslenme davranışlarına (tüketim sıklığı) ve antropometrik ölçümlerine (boy, kilo, üst orta kol çevresi) etkisini incelemektir. Araştırma Hipotezleri H1: Eğitim (bağımsız değişken) sonrasında bilgi puan (bağımlı değişken) ortalamaları yönünden fark vardır. H1a: Çocukların beslenme bilgi puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında fark vardır (gruplar açısından fark vardır). H1b: Çocukların beslenme bilgi puanları açısından pretest, posttest 1 ve posttest 2 puanları arasında fark vardır (zaman açısından fark vardır). H1c: Çocukların beslenme bilgi puan ortalamaları yönünden grup ve zaman arasında etkileşim vardır (grup ve zaman açısından fark vardır) Ana Bölüm- Genel bilgiler Tez in 1/3 ünden uzun olmamalıdır Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Araştırmanın Tipi Tanımlayıcı, yarı deneysel, deneysel nitelikte olduğu belirtilmelidir Bu çalışma okul öncesi çocuklara yönelik beslenme girişiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla pre-post deney kontrol desenli deneysel çalışma olarak yürütülmüştür

103 2. Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Araştırmanın Yeri ve Zamanı Açıkça yazılmalıdır. İzmir İli ndeki altı okulda, tarihleri arasında yürütülmüştür Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Evrenin özelliği belirtilmelidir. Örneklem seçim ölçütleri, örneklem oranı yazılmalıdır. 17 Araştırma Değişkenleri 2. Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Bağımlı Değişkenler Pretest Eğitim Öncesi Bağımsız Değişken Girişim Eğitim Sonrası Bağımlı Değişkenler Posttest-1 Posttest-2 Dene y Çocuk Beslenme Bilgi Düzeyi Besin Tüketim Sıklığı Antropometrik Ölçümler Piaget nin Kuramına Dayalı Beslenme Eğitimi Çocuk Beslenme Bilgi Düzeyi Besin Tüketim Sıklığı Çocuk Beslenme Bilgi Düzeyi Besin Tüketim Sıklığı Antropometrik Ölçümler Kontrol Çocuk Beslenme Bilgi Düzeyi Besin Tüketim Sıklığı Antropometrik Ölçümler Çocuk Beslenme Bilgi Düzeyi Besin Tüketim Sıklığı Çocuk Beslenme Bilgi Düzeyi Besin Tüketim Sıklığı Antropometrik Ölçümler

104 2. Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Veri Toplama Araçları Sosyodemografik özellikleri içeren Kişisel Bilgi Formu, çocukların bilgi düzeylerini belirleyen Çocuklar İçin Beslenme Bilgi Formu, besin tüketim durumlarını belirleyen Besin Sıklığı Anketi ve Antropometrik Ölçümler Kayıt Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu Bu form çocuğun cinsiyeti, anne-babanın yaşı, eğitim durumu, meslekleri, kardeş sayısı ve ailenin ekonomik durumu ile ilgili değişkenleri içeren dokuz sorudan oluşmaktadır (Ek 1) Çocuklar İçin Beslenme Bilgi Formu Çocukların beslenme bilgisini değerlendirmek için United States Department of Agriculture (USDA) bölümünün My Pyramid For Kids eğitim müfredatının içinde hazırladığı Eat Smart with MyPyramid for Kids beslenme bilgi formu kullanılmıştır (Mypyramid, 2009). Bu formda beş besin grubu ile ilgili 30 besin resmi bulunmaktadır. Beslenme bilgisi anketi için diyetisyen ve çocuk gelişim uzmanından görüş alınmıştır. Bilgi formu somut besin resimlerinden oluşmaktadır. Form eğitim öncesinde (pretest), eğitim sonrasında (posttest 1) ve eğitimden bir yıl sonra (posttest 2) çocuklara uygulanmıştır. Form boş bir sınıfta ya da müdür odasında uygulanmıştır. Formu uygulama aşamasında sorular çocuklara yüz yüze sorulmuştur. Araştırmacı soruları teker teker okuyarak göstermiş, çocuğa uygun seçeneği göstermesi söylenmiştir. Formun puanlandırılması ve değerlendirilmesi konusunda anketi hazırlayan Amerikan Kültür ve Tarım Bakanlığı (USDA) Eğitim Bölümü nden elektronik posta yoluyla bilgi alınmıştır. Her doğru yanıt için 1 puan, her yanlış yanıt için 0 puan verilmiştir. Formun min-max değerleri 0-20 puandır. Yükselen puanlar çocuğun beslenme bilgisinin arttığını göstermektedir (Ek 2) Ana Bölüm- Araştırma Planı Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Verilerin Değerlendirilmesi Veriler SPSS 15.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık değeri için alpha.05 alınmıştır. Deney ve kontrol grubundaki çocukların eğitim öncesi (pre-test), eğitim sonrası (post-test 1) ve bir yıl sonraki (post-test 2) bilgi puanlarının grup, zaman ve grup*zaman etkileşimine göre karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümlerde çift yönlü varyans analizi, ileri analizinde Bonferroni düzeltmeli eşleştirilmiş örneklemlerde t testi kullanılmıştır. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Grupların kendi içinde puan ortalamalarındaki değişimini karşılaştırmak için tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ve ileri analiz için Bonferroni düzeltmeli eşleştirilmiş örneklemlerde t testi kullanılmıştır Çocukların besin tüketim sıklıkları Friedman varyans analizi, ileri analizleri Wilcoxon İşaretli Sıra Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çocukların antropometrik ölçümleri ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir

105 2. Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Araştırmanın sınırlılıkları Çalışmanın güçsüz yanları yazılmalıdır Çocukların araştırmadan çeşitli nedenlerle ayrılmış olmasından dolayı örneklem sayısındaki istenmedik düşüşler bu çalışmanın sınırlılığıdır Ana Bölüm-Gereç ve Yöntem Etik Kurul Onay Tüm tezlerde, ilgili Etik Kurulu nun onayı bulunmalıdır. Bu bölümde etik kurul onay tarihi ve numarası, kurum izni ve deneklerden alınan onam belirtilir. Çalışma için Milli Eğitim Bakanlığı ndan ve Hemşirelik Yüksekokulu nun etik komitesinden yazılı izin alınmıştır (Ek-3). Ebeveynlere, okul yönetimine ve sınıf öğretmenlerine çalışma hakkında yazılı ve sözlü bilgi verilmiştir (Ek-4). Çocuklara katılacakları eğitim ve uygulanacak girişim hakkında sözlü açıklama yapılmıştır. Herhangi bir hastalığı ya da öğrenme güçlüğü olan çocuklar örnekleme alınmamıştır. Araştırma sürecinde duyma ve konuşma problemi olan bir çocuk ile hastalığı nedeniyle önceki verilerinde eksikler olması nedeniyle çalışmadan çıkarılan çocuklar sınıf arkadaşlarından ayrı tutulamayacakları için bu çocukların da antropometrik ölçümleri alınmıştır. Ancak bunların sonuçları analize alınmamıştır Ana Bölüm-Bulgular Tablo 1: Çocukların Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Beslenme Bilgi Puanları Gruplar Pre-test X SS Post-test 1 X SS Post-test 2 X SS F p Deney Kontrol Grup Zaman Grup*Zaman Grupların beslenme bilgi puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla tekrarlı ölçümlerde çift yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda grup (F=95.192, p=.000), zaman (F=80.449, p=.000) ve grup*zaman (F=59.997, p=.000) etkileşimi açısından puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur (Tablo 1)

106 2. Ana Bölüm-Tartışma Beslenme Bilgisi Okul öncesi çocuklara yapılan Piaget nin kuramına dayalı beslenme eğitimi sonrasında çocukların bilgi puanları artmış olup (Tablo 1), H1a: Çocukların beslenme bilgi puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında fark vardır, H1b: Çocukların beslenme bilgi puanları açısından pretest, posttest 1 ve posttest 2 puanları arasında fark vardır ve H1c: Çocukların beslenme bilgi puan ortalamaları yönünden zaman ve gruplar arasında etkileşim vardır hipotezlerini desteklemektedir. Bu çalışmada bilgi puan ortalamaları açısından deney ve kontrol grubu arasında posttest 1 ve posttest 2 ölçümlerinde anlamlı farklılığın çıkması (Tablo 2) Piaget nin kuramıyla yapılan eğitimin etkili olduğunu göstermiştir. Piaget nin kuramı kullanılarak yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. Gorelick ve Clark (1985), Piaget nin kuramını kullanarak üç-beş yaşındaki 187 çocuğa besin hazırlama, bilişsel beceriler geliştirme ve yaratıcılığı cesaretlendirme konularını içeren deney ve kontrol gruplu beslenme eğitimi programı uygulamıştır. Deney grubundaki çocukların eğitimden sonra beslenme bilgi puanları yükselmiştir. Araştırmacılar sonuçların Piaget nin teorisiyle uyumlu olduğunu belirtmiş, çocuklara yapılacak beslenme eğitiminin başarılı olması için aktiviteye dayalı, gelişim dönemlerine uygun eğitim içeriklerinin kullanılmasının önemini vurgulamışlardır Ana Bölüm-Sonuç ve Öneriler Bu çalışmanın sonuçları H1a: Çocukların beslenme bilgi puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında fark vardır (gruplar açısından fark vardır), H1b: Çocukların beslenme bilgi puanları açısından pretest, posttest 1 ve posttest 2 puanları arasında fark vardır (zaman açısından fark vardır), H1c: Çocukların beslenme bilgi puan ortalamaları yönünden grup ve zaman arasında etkileşim vardır (grup ve zaman açısından fark vardır), H2a: Deney grubundaki çocukların pretest, posttest 1 ve posttest 2 ölçümlerinde besin tüketim sıklıkları arasında fark vardır hipotezlerini desteklemektedir Son bölüm-kaynakça (Yazarın soyadı) (Adının ilk harfi), (İkinci yazarın soyadı) (adının ilk harfi), (..) (..). Makalenin adı (ilk harf büyük sonrakiler küçük harfle başlar). Dergi adı kısaltması, yılı; cilt: ilk sayfa - son sayfa Thatte ML, Honda T. Venous flaps. Plast Reconstr Surg 1993;91: )

107 3. Son bölüm-kaynakça Uluslararası kısaltması olmayan dergilerin tam adı yazılmalıdır. Dörtten fazla yazarlı makaleler dördüncüye kadar yazılır ve ark. şeklinde sonlandırılır. Tez içinde bir başka kaynaktan aynen alıntı yapma zorluğu varsa, bu alıntı ayıraç içinde yazılmalıdır (... ) Son bölüm-kaynakça Gazete makalelerinin kaynak olarak gösterilmesi Gazete adı, yayımlandığı gün, ay yıl: sayfa numarası, sütun numarası Cumhuriyet, 10 Ocak 2002: 19, Yayınlanmamış tezin kaynak gösterilmesi; Kitap formatında, yayınevi yerine tezin yapıldığı üniversite ve tezin niteliği ( yüksek lisans, doktora vb.)

108 3. Son bölüm-kaynakça Elektronik ortamda dergi Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online]; 1995:[24 screens]. URL: Son bölüm-kaynakça Kongre bildiri özetleri Yazarın soyadı, (Adının ilk harfi), (İkinci yazarın soyadı) (adının ilk harfi),(..) (..). Bildirinin adı (İlk harf büyük sonrakiler küçük harfle başlar). Kongre/Sempozyum kitap adı: Sayfa, Tarih, Yeri. Atabey N, Gao Z-J, Yao ZJ, Breckenridge D, Gao Y, Soon L, Soriano J, Burke TR, Bottaro DP. GRB2-SH2 domain interaction antagonists block hepatocyte growth factor stimulated cell motility, matrix invasion and tubulogenesis. Sixteenth Annual Meeting on Oncogenes Abstract Book: p95, June 22-25, 2000, LaJolla, CA, USA Son bölüm-kaynakça Tek yazarlı kitap Yazar adı-soyadı ve ilk isimlerinin baş harfleri. Kitap adı, Kaçıncı baskı olduğu, Basım yeri, Yayınevi, Basım tarihi yıl olarak, Sayfa numaraları. Örn: Krauss G. Biochemistry of Signal Transduction and Regulation. Second Edition. Weinheim, Wiley-VCH, 2001;

109 Kitaptan bölüm 3. Son bölüm-kaynakça İlgili bölümün yazarları, ilgili bölümün konu başlığı, In: Kitap Editörlerininin Adları, editors. Kitap adı, Kaçıncı baskı olduğu, Basım yeri, Yayınevi, Basım tarihi yıl olarak, Sayfa numaraları Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; p Son bölüm-kaynakça Derleme kitaplar İlgili bölümün yazarları, ilgili bölümün konu başlığı, In: Kitap Editörlerininin Soyadı ilk ad baş harfleri, ed. Kitap adı, Kaçıncı baskı olduğu, Basım yeri, Yayınevi, Basım tarihi yıl olarak, Sayfa numaraları Örn: Elevitch FR, Hicks GP, Microprocessors and computers in the clinical laboratory, In:Tietz NW, ed. Fundamental of Clinical Chemistry, third edition. Philadelphia: W.B.Saunders, 1987; Yazar bir kuruluşsa 3. Son bölüm-kaynakça Kuruluş adı. Kitap adı, Basım yeri, Basım yılı, sayfa no Örn: The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Testing: Safety and performance guidelines. Medl Aust 1996;

110 3. Son bölüm-ekler (Etik Kurul Raporu, ve özgeçmiş ve yayın listesi, doktora tezleri için makale örneği ve dergiden alınmış kabul yazısı) Son bölüm-ekler Özgeçmiş Son bölüm-ekler Tezden Yapılan Diğer Yayınlar 1. Yazar isimleri Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Bir Gözden Geçirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2008, 1 (2): Yazar isimleri Piaget s Cognitive Development Theory And Nutrition Education Experiences, Asia Pacific Education Review Journal (Değerlendirmede)

111 TEZİN ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ Sayfa Düzeni 10'a kadar olan sayılar rakamla daha büyükleri yazıyla yazılmalı 1 cm 3 cm Sayfa düzeninde üst, alt ve sol kenardan üçer cm, sağ kenardan iki cm 3 cm boşluk bırakılmalıdır. 2 cm 12 punto Times New Roman Arial, Tahoma 1,5 satır aralığı Ana başlıklar koyu ve alt çizgili Alt başlıklar koyu Bölüm içi küçük başlıklar italik Cümle başına gelen sayılar yazıyla yazılmalıdır 3 cm 40 Sayfa Numaraları Şekil ve tablo dizinleri i, ii, iii, iv, v şeklinde küçük harf Roma rakamı ile yazılmalı, sayfa numaralaması Arabik rakamlarla 1, 2, 3 şeklinde özetle birlikte birden başlamalı. 41 TEŞEKKÜR EDERİM

112 PİLİÇ OLAYI Prof. Dr. Zühal BAHAR PİLİÇ OLAYI OLAY: Bir piliç, bir yolda karşıdan karşıya geçer. SORU: Piliç karşıdan karşıya niçin geçer? Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? EFLATUN: İyiliği için. Gerçek, öteki taraftadır. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? RENE DESCARTES: Yolun öbür tarafına geçmek için. 112

113 Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? ARISTOTELES: Karşıdan karşıya geçmek pilicin doğasıdır. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? KARL MARX: Tarihsel olarak kaçınılmazdı. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? SIGMUND FREUD: Pilicin karşıdan karşıya geçmesiyle ilgilenmeniz, sizde güçlü ve latant bir cinsel güvensizlik duygusunu ele vermektedir. 113

114 Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? BUDA: Bu soruyu sormak, sizin kendi piliç doğanızı inkâr etmektir. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? GALILEI: Oysa piliç karşıdan karşıya geçiyor... Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? EINSTEIN: Pilicin yolun karşısına geçmesi ya da yolun pilicin ayakları altında yer değiştirmesi, tümüyle sizin gösterdiğiniz referansa bağlıdır. 114

115 Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? BILL CLINTON: Anayasa üzerine yemin ederim ki bu piliçle aramda hiç bir şey geçmemiştir. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? GEORGE W. BUSH: Pilicin bu yolda BM kararlarına rağmen cezalandırılmadan karşıdan karşıya geçmesi, demokrasiye, özgürlüğe ve adalete kafa tutmaktır. Bu durum, o yolu bizim çoktan bombalamış olmamız gerektiğini göstermektedir. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? SÜLEYMAN DEMİREL: Piliç geçmişse geçmiş, geçmemişse geçmemiştir. 115

116 Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? Turgut ÖZAL: Benim pilicim işini bilir. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? Bülent Ecevit: Bilmiyorum; Rahşan a sormam lazım. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? TANSU ÇİLLER: Bu memleket için karşıdan karşıya geçen piliç de bizimdir, üstünden geçen traktör de bizimdir. 116

117 Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? R. TAYYİP ERDOĞAN: Ben tavuklu sandviç de satmıştım. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? ABDULLAH GÜL: Hayır, bana böyle bir bilgi verilmedi. Ama karşıdan karşıya geçtiyse hükümet gereğini yapar. Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? A.Necdet SEZER: Karşıya geçtiği nokta kamusal alansa, başörtülü geçemez Piliç Karşıdan Karşıya Niçin Geçer? Türk Erkeği: Piliç sarışın mı? Esmer mi? 117

118 SBE DE TEZ DANIŞMANININ İZLEYECEĞİ SÜREÇ ve TEZ SAVUNMA BAŞVURUSU ÖN KOŞULLARI Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR 118

119 SBE DE TEZ DANIŞMANININ İZLEYECEĞİ SÜREÇ VE TEZ SAVUNMA BAŞVURUSU ÖN KOŞULLARI DOÇ.DR. ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR DANIŞMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI , İZMİR YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI (Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Sayılı Resmi Gazetede 6 Kasım 2013 de yayımlandı.) Öğrenci Kabul Koşulları: 55 ALES (ilgili puan türü) ya da 50 TUS + 60 YDS YDS puanı yok ise, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 70 veya Enstitümüzün yapacağı Yabancı Dil sınavından 70 puan Danışmanlık Adaylığı Koşulları: Tez danışmanları öğretim üyeleri veya "doktoralı öğretim görevlileri" arasından seçilir. Tezin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. Kontenjanlar Enstitümüz WEB sayfasında duyurulur. 119

120 Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü: YL programı en az 21 kredi olmak koşulu ile en az 7 adet ders, "bir seminer", uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programı tamamlama süresi en fazla 3 yıldır. 1.Yarıyıl: Öğrencinin danışman ataması yapılır. Öncelikle 30 AKTS lik derslerini seçer. Akademik takvime uygun sınavlarına girer (ara sınav, final, bütünleme) 2. Yarıyıl: 30 AKTS lik derslerini seçer. Sınavlarına (ara sınav, final, bütünleme) girer. Öğrenci dersleri devam ederken danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı nın uygun görüşü ile Etik Kurul Onayı bulunan tez önerisini bu yarıyılda Enstitüye sunabilir. 3.ve 4. Yarıyıl: Öğrenci derslerini tamamladı ise, uzmanlık alanı ve tez çalışması derslerine devam eder. Başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar alması gerekir. Başarısız olduğu seçmeli dersleri var ise aynı kredi değerinde olan başka ders alabilir. Akademik takvime uygun sınavlarına girer (ara sınav, final,bütünleme) 120

121 Yüksek Lisans tez savunma sınavı için tez jürisi 3 veya 5 kişi olacak şekilde, en az bir ay önce Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Enstitü bünyesindeki başka bir Anabilim dalından veya başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez Savunma Sınavı Red En geç 3 ay içinde düzeltme yapılarak 2. kez aynı jüri önünde Tez Sınavına girmek için başvuruda bulunulur. Kabul En geç 1 ay içinde ciltli 2 kopya tez, tez veri formu, İngilizce ve Türkçe tez özetleri ve mezuniyet için gerekli olan diğer belgeler Enstitüye teslim edilir. Kabul Tez Savunma Sınavı Red YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI Tüm süreçler yeniden başlar ya da programın TEZSİZ yüksek lisans programı var ise öğrencinin talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. DOKTORA EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI (Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Sayılı Resmi gazetede 6 Kasım 2013 de yayımlandı.) Öğrenci Kabul Koşulları: 60 ALES (ilgili puan türü) ya da 50 TUS + 60 YDS Danışmanlık Adaylığı Koşulları: Projesi (konusu) olmalı ve etik kurul başvurusu yapmış olmalı (Eğitim dönemi başında etik onay alınmış olmalı) Önceki doktora tezlerini "genişletilmiş SCI" kapsamında yayınlamış olmalı Başvuru ile birlikte (öğrenim süresini aşmış öğrenciler hariç) 5 den fazla lisansüstü öğrencisi bulunmamalı Profesör, doçent ya da en az 3 yıl deneyimli yardımcı doçent olmalı Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor. Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor. Öğrenci adayları ile danışman adayları sınav öncesinde görüşüyor. 121

122 Doktora Girişi Sınavı: Anabilim Dalı danışman adayları, SINAV jürisinde bulunur. Sınav sonucunda kazanan öğrenciler duyurulur. Bu aşamada, öğrencinin tezi geniş çerçevede belirlidir. Doktora Süresi ve Ders Yükü: Öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından en az 21 kredi ve en çok 30 kredi olmak koşulu ile en az 7 ders, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. 1. Yarıyıl: Öğrencinin danışman ataması yapılır. Öncelikle 30 AKTS lik derslerini seçer. Akademik takvime uygun sınavlarına girer. Birinci yarıyıl sonuna veya en geç ikinci yarıyıl başına kadar "Tez İzleme Komitesi" oluşturulur. 2. Yarıyıl: 30 AKTS lik derslerini seçer ve sınavlarına girer. İkinci yarıyıl sonuna kadar, öğrenci Tez İzleme Komitesi önünde "Tez Önerisini" savunur. Savunma tarihinden 2 hafta önce, danışman Tez İzleme Komitesi Üyelerini Enstitü ye bildiriyor Öğrenci, sözlü savunmadan bir hafta önce Tez Önerisini Tez İzleme Komitesi Üyelerine dağıtıyor TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI (2. yarıyıl sonuna kadar) Tez Önerisi Savunması başarılı mı? Hayır Danışman ve Tez Projesi değişti mi? Evet Evet Tez Önerisi Savunma tutanakları 3 gün içinde Enstitüye gönderilerek tez aşamasına geçilir. Hayır En geç 1 ay içinde 2. tez önerisi savunması En geç 3 ay içinde 2. tez önerisi savunması Evet Tez Önerisi Savunması 3. Yarıyıl: TEZ e ve Derslere (30 AKTS lik) devam - Sınavlar Tez izleme komitesi toplantısı (6 ayda bir) Red Aynı revizyonlar tekrar edilir. 122

123 4. Yarıyıl: Tez e ve AKTS tamamlayıcı derslere devam - Sınavlar Tez İzleme Komitesi Toplantısı 4. Yarıyıl Sonuna Kadar: YETERLİLİK SINAVI YETERLİLİK SINAVI başarılı mı? Hayır 5. yarıyıl sonuna kadar tekrarlama Evet 5., 6., 7., 8., 12. Yarıyıllar Teze devam Konferanslar / kurslara katılım Tezle ilgili bildiri / yayınlar Evet İkinci kez başarılı mı? Hayır Tezini teslim ediyor mu? En erken: 6. yarıyıl sonu En geç: 12. yarıyıl sonu Aynı uygulama devam eder. Evet Doktora tez sınavına girebilmek için: Tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde en az 2 adet yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de dergiye gönderilmiş olarak hazırlanmış TOPLAM 3 ADET araştırma makalesi sunulmalıdır. Bu makalelerden en az ikisi genişletilmiş SCI/SSCI (ya da SCI/SSCI kapsamında indekslenen) dergilerde olmalıdır. Yayına kabul edilmiş bir makalenin dergi İMPAKT FAKTÖRÜ 4 ve YUKARISI ise, ilk isim olmak kaydıyla, iki yerine tek makale de kabul edilebilir. Üç makaleden en az birinde aday birinci isim olmalıdır. Projesi ile ilgili ulusal/uluslar arası PATENT kuruluşlarına başvurusu inceleme aşamasına gelmiş olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz. Bu kişilerin diğer yayınları için yukarıdaki şartlar geçerlidir. Ayrıca, tüm öğrencilerin tezi ile ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az 1 kez sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması şartı, teze müracaat için aranır. 123

124 Sınavdan EN AZ 1 AY ÖNCE tez sınavı jüri üyesi (3 ü tez izlem komitesinden ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi) ve tarih bildirimi ve 2 HAFTA ÖNCE jüri üyelerine ciltsiz tez ve makale teslimi yapılır. DOKTORA TEZ SINAVI (izleyiciye açık olarak yapılır) Red En geç 6 ay içinde düzeltme yapılarak 2. kez Tez Sınavına girilir. Kabul En geç 1 ay içinde ciltli 2 kopya tez, makale, tez veri formu, İngilizce ve Türkçe tez özetleri, Mezuniyet için gerekli olan tüm belgeler Enstitüye teslim edilir. Kabul DOKTORA TEZ SINAVI (izleyiciye açık olarak yapılır) Red Aynı uygulama devam eder. DOKTORA DİPLOMASI TEŞEKKÜRLER 124

125 SBE ARAŞTIRMA VERİ KAYIT DEFTERİ AKIŞ ŞEMASI Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR SBE ARAŞTIRMA VERİ KAYIT DEFTERİ AKIŞ ŞEMASI TÜM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN Doç.Dr. Zübeyde Erbayraktar Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı , İzmir Öğrencinin tez çalışması "Enstitü Yönetim Kurulu"nca kabul edildikten sonra: I. Öğrenciye ve danışmanına Araştırma Veri Kayıt Defteri imzaları alınarak (öğrenci dosyasına bu bilgi eklenir) "Öğrenci İşleri Birimi" tarafından teslim edilir. II. Etik Sözleşme ve Araştırma Veri Kayıt Defteri Teslim Tutanağı da imzalanarak aynı anda Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir (yine öğrencinin dosyasına girer). 125

126 Tez savunmasından sonra mezuniyet için Enstitüye teslim edilecek belgeler arasında Araştırma Veri Kayıt Defterinin danışmana tutanak karşılığı teslim edildiğine dair Anabilim Dalı yazısı bulunmalıdır. Araştırma Veri Kayıt Defteri herhangi bir nedenle kaybolduğunda üç gün içinde Enstitüye yazılı bilgi verilir (öğrenci ve danışman imzasıyla). Bu uygulama 16 Şubat 2007 tarih ve 321/9 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir. 126

127 ORPHEUS STANDARTLARI Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN 127

128 DOKUZ EYLUL UNIVERSITY HEALTH SCIENCE INSTITUTE ORPHEUS LABELLING PROCESS STANDARDS FOR DEVELOPMENT KALİTE GELİŞTİRME 1. ARAŞTIRMA ORTAMI Diğer Kollaborasyonlar DEÜ nün kuvvetli bir araştırma alt yapısı mevcuttur (ekipman, fonlama, insan kaynakları, danışmanlar) 128

129 ERASMUS Anlaşmasına Sahip Olduğumuz Enstitüler 1. Aachen University of Applied Sciences, Germany 2. Medical Informatics, Nuerosciences, Biophysics, Ruhr University Bochum, Germany 3. Medical University Pleven, Bulgaria 4. Medicine, Medical University Sofia, Bulgaria 5. Medicine, Pisa University, Italy 6. Medical Physics, Pharmacology, Sapienza University of Rome, Italy 7. Health sciences, Maastricht University Netherlands 8. Nursing, Health Sciences, Physiotherapy, Klaipeda University, Lithuania 9. Biotechnology, Jagiellonian University,Poland 10. Iuliu Hatieganu, University of Cluj-Napoca, Romania Diğer laboratuvar ziyaretleri? Araştırmacıların diğer laboraturalara ve enstitülere (interdisipliner, ulusal ve uluslararası) ziyareti teşvik edilmektedir. Ortak dereceler- Çift Dereceler? Joint and double degrees? Medikal mühendislik içinde Biyomühendislik ve PhD programı birleşik derece olarak başarıyla uygulanıyor. Çift derece??? Bioengineering and PhD programme in medical engineering are accomplished as joint degrees. Double degree??? 129

130 KABUL STRATEJİSİ VE KRİTERLERİ ADMISSION POLICY and CRITERIA Müracaat Prosedürü-Sadece sınav sonuçları mı? Application procedure-just exam results? PhD projelerinin Dışarıdan Değerlendirmesi? External assessment of the PhD projects? 130

131 Yetkileri? Rights? Doktora Öğrencileri PhD candidates Sorumlulukları Duties? Ödemeler? Payment? Hakları? Rights? Doktora projesinin yürütücülüğü Tezle ilgili yayınlarda birinci isimlik hakkı Bulgularını, ulusal/uluslar arası toplantılarda sunma olanağı Öğrenci temsilciliği hakkı (öğrenciler tarafından seçilme). Doktora öğrencileri, seçilmiş bir temsilci ile Üniversite Senatosunda temsil edilirler. Ödemeler-Payment Üniversitede araştırma görevliliği Öğretim Üyesi yetiştirme (ÖYP) programına seçilenler için aylık maaş Üniversitenin araştırma projelerinden ödenen burslar Üniversite-dışı (TUBITAK,vb) araştırma projelerinden ödenen burslar Devlet bursu Devlet kredisi Üniversite içi ya da dışındaki diğer işler (özel sektör, vb) Doktora öğrecilerin (tüm lisansüstü öğrencilerin) harçlardan muaf olmaları 131

132 Sorumluluklar - Duties Mükemmel araştırma yapmak Etik konulara haki,m olarak mükemmel etik davranış göstermek Aktarılabilir (bilimsel) becerilerini geliştirmek Bilimsel toplantılara katılmak ve sunum yapmak Eğitime katkı yapmak (Lab uygulamaları, özel çalışma modülleri) Kariyerini planlamada fırsatları değerlendirmek Doktora öğrencilerine ek gelir sağlayabilmeleri için zaman? Extra time for Extra Income? Doktora eğitim programının süresi, öğrencinin dışarıda çalışma zorunluluğunu (ya da başka nedenleri) göz önüne alarak uzatılabilir. Doktora Eğitim Programı PhD training programme 132

133 Dışarıda izlenen dersler ve bilimsel etkinlikler resmen onaylanabilmekte midir? Is merit given for external courses and scientific activities? Dışarıdan alınan hem dersler hem de kurslar ve diğer bilimsel etkinlikler için eşdeğerlik müracaatı yapıldığında, Enstitü Kurulu ya da Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile resmen saydırılabilmektedir. Bu durum, eğitim programlarında kayıtlıdır. Klinisyenlere doktora için belirli bir süre izin verilmekte midir? For clinicians, is leave-of absence provided? Doktora öğrencilerine danışma olanakları sağlanmakta mıdır? Counciling facilities for the PhD candidate? Genelde bu tür bir danışmanlık yok. Ancak, öğrenci, danışmak istediği konularda Enstitünün idari ya da akademik personeline rahatça ulaşabilmektedir. Kendi danışmanı ile ilgili sorunlarda nasıl davranılacağı ve nasıl müracaat edileceği konusunda bilgi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde mevcuttur. 133

134 Doktora öğrencilerinin Tez İzleme Komisyonu var mıdır? Do PhD candidates have a thesis committee? Evet!!! YÖK ün çerçeve yönetmeliğinde tez izleme komitesi vardır. Doktora öğrencileri Enstitü üst yönetimi ile nasıl etkileşime girebilmektedir? How can PhD candidates interact with the leadership of the graduate school? Her programın bir öğrenci temsilcisi mevcuttur. Buna ek olarak, herhangi bir doktora öğrencisi Enstitü yönetim kadrosuna rahatça ulaşabilmektedir. Ayrıca, doktora öğrencileri anketler yoluyla isteklerini- önerilerini- üst yönetime ulaştırabilmektedirler. Doktora Öğrencileri Haklarını Nasıl arayabilirler? How can PhD candidates appeal? Öğrenci İşleri birimine teslim edilen, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne hitaben yazılan dilekçe yolu ile olur. Dilekçeye makul bir süre içinde yanıt verilirgenelde iki haftayı geçmez. 134

135 DANIŞMANLIK SUPERVISON Danışmanların Sorumlulukları Nelerdir? Responsibilities of the supervisors? Danışmanların ulusal ve uluslar arası bilimsel iletişim ağları kuvvetli midir? Broad Local and international scientific networks of the supervisors? 135

136 Danışmanlar kariyer geliştirmeye yardımcı olurlar mı? Do supervisors assist with career development? Doktora öğrencisi, Danışman ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanı arasında yazılı antlaşma yapılıyor mu? Contracts between PhD candidate,supervisor, head of graduate school? Danışmanlık atama formu Danışmanlık Eğitim Kursları? Training courses for supervisor? 136

137 Mersin, 24 April, 2008 İki Danışman uygulaması sık mıdır? Is co-supervision common? Doktora Tezi PhD THESIS 137

138 Tezler hangi dilde yazılmaktadır? Language used in the thesis? Çok-yazarlı yayınlarda doktora öğrencisinin çalışmaya katkısı nasıl gösterilmektedir? Contribution of the PhD candidate to multi-authored publications? Doktora Tezleri nasıl Yayımlanmaktadır? How PhD theses are published? 138

139 Herhangi bir halk dilinde özet formatı belirlenmiş midir? Format of any lay summary? DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Tez savunma toplantısı kimlere açıktır? To whom is the oral defence open? 139

140 Tez savunma jürilerinden kaç tanesinde başka bir ülkeden jüri üyesi bulunmaktadır? How many assessment committees include members from another country? Sağlık Bilimleri Enstitüsü, doktora öğrencileri tarafından aktarılabilir beceriler in edinildiğini nasıl garanti etmektedir? How does the graduate school ensure that transferable skills have been acquired? YAPI STRUCTURE 140

141 Doktora programlarının düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi için prosedürler var mıdır? Procedures for regular review of PhD programmes? Web Sitesi? Website? Web-site of the Graduate School: cerik/icerik.php?kod=22002 TEŞEKKÜRLER 141

142 ORPHEUS LABELLINGPROCESS Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL 142

143 DOKUZ EYLUL UNIVERSITY HEALTH SCIENCE INSTITUTE ORPHEUS LABELLING PROCESS Prof. Hüray İŞLEKEL, MD, PhD Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Orpheus Labeling Committee (March 2014) Prof. Gül Güner PhD (Advisor) Prof. Dr. Hüray İşlekel MD. PhD (Chair) Ahu Pakdemirli MD. Tuğba Yardımcı MSc. Ozan Akçay MSc. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Orpheus Labeling Process (DEU-HSI) Feb. 14th. 2014:Accepted by the Graduate School Board March 03rd. 2014:Labeling Committee assigned April 11th. 2014: Core data submitted to Orpheus May. 09th. 2014: Completed Self Evaluation Form submitted to Orpheus Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 143

144 Self evaluation Form A. Core Data B. Basic Standarts C. Quality Development Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR CORE DATA Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 144

145 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 145

146 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 146

147 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 147

148 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 148

149 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 149

150 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 150

151 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 151

152 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 152

153 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 153

154 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 154

155 Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 155

156 Numerical Distribution of Graduates by Year MSc PhD Total Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR BASIC STANDARDS (toplam kaç soru var) 1. Research Environment 2. Outcomes 3. Admission Policy and Criteria 4. PhD Training Programme 5. Supervision 6. PhD Thesis 7. Assessment 8. Structure Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 1. RESEARCH ENVIRONMENT Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 156

157 Research areas? Key papers? Collaborations? Graduate School of Health Sciences The entire university Strong universities in the country and abroad Key papers and collaborations; Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR R-Lab ARGE Research facilities? Department Laboratories Research and Innovation Centre Projects are supported by; university, TUBITAK, EU,... Laboratory equipment is given on the web site. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Experimental Animal Laboratory 157

158 R-LAB Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Departmantal laboratories Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Local ethical committees? Ethical committee for clinical research Ethical committee for non-invasive research Ethical committee for research on laboratory animals Drug research ethical committee in Ankara (directed by the Ministory of Health) Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 158

159 2. OUTCOMES Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Training for transferable skills and evaluation? Training for transferable skills Research environment offered Qualified supervision Structured courses on advanced knowledge and generic skills BASIC LABORATORY PRINCIPLES AND METHODS PLANNING, CARRYING OUT AND EVALUATION OF EXPERIMENTAL RESEARCH PROJECTS ETHICS IN HEALTH SCIENCES COMPUTER APPLIED STATISTICS RESEARCH METHODS AND ADVANCED ANALYSIS TECHNIQUES IN HEALTH SCIENCES CREATIVITY, DISCOVERY AND INNOVATION IN SCIENCE DATA-BASE SEARCHING IN HEALTH SCIENCES AND EVIDENCE-BASED MEDICINE Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Training for transferable skills and evaluation? For evaluation; Quality of research thesis Assesment results of the generic skills courses CV of the PhD candidates (papers, presentations) Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 159

160 Career advice? Writing a project proposal Writing a scientific article Biostatistics Creative thinking Structure a biotech company Principles of innovation (Technopark) National and international guest scientists and experts (symposium, conference, workshop,...) Membership of a scientific society Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 3. ADMISSION POLICY and CRITERIA Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Admission process? Selection: Competitive, transparent process by the guidelines of Higher Education Commission (YÖK) and University Senate. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 160

161 Required Criteria? MSc degree, Medical doctor and veterinary doctor without MSc degree. ALES score - 60/100 (similar to GRE) English exam - 65/100 (TOEFL, YDS) Application to a research project submitted by the potential supervisor Departmental interview/scientific exam Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR If successful Become a PhD candidate. Defend the research project before Thesis Monitoring Committee (TMC) at the end of the second semester. Assessment of the thesis progress by TMC every six months. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR PhD programme financial support? Approval of the following; The Graduate School Council, The University Senate, Higher Education Commission (YÖK) in Ankara External sources (TUBITAK, EU, bilateral industrial collaborati.ons) Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 161

162 4. PhD TRAINING PROGRAMME Content? Original research (mandatory) Courses Workshops External courses Other scientific activities are also accepted for formal credits. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Supervisors? One or two supervisors Supervisors committee Thesis committee Applications accepted from the supervisors twice a year Monitoring the thesis with meetings every 6 months Maximum 5 PhD students/supervisor Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 162

163 Courses in ethics? Given with formal credits Conferences, seminars are organised on selected topics of ethics PhD candidates take these courses. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Length of PhD programme? 4 years (from enrollment to submission) 4 years plus 1-2 months from enrollment to defence Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR List of courses/assesment? Lasts 4 semesters, totally 120 ECTS. For adaptation to ORPHEUS standarts 3 semesters (12 months) accepted by the Graduate School Council. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 163

164 Arrangements for training in other institutions? Exchange programmes supported by the university (Erasmus, Farabi, Mevlana,...). Other bilateral colloborations. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 164

165 Clinical/Professional training parallel with PhD programme? Clinical faculty members (Prof, Assoc. Prof, Asst. Prof, Research Asst.,...) are supported by their original department by lowering his/her academic or clinical duties. Monitoring of the PhD Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR candidates? Course assesment Written and oral exam Project proposals Seminar presentation Lab. Notebook evaluation Lab. skill assesment. Thesis is assesed at regular six months intervals by the Thesis Monitorig Commitee. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 165

166 5. SUPERVISION Number of supervisors per each PhD canditade? Principle supervisor (realises doctoral research project) Second supervisor (not mandatory, from a diffrent dicipline, has at least a PhD) Number of PhD candidates per Supervısor Training supervisors? Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR Not more than five Qualifications required from supervisors? Prof., Assoc. Prof., Asst. Prof. (senior) To present Supervısor proof Training Workshop, of ongoing June 2014, DEU-HSI, research IZMIR project. To finalise former projects with internationally published scientific articles. Supervisor and PhD candidate Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR meeting frequency? At least one formal meeting each week In practice when needed, if supervisor is available. Supervısor Training Workshop, June 2014, DEU-HSI, IZMIR 166

29. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Bezmialem Vakıf Üniversitesi AVRUPA DA DOKTORA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE ORPHEUS. Prof.

29. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Bezmialem Vakıf Üniversitesi AVRUPA DA DOKTORA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE ORPHEUS. Prof. 29. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Bezmialem Vakıf Üniversitesi AVRUPA DA DOKTORA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE ORPHEUS Prof. Gül Güner Akdoğan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Seminer içeriği. 1-ANLAŞMAZLIK nedir? Şiddet ise, yıkıcı-saldırgan bir anlaşmazlık çözüm yoludur. 11.10.2014

Seminer içeriği. 1-ANLAŞMAZLIK nedir? Şiddet ise, yıkıcı-saldırgan bir anlaşmazlık çözüm yoludur. 11.10.2014 Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Yönetimi: MÜZAKERE Seminer içeriği Prof. Dr. Abbas Türnüklü Dokuz Eylül Üniversitesi, Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir 1 1. Kişiler arası anlaşmazlık

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Uzmanlık Eğitiminin Doktora Eşdeğerliliği

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Uzmanlık Eğitiminin Doktora Eşdeğerliliği Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Uzmanlık Eğitiminin Doktora Eşdeğerliliği Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr;

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

ORPHEUS VE AVRUPA DOKTORA VİZYONU

ORPHEUS VE AVRUPA DOKTORA VİZYONU XXIV. TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ TOPLANTISI 23-25.05.2012 ORPHEUS VE AVRUPA DOKTORA VİZYONU (Orpheus: ORganisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN YENİ PROGRAM AÇILMASI İhtiyaçlara göre güncellenmiş işbirliği/ortak program

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ. Prof. Dr. Mehmet Durman

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ. Prof. Dr. Mehmet Durman Prof. Dr. Mehmet Durman ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI, İSTANBUL ÜNİVESİTESİ, 20-21 MAYIS 2014 2 YÜKSEKÖĞRETİM LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN SUNUMDA YAPILAN

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

29. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı İstanbul, Nisan Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

29. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı İstanbul, Nisan Prof. Dr. Ender ERDOĞAN 29. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı İstanbul, 13-14 Nisan 2017 Prof. Dr. Ender ERDOĞAN Konuşma Planı Giriş 2547. sayılı YÖK kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde SBE LÜE Diğer ülkelerde SBE ve LÜE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı)

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) 1 Tarihçe Kuruluş: Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı (ECRIN) 2004 7. Çerçeve Programı ile büyüme (2012-2015) Amaç:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

UYGULAMA DEVAM FİŞİ Adı Soyadı :... Sınıfı / Numarası :... Uygulama Yapılan Kurum:... Uygulama Dersi (Ders Kodu ve Adı) :... Uygulama Dönemi :..

UYGULAMA DEVAM FİŞİ Adı Soyadı :... Sınıfı / Numarası :... Uygulama Yapılan Kurum:... Uygulama Dersi (Ders Kodu ve Adı) :... Uygulama Dönemi :.. EKLER EK-1: UYGULAMA DEVAM FİŞİ UYGULAMA DEVAM FİŞİ Adı Soyadı :.... Sınıfı / Numarası :.... Uygulama Yapılan Kurum:.... Uygulama Dersi (Ders Kodu ve Adı) :... Uygulama Dönemi :.. 1. Hafta 2. Hafta 3.

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege_2015 adresinden online yapılacaktır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege_2015 adresinden online yapılacaktır. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 7. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları 27 Eylül 2016 2006-2015 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Süreci - Bologna Süreci 2015---- YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SÜRECİ 2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM Fakültemiz gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse de ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönemde öncü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TÜKETİCİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında Koç Üniversitesi tarafından sağlanan burslara ilişkin uygulanacak esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KİŞİSEL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİNDE MEDİKAL FİZİKÇİNİN EĞİTİMİ. Hatice Bilge

RADYASYON ONKOLOJİSİNDE MEDİKAL FİZİKÇİNİN EĞİTİMİ. Hatice Bilge RADYASYON ONKOLOJİSİNDE MEDİKAL FİZİKÇİNİN EĞİTİMİ Hatice Bilge Medikal Fizikçi Ne Yapar? Kliniklerde hizmet verir Araştırma ve geliştirmede katkı sağlar Eğitim verir Türkiye de Medikal Fiziğin Tarihçesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı REKABET

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ADALET

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 3 Ekim 2012

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 3 Ekim 2012 TÜBİTAK 2209 DÖNEM -2 BAŞVURU HAZIRLIĞI (SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 3 Ekim 2012 Proje? Başlangıcı ve sonu olan, boyutları önceden belirlenmiş bir

Detaylı

AGÜ. Mentorluk Programı Uygulama Kılavuzu

AGÜ. Mentorluk Programı Uygulama Kılavuzu AGÜ Mentorluk Programı Uygulama Kılavuzu 2016 I. Programın Amacı: AGÜ Mentorluk Programı yeni öğretim üyelerinin üniversiteye uyumuna ve kariyer gelişimine destek olmayı amaçlar. Bu program, AGÜ ye yeni

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOÇ. DR. MURAT BARUT Müdür V. BAŞLIKLAR MİSYON VİZYON İDARİ YAPI TARİHÇE ANABİLİM DALLARI PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumsal Yönetim ve Değişim ISE 502 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOJ 402 Her

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 6. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege10 adresinden on-line yapılacaktır.

Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/loopege10 adresinden on-line yapılacaktır. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 10. ORYANTASYON PROGRAMI LOOPEGE Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ROMA HUKUKU

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (SE 600) Ders Detayları

Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (SE 600) Ders Detayları Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (SE 600) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri SE 600

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 5. ORYANTASYON PROGRAMI Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE İYİ KLİNİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE İYİ KLİNİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ KILAVUZU 1. AMAÇ Bu kılavuz, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar konusunda düzenlenmesi planlanan eğitim programlarına ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak başvurunun şekli ve içeriği

Detaylı

(FENBİLKON-3) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI

(FENBİLKON-3) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI (FENBİLKON-3) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI 1. GRUP KONU: Lisansüstü programlarda davranış ilkeleri (öğrenciler, danışmanlar, EABD ler, FBE, jüriler) 1. Ana Bilim Dalındaki

Detaylı