TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf Bk. 3. Sýnav tarihi itibarýyla (35) yaþýndan gün almamýþ Bk. 4. Lise dengi okullarýn Elektronik, Elektrik-Elektronik bölümü mezunu Bk. 5. Cinsiyeti erkek Bk. 6. Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ Bk. 7. Sýnav tarihi itibarýyla (31) yaþýndan gün almamýþ Bk. 8. Güvenlik tahkikatýnýn olumlu sonuçlanmasý. Bk. 9. T.S.K. saðlýk yeteneði yönetmeliðinde belirtilen saðlýk koþullarýný taþýmak ve sevk edilecek askeri hastaneden saðlam raporu almak. Bk. 10. Lise dengi okullarýn Matbaa bölümü mezunu Bk. 11. Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Lise dengi okullarýn Harita ve Kadastro bölümü mezunu Bk. 12. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ veya erteletmiþ Bk. 13. Sýnav tarihi itibarýyla (30) yaþýndan gün almamýþ Bk. 14. Lise dengi okullarýn Elektrik bölümü mezunu Bk. 15. Lise dengi okullarýn Sýhhi Tesisat bölümü mezunu Bk. 16. Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Tarým Meslek Lisesi mezunu Bk. 17. Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfa geçirilmiþ Bk. 18. Lise dengi okullarýn Elektrik, Elektronik bölümü mezunu Bk. 19. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ Bk. 20. Lise dengi okullarýn Ýnþaat bölümü mezunu Bk. 21. Lise dengi okullarýn Makine bölümü mezunu Bk. 22. Lise dengi okullarýn Metal Ýþleri, Sýhhi Tesisat bölümü mezunu Bk. 23. Lise dengi okullarýn Motor bölümü mezunu Bk. 24. Lise dengi okullarýn Dokuma, Trikotaj bölümü mezunu Bk. 25. Lise dengi okullarýn Elektrik, Elektrik-Elektronik bölümü mezunu Bk. 26. Lise dengi okullarýn Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) bölümü mezunu Bk. 27. Lise dengi okullarýn Elektrik, Soðutma ve Ýklimlendirme bölümü mezunu Bk. 28. Lise dengi okullarýn Aðaç Ýþleri, Mobilya, Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu Bk. 29. Lise dengi okullarýn Matbaa, Matbaacýlýk, Tipo Baský, Tipo Baský Serigrafi bölümü mezunu Bk. 30. Lise dengi okullarýn Sýhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat), Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isýtma, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) bölümü mezunu Bk. 31. Lise dengi okullarýn Metal Ýþleri bölümü mezunu Bk. 32. Askeri hastaneden Sivil Memur Olur raporu almak. Bk. 33. Lise dengi okullarýn Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu Bk. 34. E sýnýfý sürücü belgesi sahibi Bk. 35. Lise dengi okullarýn Tesviye bölümü mezunu Bk. 36. Lise dengi okullarýn Kimya bölümü mezunu Bk. 37. Lise dengi okullarýn Telekomünikasyon bölümü mezunu Bk. 38. Sýnav tarihi itibarýyla (25) yaþýndan gün almamýþ Bk. 39. Lise dengi okullarýn Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat) bölümü mezunu Bk. 40. Lise dengi okullarýn Ýnþaat (Üst Yapý) bölümü mezunu Bk. 41. Lise dengi okullarýn Elektrik-Elektronik bölümü mezunu Bk Sayýlý Kanuna göre Elektrik Tesisatçýlýðý dalýnda Kalfalýk Belgesine sahip Bk. 43. Lise dengi okullarýn Yapý Ressamlýðý bölümü mezunu Bk. 44. Lise dengi okullarýn Makine, Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat) bölümü mezunu Bk. 45. Sýnav tarihi itibarýyla (27) yaþýndan gün almamýþ Bk. 46. Meteoroloji Meslek Lisesi mezunu Bk. 47. Muvazzaf askerlik çaðýna gelmemiþ veya fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ Bk. 48. Seyahate ve arazide çalýþmaya elveriþli Bk. 49. Lise dengi okullarýn Makine Ressamlýðý bölümü mezunu Bk. 50. Sýnav tarihi itibarýyla (32) yaþýndan gün almamýþ Bk. 51. Lise dengi okullarýn Bilgisayar bölümü mezunu Bk. 52. Lise dengi okullarýn Elektronik bölümü mezunu Bk. 53. Lise dengi okullarýn Soðutma ve Ýklimlendirme bölümü mezunu Bk. 54. Lise dengi okullarýn Bilgisayar (Donaným) bölümü mezunu Bk. 55. Sýnav tarihi itibarýyla (36) yaþýndan gün almamýþ 44

2 Bk. 56. Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf Bk. 57. Lise dengi okullarýn Týp Elektroniði bölümü mezunu Bk. 58. Lise dengi okullarýn Mobilya bölümü mezunu Bk. 59. Adalet Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Bk. 60. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Elektrik bölümü mezunu Bk. 61. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Harita Kadastro bölümü mezunu Bk. 62. M.E.B. dan onaylý Bilgisayar Ýþletmeni Sertifikasý sahibi Bk. 63. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu Bk. 64. Adalet Yüksekokulu mezunu Bk. 65. Adalet Yüksekokulu, iki yýllýk yüksekokullarýn Adalet bölümü mezunu Bk. 66. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Bilgisayar Donanýmý bölümü mezunu Bk. 67. Ýki yýllýk yüksekokullarýn El Sanatlarý bölümü mezunu Bk. 68. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Fotoðrafçýlýk, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk bölümü mezunu Bk. 69. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Elektronik bölümü mezunu Bk. 70. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Ýnþaat bölümü mezunu Bk. 71. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Matbaacýlýk bölümü mezunu Bk. 72. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Kimya bölümü mezunu Bk. 73. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Makine bölümü mezunu Bk. 74. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Metalurji Malzeme bölümü mezunu Bk. 75. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Harita, Harita Kadastro bölümü mezunu Bk. 76. B sýnýfý sürücü belgesi sahibi Bk. 77. Sýnav tarihi itibarýyla (26) yaþýndan gün almamýþ Bk. 78. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Ýklimlendirme-Soðutma bölümü mezunu Bk. 79. Cinsiyeti kadýn Bk. 80. Ýngilizce bilmek. Bk yýl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu Bk. 82. Fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu Bk. 83. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu Bk. 84. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Hemþirelik bölümü mezunu Bk. 85. Fakültelerin Kütüphanecilik bölümü mezunu Bk. 86. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Çocuk Geliþimi ve Eðitimi bölümü mezunu Bk. 87. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu Bk. 88. Fakültelerin Fizik, Matematik bölümü mezunu Bk. 89. Fakültelerin Ýþletme bölümü mezunu Bk. 90. Fakülte veya enaz 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar Bölümü mezunu Bk. 91. Veteriner Fakültesi mezunu Bk. 92. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði bölümü mezunu Bk. 93. Sýnav tarihi itibarýyla (29) yaþýndan gün almamýþ Bk. 94. Fakültelerin Makine Mühendisliði bölümü mezunu Bk. 95. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya fakülte veya yüksekokullarýn Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu Bk. 96. Hukuk Fakültesi, fakültelerin Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonomi, Ýktisat, Ýþletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe-Finansman bölümü mezunu Bk. 97. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Hemþirelik, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri bölümü mezunu Bk. 98. Fakültelerin Ýngiliz Dil Bilimi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümü mezunu Bk. 99. Hukuk Fakültesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, fakültelerin Eðitim Programlarý Anabilim Dalý, Ýktisat, Ýþletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Sosyoloji bölümü mezunu Bk.100. Milli Eðitim Bakanlýðýnca onaylanmýþ Daktilo veya Bilgisayar Ýþletmeni Sertifikasýna sahip Bk.101. En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bilmek ve bu alanda en az iki yýl çalýþmýþ olduðunu belgelemek. Bk.102. En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bildiðini belgelemek. Bk.103. Hukuk Fakültesi mezunu Bk.104. Avukatlýk Ruhsatý Sahibi Bk.105. Fakültelerin Elektrik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.106. Fakültelerin Ýnþaat Mühendisliði bölümü mezunu Bk.107. Fakültelerin Coðrafya, Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Psikoloji, Sosyoloji, en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi bölümü mezunu Bk.108. Sýnav tarihi itibarýyla (33) yaþýndan gün almamýþ Bk.109. Fakültelerin Ýþletme-Ýktisat bölümlerinin birinden mezunu Bk.110. Fakültelerin Maliye bölümü mezunu Bk.111. Fakültelerin Gazetecilik bölümü mezunu Bk.112. KPDS en az B seviyesinde Ýngilizce bilmek. Bk.113. Konusuyla ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasýna sahip Bk.114. Muvazzaf askerlik hizmetini Komando ya da Jandarma Komando olarak tamamlamýþ Bk.115. Tam teþekküllü resmi saðlýk kurumlarýndan Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli saðlýk kurulu raporu almak. 45

3 Bk.116. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri bölümü mezunu Bk.117. Fakültelerin Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.118. Fakültelerin Tarih bölümü mezunu Bk.119. Fakültelerin Ýstatistik, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar bölümü mezunu Bk.120. Fakültelerin Biyoloji bölümü mezunu Bk.121. Fakültelerin Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý, Eðitimde Psikolojik Hizmetler, Eðitim Programlarý Anabilim Dalý mezunu Bk.122. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.123. Fakültelerin Endüstri Mühendisliði bölümü mezunu Bk.124. Fakültelerin Fars Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.125. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümü mezunu Bk.126. Fakültelerin Ýngiliz Dil Bilimi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Ýngilizce Öðretmenliði, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümü mezunu Bk.127. Fakültelerin Kimya bölümü mezunu Bk.128. Fakültelerin Rus Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.129. Fakültelerin Maliye, Muhasebe-Finansman, en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Muhasebe, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümü mezunu Bk.130. Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.131. Fakültelerin Fizik bölümü mezunu Bk.132. Fakültelerin Arþivcilik, Tarih bölümü mezunu Bk.133. Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatý, Arapça Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.134. Fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu Bk.135. Fakültelerin Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.136. Fakültelerin Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.137. Fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Sinema-TV bölümü mezunu Bk.138. Fakültelerin Elektrik Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.139. Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.140. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümü mezunu Bk.141. Fakültelerin Yunan Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.142. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu 46 Bk.143. Fakültelerin Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.144. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümü mezunu Bk.145. Fakültelerin Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.146. Fakültelerin Ýþletme, Maliye, Muhasebe-Finansman bölümü mezunu Bk.147. Fakültelerin Arþivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik bölümü mezunu Bk.148. Fakültelerin Þehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu Bk.149. Eczacýlýk Fakültesi mezunu Bk.150. Fakültelerin Ýktisat bölümü mezunu Bk.151. Arapça ve Osmanlýca yazýlan eser ve el yazmalarýný okumak ve Türkçeye çevirmek konusunda ders aldýðýný belgelemek. Bk.152. Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði bölümü mezunu Bk.153. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði, Bilgisayar Öðretmenliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Ýstatistik, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar Teknolojisi bölümü mezunu Bk.154. KPDS en az D seviyesinde Ýngilizce bilmek. Bk.155. KPDS en az C seviyesinde Ýngilizce bilmek. Bk.156. Fakültelerin Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.157. M.E.B dan onaylý Bilgisayar Analist Programcý Sertifikasý sahibi Bk.158. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.159. Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu Bk.160. Fakültelerin Çevre Mühendisliði bölümü mezunu Bk.161. Fakültelerin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gýda Mühendisliði, Su Ürünleri, Tarým Teknolojisi, Tarým Makineleri, Tarla Bitkileri, Toprak bölümü mezunu Bk.162. Fakültelerin Mimarlýk bölümü mezunu Bk.163. Fakültelerin Bitki Koruma bölümü mezunu Bk.164. Ýstenilen sýnýftaki sürücü belgesine en az (5) yýldýr sahip Bk.165. Fakültelerin Jeoloji Mühendisliði bölümü mezunu Bk.166. Fakültelerin Çevre Mühendisliði, Jeofizik Mühendisliði, Jeoloji Mühendisliði, Kimya Mühendisliði, Maden Mühendisliði bölümü mezunu Bk.167. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Saðlýk Memurluðu bölümü mezunu Bk.168. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ebelik bölümü mezunu Bk.169. ORACLE ve C++ veya Delphi programlama dilini bildiðini belgelemek. Bk.170. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu

4 Bk.171. Sýnav tarihi itibarýyla (38) yaþýndan gün almamýþ Bk.172. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.173. Ýlahiyat Fakültesi mezunu Bk.174. Fakültelerin Fizik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.175. Fakültelerin Gemi Ýnþaatý Mühendisliði bölümü mezunu Bk.176. Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatý, Alman Dili ve Kültürü, Almanca Öðretmenliði, Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) bölümü mezunu Bk.177. Fakültelerin Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý, Eðitimde Psikolojik Hizmetler, Eðitim Programlarý Anabilim Dalý mezunu Bk.178. Fakültelerin Fransýz Dili ve Edebiyatý, Fransýz Dili ve Kültürü, Fransýzca Öðretmenliði, Mütercim- Tercümanlýk (Fransýzca) bölümü mezunu Bk.179. Fakültelerin Ýstatistik, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunu Bk.180. Avukatlýk ruhsatý aldýktan sonra serbest olarak en az iki yýl mesleði ile ilgili çalýþmýþ Bk.181. Fakültelerin Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunu Bk.182. Týp Fakültesi Týbbi Biyolojik Bilimler bölümü mezunu Bk.183. Fakültelerin Ýktisat, Ýþletme bölümü mezunu Bk.184. Fakültelerin Matematik-Bilgisayar bölümü mezunu Bk.185. Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Hititoloji, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Tarih bölümü mezunu Bk.186. Fakültelerin Ýktisat, Ýþletme, Ýþletme-Ýktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunu Bk.187. Fakültelerin Ýþletme-Ýktisat, Muhasebe-Finansman bölümü mezunu Bk.188. Fakültelerin Tarýmsal Yapýlar ve Sulama bölümü mezunu Bk.189. Fakültelerin Ýþletme, Kamu Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunu Bk.190. Fakültelerin Ýktisat, Ýþletme, Ýþletme-Ýktisat, Maliye bölümü mezunu Bk.191. Fakültelerin Ýþletme Mühendisliði bölümü mezunu Bk.192. Fakültelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatý, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.193. Fakültelerin Kimya Mühendisliði bölümü mezunu Bk.194. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ýktisat (Açýköðretim), Ýþletme (Açýköðretim), Ýþletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) bölümü mezunu Bk.195. Sýnav tarihi itibarýyla (28) yaþýndan gün almamýþ Bk.196. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ýþletme (Açýköðretim), Ýþletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) bölümü mezunu Bk.197. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler, Ýþletme-Ýktisat, Muhasebe- Finansman bölümü mezunu Bk.198. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Muhasebe bölümü mezunu Bk.199. Fakültelerin Tarým Ekonomisi bölümü mezunu Bk.200. Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatý, Mütercim- Tercümanlýk (Almanca) bölümü mezunu Bk.201. Fakültelerin Sýnýf Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.202. Fakültelerin Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðretmenliði, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.203. Fakültelerin Anaokulu Öðretmenliði, Okul Öncesi Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.204. Fakültelerin Coðrafya Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.205. Fakültelerin Ýngilizce Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.206. Fakültelerin Matematik Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.207. Fakültelerin Müzik Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.208. Fakültelerin Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk bölümü mezunu Bk.300. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde ÝDARE MEMURU kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.301. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde ÝNFAZ VE KORUMA MEMURU kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.302. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde BÝLGÝSAYAR ÝÞLETMENÝ kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.303. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde ÇÖZÜMLEYÝCÝ kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.304. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde PROGRAMCI kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.305. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde KORUMA VE GÜVENLÝK GÖREVLÝSÝ kýsmýna bakýnýz (Sayfa 6). Bk.401. Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik Taþýyýcýlar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Ýnþaat, Ýþ Makineleri, Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým, Ýþ Makineleri Operatörlüðü, Kimya, Makine, Metal Ýþleri, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi), Motor, Petrokimya, Sanayi Boyacýlýðý ve Uygulama Tekniði, Sýhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat), Sýhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isýtma, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat), Tesviye bölümlerinin birinden mezun Bk.402.Boyun en az 1,60 m. olmasý, kilonun aþýrý olmamasý, itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýný taþýdýklarýnýn tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak raporla belirlenmesi. 47

5 Bk.403. Meslek Liselerinin Harita ve Kadastro veya Tapu Kadastro bölümlerinin birinden mezun Bk.404. Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar, Bilgiiþlem, Bilgisayar Donaným, Bilgisayar Ýþletimi, Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði ve Bilgisayar Yazýlým bölümlerinin birinden mezun Bk.405. Kaloriferci bonservisi sahibi Bk.406. Milli Eðitim Bakanlýðýndan onaylý Kalorifer Ateþçiliði sertifikasýna sahip Bk.407. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Bilgisayar Programcýlýðý bölümü mezunu Bk.408. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýnýn Bilgisayar Programcýlýðý ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinin birinden mezun Bk.409. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Bilgisayar Operatörlüðü veya Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði bölümlerinin birinden mezun Bk.410. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Otomotiv, Oto Motor Teknolojileri, Otomotiv Tasarým ve Ýmalat bölümlerinin birinden mezunu Bk.411. KPDS den en az (C) seviyesinde Ýngilizce bilmek veya TOEFL dan en az (150) puan almýþ olmak veya TÖMER diplomasýna sahip olmak veya 4 yýl ve daha fazla süreli Ýngilizce eðitimi yapan üniversiteler veya diðer üniversitelerin Ýngiliz ve Amerikan dili bölümlerinden mezun Anadolu Üniversitesi Sivil Havacýlýk Yüksekokulu (Hava Trafik Kontrol Bölümü) mezunlarýndan ayrýca yukarýda belirtilen hususlar aranmaz. Bk.412. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol Bölümü mezunu olup, Hava Trafik Kontrolör Lisansýný almýþ olanlar öncelikli tercih edilir ve yaþ þartý aranmaz. Bk.413. ICAQ ANNEX 1 deki saðlýk kriterlerine sahip Bk yýl ve daha fazla süreli Ýktisat, Ekonomi, Ýþletme, Ýþletme-Ýktisat ve Kamu Yönetimi programlarýnýn birinden mezun Bk yýl ve daha fazla süreli Ýletiþim, Ýletiþim Sanatlarý, Ýletiþim Tasarýmý (Multimedia) ve Ýletiþim ve Tasarým programlarýnýn birinden mezun Bk.416. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Sosyal Hizmetler bölümü mezunu Bk.417. Fakültelerin Orman Mühendisliði bölümü mezunu Bk.418. Fakültelerin Maliye veya Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümünden mezun Bk.419. Fakültelerin Maliye, Ýktisat veya Ekonomi bölümlerinin birinden mezun Bk.420. Fakültelerin Ýstatistik veya Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden mezun Bk.421. Fakültelerin Matbaa Öðretmenliði bölümünden mezun Bk.422. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Grafik, Grafik Öðretmenliði, Grafik Sanatlarý ve Grafik Tasarýmý bölümlerinin birinden mezun Bk.423. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Ýþletme-Ýktisat ve Muhasebe bölümlerinin birinden mezun Bk.424. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri, Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri, Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi ve Ýþletme-Ýktisat bölümlerinin birinden mezun Bk.425. Fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi ve Ýþletme-Ýktisat bölümlerinin birinden mezun Bk.426. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Sýhhi Tesisat, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun Bk.427. Ýmam Hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak. Bk.428. Fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Ýþletme-Ýktisat, Maliye, Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümlerinin birinden mezun 48

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI NİTELİK KODU NİTELİĞİ 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadõn olmak. 2001 Ortaöğretim kurumlarõnõn herhangi bir alanõndan mezun olmak. 2003 Ortaöğretimde meslek liselerinin veya çok programlõ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TABLO-3A MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3A MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 5101 AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 8120

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı