TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf Bk. 3. Sýnav tarihi itibarýyla (35) yaþýndan gün almamýþ Bk. 4. Lise dengi okullarýn Elektronik, Elektrik-Elektronik bölümü mezunu Bk. 5. Cinsiyeti erkek Bk. 6. Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ Bk. 7. Sýnav tarihi itibarýyla (31) yaþýndan gün almamýþ Bk. 8. Güvenlik tahkikatýnýn olumlu sonuçlanmasý. Bk. 9. T.S.K. saðlýk yeteneði yönetmeliðinde belirtilen saðlýk koþullarýný taþýmak ve sevk edilecek askeri hastaneden saðlam raporu almak. Bk. 10. Lise dengi okullarýn Matbaa bölümü mezunu Bk. 11. Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Lise dengi okullarýn Harita ve Kadastro bölümü mezunu Bk. 12. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ veya erteletmiþ Bk. 13. Sýnav tarihi itibarýyla (30) yaþýndan gün almamýþ Bk. 14. Lise dengi okullarýn Elektrik bölümü mezunu Bk. 15. Lise dengi okullarýn Sýhhi Tesisat bölümü mezunu Bk. 16. Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Tarým Meslek Lisesi mezunu Bk. 17. Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfa geçirilmiþ Bk. 18. Lise dengi okullarýn Elektrik, Elektronik bölümü mezunu Bk. 19. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ Bk. 20. Lise dengi okullarýn Ýnþaat bölümü mezunu Bk. 21. Lise dengi okullarýn Makine bölümü mezunu Bk. 22. Lise dengi okullarýn Metal Ýþleri, Sýhhi Tesisat bölümü mezunu Bk. 23. Lise dengi okullarýn Motor bölümü mezunu Bk. 24. Lise dengi okullarýn Dokuma, Trikotaj bölümü mezunu Bk. 25. Lise dengi okullarýn Elektrik, Elektrik-Elektronik bölümü mezunu Bk. 26. Lise dengi okullarýn Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) bölümü mezunu Bk. 27. Lise dengi okullarýn Elektrik, Soðutma ve Ýklimlendirme bölümü mezunu Bk. 28. Lise dengi okullarýn Aðaç Ýþleri, Mobilya, Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu Bk. 29. Lise dengi okullarýn Matbaa, Matbaacýlýk, Tipo Baský, Tipo Baský Serigrafi bölümü mezunu Bk. 30. Lise dengi okullarýn Sýhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat), Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isýtma, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) bölümü mezunu Bk. 31. Lise dengi okullarýn Metal Ýþleri bölümü mezunu Bk. 32. Askeri hastaneden Sivil Memur Olur raporu almak. Bk. 33. Lise dengi okullarýn Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu Bk. 34. E sýnýfý sürücü belgesi sahibi Bk. 35. Lise dengi okullarýn Tesviye bölümü mezunu Bk. 36. Lise dengi okullarýn Kimya bölümü mezunu Bk. 37. Lise dengi okullarýn Telekomünikasyon bölümü mezunu Bk. 38. Sýnav tarihi itibarýyla (25) yaþýndan gün almamýþ Bk. 39. Lise dengi okullarýn Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat) bölümü mezunu Bk. 40. Lise dengi okullarýn Ýnþaat (Üst Yapý) bölümü mezunu Bk. 41. Lise dengi okullarýn Elektrik-Elektronik bölümü mezunu Bk Sayýlý Kanuna göre Elektrik Tesisatçýlýðý dalýnda Kalfalýk Belgesine sahip Bk. 43. Lise dengi okullarýn Yapý Ressamlýðý bölümü mezunu Bk. 44. Lise dengi okullarýn Makine, Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Sýhhi Tesisat) bölümü mezunu Bk. 45. Sýnav tarihi itibarýyla (27) yaþýndan gün almamýþ Bk. 46. Meteoroloji Meslek Lisesi mezunu Bk. 47. Muvazzaf askerlik çaðýna gelmemiþ veya fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ Bk. 48. Seyahate ve arazide çalýþmaya elveriþli Bk. 49. Lise dengi okullarýn Makine Ressamlýðý bölümü mezunu Bk. 50. Sýnav tarihi itibarýyla (32) yaþýndan gün almamýþ Bk. 51. Lise dengi okullarýn Bilgisayar bölümü mezunu Bk. 52. Lise dengi okullarýn Elektronik bölümü mezunu Bk. 53. Lise dengi okullarýn Soðutma ve Ýklimlendirme bölümü mezunu Bk. 54. Lise dengi okullarýn Bilgisayar (Donaným) bölümü mezunu Bk. 55. Sýnav tarihi itibarýyla (36) yaþýndan gün almamýþ 44

2 Bk. 56. Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf Bk. 57. Lise dengi okullarýn Týp Elektroniði bölümü mezunu Bk. 58. Lise dengi okullarýn Mobilya bölümü mezunu Bk. 59. Adalet Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Bk. 60. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Elektrik bölümü mezunu Bk. 61. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Harita Kadastro bölümü mezunu Bk. 62. M.E.B. dan onaylý Bilgisayar Ýþletmeni Sertifikasý sahibi Bk. 63. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu Bk. 64. Adalet Yüksekokulu mezunu Bk. 65. Adalet Yüksekokulu, iki yýllýk yüksekokullarýn Adalet bölümü mezunu Bk. 66. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Bilgisayar Donanýmý bölümü mezunu Bk. 67. Ýki yýllýk yüksekokullarýn El Sanatlarý bölümü mezunu Bk. 68. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Fotoðrafçýlýk, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk bölümü mezunu Bk. 69. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Elektronik bölümü mezunu Bk. 70. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Ýnþaat bölümü mezunu Bk. 71. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Matbaacýlýk bölümü mezunu Bk. 72. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Kimya bölümü mezunu Bk. 73. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Makine bölümü mezunu Bk. 74. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Metalurji Malzeme bölümü mezunu Bk. 75. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Harita, Harita Kadastro bölümü mezunu Bk. 76. B sýnýfý sürücü belgesi sahibi Bk. 77. Sýnav tarihi itibarýyla (26) yaþýndan gün almamýþ Bk. 78. Ýki yýllýk yüksekokullarýn Ýklimlendirme-Soðutma bölümü mezunu Bk. 79. Cinsiyeti kadýn Bk. 80. Ýngilizce bilmek. Bk yýl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu Bk. 82. Fakültelerin Psikoloji bölümü mezunu Bk. 83. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu Bk. 84. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Hemþirelik bölümü mezunu Bk. 85. Fakültelerin Kütüphanecilik bölümü mezunu Bk. 86. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Çocuk Geliþimi ve Eðitimi bölümü mezunu Bk. 87. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu Bk. 88. Fakültelerin Fizik, Matematik bölümü mezunu Bk. 89. Fakültelerin Ýþletme bölümü mezunu Bk. 90. Fakülte veya enaz 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar Bölümü mezunu Bk. 91. Veteriner Fakültesi mezunu Bk. 92. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði bölümü mezunu Bk. 93. Sýnav tarihi itibarýyla (29) yaþýndan gün almamýþ Bk. 94. Fakültelerin Makine Mühendisliði bölümü mezunu Bk. 95. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya fakülte veya yüksekokullarýn Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu Bk. 96. Hukuk Fakültesi, fakültelerin Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonomi, Ýktisat, Ýþletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe-Finansman bölümü mezunu Bk. 97. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Hemþirelik, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri bölümü mezunu Bk. 98. Fakültelerin Ýngiliz Dil Bilimi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümü mezunu Bk. 99. Hukuk Fakültesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, fakültelerin Eðitim Programlarý Anabilim Dalý, Ýktisat, Ýþletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Sosyoloji bölümü mezunu Bk.100. Milli Eðitim Bakanlýðýnca onaylanmýþ Daktilo veya Bilgisayar Ýþletmeni Sertifikasýna sahip Bk.101. En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bilmek ve bu alanda en az iki yýl çalýþmýþ olduðunu belgelemek. Bk.102. En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bildiðini belgelemek. Bk.103. Hukuk Fakültesi mezunu Bk.104. Avukatlýk Ruhsatý Sahibi Bk.105. Fakültelerin Elektrik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.106. Fakültelerin Ýnþaat Mühendisliði bölümü mezunu Bk.107. Fakültelerin Coðrafya, Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Psikoloji, Sosyoloji, en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi bölümü mezunu Bk.108. Sýnav tarihi itibarýyla (33) yaþýndan gün almamýþ Bk.109. Fakültelerin Ýþletme-Ýktisat bölümlerinin birinden mezunu Bk.110. Fakültelerin Maliye bölümü mezunu Bk.111. Fakültelerin Gazetecilik bölümü mezunu Bk.112. KPDS en az B seviyesinde Ýngilizce bilmek. Bk.113. Konusuyla ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasýna sahip Bk.114. Muvazzaf askerlik hizmetini Komando ya da Jandarma Komando olarak tamamlamýþ Bk.115. Tam teþekküllü resmi saðlýk kurumlarýndan Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli saðlýk kurulu raporu almak. 45

3 Bk.116. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri bölümü mezunu Bk.117. Fakültelerin Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.118. Fakültelerin Tarih bölümü mezunu Bk.119. Fakültelerin Ýstatistik, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar bölümü mezunu Bk.120. Fakültelerin Biyoloji bölümü mezunu Bk.121. Fakültelerin Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý, Eðitimde Psikolojik Hizmetler, Eðitim Programlarý Anabilim Dalý mezunu Bk.122. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.123. Fakültelerin Endüstri Mühendisliði bölümü mezunu Bk.124. Fakültelerin Fars Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.125. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümü mezunu Bk.126. Fakültelerin Ýngiliz Dil Bilimi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Ýngilizce Öðretmenliði, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümü mezunu Bk.127. Fakültelerin Kimya bölümü mezunu Bk.128. Fakültelerin Rus Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.129. Fakültelerin Maliye, Muhasebe-Finansman, en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Muhasebe, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümü mezunu Bk.130. Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.131. Fakültelerin Fizik bölümü mezunu Bk.132. Fakültelerin Arþivcilik, Tarih bölümü mezunu Bk.133. Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatý, Arapça Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.134. Fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu Bk.135. Fakültelerin Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.136. Fakültelerin Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.137. Fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Sinema-TV bölümü mezunu Bk.138. Fakültelerin Elektrik Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.139. Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.140. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Mütercim Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümü mezunu Bk.141. Fakültelerin Yunan Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.142. Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu 46 Bk.143. Fakültelerin Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.144. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümü mezunu Bk.145. Fakültelerin Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.146. Fakültelerin Ýþletme, Maliye, Muhasebe-Finansman bölümü mezunu Bk.147. Fakültelerin Arþivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik bölümü mezunu Bk.148. Fakültelerin Þehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu Bk.149. Eczacýlýk Fakültesi mezunu Bk.150. Fakültelerin Ýktisat bölümü mezunu Bk.151. Arapça ve Osmanlýca yazýlan eser ve el yazmalarýný okumak ve Türkçeye çevirmek konusunda ders aldýðýný belgelemek. Bk.152. Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði bölümü mezunu Bk.153. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði, Bilgisayar Öðretmenliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Ýstatistik, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar Teknolojisi bölümü mezunu Bk.154. KPDS en az D seviyesinde Ýngilizce bilmek. Bk.155. KPDS en az C seviyesinde Ýngilizce bilmek. Bk.156. Fakültelerin Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.157. M.E.B dan onaylý Bilgisayar Analist Programcý Sertifikasý sahibi Bk.158. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler bölümü mezunu Bk.159. Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu Bk.160. Fakültelerin Çevre Mühendisliði bölümü mezunu Bk.161. Fakültelerin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gýda Mühendisliði, Su Ürünleri, Tarým Teknolojisi, Tarým Makineleri, Tarla Bitkileri, Toprak bölümü mezunu Bk.162. Fakültelerin Mimarlýk bölümü mezunu Bk.163. Fakültelerin Bitki Koruma bölümü mezunu Bk.164. Ýstenilen sýnýftaki sürücü belgesine en az (5) yýldýr sahip Bk.165. Fakültelerin Jeoloji Mühendisliði bölümü mezunu Bk.166. Fakültelerin Çevre Mühendisliði, Jeofizik Mühendisliði, Jeoloji Mühendisliði, Kimya Mühendisliði, Maden Mühendisliði bölümü mezunu Bk.167. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Saðlýk Memurluðu bölümü mezunu Bk.168. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ebelik bölümü mezunu Bk.169. ORACLE ve C++ veya Delphi programlama dilini bildiðini belgelemek. Bk.170. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu

4 Bk.171. Sýnav tarihi itibarýyla (38) yaþýndan gün almamýþ Bk.172. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.173. Ýlahiyat Fakültesi mezunu Bk.174. Fakültelerin Fizik Mühendisliði bölümü mezunu Bk.175. Fakültelerin Gemi Ýnþaatý Mühendisliði bölümü mezunu Bk.176. Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatý, Alman Dili ve Kültürü, Almanca Öðretmenliði, Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) bölümü mezunu Bk.177. Fakültelerin Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý, Eðitimde Psikolojik Hizmetler, Eðitim Programlarý Anabilim Dalý mezunu Bk.178. Fakültelerin Fransýz Dili ve Edebiyatý, Fransýz Dili ve Kültürü, Fransýzca Öðretmenliði, Mütercim- Tercümanlýk (Fransýzca) bölümü mezunu Bk.179. Fakültelerin Ýstatistik, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunu Bk.180. Avukatlýk ruhsatý aldýktan sonra serbest olarak en az iki yýl mesleði ile ilgili çalýþmýþ Bk.181. Fakültelerin Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunu Bk.182. Týp Fakültesi Týbbi Biyolojik Bilimler bölümü mezunu Bk.183. Fakültelerin Ýktisat, Ýþletme bölümü mezunu Bk.184. Fakültelerin Matematik-Bilgisayar bölümü mezunu Bk.185. Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Hititoloji, Sanat Tarihi, Sümeroloji, Tarih bölümü mezunu Bk.186. Fakültelerin Ýktisat, Ýþletme, Ýþletme-Ýktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunu Bk.187. Fakültelerin Ýþletme-Ýktisat, Muhasebe-Finansman bölümü mezunu Bk.188. Fakültelerin Tarýmsal Yapýlar ve Sulama bölümü mezunu Bk.189. Fakültelerin Ýþletme, Kamu Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon bölümü mezunu Bk.190. Fakültelerin Ýktisat, Ýþletme, Ýþletme-Ýktisat, Maliye bölümü mezunu Bk.191. Fakültelerin Ýþletme Mühendisliði bölümü mezunu Bk.192. Fakültelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatý, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümü mezunu Bk.193. Fakültelerin Kimya Mühendisliði bölümü mezunu Bk.194. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ýktisat (Açýköðretim), Ýþletme (Açýköðretim), Ýþletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) bölümü mezunu Bk.195. Sýnav tarihi itibarýyla (28) yaþýndan gün almamýþ Bk.196. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ýþletme (Açýköðretim), Ýþletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) bölümü mezunu Bk.197. Fakültelerin Halkla Ýliþkiler, Ýþletme-Ýktisat, Muhasebe- Finansman bölümü mezunu Bk.198. En az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Muhasebe bölümü mezunu Bk.199. Fakültelerin Tarým Ekonomisi bölümü mezunu Bk.200. Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatý, Mütercim- Tercümanlýk (Almanca) bölümü mezunu Bk.201. Fakültelerin Sýnýf Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.202. Fakültelerin Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðretmenliði, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.203. Fakültelerin Anaokulu Öðretmenliði, Okul Öncesi Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.204. Fakültelerin Coðrafya Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.205. Fakültelerin Ýngilizce Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.206. Fakültelerin Matematik Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.207. Fakültelerin Müzik Öðretmenliði bölümü mezunu Bk.208. Fakültelerin Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk bölümü mezunu Bk.300. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde ÝDARE MEMURU kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.301. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde ÝNFAZ VE KORUMA MEMURU kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.302. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde BÝLGÝSAYAR ÝÞLETMENÝ kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.303. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde ÇÖZÜMLEYÝCÝ kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.304. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde PROGRAMCI kýsmýna bakýnýz (Sayfa 7). Bk.305. Bu kýlavuzda BAÞVURMA GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI bölümünde KORUMA VE GÜVENLÝK GÖREVLÝSÝ kýsmýna bakýnýz (Sayfa 6). Bk.401. Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik Taþýyýcýlar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Mekanik, Ýnþaat, Ýþ Makineleri, Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým, Ýþ Makineleri Operatörlüðü, Kimya, Makine, Metal Ýþleri, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi), Motor, Petrokimya, Sanayi Boyacýlýðý ve Uygulama Tekniði, Sýhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat), Sýhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isýtma, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat), Tesviye bölümlerinin birinden mezun Bk.402.Boyun en az 1,60 m. olmasý, kilonun aþýrý olmamasý, itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýný taþýdýklarýnýn tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak raporla belirlenmesi. 47

5 Bk.403. Meslek Liselerinin Harita ve Kadastro veya Tapu Kadastro bölümlerinin birinden mezun Bk.404. Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Bilgisayar, Bilgiiþlem, Bilgisayar Donaným, Bilgisayar Ýþletimi, Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði ve Bilgisayar Yazýlým bölümlerinin birinden mezun Bk.405. Kaloriferci bonservisi sahibi Bk.406. Milli Eðitim Bakanlýðýndan onaylý Kalorifer Ateþçiliði sertifikasýna sahip Bk.407. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Bilgisayar Programcýlýðý bölümü mezunu Bk.408. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýnýn Bilgisayar Programcýlýðý ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinin birinden mezun Bk.409. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Bilgisayar Operatörlüðü veya Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði bölümlerinin birinden mezun Bk.410. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Otomotiv, Oto Motor Teknolojileri, Otomotiv Tasarým ve Ýmalat bölümlerinin birinden mezunu Bk.411. KPDS den en az (C) seviyesinde Ýngilizce bilmek veya TOEFL dan en az (150) puan almýþ olmak veya TÖMER diplomasýna sahip olmak veya 4 yýl ve daha fazla süreli Ýngilizce eðitimi yapan üniversiteler veya diðer üniversitelerin Ýngiliz ve Amerikan dili bölümlerinden mezun Anadolu Üniversitesi Sivil Havacýlýk Yüksekokulu (Hava Trafik Kontrol Bölümü) mezunlarýndan ayrýca yukarýda belirtilen hususlar aranmaz. Bk.412. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol Bölümü mezunu olup, Hava Trafik Kontrolör Lisansýný almýþ olanlar öncelikli tercih edilir ve yaþ þartý aranmaz. Bk.413. ICAQ ANNEX 1 deki saðlýk kriterlerine sahip Bk yýl ve daha fazla süreli Ýktisat, Ekonomi, Ýþletme, Ýþletme-Ýktisat ve Kamu Yönetimi programlarýnýn birinden mezun Bk yýl ve daha fazla süreli Ýletiþim, Ýletiþim Sanatlarý, Ýletiþim Tasarýmý (Multimedia) ve Ýletiþim ve Tasarým programlarýnýn birinden mezun Bk.416. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Sosyal Hizmetler bölümü mezunu Bk.417. Fakültelerin Orman Mühendisliði bölümü mezunu Bk.418. Fakültelerin Maliye veya Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümünden mezun Bk.419. Fakültelerin Maliye, Ýktisat veya Ekonomi bölümlerinin birinden mezun Bk.420. Fakültelerin Ýstatistik veya Bilgisayar ile ilgili bölümlerinin birinden mezun Bk.421. Fakültelerin Matbaa Öðretmenliði bölümünden mezun Bk.422. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Grafik, Grafik Öðretmenliði, Grafik Sanatlarý ve Grafik Tasarýmý bölümlerinin birinden mezun Bk.423. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Ýþletme-Ýktisat ve Muhasebe bölümlerinin birinden mezun Bk.424. Fakülte veya en az 4 yýl süreli yüksekokullarýn Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri, Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri, Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi ve Ýþletme-Ýktisat bölümlerinin birinden mezun Bk.425. Fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi ve Ýþletme-Ýktisat bölümlerinin birinden mezun Bk.426. Ýki yýllýk meslek yüksekokullarýn Sýhhi Tesisat, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun Bk.427. Ýmam Hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak. Bk.428. Fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Ýþletme-Ýktisat, Maliye, Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümlerinin birinden mezun 48

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

Puan Türü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) Alman Dili ve Edebiyatı

Puan Türü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji (Açıköğretim) Alman Dili ve Edebiyatı Program Adı Fakülte Bölüm Açıköğreti m Açıköğreti m Açıköğreti m Açıköğreti m Diş Hekimliği Eczacılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İşletme (Açıköğretim) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Sosyoloji

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadın olmak. 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KAYIT YERLERİ TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Kod Fakülte Adı Program Adı Kayıt Yeri Adı Ali

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

Puan Türü YGS -5. Spor Yöneticiliği MF- 4. Kimya Mühendisliği MF- 4. Makine Mühendisliği MF- MF- MF- DİL- Almanca Öğretmenliği

Puan Türü YGS -5. Spor Yöneticiliği MF- 4. Kimya Mühendisliği MF- 4. Makine Mühendisliği MF- MF- MF- DİL- Almanca Öğretmenliği Program Adı Fakülte Bölüm Beden i ve Spor Yüksekokul u Ceyhan Ceyhan Ceyhan Veteriner Diş Hekimliği Eczacılık Spor Yöneticiliği Kimya Makine Almanca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Felsefe Grubu Fen

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Puan Türü YGS- 6. Bankacılık YGS- 6. Sigortacılık. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS- 6. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DİL- 1

Puan Türü YGS- 6. Bankacılık YGS- 6. Sigortacılık. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS- 6. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DİL- 1 4 Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda sütun) "- - -" iþareti bulunuyorsa bu programý, ilgili ÖSS puan türünde 120,000 alfabetik sýrayla üniversitelerin adlarý verilmektedir.

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı