TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI"

Transkript

1 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen, sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde ısınma amacıyla kullandığımız doğal gazın dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın kısıtlı oluşu ve doğal gazın özelliği itibarıyla diğer yakacaklardan birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve verimli kullanılması ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından dolayı büyük oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların imalatını yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını oluşturmaktadır. Soğutma ve iklimlendirme, insan hayatının rahat ve konforlu yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir sektördür. Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesiyle birlikte ülkemizde soğutma ve iklimlendirme alanları da buna paralel olarak gelişmektedir. Doğal gazın kullanıma başlamasıyla meslekte iş bulma imkânı daha da artmıştır. Tesisat işlerinin yapılabilmesi için küçük sermaye yeterli olmaktadır. En önemli iş yapabilme kriteri, mesleği bilme ve montaj yeteneğidir. İnsanlar var oldukça bu mesleğe duyulan ihtiyaç da hep var olacaktır. OKULUMUZDA AÇILAN DALLAR Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı altında şu dallar bulunmaktadır: 1. İklimlendirme Sistemleri Dalı 2. Yapı Tesisat Sistemleri Dalı 1. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI Klima sistemleri elemanının sahip olması gereken, klimaları kurma, bakım ve onarımını yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında, klima sistemleri elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Görevleri Klima konulacak yere uygun cihaz seçimi ve keşif yapmak, Sistem montajını yapmak ve sistemi devreye almak, Arıza tespitlerini ve onarımlarını yapmak,

2 2. YAPI TESİSAT SİSTEMLERİ DALI Isıtma ve sıhhi tesisatçısının sahip olduğu, yapılara ısıtma ve sıhhi tesisat döşenme ve bakım onarım yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında ısıtma, gaz yakıcı cihazlar (bakımonarım), sıhhi tesisat mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Görevleri : Isıtma ve doğalgaz iç tesisatçıları aşağıdaki görevler yerine getirirler.. İş planı yapmak,. İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak,. Çelik, bakır, plastik boruları montaja hazırlamak ve monte etmek,. Oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı ile boru kaynağı yapmak.. Kat kaloriferi tesisatı ve ısıtıcı montajını yapmak,. Kazan dairesi tesisatını çekmek,. Boyler, eşanjör kolektör bağlantılarını yapmak,. Doğalgaz kolon hattını, daire içi boruları döşemek,. Sayaç ve yakıcı cihazların montajını yapmak,. Yakıcı cihazların montajı, bacalı cihazların montajı, kumanda kontrol ve güvenlik elemanlarının montajı ve elektrik bağlantılarını yapmak,. Doğalgaz projesini okumak, uygulamak ve yardımcı elemanlara uygulatmak,. Boru ve ara elemanların flanşlı birleştirmesini yapmak,. Devir daim (sirkülasyon) pompası tanımak ve değiştirmek,. Bakım ve onarım işlerini yapmak,. Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak. Çalışma Ortamı ve Koşulları: Isıtma ve doğalgaz iç tesisatçıları; çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık alanlarda ve her türlü iklim koşullarında yürütürler. Meslek elemanları diğer sektörlerdeki çalışanlarla ve müşterilerle sağlıklı etkileşimde bulunmalı ve görevlerini meslek ahlâkına uygun olarak yürütmelidirler. Delici, kesici, yanıcı aletlerin kullanıldığı çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına uymak ve dikkatli çalışmak gerekmektedir.

3 İŞ BULMA İMKÂNLARI Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Doğalgaz taahhüt firmalarında, 2. Yakıcı cihazların servislerinde, 3. Fabrikaların kazan dairelerinde, 4. Sıhhi tesisat taahhüt firmalarında, 5. Isıtma tesisatı taahhüt firmalarında, 6. Yetkili iklimlendirme servislerinde, 7. Soğutma servislerinde, 8. Soğutma tesisatı taahhüt firmalarında, 9. İklimlendirme firmaları imalathanelerinde, 10. Eğitim aldığı dal ile alakalı yerlerde çalışabilirler. ÜNİVERSİTE İMKÂNLARI Branşları ile ilgili Meslek Yüksek Okullarının ön lisans programlarına kayıt olabilmektedirler. Bu programda iki yıl okuyan ve başarılı olan öğrencilere Ön Lisans Diploması verilmektedir. Meslek Yüksekokullarının Ön Lisans programından mezun olup diploma alanlar, Dikey Geçiş Sınavı ile branşları ile ilgili 4 yıllık fakültelere) geçiş yapabilmektedirler. Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Liselerini başarı ile bitirip Üniversite Sınavı nda meslek branşları ile ilgili 4 yıllık Fakülteleri'nin Lisans Programı için yeterli puanı alan öğrenciler, bu fakültelere yerleştirilirler.

4 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı mezunu öğrencilerinin sınavsız yerleşecekleri ön lisans programları şunlardır. 1. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 3. Yapı Tesisat Teknolojisi 4. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 1. İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Genel Bilgiler İklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle şartlandırılması işlemine denir. Soğutma ise, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirilmesi ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine denir. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı İklimlendirme ve soğutmanın kavramları, kuralları, teorisi ve uygulamaları yanında ısıtma teknikleri ile ilgili teori ve uygulamaları hakkında eğitim veren, piyasaya adaptasyon ve uygulama becerisinin geliştirilmesi için endüstriye dayalı eğitimi içeren ve iklimlendirme soğutma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri unvanı ile ara eleman yetiştiren teknik bir programdır. Öğrencilerimiz programımızdan mezun olurken genel olarak ilgili sektörlerde üretim, işletme, servis, malzeme tedariki, proje ve danışmanlık hizmetleri alanları ile ilgili olarak başlıca ölçme ve imalat, sistem ve tesisat (iklimlendirme, soğutma, yapı tesisatı, doğalgaz) işletim, montaj, arıza teşhis ve giderme, bakım, proje hazırlama ve işi planlama becerilerini kazanırlar. Mezun olan öğrencilerimiz klima cihazlarının, ticari ve evsel soğutucuların, soğuk depoların, soğuk taşımacılık, endüstriyel tip soğutma gruplarının ve klima santrallerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, şartlandırılmış ortamlarda üretim yapan işletme ve tesislerin vs. montajı, işletilmesi, bakımı ve onarımı ve arızalarının giderilmesi ve tüm bu sistem, makine, ekipman ve tesislerin projelendirilmesi ve tedariklerinin ve malzeme temininin sağlanması gibi işlerde istihdam edilirler. Makina Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği dikey geçiş olanağı da mevcuttur. 2. GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ TANITIM Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi tesisat teknikeri; binalarda atık su, temiz su ve doğalgaz tesisatının resmi ve özel binalara kadar iletilmesi, doğalgaz, kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerini kuran, bunların bakım ve onarım işlemlerini yapan kişidir. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat programını bitirenlere "Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Teknikeri" unvanı verilir.

5 Programımızın amacı; eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin mevcut atölye ve laboratuvar imkânlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç olan ara eleman yetiştirmektir. EĞİTİM SONRASI İŞ İMKÂNLARI Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen ücreti alırlar. - Özel sektörde eğitim sonrası kazanç kişini yeteneğine, deneyimine ve pozisyonuna ayrıca işletmenin yapısına göre değişmektedir. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri başlangıçta asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadırlar. Gazlı ortamlarda ve saha çalışmalarında bu miktar artmaktadır. - Botaş gibi kamu kuruluşlarında, - Doğalgaz dağıtım şirketlerinde, - İnşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında, - Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, - Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler. - İnşaat malzemesi üreten veya satan kuruluşlarda görev alabilirler, MESLEĞİN GETİRDİĞİ ÖZELLİKLER Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikeri olmak isteyenlerin; - Matematik ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, - Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, - Planlanan bir işi uygulayabilme gücüne sahip, - Ellerini ustalıkla kullanabilen, - Bedence güçlü ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. ÇALISMA ORTAMI VE KOŞULLARI Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri, sıhhi tesisat üretim fabrikalarda ve tesisat döşeyen firmalarda, planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini binalarda yaparlar. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle, teknisyenlerle ve isçilerle iletişim kurmak gerekebilir. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile doğalgaz kullanımı arttıkça meslek elemanlarına duyulan gereksinme de artacaktır. MESLEKTE İLERLEME Gaz ve Tesisat Teknikerliği ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı nda başarılı oldukları takdirde; - Makine Mühendisliği - Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

6 Dergaz, bölgede doğalgaz boru kaynakçılığı sertifikalandırma sınavını okulumuzda yapmaktadır. Geçmiş yıllarda yılda bir kez sınav tekrarlanmıştır. Bundan sonraki yıllarda da sınavların okulumuzda devam etmesi programlanmıştır.

7

8 Düzce Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı tarafından gerçekleştirilen AB projeleri Düzce Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak, Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Leonardo da Vinci projesi olarak 4 Avrupa Birliği ülkesine projeler gerçekleştirildi. Bu projeler, 21 günlük süre ile Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya da olmak üzere 4 ayrı ülkede ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu projeler şunlardır; S. No Proje Adı ve No. Gidilen AB Ülkesi Gidiş (Akış) Tarihi ve Süresi Katılımcı Öğrenci Sayısı Refa- katçi Sayısı 1 Doğalgaz Sistemlerinin Kurulumu ve Kumanda Edilmesinde Avrupa daki Yeni Teknoloji ve Sistemlerin Öğrenilmesi - Almanya Gün 10 1 TR/06/A/F/PL Bina ve Tesisat Isı İzolasyon teknikleri ve Malzemeleri LLP-LDV-IVT-07-TR-0533 Belçika Gün Atık Suların Arıtılması TR-LEO Hollanda Gün Atık Suların Arıtılması TR-LEO Avusturya Gün 10 2

9

10

11 Düzce Fatih Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı Tarafından Gerçekleştirilen Bazı Öğrenci Projeleri S. No Proje Adı Yarışma Konusu Başarı (Derece) 1 Güneş Pompası (Güneşi İzleyen Bir Fotovoltaik Bir Güneş Pili İle Su Pompalama Sistemi Tasarımı ve İmalatı) İl Birincisi ( ) 2 Bacalardaki Isının Geri Kazanımı Düzce İli İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflara Yönelik Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler İle Ortaöğretim Kurumları Fizik Dalında Proje Çalışmaları İl Üçüncüsü ( ) Doğal Enerji Evi (Doğal Enerjili Bir Yaşam Alanı/Temiz Enerji Evi) Rüzgar Enerjisi Sistemi (Rüzgar Su Pompalama Sistemi) Rüzgar Pompası (Düzce Bölgesinde Kullanılabilecek Gerçek Boyutlarda Çok Kanatlı Rüzgar Pompası İle Su Kuyularından Sulama Yapılması Projesi Tasarımı ve İmalatı) 6 Güneş Ocağı 7 Güneş Bacası 8 Güneş Enerjili Kurutma Sistemi

12 9 Rüzgar Türbini ve Pompası İmalatı (Düzce Bölgesi İçin Çok Kanatlı Bir Rüzgar Türbini ve Pompası İmalatı) Düzce İli Orta Öğretim Okulları Arası Fizik Proje İl Üçüncüsü ( ) 10 Parabolik Güneş Kollektörü 11 Sabit Basınçta Farklı Kesitlerde Su Basıncının İncelenmesi Düzce İli Orta Öğretim Okulları Arası Fizik Proje 12 Güneş Enerjisi İle Su Isıtma 13 Biyogazla Isıtma 14 Rüzgar Pompası İle Bahçe Sulama m3 Sabit Basınçlı ve Hareketli Biyogaz Üretim ve Depolama Tankı (Hareketli Kubbeli veya Yüzer Çatlı Tip Biyogaz Reaktörü Tasarımı ve İmalatı) Özel Proje (yapım aşamasında)

13 OKULUMUZUN KATILDIĞI PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMALARINDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU PROJELER Doğal Enerjili Yaşam Alanı

14 Güneş Enerjili Kurutma Sistemi

15 Güneş Ocağı

16 Güneş Pompası Proje Tabanlı Beceri İl Birincisi

17 Parabolik Güneş Kollektörü

18 Rüzgar Pompası

19 Rüzgar Pompası Proje Tabanlı Beceri İl Üçüncüsü

ÖĞRENME FAALİYETİ 18

ÖĞRENME FAALİYETİ 18 ÖĞRENME FAALİYETİ 18 GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gaz ve tesisat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe; ehil olmayan kişiler tarafından yapılmakta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe; ehil olmayan kişiler tarafından yapılmakta

Detaylı

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ

SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ _ TANIM Soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, üretilmesi ve çalışması alanında çalışmaları yürüten ara insan gücüdür. _ A- GÖREVLER Makine mühendisine ve sıhhi tesisat teknikerine binaların

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 14

ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI AMAÇ ELEKTRİK - ELEKTRONİK Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

PENDİK DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

PENDİK DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ Okulumuzda Denizcilik ve Gemi Yapımı adıyla eğitim verilen iki ana alanımız mevcuttur. 11. sınıftan itibaren Denizcilik bölümü öğrencilerimiz Gemi Yönetimi ve Makine Zabitliği dallarına, Gemi Yapımı bölümü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 37

ÖĞRENME FAALİYETİ 37 ÖĞRENME FAALİYETİ 37 AMAÇ OTOMASYON ALANI Bu faaliyet sonucunda otomasyon alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ 234 Sanayi devriminin başlangıcının aksine, yakın

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLER Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 02.11.2001 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d 2 maddesi uyarınca Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE MÜHENDİSİ TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler

Detaylı

MESLEK LİSESİ 2013-2014 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN / DAL SEÇİMİ

MESLEK LİSESİ 2013-2014 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN / DAL SEÇİMİ MİMAR SİNAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN / DAL SEÇİMİ MESLEĞİN ÖNEMİ İnsan yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri meslek seçimidir. Meslek

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 -

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 - ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI 2007-1 - KOMİSYON ÜYELERİ KENAN TUĞAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KENAN

Detaylı

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU TARİHÇEMİZ İzmir Meslek Yüksekokulu; 1982 yılında Buca ilçesindeki Eğitim Yerleşkesi içinde kurulmuştur. Ön lisans (2 yıl) düzeyinde ara eleman yetiştiren Milli Eğitim Gençlik

Detaylı

DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI. Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI. Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI ADALET Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Adalet yüksekokullarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Elektrik-elektronik sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam

Detaylı

Hazırlayan: İsmail ARMAĞAN

Hazırlayan: İsmail ARMAĞAN Hazırlayan: İsmail ARMAĞAN Bu yayının içeriğinden yüklenici sorumludur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı nın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. 1 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Proje Künyesi 4 Projenin

Detaylı

www.bmyo.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu

www.bmyo.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu www.bmyo.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü 2 0 1 2 Meslek Yüksekokulu 1992 yılında kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 20 yılı kapsayan süre boyunca,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS.

MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEK. MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL TEKNOLOJİSİ MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS. GİYİM ÜRETİM TEK. İÇİNDEKİLER SAYFA NO Okulumuzun Amaçları, Misyonu, Vizyonu 2 Okulumuzun Tarihçesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Elektrik-elektronik sektörü

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

KİMYA MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI KİMYA MÜHENDİSİ TANIM Maddelerin kimyasal değişimlerini belirleyen koşulları inceleyen kimyasal madde üretecek tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. GÖREVLER Organik

Detaylı

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ/TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ/TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ TANIM Haberleşme sistemlerinin montaj, kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER - Ölçüm ve hesaplama

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik teknolojisi

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 10

ÖĞRENME FAALİYETİ 10 ÖĞRENME FAALİYETİ 10 AMAÇ DENİZCİLİK / GEMİ ADAMLIĞI ALANI Bu faaliyet sonunda Denizcilik / Gemi Adamlığı alanı içindeki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gemi adamlığı

Detaylı

Zuhal ÖZCAN ATSO AR GE Personeli

Zuhal ÖZCAN ATSO AR GE Personeli GİRİŞ Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, Mustafa Kemal Üniversitesi nin ortağı olduğu Projenin amacı Hatay İlinde yaşamakta olan 18-55

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı