İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YAPI RUHSATI VERİLMESİ(200 M2 Yİ GEÇMEYEN TEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ YAPILARDA) Yapı ruhsatı verilmesi (Yapı Denetimli yapılarda) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ( talebin açık olarak belirtilmesi ve yapı tapu kayıtlarının,inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefon numarasının bulunması gerekmektedir) 2-Tapu kayıt örneği 3-Çap-Aplikasyon Krokisi 4-İmar durumu (Bir yıllık geçerlilik süresini doldurmamış olmalı ) 5-Belediye harita biriminden kot tespiti yaptırılması gereklidir. 6-İncirliova için onaylanan numarataj krokisinin bir örneği 7-Projeler (kapak bilgileri eksiksiz doldurulmalı); a.zemin Etüt Projesi ve Jeofizik Projesi (oda onaylı ve sondaja dayalı) b.harita dosyası c.mimari proje(oda onaylı) d.statik projesi(oda ve Tedaş onaylı) e-elektrik projesi (oda ve Tedaş onaylı) f.sıhhi tesisat projesi ve ısı yalıtım projesi(oda onaylı,kanal kolu tutanağı) 8-Mal sahibinin kimlik fotokopisi (TC No'lu) 9-Proje müelliflerinin ilgili meslek odalarından alınmış her proje için adı yazılı tus ve sicil belgesi ile her yıl için yenilenmiş büro tescil belgesi gereklidir. 10-Fenni mesuliyet üstlenebilmesi için; yapının kanuna,plana,mevzuata,fen ve sağlık kurallarına,projelerine uygun yapılacağına dair taahhütname gereklidir.her fenni mesul için ; nüfus cüzdanı örneği,imza sirküleri,diploma sureti,bağ-kur veya sigorta kaydı ile her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. 11-Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde;ticaret odası kaydı,verdi sicil numarası,yapının müteahhitliği üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname.yapı mal sahibi dışında,bir müteahhit tarafından yapılacak ise;ticaret odası kaydı,vergi levhası fotokopisi,kimlik fotokopisi,mal sahibi ile aralarında yapım sözleşmesi. (talebin açık olarak belirtmesi ve yapı tapu kayıtlarının,inşaat adresinin mal sahibinin tebligat adresinin ve telefon numarasının bulunması gerekmektedir. 2-Tapu kayıt örneği 3-Çap-Aplikasyon Krokisi 4-İmar durumu (Bir yıllık geçerlilik süresini doldurmamış olmalı) 5-Belediye harita biriminden kot tespiti yaptırılması gereklidir 6-İncirliova için onaylanan numarataj krokisinin bir örneği 7-Projeler (kapak bilgileri eksiksiz doldurulmalı ); a-zemin Etüt Projesi ve Jeofizik Projesi (oda ve Ydk onaylı ve sondaja dayalı ) b-harita dosyası c-mimari Proje(oda ve YDK onaylı ) d-statik projesi (oda,ydk onaylı ve statik hesaplar ile) e-elektrik projesi (oda,ydk ve TEDAŞ onaylı ) f-sıhhi Tesisat Projesi ve ısı yalıtım projesi (oda,ydk onaylı,kanal kotu tutanağı) (Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların CD'ye kayıtlı örneklerinin proje ekinde ibrazı gereklidir) 8-Mal sahibinin kimlik fotokopisi (TC No'lu) 9-Proje müelliflerinin ilgili meslek odalarından alınmış her proje için adı yazılı tus ve sicil belgesi ile her yıl için yenilenmiş büro tescil belgesi gereklidir 10-Yapı denetim izin belgesinden noter tasdikli sureti 11-Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslı 12-Yapı denetim ile mal sahibi arasında düzenlenen hizmet sözleşmesi 13-Yapı denetim firmasından taahhütname 14- Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah belgesi gereklidir 15-İncirliova Mal Müdürlüğüne(İncirliova Belediyesi yapı denetim hesabına) Projenin HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ SÜRE)

2 3 Yapı kullanma izin belgesi verilmesi toplam inşaat maliyeti hizmet bedeli 1000 m2 ye kadar %100 oranında, 1000 m2 üzerinde % 20 oranında yatırılan paranın dekontu 16-Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde; Ticaret odasından alınan oda sicil faaliyet belgesi,vergi sicil numarası,yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname.yapı mal sahibi dışında,bir müteahhit tarafından yapılacak ise;ticaret odasından alınan oda sicil faaliyet belgesi,vergi levhası fotokopisi, kimlik fotokopisi,mal sahibi ile aralarında yapım sözleşmesi. 17-Yapım işleri yürütülen şantiyede mühendis,mimar,teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir.yapı müteahhidi,inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları belirlenmiş sözleşmeyi imzalar.bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna verilir. Mühendis, mimar,teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi halinde,şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi aranmaz. Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir.(şantiye şefinin TC kimlik numarası,oda sicil durum belgesi getirilmesi gerekmektedir.) (Yapım işlerinde yapı müteahhidi,taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev alamazlar.) 1-2-Yapı ruhsatının aslı ve temel vizesi olan ruhsat fotokopisi 3-Tapu fotokopisi ve değişiklik yoktur onayı 4-Maliyeden ilişik kesme belgesi 5-Kimlik fotokopisi 6-Belediyemizce onaylanmış mimari proje (yerinde kontrole gidilirken gerekli ) 7-SSK İlişik kesme belgesi 8-incirliova Kanal bağlantı belgesi 9-Bina kontrolünden sonra mal sahibi,mimari proje müellifi ve fenni mesullerin yapı kullanma izin belgesine imza atmaları gerekmektedir. 4 İmar Durumu Verilmesi 5 Plan Tadilatı 6 İmar Uygulaması 7 Temel üstü kontrolü 8 Numarataj belgesi verilmesi 3-Çap 4-Aplikasyon Krokisi 5-Plan örneği 3-Aplikasyon Krokisi 2 AY 4-Plan örneği 3-4 Adet uygulama dosyası 2 AY 2-Yapı ruhsatı 3-Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 9 Kat mülkiyeti ve kat irtifakı işlemleri için gerekli belgelerin verilmesi

3 İNCİRLİOVA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIHHİ Müesseselerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı için gerekli belgeler BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru / Beyan Formu 2-Tapu ve Yapı Kullanma Belgesi fotokopisi 3-Kira Sözleşmesi fotokopisi 4-Numarataj belgesi 5-Vergi Levhası fotokopisi 6-Şahıs ise(oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi) 7-Şirket ise(ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi) 8-İmza Sirküleri(Şirket ise) 9-2 adet fotoğraf(şahıs ise) 10-Nüfus Cüzdanı fotokopisi(t.c. kimlik no.) 11-İtfaiye Uygunluk Raporu(Patlayıcı,parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği,satıldığı ve depolandığı işyeri;otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyeri,ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı,çarşı ve benzeri işyerleri,restoran,lokanta,kebapçı,kafeterya,içli pide fırını ve kebap salonu için) çay ocağı,büfe(sandviç ve döner satış yeri),kebap satış yeri,pastane 12-Yangın tüpü faturası(her 100 m2 için 6 kg lık)(itfaiye Uygunluk Raporu gerekli olamayan işyerlerinde) 13-Ustalık Belgesi 14-Ç.T.V. Makbuz fotokopisi(en son ödenen) HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ SÜRE) 1 GÜN 2 GSM(GAYRİ SIHHİ MÜESSESE) RUHSAT İŞLEMLERİ 1-Yer seçim belgesi(imar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınır.) 2-İmza sirküleri 3-Tapu belgesi 4-İş Akım Şeması ve açıklama raporu(üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren) 5-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu 6-ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı(çed kapsamında ise) 7-İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı-numarataj Belgesi 8-Yerleşim Planı 9-Kiracı ise kira kontratı 10-Bayilik sözleşmesi(lpg satış yerleri) 11-Kurma İzin Belgesi-Bölge Çalışma Müdürlüğü(Gerekli müesseselerden) 12-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. 13-Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi 14-Başvuru formu 15-Vergi levhası 16-Ticaret Sicil Gazetesi 17-İlgili oda kaydı(sicil Tasdiknamesi) 18-Yapı Kullanma İzin Belgesi(İmar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.) 19-Sorumlu müdür sözleşmesi diploma süresi 20-İtfaiye raporu 21-İşletme Belgesi(30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için) 22-TSE hizmet yeterlilik belgesi(gerekli müesseselerden) 23-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü(gerekli müesseselerden) 24-Tabip ve Sağlık Personeli sözleşmesi(50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için) 25-Emisyon izni(emisyona tabi müesseselerden ) 26-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası(yanıcı,parlayıcı,patlayıcı madde 5 GÜN

4 üreten ve bulundurulan müesseselerden) 27-LPG Eğitim Sertifikası,Elektrik tesisat projesi.topraklama Projesi(Gerekli müesseselerden) 28-ÇTV Borcu Yok Belgesi(İlgili vergi dairesinden alınır) 29-Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi 30-Şahıslardan iki adet fotoğraf,dosya 31-Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler isteyebilir 3 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Başvuru / Beyan formu 2-Tapu ve Yapı Kullanma Belgesi fotokopisi 3-Kira Sözleşmesi fotokopisi 4-Vergi Le5-Şahıs ise(oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi) 6-Şirket ise(ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi) 7-İmza Sirküleri(Şirket ise) 8-Mesafe Krokisi 9-Ustalık Belgesi 10-2 adet fotoğraf sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına giren gayrimenkulların tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar(noterden) 12-Ç.T.V. makbuz fotokopisi(en son ödenen) 13-İtfaiye uygunluk raporu 14-Nüfus cüzdan fotokopisi(t.c. kimlik no.) 10 GÜN ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1-Adli sicil kaydı 2-Nüfus Sureti(muhtardan) 3-Sağlık Raporu(Bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylıvhası fotokopisi TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 2-Harç Makbuzu 4 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-İşyeri Açma ve Çalışma Raporu 2-Adli sicil kaydı 3-Nüfus sureti 4-İkametgah CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Gürültü Raporu 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 1 GÜN

5 İNCİRLİOVA BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU 1 EVLİLİK İŞLEMLERİ Çiftler müracata beraber gelmelidir. 1-Evlenecek çiftler Nüfus Müdürlüğünden evlenme izin belgesi getirilmelidir 2-Nüfus cüzdanlarında T.C kimlik numarası olması gerekir.t.c kimlik numarası olmayan çiftlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır. 3-İlçe Merkez Sağlık Grup Başkanlığından resmi sağlık raporu 4-Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri 5-4 er adet fotoğraf(son 6 aylık vesikalık fotoğraf) 6- Yaşı küçük olanlar : A-16 yaşını bitirenler mahkeme kararı getirmeleri ile müracaatları kabul edilir B-17 yaşını bitirenler anne ve baba izni ile evlenebilirler(anne ve babanın kendisi,nüfüsun aslı ve fotokopileri) 7- Bayan boşanmış ve eşi ölmüş ise boşanma ve eşinin ölüm tarihinden itibaren 300 gün (10 ay ) geçmeden evlenemez. Evlenmek isterse Aile mahkemesinden iddet müddetinin kaldırılma kararı alınacaktır.nüfus cüzdanı yenilenecektir. 8- Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin temsilcilikleri tarafından ; Kişinin adını,soyadını,anne ve baba adı ile doğum tarihini,medeni halinin bekar, boşanmış,dul olarak açıkça yazılması evlenmeye engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. DİKKAT : EVRAKLAR ALTI AY GEÇERLİDİR. 3 GÜN İlk Müracat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü İsim: Fatma ACAR Unvan: Yazı işleri Müdürü Adres: İncirliova Belediyesi Tel: Faks: İkinci Müracaat Yeri: Hesap İşleri Müdürlüğü İsim : Okyay ADIGÜZEL Unvan : Mali Hizmetler Müdür Vekili Cumhuriyet Mah.Prof. Dr.Türkan SAYLAN cad. No:38 İNCİRLİOVA/AYDIN

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSANN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda ABEYKOZBELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Y.A.S. II. aşama etüt çalışmaları 2 Y.A.S. proje çalışmaları 3 Sulama gölet çalışmaları 4 5 H.İ.S. gölet etüt çalışmaları Toprak-su kredi çalışmaları BURDUR İL

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA NO: 1 / 20 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durum Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe(Emlak Servisinden Borcu Yoktur

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı