Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur."

Transkript

1 İHALE SONRASI ŞANTİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER Şantiye ve Kuruluş Amacı: Şantiye: Müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilmesi için gereken araç, gereç ve malzemenin korunması, çalışma ve barınma imkanlarının sağlanması amacıyla kuracağı bürolar, lojmanlar, işçi barakaları, atölyeler, garajlar, bakkal, kantin, yemekhane, fırın, ambar, sağlık merkezi ve benzeri tesisler topluluğuna şantiye denilmektedir. Kısaca, bir yapının meydana getirildiği alan olup, bu amaçla gerekli malzeme ve insan gücünü barındırıp, bulundurduğu, yapı elemanlarının meydana getirip, inşaatın yapılmasını sağlayan yerlerdir. Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine göre müteahhitçe hazırlanacak ve kontrollükçe onaylanacak şantiye yerleşim planına göre kurulur.

2 ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ İnşaatın Sürelerine Göre Şantiyeler; a) Kısa süreli şantiyeler: inşaatın bitirilmesi, bir iş mevsimine sığabilen şantiyelerdir. b) Uzun süreli şantiyeler: birden fazla iş mevsiminde bitirilecek inşaatların şantiyeleridir. Bulundukları Yere Göre Şantiyeler; a) Şehir içi şantiyeleri: Şehir içinde yapılan özel ve resmi kuruluşlara ait şantiyeler (konut, işyeri, okul, sağlık ocağı vb.) b) Şehir dışı şantiyeleri: şehir dışında yapılan inşaatlara ait şantiyelerdir. (baraj, demiryolu, karayolu, tünel, sulama kanalı vb.)

3 Konumlarına Göre Şantiyeler; a) Sabit Şantiyeler: yapının inşaatına başlayış ve bitimleri süresince aynı durumda konumunu muhafaza ederler. (işyeri, konut, okul vb.) b) Gezici Şantiyeler: yapının inşasına başlayış ve bitimleri süresince faklı yerlerde kurulurlar. Devamlı hareket eden şantiyeler olup bu tip şantiyelere örnek olarak karayolu sulama kanalları şantiyelerini verebiliriz.

4 Şantiye Yerleşim Planı Tasarlanırken Göz Önüne Alınması Gerekenler 1- Şantiye sınırları ve inşa edilecek yapının şantiye alanı içerisindeki yeri işaretlenerek, inşaat alanının şantiye sınırlarına olan mesafesi belirlenmelidir. 2- Şantiye tesislerinin kurulacağı yere ait tesviye eğrili harita üzerinde şantiye yeri ve çevresi özenle incelenmelidir. 3- Şantiye tesislerinin kurulacağı yerin meyilli en çok %1 olursa yağmur suyu orada toplanmaz. Portal vinçler %1.5 meyilli arazide çalışabilirler. 4- Şantiye yerleşim planı 1/500 ölçekle hazırlanıp, kesit ve detaylar için 1/200 ölçek kullanılabilir. 5- İş hacmi ne kadar küçük olursa olsun muhakkak bir şantiye yerleşim planı çizilmesi faydalı olur. 6- Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık ortalama günlük ve toplam miktarları tespit edilmelidir. 7- Beton santrali ve kule vinç gibi sabit tesislerin yerleri tespit edilmelidir.

5 8- Çevrenin imkanlarından faydalanarak, yapılacak yapıların özelliği, mevcut piyasa malzemesinin boyutları, yapılacak işin büyüklüğü göz önünde tutulmalı. 9- Kurulacak tesis seçiminde bina baraka konteynır kullanılması gibi seçeneklerden en uygun olanı seçilmelidir. 10- Şantiye de yapılacak yardımcı binalarının yerleri, birbirleri ile bağlantılı birimleri bir araya toplamaya gayret gösterilmelidir. 11- Şantiye de inşa edilecek şantiye binalarının çeşidi, sayısı, fiziki kapasiteleri ve özellikleri belirlenmelidir. 12- Şantiye ambarları mümkün olduğu kadar birbirine uygun malzemeyi stoklamak için gruplandırılmalıdır. 13- Şantiye yerleşim planında gürültüden etkilenecek yatakhane ve büro gibi ünitelerin daha sakin bir bölgeye yerleştirmekte fayda vardır. 14- kullanılacak makine ve donanım, vasıtaların miktarı ve büyüklükleri ile şantiyede bir günde kaç işçinin çalışacağı tespit edilerek bu sayıya göre dinlenme, yemekhane, yatakhane, tuvalet sayısı ve yerleri tespit edilmeli.

6 15- Şantiye servis yollarının şantiye dışı trafik ile bağlantısı belirlenip şantiye yerleşim planına işaretlenecektir. 16- Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerler ile şantiye içi yolların ölçülerinin tayini için, şantiyede kullanılacak iş makinelerinin çeşidi ve sayıları önceden tespit edilmelidir. 17- Arazinin topoğrafik yapısı ve yaya trafiği dikkate alınmak suretiyle şantiye içi servis yollarının güzergahı belirlenerek şantiye planına göre şantiye yerleşim planında belirlenmelidir. 18- Şantiyeye asılacak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili uyarı levhalarının çeşidi, sayısı belirlenmelidir. 19- Şantiye yollarının drenajı açık trapez veya üçgen kesitli 150 doz betonlu 10cm kalınlığındaki açık hendekler tasarlanmalı. 20- Şantiyede elektrikle kullanılacak makineleri ve çevre aydınlatma ile tesislerin aydınlatmaları dikkate alınarak enerji ihtiyacı çevredeki enerji hattından mı yoksa jeneratörle mi karşılanacağı önceden bilinmelidir.

7 21- Şantiyede günlük içme ve kullanma su ihtiyacı miktarı tespit edilmeli suyu şehir şebekesinden mi yoksa kuyu suyu veya dereden mi temin edileceği belirlenmelidir. 22- Kanalizasyon ve fosseptik yerleri belirlenmeli, tesisatlar ihtiyacı karşılayacak kapasitede olmalıdır. Çöp ve atık malzeme toplama noktaları belirlenmelidir. 23- Şantiye yerleşim biriminden uzakta bulunuyorsa, burada ikamet edecek personelin her türlü ihtiyacına cevap verecek kapasite ve büyüklükte sosyal tesislerin sayısı ve büyüklüğünün hesabı yapılmalıdır. 24- Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, internet hat kapasitesi, telsiz ihtiyacı belirlenmelidir. 25- soğuk havalarda şantiyede ısıtılacak mahallerin büro, lojman, yatakhane ve yemekhane gibi sayısı ve ısıtma şekli bilinmelidir. 26- Kantar gerekiyorsa şantiye girişine yakın bir yere kantar binası yapılmalıdır. 27- Şantiye etrafı çevrilerek, kapatma perdesinin dışına ve belli yerlerine izinsiz şantiyeye girmek yasak ve tehlikelidir yazılı uyarı levhaları asılmalı.

8 Şantiye Yerleşim Planı Çizildikten Sonra Yapılacak İşler 1- Yer teslim tutanağı düzenlenip imzalanarak, resmi olarak şantiye sahası teslim alınır. 2- İş mahallini gezerek, araziyi tanımak ve yapılacak işler hakkında bilgi edinilir. 3- Şantiye yerleşim planının zemine aplikasyonu için arsa köşe noktaları tespit edilir. 4- Şantiyeye giriş çıkış noktaları tespit edilmeli. 5- Şantiye servis yolları ve ana yollarla bağlantısı araştırılır. 6- Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerlerin ve şantiye içi yolların ölçülerinin tayini için şantiyede kullanılacak iş makinelerinin çeşidi ve sayıları tespit edilmelidir. 7- Şantiye içi ulaşım güzergahları ile şantiye içi su, kanalizasyon ve fosseptik yerleri belirlenerek ihtiyaca cevap verecek kapasitede olmalıdır. 8- Şantiye sahasından geçen alt yapı tesislerinin varlığı araştırılır, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek tesislerin şantiye sınırları dışına çıkması sağlanır.

9 9- Şantiye elektrik şebekesinde kablo ve hat çekimleri şantiyenin kalıcı bir tesis olduğu düşünülerek düzgün bir şekilde yapılmalıdır. 10- Elektrik direğinde elektrik panosu varsa, paratoner tesisatı döşenmesi faydalı olacaktır. Elektrik hattının topraklanması da yapılmalıdır. 11-Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, internet hat kapasitesi, telsiz ihtiyacı vb. belirlenmelidir. 12- Şantiye için gerekli olacak bilgisayar, yazılımlar, yazıcı, fotokopi ve faks makinesi gibi ofis donanım ve ekipmanları tespit edilmelidir. 13- Malzeme ve işçinin bulundurulmasına imkan verecek açık ve kapalı depoların ve barakaların sayısının tespiti yapılır. 14- Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Gece çalışılması zorunlu olduğu hallerde, çalışma alanının yeterince aydınlatılması ve çevre güvenliğinin alınması gerekir. 15- Yapılacak iş akışının düzenli olması için işlerin birbirileri ile olan ilişkisi ve üretim süreci içindeki yerleri dikkate alınarak yapılan ön çalışma yani iş planlaması gerekir.

10 16- Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık olarak günlük ve toplam miktarları tespit edilmelidir. 17- Şantiye kuruluşunda, asgari ihtiyaçların minimum yatırım ve işletme maliyeti ile karşılanması prensibi esas olmalıdır. 18- Beton santrali ve kule vinç gibi sabit tesislerin yerleri tespit edilmelidir. 19- Şantiye sahasındaki hakim rüzgar yönü öğrenilmelidir. 20- Şantiyenin girişine işin adı, işvereni, ada pafta no, yapımcı firma veya firmaların isimleri, teknik sorumluların isim ve unvanları, işin bedeli veya firmaların isimleri, teknik sorumluların isim ve unvanları, işin bedeli gibi bilgilerin yazılı olduğu bir pano konmalıdır. 21- Yapı alanının etraf ve çevresi kolayca görülebilecek ve fark edilebilecek şekilde, tel örgü ahşap perde veya trapez saç levha ile etrafı çevrilerek dışarı ile ilişkisinin kesilmesine fayda vardır. 22- Şantiyenin görünün yerlerine iş emniyeti ve şantiye güvenliğine ilişkin uyarı levhaları komalıdır.

11 İmalat Öncesi Şantiyede Yapılacak Hazırlıklar Arsa sınırlarının belirlenmesi (Tel örgü veya perde betonla çevrilmesi) Şantiye sahasının aydınlatılması Alt yapı tesislerinin tespiti Proje ve Detayların Etüdü Şantiye yerinin plankotesinin hazırlanması Zemin aplikasyonu ve röperleme işlerinin yapılması İp iskelesinin kurulması İmalat iş programının hazırlanması Şantiye teknik malzemelerin korunması Aylık hakedişlere hazırlık

12 Şantiyede yapılacak imalatlar; Çeşitli hafriyat işlemleri Temel grobetonu döküm işlemleri Betonarme kalıp işleri Betonarme demir hazırlıkları Betonun şantiyede hazırlanması dökümü ve korunması Çeşitli iş iskeleleri Çeşitli duvar işleri Ahşap doğrama işleri (kapı, pencere kasa ve kanat işleri) Çeşitli demir işleri (demir doğrama işleri) Çatı işlemleri (Ahşap çatı, iskelet, örtüsü ve tenekecilik işleri) Bina pis su bağlantıları Sıhhi tesisat ve elektrik, tesisat işleri Sıva işleri (iç ve dış sıva) Boya badana ve cam işleri

13 Genel Bina İnşaatı İmalat Sırası Tesviye kazısı, serbest kazı, temel ve bodrum kazısı Temel kalıbı oluşturulması ve demir döşenmesi Temel izolasyonu yapılması (su yalıtımı, ısı yalıtımı) Pis su bağlantılarının yapılması (kanalizasyon ve mutfak) Temel betonun dökülmesi ve korunması Su basman seviyesinin ikmali Kat kalıbı, demir döşenmesi ve beton dökümü Kat duvarlarının örülmesi ve tesisat borularının döşenmesi Kapı ve pencere kasalarının takılması Pis su, temiz su ve elektrik kolonlarının çekilmesi Tavan sıvasının yapılması Duvar kaplamalarının (seramik ve fayans) yapılması Sıcak demir işlerinin yapılması İç ve dış sıvaların yapılması Kapı ve pencere kanatları ile kol ve aynaların takılması Döşeme kaplamalarının yapılması Boya badana işlerinin yapılması Elektrik, temiz su ve pis su armatürlerinin takılması Camların takılması ve macunların çekilmesi Merdiven küpeşte, süpürgelik ve dolap işlerinin yapılması Elektrik pis su temiz su alt yapı tesislerinin yapılması Tamirat ve onarım işlerinin yapılması İç ve dış mekanların temizlik işlerinin yapılması

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü ŞANTİYE YÖNETİMİ Şantiye (construction site), inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana

Detaylı

Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ

Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ Şantiye Tanımı ŞANTİYE Yapılacak işin, emniyetli bir şekilde zamanında, şartnamesine uygun olarak yapılması ve bitirilmesini sağlamak için düzenlenen ortama şantiye

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN

ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN ŞANTİYE TEKNİĞİ Dr. A. Erkan KARAMAN Mobilizasyon Birimleri Üretimle İlgili Birimleri Depolar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü İnşaatta kullanılacak malzemelerin, üretimin aksamaması

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yapı İşleri Nelerdir ve Hangi İşler Yapı İşleri Sayılır? Aşağıda belirtilen işler yapı işleri olup, bu türden işler yapıyorsanız yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI Yapı Ruhsatı (İnşaat izni) 1. Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce,

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ TASLAK ÇĠZĠM VE DÖKÜMANLAR 581MSP044

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ TASLAK ÇĠZĠM VE DÖKÜMANLAR 581MSP044 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ TASLAK ÇĠZĠM VE DÖKÜMANLAR 581MSP044 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Senayi DÖNMEZ BARINMA, İKAMET VE İAŞE YERLERİNDE İSG

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Senayi DÖNMEZ BARINMA, İKAMET VE İAŞE YERLERİNDE İSG BARINMA, İKAMET VE İAŞE YERLERİNDE İSG İÇİNDEKİLER Barınma, İkamet ve İaşe Yerleri Hakkında İşverenin Yükümlülükleri Uygulanacak Asgari İSG Şartları Havalandırma, Sıcaklık, Aydınlatma Bina Tabanı, Tavanı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM YAPILARI MİMARİ PROJE HAZIRLANMASI GENEL İLKELERİ YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Millî Eğitim Temel Kanununun

Detaylı

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ BÖLÜM 4 DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ 1 İÇERİK Genel Bilgi Depo Binasının Özellikleri [Arazi, Kat Sayısı, Yapı, Zemin, Duvar ve Pencereler, Çatı, Kapı-Rampa-Körük Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, İklimlendirme

Detaylı

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 İKİNCİ KISIM Uygulamalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 4. Temel ilkeler...

Detaylı