Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi"

Transkript

1 PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi

2 12. DERS İŞ PROGRAMLARI

3 İş Programlarının Düzenlenme Gerekçesi İş programı: Bir yatırımın ekonomik tamamlanma süresini bulmak ve bu süre içinde işi bitirebilmek için mevcut kaynakların dengeli bir şekilde dağılımının yapılmasını sağlamak için yapılan programdır. İş akışının düzenli olması için işlerin birbirleri ile olan ilişkisi ve üretim süreci içindeki yerleri dikkate alınarak sıralanması gerekir. Bu ön çalışmaya İş Planlaması denir. İşe başlamadan planlanan işlerin ön görülen sürede tamamlanmasını sağlayacak şekilde uyumlu bir kaynak dağılımının yapılması gerekir. Bu çalışmaya da Programlama denir.

4 İş Programlarının Düzenlenme Gerekçesi İş programının gerçeğe uygun olması için her işin ne zaman başlayıp biteceğini iyi hesaplamak gerekir. Finansman durumu bu programa göre ayarlanır Programdaki aksamalar zararlara neden olur Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 6. maddeye göre resmi kurum işlerinde iş programı yapma zorunluluğu vardır. İnşaat iş programları karmaşık olduğu için planlama, programlama ve kontrol teknikleri kullanılmalıdır.

5 İş Programlarının Düzenlenme Grafikleri En çok kullanılan Çubuk veya Gantt grafikleridir. Basitliği, kolay hazırlanması ve anlaşılabilir olması sebebiyle yaygın kullanım alanına sahiptir. Planlama: Yapılması düşünülen işlerin en kısa zamanda ve en ekonomik olarak sonuçlandırılması için sıraya konulmasıdır. Örnek iş planı sıralaması: Kazı planının hazırlanması İp iskelesinin kurulması Kazı yapılması Temel kalıbının yapılması Demir donatının yerleştirilmesi Beton dökülmesi

6 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 8. maddesine göre yüklenici sözleşme yapıldıktan sonra İş kalemlerini Aylık imalatı İhrazatı Yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatması gerekmektedir. Aynı ihale kapsamında bulunan hizmet binası, lokal, misafirhane ve lojman inşaatının her biri için ayrı iş programı düzenlenir.

7 Ancak birden çok aynı türden inşaatlarda buna gerek yoktur. İhale edilen işin sözleşmede belirtilen zamanda tamamlayıp geçici kabule hazır durumda teslim edilmesi gerekir. Zorunlu gecikme nedenleri ortaya çıkarsa durum idarece incelenir ve duruma göre işin bir kısmına veya tamamına süre uzatımı verilir. Zorunlu Nedenlerle Süre Uzatımı Verilmesi: Yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 10. maddesindeki mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasının gecikmesi idarenin kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verildiği takdirde, uzatılan süreye göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan Revize İş Programı na uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplanr.

8 İş Programları: İmalat İş Programı İhrazat İş Programları Revize İş Programı

9 İmalat İş Programı İşin ihale bedeline, yıllara göre ödenek durumuna, işin süresinde ödenek miktarını belli imalat sırasına göre dağıtma işlemine imalat iş programı denir. Her grup imalatın toplam miktarı ile bunlara ait tutarların aylara göre dağılımı gösterilir.

10 İhrazat İş Programı: Şantiye mahallinde ihrazatı yapılacak malzemelerin hangi tarihlerde iş yerinde bulundurulacağını gösteren programdır. İmalat iş programı paralelindedir. İhrazat: Hakedişi hazırlanan ay içerisinde imalata girmemiş olan malzemenin satın alınıp faturalandırılarak bedelinin işverenden talep edilmesidir.

11 Revize İş Programı: Belirli sebeplerden ötürü verilen süre uzatımlarında, uzatılan süreye göre yüklenici tarafından revize edilerek hazırlanan ve idarece onaylanan programdır.

12 Programlama Yöntemleri Bir iş programı şantiye şefine hangi zamanda hangi cins işçiliğe ihtiyacı olacağını, işin yoğun olan ve olmayan ayları önceden bilmesini sağlar. İş sürelerinin önem derecesi, süre-maliyet ilişkisine verilen önem ve nihayet programın şematize edilmesi bakımından farklı yöntemler kullanılmaktadır:

13 Proje Yönetim Teknikleri Gannt Şeması-Çubuk programlama yöntemi Serim Modelleri PERT (Program Evaluation and Review Technique) CPM (Critical Path Method) GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) 13/16

14 Gannt Şeması-Çubuk program Grafiksel bir yapıdır, Yapılacakları yatay çizgi şeklinde gösterir, Tipik bir Gannt şeması hangi operasyonun ne zaman, hangi kaynak tarafından yapılacağını, operasyonun başlangıç ve bitiş zamanını gösterir, Proje ismi, yeri, imalatların kısa tarifi, hazırlama ve revizyon tarihleri yer almalıdır. Her çubuk diyagramda maksimum 100 imalat yer almalıdır. Çubuk iş programına göre aylık yapılacak yaklaşık iş miktarları bulunur ve buna göre hakedişlerin ödeme oranları düzenlenir. 14/16

15 Örnek Gannt Şeması Yatay eksen zaman bilgisini, Dikey eksen kaynakları (aktiviteleri) gösterir. 15/16

16 Örnek Gannt Şeması 16/16

17 Gant-Çubuk Programlama ile İş Programı Hazırlamak En çok kullanılan inşaat programı çeşidi budur. 1. ADIM İşlerin Çeşit ve Miktarlarının Bulunması İşin imalat kalemleri, çeşitleri ve miktarı o işe ait yeşil defterden, yaklaşık yapı maliyeti ise hesaplanan metraj imalat miktarlarının teklif birim fiyatları ile çarpımından bulunur. 2. ADIM İşlerin İmalat Sırasına Göre Dizilmesi: Her işin zemin özelikleri ve imalatında kullanılan teknoloji yöntem farklılıkları sebebiyle genel bir imalat sırası vermek imkansızdır. Ancak yapı çeşitlerinin iş sırasındaki değişiklik, iş çeşitlerine oranla daha azdır. Bazı genellemelerle aynı olan yapılar için benzer iş sıralaması uygulanabilir.

18 İmalat Çeşitleri Sıra no İmalat cinsi Sıra no İmalat cinsi 1 Kazı işleri 7 Doğrama işleri 2 Kalıp işleri 8 Sıva işleri 3 Demir işleri 9 Kaplama işleri 4 Beton işleri 10 Boya işleri 5 Duvar işleri 11 Çatı işleri 6 Tesisat işleri 12 Diğer işler

19 Genel Amaçlı bina İnşaatı Örnek İmalat Sırası: Tesviye kazısı ve serbest kazı Geniş, derin kazı çeşitleri ile temel ve bodrum kazısı Temel altı ve toprak seviye kotuna kadar su yalıtımı Pis su, temiz su, elektrik tesisatı ve topraklama yapılması Temel kalıbı ve demir döşenmesi Temel grobeton ve betonarme betonun dökülmesi Subasman seviyesinin ikmali Kat kalıbı, demir döşemesi, tavan borusu atılması ve beton dökülmesi Çatı ahşap iskeleri ve kaplaması Kat duvarlarının örülmesi Kapı pencere kasalarının takılması Pis-temiz su ve elektrik kolonlarının çekilmesi Tavan ve duvar sıvası Duvar kaplamaları Sıcak demir işleri İç-dış sıvalar Kapı-pencere kanatları-kolu Döşeme kaplamaları Elektrik, temizsu pis su armatürleri Camların takılması, macunların çekilmesi

20 3. ADIM İş Verimliliğinin Hesaplanması ve İş süresinin bulunması: İş verimi, birim zamanda (saat veya gün) yapılan iş miktarı ya da birim imalatın yapılması için gerekli olan süre olarak ifade edilebilir. Bu noktada, inşaat imalatında işçi verimliliğini göstermek için adamsaat kavramı kullanılır. Adamsaat, herhangi bir iş kalemindeki bir birimlik imalat için bir işçinin saat cinsinden çalışacağı süre dir. Adamsaat değerlerinin proje aşamasında, planlama ve kontrol mekanizmasında önemli bir yeri vardır İş verimliliği hesaplanmasında Bayındırlık İşleri Birim fiyat Analizlerinden faydalanılır.

21 3. ADIM İş Verimliliğinin Hesaplanması ve İş süresinin bulunması: Proje aşamalarının ilki olan planlama ve teklif hazırlama konusunda adamsaat değerleri kullanılır. Teklifin hazırlanmasına söz konusu olan işin maliyet hesabı ve bunun içinde yer alacak işçi veya çalışan maliyetlerinin belirlenmsi için bu veriye ihtiyaç duyulur. Bu işin kaç kişi ile ne kadar sürede tamamlanabileceği konusu ve bunun saptanması için önemli veri olan adamsaat değerlerinin elde edilmesi, ortaya konması gerekir. Bu bağlamda işletmelerin gerçek maliyet hesaplamalarında adamsaat verisine gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir. Planlamada ulaşılmak istenen önemli bir sonuç da işin bitim süresidir. Bu sürenin oluşumu için de adamsaat verisine ihtiyaç duyulur.

22 Örneğin: 200 m2 lik yarım tuğla duvar işinin kaç saatte tamamlanacağını hesaplamak için adı geçen tablonun yarım tuğla duvar iş kaleminin olduğu satırdan bu kaleme ait ortalama adam/saat değeri okunur. Tablodan Adam/saat değeri: 1.52 saat/m2 (1 adamın 1 m2 işi yaptığı süre) 200 m2 ile bu değer çarpılarak bu işin tamamlanma süresi elde edilir. İş verimliliği = günlük çalışma süresi x işçi sayısı İşin süresi (gün) = Metraj x adamsaat değeri günlük çalışma süresi x işçi sayısı Gereken süre: 1.52 saat/m2x200 m2=304 saat Bir işçi günde 8 saat çalışacak, 2 işçi ile 304/2=152 saat, bir işçi 8 saat çalıştığına göre 152/8=19 günde 2 işçi tarafından bu iş tamamlanır.

23 Örnek günlük iş verimi (8 saat) İmalat cinsi Usta ad. Düz işçi ad. Üretim adeti Demirsiz Beton m3 Demirli Beton m3 Taş Duvar m3 Tuğla duvar m3 Kalıp iskelesi m3 Karo Döşemesi m3

24 Her işin toplam miktarı, günlük iş verimine bölündüğünde yapılması gereken işin süresi bulunmuş olunur. Örneğin toplam 600 m3 demirli beton, günlük verimi 60 m3 olan (3 usta + 8 işçi) bir ekiple dökülürse gerekli süre 600/60=10 gündür. Aynı işlem her iş için yapılarak yapım süresi bulunur. Günlük iş verimi; bir işçi veya işçi ekibinin 8 saatte(1 günde) yaptığı iş miktarıdır.

25 Bina yapımında kaba, ince inşaat ve tesisat işlerinin toplam yapım süresi içindeki payların bilinmesi program hazırlamada ayrı bir ölçü oluşturur. Bina üretimi 3 safhada düşünülür: Kaba İnşaat işleri İnce inşaat işleri Tesisat işleri Örneğin: 18 ayda inşa edilecek bir yapının kaba inşaat süresi 9-10 ay, ince inşaat süresi 8-9 aydır. Bu süreler birbiri içine girmişlerdir. Kaba inşaat devam ederken ince inşaat işlerine devam edilir.

26 4. ADIM Süre Tablosunun Hazırlanması: Sıra no İmalat cinsi miktar birim Günlük iş verimi 1 Kazı işleri 400 m3 200 m3 2 2 Sömel betonu 50 m Taş duvar 160 m Büzlerin konması 100 m Blokaj 80 m İş süresi 6 Grobeton 60 m Tuğla duvar 200 m

27 5. ADIM İş Çubuk Programı Hazırlamak

28 Serim Modelleri CPM (Critical Path Method) Kritik yol yöntemidir, Projenin toplam süresini tahmin etmekte kullanılan bir şebeke analizidir, Faaliyetlerin süreleri deterministiktir (Sabit) 28/16

29 Örnek CPM Çalışması 29/16

30 C.P.M. İş Programı Critical path method Ele alınan işin parçalara bölünerek her bir parçanın uygulama zamanının planlanması esasına dayanır. Çubuk diyagramla planlamanın eksik kaldığı büyük çaptaki yapım işlerinde kullanılır. CPM modern proje yönetim tekniklerinden en önemlilerinden biri olarak bilinmektedir. Endüstri ve inşaat mühendisleri tarafından çok sık kullanılan bir yöntemdir. CPM endüstri mühendisliğinin de temel konularından biri olup, belli bir iş akışında hangi işlerin başlaması için diğer işlerin bitmesi gerektiğinin analizini yapar.

31 CPM bir projenin minimum sürede tamamlanma süresini, proje işlemlerinin (aktivitelerinin) olası başlangıç ve tamamlanma süreleriyle beraber hesaplar. Kritik yol, proje işlemlerinden oluşan ağ diyagramından geçen en uzun yoldur. Kritik yolun süresi bir projenin tamamlanması için gereken minimum süreyi temsil eder.

32 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI İşlemler oklarla tanımlanır. Okların daima tek yönü bulunur. Düz, kırık çizgi, veya eğri olarak gösterilebilirler. Herhangi bir ölçek yoktur. Okların başlangıç ve bitişlerine koyulan yuvarlaklara düğüm denilir. İşlemlerin tanımları bu düğümlere konulan numaralar yardımıyla yapılır. Diyagramlar bu işlem ve düğümlerin planlanacak işe bağlı olarak bir araya getirilmesinden oluşur. Her okun üzerine süresi, yer adı, ekip cinsi, altına da serbest ve toplam bollukları yazılır. Düğümlerin üzerinde bulunan kutulara düğümün erken ve geç tamamlanma zamanları yazılır. Düğüm numaralarını ardışık ve ok yönde büyür şekilde vermekte fayda vardır.

33 Kullanılan kaynağa ve sürelerine göre işlemler üçe ayrılırlar: Gerçek işlemler: işlemin gerçekleşmesinde genellikle bir zaman harcanır ve işgücü, makine gücü, malzeme gibi kaynak kullanımı gerekir. Yapay işlem: İşlemde yalnızca zaman kullanımı vardır. Sanal (kukla) işlem: İşlemler arasında mantıksal bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılan zaman ve diğer kaynakların kullanımını gerektirmeyen işlemdir. Kendisinden yalnızca işlemlerin çıkıp hiç bir işlemin girmediği düğüme başlangıç düğümü denir. Kendisine yalnızca işlemlerin girdiği düğüme tamamlanma düğümü denir.

34

35

36 Serim Modelleri PERT (Program Evaluation and Review Technique) Proje değerleme ve gözden geçirme tekniğidir, Faaliyetlerin süreleri olasılıklıdır, PERT tekniği faaliyet süre tahminlerinde yüksek derecede belirsizlik olması durumunda kullanılmaktadır. CPM ile aradaki tek fark iş sürelerinin kesin olmamasıdır. 36/16

37 Örnek PERT Çalışması 37/16

38 Serim Modelleri GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) Grafik Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği Akış grafik teorisi, olasılıklı ağlar, PERT ve CPM ve tek çatılı tüm karar ağaçları modellerinin birleşiminden oluşmaktadır. 38/16

İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter

Detaylı

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI 1.GİRİŞ Planlama, bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından,

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAM VE YÖNETMELİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir.

Planlama evresinin çeşitli aşamalarında proje onaydan geçer ve planlamanın bitişiyle son bir onay verilerek projenin analiz evresine geçilir. Proje planlama evresi, SGYD nin ilk evresidir. Bu evrede eldeki projenin neden gerekli olduğu, ne kadar sürede, ne kadar maliyetle tamamlanacağı, yeni sistemin getirilerinin neler olacağı gibi konular

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ HAKEDİŞLER VE İŞ TESLİMATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul Proje:Belirli bir işin tamamlanabilmesi için yapılması

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 28 2011 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 27, s.28-40 ÖZET PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 Bu çalışmanın amacı, proje yönetiminde

Detaylı

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK Metraj

Detaylı

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEZ OFİS GİDERLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEZ OFİS GİDERLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEZ OFİS GİDERLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Şerefcan ALTINAY 1109011010 Anabilim

Detaylı

Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ

Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ Reza SHIRZAD REZAEI ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ Şantiye Tanımı ŞANTİYE Yapılacak işin, emniyetli bir şekilde zamanında, şartnamesine uygun olarak yapılması ve bitirilmesini sağlamak için düzenlenen ortama şantiye

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü ŞANTİYE YÖNETİMİ Şantiye (construction site), inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.39-53 BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ Onur

Detaylı

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya, 2007 II T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/78855 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BURSA 2012 I. BU ŞARTNAMENİN İÇERİĞİ : Aşağıda içeriği yazılı işle ilgili olarak Yapım İsleri Genel Şartnamesi, İdari Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı