Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1-GİRİŞ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1-GİRİŞ:"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2007 YAPI ELEMANLARI 1-GİRİŞ:

2 DERSİN AMACI YAPI İLE TANIŞMA İNŞAAT PROJELERİNİN SÜREÇLERİ YAPI TÜRLERİ YAPI ELEMANLARI YAPIM TEKNİKLERİ TASARIM İLKELERİ PROJE HAZIRLIĞI VE ÇİZİMİ

3 ANA KONULAR TAŞIYICI SİSTEMLER TEMELLER DÖŞEMELER DUVARLAR MERDİVENLER ÇATILAR

4 DERSİN İŞLENİŞİ DERS ANLATIMI 1 DERS SAATİ UYGULAMA 2 DERS SAATİ ÖDEV SINAVLAR 1. VİZE 2. VİZE FİNAL BÜTÜNLEME

5 DEĞERLENDİRME 1. VİZE %20 2. VİZE %20 UYGULAMA/ÖDEV ORT %10 FİNAL %50

6 DERSTE KULLANILACAK MATERYAL DERS NOTLARI SUNUMLAR (http://kisi.deu.edu.tr/serdar.aydin/) KAYNAK KİTAPLAR -Köksal ÖZCAN(YAPI) -H. Çetin Türkçü (Yapım Malzemeler Yöntemler Çözümlerİlkeler) -ÇİZİMEKİPMANLARI 50x70 cm ÇİZİM KAĞITLARI T CETVELİ GÖNYELER SERT VE YUMUŞAK KALEM, SİLGİ vb.

7 Yapı İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesislerdir. (İmar Kanunu 5. madde) Ulaştırma yapıları, su yapıları, bina yapıları vb. Kulübe, bina, yol, köprü, baraj, silo, müze, mabet, sığınak, vb.

8 Yapım Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri, ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri

9 Şantiye Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer. (TDK) İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı. (TDK) Bir yapıyı en düşük maliyet ile ekonomik olarak oluşturmak üzere o yapıya ait makine, malzeme ve insan gücü arasındaki optimum dengenin sağlanması amacıyla proje ünitelerinin inşa edileceği yerlere denir.

10 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2007 YAPI ELEMANLARI 1-GİRİŞ: İNŞAAT PROJELERİ

11 KULLANILIŞ AMACINA GÖRE YAPILAR KONUT İNŞAATLARI KONUT DIŞI İNŞAATLAR Ticari ve kurumsal yapılar Özelleşmiş sanayi yapıları ALTYAPI İNŞAATLARI

12 Konut İnşaatları Ev, apartman, toplu konut inşaatları Genelde müteahhit ve taşeronları tarafından yapılır Rekabet yüksek

13 Ticari ve Kurumsal Yapılar Okul, hastane, stadyum, alışveriş merkezleri, ticarethane, küçük çapta fabrikalar, oteller, vb. Rekabet konut inşaatına göre daha az

14 Özelleşmiş Sanayi Yapıları Yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren büyük çaplı projeler Petrol rafinerileri, büyük çaplı fabrikalar, nükleer tesisler, vb. Uzun menzilli planlama gerekir Çevre ile ilgili kanunlar etkili olur

15 Altyapı inşaatları Otoyollar, hafif raylı sistemler, tüneller, köprüler, boru hatları, barajlar, drenaj sistemleri, su arıtma tesisleri Kamuya ait, ihale sistemiyle yapılır

16 YAPILARIN YAŞAM DÖNGÜSÜ

17 Piyasa Talebi veya Algılanan İhtiyaç Kavramsal Planlama ve Fizibilte Çalışmaları Tasarım ve Mühendislik Hesapları Tedarik ve İmalat Projenin Amaçları ve Kapsamının Tanımlanması Avan Proje veya Kavramsal Tasarım Proje Planları ve Şartnameler Yapımın Tamamlanması Yapının Kullanıma Başlanması Yapının Kabulu Bakım ve Tamirat Çalışmaları Yapının Elden Çıkarılması Yapının Faydalı Yaşamının Sona Ermesi

18 İNŞAAT PROJELERİ Bir proje piyasa talebini karşılamak için hayata geçirilir Projeler kendine özgüdür Belli bir bitiş süresi vardır Kaynaklar (işgücü, ekipman, malzeme, para) kısıtlıdır Bir çok kişinin farklı görevlerle birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilir Planlama, örgütlenme, yürütme, kontrol (denetim) evrelerini içerir.

19 PLANLAMA VE TASARIM SÜRECİ

20 KAVRAMSAL PLANLAMA Farklı olasılıklar ele alınır, en iyi alternatifi seçmek için her birinin fizibilitesine bakılır Finansman planları gözden geçirilir Proje zaman ve para akışına göre planlanır Bu süreçlerde idare, ya bünyesinde bulunan ya da dışarıdan temin ettiği danışman / müşavirlerden yardım alır.

21 DETAYLI (MÜHENDİSLİK) TASARIM Arsa seçimi ve temini, imar mevzuatına uygunluk, arazi veşehircilik etüdü ve projeleri, vb. işlemler Mimari proje ve detay resimleri, maket, vb. işlemler mimari büro tarafından gerçekleştirilir Statik ve Betonarme hesapları inşaat mühendisleri tarafından yapılır Sıhhi, kalorifer, asansör ve elektrik tesisatları projeleri ve hesapları (makine ve elektrik / elektronik mühendisleri) Bazı projelerde peyzaj, ÇED çalışmaları

22 YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI Tahmini keşif, takribi metraj, şartnameler, sözleşme taslağı hazırlama, ihale ile ilgili evrakları düzenleyip hazırlama Metraj: Bir yapıyı meydana getirecek elemanların ünite olarak miktarlarının tespit edilmesi işlemidir. Keşif: bir yapının ne kadar para sarfı ile yapılabileceğinin veya yapıldığının hesap edilmesi işlemidir. Metraj değerleri ile birim fiyatlar çarpılır.

23 YAPIM SÜRECİ

24 İMALAT SÜRECİ Malzemelerin temini ve nakliyesi planlanır ve kontrol edilir Şantiyede yapım işi gerçekleşir Yapım yöntemi tipik olarak 2 çeşittir: Yerinde yapım Prefabrikasyon Yapım teknolojisi ve izlenen yöntemler ise yapının cinsine, amacına, ve bütçesine göre farklılık gösterir.

25 ŞANTİYE YÖNETİMİ İşyeri teslimi Sigorta işleri İş programlarının hazırlanması Çalışanların maaşlarının ödenmesi Kamu inşaatı ise hakedişlerin hazırlanması Yapı denetimi İş güvenliğinin sağlanması

26 HAKEDİŞ NEDİR? Belli bir süre içinde tamamlanmış imalat üzerinden hak edilen paranın alınmasını sağlayan işlem Yüklenicinin, yaptığı imalat ve ihzarat karşılığı alacağını gösteren hesaplar toplamıdır. (B. İ. G. Ş. Mad. 39)

27 ŞANTİYEDE GÖREV ALANLAR Proje müdürü Şantiye şefi Muhasebe teşkilatı Mühendisler ve teknisyenler Formen, ustalar, kalfalar Düz işçiler Yapı Denetim

28 ESERİN TESLİMİ

29 PROJENİN TAMAMLANMASI VE SONRASI Proje tamamlandıktan sonra yapı kullanılması için sahibine devredilir Kamu projelerinde yapının idareye teslim edilme işlemine Kabul denir ve 2 aşamada yapılmaktadır Yapı faydalı yaşam süresini tamamladığı zaman ya yıkılır ya da dönüşüme uğrar

30 ARSA SEÇİMİ Fabrika yerleri için Civardaki hammadde ve yolların durumu Üretilen maddenin pazarlara taşınması Eğlence merkezi, ticarethane, otel vb. Halkın kolayca gidip gelebileceği yerler Giriş çıkış yerleri, trafik durumu Askeri tesisler, hava alanı gibi yerler için güvenlik

31 Arsa Seçimi (devam) Yapının gerçekleştirilmesi söz konusu olan arsalarda, inşaat mühendisliği ile ilgili bazı bilgiler belirlenir. (fizibilite çalışmaları) Bu konular incelenmesi için Arsa Bilgi Formu: Yol durumu Zemin durumu Heyelan durumu İçme ve kullanma suyu durumu Kanalizasyon durumu Elektrik durumu Malzeme durumu Mevcut tesisler

32 Arsanın İmar Durumu Üzerine bir bina yapılmak üzere sınırları belirlenmiş arazi parçasına parsel denir. İnşaat yapımının denetime tabi olduğu her yerleşim biriminin bir imar planı mevcuttur. İmar planında her parselin hangi amaçlı bina yapımında kullanılabileceği belirlenmiştir. Her parsele yapılabilecek binanın özellikleri (inşaat alanı, kat adedi vb.) de tanımlanmıştır.

33 Arsanın İmar Durumu (devam) İmar durumundan dolayı çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için aşağıdaki belgelerin elde edilip incelenmesi gerekir: Kadastro Çapı İlgili parselin komşu parseller ve yollarla ilişkisi Tapu Kadastro Müdürlüğü İmar Durumu Belgesi İlgili belediyenin imar müdürlüğünden Binanın tipi, oturum alanı, inşaat alanı, kat yüksekliği ve toplam bina yüksekliği

34 Örnek İmar Durum Belgesi

35 İMAR MEVZUATI Yapılaşma ile ilgili genel esaslar 3194 sayılı İmar Kanunu nda düzenlenmiştir. 03 / 05 / 1985 Amaç: yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar İmar kanunun uygulanması için yönetmelikler İmar Yönetmeliği Otopark yönetmeliği Sığınak yönetmeliği

36 Yönetmelikteki Arsa ve Yapılarla ilgili Hükümler Parsel büyüklükleri Bahçe mesafeleri Kapanan yollar Tehlikeli alanlar Taban alanı kat sayısı Bina cepheleri Bina derinlikleri Bina yükseklikleri Binalara kot verilmesi Zemin Kat Taban Kotu, Tabii Zemin, Tesviye Kotu ve Giriş Kat adedi ve yükseklikler Saçaklar Çatılar ve dış görünüm

37 Arsa ve Yapılarla ilgili Hükümler (devam) Çıkmalar Işıklıklar Odalar ve Koridorlar İç Yükseklikler Pencereler Kapılar Merdivenler Yangın önlemleri Asansörler Korkuluklar Bacalar Pasajlar Su Depoları, Sıhhi Tesisler ve Fosseptikler Bodrumlar Kapıcı dairesi ve bekçi odası Paratonerler

38 UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

39 KAMU UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Kamu kuruluşlarının proje ünitelerinde, Proje bürolarında (özel sektör), Yarışma yoluyla (İhale Yasası m.23), Yapımı üstlenecek yüklenici tarafından yapılır.

40 PROJE DÜZENLEME SÜRECİ Proje programı (ne şekilde bir proje istenildiği, ne işe yarayacağı, bütçe gibi bilgiler) proje bürosuna verilir. Mimar, bu bilgilere göre etüdünü yapar ve en uygun projeyi hazırlar. (avan veya uygulama projesi) Kat planları, görünüşler ve kesitler -> Diğer bürolara Yapının statik ve betonarme hesapları yapılır. -Temel hesapları için zemin emniyet gerilmesi - Deprem hesaba katılarak kolon, kirişlerin hesapları Tesisat projeleri Proje grupları (büroları) arasında koordinasyonu mimar sağlar

41 PROJE DÜZENLENMESİ (devam) Gerekli revizyonlar yapılır İlgili belediyenin TMMO şube temsilcilikleri ile işbirliği varsa, her meslek grubu hazırladığı projeyi kendi meslek odasının denetiminden geçirir. Oda projeyi kriterlere uygunluk bakımından inceler. Oda vizesi Projeler mimarda toplanır. Proje dosyası hazırlanır. İnşaata başlama izni alınır. Metraj bürosuna gider.

42 MİMARİ PROJE Mimara proje çalışmasına başlamadan önce aşağıdaki bilgiler lazımdır: Bina sahibinin istekleri İnşaat yapılacak arsanın imar durum belgesi Arsanın plankotesi Yörenin iklim koşulları Özel binalar için fonksiyon şemaları, yapı elemanı ve bina bilgisi ile ilgili kaynak ve dokümanlar Yörenin imar ve otopark yönetmeliği

43 Ön proje Avan proje Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje. Ön projenin kapsamı: Genel durum planı Kat planları ve görünüşler Kesitler (en az 2) Dış ve iç perspektif Maket Durum planı 1/200-1/1000, diğer paftalar genelde 1/100 Mimarın uygun gördüğü tasarım yapı sahibine sunulur

44 Kesin Proje Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği proje Ön projenin değişikliklerden sonra daha ayrıntılı çizilmesi Mimar ile mühendis işbirliğinde çalışır Durum planı, kat planları, görünüşler ve kesit paftalarından oluşur (1/100) Uygulama projesi beklenirken bazı imalatların yapılması mümkünse kullanılır

45 Uygulama (Tatbikat) Projesi Onaylanmış kesin projeye göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje Yapı ile ilgili her türlü ayrıntı işlenir Proje dosyası (mimari) Durum (Vaziyet) planı (1/200) Kat planları (1/50) 4 cephe görünüşü (1/50) 2 Kesit (1/50) Sistem kesiti (detayı) (1/25) Mahal (yer) listesi Gerekli detaylar (1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2 ve 1/1)

46

47 TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnşaat müh. hazırlar Şekli ve boyutları belirlenmiş olan yapının taşıyıcı elemanlarının hangi malzeme ve hangi kesit ölçüsünde yapılması gerektiğini belirler Gereken bilgiler Yapının inşaat tarzı, boyutları ve kullanım amacı İnşa edileceği arsanın zemin emniyet gerilmesi raporu Rüzgar ve kar yükünün hesabında dikkate alınması gereken faktörler Yörenin deprem riski ve deprem yönetmeliği

48 TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ (devam) Proje dosyası (betonarme) Hesaplar Temel planları Kolon aplikasyonu Kat kalıp planları Döşeme teçhizat planları Kiriş detayları Merdiven detayları Planlar 1/50, detaylar (1/20)

49

50

51

52

53 TESİSAT PROJELERİ Binanın kullanımını sağlayan donanımın inşa edilmesi amacıyla hazırlanan projeler Makine ve Elektrik grubu

54 Makine Grubu Makine müh. hazırlar Yapılan tesisat projeleri Temiz ve pis su tesisatı Sıcak su tesisatı Soğutma tesisatı İklimlendirme tesisatı Asansör Gerekli yönetmelikler, standartlar ve dokümanlar incelenmeli

55 Makine Grubu (devam) Sıhhi tesisat proje dosyası Hesaplar Pis ve temiz su şebeke planları Kolon şemaları Kalorifer tesisatı planları Kazan dairesi planları Hidrofor, havagazı planları

56 PİS SU- TEMİZ SU TESİSATI

57 Elektrik Grubu Elektrik müh. hazırlar Elektrikli araçların akım gücü Elektrik gerektiren tüm hizmet şekilleri için tesisat projeleri, gerekirse trafo ve paratoner projeleri Güvenlik ve haberleşme donanımı için elektronik mühendisleriyle ortak

58 Elektrik Grubu (devam) Elektrik proje dosyası Her kat için lamba, priz, anahtar, sayaç, tablo ve şebekeyi gösteren planlar Televizyon, paratoner şemaları Dış aydınlatma planları, trafo planı Asansör tesisatı mevcut ise ilgili planlar Asansör tesisatı dosyasına koyulur.

59

60 Yalıtım Projesi Gerekli yalıtımların yapılmadığı binalar, yapının çabuk yıpranmasına, ısıtma ve soğutma enerjisi israfına, çevre kirlenmesine neden olurlar sayılı RG de yayınlanan (2000) yönetmeliğe göre makine müh. tarafından hazırlanacak ısı yalıtım projesi tesisat projeleri ile birlikte sunulmalıdır Yalıtım hesapları TS 825 e uygun olmalı ve hesaplar proje eki olarak sunulmalıdır Isı yalıtımı yapılırken su ve buhar yalıtımları unutulmamalıdır

61 PEYZAJ (Çevre Düzenleme Projesi) İnşaat ruhsatı alınabilmesi için nüfusu in üzerinde olan yerleşim yerleri ile yerel idarenin gerekli gördüğü yerlerde hazırlanır. Peyzaj mimarları Bazen şehir bölge planlamacı ile beraber

62 ÇED RAPORU Çevresel Etki Değerlendirme yönetmeliğine göre sanayi tesislerinin projelendirmesine başlamadan önce çevreye olan etkilerini belirleme amaçlı bir rapor hazırlanmalıdır adet ve daha fazla konut içeren projeler

63 TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI Teknik Şartname üretimi söz konusu olan bir ürünün sahip olması gereken fiziksel, mekanik, kimyasal veya işlemsel özelliklerini tanımlayan bir belgedir. Denetimler teknik şartnamelerde yazılan standartlara göre yapılır. Teknik Şartnamenin içeriği Projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak her malzeme, teknoloji ve cihaz ile ilgili teknik niteliklerin tamamı bulunmalı Tanımlanan teknik nitelikler, anlaşılır, uygulamaya aktarılabilir ve denetlenebilir olmalı

64 TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI Eski ihale yasasında devlet yapılarında kullanılacak malzemeler ve şartlar Bayındırlık İşlerinin Yapı İşleri Umumi Fenni Şartnamesi - Genel TeknikŞartname de belirtilirdi. (m.12) Her inşaatta karşılaşılabilecek imalatlar ile ilgili genel teknik özellikler bulunur Yeni kanuna göre ihale edilecek her iş için kendine özgü teknik şartname düzenlenmesi gerekir. Hala GenelŞartnameden faydalanılır

65 RUHSAT İŞLEMLERİ

66 İNŞAATA BAŞLAMA İZNİ (RUHSATI) ALINMASI Bir yapının inşaatına başlayabilmek için ilgili yerel idareden alınan izin belgesine ruhsat ya da temel ruhsatı denir. İnşası düşünülen bina imar planı ve yönetmeliğe uygun projelendirilmemişse izin verilmez

67 RUHSAT İŞLEMLERİ İmar planı bulunan yerleşim yerlerinde ruhsat işlemleri İlgili belediyeler yürütür Hangi belgelerin hazırlanacağı 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği nde açıklanır. İmar planı dışında ve imar planı bulunmayan bölgelerde ruhsat işlemleri İlgili valilikler yürütür Gerekli açıklamalar Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği nde bulunur

68 İmar Planı Bulunan Yerlerde Ruhsat İşlemleri Yapı sahibinin belediyeye vereceği belgeler: Arsanın mülkiyetini gösteren belge (tapu) Mimari, statik, tesisat projeleri (5 takım) Projeleri hazırlayan kişilerin ismi ve imzaları İnşaatın denetimini üstlenecek kişi veya kurumun ismi ve imzası Peyzaj raporu (nüfusu in üzerinde)

69 İmar Planı Bulunan Yerlerde Ruhsat İşlemleri (devam) Bazı belediyeler aşağıdaki belgeleri de isteyebilir Yalıtım projesi veya raporu Kazı projesi ve kazı izni Aplikasyon krokisi Plankote İmar durum belgesi Zemin emniyet raporu TUS ile ilgili bilgi ve belgeler Oda görüş onayı İçme suyu ve atık su vizesi TEK vizesi

70 Ruhsat alınmasının faydaları Kaçak inşaat nedeniyle inşaat durdurulmaz ve para cezasına maruz kalınmaz İnşaat bittikten sonra su, elektrik, vb. hizmetlerden faydalanılabilir Sunulan projeler teknik elemanlar tarafından hazırlanıp denetimden geçtiği için statik bakımdan güvenli, kullanım amacına uygun tasarlanmış Yapılaşma imar planında öngörüldüğü şekilde gerçekleşir, yaşanabilir kentsel çevre koşulları oluşur

71

72 Diğer İşlemler Ruhsat Harçları: Yerel idarelerin hizmet karşılığı aldığı ücret (yapıya göre değişir) Temel vizesi: Temel ruhsatı alınmış olan yapının, proje ve ruhsat eklerine göre yapılmasını sağlamak amacıyla yapılan bir ara denetimdir. (Subasman düzeyine ulaşıldığında) Isı Yalıtım Vizesi: Bazı belediyeler uygular. Isı yalıtımı tamamlandıktan sonra yapılır. İskan (kullanma) izni: Yapının projesine göre tamamlandığını ve kullanıma açılabildiğini belirtir. (kısmi kullanma izni de mümkün)

73 TEŞEKKÜRLER..

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAM VE YÖNETMELİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ

ASB T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ASB AVRUPA SERBEST BÖLGESİ YAPI VE İNŞAAT ESASLARI EKİM 2000 1 MADDE 1 : AMAÇ VE KAPSAM Avrupa

Detaylı

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R -

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R - - K A R A R - Bakanlık Tip İmar Yönetmeliğine dayalı Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 14.80. 81. 82. 95. ve 97.maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2013 gün

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI Yapı Ruhsatı (İnşaat izni) 1. Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce,

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip Đmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip Đmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip Đmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2000 tarih ve 24108 sayılı Resmi Gazete) Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı MADDE 1-2/11/1985

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü ŞANTİYE YÖNETİMİ Şantiye (construction site), inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana

Detaylı

PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI PLAN YAPIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziksel ve doğal çevreyi sağlıklı ve planlı bir yapıya kavuşturmak, tarihi ve kültürel değerleri

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2805 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1763 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Yazarlar Doç.Dr. Vedat EKERGİL (Ünite 1, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Canatay HACIKÖYLÜ (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı