S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 KBRN ÜNİTESİ YAPIM IŞI 1 ADET Genel Toplam(KDV Hariç):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 KBRN ÜNİTESİ YAPIM IŞI 1 ADET Genel Toplam(KDV Hariç):"

Transkript

1 T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi ihale Kodu : SAYI : KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan m alzem eler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Tem in) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birim ine gönderilm esini rica ederim. Telefon : Fax : Dr.Ilhan ERKAN Hastane Yöneticisi S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 KBRN ÜNİTESİ YAPIM IŞI 1 ADET Genel Toplam(KDV Hariç): Teklif Veren Firmanın Adı Firma Yetkilisi 1 : Adresi Telefon Kaşe ve İmza : Fax Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

2 KONU: VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer)Arındırma Ünitesi yapımında uygulanacaktır.kbrn Yönetmeliği esas alınarak yapılacaktır. GENEL ESA SLA R: 1-Genel konstrüksiyon tamamen Türk Standartlarına uygun olarak imal ve monte edilecektir. 2-Çelik konstrüksiyon imalatı projesine göre kaynaklı veya cıvatah birleşimlerle yapılacak, şayet uygulamada bir aksaklık çıkarsa idare ile karşılıklı diyalog halinde çözüm getirilecektir. 3-Çelik konstrüksiyon, boyanmış olarak teslim edilecektir. 4-Malzemelerin özellikleri şartnamelerde belirtildiği gibidir. Kullanılan ithal profiller S275JR kalitesindedir. Kullanılan yerli profil ve saçlar belirtilene uygun St 37 veya St 44 kalitesindedir. Malzemelerin akma ve kopma sınırları ile birim deformasyonlar ilgili şartnamelerde tanımlanmıştır. 5- Çelik konstrüksiyon akşamı demonte edilebilir olacaktır. 6- Alt yapı işleri uygun şartlarda uygulanacaktır. İNŞAAT İŞLERİ 1-ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALİ 2- Yüklenici temin ettiği malzemenin damarsız, pürüzsüz, çatlaksız ve çapaksız olmasına dikkat edecektir. 3- Birleştirilecek parçalar hiçbir zorlama olmadan bir araya gelecek ve temas yüzeyleri iyice birbirine yapışacak şekilde hazırlanacaktır. 4- Bükme ve eğilme dolayısıyla yüzeylerde çatlaklar veya buna benzer deformasyonlar meydana gelmeyecek, zımba ile delmede de malzeme deforme olmayacaktır. Bu gibi deformasyonları önlemek için malzemenin özelliklerini dikkate almak, daha büyük bükme yarı çapı uygulamak, malzemeyi uygun sıcaklıkta işlemek gibi önlemler alınacaktır. 5- Kesme İşlemleri Kesme işleri profil makaslarında, friksiyon testerelerde veya oksi asetilenle yapılacaktır. Levha malzemeler oksi asetilen ile kesilecek; bayrak vb. parçaların kesilmesinde giyotin makas kullanılabilecektir. Kesilen malzemenin kesim kenarlarında meydana gelen talaşlar ve pürüzler spiral taşı, eğeleme, freze vb. yollarla temizlenecektir. Bozuk olan yerlerin kaynakla doldurulmasına izin verilmez. Kesilen parçaların üzerine hemen poz numarası yazılacak, yapma ve birleşik profillerin projeye göre boy kesimi her türlü kaynak işi bitiminde yapılacaktır. Boyut toleransları EN ve EN standartlarına uygun seçilecektir. 6- Delme İşleri Bütün delme işleri matkapla yapılacaktır. Deformasyona izin verilmeden zımba kullanılabilir. 7- Duvarlar tuğla veya biriketle 3 metre boyunda örülecek ve örülecek duvarlar arasına çelik kontrüksiyon uygulanacaktır.duvarların dış cephesi sıva yapılacak ve boyanacaktır.iç cephe boydan boy&ftf 1x60 cmlik yüzeyi parlak silinebilir,pürüzsüz fayans olacaktır. Bu btj sayılı elektronik/imza k/nuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3 8- Zeminler 60x60 cm granit ile döşenecektir. 9- Çatı kısmı 5 cm kalınlığında sandaviç panel ile kapatılacaktır. 10- Çatı paneli ile örülecek duvar arasında boşluk bırakılmayacaktır. Kaynak İşleri 1-Kaynak ile birleştirilecek yapı elamanları, kaynak yapılmak üzere usulüne uygun olarak hazırlanacak ve şantiyede yapılacak kaynakların ön hazırlıkları mümkün mertebe atölyede yapılacaktır. 2- Kaynak yapılmadan önce parça üzerinde bulunabilecek kir, pas boya ve kesme çapakları dikkatle temizlenecektir ve parça kuru olacaktır. 3- Kaynatılacak parçaların konumu kaynaktan sonra başka bir düzeltme işlemi gerekmeyecek şekilde ayarlandıktan sonra kaynak işlemine başlanacaktır. Kaynaklı birleşimlerde madde tanımlanan standartlara uygun, sertifikalı elektrotlar kullanılacaktır. Bazik elektrot kullanımında rutubetli elektrot kullanılmasına izin verilemez. Kaynak makinaları üzerinde kaynak parametrelerinin göstergeleri olacaktır. 4- Kaynakların usulüne uygun olarak yapılması için gerek kaynakçıların gerekse kaynaklanacak yerlerin rüzgar, yağmur ve özellikle soğuğa karşı korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Kaynak yapılacak ortamın sıcaklığı + 5 C nin altında ise, tedbir alınarak kaynak işine devam edilecektir. Ortamın sıcaklığı - 4 C nin altına düştüğü zaman kaynak işlerine devam edilmez. Parçaların birbirine kaynakla birleştirilmesi gösterilen sistem eksenlerine göre yapılacaktır. Kaynak işlemlerine başlamadan önce projelerde öngörülen kaynak ağızları ilgili standartlara göre açılacaktır. Bu iş için kaynak ağızı açma makineleri kullanılabileceği gibi havalı çekiçler de kullanılabilir. Oksi asetilen ile kaynak ağızı açıldığında metalik parlaklık elde edilene kadar taşlanır. 5- Kaynak dikişleri için öngörülen biçim ve boyutlara mümkün mertebede uyulmalıdır. Otomatik ve el kaynaklarında dikiş biçimi genellikle kaynak metodunun ve elektrotların özelliğine göre seçilecektir. Genellikle 5 mm ye kadar olan levha kalıntılarında I dikişi bazik elektrot kullanılarak elektrik kaynağı veya gazaltı MİG kaynağı ile, 15 mm ye kadar olan levha kalınlıklarında V dikişi, 20 mm ye kadar olan levha kalınlıklarında U-, X-, simetrik olmayan X veya çift U-, dikişi yalnızca gazaltı MİG kaynağı kullanılarak atölyede uygulanacaktır. 6- Kaynak dikişi öngörülen yerlerde, yapı çeliğe kaynaktan önce ancak projesinde gösterilen noktalardan soğuk olarak işlenecektir. Gerekirse uygun bir ısıtma işlemi öngörülebilir, soğuk olarak şekil vermenin % 55den fazla yapıldığı yerlerde kaynak yapılmaz. Özel tedbirlerle kaynak yerlerinin soğumasının hızlandırılmasına izin verilmez. Şayet ısının dağılmasının fazla hızlı olması tehlikesi varsa, daha kalın elektrot kullanarak meyil hattını azaltmak tercih edilmelidir. Kaynak dikişinin ısı yapılması ve soğuması (mavi renk ısı bölgesi) sırasında kaynaklanacak parçaların silkelenmemesi ve titreştirilmemesi gerekir. Özel hallerde kaynaktan sonra bir ısı kürü (tav fırınında veya endüksiyonla) tavsiye edilir, çünkü bu şekilde iç gerilmeler azaltılmış ve kaynak işlemi sırasında gerek dikiş gerekse geçiş bölgelerindeki sertleşmeler tavlanmış olur. 7- Kaynak yükseklikleri projesinde öngörülen ölçüde olacak, projede belirtilmemiş ise; küt ' edilecek levha kalınlığından az olmayacak, köşe 'i birleştirilen levhalardan ince olanının kalınlığının kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

4 s s s s s s r KAYIT BİRİMİ 1KHBGS EVRAK ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE İLGİ: tarih /900 sayılı yazı. İlgili yazıda;viranşehir Devlet Hastanesinde yapımı planlanan KBRN yapımı ile ilgili olarak Proje ve Teknik Şartname hazırlamak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Yapımı planlanan KBRN ile ilgili Teknik Şartname ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz EKİ:1 Adet KBRN Teknik Şartnamesi Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

5 0.7 sinden az olmayacaktır. Çift köşe kaynaklarında ince levhanın 0.5 inden az olmayacaktır. Hiçbir yerde 4 mm den daha az kaynak kalınlığı kabul edilemez. 8- Kaynak Kontrolü Kaynaklar FEMA-355B normalarına uygun olacaktır. Kaynak dikişlerinin tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri EN e standardına göre değerlendirilecektir. Kaynaklarda hiçbir çatlak kabul edilemez. Bağlantılar 1- Çivatalı birleşimlerde projesine uygun veya ST 37 çeliğinden imal edilmiş TS 1020, 1021, 1022, 1023 cıvata, TS 1026 somun ve TS 79 rondelalar ve projesinde belirtilen diğer elemanlar kullanılacaktır. 2- Deliklerin etrafında delme işlemi sırasında oluşan çapaklar parçaların birleştirilmesinden önce temizlenecektir. 3- Çelik Konstrüksiyon Montajı 4- Yükleme, boşaltma, taşıma, depolama ve montaj sırasında çelik konstrüksiyon aşırı tesirlere maruz bırakılmamalı, bükülüp eğilmemelidir. 5- Çelik konstrüksiyonun montajı yapılırken projedeki ölçüler göz Önünde tutularak devamlı ölçü yapma yolu ile kontrol edilmelidir. Yapının stabilitesi ve taşıma gücü montaj esnasında devamlı olarak sağlanmalıdır. Montaj bağlantıları vb. yardımcı tedbirler ancak statik olarak gerek olmadığı zaman kaldırılır. Montaj esnasında geçici olarak yük taşıyacak olan iskeleler gelecek olan yüklere göre yapılmalıdır. 6- Çelik konstrüksiyon cıvatalama ve kaynak işlemlerine, bağlanacak parçalar bir araya getirilip ancak dübel iskele vb. ile emniyet altına alındıktan ve projedeki ölçüler sağlandıktan sonra başlanmalıdır. Montajı yapılan sistemin kendi kendini emniyetle taşıdığına kanaat getirilince tedbirler kaldırılır. 7- Hareketli mesnet parçalan (mesnet silindirleri, dikmeleri vb.) devamlı tam yük altında ve +20 C ısıda ortalama pozisyonda olacak şekilde ayarlanacaktır. Mesnet levhası ve masif yapı arasındaki boşluk yüksek dozlu ve akıcı bir çimento şerbeti ile doldurulacaktır. Çelik İmalatın Boyanması Çelik imalatların tamamı S A 2Vı kalitede kumlanarak temizlenecektir. Yüzey temiz, kuru ve pastan arındırılmış iken ilk kat 45 mikron kalınlığında çinkoca zengin epoksi astar olacak, daha sonra yerine montajı yapılan imalat 60 mikron kalınlığında epoksi ara kat boya ile boyanacaktır. ALT YAPI İŞLERİ 1- Uygulama projesine göre altyapının hazır hale getirilebilmesi için inşaat sahasında bulunan andezit döşeme kaplamaları malzemesine zarar verilmeden sökülecek ve idare tarafından gösterilen yere istiflenecektir. 2- Projeye göre üniteye ait 500 lt lik atık su tahliye deposunu yerleştirmek ve pis su borularının bağlantılarının yapılabilmesi ve duş ünitesi temeli için kazı yapılacaktır. Yapılan kazıdan çıkan moloz ve kil malzemenin kamyonla şantiye dışına nakli yüklenici tarafından yap: Bu elektronik/mza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

6 3-500 lt lik atık su deposu ile pompanın yerleşeceği 100x100 cm ebatlarında yaklaşık 150 cm derinliğinde betonarme rögar ve rögar kapağı yapılacaktır. Yapılan rögarın tabanına beton dökülecektir. 4- Temel tabanına ve pis su tahliye boru hatlarının tabanına kum ve çakıl dökülecek, tesviye edilecek, tokmaklanacak ve sulanacaktır. 5- Temel tabanına 170 dozlu betondan 10 cm kalınlığında zayıf betondan tesviye tabakası oluşturulacaktır. Beton imali için gerekli her türlü malzemenin (Çimento, granülometrik kumçakıl veya kırmataş, su v.b.) şartname esaslarına göre, ocak, fabrika veya imalathaneden temin edilecek, kalıplar hazırlanıp ve yerine konulacak, yaş beton imalathaneden getirilecek, yerine konulacak, fmişerle serilecek, sıkıştırılacak, tesviyesi ve muhafazası, muhafaza için kullanılan malzemeler temin edilip ve uygulanacaktır. 6- Tesviye tabakasının üstüne 3 m m kalınlığında membran ile iki kat su yalıtımı yapılacaktır. 7- Su yalıtımı yapıldıktan sonra temeli oluşturmak üzere temel kalıpları hazırlanıp yerine konulacaktır ve 15 cm aralıklı en az 6 mm çapında demir çubuklardan oluşturulmuş hasır çelik döşenecektir. Çelik konstrüksiyon akşamında bulunan kolonların sabitlenebilmesi için ankraj çubukları yerleştirilecek ve sabitienecektir. 300 dozlu betondan projesine göre beton dökülecek, sıkıştırılacak, tesviye ve muhafazası yapılacaktır. 8- Temel betonu döküldükten sonra projesine göre sırsız granit seramik ile fugalı kaplama yapılacak ve fugaları dış mekan uyumlu flex fuga ile uygulanacaktır. 9- Sökülen andezit kaplamaları ile üniteye ait pis su boru hattı boyunca ve ünite kenarlarında kalan açıklıklar kapatılacaktır. 10- Altyapı işlerinin tamamlanmasından sonra çelik konstrüksiyonun montajına başlanacaktır ve 4. Madde de belirtilen şartlara uygun montajı yapılacaktır. 11- Çelik konstrüksiyon çatı kaplaması 0,5 mm galvanizli trapez sac olacaktır. TESİSAT İŞLERİ 1- İşin kapsamında KBRN Ünitesinin yapılacağı alanın yanında bulunan mevcut hastane binasından 032mm polipropilen temiz su borusu ile sıcak su ve soğuk su hatları ayrı ayrı KBRN Ünitesine çekilecektir. Yeni tesis edilecek olan 3 adet Banyo Bataryası tesisatı bağlantıları ise 025mnı polipropilen temiz su borusu ile yapılacaktır. Kullanılacak olan temiz su boruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve pozlarına uygun olacaktır. Temiz su hatlarının KBRN Ünitesine giriş kısımlarına 2 adet (sıcak su ve soğuk su hattına) 1 pirinç küresel vana atılacaktır. Vanalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri pozuna uygun olacaktır. 2-3 adet yeni banyo bataryası ile el duşu, askısı ve borusu temin edilecek ve tesisat bağlantıları yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Banyo bataryası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri pozuna uygun, krom renkli, mix, tek kumanda açma- kapama özellikli olacak olup üst takını bağlantı çapı Vzy olacaktır. 3-3 adet banyo bataryasının alt kısımlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri pozuna uygun, 20X20 cm ebatlarında, 070mm çıkışlı, kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı banyo süzgeçleri tesis edilecektir. Pis su boruları bağlantıları kusursuz şekilde yapılacak ve 500 litrelik polietilen atık su deposı de götürülerek depo bağlantısı yapılacaktır. Pis su hattını jit bir şekilde yapılmalı, herhangi bir şekilde sızıntı, Bu bel luna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

7 koku veya bağlantının yerinden çıkması gibi bir probleme meydan vermemelidir. Pis su boruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri pozuna uygun olacaktır. 4-2(iki) adet Polietilen Atık Su Deposu tesis edilecektir. Depolardan birincisi en az 500 litre, İkincisi ise en az 2500 litre hacme sahip olmalıdır. Depolar TSE ve CE Belgeli olmalı, üretici firma ISO Kalite Standardına sahip olmalıdır. 5- KBRN Ünitesi banyo süzgeçleri pis su hattı 500 litrelik birinci depoya bağlanacaktır. Birinci depo içerisinde tesis edilecek olan Dalgıç Tip Pis Su Pompası vasıtası ile 2500 litrelik ikinci depoya su aktarılacak ve bu depoda suyun toplanması sağlanacaktır litrelik birinci atık su deposu içinde tesis edilecek olan Dalgıç Tip Pis Su Pompası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri pozuna uygun, en az 10m3/h debi ve loınss basma yüksekliği değerlerine sahip, kendinden flotörlü, elle taşınabilir pis su pompası olacaktır litrelik ikinci atık su deposu birinci deponun yaklaşık lom ilerisinde gösterilecek olan alana tesis edilecektir. Birinci depoda bulunan pompa çıkışı uygun çapta polipropilen boru ile 2500 litrelik ikinci depoya bağlanacaktır. Pis su hattının depoya bağlantısı sağlam ve rijit bir şekilde yapılmalı, herhangi bir şekilde sızıntı, koku veya bağlantının yerinden çıkması gibi bir probleme meydan vermemelidir. ELEKTRİK İŞLERİ Kurulacak KBRN ünitesi için su pompası bulunan bölüme ve dış ünite bölümüne elektrik tesisatı çekilecektir. Su pompası bulunan bölüme motor gücüne uygun kesitte kablo belirlenerek idarenin/hastane teknik servisinin göstereceği en yakın elektrik dağıtım panosundan çekilecektir. Kablo akım taşıma kapasitesine göre gerekli sigorta amperaj değeri belirlenerek hat alman panoya tesis edilecektir. Ayrıca yıkanma bölümüne her bir duş bölümü için duvara monte aydınlatma armatürleri konulacaktır. İdarenin seçeceği uygun aydınlatma armatürleri ve takılacak gerekli aydınlatma anahtarları idarenin uygun gördüğü bölümlere tesis edilecektir. Aydınlatma hattı için yine idarenin belirleyeceği elektrik panosundan uygun kesitte kablo çekilecektir. Çekilen kablolar halojen free özellikte olacak ve yapılacak tüm elektrik tesisat işleri Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine uygun şekilde yapılacaktır. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

8

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ

EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ EK-1 ĠNġAAT GENEL TEKNĠK ġartnamesġ I - GENEL İnşaat Genel Teknik Şartnamesinin bazı maddeleri yeniden düzenlenmiş, bazı maddeler ilave edilmiş, Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Elektrik Tesisatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1 1.2 Tarifler... 2 1.2.1 Beton Çelik Çubuğu... 2 1.2.2 Düz Yüzeyli Çelik Çubuklar... 2 1.2.3 Nervürlü Çelik Çubuk... 2 1.3 İlgili Standartlar...

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBAR BĠNASI ĠNġAATI. TEKNĠK ġartnamesġ

GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBAR BĠNASI ĠNġAATI. TEKNĠK ġartnamesġ GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBAR BĠNASI ĠNġAATI TEKNĠK ġartnamesġ ġubat 2014 Ġçindekiler 0 ĠnĢaat ĠĢleri Teknik ġartnamesi... 4 1. 400 Dozlu Tefsiye Şapı Yapılması... 4 2. 19 luk Blok

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI İMALAT KONTROL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI İMALAT KONTROL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI İMALAT KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM:

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: TEKNİK ŞARTNAME 1.1. KONU: Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü demirbaşında bulunan 88021 numaralı vagonun servis (hizmet) vagonu olarak dizayn

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı