TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2"

Transkript

1 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 4 KÜLTÜR BLIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ! Bu alt tedbir fyonkarahisar, masya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van illerinde uygulanmaktadır. Tedbir 302 lt-tedbir 4 için hazırlanmış olan bu başvuru formu yukarıda sıralanan il sınırları içerisinde yürütülmesi planlanan yatırımlar için geçerlidir. Sayılan illerin haricinde, alt tedbir 4 kapsamında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili TKDK İl Koordinatörlüklerine sunulacak olan Başvuru Paketinin vazgeçilmez bir parçasıdır. b. TKDK tarafından her tedbir/ alt tedbir için ayrı ayrı başvuru formu hazırlanmıştır. c. Başvuru sahibi, başvuru yapacağı tedbir/ alt tedbir için hazırlanan ve web sitesinde yer alan başvuru formlarını kullanmalı ve TKDK web sitesi üzerinden başvuru formunu bu kılavuza göre eksiksiz ve elektronik olarak doldurmalı ve TKDK ya elektronik olarak iletmeli, daha sonra çıktılarını alarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne sunmalıdır. d. Orijinal başvuru Formunun her bir sayfası paraflanmış olmalı ve son sayfasında imza, tarih ve tüzel kişiler için kaşe olmalıdır.. Sayfa 1 / 31

2 e. Başvuru formu başvuru formu ekleri iş planı ve teknik proje bir (1) orijinal ve iki (2) adet fotokopi olarak üç nüsha halinde hazırlanıp, Başvuru Paketine eklenmelidir. BŞVURU FORMUND YER LN BÖLÜMLERE İLİŞKİN ÇIKLMLR Başvuru paketi üç nüsha halinde düzenleneceği ve sunulacağı için Başvuru formunun ilk sayfasının üst bölümünde yer alan kutucuklardan Orijinal Başvuru Formu için Orijinal kutucuğu, 1 Nolu fotokopi için 1. Kopya kutucuğu ve 2 Nolu fotokopi için 2. Kopya kutucuğu X ile işaretlenir. YTIRIM DI Yatırımın adı başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılmalıdır. YTIRIM DÖNEMİ Sözleşmenin tamamlanmasından sonraki yatırım süresi, başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılır. Bu süre 24 aydan fazla olamaz. YTIRIMIN İLGİLİ OLDUĞU LN Başvuru sahibi bu bölümde yatırımının yeni bir tesis ya da mevcut bir tesis olup olmadığını belirtmelidir Başvuru sahibi, su ürünleri ile ilgili herhangi bir faaliyeti yoksa ve yeni bir tesis kurmak istiyorsa Yeni Tesis kutucuğunu işaretlemelidir. VEY Başvuru sahibi, su ürünleri ile ilgili mevcut bir tesise sahipse Mevcut Tesis kutucuğunu işaretlemelidir. İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT FLİYETLER: Başvuru sahibi tesisinin mevcut faaliyetlerini yazmalıdır. Bilgi tesisinin ne yaptığına ne sattığına yönelik bilgiyi içermelidir. Bu bölümde iş ile ilgili 50 kelimeyi geçmeyen kısa bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır BŞVURU KYIT NUMRSI Başvuru Kayıt Numarası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından doldurulacaktır. Bu kısmı boş bırakınız. Sayfa 2 / 31

3 BŞVURU TESLİM LM TRİHİ, STİ VE BŞVURU PKETİ EKSİKLİK TMMLM TRİHİ Bu bölüm, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından doldurulacaktır. Bu kısmı boş bırakınız 1. BŞVURU YPILN VE YNI ZMND YTIRIMIN UYGULNCĞI İL Başvurunun yapılacağı İL ile yatırımın uygulanacağı İL aynı olmak zorundadır. Başvuru sahibi tarafından İl Trafik kodu ile İL dı bu bölüme yazılır. 2. IPRD DESTEK BİLGİSİ Başvuru Sahibi TKDK tarafından yürütülen IPRD kapsamında daha önce destek alıp almadığını, aldı ise daha önce kaç kez bu destekten yararlandığını bu bölümde belirtilir. 3. BŞVURU SHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ 3.. Başvuru Sahibinin Statüsü Başvuru sahibi gerçek kişi ise, gerçek kişi kutucuğu, Başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişi kutucuğu işaretlenir. 3.B. Başvuru Sahibinin Kodu şağıdaki listede yer alan başvuru sahiplerine ait kodlardan hangisini karşılıyor ise, ilgili iki haneli kod numarası 3.B. de yer alan kutucuğa yazılır. Kod Başvuru Sahibi Numarası 01 Gerçek Kişi 02 Tüzel kişiler 3.C. Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası Başvuru sahibi Gerçek kişi ise, TC kimlik Numarasını ilgili kutucuklara yazar ve vergi kimlik numarası kutucuğunu boş bırakır. Başvuru sahibi Tüzel kişi ise, vergi kimlik numarasını ilgili kutucuklara yazar ve TC kimlik Numarası kutucuğunu boş bırakır. 3.D. Gerçek Kişi Sayfa 3 / 31

4 Bu bölüm, Başvuru sahibi Gerçek kişi ise doldurulur, Tüzel kişi olması durumunda boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Başvuru sahibinin Soyadı, dı, Baba dı, Doğum Tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyeti (Erkek ise E kutucuğu, Kadın ise K kutucuğu x ile işaretlenir) doldurulur. Varsa, Tesisin dı bu bölüme yazılır. Mesleki Yeterlilik bölümünde hangi koşul sağlanıyor ise ilgili kutucuk işaretlenir. Diploma seçeneği işaretlenecek ise Diploma türü Lise, Ön-Lisans, Lisans, Master, Doktora şeklinde türü yazılacak ve Diplomanın alındığı bölüm belirtilecektir. Bu bölümde en az bir koşulun (Diploma ya da hizmet dökümü) başvuru sahibi tarafından sağlanması gerekmektedir. 3.E. Tüzel Kişi Bu bölüm, Başvuru sahibi Tüzel kişi ise doldurulur, Gerçek kişi ise boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Tüzel kişiliğin; dı (Ticaret Sicil gazetesindeki Resmi İsmi ile aynı olmalıdır), dresi (çık dresi tam olarak yazılmalıdır), kuruluş tarihi (Tüzel kişiliğin kuruluş tarihi), Ticaret Sicil numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Başvuru sahibinin Tüzel kişilik olduğu durumlarda KMU Tüzel Kişiliğinin Payı/hissesi var ise EVET kutucuğu işaretlenmeli ve Kamu Tüzel Kişiliğinin Vergi Numarası ve Pay/hisse yüzdesi ne kadar ise ilgili kutucukta belirtilmelidir. Kamu Tüzel Kişiliğinin pay/hissesi yok ise HYIR kutucuğu işaretlenmelidir. Tüzel Kişilikte Ortak Bilgileri: Başvuru sahibi tüzel kişilik ise; tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahip ortağın adı, hisse oranı ve vergi numarası/tc kimlik numarası, eğer tüzel kişilikte ortaklardan hiç biri %50 den fazla hisseye sahip değilse en fazla hisseye sahip olan ortak/ortakların adı/adları, hisse oranları ve vergi numara(sı/ları)/tc kimlik numara(sı/ları) bu bölüme yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve bu ortaklardan biri tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahipse, yalnızca bu ortağın adı, hisse oranı ve vergi numarası/tc kimlik numarası yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve ortaklar tüzel kişilikte %40, %40, %10 ve %10 hisseye sahipse, tüzel kişilikte %40 ar hisseye sahip iki ortağın adları, hisse oranları ve vergi numaraları/tc kimlik numaraları yazılır Sayfa 4 / 31

5 Tüzel Kişilikte Yetkili Kişinin; TC Kimlik Numarası, unvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Tüzel kişilik, TKDK ile ilgili işlemleri takip etmek üzere bir kişiyi yetkili kılacak ve bu kişi ile ilgili bilgileri burada verecektir. Bu yetkili kişinin bilgileri, TKDK ya sunulan noter onaylı imza sirkülerinde belirtilmelidir Tüzel Kişilikte Bir Daimi Çalışanın; TC Kimlik Numarası, unvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve Mesleki Yeterlilik kısmı bölüm 3.D. de yer alan şekildeki gibi işaretlenmelidir. Tüzel kişilikler için mesleki yeterliliği sağlayan bir daimi çalışanın son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde ya da tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösteren belgede ismi bulunmalıdır. 4. İLETİŞİM BİLGİLERİ 4.. BŞVURU SHİBİNİN İLETİŞİM DRESİ Bu bölüm başvuru sahibine ait iletişim bilgilerini içerir. Başvuru Sahibinin dı Soyadı, dresi, Posta kodu, İlçe adı, İl adı, Telefon numarası, Faks numarası ve e-posta adresi eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır 4.B YTIRIMIN UYGULM DRESİ Başvuru Sahibi öncelikle Yatırımın Uygulanacağı Yerin kendisine ait olup olmadığını ilgili kutucuğa işaretleyerek belirtmelidir. Bu bölüme Başvuru Sahibi yatırımını uygulayacağı yerin açık adresi, posta kodunu, ilçe adını, il adını, telefon numarasını ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. 4.C. MEVCUT SU ÜRÜNLERİ TESİSİNİN DRESİ Başvuru sahibi öncelikle mevcut tesisin sahibi olup olmadığına göre ilgili kutucuğu işaretlemelidir. Başvuru Sahibi mevcut tesisin açık adresi, posta kodu, ilçe adı, il adı, pafta, ada, parsel, telefon numarası ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. Yeni tesis kurulması söz konusu ise, bu alan boş bırakılmalıdır. 5. BNK BİLGİLERİ Bu bölüm gerçek kişilerin ya da Tüzel Kişiliğin Banka bilgilerini içerir. Sayfa 5 / 31

6 İlk olarak başvuru sahibinin hesap numarası, Türkiye de kurulu mevduat bankalarından birinde ya da yurtdışında kurulu bu nitelikteki bankaların Türkiye deki şubelerinden birinde olmak zorundadır. Gerçek ya da Tüzel Kişiliğin hesap numarasının olduğu Banka adı, Şube adı, Bankasından temin edeceği Banka Kodu, Şube Kodu ve IBN Numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. İkinci olarak başvuru sahibi TKDK ile protokol imzalamış bankadan/tarım kredi kooperatifinden kredi kullanacaksa EVET kutucuğu işaretlenmeli, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenmelidir Başvuru sahibi, TKDK ile protokol imzalamış bankaların sadece birinden ya da tarım kredi kooperatifindenkredi alabilir. 6. VERGİ MÜKELLEFİNİN TBİİ OLDUĞU KTEGORİ Bu bölümde, başvuru sahiplerinin gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımına göre tabi oldukları kategori belirlenecektir. Gerçek kişi başvuru sahipleri gelir vergisi mükellefi olup; Gelir Vergisi Kanunu nun 54.maddesinde belirtilen işletme büyüklüğünü aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (işletme hesabı esası veya istediği takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir. İşletme hesabı esası veya bilanço esasından hangisinin kullanılacağı çiftçinin tercihine bırakılmıştır. Yukarıda sayılan ölçülerin altında kalan çiftçiler ise Tevkifat (muhasebe kaydı olmayanlar) yapılmak suretiyle vergilendirilir. Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmaz ve beyanname vermezler. Ticari kazanç sahibi gerçek kişiler ise Gelir Vergisi Kanunu nun 38. Maddesinde belirtilen bilanço esasına göre veya 39. Maddesinde belirtilen işletme hesabı esasına göre veya 46. Maddesinde belirtilen basit usulde vergilendirilir. nonim, limitet, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflere ait iktisadi işletmeler ise kurumlar vergisi mükellefidir. Başvuru sahibi, yukarıda tanımlanmış kategorilerden hangisi ile ilişkili ise ilgili kutucuğu işaretlemelidir. Sayfa 6 / 31

7 7. İŞLETMEYE İT BİLGİLER Başvuru sahibi aşağıdaki sorulardan kendisi için uygun olanını işaretler BŞVURU SHİBİ ÇİFTÇİ KYIT SİSTEMİNE KYITLI MI? Başvuru sahibi çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ise EVET kutucuğu, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir. 7.1B- BŞVURU SHİBİ DRESE DYLI NÜFUS KYIT SİSTEMİNE KYITLI OLUP HNE HLKINDN BİRİNE İT ÇİFÇİ KYIT BELGESİ VRMI? Başvuru sahibi gerçek kişi ise, çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren adrese dayalı nüfus kayıt sistemi belgesi ve hane halkından birine ait çiftçi kayıt belgesi var ise EVET kutucuğu, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir 7.2. İŞLETME KOSGEB E ÜYE Mİ? İşletme KOSGEB e üye ise EVET kutucuğu, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenir İŞLETME KOSGEB E ÜYE DEĞİLSE İŞLETMENİN SON İKİ HESP DÖNEMİNE İT YILLIK BİLNÇOSU VEY CİROSU İşletmenin son iki hesap dönemine ait (eğer varsa) yıllık ciro (net satışlar) veya yıllık bilançosu yandaki kutulara TL cinsinden yazılmalıdır. İşletme iki yıldan daha az süredir faaliyette ise o zaman başvuru sahibi son bir yıllık ciro (net satışlar) ya da bilançosunu yazmalıdır. İşletme bir yıldan daha az süredir faaliyette ise o zaman bu kutular boş bırakılmalıdır 7.4. İŞLETME KOSGEB E ÜYE DEĞİLSE; İŞLETMENİN SON İKİ HESP DÖNEMİNDE ÇLIŞNLRI İÇİN ÖDEDİĞİ TOPLM SOSYL GÜVENLİK PRİM GÜN SYISI İşletmenin son iki hesap döneminde (varsa) çalışanları için ödediği toplam sosyal güvenlik prim gün sayısı yandaki kutulara yazılmalıdır. Sayfa 7 / 31

8 İşletme son iki yıldır faaliyette değilse o zaman başvuru sahibi çalışanları için ödediği mevcut aylık prim ve hizmet dökümü belgelerinde yazan sosyal güvenlik prim gün sayısını yazmalıdır İŞLETME KPSİTESİ(MEVCUT SU ÜRÜNLERİ TESİSLERİ İÇİN) İşletmenin yıllık kapasitesi ton cinsinden yazılmalıdır. 7.6.BLIK ÜRETİM MİKTRI(MEVCUT SU ÜRÜNLERİ TESİSLERİ İÇİN) Başvuru tarihi itibariyle, işletmede yıllık olarak üretilen balık miktarı ton olarak yazılır. 7.7.BLIK STIŞ MİKTRI(MEVCUT SU ÜRÜNLERİ TESİSLERİ İÇİN) Başvuru tarihi itibariyle, işletmede yıllık olarak satılan balık miktarı ton olarak yazılır. 8. YRDIM ORNIN İLİŞKİN BİLGİLER Bu alt tedbire ilişkin yardım oranı % 50 dir. 9. UYGUN / UYGUN OLMYN YTIRIM HRCMLRININ TOPLM MİKTRI İlk olarak her bir taksit döneminin süresi başvuru sahibi tarafından planlanmış harcamaların dağılımına göre yazılmalıdır. 9. Bölümde yer alan uygun yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3.1,.3.2,.3.3,.3.4 de belirtilen uygun yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. 9. Bölümde yer alan uygun olmayan yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3.5 te belirtilen uygun olmayan yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. Sistem talep edilen destek miktarını ve toplam uygun olan ve olmayan harcama miktarını otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu alt tedbirde proje uygun harcama miktarı maksimum vro ya kadar olduğundan Başvuru sahibi projesi ile ilgili uygun harcamalarını tek taksit olarak Birinci Taksit bölümüne yazacaktır. Genel Harcamalar (Hizmet lımı) alt kalemine, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile lisans ve patent haklarının devralınmasına iş planı (fizibilite dahil) hazırlanmasına yönelik genel masraflar yazılacaktır. Bu genel harcamalar Sayfa 8 / 31

9 toplamı TOPLM YPIM İŞLERİ, MKİNE-EKİPMN kısmındaki tutarın en fazla %12 si olmalıdır. yrıca İş Planı hazırlığı için TOPLM YPIM İŞLERİ, MKİNE- EKİPMN harcamaları toplamının maksimum %4 lük kısmına (her durumda vroyu aşmayacak şekilde)tekabül edecek şekilde bir ödenek ayrılabilecektir. Görünürlük Harcamaları ise TOPLM YPIM İŞLERİ, MKİNE-EKİPMN VE GENEL HRCMLR UYGUN HRCM Miktarı nın maksimum %1 i kadar olacaktır. Hizmet alımları ve görünürlük harcamalarında desteğe esas miktarlar uygun harcama toplamının yukarıda belirtilen limitleri çerçevesinde belirlenmekle birlikte, TKDK tarafından yapılacak değerlendirmelerde bu harcamalar kapsamında da her bir kalemin fiyatının piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığı incelenecektir 10. BŞVURU PKETİ İÇERİĞİ Bu bölümde başvuru paketinin içeriği yer almakta olup, bu bölüm başvuru sahipleri tarafından başvuru paketinin içeriğinin kontrolü amacıyla doldurulmaktadır. Başvuru sahibi başvuru paketinde sunmuş olduğu sertifika, taahhütname ve diğer dokümanlara göre bu bölümün son üç sütununu doldurmalıdır. Bu bölümü doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu bölüm TKDK web sayfası üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra el ile doldurulmalıdır. TOPLM SYF SYISI sütununa başvuru paketinde yer alan ilgili sertifika, taahhütname veya dokümanın toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, başvuru paketinde yer alan, dli Sicil Sabıka Kaydı toplamda 5 sayfadan oluşuyor ise, TOPLM SYF SYISI sütununa 5 yazılmalıdır.) 4-Seçilen Teklifler ve Ekleri ile 5-Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri bölümünde tüm teklifler ve tüm ekleri için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, toplam seçilen teklif sayısı 4 ise, TOPLM SYF SYISI sütununa bu 4 teklifin (ekler hariç) toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. Teklifin ekleri içinde benzer şekilde ilgili teklif ekinin seçilen tüm teklifler için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır.) BŞVURU SHİBİ KONTROL ve Z/D sütunları başvuru paketinde yer alan sertifika, taahhütname veya dokümanların kontrolü ve başvuru sahibinin bu kontrol neticesinde beyanı amacıyla doldurulur. Sayfa 9 / 31

10 İlgili sertifika, taahhütname veya doküman başvuru paketinde var ise BŞVURU SHİBİ KONTROL sütununa ( ) işareti konulmalıdır. İlgili sertifika, taahhütname veya doküman gerekli değil ve başvuru paketinde sunulmamış ise Z/D sütununa ( ) işareti konulmalıdır. ynı sertifika, taahhütname veya doküman için BŞVURU SHİBİ KONTROL ve Z/D sütunları beraber işaretlenmemeli, bu sütunlardan ilgili olan sadece bir sütun işaretlenmelidir. BŞVURU PKETİNDE YER LN, BŞVURU FORMU, THHÜTNMELER, BELGE VE DOKÜMNLR İLE İLGİLİ ÇIKLMLR -BŞVURU FORMU: Başvuru Formunun tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih (ve tüzel kişilikler için kaşe)olmalıdır. BŞVURU FORMU EKLERİ 1- THHÜTNMELER: TKDK tarafından formatı hazırlanmış olan taahhütnameler TKDK web adresinden (www.tkdk.gov.tr ) temin edilmelidir. yrıca taahhütnamelerde ad, soyad, imza, tarih (ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. Taahhütnamelerin tüm bölümleri eksiksiz doldurulmalı ve el yazısı kullanılmamalıdır. Başvuru formlarının Başvuru Paketi İçeriği bölümünde (Bölüm 10) taahhütnamelerin Hangi Durumda Sunulacağı ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Başvuru sahipleri bu hususlara dikkat etmelidirler. 2- BELGELER: Sunulan belgeler orijinal olmalı ya da belgenin kopyası TKDK İl Koordinatörlüğü ya da belgeyi düzenleyen kuruluş ya da noter tarafından onaylanmış olmalıdır. 1. Başvuru sahibi gerçek kişi ise başvuru sahibine ait nüfus cüzdanının/ nüfus kayıt örneğinin kopyası sunulmalıdır. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve Sayfa 10 / 31

11 ilzama yetkili kişinin nüfus cüzdanı/ nüfus kayıt örneğinin kopyası sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı imzalı, tarihli ve mühürlü olmalı ve üzerinde başvuru sahibinin/tüzel kişilikte yetkili kişinin TC kimlik numarası yer almalıdır. Başvuru sahibi (gerçek kişi/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan ve başvuru formu bölüm 3E de beyan edilen kişi) başvuru sunulduğunda 65 yaşın altında olmalıdır 2. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri sunulmalıdır. Bu belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Tüzel kişilikte yetkili kişinin imza sirküleri mühürlü(noter), tarihli ve imzalı olmalıdır 3. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair resmi yazı vergi dairelerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair resmi yazı tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır. Ya da; Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair internet çıktısı vergi dairesi internet sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belgede dilekçe numarası, başvuru sahibinin adı ve vergi numarası bulunmalıdır. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösteren resmi yazı/çıktı üzerindeki isim ile Başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle, bu aşamalarda başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmamalıdır 4. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge ya da sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır Ya da; Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair internet çıktısı Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge üzerinde Sayfa 11 / 31

12 barkod numarası ve başvuru sahibinin adı bulunmalıdır. Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığını gösteren resmi yazı/çıktıda üzerindeki isimle başvuru formu 3.bölümde beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle, bu aşamalarda başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmamalıdır 5. Başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden/Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü den temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi, düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Ya da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren online çiftçi kayıt sisteminden alınan internet çıktısı. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Belge üzerinde tarih olmalıdır. Başvuru sahibi gerçek kişi ise, çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren adrese dayalı nüfus kayıt sistemi belgesi ve hane halkından birine ait çiftçi kayıt belgesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden / Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü den temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Ya da hane halkından birine ait çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren çiftçi kayıt belgesinin internet çıktısı. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Belge üzerinde tarih olmalıdır 6. Mevcut işletme için; işletmeye ait kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusunda ulusal minimum standartları sağladığına dair Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden temin edilir. Belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır 7. Mevcut işletme için işletmenin çevre koruma konusunda ulusal minimum ve B standartlarına uygun olduğunu gösteren Çevre İzin Belgesi yada Çevre İzin ve Lisans Belgesi /Geçici Faaliyet Gelgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilir. Belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Çevre koruma konusunda ulusal minimum standartları sağladığını gösteren Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi üzerindeki isimle Sayfa 12 / 31

13 başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen işletme adı/şirket adı aynı olmalıdır. Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi üzerindeki faaliyet alanı alt tedbir ile uyumlu olmalıdır. Çevre koruma konusunda ulusal minimum standartları sağladığını gösteren Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi Geçici Faaliyet Belgesi üzerindeki adresle başvuru formu bölüm 4 te beyan edilen işletme adresi aynı olmalıdır. Çevre İzin Belgesi ya da Çevre İzin ve Lisans Belgesi /Geçici Faaliyet Belgesi düzenleyen Ya da kurum tarafından mühürlenmeli, imzalı ve tarihli olmalıdır. Başvuru sahibinin Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almasına gerek yoksa Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı sunulmalıdır. 8. Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değil ise. a) Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, bir resmi senet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilir. YD b) rsa tahsis sözleşmesi Sanayi Bölgelerinden temin edilir. YD c) Kullanım İzni Sözleşmesi Maliye Bakanlığından temin edilir. YD d) Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren, bir resmi senet Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilir. (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi veya inşaat işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) YD e) Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi veya inşaat işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) Resmi senet/sözleşme üzerindeki adres ile başvuru formu bölüm 4B de beyan edilen yatırımın uygulama adresi aynı olmalıdır Resmi senet/sözleşme üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi olmalıdır Sayfa 13 / 31

14 Bu belgelerin geçerlilik tarihi yatırım uygulama dönemi ve yatırım tamamlandıktan sonraki en az 5 (beş) yıllık dönemi kapsamalıdır. Bu belgelerde düzenleyen kurumun imzası, tarih ve mühürü bulunmalıdır. 9. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olduğu durumlarda, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını ve hisse oranlarını gösteren belge Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından temin edilir. Bu belge ortakların TC Kimlik Numarası ya da Vergi Kimlik Numarasını içermelidir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Ortaklık yapısını ve hisse oranlarını gösteren belge düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 10. Yatırımın uygulanacağı alana ait Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse ve kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi getirmiş ise bu belgenin sunulması zorunlu değildir.) Takyidatlı tapu kayıt belgesi üzerindeki adresle başvuru formu bölüm 4B de beyan edilen yatırımın uygulama adresi aynı olmalidir Yatırım uygulama alanı üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir kararı varsa uygun değildir ve başvuru reddedilecektir. Bu belgede düzenleyen kurumun imzası, tarihi ve mühürü olmalıdır. 11. Gerçek kişi veya tüzel kişilik olması durumunda bir daimi çalışanının eğitim durumu; Başvuru yapılan alanda meslek lisesi,teknik lise, iki yıllık yüksek okul, üniversite,mastır ya da doktora diploması, Veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü nden temin edilen ilgili ekonomik faaliyet alanında en az 3 yıl çalıştığına dair mesleki hizmet dökümü/sadece gerçek kişiler için en az 3 yıllık su ürünleri yetiştiricilik belgesi Veya Sadece gerçek kişiler için, MEB tarafından verilen yada kamu yada özel kuruluşlar tarafından verilen MEB onaylı en az 60 saatlik ilgili ekonomik faaliyette bir eğitim Sayfa 14 / 31

15 programına katıldığına dair sertifika ya da ustalık/çıraklık/kalfalık belgeleri sunulmuş olmalıdır.. Son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde ya da ortaklık yapısını gösteren belge üzerinde mesleki yeterliliği sağlayan kişinin ismi bulunmalıdır 12. Bankadan ya da tarım kredi kooperatiflerinden kredi alınması durumunda; formatı TKDK ve bankalar tarafından hazırlanan Kredi niyet mektubu ya da tarım kredi kooperatiflerinden alınmış kredi niyet mektubu TKDK ile protokol imzalayan bankalardan yalnızca birisinden temin edilmelidir. TKDK ile protokol imzalayan bankaların listesi TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr )yayınlanır. kredi niyet mektubu formatı TKDK web sayfasında (www. tkdk.gov.tr). Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. kredi niyet mektubu düzenleyen kurum tarafından kaşelenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır 13. İşletme KOSGEB e üye ise işletmede 50 den az kişi istihdam edildiği, ciro ve bilançosunun 8 milyon TL yi aşmadığını gösteren KOBİ Bilgi Beyannamesi başvuru sahibi tarafından sunulmalıdır. KOBİ Bilgi Beyannamesi formatı KOSGEB ten temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. KOBİ Bilgi Beyannamesi üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. KOBİ Bilgi Beyannamesi başvuru sahibi tarafından imzalanmalı ve tarihli olmalı ve sadece tüzel kişilikler için ayrıca kaşeli olmalıdır 14. İşletme KOSGEB e üye değil ise, işletmenin son iki yıla ait (varsa) aylık prim ve hizmet dökümü ya da sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden temin edilir ve bu belgeler başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. İşletmenin son iki yıla ait (varsa)aylık prim ve hizmet dökümü belgesi ya da sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Son iki yıla ait aylık prim ve hizmet dökümü belgesi ya da sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır 15. Yatırımın uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) Kadastro Müdürlükleri ya da Lisanslı Harita Bürolarından yada Özel Harita Bürolarından temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Sayfa 15 / 31

16 Başvuru sahibinin yatırımının uygulama adresinin koordinat bilgilerini gösteren belge (ITRF/ED50 koordinat sistemlerine göre) üzerindeki adres bilgileri ile başvuru formu bölüm 4B de beyan edilen yatırımın uygulama adresi aynı olmalıdır Yatırım uygulama alanının koordinat bilgilerini (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) gösteren belge düzenleyen kurum tarafından kaşelenmeli/mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır 16. Eğer başvuru sahibi tüzel kişilik ise başvuru sahibinin müflis olmadığına ve konkordato ilan etmediğini gösteren belge sunulmalıdır. Bu belge şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu ndan temin edilmelidir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Başvuru sahibinin müflis olmadığına ve konkordato ilan etmediğine ilişkin belge üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Belge düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır 17. Banka hesap bilgileri tanımlama formu TKDK web sitesinden temin edilmelidir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Başvuru sahibinin hesap numarası, Türkiye de kurulu mevduat bankalarından birinde ya da yurtdışında kurulu bu nitelikteki bankaların Türkiye deki şubelerinden birinde olmak zorundadır çerlidir. Banka hesap bilgileri tanımlama formu başvuru sahibi ve banka tarafından imzalanmalı, bu belgede tarih ve kaşe bulunmalıdır 18. Gerçek kişi olması durumunda başvuru sahibinin adli sicil sabıka kaydı yada tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişilikte en fazla hisseye sahip ortağın ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin adli sicil sabıka kaydı dli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden temin edilir. Bu belgeler kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. dli sicil sabıka kaydı düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan kesin hükümlü bulunan başvuru sahipleri uygun değildir 19. Sadece tüzel kişiler için ;İşletmenin, son aya ait aylık prim ve hizmet dökümü ya da sisteme kayıtlı olmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Sayfa 16 / 31

17 Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. dı geçen belgeler kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. İşletmenin son aya ait aylık prim ve hizmet dökümü belgesi ya da sisteme kayıtlı olmadığına dair resmi yazı üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır 3- UYGUN/UYGUN OLMYN HRCMLR DETYLI TBLOSU Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı (Ek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,) nın tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve Tabloların (Ek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,) nın son sayfalarında imza, tarih ve tüzel kişiler için kaşe olmalıdır. Başvuru sahibi, planladığı yatırım kapsamında yapacağı satın alımları, ilgili tedbirin uygun harcamalar listesinde yer alan kalemlere göre belirlemekte ve bu kalemleri 4 harcama alanına göre ayırarak (Yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları) teklife çıkmaktadır. Uygun harcamalar listesinde yer alan yatırım kalemleri içerisinde sadece yapım işleri veya sadece makine ve ekipman alımı olabileceği gibi her ikisi de beraber yer alabilmektedir. yrıca makine ve ekipman alımı, ilgili tedbirin uygun harcamalar listesinde birden fazla yatırım kaleminin altında da olabilmektedir. Bu nedenle, başvuru sahibi uygun harcamalar listesine göre belirlediği ve harcama alanlarına göre ayırarak teklif aldığı yatırım kalemleri ile ilgili teklifte yer alan bilgileri (satın alımın adı, birimi, miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı) başvuru formu eklerinde yer alan detaylı harcama listelere yerleştirme aşamasında dikkatli olmalı ve teklifte yer alan her bir kalemi ilgili uygun harcama kalemi altına yazmalıdır. IPRD da belirlenen azami ve asgari uygun harcama tutarları 3.1 ve 3.2 nolu formlarda vro cinsinden belirtilmiştir. zami uygun harcama tutarının üzerindeki bütün harcamalar, uygun harcama kapsamına giren harcamalar olsa dahi, 3.5 uygun olmayan harcamalar tablosunda beyan edilmelidir 3.1 Yapım İşleri - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Sayfa 17 / 31

18 Seçilen teklifte poz numarası (Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları) seviyesinde listelenen harcama tutarları TKDK web sitesindeki online Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak TKDK başvuru sistemine kaydedilir. Başvuru sahibi sisteme kayıt yaparken sırasıyla, yatırım türü ve harcama kalemini kayar menüden seçtikten sonra Yeni Yapı İsmi Ekle seçeneğine tıklayarak inşa edilecek yapının ismini yazar ve kaydeder. Ek-1 Yapı İşleri Grubu kayar menüsünden ise ilgili inşaat işleri grubu seçilir. Poz No kutusu poz numaralarını filtreleyerek sadece o grup altında tanımlanan poz numaralarının seçilebilmesine izin verecektir. Poz numarası seçildikten sonra sistem İşin Tanımı bölümünü otomatik olarak dolduracak ve başvuru sahibi Yüklenici, Birim, Miktar ile Birim Fiyat bilgilerini girecektir. Bütün bilgiler girildikten sonra EKLE ye tıklandığında sistem bu harcamayı Yapı İsmi ve Ek-1 Yapı İşleri Grubu başlıkları altında listeleyerek Ek 3.1 i oluşturacaktır. Teklif davetinde yer alan keşif özeti bu tablo için referans doküman olmalıdır bu yüzden 3.1 Yapım İşleri - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu doldurulurken keşif özetini hazırlayan mühendise danışılmalıdır. ynı yapı için ilgili bütün harcamalar girildikten sonra, varsa diğer yapılar için Yeni Yapı İsmi Ekle seçeneği tıklanır ve yukarıdaki işlemler tekrar edilir. Başvuru sahibi, Ek 3.1 i yazdırdıktan sonra, sözleşme tarihinden itibaren ne kadar süre sonra taksit ödemelerini almayı planlıyorsa, bu süreleri formun üzerinde yer alan; Sözleşmenin imzalanmasını takip eden.. ay ve.. gün ifadesindeki boşlukları doldurarak beyan eder. 3.2 Makine- Ekipman - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Seçilen teklifteki makine ekipmanlar, TKDK web sitesindeki online Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak TKDK başvuru sistemine kaydedilir. Başvuru sahibi sisteme kayıt yaparken sırasıyla, yatırım türü ve harcama kalemini kayar menüden seçtikten sonra Makine Ekipman dı kutusundan satın almak istediği makine ekipmanı seçer. Satın alınmak istenen makine ekipman listede yer almıyorsa Diğer seçeneği seçilerek makine ekipmanın adı açılan kutuya yazılır. Başvuru sahibi daha sonra Tedarikçi, Teknik Özellikler, Birim, Miktar ve Birim Fiyat bilgilerini de girip Ekle ye tıklayarak makine ekipman harcamasını kaydeder. Başvuru sahibi, Ek 3.2 yi yazdırdıktan sonra, sözleşme tarihinden itibaren ne kadar süre sonra taksit ödemelerini almayı planlıyorsa, bu süreleri formun üzerinde yer alan; Sözleşmenin imzalanmasını takip eden.. ay ve.. gün ifadesindeki boşlukları doldurarak beyan eder Genel Giderler (Hizmetler) - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Sayfa 18 / 31

19 Seçilen teklifte uygun harcama olarak kabul edilen hizmet alımları Genel Giderler (Hizmetler) - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu nda listelenir. İşlemler TKDK web sitesindeki Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak yapılır. TKDK tarafından uygun harcama olarak kabul edilen hizmet alımları Genel Gider Tipi kayar menüsünden seçilir ve Potansiyel Tedarikçi Firma ile Tutar bilgileri de girilerek hizmet alımı kaydedilir. Hizmet alımlarından İş Planı ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri Desteği kapsamındaki harcamalar için, bu hizmetlerde çalışan toplam danışman ve gün sayısı da belirtilmelidir. Çalışan danışmanlar tam sayı olarak belirtilmelidir. Tabloya yazılacak gün sayısı şu şekilde hesaplanır; hizmetlerde görev alan her bir uzmanın çalışma gün sayısı toplanır ve toplam uzman sayısına bölünür. Bu harcamaların toplam değeri yapım işleri ve makine ekipman alımı uygun harcamalar toplamının % 12 sini aşamaz, bu sınır değer kontrolüne ek olarak hizmet alımları için geçerli piyasa fiyatları dikkate alınarak her bir hizmet alımı TKDK tarafından ayrıca incelenecektir Görünürlük - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu: Başvuru sahibi seçilen teklifteki malzeme tipi, tabela büyüklüğü ve tedarikçi firma bilgilerini bu TKDK web sitesindeki Proje Başvuru İşlemleri menüsünden giriş yaparak kaydeder. Beyan edilen harcama niteliğinin ve tutarının uygunluğu bu bilgiler değerlendirilerek belirlenecektir. 3.5 Uygun Olmayan Harcamalar Tablosu: TKDK web sitesindeki Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak giriş yapılan sistemde Yatırım Türü seçildikten sonra uygun olmayan harcamalara ait bilgiler girilir ve Ekle ye basılarak bu bilgiler kaydedilir. Uygun Harcamalar Listesi nde bulunmayan harcama türleri ile yatırım dönemi mali giderleri ve işletme sermayesi ihtiyacı uygun olmayan harcamalar olarak tanımlanmıştır. yrıca azami uygun harcama tutarının aşılması durumunda uygun harcama kapsamına giren harcamalar da 3.5 uygun olmayan harcamalar tablosunda listelenmelidir. Uygun olmayan yapım işi harcamaları bu harcamaların yapıldığı bağımsız yapı birimleri bazında ahır, yem deposu vb gibi gruplandırılmalıdır ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarında bu işlere karşılık gelen poz numaraları da belirtilmelidir. Yapım işi Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarında yok ise poz numarası kısmına ( X ) işareti yazılır. Uygun olmayan harcamalardan mali giderler doldurulurken sadece yatırım döneminde tahakkuk eden faiz ödemeleri uygun olmayan harcama olarak beyan edilmelidir. Sayfa 19 / 31

20 4. SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ Yapım işleri, Makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları için seçilen teklifler ve ekleri başvuru formu ekinde yer almalıdır. Teklif ve ekleri bütün seçilen teklifler için kontrol edilmeli ve bu kontrolün sonucuna göre KONTROL sütununa işareti konulmalıdır. Uygun harcamaların satın alımlarında, başvuru sahibi TKDK web adresinde yayımlanan Teklif lma Kuralları na uymalıdır. Önemli Not: Başvuru formu, TKDK web sayfası (www.tkdk.gov.tr) üzerinden elektronik olarak doldurulduktan sonra, bütün teknik şartnameler ve sadece yapım işleri için metraj cetveli (MS Word formatında) başvuru formuna eklenmelidir. Daha sonra başvuru formu, bütün teknik şartnameler ve sadece yapım işleri için metraj cetveli TKDK ya elektronik olarak gönderilmelidir. Bu ekler başvuru formuna elektronik olarak eklenmezse, sistem başvuru işleminin tamamlanmasına izin vermeyecektir. 5. SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ Yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları için seçilmeyen teklifler ve ekleri başvuru formu ekinde yer almalıdır. Teklif ve ekleri bütün seçilen teklifler için kontrol edilmeli ve bu kontrolün sonucuna göre KONTROL sütununa işareti konulmalıdır. Uygun harcamaların satın alımlarında, başvuru sahibi TKDK web adresinde yayınlanan Teklif lma Kuralları na uymalıdır. 6. MLİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TBLOSU En düşük fiyatlı teklif seçilmemesi durumda hazırlanması gereken Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu başvuru formu ekinde yer almalıdır. Tüm alımlarda en düşük fiyatlı teklif seçilmiş ise Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu boş olarak başvuru formu ekinde yer almalıdır. Maliyetleri gerekçelendirme tablosunun tüm sayfaları numaralandırılmalı ve paraflanmalı ve son sayfasında tarih, imza (tüzel kişiler için kaşe) olmalıdır. Formatı TKDK tarafından hazırlanan Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır. 7. YSL MLİ TBLOLR Sayfa 20 / 31

21 Başvuru sahibi tabi olduğu vergi kanununa göre hazırlamak zorunda olduğu son üç yıla ait yasal mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu veya işletme hesap özeti veya yıllık gelir vergi beyannamesi) [Başvuru sahibinin faaliyet süresi 3 yıldan az ise başvuru sahibinin faaliyet gösterdiği yıllara ait (örneğin iki yıldır faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için iki yıllık, bir yıldır faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için bir yıllık, bir yıldan az süredir faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için ise 3 aylık/6 aylık/9 aylık mali tablolardan hangisi mevcut ise) mali tabloları, bunlar da mevcut değilse açılışa ait mali tablolarını] kayıtlı olduğu vergi dairesinden veya yeminli mali müşavirden veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olarak başvuru formu ekinde sunmalıdır. 3 aylık/6 aylık/9 aylık mali tablolar ile açılışa ait mali tablolar yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olabilir. Not: Tevkifata Tabi Olan Başvuru Sahipleri, en az bir tane olmak kaydıyla başvuru sunulma tarihinden önceki son 24 aya ait müstahsil makbuzlarını sunacaklardır. Basit Usule Tabi Başvuru Sahipleri için, faaliyette oldukları süre 1 yıldan az olduğunda tamamlanmış bir hesap dönemleri yoksa Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi aranmaz. İşletme Hesabı Esasına Tabi olan Gerçek Kişiler, başvuru formu ekinde başvuru formunun teslim edildiği tarihten önceki son aya ait ve yeminli mali Müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış Duran Varlık Listesini (lış tutarı ve alış tarihini içermelidir) sunmalıdırlar. Örneğin başvuru ralık 2010 da sunulmuşsa, Kasım 2010 tarihli duran varlık listesi (lış tutarı ve alış tarihini içermelidir) sunulmalıdır. Tüzel Kişiler ve Bilanço Esasına Tabi olan Gerçek Kişiler, başvuru formu ekinde başvuru formunun teslim edildiği tarihten önceki son aya ait ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış Duran Varlık Listesini (lış tutarı ve alış tarihini içermelidir) sunmalıdırlar. Örneğin başvuru ralık 2010 da sunulmuşsa, Kasım 2010 tarihli duran varlık listesi (lış tutarı ve alış tarihini içermelidir) sunulmalıdır. 8. MEVCUT VRLIKLR Varsa, mevcut varlıklar Ek-8 e yazılmalı ve başvuru formuna eklenmelidir. Mevcut varlıklar dosyasının tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih ( ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. Başvuru sahibi Mevcut Varlıklar Listesi ne eklenecek herhangi bir varlığı yoksa bu liste boş olarak başvuru formu ekinde sunulmalıdır. Sayfa 21 / 31

22 9. MİMRİ (MEVCUT VE PLNLNN BİNLRI GÖSTEREN VZİYET PLNINI VE MHL LİSTESİNİ DE İÇEREN), STTİK, ELEKTRİK TESİST VE MEKNİK TESİST PROJELERİ VE METRJ CETVELİ Yatırımın yapım işleri ile ilgili olması durumunda, mimari (mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren), ve statik, Projelerinde yetkili otoritenin (İl özel idaresi ya da belediye ya da organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri veya serbest bölge tüzel kişilikleri) imzası, tarih ve mührü olmalıdır. Sadece makine-ekipman alımı içeren projelerde mimari projeler sunulmalıdır. Vaziyet planı, 3 veya 4 formatında olmalıdır. Örnek Mahal Listesi ne TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formata uyulması zorunludur Metraj cetvelinde mühendisin (harcama kalemlerine göre inşat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi, makine mühendisinin) imza, varsa kaşesi ve tarih olmalıdır. Örnek Detaylı Metraj Cetveli ne TKDK web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formata uyulması zorunludur Elektrik tesisat ve mekanik tesisat projeleri, ilgili yetkili otorite tarafından imzalanmış olmalı ve projelerde tarih ve kaşe bulunmalıdır. 10. YTIRIMIN MKİNE-EKİPMN LIMI İLE İLGİLİ OLMSI DURUMUND, MKİNE- EKİPMN YERLEŞİM PLNI Yatırımın makine-ekipman alımı ile ilgili olması durumunda, makine- ekipman yerleşim planın ve listesinde proje müellifinin imzası ve varsa kaşesi olmalıdır. 11.YPI RUHSTI &YPI KULLNM İZİN BELGESİ Y D YPI RUHSTI LINMSIN GEREK OLMDIĞINI GÖSTEREN RESMİ YZI Yatırımın köy yerleşim alanı dışında olması veya köy yerleşim alanı içerisinde yer alıp yapı ruhsatı alması gereken inşaat işleri içermesi durumunda Yapı Ruhsatı yatırımın uygulanacağı alana bağlı olarak İl Özel İdareleri, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilikleri veya serbest bölge tüzel kişiliklerinden temin edilir.yapı ruhsatında yer alan adres bilgisi Başvuru Formu Bölüm 4B de belirtilen yatırım uygulama alanı adresi ile aynı olmalı ve yapı ruhsatı ilgili çağrı dönemi için kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır. Yapı ruhsatı(ları) üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Sayfa 22 / 31

23 Yatırımın köy yerleşim alanı içinde olması ve inşaat işleri içermesi durumunda, Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar heyeti) alınan izin ve İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesine göre yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren yazılı izin sunulmalıdır. Köy meclisi tarafından verilen belge köy meclisince mühürlenmiş ve muhtar ile diğer köy meclisi üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır. Belediye/İl Özel İdaresi tarafından verilen belge ise imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin yatırımıyla ilgili mevcut yapılardaki yapım işleri için yapı ruhsatı almasına ihtiyaç yok ise; il özel idaresi, belediyeler, organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri veya serbest bölge tüzel kişiliklerinden alınmış yapı ruhsatına gerek olmadığına dair sebepleri gösteren resmi yazı sunulmalıdır. Bu resmi yazı kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Yapı ruhsatı düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Yapı ruhsatının bulunmama sebebini gösteren resmi yazı, tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır. Yatırımın köy yerleşim alanı dışında olması ve sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri ya da Serbest Bölge Tüzel Kişiliklerinden alınmış yapı kullanma izin belgesi sunulmalıdır. Yapı kullanım izni belgesi üzerinde onaylayan ilgili onay merciinin (İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri ya da Serbest Bölge Tüzel Kişilikleri) mührü ve imzası bulunmalıdır. Yatırımın köy yerleşim alanı içinde ve sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar heyeti) alınan kullanma izni ve İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan ilgili yapının teknik ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren yazılı izin sunulmalıdır. Köy meclisi tarafından verilen belge köy meclisince mühürlenmiş ve muhtar ile diğer köy meclisi üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır. Belediye/İl Özel İdaresi tarafından verilen belge ise imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. B. İŞ PLNI Tüzel kişiler için uygun harcama tutarına bakılmaksızın sadece B-2 İş planı sunulmuş olmalıdır. Gerçek kişiler için uygun harcama tutarı TL ve altı olan başvurularda B-1 İş planı, TL üzeri olan başvurularda B-2 iş planı sunulmuş olmalıdır. İş Planının tüm sayfaları numaralandırılmalı ve paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih (ve Tüzel kişilikler için kaşe olmalıdır. Önemli Not: Başvuru formu TKDK web sayfası (www.tkdk.gov.tr) üzerinden elektronik olarak doldurulduktan sonra, İş Planı elektronik olarak Başvuru Formuna eklenmeli ve daha sonra bunlar Sayfa 23 / 31

24 elektronik olarak TKDK ya gönderilmelidir. İş planı başvuru formuna elektronik olarak eklenmezse sistem başvuru işleminin tamamlanmasına izin vermeyecektir. C. TEKNİK PROJE Yatırım kapsamındaki makine-ekipmanların ve/veya inşaat işlerinin tümünü içerecek şekilde formatı TKDK tarafından belirlenen ve Kurumun (www.tkdk.gov.tr) internet sayfasında yer alan Teknik Proje hazırlanmalıdır. Satın alınacak makine-ekipman seçimi ve yapılacak inşaat işleri teknik projeye uygun olmalıdır. Makine ekipmana ait Teknik Proje de üretim süreçleri ile makine ekipmanlar ilişkilendirilerek makine ekipmanlar için kapasite seçim gerekçeleri verilmelidir Başvuru sahipleri teknik proje hazırlanmasında, makine ekipmanlar ve inşaat işleri için Başvuru Çağrı Rehberinin ekinde yer alan ve TKDK web adresinde yer alan (www.tkdk.gov.tr) Ek-14- Yatirim Kapsaminda Uyulmasi Gereken Minimum Koşullar rehberinde belirtilen hususları dikkate almalıdır. Teknik Projenin tüm sayfaları numaralandırılmalı ve paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih (ve Tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. Başvuru formu TKDK web sayfası (www.tkdk.gov.tr) üzerinden elektronik olarak doldurulduktan sonra, Teknik Proje elektronik olarak Başvuru Formuna eklenmeli ve daha sonra bunlar elektronik olarak TKDK ya gönderilmelidir. Teknik proje başvuru formuna elektronik olarak eklenmezse sistem başvuru işleminin tamamlanmasına izin vermeyecektir. 11. IPRD SIRLM KRİTERLERİ Başvuru sahibi bu bölüme IPRD Programında yer alan sıralama kriterlerine göre yatırımını başvurduğu tedbirin belirtilen kriterlerden hangisi ya da hangilerini sağlıyorsa ilgili kutucuklar işaretlenmelidir. Bu bölümde işaretlenen her bir kriterin doğruluğunun ispatı için başvuru sahiplerince sağlandığı belirtilen kriterlere ilişkin TKDK tarafından Resmi Belge isteneceği unutulmamalıdır. (İş planından doğrulanan kriterler hariç) Başvuru Sahibi son olarak Başvuru Formu nun son sayfasında yer alan; Başvuru Sahibi dı Soyadı, İmza, Tarih ve Tüzel kişiler için Kaşe kısmını eksiksiz olarak doldurmak zorundadır Sayfa 24 / 31

25 12. BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSI VE BŞVURU PKETİNİN HZIRLNMSI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLR ) BŞVURU FORMUNUN WEB ÜZERİNDEN DOLDURULMSI Başvuru formları, TKDK internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr), web üzerinden doldurulmalı ve Kuruma gönderilmelidir. TKDK internet sitesinde her bir alt tedbir için başvuru formları hazırlanmış olup, başvuru sahibi bu alt tedbir kapsamında hazırlanmış başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru sahibi web üzerinden yapılan yönlendirme ve uyarıları mutlaka dikkate almalı ve başvuru formunu tam ve doğru olarak doldurmalıdır. B) BŞVURU FORMU VE İLGİLİ EKLERİN WEB ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ Web üzerinden doldurulan Başvuru Formuna, daha önce bilgisayar ortamında doldurulmuş aşağıdaki dokümanlar eklenmelidir. Eklemenin tamamlanmasının ardından başvuru formu ve ilgili ekler web üzerinden TKDK ya gönderilmelidir. Başvuru formuna Eklenecek dokümanlar; İş Planı Teknik Proje Yapılacak alımlar için Word formatında hazırlanmış tüm teknik şartnameler ve yapım işlerinde keşif özetleri Başvuru formuna yukarıdaki dokümanlar eklenmez ise sistem web üzerinden başvuruyu kabul etmeyecektir. Başvuru sahibi bu hususa dikkat etmelidir. Başvurunun TKDK İl Koordinatörlüğünde teslimi aşamasında, Başvuru formunun web üzerinden doldurulup doldurulmadığı, İş Planı, Teknik Proje ve tüm teknik şartname ve keşif özetlerinin elektronik olarak web üzerinden gönderilip gönderilmediği ve bu dokümanların web ortamında açılıp açılmadığı kontrol edilecektir. Şayet bunlardan herhangi birisi sistemde görülmez veya açılmaz ise başvuru kabul edilmeyecek ve bu işlemlerin tamamlanmasına müteakip tekrar sunulması istenecektir. Başvuru sahibi başvuru paketini hazırlama ve TKDK il Koordinatörlüğüne sunma aşamasında bu hususlara dikkat etmelidir. Sayfa 25 / 31

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBIR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBIR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 4 KÜLTÜR BLIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00 TEDBİR 302 ÇİFTLİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5 TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 3 KIRSL TURİZM BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ! Bu alt tedbir fyonkarahisar, masya, Çorum, Diyarbakır,

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON10.5.01 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN

Detaylı

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBİR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR 2

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBİR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR 2 TEDBİR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBİR 2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBIR 4 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 1 ÇİFTLİK FLİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ!

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00 TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN FİZİKİ VRLIKLRIN YÖNELİK YTIRIMLR KIRMIZI ET ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 101 TRIMSL ĐŞLETMELERĐN YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL ĐŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN ĐLĐŞKĐN GENEL KURLLR ÖNEMLĐ!

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU A BAŞVURU FORMU YATIRIMIN ADI: YATIRIM SÜRESİ:.... AY.... GÜN YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: İŞ İLE İLGİLİ AKTİVİTELER: BAŞVURU KAYIT NUMARASI: İL KODU TEDBİR : 101 İN DEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0. A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ORJİNAL BİRİNCİ KOPYA İKİNCİ KOPYA YATIRIMIN ADI: YATIRIMIN SÜRESİ:.... AY GÜN YATIRIM; YENİ İŞLETMEDİR

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ 2012 V 2.0 BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBIR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBIR 4 SU ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR A FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI BALIK YAĞI SU ÜRÜNLERİ ORİJİNAL

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ A FORMU TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Alt Tedbir No: 2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İN GELİŞTİRİLMESİ YEREL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ GELENEKSEL EL SANATLARI ORİJİNAL

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. A FORMU YEREL (GIDA VE GIDA OLMAYAN) TARIM ÜRÜNLERI YATIRIMIN ADI: TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ KAYIT NUMARASI İL KODU Alt Tedbir No: 2 YEREL ÜRÜNLER VE

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. A FORMU YATIRIM ADI: TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TESİSİ İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER: KAYIT NUMARASI TESLİM ALMA VE SAATİ SAAT KAYIT GÖREVLİSİ

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 3 MEYVE VE SEBZELERĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Alt Tedbir No: 1

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Alt Tedbir No: 1 A FORMU YATIRIMIN ADI: KAYIT NUMARASI İL KODU TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TESLİM ALMA VE SAATİ SAAT Alt Tedbir No: 1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU İL KODU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ DEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR YATIRIMIN ADI Alt Tedbir No:

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 3 MEYVE VE SEBZELERİN

Detaylı

ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI MANTAR VE MİSEL

ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI MANTAR VE MİSEL A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI SÜS BİTKİLERİ VE ÇİÇEK SOĞANI TIBBİ VE

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEKTİR. Alt Tedbir No: 3 KIRSAL TURİZM

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEKTİR. Alt Tedbir No: 3 KIRSAL TURİZM A FORMU ATIRIMIN ADI: TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ORİJİNAL ATIRIMIN SÜRESİ:.... A GÜN ATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER:

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU YATIRIMIN ADI: ORİJİNAL YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR. KAYIT NUMARASI İL KODU KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KIRMIZI ET İŞLEME TESİSLERİ (BÜTÇE KALEMİ 1) YENİ İŞLETME İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER: A FORMU

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 4 SU ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU A FORMU ATIRIMIN ADI: ATIRIMIN SÜRESİ:......A...GÜN ATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: KAIT NUMARASI TEDBİR : 101 İN ENİDEN APILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA ÖNELİK ATIRIMLAR

Detaylı

A BAŞVURU FORMU. Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI SERİ NUMARASI TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

A BAŞVURU FORMU. Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI SERİ NUMARASI TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME A FORMU TEDBİR : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.3 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin amacı,

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.5 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman 3. tanesinin eksik Kaynakları olması ya da EK B-3 Maliyetlerin 4. asıllarının Gerekçelendirilmesi bulunmaması

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME SÜRECİ

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU A. YATIRIMCI BİLGİLERİ BAŞVURU SAHİBİ VEYA FİRMA ADI (GERÇEK KİŞİ İSE KENDİSİ, TÜZEL KİŞİ İSE TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU VE BAŞVURU BELGELERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER I. KAPSAM...

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HÜKMİ ŞİRKETLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1. Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi 2. İmza Beyanı veya İmza Sirküleri Fotokopisi 3. Ana

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2012 Ajansımızın 01.11.2011 tarihinde çıkmış olduğu Küçük Ölçekli

Detaylı