RÖNTGEN FİZİĞİ. Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖNTGEN FİZİĞİ. Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak"

Transkript

1 RÖNTGEN FİZİĞİ Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

2 Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler Radyografik artefaktlar Dijital radyografi yöntemleri Dijital fluoroskopi

3 Radyografik kalite Bir radyografi üzerinde anatomik ve patolojik yapıların görülebilirlik düzeyi radyografik kaliteyi tanımlar Yapıların görüntülenebilmesi için o yapı ile ilgili farklılıkların ortaya konulması gerekir Radyografik kalite bileşenleri Çözünürlük Gürültü Hız

4

5 Çözünürlük (Rezolüsyon) Uzaysal çözünürlük (rezolüsyon) Yan yana iki farklı yapının gösterilebilmesi uzaysal çözünürlük olarak tanımlanır Bir görüntünün birim alanda birbirinden ayırt edilebilir yapı sayısı ne kadar çok ise uzaysal çözünürlüğü o kadar yüksek demektir. Bir filmde bu değer. Birbirine paralel radyoopak çizgiler içeren bir fantomla elde edilen görüntülerde birim mesafede sayılabilen çizgi çiftleri (çç) aracılığı ile belirlenir. Konvansiyonel radyografide ortalama çözünürlük çç / mm dir. Ekran bulanıklığında azalma, hareket bulanıklığında azalma ve geometrik bulanıklıkta azalmayla uzaysal çözünürlük artar

6

7 Kontrast çözünürlük (rezolüsyon) Anatomik yapılardaki farklılıklar, farklı x-ışını absorbsiyonu nedeniyle grafide değişik tonlarda ve dansitelerde temsil edilir. Farklı dansitedeki yapıların ayırt edilebilirliği kontrast çözünürlük olarak isimlendirilir Gürültü (Noise) Radyografide kaliteyi bozan önemli bir faktör de gürültü dür Gürültü görüntü zemininde gelişen ve hem uzaysal, hem de kontrast çözünürlüğü olumsuz yönde etkileyen bir istenmeyen bir durumdur Radyografik gürültü görüntünün optik dansitesinde rastgele değişimdir

8

9 Gürültü (Noise) Üç nedenle ortaya çıkar. Bunlar; film greni, yapısal beneklenme ve quantum beneklenmesidir Film greni gümüş halid kristallerinin sayı ve dağılımına bağlı olarak oluşur Yapısal beneklenme ise ranforsatörde kullanılan fosfor kristallerinden kaynaklanır Quantum beneklenmesi film ve ekrandan bağımsız olarak filme düşen x-ışını fotonlarının azlığına bağlı olarak gelişir. Filme düşen foton ne kadar fazla ise beneklenme o kadar az olur Yüksek mas, düşük kvp değerleri ve yavaş görüntü alıcı kullanıldığında quantum beneklenmesi azalır

10

11 Hız Radyografide kalitenin iki karakteri çözünürlük ve gürültünün, üçüncü karakter olan hızla yakın bağlantısı vardır. Hız filmde görünmese de çözünürlük ve gürültüyü çok etkiler Gerçekte bu üç özellikten her biri diğer ikisini etkiler Hızlı görüntü alıcılar yüksek gürültü ve düşük uzaysal ve kontrast çözünürlüğe sahiptir Yüksek uzaysal ve kontrast çözünürlük için düşük gürültü ve düşük hızlı görüntü alıcı gerekir Düşük gürültü için düşük hızlı görüntü alıcı ile yüksek uzaysal ve kontrast çözünürlük gerekir

12 Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler Kaliteli bir grafi için çok sayıda faktörün bir araya gelmesi gerekir Bu faktörler arasında değiştirilebilenler yanı sıra film ve objenin kendine has değiştirilemez faktörler vardır Film Faktörleri Karekteristik eğri Dansite Kontrast Hız Lattitude Banyo Süre Sıcaklık

13 Film Faktörleri Her filmin belirli ekspojur olarak x-ışını uyaranına gösterdiği dansite olarak yanıtın bir karekteristik eğrisi vardır Bu eğrinin x eksenini ekspojur değerleri, y eksenini ise ölçülen dansite değerleri oluşturur. Karakteristik eğrinin en fazla bilgi içeren bölümü topuk- omuz mesafesinde yer alan düz çizgi halindeki eğim bölgesidir Eğim bölgesi pratik olarak düz kabul edilmekte ve bu çizgiyi kullanarak filmin gamma değerini, kontrastlılığını, ortalama gradientini, yararlı ekspojur aralığını, yararlı dansite aralığını, film toleransını ve hızını hesaplayabiliriz Lattitude; bir filmin tanısal olarak kullanışlı optik dansite olarak yanıt verebileceği ekspojur doz aralığını ifade eder

14 Film Faktörleri Karekteristik eğrinin eğim derecesi azaldıkça görüntü alıcının yanıt verebileceği ekspojur aralığı (lattitude) artar Film kontrastı karakteristik eğrinin düz çizgi kısmının eğimi ile ilişkilidir. Eğim arttıkça kontrast artar Banyo süre ve sıcaklığı radyografik kaliteyi etkileyen önemli unsurlardır artması filmin konrastını önce artırmakta, ancak optimum sıcaklık ve süre geçildikten sonra etki kontrastın hızla düşmesi şeklinde olmaktadır Film hızını artırıcı bir role sahiptir. Belirli bir ısıdan sonra hız artış oranı azalır

15 Obje Faktörleri Objenin kendisi radyografik kalitede belirli etkilere yol açar. Objenin şekli ve duruşu film üzerinde görüntü oluşurken etkilidir. Bu özelliklerin bir kısmı kontrol edilebilirken bir bölümünün kontrol edilmesi mümkün değildir Kontrastı etkileyen objenin; Kalınlığı Dansitesi Atom numarası dır Hareket Hareket bulanıklığını azaltmak için; - Mümkün olan en kısa ekspojur süresi seçilmeli -Hasta hareketini sınırlayıcı önlemler alınmalı - Kaynak- görüntü reseptör mesafesi artırılmalı - Obje görüntü alıcı mesafesi azaltılmalıdır.

16 Geometrik Faktörler Obje ile görüntü alıcı arasındaki ilişkiler, görüntü üzerinde farklı etkiler yaratır Bunlar 1. Distorsiyon 2. Magnifikasyon 3. Bulanıklık Magnifikasyon Genel kural; en uygun koşullarda bir miktar magnifikasyon var Magnifikasyonu azaltmak için obje-ışın kaynağı mesafesinin artması Objenin filme yakın olması Işın kaynağı- görüntüalıcı mesafesi arttırılır Mag. faktörü = görüntü boyutu / obje boyutu = kaynak-görüntü alıcı mesafesi / obje görüntü alıcı mesafesi

17 Geometrik Faktörler Bir çok merkezde standart olan kaynak-görüntü alıcı mesafesi; - göğüs radyografisi için 180 cm, - rutin incelemeler için 100 cm ve - bazı özel radyografiler (portable veya travma radyografileri için) 90 cm dir Distorsiyon Objenin farklı bölgelerinin eşit olmayan magnifikasyona uğramasıdır Objenin merkez ışın hattından çıkması magnifikasyonu azaltır ancak objenin distorsiyonuna yol açar Film düzlemine göre açılanan bir objenin magnifikasyonu azalırken distorsiyonu artar

18 Geometrik Faktörler Radyografide ışın kaynağı noktasal değildir Fokal spot ve etkin spot mesafelerinin genişliği ve anot açısı ile değişkenlik göstermek üzere ışın demetinin obje kenarlarını farklı açılarda geçmesi filmde kenar keskinsizliği penumbra olarak tanımlanan, geometrik bir distorsiyon yaratır penumbra katot tarafında daha fazladır Obje hareketi de radyografik kaliteyi olumsuz etkileyerek filmde bulanıklaşmaya neden olur Bu nedenle nefes tutma ve hareketsizlik radyografide önde gelen öneme sahiptir

19

20

21

22 RADYOGRAFİK ARTEFAKTLAR Artefakt primer x-ışını tarafından oluşturulmayan ve görüntüde anatomik detayı gizleyebilen istenmeyen düzensizlik ve dansitedir Nedenleri bilinirse artefakt önlenebilir Radyografik artefaktlar filmlerin depolanma ve kullanımı sırasında oluşan artefaktlar, ekspojur artefaktları ve banyo artefaktları olarak üç grupta incelenir

23 KULLANIM VE DEPOLAMA ARTEFAKTLARI Bu artefaktlar banyo öncesi veya sonrası olabilir Filmlerin uygun koşullarda saklanmaması ve taşınmaması sonucu artefaktlar oluşabilir Filmler radyasyondan yeterince uzakta saklanmıyorsa, ekspojur odasında unutulduysa sislenme (fog) oluşabilir Karanlık odada ışık sızıntısı varsa, uygun olmayan karanlık oda güvenlik ışığı (çok parlaksa) sislenme yapabilir Kaba hareketler, tırnak izleri veya kirli ellerle film tutulması film üzerinde istenmeyen görüntülere neden olur

24

25

26 KULLANIM VE DEPOLAMA ARTEFAKTLARI Filmler ekspojur öncesi veya banyo öncesi katlanırsa yada yüksek basınç uygulanırsa filmlerde çizilmeler, tırnak izi şeklinde ve genellikle optik dansitede artış şeklinde artefaktlar görülebilir Statik elektriklenme artefaktı; özellikle düşük nemli ortamlarda film üzerinde dallanan ağaç, tavus kuşu tüyü gibi tipik lekelere neden olur Filmlerde hypo retansiyonu, filmlerin sarıkahverengine dönüşmesine neden olabilir

27

28 EKSPOJUR ARTEFAKTLARI Hasta üzerinde unutulan yabancı cisimler, Çekim sırasında hastanın hareket etmesi Uygun olmayan hasta pozisyonu, Uygun olmayan ekran-film eşleşmesi, Ekran-film temasının yetersiz oluşu, Yıpranmış kasetlerin ışık alması Gridin yanlış yerleştirilmesi, Çift şutlama belirgin artefaktlara yol açabilir

29

30

31 BANYO ARTEFAKTLARI Birçoğu merdanelerin yaptığı basınca bağlıdır Bozuk merdanelerle dişlilerin izleri görülebilir Merdaneler iyi temizlenmiyorsa bunlara bağlı çizikler şeklinde artefaktlar oluşur Banyo esnasında filmin ışık alması, Bozuk- kirli merdanelere bağlı film üzerindeki çizgilenmeler ve jelatin birikmesi, Banyo süre veya sıcaklığının uygun olmaması sonucu oluşan kimyasal fog Uzun süre eski banyo kullanılması, banyo sularında kimyasal maddelerin uygun hazırlanmaması da artefaktlara neden olur

32

33

34

35 DİJİTAL RÖNTGEN Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle yeni teknolojiler röntgende kullanılmaya başlanmıştır Konvansiyonel filmler çok iyi bir uzaysal çözünürlük sağlar Ancak geniş ekspojur sınırlarına yanıt vermede (geniş tolerans = lattitude) reseptör olarak konvansiyonel filmler sınırlı kalmaktadır Görüntü alıcı sistemlerde geniş tolerans beklentisi ile dijital röntgene yönelim yoğun bir şekilde artmıştır Analog sistemlerde x-ışınları röntgen filmi ile saptanır ve görüntü doğrudan film üzerine kaydedilir Dijital radyoloji görüntünün analog yerine sayısal olarak elde edilmesi, işlenesi ve gösterimini ifade eder

36 DİJİTAL RÖNTGEN Dijital röntgende hastayı geçerek zayıflayan x- ışını enerjilerinin rakamsal dönüşüme olanak veren özel görüntü alıcılar ile tespit edilmekte, veriler önce rakamsal verilere ve daha sonra da görüntüye dönüştürülmekte Görüntü, bilgisayar sistemine aktarılarak görüntü saklama, taşıma, arşivleme ve renk, parlaklık ve kontrast ayarları gibi görüntü üzerinde ayarlama seçeneklerinin kullanılabilmesi mümkün olmaktadır tonlama, bilgisayarda ilgili alana uyan rakamsal verinin renkle kodlanması ile oluşturulmaktadır Dijital radyografinin esas avantajı verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve gösterimini kapsayan her aşamada optimizasyonu sağlamasıdır Konvansiyonel sistemde x-ışını ekspojuruna yanıt nonlineer, dijital sistemlerde ise lineerdir

37 DİJİTAL RÖNTGEN Görüntü kalitesi, görüntü alıcı sistemde bulunan ve görüntü sinyali oluşturan dedektör boyutu ile ters orantılıdır. Dedektör ne kadar küçükse görüntü o kadar kalitelidir Radyografi ve fluoroskopi bilgisayar teknolojisi ile entegre edilerek dijitalize edilebilir. Bunun için hastayı geçen x-ışınları dijitalize edilebilecek bir düzenek üzerine düşürülür Bu x-ışınlarının miktarını ölçen bir dedektör sistemi (dijtal radyografi, dijital fluoroskopi), olabileceği gibi, lazer ışını ile taranabilecek bir fosfor plağı ( komputerize radyografi) da olabilir Yapılan iş hastayı geçen x-ışınlarının sayısal olarak ölçülmesi ve görüntünün bu ölçümlerden bilgisayar aracılığı ile oluşturulmasıdır Dedektörlerin saptadığı x-ışını bilgisayarla yapılan hesaplamalarla her piksele bir sayısal değer verilir. Görüntü, bu değerlerin karşılığı olan gri tonlarla piksellerin boyanması sonucu elde edilir

38 Dijital röntgenin avantajlarıdezavantajları Görüntü boyutu küçültülebilir, böylece bir film üzerine çok sayıda görüntü basılarak film tasarrufu sağlanır İstenilen gri tonlarda oluşturulabiilir Örneğin bir ekstremite röntgenogramını, istersek kemikleri, yumuşak dokuyu daha iyi gösterecek şekilde ayarlayabiliriz Bu özellik teknik yetersizliğe bağlı film tekrarını önler. Böylece hem hastanın gereksiz ışın alması önlenir, hem de filmden tasarruf edilir Bilgisayar bağlantısı olan her yere hızla gönderilebilir Radyolojik incelemeler elektronik ortamlarda saklanabilir Anjiografide elektronik olarak çıkarma ya da silme (subtraksiyon) yapılarak damarların üstünü örten, vücut yapıları silinebilir. Böylece kontrast madde daha az verilebilir ve daha ince kateterler kullanılarak hasta daha az yaralanır Dezavantajı; Pahalı olması ve hastanın fazla ışın alma olasılığı Geometrik çözümleme güçleri pratikte henüz zayıf

39 Dijital radyogragfi yöntemleri 1. Konvansiyonel radyografi dijitasyonu, 2. Görüntü güçlendirici sistem tabanlı dijital fluoroskopi. CCD (charged-coupled device) 3. Görüntüleme plakları (Işıkla uyarılabilir fosfor plağına dayalı bilgisyayarlı radyografi Komputerize radyografi (CR) ) 4. Amorf selenyum tabanlı teknoloji 5. Yassı panel dedektörler (flat panel dedektör) a) Dolaylı b) Doğrudan x-ışını dedekrörleri 6. Taramalı projeksiyon radyografi 7. Dual enerji görüntüleme

40 Konvansiyonel radyografi dijitasyonu Dijital görüntü elde etmenin ilk yolu Film digitizerler radyoloji departmanlarında temel olarak 2 amaçla kullanılır; teleradyoloji uygulamaları ve resim arşivleme ve iletim sistemleri (Picture Archiving and Communication Systems = PACS) uygulamalarıdır Teleradyolojide görüntü transferi öncesi dijitasyonu sağlar PACS ta eski film veya dış merkezlerde çekilen filmlerin arşivlenmesi için dijitayonu sağlar Lazer digitizer yüksek kalitede dijitasyon sağlar. Film üzerine lazer ışığının odaklanarak lazer ışığın filme iletilmesiyle optik yoğunluktaki değişikliklerin kaydedilmesi esastır İşlem sırasında bir fotodiyot iletilen ışığı elektrik sinyaline çevirir. Bu sinyal analog-dijital çevirici kullanılarak analog görüntüyü dijital görüntüye dönüştürür

41 Konvansiyonel radyografi dijitasyonu Charge coupled devies (CCDs) kullanan digitizerler de vardır. Radyografi üzerine polikromatik ışık saçarak çalışır. İletilen ışık lineer bir CCDs dizilimiyle saptanır. Sistem silikon çip solid state teknolojisi ile çalışır. Lazer digitizerlertin birkaç üstünlüğü vardır. Dynamic range i oldukça yüksektir. Böylece filmin optik yoğunluk range i de arttırılabilir. Optik yoğunluk rang i SNR tarafından saptanır. Lazer digitizerler öellikle SNR açısından üstündür. Yüksek çözünürlüğe sahiptir ve bu durumda gri skala bit derinliği artar. CCD digitizeler daha hesaplı ve ~ %30 daha hızlıdır Son yıllarda kalitesi lazer digitizerlere yaklaşmıştır Konvansiyonel dijitasyon temel dezavantajı dijitasyon işlemi sırasında görüntü kalitesinin bir miktar azalmasıdır

42 Görüntü güçlendirici sistem tabanlı dijital fluoroskopi CCD Kontrast madde kullanımına dayalı radyolojik incelemelerde dijital radyolojik sistemler arasında en yaygın kullanılmış olan bir tekniktir Görüntü güçlendirici sistemde sırasıyla; Hastayı geçen x-ışını görüntü güçlendirici tüpün ön yüzündeki giriş fosforu (csi) üzerine düşer, görülebilir ışık oluşur. Fotokatottan (Sezyum ve antimuan bileşikleri) üzerine düşen ışıkla orantılı e- salınır (fotoelektron, olay = fotoemisyon) e- ların oluştuğu katot ile anot arasında kvp gerilim uygulanarak e- lar anoda doğru hızlandırılır. Tüp iç kısmında odaklayıcı elektrostatik lenslerle anoda yönlendirilir Anodu geçen e- lar ıkış fosfor tabakası (çinko kadmiyum sülfid) üzerine düştüğünde görülebilir ışık oluşur, yani görüntü elde edilir. Çıkış ekranındaki görüntü TV kamerası ile veya CCD görüntü sensörü ile algılanır

43

44

45

46

47

48 Görüntü güçlendirici sistem tabanlı dijital fluoroskopi CCD x-ışını absorbe edilir ve foton sayısıyla orantılı olarak çıkış penceresinde ışık oluşur Bu ışık bir optik video kamera ile elektronik video sinyaline çevrilir. Bir analog dijital dönüştürücü video sinyalini dijital görüntü formatına dönüştürür Vidicon tipi video kamerada optik sensörü antimony trisulphide den (Sb2S3) yaılanışığa duyarlı hedef materyal içerir Plumbicon kameralar ise oldukça düşük gecikme zamanına sahiptir ve temporal cevabın önemli olduğu kardiak anjiografi gibi uygulamalar için uygundur Son yıllarda video kameranın yerini CCD görüntü sensörü almıştır

49

50 Bilgisayarlı radyografi (CR) (Işıkla uyarılabilir fosfor plağına dayalı bilgisyayarlı radyografi) Europium ile aktive edilmiş ağır metallerin fosfor tuzu = baryum fluorohalid (BaFBr:Eu) den oluşan görüntüleme plakları kulanılır X-ışınları e- ile etkileşime girip latent görüntü oluşturur Kristaller, üzerine düşen x-ışını enerjisini dış yörüngelerinde e- tutarak absorbe ederler, böylece latent görüntü oluşur Plaklar düşük enerjili lazer sistemleri ile taranır. Tutulan x-ışını enerjisi lazer ışığı ile karşılaşınca görünür ışık olarak geri verilir Elde edilen ışık sinyalinin yoğunluğuna göre elektrik sinyali meydana gelir, analog-dijital çevirici ile dijitalize edilir Veri toplama hızlı, x-ışını tüpü fazla yüklenmez Saçılma fazladır.

51

52 Yassı panel dedektörler (flat panel dedektör) a) Dolaylı Amorf silisyum tabanlı teknoloji = (a-si) Fotodiyot: Amorf-Si fotodiyot kullanılarak sinyal TFT (ince film transistör-elektrik devreleri) ile latent görüntü- sinyal depolama-> okuma (dolaylı flat panel :AMFPI= aktif matriks yassı panel görüntü oluşturucu) yapılır AMFPI üzerine x-ışını düşen a-si doğrudan elektrik sinyali ouşturur. İnce film elektronik devreleri (TFT) veya aktif matrikse aktararak elektronik sinyaller olarak okuma yapan sisitemlerdir.

53

54 Yassı panel dedektörler (flat panel dedektör) b) Doğrudan x-ışını dedekrörleri Amorf selenyum tabanlı teknoloji AMFPI üzerine x-ışını düşen a-se doğrudan elektrik sinyali luşturur İnce film elektronik devreleri (TFT) veya aktif matrikse aktararak elektronik sinyaller olarak okuma yapan sistemlerdir ASDI= özel entegre devreler uygulaması: Dedektör olarak CdTe ve c- Si kullanılmakta, gelişme aşmasındadır

55

56

57

58 Taramalı projeksiyon radyografi (SPR) Fan- beam, BT de scanogram (= topogram, scout görüntü) Görüntü elde edilme süresi alan dedektörlerine göre yavaş 1,3 mm kolimle edilmiş x-ışını lineer dizilmiş dedektörler tarafından toplanır Görüntü tamamı satır-satır elde edildiği için yavaştır Veri toplama esnasında x-ışını tüpünde aşırı yüklenme ve ısı artışı olur. X-ışını iyi kolimle edildiğinden saçılma çok azdır

59 Dual enerji görüntüleme Dual enerji ile görüntüleme rutin olarak taramalı projeksiyon sistemi ile kullanılır, prensip olarak BT de ve tüm dijital sistemlerde uygulanabilir Film-ekran sistemlerinde x-ışını saptanması lineer değildir ve dedektör olarak filmin dinamik range i sınırlıdır X-ışını spektrumundakai tüm enerji bilgisini kullanamazlar. Yüksek kvp ile elde edilen konvansiyonel akciğer grafileri yumuşak doku lezyonlarının tanısında yeterli değildir Taramalı projeksiyon radyografi sistemi düşük atom numaralı fosfor/fotodiyod, yüksek atom numaralı fosfor/fotodiyod dedektör sandviçi oluşturur ki, bu da saçılan radyasyon minimuma düştüğünden dual enerji görüntüleme için özellikle uygundur

60 Dual enerji görüntüleme Dual enerji subtraksiyon grüntülemede üç farklı yaklaşım vardır; - Çift kvp (iki ayrı enerji değerine sahip x-ışını pulsu kullanılır - Sandviç dedektör tekniği (düşük ve yüksek atom numaralı fosfor) kullanılır - Çift filtre tekniği (iki ayrı metal filtre; 4mm Al, 2mm Cu) Sandviç dedektör tekniği kullanıldığında atom numarası belirli bir materyal görüntüden tamamen silinebilmektedir Dual enerjili sistemlerde birçok sınırlılıklar vardır. Bunlar; - Sabit hassas cihazların gereklilği. - Temporal ve uzaysal rezolüsyon için çift eksojur gerekir Hızlı kvp switch jeneratör pahalıdır ve yaygın kullanıma geçmemiştir -Radyasyon ekspojuru konvansiyonel radyolojide kullanılan dozdan fazladır

61 Dijital fluoroskopi Dijital fluoroskopi bir x-ışını demeti alanında dinamik görüntü oluşturan dijital x-ışını görüntüleme sistemidir Konvansiyonel flouoroskopiye avantajı hızlı görüntü oluşturması ve görüntü kontrastını artırıcı postproses işlemlerin yapılabilmesidir 1024x1025 görüntü matriksi bazen 1000 çizgi sistemi olarak da isimlendirilir. Dijital fluoroskopi esnasında masa-altı x-ışın tüpü gerçekte radyografik modda çalışır Tüp akımı yüzlerce ma düzeylerindedir. Görüntü güçlendiricilerde ise 5 ma düzeyindedir

62 Dijital fluoroskopi DF de tüp akımı devamlı olsaydı termal yüklenme nedeniyle tüp hasarı olurdu. DF de tüp akımı pulslar şeklindedir (pulse-progressif fluoroskopi) bu nedenle sorun oluşmaz. DF CCD konvansiyonel f ye oranla daha geniş dinamik reync ve daha iyi kontrast çözünürlük sağlar Yassı panel dedektörler sezyum iodid (CsI) /amorf silikon (a-si) dedektörlerden oluşur Daha küçük ve daha hafiftir. Kullanımı kolaydır. Görüntüde distorsiyon oluşmaz Dış manyetik alandan etkilenmez DF subtrakte görüntü postproses işlemle daha iyi kontrast rezolüsyon sağlar.

63

64 Kaynaklar 1. Bushong SC. Radiologic Science for Technologist: Physics, Biology and Protection. 9 th ed. St. Louis, Mosby Elsevier, Tuncel E. Klinik Radyoloji. Bursa, Nobel & Güneş, Kaya T. Temel Radyoloji Tekniği. Bursa, Güneş & Nobel, 1997.

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Röntgende Görüntü Oluşumu Görüntü kaydı ve röntgen filmi Röntgen filminin kalitesi, saklanması, taşınması Görüntü

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

Öğrenim hedefleri. X ışın tüpü. X ışın özellikleri. X ışınının madde ile etkileşimi. Ranforsatörlerin yapısı Röntgen filminin yapısı ve film banyosu

Öğrenim hedefleri. X ışın tüpü. X ışın özellikleri. X ışınının madde ile etkileşimi. Ranforsatörlerin yapısı Röntgen filminin yapısı ve film banyosu X ışın tüpü Yapısı X ışın oluşumu X ışın özellikleri Öğrenim hedefleri X ışınının madde ile etkileşimi Tanıda kullanımı ile ilgili özellikleri Ranforsatörlerin yapısı Röntgen filminin yapısı ve film banyosu

Detaylı

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ ŞEF: Rad.Dr.Bülent ÖNER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Oğuz ULU PARÇACIK DETEKTÖRLERİNİN TIPTA KULLANIMI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARÇACIK

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Diş Hek. Faruk ER Restoratif Diş Tedavisi Programı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Barbaros Bulvarı Nispetiye Mah. Uygur Apt. No:102/9 Zincirlikuyu/İSTANBUL Tel: +90 212 337 57 96 Fax:+90 212 337 57 51 Web: www.aionmed.com Mail: info@aionmed.com

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONKOLOJİK VAKALARDA 2D VE 3D MODUNDA YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE SUV DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Beyza KOCABAŞ ANKARA

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMİ ELEMANLARI VE MALZEMELERİ 522EE0271 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

DENİZLERDEKİ YAĞ TABAKASININ TESPİTİNDE RADAR GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI

DENİZLERDEKİ YAĞ TABAKASININ TESPİTİNDE RADAR GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DENİZLERDEKİ YAĞ TABAKASININ TESPİTİNDE RADAR GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Selim DURNA, Denizcilik Uzman Yardımcısı DENİZ VE İÇSULAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MR KURULUM HAZIRLIKLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

TOMOSENTEZ GÖRÜNTÜLEMEDE SİDDON ALGORİTMASI KULLANILARAK ART ve SART YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Nur ŞENER

TOMOSENTEZ GÖRÜNTÜLEMEDE SİDDON ALGORİTMASI KULLANILARAK ART ve SART YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Nur ŞENER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOMOSENTEZ GÖRÜNTÜLEMEDE SİDDON ALGORİTMASI KULLANILARAK ART ve SART YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Nur ŞENER Elektronik ve Haberleşme

Detaylı

1. GİRİŞ 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilen x-ışınları günlük hayatta, özellikle de tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli

Detaylı

Dijital Radyoloji. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Dijital Radyoloji. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Dijital Radyoloji Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Dijital Radyografi DR sistemleri CR sistemleri Dijital floroskopi Bilgisayar destekli tanı DICOM PACS

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 2015 Versiyon 1.2 TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi HAZIRLAYANLAR BMM. Caner Niyazi OKU BMM. Ömer Faruk KURU BMM. Serhat ALADAĞ BMM. Bilal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON ALANI IŞIK ÖLÇÜMÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON ALANI IŞIK ÖLÇÜMÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON ALANI IŞIK ÖLÇÜMÜ ANKARA -2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİNKARŞILAŞTIRILMASI MERVE KÜÇÜKULU YÜKSEK LİSANS Fizik Anabilim Dalını

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı