RÖNTGEN FİZİĞİ. Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖNTGEN FİZİĞİ. Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak"

Transkript

1 RÖNTGEN FİZİĞİ Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

2 Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler ve artefaktlar Dijital röntgen Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler Radyografik artefaktlar Dijital radyografi yöntemleri Dijital fluoroskopi

3 Radyografik kalite Bir radyografi üzerinde anatomik ve patolojik yapıların görülebilirlik düzeyi radyografik kaliteyi tanımlar Yapıların görüntülenebilmesi için o yapı ile ilgili farklılıkların ortaya konulması gerekir Radyografik kalite bileşenleri Çözünürlük Gürültü Hız

4

5 Çözünürlük (Rezolüsyon) Uzaysal çözünürlük (rezolüsyon) Yan yana iki farklı yapının gösterilebilmesi uzaysal çözünürlük olarak tanımlanır Bir görüntünün birim alanda birbirinden ayırt edilebilir yapı sayısı ne kadar çok ise uzaysal çözünürlüğü o kadar yüksek demektir. Bir filmde bu değer. Birbirine paralel radyoopak çizgiler içeren bir fantomla elde edilen görüntülerde birim mesafede sayılabilen çizgi çiftleri (çç) aracılığı ile belirlenir. Konvansiyonel radyografide ortalama çözünürlük çç / mm dir. Ekran bulanıklığında azalma, hareket bulanıklığında azalma ve geometrik bulanıklıkta azalmayla uzaysal çözünürlük artar

6

7 Kontrast çözünürlük (rezolüsyon) Anatomik yapılardaki farklılıklar, farklı x-ışını absorbsiyonu nedeniyle grafide değişik tonlarda ve dansitelerde temsil edilir. Farklı dansitedeki yapıların ayırt edilebilirliği kontrast çözünürlük olarak isimlendirilir Gürültü (Noise) Radyografide kaliteyi bozan önemli bir faktör de gürültü dür Gürültü görüntü zemininde gelişen ve hem uzaysal, hem de kontrast çözünürlüğü olumsuz yönde etkileyen bir istenmeyen bir durumdur Radyografik gürültü görüntünün optik dansitesinde rastgele değişimdir

8

9 Gürültü (Noise) Üç nedenle ortaya çıkar. Bunlar; film greni, yapısal beneklenme ve quantum beneklenmesidir Film greni gümüş halid kristallerinin sayı ve dağılımına bağlı olarak oluşur Yapısal beneklenme ise ranforsatörde kullanılan fosfor kristallerinden kaynaklanır Quantum beneklenmesi film ve ekrandan bağımsız olarak filme düşen x-ışını fotonlarının azlığına bağlı olarak gelişir. Filme düşen foton ne kadar fazla ise beneklenme o kadar az olur Yüksek mas, düşük kvp değerleri ve yavaş görüntü alıcı kullanıldığında quantum beneklenmesi azalır

10

11 Hız Radyografide kalitenin iki karakteri çözünürlük ve gürültünün, üçüncü karakter olan hızla yakın bağlantısı vardır. Hız filmde görünmese de çözünürlük ve gürültüyü çok etkiler Gerçekte bu üç özellikten her biri diğer ikisini etkiler Hızlı görüntü alıcılar yüksek gürültü ve düşük uzaysal ve kontrast çözünürlüğe sahiptir Yüksek uzaysal ve kontrast çözünürlük için düşük gürültü ve düşük hızlı görüntü alıcı gerekir Düşük gürültü için düşük hızlı görüntü alıcı ile yüksek uzaysal ve kontrast çözünürlük gerekir

12 Radyografik kaliteyi etkileyen faktörler Kaliteli bir grafi için çok sayıda faktörün bir araya gelmesi gerekir Bu faktörler arasında değiştirilebilenler yanı sıra film ve objenin kendine has değiştirilemez faktörler vardır Film Faktörleri Karekteristik eğri Dansite Kontrast Hız Lattitude Banyo Süre Sıcaklık

13 Film Faktörleri Her filmin belirli ekspojur olarak x-ışını uyaranına gösterdiği dansite olarak yanıtın bir karekteristik eğrisi vardır Bu eğrinin x eksenini ekspojur değerleri, y eksenini ise ölçülen dansite değerleri oluşturur. Karakteristik eğrinin en fazla bilgi içeren bölümü topuk- omuz mesafesinde yer alan düz çizgi halindeki eğim bölgesidir Eğim bölgesi pratik olarak düz kabul edilmekte ve bu çizgiyi kullanarak filmin gamma değerini, kontrastlılığını, ortalama gradientini, yararlı ekspojur aralığını, yararlı dansite aralığını, film toleransını ve hızını hesaplayabiliriz Lattitude; bir filmin tanısal olarak kullanışlı optik dansite olarak yanıt verebileceği ekspojur doz aralığını ifade eder

14 Film Faktörleri Karekteristik eğrinin eğim derecesi azaldıkça görüntü alıcının yanıt verebileceği ekspojur aralığı (lattitude) artar Film kontrastı karakteristik eğrinin düz çizgi kısmının eğimi ile ilişkilidir. Eğim arttıkça kontrast artar Banyo süre ve sıcaklığı radyografik kaliteyi etkileyen önemli unsurlardır artması filmin konrastını önce artırmakta, ancak optimum sıcaklık ve süre geçildikten sonra etki kontrastın hızla düşmesi şeklinde olmaktadır Film hızını artırıcı bir role sahiptir. Belirli bir ısıdan sonra hız artış oranı azalır

15 Obje Faktörleri Objenin kendisi radyografik kalitede belirli etkilere yol açar. Objenin şekli ve duruşu film üzerinde görüntü oluşurken etkilidir. Bu özelliklerin bir kısmı kontrol edilebilirken bir bölümünün kontrol edilmesi mümkün değildir Kontrastı etkileyen objenin; Kalınlığı Dansitesi Atom numarası dır Hareket Hareket bulanıklığını azaltmak için; - Mümkün olan en kısa ekspojur süresi seçilmeli -Hasta hareketini sınırlayıcı önlemler alınmalı - Kaynak- görüntü reseptör mesafesi artırılmalı - Obje görüntü alıcı mesafesi azaltılmalıdır.

16 Geometrik Faktörler Obje ile görüntü alıcı arasındaki ilişkiler, görüntü üzerinde farklı etkiler yaratır Bunlar 1. Distorsiyon 2. Magnifikasyon 3. Bulanıklık Magnifikasyon Genel kural; en uygun koşullarda bir miktar magnifikasyon var Magnifikasyonu azaltmak için obje-ışın kaynağı mesafesinin artması Objenin filme yakın olması Işın kaynağı- görüntüalıcı mesafesi arttırılır Mag. faktörü = görüntü boyutu / obje boyutu = kaynak-görüntü alıcı mesafesi / obje görüntü alıcı mesafesi

17 Geometrik Faktörler Bir çok merkezde standart olan kaynak-görüntü alıcı mesafesi; - göğüs radyografisi için 180 cm, - rutin incelemeler için 100 cm ve - bazı özel radyografiler (portable veya travma radyografileri için) 90 cm dir Distorsiyon Objenin farklı bölgelerinin eşit olmayan magnifikasyona uğramasıdır Objenin merkez ışın hattından çıkması magnifikasyonu azaltır ancak objenin distorsiyonuna yol açar Film düzlemine göre açılanan bir objenin magnifikasyonu azalırken distorsiyonu artar

18 Geometrik Faktörler Radyografide ışın kaynağı noktasal değildir Fokal spot ve etkin spot mesafelerinin genişliği ve anot açısı ile değişkenlik göstermek üzere ışın demetinin obje kenarlarını farklı açılarda geçmesi filmde kenar keskinsizliği penumbra olarak tanımlanan, geometrik bir distorsiyon yaratır penumbra katot tarafında daha fazladır Obje hareketi de radyografik kaliteyi olumsuz etkileyerek filmde bulanıklaşmaya neden olur Bu nedenle nefes tutma ve hareketsizlik radyografide önde gelen öneme sahiptir

19

20

21

22 RADYOGRAFİK ARTEFAKTLAR Artefakt primer x-ışını tarafından oluşturulmayan ve görüntüde anatomik detayı gizleyebilen istenmeyen düzensizlik ve dansitedir Nedenleri bilinirse artefakt önlenebilir Radyografik artefaktlar filmlerin depolanma ve kullanımı sırasında oluşan artefaktlar, ekspojur artefaktları ve banyo artefaktları olarak üç grupta incelenir

23 KULLANIM VE DEPOLAMA ARTEFAKTLARI Bu artefaktlar banyo öncesi veya sonrası olabilir Filmlerin uygun koşullarda saklanmaması ve taşınmaması sonucu artefaktlar oluşabilir Filmler radyasyondan yeterince uzakta saklanmıyorsa, ekspojur odasında unutulduysa sislenme (fog) oluşabilir Karanlık odada ışık sızıntısı varsa, uygun olmayan karanlık oda güvenlik ışığı (çok parlaksa) sislenme yapabilir Kaba hareketler, tırnak izleri veya kirli ellerle film tutulması film üzerinde istenmeyen görüntülere neden olur

24

25

26 KULLANIM VE DEPOLAMA ARTEFAKTLARI Filmler ekspojur öncesi veya banyo öncesi katlanırsa yada yüksek basınç uygulanırsa filmlerde çizilmeler, tırnak izi şeklinde ve genellikle optik dansitede artış şeklinde artefaktlar görülebilir Statik elektriklenme artefaktı; özellikle düşük nemli ortamlarda film üzerinde dallanan ağaç, tavus kuşu tüyü gibi tipik lekelere neden olur Filmlerde hypo retansiyonu, filmlerin sarıkahverengine dönüşmesine neden olabilir

27

28 EKSPOJUR ARTEFAKTLARI Hasta üzerinde unutulan yabancı cisimler, Çekim sırasında hastanın hareket etmesi Uygun olmayan hasta pozisyonu, Uygun olmayan ekran-film eşleşmesi, Ekran-film temasının yetersiz oluşu, Yıpranmış kasetlerin ışık alması Gridin yanlış yerleştirilmesi, Çift şutlama belirgin artefaktlara yol açabilir

29

30

31 BANYO ARTEFAKTLARI Birçoğu merdanelerin yaptığı basınca bağlıdır Bozuk merdanelerle dişlilerin izleri görülebilir Merdaneler iyi temizlenmiyorsa bunlara bağlı çizikler şeklinde artefaktlar oluşur Banyo esnasında filmin ışık alması, Bozuk- kirli merdanelere bağlı film üzerindeki çizgilenmeler ve jelatin birikmesi, Banyo süre veya sıcaklığının uygun olmaması sonucu oluşan kimyasal fog Uzun süre eski banyo kullanılması, banyo sularında kimyasal maddelerin uygun hazırlanmaması da artefaktlara neden olur

32

33

34

35 DİJİTAL RÖNTGEN Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle yeni teknolojiler röntgende kullanılmaya başlanmıştır Konvansiyonel filmler çok iyi bir uzaysal çözünürlük sağlar Ancak geniş ekspojur sınırlarına yanıt vermede (geniş tolerans = lattitude) reseptör olarak konvansiyonel filmler sınırlı kalmaktadır Görüntü alıcı sistemlerde geniş tolerans beklentisi ile dijital röntgene yönelim yoğun bir şekilde artmıştır Analog sistemlerde x-ışınları röntgen filmi ile saptanır ve görüntü doğrudan film üzerine kaydedilir Dijital radyoloji görüntünün analog yerine sayısal olarak elde edilmesi, işlenesi ve gösterimini ifade eder

36 DİJİTAL RÖNTGEN Dijital röntgende hastayı geçerek zayıflayan x- ışını enerjilerinin rakamsal dönüşüme olanak veren özel görüntü alıcılar ile tespit edilmekte, veriler önce rakamsal verilere ve daha sonra da görüntüye dönüştürülmekte Görüntü, bilgisayar sistemine aktarılarak görüntü saklama, taşıma, arşivleme ve renk, parlaklık ve kontrast ayarları gibi görüntü üzerinde ayarlama seçeneklerinin kullanılabilmesi mümkün olmaktadır tonlama, bilgisayarda ilgili alana uyan rakamsal verinin renkle kodlanması ile oluşturulmaktadır Dijital radyografinin esas avantajı verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve gösterimini kapsayan her aşamada optimizasyonu sağlamasıdır Konvansiyonel sistemde x-ışını ekspojuruna yanıt nonlineer, dijital sistemlerde ise lineerdir

37 DİJİTAL RÖNTGEN Görüntü kalitesi, görüntü alıcı sistemde bulunan ve görüntü sinyali oluşturan dedektör boyutu ile ters orantılıdır. Dedektör ne kadar küçükse görüntü o kadar kalitelidir Radyografi ve fluoroskopi bilgisayar teknolojisi ile entegre edilerek dijitalize edilebilir. Bunun için hastayı geçen x-ışınları dijitalize edilebilecek bir düzenek üzerine düşürülür Bu x-ışınlarının miktarını ölçen bir dedektör sistemi (dijtal radyografi, dijital fluoroskopi), olabileceği gibi, lazer ışını ile taranabilecek bir fosfor plağı ( komputerize radyografi) da olabilir Yapılan iş hastayı geçen x-ışınlarının sayısal olarak ölçülmesi ve görüntünün bu ölçümlerden bilgisayar aracılığı ile oluşturulmasıdır Dedektörlerin saptadığı x-ışını bilgisayarla yapılan hesaplamalarla her piksele bir sayısal değer verilir. Görüntü, bu değerlerin karşılığı olan gri tonlarla piksellerin boyanması sonucu elde edilir

38 Dijital röntgenin avantajlarıdezavantajları Görüntü boyutu küçültülebilir, böylece bir film üzerine çok sayıda görüntü basılarak film tasarrufu sağlanır İstenilen gri tonlarda oluşturulabiilir Örneğin bir ekstremite röntgenogramını, istersek kemikleri, yumuşak dokuyu daha iyi gösterecek şekilde ayarlayabiliriz Bu özellik teknik yetersizliğe bağlı film tekrarını önler. Böylece hem hastanın gereksiz ışın alması önlenir, hem de filmden tasarruf edilir Bilgisayar bağlantısı olan her yere hızla gönderilebilir Radyolojik incelemeler elektronik ortamlarda saklanabilir Anjiografide elektronik olarak çıkarma ya da silme (subtraksiyon) yapılarak damarların üstünü örten, vücut yapıları silinebilir. Böylece kontrast madde daha az verilebilir ve daha ince kateterler kullanılarak hasta daha az yaralanır Dezavantajı; Pahalı olması ve hastanın fazla ışın alma olasılığı Geometrik çözümleme güçleri pratikte henüz zayıf

39 Dijital radyogragfi yöntemleri 1. Konvansiyonel radyografi dijitasyonu, 2. Görüntü güçlendirici sistem tabanlı dijital fluoroskopi. CCD (charged-coupled device) 3. Görüntüleme plakları (Işıkla uyarılabilir fosfor plağına dayalı bilgisyayarlı radyografi Komputerize radyografi (CR) ) 4. Amorf selenyum tabanlı teknoloji 5. Yassı panel dedektörler (flat panel dedektör) a) Dolaylı b) Doğrudan x-ışını dedekrörleri 6. Taramalı projeksiyon radyografi 7. Dual enerji görüntüleme

40 Konvansiyonel radyografi dijitasyonu Dijital görüntü elde etmenin ilk yolu Film digitizerler radyoloji departmanlarında temel olarak 2 amaçla kullanılır; teleradyoloji uygulamaları ve resim arşivleme ve iletim sistemleri (Picture Archiving and Communication Systems = PACS) uygulamalarıdır Teleradyolojide görüntü transferi öncesi dijitasyonu sağlar PACS ta eski film veya dış merkezlerde çekilen filmlerin arşivlenmesi için dijitayonu sağlar Lazer digitizer yüksek kalitede dijitasyon sağlar. Film üzerine lazer ışığının odaklanarak lazer ışığın filme iletilmesiyle optik yoğunluktaki değişikliklerin kaydedilmesi esastır İşlem sırasında bir fotodiyot iletilen ışığı elektrik sinyaline çevirir. Bu sinyal analog-dijital çevirici kullanılarak analog görüntüyü dijital görüntüye dönüştürür

41 Konvansiyonel radyografi dijitasyonu Charge coupled devies (CCDs) kullanan digitizerler de vardır. Radyografi üzerine polikromatik ışık saçarak çalışır. İletilen ışık lineer bir CCDs dizilimiyle saptanır. Sistem silikon çip solid state teknolojisi ile çalışır. Lazer digitizerlertin birkaç üstünlüğü vardır. Dynamic range i oldukça yüksektir. Böylece filmin optik yoğunluk range i de arttırılabilir. Optik yoğunluk rang i SNR tarafından saptanır. Lazer digitizerler öellikle SNR açısından üstündür. Yüksek çözünürlüğe sahiptir ve bu durumda gri skala bit derinliği artar. CCD digitizeler daha hesaplı ve ~ %30 daha hızlıdır Son yıllarda kalitesi lazer digitizerlere yaklaşmıştır Konvansiyonel dijitasyon temel dezavantajı dijitasyon işlemi sırasında görüntü kalitesinin bir miktar azalmasıdır

42 Görüntü güçlendirici sistem tabanlı dijital fluoroskopi CCD Kontrast madde kullanımına dayalı radyolojik incelemelerde dijital radyolojik sistemler arasında en yaygın kullanılmış olan bir tekniktir Görüntü güçlendirici sistemde sırasıyla; Hastayı geçen x-ışını görüntü güçlendirici tüpün ön yüzündeki giriş fosforu (csi) üzerine düşer, görülebilir ışık oluşur. Fotokatottan (Sezyum ve antimuan bileşikleri) üzerine düşen ışıkla orantılı e- salınır (fotoelektron, olay = fotoemisyon) e- ların oluştuğu katot ile anot arasında kvp gerilim uygulanarak e- lar anoda doğru hızlandırılır. Tüp iç kısmında odaklayıcı elektrostatik lenslerle anoda yönlendirilir Anodu geçen e- lar ıkış fosfor tabakası (çinko kadmiyum sülfid) üzerine düştüğünde görülebilir ışık oluşur, yani görüntü elde edilir. Çıkış ekranındaki görüntü TV kamerası ile veya CCD görüntü sensörü ile algılanır

43

44

45

46

47

48 Görüntü güçlendirici sistem tabanlı dijital fluoroskopi CCD x-ışını absorbe edilir ve foton sayısıyla orantılı olarak çıkış penceresinde ışık oluşur Bu ışık bir optik video kamera ile elektronik video sinyaline çevrilir. Bir analog dijital dönüştürücü video sinyalini dijital görüntü formatına dönüştürür Vidicon tipi video kamerada optik sensörü antimony trisulphide den (Sb2S3) yaılanışığa duyarlı hedef materyal içerir Plumbicon kameralar ise oldukça düşük gecikme zamanına sahiptir ve temporal cevabın önemli olduğu kardiak anjiografi gibi uygulamalar için uygundur Son yıllarda video kameranın yerini CCD görüntü sensörü almıştır

49

50 Bilgisayarlı radyografi (CR) (Işıkla uyarılabilir fosfor plağına dayalı bilgisyayarlı radyografi) Europium ile aktive edilmiş ağır metallerin fosfor tuzu = baryum fluorohalid (BaFBr:Eu) den oluşan görüntüleme plakları kulanılır X-ışınları e- ile etkileşime girip latent görüntü oluşturur Kristaller, üzerine düşen x-ışını enerjisini dış yörüngelerinde e- tutarak absorbe ederler, böylece latent görüntü oluşur Plaklar düşük enerjili lazer sistemleri ile taranır. Tutulan x-ışını enerjisi lazer ışığı ile karşılaşınca görünür ışık olarak geri verilir Elde edilen ışık sinyalinin yoğunluğuna göre elektrik sinyali meydana gelir, analog-dijital çevirici ile dijitalize edilir Veri toplama hızlı, x-ışını tüpü fazla yüklenmez Saçılma fazladır.

51

52 Yassı panel dedektörler (flat panel dedektör) a) Dolaylı Amorf silisyum tabanlı teknoloji = (a-si) Fotodiyot: Amorf-Si fotodiyot kullanılarak sinyal TFT (ince film transistör-elektrik devreleri) ile latent görüntü- sinyal depolama-> okuma (dolaylı flat panel :AMFPI= aktif matriks yassı panel görüntü oluşturucu) yapılır AMFPI üzerine x-ışını düşen a-si doğrudan elektrik sinyali ouşturur. İnce film elektronik devreleri (TFT) veya aktif matrikse aktararak elektronik sinyaller olarak okuma yapan sisitemlerdir.

53

54 Yassı panel dedektörler (flat panel dedektör) b) Doğrudan x-ışını dedekrörleri Amorf selenyum tabanlı teknoloji AMFPI üzerine x-ışını düşen a-se doğrudan elektrik sinyali luşturur İnce film elektronik devreleri (TFT) veya aktif matrikse aktararak elektronik sinyaller olarak okuma yapan sistemlerdir ASDI= özel entegre devreler uygulaması: Dedektör olarak CdTe ve c- Si kullanılmakta, gelişme aşmasındadır

55

56

57

58 Taramalı projeksiyon radyografi (SPR) Fan- beam, BT de scanogram (= topogram, scout görüntü) Görüntü elde edilme süresi alan dedektörlerine göre yavaş 1,3 mm kolimle edilmiş x-ışını lineer dizilmiş dedektörler tarafından toplanır Görüntü tamamı satır-satır elde edildiği için yavaştır Veri toplama esnasında x-ışını tüpünde aşırı yüklenme ve ısı artışı olur. X-ışını iyi kolimle edildiğinden saçılma çok azdır

59 Dual enerji görüntüleme Dual enerji ile görüntüleme rutin olarak taramalı projeksiyon sistemi ile kullanılır, prensip olarak BT de ve tüm dijital sistemlerde uygulanabilir Film-ekran sistemlerinde x-ışını saptanması lineer değildir ve dedektör olarak filmin dinamik range i sınırlıdır X-ışını spektrumundakai tüm enerji bilgisini kullanamazlar. Yüksek kvp ile elde edilen konvansiyonel akciğer grafileri yumuşak doku lezyonlarının tanısında yeterli değildir Taramalı projeksiyon radyografi sistemi düşük atom numaralı fosfor/fotodiyod, yüksek atom numaralı fosfor/fotodiyod dedektör sandviçi oluşturur ki, bu da saçılan radyasyon minimuma düştüğünden dual enerji görüntüleme için özellikle uygundur

60 Dual enerji görüntüleme Dual enerji subtraksiyon grüntülemede üç farklı yaklaşım vardır; - Çift kvp (iki ayrı enerji değerine sahip x-ışını pulsu kullanılır - Sandviç dedektör tekniği (düşük ve yüksek atom numaralı fosfor) kullanılır - Çift filtre tekniği (iki ayrı metal filtre; 4mm Al, 2mm Cu) Sandviç dedektör tekniği kullanıldığında atom numarası belirli bir materyal görüntüden tamamen silinebilmektedir Dual enerjili sistemlerde birçok sınırlılıklar vardır. Bunlar; - Sabit hassas cihazların gereklilği. - Temporal ve uzaysal rezolüsyon için çift eksojur gerekir Hızlı kvp switch jeneratör pahalıdır ve yaygın kullanıma geçmemiştir -Radyasyon ekspojuru konvansiyonel radyolojide kullanılan dozdan fazladır

61 Dijital fluoroskopi Dijital fluoroskopi bir x-ışını demeti alanında dinamik görüntü oluşturan dijital x-ışını görüntüleme sistemidir Konvansiyonel flouoroskopiye avantajı hızlı görüntü oluşturması ve görüntü kontrastını artırıcı postproses işlemlerin yapılabilmesidir 1024x1025 görüntü matriksi bazen 1000 çizgi sistemi olarak da isimlendirilir. Dijital fluoroskopi esnasında masa-altı x-ışın tüpü gerçekte radyografik modda çalışır Tüp akımı yüzlerce ma düzeylerindedir. Görüntü güçlendiricilerde ise 5 ma düzeyindedir

62 Dijital fluoroskopi DF de tüp akımı devamlı olsaydı termal yüklenme nedeniyle tüp hasarı olurdu. DF de tüp akımı pulslar şeklindedir (pulse-progressif fluoroskopi) bu nedenle sorun oluşmaz. DF CCD konvansiyonel f ye oranla daha geniş dinamik reync ve daha iyi kontrast çözünürlük sağlar Yassı panel dedektörler sezyum iodid (CsI) /amorf silikon (a-si) dedektörlerden oluşur Daha küçük ve daha hafiftir. Kullanımı kolaydır. Görüntüde distorsiyon oluşmaz Dış manyetik alandan etkilenmez DF subtrakte görüntü postproses işlemle daha iyi kontrast rezolüsyon sağlar.

63

64 Kaynaklar 1. Bushong SC. Radiologic Science for Technologist: Physics, Biology and Protection. 9 th ed. St. Louis, Mosby Elsevier, Tuncel E. Klinik Radyoloji. Bursa, Nobel & Güneş, Kaya T. Temel Radyoloji Tekniği. Bursa, Güneş & Nobel, 1997.

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi. Dijital Radyografi Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Radyoloji Bilim Dalı BURSA Giriş Tarih Dijital Görüntüleme Yöntemleri Bilgisayarlı Radyografi

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot X-ışın

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Dijital röntgen Dijital görüntü ve temel fizik prensipler Dijital görüntünün görülmesi Dijital gösterim kalite kontrolü Dijital

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İncelenen anatomik yapının kabul edilebilir dansite sınırlarında, istenilen keskinlikte görüntülenebilmesidir Kaliteyi

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak ABSORBSİYON VE SAÇILMA X-ışınları maddeyi (hastayı) geçerken enerjileri absorbsiyon (soğurulma) ve saçılma

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Röntgende Görüntü Oluşumu Görüntü kaydı ve röntgen filmi Röntgen filminin kalitesi, saklanması, taşınması Görüntü

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Işın sınırlayıcı cihazlar ve gridler Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak SAÇILAN RADYASYONUN KONTROLÜ Saçılan radyasyon, sapma nedeniyle hasta hakkında yararlı bilgi taşımaz,

Detaylı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı BT de Temel Prensipler Dr.Gürsel Savcı BT: Tarihçe 1967: çok yönlü projeksiyon ile görüntü oluşturulması konsepti 1971: İlk BT prototipi Atkinson-Morley s Hospital, Londra 1972: İnsanda ilk BT görüntüsü

Detaylı

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG.

RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RADYOLOJİDE KALİTE KONTROL VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ ÖĞR. GÖR. GÜRDOĞAN AYDIN İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MYO TIBBİ GÖRÜNTÜLEME PRG. RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? RÖNTGENCİ??? R Ö N T G

Detaylı

RÖNTGEN FİLMLERİ. Işınlama sonrası organizmanın incelenen bölgesi hakkında elde edilebilen bilgileri taşıyan belgedir.

RÖNTGEN FİLMLERİ. Işınlama sonrası organizmanın incelenen bölgesi hakkında elde edilebilen bilgileri taşıyan belgedir. RÖNTGEN FİLMLERİ Işınlama sonrası organizmanın incelenen bölgesi hakkında elde edilebilen bilgileri taşıyan belgedir. Tanısal radyolojide röntgen filmine radyogram, Röntgen filmi elde etmek için yapılan

Detaylı

Dijital Radyoloji. Öğrenim hedefleri. Amaç. Neden Dijital?

Dijital Radyoloji. Öğrenim hedefleri. Amaç. Neden Dijital? Öğrenim hedefleri Amaç Dijital Radyoloji Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Dijital Radyografi DR sistemleri CR sistemleri Dijital floroskopi Bilgisayar

Detaylı

İnnovative Technology For Humans

İnnovative Technology For Humans İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel

Detaylı

Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR

Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2014 Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR Selami SERHATLIOĞLU X-IŞINI CİHAZININ TEMEL KISIMLARI 1. X-ışını tüpü 2. Kontrol konsolü 3. Yüksek voltaj jeneratörü

Detaylı

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir. X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir. X-ışınlarının oluşum mekanizması fotoelektrik olaya neden olanın tam tersidir.

Detaylı

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgen aygıtları. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgen aygıtları. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgen aygıtları Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN AYGITLARI Radyolojide genel olarak iki grup röntgen aygıtı kullanılır 1. Radyografi aygıtları 2. Fluoroskopi aygıtları

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI TÜPÜ X-IŞINI TÜPÜ PARÇALARI 1. Metal korunak (hausing, haube) 2. Havası alınmış cam veya metal tüp 3. Katot 4. Anot

Detaylı

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınlarının elde edilmesi X-ışınlarının Soğrulma Mekanizması X-ışınlarının özellikleri X-ışını cihazlarının parametreleri

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD REZONANS Sinyal intensitesini belirleyen faktörler Proton yoğunluğu TR T1 TE T2

Detaylı

GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER (RADYOGRAFİK KALİTE)

GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER (RADYOGRAFİK KALİTE) GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER (RADYOGRAFİK KALİTE) Dental yapıların radyograflarında, uygun ölçülerde densite, kontrast, detay keskinliği ile minimum büyüme (magnifikasyon) ve distorsiyonlu filmler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I TIBBİ HİZMETLER TEKNİKLER 1. DÖNEM (1. SINIF GÜZ ) ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Tıbbi

Detaylı

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme Selami SERHATLIOĞLU 2011 Pozisyon Hastanın duruşu ve Kasetin nasıl yerleştirileceği Santralizasyon Tüpün açısı ve Yönlendirileceği merkez noktası

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYASYON RADYOLOJİ TANIMI ve Radyolojik görüntüleme yöntemleri ana prensipleri RADYOLOJİ BİLİMİNİN TANIMI Radyoloji

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut

Detaylı

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM Çok amaçlı Radyografi sistemidir. Özellikle modern flat panel detektörleri kullanacak ekilde optimize edilmi

Detaylı

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan.

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan. X-Işınları 4. Ders: X-ışını sayaçları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışını sayaç çeşitleri 1. Fotoğraf

Detaylı

Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi. Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya

Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi. Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Özlem Birgül 23 Kasım 2013, Antalya Amaç - Gelişen dedektör teknolojisi ile farklı dedektörlerin

Detaylı

RADYASYON FİZİĞİ 4. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

RADYASYON FİZİĞİ 4. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu RADYASYON FİZİĞİ 4 Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu Filtrasyon X ışın demeti içerisinde farklı enerjili fotonlar bulunur (farklı dalga boylu ışınlar heterojen ışın demetini ifade eder) Sadece, anatomik yapılardan

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER Diş hekimliğinde, günümüzde imaj reseptörleri olarak, en sık film, film-screen kombinasyonları, bunun dışında, dijital görüntüleme sensörleri ve komputerize

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı-Kliniği, İzmir, Türkiye

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı-Kliniği, İzmir, Türkiye 23 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Dijital Radyografi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2017; 5: 23-36 Orhan Oyar ÖĞRENME HEDEFLERİ Komputerize radyografi (CR) nin temel prensipleri Dijital radyografi (DR) uygulamaları

Detaylı

CsI ve GOS Sintilatörlü İnce Panel Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı

CsI ve GOS Sintilatörlü İnce Panel Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı CsI ve GOS Sintilatörlü İnce Panel Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Başarımlarının İncelenmesi Mehmet E. Aksoy a, Mustafa E. Kamaşak b, Erkan Akkur c, Ayhan Üçgül d, Muzaffer Başak d,

Detaylı

Farklı Radyolojik İnceleme Koşulları için Geniş Alan Dedektörü Kullanılarak DQE ve edqe Kıyaslaması

Farklı Radyolojik İnceleme Koşulları için Geniş Alan Dedektörü Kullanılarak DQE ve edqe Kıyaslaması Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Ana Bilim Dalı Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Farklı Radyolojik İnceleme Koşulları için Geniş Alan Dedektörü Kullanılarak DQE ve edqe Kıyaslaması

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Jeneratör ve konsol. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Jeneratör ve konsol. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Jeneratör ve konsol Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞIN CİHAZLARI TEMEL İŞLEVLERİ İstenilen kalite, miktar ve süre boyunca X-ışını elde edilmesidir Cihazlar

Detaylı

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo DİJİTAL MAMOGRAFİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarlar Grubu Görüntüleme Birimi Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film,

Detaylı

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Dijital Görüntü ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN 1 Dijital görüntü ve özellikleri Siyah-beyaz resimler için değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum

Detaylı

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Ana Bilim Dalı Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi Ümran

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Barbaros Bulvarı Nispetiye Mah. Uygur Apt. No:102/9 Zincirlikuyu/İSTANBUL Tel: +90 212 337 57 96 Fax:+90 212 337 57 51 Web: www.aionmed.com Mail: info@aionmed.com

Detaylı

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON * Nükleer tıp SPECT görüntülerinde artan tutulum bölgesini tanımlamada, Bölgenin kesin anatomik lokalizasyonunu belirlemekte zorlanılmaktadır.

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,

Detaylı

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık 2. Ahenk ve ahenk fonksiyonu, kontrast, görünebilirlik 3. Girişim 4. Kırınım 5. Lazer, çalışma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88

Detaylı

Radyografinin Temel Prensipleri ve Radyografik Yorumda Temel İlkeler

Radyografinin Temel Prensipleri ve Radyografik Yorumda Temel İlkeler 1 TÜRK RDYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RDYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2017; 5: 1-22 Radyografinin Temel Prensipleri ve Radyografik Yorumda Temel İlkeler Tamer Kaya ÖĞRENME HEDEFLERİ Radyografinin temel tekniğini öğrenmek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Staj Tarihleri : Adı ve Soyadı : Okul Numarası : Okuduğu Yarıyıl : Staj Konusu : Staj Yaptığı Kurum : Kurumun Adı

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 212 221 84 82 Faks : +90 212 221

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 1. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 1. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 1 Sorular Soru 1 Akut radyasyon sendromu öncelikle aşağıdaki klinik tablolardan hangisi ile başlar? a)akut ölüm b)hematolojik sendrom c)gastrointestinal sendrom d)nörolojik sendrom

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

RADYASYON FİZİĞİ 3. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

RADYASYON FİZİĞİ 3. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu RADYASYON FİZİĞİ 3 Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu X ışın cihazında bulunan güç kaynağının görevleri 1- Filamentin ısınması için düşük voltaj sağlamak 2- Anot ve katot arasında yüksek potansiyel farkı yaratmak

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

Astrofotoğrafçılıkta DSLR CCD Makina Seçimi

Astrofotoğrafçılıkta DSLR CCD Makina Seçimi Astrofotoğrafçılıkta DSLR CCD Makina Seçimi Astrofotoğrafçılığa başlamayı düşünen herkesin kafasındaki en büyük ortak soru, hangi DSLR kameranın tercih edileceğidir. Bu yazımızda astrofotoğrafçılık alanındaki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 212 221 84 82 Faks : +90 212 221

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Adresi :Perpa Tic. Merkezi B Blok K:9 No:1461 Şişli 34385 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0532 664 17 04 Faks : E-Posta : Website : Film-Ekran

Detaylı

X-era Smart - Hizmetinizde!

X-era Smart - Hizmetinizde! Yeni Jenerasyon Premium Yüksek Çözünürlüklü Diagnostik Röntgen Sistemi X-era Smart - Hizmetinizde! 3 Yenilik Doğru teşhis için süper yüksek çözünürlükte klinik görüntü kalitesi Direkt CMOS sensör ve benzersiz

Detaylı

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI III-Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Fotografik Emulsiyon & Renk Duyarlılığı Şekil 1.9. Göz eğrisi ile değişik film malzemelerinin karşılaştırılması. Fotografik

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis) Manyetik Alan Manyetik Akı Manyetik Akı Yoğunluğu Ferromanyetik Malzemeler B-H eğrileri (Hysteresis) Kaynak: SERWAY Bölüm 29 http://mmfdergi.ogu.edu.tr/mmfdrg/2006-1/3.pdf Manyetik Alan Manyetik Alan

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Veraviewepocs 2D Model CP Dijital Panoramik + Dijital Sefalometrik Röntgen Cihazı VERAVIEWEPOS 2D MODEL CP CİHAZIN KONSEPTİ Hız 7,4 Saniye Yüksek Çözünürlük 16 bit

Detaylı

Öğrenim hedefleri. X ışın tüpü. X ışın özellikleri. X ışınının madde ile etkileşimi. Ranforsatörlerin yapısı Röntgen filminin yapısı ve film banyosu

Öğrenim hedefleri. X ışın tüpü. X ışın özellikleri. X ışınının madde ile etkileşimi. Ranforsatörlerin yapısı Röntgen filminin yapısı ve film banyosu X ışın tüpü Yapısı X ışın oluşumu X ışın özellikleri Öğrenim hedefleri X ışınının madde ile etkileşimi Tanıda kullanımı ile ilgili özellikleri Ranforsatörlerin yapısı Röntgen filminin yapısı ve film banyosu

Detaylı

Dijital Radyoloji. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Dijital Radyoloji. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Dijital Radyoloji Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Dijital Radyografi DR sistemleri CR sistemleri Dijital floroskopi Bilgisayar destekli tanı DICOM PACS

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

Bilgisayarlı Radyografi (Korozyon Tarama)

Bilgisayarlı Radyografi (Korozyon Tarama) Bilgisayarlı Radyografi (Korozyon Tarama) Maruf ERÇELTİK Genel Müdür Bilge AYAN Teknik Uyg. Yön. Erma Teknik Malzeme Tic. San. Ltd. Şti. 10.08.2011 www.ermateknik.com.tr 1 SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ 1.Bilgisayarlı

Detaylı

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler;

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler; 1.. Bölüm: Diyotlar Doç.. Dr. Ersan KABALCI 1 Yarı iletken Maddeler Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler; Silisyum (Si) Germanyum (Ge) dur. 2 Katkı Oluşturma Silisyum ve Germanyumun

Detaylı

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI IV. Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Sensitometri Sensitometri olarak adlandırılan bilim dalı, fotografik katmanlar üzerine ışığın fiziksel ve kimyasal etkilerinin

Detaylı

Holografi. kısa bir giriş

Holografi. kısa bir giriş Holografi kısa bir giriş İçerik Giriş Holografinin kavramları Holografik görüntülemenin kavramları Holografinin dayandığı ğ fiziksel etkiler (olaylar) Holografinin tarihçesi Holografik süreçte basit girişim

Detaylı

Radyoloji Perspektifi

Radyoloji Perspektifi YENİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞMESİ HASTA DOZLARINI ARTTIRIYOR MU? Radyoloji Perspektifi Şölen ÇUBUKÇU 22.11.2013 ANTALYA Giriş Radyasyon kaynakları [1] http://www.ncrponline.org 2 Giriş İnceleme yüzdeleri Etkin

Detaylı

MOBİLİTE YENİDEN TANIMLANDI.

MOBİLİTE YENİDEN TANIMLANDI. DRX-Revolution Mobil Röntgen Sistemi HAREKET HALİNDE YENİLİK. X-Factor anlayışı, taşınabilir görüntüleme alanında da devrim yaptı. CARESTREAM DRX-Revolution Mobil Röntgen Sistemi, bir radyoloji odasının

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU GAMMA KAMERA

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU GAMMA KAMERA MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU GAMMA KAMERA BMM. Serhat ALADAĞ Ağustos 2015 GAMMA KAMERA Yetki Grubu: Nükleer Tıp Görüntüleme

Detaylı

DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ-CR (TS EN 14784-1, TS EN 14784-2)

DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ-CR (TS EN 14784-1, TS EN 14784-2) 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, Istanbul Turkey, April 2008 For all papers of this publication click: www.ndt.net/search/docs.php3?mainsource=58 DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ

Detaylı

YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, Prof. Dr. GÖNÜL KEMİKLER Medikal Fizik Kongresi 15-18 Kasım 2007

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging)

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging) X-Işınları 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging) Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışınlarıyla

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD.

RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD. RADYOLOJİ DE DOZ AZALTIM YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK AD. 1895 X ışınlarının keşfi 1896 ilk radyasyon yaralanmaları ile ilgili raporlar Diagnostik Görüntülemede

Detaylı

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ VESTEL VIDEOWALL VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ Vestel Videowall ile ister ekranları birleştirerek aynı anda birden fazla yayını izleyin, ister tek bir yayını yüksek

Detaylı

Görüntü Bağdaştırıcıları

Görüntü Bağdaştırıcıları Görüntü Bağdaştırıcıları Görüntü Bağdaştırıcıları (Ekran Kartları) Ekrandaki Görüntü Nasıl Oluşur? Monitörünüze yeteri kadar yakından bakarsanız görüntünün çok küçük noktalardan oluştuğunu görürsünüz.

Detaylı

Balandi. Güvenilir Teknoloji

Balandi. Güvenilir Teknoloji KABLOLAR ve ADAPTÖRLER CCTV KABLOLAR 2+1 kablolarda 1 koaksiyel kablo 2 adet de enerji iletim kablosu bulunur 4+1 kablolarda, 1 koaksiyel, 2 enerji, 2 data yada kablosu bulunur. Kablo seçimi görüntü kalitesinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

Termal Nişangah Sistemleri.

Termal Nişangah Sistemleri. Termal Nişangah Sistemleri www.aselsan.com.tr Tanksavar Termal Nişangahı Termal Nişangah Sistemleri SAGER füze sistemi lançerleri için modern, kompakt, hafif ve maliyet etkin bir termal görüntüleme sistemi

Detaylı