HAFTA 13. HEMġĠRELĠK BAKIM VE YÖNETĠMĠ. Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı HEDEFLER. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ĠÇĠNDEKĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFTA 13. HEMġĠRELĠK BAKIM VE YÖNETĠMĠ. Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı HEDEFLER. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 HEDEFLER Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hematopoezis sürecini tanımlayabilme, kanın, yapısı, özellikleri ve görevlerini tanımlayabilecek Eritrosit hastalıklarının, klinik belirtileri, tedavi ve prognozlarını bilme ve uygun hemşirelik bakımını planlayabilme ve uygulayabilecek Lökosit hastalıklarının klinik belirtileri, tedavi ve prognozlarını bilme, hastalar için uygun hemşirelik bakımını planlayabilme ve uygulayabilecek Kanama ve pıhtılaşma hastalıklarının klinik belirtileri, tedavi ve prognozlarını bilme, hastalar için uygun hemşirelik bakımını planlayabilme ve uygulayabileceksiniz HEMġĠRELĠK BAKIM VE YÖNETĠMĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1. Lökosit hastalıkları 1.1. Lökopeni-nötropeni 1.2. Lösemiler Akut Miyelod Lösemi Kronik Miyelod Lösemi Akut Lenfositik Lösemi Kronik Lenfositik Lösemi Lösemilerde hemşirelik bakımı 1.3. Multiple Miyelom 1.4. Lenfomalar 1.5. Hodgkin s Hastalığı 2. Kanama Bozuklukları 2.1. Kanama Bozuklukları 2.2. İdiyopatik Trombositopenik Purpura 2.3. Hemofili 2.4. Edinsel Koagulasyon Bozuklukları 2.5.Dissemine intravasküler koagulasyon (DİK) 2.6. Kanama bozukluklarında hemşirelik bakımı HAFTA 13

2 1- Lökosit Hastalıkları ve HemĢirelik Bakımı 1.1. Lökopeni-nötropeni Lökopeni, granülosit, monosit ve lenfositlerde oluşan total lökosit miktarının azalmasıdır. Normal lökosit sayısı mm 3 arasında değişir ve bu sayının %50-70'ini nötrofiller oluşturur. Nötrofillerin sayısının mm 3 den az olmasına nötropeni denir. Bunun nedeni yapım azlığı yada yıkım fazlalığıdır. Nötropeni durumunda hastanın ekzojen ve endojen (özellikle gastrointestinal sistem ve cilt genel ekzojen kaynaktır) enfeksiyonlara yakalanma riski artar. Enfeksiyon riski sadece nötropeninin ciddiyetine değil, nötropeninin süresine de bağlıdır. Nötropeni süresi ne kadar uzun sürerse, enfeksiyona yakalanma şansı o derece artar Belirti ve bulgular Maalesef hastada enfeksiyon gelişinceye kadar, nötropeni semptomları görülmez. Ciddi nötropenisi olan hastalarda ağızda yaralr, stomatiti pnömoni, franjit ve lenf bezlerinde büyüme gelişmektedir Tanı testleri Nötropenin değerlendirilmesinde altta yatan hastalıklar araştırılır. Kemik iliği incelemesi yapılır. Lökositlere yönelik antikorlar aranır Tedavi Nötropeni tedavisi etiyolojisine göre değişiklik gösterir. Eğer tedavi nedeniyle aldığı ilaçlara bağlı ise hemen ilaç alımı durdurulur. Ateş veya enfeksiyon bulgusu saptandığında, hemen geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanmaktadır. Kan ve idrar kültürü yapılır. Ancak superenfeksiyon tehlikesine karşı dikkat edilmektedir. İmmünolojik hastalıklara bağlı gelişmiş bir nmtropeniyse kortikosteroid tedavisi başlanmaktadır. Nötropeni, üretim azlığı nedeniyle geliştiğinde, nötrofillerin kemik

3 iliğindeki üretimlerini artırmak için büyüme faktörleri (G-CSF), ya da granülosit/makrofaj koloni stimule edici faktör (GM-CSF) kullanılmaktadır HemĢirelik Bakımı Nötropenili hastalarda enfeksiyon riski aynı zamnada lösemili hastalar içinde önmeli bir sorun oluşturduğundan bu hastaların hemşirelik bakımı ilerde anlatılacak olan lösemili hastaların bakımı ile aynıdır Lösemiler Tanım: Lösemiler lökosit hücre tiplerinden birinin anormal çoğalmasıdır. Lösemilerin en önemli özelliği, lökositlerin kemik iliğinden kontrolsüz üretilmesidir. Semptomlarının ortaya çıkış zamanı ve hastalığın seyrine göre akut ya da kronik olarak sınıflandırılır. Örneğin: Akut miyeloid lösemi Kronik miyeloid lösemi Akut lenfositik lösemi Kronik lenfositik lösemi Etiyoloji Lösemi her yaşta geişmektedir ve tedavi edilmediğinde ölüme neden olan bir hastalıktır. Lösemilerin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu ile geliştiği düşünülmektedir Akut Miyeloid Lösemi (AML) Akut miyeloid lösemi, olgunlaşmamış hematopoetik hücrelerin, kemik iliğinde toplanması kemik iliği yetmezliğine neden olur. AML her yaşta görülmesine rağmen temelde ileri yaşlaşda görülür. AML olgularının çoğunda altta yatan bir neden bulunmaz.

4 AML tedavi edilebilir hastalıktır ancak yaşlı hastalarda ve farklılaşmamış, hücrelerin fazla olduğu AML tipinde prognoz kötüdür. Belirti ve bulgular Kemik iliği infiltrasyonu ve kan yapımının baskılanmasına bağlı belirtiler ön plandadır. Hastada nötropeni nedeniyle ateş ve enfeksiyon, anemi nedeniyle halsizlik ve yorgunluk, trombositopeni nedeniyle kanamaya eğilim görülmektedir. Blastlar, dişeti, karaciğer, dalak ve deriye infiltre olur. Lösemik hücrelerin infiltrasyonuna bağlı olarak, karaciğer ve dalak büyümesi nedeniyle ağrı, dişetlerinde hipertrofi, kemik iliği genişlemesi ile ilgili kemik ve eklem ağrısı görülür. Tanı iģlemleri Tam kan sayımı yapılır. Anemi ve trombositopeni hemen her vakada vardır. Periferik kanın morfolojik değerlendirilmesi yapılır. Kemik iliği aspirasyonunda olgunlaşmamış blast hücreler (%30'dan fazla) vardır. Tedavi Akut AML tedavisinde acil yoğun kemoterapi yapılır. Başlangıç kemoterapisine genellikle indüksiyon denir ve amaç lösemik hücrelei yok etmektir. Hasta ciddi boyutta nötropenik, anemik ve trombositopenik (10.000/mm 3 'den az) duruma gelir. Bu hastalar, bakteriyel, fungal, seyrek olarak da viral enfeksiyonlardan çabuk etkilenir ve iyileşmeleri zorlaşır. Kanama ve ciddi mukosit, diyare gelişir. Destek tedavi olarak, kan ürünleri (eritrosit ve trombosit) transfüzyonu yapılır, beslenme desteği sağlanır ve hemen enfeksiyon tedavi edilir. Hasta indüksiyon tedavisi ile iyileşme gösterdiğinde (lökosit ve trombosit sayılarının normal değere dönmüş ve enfeksiyon sorunu giderilmiş olduğunda) hastaya

5 tam remisyon (sağlamlaştırma) tedavisi uygulanır. Bu amaçla hastaya remisyon oluşturan ve genelde tek ilaç olarak sitozin arabinozid kullanılmaktadır. Özetle, AML tedavisi; indüksiyon, sağlamlaştırma (konsalidas-yon ve idame) şeklinde uygulanmaktadır. AML'lı hastalara uygulanan diğer bir tedavi yöntemide kemik iliği transplantasyonudur. Bu tedavide hasta kemik iliği yerine normal kemik iliği konur. Bu tedavi yönteminde, öncelikle doku uyuşmazlığı sorunu nedeniyle, alıcının bağışıklık sisteminin uyuşmazlık yaratmayacak şekilde baskılanması gerekmektedir. Transplantasyon sonrası bu hastaların bakımı çok özel transplantasyon ünitelerinde, bu konuda özel eğitimli hemşire ve diğer elemanlardan oluşan ekip tarafından yapılmaktadır Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Kronik miyeloid lösemi, miyeloid kök hücrelerinin mutasyonundan kaynaklanmaktadır. Normal miyeloid hücrelerin üretimi devam eder ancak, olgunlaşmamış (blast) hücrelerde dolaşıma katılır. Hücrelerin kontrolsüz çoğalmaları nedeniyle karaxiğer ve dalakta hücre yapımı artar ve bu organlarda ağrılı büyüme olur. Belirti ve bulgular Bu hastalarda genellikle kan sayımında lökositoz oluncaya kadar semptom görülmez. Hastada yorgunluk iştahsızlık, kilo kaybı, terleme, sol hipokondrial bölgede rahatsızlık (dalak büyümesine bağlı) görülmektedir. Anemi ve trombositopeniye bağlı semptomlar olabilir. Tanı iģlemleri ve bulgular

6 Yapılan kan incelemelerinde, olgunlaşmamış ve olgun hücrelerin tümünü içeren yüksek sayıda lökosit vardır. Hafif anemiye rastlanmaktadır. Genellikle trombositoz görülür. Kemik iliği incelemelerinde miyeloid hücre hakimiyeti vardır. Tedavi KML tedavisi; palyatif ve küretif olarak iki şekilde yapılabilir. Palyatif tedavi; Yüksek lökosit sayısını ve diğer belirtileri kontrol altına almak için uygulanır. Küratif tedavi: Günümüzde KML de tam şifa sağladığı gösterilmiş tek tedavi yöntemi allojenik kemik iliği naklidir. Uygun vericisi bulunan genç hastalar için umut verici bir tedavi yöntemidir Akut Lenfositik Lösemi (ALL) Kemik iliğinde tek bir kök stem hücresinin kontrol edilemez maling matürasyonu ile ortaya çıkar. Lenfoid dokunun hiperplazisi ile karakterize bir hastalıktır. ALL, çoğunlukla erken çocukluk döneminde (ortalama 4 yaşında) ve erkek çocuklarda, kız çocuklarına göre daha sık görülür. 15 yaşından sonra ALL pek görülmez. Belirti ve bulgular Bulgular AML olgusuna benzer. Semptomların çoğu anemiye bağlıdır. Halsizlik, çabuk yorulma, kanama, ağrı, dalak ve karaçiğer büyümesi, yaygın lenf bezi büyüklüğü görülür. Tedavi ALL'nın tedavisi uzun süreli kemoterapi gerektirir. Çocuk hastaların çoğunda tedavi %90 başarıyla sonuçlanır. ALL tedavisinde kortikostreoidlerin kullanılması

7 nedeniyle enfeksiyon sorunları, özellikle viral enfeksiyonlar çok yaygın olarak görülmektedir. ALL tanısı olan hastalarda kemik iliği transplantasyonu daha uzun remisyon, hatta tam şifa şansı verebilir Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Kronik lenfoblastik lösemi B lenfositlerinin anormal çoğalmasıyla karakterizedir. Her yaşta insanda görülse de hastaların %90'ından fazlasını 50 yaşın üzerindeki hastalar oluşturur. Erkeklerde bayanlara oranla 3 kat daha fazla görülür Belirti ve bulgular Tanı sırasında genellikle hastalar asemptomatiktir. Yorgunluk, baş dönmesi, eforla gelen nefes darlığı gibi anemiye bağlı bulgular, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi sistemik belirtiler olabilir. Hastalarda lenf bezi büyüklüğü yaygındır. Orta derecede dalak ve karaçiğer büyüklüğü görülebilir. Tedavi Tedavinin temel amacı semptomların kontrolü ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. KLL'in erken evreleri semptomsuz olabilir ve tedavi gerektirmez. Özellikle sistemik semptom varlığında, anemi ve trombositopenide kemoterapi uygulanır. Bakteriyal enfeksiyonların tedavisi için intravenöz immünoglobulin kullanılır Lösemide hemģirelik bakımı Klinik olarak lösemilerin farklı tipleri olmasına rağmen, hepsinde ortak sorunlar görülmektedir. Örneğin; enfeksiyon riski, kanama riski, yorgunluk gibi pek çok sorun gelişmektedir. Lösemili hastalar için olası hemģirelik tanıları

8 Enfeksiyon ve Kanama Riski Doku Bütünlüğünde Bozulma Riski Ağrı Beslenmede Değişiklik, beden gereksiniminden az beslenme Yorgunluk Fiziksel Harekette Bozulma Diyare Bireysel Bakım Eksikliği Beden Bilincinde Bozulma Anksiyete Bilgi Eksikliği Sıvı Volüm Eksikliği Riski Ortak sorunlar/potansiyel komplikasyonlar Enfeksiyon Kanama Renal fonksiyon bozukluğu Beslenme yetersizliği Mukosit Bakımın amaçları Hastanın; rahatlığının sağlanması, yeterli beslenme düzeyine ulaşması ve devamlılığının sağlanması, bireysel bakım, aktivite toleransı, tanısı ve prognozu ile başedebilme yeteneği, pozitif beden bilinci, hastalık sürecini ve tedavisini anlaması ve komplikasyonların önlenmesidir.

9 Lösemide HemĢirelik Bakımı; Klinik olarak lösemilerin farklı tipleri olmasına rağmen, hepsinde ortak sorunlar görülmektedir. Örneğin; enfeksiyon riski, kanama riski, yorgunluk gibi pek çok sorun gelişmektedir. Enfeksiyon ve kanama riskinin önlenmesi; Lösemili hastalarda en sık karşılaşılan sorun nötropenidir. Nötropenik hastalarda enfeksiyon gelişimini önlemek için; - Hastanın yaşam bulguları sık aralıklarla takib edilmelidir, - Hastanın gerekli kültürlei alınmalıdır, - Koruyucu izolasyon önlemleri alınmalıdır. Bunun için en etkili önlem hastanın izole edilmesidir. Hasta tek başına ayrı bir odaya alınır. Yanına girilirken maske, gömlek, başlık ve galoş giyilir. Hasta çevredeki enfeksiyon ajanlarından korunur. Hastanın tansiyon aleti ve derecesi ayrılır. Ziyaretçiler kısıtlanır. - Düzenli ağız bakımı verilir. Diş fırçalanırken yumuşak diş fırçası kullanması sağlanır. Nötrofil sayısı çok düşük olduğunda, pens ucunda steril gaz bezi ile serum fizyolojik ya da bikarbonatlı su ile ağız temizlenir. - Hasta ve ailesine hijyen eğitimi verilir - Gereksiz invaziv girişimlerden kaçınılır - Doğru perine temizliği alışkanlığı kazandırılır. Kadın hastalara, önden arkaya doğru temizlik yapmaları önerilir. Perirektal (rektum çevresi) komplikasyonların azaltılması için her defakasyondan sonra uygun perirektal temizlik yapılmalıdır. - Yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanır Trombositopenik hastaları korumak için;

10 - Hasta diş eti kanamaları, burun ve retina kanamaları yönünden gözlenir, idrar ve gaitada kanama araştırılır - Hasta travmalardan korunur - Gereksiz invaziv girişimlerden kaçınılır, İ.M. yolla ilaç uygulanmaz - Konstipasyon önlenir, gerekirse laksatifler verilir - Mümkünse aspirin içeren ilaçları ve trombosit fonksiyonlarını engelleyen ilaçları vermekten kaçınılır - Ağız bakımı için yumuşak diş fırçası önerilir - Traş için jilet yerine traj makinası kullanması önerilir Ağrının giderilmesi, hareket ve dinlenmenin sağlanması - Lösemide stomatit hastayı son derece rahatsız eder. Bunun için hastanın ağız bakım sayısı ve sıklığı arttırılır. Gerekirse ağrı kontrolü için analjezikler verilebilir. - Hastanın tolere edebileceği miktarda aktivitede bulunması sağlanır, aktivite ve dinlenme periyotları planlanır. - Kemoterapi evresinde komplikasyonlar nedeniyle hastada uyku sorunu olabilir. Hastanın ilaç saatleri hastanın uyuduğu saate ile örtüşmemesine dikkat eder. Böylece hasta bölünmeden birkaç saat uyuyabilir ve az da olsa dinlenmiş olur. Sıvı elektrolit dengesin sağlanması - Kanama, ateş, yetersiz ya da aşırı sıvı replasman tedavisi hastanın sıvı durumunu değiştirebilir. Aynı şekilde tekrarlayıcı diyare, kusma ve uzun süre antimikrobiyal ajanların kullanılması önemli elektrolit defisitine neden olabilir. Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının ölçülmesi ve günlük kilo kontrolü yapılması gereklidir.

11 - Hemşire hastayı dehidratasyon ve sıvı yüklenmesi belirtileri yönünden izleyip değerlendirilmelidir. Laboratuvar test sonuçları, özellikle elektrolitler, kan üre nitrojeni (BUN), kreatinin ve hematokrit izlenir ve bir önceki sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirme yapılır. Genelllikle elektrolit (özellikle potasyum ve magnezyum) replasmanı gerekmektedir. Beslenmenin sağlanması - Stomatit ile ilgili olarak ağrı ve rahatsızlık sonucu, hastanın aldığı gıda miktarı azalır. Hastanın daha rahat yiyebilmesi için ağızdaki bu rahatsızlığın hafifletilmesi/giderilmesi gerekir. Yemeklerden önce (açıklandığı gibi) ağız bakımı ve analjezik verilir. Gerektiğinde oral analjezik kullanılır. - Kemoterapinin yan etkisi olarak görülen bulantı kusmalara karşı antiemetikler verilir. Hastanın öğünleri sık ve az miktarda olmalı ve gıdaları yumuşak olmalıdır. - Hastanın diyeti bol proteinli ve vitaminli olarak düzenlenir. Hastaya soyulmamış meyve ve çiğ sebze verilmemelidir. - Gerektiğinde hastaya beslenme desteği sağlanmalıdır (TPN gibi). Anksiyetenin giderilmesi - Lösemi tanısı bir hasta için son derece korkutucu olabilir. Bu nedenle hemşire hastanın hastalığı ve tedavisi hakkında hastaya ve ailesine açıklayıcı bilgi vermeli ve mümkün olduğunca anksiyeteyi azaltmalıdır. - Hemşire, hastaya zaman ayırmalı, anksiyete ve üzüntüsünü paylaşmalı, psikolojik yardıma ihtiyaç duyulduğunda psikolog yardımı sağlanmalıdır. Beden bilincinin sağlanması

12 - Kemoterapinin yan etkilerinden biri de saç dökülmesi (alopesi) olasılığıdır. Hasta bu konuda bilgilendirilir. Saç dökülmesinin geçici olduğu, tedavi sonrası yeniden saçların çıkacağı anlatılır. Bu dönemde, saç dökülmesini göstermeyecek bone, peruk v.b. şeyler kullanması önerilir. 1.3.Multiple Miyelom Tanım: Multiple miyelom, plazma hücrelerin olgunlaşmış şekli olan B lenfositlerinin malign hastalığıdır. Plazma hücreleri immünglobilin salgılar ve hümoral bağışıklıktan sorumludur. Bu hastalarda; yaşam süresi 3-5 yıldır. Ölüm nedeni genellikle enfeksiyondur. Belirti ve bulgular Hastalığın en önde gelen belirtisi ağrıdır. Ağrı özellikle sırt ve kostalarda belirgindir. Ağrı hareket ile artar, istirahat ile azalır. Hastada kemik ağrıları ve patolojik kırıklar, böbrek tutulumu, nörolojik bozukluklar, enfeksiyonlara yatkınlık, kan tablosu değişiklikleri (özellikle anemi), kardiyovasküler komplikasyaonlar ve kemik dışı dokularda tümör oluşumu görülür. Tanı iģlemleri ve bulgular Kemik iliği aspirasyonu yapılır. Miyelom tanısı için kemik iliğinin %10-20'sipin plazma hücrelerinin oluşturması kriteri vardır. İdrarda Bence Jones proteini olması miyelom tanısını destekleyen majör kriterdir. Kemik grafisinde kemik lezyonları araştırılır. Genelde çok sayıda osteolitik kemik lezyonları görülür, genellikle kemik

13 demineralizasyon (oste-oporoz) yaygındır. Kan incelemeleri yapılır. Serum kalsiyum düzeyine bakılır. Tedavi Multiple miyelomun tedavisi yoktur. Semptomatik tedavi ile hastanın rahatlatılması sağlanır. Tümör kitlesinin küçültülmesi için kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Ağrı kontrolü için ağrı kesici analjezikler verilir. Enfeksiyonların erken tanımlanıp tedavi edilmesi çok önemlidir. Kemik iliği transplantasyonu ile beraber yoğun kemoterapi, genç hastaların az bir kısmında başarılı olmuştur. Olası HemĢirelik Tanıları Enfeksiyon Riski Travma Riski Aktivite Intoleransı Ağrı HemĢirelik Bakımı - Bu hastalarda ağrı kontrolü çok önemlidir. Genelde analjezik ilaçlar verilir. - Hastalarda osteoporoz ve kalsiyum kaybı, hiperkalsiüri, böbrek taşları ve böbrek harabiyitine yol açabilir. Bu nedenle hastanın hareket etmesinin desteklenmesi ve bol sıvı alması gereklidir. - Hastalar sırt ağrısı ve düşmekten korktukları için hareket etmekten kaçınır. Ortopedik sırt destekleri hem hastanın güvenliğini sağlar hem de ağrının azalmasına yardımcı olur. - Hastalara beş kilodan fazla ağırlık kaldırmamaları önerilir ve beden mekanikleri hakkında eğitim yapılır.

14 - Antikor yapımı bozukluğu olduğundan, enfeksiyonlar (özellikle bakteriyel enfeksiyonlara) yaygındır, hastanın yaşamını tehdit eder boyutta olabilir. Bu nedenle hasta ve aileye enfeksiyondan korunma önlemleri hakkında bilgi verilir. Enfeksiyon belirtileri görüldüğünde doktoruna haber vermesi önemle vurgulanır. 1.4.Lenfomalar Lenfomalar, kaynağını lenfoid dokudan alan hücrelerin kanserleridir. Bu tümörler genellikle lenf bezlerinde başlar ancak dalak, gastrointestinal sistem, karaciğer ve kemik iliğindede gelişebilir. Lenfomalar iki gruba ayrılır; Hodgkin's hastalığı (Hodgkin Lenfoması) Hodgkin dışı lenfomalar (Non Hodgkin Lenfoma) 1.5.Hodgkin's Hastalığı Hodgkin's hastalığı ilk kez makroskopik olarak 1832'de Hodgkin tarafından tanımlandığından bu isim verilmiştir. Hodgkin's hastalığının nedeni bilinmemekle birlikte %20'si Ebstein-Barr virisü enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Hodgkin's hastalığı genellikle önce boyundaki lenf bezlerinden başlar ve tüm vücuda yayılır (örn; karaciğer, dalak, tonsiller, mide duvarı ve kemik iliği). Hodgkin hastalığı genç erişkinlerde yaşlar arasında görülür. Erkeklerde kadınlardan iki katı kadar fazla görülür. Belirti ve bulgular

15 Hodgkin's hastalığı genellikle en sık boyunda olmak üzere lenf bezlerinin büyümesiyle ortaya çıkar. Tutulan lenf bezi lastik kıvamındadır. Inguinal ya da ilyak nodların ve dalağın tutulumu daha azdır. Kaşıntı ve diğer organlara ilişkin semptomlar görülür. Bu semptomların nedeni, büyüyen tümörün organlara olan basıncı ile ilgilidir. Örneğin; öksürük ve pulmoner efüzyon (pulmoner infiltrasyondan), sarılık (karaciğerin etkilenmesi ya da safra yolunun tıkanmasından), abdominal ağrı (splenomegali ya da retroperitoneal adonepa-tiden) ya da iskelet kemiklerinin etkilenmesinden kaynaklanır. Hastaların yaklaşık üçte birinde ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi (B semptomları) sistematik semptomlar görülür. Hodgkin's hastalığında hücresel bağışıklık defekti olduğundan, hastalarda çeşitli viral ve mantar enfeksiyonları görülmektedir. Tanı iģlemleri Tanı lenf bezi biyopsisi ile konur. Reed Sternberg hücresinin varlığı Hodgkin's hastalığı tanısını kesinleştirir. Daha sonra hastalığın yayılımını ve uygun tedaviyi saptamak için evrelendirme yapılır. Hodgkin hastalığı klinik olarak 4 evrede incelenmektedir. 1. Evre: Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır. 2. Evre: Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır. 3. Evre: Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır. 4. Evre: Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.

16 Bu evreler ayrıca sistemik belirtiler adı verilen; ateş, terleme, kaşıntı, iştahsızlık, zayıflama olup olmadığına göre A ve B olarak iki alt gruba ayrılır. Sistemik belirtiler yoksa A, varsa B alt grubundan söz edilir. Örneğin; 1A, 2B gibi. Tedavi Hastalığın evresine göre tedavi uygulanır. 1. ve 2. evrede hastalara sadece radyoterapi önerilir. 2. ve 3. evredeki hastalara bazı hastalarda lenf düğümünde özellikle mediastinumda önemli büyüme olduğunda, düğümü küçültücü tedavi olarak, önce kemoterapi ve sonra radyoterapi yapılmaktadır. Hastalığın ilerlediği 3. ve 4. evrede kemoterapi tedavisi uygulanır. Kemoterapinin ani yan etkileri, bulantı, kusma ve kemik iliği baskılanması görülebilir. Antiemetik ajanlar ve miyeloid büyüme faktörleri (G-CSF) kullanılması ile büyük ölçüde azaltılmaktadır. Kan transfüzyonu ve antibiyotik uygulaması, hastalığın neden olduğu anemi ve enfeksiyonu tedavi için kullanılır. Hodgkin hastalığının tekrarı kombine kemoterapi ile tedavi edilebilir. Son zamanlarda kemik iliği transplantasyonu kullanılmaktadır Prognoz Günümüzde hastalığın prognozu çok iyidir. Genelde hastaların %80 ninde ve tanımla sırasında ileri evre hastalığı olanların yaklaşık üçte ikisinde şifa sağlanabilmektedir. Hodgkin DıĢı Lenfoma (Non-Hodgkin's Lenfoma) Hodgkin dışı lenfomalar, lenfoid kökenli malign bir hücrenin (genelde T veya B hücresi) monoklonal çoğalması sonucu gelişir. Etiyolojik neden bilinmemekle beraber immunosupresyon tedavisinden (örneğin; HIV enfeksiyonu, organ transplantasyonu) kaynaklanan lenfomalarda (Ebstein-Barr

17 virüsü) virüsler sorumlu tutulmaktadır. Bu hastalıkta prognoz, tiplerine göre farklılık gösterir. En uzun yaşam süresi, lokalize lenfomalarda 10 yıldan fazladır. Belirti ve bulgular Hastalığın erken evrelerinde belirti çok az ya da hiç yoktur. Hastalık ilerleyince semptomlar görülür ve en son evrede hastalığın tanısı koyulur. Bir veya daha fazla periferal lenf bezi bölgesinde asimetrirk, ağrısız, sert, lastik kıvamında lenf nodü büyümesi görülür. Ateş, gece terlemesi, kaşıntı, hepatosplenomegali, deri ve kemik lezyonları görülür. Tanı iģlemleri Hastalığın tanısı; tutulan lenfoid dokularda Reeed-Stenberg hücrelerinin saptanmasıyla konur. Tanıda kullanılan yöntemler; anamnez, fizik muayene, rutin laboratuar testleri, görüntüleme yöntemleri, kemik iliği biyopsisi, intraabdominal lenf adenopatiler ve karaciğer biyopsilerini içermektedir. Evreler Hodgkin hastalığına çok benzer. Yalnız Hodgkin dışı lenfomalar daha çok ileri evrede hastalıkla kendini gösterir. Tedavi Genelde tedavi şekli, hastalığın evresine göre kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır. Yavaş seyirli lenfomalarda; sistemik kemoterapi, radyasyon tedavisi (özellikle evre1-2 de), interferon, fludarabine, immünolojik ajanlar, hemapoietik kök hücre transplantasyonu kullanılır. Hızlı seyirli lenfomalarda; sistemik kemoterapi, radyasyon tedavisi, hemapoietik kök hücre transplantasyonu kullanılır. Lenfomalarda HemĢirelik Bakımı

18 Tedavi için kullanılan, kemoterapi ve radyoterapi erken ve geç dönmede çeşitli komplikasyonlara neden olmaktadır. Uygulanan bakımda, genellikle bu komplikasyonlara yöneliktir. - Bu hastalarda enfeksiyon riski sadece kemik iliği baskılanması nedeniyle değil, hastalığın bizzat kendisinden kaynaklanan immün yanıt defekti nedeniyledir. O nedenle hastalara enfeksiyondan korunma yöntemleri; enfeksiyonun belirtileri hakkında bilgi verilmesi gerekir. - Nötropenik ateş takibi yapılır, hastaya ağız bakımı verilir, - Antiemetik tedavi planı sağlanır ve uygulanır - Beslenme düzenlenir ve takip edilir, - Ağrı takibi yapılır ve gerekli tadavi planlaması sağlanıp uygulanır - Hastaya ve ailesine tedavi süresince psikolojik destek verilir. 2- Kanama bozuklukları 2.1.Kanama Bozuklukları Normal hemostatik mekanizmalar damar endoteli, trombositler ve pıhtılaşma faktörlerinden oluşmaktadır. Kanamaya eğilim artışı trombosit, koagülasyon ya da damar bozukluğu nedeni ile ortaya çıkar. 2.2.Ġdiyopatik trombositopenik purpura (ITP) Tanım: Trombositlere karşı antikor gelişmesi ve bunun sonucunda trombositlerin başta dalak ve daha az da karaciğerde olmak üzere fagosite edilmesiyle karakterize otoümmin bir hastalıktır. ITP her yaşta görülmesine karşın, çocuklarda ve genç kadınlarda daha çok görülmektedir. İTP'nin akut ve kronik olmak üzere iki şekli vardır. Akut ITP çocuklarda

19 daha sık görülür. Kronik ITP trombositopeninin diğer nedenleri elimine edildikten sonra tanılanmaktadır. Belirti ve bulgular Birçok hastada belirti ve bulgu yoktur ve trombositopeni tesadüfen saptanır. Hastalığın genel semptomları kolaylıkla berelenme, çürüklerin olması, mensturasyonda fazla kan kaybı, ekimoz, mukoza kanaması ve epistaksis görülür. Tanı iģlemleri Trombosit sayısı belirgin düzeyde azalmıştır, ortalama tarombaoit hacmi artmıştır. Periferik kan yaymasında dev trombositler görülebilir. Tedavi ITP klinik seyri hastalığın başlama yaşına göre değişiklik gösterir. Çocukluk yaşında görülen ITP spesifik tedavi yapılsın, yapılmasın birkaç hafta içinde iyileşmektedir. Tedavide ilk seçenek oral steroiddir, fakat cevap oranı düşüktür. Splenektomi en etkin tedavidir. Splenektomiye rezistans olgularda immünsüpresif tedavi uygulanır. ITP tedavisinde kullanılan diğer seçenek kemoterapidir. Bu amaçla; vincristin, azathioprin, siklofosfamid, danazol ve kolşisindir. Vincristin makrofajlardaki reseptörleri bloke ederek trombosit yıkımını önler. ITP tedavisinde yeni bir yaklaşım olan anti-d, Rh (D)-pozitif olanlarda kullanılmaktadır. Bu yöntem çocuklarda çok daha etkilidir. Erişkinlerde en azından splenektomi yapılıncaya kadar zaman kazanılmaktadır. Trombosit sayısı çok düşse bile trombosit transfüzyonundan kaçınılmaktadır. Çünkü transfüzyon yoluyla verilen trombositler, trombosit karşıtı olan antikorlara

20 bağlanarak yıkıma uğramaktadır. Bu nedenle trombosit sayısı, trombosit transfüzyonundan sonra düşer. HemĢirelik Bakımı - Hemşire belli aralıklarla idrar, dışkı, deri ve mukoz membranları kanama açısından kontrol eder - Hastanın rutin yaşam bulguları izlenir. - Kanamayı uyarmaması için kas içi enjeksiyon ve rektal ilaç uygulaması yapılmaz. - muköz membranlar ve deri bütünlüğünü sağlamak amacıyla vücut hijyeni sağlanır - Kabız olmaması için diyeti hakkında bilgi verilir. - Sert diş fırçası yerine yumuşak kılları olan diş fırçası kullanılması, diş aralarını iplik ile temizlememesi önerilir - Erkeklerin traş olurken jilet ile traş olmamaları, elektrikli traş makinası kullanmaları önerilir. - Hastaya kendisini travmalardan koruması, sık sık trombosit sayımı yaptırması, tedavisi dışında doktoruna sormadan ilaç almaması öğütlenir. Hemofili A (Klasik Hemofili) Hemofili A faktör Vlll'de (antihemofilitik faktör) işlevsel bir bozukluktan kaynaklanır ve erkeklerde görülür. Belirti ve bulgular Hastalığın ciddiyeti plazma faktör VIII düzeyi ile orantılıdır. Faktör VIII düzeyi düşük olduğunda travma sonucu veya kendiliğinden kanamalar meydana gelir. Diş çekimi, sünnet sonrası kanamalarda tanı konur. Ağır hemofiliklerde faktör düzeyi çok düşer, normalin %1 'inden daha azdır ve spontan hemartroz (eklem arasına kanama) kas

21 içinde hematom, intrakraniyal, ekstra kraniyal kanama (her ikisi'de çok tehlikedilir) epistaksis, dişeti kanaması, hematüri gibi şiddetli ve tekrarlayan kanamalar görülür. Tekrarlayan hemartrozlar hareket kısıtlamasına, ağrıya ve eklemlerde kontraktürlere neden olur. Hastaların bazıları erştin yaşa ulaşıncaya kadar sakat kalmaktadır. Hemotomlar, periferik sinir basısı sonucu ağrı gelişmesine neden olur. Ameliyat sonrası kanamalar öldürücü olabilir. Tanı iģlemleri Laboratuvar bulgularında; aktive edilmiş protrombin zamanı (aptt) uzar, protrombin zamanı (PT) normal, trombin zamanı (TT) normal, kanama zamanı normal fakat faktör VIII düzeyi düşüktür. Tedavi Hafif hemofili olgularının tedavisinde Desmopressin (DDVAP) damar endotelinden endojen, orta ve ciddi düzeyde hemofilide faktör VIII konsantresi uygulanmaktadır. Ameliyat vb. invaziv girişimlerden önce de replasman tedavisi yapılması öngörülmektedir. Prognoz Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri ile normal yaşam süresi sağlanabilmektedir. Hemofili B

22 Hemofili B cinsiyet kromozumuna bağlı bir bozukluktur ve faktör IX eksikliğinden kaynaklanır. Belirtiler Hemofili A'ya benzer belirtiler izlenir. Tanı iģlemleri Hemofili laboratuvar bulguları; aptt uzamıştır, PTT ve TT ile kanama zamanı normaldir. Faktör IX düşüktür. Tedavi Faktör IX konsantrasyonları kullanılır. Prognoz Günümüzde uygulanan tedavilerle normal bir yaşam süresi sağlanır. Hemofilide HemĢirelik Bakımı Hemofili tanısı genellikle çocukluk çağında koyulur. Bu nedenle bu çocukların hastalığın getirdiği risk ve kısıtlamalar ile başedebilmesi için yakın desteğe gereksinimleri vardır. Ancak bu çocukların kendi sorumluluklarını almaları ve kendine yeterli hale gelmeleri ve hastalıkları ile sağlıklı bir biçimde yaşamlarını sürmeleri için eğitime gereksinimleri vardır. - Hasta ve aile bireylerine, aspirin ve diğer antitrombotik ilaçları kullanmaları, kas içi enjeksiyonu yaptırmamaları, alkol almamaları gerektiği konusunda bilgi verilir. - Diş çektireceklerinde, hekime durumları hakkında bilgi vermeleri gerektiği açıklanır. - Diş çekilmesi kanamalara neden olacağından, önlem olarak ağız sağlığına özen göstermelerinin önemi anlatılır. - Hastalara yanlarında hemofili tanısı olduğunu belirten kimlik taşımaları önerilir.

23 - Burun kanamalarında tampon kullanılarak basınç uygulanmaması, uygulandığında kanamanın tekrar devam edeceği anlatılır. - Kanama sırasında hastaların yakından izlenmesi gerekir. Ameliyat sonrası insizyon yeri sık sık kontrol edilir, yaşam bulguları izlenir. - Eklemlerdeki hemotom nedeniyle hastalar ağrıdan yakınır ve sıcak uygulamanın rahatlık sağladığını ifade ederler. Ancak sıcak uygulama kanamaya neden olabileceğinden soğuk uygulama yapmaları gerektiği hasta ve yakınlarına anlatılır. 2.4.Edinsel Koagulasyon Bozuklukları Karaciğer hastalıkları Faktör VIII dışında, diğer pıhtılaşma faktörlerinin çoğu karaciğerde sentezlenir. Siroz, tümör, hepatit gibi hastalıklara bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarının bozulması sonucu hemostaz ve koagülasyonu sürdürmek için gerekli olan bu faktörler sentezlenemez. Bazı ilaçlar (salisilatlar) karaciğerde vitamin K'ya bağlı koagulasyon faktörlerinin biyosentezini antegonize edebilir. Ayrıca annedeki vit-k eksikliği, malabsorbsiyon sendromu, bağırsaklarda sterilizasyona neden olan antibiyotikler, K-vit'ne bağlı koagulasyon faktörlerinde azalmaya neden olur. Antikoagulan tedavisi komplikasyonları

24 Antikoagülanlar, trombozu önlemede veya tedavi etmede kullanılırlar. Bu ilaçlar kanamaya neden olabilir. Özellikle fazla miktarda heparin vb. antlkoagulan verildiğinde kanama görülebilir. Çok aşırı kanama olduğunda K-vit verilir. 2.5.Dissemine intravasküler koagulasyon (DĠK) DİK, bir hastalık olmayıp, alta yatan başka bir ciddi hastalığın belirtisidir. DİK yaşamı tehdit eden ciddi bir durumdur. Etiyoloji ve patofizyoloji DIK'te normal hemostatik mekanizma bozulur. Ağır enfeksiyon, obstetrik aciller, yaygın travma gibi bir çok durumda dolaşıma katılan doku faktörü, endotoksin gibi maddeler veya yaygın endotel hasarı nedeni ile hemostatik sistem uygunsuz aktive olur. Sonuçta küçük damarlarda trombüsler oluşur, tromboz ve iskemi belirtileri ortaya çıkar. Bir yandan kontrolsüz trombüsler oluşurken, doğal olarak fibrinolitik sistemde aktive olur. Zamanla koagülasyon faktörleri ve trombozitlerin azalması ve fibrinoliz nedeniyle başta cilt ve mukoz membranlarda olmak üzere kanamalar başlar. Tanı iģlemleri Trombosit sayısı düşüktür. PTT, aptt ve TT uzamıştır. Fibrinojen; düşük, fibrin yıkım ürünleri (D-dimer) yükselmiştir. Periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolize bağlı parçalanmış eritrositler görülür. Belirti ve bulgular DİK tanısı olan hastada, mukoz membranlarda, damardan iğne yapılan bölgede, gastrointestinal ya da üriner sistemde kanama olabilir. Kanama sıklıkla deri içine ya da yakın zamanda kullanılmış girişim yerinde olabilir. Bu kanamalar çok az olabildiği gibi,

25 her taraftan bol miktarda olabilir. Bu nedenle de birçok organda, mikro ya da mak-ro trombozlar ya da kanamalar nedeniyle fonksiyon bozuklukları görülür. Örneğin; böbrek yetmezliği, pulmoner ve multifaktoral merkezi sinir sistemi infarktüsleri olabilir. Bu nedenle de hastalığın belirti ve bulguları etkilenen organa bağlıdır. Tedavi DİK'in temel tedavisi altta yatan hastalığın tedavisidir. Bunun dışında destek tedavisi yapılır (trombosit, taze plazma, eritrosit, antitrombin III, heparin gibi). Prognoz Ciddi DİK'te mortalité %80 civarındadır ve genellikle altta yatan hastalıktan dolayıdır. Olası HemĢirelik Tanıları Sıvı Volüm Eksikliği Riski Cilt Bütünlüğünün Bozulması Riski Sıvı Volüm Fazlalığı Riski Doku Perfüzyonunda Azalma Riski Kardiyakoutput da azalma Ağrı Anksiyete HemĢirelik Bakımı Hemşireler, DİK riski olan hastaları yakından izlemelidirler. Sepsis ve promiyelotik lösemi DİK'in en sık nedenidir. O nedenle bu hastaların kanama ya da trombüs yönünden izlenmeleri önemlidir.

26 - açık ve gizli kanamaların erken saptanması çok önemlidir. Bu nedenle hastalar kanama ve trombüs yönünden yakından gözlemlenmelidir. - Cilt kanama belirtileri yönünden değerlendirilmelidir. - Basınç bölgelerine cilt bakımı yapılmalıdır. - Enjeksiyondan sonra ilk bir saat içinde her 15 dk da bir iğne giriş bölgesi hematom yönünden kontrol edilmelidir. - Enjeksiyon yapılmış ise enjeksiyon bölgesine 5-10 dk basınç uygulanmalıdır. - Gerekliyse hekim istemine göre kan ürünleri verilmelidir. Antikoagülan tedavi Antikoagülan tedavi fibrin pıhtısının oluşmasını geciktirerek ikincil hemostazi etkiler. Heparin tedavisi Heparin antitrombin III e bağlanarak, başlıca trombin, IXa ve Xa koagülasyon faktörlerini inaktive ederek antikoagülan etkisini gösterir. Klinik olarak, arteryel ve tromboembolizmin korunması ve tedavisinde kullanılmaktadır. İzlenmesi aptt ile yapılır. Tromboz tedavisinde İV bolusu takiben sürekli infüzyon ile; proflaktik tedavide ise subkütan olarak günde 2-3 kez uygulanır. Heparin tedavisinin en önemli komplikasyonu kanamadır. Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH): Heparinin anti Xa ve anti IIa oranını 2-4 kat artıran fraksiyone deriveleridir. Heparine göre kanama yan etkileri daha azdır, yarı ömürleri uzundur, sc kullanıldıkları için hospitalizasyon her zaman gerekmez. Warfarin (Coumadin)

27 Vitamin K ya bağlı pıhtılaşma faktörlerini inhibe ederek etki gösterir. Coumadin tedavisi alan hastaların izlenmesi çok önemlidir. Çünkü birçok ilaçtan etkilenir. En önemli yan etkisi kanamadır. Trombolitik tedavi Antikoagülasyonun tersine, trombolitikler bir pıhtı oluştuktan sonra onu eritme özelliğine sahiptir. Trombolitikler primer olarak miyokart infarktüsünde kullanılır. Derin ven ve trombozlu hastalarda, trombolitik tedavi uzun dönemde yararlı olmamakla birlikte, artmış kısa dönem pıhtı eritmesi ile ilgilidir. Trombolitiklerde kanama riski, heparin antikoagülasyonundan daha yüksek değildir HemĢirelik Bakımı Trombotik sorunu olan hastalar dolaşımı etkileyerek staz oluşmasını sağlayan aktivitelerden kaçınmalıdır (örn; immobilazyon ve ayak ayak üstüne atarak oturma). Sık sık egzersiz yapmalı, hareketli olmalıdır (özellikle araba, otobüs ve uçak ile uzun yolculuklar sırasında). Trombofili tanısı olan bireylerin, trombozis riskini artıran risk faktörlerinden sakınmalıdır. Örneğin, sigara içme gibi. Trombotik sorunu olan hastalar hastaneye yatırıldığında kapsamlı değerlendirilmesi yapılır, sağlık öyküsü alınır.

28 Derin ven trombozu ve pulmoner emboliye ilişkin ön belirtiler yönünden sık sık değerlendirilir. Hastaların hareketsiz kalmamaları sağlanır. Stazı önlemek için elastik çorap giydirilir. Genelde bu hastalara proflaktik antikoagülan tedavisi uygulanmaktadır. ÖZET Kan kardiyovasküler sistem içerisinde dolaşan ve çok hücreli organizmalarda birçok yaşamsal fonksiyonu yerine getiren vücudumuzun hayati sıvısıdır. Hematolojik sistem, kanın yapıldığı, kemik iliği ve retiküloendotel (RES) sistemden oluşur. Normalde kan elemanlarının yapımı ve yıkımı sürekli bir denge içindedir. Kanın şekilli elemanlarının büyük bir kısmının yaşam süresi çok kısa olduğundan ve beden hücrelerinin beslenmesinin devamlılığının sağlanabilmesi için bu hücrelerin devamlı yenilenmeleri gerekir. Bu sürece "hemotopoezis-kan yapımı" denir. Kan çeşitli şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Kanın şekilli kısmı üç ana hücresel (eritrositler, lökositler ve trombositler) elemandan oluşan kısmıdır ve total kan volümünün %40- %45'ini oluşturur (Tablo 1). Plazma kanın %55'i kadarını oluşturur.bu sisteme ait görülen hastalıkların tanımları, belirti ve bulguları, etyolojileri, tanı yöntemleri ve olası hemşirelik tanıları ve girişimleri verilmiştir.bu bilgiler doğrultusunda hemşire hastalarıyla ilgili veri toplamalı, senteszlemeli ve gerekli hemşirelik bakımını vermelidir,

29 DEĞERLENDĠRME SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi miyeloid kök hücrelerinin mutasyonundan kaynaklanan lösemi tipidir? a) Akut Miyeloid Lösemi (AML) b) Akut Lenfositik Lösemi (ALL) c) Kronik Miyeloid Lösemi (AML) d) Kronik Lenfositik Lösemi (ALL) e) Multiple myelom 2) Kemoterapinin yan etkisi olarak görülen bulantı kusmalara karşı yapılması gerekli hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Antiemetikler verilir b) Az sık aralarla beslenmelidir c) Yağlı acılı yiyecekler verilmelidir d) Hastanın diyeti bol proteinli ve vitaminli olarak düzenlenir. e) Gerektiğinde hastaya beslenme desteği sağlanmalıdır (TPN gibi). 3) Aşağıdakilerden hangisi lösemili hastada enfeksiyon riskinin önlenmesinde yapılacak hemşirelik bakımı için doğrudur? a) Koruyucu izolasyon önlemleri alınmalıdır b) Sadece antibiyotik tedavisi yeterli c) Bol egzersiz yaptırılır d) Travmalardan korunur e) Bol bol çiğ sebze ve meyve yedirilir. 4) Aşağıdakilerden hangisi trombotik sorunu olan hastaların eğitiminde yer almalıdır? a) Sık sık egzersiz yapmalı, hareketli olmalıdır (özellikle araba, otobüs ve uçak ile uzun yolculuklar sırasında). b) Hareket etmekten sakınılmalıdır c) Demir tedavisi yapılmalıdır d) Cerrahi hiçbir müdahale yapılmamalıdır e) Hiçbiri 5) Aşağıdakilerden hangisi nötropeni tanısı için doğrudur? a) Nötrofillerin sayısının mm3 den az olmasına b) Nötrofillerin sayısının mm3 den fazla olmasına c) Nötrofillerin sayısının mm3 den az olmasına d) Trombosit sayısının mm3 den az olmasına e) Eritrosit sayısının mm3 den az olmasına CEVAP ANAHTARI 1. C 2. C

30 3. A 4. A 5. A YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Akbayrak N, İlhan ES, Ançel G, Albayrak A. Hemşirelik Bakım Planları(Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Alter Yayıncılık, Ankara Nisan Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, Ankara Balcı N, Balcı M, Sargut K ve ark. Onkolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı el kitabı. Mavi Ambalaj, Ankara Braunwald E, Faucı AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Nobel Tıp Kitabevleri, Dırksen R, Lewıs M, Heıtkemper M. İç ve cerrahi hastalıkların bakımında klinik rehber. Çeviri Ed: Tüzer T. Damla Matbaacılık, Ankara Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius yayınları, İstanbul Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji.. Nobel Matbaacılık, Ankara GÜLER ÖZ 9. Güler V, Armağan E. Kan transfüzyonu komplikasyonları. Sted, 12(11) İÇ HASTALIKLARI KİTABI 11. Karadakovan A, Aslan FE. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi, Adana Karadeniz G. İç Hastalıkları Hemşireliğinde Teoriden Uygulamaya Temel Yaklaşımlar. Göktuğ Yayıncılık, Ankara Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR. Medical-Surgical Nursing. 6th edition. Mosby, Philadelphia Özarslan E, Delibaşı T. Dahiliye. Afşar Matbaacılık, Ankara 2009.

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu Şengöz, Zuhal Çakır 20 23 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kemer de düzenlenen I.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresinde poster olarak

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan,

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan, İmmünyetmezlikli Hastaların Bulunduğu Servislerde ve Diğer Birimlerde Bakım Uzm. Hmş. Özlem ÜNAL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Birimi, EDİRNE İmmün sistem,

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEUKOPLUS 30 MU/ml S.C./I.V. enjeksiyon/infüzyon için çözelti içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Filgrastim 30 MU/ml

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE DEPRESYON

KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE DEPRESYON T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK ANA BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Serap ÜNSAR KEMOTERAPĐ GÖREN KANSERLĐ HASTALARDA AĞRI ĐLE ANKSĐYETE VE

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir enjeksiyona hazır şırınga 0.5 ml'de 48 milyon ünite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Sağlık Bakanlığı T.C. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Çocuk Kliniği Klinik Şefi:Doç. Dr. Gülnur Tokuç KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

Miyelom. Temel Kılavuzunuz

Miyelom. Temel Kılavuzunuz Miyelom Temel Kılavuzunuz Yayınlayan Myeloma Euronet AISBL, Myelom Hasta Grupları Avrupa Bağlantı Birliği Myeloma Euronet Belçika da kayıtlı kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur (Association

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

2 3 GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ

2 3 GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı